Sunteți pe pagina 1din 18

Tema proiectului

Se cere sa se intocmeasca proiectul unei constructii civile avand destinatia: bloc de locuinte.
Structura cladirii se va proiecta cu diafragme din beton armat (monolit sau prefabricat).
In cadrul proiectului se studiaza urmatoarele probleme:
Alcatuirea peretilor, planseelor, fundatiilor si a acoperisului
Detalii constructive privind acoperisul, peretii, planseele, pardoselile si fundatia
Proiectul va cuprinde urmatoarele:
A. Piese scrise
1. dimensionarea termica a peretilor si a acoperisului
2. verificarea riscului de condens
3. verificarea capacitatii de izolare acustica la pereti si plansee
4. verificarea structurii la gruparea speciala de incarcari
5. verificarea fundatiilor
B. Piese desenate
1. plan etaj curent
2. sectiune transversala
3. plan fundatii
4. plan fatada & plan terasa
5. plan parter

(1:50)
(1:50)
(1:50)
(1:100)
(1:50)

Dimensionarea termica a peretilor exteriori.


-

zona climatica I: R0=1.16 m2K/W

a) Calculul suprafetelor distincte din punct de vedere termic


AI=2*2.8*0.17+0.065*2*(4.5-2*0.17)
AII=2.76*4*0.04+2.28*2*0.04+4*0.04*0.5+2*0.04*1.2=0.8 m2
A=2.8*4.5=12.6m2
AF=2.40*1.5036m2
AI+ AII+ AIII=A-AF=9.04m2
b) Calculul procentului de punti termice
p=

AII
100
AI + AII + AIII

e = 0.86

c)

Calculul rezistentelor termice

0.11
0.024
0.001 0.056
+
+
+
= 0.632m 2 K / W
2.03 1.1 0.04 0.17
1.74
0.19
R II =
= 0.109m 2 K / W
1.74
0.10 0.001
0.05
0.04
R III =
+
+
+
= 1.123m 2 K / W
1.74
0.17 1.2 0.04 1.74
RI =

A + A + A
II
III
R = e I
AI + AII AIII
R
R II R III
I

A + A + A
II
III
= 0.86 I

AI + AII AIII

R
R II R III

= 27.5

2
m

Se adopta grosimea peretilor exteriori d=28 cm

Calculul la difuzie
Calculul elementelor exterioare la difuzia vaporilor de apa are drept scop optimizarea conceptiei si a
alcatuirii constructive a acestora, in scopul protejarii impotriva umezirii excessive si a evitarii
fenomenelor de putrezire, mucegai.
I. Verificarea posibilitatii de condens pe fata elementului (panouri) in axul puntii termice.
Condensarea are loc atunci cand presiunea efectiva a vaporilor devine egala cu valoarea de
saturatie. Pentru a nu aparea condens trebuie ca:

( r )

S =12oC
- functie de umiditate: i = 60 0 0
S > r

e = 80 0 0
i = 20 0 0

r = 12 oC

e pentru zona I = -`12oC


i
=20oC

R '0 + (R 0 R '0 )
0.161 + 0.23( 3.00 0.161)
(
)
SI = i =

=
20

0.125
im i
c
R 0 R '0
3.00 0.161
1.117( 20 + 12 ) SI = 12.47 oC

Rezistenta efectiva a panoului Ro


Ro=rezistenta efectiva in axul puntii termice
=functie de tipul panoului
=0.23
2
2
Ro=3.00 m K/W
Ro=0.161 m K/W
Ri =

1
= 0.125 m2K/W
i

m - coefficient de masivitate
m=1.225-0.05*D=1.225-0.05*2.15=1.117
di
0.10
0.14
0.04
D = R i Si =
Si =
16.25 +
0.29 +
16.25 = 2.15
bii
1.74
1.2 0.04
1.74
Deoarece SI =12.47oC > r =12oC nu apare condens

II. Verificarea riscului de condens in structura elementului (in camp current)


a)Stabilirea variatiei temperaturii in structura elementului considerand temperatura
exterioara egala cu temperatura medie anuala am =10.5oC (zona I)

