Sunteți pe pagina 1din 9

Codul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO1 (AO48) Clarul codului: SCHITA DE PRINCIPIU A DISPOZITIVULUI I.

Obiectivul Realizarea, pe baza informatiilor analizate, preluate sau elaborate pna la aceasta activitate, a elementului de proiectare considerat absolut necesar pentru continuarea procesului de proiectare si anume schita de principiu a dispozitivului. II. Operatorul metodologic p1) Proiectantul culege informatiile de intrare necesare. p ) !ecodifica "O# $ O obtinuta, folosind cteva elemente informationale de la fazele respective: schita operatiei, "O $ O, schita de principiu pentru fi%are, schema de fi%are. p&) 'ompleteaza primele rezultate obtinute la pasul anterior cu elemente retinute (n urma parcurgerii activit)tilor de stabilire a particularitatilor de proiectare si a particularitatilor constructive, folosind structura organologica adoptata pentru dispozitive. p*) "chiteaz) elementele grafice ale schitei obtinute pna la acest pas (n vederea realizarii unei informatii grafice unitare si sugestive. p+) ,oteaza pe formatul pe care a realizat schita de principiu cote, scheme, indicatii pe care le considera utile ulterior (n procesul de proiectare. p-) ,oteaza (n formularul ".#/ eventualele concluzii sintetice reiesite pentru elementele grupelor organologice depistate. III. /plicatie 0ezi schita de mai 1os.

Codul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO2 (AO49)

Clarul codului : SISTEMUL ELEMENTELOR CU ROL DE ORIENTARE GO-I I. Obiectivul /legerea, proiectarea, reproiectarea, proiectarea partiala, adaptarea elementelor sau mecanismelor de orientare, corespunzatoare "O# $ O a dispozitivului. II. Operatorul metodologic
Nr. !" 1 & * + 4 5 6 17 C# $ I%"&r'(&)'%* "2/R2 'ulege informatiile de intrare necesare Identifica bazele de contact "tabileste particularitatile bazei de contact /nalizeaza "O# $O !ecodifica "I,.3'O /lege elementele constructive accesibile din standarde, norme "tabileste necesitatea proiectarii, adaptarii, reproiectarii, proiectarii partiale a unor elemente !efinitiveaza forme, dimensiuni, precizii, materiale "tabileste si verifica schema de plasament 'ompleteaza concluziile (n formularul ".#/ "2OP

III. /plicatie !in aceasta grupa argonologica fac parte : placutele de asezare pozitia 1, boltul cilindric pozitia , boltul frezat pozitia 1*. Codul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO3 (AO+,) Clarul codului : SISTEMUL ELEMENTELOR CU ROL DE ORIENTARE SI FI-ARE EOF (GO - II ) I. Obiectivul /legerea, proiectarea, reproiectarea, proiectarea partiala, adaptarea elementelor sau mecanismelor de orientare si fi%are, corespunzatoare "O# $ O a dispozitivului. II. Operatorul metodologic
Nr. !" 1 & * + 4 5 C#$ I%"&r'(&)'%* "2/R2 'ulege informatiile de intrare necesare Identifica bazele de contact 89') pentru .O# "tabileste eventuale particularitati ale 9' !ecodifica "I:'O /lege mecanismele .O# tipizate, normalizate "tabileste necesitatea unor .O# noi Proiecteaza .O# $noi 'ompleteaza formularul ".#/ "2OP

III. /plicatie "chema de orientare si fi%are nu contine elemente specifice acestui grupe organologice

Codul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO4 (AO+1) Clarul codului : SISTEMUL ELEMENTELOR CU ROL DE FI-ARE EF GO-III

