Sunteți pe pagina 1din 15

METODE SI INSTRUMENTE DE EVALUARE

Laslo Antonia Cornelia Gradinita cu program normal nr. 2 Sighisoara

Strategiile didactice utilizate n nv !ntul "re#c$lar% Ulti ul &tudiu ela'$rat de UNI(E) *n anul #c$lar +,,-.+,,/01 "e un e#anti$n de 2334 cadre didactice1 "rivind &ituaia actual a nv !ntului "re#c$lar din R$ !nia1 aduce n atenia n$a&tr1 a cadrel$r didactice din nv !ntul "re#c$lar1 c!teva a&"ecte i "$rtante legate de &trategiile didactice 5$l$&ite6 7n ace&t &en&1 v$r 5i trecute n revi&t c!teva "uncte "rinci"ale a'$rdate n &tudiul a intit1 a&u"ra cr$ra &untei invitate & re5letai8 26 Organizarea &"aiului 5izic al &lii de gru" "e z$ne9&ect$are9arii Li'ertatea "e care $ la& "r$gra a actual cadrel$r didactice n a ena:area ediului educai$nal "entru de&5#urarea :$curil$r #i a activitil$r ale&e1 "recu #i a activitil$r c$ une "er ite 5iecrei educat$are & in &ea a de c$ndiiile "articulare ale z$nei1 grdiniei1 &"aiului cla&ei1 aterialel$r di&"$ni'ile1 intere&el$r c$"iil$r etc6 #i c$nduce la $ varietate 5$arte are de $dele nt!lnite n "ractic6 A#adar1 la nivelul &i&te ului &e reg&e&c &li cu +.- a&t5el de &"aii a ena:ate *e&te &ituaia cea ai de& reg&it1 cele ai 5recvente &"aii a ena:ate 5iind ;<i'li$teca%1 ;Arta% #i ;($n&trucii%01 &li de gru" care nu au a ena:at nici un a&t5el de &"aiu *&ituaii iz$late #i care &e dat$reaz &"aiului 5$arte redu& al &lii de gru" &au ulti5unci$nalitii ei01 "recu #i &li n care &ect$rizarea e&te ulti"l *;Lu ea "$ve#til$r%1 ;Mate atic%1 ;=tiine%1 ;>$curi de creaie% ? ;(&ua ""u#il$r%1 ;($n&trucii%1 ;Micul act$r%1 ;Muzic%@06 Diver&itatea $rganizrii z$nel$r "entru :$curile #i activitile ale&e nu &e g&e#te nu ai n nu rul ace&t$ra1 ci #i n denu irile "e care le "$art6 A&t5el1 "entru

d$ eniul ;Educarea li 'a:ului% z$na de :$c &e nu e#te de cele ai ulte $ri ;<i'li$teca%1 dar #i ;Lu ea literel$r%1 ;Lu ea "$ve#til$r%1 ;<a& e cla&ice%6 Aentru d$ eniul ate atic nt!lni 5ie ;Mate atica%1 Mani"ulative%1 ;($lul nu erel$r% &au ;Arietenul eu calculat$rul%1 iar "entru cel al #tiinel$r reg&i 8 ;=tiine ale naturii%1 ;(&ua ani alel$r% etc6 7n cazul &"aiului "entru :$curile de creaie ale c$"iil$r1 :$curile cu r$l1 el &e cBea de $'icei ;(&ua ""u#il$r%1 dar #i ;<uctria% &au ;(a&a ea%6 ECi&t gru"e "re#c$lare unde &unt a ena:ate &"aii $riginale1 ca de "ild8 ;=aB%1 ;A$ "ierii%1 ;Ti "ul%6 ECi&t n& #i &li de gru" *5$arte "uine la nu r0 unde nu nu ai c nu &unt $rganizate ace&te &"aii1 care au 5$&t g!ndite "entru a ncura:a :$curile #i activitile li'ere ale c$"iil$r1 dar &ala e&te a ena:at cu &ue a#ezate "e r!nduri1 a&e enea 'ncil$r din cla&ele "ri are6 De&5#urarea activitil$r ale&e1 a :$curil$r #i a alt$r activiti cu c$"iii 5$l$&ind &ect$arele9ariile9z$nele din &ala de cla&1 e&te re&i it ca $ &cBi 'are i "$rtant1 util "entru c$"ii6 7n ace&t c$nteCt1 5a"tul c li &e $5er c$"iil$r $ ai are li'ertate e&te a"reciat n $d de$&e'it de cadrele didactice1 dar1 "e de alt "arte1 le deter in & declare c ace&t lucru e&te 5$arte &$licitant "entru educat$are1 n "rinci"al dat$rit nece&itii unei cantiti i "$rtante de aterial didactic #i a unei atenii di&tri'utive de$&e'ite "e care tre'uie & $ ac$rde c$"iil$r $ &ingur "er&$an6 O alt "r$'le ridicat de c!teva dintre cadrele didactice intervievate a 5$&t #i aceea c ;&e lucreaz "rea ult "e arii de &ti ulare #i nu &e realizeaz $ "regtire "entru #c$al n ace&t 5el%6 7n&1 acea&t "rere ne c$nduce la ideea c "r$gra a "re#c$lar a 5$&t er$nat de&lu#it #i a"licat de cadrele didactice re&"ective #i c ace&tea nu au nele& c $'iectivele "r$gra ei "$t 5i nde"linite at!t n cadrul activitil$r c$ une1 c!t #i n cadrul activitil$r ale&e6 O recitire #i redi&cutare1 n cadrul nt!lniril$r et$dice &"t !nale1 a DBidului de a"licare al "r$gra ei "re#c$lare1 crede c ar 5i 'inevenit1 "entru evitarea un$r a&t5el de nenelegeri regreta'ile la ace&t $ ent6