R 0 = 0.125 + 0.44 +

1 = i

0.14
0.14
+
= 3.17 m2K/W
1.74 1.2 0.04

1
= 20 0.125 = 19.88 oC
i

Pstrat 1=2320 Pa

i em 1
20 0.5
0.10
+ R I = 20
0.125 +
= 19.45 oC
R 0 i
3
.
17
1
.
74

Pstrat 2=2261 Pa

2 = i

3 = i

i em 1
20 0.5
0.10
0.14
+ R I + R II = 20
+
0.125 +
=
R 0 i
3.17
1.74 1.2 0.04

=10.71oC Pstrat 3=1287 Pa

em 1
+ R I + R II + R III = 10.64 oC Pstrat 4=1282 Pa
4 = i i
R 0 i

4 ' = 20

9.5
3.17 =10.5 oC
3.17

; 4 ' = em = 10.5 oC Pstrat 4=1270 Pa

b) Temperaturile medii pentru fiecare strat in parte:


19.88 + 19.45
=19.67 oC ;
2
10.71 + 10.64
=
=10.68 oC
2

Im ed =
II Im ed

I Im ed =

19.45 + 10.71
=15.08 oC ;
2

c) Stabilirea rezistentei la permeabilitate la vapori Rv


III

Mj

k j

R v = R vI + R vII + R vIII = d ij

= 0.1 25 51.71 + 0.14 30 52.41 + 0.04 25 53.07 =

= 129.275 10 8 + 220.122 10 8 + 53.07 10 8 = 402.464 10 8

d) Presiunile de saturatie sunt in dreptul temperaturilor


e) Trasarea diagramelor presiunilor partiale ale vaporilor de apa
i PSI 60 2339
=
= 1403 Pa
100
100
P
80 1270
Pve = e Se =
= 1016 Pa
100
100

Pvi =

i , e =umiditatea relativa a aerului

Determinarea incarcarilor
Stabilirea incarcarilor gravitationale:
Se face in conformitate cu normativul P100/92 privind proiectarea antiseismica
Peretele exterior

Nr.
1
2
3
4
5

Denumire
strat
Tencuiala
interioara
Strat B.A.
PEX
Strat B.A.
Tencuiala
exterioara

Grosime
[m]

[daN/m3]

gn
[daN/m2]

ni

g
[daN/m2]

0.015

1700

25.5

25.5

0.10
0.14
0.04

2500
20
2500

250
2.8
100

1
1
1

250
2.8
100

0.02

1700

34

34

Suma

412.3

412.3

Peretele interior

Nr.
1
2
3

Denumire
strat
Tencuiala
Strat B.A.
Tencuiala

Grosime
[m]
0.015
0.14
0.015

[daN/m3]
1700
2500
1700

gn
[daN/m2]
25.5
350
25.5

ni
1
1
1

g
[daN/m2]
25.5
350
25.5

Suma

401

Planseu pardoseala calda

Denumire
strat
Tencuiala
Strat B.A.
Zgura
PFL dur
Parchet

Nr.
1
2
3
4
5
Suma

[daN/m3]
1900
2500
700
90
800

gn
[daN/m2]
28.5
250
28
13.5
17.6
337.6

Grosime
[m]
0.015
0.10

[daN/m3]
1900
2500

gn
[daN/m2]
28.5
250

0.02

2200

0.01

Grosime
[m]
0.015
0.10
0.015

Grosime
[m]
0.015
0.10
0.04
0.05
0.022

g
[daN/m2]
28.5
250
28
13.5
17.6
337.6

ni
1
1
1
1
1

Planseu pardoseala rece

Denumire
strat
Tencuiala
Strat B.A.
Sapa
egalizare
Mozaic

Nr.
1
2
3
4
Suma

401

1
1

g
[daN/m2]
28.5
250

44

44

2100

21
343.5

21
343.5

[daN/m3]
1700
600
1700

gn
[daN/m2]
25.5
60
25.5
111

ni

Pereti despartitori
Denumire
strat
Tencuiala
BCA
Tencuiala

Nr.
1
2
3
Suma

g
[daN/m2]
25.5
60
25.5
111

ni
1
1
1

Calculul peretilor

E1

412.3

25

Suprafete
Sp
Sf
St
[m2] [m2] [m2]
5.52 2.88 8.4

E2

412.3

25

5.76

1.80

7.56

E3

412.3

25

4.08

1.80

5.88

Tipul
gplin
gtampl
elem. [daN/m2] [daN/m2]

