Sunteți pe pagina 1din 97

5 4 3 2 1 0

Serie 3 Serie 1

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Suport de curs

Stimai cursani, Microsoft EXCEL 2007 Suport de curs - a fost realizat de instructorii de poliie (specializarea informatic) din cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Public i este destinat exclusiv utilizatorilor educaionali din cadrul MAI !onine" #raducerea i adaptarea unui set de manuale pentru aplicaia Microsoft $xcel %&&' Microsoft EXCEL 2007 Suport de curs v a(ut s )n*ele+e*i at,t Microsoft $-!$. %&&' c,t /i Microsoft Office %&&' 0e*i dob,ndi astfel mai u/or aptitudini de utilizare a noilor aplica*ii Office )n procesul educa*ional /i a produselor sau te1nolo+iilor )nrudite 0e*i descoperi de ce Microsoft $-!$. %&&' arat diferit de versiunile anterioare 0e*i )n*ele+e /i v ve*i familiariza cu interfaa2utilizator Microsoft Office Fluent. 0e*i descoperi mai u/or performan*ele noii suite3 cum pot fi vizualizate corect versiunile %&&' )n documente redactate )n alte versiuni Microsoft Office sau cum pute*i salva un document cu extensia xlsx )n document xls3 pentru a2l face vizibil utilizatorilor de versiuni anterioare Office Suportul de curs a fost conceput cu scopul de a v a(uta s inte+rai mai uor resursele I# )n procesul educaional modern Sperm s v familiariza*i c,t mai u/or cu noul Microsoft $-!$. %&&'3 s v fac plcere s descoperi*i func*ionalit*ile moderne ale aplica*iilor 0ei fi inspira*i s utiliza*i aplicaiile soft4are )n mod creativ /i astfel s realizai sarcinile rapid i eficient

Cuprins
Cuprins........................................................................................................................................4 1. PREZENTAREA INTERFEEI GRAFICE A APLICAIEI MICROSOFT EXCEL 2007.7 1.1 Bu !nu" Mi#r!s!$ O$$i#% .................................................................................................7 1.2 &T'% Ri((!n) * P+n,"i#+ ..................................................................................................7 1.3 L+ns+ !ru" #+s% %i -% -i+"!, .............................................................................................. 1.4. / i"i0+r%+ n!i"!r #!1%n0i r+pi-%...................................................................................10 1.2 &T'% T+(s) 3 T+(*uri. ....................................................................................................12 1.2.1. T+(*u" 4OME.............................................................................................................12 2. OPERA5II ELEMENTARE 6I CONCEPTE 7E BAZ8 ...................................................1. ALE APLICA5IEI MICROSOFT EXCEL 2007.....................................................................1. 2.1. G%n%r+"i 9:i. Pr!i%# +r%+ ;i #r%+r%+ -!#u1%n %"!r........................................................1. 2.2 7%s#'i-%r%+ +p"i#+:i%i....................................................................................................20 2.3. Cr%+r%+ unui r%,is ru n!u..............................................................................................22 2.4 Fun#:i+ <A=u !r) >4%"p?..................................................................................................24 3. GESTIONAREA 7ATELOR 7IN FOILE 7E CALC/L...................................................22 @NTR*/N REGISTR/ EXCEL................................................................................................22 3.1. S%"%# +r%+ #%"u"%"!r.......................................................................................................22 3.2. In r!-u#%r%+ ;i 1!-i$i#+r%+ in$!r1+:ii"!r.....................................................................2A 3.3. Ins%r+r%+ rBn-uri"!r C #!"!+n%"!r C #%"u"%"!r C $!i"!r -% #+"#u"........................................2D 3.4 6 %r,%r%+ #%"u"%"!r CrBn-uri"!r C #!"!+n%"!r C $!i"!r %"%# r!ni#% -% #+"#u".......................30 3.2 R%-i1%nsi!n+r%+ rBn-uri"!r C #!"!+n%"!r........................................................................31 3.A R%-%nu1ir% $!i -% #+"#u" ...............................................................................................31 3.7 C!pi%r%+ in$!r1+:ii"!r.....................................................................................................32 3.D C9u +r%+ CEn"!#uir%+ #!n:inu u"ui un%i #%"u"% .................................................................34 4. FORMATAREA CEL/LELOR @NTR*O FOAIE 7E CALC/L EXCEL..........................32 4.1. F!r1+ +r%+ #%"u"%"!r......................................................................................................3A 4.2. / i"i0+r%+ s i"uri"!r -% #%"u"9..........................................................................................40 4.3. / i"i0+r%+ s i"uri"!r -% +(%"............................................................................................41 4.4. Pr! %=+r%+ -+ %"!r...........................................................................................................43 4.2. F!r1+ +r%+ #!n-i:i!n+"9.................................................................................................42 2. FORMATAREA FOILOR 7E CALC/L............................................................................4. 2.1 S +(i"ir%+ 1+r,ini"!r p+,inii...........................................................................................20 2.2 C!n$i,ur+r%+ 0!n%i -% i1pri1+r% >Prin Ar%+?..............................................................21 2.3 S +(i"ir%+ rBn-uri"!r ;iCs+u + #!"!+n%"!r #% s% F!r r%p% + p% $i%#+r% p+,in9 i1pri1+ 9..21 4

2.4 Cr%+r%+ ;i 1!-i$i#+r%+ +n % u"ui ;i + su(s!"u"ui.............................................................22 2.2 M!-+"i 9:i -% s#+"+r% + #!n:inu u"ui $!ii -% #+"#u"..........................................................24 2.A Fun-+"u" $!ii -% #+"#u".....................................................................................................24 A. FORM/LE 6I F/NC5II @N APLICAIA EXCEL.............................................................22 A.1. In r!-u#%r%+ un%i $!r1u"% * %Gpr%si% -% #+"#u"..............................................................22 A.2. / i"i0+r%+ $un#:ii"!r EG#%"..............................................................................................2A A.3. R%$%rin:% +(s!"u %H 1iG % ;i r%"+ iF%...............................................................................A2 7. SORTAREA I FILTRAREA 7ATELOR..........................................................................AA 7.1 7%$inir%+ unui T+(%" >T+("%?...........................................................................................A7 7.2. S!r +r%+..........................................................................................................................AD 7.3. Fi" r+r%+ +u !1+ 9 + -+ %"!r............................................................................................70 7.4. Su( ! +"uri......................................................................................................................73 D. IALI7AREA 7ATELOR....................................................................................................72 D.1 I+"i-+r% -+ % -up9 ! #!n-i:i% "!,i#9...............................................................................72 D.2 I+"i-+r% -+ % -up9 ! "is 9 -% F+"!ri p!si(i"%...................................................................7D D.3 I+"i-+r% -+ % -up9 ! $!r1u"9..........................................................................................D0 .. L/CR/L C/ GRAFICE @N APLICAIA EXCEL.............................................................D2 ..1. R%+"i0+r%+ un%i -i+,r+1%...............................................................................................D2 ..2. E-i +r%+ -i+,r+1%i.........................................................................................................D3 10. MO7/RILE 7E IIZ/ALIZARE A FOILOR 7E CALC/L...........................................D. TIP8RIREA LA IMPRIMANT8 A 7ATELOR @N APLICAIA EXCEL............................D. 10.1. M!-uri"% -% Fi0u+"i0+r% + $!ii -% #+"#u".......................................................................D. 10.2. Op:iuni -% Fi0u+"i0+r%...................................................................................................3 10.3. F!r1+ +r%+ -!#u1%n u"ui.............................................................................................2 10.4 I1pri1+r%+....................................................................................................................A

1. PREZENTAREA INTERFEEI GRAFICE A APLICAIEI MICROSOFT EXCEL 2007


Interfa*a cu utilizatorul din $xcel %&&' poate fi considerat ca o ruptur de la meniurile tradiionale din versiunile precedente3 fiind constituit din but nu! Mi"r s #t O##i"$3 %T&$ Ribb n' ( P)n*!i") /i %T&$ T)bs' 5 #ab2uri care sunt componentele principale ale Pan+licii

6 6 +ut nu! Mi"r s #t O##i"$


7utonul O##i"$ con*ine comenzi care puteau fi +site )n meniul 8ile din versiunile anterioare de $xcel ca desc1idere3 salvare /i ie/ire3 plus Op*iuni $xcel

6 % %T&$ Ribb n' ( P)n*!i")


!,nd desc1idei $xcel3 vei vedea foile de lucru familiare3 cu care suntei obinuit 0ei vedea i lucruri noi3 )n partea de sus a ferestrei 0ec1iul aspect al meniurilor i butoanelor $xcel a fost )nlocuit cu aceast nou Pan+lic3 care are file pe care facei clic pentru a a(un+e la comenzi Pan+lica a fost dezvoltat pentru a face $xcel mai simplu de utilizat i pentru a v a(uta s +sii rapid i s lucrai cu comenzile care v sunt necesare

Sunt o mulime de modificri !el mai vizibil3 )n partea de sus a ferestrei Acum este mai clar i mai rapid de accesat ceea ce v trebuie 9n loc s avei vreo :& de bare de instrumente neafiate i comenzi ascunse )n meniuri3 avei un sin+ur centru de control " Pan+lica3 )n care sunt adunate toate elementele eseniale3 acestea fiind uor de observat !,nd )ncercai noul desi+n3 vei descoperi comenzile pe care tii cum s le utilizai +rupate )ntr2o manier lo+ic Iat cele trei componente de baz ale Pan+licii"

6 Fi!$ $xist apte file )n partea de sus 8iecare reprezint activiti eseniale din $xcel % Grupuri 8iecare fil are +rupuri care afieaz )mpreun elemente corelate : C ,$n-i O comand este un buton3 o caset de introducere a informaiilor sau un meniu !omenzile principale din $xcel sunt adunate )n prima fil3 fila P rnir$ !omenzile din aceast fil sunt cele pe care Microsoft le2a identificat drept cele mai frecvent utilizate atunci c,nd utilizatorii efectueaz activiti de baz cu foile de lucru ;e exemplu3 comenzile Lipir$3 .$"up)r$ i C pi$r$ sunt aran(ate primele )n fila P rnir$3 )n +rupul C!ipb )r/ <rmeaz comenzile de formatare a fonturilor3 )n +rupul F nt !omenzile de centrare sau aliniere la st,n+a sau la dreapta a textului )n +rupul A!ini$r$3 iar comenzile de inserare i ter+ere a celulelor3 r,ndurilor3 coloanelor i foilor de lucru se afl )n +rupul C$!u!$ =rupurile adun toate comenzile de care este posibil s avei nevoie pentru un anumit tip de activitate i ele rm,n afiate i la dispoziie )n timpul desfurrii activitii3 )n loc s fie ascunse )n meniuri Aceste comenzi vitale sunt vizibile deasupra spaiului de lucru Iat un exemplu de comoditate" dac dorii ca un text s se afieze pe mai multe linii )ntr2o celul3 nu trebuie s facei clic pe o comand dintr2un meniu3 apoi pe o fil dintr2o caset de dialo+ i3 )n sf,rit3 pe o opiune din caseta de dialo+ 8acei numai clic pe butonul 0n")/r)r$ t$1t din +rupul A!ini$r$3 din fila P rnir$ !omenzile din Pan+lic sunt cele pe care le utilizai cel mai mult 9n loc s afieze toate comenzile tot timpul3 $xcel %&&' afieaz unele comenzi atunci c,nd este posibil s avei nevoie de ele3 ca rspuns la o aciune ce o )ntreprindei ;e exemplu3 dac nu avei o dia+ram )n foaia de lucru3 comenzile de lucru cu dia+ramele nu sunt necesare ;ar3 dup ce creai o dia+ram3 apar Instru,$nt$ /i)*r),23 cu trei file" Pr i$"t3 Asp$"t i F r,)t 9n aceste file vei +si comenzile necesare pentru lucrul cu dia+rama Pan+lica rspunde aciunii dvs

<tilizai fila Pr i$"t pentru a sc1imba tipul de dia+ram sau a muta dia+rama> fila Asp$"t pentru a modifica titlurile dia+ramei sau alte elemente ale sale> iar fila F r,)t pentru a adu+a culori de umplere sau a modifica stilurile de linie !,nd terminai dia+rama3 facei clic )n afara zonei dia+ramei Instru,$nt$ /i)*r),2 dispar Pentru a le readuce3 facei clic )n interiorul dia+ramei Atunci reapar filele Aa c3 nu v )n+ri(orai dac nu vedei tot timpul toate comenzile de care avei nevoie 8acei primii pai Apoi comenzile necesare vor aprea

1.3 L)ns)t ru! ")s$t$i /$ /i)! *

!,nd vedei aceast s+eat (denumit L)ns)t ru! ")s$t$i /$ /i)! *) )n colul din dreapta (os al unui +rup3 exist mai multe opiuni disponibile pentru +rup 8acei clic pe s+eat i vei vedea o caset de dialo+ sau un panou de activiti ;e exemplu3 )n fila P rnir$3 )n +rupul F nt3 avei toate comenzile utilizate cel mai frecvent pentru a modifica fonturi" comenzile de modificare a fonturilor3 a dimensiunii lor3 de crearea a unui font aldin3 cursiv sau subliniat ;ac dorii mai multe opiuni3 cum ar fi exponent3 facei clic pe s+eata din dreapta +rupului F nt i vei obine caseta de dialo+ F r,)t)r$ "$!u!$3 care are opiunea exponent i alte opiuni le+ate de fonturi

1.4. 5ti!i-)r$) n i! r " ,$n-i r)pi/$


;ac v bazai pe tastatur mai mult dec,t pe mouse3 vei dori s aflai despre comenzile rapide de la tastatur din $xcel %&&' Proiectul de Pan+lic este )nsoit de noi comenzi rapide ;e ce? ;eoarece aceast modificare aduce dou mari avanta(e fa de versiunile trecute"

!omenzi rapide pentru fiecare buton din Pan+lic !omenzi rapide care necesit de cele mai multe ori mai puine taste

@oile comenzi rapide au i un nume nou" Sfaturi pentru taste Apsai A.# pentru a face s apar sfaturile pentru taste 0ei vedea Sfaturi pentru taste pentru toate filele din Pan+lic3 toate comenzile3 7ara de instrumente Acces rapid i butonul Microsoft Office Apsai tasta pentru fila care dorii s se afieze Aceasta face s apar toate semnele de sfaturi pentru taste ale butoanelor respectivei file Apoi3 apsai pe tasta pentru butonul dorit

C$ s() 6nt7,p!)t "u " ,$n-i!$ r)pi/$ /$ !) t)st)tur2 8$"&i9 !omenzile rapide de la tastatur din trecut3 care )ncepeau cu !#A. rm,n aceleai i se pot utiliza la fel ca )ntotdeauna ;e exemplu3 comanda rapid !#A.B! copiaz i acum ceva pe clipboard3 iar comanda rapid !#A.B0 lipete la fel din clipboard @u numai Pan+lica este nou )n $xcel %&&' <tilizarea noilor comenzi rapide este3 de asemenea3 nou ;ac ai lucrat )n 0izualizare aspect pa+in )n Microsoft Office Cord3 vei fi bucuros s vedei $xcel cu avanta(e similare Pentru a vedea noua vizualizare3 facei clic pe 0izualizare aspect pa+in din bara de instrumente 0izualizare din partea din dreapta (os a ferestrei Sau facei clic pe fila 0izualizare din Pan+lic3 apoi pe 0izualizare aspect pa+in din +rupul 0izualizri re+istre /$ !u"ru 9n 0izualizare aspect pa+in exist mar+ini de pa+ini sus3 lateral i (os ale foii de lucru i un pic de spaiu albastru )ntre foile de lucru Ai+lele de sus i din lateral v a(ut sa a(ustai mar+inile Activai sau dezactivai ri+lele3 dup cum este nevoie (facei clic pe Ri*!2 din +rupul A#i:)r$;As"un/$r$ din fila <i-u)!i-)r$) !u aceast vizualizare nou3 nu mai trebuie s examinai )naintea imprimrii pentru a aduce a(ustri foii de lucru vei vedea mai multe despre aceasta )n lecia urmtoare $ste simplu s adu+ai anteturi i subsoluri )n 0izualizare aspect pa+in !,nd tastai )n zona noului antet sau subsol )n partea de sus sau de (os a pa+inii3 se desc1ide fila Pr i$"t3 cu 10

toate comenzile necesare pentru crearea anteturilor i subsolurilor Mai multe despre aceasta3 )n lecia urmtoare Avei posibilitatea s vedei fiecare foaie dintr2un re+istru de lucru )n vizualizarea care funcioneaz cel mai bine pentru acea foaie Selectai o vizualizare din bara de instrumente <i-u)!i-)r$ sau din +rupul <i-u)!i-2ri r$*istr$ /$ !u"ru din fila <i-u)!i-)r$3 pentru fiecare foaie de lucru 0izualizarea normal i $xaminarea sf,rit de pa+in se afl aici #ot ceea ce v2am artat p,n acum se aplic dac ecranul este setat la rezoluie )nalt i dac fereastra $xcel este maximizat ;ac nu3 lucrurile vor arta altfel !um? Astfel"

R$- !u=i$ > )s2 ;ac ecranul este setat la rezoluie (oas3 de exemplu3 la D&& pe E&& pixeli3 c,teva +rupuri din Pan+lic vor afia numai numele +rupului3 nu comenzile din +rup 0a trebui s facei clic pe s+eata din butonul +rupului pentru a afia comenzile ;e exemplu3 )n fila <i-u)!i-)r$3 +rupul A#i:)r$;As"un/$r$ are c,teva comenzi pentru afiarea sau ascunderea diferitelor elemente !u o rezoluie )nalt3 vei vedea toate comenzile din +rupul A#i:)r$;As"un/$r$ !u rezoluia D&& pe E&&3 vei vedea butonul A#i:)r$;As"un/$r$3 nu comenzile din +rup 9n acest caz3 facei clic pe s+eata din butonul +rupului A#i:)r$;As"un/$r$ pentru a afia comenzile din +rup =rupurile care afieaz numai numele +rupului3 la o rezoluie (oas3 sunt cele care au comenzi mai puin frecvent utilizate Mini,i-)t .a orice rezoluie3 dac facei mai mic fereastra $xcel3 la o anumit dimensiune unele +rupuri vor afia numai numele +rupului i va trebui s facei clic pe s+eata din butonul +rupului pentru a afia comenzile T)b!$t PC(uri ;ac lucrai cu un #ablet P! cu ecran mai mic3 vei observa c Pan+lica se a(usteaz pentru a afia versiuni mai mici ale filelor i +rupurilor ;ac avei un monitor mai mare3 Pan+lica se va a(usta pentru a afia versiuni mai mari ale filelor i +rupurilor ;esc1idei un re+istru de lucru existent creat )ntr2o versiune anterioar de $xcel 8acei clic pe but nu! Mi"r s #t O##i"$ )n colul din st,n+a sus al ferestrei Aici vei obine unele comenzi pe care le2ai utilizat )n trecut pentru a desc1ide i salva re+istrele de lucru

11

9nainte de a v rezolva problemele3 observai c acest meniu conine elemente utile ;e exemplu3 aici se afl setrile de pro+ram care controleaz3 printre altele activarea sau dezactivarea stilului de referin A6!6 sau afiarea barei de formule )n fereastra pro+ramului 8acei clic pe Op=iuni E1"$! din partea de (os a meniului pentru a accesa opiunile 9n versiunile anterioare de $xcel3 setai astfel de opiuni )n caseta de dialo+ Op=iuni3 desc1is din meniul Instru,$nt$ Acum3 multe dintre aceste opiuni sunt aici3 unde sunt mai vizibile i comod la )ndem,n c,nd )ncepei lucrul cu fiiere vec1i sau noi

6 F %T&$ T)bs' ? T)b(uri


1.@.1. T)b(u! AOME

#ab2ul Gome este )mpr*it )n ' +rupe

C!ipb )r/" con*ine principalele comenzi de editare" !ut3 !opH si Paste3 plus pictor 8ormat !omanda .ipire poate fi extins prin clic pe s+eata de sub ea pentru a da un submeniu care este3 )n principiu o serie de op*iuni .ipire special

F nt" Op*iuni pentru tipul fontului3 dimensiunea3 culoarea3 de frontier etc etc

A!ini$r$" alinierea textului pe vertical /i orizontal3 indentarea3 )nf/urare de text3 etc

Nu,2r" @umrul de formatare3 de contabilitate ;e asemenea zecimale3 stil /i

exemplu numrul3 data3 vir+ula procentuale

12

Sti!uri" 0 permite s specifica*i formatarea condi*ional3 prin definirea re+uli de formatare Ave*i posibilitatea s formata*i o celul selectat3 de asemenea3 prin selectarea uneia dintre construite )n stiluri de formatare sau pute*i defini o +am ca un tabel3 /i s2l unul dintre stilurile predefinite3 sau mai departe pute*i defini stilul tau

C$!u!$" 0 permite s Inserarea3 /ter+erea sau format3 celulele nu numai3 ci /i coloane )ntre+i3 r,nduri sau foi

E/it)r$)" 9n principal pentru formule3 sortarea3 filtrarea3 +si*i /i s )nlocui*i

1.@.2. T)b(u! Ins$rt

#ab2ul I@S$A# const din F +rupuri" T)b$!$.0 permite s" 6 ;efinirea unui interval de celule /i un tabel de u/or pentru filtrare /i sortare % !rearea unui tabel pivot I!ustr)Bii.Pentru a insera ima+ini3 miniaturi3 forme sau SmartArt (o forme mai ele+ant or+ani+rama2ca) Gr)#i"$. Pentru a dia+rame Mai specifice vor dia+rama este

introduce diferite tipuri de multe op*iuni dia+ram fi afi/ate )n cazul )n care creat

LinC(uri 0 permite s insera*i un 1HperlinI la un loc )n acela/i re+istru de lucru sau unul extern 13

T$1t Pentru a insera caseta text3 antet /i subsol3 reprezentri CordArt3 semntur di+ital3 obiecte sau un simbol

6 F : T)b(u! !)D ut

#ab2ul .aHout (aspect pa+in) const din F +rupuri"

T$,$. Sc1imba tema a foii de lucru curente3 inclusiv fonturi3 culori /i umple*i efecte

P)*$ S$tup. Specifica*i mar+inile pa+inii3 orientare3 dimensiuni3 de fond3 etc

S")!$ t Fit Scalarea pa+inilor

OpBiuni. .iniile de +ril S4itc1 direc*ia foaie (de la dreapta la st,n+a)3 vedere sau de imprimare /i vizualiza sau la pozi*iile foaie de lucru de imprimare (litere )n partea de sus a prelatei /i numerele la st,n+a a foii)

Arr)n*$ ;ac ave*i forme sau obiecte )n foaia de lucru3 aici pute*i aran(a3 alinia*i sau un +rup de forme

14

1.@.4. T)b(u! F r,u!$

#ab2ul 8ormule const din F +rupuri care se ocup cu formule /i func*ii" Fun"Bi) +ib!i t$").Ale+e dintr2un set de $xcel %&&' built2in functii 8unc*ii sunt )mpr*ite )n dou +rupuri pentru un acces u/or

Nu,$ /$#init$.Administreaza numele de intervale edita3 /ter+e sau de a folosi )n formule

!rea3

Au/it # r,u!$.Afi/area sau ascunderea formule3 urme aflate )n )ntre*inere3 erori verifica etc

C)!"u!.Calcule 3op*iuni pentru formule" manuale3 automate3 etc

S !uBii ;e de cutare

aici pute*i utiliza expertul de suma condi*ionat /i expertul pentru a v a(uta )n crearea de noi formule

1.@.@. T)b(u! .)t$

#ab2ul ;ate const )n E +rupe" ObBin$Bi /)t$ $1t$rn$ 12

Aici pute*i importa date )n $xcel din diverse surse externe3 cum ar fi Microsoft Access3 Microsoft SJ. Server3 fisiere text sau 4eb

