Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 76

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de mai

jos:

- La mas ! spuse mama venind cu tigaia cu fasole sub umbra rogojinii.


Moromete se uit o clip la tigaie. Fasolea, cu boabele mari, parc nu fusese luat atunci de pe foc,
i se a ezar
prinsese pojghi pe deasupra i parc era sleit *, rece. Paraschiv i Nil se trr pe sub c ru
n capul oaselor.
Moromete rupse o bucat de m m lig , lu din tigaie fasole i f r nicio grij nghi i dumicatul*. n clipa
urm toare ns el se cam n epeni pe locul unde se afla, se f cu ro u la fa
i i nir lacrimile. Dar n loc s
bea ap i s - i potoleasc arsura, el se st pni i se ntoarse c tre fete.
- Voi de ce zice i c n-a i nc lzit fasolea asta? ntreb el n treac t, cu o nf i are de nep truns i nu prea
tare, nct mama care scotea ni te ceap din cutia c ru ei nu-l auzi, s -i r spund c abia o luase de pe foc.
- Hai, mam , tu ce faci acolo?! se mir Ti a. i tu, Niculae, ce stai n spinarea mea? Stai jos, starea-i
bumben*!
- Bumben?! se mir Moromete. Asta ce-o mai fi?
Asta nsemna c Niculae s fie bolnav i s stea cu ezutul n sus. Paraschiv parc era singur. Nu mai
a tept s se a eze toat lumea, rupse ca i tat l s u din m m lig i rni* cu n dejde din tigaie. n clipa aceea
Moromete i pironi privirea asupra lui i a tept . Paraschiv, hulpav* i absent, nghi i dintr-o dat , dar apoi ochii
i se belir i scoase un r cnet.
- Na, Paraschive, bea ap , se precipit Moromete, apucnd bota* n bra e i ntinzndu-i-o grijuliu. Te-a ars
r u? Eu credeam c e rece, m rturisi el naiv.
Cu privirea sticlind, Niculae se uita cnd la Paraschiv, cnd la tat l s u. Mama nu n elegea.
- Ce s fie rece? ntreb ea.
- Fasolea asta! r spunse Moromete.
- P i acu o luai de pe foc! se dezvinov i ea.
i s dea din picioare, ar tndu-l pe
Fetele pufnir n rs, iar Niculae n elegnd, ncepu s r cneasc
Paraschiv cu degetul. Acesta, schimonosit, bnd ap , arunc deodat bota de la gur , se ntinse i l crpi pe
Niculae cu atta sete, nct din pricina asta Niculae nici m car nu sim i durerea, att de mult i pl cu furia cu
care l plesnise fratele s u.
(Marin Preda, Morome ii I)

*sleit adj. solidificat prin r cire, nchegat


*dumicat s.m. (pop.) bucat mic rupt dintr-un aliment; mbuc tur
*bumben adv. a r mne nemi cat, eap n
*a rni vb. (reg.) a cur a un loc de stratul de murd rie depus
*hulpav adj. (reg.) foarte lacom la mncare; mnc cios
*bot s.f. vas din doage de lemn nalt ca o cof i nfundat la amndou capetele, cu o mic deschidere

Precizeaz sensul construc iilor l crpi pe Niculae i cu atta sete .


Explic rolul utiliz rii a dou semne de punctua ie din construc ia - Hai, mam , tu ce faci acolo?!
Scrie patru expresii/ ocu iuni care s con in verbul a lua.
Transcrie, din text, patru termeni din cmpul semantic al mnc rii.
Men ioneaz o tr s tur a lui Paraschiv, care se poate deduce din comportamentul s u
n secven a de mai sus.
6. Prezint perspectiva narativ n textul dat.
7. Ilustreaz unul dintre urm toarele registre stilistice ale limbii, prezente n text:
popular, cult, oral, scris, regional, colocvial.
8. Comenteaz semnifica ia nota iilor naratorului: cu o nf i are de nep truns i nu prea tare,

1.
2.
3.
4.
5.

4 puncte
4 puncte
4 puncte

Proba scris de limba i literatura romn

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Varianta 76

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

m rturisi el naiv.
9. Realizeaz , n 6 - 10 rnduri, portretul personajului Ilie Moromete, apelnd numai
la informa iile oferite n textul dat.
10. Prezint dou resurse ale comicului, existente n secven a narativ citat .

4 puncte

4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un rezumat, n 10 - 15 rnduri, al textului reprodus la Subiectul I, din Morome ii, de Marin Preda.


Aten ie! n elaborarea rezumatului, trebuie:


s respec i conven iile specifice acestui tip de compunere (relatarea obiectiv , la persoana a III-a; evitarea
cuvintelor i a expresiilor din limbajul curent; renun area la citate i eliminarea figurilor de stil i a descrierilor;
transformarea dialogului n vorbire indirect etc);
8 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere (prezentarea secven elor narative n ordinea
logicii textului; identificarea personajelor corespunz toare secven elor narative men ionate etc.);
8 puncte
4 puncte
- s respec i normele limbii literare (normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie).
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu
precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, despre caracteristicile, limbajul i expresivitatea unei poezii
simboliste studiate, pornind de la urm toarea afirma ie critic : O literatur trebuie s inoveze, dac vrea s
tr iasc i s fie puternic . (Alexandru Macedonski)


Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i de
argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea 1
punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum dou pagini.

Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 76