Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie :

*** Sistematizarea şi reconstrucţia Căii Griviţei - Bucureşti, Arhitectura , 2/1961 Adler L., Vlăduţ T., 1964, Problema amplasării industriilor şi proiectul pentru schiţa de sistematizare a Bucureştiului, Rev. Artitectura, nr.6 Biciuşcă F., 2006, Experimentul Căţelu, Edit.Paideia Cebuc Al., 1963, Aspecte din viaţa unor mahalale bucureştene în perioada 1900-1944, Bucureşti.M.I.M. Chelcea L., 2008, Bucureştiul postindustria, Edit. Polirom Costescu G., 2004, Bucureştii vechiului regat Daiche P., 1966, Aspecte ale dezvoltării urbanistice în Bucureşti (1918-1944), Bucureşti. M.I.M., IV Damé Fr., Bucureştiul în 1906 Derer P., 1988, Locuirea urbană, Edit Tehnică Duţu A., 1997, Manufactura de tutun « Belvedere ». Date pentru o monografie, Bucureşti.M.I.M., XII Eleonora Cofas, 1997, Destinul dramatic al unei străzi - Calea Dudeşti, Bucureşti. M.I.M., XII Farb D., 1968, Ansamblul de locuinţe din zona de sud a oraşului Bucureşti, Rev.Arhitectura, 4 Gherghel R., 1971, Structura şi organizarea zonelor rezidenţiale, rev.Arhitectura, 1, p. 29-35 Giurescu C.C., 1977, Istoria Bucureştilor, Edit. Sport Turism Gusti G., 1963, Unele probleme privind reconstrucţia oraşelor noastre în etapa actuală, Rev. Artitectura, nr.4 Harhoiu D., 1997, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, Edit. Simetria Herbst C., Rădoi Atena, Caloianu N., 1962, Dezvoltarea teritorială a oraşului Bucureşti între cele două războaie mondiale şi după cel de-al doilea război mondial, Analele Univrsităţii Bucreşti, XI, 31 Hudiţă H., 1966, Construcţia şi reconstrucţia oraşelor şi noile ansambluri de locuit, rev.Arhitectura, 1, p. 22 Ion N.D., 2003, Bucureşti. În căutarea Micului Paris, Edit. Tritonic Kepeş N., Porumbescu N., Bercovici S., 1963, Ansambluri de locuinţe în cartierul Balta Albă - Bucureşti, Arhitectura, nr.4 Larionescu Sanda, 2006, Cartierul Titan – Balta Albă, în “Relaţii de vecinătate în localităţile urbane din sudul ţării”, Edit. Paideia Lascu N., 1997, Legislaţie şi dezvoltare urbană.Bucureşti 1831-1952, teza de doctorat Majuru A. , 2003, Bucureştiul mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Edit. Compania Mihăilescu V., 2003, Evoluţia geografică a unui oraş – Bucureşti, Mihăilescu V., Nicolau V., Gheorghiu M., 1995, Le bloc 311. Résidence et sociabilité dans un immeuble d’appartements à Bucarest, Révue d’Ethnologie française, 3 Motomancea A., Bugă D., Evoluţia demografică a oraşului Bucureşti de la Unirea Principatelor Române până astăzi, Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, IX Mucenic Cezara, 1997, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă.Secolul XIX, Edit.Silex; Nadrag Gh., Hariton D., Barna Gloria, 1968, Ansamblul de locuinţe Drumul Taberei, microraioanele 1,2,3,8, Rev.Arhitectura, 2 Nicolae I., 2002, Suburbanismul ca fenomen geografic în România, Edit. Meronia Nicolau I., Popescu I., 1999, O stradă oarecare din Bucureşti, Edit. Nemira Niga T., 1957, Un cartier de locuinţe minimale în Bucureşti, în Arhitectura RPR nr. 2 Oprea P., 1986, Itinerar inedit prin case vechi din Bucureşti, Edit.Sport-Turism; Parusi Gh. ,2005, Cronologia Bucureştilor, Edit. Compania Popa Sarmiza, Amplasarea în Capitală a construcţiilor de locuinţe şi a dotărilor social-culturale în etapa 1971- 1975, în Rev. Arhitectura, nr.1/1971 Popescu Carmen, 2004, Le style national roumain. Construire une nation à travers l’architecture 1881-1945, Presse Universitaire de Rennes Stănescu T., 1964, Noi ansambluri de locuinţe în Capitală, rev.Arhitectura, 6 Vasilescu Gh., 1966, Din istoricul cartierului Giuleşti, Bucureşti. M.I.M. Velescu O., 1997, Bucureştii anilor ’20. Contribuţii la istoria structurilor citadine. Înnoiri şi mutaţii în mentalul şi comportamentul urban după primul război mondial, Bucureşti.M.I.M., XII Victoria Gavril, Carmen Constantinescu, 2000, Strada Paleologu - fragment de istorie bucureşteană, Bucureşti. M.I.M., XIV Victoria Gavril, Carmen Constantinescu, 2007, Calea Moşilor.Din trecutul unei vechi artere bucureştene, Bucureşti. M.I.M., XXI Woinaroski Cristina (coord.), 2007, Lotizarea şi parcul Ioanid, Edit. Simetria