Sunteți pe pagina 1din 3

curs 4 OBLIGATIA CIVILA

e indatorirea subiectului pasiv a unui anumit raport juridic de-a avea o conduita corespunzatoare dreptului subiectiv corelativ,conduita care consta in a da,a face sau a nu face ceva.

Clasificarea obligatiilor in functie de:

1. de obiectul lor: 2. de a da -presupune transferul unui drept,are un efect juridic clar 3. de a face-presupune operatiuni materiale necesare constituirii unui drept(nu
presupune transferul unui drept ,ci crearea mijloacelor necesare constituirii unui drept)-de exemplu daune combinatorii pentru ca il ameninta pe debitor sasi restituie plata/datoria.

4. de a nu face -abstentiune
!!!distinctia dintre cele trei e foarte importanta pentru ca mijloacele de executare silita sunt diferite. b. dupa modalitatea de executare silita:

pozitive negative

c.dupa obligatia de mijloace sau rezultat:

presupune ca debitorul sa faca ceva concret obligatia de mijloace si-o asuma debitorul pentru a depune tot efortul,nu functioneaza prezumtia de culpa,ci eu trebuie sa am tot interesul de a-i demonstra vinovatia.

d.dupa gradul de opozabilitate a lor sunt:

obligatii simple obligatii opozabile tertilor(e strans legata de un anumit bun a.i creditorul nu-si poate realiza dreptul sau decat cu concursul titularului asupra acelui bun. obligatii reale sunt starans legate de natura unui bun si se nasc prin efortul legii

e.dupa sanctiunea care asigura executarea lor sunt:

obligatii perfecte(care poate fi pusa in executare de forta coercitiva a statului) obligatii imperfecte:

5. avortata(de la inceput nu era apta de-a produce efecte juridice|) 6. degenerata(a fost apta,dar si-a pierdut aptitudinea de-a avea consecinte
juridice)/nu mai are sanctiune juridica

Mijloacele de proba ale raportului juridic inscrisurile-se intelege suportul pe care se consemneaza date despre acte si fapte juridice,prin orice mijloc,cu orice sistem de inscriere si pe orice suport material. CLAS ! CA"#:

7. dupa scopul urmarit cu ocazia intocmirii inscrisurilor:


preconstituite-facute cu un anume scop neconstituite-nu sunt intocmite cu scop probatoriu,dar care pot fi folosite ca mijloc de proba

$. dupa efectul lor:

originare(de la origine) recognitive(s-au facut in ideea reconstituirii unor mijloace de proba pierdute si recunosc unul original) confirmative(prin care o persoana e indreptatita sa ceara anularea unui act juridic ,renunta la acel drept si confirma actul anulabil)

%.dupa raporturile dintre ele:

originale(are putere doveditoare in conditiile codului civil) copi (nu are putere doveditoare decat daca e legalizata sau e semnata pentru conformitate cu originalul)

&. dupa semnatura:

semnate (sa-ti asumi continutul acesteia) nesemnate (in mod normal nu are valoare juridica ,doar daca poate face dovada )

-inscrisurile autentice s-au facut cu solemnitatile legii de un functionar public -s-a facut de un functionar public si are dreptul de a functiona Principalele acte autentice sunt:

inscrisurile notariale otararile judecatoresti actele de stare civila deciziiile autoritatii tutelare

Inscrisurile sub semnatura pri ata!

inscris semnat si intocmite de persoana de la care emana,fara interventia unui organ de stat are o singura valoare probatorie pana la proba contrara

Conditii pentru alabilitatea inscrisurilor sub semnatura pri ata:

cerinta multiplului exemplar in cazul actelor unilaterale,prin care partea se obliga sa dea o anumita suma,inscrisul trebuie sa fi scris in intregime de cel care se obliga.!aca nu l-a scris el ,inainte de a-l semna sa adauge cu mana lui "bun si aprobat" si trebuie sa se arate in litere catimea de bani. testamentul olograf(scris de mana) sa fie scris in intregime ,semnat si datat de mana testatorului

Inscrisul care dobandeste data certa:

ea face dovada pana la inscrierea in fals ca e reala