Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 5

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Gndind la tine fruntea-acum m doare.
Nu tiu ce rost mai are-a mea via
Cnd n-am avut o clip de dulcea :
Amar etern i visuri peritoare!

De ce n noapte glasul t u nghea !


Vedea-vor ochii-mi nc -o dat oare
Frumosul trup, femeie zmbitoare!
Ce mi-a fost dat s -l strng o clip -n bra e?

Tu, blond noroc al unui vis de ert,


Tu, visul blond unui noroc ce nu e,
De-i mai veni, s tii c nu te iert.

C ci dorul meu mustr ri o s - i tot spuie


i s rutndu-te am s te cert
Cu desmierd ri cum n-am spus nim ruie.
(Mihai Eminescu, Gndind la tine)

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte:
via , clip , etern, zmbitoare.
4 puncte
2. Explic utilizarea cratimei n structura subliniat Vedea-vor ochii-mi nc -o dat oare. 4 puncte
4 puncte
3. Alc tuie te cte un enun n care cuvintele noapte i ochi s aib sens conotativ.
4. Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in cuvntul via .
4 puncte
5. Transcrie, din text, dou structuri/ versuri care con in imagini ale fiin ei iubite.
4 puncte
6. Men ioneaz dou teme/ motive literare, prezente n textul dat.
4 puncte
7. Explic semnifica ia unei figuri de stil identificate n prima strof a poeziei.
4 puncte
8. Comenteaz , n 6 - 10 rnduri, strofa a doua a poeziei, prin eviden ierea rela iei
dintre ideea poetic i mijloacele artistice.
4 puncte
9. Prezint semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei date.
4 puncte
10. Motiveaz , prin eviden ierea a dou tr s turi existente n text, apartenen a
poeziei la romantism.
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre rolul colii n formarea personalit ii
individului, pornind de la ideea exprimat n urm toarea afirma ie: ,, coala cea mai bun e aceea n care
nve i nainte de toate a nv a. (Nicolae Iorga, Cuget ri).
Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea corespunz toare a cel pu in dou argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 5

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s prezin i personajul principal dintr-un roman studiat,
apar innd prozei realiste. n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- prezentarea a patru caracteristici ale prozei realiste, semnificative pentru realizarea personajului
ales, prin referire la un text studiat;
- ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului, prin secven e semnificative sau prin
citate comentate;
- prezentarea rela iilor dintre personajul ales i celelalte personaje ale romanului, din perspectiva
statutului lor social, psihologic etc.;
- exprimarea unei opinii argumentate asupra evolu iei personajului, din perspectiva finaliz rii
conflictului.


Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 5