Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 58
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
n vesperala* simfonie troneaz lini tea regal
i parcul rozelor senza ii cu-ndoliate crisanteme
Sonor de teapt cascadarea de note vagi n catedral
Orisontnd n ritmul mistic albumul stinselor poeme...

i-n aiurarea muribund convoi de ore funerare


P tau lin oliul de mistere cloroformate n surdin ,
Pe cnd banalele foburguri* filtrau t cuta orchestrare
A cimitirului spasmodic iluminat de luna plin .

O, socluri diafanizate de nostalgii i de torente,


Cnt ri funebre de silabe crispate n amurgul trist!
Ce rugi bizare palpitar n la bemol, cnd transparente
Se desinau n atmosfer pe cerul dur de ametist?

Alcovuri* magice, safire puncteaz pacea violet .


Cu gesturi pale i acute spre negre sfere siderale,
n calmul pur al simfoniei apare-o neagr siluet .
i lini tea regal cade cu emana ii vesperale...
(George Toprceanu, Armonii vesperale)

*vesperal, adj. de sear


*foburg, s.n. periferie, suburbie
*alcov, s.n. dormitorul unei femei

1. Alc tuie te dou enun uri prin care s ilustrezi omonimia cuvintelor cer i note.
2. Transcrie dou cuvinte a c ror form ar prezenta abateri
din punctul de vedere al normelor limbii literare actuale.
3. Explic folosirea a dou semne de punctua ie diferite, din strofa a treia.
4. Argumenteaz rolul stilistic al folosirii verbului la modul gerunziu n versul
,,Orisontnd n ritmul mistic albumul stinselor poeme....
5. Men ioneaz patru teme/ motive literare prezente n text.
6. Eviden iaz rolul cromaticii n realizarea atmosferei poeziei.
7. Transcrie, din strofa a treia, cte un vers/ o structur n care apar o imagine vizual ,
respectiv, una auditiv .
8. Men ioneaz patru tr s turi ale esteticii simboliste, prezente n text.
9. Prezint semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei date.
10. Comenteaz , n 6 10 rnduri, ultima strof a poeziei, prin eviden ierea rela iei
dintre ideea poetic i mijloacele artistice.

4 puncte

4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Te nume ti Silviu/ Silvia Leonte, ai absolvit Liceul Teoretic Octavian Goga, e ti din Sibiu i locuie ti
pe strada Nicolae B lcescu, la num rul 18. Dore ti, pentru perioada vacan ei de var , s te angajezi la
Compania de Asigur ri ,,Viitorul. Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o cerere
adresat directorului companiei, prin care s solici i o audien , n vederea angaj rii, pe o durat
determinat . Data redact rii cererii este 29.07 2007.
Aten ie! n scrisoare, trebuie:
4 puncte
- s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere;
12 puncte
- s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea
n pagin , lizibilitatea.
4 puncte

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 58

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .

Subiectul al III-lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 3 pagini, n care s prezin i personajul tipic ntr-o crea ie realist
n proz , studiat , pornind de la urm toarea afirma ie a lui Georg Lukacs: Categoria central , criteriul
fundamental al concep iei literaturii realiste este tipul, mai precis acea sintez special care, att n
cmpul caracterelor, ct i n acel al situa iilor, une te organic genericul i individualul. Tipul devine tip,
nu prin caracterul de medie i nici chiar prin caracterul s u individual, orict de aprofundat, ct mai
curnd prin faptul c n el conflueaz i se ntemeiaz toate momentele determinate din punct de vedere
uman i social, esen iale unei perioade istorice.

Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 58