Sunteți pe pagina 1din 13

Bibliografie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Constitutia RM din 24 iulie 1994 (art 34, 35, 36) Codul Civil al RM (acces la info si libertatea la exprimare) Codul Penal al RM Legea privind accesul la informatie 982 XIV din 11 mai 2000 (acces-info.org.md) Legea cu privire la secretul de stat din 27 noiembrie 2008 Eugeniu Ribca si Olivia Pirtac Drepturile Omului, editat de Centrul Acces Info, Chisinau 2004 Olivia Pirtac si Leonid Antohii Ai dreptul sa stii. Ghid practic pentru accesul la informatiile oficiale. Editat de Centrul Acces Info, Chisinau 2003 8. Vasile Spinei, Eugeniu Ribca Accesul la informatii. Reglementari. Comentarii. Cazuri. Editat de Centrul Acces Info, Chisinau 2006 9. Liberul acces la informatie. Manual pentru functionari publici. Editat de Centrul Acces Info, Chisinau 2004. Sursa: justice.md, acces-info.org.md

Tema: Caracteristica legii privind accesul la informatie.


1. Obiectul si obiectivele legii privind accesul la informatie 2. Subiectii ce cad sub incidenta legii privind accesul la informatie 3. Solicitarea si modalitatile de acces la informatie 4. Limba si termenul pentru satisfacerea cererii de acces la informatie 5. Readresarea, eliberarea si refuzul accesului la informatie 6. Taxele pentru furnizarea informatiei oficiale

Obiectul si obiectivele legii privind accesul la informatie


Legea privind accesul la informatie reglementeaza raporturile in procesul de asigurare si reglementare a dreptului constitutional de acces la informatie. In Constitutia RM dreptul de acces la info este prevazut in articolul 34, Accesul la Informatie, care prevede ca furnizor de informatie pot fi atat persoane fizice, cat si juridice. Legea privind accesul la informatie prevede aplicarea directa a prevederilor Constitutiei RM in cazul in care apar contradictii intre dispozitiile constitutionale si normele altor legi sau acte juridice. In acest caz, in art 7 din Constitutie este prevazut ca Constitutia RM este legea suprema si si nicio lege sau act juridic care contravine Constitutiei nu are putere juridica. Interpretarea normelor legii in conformitate cu prevederile Constitutiei de catre toti subiectii de drept, inclusiv autoritatile si institutiile publice

centrale si locale, sunt obligatorii. Stipularile enumerate mai sus sunt actuale in special in cazul determinarii abaterilor de la regula Liberul acces la informatie. Obiectul de reglementare a legii privind accesul la info il constituie raporturile juridice (contact dintre 2 entitati) privind accesul la informatiile oficiale avand ca subiecti furnizorul de informatie si solicitantul de informatie. Legea privind accesul la info are drept scop: 1. crearea cadrului normativ general a accesului la info oficiale. 2. eficientizarea procesului de informare a populatiei si a controlului efectuat de catre cetateni asupra activitatii autoritatilor publice si a instituiilor publice 3. stimularea formarii opiniilor si participarii active a populatie la procesul de luare a deciziilor in spirit democratic Obiectul de reglementare a legii privind accesul la informatie este: 1. raporturile dintre furnizorul de informatiesi persoana fizica si/sau juridica in procesul de asigurare si realizare a dreptului constitutional de acces la info 2. principiile, conditiile, caile si modul de realizare a accesului la informatiile oficiale aflate in posesia furnizorului de informatie 3. aspectele accesibilitatii informatiei cu caracter personal sau secrete de stat si protectiei acesteia in cadrul solutionarii problemei accesului la informatie 4. drepturile solicitantilor informatiei, inclusiv a info cu caracter personal 5. obligatiile furnizorilor de info in procesul asigurarii accesului la info oficiale 6. modalitatea apararii dreptului de acces la informatie Nu constituie obiect al legii privind accesul la informatie raporturile care au urmatoarele prevederi: 1. colectarea, prelucrarea, depozitarea si garantarea integritatii informatiilor 2. prezentarea obligatorie a informatiilor prevazute de lege de catre personale private, de autoritatile si institutiile publice 3. accesul autoritatilor publice, institutiilor publice, persoanelor fizice si/sau juridice abilitate cu gestionarea unor servicii publicela informatiile aflate in gestiunea altor autoritati 4. furnizarea informatiilor referitoare la propria activitate de catre personale fizice si juridice private, partide si formatiuni social-politice, fundatii si asociatii obstesti

