Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI LA I.D.

Denumirea disciplinei Codul disciplinei acultatea Domeniul de licen& (ro)ramul de studii de licen& *speciali+area, DR.TJ.IV.0106 Semestrul TIIN!" J#RIIDC" TIIN!" J#RIIDC" DR"(T PRACTICA VII Numrul de credite 2 pe '' 2-

Numrul orelor semestru$acti%itate Total SI TC 'T 20 0 0

Cate)oria .ormati% a disciplinei D DF .undamental/ DG 0 )eneral/ DS 0 de specialitate/ DE 1 economic$mana)erial/ DU 0 umanist Cate)oria de op&ionalitate a disciplinei2 DI 0 impus/ DO 0 op&ional/ DL 0 li3er aleas DI *.acultati%, Obligatorii *condi&ionate, Recoman ate
!. C"noa#tere #i $n%elegere

Discipline 'nterioare

Drept ci%il/ Drept procesual ci%il

43iecti%e

1 cunoa5terea direct/ e6perimentarea/ cule)erea de date/ .amiliari+area cu actele normati%e 7n domeniul or)ani+rii 5i .unc&ionrii administrati%18udiciare a instan&elor9 1 o3ser%area/ in.ormarea/ cule)erea de date 5i preluarea lor potri%it cu cerin&ele men&ionate 7n pro)ram9 1 7nsu5irea de deprinderi din practica instan&elor 8udectore5ti.
&. E'(licare )i inter(retare

1 e6plicarea or)ani+rii 5i .unc&ionrii *compartimente/ atri3u&ii/ sarcini/ competen&e, cu su3linierea speci.icului de acti%itate9 1 7ntocmirea 5i completarea actelor 5i documentelor speci.ice .iecrui compartiment9 1 circuitul documentelor 5i .lu6urile in.orma&ionale speci.ice *inclusi% competen&ele/ potri%it cu .i5ele posturilor,9 1 condi&ii de .ond 5i .orm cerute la 7ntocmirea actelor.
*. Atit" inale 1 .ormarea unei atitudini acti%e/ desc:ise creti%it&ii 5i partiprii la di.erite mani.estri pri%ind cercetarea 5tiin&i.ic9

1 .ormarea unui stil de 7n%&are a6at pe propria de+%oltare pro.esional 9 1 reali+area unor rela&ii de parteneriat/ de cola3orare cu di.erite institu&ii 7n %ederea des.5urrii unor acti%it&i aplicati%e speci.ice.

Con&inut *descriptori,

'cti%itatea administrati%18udiciar a instan&elor Re)istratura Sala de 5edin&e 'r:i%a ;iroul de in.ormare 5i rela&ii pu3lice Competen&a instan&elor Instan&e de drept comun 5i instan&e speciali+ate

orma de e%aluare * E1e6amen/ C1 coloc%iu $ test .inal/ LP 0 lucrri de control, 1 rspunsurile la e6amen$coloc%iu$lucrri practice 1 acti%it&i aplicati%e atestate Sta3ilirea notei .inale *procenta8e, 1 teste pe parcursul semestrului 1 teme de control
1. Codul de procedu ci%il9 2. '. Ta3acu/ Drept procesual ci%il/ "d. #ni%ersul Juridic/ ;ucure5ti/ 200-9 >. ?. T3arc/ @:e. ;uta/ Codul de procedur ci%il comentat 5i adnotat/ "d.#ni%ersul 8uridic/ ;ucure5ti/ 200<9 A. I. Be5/ Codul de procedur ci%il. Comentariu pe articole/ "d. 'll ;ecC/ ;ucure5ti/ 200D9 D. Be)ea nr. >0A$200A pri%ind or)ani+area 8udiciar 6. Be)ea nr. >0>$200A pri%ind statutul ma)istra&ilor <. Re)ulamentul de ordine interioar al instan&elor 8udectore5ti -. Be)ea nr. DAA$200A pri%ind li3erul acces la in.orma&iile de interes pu3lic

<0= 10= 1 20=

;i3lio)ra.ia

Bista materialelor didactice necesare Coordonator de disciplin

?aterialul 3i3lio)ra.ic 'cces internet @radul didactic/ titlul/ prenumele/ numele


B"CT4R #NIV.DR.

Semntura