Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 63
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:
Din Poeni a vine domol la vale un c l re tn r n buiestru c nit...
N-are de ce s goneasc : soarele nu s-a ridicat nici de dou suli e; nainte de n miez, are s ajung la
conac, la S lcu a, dincolo de jum tatea drumului... Acolo st un ceas, s dea gr un e calului; pn la toac ,
e-n ora , la boierul. Gndindu-se la boierul, se pip ie-n sn leg tura cu banii st bine.
A trecut de cotul dealului la cmp deschis.
E a doua zi de Sfntul Gheorghe. Ceru-i f r pat ct de slab n tot largu-i de jur mprejur. La vale, n
zare adnc , sclipe te undoind aerul dimine ii calde, iar n p duri tea de mesteac ni de pe poala din b taia
soarelui, pas rile prim verii se-ngn i care de care se-ntrec n feluri de glasuri.
- Da-ncotro, - ncotro, fl c ule? ntreab cineva din urm pe tn rul c l re .
Acesta ntoarce capul. Din urm l ajunge un alt c l re . De unde a r s rit omul acesta? Fiindc , tot
drumul, tn rul, m car c i-a ntors privirile de multe ori pe calea umblat , nu a luat seama s mai vin
cineva dup el; chiar a gndit: ct singur tate de diminea pe un drum a a de c utat ntotdeauna!
- La vale... r spunde tn rul. Da dumneata?
- Tot la vale.
i cu vorba aceasta strngndu- i calul n pulpe, trece al turi nainta ului.
- Drum bun, fl c ule!
- i dumitale!
- Bine c te-ntlnii!... Mi-e urt s fiu singur, mai ales la drum.
C l torul dup chip i port e un negustor, vreun orzar ori cirezar, de cari umbl pn sate dup daraveri;
un ro codan gr suliu, cu fa a vioaie; crn i pistrui; dar om pl cut la nf i are i tovar glume ; numai atta
c e sa iu, i cnd se uit drept n ochii tn rului, i face a a, ca o ame eal , cu un fel de durere la
apropietura sprncenelor.
Merg ei astfel domol al turi n buiestru c nit, vorbind mai de una, mai de alta, i r mne lucru hot rt
c se opresc mpreun la conac pentru o gustare; i din vorb -n vorb , nici nu prind de veste cnd ajung aici
aproape s intre-n S lcu a. Cotind la stnga, de dup tufi ul movilei pe care st biserica, li se arat , ca la o
b taie de glon , coperi ul nou de tinichea al turnului str lucind n soare.
Tn rul ndeamn calul innd scurt z bala. Calul ia vnt. Trecnd prin fa a bisericii, fl c ul i face
cruce. Atunci aude pe tovar ul, r mas c iva pa i napoi, rznd grozav. ntoarce capul: tovar ul nic ieri...
Mare minune!... Unde a putut pieri? A intrat n p mnt?
Nu... e la han... l a teapt subt umbrar...
(I.L. Caragiale, La conac)

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte:
domol, a r s rit, vioaie, a pieri.
2. Precizeaz valoarea expresiv a semnelor de punctua ie din fragmentul Mare minune!...
Unde a putut pieri? A intrat n p mnt?
3. Alc tuie te dou enun uri n care cuvintele aer, respectiv, soare s aib sensuri conotative.
4. Men ioneaz sensul expresiilor nu a luat seama, nu prind de veste.
5. Precizeaz momentul subiectului din care a fost extras textul.
6. Men ioneaz instan a narativ din textul dat.
7. Motiveaz succesiunea de construc ii exclamative i interogative din text:
,,Mare minune!... Unde a putut pieri? A intrat n p mnt?.
8. Comenteaz textul urm tor, n 6 10 rnduri, prin eviden ierea rela iei dintre idee
i mijloacele artistice: E a doua zi de Sfntul Gheorghe. Ceru-i f r pat ct de slab n tot
largu-i de jur mprejur. La vale, n zare adnc , sclipe te undoind aerul dimine ii calde,
iar n p duri tea de mesteac ni de pe poala din b taia soarelui, pas rile prim verii se-ngn
i care de care se-ntrec n feluri de glasuri.
9. Ilustreaz una dintre calit ile generale/ particulare ale stilului, prezente n textul dat.
10. Exprim - i opinia despre tovar ul de drum al tn rului, prin referire la dou tr s turi
ale personajului.

4 puncte

 

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte
4 puncte

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 63

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Scrie, n 10-15 rnduri, rezumatul textului din opera literar La conac, de la Subiectul I.
Aten ie! n elaborarea rezumatului, trebuie:
- s respec i conven iile specifice acestui tip de compunere (relatarea obiectiv , la persoana a III-a;
renun area la citate i eliminarea figurilor de stil i a descrierilor; transformarea dialogului n vorbire
indirect etc);
8 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere (prezentarea secven elor narative n
ordinea logicii textului; identificarea personajelor corespunz toare secven elor narative men ionate etc.);
8 puncte
4 puncte
- s respec i normele limbii literare (normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie).
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i particularit i ale simbolismului, prin referire la dou
dintre poeziile lui George Bacovia. n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- motivarea apartenen ei liricii lui George Bacovia la curentul simbolism, prin referire la patru tr s turi
specifice;
- prezentarea a dou elemente ale imaginarului poetic simbolist, n textele alese;
- identificarea ideii/ mesajului poetic prin ilustrarea cu simboluri/ imagini/ secven e poetice semnificative
din cele dou poezii alese;
- eviden ierea specificului limbajului i al expresivit ii n cele dou poezii.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3
puncte; abilit i de analiz
i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a e zare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 63