Subiectii ce cad sub incidenta legii privind accesul la informatie


In legea cu privire la accesul la informatie se stipuleaza ca subiecti ai prezentei legi sunt: 1. Furnizorul de informatie posesorii de informatii oficiale obligati prin lege sa le furnizeze solicitantilor in conditiile in care sunt: 1.1. Autoritatile publice centrale si locale autoritatile administratiei de stat prevazute in legislatie, si anume parlamentul, guvernul, ministerele, birourile; administratia publica si autoritatea judecatoreasca (instantele judecatoresti, procuratura)

1.2. Institutiile publice centrale si locale organizatiile fondate de catre stat in persoana autoritailor publice si finantate de la bugetul de stat care au drept scop efectuarea atributiilor de administrare social culturale si alte atributii cu caracter necomercial. 1.3. Persoanele fizice si juridice care in baza legii sau in baza contractului cu autoritatea publica sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice si selecteaza, poseda, pastreaza sau dispun de informatie oficiale, inclusiv cu caracter personal. In sensul prezentei legi, termenul de autoritate publica este orice structura organizatorica sau organ instituit prin lege sau printr-un act administrativ-normativ (ordin, hotarare, lege) care actioneaza in regim de putere publica in scopul realizarii unui interes public. Sunt asimiliate autoritatilor publice persoanele de drept privat care exercita atributii de putere publica sau utilizeaza domeniul public, fiiind imputernicite prin lege sa prezinte un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care presteaza servicii notariale (Legea privind conticiosul administrativ). In recomandarea 2002 (2) a Comitetului de Ministri a Consiliului Europei prevede ca autoritatea publica este: 1) Guvernul si administratia nationala, regionala sau locala 2) Persoanele fizice sau juridice in masura in care ele indeplinesc functii publice sau exercita o autoritate administrativa conform dreptului national 2. Solicitantul de informatie Conform legii privind accesul la informatie sunt: Orice cetatean al RM Cetatenii altor state care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul RM Apatrizii care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul RM

Ca solicitant de informatie de asemenea pot fi persoanele juridice. Persoanele juridice devin subiect al legii privind accesul la info din momentul inregistrarii conform legislatiei in vigoare. Legea nu prevede restrictii de varsta pentru solicitanti. Cererile de informatii pentru minori de pana la 14 ani si persoanele declarate incapabile vor fi depuse de catre parintii acestora sau tutori.

Solicitarea si modalitatile de acces la informatie


In legea privind accesul la informatie (art 12) este prevazut modul de solicitare. In recomandarea 2002 (2) al Comitetului de Ministri al Consiliului Europei este stipulat ca fiecare stat este liber de a stabili formalitatile sale, scopul insa este de a reduce la minim modalitatea de acces la informatie. In unele state cererile trebuie depuse in scris, in altele este posibil ca unele cereri sa fie in forma verbala, adica nemijlocit la sediul institutiei sau prin telefon. Chiar daca in unele state este posibil ca solictatea sa fie facuta verbal este preferabil de a o face in scris, pentru a avea o dovada, care poate fi utila in cazul aparitiei unui conflict, in special cand nu s-a raspuns la cerere. Un alt avantaj al cererilor scrise este ca acestea faciliteaza statistica, permitand publicarea celor mai solicitate documente. In unele state, cererea de acces la informatie poate fi depusa anonim. In caz de necesitate, autoritatea publica ajuta solicitantul in masura rezonabilului sa-si formuleze bine cererea, sa identifice documentul cerut si autoritatea competenta.

