Sunteți pe pagina 1din 4

METODOLOGIA DE ORGANIZARE I DESFURARE A SESIUNII DE COMUNICRI TIINIFICE CHIMIA - PRIETEN SAU DUMAN? Sesiunea de comunic i !

"iin#i$ice %CHIMIA - PRIETEN SAU DUMAN? des"ina" e&e'i&o din (n'#m)n"u& &icea&* &a disci+&ina c,imie* a e ca o-iec"i'e educa ea ca+aci"#ii de comunica e* de.'o&"a ea /)ndi ii !"iin#i$ice* s"imu&a ea c ea"i'i"#ii* cu&"i'a ea !i de.'o&"a ea s+i i"u&ui de com+e"i#ie !i $ai 0+&a1* de.'o&"a ea ca+aci"ii de coo+e a e (n" e e&e'i2 Sesiunea de comunic i !"iin#i$ice %CHIMIA - PRIETEN SAU DUMAN? es"e o /ani.a" de Minis"e u& Educa#iei* Ce ce" ii* Tine e"u&ui i S+o "u&ui !i Facu&"a"ea de C,imie a Uni'e si"#ii din 3ucu e!"i* (n co&a-o a e cu Socie"a"ea de C,imie din Rom)nia2 E&e'ii +a "ici+an#i &a aceas" sesiune de comunic i "iini$ice 'o e&a-o a &uc i "iini$ice4+ oiec"e +e o "em + o+us de ei (n ii* + in consu&"a e cu + o$eso u& coo dona"o * ia "ema a&eas " e-uie s +un (n e'iden e&emen"e a&e ce ce" ii (n domeniu& c,imiei !i a&e de.'o&" ii c ea"i'i"#ii e&e'i&o 2 Condiia de (nsc ie e i +a "ici+a e &a concu s es"e ca &uc a ea "iini$ic s ai-* ca au"o i* 5 e&e'i* ia ea&i.a ea aces"o &uc i "iini$ice4+ oiec"e a&e e&e'i&o s $ie coo dona" de + o$eso u& de c,imie2 Etapa judeeana sesiunii de e!e ate se des$oa +e da"a de 5 a+ i&ie 56772 La s$) !i"u& aces"ei e"a+e 'o $i se&ec#iona"e* din $ieca e 8ude#* + ime&e dou &uc i (n o dinea desc esc"oa e a +unc"a8u&ui2 Etapa nai"na#* se 'a des$!u a (n da"a de 79 mai 56772 Fieca e ins+ec"o co&a de s+ecia&i"a"e 'a " ansmi"e* +)n &a da"a de 7: a+ i&ie 5677* e.uma"u&* de ma;im o +a/in* a& &uc i&o ca&i$ica"e* (n $o ma"u& + eci.a" (n Ane$a %& De asemenea* +)n &a da"a de 75 mai* se 'o " ansmi"e +e aceeai ad es de e0mai&* + e.en" i&e &uc i&o ce u mea. a $i sus inu"e &a e"a+a naiona& a sesiunii de comunic i "iini$ice2 Luc a ea in e$tens" <ma;im 76 +a/ini= se de+une de c" e e&e'i* &a sec e"a u& sec#iunii* (n .iua sus#ine ii2 >n cad u& $iec ei e"a+e* $ieca e &uc a e 'a $i + e.en"a" de c" e cei 5 e&e'i* o a&* (n $a a comisiei de e'a&ua e2 A-sena unuia din" e cei 5 e&e'i a" a/e au"oma" desca&i$ica ea &uc ii din concu s2 ? e.en" i&e &uc i&o 'o +u"ea $i (nso#i"e de ima/ini <'ideo* dia+o.i"i'e e"c2=* +&an!e* $ond audio !i o ice a&" su+o " ca e +oa"e con" i-ui &a o mai -un e'iden ie e a ca&i"ii &uc ii. Luc a ea " e-uie s ai- un num ma;im de 76 +a/ini2 Con#inu"u& !i $o ma &uc ii 'o con" i-ui &a aco da ea +unc"a8u&ui $ina&2 Re.uma"e&e &uc i&o + e.en"a"e &a e"a+a na#iona& 'o $i +u-&ica"e (n" 0un 'o&um s+ecia&* edi"a" cu s+ i8inu& Socie"ii de C,imie din Romania2 E'a&ua ea comunic i&o "ini$ice 'a $i ea&i.a"@ a. la nivel judeean, de o comisie de e'a&ua e $o ma" din @ 0+ e!edin"e 0 ins+ec"o u& !co&a de s+ecia&i"a"e din 8ude# 0 'ice+ e!edin"e 0 un + o$eso me"odis" cu s+ecia&i"a"ea c,imieA 0 7 sec e"a * un + o$eso de c,imieA 0 5 mem- i* + o$eso i de c,imie cu e.u&"a"e deose-i"e (n ac"i'i"a"ea + o$esiona&2 b2 la nivel naional comisia de o /ani.a e es"e $o ma" din@ 0 + e!edin"e de onoa e* cad u didac"ic din (n'#m)n"u& uni'e si"a A 0 + e!edin"e* cad u didac"ic din (n'#m)n"u& uni'e si"a A 0 + e!edin"e e;ecu"i'* ins+ec"o u& /ene a& de c,imie din M2E2C2T2S2A 0 9 + e!edin#i de sec#iune@ cad e didac"ice uni'e si"a e2 Comisii&e de e'a&ua e a &uc i&o &a e"a+a na iona& sun" (m+ i"e +e 9 seciuni2 Sec#iuni&e se cons"i"uie +e "ema"ici a-o da"e (n &uc a ea "iini$ic !i comisii&e de e'a&ua e sun" $o ma"e din@ 0 + e!edin"e&e de sec#iuneA 07 sec e"a 0 cad u didac"icA 0: mem- i* +en" u $ieca e seciune* cad e didac"ice cu s+ecia&i"a"ea c,imie2 Comisii&e de e'a&ua e a &uc i&o de &a e"a+a na iona& 'o $i a+ o-a"e de conduce ea M2E2C2T2S2

