Sunteți pe pagina 1din 8

Multicomm comunicator universal Linie telefonic!

/IP/GSM/GPRS
Multicomm este un nou produs al ROEL electronics S.A. ce este destinat interfa!"rii oric"rei centrale de alarm" ce este dotat" cu comunicator digital pentru transmiterea evenimentelor via GPRS #i/sau Ethernet. Protocolul suportat de dispozitiv n comunica!ia cu centrala este CID (Contact ID). Centrala de alarm" trebuie s" fie programat" n aceea#i manier" ca #i pentru raportarea la un dispecerat de monitorizare aceasta nsemnnd urm"toarele: Programarea unui ACCOUNT (num"r de identificare dat de c"tre sta!ia de monitorizare) Programarea formatului de comunicare a centralei n Contact ID (CID), codurile automate Programarea unui num"r de telefon fictiv din cteva cifre pentru a ini!ia (centrala) apelarea telefonic" Activarea comunicatorului digital.

Multicomm-ul va transmite la sta!ia de monitorizare n func!ie de setarea f"cut" (pe canal GPRS, Ethernet, sau combina!ii ale acestor canale) toate evenimentele primite de la central" sau de la intr"rile acestuia. Modul de interconectare a dispozitivului este prezentat n figura de mai jos:

PROGRAMAREA MULTICOMM-ULUI
Multicomm-ul este alc"tuit din dou" pl"ci (subansamble), o plac" principal" care con!ine sursa de alimentare, unitatea de procesare #i toate interfe!ele necesare, #i o plac" secundar" care con!ine modulul GSM cu suport pentru dou" SIM card-uri. n func!ie de configura!ia hardware, dispozitivul ofer" suport pentru conexiunea ETHERNET sau ETHERNET plus GSM/GPRS. Pentru programarea dispozitivului este nevoie de un cablu de re!ea LAN (straight) utilizat la conectarea calculatorului n re!ea. Programarea se poate face printr-un switch local (recomandat) sau se poate conecta ntr-o re!ea existent" LAN. Se introduce un (sau dou") SIM card ntr-unul (sau amndou") dintre suporturile destinate special pentru aceasta pe placa secundar". Apoi se alimenteaz" dispozitivul cu tensiune (acumulator, re!ea sau amndou").

CONECTARE LA MULTICOMM
Se porne#te aplica!ia Multicomm Programmer. Prima fereastr" care va aparea pe ecran va fi cea de conectare. n aceast" fereastr" se trece IP-ul, portul #i parola dispozitivului Multicomm la care se dore#te conectarea. Apoi se face click pe butonul Connect. Parola implicit" este 1234 iar IP-ul este 192.168.0.1 cu portul 9760.

Dac" toate datele au fost introduse corect n fereastra de conexiune atunci va ap"rea ecranul de stare.

FEREASTRA DE STARE PRINCIPAL!

Scrierea parametrilor n comunicator

Schimbarea parolei de conectare la comunicator

Citirea parametrilor din comunicator

Deconectarea de la comunicator

Pentru nceput se face citirea informa!iilor din unitate prin comanda din stnga jos a ecranului PhoneIP->PC. n aceast" fereastr" este ar"tat" starea comunicatorului, att a intr"rilor, ie#irilor ct #i a conexiunilor GSM #i Ethernet #i liniei telefonice terestre. Dup" ce s-a f"cut citirea din comunicator a datelor, fereastra se va actualiza cu noile date. Astfel vor putea fi observate st"rile PGMurilor, a intr"rilor, a conexiunilor Ethernet / GPRS #i asa mai departe. FEREASTRA MONITORING n fereastra Monitoring sunt pu#i la dispozi!ie parametrii de programare ce !in de raportarea la sta!ia de monitorizare, dar #i programarea intr"rilor #i a ie#irilor.

Account-ul comunicatoru lui ordinea de raportare Op!iuni de raportare la dispecerat Sec!iunea monitoriz"rii conexiunilor

Activarea sau dezactivarea intr"rilor #i tipul acestora

Activarea sau dezactivarea ie#irilor #i tipul de ac!ionare cu timpul ales

La op!iunea General Settings se programeaz" account-ul comunicatorului modalitatea de raportare, activarea sau dezactivarea monitoriz"rii liniei telefonice #i raportarea pornirii comunicatorului la alimentarea acestuia. Cu account-ul programat se vor transmite toate evenimentele primite de pe intr"ri #i testul periodic al comunicatorului. Tot n aceast" fereastr" se mai programeaz" IP-urile sta!iilor de monitorizare #i portul aferent fiec"reia. De la Dispecer Reporting se stabile#te ordinea c"ilor de raportare ct #i modalitatea acesteia. Monitorizarea conexiunilor ct #i a leg"turii la ethernet se poate face activnd aceast" func!ie, respectiv Enable Ethernet Periodical Test, Heartbeat #i setarea intervalelor de timp la care se face transmiterea acestor mesaje. Astfel modulul transmite periodic n func!ie de perioada de timp aleas" informa!ia de bun" func!ionare la dispecerat. Aceast" func!ie este foarte util" dispeceriz"rii pentru o verificare suplimentar" a bunei func!ion"ri a echipamentului, putndu-se crea un program suplimentar de verificare n sistemul de monitorizare. FEREASTRA ETHERNET n sec!iunea Ethernet se programeaz" datele de conexiune ale comunicatorului cu re!eaua local" ct #i portul de comunica!ie cu acesta.