Greutate
Gp
Gf
Gt
[daN] [daN] [daN]
2275.9
72
2347.9
2374.8
45
2419.9
5
1682.1
1728.1
45
8
8

Nr.
Elem.
identice
4

9391.6

9659.6

3454.36

GT
[daN]

E4

412.3

25

6.84

0.72

7.56

E5

412.3

25

3.84

0.36

4.20

E6

412.3

9.24

9.24

E7

412.3

25

4.68

0.36

5.04

I1

401

8.96

8.96

I2

401

25

7.28

1.68

8.96

I3

401

25

6.25

8.12

1.89

I4

401

25

5.39

7.28

1.89

I5

401

5.60

5.60

I6

401

25

2.87

4.76

1.89

2820.1
3
1583.2
3
3809.6
5
1929.5
6
3592.9
6
2919.2
8
2498.3
2161.3
9
2245.6
1150.8
7

2838.1
3
1592.2
3
3809.6
5
1938.5
6
3592.9
6
2961.2
8
2545.5
3
2208.6
9
2345.6
1198.1
7

18
9
9
42
47.3
47.3
47.3

2838.13

1592.23

15238.6

3877.12

28743.68

5922.56

10182.12

8834.76

4491.20

2396.34
106654.2

Terasa
Denumire
strat
Tencuiala
Planseu
Strat de
panta
Strat BCA
Strat suport
Hidroizolatie
Protectie
hidroizolatie

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Grosime
[m]
0.01
0.1

[daN/m3]
1900
2500

gn
[daN/m2]
19
250

0.05

2200

0.05
0.03
0.01
0.04

1
1

g
[daN/m2]
19
250

110

110

600
2200
1200

30
66
12

1
1
1

30
66
12

1600

64

64

Suma

ni

551

551

Calculul greutatii planseului


Tip
planseu

g [daN/m2]
Pard. Pard.
calda rece

Suprafata [m2]

Greutatea [daN]

Sc

Sr

St

Gc

P1

343.5

8.03

8.03

P2

343.5

6.80

6.80

P3

343.5

4.73

4.73

P4

337.6

8.98

3.60

12.58

P5

337.6

8.05

8.05

3031.6
5
2717.6

Gr

Gt

2758.3
1
2355.8
1624.7
6

2758.3
1
2335.8
1624.7
6
4268.2
5
2717.6

1236.6
-

Nr.
elem.
Greutatea
Aseman.
1

2758.31

2335.8

1624.76

17073

10870.72

P6

337.6

6.30

6.30

P7

343.5

9.26

9.26

8
2126.8
8

8
2126.8
8
3180.8
1

3180.8
1

4253.76

6361.62
45277.97

Pereti interiori portanti (incarcari cvasipermanente)


Greutate perete

Greut.
Greutate
Suprafata
echiv. a
Nr. de
Tip
GT
echiv.
perete
peretilor
elemente
g
Gh
element
[daN]
[daN/m2]
[m2]
din
asemenea
[daN/m2]
[daN/m]
incapere
D1
111
310.8
150
4.76
714
2
1428
Incarcarile verticale se considera la stabilirea incarcarilor seismice se refera la sarcinile
provenite din exploatarea cladirii, inclusive incarcarile din zapada

Incarc. utila
Tip
Supr.
planseu incapere
circul.
P1
200
P2
200
P3
150
P4
150
P5
150
P6
150
P7
200
343.5

Suprafata [m2]

Greutatea [daN]

