Sunteți pe pagina 1din 61

Cuprins Introducere ................................................................................................. 2 Cap.1. Inflaia ............................................................................................ 7 1.1. Noiunea de inflaie .............................................................................. 7 1.2. Clasificarea inflaiei ........................................................................... 11 1.3.

Principalele consecine ale inflaiei ..................................................... 13 Cap.2. Motivele inflaiei n Romnia ........................................................ 17 2.1. recerea la economia de pia! ............................................................. 17 2.2. Inflaia n Romnia pn! n anul 1"#$ ............................................... 2% 2.3. Inflaia ntre 1"#$&1"$" 'perioada comunist!( ................................... 2# Cap.3. Inflaia n Romnia din 1""% ) 2%%7 ............................................... 2$ 3.1. *voluia fenomenului inflaionist n Romnia n perioada 1""%&2%%%.. 32 3.2. +esf!urarea procesului inflaionist n perioada 2%%1&2%%7 ................ 3$ 3.3. *voluia procesului inflaionist n perioada 2%%7&2%12 ........................ #, 3.#. -nali.a inflaiei de dinainte i dup! aderarea la /.*. ............................ 03 Conclu.ii ...................................................................................................... 0, 1i2lio3rafie ...................................................................................................... ,1

Introducere

4enomenul inflaionist pre.int! o importan! deose2it! n cadrul !rilor cu economie de pia!. -cesta repre.int! e5istena n economie a unei mase monetare care dep!6e6te nevoile economiei7 ceea ce determin! deprecierea monedei naionale. +e6i cele mai multe efecte ale inflaiei au caracter ne3ativ7 putem vor2i 6i de avanta8e ale apariiei acesteia7 dac! indicele nu are o valoare e5cesiv!7 contri2uie la impulsionarea cre6terii economice. 9n Romnia7 fenomenul inflaionist a atins valori :e5treme; odat! cu trecerea de la economia centrali.at! la economia 2a.at! pe principiile pieei. Procesul de li2erali.are a preurilor s&a reali.at n mai multe etape7 astfel c! n noiem2rie 1""% a avut loc prima etap!. C<iar dac! economia era centrali.at!7 nainte de 1""%7 inflaia e5ista doar c! avea valori mici n comparaie cu perioada de dup! 1""%. *conomia funciona pe 2a.a unui plan reali.at de c!tre stat7 iar investiiile n economie erau reali.ate dup! 2unul plac 6i nu n funcie de renta2ilitate. 9n plus7 toate ntreprinderile erau proprietatea statului7 2eneficiind de su2venii pentru reali.area activit!ii7 ceea ce a dus la ne3li8area eficienei operaiunilor reali.ate7 uneori veniturile din vn.area produselor o2inute erau inferioare c<eltuielilor oca.ionate de producia acestora. 9n lucrarea de fa! am urm!rit atin3erea unor importante pro2leme le3ate de inflaie7 adoptarea de c!tre 1anca Naional! a Romniei a politicii de intire a inflaiei7 care repre.int! strate3ia de politic! monetar! ce implic! sta2ilirea unei inte pentru nivelul ratei inflaiei7 pe o anumit! perioad! de timp7 int! ce tre2uie atins! cu a8utorul m!surilor luate n politica monetar! pentru a asi3ura sta2ilitatea preurilor7 6i am descris unele modalit!i de cuantificare a inflaiei7 care presupun crearea unui cadru deci.ional adecvat unei strate3ii de intire direct! a inflaiei7 inclusiv sta2ilirea 6i utili.area unei m!suri a inflaiei7 relevant! pentru deci.iile de politic! monetar!. Primul capitol conine descrierea inflaiei cu cau.ele 6i formele ei7 m!surarea inflaiei 6i a intensit!ii acesteia7 consecinele inflaiei care sunt diferite n funcie de forma 6i intensitatea ei7 de perioadele n care se manifest!7 de situaiile n care se afl! a3enii economici. -m pre.entat de asemenea ntr&un su2capitol care sunt efectele inflaiei 6i m!surile ce pot fi adoptate pentru com2aterea acesteia7 dup! care am tratat pro2lema inflaiei n Romnia 6i influenele care n3reunea.! aplicarea politicilor de reform!.

-l doilea capitol al lucr!rii7 cuprinde elementele necesare anali.ei politicii de intire direct! a inflaiei n Romnia7 avanta8ele 6i de.avanta8ele acestei politici monetare. 9n acest capitol am pre.entat i un studiu al inflaiei n perioada de dinainte i n timpul comunismului din ara noastr!. 9n capitolul trei este anali.at procesul inflaionist din Romnia. Prima parte este dedicat! pre.ent!rii economiei romne6ti n ultimii ani de conducere planificat!. 9n partea a doua este pre.entata economia romaneasca in perioada 1""%&2%12. :Inflaia repre.int! un de.ec<ili2ru structural monetaro&real7 care e5prim! e5istena n circulaie a unei mase monetare ce dep!6e6te nevoile economiei7 fapt ce atenuea.! deprecierea 2anilor neconverti2ili n aur 6i a celor neconverti2ili n 3eneral7 ca 6i cre6terea dura2il! 6i 3enerali.at! a preurilor.;1 Inflaia este perceput! de c!tre populaie ca un fenomen ne3ativ 'de altfel 6i 6oma8ul este privit ca avnd7 e5clusiv7 efecte ne3ative(7 dar aceasta repre.int!7 atta timp ct se afl! in anumite 3ranie fi5e 6i perfect controlate7 un impuls al cre6terii economice. +ac! 3raniele amintite sunt dep!6ite7 inflaia se transform! dintr&un factor stimulator intr&unul cu efecte perverse att pentru a3enii economici7 care acionea.! in economia naional!7 ct 6i pentru populaie. Inflaia7 afectea.! economia att pe termen scurt ct 6i pe termen lun3. Pe termen scurt7 erodea.! puterea de cump!rare a monedei 6i prin aceasta i afectea.! n mod deose2it pe cei mai vulnera2ili cet!eni= pensionarii7 2ursierii7 cei cu venituri fi5e. Pe termen lun3 inflaia descura8ea.! investiiile 6i in<i2! cre6terea economic!. >intirea direct! a inflaiei repre.int! strate3ia de politic! monetar! ce implic! sta2ilirea unei inte pentru nivelul ratei inflaiei7 pe o anumit! perioad! de timp7 int! ce tre2uie atins! cu a8utorul m!surilor luate n politica monetar! pentru a asi3ura sta2ilitatea preurilor. recerea la intirea dirct! a inflaiei repre.int! mai mult dect o te<nic! nou!7 modern!. -cest re3im este r!spun.!tor de cre6terea responsa2ilit!ii 2!ncii centrale si de asemenea7 impune ca ?uvernul7 sindicatele7 patronatul 6i 2anca central! s! lucre.e mpreun! pentru atin3erea o2iectivelor. Mana3ementul intirii directe a inflaiei are nevoie de un ?uvern autoritar7 de strate3ii clare 6i de o 2un! cola2orare cu 2anca central!. Cele mai multe 2!nci centrale utili.ea.! n procesul deci.ional7 m!suri ale inflaiei C@R*7 prin intermediul acestora ncercnd s! identifice componenta permanent! a inflaiei7 eliminate fiind fluctuaiile temporare de preuri.

+o2rot!7 Ni!7 & *conomie politic!7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 1""07pa3 1%3&1%# 3

-nali.nd ace6ti indicatori7 autoritatea monetar! ncearc! s! previn! luarea unor deci.ii de politic! monetar! eronate7 pe fondul unor 6ocuri temporare7 asupra dinamicii indicelui preurilor de consum. 9n ca.ul Romniei7 structura co6ului de consum relev! faptul c! o mare parte din inflaia m!surat! prin IPC este dificil de influenat prin m!suri de politic! monetar!7 ntruct m!rfurile alimentare7 produsele nealimentare 6i serviciile cu preuri administrative dein o pondere relativ ridicat!. +ificultatea aciunii m!surilor de politic! monetar! asupra acestor preuri7 deriv! din faptul c!7 n ca.ul produselor alimentare7 preurile sunt de o2icei influenate de 6ocuri de ofert! 6i mai puin de cerere7 care este relativ constant!7 iar preurile administrative sunt sta2ilite de c!tre autorit!ile de re3lementare n domeniu7 6i nu prin mecanisme de pia!. AInflaia este un proces de cre6tere a nivelului 3eneral al preurilor de consum7 mecanism care provoac! variet!i multiple de lun3! durat!7 3enerali.ea.! el nsu6i cau.ele permanenei sale 6i e5prim! prin ma8oritatea cea mai mare parte a preurilor. BB Pentru populaie inflaia este cea care distru3e puterea de cump!rare a economiilor7 2anilor7 <rtiilor de valoare7 conturilor de economii7 pensiilor etc. -ceasta se ntmpl! pentru ca ele nu sunt inde5a2ile cu rata inflaiei. Conform unor studii de ca.7 in condiii de inflaie7 pierd7 de re3ul!7 mai mult vrstnicii dect persoanele tinere pentru ca cei dinti dein mai multe active nominale care sunt mai vulnera2ile in faa procesului inflaionist 'c<iar dac! unele a8utoare sociale 6i rente sunt de re3ul! inde5ate7 pierderea tot r!mne(. 9n Romnia procesul inflaionist s&a declan6at odat! cu prima li2erali.are a preurilor ce a avut loc in noiem2rie 1""%. -cest lucru nu nseamn! ins! c! pn! atunci ara noastr! nu a cunoscut inflaie. Pn! in anul 1""% insa7 economia a funcionat pe 2a.ele unui sistem centrali.at la ma5imum7 cu su2venionari 6i efectu!ri de investiii care nu aveau le3!tur! cu nici o lo3ic! economic!. In acela6i timp se practicau preuri :dictate;7 ri3ide7 care nu luau in calcul raportul dintre cererea 6i oferta de pe piaa7 iar de multe ori preul era mai mic dect costul 2unurilor. -ceasta stare de lucruri a f!cut ca7 odat! cu trecerea Romniei la economia de pia!7 intervenit! dup! decem2rie 1"$"7 'teoretic doar7 datorit! faptului ca raporturile li2ere de pe piaa sau manifestat mult mai tr.iu( s! asistam la o e5plo.ie a preurilor7 ndeose2i la 2unurile de consum ale populaiei. +urata 6i intensitatea procesului inflaionist din Romnia au avut coordonate mai ridicate fa! de celelalte !ri care au trecut de la economia de tip centrali.at la economia de pia! 6i datorit! unui ansam2lu de cau.e 'unele menionate mai sus( care in de condiiile o2iective de funcionare a
#

economiei dar7 in special de natura politicii economice promovat! de 3uvernele care s&au succedat la putere. Inflaia are totodat! efecte asupra mediului de afaceri din ara noastr!7 dndu&i un 3rad sporit de incertitudine. Cnd cre6terea preurilor este considerat! 6i de durat! se reduce ori.ontul temporar al deci.iilor a3enilor economici. -ceasta se traduce prin faptul ca ntreprin.!torii nu se lansea.! in proiecte de investiii ample 6i de lun3a durat!7 cu risc ridicat. Ce prefer! investiii cu ori.ont scurt 6i risc redus. Inflaia persistent! 6i 3enerali.ata din Romnia in<i2! procesul de economisire 6i de investire transformnd un num!r mare ntreprin.!torilor in speculatori7 speciali.ai in a cump!ra a.i mai ieftin 6i a vinde mine mai scump. C&a a8uns in acest mod ca in Romnia cei care produc sa fie din ce in ce mai puini iar cei care se ocup! cu operaiunile comerciale s! devin! tot mai numero6i. Explicaia de natur economic Re.id! n structura anacronic!7 n mare parte nerestructurat!7 a economiei romne6ti. Cpar3erea influenelor nu se poate face dect printr&o de.voltare capitalist!7 prin consolidarea pieelor 6i a mediului concurenial. Meninerea disfuncionalit!ilor7 necorel!rile dintre nivelul macroeconomic 6i cel microeconomic7 tolerarea indisciplinei fiscale7 riscurile investiionale ma8ore7 fac7 ca suportul de.volt!rii s! 3enere.e efecte perverse7 alimentnd tocmai acele fenomene care in<i2! de.voltarea= inflaia7 politicile salariale necorespun.!toare7 de.ec<ili2rul prolifere.e mai pe cele proaste7 sau cele favori.ate de sistem. Pentru a contracara procesul inflaionist se pot propune urmatoarele masuri antiinflaioniste de ordin 3eneral= & eliminarea tendinei de cre6tere a masei monetare f!r! 8ustificare economic!D & reali.area unui ec<ili2ru ntre cererea solva2il! 6i posi2ilit!ile de producie pentru piaa intern!D & politic! fiscal! prin care s! fie spri8inii produc!toriiD & naionaleD & & & reducerea 6oma8ului 6i restrn3erea de masei monetare capa2ile canali.ate pe consumul reproductivD adoptarea unei politici credit ec<ili2rate7 s! stimule.e iniiativele constructiveD politic! valutar! care s! spri8ine sta2ilitatea intern! a monedei.
0

2u3etar 6i

comercial. Constrn3erile monetare 6i fiscale lovesc n firmele 2une7 n timp ce rela5area le face s!

adoptarea unei politici salariale corespun.!toare stadiului de de.voltare a economiei

Pentru stimularea ofertei7 o mare importan! au m!surile de ncura8are a firmelor n sensul cre6terii produciei. n acest scop se pot folosi scutiri de impo.ite 6i ta5e7 ncura8area aciunilor de cercetare 6i de.voltare7 stimularea procesului investiional7 n direcia moderni.!rii aparatului de producie 6i efectuarea de c<eltuieli pentru perfecionarea pre3!tirii profesionale. Inflaia este un fenomen deose2it de comple5. Nici unul dintre a3enii economici nu o poate controla n ansam2lu. *i pot ns! s!&6i adapte.e comportamentul la starea 6i sensul procesului 6i s! ia deci.iile privind afacerile lor n raport de anticip!rile care se conturea.! n societate7 precum 6i de anticip!rile lor proprii. +atorit! multiplelor cau.e care i sunt asociate7 inflaia7 ca fenomen persistent 6i d!un!tor n economie7 nu poate fi st!pnit! dect prin aplicarea unui comple5 de m!suri corelate7 iar re.ultatele acestora nu pot ap!rea7 n mod o2iectiv7 imediat. *senial este ns! ca politica economic! s! fie n mod consecvent orientat! spre com2aterea cau.elor care 3enerea.! inflaia7 transmind astfel un mesa8 convin3!tor pu2licului 'a3eni ecoomici 6i populaie( din ar! 6i7 la fel de important7 lumii financiare internaionale.

Cap.1. Inflaia 1.1. Noiunea de inflaie

Pierre 1e.2aE< spunea c! inflaia este un proces de cre6tere cumulativ! 6i autontreinut! a nivelului 3eneral al preului de consum7 un mecanism care provoac! mecanisme multiple de lun3! durat!7 3enerea.! el nsu6i cau.ele permanenei sale 6i se e5prim! prin ma8orarea celei mai mari p!ri a preurilor.2 >urliuc F. 6i Cocri6 F. au definit inflaia ca fiind un proces de cre6tere disproporional! a masei monetare n circulaie7 n raport cu masa o2iectiv necesar! cerut! de dimensiunea activit!ii economice7 care determin! o cre6tere autontreinut! a preurilor7 reducerea puterii de cump!rare a 2anilor 6i redistri2uirea venitului naional7 ca efect al disparit!ilor dintre preuri7 dintre acestea 6i venituri.3 I3nat Ion definete inflaia drept un de.ec<ili2ru macroeconomic monetaro&real reflectat n cre6terea masei monetare din circulaie peste nevoile economiei7 fapt ce conduce la deprecierea monetar! 6i la cre6terea anormal!7 permanent!7 cumulativ! 6i 3enerali.at! a preurilor.# Pentru +. Ni! inflaia repre.int! un de.ec<ili2ru structural monetaro&material7 care e5prim! e5istena n circulaie a unei mase monetare ce dep!6e6te nevoile economiei7 fapt ce antrenea.! deprecierea 2anilor neconverti2ili n aur 6i a celor neconverti2ili n 3eneral 6i cre6terea dura2il! 6i 3enerali.at! a preurilor .0 G. 4risc< -firm! n A eorii ale inflaiei; c! aceasta repre.int! o sc!dere a valorii 2anilor n raport cu alte monede7 m!surat! prin cursurile de sc<im2 valutar ori prin preul aurului sau indicat! de un e5ces de cerere pentru aur sau pentru valut! la cursurile oficiale., 9n +icionarul lui Ro2ert Paul7 inflaia este :o cre6tere e5cesiv! a instrumentelor de plat! care antrenea.! sau tind s! antrene.e cre6terea preurilor 6i deprecierea monedei.;7

2 3

1e.2aE<. P.BInflatie7 de.inflaie7 deflaie7 *d. Gumanitas7 1ucure6ti7 1""2. urliuc7 F.7Cocri67 F.7Moneda si Credit7 *d. -nEarom7 Iasi7 1""7 # I3nat7 I.7 Po<oaa7 I.7 Clipa7 N.7Huac7 ?<.7 *conomie politic!7 *d. *conomic!7 1ucure6ti7 1""$. 0 Nia7 +.7*conomie politic!7 *d. *conomic!7 1ucure6ti7 1""7 , 4risc<7 G.7 eorii ale inflaiei7 *d. Cedona7 imi6oara7 1""7. 7 Ro2ert7 Paul +ictionaire alp<a2etiIue et analo3iIue de la lan3ue francaise7 Paris7 1"72. 7

:Inflaia este un proces de cre6tere continu! a nivelului 3eneral al preurilor7 care se desf!6oar! su2 influena simultan! sau alternativ! a unor factori economici7 monetari7 sociali7 politici7 interni 6i e5terni.;$ Cemnificaia ori3inar! al conceptului de JinflaieJ este asociat ideii de JumflareJ7 de Jcre6tereJ7 ns! de o cre6tere d!un!toare. +e o2icei7 se aprecia.! c! aceast! condiie re.ult! din pre.ena unei cantit!i e5cedentare de moned!7 dar inflaia nu este le3at! numai de fenomenele monetare. 9n .ilele noastre o alt! idee asociat! conceptului de JinflaieJ este aceea c! inflaia alc!tuie un fenomen dinamic7 care apare n mi6care7 n ca.ul n care ec<ili2rul este pertur2at7 pentru a fi re3!sit din nou. Criteriile economice contemporane sunt foarte su3estive n aceast! privin!7 coninnd e5presii ca Jpresiuni inflaionisteJ7 Jtensiuni inflaionisteJ 'fenomene inflaioniste minore 6i pariale( toate acestea su3ernd c! inflaia aparine domeniului dinamicii economice. Inflaia este o form! a procesului de accelerare7 adic! a unui efect de cre6tere a vite.ei diferitelor procese7 n particular a vite.ei de circulaie a monedei 6i a vite.ei de cre6tere a preurilor. *conomia t!rii7 nf!iea.! mediul fundamental de cretere 6i afirmare economico&social! a popoarelor. /rm!rind aceste economii ca entit!i 2ine accentuate7 presupune determinarea unor rapoarte economice optime7 nu putem in3nora fenomenele monetare7 deoarece moneda este ea ns!6i o entitate important!. Inflaia desc<is!7 numit! 6i inflaie Je5plicit!J7 Jdeclarat!J7 Jrecunoscut!"J este cea mai 2ine cunoscut!. Particularit!ile mediului de inflaie este c! evoluea.! prin ea ns!6i7 ntr&un mod autonom7 f!r! a fi oprit! printr&o intervenie uman!. 9n comparaie de aceasta7 inflaia ascuns! este su3rumat! prin m!suri autoritare. Inflaia este un mod de e5isten! a secolului nostru7 cum au mai denumit&o unii autori ) red! un proces superior i comple5. 4iind pre.ent! n cele mai adnci resorturi ale economiei contemporane7 ea afectea.!7 ntr&un fel sau altul ntre3ul mecanism de funcionare a acesteia. +ar7 ce repre.int! inflaiaK Ce semnificaie economic! are acest conceptK +e6i acest! noiune este frecvent utili.at! de ma8oritate persoanelor7 n mod parado5al este cel mai controversat din economie. +atorit! numeroaselor faete7 varia2ile 6i mai ales indivi.i2ile7 inflaia are darul de a ne menine ncontinuu impresia fals! potrivit c!reia 6tim de8a prea multe despre ea7 astfel nct7 nu vedem ce s&ar mai putea spune n plus sau ce ar mai putea s! ne surprind!. Cu toate acestea7 termenul de inflaie are puternice conotaii emoionale7 iar utili.area lui n variate
$ "