C n$1iuni Se pot crea /i edita conexiuni la surse de date externe care sunt stocate )ntr2un re+istru de lucru sau )ntr2un fi/ier conexiune

S rt)r$ Ei #i!tr)r$ Sortarea sau filtrarea datelor bazat pe criterii specificate

Instru,$nt$ /$ /)t$ Aici ave*i diverse instrumente de date cum ar fi eliminarea duplicatelor3 de validare sau de analiz a datelor

C ntur Aici pute*i +rupa date bazate pe o selec*ie sau pute*i crea un subtotal )ntr2o coloan dat bazat pe valori (c1ei) din o alt coloan

An)!i-2 Ofer diverse instrumente de analiz a datelor cum ar fi +enerarea de numere aleatorii3 1isto+rama etc

1.@.F. T)b(u! R$8i-uir$

8ila revizuire )n %&&' Pan+lic $xcel este format din : +rupe" <$ri#i")r$ 1A

=rupul de verificare v ofer op*iuni pentru a verifica orto+rafia3 traducerea sau verifica sinonime )n tezaur

C ,$nt)rii Mana+ement comentarii" s adu+a*i3 s edita*i3 s /ter+e*i3 a afi/a sau a ascunde

M /i#i"2ri Pentru re+istru de lucru /i de protec*ie a foii de lucru3 parta(are re+istru de lucru sau de urmrire a sc1imbrilor

1.@.7. T)b(u! <i-u)!i-)r$

#ab2ul 0izualizare const din F +rupuri" <i-u)!i-)ri R$*istru /$ !u"ru 0izualizri ale foilor de lucru

A#iE$)-2 ; As"un/$. Pute*i afi/a sau a ascunde liniile de +ril3 bara de formule

17

Z , Koom cu op*iuni diferite

Gin/ Hs .ucru cu ferestre

M)"r " ,$n-i Acest +rup se ocup de macrocomenzi 07A Pute*i )nre+istra3 edita sau a aler+a macrocomenzi

1.@.I. T)b(u! .$-8 !t)t r

Interfa*a cu utilizatorul nu arat #ab2ul ;ezvoltator )n afi/a(ul implicit Pentru a activa sau a afi/a fila ;ezvoltator urma*i ace/ti pa/i" 6 8ace*i clic pe butonul Microsoft Office % 8ace*i clic pe Op*iuni $xcel3 fereastra de op*iuni se va desc1ide : 8ace*i clic pe Popular L Selecta*i Afi/are fil ;ezvoltator )n Pan+lic )n caseta de selectare #ab2ul ;ezvoltator const din L +rupuri" C /.=rupul !od v ofer acces la editorul 0isual 7asic Pute*i accesa macrocomenzile existente /i de a scrie sau a )nre+istra noi Pute*i3 de asemenea3 de confi+urare de securitate la nivel macro (permite macro2uri pentru a rula sau nu fi de acord ele)

C ntr ! =rupul de control v permite s insera*i controale utilizatorului3 comuta )ntre modul de proiectare /i modul 1D

normal3 propriet*ile de control acces3 codul de vedere )n cadrul controalelor sau a aler+a un dialo+ (formularul de utilizator)

XML.=rupul -M. v permite s adu+a*i3 de import sau export 1r*i -M. )n tine re+istrul de lucru

M /i#i") 9n +rupul Modificare pute*i particulariza documentul (con*ine autor3 titlu3 subiect3 etc )

2. OPERAJII ELEMENTARE KI CONCEPTE .E +AZL ALE APLICAJIEI MICROSOFT EXCEL 2007

2.1. G$n$r)!it2Bi. Pr i$"t)r$) Ei "r$)r$) / "u,$nt$! r


Microsoft Excel este cel de2al doilea pro+ram pe scara popularit*ii din suita de pro+rame Microsoft Office. Acesta face parte din +ama aplica*iilor de calcul tabelar3 permi*,nd efectuarea prelucrrilor de date or+anizate sub form de tabele )n foi de calcul electronice Excel ofer facilit*i de calcul3 utiliz,nd formule simple sau complexe3 sc1imburi de informa*ii )ntre aplica*ii de acela/i tip sau de tipuri diferite3 reprezentri +rafice3 etc Aplica*iile de calcul tabelar3 printre care /i Microsoft Excel3 servesc la or+anizarea /i procesarea informa*iilor3 )n special a acelora de tip numeric <n re+istru Excel poate avea o multitudine de utilit*i3 de la simple calcule aritmetice p,n la eviden*e de tip contabil /i financiar Printre avanta(ele utilizrii unei astfel de aplica*ii se pot men*iona" 1.

Aaportrile /i situa*iile de tip economic dintr2o or+aniza*ie se elaboreaz3 de re+ul3 periodic (zilnic3 sptm,nal3 lunar3 trimestrial3 anual)3 pe aceea/i structur3 doar c de fiecare dat cu alte valori ;in acest motiv3 este suficient s se defineasc o sin+ur dat structura foii de calcul (antetele de r,nd /i de coloan3 formulele de calcul3 etc )3 urm,nd ca apoi raportrile s fie completate periodic cu datele curente> ;atele utilizate )n foile de calcul pot fi reprezentate +rafic3 astfel )nc,t s poat fi prezentate )ntr2o form su+estiv /i sintetic> <n re+istru Excel poate servi la crearea unor tabele complexe /i de mari dimensiuni Et)p$!$ p$ntru pr i$"t)r$) Ei "r$)r$) unui / "u,$nt n u /$ ")!"u! t)b$!)r suntM

;efinirea obiectivelor re+istrului /i ale foilor de calcul (situa*ia stocurilor3 un stat de plat3 eviden*a veniturilor /i a c1eltuielilor3 etc )> ;efinirea cerin*elor foilor de calcul 2 stabilirea datelor de intrare3 a calculelor ce se vor efectua asupra acestora /i a formei )n care vor fi furnizate rezultatele> !onstruirea structurii foilor de calcul 2 antetele coloanelor /i ale liniilor3 stabilirea celulelor cu date de intrare3 a celor cu expresii de calcul3 )n conformitate cu cerin*ele foii de calcul> aceast etap implic /i stocarea documentului pe un suport electronic>

$xploatarea foilor de calcul 2 introducerea datelor /i prelucrarea lor prin calculare3 formatare3 reprezentare +rafic3 astfel )nc,t rezultatele s fie furnizate )n forma dorit Cr$)r$) Ei pr "$s)r$) unui r$*istru Mi"r s #t E1"$! presupune cunoa/terea celor mai uzuale caracteristici /i opera*ii specifice aplica*iilor de calcul tabelar (introducerea /i modificarea informa*iilor3 formatarea numeric3 crearea expresiilor de calcul3 utilizarea diverselor cate+orii de func*ii3 operarea cu tabele tip baze de date3 reprezentarea +rafic a datelor3 etc )

2.2 .$s"&i/$r$) )p!i")Bi$i


.ansarea )n execu*ie se realizeaz astfel" Pornire M Toate programe e M Microsoft !ffice M Microsoft !ffice E"ce 2007 (Start # All Programs # Microsoft Office # Microsoft Office Excel 2007) ;up lansarea )n execu*ie a pro+ramului3 pe ecran apare fereastra Excel3 prezentat )n fi+ura urmtoare

20

.ucrarea creat )n Excel se nume/te $egistru %Book& Workbook' 8iecare re+istru con*ine un anumit numr de foi de ca cu % S eet> Works eet) Interfa*a Excel con*ine elemente cunoscute din alte aplica*ii Microsoft Office3 ca" (ara de tit u3 ce con*ine numele re+istrului curent /i numele aplica*iei>

(utonu !ffice (Office Button)3 situat )n col*ul st,n+a sus al ferestrei aplica*iei3 permite accesul la comenzi de baz de tipul" desc1idere fi/ier nou sau existent3 salvare3 imprimare3 )nc1idere3 dar /i la op*iunile de lucru ale aplica*iei3 din butonul !p)iuni E"ce (Excel O!tions)> (ara instrumente acces rapid ("uick Access #oolbar)3 cu butoanele de comand Sa *are (Sa$e)3 +nu are ( %n&o) /i $efacere ('e&o) Aceast bar poate fi personalizat prin adu+area sau eliminarea de butoane prin ac*ionarea butonului de comand Particu ari,are -ar. de instrumente +cces rapid (ustomi)e "uick Access #oolbar) situat la captul ei> Pan+lica (Aibbon)3 proiectat pentru accesarea rapid /i intuitiv a comenzilor( vezi capitolul 6 )3 prin ac*ionarea butoanelor de comand 7utoanele sunt or+anizate )n +rupuri de comenzi )nrudite3 fiecare +rup purt,nd un nume3 afi/at dedesubtul butoanelor3 iar +rupurile3 la r,ndul lor3 sunt reunite3 pe criterii lo+ice3 )n file (taburi) 8iecare tab (fil) corespunde unui tip de activitate3 cum ar fi" inserri3 op*iuni de vizualizare3 dispunere )n pa+in3 etc =rupurile specifice unei anumite activit*i se afi/eaz la clic pe tabul corespunztor ;in motive de er+onomie3 unele taburi sunt afi/ate doar atunci c,nd sunt necesare3 cum ar fi tabul Instrumente dia+ram (!1art #ools)3 care apare doar atunci c,nd este selectat o dia+ram Pan+lica poate fi minimizat temporar /i reafi/at prin bifareaNdebifarea op*iunii Minimizare pan+lic (Minimize t1e Aibbon)3 accesibil din butonul Particularizare bar de instrumente Acces rapid (!ustomize JuicI Access #oolbar) sau la clic dreapta )n zona pan+licii Altfel" dublu clic pe un tab sau combina*ia de taste !trl B 86> (ara de stare3 ce afi/eaz informa*ii privind starea de lucru din fereastr /i de*ine3 printre altele3 instrumente pentru sc1imbarea modului de vizualizare /i a dimensiunii de vizualizare> (are e de defi are (Scrollbars) pe orizontal /i vertical

$lementele de interfa* specifice aplica*iei Microsoft Excel sunt" /ona de ucru3 constituit din foaia de calcul curent Aceasta este )mpr*it )n co oane (columns) /i inii sau r0nduri (ro*s) !oloanele3 )n numr de 6E :DL3 sunt numite3 )n ordine alfabetic3 de la A la -8;3 iar r,ndurile sunt identificate prin numere3 )n ordine cresctoare3 de la 6 la 6 &LD F'E Intersec*ia dintre un r,nd /i o coloan se nume/te ce u . (cell) 8iecare celul are o adres format din literele coloanei urmate de numrul r,ndului la intersec*ia crora se afl (exemple" !6F> 786D:) (ara de formu e (Formula Bar)3 situat deasupra zonei de lucru3 este )mpr*it )n dou zone3 /i anume" 21

o Caseta 1ume (+ame Box)3 situat )n partea st,n+3 afi/eaz adresa celulei curente /i permite deplasarea rapid la o anumit celul a crei adres sau nume se tasteaz )n caset o (ara de formu e (Formula Bar)3 situat )n partea dreapt3 permite afi/area /i editarea con*inutului celulei curente Obser$a,ie- Afi/area sau ascunderea (arei de formu e (Formula Bar) /i a Casetei 1ume (+ame Box) se realizeaz astfel" (uton !ffice !p)iuni E"ce Comp e" rubrica +fi2are (Office Button M Excel O!tions M A&$ance& M rubrica .is!la/)3 prin bifarea sau debifarea op*iunii +fi2are -ar. formu e (S o* Formula Bar) sau tabul 3i,ua i,are +rupul +fi2are4+scundere (ar. de formu e (tabul 0ie* +rupul S o*12i&e Formula Bar) Konele (ara de formu e /i Caseta 1ume pot fi redimensionate pe )nl*ime /i l*ime prin +lisare

Lista cu indicatoare e foi or de ca cu 3 situat )n st,n+a barei de defilare pe orizontal /i butoanele pentru deplasarea )ntre acestea"

o vizualizarea )nceputului listei> o deplasarea listei spre )nceput cu o foaie> o deplasarea listei spre sf,r/it cu o foaie> o vizualizarea sf,r/itului listei .a un moment dat doar una din foile de calcul ale re+istrului este curent /i aceasta se selecteaz cu clic pe numele ei din lista cu indicatoarele de foi 8iecare foaie electronic de calcul are un nume implicit O 5oaieP (OS eetP) urmat de un numr (5oaie63 5oaie2) (S eet33 S eet2) O celul dintr2o foaie de calcul va fi referit )n formulele de calcul prin nume foaie4referin,5 celul53 ($1$,p!uM 8oaie6QA6sau S1eet6QA6) dac referirea se realizeaz )n alt foaie de calcul dec,t cea curent ;ac referirea se realizeaz )n foaia de calcul curent celula va fi referit doar prin referin*a sa ($1$,p!uM A6)

2.3. Cr$)r$) unui r$*istru n u


9ntr2o sesiune de lucru )n Excel se poate crea un nou registru3 pornind de la /ablonul de re+istru +ol3 prin succesiunea de comenzi" (uton !ffice 1ou din lista 7a- oane se ale+e 1ecomp etat 2i recent din panoul central al casetei de dialo+ se selecteaz $egistru de ucru necomp etat Creare (Office Button # +e* # din lista #em!lates se ale+e Blank an& recent M din panoul central al casetei de dialo+ se selecteaz Blank Workbook M (reate)

22

Obser$a,ie- ;esc1iderea unui nou re+istru +ol se poate face mai rapid din butonul de comand 1ou (+e*) al barei de acces rapid (pentru a2l pozi*iona acolo de utilizeaz butonul Particu ari,are -ar. de instrumente +cces rapid ((ustomi)e "uick Access #oolbar) Salvarea fi/ierelor Excel se realizeaz din (uton !ffice Sa *are (Office Button # Sa$e) sau din butonul Sa *are (Sa$e)de pe bara &e acces ra!i&. 9n cadrul acestei opera*ii se stabilesc urmtoarele op*iuni" numele fi/ierului3 )n caseta 1ume fi2ier (File +ameN> loca*ia (folderul de stocare)3 prin selectarea acestuia din lista Sa *are 8n (Sa$e in)> /i tipul fi/ierului3 din lista Sa *are cu tipu (Sa$e as t/!e) ;ocumentele create cu Excel sunt implicit de tipul $egistru de ucru E"ce (Excel Workbook) cu extensia .xlsx Obser$a,ie- Pentru a sc1imba tipul im!licit de fi/ier )n care se face salvarea3 se va ale+e un alt tip urm,nd calea" (uton !ffice !p)iuni E"ce Sa *are caseta Se sa *ea,. 8n urm.toru format (Office Button M Excel O!tions M Sa$e M caseta Sa$e files in t is format) Ae+istrul poate fi prote(at prin Paro . pentru desc9idere (Pass*or& to o!en) /iNsau Paro . pentru modificare (Pass*or& to mo&if/)3 sau se poate recomanda accesul doar pentru citire3 fr parol +cces recomandat doar 8n citire ('ea&6onl/ recommen&e&) Aceste setri se realizeaz din (uton !fficeMSa *are ca M :nstrumente !p)iuni genera e (Office Button M Sa$e As M #ools M 7eneral O!tions)

Excel2ul permite stabilirea unor op*iuni suplimentare pentru salvare3 /i anume" Aealizarea unei copii de rezerv la fiecare salvare Se bifeaz op*iunea Se creea,. 8ntotdeauna copie de re,er*. (Al*a/s create backu!) din caseta de dialo+ men*ionat anterior Salvarea pentru recuperarea automat din (uton !ffice !p)iuni E"ce Sa *are se 23

bifeaz op*iunea Sa *are informa)ii de recuperare automat. a fiecare (Office Button ) MExcel O!tionsM Sa$e M se bifeaz op*iunea Sa$e Auto'eco$er information e$er/) /i se stabile/te perioada de timp dup care va face automat salvarea Sc1imbarea op*iunilor de salvare ale fi/ierului curent se realizeaz din (uton !ffice Sa *are ca (Office Button # Sa$e As) 9nc1iderea re+istrului curent se realizeaz din (uton !ffice M;nc9idere (Office Button #(lose) sau din butonul ;nc9idere fereastr. ((lose Win&o*) al re+istrului Prsirea aplica*iei presupune )nc1iderea automat a tuturor re+istrelor desc1ise /i se realizeaz prin (uton !ffice :e2ire din E"ce (Office Button # Exit Excel)sau din butonul ;nc9idere ((lose)de pe bara de titlu a ap ica)iei<

2.4 Fun"Bi) OA>ut r' PA$!pN


+=utoru ( 2el!) reprezint un +1id interactiv de a(utor .ansarea )n execu*ie a +1idului se realizeaz din butonul +=utor pentru Microsoft !ffice E"ce (Microsoft Office Excel 2el!) din bara de taburi a ferestrei aplica*iei sau cu tasta func*ional F3 9n urma executrii acestei comenzi3 apare una din ferestrele urmtoare3 care prezint mai multe taburi" Se poate face cutarea informa*iilor necesare acces,nd le+turile din aceast fereastr /i navi+,nd din aproape )n aproape Se revine la o le+tur accesat anterior sau se reia o cale parcurs cu butoanele ;napoi (Back8 /i ;nainte (For*ar&8 din bara de instrumente a ferestrei +=utor E"ce (Excel 2el!)

!aseta de cutare dup cuvinte relevante permite cutarea unei expresii Se scrie expresia )n caseta Tasta)i cu*inte ce tre-uie c.utate (#/!e *or&s to searc for)3 apoi se apas butonul C.utare (Searc ' Se va afi/a o list cu situa*iile )n care se +se/te acel cuv,nt Se selecteaz o op*iune din list3 ceea ce va conduce la afi/area secven*ei respective de instruc*iuni /i explica*ii 24

7utonul +fi2are cuprins (S o* table of (ontens) afi/eaz structurat o tabl de cuprins a facilit*ilor produsului Excel ;in lista afi/at se selecteaz pe r,nd3 cu dublu clic opera*ia pentru care avem nevoie de documenta*ie 9n exemplu s2a afi/at modul de filtrare a datelor de tip numeric

3. GESTIONAREA .ATELOR .IN FOILE .E CALC5L 0NTR(5N REGISTR5 EXCEL


3.1. S$!$"t)r$) "$!u!$! r
Pentru multe ac*iuni ce se efectueaz )n Microsoft Excel3 trebuie s se selecteze )n prealabil una sau mai multe celule $xist mai multe modalit*i de selectare a celulelor" Selectarea unei celule 5 ale+erea celulei ca celul activ prin clic )n celul> Selectarea unui bloc &e celule (zona compact de celule adiacente)3 se poate face )n dou moduri" o clic pe una din celulele din col*ul zonei M +lisarea mausului p,n )n col*ul dia+onal opus> o clic pe una din celulele din col*ul zonei M cu tasta S ift apsat clic pe col*ul dia+onal opus Adresa unui bloc de celule (zon compact de celule adiacente) se exprim ca adresa primei celule din +rup (col*ul st,n+a sus)3 urmata de semnul O MP /i apoi de adresa ultimei celule a blocului (col*ul dreapta (os)

E1$,p!uM

7%";R

Selectarea unor celule1blocuri nea&iacente 5 se selecteaz prima celulNprimul bloc M cu tasta (trl apsat se selecteaz pe r,nd celelalte celuleNblocuri> Selectarea tuturor celulelor din foaia curent 5 clic pe butonul de Selectare total5 22

(aflat la intersec*ia antetelor de r,nd /i de coloan)> Selectarea celulelor unui r9n& 5 clic pe numrul r,ndului> Selectarea celulelor unor r9n&uri3 dac r,ndurile" o sunt adiacente 2 clic pe numrul primului r,nd /i se +liseaz p,n pe numrul ultimului r,nd dorit> o nu sunt adiacente 2 clic pe numrul primului r,nd /i3 *in,nd tasta (trl apsat3 clic pe numerele celorlalte r,nduri sau se +liseaz peste r,ndurile respective> Selectarea celulelor unei coloane 2 clic pe numele coloanei> Selectarea celulelor unor coloane3 dac coloanele" o sunt adiacente 2 clic pe numele primei coloane /i se +liseaz p,n la numele ultimei coloane dorite> o nu sunt adiacente 2 clic pe numele unei coloane /i3 *in,nd tasta (trl apsat3 clic pe numele celorlalte coloane sau se +liseaz peste coloanele respective

3.2. Intr /u"$r$) Ei , /i#i")r$) in# r,)Bii! r


Intr /u"$r$) in# r,)Bii! r se realizeaz astfel" se selecteaz celula cu clic pe ea /i se tasteaz con*inutul Acesta apare at,t )n celul c,t /i )n bara de formule #erminarea introducerii se face prin confirmarea informa*iilor introduse" #asta Enter 5 celul activ devine celula de mai (os> (lic !e butonul de pe bara de formule 5 celul activ rm,ne tot celula curent> #asta #ab 5 celul activ devine celula din dreapta sau prin renun*area la introducerea acestor informa*ii> #asta Esc 5 celul activ rm,ne tot celula curent> (lic !e butonul de pe bara de formule 5 celul activ rm,ne tot celula curent M /i#i")r$) " nBinutu!ui un$i "$!u!$ s$ r$)!i-$)-2 prin / u2 ,$t /$M Select,nd celula cu clic pe ea3 clic )n bara de formule3 apoi se opereaz modificarea3 sau ;ublu clic )n celul3 apoi se opereaz modificarea

#erminarea modificrii se face ca mai sus In# r,)Bii!$ 6n E1"$! sunt "!)si#i")t$ 6n / u2 tipuriM Informa*ii numerice care cuprind numere )ntre+i3 numere zecimale3 numere procentuale3 numere )nso*ite de simboluri monetare3 date calendaristice3 momente de timp> implicit aceste informa*ii se aliniaz la dreapta celulei Informa*ii text care con*in litere3 numere /i alte simboluri> implicit aceste informa*ii se aliniaz la st,n+a celulei

F)"i!it2Bi /$ intr /u"$r$ ) /)t$! rM 2A

!ompletare automat (Auto!omplete) 5 completeaz textul )n curs de editare din celula curent cu un text existent mai sus pe aceea/i coloan /i care )ncepe cu literele de(a tastate Se poate accepta completarea automat cu $nter3 sau se poate continua editarea )n cazul )n care textul difer de cel propus Op*iunea de !ompletare automat (Auto!omplete) nu este case2sensitive (nu se *ine cont de starea de ma(uscul sau minuscul a literei) Activarea sau dezactivarea ei se realizeaz astfel" 7uton Office Op*iuni $xcel !omplex rubrica Op*iuni de editare Activare completare automat )n celule (Office 7utton M $xcel Options M Advanced M rubrica $ditin+ options M $nable Auto!omplete for cell values) >mp ere automat. (AutoFill) 5 reprezint o caracteristic pentru automatizarea introducerii datelor Aceste date constituie !ist$ sau s$rii de informa*ii List$!$ ( reprezint o )n/iruire de informa*ii de tip text Pentru a utiliza o list ea trebuie s existe $xist liste predefinite3 dar pot fi /i liste create de utilizator .istele pot fi vizualizate din (uton !ffice#!p)iuni E"ce #Popu are# rubrica !p)iuni principa e pentru ucru 8n E"ce #Editare iste particu ari,ate (Office Button # Excel O!tions # Po!ular # rubrica #o! o!tions for *orking *it Excel M butonul E&it (ustom :ists;)

Cr$)r$) un$i !ist$ /$ "2tr$ uti!i-)t r se poate face prin dou metode" ;in caseta de dialo+ de mai sus se face clic pe L:ST? 1!>? (+EW :<S#)3 apoi )n zona :ntr.ri ist. (:ist Entries) se tasteaz elementele listei separate prin Enter> ;ac elementele listei exist de(a )ntr2un bloc de celule )n foaia de calcul (pe un r,nd sau pe o coloan)" se selecteaz acest bloc3 apoi din caseta de mai sus se face clic pe butonul :mport # !@

