Sunteți pe pagina 1din 2

Aptitudini mentale primare (Bateria factoriala PMA) Aceasta baterie de teste, Primary Mental Abilities, destinata masurarii a cinci

aptitudini mentale primare, a fost publicata in SUA in anul 1947, sub semnatura autorilor L L !"urstone si ! # !"urstone $a a fost supusa re%i&uirii in 1949 Manualul acestei baterii, editia a '''(a, din 19)*, a fost tradusa in limba france&a, sub titlul Manuel dapplication de la Batterie factorielle PMA (Aptitudes Meniales Primaires) 11 a 17 ans. Adaptation du Centre de Psychologie Apli uee! Paris, 19+4 La randul sau, aceasta %ersiune france&a a fost tradusa in limba romana de catre Maria Ma,dalena -lein, in 1991 .biecti%e/ bateria se adresea&a subiectilor cu %arsta intre 11 si 17 ani si ea este destinata e%aluarii a cinci factori de inteli,enta umana 0ontinut/ 1ateria cuprinde ) subteste, si anume 12 Semnificatia %erbala 342, ce presupune intele,erea ideilor e5primate prin cu%inte $a este utili&ata in intrea,a acti%itate in care informatia este obtinuta prin lectura sau prin audierea cu%intelor Semnificatia %erbala este masurata prin intermediul itemilor de tipul sinonimelor 62 Aptitudinea spatiala 3S2, adica aptitudinea de a repreenta obiectele in doua sau trei dimensiuni 0oncret, subiectul trebuie sa(si ima,ine&e cum %a aparea un obiect sau un desen in momentul in care incepe sa se miste cu o rotatie si sa sesi&e&e relatiile spatiale ale unui aran7ament de obiecte 82 9ationament 392, ce masoara aptitudinea de a re&ol%a probleme lo,ice $ste una dintre cele mai importante aptitudini mentale Persoanele cu o aptitudine buna inceea ce pri%este rationamentul pot anali&a o situatie pe ba&a unei e5periente trecute, pot face planuri si le pot duce pana la capat, tinand cont de faptele constatate 42 Aptitudinea numerica 3:2 se refera la capacitatea de a lucra cu cifrele, de a re&ol%a rapid si e5act probleme simple $ste aptitudinea ce poate fi e%identiata si e5plicata cel mai usor, deoarece presupune, in principiu, rapiditatea si e5actitatea operarii cu cifrele )2 ;luiditatea %erbala 3<2, respecti% aptitudinea de a furni&a cu%inte cu usurinta $a difera de semnificatia %erbala in ceea ce pri%este rapiditatea si usurinta cu care cu%intele pot fi utili&ate Administrare si scorare/ 1ateria se poate aplica atat indi%idual, cat si colecti% 0and se aplica colecti%, ,rupul de subiecti nu trebuie sa fie mai mare de 8= persoane la un e5aminator !impul total de aplicare, inclusi% instructiunile, %aria&a de la 4= la )= minute !impul de munca efecti% este de 6+ minute !impul afectat fiecarui test trebuie respectat cu strictete/ 4 > 4 minute? S > ) minute? 9 > + minute? : > + minute? < > ) minute Aceste durate de timp sunt indicate in caietul de raspuns, astfel incat subiectii sa poata sti cat timp au la dispo&itie @aca un subiect termina la un test mai de%reme, isi poate re%edea raspunsurile la testul respecti%, dar numai la acel test :u este admis, sub niciun prete5t, sa se treaca la testul urmator sau sa se re%ina la un test anterior

Unul dintre aspectele cele mai importante ale administrarii testelor este cel al moti%atiei subiectului de a lucra cat mai bine Aceasta %a fi in functie de interesul pe care e5aminatorul il arata in aplicarea bateriei Standardi&are/ Aceste teste sunt re&ultatul unei serii de cercetari intreprinse de autori, in cadrul Laboratorului Psi"ometric apartinand Uni%ersitatii din 0"ica,o @atorita folosirii te"nicilor de anali&a factoriala, ei au identificat si descris diferite e5presii ale inteli,entei, pe care le(au numit aptitudini mentale primare 1ateria PMA a fost construita in maniera acoperirii celui mai mare numar de factori din parcursul unei ore de clasa 0aracteristici psi"ometrice/ Manualul din 1949 inscrie doua studii de fidelitate a notelor fiecarui test Aceste studii se ba&au pe metoda Spearman(1roAn, furni&and o estimare la limita superioara a fidelitatii testelor pe o perioada scurta de timp Primul studiu condus de autori s(a ba&at pe e5aminarea unui esantion format din )== de ele%i de la scolile secundare 3similar claselor a 'B(a din 9omania2 4aloarea coeficientilor apare in tabelul de mai 7os, in coloana din stna,a Studiul urmator, condus de Cacobs, se ba&ea&a pe un esantion format din 97 de ele%i de acelasi ni%el si fi,urea&a in tabel in coloana din mi7loc 'ntr(o serie ulterioara de studii, Anastasi si @raDe calculea&a fidelitatea prin metoda cronometrarii separate a 7umatatilor @atele obtinute, pe care le ,asim in coloana din dreapta, sunt stabilite pe un esantion format din 1=4 ele%i 3baieti2 din clasele B(B', de la doua scoli publice secundare din :eA Cersey !este PMA 4 S 9 : < $lecti%ul Prin formula Spearman(1roAn 96 9+ 98 *9 ( )== Cacobs 94 9+ *7 9) ( 97 Anastasi si @raDe 9= 7) *7 *8 76 1=4

@atele din acest tabel arata ca fidelitatea Aptitudinii spatiale si ;luiditatii %erbale se situea&a mai 7os decat au fost acestea estimate pe ba&a te"nicii Spearman(1roAn

S-ar putea să vă placă și