Si

Sc

St

Gi

Gc

4.73
12.58
8.05
6.30
-

8.03
6.80
9.26

8.03
6.80
4.73
12.58
8.05
6.30
9.26

709.5
1887
1207.6
945
-

1606
1360
1852

Nr.
elem.
Greutatea
Gt
Aseman.
1606
1
1606
1360
1
1360
709.5
1
709.5
1887
4
7548
1207.6
4
4830
945
2
1890
1852
2
3704
21647.5

Stabilirea incarcarilor seismice de nivel


Zona E Tc=0.7; ks=0.12
Nivel hk
1
2
3
4
5

Gk

Gk*hk

hk2

Gk*hk2

2.80 162019 453653.2 7.84 1270228.96


5.60 162019 907306.4 31.36 5080915.84
8.40 1620191360959.8 70.56 11432060.64
11.201620191814612.8 125.44 20323663.4
14.00155685 2179590 196 30514260

G k h k

G k h k
0.09787
0.09787
0.09787
0.09787
0.09787

k = hk

ck=k

Sk=ck*Gk

0.2740
0.5480
0.8220
1.0960
1.3700

0.02466
0.04932
0.07398
0.09864
0.1233

3995.4
7990.8
11986.2
15981.6
19196
59150

Incarcarea gravitationala de nivel se considera concentrata in dreptul planseelor.


Pentru un nivel current:
Gk=Gpp+Gpd+Gpl+nidGu
unde:

Gpp - greutatea peretilor portanti pe nivel


Gpd greutatea peretilor despartitori pe nivel
Gpl greutatea proprie a planseului pe nivel
Gu greutatea utila pe nivel
Gk 1-4=106654.2+1428+45277.97+0.4*21647.5=162019.17 daN
Gk 5=102385.02+0.5*106654.2=155685.12 daN
Incarcarea din zapada
pzc=n*pzn=n*cz*cp*gz=1.4*1*1.05*1.02*100=176.4 daN/m2
Gz=pzc*S=176.4*15.6*8.4=23115.46 daN

G terasa =G ter +nd*Gz=93111.84 daN


G atic =*P*h=484*48*0.9=20908.8 daN
G ter =gt*St+ G atic =551*131.04+20908.8=9311.84 daN

Stabilirea caracteristicilor geometrice ale diafragmelor

Diafragma transversala T1

Montantul M1;
bp=b+bdr=14+70=84 cm
Am=0.8+0.28+3.15*0.28+1.75*0.14+0.7*0.28= 1.547 m2
0.28 * 4.0
=1.02 m2
1 .1
0.28 * 4.2 + 0.52 * 0.28 * 3.86 + 0.14 * 1.75 * 0.77
Yg1=
=1.98 cm
0.28 * 4 + 0.52 * 0.28 + 0.14 * 1.75
0.28 * 4 3
0.52 * 0.283
Im1=
+0.28*4*0.022+
+0.14*1.75*1.212=2.37 m4
12
12

Amf1=

Montantul M2
bp=b+bdr=14+75=89 cm
Am=33*0.28+0.28*0.8+0.75*0.28+1.75*0.14=1.603 m2

0.28 * 4.2 2
=1.04 m2
1. 1
0.28 * 4.2 * 2.1 + 0.52 * 0.28 * 0.14 + 0.14 * 1.75 * 3.65
YG2=
4.2 * 0.28 + 0.52 * 0.28 + 0.14 * 1.75

Am2f=

=2.16 cm

Im2=

1.75 * 0.143
0.28 * 4.2 3
0.52 * 0.283
+0.28*4.2*0.02+
+0.52*0.28*2.022+
12
12
12

+0.14*1.76*1.212=2.69 m2

Date pentru rigle:


Distanta dintre centrele de greutate ai celor doi mintanti:

L=1.98+0.6+(4.2-2.16)=4.62 m
Adancimea de incastrare a riglei:
0.4>=0.35*hr=0.35*0.6=0.21 m
hr=2.8-0.1-0.6=0.6 m
Lungimea golului:
l0=0.6 m
Lungimea de calcul a riglei:
l=l0+2*a=0.6+2*0.21=1.02 m
Placa planseului nu conlucreaza cu rigla
Ir=