Coste7 F.7 Inflaia7 *d. ?audeamus7 Ia6i7 1""3. Radulescu *u3en & Inflaia marea provocare7 *ditura *nciclopedica7 1ucuresti7 1"""7 pa37$"&"%. $

forme este de natur! s! alimente.e confu.ii numeroase. Ctatul a neles c! economia a intrat pe calea unei inflaii desc<ise7 care risc! s! declan6e.e un proces de autoamplificare 1% 6i c! 3uvernul ncearc! s! intervin!. +ac! am face un studiu pe un num!r mare de persoane7 provenite din cele mai diferite cate3orii socioprofesionale7 dar f!r! ca acestea s! ai2! cuno6tine economice de specialitate7 vom putea constata 'poate cu puine e5cepii( c! oamenii7 n activitatea lor curent! au opinii diferite despre fenomenul inflaionist. *5ist!7 ns! 6i un fond comun. Pe 2un! dreptate ei o2serv! faptul c! n condiiile de inflaie preurile cresc7 m!rfurile devin mai scumpe7 2anii se deprecia.!7 puterea de cump!rare scade7 comparativ cu perioadele precedente devin mai s!raci7 n fine7 are loc o puternic! redistri2uire a veniturilor7 de6i la prima vedere7 nu&6i dau prea 2ine seama n favoarea cui se reali.ea.! aceasta. -nali.nd toate aceste o2servaii care pentru moment7 se pot constitui n tot attea r!spunsuri posi2ile cu privire la caracteri.area fenomenului inflaionist7 nu putem s! nu ne punem o prim! ntre2are 6i anume= sunt corecte din punct de vedere 6tiinific aceste opinii sau nuK Pentru c! menirea oric!rui om de 6tiin! este de a manifesta ndoial! fa! de tot ce se afirm! f!r! o demonstraie preala2il!7 r!spunsul ar fi c! Ar!mne de v!.ut;. +e pild!7 nu este nevoie de cuno6tine economice prea ample pentru a demonstra c! nu orice cre6tere a preurilor nseamn! neap!rat inflaie. +e asemenea7 nu orice fel de inflaie determin! redistri2uirea veniturilor7 ci numai anumite forme ale sale. Feniturile reale7 corectate cu costul efectiv al vieii7 pot s! creasc! n condiiile unei inflaii moderate inute su2 control. +rept urmare7 partea nev!.ut! a inflaiei este cu mult mai vast! dect pare7 iar resorturile care&i ntrein vie flac!ra mistuitoare sunt cu mult mai profunde dect ne& am nc<ipuit n urma unei anali.e sumare7 insuficient documentat!. 9ntre2area Ace este inflaiaK; pe care nu numai din curio.itate ne&o punem fiecare dintre noi este fireasc!7 v!.nd c! 2anii no6tri se devalori.ea.! de la o .i la alta. +e6i dispunem aparent de 2ani mai muli7 cump!r!m mai puine m!rfuri7 n fine7 vedem c! salariul cre6te pe <rtie ns!7 n realitate el scade. Cpeciali6tii din domeniul economiei7 att teoreticienii ct 6i practicienii7 au ncercat s! elucide.e coninutul principal al acestui concept7 dar au dat r!spunsuri diferite7 de multe ori c<iar contradictorii. -ce6tia au a2ordat fenomenul din diferite puncte de vedere. *timolo3ic7 termenul Ainflaie; provine din latin!= Ainflaia; 'inflare( nsemnnd Aumfl!tur!;7 respectiv Aa umfla;7 unii autori traducndu&l 6i prin Acre6tere;. Ce fel de cre6tere ns!7 pentru c! n economie7 nu orice sporire cantitativ! sau calitativ! este d!un!toare. Ha prima vedere7
1%

+o2rot! Ni!7 Economie Politic7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 1""77 pa3.7$&7". "

aceast! Acre6tere; ar tre2ui s! pre.inte cel puin dou! caracteristici= pe de o parte7 ea ar tre2ui s! fie anormal!7 iar7 pe de alt! parte7 s! constituie un nea8uns particular al activit!ii economice. @dat! a8un6i aici intr!m f!r! s! vrem7 pe terenul definiiilor7 fiecare autor l!snd impresia c! ntotdeauna mai are ceva de spus n completare. *ste adev!rat c! n practic! nici o definiie nu este perfect!7 nici una nu este definitiv!7 nici una nu va reu6i s! surprind! fenomenul n mod a2solut7 mai ales dac! el are7 prin natura sa7 un caracter dinamic. C! ncerc!m totu6i s! pre.ent!m cteva puncte de vedere7 oprindu&ne pe ct este posi2il asupra celor mai repre.entative. -stfel7 potrivit unui mare num!r de economi6ti inflaia este privit! ca fiind Acre6terea cantit!ii 2anilor de <rtie ntr&o ar! peste nevoile circulaiei;. Pentru nceput7 definiia pare a fi atr!3!toare. Cu toate acestea ea este incomplet!. Masa monetar! nu este alc!tuit! numai din 2ancnotele aflate efectiv n circulaie. -l!turi de acestea7 distin3em o mare cantitate de 2ani de cont. 1anii de cont au fost ntotdeauna preferai 2anilor reali7 lic<i.i7 pentru c! au o vite.! de rotaie mai mare 6i o si3uran! mai mare7 care n nici un ca. nu poate fi ne3li8at! n afacerile economice. *conomia de pia! prefer! 6i ea decont!rile f!r! numerar din motive operaionale7 deci poate fi definit! inflaia numai pe 2a.a circulaiei 2anilor de <rtieK 9n present7 nimeni nu se mai ndoie6te de faptul c! 2anii aflai n conturile 2ancare curente ale a3enilor economici sunt 2ani n adev!ratul sens al cuvntului7 ei putnd fi transformai n orice moment7 printr&o simpl! dispo.iie a titularului7 n 2ani n numerar7 n lic<idit!i reale. +eci inflaia nu mai poate fi pus! numai pe seama cre6terii emisiunii 2anilor de <rtie7 ci ea tre2uie le3at!7 mai ales7 de ntrea3a mas! monetar! e5istent! n economie. Cam pe acela6i plan se nscriu 6i alte definiii care7 de6i ne conduc spre coordonate diferite ale pro2lemei7 r!mn n linii mari unilaterale. -vem n vedere7 ntre altele7 pe cele care e5prim! inflaia prin procesul de cre6tere a preurilor= Ainflaia este procesul de cre6tere continu! a preurilor sau n mod ec<ivalent7 de continu! sc!dere a valorii 2anilor; +orind s! nuane.e aceast! cre6tere7 ali autori in s! evidenie.e c! este vor2a de o cre6tere relativ! a indicelui preurilor sau de un AL proces de cre6tere continu! a preurilor datorat faptului c! piaa este incapa2il! s! r!spund! cererii consumatorilor care pot s! pl!teasc!7 dispunnd de mi8loace 2!ne6ti n surplus; Cre6terea preurilor este continu! 6i mai mult sau mai puin rapid!7 din aceast! acu.! inflaia este considerat! ca un proces atemporal 6i aspaial. Cesi.area faptului c! avem de a face cu o cre6tere continu! a preurilor nu este lipsit! de importan!. 9ns!7 a6a cum viaa economic! a confirmat7 nu putem considera o economie c! se afl!7 n permanen!7 su2 o presiune inflaionist!. +e&a lun3ul anilor7 ea poate s! cunoasc! 6i unele perioade de acalmie7 sau c<iar de deflaie7 de temperare a cre6terii preurilor7
1%

eventual de sc!derea lor. *5plicaia re.id! n faptul c! pentru a putea aplica o politic! deflaionist! 117 este necesar ca populaia 6i ceilali utili.atori de moned! s! accepte o disciplin! foarte ri3uroas! adic! s! renune la o2iceiurile do2ndite n perioada de aparent! facilitate7 caracteristic! inflaiei. +e pild! n conformitate cu p!rerea unor economi6ti7 nu am avea de a face cu o inflaie atunci cnd preurile cresc doar cu 2M pe an. Poate n acest conte5t7 ar tre2ui s! se adau3e c! este vor2a de o cre6tere permanent! 6i continu! a preurilor7 ceea ce7 de asemenea7 credem c! nu ar fi lipsit de semnificaie7 ncercarea de a elucida coninutul acestui fenomen.

1.2. Clasificarea inflaiei


9n funcie de amploarea procesului inflaionist n teoria 6i practica economic! s&au ncet!enit mai multe tipolo3ii ale inflaiei clasificate dup! mai multe criterii= a) n funcie de gradul de intensitate al acesteia pot fi distinse: 1( Inflaie trtoare7 caracteri.at! prin faptul c!7 nivelul de cre6tere al preurilor nu dep!6e6te o limit! moderat 7 de circa 3&#M pe anD 2( Inflaie deschis7 caracteri.at! printr&o cre6stere a preurilor de 0&1%M pe anD 3( Inflaie galopant7 care presupune o cre6tere a preurilor cu peste 10M anual 6i care provoac! de.ic<ili2re social&economice. b) n funcie de cauza principal care o genereaz distingem: 1( Inflaie prin cerere7 3enerat! de un anumit e5ces al cererii 3lo2ale comparativ cu oferta 3lo2al!7 decala8 la care economia nu poate r!spunde prompt7 ea necesitnd un timp de r!spuns. 9n consecin!7 preurile cresc7 ceea ce determin! o intensificare 6i mai mare a cererii7 cump!r!torii anticipnd noi ma8or!ri de preuri. Ca atare7 fenomenul se autontreine 6i se autoamplific!D 2( Inflaia prin costuri7 datorat! cre6terii preurilor diferitilor factori de producie a materiilor prime7 ener3iei7 creditului7 fenomen ce conduce la ma8orarea costurilor de producie 6i de circulatie 6i7 n final7 a nivelului 3eneral al preurilorD 3( Inflaia intern (endogen)7 3enerat! de de.ec<ili2rele economice 6i financiare proprii !rii n cau.!D #( Inflaia importat (e ogen)7 provocat! de cau.e locali.ate n e5terior7 dar care se repercutea.! n interiorul !rii de referin! prin intermediul preurilor de import7 al 2alanei de pl!i 6i a cursurilor valutare7 al importului de capital.
11

1asno7 Ce.ar7 Nicolae +ardac7Constantin 4loricel&Moned! Credit 1!nci7 *ditura +idactic! 6i Peda3o3ic!7 R.-7 1ucure6ti7 1""77pa37 123&12#. 11

Mecanismele inflaiei importate se interferea.! cu cele ale inflaiei interne7 amplificnd fenomenul inflaionist. -mplitudinea unui asemenea mecanism varia.! foarte mult de la o ar! la alta. Cu ct ponderea 2unurilor importate este mai sc!.ut!7 cu att impactul inflaiei importate asupra cre6terii preurilor interne este mai mic. Cu ct elasticitatea cererii n raport cu preurile 2unurilor de import sau ale celor fa2ricate cu 2unuri de import este mai mare7 incidena inflaiei va fi mai mic!. +ac! firmele importatoare 6i cele care consum! 2unurile importate accept! s!&6i reduc! 2eneficiile 6i salariaii lor 6i limitea.a revendic!rile de cre6tere a salariilor nominale7 preurile vor fi a8ustate la un nivel mai mic. >innd seama de tendina de amplificare a relaiilor economice e5terne7 care se manifest! tot mai puternic7 mecanismul inflaiei importate donde6te o importan! sporit! pentru propa3area undei inflaioniste n toate !rile7 ceea ce demonstrea.!7 o data n plus7 c! stoparea inflaiei 6i com2aterea efectelor sale se impun ca o preocupare a tuturor 3uvernelor. c) n funcie de efectele inflaiei asupra cre!terii economice distingem: 1( "tagflaia7 caracteri.at! prin fenomenul de sta3nare a economiei n perioadele de manifestare a inflaieiD 2( "lumpflaia7 individuali.at! prin fenomenul de re3res al economiei pe durat! de manifestare a inflaiei. -tt sta3flaia ct 6i slumpflaia contra.ic te.a de inspiraie EeNnesist! potrivit c!reia inflaia n anumite limite constituie un stimulent al activit!ii economice. d) #vnd $n vedere ritmul de depreciere al puterii de cumprare al monedei% distingem: 1( Inflaia latent7 caracteri.at! printr&un ritm de depreciere al monedei mai sc!.ut dect ritmul cre6terii emisiunii monetareD 2( Inflaia nou! 'modern!(7 caracteri.at! prin cre6terea cronic!7 3eneral! 6i pro3resiv! a preurilor7 spre deose2ire de perioadele anterioare cnd asemenea fenomene erau accidentale7 fiind urmate de fa.e de a2sor2ie a fenomenului inflaionist. e) &up funcionarea mecanismului pieei: 1( Inflaia deschis ) economia de pia! continu! s! funcione.e ca un mecanism n care preurile sunt fi5e. @rice e5ces de cerere 'insuficient! a 2unurilor sau a forei de munc!( conduce la o cre6tere a preurilor sau a salariilorD 2( Inflaia reprimat ) apare atunci cnd controlul 3uvernamental impiedic! cre6terea preurilor 2unurilor de consum 6i a salariilor7 astfel nct e5cesul de cerere este doar reprimat7 nu 6i

12

redus. @ dat! cu ndep!rtarea controlului 3uvernamental tre2uie s! ne a6tept!m la cre6teri de preuri 6i de salarii. f) &up a!teptrile inflaioniste: 1( Inflaia anticipatD 2( Inflaia neanticipat. -ceast! clasificarea red! importana determin!rii efectelor inflaiei. Numai inflaia neanticipat! pre.int! efecte reale7 adic! numai inflaia neanticipat! afectea.! producia 6i ocuparea forei de munc!. Consensul teoretic cu privire la formele de manifestare ale fenomenului inflaionist constituie punctul de plecare pentru m!surarea inflaiei7 ce se reali.e.! cu a8utorul indicelui preurilor de consum. Indicele preurilor de consum 'IPC( m!soar! evoluia de ansam2lu a preurilor m!rfurilor cump!rate 6i a tarifelor serviciilor utili.ate de c!tre populaie ntr&o anumit! perioad! 'perioada curent!(7 fa! de o perioad! anterioar! 'perioada de 2a.! sau de referin!(. Indicele preurilor de consum se calculea.! numai pentru elementele care intr! n consumul direct al populaiei.

1.3. Principalele consecine ale inflaiei


*fectele inflaiei sunt foarte numeroase 6i vi.ea.! nu numai economia 2ancar!'monetar!(7 ci 6i pe cea real! n cele mai profunde 6i semnificative aspecte 6i interdependente ale componentelor acesteia. 9n acest sens7 se poate remarca interdependena inflaie&soma8 care7 dac! n anumite limite ale ratei inflaiei se caracteri.ea.! prin su2stitui2ilitatea adoptiv!7 coa2itea.! de aceste limite7 cele dou! fenomene ne3ative ale economiei7 coa2itea.! 6i c<iar se potenea.! reciproc. Pro2lema determin!rii efectelor inflaiei este cu mult mai dificil! dect cea a costurilor economico&sociale ale 6oma8ului. -ceasta pentru c! efectele inflaiei nu au aceea6i transparen! 6i capacitatea de a fi percepute 6i receptate. +impotriv!7 ele sunt ascunse7 su2tile7 3reu sesi.a2ile 6i predicti2ile. +eclarat! inamicul numarul unu al oric!rei economii7 inflaia are costuri a c!ror dimensiune 6i varietate este destul de 3reu de identificat 6i m!surat. 9n ciuda numeroaselor ncerc!ri7 re.ultatele vi.ea.! mai de3ra2! aprecieri calitative 6i mai puin evalu!ri ri3uros cantitative n plan economic 6i social.

13

*fectele inflaiei difer! de la o perioad! la alta7 n funcie de forma 6i intensitatea acesteia7 de politica economic! promovat! ca 6i de capacitatea 3uvernelor de a cunoa6te 6i controla procesul. Pornindu&se de la principiul conform c!ruia procesele economice se definesc prin funciile lor7 se poate spune c! orice form! de inflaie are o serie de efecte 3enerale7 menite s! asi3ure mersul normal al economiei de pia!. *ste vor2a7 n primul rnd7 de efectele inflaiei moderate 6i controlate care sunt7 n 3eneral7 po.itive. 9n funcie de intensitatea inflaiei se distin37 cu deose2iri foarte mari7 dou! consecine ma8ore ale acesteia= Redistri2uirea veniturilor 6i a avuiei ntre diferitele clase 6i 3rup!ri forei de munc! la nivel macroeconomic.; /n prim efect al inflaiei const! n diminuarea puterii de cump!rare a monedei7 proces ce afectea.! diferit 6i ine3al a3enii economici. Prin deprecierea 2anilor se elimin! o parte a resurselor materiale acumulate 6i7 n acest fel7 se asi3ur! folosirea la o rat! normal! de renta2ilitate & pentru etap! 6i condiiile date & a capitalului ramas n circuitul activ. 9n 3eneral7 cre6terea economic! inflaionist! 3enerea.! transferuri de venit n detrimentul comp!r!torilorOcreditorilor 6i n favoarea vn.!torilorOde2itorilor. +ac! s&ar accepta ipote.a c! cea mai mare parte a mem2rilor societ!ii sunt concomitent cump!ratori 6i vn.!tori de 2unuri 6i servicii7 efectele adverse ale inflaiei tind n 2un! m!sur! s! se compense.e. +ar o asemenea ipote.! este nerealist! pentru c! e5ist! cate3orii ntre3i de persoane care nu sunt vn.!tori de 2unuri 6i servicii7 ci doar cump!r!tori 6i ale c!ror venituri nu se adaptea.! dect lent 6i parial la cre6terea preurilor. Inflaia antrenea.! un transfer al puterii de cump!rare a creditelor c!tre de2itori numai n m!sura n care datoriile 2!ne6ti sunt fi5ate la o m!rime nominal! determinat!7 iar rata inflaiei nu este luat! n considerare cu e5actitate la calculul venitului nominal7 al do2n.ii 6i al ratelor de ram2ursare a creditelor precum 6i la treptele de impo.itare. Practic7 acest transfer al puterii de cump!rare este imposi2il de calculat deoarece este 3reu de determinat o rat! anticipat! a do2n.ii care s! cuprind! inte3ral o rata a inflaiei. *5istena unei datorii importante determin! apariia unor transferuri de venituri ntre creditori 6i de2itori7 care pot s! atin3! proporii considera2ile n perioada de intensificare a inflaiei. -ceasta poate duce la diminuarea costului real al datoriei n funcie de diferena dintre cre6terea nivelului mediu al preurilor 6i rata do2n.ii pl!tit! de de2itori 'n 3eneral nerevi.uit!(7 n plus inflaia reduce 6i povara real! a sumelor mprumutate.
1#

economico&socialeD

+istorsiuni n preurile relative 6i producia diferitelor 2unuri7 ntre producie 6i ocuparea

Ha nivelul 3ospod!riilor 6i familiilor populaiei 7 inflaia erodea.! o parte din patrimoniul 6i a3oniseala lor7 alcatuit! din creane lic<ide sau semilic<ide 6i din economii care sunt puin sau deloc renumerate. Pe de alt! parte ntreprinderile 6i 3ospod!riile care au contactat datorii pot 2eneficia de o rat! real! a do2n.ii foarte sc!.ut!7 c<iar ne3ativ!'rata nominal! a do2n.ii este inferioar! ratei inflaiei(. Ct prive6te sistemul 2ancar7 acesta 6i menine sau 6i m2un!t!e6te situaia financiar!7 n detrimentul 3ospod!riilor depun!toare7 atunci cnd inflaia se accentuea.!'c<iar dac! renta2ilitatea plasamentelor sale este mai mic!(7 6i n defavoarea de2itorilor s!i7 atunci cnd rata do2n.ii sfr6e6te prin a a8un3e din urma rata inflaiei 6i o dep!6e6te. -proape toi autorii din domeniu sunt de acord c! a3enii economici dein!tori ai unor active fi.ice imo2iliare sunt deose2it de 2ine prote8ai mpotriva inflaiei7 aceasta pentru c! ele 6i p!strea.! valoarea real! indiferent de rata inflaiei. Inflaia ndepartea.! din circuitul activ o parte a 2anilor7 concomitent cu sc!derea puterii de cump!rare. -cest efect se manifest! doar n termeni reali7 deoarece nominal are loc o cre6tere a cantit!ii de 2ani aflat! la populaie. Procesul inflaionist de2loc<ea.! 'sau poate de2loca( mecanismul economic eliminnd unit!ile para.ite sau capacit!ile u.ate moral. *l favori.ea.! adaptarea unit!ilor r!mase la e5i3enele impuse de pro3resul te<nic 6i de mecanismul pieei spre consum 6i pe de2itori 6i restricionea.! nclinaia spre economii 6i pe creditori. 9n acest mod inflaia antrenea.! :fu3a; de lic<idit!i 6i preferina e5a3erat! pentru plasamentele n 2unurile dura2ile neproductive. Ha nivelul ntreprinderii este 3reu s! se aprecie.e efectul inflaiei asupra capacit!ii acesteia de a face profit 6i asupra ratei renta2ilit!ii 'profitul raportat la capitalul investit(. -cest efect este ns! de o importan! considera2il!7 c!ci el determin!7 n mare parte7 volumul investiiilor 6i n consecin! nivelul activit!ii. Pe o perioad! ndelun3at! 7 n 3eneral cre6terea preurilor este asociat! cu fa.ele de e5pansiune economic!7 caci ea n3!duie7 o anumit! sta2ilitate7 c<iar o m!rire a renta2ilit!ii investiiilor7 satisf!c!toare pentru dein!torii de capital. Renta2ilitatea capitalului este cu att mai mare cu ct productivitatea capitalului se ameliorea.!7 iar preul sau relativ se diminuea.!. Implicaiile inflaiei asupra renta2ilit!ii financiare mai sunt numite 6i efect de pr3<ie= ntruct inflaia reduce povara datoriei7 ntreprinderile sunt cu mult mai tentante s! recur3! la credite7 cu ct rata do2n.ii capitalurilor mprumutate este mai redus!7 c!ci o asemenea situaie spore6te renta2ilitatea fondurilor'sau capitalurilor( proprii.