La "oa"e e"a+e&e* $ieca e mem- u a& comisiei de e'a&ua e* cu e;ce+ ia sec e"a u&ui* 'a aco da $iec ei &uc i un +unc"a8 de &a 6 &a 766 de +unc"e* ia +unc"a8u& $ina& 'a $i ca&cu&a" ca medie a i"me"ic a +unc"a8e&o ce&o 9 + o$eso i e'a&ua"o i2 Din comisiile de evaluare, la toate fazele sesiunii de comunicri tiinifice, nu pot face parte cadrele didactice care au elevi sau rude n concurs. La e"a+a na#iona&* +a "ici+an#ii 'o $i (nsc i!i +e sec#iuni ' (n $uncie de domeniu& c,imiei a-o da" (n &uc a e2 >n cad u& sec#iunii* cei 5 e&e'i + e.in"* o a&* (n $a#a comisiei* ce&e mai im+o "an"e as+ec"e a&e &uc ii + o+use* "im+ de 76 minu"e2 ? e.en"a ea se +oa"e $ace cu a8u"o u& ca&cu&a"o u&ui* u"i&i.)ndu0se !i su+o "u& audio0'ideo + e/"i" (n aces" sco+2 Du+ + e.en"a ea comunic ii* +a "ici+an#i&o &i se 'o ad esa (n" e- i din +a "ea mem- i&o comisiei +en" u c&a i$ica ea sau com+&e"a ea anumi"o as+ec"e a&e "emei* ca e au mas nec&a e sau au $os" + e.en"a"e incom+&e"2 Rs+unsu i&e 'o cons"i"ui unu& din" e c i"e ii&e de e'a&ua e* con$o m Ane$ei (& ?)n &a da"a de 7: a+ i&ie 5677* ins+ec"o ii !co&a i de c,imie ISB 'o (nain"a &a M2E2C2T2S2* (n a"en#ia ins+ec"o u&ui /ene a& de c,imie* &is"a e&e'i&o ca&i$ica#i +en" u $a.a na#iona&* ca e 'a cu+ inde@ "i"&u& comunic ii* nume&e* iniia&a "a"&ui !i + enume&e e&e'i&o ca e au e&a-o a" &uc a ea* CN?0u& $iec ui e&e'* num u& de "e&e$on* uni"a"ea de (n'#m)n"* c&asa* &oca&i"a"ea !i nume&e + o$eso u&ui ca e i0a (nd uma"* con$o m Ane;ei :2 Ie a ,i.a ea &uc i&o "iini$ice4+ oiec"e&o * &a "oa"e $a.e&e concu su&ui* se 'a ea&i.a +e -a.a unei / i&e de e'a&ua e ca e 'a a'ea ca indica"o i@ 0rigoarea tiinific a coninutului A 0modul de redactare <o i/ina&i"a"e (n a&e/e ea "emei* s" uc"u a ea &o/ic a con#inu"u i&o * in"e + e"a ea $enomene&o !i -i-&io/ a$ie minima&=A 0expunere i argumentare <&im-a8 de s+ecia&i"a"e* ca+aci"a"e de sin"e.* de ana&i.* a /umen"a e* e;+ esi'i"a"ea + e.en" ii !i ca+aci"a"ea de a sus#ine o de.-a"e e e"c2=A -consistena suportului de susinere a comunicrii; - metodele de cercetare folosite i abilitile formate; -creativitate; -ncadrare n timpul alocat rila de evaluare este prezentat n Anexa 2. Se 'o aco da + emii !i men#iuni +en" u $ieca e sec#iune* (n con$o mi"a"e cu Re)u#a*entu# de " )ani+a e ,i des!,u a e a -"n-u su i#" ,-"#a e * a+ o-a" cu OM N 2 :76C45D26725665* a "29E2 La sesiunea de comunic i "iini$ice* (n con$o mi"a"e cu a "2 9F din Re)u#a*entu# de " )ani+a e ,i des!,u a e a -"n-u su i#" ,-"#a e* a+ o-a" cu OM N 2 :76C45D26725665* nu se admi" con"es"a#ii2 Luc i&e + emia"e &a e"a+a 8ude#ean !i na#iona& 'o $i +s" a"e "im+ de un an (n a ,i'a uni"#ii de (n'#m)n" ca e a o /ani.a" e"a+a $ina& a concu su&ui2
!"#$%&%# $' ()*+',#()(% D' "$ *,%-*$' .% D'/01.($*$' * ")%+!%*D')"$ .% 2",2($/($%)"$ .2")*$', *!$"3*# 2( "+ ,$. 456789:.65.9669, *$#. ;9, !$'-',#')' !$'2%-1$% 0*2 !*$#' D%, $' ()*+',#, %*$ ,'$'/!'2#*$'* )"$ *#$* ' /*,2<%",*$'* 2')"$ &%,"&*<% , 2",0"$+ )' %/)*<%'% =, &% "*$'.