Daca cererea nu este suficient de clara furnizorul informatiei ar trebui cel putin sa informeze solicitantul pentru a-i permite de a preciza solicitarea. In cele din urma, daca autoritatea nu detine informatia solicitata, ea trebuie sa orienteze solicitantul catre autoritatea publica competenta. O cerere de acces la informatie poate fi prezentata oricariei autoritati publice care se afla in posesia documentului/informatiei, chiar daca nu ea a emis documentul. Daca autoritatea publica detine documentul solicitat, ea este obligata sa furnizeze in termenii stabiliti de lege. Nimeni nu poate avea acces priveligiat la informatie, principiul de baza este egalitatea tutor in dmeniul de acces la informatie. Nu trebuie sa se faca distinctie intre diferite tipuri de solicitanti (jurnalisti, cercetatori, sindicalisti, avocati). Legea privind accesul la informatie prevede ca cerere poate fi depusa pe numele autoritatii publice sau oricarui functionar al acesteia care o va transmite persoanelor responsabile . In cazul in care cererea necesita o examinare minutioasa din cauza complexitatii sau poate fi respinsa va recomanda solicitantului sa depuna o cerere in scris, propunand si un model de cerere. In cazul in care solicitantii de informatie au capacitate fizica limitata, persoanele responsabile de informatia publica vor intreprinde toate masurile rezonabile pentru asigurarea expunerii cererii privind accesul la info in forma cea mai potrivita, avand in vedere starea fizica a solicitantului si transmiterea informatiei intr-o modalitate care sa raspunda necesitatilor acestuia. Daca solicitantii sunt persoane nevazatoare, cererile sunt completate de persoanele responsabile. Cererea privind accesul la informatie poate fi retrasa de catre solicitant fara explicatie. Daca actiunile sau inactiunile solicitantului indica ca acesta a pierdut interesul fata de informatiile solicitate, furnizorul de info poate adopta o decizie de suspendare a procedurii de examinare a cererii. Procedura de examinare a cererii abandonate inceteaza indiferent la ce etapa se afla.

Modalitatile de acces la infromatie


Conforma art 13 din lege privind accesul la info, modalitatile de acces la info oficiale sunt: 1) 2) 3) 4) Verbal Examinarea documentului sau a unei parti ale acesteia la sediu institutiei Eliberarea copiei documentului Eliberarea copiei traducerii documentului intr-o alta limba decat cea a originalului. Pentru efectuarea traducerii documentului se percepe o plata suplimentara. (exemplu: nu cunoastem limba de stat, avem dreptul sa cerem actul in limba pe care o cunoastem) 5) Expedierea prin posta, inclusiv cea electronica, a copiei documentului sau info a copiei traducerii docum sau informatiei intr-o alta limba la cererea solicitantului pentru o plata suplimentara. Extrasele din registre, documente sau alte info solicitante in conformitate cu cererea solicitantului pot fi puse la dispozitia persoanei date intr-o alta forma rezonabila pt a fi studiata la sediul institutiei, a fi dactilografiata sau fotocopiate intr-o alta modalitate ce ar asigura integritatea documentului. Info inscrise pe un purtator electronic (imprimate pe casete video, audio sau alt purtator) rezultat al progresului tehnic pot fi deasemenea studiate la sediul institutiei.

Limba si termenul pt satisfacerea cererii de acces la infromatie


Art 14 din legea privind accesul la info prevede ca: Informatiile si documentele solicitate in conformitate cu prezenta lege vor fi puse la dispozitia solicitantului in limba de stat sau in limba in care au fost elaborate. In cazul in care infos sau docs au fost elaborate intr-o alta limba decat cea de stat , furnizorul de info va fi obligat la cererea solicitantului sa prezinte o traducere a info sau documentului care urmeaza sa fie autentica in limba de stat. Informatiile elaborate in unitatile administrative teritoriale in care o minoritate nationala constituie o parte considerabila din populatie, daca este necesar info oficiale se publica si in limba acestei minoritati. Conform legislatiei internationale termenele de satisfacere a cererii de acces la info exista o neconcordanta cu legislatia nationala. Astfel, conform conventiei de la Aarcus care prevede ca termenele maxim restrange cel tarziu o luna de la depunerea cererii. Inlegea privind accesul la info termenul este de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de acces la info. In conformitate cu prevederile conventiei de la Aarcus care incurajeaza realizarea unor masuri ce extind aacesul la info, termenul obligatoriu meaxim pt institutiile din RM, termenul e de 15 zile lucratoare. Pentru prelungirea termenului de furnizare a info atunci cand info solicitata e complexa, termenul maxim prevazut de conventia de la Aarcus este de 2 luni din momentul depunerii cererii. Legea privind accesul la info prevede 5 zile lucratoare pt prelungirea termenului de furnizare a info, furnizatorul de info ca va anunta in scris solicitantului despre acest lucru.

