Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 68

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de
mai jos:
Am iubit-o
Era micu , i alb , i ginga , i blnd Buzele ei zmbeau mereu, mereu, dar zmbetul i p rea
adumbrit de o melancolie stranie, care-i l crima ve nic n ochii alba tri, gnditori. apte ani n-am observat
triste ea sufletului ei! N-am vrut, sau n-am putut? Nu tiu Cnd am descoperit-o, ns , era prea trziu.
Pn atunci parc umblasem cu ochii nchi i, orbi i sau mb ta i de fericire Fericire! Fericire! Cumplit e
uneori mbr i area fericirii!
Era t cut i pl pnd ca o floare sfioas , prip it ntr-un p mnt str in. Asculta cu ochii mari, mira i, i
parc nici nu n elegea potopul vorbelor mele de iubire ve nic ner bd toare, ve nic lacom , ve nic aceea i.
mi era ns mai drag a a. Uluirea i nepriceperea i d dea o nf i are de naivitate feciorelnic
i o
nevinov ie care-mi tulburau nencetat sufletul i sim urile. Trecuser ani de cnd era nevasta mea i mereu
p rea o feti nedumerit , mereu avea farmecul nout ii. M sim eam b rbatul cel mai iubitor din lume i cel
mai fericit, fiindc toat fiin a mea n-o mai rvnea dect pe Ani oara
De ce n-a rostit gura ei m car o oapt de dragoste niciodat ? n apte ani de zile, nici o singur dat !
Ca i cnd i-ar fi fost fric sau ru ine Primea, sau poate suferea, s rut rile mele, se cutremura uneori sub
n vala lor furtunoas , dar niciodat nu i-a nfiorat b t ile inimii Niciodat ! i pn azi eu totu i n-am b gat
de seam ! Att m ngmfase fericirea!
Am ntlnit-o ntia oar ntr-o zi de prim var , ntr-o c su alb , vesel , modest mi amintesc
l murit toate am nuntele. Era mbr cat cu o rochi ca cerul, pres rat cu floricele m runte vinete-nchise.
Avea un trandafir alb n piept i altul n p rul de aur, r zvr tit n crlion i zburdalnici. edea pe o canapea
veche, cam hodorogit , i razele soarelui, dnd buzna pe fereastra mic , prin perdele scrobite de dantel
ieftin , o c utau parc nadins pe ea, i se ncurcau prin p r, i mbujorau obrajii buc la i, i s rutau buzele
ntredeschise ntr-un surs zglobiu, trandafiriu, n care nu se z rea nici urm de melancolie
N-am schimbat cu ea nicio vorb , dar inima toat mi s-a umplut cu chipul ei. O priveam doar pe furi ,
nfrico at parc de frumuse ea ei, de zmbetul ei, i pizmuiam grozav razele care o mngiau n drag voie
i a c ror mngiere ea o sorbea ca o alintare de dragoste.
(Liviu Rebreanu, Cntecul lebedei)

Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in cuvntul ochi.


Explic semnifica ia punctelor de suspensie din text.
Men ioneaz sinonime potrivite pentru sensul din text al fiec ruia
dintre urm toarele cuvinte: stranie, pl pnd , zglobiu, a pizmui.
Ilustreaz printr-un enun sensul conotativ al cuvntului raz .
Explic semnifica ia a dou figuri de stil diferite, din penultimul alineat al textului.
Prezint tipul perspectivei narative, existente n textul dat.
Precizeaz rolul stilistic al utiliz rii verbelor la imperfect n textul dat.
Realizeaz , n 8 - 10 rnduri, portretul personajului feminin descris n text.
Exprim - i opinia, ntr-un text de 6 -10 rnduri, cu privire la fr mnt rile naratorului.
Ilustreaz unul dintre registrele stilistice ale limbii, existente n textul dat.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4 puncte
4 puncte

1.
2.
3.

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Te nume ti Tudor/ Tudori a Georgescu, e ti elev la un liceu din Tulcea i inten ionezi s petreci o
s pt mn din vacan a de var n Delta Dun rrii. Redacteaz o scrisoare de 10 - 15 rnduri, adresat
prietenului t u, Emil, din Sinaia, prin care ncerci s -l convingi s te nso easc n aceast excursie. Data
redact rii scrisorii este 29.06.2007. Scrisoarea ta va avea urm toarea ncheiere:
.................................................................................................................................................................
Nu cred c sunt omul potrivit s te determine s m nso e ti pe ntinderea de ape din Delt , te
avertizez ns c nu vei g si nic ieri un inut mai misterios ca aici.
A adar, te a tept amice,
Tudor/ Tudori a

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 68

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Aten ie! n scrisoare, trebuie:


s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere i nceputului dat;
12 puncte
s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua ie).
4 puncte
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, n care s prezin i rolul elementelor de compozi ie (titlu,
incipit, rela ii de opozi ie i de simetrie, elemente de recuren etc.) n organizarea discursului liric, ntr-o
poezie studiat , apar innd lui Mihai Eminescu.

Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum dou pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 68