+6 Erg$n$ ia derulrii activitil$r didactice 7n ur a $'&ervril$r la gru" realizate1 &e "$ate a5ir a c cele ai ulte dintre activitile cu c$"iii "re#c$lari au 5$&t "re"$nderent &tatice #i &.au de&5#urat n interi$rul &"aiului de nvare6 Activitile dina ice &e reg&e&c n ai "uin de un &5ert din &ituaiile $'&ervate1 iar cele de&5#urate n a5ara &"aiului cla&ei &unt #i ai "uine6 7n a:$ritatea cazuril$r1 c$"iii nu de&5#$ar activiti n a5ara &lii de gru"1 iar a:$ritatea $ entel$r dina ice &unt cele din ;"auze% ? ac$rdate c$"iil$r de la "r$gra n$r al1 "e care ace#tia aleg & #i le "etreac n curtea grdiniei1 &au $ entul nvi$rrii "etrecut "e B$lul grdiniei6 Se ni5icativ e&te at $&5era &ur"rin& de unii $'&ervat$ri8 ;Nu e&te ncura:at at $&5era de :$cE ea e&te &i ilar cu cea din cla&a I%6 Sunt #i cadre didactice *un &5ert din cele a&i&tate0 care reu#e&c & i "ri e un ecBili'ru ti"uril$r de activiti "r$iectate #i derulate n &ala de gru"6 (rede c ace&t lucru e&te un &e nal de alar "entru n$i t$i #i1 t$t$dat1 $'ilul "entru &ta'ilirea un$r inte1 n "lan "r$5e&i$nal1 de 'untire &au revizuire a activitii cu c$"iii1 n a#a 5el nc!t & a&igur ecBili'rul ntre activitile &tatice #i cele dina ice *at!t n cur&ul unei zile c!t #i n ti "ul unei &"t !ni0 #i & ac$rd atenia cuvenit i#crii n aer li'er a c$"ilului de v!r&t "re#c$lar6 -6 )$r e de $rganizare a gru"el$r "re#c$lare )$r ele de $rganizare a activitii &unt c$relate cu ti"urile de activiti derulate cu c$"iii "re#c$lari6 A&t5el8 . la activitile #i :$curile li'ere &au la activitatea "e z$ne9&ect$are9arii de &ti ulare "red$ in lucru n gru"uri ici &au individual1 iar gru"ul are &e reune#te d$ar "entru a"recierea "r$du&el$r activitiiE . la activitile $'ligat$rii1 c$ une &e lucreaz de cele ai ulte $ri cu t$t gru"ul1 dar une$ri acea&t 5$r &e c$ 'in cu rez$lvarea un$r &arcini individual1 n &cri& *"rin 5i#e de lucru0 &au $ralE evaluarea uncii n cazul activitil$r c$ une1 $'ligat$rii &e 5ace cu ntregul gru" &au individual6 )$l$&irea d$ inant a activitii cu gru"ul eCtin& e&te :u&ti5icat de educat$are "rin cu"rinderea unui v$lu ai

are de lucru6 . activitatea $"i$nal &e deruleaz "red$ inant n gru"uri iciE O'&ervaiile realizate "e 'aza a&i&tenel$r la activiti cu"rind #i ur t$arele idei8 . lucrul n "erecBi e&te 5$arte rar 5$l$&it n gru"ele "re#c$lareE . activitile n gru"uri ici &unt $ "er anen n cazul activitil$r li'er ale&e1 c!nd c$"iii lucreaz "e &ect$are9arii de &ti ulare1 iar gru"urile &e c$n&tituie "e 'aza $"iunii c$"iil$rE . lucrul "e gru"uri ici "une #i ai ult "r$'le a re&ur&el$r ateriale1 dre"t "entru care cadrele didactice din ediul rural nu "$t utiliza de& ace&te 5$r e de $rganizare6 T$ate ace&te date &unt c$n5ir ate #i &tati&tic1 n ur a r&"un&uril$r cadrel$r didactice la ntre'area re5erit$are la 5$r ele de $rganizare a activitil$r #i la "$nderea l$r6 7n &intez1 $"iniile 5$r ulate de cadrele didactice c$ntureaz c!teva tendine8 . cele ai ulte cadre didactice au declarat c 5$l$&e&c n activitile cu c$"iii 3,F activiti 5r$ntale1 +3F individuale #i +3F n gru"uri iciE . la a:$ritatea cadrel$r didactice cBe&ti$nate &e c$n&tat $ tendin de a "la&a activitile individuale #i cele de&5#urate cu gru"uri ici la egalitate *de eCe "lu8 +3F individuale #i +3F gru"uri ici0E . &unt #i cadre didactice care nu 5$l$&e&c dec!t d$u dintre 5$r ele de $rganizare cu c$"iii "re#c$lari8 . 5ie 5r$ntal #i n gru"uri ici . 5ie individual #i n gru"uri ici . 5ie nu ai 5r$ntal #i individualE . e&te 5$arte intere&ant 5a"tul c dintre cadrele didactice care &e ra"$rteaz nu ai la d$u din cele "atru 5$r e de activitate1 ni eni nu 5ace re5erire la lucrul n "erecBiE 7ntre alegerile ai de$&e'ite1 &e nal 8 . cadre didactice *+ cazuri0 care &e de&criu lucr!nd nu ai cu gru"uri iciE . cadre didactice care a"lic nu ai lucrul 5r$ntal *+ cazuri06 7n c$nteCtul de&cri&1 &e i "une $ ai atent c$n&iliere #i ndru are a cadrel$r didactice1 din "artea direct$ril$r1 et$di#til$r #i a in&"ect$ril$r de &"ecialitate1 "entru a &e ncura:a 5$l$&irea et$dei de lucru cu c$"iii n "erecBi1 "recu #i

