Sunteți pe pagina 1din 22

TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE....................................................................1 Constituirea societatilor comerciale.......................................................................................3

Inmatricularea societatii.....................................................................................10
Efectele incalcarii cerintelor le ale !e constituire a societatii.........................................1" #unctionarea societatilor comerciale...............................................................................1$ %ilantul conta&il...................................................................................................1' Mo!ificarea actului constituti(........................................................................1)

Re!ucerea sau ma*orarea ca+italului social.........................................................1, E-clu!erea si retra erea asociatilor....................................................................1. Di/ol(area0 fu/iunea si !i(i/area societatilor comerciale...................................."0 #u/iunea si !i(i/area societatilor........................................................................."0 Lic1i!area societatilor comerciale..................................................................."1

Termenul !e societate !eri(a etimolo ic !in lim&a latina0 !e la su&stanti(ul societas cu sensul !e asociatie0 unire.Din lim&a latina s2a transmis in lim&a france/a socit si in lim&a italiana societ . Su& as+ect economic0 societatea comerciala inseamna o asociere alcatuita +e &a/a unor in(estitii !e ca+ital in (e!erea +ro!ucerii unor marfuri sau e-ecutarii unor lucrari0 +restarii unor ser(icii cu sco+ul !e a o&tine &eneficii comune. Pentru ca societatea comerciala sa +oata fi constituita ca +ersoana *uri!ica0 tre&uie sa ai&a la &a/aun o&iect licit in folosul +artilor ce se asocia/a0 +recum si un contract !e asociere. Potri(it Le ii nr. 31 !in 1' noiem&rie 1..034 333 Re+u&licat5 +ri(in! societatile comerciale0 Pu&licata in MO6ITORUL O#ICIAL nr. 33 !in ". ianuarie 1.., societatile comerciale !in Romania se (or constitui in una !intre urmatoarele forme7 a4 societate in nume colecti(8 &4 societate in coman!ita sim+la8 c4 societate +e actiuni8 !4 societate in coman!ita +e actiuni si e4 societate cu ras+un!ere limitata. Societatea in nume colectiv (S.N.C.4 are !re+t caracteristica o&li atia soli!ara 9in e ala masura4 si nemar inita 9cu intre ul +atrimoniu4 a asociatilor +entru o+eratiunile !esfasurate in numele societatii.:otararea *u!ecatoreasca o&tinuta im+otri(a societatii este o+o/a&ila fiecarui asociat. Societatea in comandita simpla are !oua ti+uri !e asociati 7 coman!itati si coman!itari. #ata !e asociatii coman!itari0 acociatii coman!itati au in +lus !re+tul !e a!ministrare a societatii. Din +unct !e (e!ere al o&li atiei +entru

"

o+eratiunile societatii0 coman!itatii ras+un! soli!ar si nemar init0 in tim+ ce riscul coman!itarilor se limitea/a la ca+italul su&scris. Coman!itarul are !e+tul !e a cere o co+ie a &ilantului conta&il si a contului !e +rofit si +ier!ere0 +recum si !re+tul !e a (erifica autenticitate acestora +e &a/a !ocumentelor *ustificati(e. Societatea in comandita pe actiuni +astrea/a caracteristicile societatii in coman!ita sim+la0 cu mentinerea !i(i/arii ca+italului social +e actiuni. A!ministratorii +ot fi re(ocati !e catre a!unarea enerala a asociatilor0 iar un asociat ales !e a!ministrator !e(ine automat asociat coma!itat. Societatea cu raspundere limitata (S.R.L.) are !re+t +rinci+ala caracteristica limitarea ras+un!erii actionarilor +entru o&li atiile societatii la ca+italul social su&scris !e fiecare actionar. Ca+italul este im+artit in +arti sociale care sunt li&er transfera&ile numai intre asociati. Transmiterea catre +ersoane !in afara societatii tre&uie a+ro&ata !e asociatii care re+re/inta cel +utin trei +atrimi !in ca+italul social. Sociatatea pe actiuni (S.A.) +astrea/a limitarea ras+un!erii la ca+italul su&scris !e fiecare actionar. Dre+tul !e +ro+rietate asu+ra actiunilor nominati(e sau la +urtator se transmite li&er0 fara consimtamantul celorlalti actionari. Constituirea societatilor comerciale Societatea in nume colecti( sau in coman!ita sim+la se constituie +rin contract !e societate0 iar societatea +e actiuni0 in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata se constituie +rin contract !e societate si statut. Societatea cu ras+un!ere limitata se +oate constitui si +rin actul !e (ointa al unei sin ure +resoane. In acest ca/ se intocmeste numai statutul. Contractul !e societate si statutul +ot fi inc1eiate su& forma unui inscris unic0 !enumit act constituti(. Can! se inc1eie numai contract !e societate sau numai statut0 acestea +ot fi !enumite0 !e asemenea0 act constituti(. In cu+rinsul +re/entei le i0 !enumirea act constituti( !esemnea/a atat inscrisul unic0 cat si contractul !e societate si;sau statutul societatii. Actul constituti( se semnea/a !e toti asociatii sau0 in ca/ !e su&scri+tie +u&lica0 !e fon!atori si se inc1eie in forma autentica. Semnatarii actului constituti(0 +recum si +ersoanele care au un rol !eterminant in constituirea societatii sunt consi!erati fon!atori. 6u +ot fi fon!atori +ersoanele care0 +otri(it le ii0 sunt inca+a&ile sau care au fost con!amnate +entru estiune frau!uloasa0 a&u/ !e incre!ere0 fals0 u/ !e fals0

inselaciune0 !ela+i!are0 marturie mincinoasa0 !are sau luare !e mita0 +recum si +entru alte infractiuni +re(a/ute !e +re/enta le e. Actul constituti( al societatii in nume colecti(0 in coman!ita sim+la sau cu ras+un!ere limitata (a cu+rin!e7 a4 numele si +renumele0 locul si !ata nasterii0 !omiciliul si cetatenia asociatilor0 +ersoane fi/ice8 !enumirea0 se!iul si nationalitatea asociatilor0 +ersoane *uri!ice. La societatea in coman!ita sim+la se (or arata asociatii coman!itari si asociatii coman!itati8 &4forma0 !enumirea0 se!iul si0 !aca este ca/ul0 em&lema societatii8 c4 o&iectul !e acti(itate al societatii0 cu +reci/area !omeniului si a acti(itatii +rinci+ale8 !4 ca+italul social su&scris si cel (arsat0 cu mentionarea a+ortului fiecarui asociat0 in numerar sau in natura0 (aloarea a+ortului in natura si mo!ul e(aluarii0 +recum si !ata la care se (a (arsa inte ral ca+italul social su&scris. La societatile cu ras+un!ere limitata se (or +reci/a numarul si (aloarea nominala a +artilor sociale0 +recum si numarul +artilor sociale atri&uite fiecarui asociat +entru a+ortul sau8 e4 asociatii care re+re/inta si a!ministrea/a societatea sau a!ministratorii neasociati0 +ersoane fi/ice ori *uri!ice0 +uterile ce li s2au conferit si !aca ei urmea/a sa le e-ercite im+reuna sau se+arat8 f4 +artea fiecarui asociat la &eneficii si la +ier!eri8 4 se!iile secun!are 2 sucursale0 a entii0 re+re/entante sau alte asemenea unitati fara +ersonalitate *uri!ica 20 atunci can! se infiintea/a o !ata cu societatea0 sau con!itiile +entru infiintarea lor ulterioara0 !aca se are in (e!ere o atare infiintare8 14 !urata societatii8 i4 mo!ul !e !i/ol(are si !e lic1i!are a societatii. Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni (a cu+rin!e7 a4 numele si +renumele0 locul si !ata nasterii0 !omiciliul si cetatenia asociatilor0 +ersoane fi/ice8 !enumirea0 se!iul si nationalitatea asociatilor0 +ersoane *uri!ice. La societatea in coman!ita +e actiuni se (or arata asociatii coman!itari si asociatii coman!itati8 &4 forma0 !enumirea0 se!iul si0 !aca este ca/ul0 em&lema societatii8 c4 o&iectul !e acti(itate al societatii0 cu +reci/area !omeniului si a acti(itatii +rinci+ale8 !4 ca+italul social su&scris si cel (arsat. La constituire0 ca+italul social
$

