Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 64

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:
Era odat , la Bagdad, sub domnia str lucitului calif Harun-al-Ra id, un negu tor bogat, care avea o
nevast b trn i un fecior, Abu-Hasan, crescut pn la vreo treizeci de ani strns de aproape n toate
privin ele. Negu torul a murit, i Abu-Hasan a intrat n st pnirea avu iei pe care o gr m dise tat -s u o
via ntreag . Fiul a f cut altfel de cum f cuse tat l. n tinere e nu c p tase niciodat o para mai mult dect
i trebuia ca s - i duc via a; acum a pus de gnd s cheltuiasc potrivit cu mijloacele pe care i le adusese
soarta. Astfel, i-a mp r it averea n dou p r i: cu o parte a cump rat acareturi, care-i aduceau destul venit
ca s poat tr i cum se cuvine, f r s s-ating de capete*; iar cu cealalt jum tate, n bani sun tori, a
hot rt s se pun pe petreceri, ncailea s - i destoarc r bd rile suferite sub str nicia n care-l inuse
tat -s u pn la acea vrst coapt ; dar s-a jurat c n-are s mai cheltuiasc apoi nimic peste aceast
sum , dup ce i-o face toate chefurile. n acest scop, Abu-Hasan a strns mprejuru-i o ceat de vrsta i
de teapa lui, i de-acolo s-a gndit numai cum s -i fac a- i petrece vremea n chipul cel mai pl cut. A adar
nu s-a m rginit la prnzuri i ziafeturi cu mnc ri i b uturi care mai de care mai rare i mai scumpe; a mai
adus i tarafuri de l utari i cnt re ii cei mai vesti i; i pe urm , d n uitoarele i d n uitorii cei mai ale i din
ora ul Bagdad.
Toate chefurile astea, din zi n zi mai costisitoare, l-au aruncat pe Abu-Hasan n cheltuieli att de
nem surate, nct n-a putut-o duce a a mai mult de un an.
Cum n-a mai ntins mas mare, prietenii s-au f cut nev zu i; ba nici nu-i mai ntlnea oriunde i-ar fi
c utat, fiindc fugeau de el ndat ce-l z reau, i dac din ntmplare da piept n piept cu vreunul i vrea s -l
opreasc s -i spun ceva, acela i cerea iert ciune, c -i e degrab i n-are vreme de vorb , i pleca p-aici
ncolo.
Pe Abu-Hasan mai mult l-a mhnit p r sirea din partea prietenilor, dect l ncntase mai nainte
semnele lor de dragoste. Odat , mhnit, dus pe gnduri, cu capul plecat a intrat n odaia m -sii i s-a a ezat
pe marginea divanului departe de ea.
Ce ai, fiule? a-ntrebat b trna. De ce e ti a a de pocltit i n-ai chef de loc? S fi pierdut tot ce ai pe
lume i tot n-ai fi a a de op rit... tiu c , dup cte cheltuieli nebune ti ai f cut, nu- i mai r mn mul i bani
sun tori. Erai st pn pe avutul t u, i eu n-am vrut s m -mpotrivesc purt rilor tale nesocotite, mai ales
tiind c i-ai p strat cuminte jum tate din avere... i d-aia nu v d ce te poate adnci acum n a a neagr
mhnire...
Pe Abu-Hasan, la vorbele b trnei, l-a podidit lacrimile, i a zis:
Mam , tii n ce chip m-am purtat un an de zile. Am strns at ia prieteni mprejurul meu, i-am ndopat
cu cte bun t i mi-a dat prin gnd, pn n-am mai putut, i-acum, cnd nu mai am ce le da, v d c to i m
p r sesc.
(I.L.Caragiale, Abu-Hasan)
* capete capital

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4 puncte
4 puncte

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 64

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte:
negu tor, avu ie, ceat , vreme.
2. Explic rolul semnelor de punctua ie din enun ul: Ce ai, fiule? a-ntrebat b trna.
3. Nume te mijloacele interne de mbog ire a vocabularului (derivare, compunere,
schimbarea valorii gramaticale), prin care s-au format urm toarele cuvinte:
treizeci, Abu-Hasan, costisitoare, nem surat.
4. Transcrie, din text, patru expresii/ locu iuni.
5. Men ioneaz instan a narativ din textul citat.
6. Nume te modurile de expunere prezente n text.
7. Precizeaz momentul subiectului din care a fost extras textul.
8. Prezint semnifica ia titlului, n leg tur cu textul citat.
9. Explic , ntr-un text de 8 10 rnduri, urm toarea afirma ie: Pe Abu-Hasan
mai mult l-a mhnit p r sirea din partea prietenilor, dect l ncntase
mai nainte semnele lor de dragoste.
10. Scrie o caracterizare, de 8 10 rnduri, a personajului Abu-Hasan, folosind
numai informa iile oferite de fragmentul dat.

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Te nume ti Andrei/ Andreea Ionescu, locuie ti n Calafat i i petreci dou s pt mni din vacan la
munte, n ora ul Bu teni.
Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 10 - 15 rnduri, adresat
prietenului t u, Radu, n care s -i descrii frumuse ea peisajului montan. Data redact rii scrisorii este
29.06.2007.
Scrisoarea ta va avea urm toarea ncheiere:
.............
n speran a c am reu it s te atrag ntr-un univers al lini tii i al m re iei pe care numai natura l poate
crea,
Te mbr i ez,
Andrei/ Andreea

Aten ie! n scrisoare, trebuie:


s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere i ncheierea dat ;
12 puncte
s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,
de ortografie i de punctua ie).
4 puncte
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i structura, limbajul i expresivitatea unui text poetic
studiat, din lirica lui Ion Barbu, valorificnd urm toarea apreciere critic a lui Tudor Vianu: Obscuritatea i
ermetismul nu sunt identice. Una este efectul unei caducit i; cel lalt este un stil. Sunt poe i banali i obscuri.
[...] Operele poe ilor care nu ni se d ruiesc dintr-odat merit ns alteori sfor area de a ni-i apropia. Dar aci
st obstacolul de c petenie care se interpune n calea unei potrivite asimil ri a poeziei lui Barbu. Sentimentul
public se nchide de cele mai multe ori autorilor dificili, operelor dense, c rora nu n elege s le sacrifice
deprinderile unui confort spiritual.

Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 64