'inarea ar $ni$a& #i e5icient a di5eritel$r 5$r e de $rganizare a c$lectivului de c$"ii1 n 5uncie de ti"ul #i c$ninutul activitii1 nivelul gru"ei etc6 /6 Met$de 5$l$&ite n nv !ntul "re#c$lar Una dintre $'&ervaiile curente care &e "$ate 5ace e&te aceea c1 de#i :$cul ar tre'ui & 5ie activitatea de 'az1 c$"iii au 5$&t l&ai & &e :$ace 5$arte "uin ti " #i nu ai n eta"a de di inea1 cea a activitil$r de&5#urate "e z$ne9&ect$are9arii de &ti ulare6 7n ulte dintre $'&ervrile derulate1 et$dele utilizate dina izeaz c$"iii ai ult "rin rit ul alert i "u& de cadrul didactic1 dec!t "rin e&ena activitii6 ($ncluziile $'&ervril$r la gru"ele "re#c$lare n "r$'le a et$del$r &unt c$ "letate de "r$'le ele c$n&tatate de direct$ri n ti "ul a&i&tenel$r #i al &cBi 'uril$r de eC"erien1 relie5ate n ti "ul di&cuiil$r de gru" #i anu e8 . necun$a#terea et$del$r n$iE . utilizarea "red$ inant a &trategiil$r didactice tradii$naleE . ver'ali& ul eCce&iv al educat$arel$rE . li"&a de &ti ulare a c$"iil$r n "artici"area direct #i activ n nvare1 dat$rit 5$l$&irii et$del$r eC"$zitive n de5av$area cel$r activ."artici"ative6 7n ace&t c$nteCt1 c$n&ider c e&te 'ine & reveni cu &eri$zitate la &tudiul individual1 $rientat cu de$&e'ire a&u"ra et$del$r de lucru cu "re#c$larii #i la intera&i&tene #i lecii de&cBi&e1 ca i:l$c cert de re ediere a de5icienel$r c$n&tatate n "lanul et$del$r 5$l$&ite n activitatea de "redare.nvare.evaluare6 36 Utilizarea i:l$acel$r didactice n c$nteCtul &trategiil$r de "redare.nvare 7n "rivina i:l$acel$r didactice utilizate1 a aterialel$r didactice #i a ecBi"a entel$r1 &e "$ate 5ace "recizarea c eCi&t $ diver&itate 5$arte are a &ituaiil$r nt!lnite n "ractic6 Materialele #i ecBi"a entele care n&$e&c eC"licaiile educat$arei #i "r$ce&ul de nvare al c$"iil$r variaz de la in&u5iciente1 vecBi1 deteri$rate1 tradii$nale1 inadecvate v!r&tei1 inadecvate te ei &tudiate1 "!n la eCi&tena un$r gru"e cu ateriale care &e 'ucur de atri'ute ca8 &u5iciente cantitativ1 n c$ndiii 'une1

adecvate v!r&tei1 adecvate te ei1 care "er it individualizarea in&truirii1 "rezint ele ente de n$utate1 &unt variate1 &e ni5icative "entru activitate6 O'&ervrile la gru"ele "re#c$lare ridic ulte "r$'le e n "rivina aterialel$r #i i:l$acel$r didactice1 dintre care enun 8 . nu &unt "uine cazurile n care li"&e&c aterialele9ecBi"a entele didactice *:$curi1 tru&e1 "lan#e1 ateriale audi$.vide$1 a"arate1 calculat$r01 dar eCi&t aterial runt "entru :$cul de a&1 c$n5eci$nat de educat$are #i "rini &au &unt 5$l$&ite ateriale din naturE . nu n t$ate cazurile unde aterialul didactic e&te &u5icient cantitativ &au atractiv1 &unt eC"l$atate valenele lui E . n cele ai ulte dintre &ituaii1 c$"iii #tiu & utilizeze aterialele1 &unt 5a iliarizai cu ele1 dar eCi&t #i &ituaii n care aterialele didactice &unt necun$&cute c$"iil$r E . n "uine &ituaii "ute &"une c eCi&t aterial didactic care & ai' n acela#i ti " t$ate atri'utele nece&are8 &u5icient cantitativ1 diver&1 acce&i'il1 atractiv1 n &tare 'un1 5unci$nal1 re5$l$&i'il6 . de#i eCi&t di5erene n "rivina d$trii gru"el$r "re#c$lare din ediul ur'an 5a de cel rural1 n activitatea la gru" nu &e nregi&treaz di5erene1 aterialele didactice eCi&tente 5iind val$ri5icate la 5el de 'ine n a 'ele edii de reziden6 7n "rivina i:l$acel$r de nv !nt #i a ecBi"a entel$r "ute &"une c &unt 5$l$&ite "red$ inant "lan#ele1 ur ate de :$curile1 tru&ele didactice #i aterialele runte "entru :$curile de a&6 Dintre ecBi"a ente1 &unt 5$l$&ite cele audi$ n c!teva dintre activitile de educarea li 'a:ului1 educaie uzical &au educaiei "la&tic6 Se c$n&tat t$tu#i $ li"& de ti " "etrecut n c$ "ania :ucriil$r1 &ingurul $ ent al zilei n care c$"iii au acce& la ace&tea 5iind :$curile #i activitile ale&e de di inea6 Atunci1 &e "une ntre'area8 A uitat $are c "re#c$laritatea e&te i "licit #i deter inant legat de :$cG (ercurile "edag$gice din ace&t an #c$lar1 ar tre'ui & ne aduc n atenie ace&t lucruH I6 Individualizarea in&truirii9tratarea di5ereniat