I. Obiectivul /legerea, proiectarea, reproiectarea, proiectarea partiala, adaptarea elementelor sau mecanismelor de fi%are corespunzatoare "O# $ O a dispozitivului si schitei schemei de fi%are. II. Operatorul metodologic p1) Proiectantul culege toate informatiile de intrare necesare. p ) Identifica bazele de contact pe care vor fi aplicate elementele de fi%are, pozitia si plasamentul acestora. p&) !ecodifica simbolul constructiv aferent blocului de actionare, stabilind tipul constructiv. p*) /lege din norme, standarde, prospecte, lucrari de specialitate solutii constructive care pot rezolva problema blocului de actionare. ;n cazul actionarii manuale, verifica modul de acces al operatorului uman 8maneta, manivela, rozeta, cheie etc.) p+) !ecodifica simbolul constructiv aferent blocului de transfer, stabilind tipul constructiv. p-) /lege din norme, standarde, prospecte, lucrari de specialitate solutii constructive, cu adaptarea lor la specificul dispozitivului servindu$se de schita de principiu. p4) !ecodifica simbolul constructiv aferent blocului de e%ecutie, stabilind tipul constructiv. p5) /lege din norme, standarde, prospecte, lucrari de specialitate solutii constructive, cu adaptarea lor la specificul dispozitivului servindu$se si de schita de principiu. p6) 'alculeaza elementele dimensionale, pornind de la valoarea fortei de strngere, prin blocul de e%ecutie, blocul de transfer, la blocul de actionare. p17) !efinitiveaza solutiile constructive cu valorile calculate. p11) ,oteaza eventuale reveniri necesare la transpunerea grafica a solutiilor 8verificari, redimensionari etc.) p1 ) !ecodifica simbolul pentru reazemul suplimentar, alegnd solutia constructiva, p1&) !efinitiveaza solutia pentru forta de reglare, verificnd functie de valoarea ceruta, necesitatea adaptarii unui sistem individual separat, a unui sistem elastic sau a unei combinatii strngere principala $ strngere de reglare. p1*) "intetizeaza concluziile (n formularul ".#/, cu ane%area trimiterilor, schitelor si calculelor. III. /plicatie 2ipul : mecanism de strangere cu saiba detasabila pozitia 6 prezon pozitia & si piulita cu cap sferic pozitia 5 in desen Codul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO+ (AO+2) Clarul codului: SISTEMUL ELEMENTELOR CU ROL DE ORIENTARE SI POZITIONARE A SCULELOR ASCHIETOARE (GO-IV) I. Obiectivul /legerea, proiectarea, reproiectarea, proiectarea partiala sau adaptarea elementelor de orientare si pozitionare a sculelor aschietoare, adecvate dispozitivului. II. Operatorul metodologic
Nr. !" C#$ "2/R2 I%"&r'(&)'%*

1 & * + 4 5

'ulege informatiile de intrare necesare "tabilette necesitatea .OP $ "/ "tabileste tipul .OP $ "/ /lege elemente standardizate sau tipizate /dapteaza, reproiecteaza, proiecteaza partial sau integral .OP $ "/ "tabileste precizarile de pozitionare, reglare !efinitiveaza concluziile 'ompleteaza formularul ".#/ "2OP

III. /plicatie 2impul elementului de orientare si pozitionare a sculei aschietoare : bucse de ghidare fi%e fara guler pozitia 4 in desen Codul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO. (AO+3) Clarul codului : SISTEMUL ELEMENTELOR CU ROL DE LEGATURA INTERNA (CORPURI) ELI (GO - V ) I. Obiectivul /legerea, proiectarea, reproiectarea, proiectarea partiala sau integrala a elementelor de leg)tura interna adecvate dispozitivului ce se proiecteaza. II. Operatorul metodologic
Nr. !" 1 & * + 4 C#$ I%"&r'(&)'%* "2/R2 'ulege informatiile de intrare necesare "tabileste tipul elementelor de legatura interna "tabileste componentele structurale /lege sau proiecteaza elementele structurale morfologice de baza 'ombina elementele alese sau proiectate "tabileste elementele finale necesare "intetizeaza informatiile culese (n formularul ".#/ "2OP

III. /plicatie .lemente de baza : placa pozitia 15 .lemente de compunere : suportii pozitia * si 1&, placa port$bucse pozitia 17 .lemente de asamblare$pozitionare : suruburi si stifturi cilindrice 80ezi schita).