Readresarea, eliberarea si refuzul accesului la info


Conform art 17 din legea privind accesul la info cererea de furnizare a info poate fi readresata altui furnizor cu informarea obligatorie a solicitantului in termen de 3 zile lucratoare din momentul primirii cererii si cu acordul solicitantului in urmatoarele cauze: 1. Informarea solicitata nu se afla in posesia furnizorului sesizat 2. Informatia solicitata, detinuta de un alt furnizor ar satisface mai deplin interesul fata de informatia solicitata Conform recomandarii Comitetului de ministri al Consiliului Europei, se prevede ca autoritatea publica trebuie sa orienteze solicitantul catre o autoritate publica care detine acest document daca se stie exact despre ce autoritate e vorba. Autoritatea careia i-a fost adresata cerera nu are nicio obligatie de a cauta autoritatea care dispune de document. Furnizoul de informatie este obligat de a va anunta despre faptul ca nu detine informatiile solicitate. Furnizorul de informatii poate readresa cererea de furnizare a informatii cu respectarea urmatoarelor conditii: a) Readresarea se face doar unui furnizor de informatii

b) Readresarea se face cu acordul solicitantului de info. In cazul in care nu poate obtine acordul solicitantului pentru readresarea cererii, el este obligat sa-l anunte pe solicitant ca nu detine informatia. c) Informarea obligatorie a solicitantului de informatie in decurs de 3 zile lucratoare din momentul primirii cererii. d) Readresarea se face in cazul in care informatia solicitanta nu se afla in posesia furnizorului sesizat sau informatia solicitata detinuta de un alt furnizor ar satisface mai deplin interesul fata de informatia solicitata. Eliberarea informatiei oficiale Informatiile oficiale, documentele, partile acestora, extrasele din registre, copiile traducerilor care se elibereaza de catre furnizoul de informatie in conformitate cu legea privind accesul la informatie vor fi semnate de catre persoana responsabila. Refuzul solutionarii cererii Refuzul de a furniza o informatie va fi facuta in scris unde se va indica: Data intocmirii refuzului Numele persoanei responsabile Motivul refuzului, facandu-se trimitere in mod obligatoriu la actul normativ (legea, ordinul, hotararea), care va contine titlul, numarul, data adoptarii si sursa publicatiei oficiale pe care se bazeaza refuzul, precum si procedura de recurs (atacare) a refuzului , inclusiv termenul de prescriptie (perioada de timp care dureaza din momentul primirii raspunsului de refuz pana la data atacarii in instanta de judecata a persoanei responsabile).

Furnizorii de informatie nu pot fi obligati sa prezinte probe ale inexistentei informatiilor nedocumentate. In cazul in care autoritatea dispune de informatia solicitata, dar ea face parte din categoria informatiilor cu accesibilitate limitata si beneficiaza de un regim special de protectie se intocmeste un raspuns de refuz privind solutionarea cererii. Refuzul de a furniza o informatie va fi dat in scris. Numele persoanei responsabile de examinarea cererii de acces la informatie nu se indica daca acesta nu este de acord cu raspunsul dat la indicatia conducatorului autoritatii sesizate sau altei persoane din conducerea autoritatii responsabile de coordonarea activitatii legate de informarea publica. In anumite circumstante, cand se poate presupune in mod rezonabil ca recunoasterea existentei sau inexistentei unor informatii cu accesibilitate limitata poate constitui prin dezvaluire o situatie periculoasa pntru protejarea intereselor prin lege, raspunsul va fi intocmit astfel incat sa se evite acest lucru. Conventia de la Aarcus are cateva recomandari: Efectuarea refuzului se face prin prisma a 2 aspecte: 1) Accesul la info poate fi refuzat daca: a) Autoritatea respectiva nu dispune de informatia solicitata sau cererea este formulata intr-un mod prea general

b) Cererea face obiectul materialelor aflate la etapa definitorie sau in cadrul corespondentei interne a institutiilor de stat c) Accesul la informatie conform convenntiei de la Aarcus poate fi refuzat daca divulgarea informatiei va influenta negativ: 1. Confidentialitatea autoritatilor de stat in cazurile cand confidentialitatea este prevazuta de legislatia nationala 2. Relatiile internationale, apararea nationala sau securitatea statului 3. Exercitarea justitiei (secretul anchetei) 4. Confidentialitatea informatiei comerciale si industriale 5. Dreptul proprietatii individuale 6. Confidentialitatea datelor cu caracter personal 7. Interesele tertei parti (persoana straina) 8. Mediul la care se refera informatia Conventia de la Aarcus atentioneaza ca motivele pentru refuz trebuie sa fie intemeiate, tinandu-se cont de interesul publicului pentru divulgarea informatiilor respective.