7n "ractica la gru"1 individualizarea activitii cu c$"iii1 re&"ectiv tratarea di5ereniat n 5uncie de "articularitile individuale ale ace&t$ra1 &e realizeaz 5$arte di5erit de la $ educat$are la alta6 Situaiile nt!lnite &e "$t n&crie n c!teva categ$rii8 J (adrele didactice realizeaz individualizarea in&truirii9tratarea di5ereniat a c$"iil$r "rin ur t$arele ele ente8 . c$"iii "ri e&c &arcini di5ereniate "e "arcur&ul tutur$r activitil$r *e&te $dalitatea de individualizare cea ai 5recvent0E . educat$area ada"teaz 5$r ele de nvareE . educat$area ada"teaz9 $di5ic &"aiul1 $'ilierul n 5uncie de nev$ile c$"iil$rE . educat$area utilizeaz et$de #i "r$cedee &u"li entare "entru a r&"unde nev$il$r un$r anu ii c$"iiE . educat$area $5er eC"licaii &u"li entare &au adre&eaz ntre'ri a:utt$areE . educat$area ac$rd &"ri:in individual c$"iil$r n 5uncie de &ituaiile care intervin1 n 5uncie de intere&ele1 "re$cu"rile c$"iil$rE ntr.un cuv!nt1 n 5uncie de "articularitile individuale ale ace&t$raE . educat$area lucreaz cu c$"iii care au nev$i &"eciale *di5iculti de atenie #i nvare0 &au cu c$"ii care &unt avan&ai 5a de "r$gra a "re#c$larE . rit ul in&tituit de cadrul didactic ine &ea a de di5erenele dintre c$"ii1 de eC"erienele l$r anteri$are1 de &tilul1 nev$ile1 ca"acitile l$r1 "r$"un!nd activiti di5ereniate #i 5r a avea atitudini "rtinit$are 5a de c$"ii6 J ECi&t #i &ituaii de ti"ul8 educat$area e&te "re$cu"at de individualizare1 ncura:az c$"iii care au nev$ie de a:ut$r1 dar nu are ti " &u5icient & lucreze cu ei individual1 &au rit ul activitii *i "u& de cadrul didactic dat$rit "rezenei $'&ervat$rului0 e&te "rea alert #i nu "er ite realizarea individualizrii6 J Nu &e recurge la individualizarea in&truirii *&arcinile de lucru &unt ra"$rtate la c$ninuturi1 &unt n ac$rd cu 5inalitile &ta'ilite de "r$gra a #c$lar1 dar nu &unt ra"$rtate la "$tenialul 5iecrui c$"ilE n cel ai 'un caz1 &arcinile &unt 5$r ulate re&"ect!nd "articularitile de v!r&t06 7n &ituaii iz$late1 &unt educat$are care ani5e&t atitudini inadecvate1 un eCe "lu n ace&t &en& 5iind acela n care un c$"il nu r&"unde c$rect la ntre'area cadrului didactic1 iar ace&ta i $5er :u tate din r&"un&ul c$rect1 &u5icient c!t & "$at 5i c$ntinuat de c$"il6