'odul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO/ (AO+4) Clarul codului: SISTEMUL ELEMENTELOR DE LEGATURA E-TERNA (LA MASINA-UNEALTA) EL - MU (GO - VI) I. Obiectivul /legerea, proiectarea, reproiectarea, proiectarea partiala sau integrala a elementelor de legare la masina unealta adecvate dispozitivului ce se proiecteaza. II. Operatorul metodologic
Nr. !" 1 & * + 4 C#$ I%"&r'(&)'%* "2/R2 'ulege informatiile de intrare necesare "electeaza criteriul de alegere !etermina tipul elementului de orientare la :< !etermina tipul elementului de fi%are la :< /lege .O $ :< tipizate sau normalizate /lege sau proiecteaza .# $ :< "intetizeaza informatiile (n formularul ".#/ si ane%e "2OP

$ $ $

III. /plicatie 'riteriul de alegere : a) orientabilitate fata de o a%a verticala b) asezare pe suprafata plana 2ipul elementului de orientare : suprafata plana prelucrata a placii pozitia 15 2ipul elementului de fi%are : nu e%ista 8dispozitivu este de tip = deplasabil> pe masa :<)

Codul activitatii: SO1 EO3 FO2 AO8 (AO++) Clarul codului : SISTEMUL ELEMENTELOR SI MECANISMELOR SPECIALE (MECANIZARE0AUTOMATIZARE0 PROTECTIA MUNCII0 ECHILI1RARE ETC.) EMS (GO - VII) I. Obiectivul /nalizarea, stabilirea, proiectarea, reproiectarea, proiectarea partiala sau integrala a elementelor si mecanismelor speciale ale dispozitivului. II. Operatorul metodologic p1) Proiectantul culege informatiile de intrare necesare. p ) Identifica elementele si mecanismele speciale necesare pentru echiparea dispozitivului. p&) /nalizeaza si stabileste solutii constructive pentru elementele si mecanismele speciale necesare. p*) "intetizeaza informatiile finalizate (n formularul ".#/ cu ane%ele de proiect necesare. III. /plicatie Informatiile culese conduc la concluzia lipsei elementelor specifice acestei grupe Codul etapei: SO1 EO4 (EOO4) Clarul codului: ELA1ORAREA PROIECTULUI DE E-ECUTIE AL DISPOZITIVULUI Proiectul de e%ecutie 8P.) formeaza documentatia de baza care serveste la fabricarea produsului tehnic proiectat si el trebuie sa cuprinda toate datele necesare pentru elaborarea tehnologiei de uzinare si e%ecutare a dispozitivului precum si datele necesare instalarii lui pe masina unealta si a e%ploatarii in conditii de ma%ima eficienta si siguranta. /ceasta etapa (ncheie stadiul de proiectare "O1 si este alc)tuita din sapte faze.

Codul fazei: SO1 EO4 FO1 (FO13) Clarul codului : REALIZAREA PROIECTULUI DE ANSAM1LU AL DISPOZITIVULUI

Codul activitatii: SO1 EO4 FO1 AO1 (AO+.) Clarul codului : REALIZAREA DESENULUI DE ANSAM1LU AL DISPOZITIVULUI

I. Obiectivul .laborarea desenului de ansamblu al dispozitivului. II. Operatorul metodologic


Nr. !" 1 & * + 4 5 6 17 11 1 1& 1* 1+ 114 15 16 7 1 & * + 4 5 6 &7 &1 & 171 C# $ I%"&r'(&)'%* "2/R2 Preia informatiile de intrare /nalizeaza desenul de e%ecutie al reperului "tabileste scara desenului de ansamblu /nalizeaza schita operatiei "tabileste proiectia definitorie a desenului de ansamblu 'ontureaza spatiul de pozitionare al proiectiei 2raseaza cu linie '& conturul simplificat al reperului ?refeaza elementele de orientare 89' $ "/) ?refeaza elementele de orientare si fi%are 89' $ "/) ?refeaza elementele de fi%are ?refeaza elementele de pozitionare a sculelor 'ontureaza elementele de legatura interna Reanalizeaza scara desenului de ansamblu !aca scara incorecta, treci la 171 "tabileste urmatoarea proiectie 'ontureaza spatiul de pozitionare al noii proiectii 2raseaza conturul simplificat al reperului (n noua proiectie ?refeaza (n corespondenta elementele de orientare ?refeaza (n corespondenta elementele de orientare si fi%are ?refeaza (n corespondenta elementele de fi%are 'ontureaza elementele de legatura interna !efinitiveaza contururile pentru elementele stabilite ?refeaza elementele de pozitionare a sculelor 'ontureaza elementele din grupa elementelor de legare la masina unealta 'ontureaza elementele din grupa elementelor de mecanizare, automatizare sau legarea la acestea "tabileste necesitatea unor alte proiectii, detalii, rupturi, sectiuni !aca !/. treci la 17 ;ntareste contururile .valueaza suprafetele desenului de ansamblu /lege formatul "2/" 2raseaza chenarul fomatului 'ompleteaza formularul ".#/ "2OP