10

Ca 6i recesiunea economic!7 inflaia pune de acord capacitaile de producie e5istente cu nevoile reale de consum. *a face aceasta prin presiunea permanent! pe care o e5ecut! n avans7 asupra resurselor productive. /n astfel de efect nu tre2uie permanenti.at deoarece ar nsemna ncura8area unei periculoase spirale inflaioniste. oate efectele menionate mai sus sunt evidente n ca.ul inflaiei moderate7 controlate de autorit!i 6i7 ntr&un fel7 anticipate. Cpeciali6tii susin 6i ar3umentea.! c! inflaia 3alopant! '<iperinflaia( cu trend cresc!tor 6i insuficient controlat! repre.int! un factor de de.or3ani.are al oric!rei economii. Giperinflaia Avicia.! corelaia dintre preurile diferitelor m!rfuri7 nre3istrnd sau anulnd posi2ilitatea efectu!rii calculelor de eficien! 6i de renta2ilitate7 ca 6i posi2ilitatea compar!rii acestora n timp 6i spaiu; 12. Referindu&se la o asemenea form! de inflaie7 unii anali6ti ai fenomenului au ar!tat c! este :de.ordinea de.ordinilor oric!rei economii;. Inflaia 3alopant! cu trend cresc!tor descura8ea.! investiiile productive 6i orientea.! resursele 2!ne6ti spre aciuni speculative curente. *fectul 3eneral ne3ativ al unei asemenea orient!ri a economiei este evident. -vnd ritmuri ine3ale pe !ri 6i timpi diferii de declan6are7 procesele inflaioniste accentuea.! oscilaiile cursurilor valutare7 cu efecte ne3ative pentru economia naional!7 mai ales n aceste !ri cu moneda neconvenional!7 3enernd de.ec<ili2rele n plan .onal 6i mondial. Inflaia e5cesiv! duce la dec!derea societ!ii civile n 3eneral. +up! cum se 6tie o societate decade atunci cnd clasele de mi8loc 6i pierd locul 6i rolul de factor ec<ili2ru. -ntrennd s!r!cirea clasei de mi8loc7 <iperinflaia su2minea.! sistemul de impunere fiscal!7 3enerea.! corupie 6i de3radare n cadrul instituiilor societ!ii. *fectele ne3ative ale inflaiei & suportate de anumii a3enti economici7 de anumite clase 6i 3rupuri sociale7 ca 6i de societate n ansam2lul ei ) sunt denumite costuri ale inflaiei.

12

-. u3ui7 AInflatia.Concepte7teorii si politici economice;7 *d. *conomica7 1ucuresti7 2%%%7 pa3. 1# 1,

Cap.2. Motivele inflaiei n Romnia 2.1.Trecerea la economia de pia


9n ultimul deceniu al secolului PP a nceput procesul de trecere de la economia de comand! 2a.at! pe proprietatea de stat7 la economia de pia! 2a.at! pe proprietatea privat!. *a s&a produs nainte de toate pentru fostele !ri socialiste din *uropa Central! 6i de Cud& *st 6i apoi pentru cele din fosta /niune Covietic!. +e6i situaia celor peste 2% de !ri diferea mult att n privina nivelului de de.voltare economica7 ct 6i al condiiilor economice7 sociale 6i politice7 pro2lemele economice ma8ore ale procesului de tran.iie erau asem!n!toare putnd fi 3rupate n patru pac<ete 6i anume= & li2erali.area economic!7 prin desfiinarea controlului asupra produciei 6i preurilorD & demonopoli.area 6i privati.area7 astfel nct s! fie ncura8at! concurena 6i de.voltat! proprietatea particular!D & reforma economic! 6i restructurarea mecanismelor financiare7 2ancare 6i de credit7 valutare 6i de comer e5tern 6i internD & sta2ili.area macroeconomic!7 prin controlarea inflaieiD @2iectivul principal al tran.iiei l constituie Aedificarea unei economii moderne de pia!.; 13 Reali.area acestui o2iectiv n ara noastr! a depins 6i depinde de modul cum se nf!ptuie6te reforma n economie prin adoptarea unor politici economice permisive 6i coerente7 ce presupun= & transformarea structural! a propriet!ii7 or3ani.!rii 6i conducerii ntre3ii activit!i economice7 adic!= nl!turarea monopolului propriet!ii de stat 6i cooperatiste 6i promovarea pluralismului propriet!ii7 n care rolul primordial l ocup! proprietatea privat! & efienciti.area ntre3ii activit!i economice7 printr&o mai 2un! utili.are a capacit!ilor de producie din toate sectoarele de activitate 6i ramurile economiei naionale 7o mai 2un! valorificare a resurselor de capital 6i de muncaD & desfiinarea nteprinderilor nerenta2ile care aduc pierderi mari economiei 6i rete<nolo3i.area celor care pot deveni via2ile'renta2ile(D & amplificarea aflu5ului de investiii de capital str!in7 su2 diferite forme 6i mai ales su2 form! de investiii n nteprinderi din toate ramurileD & reor3ani.area pe principii moderne a nva!mntului 6i cercet!rii 6tiinificeD
13

?<eor3<e Cretoiu7 Ioan Cavac<i7 6i altii7 A*conomie;7 *d. -ntet7 1ucuresti7 2%%37 pa3.03 17

& reali.area unui sistem de protecie social! adecvatD -u trecut 1" ani de la c!derea re3imurilor comuniste7 dar deocamdat!7 este 3reu s! ncerc!m s! deose2im 6i s! interpret!m ntr&o m!sur! corect! evoluia politic!7 economic! 6i social! din Romnia. 9n aceast! ar!7 revoluia din 1"$" a fost atipic!7 deoarece nu a contat cu un su2iect social structuratD clasele sociale destinate a fi 2eneficiarele revoluiei nu erau formate 6i n&au putut s! participe la mo2ili.!rile 6i la ne3ocierile care au determinat trecerea puterii din minile partidului comunist n cele ale noilor 3uvernani anticomuni6ti. Pe de alt! parte7 transformarea re3imului politic repre.int! doar o parte a unui sc<im2 de sistem care7 de asemenea7 include 6i ruptura de sistemul economic7 cadrul 8uridic 6i de ansam2lul de instituii din re3imul anterior. +e&a lun3ul a celor 1" ani care au trecut7 Romnia a suferit transform!ri radicale marcate att de celelalte tran.iii spre democraie 6i economia de pia!7 ct 6i de influena politicii internaionale7 adic! de circumstantele politice 6i economice e5terne. *ste de8a cunoscut faptul c! n Romnia s&au nre3istrat puternice de.ec<ili2re care au dominat 6i au ntr.iat procesele de transformare economic!. C<iar dac! la nceputul tran.iiei7 !rile din *st continuau s! mpart! o mo6tenire comun!7 n mare parte7 n acela6i timp7 pre.entau diferene nota2ile. C<iar aceste diferene au determinat condiiile ine3ale de ncepere a reformei7 au influenat decisiv n via2ilitatea strate3iilor de transformare sistemic!1# 6i au marcat vulnera2ilitatea economiilor7 aciunea politicilor economice sau structurile 6i interesele 3rupurilor sociale recent ap!rute. +iferitele sc<eme 6i planuri reformiste au fost in3enue7 deoarece 6i&au ima3inat c! nlocuirea cadrului 8uridic sovietic cu unul analo3 al naiunilor occidentale ar conduce n scurt timp7 la e5tinderea relaiilor mercantile 6i la nflorirea unui sector privat. Cpre deose2ire de pasul dat de la pia! la plan7 care fusese reali.at su2 impulsul Ctatului7 acum tran.itul invers tre2uia s! fie prota3oni.at de anumii a3eni economici privai care erau ine5isteni n Romnia. 9n acelasi timp7 volumul minim de economie n minile particularilor7 a2sena unei clase mana3eriale 6i atractivul redus pe care l oferea ara investitorilor str!ini7 constituiau limit!ri severe pentru a restructura sistemul economic. 9n ciuda faptului c! 3uvernanii au ncercat s! ia ca punct de referina 'ncepnd cu 1"",&1""7( modelul capitalist n vi3oare n !rile de.voltate7 atin3erea scopului 6i coninutul reformelor nc! se las! a6teptate. 9n anii de tran.iie c!tre economia de pia!7 aceast! ar! nu a reu6it s! redea7 s! e5prime un compromis clar pe calea capitalist! n strate3iile convin3!toare 6i facti2ile de transformare. -cest lucru a afectat aspectele de 2a.! din funcionarea economiei= coninutul politicilor de privati.are7 confi3uraia sistemului financiar7 tratamentului dat capitalelor str!ine sau
1#

-. u3ui7 AInflatia. Concepte7 teorii si politici economice;7 *d. *conomica7 1ucuresti7 2%%%7 pa3 127 1$

politicile de tipuri de sc<im2. -u e5istat diferite episoade de inflaie7 care au putut fi controlate doar de o rentoarcere la aplicarea politicilor drastice de austeritate 6i a costurilor productive 6i sociale corespun.!toare. 4aptul c! evoluia preurilor a depins n mare masur! de controlul strict al cererii ad!u3ate7 scoate n eviden! de2ilitatea reformelor structurale 6i crearea unei piee nere3ulate7 cu o competen! redus!7 6i ceea ce e 6i mai r!u7 incapa2il! de a 3enera stimulente pentru m2unat!irea infrastructurii7 impulsarea productivit!ii7 favori.area acumul!rii sau c6ti3area competitivit!ii. Consecina este c! piaa nu poate compati2ili.a controlul inflaiei7 cu cre6terea economic! suficient! 6i de.ec<ili2rele e5terne. 9n ca.ul !rii pe care o trat!m7 dup! cum am afirmat mai sus7 sc<im2ul de sistem a r!mas n urm!7 n comparaie cu celelalte !ri din vec<iul 2loc sovietic. Nu s&a profitat de clima economic! favora2il! care a e5istat la nceputul perioadei de tran.iie7 n anii nou!.eci. Pro2lemele interne7 corupia7 lipsa de reforme adecvate7 au facut ca procesele de restructurare 6i de privati.are s! fie lente. Principalele caracteristici ale celor 1" ani de tran.iie romneasc! sunt= revendic!rile salariale7 descentrali.area economiei naionale7 privati.area sectoarelor economice7 li2erali.area treptat! a preurilor din economie7 cotarea li2er! a valutelor7 6i nivelul redus al produciei interne care au avut ca re.ultat de.ec<ili2re n ceea ce prive6te formarea preurilor 7 ocuparea forei de munc!7 2alana de pl!i li cre6terea economic!. Poporul romn a optat definitiv pentru economia de pia! 6i mecanismul ei funcional. Revoluia din +ecem2rie 1"$" are meritul de&al fi a8utat s! nelea3! rapid7 aproape instantaneu c! sistemul economic 2a.at pe monopolul a2solut al propriet!ii socialiste de stat s&a dovedit a fi falimentar7 c! mecanismul economiei de comand! nu mai poate asi3ura orientarea ener3iilor creatoare ale naiunii pe f!3a6ul lor normal 7 spre satisfacerea nevoilor nelimitate 6i n continu! diversificare. @piunea !rii noastre pentru un asemenea tip de economie s&a 2a.at deci7 n primul rnd 7 pe e5periena nemi8locit! a maselor7 care au a8uns la conclu.ia c! sistemul ce&i fusese impus nu r!spundea criteriilor de raionalitate 6i eficien!. Ruptura <ot!rt! cu trecutul economiei socialiste s& a f!cut pe 2a.a constat!rilor directe ale lipsei de funcionalitate a vec<iului mecanism 7 constat!ri f!cute pe viu de c!tre fiecare dintre cet!enii !rii 6i de toi laolalt!.10 *voluia economiei romne6ti dup! 1"$" este dominat! de tendina unui declin tot mai pronunat. Macrosta2ilitatea nu s&a reali.at 7 economia de pia! continua s! fie un de.iderat7 productivitatea muncii se situea.! la nivel inaccesi2il de sc!.ut7 consumurile continu! s! fie mari7
10

Nita +o2rota7 A*conomie Politica;7 *ditura *conomica7 1ucuresti7 1""77 pa3 032 1"

risipa de resurse nu s&a oprit7 inflaia se menine destul de ridicat!7 6oma8ul continu! s! creasc!7 iar PI1 scade.1, *ste evident c!7 n pre.ent economia !rii noastre se confrunt! cu o cri.! structural! prelun3it! care 6i are ori3inea7 pe de o parte7 n acumul!rile unor profunde contradicii 6i de.ec<ili2re fundamentale din perioada de.volt!rii preponderent e5tensive'1",0&1"$"( iar7 pe de o parte7 n efectele ne3ative pe care le 3enerea.! sc<im2area inadmisi2il de lent! a raporturilor de proprietate ca 6i7 n 3ravele 3re6eli de politic! economic! din perioada ce a urmat revoluiei din decem2rie 1"$". +e asemenea7 nu tre2uie minimi.at impactul ne3ativ al factorilor e5terni7 ai con8uncturii internaionale asupra economiei !rii noastre n aceast! perioad!. -vnd n vedere cele menionate se poate afirma c! tran.iia n condiiile Romniei este o tran.iie prin cri.!.17 9ntr.ierea cu care s&au efectuat reformele economice repre.int! principalul de.avanta8 al !rii noastre. 9n plus7 distana mai mare fa! de 3rania estic! a /.*. a f!cut ca investiiile str!ine s! fie mult mai mici la noi7 n aceea6i situaie aflndu&se 6i 1ul3aria. -derarea Romniei se va face o dat! cu cea a 1ul3ariei7 1ul3aria o2innd nc! de anul trecut statutul de economie de pia! funcional!1$

2.2. Inflaia n Romnia pn n anul 1!"#


Putem spune c! de.ec<ili2rele pe care le&au 3enerat procesele monetare e5istente pe teritoriul !rii noastre se confund!7 n mare m!sur!7 cu ns!6i istoria !rii. *pocile istorice au avut7 fiecare7 repre.entani str!lucii care au militat pentru atenuarea de.ordinei monetare7 nele3nd imperativele 6i nevoile vitale ale instaur!rii unei ordini economice normale 6i prospere pe teritoriul Romniei7 din cele mai vec<i timpuri1". Pe teritoriu +aciei7 se foloseau pentru mi8locirea sc<im2urilor7 inele7unelte 6i alte lucruri din metal preios care erau evaluate n funcie de valoarea metalului 6i de munca necesar! confecion!rii lor. @dat! cu diversificarea 6i nmulirea sc<im2urilor7 intr! 6i alte monede ale popoarelor cu care dacii aveau relaii de sc<im2'monede 3rece6ti7 romane7 macedonene(. -stfel7 n secolul al doilea .e.n. dacii ncep s! 2at! moneda proprie7 dar care aveau o calitate redus!7 din cau.! c! dacii amestecau cuprul cu ar3intul n proporie de 00M 6i #0M.

1, 17 1$ 1"

?<eor3<e Cretoiu7 Ioan Cavac<i7 ai altii7 A*conomie;7 *d. -ntet7 1ucuresti7 2%%37 pa3.017 C. Popescu7 +. Ciucur7 A ran.itia prin cri.a;7 *d. *ficient7 1ucuresti7 1""07 pa3101
$aureniu %&eor'&e7 ACre6terea economic! nu elimin! riscurile din economie; n Revista Capital7 nr. #07 %,.11.2%%3 Costin C. (iriescu) Cistemul 2!nesc al leului 6i precursorii lui7 *ditura *nciclopedic!7 1ucure6ti7 1""77 p. 32%.

2%

9n perioada cuprins! ntre retra3erea administraiei romane 6i ntemeierea statelor feudale7 Moldova 6i >ara Romneasc! se presupune c! a fost reinstituit trocul.9ncepnd ns! cu secolul al PIF&lea7 odat! cu ntemeierea statelor feudale7s&a revenit la folosirea monedelor7 primele monede de ar3int fiind 2!tute n >ara Romneasc! de c!tre Fladislav I '13,#&13$%( 6i erau denumite ducai 6i 2ani. /ltimul domn care a 2!tut propria sa moned! n >ara Romneasca a fost Mi<nea al II&lea la 1,0$. 9n Moldova7 cel care 2ate primele monede cu stema sa este Petru Mu6at '137$&13"#(7 dup! care s&a continuat pn! n timpul lui Qtefan cel Mare '1#07&10%#(7 iar ultimul domn moldovean care a emis moned! proprie a fost +a2i8a Fod!'1,,1&1,,#(. Pierderea dreptului de a 2ate moned! se produce la mi8locul secolului al PFII&lea 6i durea.! pn! la 1$,77 cand se le3iferea.! primul sistem monetar 2imetalist romnesc.Punerea n practic! a acestui sistem a fost amnat! 6i s&a finali.at n 1$777 dup! cucerirea independenei. 9ncerc!rile primilor domnitori romni & Fladislav I n Muntenia 6i Petru Mu6at n Moldova & n a doua 8um!tate a secolului al PIF&lea nu au putut nl!tura <aosul monetar7 ntre altele 6i ca urmare a deselor r!.2oaie purtate cu imperiul otoman. +in anali.a f!cut! de 4rederic Hoisel pentru !rile din *uropa de Fest n perioada 1$#%&1"1% re.ult! c! preurile au crescut cu 2%M. 9n ca.ul Romniei7 aceast! cre6tere n perioada 1$#%&1$,7 a fost cu mult mai mare7 dar f!r! s! dep!6easc! 1%%M 2%. -stfel7 n perioada de pn! la reforma monetar! de la 1$,77 >!rile Romne s&au confruntat cu un adev!rat <aos monetar7 datorat e5istenei circulaiei unui numar foarte mare de monede7 cu o valoare mai mare sau mai mic!. +up! adoptarea 6i aplicarea mai tr.iu a primei le3i monetare prin care se sta2ilea raportul de sc<im2 ntre leii vec<i 6i cei noi7 precum 6i ntre monedele str!ine 6i noul leu7 au ap!rut 6i documente care reflectau mai 2ine starea economic! a !rii.+ac! pn! n anii 1$777 Romnia s&a confruntat cu o stare inflaionist! mare7 cau.at! de deficitele 2u3etare anuale7 care urmau a fi acoperite prin 2ilete ipotecare cu do2anda de 1%M7 n urm!torii 1% ani 'pn! n 1$$7(7 se o2serv! o ec<ili2rare a 2alanei de pl!i e5terne7 datorit! atra3erii de capital str!in.-nul 1$$77 n sc<im27 se confrunta cu tensiuni inflaioniste care au drept cau.e le3ea special! de ncura8are a investiiilor auto<tone din 1$777 le3ea 2iletelor ipotecare7 de.voltarea creditului. 9n 1$$"7 n Re3atul Roman7 sistemul monetar 2imetalist este sc<im2at cu cel monometalist aur. 1ancnotele n circulaie7 care au nceput s! fie emise de 1NR n anul 1$$17 erau acoperite n aur ntre 3,M 6i 0%M 6i erau converti2ile la vedere. Cta2ilitatea monetar! a 3enerat 6i o sta2ilitate
2%

I. R ducanu7 Cta2ili.area monetar!7 Cultura Naional!7 1ucure6ti7 1"2$7 p. ,7 n -. >u3ui7 Inflaia ) concepte7 teorii 6i politici economice7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 2%%%.

21

relativ! a preurilor 6i a cursurilor principalelor valute pe piaa romneasc! n perioada 1"%%&1"1#7 cnd 6i masa monetar! a sporit de #7$ ori. Cre6terea masei monetare s&a datorat de.volt!rii de 2&3 ori a produciei marf! a economiei naionale 6i amplific!rii veri3ilor circulaiei produselor. Cre6terea preurilor a fost de 10&2% M7 iar concomitent cu aceast! cre6tere7 s&au m!rit7 cu sporuri diferite 6i salariile personalului instituiilor pu2lice 6i ale an3a8ailor particulari. Perioada de la adoptarea noului sistem monetar al leului7 din anul 1$,77 6i mai precis de la trecerea la monometalism din 1$"% pn! la nceperea primului r!.2oi mondial ) 1"1#7 moneda romneasc!7 prin etalon 6i putere de cump!rare7 a avut cea mai 3lorioas! po.iie intern! 6i e5tern!. Primul mare val de inflaie7 cu care se confrunt! Romnia este ntre anii 1"1,&1"27. -ntrenarea Romniei n primul r!.2oi mondial7 din anul 1"1, pn! n anul 1"1$7 a necesitat c<eltuieli e5traordinare care au solicitat resurse financiare nsemnateD o parte au fost procurate n perioada neutralit!ii !rii '1"1#&1"1,(7 din mprumuturile e5terne 6i interne destinate pre3!tirilor militare de ap!rare a !rii7 alt! parte7 cea mai mare7 a fost o2inut! de stat7 su2 forma de mprumuturi de la 1NR.9n ace6ti ani de neutralitate prin emiterea de 2ancnote s&a redus acoperirea n aur a acestora de la 0% M la 3$ M7 dup! 1"1,7 emisiunile s&au f!cut f!r! acoperire7i.2ucnind inflaia. 9n iunie 1"177 1NR suspenda converti2ilitatea leului 6i emite a6a&numiii 2ani de <rtie. +up! nc<eierea p!cii 6i /nirea din 1"1$7 prin prevederile tratatului de pace7 Romnia tre2uia s! retra3! din noile teritorii7 monedele str!ine. Inflaia s&a e5primat n cele mai evidente manifest!ri= cre6terea 3eneral! a preurilor7 accentuat! de lipsurile de produse inerente perioadei7 6i deprecierea monedei naionale fa! de propriul etalon 6i fa! de valutele str!ineD alte efecte priveau de3radarea sumelor te.auri.ate n 2ancnote 6i a celor depuse n conturi la 2!nci 6i mprumutate de2itorilor7 de.or3ani.area raporturilor economico&monetare etc. +eprecierea monedei 6i cre6terea inflaionist! a preurilor atin3 apo3eul n 1"2,7dup! care n 1"2771"2$ fenomenele ne3ative se atenuea.!7 preurile meninndu&se la un nivel relativ sta2il. -nul 1"2" aduce o nou! le3e a sta2ili.!rii monetare 2a.at! pe devalori.area coninutului n aur al leului.+e asemenea se consacra ie6irea din circulaie a monedelor din aur 6i ar3int 6i se introducea converti2ilitatea condiionat! a 2iletelor 1NR n aur 6i devi.e aur7care va funciona oficial pn! n 1"#%.-ceast! le3e a repre.entat prima reform! a monedei naionale dup! trecerea n anul 1$"% la monometalismD ea a pus ordine n circulaia monetar! 6i a reali.at sta2ilitatea monedei romne6ti.

