Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 17

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Stau... i moina* cade, ap, glod...
S nu mai tiu nimic, ar fi un singur mod
Un bec agonizeaz, exist, nu exist,
Un alcoolic trece piaa trist.
Oraul doarme ud n umezeala grea.
Prin zidurile astea, poate, doarme ea,
Case de fier n case de zid,
i porile grele se-nchid.
Un clavir* ngn-ncet la un etaj,
Umbra mea st n noroi ca un trist bagaj
Stropii sar,
Ninge zoios,
La un geam, ntr-un pahar,
O roz galben se uit-n jos.
(George Bacovia, Nocturn )

*moin, s.f. - timp umed i ce os


*clavir, s.n. - pian

9.
10.

8.

6.
7.

Transcrie, din text, patru cuvinte care apar in cmpului semantic al umiditii.
Precizeaz dou consecin e ale utiliz rii cratimei n structura ,,ngn-ncet.
Formeaz patru cuvinte derivate de la verbul a fi.
Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in cuvntul a sta.
Transcrie, din ultima strof a poeziei, cte o structur lexical care con ine
o imagine auditiv , respectiv, o imagine vizual .
Precizeaz dou m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz eul liric, n textul dat.
Explic rolul ntrebuin rii frecvente a punctelor de suspensie i a liniilor de pauz ,
n textul poeziei citate.
Comenteaz , n 6 10 rnduri, strofa a doua a poeziei, prin eviden ierea rela iei dintre
ideea poetic i mijloacele artistice.
Prezint semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei date.
Argumenteaz apartenen a textului dat la simbolism, prin prezentarea a dou tr s turi
existente n text.

1.
2.
3.
4.
5.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre ce nseamn a reflecta, pornind de la
ideea exprimat n urm toarea cugetare: ,,Cnd nu gseti cuvntul, s fii sigur c gndul nu s-a
limpezit nc. (Nicolae Iorga, Cuget ri)

Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de
afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea corespunz toare a dou argumente adecvate ipotezei,
formularea unei concluzii pertinente;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua ie).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 17

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i evoluia relaiilor dintre dou personaje care
apar in unui roman de tip obiectiv studiat. n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea tipologiilor alese
(tem/ motiv literar, perspectiv narativ, aciune, conflict, relaii temporale i spaiale, momente ale
subiectului, discurs narativ, mijloace/ procedee de caracterizare, limbaj etc.), prin referire la romanul
obiectiv studiat;
- prezentarea rela iilor ini iale dintre cele dou personaje, din perspectiva tipologiei n care se
ncadreaz , a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea tr s turilor celor dou personaje, prin raportare la cel pu in dou scene/ secven e narative
semnificative pentru eviden ierea tipologiei pe care o reprezint ;
- exprimarea unei opinii argumentate asupra rela iilor dintre cele dou personaje, din perspectiva
finalului romanului.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abiliti de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctuaia 2 puncte;
aezarea n pagin, lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum dou pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 17