Date privind conexiunea la re!eaua local" LAN n care este inclus Multicomm-ul

Portul de comunicare cu Multicomm-ul

n func!ie de re!eaua (LAN) la care este este conectat Multicomm-ul se completeaz" o parte dintre fronturi sau toate: IP, Subnet Mask, Gateway, DNS1 #i DNS2. n cazul n care se face programarea local printr-un switch trebuie setat la calculator un IP din aceea#i clas" cu cel al Multicommului. Se poate face o conexiune direct" f"r" un switch dar n acest caz cablul de conexiune dintre Multicomm #i Calculator trebuie s" se fac" prin intermediul unui cablu de tip

Cross. Restric!iile clasei de IP se aplic" #i n acest caz. Este obligatoriu s" se mai completeze #i un SubnetMask (ex. 255.255.255.0) pentru aceste opera!iuni. FEREASTRA GSM/GPRS nainte de toate trebuie men!ionat" pozi!ia #i numerotarea cartelelor SIM din suportul aferent. Acest lucru este f"cut n figura urm"toare:

n func!ie de pozi!ia SIM-ului introdus se vor face set"ri pentru primul operator respectiv celui de-al doilea operator. Acest lucru se face n fereastra GSM/GPRS.

Set"rile pentru SIM1

Set"rile pentru SIM2

Sec!iunea GSM/GPRS ofer" posibilitatea de a seta op!iunile cu privire la conexiunea cu operatorul de telefonie mobil".

FEREASTRA CID Aceast" sec!iune ofer" posibilitatea personaliz"rii codurilor de evenimente pentru st"rile intr"rilor, ct #i a evenimentelor ce !in de avariile comunicatorului. Implicit sunt completate n formatul standard dar programatorul le poate personaliza.

Codurile de raportare pentru evenimentele de la intr"ri

Codurile de raportare pentru evenimentele de avarie ale comunicatorului

De men!ionat este faptul c" se pot transmite ambele st"ri ale intr"rilor: activat" #i dezactivat". Condi"iile care sunt necesare transmiterii datelor pe GPRS sunt: Activarea serviciului de date (GPRS) pentru cartela SIM utilizat" Cunoa#terea informa!iilor referitoare la access point-ul oferit de c"tre operatorul de telefonie mobil": numele APN-ului, numele de utilizator #i parola.

RESETAREA LA PARAMETRII DE FABRICA#IE


Reset-ul dispozitivului la parametrii implici!i se face n felul urm"tor: 1. 2. 3. 4. 5. Se deconecteaz" comunicatorul de la toate sursele de alimentare cu energie Se !ine ap"sat butonul Reset aflat pe placa de baz" Se alimenteaz" modulul cu butonul ac!ionat Se !ine ac!ionat butonul Reset p"n" toate led-urile de pe placa de baz" se aprind #i apoi se sting Se elibereaz" butonul Reset #i n acest moment este resetat modulul la parametrii implici!i

N CAZ C! V! GRABI#I...
Comunicatorul nu transmite evenimente f"r" schimbarea unei st"ri cu excep!ia testelor periodice #i a heartbeat-ului Este necesar" scoaterea protec!iei SIM-ului prin cod PIN La introducerea ntr-o re!ea LAN existent" asigura!i-v" c" nu mai exist" un alt IP identic n re!ea

ROEL electronics S.A.


Str. Calimachi nr. 27-29, cod 023496, Bucure#ti, Romania Telefon: (021) 204 47 00 Fax: (021) 242 20 30

www.roel.ro

INSTALAT DE: ________________________________ LA DATA: ____________________________________ TELEFON CONTACT:____________________________

ATEN#IUNE: NU arunca"i produsul dvs. ca fiind de$eu nesortat (menajer) ci recicla"i-l pentru a proteja mediul nconjur%tor. Separa"i materialele de ambalare pentru o mai bun% sortare n vederea recicl%rii. Produsul nu se recicleaz" similar de#eurilor menajere. n concordan!" cu prevederile legisla!iei romne #i a UE reciclarea echipamentelor electrice #i electronice (a de#eurilor de echipamente electrice #i electronice DEEE) trebuie f"cut" separat de de#eurile menajere #i are ca scop conservarea resurselor naturale #i evitarea posibilelor efecte nocive asupra s"n"t"!ii umane #i a mediului nconjur"tor. Reciclarea produselor livrate de ROEL electronics se face cu respectarea legisla!iei n vigoare.

!
8

S-ar putea să vă placă și