22

9n le3!tur! cu cri.a din Romnia7 reputatul profesor Fir3il Mad3earu afirma= Jcri.a economic! mondial! a surprins Romnia ntr&un moment de convalescen!7 reali.at cu mi8loace artificiale 'emisiune de moned! f!r! acoperire n m!rfuri 6i servicii( 6i a ani<ilat toate re.ultatele favora2ile do2ndite n cursul anului 1"2"7 accentund pn! la ma5imum relele de care suferise economia naional! nainte de sta2ili.are. Prima 6i cea mai nd!r!tnic! manifestare a cri.ei economice 6i a inflaiei n ara noastr! a fost pr!2u6irea preurilor att la produsele a3ricole ct 6i la cele industrialeD n perioada e5aminat!7 nivelul preurilor produselor a3ricole sc!.use la 317$M iar a celor industriale la ,$7,M & toate acestea pe fondul unei reduceri catastrofale a produciei industriale 6i a3ricole7 ct 6i a cre6terii su2staniale a 6oma8ului21. Cri.a economic! mondial! din 1"2"&1"33 6i pune amprenta 6i asupra economiei romne6ti7 reducnd su2stanial preurile interne cu 3%&0%M 7 ceea ce a fost n favoarea meninerii valorii leului la cursul sta2ilit. 9n noiem2rie 1"30 1NR a urcat preul pl!tit pentru aurul cump!rat din ar! cu 3$M7 iar n decem2rie ea introduce o prim! valutar! de 3$M7 ceea ce semnifica practic devalori.area leului7ceea ce va duce la un nou val de inflaie. Mo2ilul acestei aciuni de devalori.are a leului decur3e din condiia 3rea a monedei romne6ti provocat! de cri.a economic!. Cea mai mare inflaie a secolului7 n Romnia7 s&a desf!6urat n 3 su2etape= 1"30&1"#% n timp de paceD 1"#1&1"#0 n timpul celui de&al doilea r!.2oi mondialD 1"#0&1"#7 n perioada post2elic!. 9nceputul procesului inflaionist este marcat de 1NR n 1"30./rmea.! n 1"#% o nou! depreciere oficial! a leului7 pe aceea6i cale7 a primelor valutare.9n timpul r!.2oiului 6i dup! r!.2oi7 pn! n 1"#77 1NR a alimentat cu emisiunea sa monetar! de 2ani de <rtie uria6ele c<eltuieli ale r!.2oiului de # ani7 ale pl!ilor de armistitiu 6i de refacere a economiei post2elice. Inflaia s&a prelun3it cu accente deose2it de distructive pentru economia naional! pn! n anul 1"#77 cnd a avut loc o reform! monetar! prin care s&a urm!rit nl!turarea <aosului persistent de dup! cel de&al doilea r!.2oi mondial. 9nre3istrarea unei cre6teri f!r! precedent a preurilor pn! n anul 1"#77 datorit! evenimentelor economico&financiare7 sociale 6i politice menionate a fost reflectat! n presa vremii de c!tre cotidianul JNeue Rurc<er Reitun3J astfel=J n nici o ar! din lume preurile nu s&au ridicat a6a de mult ca n RomniaJ22.
21

*ir'il Mad'earu7 Ha politiIue SconomiIue S5terieure de la Roumanie '1"27&1"3$(7 Centre de Gautes Ttudes Internationales7 1ucarest7 1"3". 22 +. Constantiniu) M. Ionescu) I. Ceau,escu7 2%% de .ile mai devreme7 *ditura Qtiinific! 6i *nciclopedic!7 1ucure6ti7 1"$#7 p. 37.

23

Ha 10 au3ust 1"#7 a fost impus! reforma monetar!. Cta2ili.area a constat n presc<im2area7 la sume limitate7 a vec<ilor semne monetare cu 2ani noiD sc<im2ul sumelor admise s&a facut la raportul de 2% %%% lei vec<i cu 1 leu nou. Himitarea la sc<im2 a sumelor de 2ani vec<i a condus la anularea a peste "" M din masa de 2ani n circulaieD aceasta a afectat capitalul speculativ7 dar 6i capitalul productivD a suferit7 de asemenea7 pierderi nsemnate o mare parte a populatiei care te.auri.a economiile sau le avea depuse la 2!nci sau C*C. Cta2ili.area monetar! din au3ust 1"#7 s&a efectuat n condiiile 3reut!ilor refacerii economiei7 astfel c! a purtat n sine o serie de carene care au produs n anii urm!tori 6i o und! de inflaie.

2.3. Inflaia ntre 1!"#-1!#! .perioada comunist /


-nali.a fenomenului inflaionist n aceast! perioad! pre.int! o motivaie istoric!7 deoarece lipsa datelor reale 6i influenarea re.ultatelor nu pot s! ne duc! dect la interpret!ri incomplete23 Perioada cuprins! ntre anii 1"#" 6i ianuarie 1"02 se nc<eie cu o nou! reform! monetar!. *ste perioada cnd se sc<im2! re3imul politic7 cnd puterea politic! instituionali.ea.! dictatura comunist!7 iar or3anismul economico&social se amena8ea.! dup! sistemul socialist de tip sovietic7 cu o economie de stat centrali.at!&planificat!. oate refacerile economice s&au nf!ptuit prin le3islaie dictat! de principii ideolo3ice7 nu prin mecanismele economice li2ere. Moneda7 piaa au fost su2ordonate m!surilor politice 6i le3islativeD emisiunea monetar! se afla su2 controlul 3uvernului care avea nevoie de mi8loace 2!ne6ti pentru refacerea 6i de.voltarea economiei. 9n ianuarie 1"02 se efectuea.! noua reform! monetar!7 care a urm!rit reducerea semnelor monetare din circulaie7 avnd caracter deflaionist ca 6i sta2ili.area din 1"#7. @2iectivul esenial urm!rit a fost nt!rirea monedei naionale n interior 6i n raporturile monetare e5terne.-l doilea o2iectiv urm!rit7 nerecunoscut ns! n documentele oficiale 7 a fost necesitatea alinierii leului romnesc7 ca putere de cump!rare 6i etalon de valoare7 la nivel mai ridicat7 al!turi de celelalte monede din la3!rul socialist. Reforma 2!neasc! din ianuarie 1"02 a afectat capitalul 6i cate3oriile sociale speculative 6i7 pentru ma8oritatea economiilor cet!enilor7 a produs pierderi nsemnate7 ceea ce a ridicat importante nemulumiri n rndul populaiei.Primul o2iectiv a fost atins7 din circulaie a fost scoas! o mas!
23

0. 1u'ui7 Inflaia ) Concepte7 teorii 6i politici economice7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 2%%%7 p. 13".

2#

mare de numerar7 de peste cinci ori7 a raportului oficial de sc<im2. Concomitent7 s&a efectuat o reducere su2stanial! de preuri la produsele de consum importante ' carne7 ulei7 .a<!r7 pine (7 n scopul cre6terii capacit!ii de cump!rare a veniturilor populaiei. Conform ideolo3iei mar5ist&leniniste7 inflaia nu a fost recunoscut!7 ea fiind considerat! un fenomen specific economiilor capitaliste. -nali.nd evoluia nivelului salariului mediu pe economie 6i a altor indicatori n perioada studiat!7 a8un3em la conclu.ia c! inflaia s&a manifestat7 fiind o inflaie ascuns!. *voluia salariului mediu 6i a inflaiei n perioada 3%.12.1"#7& 22.12.1"$" -nul 1"0% 1",% 1"7% 1"$% 1"$0 1"$, 1"$7 1"$$ 1"$" Calariul mediu 337 $%2 12$" 223$ 2$27 2$00 2$72 2"#, 3%,3 Cre6terea periodic! & 13$M ,1M 7#M 2,M 1M 1M 3M #M Cre6terea anual! & 1#M ,M 7M 0M 1M 1M 3M #M Inflaia Romnia & & & 0M 0M 2M & & 1M n

Cau.ele inflaiei din perioada comunist!= Cre6terea emisiunii de <rtie )moneda ntr&o proporie mai mare dect cre6terea produsului naional 2rut = a avut drept scop meninerea sau c<iar sporirea ratei profitului 6i a ratei acumul!rii7 al finan!rii unor c<eltuieli mari7 inclusiv militare7 al reducerii datoriei pu2lice 6i al ec<ili2r!rii 2alanei de pl!i e5terne. -semenea o2iective 6i practici au fost pre.ente aproape constant n cadrul politicii re3imului comunist7 mai ales n ultimele dou! decenii. 9n acela6i timp7 s&au an3a8at 6i efectuat lucr!ri de mare anver3ur! care au forat la ma5imum att finanele7 ct 6i resursele materiale ale !rii. Cu2 presiune acestor lucr!ri7 productivitatea 6i producia au nre3istrat cre6teri modeste7 fiind limpede faptul c! s&a recurs la emisiune suplimentar! de moned!7 f!r! acoperire material!. Planul de investiii nu era ndeplinit7 ceea ce evidenia.! faptul c! fonduri e5istau7 dar material nu era posi2il s! se in! pasul. @ situaie asem!n!toare s&a manifestat 6i n ca.ul pl!ii datoriei e5terne7 transferndu&se aceast! povar!7 prin mi8loace specifice finanelor7 pe umerii populaiei. 9ntreinerea e5cesului de cerere solva2il!' pentru 2unuri de consum7 pentru investiii7 c<eltuieli pu2lice( comparativ cu oferta. *5cesul de cerere a fost o tr!s!tur! a economiilor planificate centrali.at. Cre6terile productivit!ii muncii nu a 8ustificat unele m!suri de sporire a
20

salariilor7 totu6i asemenea m!suri s&au luat7 fie n scopuri propa3andistice7 fie su2 presiunea nemulumirii maselor.9ntr&un sin3ur cincinal ' 1"7,&1"$% (7 s&a declarat o cre6tere a salariilor de cca.3%M. - acionat n acela6i sens 6i cre6terea num!rului de salariai7 datorit!7 n special7 aplic!rii doctrinei de industriali.are cu orice pre 6i n ritmuri dep!6ind posi2ilitatile 6i nevoile !rii.Cre6terea fondului de salarii a fost susinut! 6i pe alte c!i ' particip!ri la 2eneficii7 premii etc.(. Ha ntreinerea politicii inflaioniste s&a ad!u3at ma8orarea de3<i.at! a preurilor la unele 2unuri de consum de lar3 interes ' prin sc<im2area denumirii produsului 6i fi5area unui pre considera2il ma8orat7 de6i calitatea era mult inferioar! fa! de vec<iul produs similar (7 introducerea a fel de fel de impo.ite 6i m!rirea nivelului lor. 9n paralel7 ne3li8area de.volt!rii7 ndeose2i a a3riculturii7 e5portul f!r! discern!mnt al produselor acestei ramuri7 cu prioritate cele alimentare7 sistarea cvasitotal! a importurilor de 2unuri de consum7 au accentuat insta2ilitatea 6i inflaia. 4enomenul inflaiei prin cerere este cu att mai curios 6i are semnificaii cu att mai n3ri8or!toare7 cu ct7 se 6tie7 c6ti3urile populaiei erau destul de modeste7 comparativ cu alte !riD c<iar 6i n aceste condiii su2mediocre populaia avea ceva 2ani7 n timp ce 2unurile de consum lipseau n mod cronic. Gipertrofierea creditului. Pn! n 8urul anului 1"$%7 s&au folosit pe lar3 creditele care au sporit masa monetar! suplimentar!7 reflectndu&se imediat n cre6terea cererii de consum 'productiv 6i neproductiv (7 n timp ce volumul produciei nu a nre3istrat o m!rire corespun.atoare. C&a acumulat un anumit potenial inflaionist n economia naional!7 3enerat de incapacitatea produciei de a oferi suportul material necesar utili.!rii corespun.!toare a creditelor de care 2eneficiau unit!ile 6i populaia. +up! 1"$% s&au luat m!suri drastice de reducere a creditului7 att a celui e5tern ct 6i a celui intern. Himitarea drastic! a creditelor repre.enta o ncercare a forurilor conduc!toare de a sta2ili tensiunea dintre cerinele n cre6tere ale consumului productiv 6i neproductiv7 pe de o parte7 6i capacitatea redus! a produciei de mi8loace de producie 6i 2unuri de consum7 pe de alt! parte. 9ntruct nu se puteau satisface cerinele unit!ilor economice 6i ale populaiei cu diferite produse7 atunci s&a c!utat s! li se restrn3! posi2ilit!ile de solicitare7 deoarece acordarea de credite m!re6te capacitatea de plat! a consumatorilor.9n sfera productiv! s&a a8uns la o adev!rat! stare de 2loca8 n lan7 n timp ce cererea pentru investiii 6i pentru consumul productiv era stimulat! ' impus! ( prin cifrele plan. +in cei aproape 0% de ani de comunism7 anii U7% 6i U$% repre.int! un ca. interesant 6i din care se pot tra3e nv!!minte7 de cre6tere pauperi.at!D pe fondul e5istenei unei distorsiuni ale preurilor care afectea.a ne3ativ alocarea resurselor 6i raportul de sc<im27 2un!starea este redus!.
2,

Modul de funcionare a economiei pe ansam2lu a constituit distorsionarea ce a condus la o cre6tere mai mult pe <rtie. Incapacitatea de a face fa! comple5it!ii crescnde a sistemului 6i de a asimila 6i 3enera pro3resul te<nic7 a condus la o e5pansiune a produciei cu o nclinaie spre 2unurile industriale cu o valoare adu3at! redus!7 conducnd la o deteriorare continu! a raportului de sc<im2. *5cedentele comerciale ' prin care se vi.a ac<itarea datoriei e5terne ( din anii U$% au fost reali.ate prin reduceri masive ale importurilor ' c<iar 6i de masini 6i ec<ipamente din !rile occidentale (. /rm!rile au fost concreti.ate n rate de cre6tere mai sc!.ute ale produciei7 n reducerea consumului 6i de.ec<ili2re interne mai mari. +in punct de vedere monetar7 dup! anul 1"027 moneda naional! a tr!it aproape patru decenii un curs impus7 f!r! converti2ilitate 6i necotat! la 2urs!7 dar cu o anume sta2ilitate a preurilor administrate. Heul s&a aflat ntr&o form! de i.olare de lumea monetar! internaional!. Cele patru decenii se nscriu n istoria economic! a Romniei ca intervalul cel mai lun3 de relativ! sta2ilitate7 pe piaa intern!7 a semnului monetar naional7 c<iar dac! valuta romneasc! nu cota pe pieele e5terne7 nu era converti2il! 6i avea putere de cump!rare determinat! prin preci.ie administrativ!. Cu2 masca unei politici de de.voltare ec<ili2rata7 armonioasa a tarii7 in perioada comunista s&au acumulat numeroase si puternice de.ec<ili2re si c<iar daca s&a incercat o 2locare a starii inflationiste7 aceste de.ec<ili2re au facut ca dupa 1"$" sa asistam la un fenomen inflationist ce s&a manifestat cu putere si care a fost destul de 3reu de tinut in frau.

Cap.3. Inflaia n Romnia din 1!!2 3 2224

+up! mai 2ine de #% de ani de economie centrali.at! de tip socialist7 la 22 decem2rie 1"$" Romnia intr! ntr&o perioad! de tran.iie economica ce are ca scop trecerea la economia de pia! li2er!7 concurenial!7 social&umanist! .
27

-cumulata in cateva decenii7 fenomenul inflationist a cunoscut dup! decem2rie 1"$" o e5plo.ie virulenta7 inflatia devenind evidenta7 palpa2ila7 o realitate a pre.entului. @ anali.a oricat de sumara releva ca starea inflationista din tara noastra intruneste toate caracteristicile unui proces de sta3latie intensa. Poporul romn a optat definitiv pentru economia de pia! 6i mecanismul ei funcional. Revoluia din +ecem2rie 1"$" are meritul de a&l fi a8utat s! nelea3! rapid7 aproape instantaneu7 c! sistemul economic 2a.at pe monopolul a2solut al propriet!ii :socialiste; de stat s&a dovedit a fi falimentar7 c! mecanismul economic de comand! nu mai putea asi3ura orientarea ener3iilor creatoare ale naiunii pe f!3a6ul lor normal7 spre satisfacerea nevoilor nelimitate 6i n continu! diversificare. @piunea !rii noastre pentru un asemenea tip de economie s&a 2a.at deci7 n primul rnd7 pe e5periena nemi8locit! a maselor7 care au a8uns la conclu.ia c! sistemul ce&i fusese impus nu r!spundea criteriilor de raionalitate 6i eficien!. Ruptura <ot!rt! cu trecutul economiei :socialiste; s&a f!cut pe 2a.a constat!rilor directe ale lipsei de funcionalitate a vec<iului mecanism7 constat!ri f!cute pe viu de c!tre fiecare dintre cet!enii !rii 6i de toi laolalt!2#. *voluia economiei romne6ti dup! 1"$" este dominat! de tendina unui declin tot mai pronunat. Macrosta2ilitatea nu s&a reali.at7 economia de pia! continu! s! fie un de.iderat7 productivitatea muncii se situea.! la un nivel inaccesi2il de sc!.ut7 consumurile continu! s! fie mari7 risipa de resurse nu s&a oprit7 inflaia se menine deose2it de ridicat!7 6oma8ul continu! s! creasc!7 iar PI1 scade20 *ste evident c!7 n pre.ent economia !rii noastre se confrunt! cu o cri.! structural! prelun3it! care 6i are ori3inea7 pe de o parte7 n acumul!rile unor profunde contradicii 6i de.ec<ili2re fundamentale din perioada de.volt!rii preponderent e5tensive '1",0&1"$"( iar7 pe de alt! parte7 n efectele ne3ative pe care le 3enerea.! inevita2il sc<im2area inadmisi2il de lent! a raporturilor de proprietate7 ca 6i n 3ravele 3re6eli de politic! economic! din perioada ce a urmat revoluiei din decem2rie 1"$". +e asemenea7 nu tre2uie minimi.at impactul ne3ative al factorilor e5terni7 al con8uncturii internaionale asupra economiei !rii noastre n aceast! perioad!. -vnd n vedere cele menionate se poate afirma c! tran.iia n condiiile Romniei este o tran.iie prin cri.!2, *conomia 6i societatea romneasc! au mo6tenit de la vec<iul re3im o puternic! depreciere monetar! determinat! de ndelun3ata penurie de 2unuri de consum 6i servicii. 9n consecin! preurile7 att cele oficiale ct 6i cele neoficiale7 au cunoscut o continu! cre6tere. 9n plus7 n anul
2# 20

Ni 5o6rot 7 *conomie politic!7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 1""77 p. 032. 5. Ciucur) I. %avril ) C. Popescu= *conomie7 Manual universitar7 *diia a F&a7 1ucure6ti7 2%%%7 p. 017. 2, C. Popescu) 5.Ciucur) ran.iia prin cri.!7 *ditura *ficient7 1ucure6ti7 1""07 p. 101.