ANEXA 1 TITLUL LUCRRII (TIMES NEW ROMAN, 14 BOLD, SPAIERE 1 RND)


(spaiu Ti !s "!# R$ a" 1% B$&') Au($)i (P)!"u !1 Nu !1, P)!"u ! % Nu !%, !(*+, Ti !s N!# R$ a", 1% -$&', spai!)! 1 )."') Afiliere Times New Roman 12, Italic, numele liceului n ghilimele apoi localitatea (de ex. iceul !"heorghe a#$r% &ucure'ti( prof. ndrum$tor (Times New Roman 12, Italic( (spaiu Ti !s N!# R$ a" 1%) Text: Times New Roman 12 la 1,5 rnduri, aliniat la ambele margini (Justify) ( ! rug!m s! folosi"i dia#riti#e$)
(spaiu Ti !s N!# R$ a" 1/, 1,0 )."'u)i 1a2 '! (!3() &i)liografie:(Times New Roman 1*, Italic( 1% &ones#u, &% '%, (o)es#u, *% +% ,Titlul #!r"ii-, .ditura, ora/ul, )g% xxx, %//4% 2% &ones#u, &% '%, (o)es#u, *% +% ,Titlul arti#olului-, Re+ista , nr, )ag% %//4% 0% 111 *#t normati , nr%21554% 3% 111adresa site4ului (de ex% www%#5emweb%#om)