Kt$r*$r$) un$i !ist$ "r$)t$ /$ uti!i-)t rM ;in caseta de mai sus se selecteaz lista ce urmeaz a fi /tears din zona Liste particu ari,ate ((ustom :ists)3 apoi se face clic pe butonul 7tergere (.elete) Apare o caset )n care se cere confirmarea /ter+erii Pentru confirmare se apas O=

27

C ,p!$t)r$) )ut ,)t2 ) "$!u!$! r "u in# r,)Bii p$ b)-) un$i !ist$M Se tasteaz )ntr2o celul un element din list M clic pe col*ul dreapta (os al celulei3 pe reperul de completare >mp ere automat. (AutoFill) /i se +liseaz mausul peste celulele ce se doresc umplute S$rii!$ ( o serie de date poate reprezenta un /ir de numere aflate )n pro+resie aritmetic sau +eometric3 date calendaristice ordonate dup diverse criterii sau serii numerice cu text asociat C ,p!$t)r$) )ut ,)t2 ) "$!u!$! r "u s$rii nu,$ri"$ 6n pr *r$si$ )rit,$ti"2M Se completeaz )n dou celule alturate doi termeni consecutivi ai unei serii de numere )n pro+resie aritmetic M se selecteaz cele dou celule (vezi selectarea celulelor) M clic pe reperul de umplere automat (AutoFill) al blocului cu celulele selectate /i se +liseaz mausul peste celulele ce se doresc umplute C ,p!$t)r$) )ut ,)t2 ) "$!u!$! r "u s$ri$ t$1t Se tasteaz )ntr2o celul un element din serie M clic pe reperul de umplere automat (AutoFill) al celulei /i se +liseaz mausul peste celulele ce se doresc umplute E1$,p!uM <mpleri automate pe baz de list3 serie numeric3 serie text"

3.3. Ins$r)r$) r7n/uri! r ; " ! )n$! r ; "$!u!$! r ; # i! r /$ ")!"u!


Pe parcursul lucrului )n foaia de calcul se poate opta ca )ntre anumite date s se mai introduc altele noi3 fr a le pierde pe cele de(a introduse 9n acest caz se pot introduce celule3 r,nduri3 coloane sau foi electronice de calcul +oale care ulterior se vor umple cu datele dorite Ins$r)r$ /$ r7n/uri Se selecteaz c,te o celul din fiecare r,nd ce va fi situat sub noile r,nduri +oale3 apoi tabul Pornire #+rupul Ce u e din lista butonului :nserare # :nserare r0nduri foaie (tabul 2omeM +rupul (ells M din lista butonului <nsert M <nsert S eet 'o*s)> altfel" Se selecteaz cu clic pe numerele lor r,ndurile ce vor fi situate sub noile r,nduri +oale3 apoi tabul Pornire +rupul Ce u e :nserare (tabul 2ome M +rupul (ells M <nsert) sau clic dreapta pe selec*ie M :nserare (<nsert) Ins$r)r$ /$ " ! )n$ 2D

Se selecteaz c,te o celul din fiecare coloan ce va fi situat )n dreapta noilor coloane +oale3 apoi tabul Pornire +rupul Ce u e din lista butonului :nserare :nserare co oane foaie (tabul 2ome M +rupul (ells M din lista butonului <nsert M <nsert S eet (olumns)> altfel" Se selecteaz cu clic pe numele lor3 coloanele ce vor fi situate la dreapta noilor coloane +oale3 apoi tabul Pornire +rupul Ce u e :nserare (tabul 2ome M +rupul (ells M <nsert) sau clic dreapta pe selec*ie M :nserare (<nsert) :nserare de ce u e Se selecteaz celulele ce se afl pe pozi*ia unde se doresc celulele +oale3 noi3 apoi tabul Pornire +rupul Ce u e din lista butonului :nserare :nserare ce u e (tabul 2ome M +rupul (ells M din lista butonului <nsert M <nsert (ells (sau clic dreapta pe selec*ie M Inserare (Insert))> Apare o caset de dialo+ din care se ale+e ac*iunea dorit a se efectua cu celulele selectate dup introducerea celor noi3 sau se poate opta pentru introducerea unor r,nduri sau coloane noi )ntre+i )n zona selectat> #ranslateaz celulele selectate ctre dreapta Insereaz r,nduri noi #ranslateaz celulele selectate ctre )n (os Insereaz coloane noi

Obser$a,ie- dac dup selectarea celulelor ce se +sesc pe pozi*ia unde vor fi inserate cele +oale se d direct clic pe butonul :nserare (<nsert) din +rupul Ce u e ((ells) al tabului Pornire (2ome)3 atunci se va executa implicit ac*iunea de translatare ctre dreapta a celulelor )nlocuite Ins$r)r$) # i! r $!$"tr ni"$ /$ ")!"u! Se selecteaz o foaie de calcul3 apoi tabul Pornire#+rupul Ce u e din lista butonului :nserare#:nserare 5oaie (tabul 2ome M +rupul (ells M din lista butonului <nsert M <nsert S eet) @oua foaie de calcul se va pozi*iona )naintea celei de pe care s2a dat comanda Pentru a insera o foaie nou la sf,r/itul re+istrului3 se d clic pe butonul :nserare foaie de ucru (<nsert Works eet)3 pozi*ionat la captul din dreapta al listei cu indicatorii numelor foilor de calcul

2.

Obser$a,ie- pentru a insera simultan mai multe foi de calcul3 se selecteaz )n prealabil at,tea foi c,te se doresc a fi inserate3 apoi tabul Pornire +rupul Ce u e din lista butonului :nserare :nserare 5oaie (tabul 2ome M +rupul (ells M din lista butonului <nsert M <nsert S eet)

3.4 Kt$r*$r$) "$!u!$! r ;r7n/uri! r ; " ! )n$! r ; # i! r $!$"tr ni"$ /$ ")!"u!


;atele din foaia electronic de calcul se pot /ter+e astfel" Kt$r*$r$) " nBinutu!ui "$!u!$! r Se selecteaz celulele M se apas tasta .elete> aceast op*iune /ter+e doar con*inutul celulei3 nu /i alte componente ale acesteia (formatri3 comentarii)> Pentru a elimina dintr2o celul doar anumite componente sau a o +oli complet3 dup selectare tabul PornireM+rupul EditareMbutonul Ao ireM(tabul 2ome M +rupul E&iting Mbutonul (lear)M se ale+e una dintre op*iunile" o Ao ire tota . ((lear all) 2 elimin toate componentele celulei> o Ao ire formate ((lear Formats) 2 elimin formatrile /i pstreaz con*inutul> o Ao ire cuprins ((lear (ontents) 2 elimin doar con*inutul> o Ao ire comentarii ((lear (omments) 2 elimin doar comentariile E!i,in)r$) "$!u!$! rQ r7n/uri! rQ " ! )n$! r s$ r$)!i-$)-2 )st#$!" Se selecteaz celulele de /ters sau aflate pe r,ndurileN coloanele ce urmeaz a fi /terse M tabul Pornire +rupul Ce u e din lista butonului 7tergereM7tergere ce u e (tabul 2ome M +rupul (ells M din lista butonului .elete M .elete (ells) #ranslatarea celulelor din dreapta celor /terse ctre st,n+a

Ster+erea )ntre+ului r,nd Ster+erea coloane )ntre+ii

#ranslatarea celulelor de sub cele /terse ctre )n sus

Se ale+e din fereastr una dintre variantele ilustrate )n ima+ine> !-ser*a)ie- dac dup selectarea celulelor se d direct clic pe butonul 7tergere (.elete) 30

din +rupul Ce u e ((ells) al tabului Pornire (2ome)3 atunci se va executa implicit ac*iunea de translatare ctre )n sus a celulelor aflate sub cele /terse Altfel" Pentru Ster+erea r,ndurilor /i a coloanelor se selecteaz celule de pe r,ndurileNcoloanele ce urmeaz a fi /terse M tabul Pornire +rupul Ce u e din lista butonul Be ete 7tergere r0nduri foaie sau 7tergere co oane foaie (tabul 2ome M +rupul (ells M din lista butonului .elete M .elete S eet 'o*s sau .elete S eet (olumns) Kt$r*$r$) # i! r /$ ")!"u! Se selecteaz indicatorii foilor M tabul Pornire +rupul Ce u e din lista butonului Be ete 7tergere foaie (tabul 2ome M +rupul (ells M din lista butonului .elete M .elete S eet)> altfel" clic dreapta pe indicatorul cu numele foii de calcul de /ters M 7tergere (.elete) 8oile /terse dispar definitiv din re+istru /i nu se mai pot reface

3.@ R$/i,$nsi n)r$) r7n/uri! r ; " ! )n$! r


9n cazul )n care dimensiunea coloanelor ce con*in valori numerice este prea mic3 )n celulele respective se afi/eaz eroarea TTTT R$/i,$nsi n)r$) r7n/uri! r;" ! )n$! r s$ #)"$ in/i#$r$nt /$ tipu! in# r,)Bii! r " nBinut$Q )st#$!M Manual 5 se pozi*ioneaz mausul pe c1enarul din dreapta numelui coloanei sau de sub numrul r,ndului /i se +liseaz p,n la dimensiunea dorit Automat 5 se selecteaz celule din r,ndul N r,ndurile sau coloanaN coloanele respective M tabul Pornire +rupul Ce u e butonul 5ormat (tabul 2ome M +rupul (ell M butonul Format) /i se ale+e una dintre variantele" Pentru r,nd" ;n. )ime r0nd ('o* 2eig t) 2 se stabile/te o dimensiune precis a r,nduluiN r,ndurilor> o Potri*ire automt. 8n. )ime r0nduri (AutoFit 'o* 2eig t) 2 adapteaz )nl*imea r,ndului la cea mai )nalt informa*ie con*inut Pentru coloan " o L.)ime co oan. ((olumn Wi&t ) 2 se stabile/te o dimensiune precis a coloaneiN coloanelor> o Potri*ire automat. .)ime co oane (AutoFit (olumn Wi&t ) 2 adapteaz l*imea coloanei la cea mai lat informa*ie con*inut o

3.F R$/$nu,ir$ # i /$ ")!"u!


!lic dreapta pe numele foii de calcul al crei nume trebuie modificat ;in meniul contextual se ale+e comanda $edenumire ('ename) /i se tasteaz noul nume 31

O alt5 mo&alitate " se selecteaz foaia de calcul de redenumit M tabul Pornire M +rupul Ce u e butonul 5ormatM$edenumire foaie (tabul 2ome M +rupul (ell M butonul Format M 'ename S eet) /i se tasteaz noul nume

3.7 C pi$r$) in# r,)Bii! r


;ac )n unele celule sunt date care sunt necesare /i )n alte celule3 ele se pot copia sau muta ;up efectuarea opera*iei de copiere sau mutare3 datele se plaseaz )n celulele destina*ie3 diferen*a const,nd )n faptul c la copiere ele rm,n /i )n celulele surs3 pe c,nd la mutare3 datele dispar din celulele surs C pi$r$);,ut)r$) /)t$! r /in "$!u!$ s$ p )t$ #)"$ prin un) /in ,$t /$!$M Se selecteaz celulele cu date (celulele surs) M !lic pe mar+inea zonei selectate M se +liseaz mausul p,n )n zona destina*ie (pentru mutare) sau cu tasta (trl apsat se +liseaz mausul p,n )n zona destina*ie (pentru copiere) Se selecteaz celulele cu date (celulele surs) M tabul PornireM+rupul C ip-oard Mbutonul Copiere (tabul 2omeM+rupul (li!boar&Mbutonul (o!/) 6 pentru copiere sau butonul Becupare ((ut) 6 pentru mutare ;atele se plaseaz )n (li!boar&> de unde se pot prelua prin una din metodele" o Se selecteaz prima celul din zona destina*ie M tabul PornireM+rupul C ip-oardMbutonul Lipire (tabul 2ome +rupul (li!boar& M butonul Paste)> zona destina*ie poate fi situat )n foaia de calcul curent3 )ntr2o alt foaie de calcul a documentului curent3 sau )ntr2un alt document o Se selecteaz prima celul din zona destina*ie M tabul Pornire M +rupul C ip-oard se desc1ide lista butonului LipireMLipire specia . (tabul 2omeM+rupul (li!boar& se desc1ide lista butonului Paste M Paste s!ecial)> sau3 mai rapid clic dreapta )n prima celul a zonei destina*ie Lipire specia . (Paste s!ecial) ;in caseta de dialo+ care va aprea se ale+ diverse op*iuni )n lipire"

Kona Lipire (Paste) 5 se lipe/te numai componenta selectat a celulei Tota . (All) 5 lipe/te )n )ntre+ime con*inutul /i formatrile 5ormu e (Formulas) 5 copiaz doar formula3 i+nor,nd valorile rezultate ob*inute )n urma calculului /i formatrile 3a ori (0alues) 5 copiaz doar valoarea i+nor,nd formula de calcul 32

5ormate (Formats) 5 copiaz doar formatrile Comentarii ((omments) 5 copiaz doar comentariile ata/ate celulei 3a idare (0ali&ation) 5 copiaz doar re+ulile de validare impuse celulelor Tot ce uti i,ea,. tema surs. (All using Source t eme) 5 copiaz )ntre+ul con*inut al celului3 pstr,ndu2i tema de document Tot e"cept0nd -orduri e (All Exce!t Bor&ers) 5 copiaz con*inutul /i toate formatrile3 mai pu*in c1enarele L.)imi co oane ((olumn Wi&t s) 5 copiaz doar l*imile coloanelor celulelor surs 5ormu e 2i formate de numere (Formulas an& number formats) 5 copiaz formulele /i formatrile de tip numr 5 fila @umr (+umber) a casetei de dialo+ 8ormatare !elule (Format (ells) 3a ori 2i formate de numere (0alues an& number formats) 5 copiaz valorile /i formatrile de tip numr Kona !pera)ii (O!eration) 5 se efectueaz opera*ia aleas )ntre celulele destina*ie /i celulele surs3 iar rezultatul se plaseaz )n celulele destina*ie 5.r. (+one) 5 nu execut nici o opera*ie +d.ugare (A&&) 5 adunare Sc.dere (Substract) 5 scdere ;nmu )ire (Multi!l/) 5)nmul*ire ;mp.r)ire (.i$i&e) 5 )mpr*ire Transpunere (#rans!ose) 5 liniile sursei devin )n destina*ie coloane iar coloanele devin linii :gnorare ce u e i-ere (Ski! blanks) 5 celulele sursei care nu au con*inut nu se copiaz> Lipire cu eg.tur. (Paste :ink) 5 dup copiere orice modificare )n surs se va actualiza automat /i )n destina*ie C pi$r$);,ut)r$) # i! r /$ ")!"u! s$ #)"$ )st#$!M Se selecteaz indicatorii foilor surs (prin clic pe indicatorul primei foi /i S2<F# B clic pe indicatorul ultimei foi pentru foile adiacente sau prin clic /i (#': B clic pe to*i indicatorii foilor neadiacente) !lic dreapta pe una din foile selectate M Mutare sau copiere (Mo$e or (o!/) M apoi se ale+e"

33

o ;n registru C (#o book-) 2 re+istrul destina*ie (re+istru nou sau re+istru existent /i desc1is) o ;naintea foiiC (Before s eet-) 2 foaia )n fa*a creia se vor plasa foile copiateNmutate Prin bifareaNnebifarea op*iunii Crearea unei copii ((reate a co!/'3 se ale+e dac opera*ia este de copiere sau de mutare

3.I C2ut)r$) ;6n! "uir$) " nBinutu!ui un$i "$!u!$


C2ut)r$) in# r,)Bii! r #abul PornireM+rupul EditareMbutonul A.sire 2i se ectareMA.sire (tabul 2ome M+rupul E&iting M butonul Fin& ? SelectM Fin& )

!aseta de dialo+ afi/eaz sau ascunde op*iuni suplimentare de cutare prin apsarea butonului !p)iuni (O!tions)" 9n caseta Be g.sit (Fin& * at) se tasteaz informa*ia cutat ;in lista casetei ;n (Wit in) se ale+e cutare )n foaia de calcul curent sau )n )ntre+ re+istrul curent Op*iunea Potri*ire itere mari 2i mici (Matc case)5 se face distinc*ie )ntre ma(uscule /i minuscule Op*iunea Potri*ire cu 8ntreg con)inutu ce u ei (Matc entire cell contents) 5 se caut o potrivire exact /i complet cu caracterele specificate )n caseta Be g.sit (Fin& * at)

Prin ac*ionarea succesiv a butonului >rm.toru g.sit (Fin& +ext) se selecteaz pe r,nd toate apari*iile /irului cutat Pentru afi/area )ntr2o list sub fereastra de cutare a tuturor loca*iilor /irului cutat3 se apas butonul A.sirea tuturor (Fin& All) 0n! "uir$) in# r,)Bii! r 34

#abul PornireM+rupul EditareMbutonul A.sire 2i se ectare 2ome M+rupul E&iting M butonul Fin& ? Select M 'e!lace)

M;n ocuire

(tabul

9n caseta Be g.sit (Fin& * at) se introduce informa*ia care va fi )nlocuit 9n caseta ;n ocuire cu ('e!lace *it ) se introduce informa*ia cu care se va )nlocui

Prin ac*ionarea succesiv a butonului ;n ocuire ('e!lace)3 se )nlocuiesc pe r,nd apari*iile /irului cutat 7utonul >rm.toru g.sit (Fin& +ext) trece peste o apari*ie a informa*iei cutate fr )nlocuire Pentru )nlocuirea tuturor apari*iilor informa*iei se apas butonul ;n ocuire peste tot ('e!lace All)

4. FORMATAREA CEL5LELOR 0NTR(O FOAIE .E CALC5L EXCEL


32

Pentru ca datele dintr2o foaie de calcul s poat fi interpretate mai u/or este indicat ca dup introducerea lor s fie formatate3 adic s li se sc1imbe aspectul (culoare3 dimensiune3 etc )

4.1. F r,)t)r$) "$!u!$! r


8ormatarea se realizeaz astfel" 6 Se selecteaz elementele (celule3 r,nduri3 coloane) )n care exist date al cror aspect se va sc1imba % Se ale+e tabul Pornire +rupul !elule butonul 8ormat 8ormatare celule (tabul Gome M +rupul !ells M butonul 8ormat M 8ormat !ells) 5 pentru formatarea celulelor> altfel" clic dreapta pe celulele selectate M 8ormatare celule (8ormat !ells) Apare caseta de dialo+ 8ormatare celule (8ormat !ells) Aceasta con*ine mai multe taburi" #abul @umr (@umber) 5 permite ale+erea modului de reprezentare a diferitelor tipuri de date din celule3 conform cate+oriei alese din lista !ate+orie (!ate+orH) ;intre cate+oriile cel mai des utilizate amintim"

Aenera (7eneral)5 anuleaz formatarea existent pentru valori numerice 1um.r (+umber) 5 permite" o Stabilire numr de zecimale 2 1um.r ,ecima e (.ecimal !laces)> o Afi/are numere utiliz,nd separator mii 5 >ti i,area separator mii (%se 3000 Se!arator)> o Afi/area numere ne+ative 5 1umere negati*e (+egati$e +umbers)

Procenta= (Percentage) 5 permite" o #ransformarea valorii numerice existent )n celul )ntr2o valoare procentual prin )nmul*irea valorii ini*iale cu 6&& /i adu+area simbolului OUP> o Stabilire numr de zecimale %.ecimal !laces' 3A

Sim-o monetar ((urrenc/) 5 afi/eaz valorile numerice )nso*ite de simbolul monetar /i permite" o Ale+erea simbolul monetar din lista Sim-o (S/mbol) Simbolul implicit este cel ales pentru op*iunile re+ionale o Stabilire numr de zecimale (.ecimal !laces)> o 8orma de afi/are a numerelor ne+ative (+egati$e +umbers)

Bat. (.ate) @ permite selectarea diferitelor formate de afi/are pentru data calendaristic din lista Tip (#/!e) !r. (#ime) 5 permite selectarea diferitelor formate de afi/are pentru momentul de timp din lista Tip (#/!e)

O mare parte din op*iunile de formatare ale filei 1um.r (+umber) a casetei de dialo+ 8ormatare ce u e (Format (ells) sunt disponibile /i din tabul Pornire +rupul 1um.r (tabul 2ome M +rupul +umber)3 /i anume"

lista 5ormat de num.r (+umber Format) 2 ale+erea cate+orieiN tipului informa*iei butonul 5ormat num.r conta-i (Accounting +umber Format)2 ale+erea unui simbol monetar butonul Sti procent (Procent St/le)2 formatarea ca procenta(3 fr zecimale butonul Separator mii ((omma St/le)2 afi/area valorilor numerice cu separator de mie /i cu dou zecimale butonul M.rire ,ecima . (<ncrease .ecimal)2 cre/terea numrului de zecimale afi/ate butonul Mic2orare ,ecima . (.ecrease .ecimal)2 descre/terea numrului de zecimale afi/ate

#abul + iniere (Alignment) 5 permite alinierea con*inutului celulei (pe orizontal /i vertical)3 orientarea3 )ncadrarea textului )n celul3 unirea mai multor celule ()mbinare celule) + iniere te"t (#ext alignment) permite alinierea textului pe !ri,onta . (2ori)ontal) /i pe 3ertica . (0ertical) )n cadrul celulei :ndent permite modificarea indentrii (retra+erii fa* de mar+inea celulei) a con*inutului celulei> fiecare unitate de indentare este ec1ivalentul dimensiunii unui caracter !rientare (Orientation) permite )nclinarea textului cu un un+1i3 sau scrierea pe vertical 37

Proprietatea ;ncadrare te"t (Wra! text) permite )mpr*irea automat a textului din celul pe mai multe r,nduri )n func*ie de l*imea celulei Proprietatea Potri*ire prin reducere (S rink to fit) permite redimensionarea textului din celul astfel )nc,t s se )ncadreze pe un sin+ur r,nd )n l*imea coloanei Proprietatea ;m-inare ce u e (Merge (ells) permite unirea a dou sau mai multe celule alturate selectate /i transformarea lor )ntr2o sin+ur celul> celula astfel ob*inut va avea adresa primei celule din +rupul selectat

O mare parte din op*iunile de formatare ale filei + iniere (Alignment) a casetei de dialo+ 5ormatare ce u e (Format (ells) sunt disponibile /i din tabul Pornire +rupul + iniere (tabul 2ome M +rupul Alignment)3 /i anume"

butoanele de tip + iniere (Align; )2 diverse combina*ii de alinieri pe orizontal /i vertical butonul !rientare (Orientation)2 )nclinarea sau scrierea pe vertical butoanele M.rire indent (<ncrease <n&ent)/i Mic2orare indent (.ecrease <n&ent)2 cre/tere sau diminuarea retra+erii con*inutului fa* de mar+inea celulei butonul ;ncadrare te"t (Wra! #ext)2 )mpr*irea textului pe mai multe r,nduri )n interiorul celulei butonul ;m-inare 2i centrare (Merge an& (enter)2 )mbinarea celulelor alturate selectate /i centrarea pe orizontal a con*inutului

#abul 5ont (Font) 5 permite precizarea formatarea fonturilor (caracterelor) dup cum urmeaz"

.ista 5ont (Font) 5 permite ale+erea unui corp de liter .ista Sti font (Font St/le) 5 permite ale+erea stilului fontului" o !-i2nuit ('egular) 5 valoare implicit> o Cursi* (<talic) 5 )nclinat> o + din (Bol&) 5 )n+ro/at> o + din Cursi* (Bol& <talic) 5 )n+ro/at /i )nclinat .ista Bimensiune (Si)e) 5 permite sc1imbarea dimensiunii fontului .ista Su- iniere (%n&erline) 5 permite ale+erea unui stil de subliniere .ista Cu oare ((olor) 5 permite modificarea culorii textului T.iere te"t cu o inie (Stiket roug ) 5 taie textul selectat cu o linie E"ponent (Su!erscri!t) 5 formatare ca exponent 3D

:ndice (Subscri!t) 5 formatare ca indice

O mare parte din op*iunile de formatare ale filei 5ont a casetei de dialo+ 5ormatare ce u e (5ormat Ce s) sunt disponibile /i din tabul PornireM+rupul 5ont (tabul 2ome M +rupul Font)3/i anume"

lista 5ont (Font) 5 ale+erea corpului de liter lista Bimensiune font (Font Si)e) 5 dimensiunea caracterelor butoanele :ncrease Si,e (<ncrease Si)e) /i Becrease 5ont Si,e (.ecrease Font Si)e) 2 cre/terea3 respectiv diminuarea dimensiunii caracterelor cu c,te o unitate butoanele + din (Bol&)3 Cursi* (<talic) 5 ale+erea stilului caracterelor lista butonului Su- iniere (%n&erline) 5 ale+erea unui stil de subliniere lista butonului Cu oare font (Font (olor) 5 ale+erea culorii caracterelor

T)bu! (ordur. (Bor&er) 5 permite ale+erea stilului3 culorii /i pozi*iei c1enarelor celulelor selectate

.ista Sti (St/le) 5 permite ale+erea unui stil de linie .ista Cu oare ((olor) 5 permite ale+erea culorii liniei Kona Set.ri presta-i ite (Presets) 5 con*ine op*iunile pentru c1enar astfel" o 5.r. (+one) 5 elimin c1enarele existente> o Contur (Outline) 5 adau+ c1enar exteriorului blocului de celule selectat> o :nterior (<nsi&e) adau+ c1enar interiorului blocului de celule selectat

!onfi+urarea c1enarelor poate fi realizat /i din op*iunile butonului (orduri (Bor&ers) din tabul PornireM+rupul 5ont (tabul 2ome M +rupul Font) T)bu! >mp ere (Fill) 5 permite ale+erea culorii de fundal pentru celulele selectate3 astfel" 3.