0.28 * 0.6 3
=0.00504 m4
12

Diafragma transversala T2
Montantul M1=M2

bp=b+bdr=14+70=84 cm
Am=0.54*0.14+3.15*0.14+1.4*0.28=0.91 m2
Am1=

0.14 * 3.15
=0.4 m2
1.1

YG1=

0.54 * 0.14 * 0.07 + 3.15 * 0.14 * 1.715 + 0.28 * 1.4 * 3.43


=2.32 m
0.54 * 0.14 + 3.15 * 0.14 + 1.4 * 0.28

Im1=

0.54 * 0.283
0.14 * 3.153
0.28 * 1.4 3
+0.54*0.28*2.252+
+0.14*3.15*0.6052+
12
12
12

+0.28*1.4*1.112=1.84 m2

Se considera ca lucreza ca doi montanti independenti

Diafragma transversala T3
Montantul M1
bp=b+bdr=14+155=169 cm
Am=1.55*0.14+0.3*0.14+3.15*0.14+0.28*1.3=1.064 m2

Am1f=

0.14 * 73
=0.47 2
1.1

0.3 * 0.14 * 0.15 1.55 * 0.14 * 0.37


1.55 * 0.14 + 3.15 *

YG1 =

Montantul M2
bp=14+155=169 cm
Am=1.55*0.14*1*0.14+1.64*0.14=0.59 m2
A m 2f =
YG 2 =

0.14 * 1.64
= 0.21 m2
1.1

0.14 * 1.64 * 0.82 + 1.55 * 0.14 * 1.14 + 1 * 0.14 * 1.14


= 1.00 m
0.14 * 1.64 + 1.55 * 0.14 + 1 * 0.14

0.14 * 1.643
1.55 * 0.14 3
1 * 0.14 3
+ 0.14 * 1.64 * 0.18 2 +
+ 1.55 * 0.14 * 0.07 2 +
+
12
12
12
+ 1.014 * 0.07 2 = 0.06 m4
Im2 =

Montantul M3

bp=14+100=114 cm

(latimea de conlucrare)

Am=1.20*0.28+0.14*1.3=0.518 cm
A m 3f =
YG 3 =

I m3 =

0.14 * 1.58
= 0.20 m2
1.1

1.20 * 0.28 * 0.14 + 0.14 * 1.3 * 0.93


= 0.42 m
1.2 * 0.28 + 1.3 * 0.14

1.2 * 0.283
0.14 * 1.33
+ 1.2 * 0.28 * 0.28 2 +
+ 0.14 * 1.3 * 0.512 = 0.10 m4
12
12

Date pentru rigle

Distanta dintre centrele de greutate ai celor trei montanti


L1=2.19+0.9+0.5+0.14=3.73 m
L2=1+0.9+1.16=3.06 m

Rigla M1M2=M2M3
Adancimea de incastrare a riglei
a=0.35*hr=0.35*0.6=0.21 m
hr=2.8-2.1-0.1=0.6 m
Lungimea golului
l0=0.9 m
Lungimea de calcul a riglei
l=l0+2a=0.9+2*0.21=1.32 m
Momentul de inertie al riglei
Ir =

0.14 * 0.6 3
= 0.0025 m4
12

Sectiunea activa a riglei la forta taietoare:


A r1f =

0.14 0.6
= 0.07 m2
1.2

Actiunea incarcarilor seismice

Diafragma D1 este o diafragma cu un sir de goluri in ax

kr
km

kr=rigiditatea riglei
km=rigiditatea montantului

1
1
=
= 0.491
30I r
30 * 0.00504
1
+
1+
0.14 * 1.02 2
A rf * l 2

G * Er * Ir L
6 * 0.68 * 10 9 * 0.00504 4.62
kr =
* =

* 0.491 = 203074609.8
L
4.62
l
1.02

Em=Ebeton=2.7*109 daN/m2

km =

E m * I m 2.7 * 10 9 * 2.53
=
= 2439642857
h etaj
2.8

Im =

2.69 + 2.37
= 2.53 m4
2

k r 203074609.8
=
= 0.08
k m 2439642857

1 + 4I m
= 1.46
A m * L2

I0 =

2
I m = 5.50 m4
1

Pentru 5 niveluri Vs=10.87


=1.46

3=0.516

=0.08

I es =

s * I0
0.516 * 5.5
=
= 2.64 4
s * I0
0.516 * 5.5
m
1 + 10.87 * 2
1+ V * 2
14 * (1.02 + 1.04)
H * A mf