su&scris0 (arsat !e fiecare actionar0 nu (a +utea fi mai mic !e 30< !in cel su&scris0 !aca +rin le e nu se +re(e!e altfel. Restul !e ca+ital social (a tre&ui (arsat in termen !e 1" luni !e la inmatriculare8 e4 (aloarea &unurilor constituite ca a+ort in natura in societate0 mo!ul !e e(aluare si numarul actiunilor acor!ate +entru acestea8 f4 numarul si (aloarea nominala a actiunilor0 cu s+ecificarea !aca sunt nominati(e sau la +urtator. Daca sunt mai multe cate orii !e actiuni0 se (or arata numarul0 (aloarea nominala si !re+turile conferite fiecarei cate orii !e actiuni8 4 numele si +renumele0 locul si !ata nasterii0 !omiciliul si cetatenia a!ministratorilor0 +ersoane fi/ice8 !enumirea0 se!iul si nationalitatea a!ministratorilor0 +ersoane *uri!ice8 arantia +e care a!ministratorii sunt o&li ati sa o !e+una0 +uterile ce li se confera si !aca ei urmea/a sa le e-ercite im+reuna sau se+arat8 !re+turile s+eciale !e re+re/entare si !e a!ministrare acor!ate unora !intre ei. Pentru societatile in coman!ita +e actiuni se (or in!ica coman!itatii care re+re/inta si a!ministrea/a societatea8 14 numele si +renumele0 locul si !ata nasterii0 !omiciliul si cetatenia cen/orilor0 +ersoane fi/ice8 !enumirea0 se!iul si nationalitatea cen/orilor0 +ersoane *uri!ice8 i4 clau/e +ri(in! con!ucerea0 a!ministrarea0 controlul estiunii si functionarea societatii8 *4 !urata societatii8 =4 mo!ul !e !istri&uire a &eneficiilor si !e su+ortare a +ier!erilor8 l4 se!iile secun!are 2 sucursale0 a entii0 re+re/entante sau alte asemenea unitati fara +ersonalitate *uri!ica 20 atunci can! se infiintea/a o !ata cu societatea0 sau con!itiile +entru infiintarea lor ulterioara0 !aca se are in (e!ere o atare infiintare8 m4 a(anta*ele re/er(ate fon!atorilor8 n4 actiunile coman!itarilor in societatea in coman!ita +e actiuni8 o4 o+eratiunile inc1eiate !e asociati in contul societatii ce se constituie si +e care aceasta urmea/a sa le +reia0 +recum si sumele ce tre&uie +latite +entru acele o+eratiuni8 +4 mo!ul !e !i/ol(are si !e lic1i!are a societatii. Societatea +e actiuni se constituie +rin su&scriere inte rala si simultana a ca+italului social !e catre semnatarii actului constituti( sau +rin su&scri+tie +u&lica. Ca+italul social al societatii +e actiuni si al societatii in coman!ita +e actiuni nu +oate fi mai mic !e ">.000.000 lei. Potri(it art. ?I !in Or!onanta !e ur enta nr. 3";1..)0 astfel cum a fost mo!ificat +rin Le ea nr. 1.>;1..)0
>

societatile +e actiuni0 in coman!ita +e actiuni0 si cu ras+un!ere limitata e-istente0 care nu au ca+italul social minim +re(a/ut la acest articol0 au o&li atia sa il com+lete/e in termen !e un an !e la !ata intrarii in (i oare a or!onantei !e ur enta. Pana la e-+irarea acestui termen0 ca+italul social (arsat in contul ma*orarii !e ca+ital la societatile +e actiuni si in coman!ita +e actiuni nu (a +utea fi mai mic !e 30< !in cel su&scris in acelasi sco+. Ma*orarea ca+italului social se (a +utea face si +rin utili/area re/er(elor0 cu e-ce+tia re/er(elor le ale0 +recum si a &eneficiilor si +rimelor le ate !e ca+ital0 inclusi( a !iferentelor fa(ora&ile !in ree(aluarea +atrimoniului social0 ori in alte mo!alitati +ermise !e le e. In locul com+letarii ca+italului social0 aceste societati +ot o+ta +entru transformarea societatii intr2o alta forma la care ca+italul social cores+un!e0 transformare care tre&uie sa se efectue/e in termen !e un an !e la !ata intrarii in (i oare a or!onantei !e ur enta 9") iulie 1..)4. In ca/ul neres+ectarii termenului !e un an0 tri&unalul0 la cererea statului0 +rin Ministerul #inantelor0 ori a camerei !e comert si in!ustrie teritoriale sau a oricarei +ersoane interesate0 (a !is+une !i/ol(area societatii. 6umarul actionarilor in societatea +e actiuni nu +oate fi mai mic !e >. Ca+italul social al unei societati cu ras+un!ere limitata nu +oate fi mai mic !e ".000.000 lei si se !i(i!e in +arti sociale e ale care nu +ot fi mai mici !e 100.000 lei iar +artile sociale nu +ot fi re+re/entate +rin titluri ne ocia&ile. In societatea cu ras+un!ere limitata0 numarul asociatilor nu +oate fi mai mare !e >0. In ca/ul in care0 intr2o societate cu ras+un!ere limitata0 +artile sociale sunt ale unei sin ure +ersoane0 aceasta0 in calitate !e asociat unic0 are !re+turile si o&li atiile ce re(in0 +otri(it +re/entei le i0 a!unarii enerale a asociatilor. Daca asociatul unic este a!ministrator0 ii re(in si o&li atiile +re(a/ute !e le e +entru aceasta calitate.In societea care se infiintea/a !e catre un asociat unic0 (aloarea a+ortului in natura (a fi sta&ilita +e &a/a unei e-+erti/e !e s+ecialitate. O +ersoana fi/ica sau o +ersoana *uri!ica nu +oate fi asociat unic !ecat intr2o sin ura societate cu ras+un!ere limitata.O societate cu ras+un!ere limitata nu +oate a(ea ca asociat unic o alta societate cu ras+un!ere limitata0 alcatuita !intr2o sin ura +ersoana. A+orturile in numerar sunt o&li atorii la constituirea oricarei forme !e societate. A+orturile in natura sunt a!mise la toate formele !e societate. Aceste a+orturi se reali/ea/a +rin transferarea !re+turilor cores+un/atoare si +rin +re!area efecti(a catre societate a &unurilor aflate in stare !e utili/are. A+orturile in creante sunt li&erate +otri(it art. ,$. Asemenea a+orturi nu sunt
'