Taxele pentru furnizarea informatiei oficiale


Pentru furnizarea informatiei oficiale pot fi percepute plati in marimea si conform procedurii stabilite de organele reprezentative. Taxele platite sunt virate la bugetul de stat. Marimea platilor nu va depasi marimea cheltuielilor suportate de furnizor pentru copii, expedierea raspunsului solicitiantului sau a traducerii cererii solicitantului. Cand costurile sunt mai mari, platile pentru furnizarea informatiei analitice, de sinteza, executate la comanda solicitantului se vor stabili conform contractului dintre solicitant si furnizorul de informatie. Va fi pusa la dispozitia solicitantilor fara plata urmatoarele informatii: 1) 2) 3) 4) Info care se refera la drepturile si libertatile solicitantului Sunt expuse verbal Sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul institutiei Prin faptul ca au fost furnizate informatiile solicitate contribuie la sporirea gradului de transparenta a activitatii institutiei publice si corespunde intereselor societatii.

In cazul in care info pusa la dispozitia solicitantului contine inexactitati sau date incomplete, institutia publica e obligata sa efectueze rectificari si completari gratuite, cu exceptia cazurilor in care completarea informatiei implica eforturi si cheltuieli considerabile care n-au fost prevazute si taxate la eliberarea primara a info. Institutia publica va aduce la cunostinta solicitantilor intr-un mod cat mai adecvat si amanuntit, modalitatile de calculare a platilor pentru furnizarea info. Costurile nu trebuie sa fie atat de ridicate incat sa descurajeze cererile de acces la informatie ale publicului.

Tema: Accesul la informatie


1. Accesul la informatiile oficiale si informatiile cu accesibilitate limitata 2. Accesul la informatiile personale 3. Informatiile ce constituie secret de stat

Accesul la informatiile oficiale si informatiile cu accesibilitate limitata


Informatiile oficiale sunt info inregistrate sub orice forma, elaborate sau primite si detinute de catre autoritatile publice si care au o legatura cu functia administrativa cu exceptia info sau documentelor ce sunt in curs de pregatire. Este important de a delimita documentele care au fost adoptate de catre autoritatile publice in cadrul functiilor administrative si cele adoptate in calitatea lor de persoane private. Ex: posta primita de catre membrii administratiei in calitate de politicieni nu sunt documente publice. In practic, documentele sunt informatiile materializate pe un suport fizic detinute de catre autoritatile publice. Termenul document pe care-l utilizam aici nu se refera numai la documente inregistrate pe banda sonora sau audiovizuala, fotografiiile, posta electronica si informatiile stocate, pe suport informativ sub forma recuperabila (ex: bazele de date electronice). In RM documente oficiale sunt: 1) Actele normative juridice: Legile si hotararile Parlamentului Decretele Presedintelui ca o hotarare, ordin care este emis de Presedinte Ordonantele si hotararile Guvernului Ordinele cu caracter normativ Instructiunile si alte acte ale organelor administratiei publice centrale (ex: biroul relatiilor inter-etnice, elaboreaza un act referitor la migratie, instructiuniel de serviciu) - Acte normative ale autoritatii publice locale sau ale autoritatilor unitatilor teritorial administrative autonome cu statul juridic special (ex: Gagauzia) 2) Actele cu caracter individual Ex: ordinele si dispozitiile, ordinul presedintelui RM pentru decorarea cu anumite ordine. 3) Hotararile instantelor judecatoresti Ex: atunci cand se discuta despre violarea, maltratarea copiilor, iar hotararile in baza acestor sedinte sunt publice, la fel si in cazul divortului unei familii si urmeaza a se discuta cu cine ramane copilul). Le putem gasi pe aceste hotarari in instanta de fond. Furnizorii de informatie , de regula, detin