17

III. /plicatie Parcurgerea aplicatiei este concretizata (n desenul de ansamblu realizat pentru dispozitivul proiectat. Codul activitatii: SO1 EO4 FO1 AO2 (AO+/) Clarul codului: POZITIONAREA REPERELOR COMPONENTE ALE ANSAM1LULUI DISPOZITIVULUI. COMPLETAREA

TA1ELULUI DE COMPONENTA SI A INDICATORULUI I. Obiectivul 'ompletarea desenului de ansamblu prin pozitionarea reperelor componente, (nscrierea lor (n tabelul de componenta, completarea indicatorului. II. Operatorul metodologic
Nr. !" 1 & * + 4 5 6 17 11 1 1& 1* 1+ 114 15 16 C#$ 171 17 17& 17* 17+ 17I%"&r'(&)'%* "2/R2 /lege primul reper pentru pozitionare 2rage linia de pozitionare /tribuie numarul /lege urmatorul reper 2rage linia de pozitionare /tribuie numarul 2rece la 17*, 17+, 17- pna la epuizarea tuturor reperelor din proiectie 2rece la a doua proiectie 2reci la 171, 17 , 17& 2reci la 17*, 17+, 172rece la alta proiectie, detaliu etc. 2rece la 17*, 17 , 17& 2rece la 17*, 17+, 172raseaza indicatorul 2raseaza tabelul de componenta 'ompleteaza indicatorul 'ompleteaza tabelul de componenta 0erificare finala. 2reci la 171 'ompleteaza formularul ".#/ "2OP

III. /plicatie !esenul de ansamblu al dispozitivului evidentieaza parcurgerea activitatii. Codul activitatii: SO1 EO4 FO1 AO3 (AO+8) Clarul codului: COTAREA DESENULUI DE ANSAM1LU I. Obiectivul 'ompletarea desenului de ansamblu cu toate cotele necesare. II. Operatorul metodologic
Nr. !" 1 171 & * + 4 5 6 17 11 1 1& 1* 1+ 1C#$ I%"&r'(&)'%* "2/R2 "tabileste modalitatile de cotare "tabileste proiectiile pentru cotarea gabaritului 2raseaza cotele de gabarit ;nscrie valoarea cotelor de gabarit Identifica cotele functionale ;nscrie valoarea si indicatiile functionale Identifica elementele de legatura pentru cotare 2raseaza cotele de legatura ;nscrie valoarea cotelor de legatura Identifica elementele de realizare prin monta1, asamblare etc. 2raseaza cotele de realizat prin monta1, asamblare etc ;nscrie valoarea cotelor de monta1, asamblare ,oteaza rugozitatea unei suprafete prelucrate la monta1, dupa monta1 sau la reconditionare Identifica alte elemente necesare a fi cotate, de e%emplu pentru control, reglare 2raseaza cotele respective ;nscrie valoarea cotelor

14 15

0erificarea finala. 2reci la 171 'ompleteaza formularul ".#/ "2OP

III. /plicatie !esenul de ansamblu al dispozitivului ilustreaza elementele specifice reiesite (n urma parcurgerii pasilor activit)tii. Codul activitatii: SO1 EO4 FO1 AO4 (AO+9) Clarul codului: NOTAREA UNOR INDICATII SPECIALE PE DESENUL DE ANSAM1LU AL DISPOZITIVULUI I. Obiectivul 'ompletarea desenului de ansamblu al dispozitivului cu totalitatea indicatiilor speciale necesare. II. Operatorul metodologic
Nr. !" 1 & * + 4 5 6 C#$ I%"&r'(&)'%* "2/R2 Preia informatiile necesare !elimiteaza spatiul pentru desenul reperului cu schema de orientare si fi%are optima 2raseaza desenul de reper si a simbolurilor schemei ;nscrie indicatiile speciale pentru precizarea destinatiei modului de utilizare si e%ploatare ;nscrie indicatiile speciale legate de monta1 $ asamblare ;nscrie indicatiile tehnice legate de probe ;nscrie indicatiile tehnice de manipulare si protectia muncii ;nscrie indicatiile tehnice legate de precizarea unor caracteristici tehnice, marca1, vopsire etc. 'ompleteaza formularul ".#/ "2OP