($n&tat a&t5el1 intenia ult$r cadre didactice de a realiza individualizarea in&truirii1 dar nu nt$tdeauna acea&ta ia $ 5$r adecvat n "ractic6 EC"licaia direct$ril$r "entru ace&t 5a"t e&te aceea a li"&ei in&tru entel$r te$retice #i "ractice "entru individualizare6 Mini&terul Educaiei #i (ercetrii ncura:eaz c$la'$rarea cadrel$r didactice. et$di#ti din licee9c$legii "edag$gice cu educat$arele1 n vederea ela'$rrii auCiliarel$r didactice "e acea&t te 6 a0 Re&"ectarea rit ului "r$"riu de naintare n cun$a#tere Re&"ectarea rit ului "r$"riu de nvare1 ca ele ent de5initit$riu "entru individualizarea in&truirii &e reg&e#te n &lile de gru" ntr.$ "alet 5$arte eCtin&8 . de la educat$are care creeaz c$"iil$r c$ndiii "entru a lucra n rit "r$"riu *5$r uleaz &arcini adecvate rit ului ace&t$ra1 ada"teaz 5$r ele de nvare n 5uncie de nev$ile c$"iil$r1 d c$"iil$r "$&i'ilitatea de a ter ina &arcina 5$l$&ind c!t ti " au nev$ie0E la cele care8 . nu in &ea a de di5erenele dintre c$"ii n "rivina rit ului de nvare1 rez$lv!nd &arcinile c$"iil$r care nu "$t r&"unde n ti "ul i "u& &au %lucr!nd ai degra' cu categ$rii de "re#c$lari dec!t cu "er&$ane individuale%6 '0 Sta'ilirea &arcinil$r de nvare Un alt ele ent care de5ine#te individualizarea in&truirii e&te $dul n care &unt 5$r ulate &arcinile nvrii #i &ura n care ace&tea &unt adecvate "articularitil$r individuale ale c$"iil$r6 =i aici1 $'&ervrile au &c$& la iveal "ractici din cele ai variate ale educat$arel$r la gru"8 . eCi&t cadre didactice care &ta'ile&c &arcini de nvare adecvate "articularitil$r de v!r&t #i ai "uin cel$r individuale &au nev$il$r1 unicitii 5iecrui c$"il ? ace&tea &unt cele ai nu er$a&e &ituaiiE . n unele &ituaii1 cadrele didactice 5$r uleaz &arcini de nvare di5ereniate "e niveluri1 dar nu a:ung "!n la individualizarea in&truirii n ra"$rt cu ideile #i unicitatea 5iecrui c$"ilE . n alte &ituaii1 &ta'ilirea &arcinil$r ine &ea a de "articularitile c$"iil$r1 dar &e a:unge la eticBetarea c$"iil$r1 de ti"ul8 ;Kie i.a dat $ 5i# ai u#$ar%1 &au %Tu lucrezi 5$arte 'ine de $'icei1 BaideH%E

. n alte &ituaii1 &arcinile 5$r ulate &unt ra"$rtate eCclu&iv la c$ninuturile care tre'uie tran& i&e1 iar 5inalizarea l$r c$rect #i ra"id &ur"rinde cadrul didactic care nu ai are "regtite #i alte activiti "entru c$"iiE . "entru c$"iii cun$&cui ca av!nd di5iculti de nvare &unt educat$are care 5$r uleaz &arcini &"eci5ice1 5iind intere&ate & "artici"e t$i c$"iii n activitiE . eCi&t cadre didactice care c$n&truie&c &arcinile de nvare "lec!nd de la c$ninuturile nvrii1 ada"t!ndu.le n 5uncie de caracteri&ticile c$"iil$r "e care.i c$nduc ? dar 5$arte "uine ca nu r6 7n a:$ritatea $'&ervril$r la gru"e nu &e reg&e#te "re$cu"area cadrel$r didactice "entru individualizarea in&truirii1 re&"ectiv "entru re&"ectarea "articularitil$r individuale1 accentul 5iind "la&at "e c$ninutul de "redat9n&u#it #i "e gru" ca ntreg6 De aceea1 crede c1 activitile et$dice "lani5icate n ace&t an #c$lar1 ar "utea & "reia te a individualizrii nvrii #i & $ a'$rdeze cu ult &eri$zitate1 ncerc!nd & aduc n atenia "r$5e&i$ni#til$r "ractici variate #i inedite6 L6 7nvarea "rin c$$"erare 7n ur a $'&ervril$r1 &e "$ate a5ir a c nvarea "rin c$$"erare nu e&te "erce"ut de cadrele didactice dre"t un &c$" "er anent "e care &.l ai' n vedere atunci c!nd "r$iecteaz activitile6 7n 5$arte "uine cazuri *I $'&ervri din /,0 c$"iii au 5$&t ncura:ai & c$$"ereze1 "rin aterialele "u&e la di&"$ziia l$r de ctre cadrul didactic &au "rin te a "e care $ derulau6 Situaiile c$ncrete n care c$"iii au c$la'$rat au 5$&t de ti"ul8 . la &ect$rul ($n&trucii c$"iii au lucrat n gru"1 &.au a:utat "entru a realiza $ c$n&trucie c$ unE . la &ect$rul Art c$"iii au c$$"erat1 n activiti de educaie "la&tic1 la li"ire1 decu"are1 "e care le.au de&5#urat n gru"E c$"iii &.au a:utat #i au 5$l$&it n c$ un aterialeleE . de#i nu au 5$&t ncura:ai n $d eC"licit & c$$"ereze9c$la'$reze1 c$la'$rarea a 5unci$nat 'ine n "rirea aterialel$r1 in&u5iciente1 t$tu#i1 cantitativE . une$ri c$la'$rarea a"are la :$curile din eCteri$r ale c$"iil$r1 :$curi ne&tructurate1 nu n activitile din &ala de gru"6