Accesul la informatiile cu caracter personal


Constitutia RM consfinteste respectarea si ocrotirea vietii intime, familiale si vietii private (art 28). Ocrotirea vietii private este garantata si prin articolul 29 si 30 din Constitutie. Constitutia stipuleaza prin art 29 si 30 inviolabilitatea domiciului si secretul corespondentei. Dreptul la involabilitatea vietii private are mai multe aspecte, cel mai frecvent este acuzat de incalcarea acestui drept statul. Avand in vedere caracterul specific al Ministerului Tehnologiei Informationale, necesitatea protectiei datelor cu carcater personal si neadmiterea utilizarii lor in scopuri ilicite, Parlamentul RM trebuie sa institutie controlul sau asupra acestei institutii. Anual Ministerul va prezenta Parlamentului un raport despre activitatea sa care va fi data publicarii. Principalele acte normative care reglementeaza protectia drepturilor omului in cadrul prelucrarii datelor cu caracter personal este legea cu privire la informatica si legea privind accesul la infromatie. Ultima se refera la drepturile si obligatiile ce decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal doar in limitele obiectului sau de reglementare si anume accesibilitatea la informatia cu caracter personal pentru terte persoane si protectia persoanei in cadrul solutionarii problemei accesului si garantarii accesului titularului la datele cu caracter personal si posibilitatea inaintarii cererii de rectificare sau distrugere a datelor eronate si posibilitatea corectarii lor, completarii, respectand principiile si dispozitiile conventiei pentru protectia datelor personale in cadrul prelucrarii automatizate a datelor cu caracter personal. Majoritatea tarilor au adoptat legi de protectie a vietii private care contin reglementari exprese despre nedivulgarea informatiei confidentiale. Aspectul de protectie a vietii private presupune consimtamantul persoanei ale carei interese sunt atinse in procesul de furnizare a infromatiei. Dreptul acesteia de a participa la luarea deciziei si de a i se pastra anonimatul in cazul furnizarii informatiei personale. Legea privind accesul la informatie din articolul 8 prevede accesul la informatie cu caracter personal care sunt datele care se refera la o persoana privata identificabila a carei dezvaluire constituie o violare a intimitatii persoanei face parte din categoria informatiie confidentiale despre persoane. Nu fac parte din categoria informatiilor confidentiale datele ce tin exclusiv de identificarea persoanei, de exemplu datele din buletinul de identitate. Informatiile personale vor fi: 1. Obtinute, colectate , prelucrate, pastrate si utilizate corect in scopuri strict determinate de legislatie 2. Veridice, adecvate, pertinente si neexcesive in raport cu scopurile in care au fost obtinute 3. Conservate intr-o forma in care sa permita identificarea persoanei

Informatiile ce constituie secret de stat


Secretul de stat este informatia protejata de stat din domeniul activitatii militare, tehnico-stiintifice, de politic externa, de recunoastere/cercetare, de contrainformatii si operative de investigatie, a caror raspandire, divulgare, pierdere, sustragere sau distrugere poate perilclita securitatea RM. Legea cu privire la secretul de stat stabileste cadrul juridic de protectie a secretului de stat in scopul asigurarii intereselor si/sau securitatii RM. Protejarea secretului de stat se realizeaza prin organizarea sistemului national de protectie a secretului de stat.

2)actele cu caracter individual Ex; ordinile si dispozitiile; ordinul RM pentru decorarea cu anumite ordine.