2$

1""%7 economia romneasca cunoa6te7 pe ln3! deprecierea monetar!7 6i un flu5 puternic de 2ani pe pia!7 pericolul intr!rii ntr&o spiral! inflaionist! fiind foarte mare. 9n mod cert7 inflaia nu poate fi evitat! n acest proces de tran.iie la economia de pia!7 avnd n vedere restructurarea de ansam2lu a economiei romne6ti 6i 3ravele de.ec<ili2re e5istente7 era ns! foarte posi2il ca inflaia 6i efectele ei s! fie 2ine controlate 6i anticipate. Indiscuta2il pentru populaie inflaia a constituit un fenomen ne3ativ al tran.iiei. +up! cum arat! re.ultatele ma8orit!ii sonda8elor efectuate n ultimii ani7 populaia nu s&a temut 6i nu se teme att de mult de un eventual conflict militar n .ona n care s! fie implicat! 6i Romnia7 nici de eventualitatea pierderii locului de munc! ct de cre6terea 3alopant! a preurilor. Ha nivelul ntreprinderilor efectele inflaiei sunt mai complicate. -cestea s&au manifestat ntr&o etap! prin 2loca8 finaciar7 iar apoi printr&o reducere de ansam2lu a activit!ii economice. 1loca8ul financiar s&a manifestat pentru nceput la nivelul micilor a3eni economici n perioada de <iperinflaie 1""1&1""37 iar cu timpul el s&a mutat la nivelul marilor re3ii autonome7 permanenti.ndu&se. 9n ceea ce prive6te reducerea activit!ii economice7 aceasta nu este o coinciden! direct! a inflaiei ci restructur!rii. Primii ani ai postcomunismului n Romnia au fost tul2urai de dificult!ile economice severe7 inclusiv de o sc!dere masiv! a produciei 6i de o incoeren! a politicilor. Putem vor2i 6i de dispariia ma8orit!ii structurilor instituionale vec<i7 f!r! construirea rapid! a a unor instituii ale economiei de pia!. 9n aceast! fa.! a tran.iiei7 e5ist! un domeniu n care e6ecurile de coordonare ale pieei se com2in! cu un sentiment de :copil al nim!nui; al multor ntreprinderi7 care nu se mai pot 2a.a pe alocarea central! a resurselor 6i pe o coordonare central!. Ha aceste pro2leme se adau3! 6i 6ocurile e5terne= colapsul pieelor din fostul C-*R7 r!.2oiul din ?olf 7 tra3edia iu3oslav!7 destr!marea /RCC7 cu efecte devastatoare pentru economia romneasc!. Pentru a cre6te oferta era nevoie s! muncim mai mult7 economia s! produc! mai mult iar pe pia! s! se 3!seasc! ct mai multe m!rfuri. 9ns! primele m!suri de politic! economic! s&au concreti.at n reducerea s!pt!mnii de lucru7cre6terea importurilor destinate consumului7 li2erali.area preurilor 6i stoparea unor investiii ' adic! e5act invers de ceea ce aveam nevoie(. Ctructura industriei nainte de 1"$" a ar!tat o nclinaie puternic! c!tre unit!i 3i3ant7 i3nornd sursele de fle5i2ilitate ntr&o economie7 respectiv ntreprinderile mici 6i mi8locii. -stfel7 1.%70 de unit!i cu peste 1.%%% de an3a8ai fiecare7 repre.enta pentru 01M din totalul societ!ilor7

2"

cuprin.nd $7M din muncitorii din industrie. /nit!ile cu peste 3.%%% de an3a8ai o2ineau peste 0%M din producia industrial! total! 6i cuprindeau peste 03M din totalul salariailor din industrie. +ac! n anul 1"$" la 1 leu cerere7 oferta de m!rfuri repre.enta %770 lei7 s&a a8uns ca n prima parte a anului 1""% acoperirea leului n circulaie s! fie de doar %71" lei7 n septem2rie 1""% de %71# lei 6i cu tendine de a se reduce la %71% lei7 a6a cum afirmau la timpul respectiv repre.entanii 3uvernului7 inclusiv prim&ministrul. -ciunea de li2erali.are a preurilor s&a desf!6urat n condiiile unei penurii de produse7 a lipsei de concuren! ntre produc!tori 6i a unei implic!ri prea reduse a 3uvernului n viaa economic!. -ceast! neimplicare nu a produs efectele po.itive scontate= relansarea economiei7 reducerea consumurilor ener3etice 6i de materii prime7 stimularea e5porturilor7 descura8area pieei ne3re a valutelor7 speculei 6i corupiei7 acestea r!mnnd pe mai departe de.iderate de reali.at. *fectele ne3ative nu au ntr.iat s! apar!7 manifestndndu&se prin inflaie peste inflaie7 cre6terea 2loca8elor financiare7 reducerea puterii de cump!rare a monedei 6i a nivelului de trai. 9n foarte scurt timp s&a trecut de la o e5trem! la alta7 de la un diri8ism total al economiei la un li2eralism e5a3erat7 3re6it neles7 renunndu&se nu numai la plan7 ci 6i la repartiiile materiale pe 2a.a de 2alane care s& au desfiinat. +ac! n anul 1"$" 2alana de pl!i pre.enta un e5cedent de peste 2 miliarde dolari7 n anul 1""%7 s&a nre3istrat un deficit de &37# miliarde dolari. Marile ntreprinderi 6i re3iile autonome nou nfiinate au umflat preurile pe 2a.a costurilor care ncorporau n ele risip!7 consumuri necompetitive7 incompeten! mana3erial! 6i furturi. -stfel acestea au tr!it din profilul murdar7 su2venionat prin inflaie de c!tre populaie 6i de c!tre ntreprinderile renta2ile7 cele mai multe private. Principalele cau.e ale inflaiei n Romnia din ultimele patru decenii care7 la rndul lor7 au 3enerat noi tensiuni inflaioniste 6i au contri2uit la adncirea cri.ei economice au fost= &/na din cau.ele inflaiei o constituie disproporia dintre oferta de m!rfuri 6i masa monetar! n circulaie. Pe acest fond7 numerarul la populaie7precum 6i depunerile la C*C au crescut continuu7de.ec<ili2rul dintre capacitatea de cump!rare a populaiei 6i volumul de m!rfuri aflat pe pia!7 atin3nd dupa 1"$%7 punctul critic. *locvent n acest sens este faptul c! potenialul de acoperire cu m!rfuri 6i servicii a fost7 de apro5imativ 70M fa! de volumul masei monetare7 disponi2ilit!ile 2!ne6ti ale populaiei apropiindu&se de 3%% miliarde lei7 din care 2%% de miliarde lei7 depuneri la C*C. &@ alta cau.! a constituit&o de.ec<ili2rul structural privind oferta de m!rfuri 6i servicii &aceast! situaie a fost determinat! de permanenti.area disproporiei dintre sectorul I 6i sectorul II7
3%

respectiv dintre ramurile produc!toare de factori primari 6i ener3ie 'sectorul primar( 6i cele ce consum! 6i valorific! aceste resurse 'sectorul secundar(. & @ a treia cau.! o constituie necorelarea volumului fi.ic7 sortimental de 2unuri de consum cu cerinele pieei7 ale populaiei. -dmind c!7 din punct de vedere valoric7 ar fi e5istat un ec<ili2ru ntre volumul m!rfurilor 6i serviciilor 6i cel al masei monetare n circulaie7 acest ec<ili2ru nu corespundea structural nevoilor reale7 tocmai datorit! disproporiilor privind coninutul fi.ic7 sortimental al ofertei de m!rfuri. &@ alt! cau.! a inflaiei este modul su2iectiv7 ar2itrar de formare a preurilor. Ce 6tie c! numai preurile le3ate direct de pia! e5prim! adev!rata realitate7 deoarece ele nu depind numai de produc!tor'oferta( ci 6i de consumator 'cerere(7 confruntarea permanent! dintre cele doua m!rimi ducnd la formarea preului de ec<ili2ru7 care presupune e3alitatea ntre cerere 6i ofert!. Pentru aceasta este nevoie ns! de concuren!7 de mai muli produc!tori. @ri7 economia centrali.at!7 prin ns!6i esena sa7 nu are cum s! respecte acest principiu economic fundamental. *ste adevarat c!7 n sta2ilirea preurilor se pornea de la costuriD tre2uie facut! ns!7 preci.area c! acestea7 n numeroase ca.uri7 nu reflectau starea reala. Mai mult7 2eneficiul ce Jtre2uiaJ ncasat se sta2ilea Jde susJ apriori7 neprovenind deci dintr&o relaie fireasc!7 3enerat! de mecanismul pieei. oate acestea au condus la manifestarea mai multor forme ale inflaiei. a. Prima dintre ele este inflaia real!7 care a fost determinata de cerere7 care s&a manifestat att direct7 prin cre6terea efectiv! a preurilor 6i tarifelor pentru produsele ce nu aveau preuri fi5e7 ct 6i su2 forma7 lar3 raspndit! a unor cre6teri semioficiale. +e cele mai multe ori aceste cre6teri se reali.au prin su2stituirea unor produse. 2. - doua form! const! n penuria de m!rfuri 6i economii forate ale populaiei. Meninerea fi5! a preurilor7 la ma8oritatea produselor7 a facut ca inflaia s! nu se manifeste7 n mod deose2it7 prin cre6terea vi.i2il! a preurilor7 ci mai ales prin epui.area rapid! a 2unurilor din ma3a.ine7 proces care a dus la cronici.area penuriei7 la apariia 6i proliferarea pieei ne3re7 su2terane7 pe care sunt desf!cute la preuri foarte mari alimente7 medicamente7 m2r!c!minte7 piese de sc<im2 etc. 9n condiiile penuriei de m!rfuri7 inflaia s&a manifestat nu numai su2 forma pieei su2terane7 ci 6i prin cre6terea depunerilor la C*C7 deci su2 forma economiilor forate. 9ncercnd s! masc<e.e 6i s! st!pneasc! ct de ct inflaia 7 vec<iul re3im a recurs la diferite JmetodeJ dintre care amintim= ma8orarea impo.itelor7 sc<im2!ri fictive de denumiri ale produselor7 introducerea o2li3atorie a p!rilor sociale7 acceptarea tacit! a pieei ne3re7 condiionarea retri2uiei de ndeplinire a unor

31

planuri nereali.a2ile7 3enerali.area formei de retri2uire n acord 3lo2al7perceperea de noi ta5e 6i Jcontri2uiiJ etc.

3.1. 7voluia fenomenului inflaionist n Romnia n perioada 1!!2-2222

Indicatori PI1'mld. /C+( Rata Qoma8ului +atoria e5tern! InflaiaM & medie & decOdec Cursa= VVV.2nr.ro

1""% 1""1 1""2 1""3 1""# 1""0 1"", 1""7 1""$ 1""" 2%%% 3071 2$7$ 1"7, 2,7# 3170 3077 3073 3#7, 3,7$ 3#7% 3,77 %7# 37% $72 1%7# 1%7" "70 ,7, $7" 1%7# 117$ 1%70

23% 11#3 2#7" 3307 #0"7 0#$2 72%$ $0#$ "322 $7#2 "$,3

071

17%72 21%7# 20,71 13,7$ 3273 3$7$ 277$ 0,7"

10#7$ 0"71 1017# #%7,

#07$ #077 0#7$ #%77

3777 1""72 1""72 2"070 ,177

+up! revoluia din 1"$" a avut loc o sc<im2are ma8or! n Romnia 6i anume trecerea de la economia de tip comunist la economia capitalist!. +e2utul proceselor de tran.iie a avut loc n condiiile a2senei7 att a le3istaiei adecvate7 ct 6i a unor instrumente de aciune 6i mecanisme economice de pia!. Consecinele acestei situaii au fost= reducerea activit!ii economice7 cre6terea inflaiei7 cre6terea 6oma8ului7 cre6terea deficienelor 6i a datoriilor e5terne7 devalori.area monedei naionale

Perioada 1!!2-1!!2 s&a caracteri.at printr&o reducere cu 2773M a produsului intern 2rut. +e6i n termeni nominali PI1&ul a nre3istrat o tendin! de cre6tere att pe total7 ct 6i pe cap de locuitor7 n termeni reali a nre3istrat un declin deose2it de puternic 'deflatorul PI1 a nre3istrat o cre6tere de la 1137,M n 1""% la 3%%M n 1""2(. -ceast! reducere a produsului intern 2rut a fost
32

consecina fireasc! a 6ocului sc<im2!rii de sistem din anul 1"$"7 simultan cu pierderea pieelor !rilor mem2er C-*R27. Pentru a aduce economia pe un f!3a6 mai normal 3uvernul a luat urm!toarele m!suri= iniierea sistemului 2ancar pe 2 niveluri'1""%(7 vn.area ntreprinderilor de stat 'le3ea 10O1""%( 6i le3ea 0$O1""1 a privati.!rii7 prin care se dorea mp!rirea a 3%M din capitalul societ!ilor m!suri= & ratele do2n.ii au crescut considera2il 6i rata de refinanare a 1NR a a8uns la $%MD & cursul de sc<im2 era su2stania2il depreciatD & e5portatorilor li s&au acordat drepturi de deinere total! a valutei n sperana nl!tur!rii nencrederii lor 6i ncura8!rii repatrierii capitaluluiD 9ns! reorientarea politicilor a r!mas incomplet! 6i ratele do2n.ii au r!mas ne3ative ca re.ultat al volumului de credite prefereniale 6i al nivelului sc!.ut al do2n.ilor la impo.ite. *5pansiunea consumului a fost n principal finanat! prin de.economisire& reducerea re.ervelor valutare. 4actorii politici au complicat starea economiei deoarece au cedat n faa presiunilor maselor 6i au fost influenai de perspectiva ale3erilor din 1""%. -u luat urm!toarele m!suri= & mari cre6teri salarialeD & introducerea s!pt!mnii de lucru de 0 .ile n ciuda faptului c! producia era n sc!dereD & meninerea controlului asupra unei lar3i cate3orii de preuriD & un curs de sc<im2 mult supraevaluatD & o deficitar! administrare a resurselor valutareD Ha nceputul anului 1""1 a fost introdus un plan de sta2ili.are7 susinut de 4MI. *ra un pro3ram de sta2ili.are 3radualist care cuprindea= o n!sprire a politicilor monetar! 6i fiscal!7 de6i ratele reale ale do2n.ii au r!mas prepoderent ne3ative 6i o politic! a veniturilor 2a.at! pe impo.itare. Nici acest proiect nu a avut re.ultate nota2ile. Principalele pro2leme e5istente n economie n 1""1 erau= un curs valutar supraapreciat 6i preuri artificial sc!.ute pentru ener3ie 6i materii prime care s! compense.e nivelul intern sc!.ut de economisire 6i al investiiilor. Pentru contracararea acestor pro2leme n prim!vara anului 1""2 s&au luat urm!toarele deci.ii= Prima perioad 'respectiv 1""%( se caracteri.ea.! printr&o inflaie relativ mic! '071M(7 fapt care reflect! o :continuitate; n economia planificat!. Pe fondul unei penurii de produse cu care se confrunt! piaa intern!7 cererile populaiei au fost :suprasatisf!cute; prin importuri masive de
27

5inu Marin) Ce8ar Mereu 9 *conomia Romniei 1""% ) 2%%%7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 2%%17 p. 03. 33

produse ac<i.iionate n valut! la preurile de pe pieele e5terneD prin ma8or!ri salariale indeose2i n re3ii 6i ntreprinderi de stat 'n care 3rilele de salari.are au sc!pat de su2 control(D prin masive pension!ri anticipate cau.ate n parte de teama an3a8ailor fa! de un previ.i2il 6oma8 datorat cerinelor de cre6tere a productivit!ii 6i competitivit!ii activit!ii productiveD prin m!surile cu caracter populist luate de 3uvern 'cum ar fi restituirea c!tre salariai a p!rilor sociale7 acordarea de premieri unor cate3orii privile3iate de salariai7 privarea unor persoane de plata impo.itelor 6i ta5elor etc.(. 9n toat! aceast! perioad! preurile au fost inute su2 control. -ceast! perioad! poate fi definit! ca :perioada nea3r!; pentru preuri7 n condiiile n care veniturile populaiei cre6teau dar f!r! li2erali.area preurilor din partea statului2$ Perioada 1!!3-1!!" 9n acest! perioad! declinul economic a fost stopat pentru moment7 iar n 1""# are loc o refacere a mediului economic prin reluarea cre6terii economice7 prin reducerea inflaiei 6i a ratei 6oma8ului7 prin reducerea principalelor de.ec<ili2re macroeconomice 6i prin e5tinderea procesului de privati.are. ot atunci s&a introdus F-&ul 6i s&au eliminat su2veniile. 9n ultimul trimestru al anului 2%%3 s&au luat ni6te deci.ii pentru a se ncerca sc!derea inflaiei. Principala deci.ie adoptat! a fost cre6terea ratei medii a do2n.ii de refinanare a 1!ncii Naionale de la un nivel anual de 0"71M n septem2rie 1""3 la 13,73M n ianuarie 1""# 6i meninerea ei la un nivel nalt pentru urm!toarele 3 luni. Rata do2n.ii la mprumuturile 2!ncilor comerciale a urmat o evoluie similar!7 cu o ntr.iere de 2 luni. Consecinele acestei deci.ii au fost= a stopat fu3a de leu 6i a determinat un rapid proces de remoneti.are 6i a a8utat la formarea unei piee valutare7 ceea ce a dus la de.voltarea e5portului. doua deci.ie luat! a fost punerea unor frne la cre6terea monedei printr&un control strict al 2a.ei monetare. +atorit! acestei deci.ii rata inflaiei a co2ort la ,2M pe an n 1""# 6i s&a reali.at o reducere impresionant! a deficitului comercial la #11 mil. Renunarea la su2veniile implicite e5plic! cre6terea deficitului 2u3etar la #730 n 1""#7 mare parte din finanare provenind din surse e5terne. *5pansiunea e5portului a 8ucat un rol ma8or n redresarea ntre3ii economii. Perioada 1!!:-1!!;
2$

0. 1u'ui7 Inflaia ) concepte7 teorii 6i politici economice7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 2%%%7 p. "$.

3#

9n 1""0 n Romnia a e5istat o cre6tere rapid! a PI1&ului7 de 771M comparativ cu mai puin de #M n 1""# 6i 2M n 1""3. 9n acela6i timp rata inflaiei la sfr6itul anului 1""0 a fost de 2$M. 9n timp ce e5porturile au continuat s! creasc! n ritm rapid cu peste 2%M7 importurile au crescut cu peste 3%M7 cau.nd sporirea deficitului 2alanei comerciale la peste 12%% mil. /C+ 6i e5ercitnd presiuni asupra pieei valutare& inter2ancare. 9n 1"", a e5istat o corelaie clar! ntre inflaie 6i modul de finanare a deficitului 2u3etar. +e6i o2iectivul pentru deficitul 2u3etar consolidat era de 272M7 deficitul pe 2a.! de an3a8amente reali.at a fost de 077M. 4inanarea deficitului a fost inflaionist!7 acest lucru fiind sporit de in8ectarea de 2a.! monetar! n scopul acoperirii deficitului cvasifiscal cau.at de pierderi din a3ricultur! 6i pierderile Re3iilor -utonome2". 9n ceea ce prive6te remoneti.area aceasta a pre.entat mai multe aspecte= a facilitat su2venionarea unor se3mente ale economiei' a3ricultur!7 sectorul siderur3ic( din resursele 1NR7 permitnd 1!ncii Centrale s! urm!reasc! reducerea inflaieiD a :a8utat; amnarea re.olv!rii pro2lemei celor dou! 2!nci cu pro2leme +acia 4eli5 6i Credit 1anE& peste 17%% mil. Hei au fost transferate lor prin intermediul creditelor specialeD a condus la ncetinirea de.volt!rii instrumentelor de politic! monetar!7 respectiv a operaiunilor de open&marEet. Ha sfr6itul anului 1"", s&a nre3istrat o cre6tere 2rusc! a ratei lunare a inflaiei7 care n ultimul trimestru avea valori de peste 1%M. +e asemenea a e5istat o cre6tere rapid! a deficienelor contului curent 6i al 2alanei comerciale7 de6i rata de cre6tere a PI1 a fost inferioar! celei din 1""0' 37"M comparativ cu 771M(. Procesul de remoneti.are a fost ntrerupt n a doua 8um!tate a anului 1"",7 acest lucru f!cnd imposi2il! meninerea su2veniilor f!r! cre6terea inflaiei. Rata inflaiei la sfr6itul anului era de 07M. 9n ciuda mprumuturilor masive de peste 170 mld. lei de pe pieele internaionale de capital7 re.ervele valutare ale 1NR erau de apro5. 7%% mil. /C+ la sfr6itul lui 1"",. +atoria e5tern! a t!rii cre6tea rapid7 cu vrfuri de plat! n anii urm!tori3%. *venimentele anilor 1""0&1"", au reliefat importana privati.!rii pentru stimularea intr!rilor autonome de capital 6i pentru accelararea restructur!rii 6i pericolul A macroeconomiei populiste;. Perioada 1!!4-2222 +up! ale3eri7 n 1""77 prima m!sur! luat! de 3uvernul proasp!t investit a fost li2erari.area pieei valutare 6i a preurilor ce erau nc! controlate administrative. +in cau.a ma3nitudinii efectului
2" 3%

VVV.insse.ro VVV.insse.ro 30

li2erali.!rii preurilor 6i anticipatei devalori.!ri a leului rata inflaiei era de "%M7 cu mult mai mare dect n 1""0 '07M(. Hucrurile 2une care s&au o2servat n aceast! perioad! au fost= piaa valutar! a nceput s! funcione.e n mod adecvatD deficitul 2u3etar consolidat s&a redus la 377M din PI1D re.ervele valutare ale 1!ncii Naionale au crescut cu apro5. 27, mld /C+. -nul 1""7 a fost primul an n care re.ervele valutare au r!sturnat practic ponderea n totalul re.ervelor 1NR. -ceea6i situaie se va nre3istra 6i n urm!torii ani7 inclusiv 2%%%7 cnd ponderea acestora va fi de 73M31. 9ns!7 n aceia6i perioad!7 s&a manifestat 6i reversul medaliei 6i anume rata efectiv! a inflaiei a fost de 101M7 iar PI1&ul a sc!.ut cu mult mai mult dect era prev!.ut& ,7,M fa! de 2M. Principalii factori care e5plic! rata ridicat! a inflaiei au fost= & componenta corectiv! a inflaiei7 adic! li2erali.area preurilor 6i cre6terea unor preuri administrative s&a f!cut simit! n for! n martie7 cnd inflaia a atins aproape 3%MD & supraaprecierea leuluiD & s&a su2estimat rolul monopolurilor 6i reacia lent! a ofertei ca surse ale inflaieiD & alunecarea politicii economice n a doua 8um!tate a anuluiD & inde5!rile salariale au crescut 2rusc 6i masivD & au fost acordate pl!i compensatorii muncitorilor disponi2ili.ai & mari cantit!i de 2ani au fost folosite pentru 2!ncile aflate n dificultate. PI1&ul a continuat s! scad! n 1""$ cu apro5. 7M. Ha sfr6itul anului rata 6oma8ului era de apro5. 1%M' fa! de ,7,M n dec.1"",(. Inflaia a sc!.ut la #%7, ' fa! de anul anterior(7 iar deficitul 2u3etului consolidat a fost de 373M din PI1. +e6i au dovedit tendin! descendent! ca medie7 ratele reale ale do2n.ii au r!mas la un nivel ridicat n 1""$ ca re.ultat al constrn3erilor monetare 6i al insuficienei credi2ilit!ii politicii economice. Nivelul acestora indic! ct de mic era spaiul de manevr! la ndemna autorit!ilor. 9n raport cu preurile de consum7 cursul de sc<im2 s&a apreciat7 n termini reali7 cu apro5. 3%M de la 8um!tatea anului 1""77 ceea ce constituie o e5plicaie pentru cre6terea n 1""$ a deficitului 2alanei comerciale 6i a creditului current. Ha sfr6itul anului 1""$ re.ervele valutare ale 1!ncii Naionale au sc!.ut su2 17" mld /C+ ca re.ultat al interventiilor acesteia de a st!vili c!derea leului. Ca urmare a cri.ei financiare din Rusia au fost amnate noi emisiuni e5terne de titluri de stat 6i s&a pus su2 semnul ntre2!rii posi2ilitatea rosto3olirii unei p!ri a datoriei e5terne n 1""". +in
31