a!mise la societatile +e actiuni care se constituie +rin su&scri+tie +u&lica si nici la societatile in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata. Prestatiile in munca nu +ot constitui a+ort la formarea sau ma*orarea ca+italului social. Asociatii in societatea in nume colecti( si asociatii coman!itati se +ot o&li a la +restatii in munca cu titlu !e a+ort social !ar care nu +ot constitui a+ort la formarea sau la ma*orarea ca+italului social. In sc1im&ul acestui a+ort0 asociatii au !re+tul sa +artici+e0 +otri(it actului constituti(0 la im+artirea &eneficiilor si a acti(ului social0 ramanan!0 toto!ata0 o&li ati sa +artici+e la +ier!eri. La autentificarea actului constituti( se (a +re/enta !o(a!a eli&erata !e oficiul re istrului comertului +ri(in! !is+oni&ilitatea firmei si a em&lemei. Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin su scriptie pu lica Can! societatea +e actiuni se constituie +rin su&scri+tie +u&lica0 fon!atorii (or intocmi un +ros+ect !e emisiune0 .Pros+ectul !e emisiune semnat !e fon!atori in forma autentica (a tre&ui !e+us0 inainte !e +u&licare0 la oficiul re istrului comertului !in *u!etul in care se (a sta&ili se!iul societatii. . Pros+ectele !e emisiune care nu cu+rin! toate mentiunile sunt nule. Su&scriitorul nu (a +utea in(oca aceasta nulitate0 !aca a luat +arte la a!unarea constituti(a sau !aca a e-ercitat !re+turile si in!atoririle !e actionar. Su&scrierile !e actiuni se (or face +e unul sau +e mai multe e-em+lare ale +ros+ectului !e emisiune al fon!atorilor0 (i/ate !e *u!ecatorul !ele at. Su&scrierea (a cu+rin!e7 numele si +renumele sau !enumirea0 !omiciliul ori se!iul su&scriitorului8 numarul0 in litere0 al actiunilor su&scrise8 !ata su&scrierii si !eclaratia e-+resa ca su&scriitorul cunoaste si acce+ta +ros+ectul !e emisiune. +artici+arile la &eneficiile societatii0 re/er(ate !e fon!atori in folosul lor0 !esi acce+tate !e su&scriitori0 nu au efect !ecat !aca (or fi a+ro&ate !e a!unarea constituti(a. Cel mai tar/iu in termen !e 1> /ile !e la !ata inc1i!erii su&scrierii0 fon!atorii (or con(oca a!unarea constituti(a0 +rintr2o instiintare +u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei0 Partea a I?2a0 si in !oua /iare cu lar a ras+an!ire0 cu 1> /ile inainte !e !ata fi-ata +entru a!unare. Instiintarea (a cu+rin!e locul si !ata a!unarii0 care nu +oate !e+asi !oua luni !e la !ata

inc1i!erii su&scrierii0 si +reci/area +ro&lemelor care (or face o&iectul !iscutiilor. Societatea se +oate constitui numai !aca intre ul ca+ital social a fost su&scris si fiecare acce+tant a (arsat in numerar *umatate !in (aloarea actiunilor su&scrise la Casa !e Economii si Consemnatiuni ori la o societate &ancara sau la una !intre unitatile acestora. Restul !in ca+italul social su&scris (a tre&ui (arsat in termen !e 1" luni !e la inmatriculare.Actiunile ce re+re/inta a+orturi in natura (or tre&ui aco+erite inte ral. Daca su&scrierile +u&lice !e+asesc ca+italul social +re(a/ut in +ros+ectul !e emisiune sau sunt mai mici !ecat acesta0 fon!atorii sunt o&li ati sa su+una a+ro&arii a!unarii constituti(e ma*orarea sau0 !u+a ca/0 re!ucerea ca+italului social la ni(elul su&scri+tiei. #on!atorii sunt o&li ati sa intocmeasca o lista a celor care0 acce+tan! su&scri+tia0 au !re+tul sa +artici+e la a!unarea constituti(a0 cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia. Aceasta lista (a fi afisata la locul un!e se (a tine a!unarea0 cu cel +utin > /ile inainte !e a!unare.A!unarea ale e un +rese!inte si !oi sau mai multi secretari. Partici+area acce+tantilor se (a constata +rin liste !e +re/enta0 semnate !e fiecare !intre ei si (i/ate !e +rese!inte si !e unul !intre secretari. Oricare acce+tant are !re+tul sa faca o&ser(atii asu+ra listei afisate !e fon!atori0 inainte !e a se intra in or!inea !e /i a a!unarii0 care (a !eci!e asu+ra o&ser(atiilor. In a!unarea constituti(a0 fiecare acce+tant are !re+tul la un (ot0 in!iferent !e actiunile su&scrise. El +oate fi re+re/entat si +rin +rocura s+eciala. 6imeni nu +oate re+re/enta mai mult !e > acce+tanti. Acce+tantii care au constituit a+orturi in natura nu au !re+t !e (ot in !eli&erarile referitoare la a+orturile lor0 c1iar !aca ei sunt si su&scriitori !e actiuni in numerar ori se +re/inta ca man!atari ai altor acce+tanti. A!unarea constituti(a este le ala !aca sunt +re/enti *umatate +lus unu !in numarul acce+tantilor si ia 1otarari cu (otul ma*oritatii sim+le a celor +re/enti. Daca e-ista a+orturi in natura0 a(anta*e re/er(ate fon!atorilor0 o+eratiuni inc1eiate !e fon!atori in contul societatii ce se constituie si +e care aceasta urmea/a sa le ia asu+ra sa0 a!unarea constituti(a numeste0 in con!itiile art. 3,0 unul sau mai multi e-+erti0 care isi (or !a a(i/ul asu+ra e(aluarilor. Daca ma*oritatea ceruta nu +oate fi intrunita0 !esemnarea e-+ertilor se (a face !e *u!ecatorul !ele at0 la cererea oricarui acce+tant. Du+a ce e-+ertii au !e+us ra+ortul !e e(aluare0 fon!atorii con(oaca !in nou a!unarea constituti(a. Daca (aloarea a+orturilor in natura0 sta&ilita !e e-+erti0 este inferioara cu o cincime aceleia +re(a/ute !e fon!atori in +ros+ectul

!e emisiune0 oricare acce+tant se +oate retra e0 anuntan!u2i +e fon!atori0 +ana la !ata fi-ata +entru a!unarea constituti(a. Actiunile re(enin! acce+tantilor care s2au retras +ot fi +reluate !e fon!atori in termen !e 30 !e /ile0 sau0 ulterior0 !e alte +ersoane0 +e cale !e su&scri+tie +u&lica. A!unarea constituti(a are urmatoarele o&li atii7 2 (erifica e-istenta (arsamintelor8 2 e-aminea/a si (ali!ea/a ra+ortul e-+ertilor !e e(aluare a a+orturilor in natura8 a+ro&a +artici+arile la &eneficii ale fon!atorilor si o+eratiunile inc1eiate in contul societatii8 2 !iscuta si a+ro&a actul constituti( al societatii0 mem&rii +re/enti re+re/entan!0 in acest sco+0 si +e cei a&senti0 si !esemnea/a +e aceia care se (or +re/enta +entru autentificarea actului si in!e+linirea formalitatilor cerute +entru constituirea societatii8 2 numeste +e a!ministratori si cen/ori. ?arsamintele efectuate0 +entru constituirea societatii +rin su&scri+tie +u&lica (or fi +re!ate +ersoanelor insarcinate cu incasarea lor0 +rin actul constituti(0 iar in li+sa unei !is+o/itii0 +ersoanelor !esemnate +rin !eci/ia consiliului !e a!ministratie0 !u+a +re/entarea certificatului la oficiul re istrului comertului0 !in care re/ulta inmatricularea societatii. Daca constituirea societatii nu a a(ut loc0 restituirea (arsamintelor se (a face !irect acce+tantilor. #on!atorii iau asu+ra lor consecintele actelor si ale c1eltuielilor necesare constituirii societatii0 iar !aca0 !in orice cau/a0 aceasta nu se (a constitui0 ei nu se +ot in!re+ta im+otri(a acce+tantilor. #on!atorii sunt o&li ati sa +re!ea a!ministratorilor !ocumentele si cores+on!enta referitoare la constituirea societatii. #on!atorii si +rimii a!ministratori sunt soli!ar ras+un/atori0 !in momentul constituirii societatii0 fata !e societate si !e terti +entru7 2 su&scrierea inte rala a ca+italului social si efectuarea (arsamintelor sta&ilite !e le e sau !e actul constituti(8 2 e-istenta a+orturilor in natura8 2 (eri!icitatea +u&licatiilor facute in (e!erea constituirii societatii. #on!atorii sunt ras+un/atori0 !e asemenea0 !e (ala&ilitatea o+eratiunilor inc1eiate in contul societatii inainte !e constituire si luate !e aceasta asu+ra sa. A!unarea enerala nu (a +utea !a !escarcare fon!atorilor si +rimilor a!ministrtori0 +entru ras+un!erea ce le re(ine0 tim+ !e > ani.

