Sunteți pe pagina 1din 8

8.

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” DIN BUCUREŞTI

Nr. Domeniul de Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau Forma de


Facultatea Anul ultimei evaluări
crt. licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ

Limba şi literatura modernă Acreditare CNEAA


A (engleză, franceză) – 2000
Facultatea de Limbi şi Limba şi literatura modernă (TREBUIA DEPUS
1 Limbă şi literatură A Zi
Literaturi Străine B (franceză, engleză, DOSAR DE
germană, spaniolă, italiană, EVALUARE
rusă, latină) PERIODICĂ)
ZI- Acreditare CNEAA
2000
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
EVALUARE
Drept Drept A/AP Zi/FR
Facultatea de Drept şi PERIODICĂ)
2 Autorizare FR 2003
Administraţie Publică
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Ştiinţe Autorizare CNEAA
Administraţie publică AP Zi
administrative 2005
Acreditare CNEAA
2000
(TREBUIA DEPUS
Educaţie fizică şi sportivă A Zi
Facultatea de Educaţie Educaţie fizică şi DOSAR DE
3 EVALUARE
Fizică şi Sport sport
PERIODICĂ)
Kinetoterapie şi motricitate Acreditare ARACIS
A Zi
specială 2007
Economie şi afaceri Autorizare CNEAA
Afaceri internaţionale AP Zi
internaţionale 2005
Facultatea de Marketing Acreditare ARACIS
4 şi Afaceri Economice 2004
Internaţionale Autorizare ID 2003
Marketing Marketing A/AP Zi/ID
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
ZI- Acreditare CNEAA
2000
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
Contabilitate şi informatică EVALUARE
Facultatea de Contabilitate A/AP Zi/ID
de gestiune PERIODICĂ)
5 Management Financiar-
Autorizare ID 2003
Contabil
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Autorizare CNEAA
Management Management AP Zi
2005
ZI-acreditare ARACIS
2009
Facultatea de Finanţe și Autorizare ID 2003
6 Finanţe Finanţe şi bănci A/AP Zi/ID
Bănci (TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Acreditare CNEAA
2001
(TREBUIA DEPUS
Facultatea de Medicină
7 Medicină veterinară Medicină veterinară A Zi DOSAR DE
Veterinară
EVALUARE
PERIODICĂ)
Acreditare CNEAA
2001
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
EVALUARE
Filosofie Filosofie A/AP Zi/FR
Facultatea de Filosofie PERIODICĂ)
8
şi Studii Culturale Autorizare FR 2003
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Autorizare ARACIS
Studii culturale Studii culturale AP Zi
2008
Acreditare CNEAA
Sociologie Sociologie A Zi 2003
Facultatea de Sociologie
9
- Psihologie Acreditare CNEAA
Psihologie Psihologie A Zi 2003

ZI - Autorizare CNEAA
2002
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
Contabilitate şi informatică
Contabilitate AP/AP Zi/FR ACREDITARE)
de gestiune
Autorizare FR 2003
(TREBUIA DEPUS
Facultatea de
10 DOSAR DE
Management din Braşov
ACREDITARE)
ZI - Acreditare CNEAA
2003
Autorizare FR 2003
Management Management A/AP Zi/FR
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
ZI- Acreditare CNEAA
11 Facultatea de Muzică Muzică Pedagogie muzicală A/AP Zi/FR
2003
Autorizare FR 2003
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Acreditare CNEAA
Geografie A Zi
2004
12 Facultatea de Geografie Geografie
Autorizare ARACIS
Geografia turismului AP Zi
2008
Autorizare CNEAA
2003
Autorizare FR 2003
Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR
(TREBUIA DEPUS
Facultatea de DOSAR DE
13 Management Financiar- ACREDITARE)
Contabil din Constanţa
Contabilitate şi informatică Acreditare CNEAA
Contabilitate A Zi
de gestiune 2004
Autorizare CNEAA
Management Management AP Zi
2003
Acreditare CNEAA
1999
(TREBUIA DEPUS
14 Facultatea de Teatru Teatru Artele spectacolului (actorie) A Zi
DOSAR DE
EVALUARE
PERIODICĂ)
ZI- Acreditare CNEAA
2005
Limba şi literatura română –
Facultatea de Limba şi Autorizare ID şi FR
15 Limbă şi literatură O limbă şi literatură străină A/AP/AP Zi/ID/FR
Literatura Română 2003 (TREBUIAU
(engleză, franceză)
DEPUSE DOSARE DE
ACREDITARE)
ZI - Acreditare CNEAA
2005
16 Facultatea de Istorie Istorie Istorie A/AP/AP Zi/ID/FR Autorizare ID şi FR
2003 (TREBUIAU
DEPUSE DOSARE DE
ACREDITARE)