VVV.mfinante.ro 3,

cau.a volumului pl!ilor scadente n 1"""'apro5. 27" mld /C+( pericolul unei cri.e financiare 6i intr!rii n incapacitatea de plat! devenise imminent. -cest pericol e5plic! eforturile considera2ile de a nc<eia unele contracte de privati.are la sfr6itului anului 1""$. 9n anul 1""" se ntlneau 3 mari amenin!ri pentru politica economic!7 care erau strns le3ate ntre ele= riscul ncet!rii pl!ilor e5terne7 pericolul unei cri.e 2ancare ca urmare a nivelului portofoliului de mprumuturi neperformante din sistemul 2ancar 6i a nivelului re.ervelor valutare ale 1NR 6i o posi2il! cri.! financiar! ca re.ultat al persistenei do2n.ilor real po.itive nalte 6i a tentativelor de asanare a sistemului 2ancar. ?uvernul 6i 1NR au reu6it s! fac! fa! pl!ilor din mai 6i iunie 6i au evitat intrarea !rii n incapacitate de plat! e5tern!. 9ncepnd cu finele lunii iulie re.ervele 1NR au fost n cre6tere7 ceea ce repre.int! o evoluie po.itiv! care tre2uie pus! n le3!tur! 6i cu reducerea considera2il! a deficitului commercial.C&a redus ponderea produselor ener3ofa3e n e5porturi7 ceea ce a nsemnat c! modific!rile n preuri relative7 n special la ener3ie au avut consecine positive. Pentru anul 2%%% se dorea a8un3erea la o rat! a inflaiei de 27M7 ns! acest lucru a fost n3reunat de cre6terea preului petrolului 2rut la un nivel record pentru ultimii 1% ani7 de peste 30 /C+ 2arilul7 de seceta cea mai 3rea din ultimii 0% ani7 care a dus la sc!derea produciei a3ricole cu circa 1# procene fa! de anul precedent 6i de evoluia nefavora2il! a euro. Cre6terea preurilor de consum n anul 2%%% s&a produs7 att n mod tradiional7 prin costuri 6i cerere pe piaa li2er!7 ct 6i prin a8ustarea relativ! a preurilor administrative 6i prin modific!ri ale re3lement!rilor fiscale.Cre6terea anual! a preurilor de consum a fost de #%77M corespun.!toare unei variaii medii lunare de 27" procente7 cu %7$ puncte procentuale mai mic! dect cea nre3istrat! in 1""". +e asemenea n 2%%% s&a reali.at a8ustarea periodic! a preurilor 6i tarifelor administrate7 n ma8oritate la utilit!ile pu2lice7 pentru care nu e5ista nc! un climat concurenial pe piaa intern!' ener3ie electric!7 termic!7 3a.ele naturale7 po6ta7 telefonia fi5!( ceea ce a contri2uit direct cu 77, puncte procentuale la cre6terea 3eneral! a preurilor n acea perioad!. +eprecierea mai rapid! a monedei naionale7 ncepnd din trimestrul III7 politic! menit! s! asi3ure conservarea competivit!ii e5terne a provocat presiuni suplimentare asupra preurilor7 inflaia 6i cursul influenndu&se reciproc. +ac! pentru anul 2%%% o2iectivul de inflaie a fost am2iios 'respectiv 27M7 care presupunea de fapt n8um!t!irea nivelului din anul precedent(7 acesta nu a putut fi atins7 nivelul inflaiei a8un3nd la #%77M32. @2iectivul de inflaie ar fi putut fi atins doar n condiiile n care moneda
32

Constantin 0n'&elac&e7 Romnia 2%%3 ) Ctarea economic!D Perspective7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 2%%37 p. $2.

37

*/R@ ar fi avut o evoluie de apreciere fa! de /C+7 ceea ce ar fi permis ca unei deprecieri nominale a leului fa! de dolar inferioare ratei inflaiei 'deci unei aprecieri reale leu&dolar( s! i corespund! o depreciere real! leu&euro7 care s! nt!reasc! evoluia po.itiv! a contului curent7 n paralel cu o decelerare a inflaiei. -lte cau.e ale dep!6irii o2iectivului de inflaie au mai fost cre6terea preului petrolului 2rut la un nivel record pentru ultimii .ece ani 6i seceta cea mai 3rea din ultimii 0% de ani care a dus la sc!derea produciei a3ricole.

3.2. 5esf urarea procesului inflaionist n perioada 2221-2224

Anul 2001 a marcat cre6terea n continuare a produsului intern 2rut cu 377M fa! de anul 2%%%7 iar producia industrial! a avut o cre6tere de #71M. +eficitul 2u3etar s&a mic6orat puin fa! de anul precedent atin3nd procentul de 373,M din PI1. +e asemenea7 a crescut 6i salariul real cu 17$M7 repre.entnd cca. 0"M fa! de anul 1"$". -ceast! cre6tere economic! are loc n condiiile n care economia mondial! trece prin cea mai sever! recesiune de la cri.a petrolier! din 1"7#. +ac! n anul 2%%%7 cre6terea economic! medie a produciei 3lo2ale a fost de #77M7 n anul 2%%17 conform 4MI7 cre6terea a fost de numai 272M7 media fiind determinat! n special de ratele de cre6tere ale !rilor n curs de de.voltare '37"M(7 !rile de.voltate avnd o cre6tere de numai %7$M. comprimnd consumul. -rieratele au continuat s! creasc! 6i n anul 2%%17 ele ridicndu&se la aproape 0%M din PI17 avnd un impact ne3ativ inclusiv n ne3ocierile cu 4ondul Monetar Internaional 6i cu 1anca Mondial!. -rieratele la contri2uiile la asi3ur!rile sociale au crescut n anul 2%%1 '072M din PI1( comparativ cu anul 2%%% '37"M din PI1(. Rata inflaiei s&a redus a8un3nd la 3%73M7 6i se poate considera c! anul 2%%1 a fost un an de de.inflaie. 1anca Naional! a Romniei 6i Ministerul 4inanelor Pu2lice au lansat la mi8locul anului 2%%17 un :Pro3ram -ntiinflaie3%;7 care se 2a.a pe reducerea fiscalit!ii7 continuarea cre6terii economice7 reducerea inflaiei su2 2%M7 cre6terea re.ervei valutare 6i limitarea indisciplinei financiare. +ac! o parte din indicatori au fost respectai 'cre6terea economic!7 inflaia7 cre6terea re.ervei valutare(7 altele continu! s! dea 2!t!i de cap 3uvernanilor= perpetuarea arieratelor7
3$

riplarea preului ieiului spre finele

anului 2%%1 a condus la cre6terea inflaiei7 reducnd puterea de cump!rare a populaiei 6i

inde5!ri de salarii f!r!o corelare a2solut supradimensionat.

necesar! cu productivitatea muncii7 deficit comercial

+ac! rata inflaiei a fost de 3%73M7 deprecierea monedei naionale a fost de #070M7 ntruct n decem2rie 2%%1 cursul de sc<im2 era de 31.000 lei pentru un dolar american. Celelalte !ri candidate pentru aderarea la /* au avut urm!toarele rate ale inflaiei= 1ul3aria ,7$M7 /n3aria "7#M7 Ce<ia 37"M7 Polonia 077M7 Clovacia 772M7 Clovenia 7M. Ha finele anului 2%%17 re.ervele valutare ale statului administrate de 1anca Naional! a Romniei nsumau 37" mld. dolari7 fa! de 270 mld. dolari ct s&a nre3istrat la 31 decem2rie 2%%%. Ma8orarea re.ervelor de la 371 la #73. Anul 2002 s&a caracteri.at prin reducerea inflaiei7 aceasta fiind de 177$M 6i contri2uind astfel la rec6ti3area ncrederii populaiei n moneda naional!. endina de reducere a inflaiei este reflectat! 6i de rata medie lunar! a inflaiei care a fost de circa 17#M7 dar au fost luni cnd rata inflaiei s&a situat su2 1M. Consider!m c! procesul de de.inflaie a fost susinut de un ansam2lu de factori7 dintre care enumer!m= rela5area presiunilor e5ercitate de preurile produselor alimentareD politica monetar! prudent! adoptat! de 1NRD evoluia cursului de sc<im27 cnd moneda naional! s&a apreciat n termeni reali fa! de dolarul american cu 077M n anul 2%%1 6i 1%70M n anul 2%%2D evoluia leului fa! de *uro a fost diferit! trecnd de la o apreciere n termeni reali de ,72M n 2%%17 la o depreciere de 3M n anul 2%%2D meninerea la un nivel sc!.ut a deficitului 2u3etar 'circa 277M( 6i finanarea neinflaionist! a acestuia din surse preponderent e5terneD reducerea dura2il! a anticipaiilor inflaioniste ale a3enilor economiciD reducerea necesarului de corecii la nivelul preurilor intervalului 2%%1&2%%2. Produsul intern 2rut a continuat s! creasc!7 fiind cu #7"M mai mare dect cel din anul 2%%17 iar producia industrial! a crescut cu $7"M fa! de aceia6i perioad!. Rata 6oma8ului a sc!.ut atin3nd re3lementate pe parcursul valutare ale ntre3ului sistem 2ancar7 de la #70 mld. dolari la 07" mld. dolari7 respectiv cu 17# mld. dolari7 a contri2uit la cre6terea 3radului de acoperire n luni de import

3"

nivelul de $71M 7 fa! de $7$M n anul 2%%1. +e6i e5porturile au crescut ntr&un ritm mai mare dect importurile7 soldul 2alanei comerciale a fost ne3ativ7 fiind de 27,13 milioane dolari. 9n anul 2%%2 a crescut ponderea sectorului privat n economia naional!7 acesta contri2uind ntr&o proporie de ,"M la crearea PI1. @2iectivul principal al politicii monetare n anul 2%%2 a fost susinerea cre6terii economice n condiiile reducerii inflaiei. Masa monetar! n sens lar3 'M2( a atins nivelul de 33#.0$370 miliarde lei7 fiind cu 2377M mai mare dect cea din anul 2%%1 ',70M n termeni reali(. Creditul ne3uvernamental7 pe fondul tendinei de reducere a inflaiei7 a crescut n termeni reali de la 21M n 2%%1 la 2#7"M n 2%%2. @ pro2lem! spinoas! r!mne pro2lema arieratelor7 care la sfr6itul anului 2%%2 au crescut cu 3170M fa! de anul 2%%17 3uvernul fiind o2li3at s!&6i intensifice aciunile privind nt!rirea directe diminuate a disciplinei financiare 6i reducerea pierderilor din economie. Ma8oritatea preurilor au fost li2erali.ate. 9n pofida interveniei autorit!ilor7 sla2a disciplin! a pl!ilor continua s! afecte.e mecanismul preurilor. 9n anul 2%%2 preurile re3lementate au fost a8ustate su2 nivelul inflaiei. +e asemenea7 ncepnd cu 8um!tatea anului 2%%17 preurile pentru electricitate7 nc!l.ire si 3a.e naturale au fost aliniate pro3resiv pentru a le apropia de nivelurile internaionale. Cectorul privat a continuat s! creasc!7 ins! ponderea marilor ntreprinderi pu2lice produc!toare de pierderi a r!mas ridicat!. Cu o cota de ,377M din PI17 ponderea sectorului privat a continuat s! creasc! cu apro5imativ ,70M a8un3nd la ,"71M n 2%%2. Compo.iia structural! a economiei reflecta nefinali.area procesului de tran.iie. Ponderea sectorului serviciilor din valoarea ad!u3at! 2rut! a sporit cu apro5imativ 10M7 atin3nd 0#M in 2%%2. 9n sc<im27 ponderea sectorului industrial a sc!.ut la 2,70M7 iar a a3riculturii7 la 127,M. n anul 2003 inflaia a sc!.ut la 1#71M7 totu6i departe de nivelul de doar 173M. Cta2ilitatea macroeconomic! s&a m2un!t!it simitor7 principalele componente unde s&au nre3istrat re.ultate 2une fiind sta2ilitatea preurilor 6i sustena2ilitatea finanelor pu2lice7 caracteri.at! prin controlul strict al deficitului 2u3etar si m2un!irea 3radului de colectare. celorlalte !ri fost

comuniste. /n3aria a avut o rat! anual! a inflaiei de 071M7 1ul3aria #72M7 Polonia 17,M iar Ce<ia

#%

Mi5ul de politici macroeconomice aplicat a asi3urat continuarea procesului de de.inflaie7 nivelul actual al inflaiei7 c<iar in condiiile ma8or!rii de la 1 septem2rie a unor preuri din sectorul ener3etic7 dnd sperana ca in anul 2%%# se va atin3e o2iectivul unei inflaii cu o sin3ur! cifr!. Produsul intern 2rut a crescut cu #7$#M fa! de anul anterior7 ns! producia industrial! repre.enta doar 0277M fa! de cea din anul 1"$". - crescut salariul nominal7 dar 6i cel real care repre.enta ,27$M fa! de cel din 1"$".Folumul total al creditelor interne a fost de 3%1.10# miliarde lei7 iar masa monetar! de #,%.0%% miliarde lei. 9n sc<im27 6oma8ul s&a redus atin3nd un nivel de 77#M7 cu %77M mai mic dect n anul 2%%2. Raportul de ar! pu2licat de Comisia /niunii *uropene pe primele 1% luni ale anului 2%%37 arat! c! Romnia mai are multe pro2leme de re.olvat pentru a putea primi statutul de economie funcional!. Capitolul la care st!m cel mai prost este inflaia. Produsul Intern 1rut al Romniei a a8uns la 0073 miliarde dolari7 mult mai mic dect al Ce<iei $#77 miliarde7 sau al /n3ariei 7$72 miliarde dolari. @ alt! pro2lem! ma8or! este cea a arieratelor. Nivelul acestora din economie a crescut n ultimii ani. 4orarea cre6terii economice a o2li3at ca autorit!ile fiscale s! accepte indisciplina financiar! din partea unor companii importante7 ceea ce a f!cut ca mediul concurenial s! ai2! de suferit. Anul 2004 a nre3istrat unele re.ultate po.itive= cre6tere economic!7 privati.area unor societ!i comerciale7 primirea statutului de economie funcional!7 reducerea inflaiei la "73M7 otu6i7 unii reducerea arieratelor din economie la 3#M din PI1 '#%M au fost n anul 2%%3(.

speciali6ti aprecia.! c! inflaia este cosmeti.at!. :+ac! te uii la co6ul .ilnic dup! care se calculea.! inflaia 6i ve.i c! din aceasta doar $M repre.int! c<eltuielile cu nc!l.irea7 ve.i clar cosmeti.area cifrei de " la sut!. C<iar dac! rata inflaiei de "M este cea real!7 Romnia se afl! nc! departe de o rat! :normal!; de 2&3M. re2uie ca n anul 2%%0 s! se sta2ileasc! o politic! monetar! e5clusiv pentru controlul inflaiei;. Pentru economia romneasc!7 anul 2%%# a fost cel mai 2un de dup! 1"$". Cre6terea economic! a fost de $73M n termeni reali7 iar rata inflaiei a fost de "73M. Cu toate acestea7 cre6terea deficitului de cont curent la peste ,M din PI1 6i ntr.ierea reformelor structurale las! o mar8! de manevr! limitat! autorit!ilor pentru anul 2%%07 n deci.iile de politic! economic! pe care le vor avea de urmat. Ca nea8unsuri pot fi menionate meninerea unor structuri ineficiente a c!ror restructurare nu s&a produs 6i meninerea le un nivel ridicat al arieratelor7 a c!ror reducere s& a datorat unor m!suri cosmetice7 precum anularea penalit!ilor7 care nu re.olv! pro2lema de fond.
#1

Pentru reducerea inflaiei s&a pl!tit un pre evident= ma8orarea deficitului de cont curent 6i reducerea mar8ei de competitivitate a e5portatorilor romni. Creditul 3uvernamental a crescut cu 3$M n termeni nominali7 6i 2,73M n termeni reali7 fa! de 2%%3. Creditele pe termen scurt au fost de $2.%7, miliarde lei7 din care 0.30, pentru sectorul cu capital ma8oritar de stat7 iar marea pondere7 adic! ,#.%#3 miliarde lei era destinat sectorului privat. +epunerile n valut! au crescut 6i ele cu 2272M7 a8un3nd la valoarea de 23#.,31 miliarde lei7 adic!7 0."1, milioane euro. @ parte din aceast! sum! a fost utili.at! n domeniul investiiilor. M1 'masa monetar! n sens restrns( s&a ma8orat cu "7,M7 a8un3nd la valoarea de 103.,%1 miliarde lei7 ritm apropiat de rata inflaiei. +in aceast! sum!7 70.3,7 miliarde repre.enta numerar n afara 2!ncilor7 iar 7$.23# miliarde7 disponi2il la vedere. M27 masa monetar! n sens lar3 era de ,#3.332 miliarde lei7 vnd aceia6i cre6tere ca M1. *5porturile au crescut atin3nd nivelul de 1$."30 milioane euro7 ns! suma importurilor a fost de 2#.20$ milioane7 adic! un deficit de 0.323 milioane. +eficitul 2u3etului de stat a avut o valoare ridicat!7 1$.7$1 miliarde lei. Num!rul salariailor din economie era de #7#2 milioane7 fa! de num!rul pensionarilor care era de ,7212 milioane7 o povar! foarte 3rea pentru 2u3etul de stat. Pentru prima dat! dup! li2erali.area cursului de sc<im2 valutar7 ultimele luni ale anului 2%%# au marcat aprecierea monedei naionale fa! de euro dar 6i de dolarul american. -cest aspect este datorat n special cre6terii semnificative a intr!rilor de valut! ca urmare a privati.!rilor7 investiiilor directe7 remiterile valutare ale romnilor care lucrea.! n str!in!tate7 dar 6i a intr!rilor de capital speculativ pentru plasamente n active mo2iliare 6i imo2iliare. U Comisia *uropean! a dat un verdict favora2il n raportul de ar! pe 2%%# ) Romnia ndepline6te criteriul unei economii de pia! funciona2il!. @ punere n practic! a pro3ramului s!u de reforme structurale ar tre2ui s! permit! Romniei s! fac! fa! presiunilor concureniale 6i forelor de pia! din interiorul /niunii. Recomand!rile /niunii *uropene sunt= continuarea 6i aprofundarea reformelor economice 6i ale administraiei pu2liceD reducerea arieratelor din economie7 eliminarea :economiei virtuale a 2arterului; n care tr!iesc mari ntreprinderi 3eneratoare de mari pierderiD continuarea procesului de de.inflaie pentru a asi3ura sustena2ilitatea po.iiei e5terne7 prin utili.area unei com2inaii de politici 6i prin reducerea n continuare a deficitului din sectorul pu2licD m2un!t!irea aplic!rii disciplinei financiareD a8ustarea preurilor din domeniul ener3iei c!tre niveluri care s! acopere costurileD
#2

eliminarea ntreprinderilor 3eneratoare de pierderi7 non& via2ileD m!suri 6i aciuni concrete pentru funcionarea sistemului 8udiciar 6i al administraiei pu2liceD accent pe competitivitate= reali.area de produse cu valoare ad!u3at! mare. >inta inflaiei pentru anul 2%%0 era de 7M7 ns! rata la finele anului a fost de $7,M. Reducerea ratei inflaiei nu se poate reali.a doar prin politica de curs valutar 6i nivelul do2n.ilor. re2uie ntreprinse m!suri susinute n ceea ce prive6te reducerea arieratelor 6i pentru o politic! a veniturilor adecvat!. Produsul intern 2rut a dep!6it nivelul anului 1"$" cu 171M7 iar valoarea PI1Olocuitor a fost de 2.,2% euro. Producia industrial! a crescut cu 27#"M fa! de 2%%#7 ns! repre.enta doar 0,7$$M din nivelul anului 1"$". Calariul nominal era de 137$# ori mai mare dect n 1"$"7 e5primat n R@N7 ns! cel real repre.enta doar 71M7 totu6i n cre6tere fa! de anii anteriori. Masa monetar! n sens lar3 'M2( a fost la finele anului 2%%0 de $,.332 milioane R@N7 o ma8orare repre.entnd 3377"M fa! de 2%%#. Qoma8ul a atins cel mai redus nivel din ultimii 10 ani7 adic! 07"M7 o cau.! fiind 6i num!rul celor peste 1 milion de romni care lucrea.! le3al sau ile3al n str!in!tate. Faloarea e5porturilor a fost de 22.200 milioane euro7 fiind cu mult inferioar! importurilor care erau de 3%.%,1 milioane euro7 deficitul comercial repre.enta 7.$%, milioane euro. +atoria e5tern! a Romniei era la finele anului 2%%0 de 2#.#%$ milioane euro7 cu 337#M mai mare dect la sfr6itul anului precedent. Faloarea cumulat! a investiiilor str!ine directe n Romnia a atins nivelul de 2%.13% milioane euro7 totu6i departe de nivelul din celelalte !ri care au intrat n /niunea *uropean!. Anul 2005 a consemnat acceptarea primirii Romniei7 ncepnd cu anul 2%%77 n /niunea *uropean!7 prin semnarea ratatului de aderare. 9ns! inte3rarea presupune multe re2uie s! se treac! de la filosofia costuri pe care ma8oritatea ntreprinderilor nu le cunosc.