Diafragma D2 lucreaza ca doi montanti fara rigla


Im1= I es1 =1.84 cm4 =Im2= I es 2
Diafragma D3 este o diafragma cu goluri simetrice
3

G * E r * Ir L
6 * 0.68 * 10 9 * 0.0025 3.73
* =
*
Kr1=
* 0.62 = 38254958.16
L
3.73
l
1.32

1
1
=
= 0.62
30 * I r1 2
30 * 0.025
2
1+
* 1.32
1+
*l
0.07
A rf 1
3

6 * 0.68 * 10 9 * 0.0025 3.06


*
Kr2=
* 0.62 = 25746187.08
3.06
1.32

K m1 =

E m * I m1 2.7 * 10 9 * 2.33
=
= 2246785714
h etaj
2.8

K m2 =

E m * I m 2 2.7 * 10 9 * 0.06
=
= 57857142.86
h etaj
2.8

K m3 =

E m * I m 3 2.7 * 10 9 * 0.1
=
= 96428571.43
h etaj
2.8

2 * K r
2( 38254958.16 + 25746187.08)
=
= 0.053
K m
2246785714 + 57857142.86 + 96428571.43

=1+
I0 =

I es =

I m 1
1
1

= 1.23
+
+
2
L 1 n A m1 A m 2 A m 3

1.23
( 2.33 + 0.06 + 0.1) =13.32 m4
* I m =
( 1)
1.23 1

s * I0
0.245 * 13.32
=
= 2.71 4
s * I 0
0.245 * 13.32
m
1 + 10.87 * 2
1 + Vs * 2
14 * (0.47 + 0.21 + 0.2)
H * A mf

Vs=10.87
=1.23
=0.053

s=0.245

Tipul
diafragmei
Tipul
diafragmei

Nr.
daifragme
Nr.
identice
daifragme
identice

Forta
orizontala
Forta
unif.
orizontala
distr.
unif.
gs [daN]
distr.
gs [daN]

Momentul
Momentul
de inertie
de inertie
cumulat al
cumulat al
diafragmei
diafragmei
Ies
Ies

Momentul
de
Momentul
inertie al
de
diafragmei
inertie al
diafragmei
asemenea
asemenea

Forta
orizontala
ce revine
unei
diafragme
pe dir. X

4=1.3

5=2.3/4

T1

2.64

7041.67

5.28

1029.35

T2

1.84

7041.67

7.36

717.43

T3

2.71

7041.67

5.42

1056.64

18.06
Determinarea fortei seismice orizontale ce revine fiecarei diafragme

gs =

2n * s
2 * 5 * 59150
=
= 7041.67 daN
( n 1) H
(5 1) * 14

Diafragma T1

Mme

Qme

Mm1

Mm2

Qm1

Qm2

[kNm]

[kN]

[kNm]

[kNm]

[kN]

[kN]

3917.76

4446.74

-2287.22

-2596.04

582.33

660.96

2609.36

2961.68

-1070.50

-1215.04

549.59

623.80

1481.86

1681.94

-237.88

-270

444.28

504.26

636.88

722.85

292.41

331.88

331.88

376.69

Sectiunea

ms

0-1

15.81

4364.09

1-0

-9.23

-2547.79

1-2

10.53

2906.63

2-1

-4.32

-1192.46

2-3

5.98

1650.68

3-2

-0.96

-264.99

3-4

2.57

709.41

4-3

-1.18

325.72

648.68

612.21

494.89

369.69

4-5

157.34

5-4

419.57

206.03

141.25

160.89

160.89

376.66

427.52

184.95

184.95

209.93

H=14 m
=1.46
=0.08
Im1=2.37

2 * ms * gs * H 2
M jk =
10000

I mc = 2.64

Im2=2.69

Diafragma T2 se considera ca doua diafragme pline, calculul facandu-se pentru una,


deoarece cei doi montanti sunt simetrici
=0; =1

Me

Qme

M1=M2=Me

Qm1=Qm2=Qme

[kNm]