A!unarea constituti(a (a 1otari asu+ra cotei !e +artici+are !in &eneficiul net ce re(ine fon!atorilor unei societati constituite +rin su&scri+tie +u&lica. Cota +re(a/uta nu +oate !e+asi '< !in &eneficiul net si nu +oate fi acor!ata +entru o +erioa!a mai mare !e > ani !e la !ata constituirii societatii. In ca/ul ma*orarii ca+italului social0 !re+turile fon!atorilor (or +utea fi e-ercitate numai asu+ra &eneficiului cores+un/ator ca+italului social initial. De !is+o/itiile acestui articol +ot &eneficia numai +ersoanele fi/ice carora li s2a recunoscut calitatea !e fon!ator +rin actul constituti(. In ca/ !e !i/ol(are antici+ata a societatii0 fon!atorii au !re+tul sa ceara !aune !e la societate0 !aca !i/ol(area s2a facut in frau!a !re+turilor lor. Dre+tul la actiune in !aune se +rescrie +rin trecerea a ' luni !e la !ata a!unarii enerale a actionarilor care a 1otarat !i/ol(area antici+ata. Inmatricularea societatii In termen !e 1> /ile !e la !ata autentificarii actului constituti(0 fon!atorii sau a!ministratorii societatii0 ori un im+uternicit al acestora0 (or cere inmatricularea societatii in re istrul comertului in a carui ra/a teritoriala isi (a a(ea se!iul societatea.Cererea (a fi insotita !e7 a4 actul constituti( al societatii8 &4 !o(a!a efectuarii (arsamintelor in con!itiile actului constituti(8 c4 actele +ri(in! +ro+rietatea asu+ra a+orturilor in natura0 iar in ca/ul in care +rintre ele fi urea/a si imo&ile0 certificatul constatator al sarcinilor !e care sunt re(ate8 !4 actele constatatoare ale o+eratiunilor inc1eiate in contul societatii si a+ro&ate !e asociati8 e4 !eclaratia +e +ro+ria ras+un!ere a fon!atorilor0 a a!ministratorilor si a cen/orilor ca in!e+linesc con!itiile +re(a/ute !e +re/enta le e. Toate a(i/ele sau actele !e autori/are0 eli&erate !e catre autoritatile +u&lice in functie !e o&iectul !e acti(itate al unei societati0 (or fi solicitate !e catre oficiul re istrului comertului0 in termen !e > /ile !e la inre istrarea cererii0 iar autoritatile com+etente (or tre&ui sa emita a(i/ele sau actele !e autori/are in termen !e 1> /ile. 6u este necesar a se !e+une a(i/ele sau autori/arile te1nice si nici cele a caror eli&erare este le al con!itionata !e inmatricularea societatii. Controlul le alitatii actelor sau fa+telor care0 +otri(it le ii0 se inre istrea/a in re istrul comertului se e-ercita !e *ustitie +rintr2un *u!ecator !ele at.La ince+utul fiecarui an *u!ecatoresc0 +rese!intele tri&unalului (a

10

!ele a0 la oficiul re istrului comertului0 unul sau mai multi *u!ecatori ai tri&unalului. @u!ecatorul !ele at (a +utea !is+une efectuarea unei e-+erti/e0 in contul +artilor0 +recum si a!ministrarea altor !o(e/i. La societatile +e actiuni0 !aca e-ista a+orturi in natura0 a(anta*e re/er(ate fon!atorilor0 o+eratiuni inc1eiate !e fon!atori in contul societatii ce se constituie si +e care aceasta urmea/a sa le ia asu+ra sa0 *u!ecatorul !ele at numeste0 in termen !e > /ile !e la inre istrarea cererii0 unul sau mai multi e-+erti !in lista e-+ertilor autori/ati. Acestia (or intocmi un ra+ort cu+rin/an! !escrierea si mo!ul !e e(aluare a fiecarui &un a+ortat si (or e(i!entia !aca (aloarea acestuia cores+un!e numarului si (alorii actiunilor acor!ate in sc1im&0 +recum si alte elemente in!icate !e *u!ecatorul !ele at. Pentru &unurile mo&ile noi (a fi luata in consi!erare factura. Ra+ortul (a fi !e+us in termen !e 1> /ile la oficiul re istrului comertului si (a +utea fi e-aminat !e cre!itorii +ersonali ai asociatilor sau !e alte +ersoane. La cererea si +e c1eltuiala acestora0 li se +ot eli&era co+ii inte rale sau +artiale !e +e ra+ort. 6u +ot fi numiti e-+erti7 2 ru!ele sau afinii +ana la ra!ul al +atrulea inclusi(0 ori sotii acelora care au constituit a+orturi in natura sau ai fon!atorilor8 2 +ersoanele care +rimesc0 su& orice forma0 +entru functiile +e care le in!e+linesc0 altele !ecat aceea !e e-+ert0 un salariu sau o remuneratie !e la fon!atori sau !e la cei care au constituit a+orturi in natura. In ca/ul in care cerintele le ale sunt in!e+linite0 *u!ecatorul !ele at0 +rin inc1eiere0 +ronuntata in termen !e > /ile !e la in!e+linirea acestor cerinte0 (a autori/a constituirea societatii si (a !is+une inmatricularea ei in re istrul comertului0 in con!itiile +re(a/ute !e le ea +ri(in! acest re istru. O !ata cu efectuarea inmatricularii0 inc1eierea *u!ecatorului !ele at se comunica0 !in oficiu0 Monitorului Oficial al Romaniei0 s+re +u&licare0 +e c1eltuiala +artilor0 +recum si a!ministratiei financiare in ra/a careia se afla se!iul societatii +entru e(i!enta fiscala0 cu mentionarea numarului !e inmatriculare in re istrul comertului. La cererea si +e c1eltuiala +artilor0 actul constituti(0 (i/at !e *u!ecatorul !ele at0 se +u&lica in acelasi Monitor Oficial0 al Romaniei0 Partea a I?2a0 inte ral sau in e-tras. In ca/ul societatilor in nume colecti( sau in coman!ita sim+la0 in Monitorul Oficial al Romaniei se +oate +u&lica numai un e-tras al inc1eierii0 (i/at !e *u!ecatorul !ele at0 care (a cu+rin!e7 !ata inc1eierii0 !atele !e i!entificare a asociatilor0 !enumirea si0 !aca e-ista0 em&lema societatii0 se!iul0 forma0 o&iectul !e acti(itate +e scurt0 ca+italul social0 !urata societatii0 numarul !e inmatriculare in re istrul comertului.