.ista Cu oare funda (Backgroun& (olor) 5 ale+erea culorii de fundal .ista Cu oare mode (Pattern (olor) 5 ale+erea unei culori a liniilor de 1a/ur .ista Sti mode (Pattern St/le) 5 ale+erea unui stil de 1a/urare

Ale+erea culorii de fundal pentru umplerea celulelor poate fi realizat /i cu a(utorul listei butonului Cu oare de ump ere (Fill (olor) din tabul PornireM+rupul 5ont (tabul 2ome M+rupul Font)

4.2. 5ti!i-)r$) sti!uri! r /$ "$!u!2


Stilurile reprezint un +rup de formatri ce pot fi atribuite celulelor Aplica*ia Microsoft Excel de*ine o +am variat de stiluri predefinite ce pot fi aplicate celulelor3 dar pot fi create /i stiluri noi sau pot fi modificate cele existente Implicit celulele sunt formatate cu stilul +ormal Pentru opera*ii cu stiluri de celul" #abul PornireM+rupul Sti uriMbutonulMSti uri de ce u e (#abul 2ome M +rupul St/les Mbutonul (ell St/les) Aceasta ce conduce la afi/area unei liste cu stilurile disponibile )n re+istrul curent 8iecare dintre acestea poart un nume

Ap!i")r$) unui sti! se realizeaz astfel" Se selecteaz celulaNcelulele crora li se va aplica noul stil 9n lista butonului Sti uri de ce u e ((ell St/les) se execut clic pe numele stilului de aplicat

Cr$)r$) unui sti! n u se realizeaz astfel" #abul Pornire +rupul Sti uri (tabul Dome M +rupul StE es) M se desc1ide lista butonului Sti uri de ce u e ((ell St/les) M Stil de celul nou (1eF Ce StE e) 9n caseta de dialo+ Sti (St/le) se tasteaz3 )n caseta 1ume sti (St/le name)3 numele noului stil Se debifeaz3 dac este cazul3 acele componente de formatare ale celulei care nu vor fi incluse )n noul stil Se ac*ioneaz butonul 5ormat<<<3 ceea ce conduce la desc1iderea casetei de dialo+ 5ormatare ce u e (Format (ells) Se stabilesc formatrile dorite O= MO= 40

Obser$a,ie- se poate crea un stil nou /i prin &u!licarea unuia existent /i asocierea unui alt nume /i a altor caracteristici de formatare pentru stilul duplicat Pentru aceasta" )n lista butonului Sti uri de ce u e ((ell St/les) se ac*ioneaz clic dreapta pe stilul de duplicat M Bu- are (.u!licate) M se introduce un nou nume )n caseta 1ume sti (St/le name) /i se stabilesc modificrile )n ce prive/te formatarea M /i#i")r$) unui sti! $1ist$nt se realizeaz astfel" #abul PornireM+rupul Sti uri se desc1ide lista butonului Sti uri de ce u e(tabul 2omeM +rupul St/les M se desc1ide lista butonului (ell St/les) !lic dreapta pe numele stilului care se dore/te modificat M Modificare (Mo&if/) 9n caseta de dialo+ Sti (St/le) se opereaz modificrile necesare

Modificarea unui stil va duce la modificarea corespunztoare a tuturor celulelor formatate cu respectivul stil Kt$r*$r$) unui sti! se realizeaz astfel" #abul PornireM+rupul Sti uri se desc1ide lista butonului Sti uri de ce u e (tabul 2ome M +rupul St/les M se desc1ide lista butonului (ell St/les) !lic dreapta pe numele stilului care se dore/te modificat M 7tergere (.elete)

Ster+erea unui stil va conduce la formatarea cu stilul implicit ( +ormal) a celulelor care )l de*ineau Stilul +ormal nu poate fi /ters E!i,in)r$) sti!u!ui "$!u!$! r se realizeaz prin formatarea respectivelor celule cu stilul +ormal sau prin /ter+erea stilului

4.3. 5ti!i-)r$) sti!uri! r /$ t)b$!


#abel reprezint3 )n accep*iunea Excel3 o re+iune compact de celule3 completat sau nu cu informa*ii Primul r,nd al tabelului poate reprezenta sau nu antetul acestuia3 )n sensul c celulele sale con*in sau nu etic1ete cu numele coloanelor tabelului <n stil de tabel reprezint o +rupare de formatri de diverse tipuri ce se vor aplica celulelor3 liniilor /i coloanelor tabelului $xist o +alerie de stiluri predefinite3 ce pot fi aplicate pe tabele3 dar pot fi create /i propriile stiluri Ap!i")r$) unui sti! se realizeaz astfel" Se selecteaz tabelul (re+iunea compact de celule) cruia i se va aplica noul stil #abul PornireM+rupul Sti uriMbutonul 5ormatare ca ta-e (tabul 2ome M +rupul St/lesM butonul Format as #able) 9n lista butonului 5ormatare ca ta-e (Format as #able) se execut clic pe stilul de aplicat 9n caseta de dialo+ 5ormatare ca ta-e (Format As #abel)3 )n zona >nde se g.sesc date e pentru ta-e G (W ere is t e &ata for /our tableA) se verific sau eventual se modific adresa tabelului /i se bifeaz op*iunea Ta-e u meu are anteturi (M/ list as 41

ea&ers) dac primul r,nd al tabelului este antetul acestuia O=

#abelul va fi formatat conform stilului ales3 /i3 )n plus3 se mai poate observa" 9n partea dreapt a celulelor primului r,nd apar ni/te elemente +rafice ( butoane &e filtrare @ fac obiectul capito u ui H<7<2) Pentru a le elimina" o Se renun* la definirea de tip #abel dar se pstreaz formatarea cu clic oriunde )n tabelM tabul ProiectareM+rupul :nstrumenteMCon*ersie a inter*a (tabul .esign M +rupul #oolsM(on$ert to 'ange) o !lic oriunde )n tabelul formatat M tabul BateM+rupul Sortare 2i fi trare se dezactiveaz cu clic pe el butonul 5i tru (tabul .ata M +rupul Sort an& FilterM se dezactiveaz cu clic pe el butonul Filter8 o Sau" tabul PornireM+rupul EditareM butonul Sortare 2i fi trare se dezactiveaz cu clic pe ea comanda 5i tru (tabul 2ome M +rupul E&iting M butonul Sort ? Filter M se dezactiveaz cu clic pe ea comanda Filter) .a clic oriunde )n tabel3 )n pan+lica aplica*iei (ribbon) se afi/eaz instrumentele de lucru cu tabelele 5 :nstrumente ta-e (#able #ools) /i este adu+at tabul Proiectare (.esign)

M /i#i")r$) pBiuni! r /$ # r,)t)r$ ale stilurilor" tabel !lic oriunde )n tabelul cruia i s2a asociat un stil de

#abul Proiectare +rupul !p)iuni sti ta-e (#abul .esign M +rupul #able St/le O!tions)3 cu urmtoarele op*iuni3 ce func*ioneaz prin bifareN debifare" o $0nd antet (2ea&er 'o*) 5afi/eazN ascunde r,ndul de antet al tabelului o $0nd tota (#otal 'o*) 5 creeaz un nou r,nd sub tabel care calculeaz /i afi/eaz sumele c,mpurilor cu valori numerice o Prima co oan. (First (olumn) 5 formatare diferen*iat a primei coloane o > tima co oan. (:ast (olumn) 5 formatare diferen*iat a ultimei coloane o $0nduri a ternante (Ban&e& 'o*s) 5 formatare diferen*iat )ntre r,ndurile pare /i impare o Co oane a ternante (Ban&e& (olumns) 5 formatare diferen*iat )ntre r,ndurile pare /i impare 42

E!i,in)r$) sti!u!ui unui t)b$! se realizeaz astfel"

!lic oriunde )n tabelul care are asociat un stil #abul Proiectare se extinde +rupul Sti uri ta-e cu clic pe reperul Mai mu teMAo ire
(#abul .esign M se extinde +rupul #able St/les cu clic pe reperul More M (lear) 4. As"un/$r$ r7n/uriQ " ! )n$Q # i /$ ")!"u! <n r,nd3 coloan3 sau foaie de calcul ascuns3 nu mai apare nici pe ecran3 dar nici pe 1,rtie3 dac se face tiprirea Ascunderea r,ndurilor3 coloanele se realizeaz astfel" se selecteaz r,ndul sau coloana respectiv #abul Pornire M+rupul Ce u e Mbutonul 5ormatM +scundere 2i reafi2are M+scundere r0nd sau +scundere co oane (tabul 2ome M +rupul (ells M butonul FormatM 2i&e an& %n i&e M 2i&e 'o*s sau 2i&e (olumns)

Afi/area r,ndurilor3 coloanele ascunseM Se selecteaz r,ndurile sau coloanele )nvecinate celei ascunse (sau se selecteaz )ntrea+a foaie de calcul)3 apoi #abul PornireM+rupul Ce u eMbutonulM5ormatM+scundere 2i reafi2areM$eafi2are r0nd sau $eafi2are co oane (tabul 2ome M +rupul (ells M butonul Format M 2i&e an& %n i&e M %n i&e 'o*s sau %n i&e (olumns)

;ac a fost ascuns prima coloan sau primul r,nd3 pentru afi/are se selecteaz )ntrea+a foaie de calcul3 apoi tabul Pornire M+rupul Ce u e Mbutonul 5ormat +scundere 2i reafi2areM$eafi2are r0nd sau $eafi2are co oane (tabul 2ome M +rupul (ells M butonul Format M 2i&e and >n9ide R >n9ide $oFs s)u >n9ide Co umnsN< Ascunderea foii de calcul se realizeaz din tabul PornireM+rupul Ce u eMbutonul 5ormatM+scundere 2i reafi2areM+scundere foaie (tabul 2ome M +rupul (ells M butonul FormatM2i&e an& %n i&e M 2i&e S eet) Afi/area foii de calcul se realizeaz din tabul PornireM+rupul Ce u eMbutonul 5ormatM+scundere 2i reafi2areM$eafi2are foaie (tabul Dome M +rupul Ce s M butonul 5ormat M Dide and >n9ide M >n9ide S9eet)

4.4. Pr t$>)r$) /)t$! r


Prote(area presupune prevenirea editrii (modificrii3 /ter+erii) unei foi de calcul3 a unui re+istru sau doar a anumitor celule dintr2o foaie de calcul 9n cazul )n care se dore/te prote(area anumitor celule dintr2o foaie de calcul )mpotriva modificrilor neautorizate3 acele celule vor trebui )nt,i blocate prin formatarea cu op*iunea ( ocate (:ocke&)3 /i abia apoi se va putea stabili protec*ia foii de calcul3 eventual cu parol

43

4.4.1 +! ")r$) "$!u!$! r


Primul pas este acela de a formata ca ( ocate (LocIed) acele celulele din foaia de calcul care vor fi prote(ate3 /i a elimina aceast formatare pentru celelalte Pentru aceasta" 6 % Se selecteaz )ntrea+a foaie de calcul (Ctr! S A) #abul Pornire +rupul Ce u e (tabul Dome +rupul Ce s) butonul 5ormat se dezactiveaz op*iunea ( ocare ce u . (:ock (ell) cu clic pe ea pentru a deprote(a )ntre+ul con*inut al foii de calcul Se selecteaz )n foaia de calcul celulele ce vor fi prote(ate )mpotriva modificrilor #abul Pornire +rupul Ce u e (tabul Dome +rupul Ce s) butonul 5ormat ( ocare ce u . (:ock (ell) Aceast op*iune poate fi accesat /i din caseta de dialo+ 5ormatare Ce u e Mfila Protec)ie (Format (ells M fila Protection)3 prin bifareaNdebifarea ( ocate (:ocke&)

: L

8ila Protec)ie (Protection) a casetei de dialo+ 5ormatare ce u e (Format (ells) permite3 de asemenea )s"un/$r$) # r,u!$! r /in "$!u!$!$ s$!$"t)t$ (formulele nu vor mai fi afi/ate )n bara de formule la selectarea celulei /i nici )n celul la dublu clic pe aceasta)3 cu op*iunea +scunse (2i&&en) Observa*ie" 7locarea celulelor /i ascunderea formulelor nu au nici un efect at,ta timp c,t foaia de calcul nu este prote(at3 de aceea urmtoarea etap va fi aceea de prote(are a foii

4.4.2 Pr t$>)r$) un$i # i /$ ")!"u!


Pentru a activa protec*ia foii de calcul" #abul PornireM+upul Ce u eMbutonul 5ormat Prote=are foaie (#abul 2ome M +rupul (ells M butonul FormatM Protect S eet) Op*iunea Prote=area foii 2i a con)inutu ui ce u e or - ocate (Protect *orks eet an& contents of locke& cells) trebuie s fie bifat3 pentru a asi+ura protec*ia foii /i a celulelor blocate anterior 8oaia de calcul poate fi prote(at pentru selectare3 formatare3 inserare3 /ter+ere coloane /i linii3 sortare3 etc Se poate3 op*ional3 stabili /i o parol pentru deprote(area foii ;in lista Se permit tuturor uti i,atori or foii de ucru (Allo* all users of t is *orks eet to-) se pot bifa opera*iile permise utilizatorilor at,ta timp c,t foaia este prote(at 44

;up stabilirea protec*iei3 )n func*ie de drepturile alocate utilizatorilor3 celulele blocate nu mai pot fi editate3 sau3 dac s2a debifat Se ectare ce u e - ocate (Select locke& cells)3 ele nu mai pot fi nici mcar selectate Pentru a dezactiva protec*ia aplicat foii de calcul" #abul PornireM+rupul Ce u e M butonul 5ormatMBeprote=are foaie (#abul 2ome M +rupul (ells M butonul FormatM %n!rotect S eet) /i3 dac este solicitat3 se introduce parola Obser$a,ie- opera*ia de prote(areNdeprote(are a foii de calcul se mai poate face /i din tabul $e*i,uire +rupul Modific.ri butonul Prote=are foaie (tabul 'e$ie* M +rupul ( anges Mbutonul Protect S eet3 respectiv %n!rotect S eet)

4.4.3 Pr t$>)r$) r$*istru!ui /$ ")!"u!


Prote(area re+istrului presupune prote(area structurii acestuia /i a ferestrelor Pentru prote(area re+istrului de calcul" #abul $e*i,uireM+rupul Modific.riMbutonul Prote=are registru de ucruMProte=are structur. 2i ferestre (#abul 'e$ie* M +rupul ( anges M butonul Protect Workbook M Protect Structure an& Win&o*s) Op*ional3 se poate stabili /i o parol pentru prote(area re+istrului $lementele de structur care pot fi prote(ate )ntr2un re+istru de calcul sunt" 0izualizarea foilor de calcul ascunse Aedenumirea foilor de calcul Mutarea3 /ter+erea3 ascunderea foilor de calcul Inserarea de noi foi de calcul Mutarea sau copierea foilor de calcul )ntr2un alt re+istru 9nre+istrarea de noi macrocomenzi !rearea sumarului pentru scenarii E!$,$nt$!$ #$r$str$! r "$ p t #i pr t$>)t$ 6ntr(un r$*istru /$ ")!"u! suntM Sc1imbarea dimensiunii sau a pozi*iei ferestrelor Mutarea3 redimensionarea sau )nc1iderea ferestrelor Aidicarea protec*iei re+istrului de calcul de face din tabul $e*i,uireM+rupul Modific.ri M butonulMProte=are registru de ucru, se debifeaz op*iunea Prote=are structur. 2i ferestre (tabul 'e$ie* M +rupul ( anges M butonul Protect Workbook M se debifeaz op*iunea Protect Structure an& Win&o*s) ;ac este nevoie3 se introduce parola O=

4.@. F r,)t)r$) " n/iBi n)!2


Aeprezint aplicarea unor caracteristici de formatare doar acelor celule dintr2o selec*ie care se supun unei sau mai multor condi*ii (restric*ii) precizate de utilizator3 ceea ce 42

faciliteaz analizarea informa*iilor3 compararea lor3 identificarea tendin*elor3 a punctelor critice Prin formatarea condi*ional se pot eviden*ia valorile supuse condi*iei cu a(utorul scalelor de culori3 a barelor3 a picto+ramelor sau prin formate create de utilizator Pentru aplicarea formatelor condi*ionale" se selecteaz celulele care vor fi evaluate prin condi*ie3 apoi" #abul PornireM+rupul Sti uri MbutonulM5ormate condi)iona e(tabul 2ome M +rupul St/les M butonul (on&itional Formatting)3 /i3 )n func*ie de aspectul ce se dore/te eviden*iat3 se poate folosi"

F r,)t)r$) "$!u!$! r # ! sin/ s")!$ /$ "u! )r$ Aceast metod de eviden*iere permite compararea celulelor utiliz,nd un +radient de dou sau trei culori Prima culoare a sc1emei este atribuit celulelor cu valoare mare3 iar ultima celor cu valoare mic (exemplu" scara + -astru 5 Aa -en 2 $o2u (Blue Bello* 'e&) va atribui nuan*e de albastru valorilor mari3 nuan*e de +alben valorilor medii /i nuan*e de ro/u valorilor mici)

#abul PornireM+rupul Sti uriMbutonul 5ormate Condi)iona eMSca e de cu oare se ale+e o sc1em de douN trei culori (#abul 2ome M +rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M (olor Scales M se ale+e o sc1em de douN trei culori) F r,)t)r$) "$!u!$! r # ! sin/ b)r$ /$ /)t$ Aceast metod de eviden*iere permite compararea valorilor celulelor utiliz,nd bare de date de diverse lun+imi ce se afi/eaz )n celule .un+imea unei bare su+ereaz valoarea numeric din celul

#abul Pornire M =rupul Sti uri M butonul 5ormate Condi)iona e M Ba(are de dateM se ale+e o culoare a barelor (#abul 2ome M =rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M .ata Bars M se ale+e o culoare a barelor) F r,)t)r$) "$!u!$! r # ! sin/ s$turi!$ /$ pi"t *r),$!$ Aceast metod de eviden*iere permite clasificarea informa*iilor din celulele supuse evalurii )n trei sau cinci cate+orii3 prin atribuirea de picto+rame ;intr2un set de picto+rame3 prima va fi asociat valorilor mari3 )n vreme ce ultima se va asocia valorilor mici

4A

#abul Pornire M =rupul Sti uri M butonul 5ormate condi)iona e M Seturi pictograme M se ale+e un set de picto+rame3 )n func*ie de nevoile de eviden*iere (#abul 2ome M =rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M <con Sets M se ale+e un set de picto+rame3 )n func*ie de nevoile de eviden*iere) F r,)t)r$) # ! sin/ p$r)t ri /$ " ,p)r)Bi$ Aceast metod de aplicare a formatelor condi*ionale permite eviden*ierea anumitor celule dintr2o selec*ie pe baza unui criteriu comparativ (exemple" valorile e+ale3 mai mari sau mai mici dec,t un termen de compara*ie3 datele calendaristice dintr2un anumit interval3 textele ce con*in anumite caractere3 etc )3 /i de asemenea3 eviden*ierea valorilor duplicate sau a celor unice

#abul PornireM+rupul Sti uriMbutonul 5ormate condi)iona eM E*iden)iere regu i ce u e (#abul 2ome M =rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M 2ig lig t (ells 'ules) M se ale+e comanda dorit3 cum ar fi" ;ntre (Bet*een)3 Ega cu (ECual to)3 Te"t care con)ine (Te"t t9at Contains)3 +pari)ia unei date calen&aristice (A .ate Occuring)3 etc M se precizeaz valoareaNvalorile de compara*ie /i caracteristicile de formatare de aplicat Pentru formatarea condi*ionat a valorilor duplicate sau a celor unice M comanda 3a ori du- ate (.u!licate 0alues) M se ale+e .ub!)t$ (.u!licate) sau >nice (%niCue) /i formatarea dorit din caseta de dialo+ ce va apare F r,)t)r$) "$! r ,)i ,)ri;,i"i 8)! ri /intr( !ist2 Ei ) "$! r situ)t$ p$st$;sub ,$/i) 8)! ri! r supus$ $8)!u2rii Aceast metod permite eviden*ierea" <nui anumit numr de valori cele mai mari sau mai mici dintr2o list 2 Prime e 60 e emente (#o! 30 <tems) /i > time e 60 e emente (Bottom 30 <tems)> A valorilor mai mari sau mai mici de o anumit pondere din totalul valorilor supuse evalurii 2 Prime e 60J (#o! 30D) /i 5!ti,$!$ 10T (Bottom 30D)> A valorilor mai mari sau mai mici dec,t media aritmetic a valorilor celulelor selectate 5 Peste medie (Abo$e A$erage) /i Su- medie (Belo* A$erage)

47

#abul PornireM+rupul Sti uriMbutonul 5ormate condi)iona eM$egu i primii4 u timii (#abul 2ome M =rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M #o!1 Bottom 'ules) M se ale+e comanda dorit M se precizeaz numrul de articole de eviden*iat sau procentul de compara*ie /i caracteristicile de formatare de aplicat Cr$)r$) pr prii! r r$*u!i /$ # r,)t)r$ " n/iBi n)t2 Pentru a crea propriile criterii /i formate condi*ionale /i pentru a le +estiona3 acestea se pot defini /i or+aniza )n caseta de dialo+ Aestionar regu i formatare condi)iona . ((on&itional Formatting 'ules Manager) #abul Pornire M =rupul Sti uri M butonul 5ormate condi)iona e M Aestionare regu i (#abul 2ome M =rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M Manage 'ules)

Aceast caset de dialo+ permite vizualizarea tuturor re+ulilor de formatare condi*ional existente )n zona de celule selectat3 pe anumite foi de calcul sau )n )ntre+ul re+istru de lucru3 )n func*ie de ale+erea fcut )n lista +fi2are regu i formatare pentru (S o* formatting rules for) Pot fi create /i aplicate noi re+uli3 cu butonul $egu . nou. (+e* 'ule)3 stabilindu2li2se tipul3 descrierea /i caracteristicile de formatare aferente3 pot fi modificate re+uli existente3 cu butonul Editare regu . (E&it 'ule)3 /i se pot /ter+e re+uli3 cu butonul $egu . 2tergere (.elete 'ule) E8i/$nBi$r$) "$!u!$! r # r,)t)t$ " n/iBi n)t 9ntr2o foaie de calcul vor putea fi identificate /i eviden*iate prin selectare celulele formatate condi*ionat astfel" #abul Pornire M +rupul Editare M butonul A.sire 2i se ectare M 5ormate condi)iona e (#abul 2ome M +rupul E&iting M butonul Fin& ? Select M (on&itional Formatting) E!i,in)r$) # r,)t2rii " n/iBi n)t$

4D

Pentru a elimina formatrile condi*ionate ale anumitor celule dintr2o foaie de calcul3 se selecteaz respectivele celule3 apoi" #abul Pornire M =rupul Sti uri M butonul 5ormate Condi)iona e M Ao ire regu iME iminare regu i din ce u e e se ectate (#abul 2ome M =rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M (lear 'ules M (lear 'ules from Selecte& (ells) Pentru a elimina formatrile condi*ionate din )ntrea+a foaie de calcul #abul Pornire M =rupul Sti uri M butonul 5ormate Condi)iona e M Ao ire regu iME iminare regu i din 8ntreaga foaie (#abul 2ome M =rupul St/les M butonul (on&itional Formatting M (lear 'ules M (lear 'ules from Entire S eet)

@. FORMATAREA FOILOR .E CALC5L


Stabilirea caracteristicilor de formatare ale unei foi de calcul se poate realiza3 )n mare msur3 din diversele op*iuni puse la dispozi*ie de butoanele de comand ale tabului +spect pagin. (Page :a/out) sau din caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. (Page Setu!)

!aseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. (Page Setu!) se poate afi/a3 printre alte variante3 cu clic pe butonul cu s+eat din col*ul dreapta (os al oricruia dintre +rupurile :ni)ia i,are pagin. (Page Setu!)3 Sca are pentru a se potri*i (Scale to Fit) sau !p)iuni de foaie (S eet O!tions) ale tabului +spect pagin. (Page :a/out) !aracteristicile de formatare ce pot fi asociate unei foi de calcul privesc urmtoarele aspecte" 4.

@.1 St)bi!ir$) ,)r*ini! r p)*inii


Se poate opta pentru una din variantele predefinite de confi+urare a mar+inilor de Sus (#o!)3 Kos (Bottom)3 St0nga (:eft)3 Breapta ('ig t) ale pa+inii3 /i anume 1orma 3 ;ngust (+arro*) sau Lat (Wi&e) din" #abul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul Margini (tabul Page :a/out +rupul Page Setu! butonul Margins )se ale+e una dintre variantele predefinite sau3 pentru a defini mar+ini particulare" 7utonul Margini Margini particu ari,ate )n caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila Margini se introduc dimensiunile )n casetele Sus3 Kos3 St0nga /i Breapta (7utonul Margins (ustom margins )n caseta de dialo+ Page Setu! fila Margins se ntroduc dimensiunile )n casetele #o!3 Bottom3 :eft /i 'ig t) C$ntr)r$) " nBinutu!ui p$ p)*in2 !entrarea pe vertical /iNsau orizontal a con*inutului foii de calcul pe pa+inile tiprite se face din" !aseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila Margini rubrica Centrare pe pagin. (caseta de dialo+ Page Setu! fila Margins rubrica (enter on Page) se bifeaz Pe ori,onta . (2ori)ontall/) /iNsau Pe *ertica . (0erticall/) Ori$nt)r$) p)*inii :i /i,$nsiun$) &7rti$i St)bi!ir$) ri$nt2rii p)*inii Orientarea pa+inii poate fi vertical Portret (Portrait) sau orizontal 3edere (:an&sca!e)3 iar comutarea )ntre cele dou variante se face din" #abul +spect pagin. +rupul :ni)a i,are pagin. Portret sau 3edere butonul !rientare (#abul Page :a/out +rupul Page Setu! butonul Orientation Portrait sau :an&sca!e) sau din caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila Pagin. rubrica !rientare (Page Setu! fila Page rubrica Orientation) St)bi!ir$) /i,$nsiunii &7rti$i Se poate opta pentru o dimensiune predefinit a 1,rtiei pe care se va face imprimarea din" #abul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul Bimensiune (tabul Page LaEout +rupul Page Setup butonul Si,e)se ale+e o dimensiune predefinit sau3 d,nd comanda Mai mu te dimensiuni pagin. (More Pa!er Si)es)3 se poate ale+e o dimensiune a 1,rtiei din" caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila Pagin. lista casetei Bimensiune 90rtie (caseta de dialo+ Page Setu! fila Page lista casetei Pa!er Si)e)

20

@.2 C n#i*ur)r$) - n$i /$ i,pri,)r$ PPrint Ar$)N


Stabilirea zonei de imprimare (Print Area) presupune indicarea celulelor din foaia de calcul care vor fi imprimate @edefinirea manual unor astfel de zone face ca aplica*ia Excel s stabileasc automat zona de imprimat astfel )nc,t aceasta s con*in toate celulele cu con*inut (care nu sunt +oale) din foaia de calcul Se definesc3 extind3 elimin zonele de imprimat astfel" ;efinirea celulei active sau a unei selec*ii ca zon de imprimare" tabul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul /on. de imprimare comanda Sta-i ire ,on. de imprimat (tabul Page :a/out +rupul Page Setu! butonul Print Area comanda Set Print Area) Adu+area selec*iei curente la zonele de(a definite" tabul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul /on. de imprimare comanda +d.ugare a ,ona de imprimat (tabul Page :a/out+rupul Page Setu! butonul Print Area comanda A&& to Print Area) $liminarea zonelor de imprimare definite anterior" tabul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul /on. de imprimare comanda Ao ire ,on. de imprimat (tabul Page :a/out +rupul Page Setu! butonul Print Area comanda (lear Print Area)

Konele de imprimare pot fi definite3 modificate sau eliminate /i din" caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila 5oaie caseta /on. de imprimat (caseta de dialo+ Page Setu! fila S eet caseta Print Area)

@.3 St)bi!ir$) r7n/uri! r Ei;s)u ) " ! )n$! r "$ s$ 8 r r$p$t) p$ #i$")r$ p)*in2 i,pri,)t2
Pentru a stabili imprimarea la )nceputul fiecrei pa+ini tiprite a unuia sau mai multor r,nduri (op*iune util pentru tabelele cu numr mare de linii)" #abul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul :mprimare tit uri apare caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila 5oaie se specific r,ndulNr,ndurile )n caseta $8nduri de repetat a 8nceput (#abul Page :a/out +rupul Page Setu! butonul Print #itles apare caseta de dialo+ Page Setu! fila S eet se specific r,ndulNr,ndurile )n caseta 'o*s to re!eat at to!)

Pentru a stabili imprimarea )n partea st,n+ a fiecrei pa+ini tiprite a uneia sau mai multor coloane (op*iune util pentru tabelele cu numr mare de coloane)" #abul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul :mprimare tit uri apare caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila 5oaie se specific coloanaNcoloanele )n caseta 21

Co oane de repetat a st0nga (#abul Page :a/out +rupul Page Setu! butonul Print #itles apare caseta de dialo+ Page Setu! fila S eet se specific coloanaNcoloanele )n caseta (olumns to re!eat at left) I,pri,)r$) *ri!$! r # ii /$ ")!"u! Ei ) tit!uri! r /$ r7n/ Ei /$ " ! )n2 9n mod implicit3 aceste elemente nu se tipresc Pentru a le face vizibile la imprimare"

#abul +spect pagin. +rupul !p)iuni de foaie se bifeaz casetele de op*iune :mprimare pentru Linii de gri . /iNsau Tit uri (tabul Page :a/out +rupul S eet O!tions se bifeaz casetele de op*iune Print pentru 7ri&lines /iNsau 2ea&ings) Obser$a,ie- Acelea/i setri se pot face /i )n caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila 5oaie rubrica :mprimare bifarea op*iunilor Linii de gri . /i Tit uri r0nduri 2i co oane (caseta de dialo+ Page Setu! fila S eet rubrica Print bifarea op*iunilor 7ri&lines3 respectiv 'o* an& (olumn 2ea&ings)

@.4 Cr$)r$) Ei , /i#i")r$) )nt$tu!ui Ei ) subs !u!ui


!onfi+urarea acestor zone se poate realiza astfel" @.4.1 #abul :nserare +rupul Te"t butonul +ntet 2i su-so (tabul <nsert+rupul #ext butonul 2ea&er ? Footer) ceea ce va conduce la trecerea automat a foii de calcul )n modul de vizualizare Aspect pa+in (Page LaEout) /i la afi/area )n pan+lica aplica*iei a instrumentelor de lucru cu antetul /i subsolul5 :nstrumente antet 2i su-so (2ea&er ? Footer #ools)3 cu tabul Proiectare (Besign)>

@.4.2 @.4.3

!lic )n una dintre cele trei casete (st,n+a3 centru3 dreapta) destinate antetului 2 pentru a crea antet sau )n una dintre cele trei casete destinate subsolului 5 pentru a crea subsol> pozi*ia casetei determina alinierea informa*iilor introduse> Se introduc informa*iile3 care pot fi texte obi/nuite introduse de la tastatur sau c,mpuri cu diverse informa*ii predefinite3 ce pot fi inserate cu a(utorul butoanelor tabului Proiectare (.esign) +rupurile +ntet 2i su-so (2ea&er ? Footer) /i E emente antet 2i su-so (2ea&er ? Footer Elements)3 cum ar fi" butoanele +ntet 2ea&er)3 respectiv Su-so (Footer) desc1id liste cu informa*ii predefinite ce pot fi inserate )n casetele de antetNsubsol butonul 1um.r de pagin. (Page +umber) numrul pa+inii butonul 1um.r de pagini (+umber of Pages) numrul total de pa+ini 22

butonul Bata curent. ((urrent .ate) data curent butonul !ra curent. ((urrent #ime) ora curent butonul Ca e fi2ier (Pat File)calea ctre /i numele re+istrului curent butonul 1ume fi2ier(File +ame) numele re+istrului curent butonul 1ume foaie(S eet +ame) numele foii de calcul butonul :magine(Picture) inserarea unei ima+ini din fi/ier butonul 5ormatare imagine (Format Picture) op*iunile de formatare ale ima+inii inserate ;eplasarea )ntre zona de antet /i cea de subsol se poate face din +rupul 1a*igare (@avi+ation) butoanele Sa t a antet (=o #o Geader) /i Sa t a su-so (=o o 8ooter)

@.4.4

Se stabilesc3 dac este cazul3 prin bifare sau debifare3 op*iuni suplimentare3 din tabul Proiectare +rupul !p)iuni (tabul .esign +rupul O!tions) Semnifica*ia bifrii op*iunilor este" Prima pagin. diferit. (.ifferent First Page) 5 elimin antetul /i subsolul de(a create de pe prima pa+in3 urm,nd eventual a se introduce altele noi Pagini e pare difer. de ce e impare (.ifferent O&& ? E$en Pages) 5 antet /i subsol diferite pe pa+inile pare /i pe cele impare Sca are a document (Scale *it .ocument) 5 antetul /i subsolul se vor a(usta cu acela/i factor de scalare ca /i foaia de calcul + iniere a margini e paginii (Align *it Page Margins) 5 mar+inile antetului /i ale subsolului se aliniaz cu mar+inile st,n+a /i dreapta ale pa+inii Se prse/te zona de antetNsubsol cu clic )ntr2o celul a foii de calcul /i se revine3 eventual3 )n modul de vizualizare 1orma Obser$a,ie- Antetul /i subsolul pot fi create /i modificate /i din caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila +ntet4Su-so (caseta de dialo+ Page Setu! fila 2ea&er1Footer)3 introduc,nd diverse informa*ii predefinite din listele casetelor +ntetC (2ea&er")3 respectiv Su-so C (Footer")3 sau cre,nd antetNsubsol particularizat3 cu butoanele +ntet particu ari,atL((ustom 2ea&er...) /i Su-so particu ari,atL ((ustom Footer...)

@.4.@

23

@.@ M /)!it2Bi /$ s")!)r$ ) " nBinutu!ui # ii /$ ")!"u!


Scalarea permite redimensionarea3 a(ustarea con*inutului foii de calcul sau al zonei de imprimat3 pentru a se putea )ncadra )ntr2un anumit numr de pa+ini

Se poate specifica un factor de scalare3 exprimat ca procent3 cu care s se fac a(ustarea dimensiunii zonei de imprimat3 din" #abul +spect pagin. +rupul Sca are pentru a se potri*i caseta Scar. (tabul Page :a/out +rupul Scale to Fit caseta Scale) se modific factorul de scalare Pentru a stabili numrul maxim de pa+ini pe orizontal 2 L.)ime (Wi&t ) /iNsau pe vertical 5;na )ime (2eig t) pe care se va face tiprirea" #abul +spect pagin. +rupul Sca are pentru a se potri*i casetele L.)ime /i ;n. )ime (tabul Page :a/out +rupul Scale to Fit casetele Wi&t /i 2eig t)3 ceea ce va conduce la a(ustarea corespunztoare a factorului de scalare> nemodificarea celor dou casete conduce la un factor de scalare de 6&&U Obser$a,ie- Acelea/i setri se pot face /i )n caseta de dialo+ :ni)ia i,are pagin. fila Pagin. rubrica Sca are op*iunile +=ustare a3 respectiv Potri*ire a (caseta de dialo+ Page Setu! fila Page rubrica Scaling op*iunile A&Eust to3 respectiv Fit to)

@.F Fun/)!u! # ii /$ ")!"u!


Se poate opta pentru un fundal al foii de calcul constituit dintr2o ima+ine salvat )ntr2un fi/ier astfel" #abul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. butonul 5unda (tabul Page :a/out +rupul Page Setu! butonul Backgroun&) )n caseta de dialo+ 5unda foaie (Backgroun&) se selecteaz ima+inea Aenun*area la fundalul unei foi de calcul se face cu" #abul +spect pagin. +rupul :ni)ia i,are pagin. (tabul Page butonul 7tergere funda :a/out +rupul Page Setu! butonul .elete Backgroun&)

24

F. FORM5LE KI F5NCJII 0N APLICAIA EXCEL

F.1. Intr /u"$r$) un$i # r,u!$ ( $1pr$si$ /$ ")!"u!


8ormula 5 reprezint expresie de calcul format din" S$,nu! OU'Q obli+atoriu primul caracter dintr2o formul Op$r)n-i (etic1ete3 valori3 referin*e de celuleNblocuri de celule3 func*ii)> Op$r)t ri" o aritmetici (B adunare3 2 scdere3 N )mpr*ire3 V )nmul*ire3 W ridicare la putere)> o ogici (an&> or> not)> o re a)iona i (X mai mare3 XY mai mare sau e+al3 Z mai mic3 ZYmai mic sau e+al3 Y e+al3 ZX diferit) P)r)nt$-$ r tun/$ pentru a sc1imba ordinea normal de efectuare a calculelor

P$ntru intr /u"$r$) un$i # r,u!$ s$ p)r"ur* ur,2t rii p)EiM 6 % : Se selecteaz celula )n care se a/teapt rezultatul Se tasteaz semnul OYP Se introduc componentele formulei" o Operatori3 paranteze 5 direct de la tastatur> o Operanzii se introduc de la tastatur sau3 dac ace/tia sunt referin*e la celulele implicate )n calcul3 pot fi specifica*i /i prin selectare cu mausul direct din foaia de calcul L Se confirm formula aps,nd tasta Enter sau prin clic pe butonul de pe bara de formule Se renun* la introducerea formulei pe parcursul tastrii aps,nd tasta Esc3 sau prin clic pe butonul de pe bara de formule E1$,p!uM 22

Y6&&B%&& sau Y:&& B(A%BL&)NF Modificarea unei formule introdus /i confirmat se realizeaz prin dou metode" 0n b)r) /$ # r,u!$ 5 se selecteaz celula respectiv cu clic pe ea3 se execut clic )n bara de formule /i se opereaz acolo modificarea .ir$"t 6n "$!u!2 5 dublu clic )n celul3 se ob*ine punctul de inser*ie3 apoi se opereaz modificarea !onfirmarea sau abandonarea modificrii efectuate se face ca )n descrierea de mai sus

F.2. 5ti!i-)r$) #un"Bii! r E1"$!


8unc*iile aplica*iei Excel sunt instrumente )ncorporate de calcul care pot efectua calcule complexe din diverse domenii (baze de date3 statistic3 matematic3 financiar3 analitic3 etc ) Orice func*ie este compus din denumirea func*iei /i ar+umentele func*iei3 precizate )ntre paranteze rotunde numeMfunc)ie %argumente'. $xist /i func*ii de tip volatil3 fr ar+umente3 dar c1iar /i )n cazul lor3 dup denumirea func*iei apar dou paranteze rotunde () Multe dintre func*ii au mai multe ar+umente3 constituite )ntr2o list de ar+umente Separatorul de list este punct /i vir+ul (>) pentru setul de op*iuni re+ionale rom,ne/ti /i vir+ul pentru setul de op*iuni re+ionale en+leze (us) Obser$a,ie- se sc1imb setul de op*iuni re+ionale din confi+urrile sistemului de operare3 parcur+,nd calea" PornireMPanou de contro MCeas, im-. 2i regiuneM!p)iuni regiona e 2i ing*istice Mfila 5ormate (Start M (ontrol Panel M (lock> :anguage an& 'egion M 'egional an& :anguage O!tions M fila Formats) Introducerea unei func*ii )ntr2o formul se poate realiza )n dou variante" <)ri)nt) 1 p$ntru intr /u"$r$) un$i #un"Bii" Prin utilizarea casetei de dialo+ :nserare func)ie . (<nsert Function) Aceast caset de dialo+ poate fi accesat )n diverse moduri" #abul 5ormu eM+rupul (i- iotec. de func)iiMbutonul :nserare func)ie o Ftabul Formulas M +rupul Function :ibrar/ M butonul <nsert Function) 7utonul :nserare funcie (:nsert 5unction) (fx) de pe bara de formule #abul Pornire +rupul Editare se desc1ide lista butonului ;nsumare +utomat.MMai mu te func)ii (tabul 2ome M +rupul E&iting M se desc1ide lista butonului AutoSum M More Functions) 2A

#abul 5ormu e +rupul (i- iotec. de func)ii se desc1ide lista butonului ;nsumare automat.MMai mu te func)ii (tabul Formulas listaM +rupul Function :ibrar/ Mse desc1ide butonului AutoSum M More Functions)

Ordinea efecturii opera*iilor de introducere a unei func*ii )n caseta de dialo+ :nserare func)ie (<nsert Function) este" Selectarea cate+oriei func*iei din lista Se ecta)i o categorie (Select a categor/) Selectarea func*iei din lista Se ecta)i o func)ie (Select a Function)3 apoi clic pe butonulO= +ot5- se poate selecta func*ia dorit /i direct din lista ce se desc1ide la ac*ionarea butonului corespunztor cate+oriei apar*intoare3 din tabul 5ormu e +rupul (i- iotec. de func)ii (tabul Formulas M +rupul Function :ibrar/)

Apare caseta de dialo+ +rgumente func)ie (Function Arguments)3 unde se face introducerea ar+umentelor func*iei )n casetele corespunztoare3 prin tastare sau prin selectare cu mausul din celule (referin*ele celulelor implicate )n calcul3 valori numerice3 etic1ete3 alte func*ii3 diver/i parametrii) Ar+umentele al cror nume apare scris aldin (bold) sunt obli+atorii3 celelalte fiind op*ionale Pe msura introducerii ar+umentelor3 rezultatul func*iei apare )n zona $e,u tatu formu ei (Formula 'esult)3 iar )n bara de formule se poate vizualiza expresia introdus !onfirmarea func*iei introduse cu O= 27

Obser$a,ie- butoanele $estr0ngere dia og ((olla!se .ialog) N E"tindere dia og (Ex!an& .ialog) din dreapta casetelor de introducere a ar+umentelor permit3 la clic pe ele3 minimizarea3 respectiv refacerea dimensiunii casetei de dialo+3 astfel )nc,t s faciliteze vizualizarea /i selectarea datelor foii de calcul <)ri)nt) 2 p$ntru intr /u"$r$) un$i #un"BiiM Prin tastarea func*iei /i a componentelor sale direct )n celula )n care va fi returnat rezultatul3 ar+umentele put,nd fi precizate prin tastare sau selectare cu mausul

Obser$a,ie- Aplica*ia Excel %&&' pune la dispozi*ie facilitatea de com!letare automat5 a func,iilor Gn formule3 facilitate care func*ioneaz astfel" dup tastarea )n celul a semnului OYP /i a primeiNprimelor litere din numele unei func*ii3 $xcel afi/eaz o list derulant ce con*ine func*iile al cror nume )ncepe cu caracterele de(a introduse> din aceast list se poate ale+e3 cu dublu clic pe numele ei3 func*ia dorit

$ditarea (modificarea) unei func*ii se poate face fie direct )n celul3 fie )n bara de formule3 dar /i )n caseta de dialo+ :nsert 5unction3 dac se selecteaz celula de modificat /i se d una dintre comenzile de desc1idere a acesteia 9n continuare vom exemplifica utilizarea c,torva func*ii din diverse cate+orii E1$,p!u /$ sint)12 ) #un"Bi$i S5MM 2D

US5MP!ist) )r*u,$nt$N 2 calculeaz suma valorilor referite )n lista de ar+umente E1$,p!$ /$ uti!i-)r$ ) #un"Bi$i S5MM YS<M(6&>%&) 5 adun 6& cu %& YS<M(A6>:&>L&) 5 adun con*inutul celulei A6 cu :& /i cu L& YS<M(A%"7L) 5 adun con*inutul celulelor A%3A:3AL37%37:37L YS<M(A6>:&>A%"7L) 5 adun con*inutul celulei A6 cu :& /i cu con*inutul celulelor A%3 A:3 AL3 7%3 7:3 7L

F.2.1. Fun"Bii ,)t$,)ti"$


8unc*iile din cate+oria Mat NTrig (Mat ?#rig' 5 Matematic /i tri+onometrie 2 se )ntind de la simple formule pentru efectuarea unor calcule elementare p,n la func*ii complexe3 mai de+rab utile unui matematician dec,t utilizatorului mediu al aplica*iei Excel S5M 8unc*ia S<M adun valorile precizate drept ar+umente Sintaxa- S>M Fnum-er6H number 2H ...8 unde number 3> number 2> ... sunt de la 6 la :& de ar+umente pentru care se va ob*ine )nsumarea E1$,p!$M S<M(A%"AD) S<M(:>F) S<M(7%"7'>%:)

Obser$a,ie- 8unc*ia S<M poate fi apelat printr2o facilitate suplimentar oferit de utilizarea butonului ;nsumare automat. (AutoSum) din tabul Pornire +rupul Editare (tabul 2ome M +rupul E&iting) sau tabul 5ormu eM +rupul (i- iotec. de func)ii (tabul Formulas M+rupul Function :ibrar/) $xist dou variante3 )n func*ie de pozi*ia celulei rezultat relativ la zona ar+umentelor3 /i anume" dac celula rezultat este adiacent blocului de ar+umente (dedesubtul sau la dreapta acestuia)3 atunci se selecteaz ar+umentele /i celula )n care se a/teapt rezultatul /i se apas butonul ;nsumare automat. (AutoSum)

dac celula rezultat nu este adiacent ar+umentelor3 se apas butonul ;nsumare automat. (AutoSum)3 se precizeaz )ntre parantezele func*iei ar+umentele (prin tastare sau prin selectare)3 apoi se confirm introducerea formulei cu tasta Enter

S5MIF 8unc*ia S<MI8 adun ar+umentele specificate printr2un criteriu dat Sintaxa- S>M:5Frange&criteriaHsumIrange8 unde range reprezint celulele ce vor fi evaluate de criteriul dat 2.

criteria reprezint criteriul3 sub forma unui numr3 expresie sau text3 care stabile/te care celule vor intra )n adunare sumIrange reprezint celulele supuse opera*iei de adunare