3) hotararile instantelor judecatoresti ex: sedinte inchise, atunci cand se discuta despre violarea, maltratarea copiilor, iar hotararile in baza acestor sedinte sunt publice; in cazul divortului unei familia unde se discuta cu cine va ramane copilul. Aceste hotarari pot fi gasite in instante de fond. Furnizorii de inform de regula detin informatii oficiale elaborate si/sau detinute de alte autoritati, institutii si/sau subiect de drept. Legea obliga furnizorii de inform sa acorde accesul la toate informatiile oficiale aflate in posesia si dispozitia lor, indiferent de originea acestora. Accesul la doc adoptate de autoritatile publice reprez doar o parte din domeniul de reglementare a legii privind accesul la inform. Accesul la inform cu acces limitat Recomandarea (2000)2 a Comitet de ministri a Cons Europene, prevede inform cu accesibilitate limitata stipulate expres in lege pentru a proteja: 1) securitatea nationala, apara si relatiile externe. 2) siguranta publica 3) prevenirea, investigarea si urmarirea in instanta a activitatilor criminale 4) viata privata si alte interese private legitime. 5) intersele comerciale si alte interese economice private sau publice. 6) egalitatea partilor in instante de judecata 7) misiunea de tutela si inspectia de control din partea administratiei. 8) poltica econmica, monetara si de schimb a statului. 9) confidentialitatea deliberarilor in cadrul autoritatilor publice sau in cursul pregat unor dosare. ex: s-a decis sa se faca un tender privind repararea drumului Alba- Iulia, tenderul nemijlocit de face public. Astfel Constit RM in art 54 prevede ca restrangerea exercitiului drepturilor si libertatilor poate avea loc: 1.numai in cazul prevazut de lege, care corespund normelor internationale 2.sunt necesare in intersele securitatii nationale, integritatii teritoriale, bunastarii economice ale tarii, 3.ordinii publice pentru prevenirea tulburarilor in masa si infractiunilor, 4. protejarii drepturilor, libertatilor altor persoane, 5. impiedicarii divulgarii inform confidentiale, 6. garantarii autoritatii si impartialitatii instantei. Daca se aplica limitarea accesului asupra unei parti din inform continute intr.-un doc public, autoritatea e obligata sa comunice celelalte inform continute in doc. Daca versiunea partiala a inform duce la eroare sau e lipsita de sens, accesul poate fi refuzat. Accesul poate mai fi refuzat daca divulgarea inform continute in doc ar putea aduce prejudiciu unui inters protejat, daca un inters public superior un justifica aceasta divulgare. (ex: solicitam de la banca rata monetara a unei zi, aceasta inform este limitata, dar daca apare un alte inters, atunci poate fi divulgata.)

Instit care pot fi atribuite la secret de stat sunt prevazute in art 7 a legii privind secretul de stat : 1. din domeniul apararii nationale 2. din domeniul economiei, stiintei si tehnicii 3. din domeniul relatiilor externe 4. din domeniul securitatii statului si asigurarii ordinii de drept 5. din sfera activitatii autoritatilor publice Nu se atribuie la secret de stat si Nu pot fi secretizate inform privind: 1. Faptele de incalcare a drepturilor si libertatilor omului si cetateanului 2. Starea mediului inconjurator, calitatea produselor alimentare si a obiectelor de uz casnic 3. Accidentele, catastrofele, fenomenele naturale periculoase , alte fenom extraordinare ce pun in pericol viata omului 4. Starea de sanatate a persoanelor care ocupa functii de demnitate publica 5. Faptele de incalcare a legii de catre autoritatile publice si persoanele cu functii de raspundere 6. Starea reala de lucru in domeniul invatamantului, culturii, comertului, agriculturiii si ordinii de drept Nu se atribuie la secret de stat si un potfi secretizate si alte inform conform legislatiei nationale si internationale, se interzice secretizarea inform in cazul in care aceasta ar putea accesul lainform de inters public sau s-ar putea rasfrange negativa supra realizarii programelor de stat si sociale, culturale sau arputea retine concurenta intre agentii economici , in scopul promovarii unei politici de stat unice in domeniul atribuirii inform la secret de stat si secreetizarii lor, Guvernul adopta nomenclatorul inform atribuite la secret de stat in care sunt incluse si autoritatile publicecu imputerniciri asupra acestor inform. Nomenclatorul inform atribuitela secretde stat se publica in monitorul oficial al RM si poate fi revizuit dupa caz. In RM exista 4 grade de secretizare a inform si 4 parafe: 1. Strict secret se stabileste termenul de pastrare pana la 25 ani. 2. Secret termenul este pana la 15 ani. 3.confidential termenul pana la 10 ani. 4. Restrictionat- pana la 5 ani. Dupa necesitate se poate atribu un anumit grad de secretizare anumitor pagini, paragrafe sau sectiuni intr.-un anumit document. Pentru informatiile despre persoanele care colaboreaza sau au colaborat confidential cu organele ce desfasoara activitati de informatii, de contra- informatii ( pers infiltrate secret in alte state, spioni) si operative de investigatie, se stabileste un termen de secretizare nelimitat. In cazuri exceptionale pentru anumite inform atribuite la secret de stat, comisia interdepartamentala pentru protectia secretului de stat poate prelungi termenul de secretizare.

Termenul de secretizare a inform incepe in ziua in care pe purtatorul material de inform, atribuite la secret de stat, a fost aplicata parafa de secretizare. Organe de protectie a secretului de stat sunt: 1. Comisia interdepartamentala pentru protectia secretului de stat 2. Serviciul de informare si securitate (SIS) 3. Autoritatile publice si alte pers juridice si subdiviziunile lor Dupa expirarea termenului de secretizare a inform, conducatorii arhivelor de stat sunt imputerniciti sa desecretizeze purtatorii materiali de inform atribuite la secrete de stat.