11

#ilialele sunt societati comerciale cu +ersonalitate *uri!ica si se infiintea/a intr2una !intre formele !e societate enumerate la art. " si in con!itiile +re(a/ute +entru acea forma. Ele (or a(ea re imul *uri!ic al formei !e societate in care s2au constituit. Sucursalele sunt !e/mem&raminte fara +ersonalitate *uri!ica ale societatilor comerciale si se inmatriculea/a0 inainte !e ince+erea acti(itatii lor0 in re istrul comertului !in *u!etul in care (or functiona. Daca sucursala se infiintea/a intr2o localitate !in acelasi *u!et sau in aceeasi localitate cu societatea fon!atoare0 ea se (a inmatricula in acelasi re istru al comertului0 insa !istinct0 ca inmatriculare in!e+en!enta. Re imul *uri!ic al sucursalei se a+lica oricarui alt se!iu secun!ar0 in!iferent !e !enumirea lui0 caruia societatea care il infiintea/a ii atri&uie statut !e sucursala. Celelalte se!ii secun!are 2 a entii0 re+re/entante sau alte asemenea se!ii 2 se mentionea/a numai in ca!rul inmatricularii societatii in re istrul comertului se!iului +rinci+al. Societatile comerciale straine +ot infiinta in Romania0 cu res+ectarea le ii romane0 filiale0 +recum si sucursale0 a entii0 re+re/entante sau alte se!ii secun!are0 !aca acest !re+t le este recunoscut !e le ea statutului lor or anic. Re+re/entantii societatii sunt o&li ati sa !e+una la oficiul re istrului comertului semnaturile lor0 in termen !e 1> /ile !e la !ata inmatricularii societatii0 !aca au fost numiti +rin actul constituti(0 iar cei alesi in tim+ul functionarii societatii0 in termen !e 1> /ile !e la ale ere. Efectele incalcarii cerintelor le!ale de constituire a societatii Can! actul constituti( nu cu+rin!e mentiunile +re(a/ute !e le e ori cu+rin!e clau/e +rin care se incalca o !is+o/itie im+erati(a a le ii sau can! nu s2a in!e+linit o cerinta le ala +entru constituirea societatii0 *u!ecatorul !ele at0 !in oficiu sau la cererea oricarui asociat ori a altor +ersoane interesate0 (a res+in e0 +rin inc1eiere0 moti(at0 cererea !e inmatriculare0 in afara !e ca/ul in care asociatii inlatura asemenea nere ularitati. @u!ecatorul !ele at (a lua act in inc1eiere !e re ulari/arile efectuat In ca/ul in care fon!atorii sau re+re/entantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen le al0 oricare asociat +oate cere oficiului re istrului comertului efectuarea inmatricularii0 !u+a ce0 +rin notificare sau scrisoare recoman!ata0 i2a +us in intar/iere0 iar ei nu s2au conformat in cel mult , /ile !e la +rimire. Daca0 totusi0 inmatricularea nu s2a efectuat in termenele +re(a/ute !e alineatul +rece!ent0 asociatii sunt eli&erati !e o&li atiile ce !ecur !in su&scri+tiile lor0 !u+a trecerea a 3 luni !e la !ata autentificarii actului
1"

constituti(0 in afara !e ca/ul in care acesta +re(e!e altfel. Daca un asociat a cerut in!e+linirea formalitatilor !e inmatriculare0 nu se (a mai +utea +retin!e !e nici unul !intre ei eli&erarea !e o&li atiile ce !ecur !in su&scri+tie In ca/ul unor nere ularitati constatate !u+a inmatriculare0 societatea este o&li ata sa ia masuri +entru inlaturarea lor0 in cel mult , /ile !e la !ata constatarii acelor nere ularitati. Daca societatea nu se conformea/a0 orice +ersoana interesata +oate cere tri&unalului sa o&li e or anele societatii0 su& sanctiunea +latii !e !aune cominatorii0 sa le re ulari/e/e. #on!atorii0 re+re/entantii societatii0 +recum si +rimii mem&ri ai or anelor !e con!ucere0 !e a!ministrare si !e control ale societatii ras+un! nelimitat si soli!ar +entru +re*u!iciul cau/at +rin nere ulariti. Actele sau fa+tele0 +entru care nu s2a efectuat +u&licitatea +re(a/uta !e le e0 nu +ot fi o+use tertilor0 in afara !e ca/ul in care societatea face !o(a!a ca acestia le cunosteau. O+eratiunile efectuate !e societate inainte !e a 1'2a /i !e la !ata +u&licarii in Monitorul Oficial al Romaniei a inc1eierii *u!ecatorului !ele at nu sunt o+o/a&ile tertilor0 care !o(e!esc ca au fost in im+osi&ilitate !e a lua cunostinta !es+re ele. Tertii +ot in(oca insa actele sau fa+tele cu +ri(ire la care nu s2a in!e+linit +u&licitatea0 in afara !e ca/ul in care omisiunea +u&licitatii le li+seste !e efecte. Societatea este o&li ata sa (erifice i!entitatea !intre te-tul !e+us la oficiul re istrului comertului si cel +u&licat in Monitorul Oficial al Romaniei sau in +resa. In ca/ !e neconcor!anta0 tertii +ot o+une societatii oricare !intre te-te0 in afara !e ca/ul in care societatea face !o(a!a ca ei cunosteau te-tul !e+us la oficiul re istrului comertului. #on!atorii0 re+re/entantii si alte +ersoane0 care au lucrat in numele unei societati in curs !e constituire0 ras+un! soli!ar si nelimitat fata !e terti +entru actele *uri!ice inc1eiate cu acestia in contul societatii0 in afara !e ca/ul in care societatea0 !u+a ce a !o&an!it +ersonalitate *uri!ica0 le2a +reluat asu+ra sa. Actele astfel +reluate sunt consi!erate a fi fost ale societatii inca !e la !ata inc1eierii lor 6ici societatea si nici tertii nu +ot o+une0 +entru a se sustra e !e la o&li atiile asumate0 o nere ularitate in numirea re+re/entantilor0 a!ministratorilor sau a altor +ersone care fac +arte !in or anele societatii0 atunci can! aceasta numire a fost +u&licata in conformitate cu le ea. Societatea nu +oate in(oca fata !e terti numirile in functiile mentionate in alineatul +rece!ent sau incetarea acestor functii0 !aca ele nu au fost +u&licate in conformitate cu le ea. In ra+orturile cu tertii0 societatea +e actiuni0 in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata este an a*ata +rin actele or anelor sale0 c1iar !aca aceste
13