[kN]

[kNm]

[kN]

Sectiunea

ms

0-1

22.0

6072.74

1-0

-16.0

-4416.53

1-2

16.0

4416.53

2-1

-10.4

-2870.53

2-3

10.4

2870.53

3-2

-5.60

-1545.79

3-4

5.60

1545.79

4-3

-2.00

-552.07

4-5

2.00

552.07

5-4

0.00

0.0

Im1=Im2= I m 3 =1.84 m4

591.5

552.06

473.2

354.9

197.17

6072.74
-4416.53
4416.53
-2870.53
2870.53
-1545.79
1545.79
-552.07
552.07
0.0

591.5

552.06

473.2

354.9

197.17

Trasarea diagramelor de moment si forta taietoare pentru diafragma T1

Trasarea diagramei de moment si forta taietoare pentru diafragma T2

Calculul fortei axiale

Peretele exterior
SE =

1 * 3 0.1
=1.45 m2
2

N5-4=qatic*hatic*S0e=484*0.91*1+551*1.45=1239.39 daN
N4-5=N5-4+qEc*he=1239.39+412.3*2.8=2393.83 daN
N4-3=N4-5+qpe*S0e=2393.83+337.6*1.45=2883.35 daN
N3-4=N4-3+qEc*he=2883.35+412.3*2.8=4037.79 daN
N3-2=N3-4+qp*S0e=4037.79+337.6*1.45=4527.31 daN
N2-3=N3-2+qEc*he=4527.31+412.3*2.8=5681.75 daN
N2-1=N2-3+qp*S0e=5681.75+337.6*1.45=6171.27 daN
N1-2=N2-1+qEc*he=6171.27+412.3*2.8=7325.71 daN
N1-0=N1-2+qpe*S0e=7325.71+337.6*1.45=7815.23 daN
N0-1=N1-0+qEc*he=7815.23+412.3*2.8=8969.67 daN

NSE=8969.67+337.6*1.45+412*2=10283.19

Peretele interior
SI=1.5+1.5*1=3 m2

N5-4=qter*S0I=551*3=1653 daN
N4-5=N5-4+qic*he=1653+401*2.8=2775.8 daN
N4-3=N4-5+qpc*S0I=2775.8+337.6*3=3788.6 daN
N3-4=N4-3+qic*he=3788.6+401*2.8=4911.4 daN
N3-2=N3-4+qpc*S0I=4911.4+337.6*3=5924.2 daN
N2-3=N3-2+qic*he=5924.2+401*2.8=7047 daN
N2-1=N2-3+qpc*S0I=7047+337.6*3=8059.8 daN
N1-2=N2-1+qic*he=8059.8+401*2.8=9182.6 daN
N1-0=N1-2+qpc*S0I=9182.6+337.6*3=10195.4 daN
N0-1=N1-0+qic*he=10195.4+401*2.8=11318.2 daN

Calculul fundatiilor

Peretele exterior

N=10283.19 daN
pen=2 daN/cm2
impunem hf=50 cm
b fnec =

N
10283.19
=
= 0.55m b = 60cm
p h f * b 20000 0.5 * 2500
n

Verificarea de rigiditate
a=16 cm

tan =

h f 50
=
= 3.12 > tan min = 1.3
a 16

Peretele interior

N=13133 daN
pin=2 daN/cm2
impunem hf=50 cm
b fnec =

N
13133
=
= 0.70m b = 70cm
p h f * b 20000 0.5 * 2500
n

Verificarea de rigiditate
a=20 cm

tan =

h f 50
=
= 2.5 > tan min = 1.3
a 20

S-ar putea să vă placă și