Obser$a,ii6) vor fi adunate doar acele celule din zona sumIrange al cror corespondent din zona range )ndeplinesc criteriul specificat %) dac se omite ar+umentul sumIrange3 atunci vor fi supuse adunrii celulele din zona range E1$,p!uM Suma acelor valori v,ndute ale cror adaosuri sunt mai mari dec,t 6 &&& &&& US5MIFP+2M+@V'W1000000'VA2MA@N U 14 000 000 Suma adaosurilor mai mari de 6 &&& &&& US5MIFP+2M+@V'W1000000'N U 2 I00 000 RO5N. 8unc*ia AO<@; rotun(e/te un numr la numrul specificat de zecimale Sintaxa- $!>1BFnum-erHnumMdigits8 unde number este numrul ce se va rotun(i numI&igits reprezint numrul de zecimale la care va fi rotun(it numrul Obser$a,ii6) dac numI&igits este &3 numrul va fi rotun(it la cel mai apropiat )ntre+ %) dac count este mai mic ca &3 numrul este rotun(it ctre st,n+a separatorului de zecimal E1$,p!$M YAO<@; (6::36%FLD>%) Y 6::36: YAO<@; (6::36%FLD>&) Y 6:: YAO<@; (6::36%FLD>) Y 6:: YAO<@; (6::36%FLD>26) Y 6:& YAO<@; (6::36%LFD>2%) Y 6&& INT 8unc*ia I@# rotun(e/te )n (os un numr p,n la cel mai apropiat )ntre+ (furnizeaz drept rezultat partea )ntrea+ a unui numr) Sintaxa- :1T Fnum-er8 E1$,p!$M I@#(:3DF) Y : I@#(2:3DF) Y 2L A0

F.2.2. Fun"Bii st)tisti"$


9ntre func*iile din cate+oria Statistice (Statistical) se re+sesc at,t func*ii simple3 pentru returnarea mediei aritmetice3 minimului3 maximului unui domeniu3 numrare (A0$AA=$3 MI@3 MA-3 !O<@#)3 dar /i func*ii statistice mai complexe3 cum ar fi cele pentru calculul abaterilor absolute /i standard sau a diverselor tipuri de distribu*ii sau de probabilit*i MAX 8unc*ia MA- calculeaz maximul valorilor de tip numeric referite )ntr2o list de ar+umente Sintaxa- M+XFnum-er 6Hnumber 2H...8 unde number 3H number 2H;sunt )ntre 6 /i :& de ar+umente ce pot con*ine sau pot referi diverse tipuri de informa*ii3 dintre care )ns se va calcula maximul doar al celor de tip numeric E1$,p!uM !ea mai mare not din list YMA-(76:"76E) Y R

MIN 8unc*ia MI@ calculeaz minimul valorilor de tip numeric referite )ntr2o list de ar+umente Sintaxa- M:1Fnum-er 6Hnumber 2H...8 unde number 3H number 2H;sunt )ntre 6 /i :& de ar+umente ce pot con*ine sau pot referi diverse tipuri de informa*ii3 dintre care )ns se va calcula minimul doar al celor de tip numeric E1$,p!uM !ea mai mic not din list YMI@(76:"76E) Y %

A<ERAGE 8unc*ia A0$AA=$ calculeaz media aritmetic valorilor de tip numeric referite )ntr2 o list de ar+umente Sintaxa- +3E$+AEFnum-er 6Hnumber 2H...8 unde number 3H number 2H;sunt )ntre 6 /i :& de ar+umente ce pot con*ine sau pot referi diverse tipuri de informa*ii3 dintre care )ns se va calcula media aritmetic doar pentru cele de tip numeric

A1

E1$,p!uM Media aritmetic a notelor ob*inute YA0$AA=$(76:"76E) Y F3%F

CO5NT 8unc*ia !O<@# numr celulele ce con*in informa*ii de tip numeric /i numerele introduse )ntr2o list de ar+umente Sintaxa- C!>1TF*a ue6H$alue2H...8 unde $alue3> $alue2>[sunt )ntre 6 /i :& de ar+umente ce pot con*ine sau pot referi diverse tipuri de informa*ii3 dintre care )ns vor fi numrate doar cele de tip numeric E1$,p!uM @umrul valorilor de tip numeric din blocul de celule A6%"76E Y!O<@#(A6%"76E) Y L

Obser$a,ie- 8unc*iile MA-3 MI@3 A0$AA=$3 !O<@# pot fi apelate3 pe l,n+ metodele +enerale enun*ate anterior3 /i prin selectarea lor din lista derulant a butonului de comand ;nsumare automat. (AutoSum)3 proced,ndu2se asemntor ca pentru func*ia S>M3 cu men*iunea c func*ia !O<@# se va re+si )n aceast list sub denumirea de Count 1um-ers CO5NTIF 8unc*ia !O<@#I8 numr3 dintr2o zon de celule3 doar pe acelea care )ndeplinesc un criteriu dat Sintaxa- C!>1T:5FrangeHcriteria8 unde range 5 reprezint zona )n care se va face numrarea criteria 5 reprezint un criteriu de selectare3 sub form de numr3 expresie sau text E1$,p!uM @umrul elevilor cu numele 0lad Y!O<@#I8(A6:"76E>PvladP) Y % @umrul elevilor cu nota mai mic dec,t F Y!O<@#I8(A6:"76E>PZFP) Y %

A2

F.2.3. Fun"Bi) ! *i"2 IF


8unc*ia IF3 din cate+oria Logice (:ogical)3 testeaz o condi*ie /i returneaz o valoare dac condi*ia precizat este adevrat ()ndeplinit) /i o alt valoare dac condi*ia este fals (nu este )ndeplinit) Pentru evaluarea condi*iei lo+ice la adevrat sau fals se utilizeaz operatori rela*ionali (Y3 ZX3 Z3 X3 ZY3 XY) Sintaxa- :5FLogica MTestH3a ueMifMtrueH0alueIifIfalse8 unde :ogicalI#est reprezint condi*ia3 testul3 /i este orice expresie ce poate fi evaluat ca adevrat sau fals 0alueIifItrue reprezint rezultatul pentru condi*ie adevrat ()ndeplinit) 0alueIifIfalse reprezint rezultatul pentru condi*ie fals (ne)ndeplinit)> dac este omis3 rezultatul pentru condi*ie ne)ndeplinit va fi valoarea lo+ic 8A.S$ Obser$a,ie- Pot fi )ncapsulate p,n la EL func*ii I8 ca ar+umente ale testrii unei condi*ii mai elaborate E1$,p!$M 6 In celula !% se va ob*ine Observa*ia pentru primul elev dup formula" ;ac @ota XYF3 atunci OPromovatP3 altfel OAespinsP

9n tabelul urmtor3 Sp ru! se va calcula dup formula" ;aca vec1imea Z : ani M 6UVSalariu :Z vec1imeaZY F M :UVSalariu vec1imea XF ani M FUVSalariu Pentru salariatul Popa formula poate fi" UIFPC2X3V+2Y1TVIFPC2XU@V+2Y3TV +2Y@TNN

F.2.4. Fun"Bii p$ntru /)t$ ")!$n/)risti"$ P.)t2 Z Or2N


;atele calendaristice /i momentele de timp sunt exprimate )n $xcel prin valori numerice seriale Acestea sunt numere zecimale ale cror arte )ntrea+ reprezint numrul de zile care s2au scurs de la &62ian26R&& p,n la respectiva dat3 iar partea zecimal reprezint momentul de timp de la ora & la respectivul moment A3

E1$,p!$M &62ian26R&&M6 ora 6% M &3F Obser$a,ie- Microsoft Excel permite sc1imbarea datei de referin* pentru asocierea valorilor numerice seriale ale datelor calendaristice din 03 ianuarie 3J00 )n 02 ianuarie 3J0K dac se bifeaz op*iunea Se uti i,ea,. sistemu de date 6O0H (%se 3J0K &ate s/stem) din" (uton !ffice !p)iuni E"ce Comp e" rubrica C0nd se ca cu ea,. registru de ucru ( Office Button M Excel O!tions M A&$ance& M rubrica W en calculating t is *orkbook) Se poate afla valoarea numeric serial a unei date calendaristice formatat cu cate+oria Bat. (.ate) sau a unui moment de timp formatat cu cate+oria !r. (#ime) sc1imb,ndu2i formatarea )n tipul de dat Aenera Atunci c,nd se realizeaz calcule cu date calendaristice (exp " scderi pentru a determina v,rsta sau vec1imea pornind de la data na/terii sau data an+a(rii)3 Excel2ul va aplica aceste calcule valorilor numerice seriale asociate respectivelor date calendaristice3 iar rezultatele vor fi exprimate )n numr de zile 8acilit*i de introducere a informa*iilor de tip Bat. /i !r. (.ate /i #ime)" Introducerea datei calendaristice curente (se apas simultan tastele (trl B > ) Introducerea orei curente (se apas simultan tastele (trl B S ift B >) TO.A[ 8unc*ia #O;A\ )ntoarce drept rezultat valoarea numeric serial a datei curente ;ac celula rezultat era ini*ial formatat cu tipul de dat Aenera 3 atunci rezultatul va fi furnizat )n formatul Bat. (.ate) Sintaxa- T!B+P%' Obser$a,ii6) este o func*ie volatil3 deci nu accept ar+umente %) se actualizeaz automat la desc1iderea re+istrului de calcul .A[ 8unc*ia ;A\ returneaz ziua unei date calendaristice reprezentate ca valoare numeric serial Kiua este furnizat ca numr )ntre+ cuprins )ntre 6 /i :6 Sintaxa- B+PFseria Mnum-er8 unde serialInumber poate fi introdus ca numrul de zile scurse de la &6 &6 6R&&3 ca referin* la o celul ce con*ine o dat calendaristic valid sau ca o expresie de dat calendaristic ce returneaz o dat valid E1$,p!$M Y;A\(:RFD:) Y 6F Y;A\(;D) Y 6F3 unde celula ;D con*ine 6F &F %&&D A4

MONTA 8unc*ia MO@#G returneaz luna unei date calendaristice reprezentate ca valoare numeric serial .una este furnizat ca numr )ntre+ cuprins )ntre 6 /i 6% Sintaxa- M!1TDFseria Mnum-er8 unde serialInumber poate fi introdus ca numrul de zile scurse de la &6 &6 6R&&3 ca referin* la o celul ce con*ine o dat calendaristic valid sau ca o expresie de dat calendaristic ce returneaz o dat valid E1$,p!$M YMO@#G(:RFD:) Y F YMO@#G(;D) Y F3 unde celula ;D con*ine 6F &F %&&D [EAR 8unc*ia \$AA returneaz anul unei date calendaristice reprezentate ca valoare numeric serial Anul este furnizat ca numr )ntre+ cuprins )ntre 6R&& /i RRRR Sintaxa- PE+$Fseria Mnum-er8 unde serialInumber poate fi introdus ca numrul de zile scurse de la &6 &6 6R&&3 ca referin* la o celul ce con*ine o dat calendaristic valid sau ca o expresie de dat calendaristic ce returneaz o dat valid E1$,p!$M Y\$AA:RFD:) Y %&&D Y\$AA(;D) Y %&&D3 unde celula ;D con*ine 6F &F %&&D GEE\.A[ 8unc*ia C$$];A\ transform o valoare numeric serial )ntr2o zi a sptm,nii3 lu,nd implicit valori de la 6 la ' (6 pentru ;uminic3 % pentru .uni3 3 ' pentru S,mbt) Sintaxa" GEE\.A[(seria Mnum-er>returnItHpe) unde serialInumber poate fi introdus ca numrul de zile scurse de la &6 &6 6R&&3 ca referin* la o celul ce con*ine o dat calendaristic valid sau ca o expresie de dat calendaristic ce returneaz o dat valid returnIt/!e este un numr ce stabile/te modelul de interpretare a rezultatului 6 sau omisiune M %M :M 6 pentru ;uminic p,n la ' pentru S,mbt 6 pentru .uni p,n la ' pentru ;uminic & pentru .uni p,n la E pentru ;uminic

E1$,p!uM C$$];A\ (A%) Y F 3 unde celula A% con*ine data calendaristic %F 6% %&&D

F.3. R$#$rinB$ )bs !ut$Q ,i1t$ Ei r$!)ti8$


A2

O facilitate a aplica*iei (alc este reprezentat de posibilitatea copierii formulelor )ntre celule Ae+ulile privind copierea sunt cele prezentate la capitolul O!opierea informa*iilorP !elulele surs pot fi referite diferit3 )n func*ie de rezultatul a/teptat )n urma copierii formulei R$#$rinB$!$ "$!u!$! r p t #iM R$!)ti8$ 5 acest tip de referin* se modific la copierea formulei Abs !ut$ 5 acest tip de referin* nu se modific (rm,ne constant /i numrul r,ndului /i litera coloanei) la copierea formulei Mi1t$ 5 acest tip de referin* )/i modific fie numrul r,ndului3 fie litera coloanei (rm,ne constant fie litera coloanei3 fie numrul r,ndului) la copierea formulei

C ,p n$nt)Q /in )/r$s) un$i "$!u!$Q ")r$ r2,7n$ " nst)nt2 8) #i pr$"$/)t2 /$ s$,nu! O]'. E1$,p!$ /$ tipuri /$ r$#$rinB$M 'elati$e" A63 8%% se modific ambele componente ale adresei Absolute" ^A^63 ^8^%% rm,n constante ambele componente Mixte" ^A63 A^63 semnul ^ indic,nd componenta din adres care rm,ne constant prin copiere> rm,ne constant litera coloanei (^A6)3 rm,ne constant numrul r,ndului (A^6) E1$,p!u /$ uti!i-)r$ ) r$#$rinB$! rM 9n celula 76% a tabelului din fi+ur s2a calculat suma blocului 7F"766 (aceast sum reprezint valoarea v,nzrilor) 9n celula !F s2a calculat ponderea v,nzrilor de mere din totalul v,nzrilor (ponderea reprezint raportul dintre valoarea v,nzrii produsului mere /i totalul v,nzrilor)

Pentru a copia formula din celula !F )n blocul !E"!66 trebuie ca referin*a celulei ce con*ine valoarea produsului (7F) s fie o referin* relativ3 iar referin*a celulei ce con*ine valoarea totalului (76%) s fie mixt Acest lucru este necesar deoarece prin copierea formulei ponderii pe coloan3 trebuie s rm,n constant numrul r,ndului din referin*a 76% Aceast referin* se introduce astfel" 7^6% Obser$a,ie" Sc1imbarea tipului de referin* )n timpul editrii se poate face prin apsarea tastei func*ionale FK

7. SORTAREA ^I FILTRAREA .ATELOR


AA

Pr$!u"r2ri /$ tip b)-$ /$ /)t$ Prelucrrile de tip baze de date se aplic )n Excel unor tabele alctuite astfel" Primul r,nd con*ine )n fiecare celul c,te o etic1et numit Onume c,mpP /i care este numele coloanei respective <rmtoarele r,nduri con*in informa*ii specifice fiecrui c,mp #abelul tip baz de date se termin automat c,nd )nt,lne/te un r,nd sau o coloan liber @u con*ine celule )mbinate (Merge)

Selectarea unui tabel cu structur tip baz de date pentru opera*iuni specifice se face cu clic oriunde )n tabel3 nefiind necesar marcarea vizual a )ntre+ului tabel 0ersiunea Excel 2007 permite3 )n plus3 definirea unei astfel de liste ca Ta-e E"ce (Excel #able) 9ntr2un tabel astfel definit3 opera*iile de tip sortare3 filtrare3 calculare automat3 formatare sunt mult simplificate fa* de versiunile anterioare

7.1 .$#inir$) unui T)b$! PTa- eN !lic oriunde )n tabelul de tip list M tabul :nserareM +rupul Ta-e e Mbutonul Ta-e
(tabul <nsert M +rupul #ables M butonul #able) 9n caseta de dialo+ Creare ta-e ((reate #able)3 )n caseta >nde se g.sesc date e pentru ta-e G (W ere is t e &ata for /our tableA8 trebuie precizat adresa tabelului ;ac primul r,nd al tabelului reprezint antetul acestuia3 se bifeaz op*iunea Ta-e u meu are anteturi (M/ table as ea&ers)3 altfel3 nu MO=

Aceast opera*ie va conduce la urmtoarele modificri"

8ormatarea automat a tabelului cu un stil de tabel determinat de tema documentului (t eme) Apari*ia )n fiecare celul din primul r,nd al tabelului a butoanelor &e filtrare automat53 care vor permite aplicarea rapid de sortri /i filtrri .a clic oriunde )n tabel apare )n pan+lica aplica*iei :nstrumente ta-e (#able #ools) cu tabul Proiectare (.esign)3 care ofer instrumente de formatare R$nunB)r$) !) /$#inir$) un$i !ist$ ") T)b$! PTa- eN !lic oriunde )n #abelul definit ca atare A7

#abul ProiectareM+rupul :nstrumenteMbutonul Con*ersie a inter*a (#abul .esign M+rupul #ools M butonul (on$ert as 'ange)M O=

7.2. S rt)r$)
Sortarea reprezint ordonarea )nre+istrrilor unui tabel )n ordine alfabetic3 numeric sau cronolo+ic3 dup culoarea de umplere a celulelor3 culoarea fonturilor3 dup simboluri +rafice3 ascendent sau descendent3 dup unul sau mai multe criterii de sortare Obser$a,ie- Aplica*ia Microsoft Excel 2007 permite aplicarea de p,n la EL de criterii de sortare )ntr2un tabel S rt)r$) )87n/ /r$pt "rit$riu sin*ur2 " ! )n2M

!lic )ntr2o celul a coloanei criteriu de sortare #abul PornireM+rupul EditareMbutonul Sortare 2i fi trare (#abul 2ome M +rupul
E&iting M butonul Sort ? Filter) M )n func*ie de natura informa,iilor con*inute /i de or&inea &e sortare se ale+e" Pentru informa*ii de tip Lir &e caractere M Sortare de a + a / (Sort A to M) sau Sortare de a / a + (Sort M to A)

Pentru informa*ii de tip numeric M Sortare de a ce mai mic a ce mai mare (Sort Smallest to :argest) sau Sortare de a ce mai mare a ce mai mic (Sort :argest to Smallest)

Pentru informa*ii de tip &at5 calen&aristic51 tim! M Sortare de a ce mai *ec9i a ce mai nou (Sort Ol&est to +e*est) sau Sortare de a ce mai nou a ce mai *ec9i (Sort +e*est to Ol&est)

Sortarea dup culoarea &e um!lere a celulelor M Sortare particu ari,at. ((ustom Sort) M )n caseta de dialo+ Sortare (Sort) se precizeaz"

AD

9n caseta Sortare dup. (Sort B/) 5 numele coloanei criteriu de sortare 9n caseta Sortare pe -a,a (Sort On)MCu oare ce u . ((ell (olor) !aseta !rdine (Or&er) 5 culoarea de umplere dup care se solicit ordonarea (se ale+e din list) Sus4 Kos (On #o!1 On Bottom) 5 ordinea de sortare (susN (os) Sortarea dup culoarea fonturilor M Sortare particu ari,at. ((ustom Sort) M )n caseta de dialo+ Sortare (Sort) se precizeaz" o 9n caseta Sortare dup. (Sort B/) 5 coloana criteriu de sortare o 9n caseta Sortare pe -a,a (Sort On) Cu oare font (Font (olor) o !aseta Ordine (Order) 5 culoarea fontului dup care se solicit ordonarea (se ale+e din list) o SusN _os (On #opN On 7ottom) 5 ordinea de sortare (susN (os) Sortarea dup !ictograme ( rezultate )n urma Format5rii (on&i,ionale3 de exemplu" sau ) M Sortare particu ari,at. ((ustom Sort) M )n caseta de dialo+ Sortare (Sort) se precizeaz" 9n caseta Sortare dup. (Sort B/) 5 coloana criteriu de sortare 9n caseta Sortare pe -a,a (Sort On) 5 Pictogram. ce u . (<conN !aseta !rdine (Or&er) 5 picto+rama dup care se solicit ordonarea (se ale+e din list) Sus4 Kos (On #o!1 On Bottom) 5 ordinea de sortare (susN (os)

OpBiuni!$ p$ntru s rt)r$ se acceseaz din butonul !p)iuni (O!tions) al casetei de dialo+ Sortare (Sort)"

Sensi-i a itere mari 2i mici ((ase sensiti$e) 2 se face diferen*iere )n privin*a utilizrii ma(usculelor /i minusculelor !rientare (Orientation) 5 se va ale+e Sortare de sus 8n =os (Sort to! to bottom) pentru tabele cu )nre+istrrile or+anizate pe coloane /i cu primul r,nd antet /i se va ale+e Sortare de a st0nga a dreapta (Sort left to rig t) pentru tabele cu )nre+istrrile or+anizate pe r,nduri /i cu prima coloan antet de tabel S rt)r$) uti!i-7n/ ,)i ,u!t$ "rit$rii Pp$ " ! )n$ /i#$rit$ Ei;s)u p$ )"$$)Ei " ! )n2N <n nou criteriu de sortare va fi aplicat unui tabel doar pentru acelor )nre+istrri care3 )n urma aplicrii criteriului anterior3 au valoriNculoriNpicto+rame identice pe coloana criteriu de sortare Se pot stabili mai multe criterii de sortare pentru un tabel astfel" A.