E6EMPLU7 ADITI8II ALIMENTARI9DU:MANII SAU PRIETENII 8IEII


A"')!i P$p!s*u, C)is(i"a C$"s(a"a I$"!s*u iceul !"heorghe a#$r% &ucure'ti prof. ndrum$tor Ion ,onstantinescu *diti ii alimentari re)re6int! #ea mai nou! )ro o#are 7n materie de nutri"ie% *diti ii alimentari sunt substan"e #are se foloses# la )re)ararea unor )roduse alimentare 7n s#o)ul amelior!rii #alit!"ii a#estora sau )entru a )ermite a)li#area unor te5nologii a ansate de )relu#rare%
&i)liografie: 1% 8anu,9%, 8utu 9%, 'ungu 9%, *lexe (%, R!smeri"! :%, ;i6ireanu, 9% ,*diti i si ingrediente )entru industria alimentara-, .d% Te5ni#!, 8u#ure/ti, )g% 10, %///% 2% 111www%#5emweb%#om 0% 111<rdinul =inisterului >!n!t!"ii Nr%?@521555% 3% 9a)elle, +%, Ailson, :% ,8read additi es-, -cience, 2?, 15?B, %//;%

A"!3a %+ C)i(!)ii '! !<a&ua)! I+ E<a&ua)!a &u*)2)ii 1% &m)ortan"a /tiin"ifi#! /i2 sau )ra#ti#! a )roblemei anali6ate 2% =odul de reda#tare si gradul de )relu#rare a bibliografiei 0% 9orela"ia dintre tema #er#etat! /i metoda de #er#etare utili6at! 3% >tru#ura lu#r!rii, s#o)ul studiului, fundamentarea teoreti#!, metode, re6ultate, #on#lu6ii 5% *)ortul )ersonal al autorului 7n tema abordat! T$(a& II+ E<a&ua)!a p)!>!"(2)ii &u*)2)ii 1% 9uno/tin"ele si )reg!tirea #elor 2 ele i 7n domeniul tiinifi# abordat 2% =odul /i stilul de )re6entare 0% Dtili6area miEloa#elor de )re6entare 3% Dtili6area tim)ului a ut la dis)o6i"ie 5% 9a)a#itatea #elor 2 ele i de a ras)unde la 2 intrebari adresate de #omisie T$(a&
1// pu"*(!

a &u*)2)i&$) =(ii"i1i*!
5 )un#te 1C )un#te 5 )un#te 15 )un#te 5 )un#te 4/ pu"*(! 15 )un#te 1C )un#te 1C )un#te 1C )un#te 15 )un#te ?/ pu"*(!

Anexa 3

Antetul INSTITUIEI
Nr% FFF%%

Ta-!& "$ i"a& *u !&!<ii @"s*)ii &a !(apa Au'!!a"2 a S!siu"ii '! *$ u"i*2)i (ii"i1i*! BCCi ia9p)i!(!" sau 'u a"DE

N)+ C)(+

Ti(&u& &u*)2)ii

Nu !&!, i"iia&a (a(2&ui i p)!"u !&! !&!<i&$)

U"i(a(!a '! @"<22 ."(

C&asa

CNP

N)+ T!&+ !&!<

P)$1!s$) @"')u 2($)

:ire#tor, Res)onsabil 9omisie metodi#!2)rofessor de #5imie,