inflaiei la cea a productivit!ii muncii. 9n primii 1% ani de dup! 1"$"7 produc!torii romni n&au 6tiut ce&i durerea de cap ntruct dac! c<eltuielile de producie dep!6eau veniturile nu era mare tra3edie7 6i se m!reau preurile7 care erau 3eneratoare de inflaWie. Produc!torul neperformant cre6tea nestin3<erit preurile 6i acoperea pierderile7 inflaia fiind principalul mi8loc prin care s& au perpetuat ineficiena economic! 6i nivelul sc!.ut de trai al romnilor. +up! anul 2%%%7 inflaia a sc!.ut an de an7 iar la finele anului 2%%#7 putea fi e5primat! pentru prima dat! printr&o sin3ur! cifr!. Ca urmare7 IN?7 una dintre cele mai
#3

performante 2!nci din *uropa a anunat c! d! romnilor credite pe termen lun3 cu o do2nd! fi5! de 12&13M7 fiind astfel convins! c! n 2&3 ani inflaia din Romnia va fi la fel ca cea din !rile /niunii *uropene. +ac! reducerea inflaiei de la 3%% la su2 1%M a necesitat utili.area pr3<iilor monetare 6i fiscale7 reducerea su2 1%M necesit! 6i folosirea altor instrumente7 care s! acione.e n economia real!7 unde se afl! nucleul dur la inflaiei= ineficiena economic!. Hi2erali.area pieei de capital a fost o m!sur! care a corespuns noilor cerine7 ntruct leul s&a apreciat considera2il att fa! de euro ct 6i de dolarul american. 9ns! aprecierea leului are 6i de.avanta8e= sc!derea e5porturilor 6i stimularea importurilor. *5portatorii care au 2eneficiat mult! vreme de pe urma deprecierii monedei naionale7 sunt constrn6i s!&6i sporeasc! productivitatea muncii pentru a putea r!mne pe pia!. Coluia pentru ca ntreprinderile romne6ti s! fie competitive este ca ele s!&6i reduc! costurile 6i s! creasc! productivitatea muncii. @ pro2lem! cu care se confrunt! economia Romniei 6i n anul 2%%0 este cre6terea accentuat! a creditelor de consum. 9ns! ar fi 2ine ca aceast! cerere s! stimule.e producia intern!. Ceea ce nu s&a ntmplat. 9n aceste condiii deficitul de cont curent a crescut n primele trei luni ale anului 2%%0 cu $077M fa! de aceia6i perioad! a anului trecut7 iar la finele anului deficitul a dep!6it $M din PI1. n anul 2006 procesul de de.inflaie a cunoscut o relativ! sta3nare n trimestrul IF 2%%0D rata anual! a inflaiei a atins n decem2rie $7,M7 fiind cu %70 puncte procentuale mai mare fa! de nivelul proiectat 6i dep!6ind mar3inal limita superioar! a intervalului de variaie de X1 puncte procentuale ce a ncadrat inta de inflaie de 770 M pentru anul anterior. -2aterea inflaiei de la traiectoria pro3no.at! pentru trimestrul IF s&a datorat dimensiunii peste a6tept!ri a a8ust!rilor de preuri administrate 6i a cre6terii preurilor volatile ale unor produse alimentareD n sc<im27 inflaia de 2a.! 7 asupra c!reia politica monetar! 6i poate e5ercita mai eficace influena7 s&a situat pe un trend descendent care a nre3istrat o accentuare n ultima parte a anului 2%%07 ceea ce a contra2alansat parial impactul celorlalte componente menionate asupra ritmului de cre6tere a preurilor de consum. +in perspectiva ratei medii anuale a inflaiei a avut ns! loc o consolidare a procesului de.inflaionist7 anul 2%%0 consemnnd o cifr! de " la sut!7 su2stanial mai mic! n comparaie cu re.ultatul de 117" la sut! nre3istrat n 2%%#.

##

Procesul de.inflaiei a continuat n trimestrul I 2%%,7 nivelul de $7# M atins de rata anual! a inflaiei n martie fiind cu %72 puncte procentuale inferior celui din decem2rie 2%%0 6i cu %77 puncte procentuale mai mic dect valoarea proiectat!.+ecelerarea inflaiei s&a datorat7 n principal7 sc!derii ritmului de cre6tere a preurilor administrate ) e5clusiv preurile ener3iei )7 care a reflectat influena favora2il! e5ercitat! de aprecierea nominal! a leului. 9n sc<im27 declinul inflaiei s&a ntrerupt7 rata anual! specific! consemnnd n luna martie 2%%, un nivel identic celui de la sfr6itul anului precedent '07, M(. 9n luna aprilie7 de.inflaia s&a accelerat. 9n trimestrul II 2%%,7 procesul de.inflaiei s&a accelerat7 nivelul de 771 la sut! atins de rata anual! a inflaiei n luna iunie fiind cu 173 puncte procentuale mai mic dect cel din luna martie 6i cu %7" puncte procentuale inferior valorii proiectate anterior. +e.inflaia mai rapid! s&a datorat n principal sc!derii semnificative a dinamicii preurilor administrate 6i a celor volatile7 efectul acesteia contracarnd impactul inflaionist al introducerii unui nou impo.it indirect asupra 2!uturilor alcoolice 6i produselor din tutun. *valuat! prin prisma ratelor trimestriale corectate cu influena :ta5ei pe viciu;7 inflaia de 2a.! 6i&a atenuat ns! trendul descendent7 reflectnd meninerea anticipaiilor inflaioniste7 ncetinirea aprecierii leului fa! de euro 6i persistena e5cedentului de cerere din trimestrul anterior. Continuarea procesului de.inflaiei pe parcursul trimestrului IF 2%%, a condus la o2inerea unei performane mai 2une dect cea prev!.ut! de inta de inflaie pentru 2%%,. a5ele indirecte corelate cu decelerarea componentei de 2a.Y a inflaiei au avut o contri2uie important! la sc!derea cu 377 puncte procentuale a variaiei anuale a preurilor de consum de&a lun3ul anului 2%%,. - avut loc cre6terea restrictivit!ii politicii monetare 6i meninerea n cea mai mare parte a anului a austerit!ii politicii fiscale7 la acestea ad!u3ndu&se efectul intensific!rii concurenei pe piaa cu am!nuntul. Ha accelerarea de.inflaiei au mai contri2uit semnificativ deflaia consemnat! de preurile volatile 6i reducerea dinamicii anuale a preurilor administrate7 care s&au datorat7 mai cu seam!7 6ocului po.itiv al ofertei de le3ume 6i fructe din acest an7 sc!derii preului internaional al petrolului n a doua parte a anului7 precum 6i aprecierii consistente acumulate de leu n raport cu principalele valute.

3.3. 7voluia procesului inflaionist n perioada 2224-2212


<n anul 2224
#0

Preurile de consum au crescut n primele nouY luni ale anului 2%%7 cu 2172M 'corespun.Ytor unei cre6teri de 2%72 M la mYrfurile alimentare7 de 2%7, M la mYrfurile nealimentare 6i de 2073M la servicii(D variaia medie lunarY a fost de 272 M7 n scYdere cu %7$ puncte procentuale faY de nivelul nre3istrat n aceea6i perioadY a anului 2%%,. Cpre deose2ire de anul anterior7 n intervalul anali.at preurile 2unurilor alimentare au nre3istrat cel mai scY.ut ritm de cre6tere7 ca urmare a condiiilor climaterice favora2ile 6i a unei producii a3ricole semnificativ mai ridicate7 care au permis7 n cursul trimestrului III7 cre6teri de preuri moderate sau c<iar ieftiniri ale unor produse de 2a.Y. Ha nivelul celorlalte douY cate3orii ) mYrfurile nealimentare 6i serviciile ) variaia preurilor din primele nouY luni ale anului 2%%7 s&a datorat7 n parte7 a8ustYrii preurilor 6i tarifelor re3lementate7 a cYror pondere n co6ul de consum s&a mYrit cu aproape # puncte procentuale 'de la 1373 la sutY n anul 2%%, la 1771 la sutY n anul 2%%7(. +acY n primul semestru cre6terile practicate s&au situat7 n 3eneral7 su2 nivelul parametrilor de a8ustare 'de e5emplu7 preul ener3iei electrice a fost ma8orat cu doar , M7 iar preul ener3iei termice 6i cel al 3a.elor naturale au rYmas nemodificate(7 scumpirile nre3istrate n cursul trimestrului III au fYcut ca pe ansam2lul perioadei indicele preurilor administrate sY se situe.e cu 7 puncte procentuale peste indicele preurilor de consum. Presiuni inflaioniste au fost e5ercitate n primele nouY luni ale anului 2%%7 6i de preurile de producie7 al cYror ritm de cre6tere '237" M( l&a devansat cu 277 puncte procentuale pe cel nre3istrat de preurile la consumator7 pe fondul ma8orYrii cererii de produse intermediare 6i de capital7 o datY cu accelerarea cre6terii economice. <n anul 222# Procesul de de.inflaie nceput n anul 2%%, a continuat n primele , luni ale anului 2%%$ ntr&un ritm mai alert dect cel prevY.ut iniial. -stfel7 cre6terea preurilor la consumator a fost de "73 M7 cu 070 puncte procentuale mai micY dect n semestrul I 2%%7 6i cu # puncte procentuale su2 proiecia aferentY perioadei anali.ate. -tenuarea ritmului de cre6tere a preurilor a fost vi.i2ilY ncY din primele luni ale anului ) luna martie consemnnd cea mai scY.utY ratY lunarY a inflaiei din perioada de tran.iie '%7# M( ) 6i s&a datorat unei mai 2une coordonYri ntre principalele politici macroeconomice.9n economie continuY sY prevale.e constrn3erile 2u3etare sla2e7 fapt reflectat de persistena arieratelor ) att ntre ntreprinderi7 ct 6i cYtre 2u3etul statului. 9ntruct acest fenomen afectea.Y cu precYdere utilitYile pu2lice7 necesitatea diminuYrii pierderilor nre3istrate de aceste
#,

companii a impus noi ma8orYri de preuri 6i tarife. Ca urmare7 preurile administrate au crescut n primele , luni ale anului 2%%$ cu 1173 procente7 n special datoritY scumpirii ener3iei electrice7 3a.elor naturale 6i serviciilor de apY7 canal 6i salu2ritate. 9n condiiile n care ponderea totalY a 2unurilor 6i serviciilor cu preuri administrate n co6ul de consum a a8uns la 1"70 M 'n cre6tere cu 27# puncte procentuale faY de anul anterior(7 efortul consumatorilor de a face faY acestor a8ustYri s& a reflectat ntr&o reducere a cererii pentru alte 2unuri 6i servicii de piaY. 9n cea de&a doua parte a anului 2%%$ s&a produs o accelerare a procesului de.inflaionist7 variaia nivelului 3eneral al preurilor limitndu&se la 77" M 'decem2rieOiunie(7 comparativ cu "73 M n semestrul I 2%%$ 6i cu 1370M n perioada similar! a anului 2%%7. *voluia a fost mai pronunat! la nivelul m!rfurilor alimentare7 a8ust!rile aplicate preurilor administrate 'n special celor aferente ener3iei termice7 serviciilor po6tale 6i telefonice7 serviciilor de ap!7 canal7 salu2ritate( limitnd contri2uia la acest proces a celorlalte dou! cate3orii 'm!rfuri nealimentare 6i servicii(. -stfel7 de6i anul 2%%$ nu a repetat performanele anului anterior n domeniul a3ricol7 n semestrul II ritmul de cre6tere a preurilor alimentelor a fost de doar 072 procente7 aproape la 8um!tate fa! de cel din semestrul I. Reducerea produciei de cereale p!ioase 6i de fura8e a condus la scumpirea mai accentuat! a produselor de panificaie7 a laptelui 6i a produselor lactate7 precum 6i a ou!lor. -ceast! evoluie a fost ns! atenuat! de cre6terea moderat! sau c<iar sc!derea preurilor produselor se.oniere 'le3ume 6i fructe( 6i ale unor 2unuri precum .a<!r7 ulei7 carne 6i produse din carne7 care s&au ieftinit pe plan internaional7 importurile f!cnd concuren! puternic! produc!torilor auto<toni. Preurile serviciilor au fost la sfr6itul lunii decem2rie 2%%$ cu "7$ la sut! mai mari dect n iunie 2%%$7 pe fondul scumpirilor semnificative 'cu " pn! la 1$71 procente( care au continuat s! ai2! loc la serviciile de ap!7 canal7 salu2ritate7 serviciile po6tale7 de telefonie 6i transport ur2an. 9n sc<im27 tarifele serviciilor de transport pe calea ferat! au r!mas nemodificate 6i n acest semestru 'dup! ce n anul anterior se ma8oraser! cu circa 117 la sut!(D reversul acestei sta2ilit!i 2enefice pentru evoluia ratei inflaiei n perioada anali.at! l repre.int! ns! acumularea de arierate7 cu potenial inflaionist viitor. Pe ansam2lu7 preurile administrate s&au ma8orat n perioada anali.at! cu 1171 la sut!7 nivel similar primului semestru 2%%$7 contri2uind cu 272 puncte procentuale la rata inflaiei. +ac! pn! n anul 2%%, s&a nre3istrat7 la Ane3ativ; o sc!dere accentuat! a PI1 ) ului7 putem afirma c!7 ncepnd cu anul 2%%77 c<iar dac! n cadrul pro3ramului de reform! nu s&au o2inut re.ultate deose2ite7 s&a nre3istrat totu6i7 la Apo.itiv;7 o cre6tere a PI1.

#7

Perioada anilor 2224-222# a fost mai 2un! deoarece sau ela2orat 6i aplicat m!suri n pro3ramul de reform! n care7 prin privati.are 6i restructurare reale 6i eficiente7 6i nu prin nc<idere sau lic<idare7 societ!ile comerciale cu capital de stat au desf!6urat activit!i cu re.ultate po.itive7 dnd sperana c! ne afl!m n faa perspectivei de relansare economic!. <n anul 222! Rata inflaiei a continuat s! se reduc!. Ritmul de ma8orare a preurilor de consum s&a ncetinit semnificativ n semestrul I 2%%"7 toate cele trei 3rupe principale de m!rfuri 6i servicii contri2uind la aceast! evoluie. +iminuarea ratei inflaiei a fost favori.at! de consolidarea evoluiilor macroeconomice po.itive7 de implementarea mai ferm! a politicilor de a8ustare structural! 6i de reducerea incertitudinii a3enilor economici privind mediul de afaceri. Ritmul de cre6tere a preurilor de consum s&a ncetinit n intervalul anali.at cu 37, puncte procentuale comparativ cu aceea6i perioad! a anului precedent '271 puncte procentuale fa! de semestrul anterior(7 toate cele trei 3rupe principale de m!rfuri 6i servicii contri2uind la continuarea de.inflaieiD aportul principal a revenit serviciilor7 ale c!ror preuri 6i&au redus ritmul de cre6tere cu ,7$ puncte procentuale. +e6i7 n semestrul I 2%%"7 ma8oritatea serviciilor au nre3istrat scumpiri peste rata medie a inflaiei '077 la sut!(7 cre6terea preurilor pe ansam2lul 3rupei a fost de numai 37# la sut! datorit! ieftinirii serviciilor de telefonie 6i a2onamentelor radio& F 'cu 171 la sut! 6i respectiv 2%77 la sut!(. Comparativ cu intervalul ianuarie&iunie 2%%$7 evoluiile favora2ile consemnate de tarifele acestora au contri2uit7 al!turi de diminuarea semnificativ! a ritmului de cre6tere a tarifelor aferente serviciilor de ap!7 canal7 salu2ritate 6i transport ur2an7 la meninerea trendului de.inflaionist. 9n 3eneral7 produsele cu preuri administrate au avut o contri2uie nota2il! la frnarea ratei inflaiei7 acestea scumpindu&se cu doar 372 la sut! n perioada anali.at! fa! de 1173M n semestrul I 2%%$. -precierea nominal! 'cu 372 procente( a leului fa! de dolarul C/- a limitat cre6terea preurilor re3lementate ancorate la cursul de sc<im2 6i a celor ancorate la inflaie 6i cursul de sc<im27 prin metodolo3ii specifice7 la 171M 6i respectiv 177M. otu6i7 ma8or!rile aplicate preurilor administrate ancorate la inflaie '1%73 M( au continuat s! fie sensi2il superioare parametrului de a8ustare 'cu #7, puncte procentuale(. Reducerea ratei inflaiei s&a datorat 6i plas!rii politicii monetare 6i a celei fiscale pe coordonate prudente. -stfel7 1NR a e5ercitat un control ferm al lic<idit!ii7 parametrii monetar ncadrndu&se la finele semestrului I n niveluri compati2ile att cu ndeplinirea o2iectivului de
#$

inflaie7 ct 6i cu asi3urarea unei remoneti.!ri 3raduale a economiei. 9n acela6i timp7 ca urmare a m2un!t!irii 3radului de colectare a veniturilor 6i a economiilor reali.ate la unele posturi de c<eltuieli7 2u3etul 3eneral consolidat a consemnat un deficit de %7" la sut! din PI1 pro3no.at pentru anul 2%%"7 valoare inferioar! cu %73 puncte procentuale celei nre3istrate n aceea6i perioad! a anului anterior. Ritmul de ma8orare a preurilor de consum consemnat n semestrul II 2%%" a fost similar celui nre3istrat n aceea6i perioad! a anului anterior. endina de sta3nare a de.inflaiei7 pe fondul tensiunilor e5istente la nivelul ofertei 6i al presiunilor provocate de cre6terea cererii de consum7 nu a mpiedicat ns! plasarea ratei anuale a inflaiei pe coordonatele pro3ramate. Cemestrul II 2%%" a consemnat o sta3nare a procesului de.inflaionist7 ritmul de cre6tere a preurilor de consum '77" la sut!7 decem2rie 2%%"Oiunie 2%%"( fiind similar celui consemnat n aceea6i perioad! a anului anterior 6i cu 272 puncte procentuale superior celui din semestrul I 2%%". C<iar dac! cea de&a doua parte a anului nu a repetat performanele primului semestru n ceea ce prive6te reducerea ritmului de cre6tere a preurilor de consum7 procesul anual de de.inflaie nu a fost compromis7 acesta nscriindu&se pe coordonatele pro3ramate. -plicarea unui mi5 adecvat de politici fiscale 6i monetare7 dar 6i o evoluie favora2il! a unor preuri de import 6i a concurenei n sectorul de retail au repre.entat principalii factori care au spri8init procesul de de.inflaie n anul 2%%"7 rata inflaiei dep!6ind cu numai %71 puncte procentuale inta anual! de 1# la sut!. 9ncadrarea inflaiei n inta anual! s&a datorat n principal meninerii caracterului prudent al politicii monetare 6i al celei fiscale. 9n!sprirea condiiilor monetare n cadrul perioadei anali.ate s&a reali.at printr&un control monetar mai strict dect n prima parte a anului7 prin ma8orarea ratei do2n.ii de politic! monetar! 6i prin atenuarea ritmului de depreciere nominal! a cursului de sc<im2 fa! de co6ul valutar implicit. 9n ceea ce prive6te politica fiscal!7 aceasta s&a meninut pe coordinate austere n cea mai mare parte a semestrului II 2%%" ) dup! primele 11 luni ale anului7 deficitul 2u3etului consolidat nu dep!6ea 1 la sut! din PI1D rela5area produs! n luna decem2rie a ma8orat semnificativ deficitul fiscal anual7 f!r! a se dep!6i nsY nivelul pro3ramat. <n anul 2212 9n semestrul I 2%1%7 procesul de.inflaionist s&a accelerat7 ritmul de ma8orare a preurilor de consum ncetinindu&se semnificativ att fa! de semestrul anterior7 ct 6i fa! de perioada similar! din anul 2%%". Politica monetar! restrictiv! 'caracteri.at! prin nivelul ridicat al ratei do2n.ii 6i aprecierea sustena2il! a cursului de sc<im2(7 politica fiscal! auster! 'concreti.at! n limitarea
#"

deficitului 2u3etar la %7, la sut! din PI1 la finele perioadei anali.ate( 6i m!surile de reducere a stocului de arierate e5istent n economie 6i de descura8are a form!rii de noi arierate au constituit principalele elemente ale mi5&ului de politici economice care a f!cut posi2il! evoluia inflaiei pe o traiectorie compati2il! cu o2iectivul anual de " M Presiunile inflaioniste au fost n special de natura ofertei7 principalii factori de influen! fiind deteriorarea costului unitar cu fora de munc! n industrie7 procesul de a8ustare a preurilor administrate7 dar 6i aciunea unor factori con8uncturali ) nivelul ridicat al preului 3rului 6i al petrolului pe piaa internaional!. 9n ceea ce prive6te cererea7 potenialul inflaionist creat de cre6terea rapid! a consumului ) efect al ma8or!rii tuturor cate3oriilor de venituri ale populaiei7 dar 6i al accesi2ilit!ii creditului 2ancar ) a fost limitat de preferina consumatorilor pentru 2unurile importate7 n conte5tul unei evoluii favora2ile a preurilor de import 6i al unei relative sta2ilit!i a cursului de sc<im2. +e.inflaia a fost vi.i2il! n principal n ca.ul preurilor li2ere7 care s&au ma8orat n intervalul anali.at cu numai 370 M7 ritm inferior cu 27" puncte procentuale nivelurilor atinse n cele dou! semestre anterioare. Hunile iulie 6i au3ust au ntrerupt temporar trendul descendent al inflaiei ca urmare a coreciilor aplicate unor preuri administrate 6i a influenei nefavora2ile a unor preuri volatile 'le3ume7 fructe7 car2urani(7 ns! procesul de.inflaionist a fost reluat puternic n luna septem2rie. 9n aceste condiii7 ritmul anual de ma8orare a preurilor de consum a co2ort la "73 M n luna decem2rie 'de la 127#M n au3ust(7 situndu&se cu numai %73 puncte procentuale peste o2iectivul de inflaie al anului 2%1%. Cpre deose2ire de intervalul anterior7 n care de.inflaia a fost vi.i2il! n special n ca.ul m!rfurilor alimentare7 n semestrul II 2%1% tarifele serviciilor au consemnat cea mai consistent! reducere a ritmului anual de cre6tere '&$71 puncte procentuale7 pn! la $70 la sut!(D o influen! semnificativ! n aceast! evoluie a revenit sc!derilor de preuri consemnate n ultimele dou! luni ale anului de serviciile de telefonie7 pe fondul aprecierii nominale a leului fa! de euro. Principalele presiuni inflaioniste manifestate n intervalul anali.at au fost de natura ofertei7 fiind determinate n special de evoluia procesului de a8ustare a preurilor la ener3ie 6i de impactul ma8or!rii su2staniale a preurilor e5terne ale unor materii prime 'petrol7 carne(. <n anul 2211 *valuarea st!rii economiei romne6ti relev! n cursul primei p!ri a anului 2%11 o ntrerupere temporar! a procesului de de.inflaie7 n principal ca urmare a impactului unor factori ce au acionat
0%

de partea oferteiD cei mai importani dintre ace6tia au fost ma8or!rile nre3istrate de preurile administrate7 acci.e 6i preul internaional al petrolului. Rata medie anual! a inflaiei trimestrului II s&a situat la nivelul de "7"M7 fiind cu 171 puncte procentuale superioar! celei consemnate n perioada ianuarie&martie 2%11. 9ntreruperea temporar! a procesului de.inflaiei n principal ca efect al 6ocurilor ofertei7 confirmarea7 odat! cu apariia datelor statistice ale trimestrului I7 a cre6terii presiunilor inflaioniste ale cererii interne7 precum 6i relativa rela5are a constrn3erii e5ercitate de intr!rile de capital cu potenial volatil au determinat 2anca central! s! procede.e n a doua parte a trimestrului II la stoparea seriei de sc!deri ale ratei do2n.ii de politic! monetar!7 aceasta fiind ulterior meninut! n mod prudent la nivelul de 1270 la sut!. @ contri2uie esenial! la asi3urarea caracterului restrictiv al condiiilor monetare 6i&a adus de&a lun3ul ntre3ului trimestru consolidarea aprecierii nominale a monedei naionale n raport cu euro. 9n trimestrul III 2%11 procesul de.inflaiei s&a reluat7 n principal datorit! sc!derii dinamicii preurilor administrate 6i cre6terii aprecierii nominale a leului fa! de euro. Rata medie anual! a inflaiei a co2ort cu 1 punct procentual n raport cu trimestrul II7 aceasta revenind astfel n intervalul de variaie asociat intei de inflaie acestora .+ecelerarea inflaiei a continuat ns! s! fie frnat! de aciunea preurilor ieiului 6i ale unor produse ve3etale7 precum 6i de presiunile e5ercitate de ritmul nc! alert de cre6tere a cererii. Pentru 2anca central!7 trimestrul III a constituit o perioad! deose2it!7 att din punct de vedere strate3ic7 ct 6i din perspectiva tacticii politicii monetare. 9n au3ust7 1NR a trecut n mod oficial la strate3ia de intire direct! a inflaiei7 adoptarea acesteia fiind pre3!tit! pe parcursul unei perioade de 1, luni.