Facultatea de Relaţii Relaţii


Relaţii internaţionale şi studii Neacreditare ARACIS
17 Internaţionale şi Studii internaţionale şi AP Zi
europene 2009
Europene studii europene
Autorizare CNEAA
Drept Drept AP Zi
2003
Facultatea de Ştiinţe ZI- Acreditare CNEAA
Juridice şi 2005
18
Administrative din Ştiinţe Autorizare FR 2003
Braşov Administraţie publică A/AP Zi/FR
administrative (TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Autorizare CNEAA
2003
Autorizare FR 2003
Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Facultatea de ZI - Acreditare CNEAA
19 Management Financiar- 2005
Contabil din Craiova Contabilitate şi informatică Autorizare FR 2003
Contabilitate A/AP Zi/FR
de gestiune (TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Economie şi afaceri Autorizare CNEAA
Afaceri internaţionale AP Zi
internaţionale 2005

Autorizare CNEAA
Facultatea de Drept şi Drept Drept AP Zi
2002
20 Administraţie Publică
din Craiova Ştiinţe Autorizare CNEAA
Administraţie publică AP Zi
administrative 2006
ZI - Autorizare CNEAA
2003
Autorizare FR 2003
Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Facultatea de
Administrarea Autorizare CNEAA
21 Contabilitate şi Finanţe Administrarea afacerilor AP Zi
afacerilor 2005
din Câmpulung-Muscel
ZI - Acreditare CNEAA
2005
Contabilitate şi informatică Autorizare FR 2003
Contabilitate A/AP Zi/FR
de gestiune (TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Acreditare CNEAA
Facultatea de Matematică Matematică A Zi
2005
22 Matematică şi
Informatică Acreditare CNEAA
Informatică Informatică A Zi
2005
Facultatea de Acreditare CNEAA
23 Arhitectură Arhitectură A Zi
Arhitectură 2006
ZI - Acreditare CNEAA
2005
Autorizare FR 2003
Facultatea de Drept şi Drept Drept A/AP Zi/FR
(TREBUIA DEPUS
24 Administraţie Publică DOSAR DE
din Constanţa ACREDITARE)
Ştiinţe Autorizare CNEAA
Administraţie publică AP Zi
administrative 2004
Acreditare CNEAA
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie A Zi
Facultatea de Psihologie 2005
25
şi Pedagogie din Braşov Acreditare CNEAA
Psihologie Psihologie A Zi
2005
Facultatea de Drept şi
Acreditare ARACIS
26 Administraţie Publică Drept Drept A Zi
2008
din Râmnicu-Vâlcea
Autorizare CNEAA
2003
Autorizare FR 2003
Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
Facultatea de
ACREDITARE)
27 Contabilitate şi Finanţe
ZI - Acreditare CNEAA
din Râmnicu-Vâlcea
2006
Contabilitate şi informatică Autorizare FR 2003
Contabilitate A/AP Zi/FR
de gestiune (TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
ZI - Autorizare CNEAA
2003
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
Facultatea de Finanţe şi
28 Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR ACREDITARE)
Bănci din Blaj
Autorizare FR 2003
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Facultatea de Autorizare CNEAA
Administrarea
29 Management Financiar- Administrarea afacerilor AP Zi 2005
afacerilor
Contabil din Blaj
Facultatea de Autorizare CNEAA
30 Matematică – Informatică Informatică AP Zi 2003
Informatică din Blaj

Facultatea de Jurnalism,
Ştiinţe ale
31 Comunicare și Relaţii
comunicării Jurnalism A/AP Zi/FR Acreditare CNEAA
Publice
2001
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
EVALUARE
PERIODICĂ)
Autoriz FR 2003
(TREBUIA DEPUS
DOSAR DE
ACREDITARE)
Comunicare și relaţii Autorizare ARACIS
AP Zi
publice 2008

Evaluare