1. !lic )ntr2o celul oarecare a tabelului 2. #abul PornireM+rupul EditareMbutonul Sortare 2i fi trareMSortare particu ari,at. (#abul 2ome M +rupul E&iting M butonul Sort ? Filter M (ustom Sort) M apare caseta de dialo+ Sortare (Sort) : Se stabile/te primul criteriu de sortare3 complet,nd3 a/a cum s2a prezentat anterior3 casetele" Sortare dup. (Sort B/)3 Sortare pe -a,a (Sort On)3 !rdine (Or&er)3 eventual Sus4 Kos (On #o!1 On Bottom) /i op*iuni L Se adau+ un nou criteriu de sortare prin ac*ionarea butonului +d.ugare ni*e (A&& :e$el) /i i se completeaz corespunztor rubricile Se reordoneaz nivelurile de sortare din butoanele Mutare 8n sus (Mo$e %!) /i Mutare 8n =os (Mo$e .o*n) Se elimin un nivel (criteriu) de sortare cu butonul 7tergere ni*e (.elete :e$el) Obser$a,ii- Pentru un tabel definit ca #able3 toate opera*iile privind sortarea pot fi accesate prin desc1iderea butoanelor de filtrare ale coloanelor Opera*iile de sortare pot fi accesate /i din tabul Bate +rupul Sortare 2i fi trare (tabul .ata M +rupul Sort ? Filter) M butoanele Sortare de a + a / (Sort A to M)3 Sortare de a / a + (Sort M to A) /i Sortare (Sort) $xemplu" T)b$! s rt)t p$ "7,puri!$" ;epartament 5 Ascendent 8unc*ia 2 ;escendent Salariu 5 Ascendent 0ec1imea 5 Picto+rama prima On #o! Aezult"

7.3. Fi!tr)r$) )ut ,)t2 ) /)t$! r


8iltrarea reprezint afi/area dintr2un tabel tip baz de date doar a acelor )nre+istrri care se supun unuia sau mai multor criterii de filtrare O opera*ie de filtrare nu reor+anizeaz )nre+istrrile (mutri sau sortri)3 ci doar le afi/eaz pe acelea care )ndeplinesc condi*ia precizat Fi!tr)r$) )ut ,)t2 PAut Fi!t$rN pune la dispozi*ie un set prestabilit de criterii /i 70

metode de filtrare Acestea se stabilesc pentru una sau mai multe coloane prin desc1iderea -utoane or de fi trare Afi/area acestor butoane )n partea dreapt a fiecrei celule din antetul tabelului se ob*ine select,nd orice celul a tabelului /i folosind una din metodele" #abul PornireM+rupul EditareMbutonul Sortare 2i fi trareM5i tru (#abul 2ome M+rupul E&iting M butonul Sort ? FilterM Filter) #abul BateM+rupul Sortare 2i fi trare (#abul Bata M +rupul Sort ?butonul 5i tru Filter M butonul Filter) ;eclararea tabelului ca Ta-e E"ce (Ta- e) cu tabul :nserare +rupul Ta-e e butonul Ta-e (tabul <nsert M +rupul #ables M butonul #able) 9n partea dreapt a fiecrei celule din antetul tabelului apar butoanele de filtrare3 care permit stabilirea criteriilor de filtrare

Se desc1ide butonul de filtrare al coloanei criteriu de filtrare /i se poate opta pentru una din variantele" Obser$a,ie- Indiferent de varianta de filtrare aleas3 se va reveni la afi/area )ntre+ului tabel ale+,nd" ;in lista butonului de filtrare al coloanei pe care s2a stabilit un filtru op*iunea Se ectare tota . (Select All) sau Ao ire fi tru de a (lear Filter From .sau !lic oriunde )n tabel /i3 din tabul Bate +rupul Sortare 2i fi trare (tabul .ata M+rupul Sort ? Filter) M butonul Ao ire ((lear) Fi!tr)r$ prin s$!$"Bi$" din lista butonului de filtrare se selecteaz una sau mai multe dintre valorile afi/ate Aceasta va duce la ascunderea tuturor liniilor ce nu con*in pe respectiva coloan valoareaN valorile selectate E1$,p!uM afi/area doar a clien*ilor din 7ucure/ti3 sau doar a clien*ilor din 7ucure/ti /i Ia/i

Fi!tr)r$ "u p$r)t r /$ " ,p)r)Bi$M )n func*ie de natura informa*iilor con*inute )n coloana criteriu de filtrare3 dup desc1iderea butonului de filtrare se poate ale+e una din variantele 5i tre de te"t (#ext Filters) 2 pentru /iruri de caractere3 5i tre de num.r (+umber Filters) 2 pentru valori numerice sau Filtre .at5 (.ate Filters) 2 pentru date calendaristice3 fiecare astfel de comand desc1iz,nd o list cu termeni de compara*ie specifici ce pot fi utiliza*i )n construirea criteriului de filtrare

71

9n multe situa*ii3 ale+erea termenului de compara*ie duce la desc1iderea casetei de dialo+ 5i trare automat. particu ari,at. ((ustom AutoFilter) 3 unde se precizeaz valorile de compara*ie

E1$,p!$M Afi/area doar a clien*ilor a cror adres )ncepe cu litera O0P> Afi/area doar a facturilor cu valoare mai mic dec,t F&&&&&&> Afi/area doar a facturilor a cror valoare dep/e/te media aritmetic a valorilor> Afi/area doar a facturilor emise )n #rimestrul : Pentru $alorile &e ti! numeric se poate realiza /i filtrarea de tip clasament dac din lista termenilor de compara*ie se selecteaz op*iunea Prime e 60 (#o! 30) Aceast op*iune permite afi/area unui numr de )nre+istrri (6&3 mai multe sau mai pu*ine)3 cele mai mari Sus (#o!) sau cele mai mici _ s (Bottom) din coloana aleas drept criteriu de filtrare Acest tip de filtrare nu va face /i sortarea )nre+istrrilor )n func*ie de criteriul ales

E1$,p!uM afi/area celor mai mici (ca valoare) E articole (facturi) Fi!tr)r$) p)rti"u!)ri-)t2 PCustom 5i terN se face ale+,nd din lista termenilor de compara*ie a op*iunii de filtrare 5i tru particu ari,at ((ustom Filter)3 ceea ce conduce la desc1iderea casetei de dialo+ 5i tru automat particu ari,at ((ustom AutoFilter)3 unde se construie/te 72

criteriul de filtrare E1$,p!uM afi/area facturilor cu valori X F&&&&&& /i a acelora cu valori Z 6&&&&

Observa*ie" mai multe criterii de filtrare (condi*ii) pe aceea/i coloan se lea+ )ntre ele prin operatorii lo+ici 2i (A+.) /i sau (O') Pot fi stabilite criterii de filtrare pe mai mu te co oane simu tan )ntr2un tabel tip baz de date3 stabilindu2se restric*iile pentru fiecare coloan )n parte E1$,p!uM afi/area doar a acelor facturi emise ctre clien*ii din 7ucure/ti3 pltite /i cu valoarea X F&&&&&& $ste permis /i #i!tr)r$) 6n #un"Bi$ /$ "u! )r$ (a celulelor3 a fonturilor3 a picto+ramelor) prin ale+erea din lista butonului de filtrare a op*iunii 5i trare dup. cu oare (Filter B/ (olor) /i ale+,nd )n continuare culoarea de umplere3 de font3 sau picto+rama dorit ;ezactivarea filtrrii automate3 eliminarea butoanelor de filtrare /i afi/area liniilor care eventual au rmas ascunse )n urma unui filtru se face cu clic oriunde )n tabel proced,nd )n una din variantele" #abul PornireM +rupul EditareM butonul Sortare 2i fi trare 5i tru (#abul 2ome M+rupul E&iting M butonul Sort ? FilterM Filter) 2 pentru dezactivare #abul BateM+rupul Sortare 2i fi trare (#abul .ata M +rupul Sort ? butonul 5i tru Filter M butonul Filter) 2 pentru dezactivare ;ac tabelul a fost definit ca Ta- e3 atunci se poate /i" tabul Proiectare +rupul :nstrumente comanda Con*ertire a inter*a (tabul .esign M +rupul #ools M comanda (on$ert to 'ange)

7.4. Subt t)!uri


Op*iunea de Su-tota permite aplicarea de diverse func*ii de rezumare pe +rupuri constituite )ntr2un tabel tip baz de date Exem!lu" Se dore/te aflarea valorii totale a facturilor emise3 pe fiecare localitate )n parte O condi*ie pentru a aplica subtotalul este aceea ca tabelul s fie sortat pe c,mpul ce constituie criteriu de +rupare ()n exemplul acesta" localitate) Se )ncepe deci prin sortarea tabelului3 apoi3 clic oriunde )n tabel /i3 din tabul Bate +rupul Sc9i). butonul Su-tota uri (tabul .ata M +rupul Outline M butonul Subtotal)3 ceea ce 73

conduce la apari*ia casetei de dialo+ Su-tota 3 unde se precizeaz"

La fiecare modificare 8n (At eac c ange in) M c,mpul de +rupare3 sau numele coloanei )n func*ie de care se vor subtotaliza datele (ex" .ocalitate) >ti i,are func)ie (%se function) M func*ia de rezumare (Sum3 Min3 Max3 Avera+e3 etc ) +d.ugare su-tota a (A&& subtotal to) M coloanaNcoloanele ale creiNcror valori vor fi subtotalizate /i totalizate (ex" 0aloare) Op*iunile casetei de dialo+ permit" ;n ocuire su-tota uri curente ('e!lace current subtotals) M )nlocuirea subtotalurilor curente Sf0r2it de pagin. 8ntre grupuri (Page break bet*een grou!s) M inserarea unui sf,r/it de pa+in dup fiecare +rup subtotalizat ;nsumare su- date (Summar/ belo* &ata) M amplasarea sumarului sub informa*iile surs 7utonul E iminare tota . ('emo$e All) M permite eliminarea subtotalurilor

Pot fi adu+ate mai multe subtotaluri unui tabel3 folosind diferite func*ii rezumative ;up ob*inerea subtotalurilor3 )n zona din st,n+a foii de calcul apare o bar ce con*ine butoane /i 7utoanele permit restr,n+erea detalierii subtotalurilor3 astfel )nc,t s de ob*in o structur a tabelului 7utoanele reafi/eaz liniile cu detalii ;ac se creeaz o dia+ram din datele unui tabel ce con*ine subtotaluri3 aceasta se va modifica /i actualiza la afi/areaNrestr,n+erea detalierilor $liminarea subtotalurilor se face d,nd clic oriunde )n tabel M tabul Bate +rupul Sc9i). butonul Su-tota uri E iminare tota . (tabul .ata M +rupul Outline M butonul SubtotalM'emo$e All)

74

I. <ALI.AREA .ATELOR
I.1 <)!i/)r$ /)t$ /up2 " n/iBi$ ! *i"2

<)!i/)r$ .)t$ este folosit pentru a verifica datele introduse )ntr2o celula Aceasta unealt a $xcel2ului ne permite s pstrm inte+ritatea datelor din cadrul unui re+istru $xcel 9n cazul )n care informaia introdus )n acea celul nu corespunde criteriilor specificate )n <)!i/)r$ .)t$Q $xcel va returna o avertizare ce va anuna utilizatorul s verifice /i s modifice informaiile introduse 72

P)su! 1 Pe coloana = (definit de capul de tabel S)!)riu!) vom utiliza instrumentul <)!i/)r$ /)t$ Cu,9 2 )n funcie de o condiie lo+ic3 vom face ca instrumentul <)!i/)r$ /)t$ s atenioneze utilizatorul )n cazul )n care nu respect condiia lo+ic impus Pentru a selecta toata coloana =3 vom utiliza o combinaia de taste Ctr!SS&i#tSS2*$)t2 _ s.

P)su! 2 ;in Ribb n(u! .)t$ vom accesa instrumentul <)!i/)r$ /)t$ opiunea <)!i/)r$ /)t$. ;in caseta de dialo+ aprut vom accesa lista de condiii /i din acel meniu vom ale+e opiunea Intr$*u! nu,2r3 pentru a putea introduce valori )ntre+i )n celulele pe care utilizezi instrumentul <)!i/)r$ /)t$ ;e )ndat ce ale+em opiunea Intr$*u! nu,2r3 caseta .)t$ devine activ

P)su! 3 ;in meniul afiat3 se va ale+e conditia M)i ,)r$ s)u $*)! "u3 pentru a putea introduce )n celule valori ce sunt mai mari sau e+ale cu valoarea stabilit de noi 7A

9n caseta Mini, se va trece valoarea minim care este permis a fi trecut )n celule <)!i/)r$ /)t$ ne permite s adu+m /i mesa(e personalizate pentru ca utilizatorul s tie ce are de fcut c,nd va completa acele celule P)su! 4 9n tab2ul M$s)> /$ intr)r$3 )n caseta Tit!u3 se va trece3 dac se dorete3 un titlu ce va aprea )n cadrul mesa(ului afiat 9n caseta M$s)> /$ intr)r$3 se va trece un mesa( )n care i se da instruciuni de lucru utilizatorului <)!i/)r$ .)t$ ofer posibilitatea adu+rii unui mesa( de atenionare atunci c,nd nu sunt respectate condiiile cerute de noi

P)su! @ 9n tab2ul A8$rti-)r$ !) $r )r$3 pentru afiarea erorii se poate adu+a un titlu pentru caseta care afieaz mesa(ul de eroare ;e asemenea se poate adu+a /i un text )n care i se spune utilizatorului c a +reit /i c trebuie s corecteze

77

P)su! F ;ac un utilizator va da un clicI pe una din celulele pe care ai realizat <)!i/)r$ .)t$3 va aprea un mesa( ce va conine instruciunile scrise la paii anteriori ;ac un utilizator va )ncerca s scrie )n acele celule o valoare mai mic de 6&&&3 i se va afia un mesa( de atenionare3 care )l obli+ fie s renune s mai scrie ceva )n acea celul3 fie s re)ncerce s introduc o alta valoare corespunztoare

I.2 <)!i/)r$ /)t$ /up2


P)su! 1

!ist2 /$ 8)! ri p sibi!$

;orim ca )n coloana 8 (definit de capul de tabel St)r$) Ci8i!2) s avem o list din care s ale+em opiunea ce se potrivete cu cerinele noastre Cu,9 2 folosind instrumentul <)!i/)r$ .)t$ putem crea o lista cu ce valori dorim3 list din care apoi vom ale+e doar varianta dorit Pentru a selecta )ntrea+a coloan din tabel3 vom folosi combinaia de taste Ctr!SS&i#tSS2*$)t2 _ s P)su! 2 ;in Ribb n(u! .)t$ se apas butonul <)!i/)r$ .)t$3 pentru a accesa op*iunile avansate ;in caseta de dialo+ aprut vom apsa pe butonul de desc1idere a listei de opiuni pentru a ale+e o condiie ;in lista desc1is se ale+e op*iunea List23 pentru a putea crea o list de valori pentru celulele pe care utilizezi instrumentul <)!i/)r$ .)t$ 7D

P)su! 3 9n caseta Surs2 se vor introduce elementele ce vor alctui lista !um?2 aceste elemente pot fi luate din anumite celule din $xcel fie pot fi scrise Orice element adu+at )n lista va fi separat cu simbolul V Ppun"t Ei 8ir*u!2N )n cazul )n care setrile re+ionale sunt pentru !i,b) r ,7n2 sau va fi separat cu si,b !u! Q P8ir*u!2N )n cazul )n care setrile re+ionale sunt pentru !i,b) $n*!$-2

7.

P)su! 4 Acum )n dreptul fiecrei celule pe care am aplicat <)!i/)r$ .)t$ va aprea un buton mic ce va con*ine o list cu elementele noastre Acum fiecare celul din cadrul coloanei 83 pe care am aplicat <)!i/)r$ .)t$3 va con*ine un astfel de meniu

I.3 <)!i/)r$ /)t$ /up2


P)su! 1

# r,u!2

Pentru coloana I;3 vom folosi instrumentul <)!i/)r$ .)t$ pentru a ne ateniona atunci c,nd introducem dubluri Pentru a selecta toata coloana I; vom apsa combinaia de taste Ctr!SS&i#tSS2*$)t2 _ s P)su! 2 Instrumentul <)!i/)r$ .)t$ este situat )n Ribb n(u! .)t$ ;in meniul aprut vom selecta opiunea <)!i/)r$ .)t$. 9n aceasta clipa s2a desc1is fereastra )n care putem ale+e ce tip de validare de date putem face !riteriul de validare va fi P)rti"u!)ri-)r$ P)su! 3 Aceast opiune ne permite s introducem o formul sau orice alt criteriu de validare D0

9n cazul nostru vom introduce o formul ce va numra celulele din coloana I; /i )n cazul )n care +sete o valoare similar cu una de(a existenta3 va afia un mesa( de atenionare 8ormula introdus este" UIFPCO5NTIFP]A]7M]A]2@VA7NW1VFALSEVTR5EN

P)su! 4 9n celula AR3 )n locul valorii F a fost introdus valoarea R 9n acest moment3 intr )n aciune instrumentul <)!i/)r$ .)t$ !um a fost depistat o dublur )n coloana A3 apare un mesa( de atenionare3 care )i ofer utilizatorului posibilitatea s corecteze +reeala sau s renune 9n clipa )n care se apas butonul R$8 ")r$ )n celula afectat de modificare apare vec1ea valoare !um s2a apsat butonul R$8 ")r$3 <)!i/)r$ .)t$ a modificat valoarea din celul3 aduc,nd2o )napoi pe cea vec1e

D1

`. L5CR5L C5 GRAFICE 0N APLICAIA EXCEL


`.1. R$)!i-)r$) un$i /i)*r),$
;ia+rama este definit ca reprezentarea +rafic a datelor de tip numeric dintr2un tabel Pentru realizarea unei dia+rame se selecteaz acele blocuri de celule din tabel care vor fi reprezentate +rafic (inclusiv celulele corespunztoare din capul de tabel /i eventualele celule cu text explicativ)3 apoi tabul :nserare +rupul Biagrame (tabul <nsert N +rupul ( arts)

/i se ale+e tipul dia+ramei cu clic pe picto+rama corespunztoare ( Co oan. ((olumn)3 (ar. (Bar)3 $adia . (Pie)3 etc )3 ceea ce duce la desc1iderea listei cu subtipurile aferente> se selecteaz subtipul dorit cu clic pe el Obser$a,ii- 1N ale+erea tipului /i a subtipului de dia+ram se poate face /i din caseta de dialo+ :nserare diagram. (<nsert ( art)3 caset care se desc1ide la comanda Toate tipuri e de diagrame (All ( art #/!es) din lista oricrui buton cu tipuri de dia+rame sau la clic pe butonul din col*ul dreapta (os al +rupuluiBiagrame (( arts)

D2

!aseta de dialo+ :nserare diagram. (<nsert ( art) con*ine3 )n panoul din st,n+a3 lista tipurilor de dia+rame3 iar )n panoul din dreapta3 subtipurile disponibile 2N 9n situa*ia )n care utilizatorul folose/te frecvent un anumit tip /i subtip de dia+ram3 acesta poate fi definit ca tipNsubtip implicit prin ac*ionarea butonului Setare ca diagram. imp icit. (Set as .efault ( art)3 ceea ce va face ca3 la desc1iderea ulterioar a casetei de dialo+ :nserare diagram. (<nsert ( art)3 s apar selectat )n mod implicit respectivul subtip 9n urma acestei comenzi3 dia+rama apare ca obiect )n foaia de calcul Pentru a realiza opera*ii de tip redimensionare3 copiere3 mutare3 /ter+ere3 se selecteaz dia+rama cu clic pe ea3 apoi" 'e&imensionare 5 prin +lisarea de unul din cei opt marcatori de pe mar+inile dia+ramei> Mutare1co!iere 5 prin +lisarea de o mar+ine a dia+ramei (mutare) sau prin +lisarea de o mar+ine a dia+ramei *in,nd tasta (trl apsat (copiere)> sau utiliz,nd comenzile de mutareNcopiere cunoscute> Otergere 5 prin apsarea tastei .elete

.a selectarea unei dia+rame din foaia de calcul se constat" - ;atele surs ale dia+ramei apar marcate ()ncon(urate )n c1enare) - 9n pan+lica (ribbon) aplica*iei devin disponibile instrumentele de lucru cu dia+ramele :nstrumente diagram. (( art #ools)3 prin afi/area taburilor Proiectare (.esign)3 +spect (:a/out) /i 5ormat

`.2. E/it)r$) /i)*r),$i


Pentru a modifica o dia+ram sau diversele ei componente3 este necesar selectarea acesteia cu clic pe ea3 dup care se utilizeaz instrumentele de lucru cu dia+ramele 2 tabul :nstrumente diagram. (( art #ools)3 si anume op*iunile puse la dispozi*ie de taburile Proiectare (.esign)3 +spect (:a/out) /i 5ormat T)bu! Proiectare (.esign) p$r,it$ r$)!i-)r$) ur,2t )r$! r p$r)BiiM

D3

S"&i,b)r$) tipu!ui Ei subtipu!ui /i)*r),$iM +rupul Tip butonul Modificare tip diagram. (+rupul #Hpe butonul ( ange ( art #/!e) Apare caseta de dialo+ Modificare tip diagram. (( ange ( art #/!e)3 de unde se selecteaz tipul /i subtipul de dia+ram dorit S)!8)r$) un$i /i)*r),$ ") E)b! nM +rupul Tip butonul Sa *are ca 2a- on (+rupul #/!e butonul Sa$e as #em!late)" Sal$area unui nou Lablon 2 se va face )n dosarul cu Sabloane de dia+ram (!1art #emplates)3 aloc,nd un nume noului /ablon (fi/ier cu extensia .crtx) A!licarea unui Lablon &e &iagrame 2 /abloanele astfel create vor putea fi accesate pentru a fi utilizate la crearea unui +rafic nou sau modificarea unuia existent din folderul 7a- oane (#em!lates) al casetelor de dialo+ cu tipuri de dia+rame Otergerea unui Lablon 5 tabul :nserare clic pe butonul Creare diagram. (tabul <nsert M butonul (reate ( art) din col*ul dreapta (os al +rupului Biagrame (( arts) M clic pe butonul Aestionare 2a- oane Manage #em!lates M se desc1ide folderul cu /abloane de dia+rame3 de unde se /ter+e fi/ierul /ablonului de /ters

C ,ut)r$) 6ntr$ )#iE)r$) 6n /i)*r),2 ) s$rii! r p$ r7n/uri s)u p$ " ! )n$M +rupul Bate butonul Comutare r0nd4co oan. (+rupul .ataM butonul S*itc 'o*1(olumn) 9n urma unei astfel de comenzi3 datele reprezentate pe axa - vor fi trecute pe axa \ /i vice2versa M /i#i")r$) /)t$! r surs2 )!$ /i)*r),$iM +rupul Bate butonul Se ectare date (+rupul .ata butonul Select .ata)

!aseta de dialo+ Se ectare surs. de date (Select .ata Source) de*ine urmtoarele op*iuni" !aseta :nter*a date diagram. (( ange .ata Sourse)" vizualizarea blocurilor de date surs /i modificarea acestora (prin tastarea referin*elor sau prin selectare din foaia de calcul) !aseta :ntr.ri egend. %Seria ' (:egen& Entries FSeries8) con*ine lista seriilor de date reprezentate +rafic

7utonul +d.ugare (A&&) 2 adu+area unei serii de date M apare caseta de dialo+ Editare serie (E&it Series)3 unde3 )n caseta 1ume serie (Series +ame) se indic adresa celulei antet de coloan (numele seriei)3 iar )n caseta 3a ori 8n serie (Series 0alues) se indic adresa valorilor ce vor fi reprezentate +rafic D4

7utonul Editare (E&it) M modificarea numelui sau a valorilor seriei de date selectate3 )n caseta de dialo+ Editare serie (E&it Series) 7utonul E iminare ('emo$e) M eliminarea unei serii de date din dia+ram 7utoanele Mutare 8n sus (Mo$e %!) /i Mutare 8n =os (Mo$e .o*n) M reordonarea seriilor de date reprezentate !aseta Etic9ete a". ori,onta . %categorie' (2ori)ontal F(ategor/8 Axes :abels) afi/eaz etic1etele ce vor fi dispuse pe axa orizontal3 iar modificarea acestora se poate face din butonul Editare (E&it)

7utonul Ce u e ascunse 2i goa e (2i&&en an& Em!t/ (ells) M permite stabilirea modului de reprezentare al datelor ascunse /i a valorilor nule

Ap!i")r$) un$i s"&$,$ pr$/$#init$ /$ /ispun$r$ ) $!$,$nt$! r /i)*r),$iM una dintre sc1emele (:a/out2urile) +rupului +specte de diagram. (( art :a/outs)

Aceste sc1eme de aspect (:a/out6uri) de*in variante predefinite de afi/are3 amplasare /i aspect ale diverselor elemente din componen*a dia+ramei (titluri de dia+ram /i de axe3 le+end3 etic1ete de date3 tabel de date3 etc ) Aplicarea unei astfel de sc1eme se face select,nd2o din lista +rupului +specte de diagram. (( art :a/outs) M /i#i")r$) sti!u!ui /i)*r),$iM butoanele din lista +rupului Sti uri de diagram. (( art St/les)

<n stil con*ine op*iuni predefinite de formatare pentru toate elementele dia+ramei (fonturi3 culori3 stiluri de linii3 efecte3 alinieri3 etc ) D2

Obser$a,ie- dac fereastra aplica*iei Excel nu este maximizat3 +rupurile +specte diagram. (( art :a/outs) /i Sti uri diagram. (( art St/les) nu afi/eaz listele cu sc1emele de dispunere3 respectiv de stiluri3 ci butoanele +spect rapid ("uick :a/out) /i Sti uri rapide ("uick St/les)3 care desc1id respectivele liste

S"&i,b)r$) ),p!)s),$ntu!ui /i)*r),$iM +rupul Loca)ie butonul Mutare diagram. (+rupul :ocation M butonul Mo$e ( art)

;ia+rama va putea fi plasat pe o foaie special pentru dia+ram 5oaie nou.C (+e* s eet")3 ce se va pozi*iona automat )n fa*a foii cu datele din care s2a trasat dia+rama /i va avea numele implicit Biagram. 6 (( art 3N sau ca obiect )ntr2o foaie de calcul !-iect 8nC (ObEect in") T)bu! +spect (:a/out) p$r,it$ r$)!i-)r$) ur,2t )r$! r p$r)BiiM