acte !e+asesc o&iectul !e acti(itate0 in afara !e ca/ul in care ea !o(e!este ca tertii cunosteau sau0 in im+re*urarile !ate0 tre&uia sa cunoasca !e+asirea acestuia. Pu&licarea actului constituti( nu +oate constitui0 sin ura0 !o(a!a cunoasterii. Clau/ele actului constituti( ori 1otararile or anelor statutare ale societatilor +re(a/ute in alineatul +rece!ent0 care limitea/a +uterile conferite !e le e acestor or ane0 sunt ino+o/a&ile tertilor0 c1iar !aca au fost +u&licate. 6ulitatea unei societati inmatriculate in re istrul comertului +oate fi !eclarata !e tri&unal numai atunci can!7 a4 li+seste actul constituti( sau can! acesta nu a fost inc1eiat in forma autentica8 &4 toti fon!atorii au fost +otri(it le ii0 inca+a&ili0 la !ata constituirii societatii8 c4 o&iectul !e acti(itate al societatii este ilicit sau contrar or!inii +u&lice8 !4 li+seste inc1eierea *u!ecatorului !ele at !e inmatriculare a societatii8 e4 li+seste autori/area le ala a!ministrati(a !e constituire a societatii8 f4 actul constituti( nu +re(e!e !enumirea societatii0 o&iectul sau !e acti(itate0 a+orturile asociatilor si ca+italul social su&scris8 4 s2au incalcat !is+o/itiile le ale +ri(in! ca+italul social minim0 su&scris si (arsat8 14 nu s2a res+ectat numarul minim !e asociati0 +re(a/ut !e le e. 6ulitatea nu +oate fi !eclarata in ca/ul in care cau/a ei0 in(ocata in cererea !e anulare0 a fost inlaturata inainte !e a se +une conclu/ii in fon! la tri&unal. Pe !ata la care 1otararea *u!ecatoreasca !e !eclarare a nulitatii a !e(enit ire(oca&ila0 societatea incetea/a fara efect retroacti( si intra in lic1i!are. Dis+o/itiile le ale +ri(in! lic1i!area societatilor ca urmare a !i/ol(arii se a+lica in mo! cores+un/ator. +rin 1otararea *u!ecatoreasca !e !eclarare a nulitatii se (or numi si lic1i!atorii societatii. Declararea nulitatii societatii nu a!uce atin ere actelor inc1eiate in numele sau. 6ici societatea si nici asociatii nu +ot o+une tertilor !e &una2cre!inta nulitatea societatii. Functionarea societatilor comerciale In li+sa !e sti+ulatie contrara0 &unurile constituite ca a+ort in societate !e(in +ro+rietatea acesteia !in momentul inmatricularii ei in re istrul comertului. Asociatul care intar/ie sa !e+una a+ortul social este ras+un/ator !e !aunele +ricinuite0 iar !aca a+ortul a fost sti+ulat in numerar este o&li at si la +lata !o&an/ilor le ale !in /iua in care tre&uia sa faca (arsamantul. Pe !urata societatii0 cre!itorii asociatului +ot sa2si e-ercite !re+turile lor numai asu+ra +artii !in &eneficiile cu(enite asociatului !u+a &ilantul conta&il0 iar !u+a !i/ol(area societatii asu+ra +artii ce i s2ar cu(eni +rin
1$

lic1i!are.Cre!itorii +ot totusi +o+ri0 in tim+ul !uratei societatii0 +artile ce s2ar cu(eni asociatilor +rin lic1i!are sau +ot sec1estra si (in!e actiunile !e&itorului lor. 94 Cota2+arte !in &eneficiu ce se (a +lati fiecarui asociat constituie !i(i!en!. 94 Di(i!en!ele se (or +lati asociatilor +ro+ortional cu cota !e +artici+are la ca+italul social (arsat0 !aca +rin actul constituti( nu s2a +re(a/ut altfel. 94 6u se (or +utea !istri&ui !i(i!en!e !ecat !in &eneficiile reale. 94 Di(i!en!ele +latite contrar !is+o/itiilor !e mai sus se (or restitui. 94 Dre+tul la actiunea !e restituire a !i(i!en!elor se +rescrie in termen !e 3 ani !e la !ata !istri&uirii lor. 94 Di(i!en!ele care se cu(in !u+a !ata transmiterii actiunilor a+artin cesionarului0 in afara !e ca/ul in care +artile au con(enit altfel. Daca se constata o micsorare a ca+italului social0 acesta (a tre&ui intre it sau re!us0 mai inainte !e a se +utea face (reo re+arti/are sau !istri&uire !e &eneficiu

A!ministratorii7 2+ot face toate o+eratiunile cerute +entru a!ucerea la in!e+linire a o&iectului !e acti(itate al societatii0 afara !e restrictiile aratate in actul constituti(. 2sunt o&li ati sa ia +arte la toate a!unarile societatii0 la consiliile !e a!ministratie si la or anele !e con!ucere similare acestora. A!ministratorii care au !re+tul !e a re+re/enta societatea nu il +ot transmite !ecat !aca aceasta facultate li s2a acor!at in mo! e-+res. A!ministratorul care0 fara !re+t0 isi su&stituie alta +ersoana ras+un!e soli!ar cu aceasta +entru e(entualele +a u&e +ro!use societatii. O&li atiile si ras+un!erea a!ministratorilor sunt re lementate !e !is+o/itiile referitoare la man!at si !e cele s+ecial +re(a/ute in aceasta le e. A!ministratorii sunt soli!ar ras+un/atori fata !e societate +entru7 a4 realitatea (arsamintelor efectuate !e asociati8 &4 e-istenta reala a !i(i!en!elor +latite8 c4 e-istenta re istrelor cerute !e le e si corecta lor tinere8 !4 e-acta in!e+linire a 1otararilor a!unarilor enerale8

1>

e4 stricta in!e+linire a in!atoririlor +e care le ea0 actul constituti( le im+un. Actiunea in ras+un!ere im+otri(a a!ministratorilor a+artine si cre!itorilor societatii0 insa acestia o (or +utea e-ercita numai in ca/ !e faliment al societatii. Functionarea societatilor cu raspundere limitata" A!unarea asociatilor are urmatoarele o&li atii +rinci+ale7 a4 sa a+ro&e &ilantul conta&il si sa sta&ileasca re+arti/area &eneficiului net8 &4 sa !esemne/e +e a!ministratori si cen/ori0 sa2i re(oce si sa le !ea !escarcare !e acti(itatea lor8 c4 sa !eci!a urmarirea a!ministratorilor si cen/orilor +entru !aunele +ricinuite societatii0 !esemnan! si +ersoana insarcinata sa o e-ercite8 !4 sa mo!ifice actul constituti(. A!ministratorii sunt o&li ati sa con(oace a!unarea asociatilor la se!iul social0 cel +utin o !ata +e an sau !e cate ori este necesar. Un asociat sau un numar !e asociati0 ce re+re/inta cel +utin o +atrime !in ca+italul social0 (or +utea cere con(ocarea a!unarii enerale0 aratan! sco+ul acestei con(ocari. Con(ocarea a!unarii se (a face in forma +re(a/uta in actul constituti(0 iar li+sa unei !is+o/itii s+eciale0 +rin scrisoare recoman!ata0 cu cel +utin 10 /ile inainte !e /iua fi-ata +entru tinerea acesteia0 aratan!u2se or!inea !e /i. Societatea este a!ministrata !e unul sau mai multi a!ministratori0 asociati sau neasociati0 numiti +rin actul constituti( sau !e a!unarea enerala. A!ministratorii nu +ot +rimi0 fara autori/area a!unarii asociatilor0 man!atul !e a!ministrator in alte societati concurente sau a(an! acelasi o&iect !e acti(itate0 nici sa faca acelasi fel !e comert ori altul concurent +e cont +ro+riu sau +e contul altei +ersoane fi/ice sau *uri!ice0 su& sanctiunea re(ocarii si ras+un!erii +entru !aune. Societatea tre&uie sa tina0 +rin ri*a a!ministratorilor0 un re istru al asociatilor0 in care se (or inscrie0 !u+a ca/0 numele si +renumele0 !enumirea0 !omiciliul sau se!iul fiecarui asociat0 +artea acestuia !in ca+italul social0 transferul +artilor sociale sau orice alta mo!ificare +ri(itoare la acestea. Societatea cu ras+un!ere limitata nu +oate emite o&li atiuni. #ilantul conta il

1'