Anul ace&ta1 nvarea "rin c$$"erare ar "utea 5i $ te de cercetare "entru cadrele didactice care d$re&c & 5ie nt$tdeauna cu un "a& naintea cel$rlali #i1 t$t$dat1 $ te "entru un &i "$zi$n nai$nal &au inter:udeean6 M6 )leCi'ilitatea derulrii activitii O'&ervrile la activiti nu vizeaz n $d eC"licit ace&t a&"ect1 dar el $5er $ i agine de&"re ada"tarea &trategiil$r utilizate de cadrul didactic la reaciile gru"ei de c$"ii6 Nu &e $'&erv $di5icri ale &cenariului "re&ta'ilit ca ur are a derulrii activitil$r1 indi5erent de reaciile c$"iil$r1 ceea ce a c$ndu& la re arci ale $'&ervat$ril$r de ti"ul8 ;Educat$area li iteaz c$ unicarea la un &cenariu "re&ta'ilit care &tvile#te eC"ri area li'er a c$"iil$r% &au S.a $'&ervat nc$r&etarea educat$arei de un "lan de de&5#urare a activitii dinainte &ta'ilit%6 De aceea1 cur&uri de 5$r are "e Met$da "r$iectel$r% *cu 5$r at$rii nai$nali eCi&teni n :udeul (lra#i0 &au "e Acce&1 calitate1 ecBitate n nv !ntul "re#c$lar% *cu 5$r at$rii nai$nali eCi&teni n :udeul Suceava0 ar "utea 5i $ &$luie "entru educat$arele care nc nu au reu#it & &e de&"rind de un &cenariu "re&ta'ilit al activitii #i & &e ada"teze la reaciile gru"ului de c$"ii6 46 M$daliti de evaluare utilizate n nv !ntul "re#c$lar6 O"inii "rivind evaluarea c$"iil$r Ti"urile de evaluare eni$nate de ctre cadrele didactice care au 5$&t cBe&ti$nate &i au "artici"at la interviurile de gru" #i care &unt utilizate de ctre ace&tea n nv !ntul "re#c$lar &unt8 . evaluarea iniial . evaluarea c$ntinu #i . evaluarea &u ativ L Evaluarea iniial e&te realizat de ctre cadrele didactice la nce"utul anului #c$lar &u' 5$r a un$r te&te &au a un$r a"licaii1 "entru a identi5ica nivelul cun$#tinel$r1 al de"rinderil$r #i a'ilitil$r1 dar #i "entru a deter ina1 n 5uncie de "r$5ilul gru"ei1 rit ul de&5#urrii activitil$r1 n 'aza cruia #i "r$iecteaz "lani5icarea &"t !nal #i &e e&trial6

Evaluarea c$ntinu e&te realizat "er anent1 "rin ai ulte $daliti1 "e care le v$ a inti n cele ce ur eaz6 Evaluarea &u ativ &e realizeaz la 5inalul &e e&trel$r #i al anului1 c!nd &e 5ace #i caracterizarea gru"ei6 7ntre et$dele utilizate n nv !ntul "re#c$lar "red$ in et$dele alternative1 5r a 5i eCclu&e cele cla&ice "recu a"recierea "er5$r anel$r "rin atri'uirea de cali5icative &au te&te individuale de cun$#tine #i9&au de"rinderi1 ce iau 5$r a un$r 5i#e cu &arcini6 Sunt 5$l$&ite 5i#ele de evaluare #i cali5icativele1 de#i ace&tea &unt 5$arte a"r$"iate de nv !ntul $'ligat$riu6 Dintre $dalitile alternative de evaluare utilizate "$t 5i a intite8 lucrrile "ractice1 "$rt$5$liile cu "r$du&ele c$"iil$r1 a"recierile ver'ale1 aut$evaluarea1 &er'rile1 di&cuiile individuale cu c$"iii1 a5i#area lucrril$r1 a"recierea rezultatel$r "rin "re ii1 laude1 ncura:ri1 "rin ecu&$ane *5l$ri1 ie"ura#i1 ur&ulei01 edalii1 et$da c$n&e nrii "e un gra5ic *cu "uncte #i "r$centa:e0% a rezultatel$r1 "e activiti #i "re5erine6 7n 'aza r&"un&uril$r adunate n &$nda:ul realizat1 "ute a"recia 5a"tul c1 $dalitile de evaluare cele ai utilizate &unt cele &"eci5ice nv !ntului "re#c$lar8 evaluarea cu &i '$luri #i evalurile ver'ale6 (u t$ate ace&tea1 evaluarea cu cali5icative deine un "r$cent de&tul de are1 ai are dec!t cel al et$dei "$rt$5$liil$r &au cel al aut$evaluril$r6 Ace&t 5a"t &e dat$reaz d$rinei cadrel$r didactice din nv !ntul "re#c$lar de a "regti c$"ilul "entru &i&te ul de evaluare utilizat n nv !ntul "ri ar #i1 t$t$dat1 5a"tului c utilizarea "$rt$5$liil$r e&te $ et$d in&u5icient eC"l$rat n &i&te ul 5$r rii iniiale #i cel al 5$r rii c$ntinue1 $ $dalitate ai ela'$rat de evaluare1 ai ra5inat1 care &$licit $ inter"retare a un$r rezultate de diver&e ti"uri1 n 'aza un$r criterii 5$arte 'ine 5$r ulate ? alt5el &"u&1 &$licit ai ult ti " #i ai ult e5$rt6 E5iciena ei

