Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 69

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Prin geamurile peticite se strecoar lene e cele din urm tremur turi ale amurgului. Lumina
ruginie p trunde n cas din ce n ce mai cernit , umplnd od i a cu umbre de irate. n vatr fl c rile
ro cate plpie domol, se preling ca ni te limbi de arpe n jurul ceuna ului funinginit, n care apa de
m m lig hohote te nn bu it. Adieri r coroase r t cesc pe sub pere ii co covi, se furi eaz nl untru
i-nv lm esc, cte-o clip , jocul blajin al focului...
Pe prichiciul cuptorului, mo Costin ade pipernicit i t cut, cu privirile pribege, cu gndurile cine
tie unde. n fa a lui, Ileana, o feti can ca un bobocel nrourat, r suce te repede-repede firul sub irel de
in.
Spune, t ticule... mai spune! blbie fata cu glas moale, care, n lini tea nser rii, r sun
ntocmai ca un flfit u or de aripi.
Barba b tut de brum a mo neagului tremur o clip . Se uit gale , pe sub gene, la Ileana, pe care
lumina trandafirie a fl c rilor o nv luie ntr-o hain scump din pove ti, apoi cu vocea lin , cu ochii
nchi i, parc-ar citi n carte vremile trecute, ncepe:
Uite... era feti can , ia, a a ca tine. O guri ct o cire coapt i doi ochi alba tri cum e cerul
cnd e mai limpede. i cum rdea, cum rdea! i fura inima.
A trecut potop de vreme de-atunci, dar mi aduc aminte de ea, parc numai ieri a fi v zut-o. Mai
tii? Poate mi furase i mie inima.
Eram pe-atunci osta tn r i slujeam n Italia, ntr-un or el ca o gr dini de flori... C-atunci a a
era lumea. Te prindea la oaste, te ducea prin cte i mai cte ri str ine, -acolo te inea cu zecile de
ani. Plecai tn r de-acas , f r urm de must cioar pe sub nas, i te ntorceai b trn, b rbos i toropit,
nct de-abia te mai cuno tea cineva din sat...a a era lumea, i pace...
(Liviu Rebreanu, Cntecul iubirii)

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre
4 puncte
urm toarele cuvinte: amurg, vreme, nv luie, tn r.
2. Motiveaz folosirea repetat a punctelor de suspensie n text.
4 puncte
3. Transcrie doi temeni din cmpul semantic al cuvntului amurg.
4 puncte
4. Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in cuvntul lume.
4 puncte
4 puncte
5. Precizeaz tipurile de narator din textul dat.
6. Ilustreaz , prin cte un citat, cele dou tipuri de timp (timpul povestirii, timpul povestit),
care apar n textul dat.
4 puncte
7. Prezint semnifica ia titlului, n raport cu fragmentul citat.
4 puncte
8. Ilustreaz , cu ajutorul cte unui citat, dou modalit i de caracterizare a unuia
dintre personaje.
4 puncte
9. Exprim - i opinia, ntr-un text de 6 - 10 rnduri, cu privire la rela ia dintre cele dou personaje. 4 puncte
10. Comenteaz semnifica ia expresiei din fraza Poate-mi furase i mie inima.
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un rezumat, de 10 15, rnduri, al textului reprodus la Subiectul I, din nuvela Cntecul iubirii,
de Liviu Rebreanu.
Aten ie! n elaborarea rezumatului, trebuie:
- s respec i conven iile specifice unui astfel de text: relatarea obiectiv , la persoana a III-a, evitarea
cuvintelor i expresiilor din limbajul curent, renun area la citate, eliminarea figurilor de stil i a descrierilor,
transformarea dialogului n vorbire indirect etc.
8 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere: p strarea logicii textului, identificarea
personajelor corespunz toare secven elor narative men ionate etc
8 puncte
- s respec i normele limbii literare ( normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea n
pagin ).
4 puncte
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

1
Proba de limba i literatura romn

Varianta 69

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, de 2 3 pagini, n care s prezin i caracteristicile limbajului (expresivitate, ambiguitate,
sugestie), ntr-o poezie simbolist studiat .
n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere:
- motivarea apartenen ei la simbolism a poeziei studiate, prin indicarea a dou tr s turi ale limbajului,
prezente n text;
- ilustrarea acestor tr s turi, prin referiri la poezia studiat ;
- relevarea rolului expresiv a dou dintre urm toarele niveluri de constituire a mesajului poetic n textul
studiat: fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, ortografic i de punctua ie, stilistic;
- eviden ierea specificului limbajului i al expresivit ii textului poetic studiat.

Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru
redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare
3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte;
a ezare n pagin , lizibilitatea 1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba de limba i literatura romn

Varianta 69