III. /plicatie Pe desenul de ansamblu al dispozitivului apar clar elementele retinute si concretizate ale activit)tii. Codul stadiului: SO2 Clarul codului: STADIUL DE FA1RICATIE A DISPOZITIVULUI !ispozitivul se e%ecuta in sectia scularie a societatii comerciale. .lementele de orientare, de orientare si fi%are, precum si elementele de pozitionare si ghidare a burghiului, fiind elemente ce influienteaza precizia de pozitionare si orientare a semifabricatului operatiei parcurg un proces tehnologic ce cuprinde: operatii de elaborare a semifabricatului procesului 8debitare din laminate), operatii de degrosare, semifinisare, tratament termic si finisare, operatii de acoperire chimica 8brunare) si operatii de superfinisare. 'elelalte elemente au un proces tehnologic mai simplu, adica parcurg operatii de eleborare a semifabricatului, operatii de tratament termic de imbunatatire, operatii de degrosare si semifinisare, iar in final operatii de acoperire prin brunare chimica. 3a asamblarea elementelor de dispozitiv pentru a forma ansamblul se e%ecuta a1ustari si marcarea codului prin poansonare pe placa de baza. Codul stadiului: SO3 Clarul codului: STADIUL DE OMOLOGARE A DISPOZITIVULUI Omologarea dispozitivului se realizeaza la omologarea seriei @7A a reperului, odata cu omologarea tehnologiei de prelucrare prin aschiere si a celorlalte echipamente tehnologice. In timpul omologarii se constata daca dispozitivul orienteaza si fi%eaza corespunzator semifabricatul operatiei. "e mai constata daca nu cumva apar vibratii care sa compromita calitatea suprafetelor prelucrate. 2ot in stadiul

de omologare se mai constata daca elementele de orientare si cele de fi%are nu lasa urme pe suprafetele cu care sunt in contact 8mai ales pe suprafetele prelucrate). .ventualele deficiente sunt consemnate si sunt stabiliti si cei care trebuie sa contribuie pentru a le remedia. Codul stadiului: SO4 Clarul codului: STADIUL DE E-PLOATARE A DISPOZITIVULUI Pregatirea dispozitivului in vederea e%ploatarii consta in scoaterea din depozitul centralizat de scule sau din magazia de distributie a sculelor si din deconservarea ansamblului. Integrarea dispozitivului in sistemul tehnic de prelucrare consta in instalarea pe masina$unealta si in reglarea pozitiei dispozitivului. <tilizarea dispozitivului este realizata conform ciclului de lucru consemnat pe desenul de ansamblu la rubrica @'O,!I2II 2.B,I'.A. Codul stadiului: SO+ Clarul codului: STADIUL DE REPARATII SI RECONDITIONARE A DISPOZITIVELOR !atorita uzurii unele elemente organologice ale dispozitivului se deterioreaza. 'a elemente ce se vor deteriora se pot enumera: $ Placile pozitia 1 8acestea se reactioneaza prin rectificare astfel incat sa nu se depaseasca stratul durificat) $ 9ucsile de ghidare a sculelor 8acestea se inlocuiesc) $ :ecanismele de strangere surub$piulita 8acestea se inlocuiesc) Codul stadiului: SO. Clarul codului: STADIUL DE DEPOZITARE0 TRIERE SI CASARE !ispozitivul poate a1unge in stadiul de depozitare in doua situatii, si anume: dupa e%ecutie in asteptarea omologarii si dupa folosire. In cel de al doilea caz el se prote1eaza cu vaselina tehnica in vederea conservarii calitatilor sale. In stadiul de triere se desfac de pe dispozitiv elementele care ar putea fi refolosite 8elemente de asamblare, elemente normalizate sau standardizate, mecanismul de blocare, bucsa de gaurire etc.). In stadiul de casare se intocmesc actele necesare evidentierii dezafectarii dispozitivului si se sorteaza pe grupe de materiale partile componente ale dispozitivului.

S-ar putea să vă placă și