%ilantul conta&il al societatii si contul !e +rofit si +ier!eri (or fi intocmite !u+a normele +re(a/ute +entru societatea +e actiuni. Du+a a+ro&area !e catre a!unarea enerala a asociatilor0 ele (or fi !e+use !e a!ministratori0 in termen !e 1> /ile0 la a!ministratia financiara. Un e-em+lar al &ilantului conta&il si al contului !e +rofit si +ier!eri0 (i/at !e a!ministratia financiara0 (a fi !e+us la oficiul re istrului comertului. Dis+o/itiile +re(a/ute +entru fon!urile !e re/er(a la societatea +e actiuni0 ca si acelea +ri(itoare la re!ucerea ca+italului social0 se a+lica si societatilor cu ras+un!ere limitata. Modificarea actului constitutiv Actul constituti( +oate fi mo!ificat !e asociati0 cu res+ectarea con!itiilor !e fon! si !e forma +re(a/ute +entru inc1eierea lui. Mo!ificarile +ri(in! mutarea se!iului societatii in alta localitate0 sc1im&area o&iectului +rinci+al !e acti(itate0 mo!ificarea ca+italului social0 fu/iunea si !i(i/area0 re!ucerea sau +relun irea !uratei societatii0 !i/ol(area si lic1i!area ei se (or mentiona in re istrul comertului numai in &a/a inc1eierii *u!ecatorului !ele at. Celelalte mo!ificari se (or mentiona0 cu res+ectarea !is+o/itiilor le ale0 in &a/a re/olutiei !irectorului re istrului comertului. Aceasta re/olutie are0 in mo! cores+un/ator0 re imul le al al inc1eierii *u!ecatorului !ele at. Actul a!itional cu+rin/an! te-tul inte ral al +re(e!erilor actului constituti(0 mo!ificate0 se !e+une la oficiul re istrului comertului si se mentionea/a in acest re istru0 !u+a care se transmite0 !in oficiu0 Monitorului Oficial al Romaniei0 s+re +u&licare0 +e c1eltuiala societatii. Actul mo!ificator al actului constituti( al unei societati in nume colecti( sau in coman!ita sim+la0 in forma autentica0 se !e+une la oficiul re istrului comertului si se mentionea/a in acest re istru0 fara a fi o&li atorie +u&licarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Daca se a!uc mai multe mo!ificari actului constituti(0 fie concomitent fie succesi(0 acesta (a fi actuali/at cu toate mo!ificarile la /i si0 in aceasta forma0 (a fi !e+us la oficiul re istrului comertului. In forma actuali/ata +otri(it alineatului +rece!ent0 se +ot omite numele sau !enumirea si celelalte !ate !e i!entificare ale fon!atorilor si ale +rimilor mem&ri ai or anelor societatii. Omisiunea este +ermisa numai !aca au trecut cel +utin > ani !e la !ata inmatricularii societatii si numai !aca actul constituti( nu +re(e!e altfel. Sc1im&area formei societatii0 +relun irea !uratei ei sau alte mo!ificari ale actului constituti( al societatii nu atra crearea unei +ersoane *uri!ice noi.

1)

Reducerea sau ma$orarea capitalului social 914 Ca+italul social +oate fi re!us +rin7 a4 micsorarea numarului !e actiuni sau +arti sociale8 &4 re!ucerea (alorii nominale a actiunilor sau a +artilor sociale8 c4 !o&an!irea +ro+riilor actiuni0 urmata !e anularea lor. 9"4 Ca+italul social mai +oate fi re!us0 atunci can! re!ucerea nu este moti(ata !e +ier!eri0 +rin7 a4 scutirea totala sau +artiala a asociatilor !e (arsamintele !atorate8 &4 restituirea catre actionari a unei cote2+arti !in a+orturi0 +ro+ortionala cu re!ucerea ca+italului social si calculata e al +entru fiecare actiune sau +arte sociala8 c4 alte +roce!ee +re(a/ute !e le e. Re!ucerea ca+italului social (a +utea fi facuta numai !u+a trecerea a !oua luni !in /iua in care 1otararea a fost +u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei. :otararea (a tre&ui sa res+ecte minimul !e ca+ital social0 atunci can! le ea il fi-ea/a0 sa arate moti(ele +entru care se face re!ucerea si +roce!eul ce (a fi utili/at +entru efectuarea ei. Can! societatea a emis o&li atiuni0 nu se (a +utea +roce!a la re!ucerea ca+italului social +rin restituiri facute actionarilor !in sumele ram&ursate in contul actiunilor0 !ecat in +ro+ortie cu (aloarea o&li atiunilor ram&ursate. Ca+italul social se +oate mari +rin emisiunea !e actiuni noi sau +rin ma*orarea (alorii nominale a actiunilor e-istente in sc1im&ul unor noi a+orturi in numerar si;sau in natura. De asemenea0 actiunile noi sunt li&erate +rin incor+orarea re/er(elor0 cu e-ce+tia re/er(elor le ale0 +recum si a &eneficiilor sau a +rimelor !e emisiune0 ori +rin com+ensarea unor creante lic1i!e si e-i i&ile asu+ra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele fa(ora&ile !in ree(aluarea +atrimoniului social +ot fi incluse in re/er(e si utili/ate +entru ma*orarea ca+italului social. Marirea ca+italului social +rin ma*orarea (alorii nominale a actiunilor +oate fi 1otarata numai cu (otul tuturor actionarilor0 in afara !e ca/ul can! este reali/ata +rin incor+orarea re/er(elor0 &eneficiilor sau +rimelor !e emisiune. Societatea +e actiuni isi (a +utea ma*ora ca+italul social0 cu res+ectarea !is+o/itiilor +re(a/ute +entru constituirea societatii. In ca/ !esu&scri+tie +u&lica0 +ros+ectul !e emisiune0 +urtan! semnaturile autentice a !oi !intre a!ministratori0 (a fi !e+us la re istrul comertului +entru in!e+linirea formalitatilor si (a cu+rin!e7 a4 !ata si numarul inmatricularii societatii in re istrul comertului8 &4 !enumirea si se!iul societatii8
1,

c4 ca+italul social su&scris si (arsat8 !4 numele si +renumele a!ministratorilor0 cen/orilor si !omiciliul lor8 e4 ultimul &ilant conta&il a+ro&at0 contul !e +rofit si +ier!eri si ra+ortul cen/orilor8 f4 !i(i!en!ele +latite in ultimii > ani sau !e la constituire0 !aca0 !e la aceasta !ata0 au trecut mai +utin !e > ani8 4 o&li atiunile emise !e societate8 14 1otararea a!unarii enerale +ri(itoare la noua emisiune !e actiuni0 (aloarea totala a acestora0 numarul si (aloarea lor nominala0 felul lor0 relatii +ri(itoare la a+orturi0 altele !ecat in numerar0 si a(anta*ele acor!ate acestora0 +recum si !ata !e la care se (or +lati !i(i!en!ele. Acce+tantul (a +utea in(oca nulitatea +ros+ectului !e emisiune ce nu cu+rin!e toate mentiunile aratate0 !aca nu a e-ercitat in nici un mo! !re+turile si o&li atiile sale !e actionar. Ma*orarea ca+italului social al unei societati +rin oferta +u&lica !e (alori mo&iliare0 !efinita ca atare +rin Le ea nr. >";1..$0 este su+usa acelei le i. In ca/ !e ma*orare a ca+italului social0 +rin oferta +u&lica0 a!ministratorii sunt soli!ar ras+un/atori !e e-actitatea celor aratate in +ros+ectul !e emisiune0 in +u&licatiile facute !e societate sau in cererile a!resate oficiului re istrului comertului0 in (e!erea ma*orarii ca+italului social. Daca ma*orarea ca+italului social se face +rin a+orturi in natura0 a!unarea enerala e-traor!inara0 care a 1otarat aceasta0 (a numi unul sau mai multi e-+erti +entru e(aluarea acestor a+orturi. A+orturi in creante nu sunt a!mise. Du+a !e+unerea ra+ortului !e e-+erti/a0 a!unarea enerala e-traor!inara con(ocata !in nou0 a(an! in (e!ere conclu/iile e-+ertilor0 +oate 1otari ma*orarea ca+italului social. :otararea a!unarii enerale tre&uie sa cu+rin!a !escrierea a+orturilor in natura0 numele +ersoanelor ce le efectuea/a si numarul actiunilor ce se (or emite in sc1im&. Actiunile emise +entru ma*orarea ca+italului social (or fi oferite s+re su&scriere in +rimul ran! celorlalti actionari0 in +ro+ortie cu numarul actiunilor +e care le +ose!a si cu o&li atia ca acestia sa2si e-ercite !re+tul lor !e +referinta in termenul 1otarat !e a!unarea enerala0 !aca in actul constituti( nu se +re(e!e altfel. Du+a e-+irarea acestui termen0 actiunile (or +utea fi su&scrise !e +u&lic. E%cluderea si retra!erea asociatilor