e&te n& ult ai are n "rivina re5lectrii "r$gre&el$r realizate de ctre c$"il6 O ic1 dar &e ni5icativ1 di5eren n utilizarea et$dei "$rt$5$liului a 5$&t &e&izat ntre ediul ur'an #i cel rural6 (eea ce e&te de n de re arcat e&te 5a"tul c1 -413F dintre cadrele didactice1 indi5erent de ediul unde lucreaz1 utilizeaz acea&t et$d care1 ulteri$r1 n cla&ele "ri are nu ai e&te 5$l$&it6 ScBi 'uri de eC"erien "e vertical1 educat$are.nvt$ri1 care & a'$rdeze te a evalurii ar "utea 5i iniiate #i ncura:ate "e "arcur&ul ace&tui an #c$lar1 iar ateriale de &"ri:in "entru cadrele didactice1 n care & &e vad $ viziune c$ un1 ar 5i 'inevenite6 2,6 Relaia cadru didactic.c$"ii n c$nteCtul evalurii Ma:$ritatea cadrel$r didactice au a"reciat c1 n $ entul evalurii &unt tran& i&e cu claritate &arcinile "e care c$"iii le au de nde"linit1 criteriile de evaluare a rezultatului #i 5inalitatea ntregii &arcini6 ($ unicarea rezultatel$r evalurii e&te c$n&iderat a avea un r$l 5$arte i "$rtant "entru c8 . &ti uleaz intere&ul c$"ilului "entru a veni la grdiniE . evit 5$r area unui ti" de :udecat &$cial 'azat "e eticBetareE . a:ut c$"ilul & #i 5$r eze $ i agine c$rect de&"re &ine6 (e tre'uie & 5ac educat$areaG Iat c!teva dintre $"iniile educat$arel$r8 . S eC"lice 5$arte 'ine1 clar #i "e nele&ul cel$r ici1 &arcinile "e care le au de nde"linit #i1 ai ale&1 cu ce c$n&ecine #i "entru ce1 ca #i 5inalitate%6 . S evite & &"un unui c$"il c nu a 5cut ni ic 'ine1 "entru a nu.l inBi'a%6 . ($"iii nu tre'uie &u"raa"reciai &au &u'a"reciai6 (eilali c$"ii din :urul lui $'&erv #i tre'uie nvai & l ncura:eze1 iar c$"ilul tre'uie & neleag ce a gre#it #i & acce"te c a gre#it6% . S vad dac e&te ulu it &au ne ulu it c$"ilul de lucrarea lui #i & g&ea&c ceva 'un1 cBiar dac e&te ne ulu it c$"ilul *N.a lucrat 5ru $&06 E5$rtul c$"ilului tre'uie a"reciat6% . ($"ilului i &e c$ unic unde a gre#it #i ce tre'uie & 5ac "entru a cun$a#te rezultatele uncii lui #i a #ti cu & "r$cedeze "entru a.#i 'unti

"er5$r ana%6 De a&e enea1 cadrele didactice au accentuat n unani itate ideea nece&itii c$ unicrii evalurii nce"!nd cu a&"ectele iz'utite%1 "$zitive1 "entru a avea un e5ect &ti ulativ "entru nvre #i au &u'liniat c e&te de "re5erat evitarea criticii care de $'ilizeaz%6 . O c$ndiie eCtre de i "$rtant a unei evaluri1 cu e5ect 'ene5ic a&u"ra "r$gre&ului n nvare a 5$&t c$n&iderat nuanarea a"recieril$r ver'ale *=i tu "$iH%0 #i t$nul cald1 &5tuit$r% al v$cii educat$arei n &ituaia identi5icrii gre#elil$r6 Nu tre'uie a&cun& c$"ilului c are lacune1 tre'uie & #tie ce a gre#it1 dar t$tul tre'uie 5cut cu z! 'et #i &ti ulativ8 %=i tu ai 5cut 'ine1 dar "$i #i ai 'ineH%6 O"iniile relatate ai &u& au "u& n eviden 5a"tul c evaluarea e&te "rivit de ctre cadrele didactice care au 5$&t i "licate n cercetare ca 5iind un i:l$c de &ti ulare a "artici"rii c$"iil$r la activitate1 un $d &u"$rtiv de ncura:are a "er5$r anei 'azate "e criterii clar 5$r ulate ctre c$"ii1 "un!nd accent ai ult "e ceea ce c$"ilul a realizat 'ine #i ai "uin "e e#ecuri &au gre#eli1 t$c ai "entru a.i da ai ult ncredere n &ine1 dar #i a.i c$ntura $ i agine de &ine c$n5$r cu realitatea6 Ace&t ti" de a relai$na cu c$"ilul1 n c$nteCtul evalurii1 ar tre'ui & 5ie ur rit cu atenie de ctre in&"ect$rii "entru nv !nt "re#c$lar1 n in&"eciile de &"ecialitate "lani5icate "entru ace&t an #c$lar6 226 Relaia cadre didatice."rini n c$nteCtul evalurii 7n "rivina "rinil$r1 $"iniile cadrel$r didactice au "u& n lu in atitudini di5erite ale ace&t$ra n ra"$rt cu evaluarea c$"iil$r6 Iat c!teva dintre c$ncluziile interviuril$r de gru" realizate cu educat$arele8 . Arinii acce"t ai u#$r a"recierile educat$arei la adre&a c$"ilului l$r1 dac in5$r aiile evaluative le &unt c$ unicate individual1 dec!t dac le &unt c$ unicate n gru"1 c!nd reaci$neaz e $i$nalE . Unii "rinii nu acce"t rezultatele negative ale evalurii c$"iil$r l$r6 (e li &e c$ unic "rinil$r n "rivina evalurii c$"iil$r l$r8 J Rezultatele reale n ur a a"licrii diver&el$r in&tru ente de evaluare cu c$ entariile a5erente ? 5i#e de lucru1 $'iecte ale activitii la gru"1 a"a de lucru a c$"iluluiE