Drept temei pentru desecretizarea infom servesc: 1. Expirarea termenului de secretizare a inform 2.schimbarea circumstantelor obiective in urma careia atribuirea inform la secret de stat devine inoportuna 3. Modificarea art 7 si 8 din legea privind secretul de stat, modif nomenclatorului inform atribuite la secret de stat 4. Existenta unei decizii care constata drept neintemeiata secretizarea inform Desecretizarea inform se face de catre persoanele cu functii de raspundere cu imputerniciri de secretizare a inform.

Tema 3: Solutionarea litigiilor privind accesul la informatie 1. 2. 3. 4. Drepturile solicitantului de informatie si obligatiile furnizorului de informatie Dispozitii generale privind aplicarea dreptului de acces la informatie Solutionarea litigiilor privind accesul la informatie pe cale extrajudiciara Solutionarea litigiilor privind accesul la inform pe cale judiciara Consecintele prejudicierii dreptului de acces la informatie

Solicitantii de info au dreptul de a solicita furnizorilor de informatii personal sau prin reprezentantii sai, orice info aflata in posesia acestora cu exceptiile stabilite de lege. Dreptul persoanei de a avea acces la info inclusiv la info cu carcter personal un poate fi ingradit decat in conditiile legii. Orice persoana care solicita acces la informatii in baza Legii este absolvita de obligatia de a-si justifica interesul pentru info solicitata. Obligatiile furnizorilor: 1. Sa asigure informarea activa, corecta si la timp a cetatenilor despre problemele de inters pulic si asupra problemelor de interes public 2. Sa garanteze liberul acces la info 3. Sa respecte limitarile la info prevazute de legislatie in scopul protejarii info confidentiale, a vietii private a persoanei si a securitatii nationale 4. Sa respecte termenele de furnizare a informatiei prevazute de legislatie in vigoare 5. Sa dea publicitatii propriile acte adoptate de legea in vigoare

6. Sa pastreze in termenele stabilite de lege propriile acte, actele institutiiilor ale caror succesoare sunt si actele ce stabilesc statutul lor juridic. 7. Sa asigure protejarea informatiilor ce se afla la dispozitia sa, de accesul, distrugerea sau modificarea nesanctionata. 8. Sa mentina info, documentele aflate la dispozitia sa in forma actualizata 9. Sa difuzeze de urgenta pentru public info care i-a devenit cunoscuta in cadrul activitatii sale, daca aceasta info: a) Poate preintampina sau diminua pericolul pt viata si sanatatea oamenilor b) Poate preintampina producerea unor prejudicii de orice natura (atac asupra unor persoane, tulburari in masa, evadarea detinutilor) c) Poate opri raspandirea informatiilor neveridice sau diminua consecintele negative ale raspandirii acesteia (gripa aviara) d) Este de o deosebita importanta social (despre regimul liberalizat de vize) In scopul garantarii liberului acces la info oficiale, furnizorul este obligat nemijlocit: Va asigura un spatiu amenajat pt documentare accesibil solicitantilor Va numi si va instrui un functionar responsabil pt efectuarea procedurilor de furnizare a info oficiale Va elabora in conformitate cu legislatia in vigoare regulamente cu privire la drepturile si obligatiile functionarilor in procesul de furnizare a info Va acorda asistenta si sprijinul necesar solicitantilor pt cautarea si identificarea info Va asigura accesul efectiv la registrele furnizorilor de info care ar fi completate in conformitate cu privire la registru (numerotarea cererilor).

In scopul garantarii liberului acces la info, furnizorul de info va publica sau va face accesibil pt populatie urmatoarele info ce contin: 1) Descrierea structurii institutiei si adresa acesteia 2) Descrierea functiilor, directiilor si formelor de activitate a institutiilor 3) Descrierea subdiviziunilor si competentelor lor, programul de lucru cu indicarea zilelor si orelor de audienta a functionarilor responsabili de informatie 4) Deciziile finale asupra principalelor probleme examinate In conformitate cu Legea datele furnizorului de info vor fi facute publice in afara procedurii de examinare a cererii (inst e obligata sa faca publice aceste info).