S$!$"t)r$) /i8$rs$! r $!$,$nt$ " ,p n$nt$ )!$ /i)*r),$iM +rupul Se ec)ie curent. lista butonului E emente diagram. (+rupul (urrent Selection M lista butonului ( art Elements) F r,)t)r$) unui $!$,$nt s$!$"t)tM +rupul Se ec)ie curent. butonul 5ormatare se ec)ie (+rupul (urrent Selection M Format Selection) M apare caseta de dialo+ 5ormatareL (Format;)3 ce permite stabilirea op*iunilor de formatare ale elementului selectat

R$8$nir$) $!$,$ntu!ui s$!$"t)t !) # r,)t)r$) i,p!i"it2M +rupul Se ec)ie curent. butonul $eini)ia i,are pentru potri*ire sti (+rupul (urrent Selection M butonul 'eset to Matc St/le) /i se va reveni la formatarea impus de stilul dia+ramei Ins$r)r$) /$ i,)*iniQ # r,$ /$s$n)t$ Ei ")s$t$ /$ t$1t p$ /i)*r),2M +rupul :nserare butoanele :magine3 5orme /i Caset. te"t (+rupul <nsert M butoanele DA

Picture3 S a!es3 #ext Box) A/2u*)r$);$!i,in)r$)Q ),p!)s)r$) Ei # r,)t)r$) /i8$rs$! r $ti"&$t$ p$ /i)*r),2 M +rupul Etic9ete (:abels)M butoanele"

Tit u Biagram. (( art #itle) 5 titlul dia+ramei Tit uri de a"e (Axis #itle) 5 titluri pentru axele verticale /i orizontale Legend. (:egen&) 5 le+enda dia+ramei Etic9ete de date (.ata :abels) 5 etic1ete de date (cate+orii3 valori3 procenta(e) Ta-e de date (.ata #able) 5 tabelul cu datele surs ale dia+ramei

8iecare dintre aceste butoane desc1ide o list de op*iuni privind op*iunile de afi/are ale respectivului tip de etic1et (amplasare3 aliniere3 dimensionare3 etc )3 iar comenzile de tip Mai mu te op)iuni pentru (More O!tions) desc1id casete de dialo+ de tip 5ormat (Format) 3 cu op*iuni de formatare a respectivelor etic1ete A/2u*)r$);$!i,in)r$)Q p -iBi n)r$)Q s")!)r$)Q # r,)t)r$) in# r,)Bii! r p$ )1$M +rupul +"e butonul +"e (+rupul Axes M butonul Axes) A/2u*)r$);$!i,in)r$) !inii! r /$ *ri!2 p$ /i)*r),2M +rupul +"e butonul Linii de gri . (+rupul Axes M butonul 7ri&lines) M /i#i")r$) )sp$"tu!ui $!$,$nt$! r /$ #un/)! )!$ /i)*r),$iM butoanele +rupului 5unda (Backgroun&) T)bu! 5ormat p$r,it$ r$)!i-)r$) ur,2t )r$! r p$r)BiiM

F r,)t)r$) "u un sti! /$ # r,2 pr$/$#init PS9ape StE eN ) ri"2rui $!$,$nt " ,p n$nt s$!$"t)t )! /i)*r),$iM +rupul S9ape StE es (Stiluri &e forme)M se ale+e unul dintre stilurile din list

<n stil de form con*ine formatri de tipul" culoare /i efecte de umplere3 culoare3 +rosime3 efecte linii de c1enar3 fonturi3 etc ) F r,)t)r$) $!$,$nt$! r " ,p n$nt$ )!$ /i)*r),$iM +rupul Sti uri de forme (S9ape StE e) Mbutoanele" D7

>mp ere form. (S a!e Fill) M culoriNefecte de umplere Contur form. (S a!e Outline) M culoriN+rosimi linii de contur Efecte form. (S a!e Effects) M efecte de tip umbrire3 rotire3 reflexie

Ap!i")r$) /$ $#$"t$ t$1t$! r /in /i8$rs$!$ ")s$t$ )!$ /i)*r),$iM +rupul Sti uri Qord+rt (Wor&Art St/les) M se ale+e un stil predefinit din list sau se formateaz textele elementelor selectate cu butoanele"

>mp ere te"t (Te"t 5i ) M culoarea de umplere a literei Sc9i)a te"t (Te"t !ut ine) M culoarea de c1enar a literei Efecte te"t (Te"t Effects) M diverse efecte ce pot fi aplicate textelor form.

R$/i,$nsi n)r$) supr)#$B$i /i)*r),$i" +rupul Bimensiune casetele ;n. )ime /i L.)ime form. (+rupul Si)e M casetele S a!e 2eig t /i S a!e Wi&t )

Obser$a,ie- <nei dia+rame i se pot aduce modificri de structur /i de formatare ale diverselor componente /i din meniurile contextuale ale acestora (clic dreapta)3 ale+,nd diversele comenzi disponibile

DD

10. MO.5RILE .E <IZ5ALIZARE A FOILOR .E CALC5L. TIPLRIREA LA IMPRIMANTL A .ATELOR 0N APLICAIA EXCEL
10.1. M /uri!$ /$ 8i-u)!i-)r$ ) # ii /$ ")!"u!
Sc1imbarea dimensiunii de vizualizare a documentului se realizeaz din caseta de dialo+ Panoramare (Moom)3 caset ce se desc1ide la una din comenzile" #abul Panoramare M butonul Panoramare (tabul 0ie* butonul Moom) !lic pe factorul de scalare )n partea dreapt a barei de stare sau direct )n bara de stare3 prin +lisarea cursorului factorului de scalare

Pot fi alese diferite procente de vizualizare prestabilite sau una din variantele" Potri*ire se ec)ie (Fit Selection)3 care redimensioneaz afi/area la l*imea zonei de celule selectate (pentru aceea/i opera*ie" tabul 3i,ua i,are (0ie*) +rupul Panoramare (Moom) butonul Panoramare a se ec)ie (Moom to Selection)) Particu ari,are ((ustom) 2 se poate completa cu un procent de dimensionare a vizualizrii

10.1.1. M /u! /$ 8i-u)!i-)r$ Asp$"t p)*in2


Modul de vizualizare +spect pagin. (Page :a/out) se acceseaz astfel" #abul 3i,ua i,are pagin. +rupul 3i,ua i,.ri registre de ucru butonul +spect

D.

(tabul 0ie* +rupul Workbook 0ie*s butonul Page :a/out 7utonul +spect pagin.( Page :a/out ) din bara de stare a aplica*iei Acest mod de vizualizare este util )n pre+tirea foii de calcul pentru imprimare Permite editarea informa*iilor3 /i3 )n plus fa* de opera*iile specifice modului 1orma de vizualizare3 )n +spect pagin. (Page :a/out) se mai pot realiza" $xaminarea )mpr*irii pe pa+ini a con*inutului foii de calcul <tilizarea ri+lelor pentru msurarea l*imii /i )nl*imii informa*iei din pa+in Modificarea orientrii pa+inii Adu+area /i modificarea antetului /i a subsolului Stabilirea mar+inilor pa+inii AscundereaNafi/area antetelor de r,nd /i de coloan /i a +rilelor foii de calcul

Obser$a,ii- 9n mod implicit3 acest mod de vizualizare afi/eaz antetele de r,nd /i de coloan3 )ns3 dac nu se opereaz alte modificri )n acest sens3 aceste elemente nu vor fi vizibile pe pa+ina imprimat 0izualizarea foilor de calcul exact a/a cum vor aprea la imprimare se face cu a(utorul modului de vizualizare E"aminare 8naintea imprim.rii (Print Pre$ie*) Op$r)Bii sp$"i#i"$ , /u!ui /$ 8i-u)!i-)r$ +spect pagin. PPage LaEoutN 5ti!i-)r$) ri*!$! r Modul de vizualizare +spect pagin. (Page :a/out) afi/eaz o ri+l orizontal /i una vertical3 ce permit msurarea cu precizie a celulelor3 blocurilor de celule3 a obiectelor sau a mar+inilor pa+inii Mar+inile sus3 (os3 st,n+a3 dreapta ale pa+inii pot fi a(ustate prin +lisare cu mausul AscundereaNreafi/area ri+lelor se face )n acest mod de vizualizare din tabul 3i,ua i,are (0ie*) +rupul +fi2areN+scundere (S o*1 2i&e) debifareNbifare $ig . ('uler) Cr$)r$) Ei , /i#i")r$) - n$! r /$ )nt$t Ei subs ! Antetul /i subsolul pot fi create )n modul de vizualizare +spect pagin. (Page :a/out) d,nd clic /i introduc,nd informa*iile )n casetele de substitu*ie 5ace)i c ic pentru a ad.uga un antet ((lick to a&& ea&er) /i 5ace)i c ic pentru a ad.uga un su-so ((lick to a&& Footer)3 /i tot )n aceste casete se pot realiza /i modificrile

.0

As"un/$r$);)#iE)r$) *ri!$! r # ii /$ ")!"u! Ei ) )nt$t$! r /$ r7n/ Ei /$ " ! )n2 Aceste elemente sunt implicit afi/ate )n modul de vizualizare +spect pagin. (Page :a/out) (nu vor fi /i tiprite automat) AscundereaNafi/area acestor elemente se face prin debifareNbifare a op*iunilor Linii de gri . (7ri&lines) /i Tit uri (2ea&ings) din tabul 3i,ua i,are +rupul +fi2are4+scundere (tabul 0ie* +rupul S o*12i&e) R$8$nir$) !) , /u! /$ 8i-u)!i-)r$ 1orma #abul 3i,ua i,are (0ie*) +rupul 3i,ua i,.ri registre de ucru (Workbook 0ie*s) butonul1orma sau clic )n bara de stare pe butonul 1orma

10.1.2. M /u! /$ 8i-u)!i-)r$ E1),in)r$ 6n)int$) i,pri,2rii


Modul de vizualizare E"aminare 8naintea imprim.rii (Print Pre$ie*) se acceseaz din" 7utonul (uton !ffice :mprimareE"aminare 8naintea imprim.rii (Office Button Print Print Pre$ie*) sau combina*ia de taste (trl B F2 9n urma executrii acestei comenzi va aprea fereastra corespunztoare reprezentat )n fi+ur"

Acest mod de vizualizare permite examinarea foii de calcul exact a/a cum va aprea aceasta la imprimant Semnifica*ia butoanelor tabului E"aminare 8naintea imprim.rii (Print Pre$ie*) este"

:mprimare (Print) 2 lanseaz comanda de tiprire :ni)ia i,are pagin. (Page Setu!) 2 desc1iderea casetei de dialo+ pentru formatarea pa+inii Panoramare (Moom) 2 modificarea dimensiunii de vizualizare (bara de stare se va afi/a Mic2orare (Moom <n)3 respectiv M.rire (Moom Out)) Pagina urm.toare (+ext Page) 2 navi+are ctre pa+ina urmtoare a foii de calcul .1

Pagina anterioar. (Pre$ious Page) 2 navi+are ctre pa+ina anterioar a foii de calcul +fi2are margini (S o* Margins)5 afi/eaz mar+inile pa+inii3 care pot fi a(ustate prin +lisare ;nc9idere E"aminare 8naintea imprim.rii ((lose Print Pre$ie*) 2 revenirea )n modul de vizualizare 1orma (ec1ivalent cu utilizarea tastei Esc)

Modul de vizualizare E"aminare 8naintea imprim.rii (Print Pre$ie*) nu permite editarea informa*iilor din document

10.1.3. M /u! /$ 8i-u)!i-)r$ E1),in)r$ s#7rEit /$ p)*in2


Accesarea acestui mod de vizualizare se face ale+,nd" tabul 3i,ua i,are N +rupul 3i,ua i,.ri registre de ucru butonul E"aminare sf0r2it de pagin. (tabul 0ie* +rupul Workbook 0ie*s butonul Page Break Pre$ie*) Acest mod de vizualizare al documentului afi/eaz delimitarea /i modul de succedare al pa+inilor din care este format foaia de calcul curent #recerea pe la o pa+in la alta poart numele de Sf0r2it de pagin. (Page Break) Sf,r/iturile de pa+in automate (create de aplica*ie) apar ca linii punctate3 iar cele create manual ca linii continue 9n privin*a dispunerii )n pa+in a informa*iilor con*inute )n foaia de calcul3 acest mod de vizualizare permite"

A>ust)r$) s#7rEituri! r /$ p)*in2 Se ob*ine prin +lisarea mausul a sf,r/iturilor de pa+in A(ustarea unui sf,r/it de pa+in automat va face ca acesta s devin de tip manual Ins$r)r$) /$ n i s#7rEituri /$ p)*in2 Pentru a insera un sf,r/it de pa+in vertical sau orizontal3 se selecteaz r,ndul sau coloana de dedesubtul sau din dreapta locului de inserare clic dreapta :nserare sf0r2it de pagin. (<nsert Page Break) din meniul de context E!i,in)r$) unui s#7rEit /$ p)*in2 "r$)t ,)nu)! Pentru a /ter+e un sf,r/it de pa+in vertical sau orizontal3 se selecteaz o celul aflat la dreapta sau dedesubtul sf,r/itului ce va fi /ters clic dreapta E iminare sf0r2it de pagin. ('emo$e Page Break) din meniul de context E!i,in)r$) tutur r s#7rEituri! r /$ p)*in2 ,)nu)!$ Se execut clic &rea!ta )n orice celul a foii de calcul .2 $eini)ia i,area

tuturor sf0r2ituri or de pagin. ('eset All Page Breaks) din meniul de context /i se revine la )mpr*irea automat pe pa+ini Obser$a,ie- Opera*iile de inserare /i eliminare a )ntreruperilor de pa+in pot fi executate /i )n modul de vizualizare 1orma 3 utiliz,nd" tabul +spect pagin. butonul ;ntreruperi (tabul Page :a/out butonul Breaks ) ale+)nd una dintre comenzile :nserare sf0r2it de pagin. (<nsert Page Break)3 E iminare sf0r2it de pagin. ('emo$e Page Break) sau $eini)ia i,area tuturor sf0r2ituri or de pagin. ('eset All Page Breaks)3 )n func*ie de situa*ie R$8$nir$) !) , /u! /$ 8i-u)!i-)r$ 1orma #abul 3i,ua i,are +rupul 3i,ua i,.ri registre de ucru (#abul 0ie* +rupul Workbook 0ie*s) butonul 1orma 3sau clic )n bara de stare pe butonul 1orma Sf,r/iturile de pa+in sunt vizibile /i )n modul 1orma de vizualizare dup revenirea din +spect pagin. (Page :a/out)3 E"aminare 8naintea imprim.rii (Print Pre$ie*) sau E"aminare sf0r2it de pagin. (Page Break Pre$ie*)

10.2. OpBiuni /$ 8i-u)!i-)r$ 10.2.1. .$s"&i/$r$) unui r$*istru 6n ,)i ,u!t$ #$r$str$
Pentru a putea vizualiza simultan dou sau mai multe foi de calcul ale unui re+istru3 acesta poate fi desc1is )n mai multe ferestre astfel" #abul 3i,ua i,are +rupul 5ereastr. butonul 5ereastr. nou. (#abul 0ie* +rupul Win&o* butonul +e* Win&o* ) 9n tasIbar va aprea3 pe l,n+ butonul de minimizare al re+istrului desc1is3 un nou buton3 cu acela/i nume3 doar c unul are denumirea urmat de (-3)3 iar cellalt de (-2)

Pentru a aran(a ambele ferestre ale re+istrului pe ecran" tabul 3i,ua i,are +upul 5ereastr. butonul +ran=are tota . (tabul 0ie* +rupul Win&o* butonul Arrange All)/i3 )n caseta de dialo+ +ran=are ferestre (Arrange Win&o*)3 se ale+e op*iunea potrivit (de exemplu 0ertical5) 9n fiecare dintre cele dou ferestre va putea fi activ o alt foaie de calcul

;up )nc1iderea uneia dintre ferestre3 cealalt poate fi reafi/at pe )ntre+ ecranul prin maximizare

.3

10.2.2. 0n*&$B)r$) p)n uri! r P5ree,e PanesN


Op*iunea de )n+1e*are (blocare) )n derulare permite ca anumite zone ale foii de calcul s rm,n vizibile la defilarea prin foaie3 de exemplu men*inerea vizibil pe ecran a unui cap de tabel sau a unei coloane cu etic1ete

0n*&$B)r$) Pb! ")r$) 6n /$ru!)r$N unui p)n uM %n r9n& Li )ona &e &easu!ra sa" se selecteaz prima celul de sub r,ndul ce va fi blocat coloan5 Li )ona &in st9nga sa" se selecteaz prima celula din dreapta coloanei ce va fi blocat %n r9n& Li o coloan5 Li )onele &e &easu!ra> res!ecti$ &in st9nga " se selecteaz celula de dedesubtul3 respectiv din dreapta r,nduluiN coloanei apoi3 tabul 3i,ua i,are +rupul 5ereastr. butonul ;ng9e)are panouri comanda ;ng9e)are panouri (tabul 0ie* +rupul Win&o* butonul Free)e Panes comanda Free)e Panes)

0n*&$B)r$) Pb! ")r$) 6n /$ru!)r$N pri,u!ui r7n/ )! # ii /$ ")!"u! #abul 3i,ua i,are +rupul 5ereastr. butonul ;ng9e)are panouri comanda ( ocare r0nd de sus (#abul 0ie* +rupul Win&o* butonul Free)e Panes comanda Free)e #o! 'o*) 0n*&$B)r$) Pb! ")r$) 6n /$ru!)r$N pri,$i " ! )n$ ) # ii /$ ")!"u! #abul 3i,ua i,are +rupul 5ereastr. butonul ;ng9e)are panouri comanda ;ng9e)are prima co oan. (#abul 0ie* +rupul Win&o* butonul Free)e Panes comanda Free)e First (olumn) R$nunB)r$) !) 6n*&$B)r$) unui p)n u #abul 3i,ua i,are +rupul 5ereastr. butonul ;ng9e)are panouri comanda +nu are 8ng9e)are panouri (#abul 0ie* +rupul Win&o* butonul Free)e Panes comanda %nfree)e Panes)

102.3. S"in/)r$) # ii /$ ")!"u! 6n p)n uri PSp itN


Pentru a vizualiza concomitent dou zone )ndeprtate ale unei foi de calcul3 aceasta poate fi )mpr*it )n panouri ce permit navi+area independent Pentru aceasta3 se selecteaz celula ce va marca locul de divizare3 apoi tabul 3i,ua i,are +rupul 5ereastr. butonul Scindare (tabul 0ie* +rupul Win&o* # butonul S!lit) 8oaia de calcul va fi )mpr*it )n % sau L panouri cu propriile bare de defilare (scrollbars)3 iar3 dac este necesar3 barele de demarca*ie pot fi deplasate prin +lisare cu mausul pentru a sc1imba locul de divizare Aenun*area la op*iunea de scindare se face prin dezactivarea butonului Scindare (S!lit) al +rupului 5ereastr. (Win&o*)

.4

10.3. F r,)t)r$) / "u,$ntu!ui


Stabilirea caracteristicilor de formatare ale tuturor pa+inilor re+istrului sau ale tuturor pa+inilor unei foi de calcul se realizeaz cu op*iunile tabului +spect pagin. (Page :a/out)

10.3.1. Ap!i")r$) t$,$! r /$ / "u,$nt


Pentru a conferi un aspect unitar tuturor pa+inilor re+istrului3 acesta poate fi formatat prin asocierea unei Teme (# eme) O tem reprezint un set unitar de elemente de desi+n /i con*ine formatri le+ate de culori de umplere3 fonturi3 linii (c1enare) /i efecte de umplere Observa*ie" !aracteristicile de formatare ale unei teme vor fi preluate )n documentul curent doar de acele elemente (celule3 tabele 5 Excel #ables3 dia+rame3 etc) crora nu li s2au adus )n prealabil modificri individuale )n privin*a aspectelor controlate de teme (fonturi3 culori3 liniatur3 efecte) Ap!i")r$) un$i t$,$ pr$/$#init$ #abul +spect pagin. +rupul Teme butonul Teme (#abul Page :a/out +rupul # eMes butonul # emes) se ale+e una dintre temele din list

Aplicarea unei teme predefinite va afecta automat stilurile utilizate )n document (stiluri de celul3 de tabel3 de dia+ram)3 modific,nd aspectul elementelor ce con*ineau respectivele stiluri P)rti"u!)ri-)r$) un$i t$,$ /$ / "u,$nt Particularizarea unei teme presupune modificarea unor aspecte de formatare con*inute de aceasta3 /i anume" culori3 fonturi3 liniaturi3 efecte ale fonturilor3 ale celulelor3 ale tabelelor3 ale dia+ramelor3 etc Modificrile efectuate asupra oricrui astfel de aspect vor influen*a automat stilurile aplicate )n document P)rti"u!)ri-)r$) "u! ri! r un$i t$,$ #abul +spect pagin. +rupul Teme butonul Cu ori(#abul Page :a/out +rupul # emes butonul (olors) se ale+e o sc1em coloristic predefinit P)rti"u!)ri-)r$) # nturi! r un$i t$,$ #abul +spect pagin. +rupul Teme butonul 5onturi (#abul Page :a/out +rupul # emes butonul Fonts) se ale+e un alt font P)rti"u!)ri-)r$) $#$"t$! r un$i t$,$ #abul +spect pagin. +rupul Teme butonulEfecte (#abul Page :a/out +rupul .2

# emes butonul Effects) se ale+e o alt sc1em de liniaturi /i efecte de umplere

10.4 I,pri,)r$) 10.4.1. I,pri,)r$) p)rBi)!2 s)u int$*r)!2 ) un$i # i s)u ) 6ntr$*u!ui r$*istru
Pentru a imprima" O zon a unei foi de calcul se selecteaz respectiva re+iune 9ntrea+a foaie de calcul se selecteaz orice celul din respectiva foaie de calcul !,teva foi de calcul se selecteaz respectivele foi de calcul 9ntre+ul re+istru se selecteaz orice celul din oricare foaie de calcul <n tabel definit ca Excel #able din foaia de calcul se d clic )ntr2o celul a tabelului

(utonu !ffice :mprimare (Office Button Print) sau ((trlBP) 9n caseta de dialo+ :mprimare (Print)3 la rubrica Be imprimatC (Print * at-)3 se opteaz pentru" Se ec)ie (Selection)3 5oi e acti*e (Acti$e s eetFs')3 Tot registru de ucru (Entire *orkbook) sau Ta-e (#able) Obser$a,ie- dac o foaie de calcul are definit ,on. de imprimare (Print Area)3 doar aceast zon va fi tiprit ;ac nu se dore/te tiprirea doar a zonei de imprimare3 se va bifa op*iunea :gnorare ,one de imprimare (<gnore !rint areas)

10.4.2.

St)bi!ir$) pBiuni! r /$ i,pri,)r$

!aseta de dialo+ Imprimare (Print) permite stabilirea urmtoarelor aspecte" Aubrica :mprimant. (Printer) caseta 1ume (+ame) M selectarea imprimantei care va prelua comanda e tiprire /on. de imprimat (Print 'ange) M tiprirea zonelor de imprimat definite anterior sau3 )n cazul )n care nu s2au definit3 a )ntre+ului document 2 Toate (All) sau a unor anumite pa+ini3 specificate )n casetele Be aC (From-) /i LaC (#o-) ale op*iunii Pagini (PageFs8) :mprimare 8n fi2ier (Print to file) tiprirea )ntr2un fi/ier de imprimare 1um.r de copii (+umber of (o!ies) M numrul de exemplare de imprimat +sam- are ((ollate) 5 pentru exemplare multiple 2 imprim toate pa+inile .A

specificate pentru un exemplar3 apoi imprim urmtorul exemplar Observa*ie" Pentru a imprima )ntre+ul con*inut al re+istrului sau zona de imprimare (dac a fost definit) fr a mai sc1imba alte op*iuni3 se poate solicita tiprirea rapid3 din" 7uton !ffice M:mprimare M:mprimare rapid. (Office Button MPrintM "uick Print)

.7