1.

914 Poate fi e-clus !in societatea in nume colecti(0 in coman!ita sim+la sau cu ras+un!ere limitata7 a4 asociatul care0 +us in intar/iere0 nu a!uce a+ortul la care s2a o&li at8 &4 asociatul cu ras+un!ere nelimitata in starea !e faliment sau care a !e(enit le almente inca+a&il8 c4 asociatul cu ras+un!ere nelimitata care se amesteca fara !re+t in a!ministratie !4 asociatul a!ministrator care comite frau!a in !auna societatii sau se ser(este !e semnatura sociala sau !e ca+italul social in folosul lui sau al altora. Di&olvarea' fu&iunea si divi&area societatilor comerciale Societatea se !i/ol(a +rin7 a4 trecerea tim+ului sta&ilit +entru !urata societatii8 &4 im+osi&ilitatea reali/arii o&iectului !e acti(itate al societatii sau reali/area acestuia8 c4 !eclararea nulitatii societatii8 !4 1otararea a!unarii enerale8 e4 1otararea tri&unalului0 la cererea oricarui asociat0 +entru moti(e temeinice0 +recum neintele erile ra(e !intre asociati0 care im+ie!ica functionarea societatii8 f4 falimentul societatii8 4 alte cau/e +re(a/ute !e le e sau !e actul constituti( al societatii. Societatea +e actiuni se !i/ol(a7 a4 can! ca+italul social se re!uce su& minimul le al8 &4 can! numarul actionarilor sca!e su& minimul le al. Societatea in coman!ita +e actiuni sau cu ras+un!ere limitata se !i/ol(a in ca/ul +ier!erii unei *umatati !in ca+italul sau social sau0 !u+a ca/0 al re!ucerii lui su& minimul le al. Societatile in nume colecti( sau cu ras+un!ere limitata se !i/ol(a +rin falimentul0 inca+acitatea0 e-clu!erea0 retra erea sau !ecesul unuia !intre asociati0 can!0 !atorita acestor cau/e0 numarul asociatilor s2a re!us la unul sin ur. Se e-ce+tea/a ca/ul can! in actul constituti( e-ista clau/a !e continuare cu mostenitorii sau can! asociatul ramas 1otaraste continuarea e-istentei societatii su& forma societatii cu ras+un!ere limitata cu asociat unic. Di/ol(area societatilor comerciale tre&uie sa fie inscrisa in re istrul comertului si +u&licata in Monitorul Oficial al Romaniei. Fu&iunea si divi&area societatilor

"0

#u/iunea se face +rin a&sor&irea unei societati !e catre o alta societate sau +rin conto+irea a !oua sau mai multe societati +entru a alcatui o societate noua. Di(i/area se face +rin im+artirea intre ului +atrimoniu al unei societati care isi incetea/a e-istenta intre !oua sau mai multe societati e-istente sau care iau astfel fiinta. Societatea nu isi incetea/a e-istenta0 in ca/ul in care o +arte !in +atrimoniul ei se !es+rin!e si se transmite catre una sau mai multe societati e-istente sau care iau astfel fiinta.#u/iunea sau !i(i/area se 1otaraste !e fiecare societate in +arte0 in con!itiile sta&ilite +entru mo!ificarea actului constituti( al societatii. Daca0 +rin fu/iune sau !i(i/are0 se infiintea/a o noua societate0 aceasta se constituie in con!itiile +re(a/ute !e +re/enta le e +entru forma !e societate con(enita. #u/iunea sau !i(i/area are ca efect !i/ol(area0 fara lic1i!are0 a societatii care isi incetea/a e-istenta si transmiterea uni(ersala a +atrimoniului sau catre societatea sau societatile &eneficiare0 in starea in care se aseste la !ata fu/iunii sau a !i(i/arii0 in sc1im&ul atri&uirii !e actiuni sau !e +arti sociale ale acestora catre asociatii societatii care incetea/a si0 e(entual0 a unei sume in &ani0 care nu +oate !e+asi 10< !in (aloarea nominala a actiunilor sau a +artilor sociale atri&uite. #u/iunea sau !i(i/area are loc la urmatoarele !ate7 a4 in ca/ul constituirii uneia sau mai multor societatii noi0 la !ata inmatricularii in re istrul comertului a noii societati sau a ultimei !intre ele8 &4 in celelalte ca/uri0 la !ata inscrierii in re istrul comertului a mentiunii +ri(in! ma*orarea ca+italului social al societatii a&sor&ante. In ca/ul fu/iunii +rin a&sor&tie0 societatea a&sor&anta !o&an!este !re+turile si este tinuta !e o&li atiile societatii +e care o a&soar&e0 iar in ca/ul fu/iunii +rin conto+ire0 !re+turile si o&li atiile societatilor care isi incetea/a e-istenta trec asu+ra noii societati astfel infiintate. Lic(idarea societatilor comerciale Pentru lic1i!area si re+arti/area +atrimoniului social0 c1iar !aca in actul constituti( se +re(a! norme in acest sco+0 sunt o&li atorii urmatoarele re uli7 a4 +ana la +reluarea functiei !e catre lic1i!atori0 a!ministratorii continua man!atul lor &4 actul !e numire a lic1i!atorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior0 care ar a!uce sc1im&ari in +ersoana acestora0 tre&uie !e+use0 +rin ri*a lic1i!atorilor0 la oficiul re istrului comertului0 +entru a fi inscrise !e in!ata si +u&licate in Monitorul Oficial al Romaniei0 Partea a I?2a.

"1

Lic1i!atorii sunt !atori0 in!ata !u+a +reluarea functiei0 ca im+reuna cu a!ministratorii societatii sa faca un in(entar si sa inc1eie un &ilant0 care sa constate situatia e-acta a acti(ului si +asi(ului societatii si sa le semne/e Lic1i!atorii sunt o&li ati sa +rimeasca si sa +astre/e +atrimoniul societatii0 re istrele ce li s2au incre!intat !e a!ministratori si actele societatii. De asemenea0 ei (or tine un re istru cu toate o+eratiunile lic1i!arii0 in or!inea !atei lor.
Bibliografie

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990*) *** Republicat privind societatile comerciale anual Ba!ele contabilitatii ic dictionar al economiei de piata

""