J A&"ectele legate de c$ "$rtarea c$"iil$r1 une$ri1 n &"ecial c!nd acea&ta e&te neadecvat6 J Se arat "rinil$r caietele1 lucrrile c$"iil$r #i &e di&cut cu ei t$ate a&"ectele "$zitive #i negative1 cu tact1 eni$n!ndu.&e g$lurile "e care le au c$"iii%6 J A"recierea rezultatel$r c$"iil$r "entru a.i in5$r a "rivit$r la ce ne.a "r$"u& #i ce a realizat1 unde au nt! "inat greuti c$"iii #i cu ar "utea &.i a:ute6 J (eea ce a nvat c$"ilul #i ce di5iculti a nt! "inat n nvare1 "entru a.#i nelege #i evalua c$rect c$"ilul%E unde a gre#it la 5i#ele de evaluare1 "entru a #ti la care a&"ecte & ai lucreze cu c$"ilul aca&%6 (e i intere&eaz cel ai ult "e "rini n $"inia cadrel$r didactice Ae cei ai uli dintre "rini8 Ae un "r$cent ic de "rini8 J (e a nvat n ziua re&"ectiv%E (e #tie #i ce nu #tie c$"ilul%E Dac a 5$&t atent la activitile zilnice%E Dac a 5$&t activ%E Dac a 5$&t cu inte%E Dac a !ncat t$t #i &.a &i it 'ine 5izic%E Dac &.a :ucat #i a c$$"erat cu ali c$"ii%E A$ziia $cu"at de "r$"riul c$"il n ierarBia cla&ei%6 J (u & i a:ute "e c$"ii aca& *Unii "rini vin &"t !nal1 &unt c$n&iliai1 vin & nvee cu &e rez$lv 5i#ele de lucru ale c$"iil$r1 "entru a.i a:uta "e c$"ii aca&06 J Derularea activitil$r din ziua re&"ectiv1 dac &.a 5cut c$n5$r $rarului6 J Met$dele de :$c 5$l$&ite n grdini *7n ulte cazuri1 educat$arele au nce"ut & le eC"lice :$cul ca et$d de nvare06 J Te a "entru aca& J Ev$luia dezv$ltrii "er&$nalitii c$"ilului J In5$r aii evaluative re5erit$are ai "uin la c$ "$rta entul c$gnitiv al c$"ilului #i ai ult la c$ "$rta entul &$cial al ace&tuia n icr$gru"6 Arinii val$rizeaz n are &ur a&"ectele care in de di&ci"lin1 de &u"unere n 5aa aut$ritii *v.a creat "r$'le eG%1 a 5$&t cu inteG%06 J A&"ectul didactic al activitil$r derulate n grdini #i "regtirea c$"ilului "entru n&crierea n cla&a I1 n &"ecial e&te cazul "rinil$r care au c$"iii n gru"ele ter inale6 J (un$#tinele a&i ilate de c$"ii1 dac au nvat "$ezii1 dac #tiu & nu ere1 & &crie6

Ar$'le e ridicate de "rini "rivind evaluarea8 J O tendin "uternic a "rinil$r1 identi5icat de cadrele didactice1 a 5$&t aceea de a evalua "er5$r anel$r "r$"riului c$"il "rin ra"$rtare la "er5$r anele c$legil$r de gru"6 J Su"raa"recierea &au &u'a"recierea c$"iil$r de ctre "rini unii devenind "rea eCigeni &au "rea indulgeniE &unt #i "rini dezintere&ai &au care c$n&ider c nu are r$&t &trduina de a nva ai ult1 dar care au "lcere & a5le lucruri 'une de&"re c$"iii l$r6 J A#te"trile "rea nalte "rivind grdinia1 c$n&ider!nd c dac nva ulte lucruri la grdini1 c$"iii v$r nregi&tra ai ulte reu#ite n #c$ala "ri ar6 *D$re&c & nvee ca la #c$al c$"iii1 & &crie n 5iecare zi%06 Sunt "rini 5$arte eCigeni1 care d$re&c &.i veri5ice ce au 5cut1 ce tre'uie & 5ac #i aca& *a#tea"t te e01 a#tea"t a"recieri "$zitive &u"erlative6 J Situaii de di&cre"an ntre ce i nva educat$area #i ce i nva "rinii aca& "e c$"ii6 Relaia educat$are."rini1 n c$nteCtul are al relaiei grdiniei cu c$ unitatea &au n c$nteCtual &trict la evalurii activitii c$"iil$r1 e&te un &u'iect intere&ant #i "r$v$cat$r "entru direct$rii in&tituiil$r de nv !nt "re#c$lar #i "entru in&"ect$rii de &"ecialitate #i1 de aceea1 crede c ar "utea 5i a'$rdat la cercurile cu direct$rii6 S"er ca1 ace&t an #c$lar & aduc un "lu& de ;"r$&"ei e% n "lanul &trategiil$r de "redare.nvare.evaluare utilizate n nv !ntul "re#c$lar #i1 t$t$dat1 & ndre"te atenia cadrel$r didactice.educat$are ctre d$u te e ari1 de intere& internai$nal8 NOILE EDU(AKII #i EDU(AKIA DE DEN6