Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator 1 M.A.C.

Introducere in Mathematica
Definirea unui vector se face folosind o pereche de acolade, elementele fiind separate prin virgule :
v 1, 2, 3

Numarulde elemente ale vectorului se determina folosind comanda Length :


Length v

O matrice in Mathematica este un vector a carui elemente sunt vectorii ce contin elementele de pe liniile matricei :
M 1, 3, 4 , 0, 4, 2 , 5, 7, 1

Alternativ, pentru definirea unei matrice se poate accesa din bara de meniu tab - ul Input, si apoi Create Table/Matrix/Palette. Elementul de pe linia i si coloana j a matricei este M[[i, j]] :
M 1, 3

Pentru a vizualiza forma reala a matricei se procedeaza astfel :


MatrixForm M

Numarul n1 de linii si numarul n2 de coloane ale matricei M se poate determina folosind comanda Dimensions :
n1, n2 Dimensions M

Calculul determinantului si inversei lui M :


Det M Mi Inverse M ; MatrixForm Mi

Inmultirea unei matrice cu un vector se face folosind punctul :


M.v

Rezolvarea sistemului de ecuatii liniare Mx = v se poate face folosind comanda LinearSolve :


LinearSolve M, v

Rezolvarea unui sistem de ecuatii (nu neaparat liniare) de forma Exemplu : Rezolvati, folosind Mathematica, sistemul de ecuatii
Solve 3 x y 5 0, x 2 y 0 , x, y

f1 x, y f2 x, y 3x y x 2y 5 : 0

0 se poate face folosind comanda Solve: 0

Definirea unei functii se face adaugnd la variabila o liniuta de subliniere :

Laborator 1 Mathematica.nb

f x

Exp x

x^2

Evaluarea unei functii (definite anterior) intr - un punct dat se face astfel :
f 0

Calculul derivatei unei functii (definite anterior) se poate face automat :


f' x

Reprezentarea grafica a unei functii se face folosind comanda Plot.In exemplul ce urmeaza intervalul pe care se face reprezen tarea este[0, 2] :
Plot f x , x, 0, 2

O functie de doua variabile se defineste de exemplu astfel :


g x ,y Sin x y

Reprezentarea grafica a functiei anterioare pentru x si y lund valori pe intervalul[-10, 10] este :
Plot3D g x, y , x, 10, 10 , y, 10, 10

Secventa de algoritm : Pentru i de la 1 la 10 Scrie i se implementeaza folosind comenzile For si Write :


For i 1, i 10, Print i ; i

Exercitiu : Construiti un program ce calculeaza suma primelor 10 numere naturale. Pentru a implementa secventa de algoritm ce tipareste elementele matricei M definite mai sus : Pentru i de la 1 la 3 Pentru j de la 1 la 3 Scrie Mij se foloseste programul :
For i 1, i 3, For j 1, j 3, Print M i, j ;j ;i

Exercitiu : Construiti un program ce tipareste doar elementele pozitive ale matricei M folosind comanda If. Comanda Manipulate permite construirea unei interfete grafice in cadrul careia diversi parametrii pot fi modificati folosind slidere si butoane.
Manipulate Plot3D g n x, n y , x, 3, 3 , y, 3, 3 , n, 1, 2, 0.1