<n anul 2212 Procesul de de.inflaie a cunoscut o relativ! sta3nare n trimestrul IF 2%11D rata anual! a inflaiei a atins n decem2rie $7,M7 fiind cu %70 puncte procentuale mai mare fa! de nivelul proiectat 6i dep!6ind mar3inal limita superioar! a intervalului de variaie de X1 puncte procentuale ce a ncadrat inta de inflaie de 770 M pentru anul anterior. -2aterea inflaiei de la traiectoria pro3no.at! pentru trimestrul IF s&a datorat dimensiunii peste a6tept!ri a a8ust!rilor de preuri administrate 6i a cre6terii preurilor volatile ale unor produse alimentareD n sc<im27 inflaia de 2a.! 7 asupra c!reia politica monetar! 6i poate e5ercita mai eficace influena7 s&a situat pe un trend descendent care a nre3istrat o accentuare n ultima parte a anului 2%%07 ceea ce a contra2alansat parial impactul celorlalte componente menionate asupra ritmului de
01

cre6tere a preurilor de consum. +in perspectiva ratei medii anuale a inflaiei a avut ns! loc o consolidare a procesului de.inflaionist7 anul 2%11 consemnnd o cifr! de " la sut!7 su2stanial mai mic! n comparaie cu re.ultatul de 117" la sut! nre3istrat n 2%1%. Procesul de.inflaiei a continuat n trimestrul I 2%127 nivelul de $7# M atins de rata anual! a inflaiei n martie fiind cu %72 puncte procentuale inferior celui din decem2rie 2%11 6i cu %77 puncte procentuale mai mic dect valoarea proiectat!.+ecelerarea inflaiei s&a datorat7 n principal7 sc!derii ritmului de cre6tere a preurilor administrate ) e5clusiv preurile ener3iei )7 care a reflectat influena favora2il! e5ercitat! de aprecierea nominal! a leului. 9n sc<im27 declinul inflaiei s&a ntrerupt7 rata anual! specific! consemnnd n luna martie 2%12 un nivel identic celui de la sfr6itul anului precedent '07, M(. 9n luna aprilie7 de.inflaia s&a accelerat. 9n trimestrul II 2%127 procesul de.inflaiei s&a accelerat7 nivelul de 771 la sut! atins de rata anual! a inflaiei n luna iunie fiind cu 173 puncte procentuale mai mic dect cel din luna martie 6i cu %7" puncte procentuale inferior valorii proiectate anterior. +e.inflaia mai rapid! s&a datorat n principal sc!derii semnificative a dinamicii preurilor administrate 6i a celor volatile7 efectul acesteia contracarnd impactul inflaionist al introducerii unui nou impo.it indirect asupra 2!uturilor alcoolice 6i produselor din tutun. *valuat! prin prisma ratelor trimestriale corectate cu influena :ta5ei pe viciu;7 inflaia de 2a.! 6i&a atenuat ns! trendul descendent7 reflectnd meninerea anticipaiilor inflaioniste7 ncetinirea aprecierii leului fa! de euro 6i persistena e5cedentului de cerere din trimestrul anterior. Continuarea procesului de.inflaiei pe parcursul trimestrului IF 2%12 a condus la o2inerea unei performane mai 2une dect cea prev!.ut! de inta de inflaie pentru 2%12. a5ele indirecte corelate cu decelerarea componentei de 2a.Y a inflaiei au avut o contri2uie important! la sc!derea cu 377 puncte procentuale a variaiei anuale a preurilor de consum de&a lun3ul anului 2%12. - avut loc cre6terea restrictivit!ii politicii monetare 6i meninerea n cea mai mare parte a anului a austerit!ii politicii fiscale7 la acestea ad!u3ndu&se efectul intensific!rii concurenei pe piaa cu am!nuntul. Ha accelerarea de.inflaiei au mai contri2uit semnificativ deflaia consemnat! de preurile volatile 6i reducerea dinamicii anuale a preurilor administrate7 care s&au datorat7 mai cu seam!7 6ocului po.itiv al ofertei de le3ume 6i fructe din acest an7 sc!derii preului internaional al petrolului n a doua parte a anului7 precum 6i aprecierii consistente acumulate de leu n raport cu principalele valute.

3.". 0nali8a inflaiei de dinainte i dup aderarea la =.7.


02

-nali.a proceselor inflaioniste din .ilele noastre7 inclusiv din Romnia poate fi a2ordata numai ntr&un conte5t 3eneral7 numai n interdependenta cu diferitele fenomene ce caracteri.ea.a evoluiile concrete la diverse niveluri. *ste de8a cunoscut faptul ca 6i inflaia7 n perioada anilor B7%7 s&a manifestat ca un proces cu caracter 3lo2al7 implicatiile ne3ative ale acesteia re3asindu&se incepand cu nivelul economiilor naionale 6i terminand cu cel al economiei mondiale. Reducerea dimensiunii sale 6i anularea efectelor ne3ative a implicat m!suri de ordin economic7 financiar7 monetar cu caracter 3lo2al 'prin cooperare(7 cat 6i naional. Inflaia contemporan! repre.int! Aun de.ec<ili2ru structural monetaro ) real7 care e5prima e5istenta n circulatie a unei mase monetare ce depaseste nevoile economiei7 fapt ce antrenea.a deprecierea 2anilorL;33. +upa anul 1"70 procesul inflaionist incepe sa se derule.e pe termen mai lun37 devenind fenomen de durata7 dar 6i cu spatii lar3i de actiune7 capatand la un moment dat caracter mondial 3lo2al. Cu alte cuvinte7 inflaia incepe a avea caracter de permanenta7 efectele ei necesitand luarea n consideratie 6i a influentei altor factori= cri.a economic!7 cri.a de materii prime 6i ener3ie7 6oma8 ridicat etc. +in perspectiva evoluiei ratei anuale a inflaiei n raport cu traiectoria implicit! a intei de inflaie7 perioada scurs! de la adoptarea intirii directe a inflaiei se divide n dou! se3mente temporale distincte. 9n primul se3ment ) ce a durat circa doi ani ) rata anual! a inflaiei s&a ncadrat n intervalul de variaie din 8urul punctului central al intei. Pe parcursul urm!torilor ani7 su2 impactul unei multitudini de ocuri ) succesive sau simultane ) interne i e5terne7 rata anual! a inflaiei a consemnat n mod constant a2ateri n sens cresc!tor fa! de intervalul de variaie din 8urul punctului central al intei. Plasarea ratei inflaiei peste limita superior! a intervalului de variaie s&a datorat n principal efectelor adverse ale ocurilor multiple produse pe plan intern i internaional7 manifestate su2 forma unor puternice fluctuaii ale unor varia2ile care se afl!7 de re3ul!7 n afara sferei de influen! a politicii monetareD mic!rile unor astfel de varia2ile ) care includ7 printre altele7 preul produselor a3ro&alimentare i preul petrolului ) se caracteri.ea.! n 3eneral printr&un 3rad nalt de impredicti2ilitate i printr&un impact direct ma8or e5ercitat asupra evoluiei indicelui preurilor de consum 'cu att mai mult n ca.ul Romniei7 n condiiile n care ponderea pe care o

33

+o2rota Nita7 Economie Politica% *ditura *ficient7 1ucuresti7 1""37 p3 #$3. 03

dein acestea n coul de consum este relativ ridicat!3#(. *fectul inflaionist al unora dintre aceti factori s&a dovedit a fi neateptat de amplu i de dura2il7 implicnd multiple revi.uiri succesive nefavora2ile ) uneori su2staniale ) ale proieciilor trimestriale ale evoluiilor macroeconomice pe termen mediu. -li factori inflaioniti a c!ror evoluie a infirmat n sens nefavora2il atept!rile iniiale ale 2!ncii centrale ) contri2uind astfel la dep!irea intelor de inflaie ) au fost a8ust!rile de preuri administrate i de impo.ite indirecte 'acci.e(. entativa de contracarare a efectelor directe ale acestor ocuri pe partea ofertei ar fi presupus o n!sprire 2rusc! i puternic! a politicii monetare7 menit! s! Afore.e; reapropierea ct mai rapid! a ratei inflaiei de int!. @ asemenea reacie ar fi indus ns! fluctuaii ma8ore la nivelul activit!ii economice i al condiiilor sociale. 9n acest conte5t7 conform practicii 2!ncilor centrale din ntrea3a lume7 1NR a preferat s! tolere.e o a2atere temporar! a inflaiei de la int!7 direcionndu&i eforturile nspre evitarea riscului producerii efectelor secundare ale acestor ocuri ) respectiv urm!rind s! previn! translatarea lor asupra anticipaiilor inflaioniste7 i implicit7 asupra comportamentului de sta2ilire a preurilor i a salariilor. -cest risc era amplificat de istoria scurt! a inflaiei sc!.ute n economia romneasc!7 precum i a celei de implementare a politicii monetare n conte5tul strate3iei de intire direct! a inflaiei.

3#

+e e5emplu7 n ultimii ani7 ponderea n coul IPC a produselor alimentare a fost de circa #% la sut! ) valoarea fiind aproape du2l! n raport cu cea consemnat! n unele din statele din re3iune sau n .ona euro. 0#

@ alt! dificultate ma8or! pentru atin3erea intelor de inflaie a constituit&o ocul pe partea cererii 3enerat7 n principal7 de rela5area politicii fiscale7 dar mai ales a celei a veniturilor7 dar i de e5pansiunea rapid! a creditului pe fondul creterii intr!rilor de capitalD din aceast! perspectiv!7 politica monetar! a preluat cvasi&inte3ral :povara; aducerii e5cedentului de cerere la valori compati2ile cu atin3erea intei de inflaie. -si3urarea sustena2ilit!ii de.inflaiei a mai fost complicat! de perspectiva prelun3irii dinamicii e5cesive a a2sor2iei interne i de poteniala continuare a adncirii deficitului de cont curent7 asociat! i cu meninerea ritmului nalt de cretere a datoriei e5terne7 inducnd riscul producerii unei deprecieri corective relativ 2rute a leului n raport cu principalele monede.

Conclu8ii
Inflaia este un de.ec<ili2ru care afectea.!7 n proporii diferite7 toate economiile naionale7 6i care poate fi sesi.at prin dou! tendine ma8ore7 6i anume= cre6terea 3enerali.at! a preurilor 6i sc!derea puterii de cump!rare a 2anilor. Inflaia ca orice fenomen comple5 este e5plicat prin cau.e multiple7 cum sunt cre6terea e5cesiv! a creditului7 acoperirea deficitelor 2u3etare 6i 2alanelor de pl!i e5terne7 cre6terea salarilor etc.. +e asemenea7 printre cau.e este menionat! sc!derea produciei de 2unuri 6i servicii7 avnd ca re.ultat formarea unui e5cedent de moned!. Inflaia n Romnia se creea.!7 pe latura de costuri7 n mod semnificativ att prin cre6terea mai rapid! a salariilor comparativ cu productivitatea muncii7 ct 6i prin deprecierea leului. Inflaia n Romnia a fost ridicat! 6i varia2il! n decursul ultimului deceniu7 datorit!7 n principal7 eforturilor de sta2ili.are ntrerupte7 de tip Jstop&and&3oJ 6i indisciplinei financiar! pe scar! lar3!. -ceast! lips! de disciplina financiar! a luat diferite forme de&a lun3ul timpului7 inclusiv
00

deficite fiscale 6i cvasi&fiscale mari7 acumulare de arierate7 6i e5plo.ii de cre6teri salariale cu mult n e5ces fata de nivelul productivit!ii. Costurile unitare ale forei de munca au fost principalul factor determinant al inflaiei7 indisciplina financiar! adnc nr!d!cinat! la nivelul ntreprinderilor fiind reflectat! n mare m!sur! n salarii mai ridicate dect ar fi 8ustificat de productivitate sau c<iar dect ar putea fi pl!tite n multe ntreprinderi n a2sena constrn3erilor 2u3etare. Influena cursului de sc<im2 asupra inflaiei a devenit7 de asemenea7 din ce n ce mai clar! n ultimii civa ani7 n urma li2erali.!rii depline a pieei valutare. 4enomenul inflaionist care s&a manifestat cu deose2it! intensitate n perioada de tran.iie la economia de pia!7 are consecine nedorite asupra de.volt!rii economice. 9n com2aterea acestui fla3el7 un mare rol revine 2!ncilor centrale7 responsa2ile pentru ale3era unei strate3ii adecvate a politicii monetare 6i a celor mai eficace instrumente. Condiiile pentru m2un!t!irea performanelor monetare 6i reducerea inflaiei depind ns! de calitatea ancorei inflaioniste pentru care se optea.!. *5ist! premisele ca7 n perspectiv!7 prin consolidarea structurii instituionale a pieelor financiare a !rilor cu economii n tran.iie7 acestea s! acorde mai mult! atenie ancorelor antiinflaioniste cu un 3rad de a3re3are mai comple57 n funcie de stadiul lor de de.voltare 6i e5periena acumulat!. Indiferent de ancor! nominal! utili.at! e5periena de pn! acum a !rilor n tran.iie a ar!tat c! n ultim! instan! succesul macrosta2ili.!rii depinde de responsa2ilitatea fiscal! a 3uvernelor. 1anca Naional! a Romniei se afl! n fa! unor alternative privind inta politicii monetare 6i a unor situaii de incertitudine pe care tre2uie s! le dep!6easc! n8 mod current.. 9n perioada actual! politica momnetar! a continuat s! utili.e.e drept inte a33re3ate monetare. Masa monetar! va constitui 6i n viitor o2iectivul intermediar al politicii monetare7 2anca central! e5ercitndu&6i influen! prin controlul 2a.ei manetare7 care repre.int! o2iectivul operaional. Ctadiul actual al economiei Romne6ti este re.ultatul escalad!rii declinului economic 6i al decala8ului n planul de.inflaiei acumulat de Romnia fa! de celelalte state din re3iune7 candidate la /niunea *uropean!. +in perspectiva inte3r!rii7 politica monetar! urm!re6te atin3erea unei rate a inflaiei ct mai sc!.ut!7 reali.area unei sta2ilit!i relative a cursului de sc<im2 6i asi3urarea unui nivel sc!.ut al ratei do2n.ii pe termen lun3. 9n lucrarea de fa! am atras atenia asupra multitudinii de definiii date acestui fenomen. Ce poate o2serva7 c! de inflaie s&au ocupat economi6tii 6i nu numai7 de pretutindeni7 pentru a&i scoate n eviden! cau.ele 6i efectele7 pentru a 3!si cele mai 2une c!i de urmat n com2aterea ei sau de a o menine la limite accepta2ile care s! nu afecte.e 2unul mers al economiei.
0,

+ac! ne 3ndim la ceea ce 3enerea.! inflaie7 6i anume= cre6terea 6oma8ului7 reduce puterea de cump!rare7 emisiunea de 2ani f!r! acoperire7 cre6terea ratei do2n.ii7 factori con8uncturali7 economici7 politici de ara7 tul2ur!ri sociale7 factori e5terni7 cre6terea stocurilor de m!rfuri7 costurile din unele ramuri ale economiei= presiunea unor sectoare ca ener3etic!7 variaia crsului de sc<im2 a monedei naionale7 politica de susinere a unor sectoare7 putem s! ne 3ndim care ar putea fi c!ile de acionare asupra acestui fla3el= s! nu se mai apele.e la emisiune de 2ani f!r! acoperire7 s! se acione.e la nfiinarea de ntreprinderi mici 6i mi8locii7 pentru a se crea noi locuri de munc!7 pentru reducerea 6oma8ului7 6i n consecin! cre6terea puterii de cump!rare7 mic6orarea ratei do2n.ii7 limitarea acord!rii creditelor f!r! acoperire7 evitarea tul2ur!rilor sociale7 printr&o politic! corect!7 limitarea stocurilor de m!rfuri7 mic6orarea costurilor din unele ramuri ale economiei sunt numai cteva c!i de urmat n acest scop. @ dat! cu sta2ilirea inflaiei pe palierul cu o sin3ur! cifr! 6i consolidarea ec<ili2relor macroeconomice este posi2il! utili.area instrumentarului econometric pentru reali.area unei pro3no.e via2ile pe termen mediu. *voluia fenomenului inflaionist va fi 6i de aici ncolo le3at! de perspectivele economiei naionale dar 6i mondiale7 urm!rite pe termen lun3 6i mediu. Pro3no.ele pe termen foarte lun3 nu sunt prea realiste. @ricum tre2uie f!cute unele ncerc!ri. Ce poate spune ceva 6i referitor la studiile econometrice care se pot efectua ntr&o ar! aflat! n tran.iie. Pn! de curnd7 studiile 2a.ate pe metode econometrice7 erau rare n aceste !ri. -ceasta din trei cau.ele principale a unei astfel de st!ri de lucruri. Prima cau.! este lipsa seriilor lun3i de date. Modelele econometrice ofer! re.ultate relevante numai dac! num!rul o2servaiilor ale varia2ilelor incluse n model este suficient de mare. -ceast! condiie nu a fost ndeplinit! n primii ani de tran.iie. @ alt! cau.! este le3at! de controlul administrativ asupra unor varia2ile economice precum preurile7 do2n.ile7 cursul de sc<im2 6.a. 9n toate !rile n tran.iie7 n perioada de nceput a acesteia7 cel puin unele dintre aceste varia2ile au fost administrate. Modelarea econometric! se 2a.ea.! pe ipote.a c! varia2ilele de interes sunt aleatorii7 n sensul c! valorile pe care le vor lua n viitor sunt incerte. @ a treia cau.!7 relevant! pentru anali.ele econometrice necesare fundament!rii deci.iilor de politic! economic!7 este le3at! de ACritic! lui Hucas 'CH(;. Hucas '1"7,( a ar!tat c! atunci cnd autorit!ile ntreprind sc<im2!ri de politic! economic!7 a3enii economici 6i alterea.!
07

comportamentul pentru a se adapta optim s<im2!rilor intervenite. @ parte ai coeficienilor estimai ai modelelor econometrice reflect! comportamentul a3enilor. Cunt necesare cteva preci.!ri pentru a nele3e relevan! deose2it! a CH pentru !rile n tran.iie. CH nu se aplic! n ca.ul deci.iilor de politic! economic! o2i6nuite7 curente7 ci numai n ca.ul acelor deci.ii care sc<im2! Are3ulile 8ocului;. 9n literature macroeconomic!7 acest tip de deci.ie este numit Asc<im2are de re3im;. +e e5emplu7 n politica monetar!7 variaiile .ilnice ale do2n.ii pe piaa monetar!7 induse de 2anca central!7 nu repre.int! sc<im2!ri de re3im 6i deci nu intr! su2 incidena ACriticii lui Hucas;. 9n sc<im27 n ca.ul unei modific!ri persistente a ratei de cre6tere a 2a.ei monetare 'de e5emplu= sc!derea ratei n ca.ul unui pro3ram de.inflaionist sau 7 dimpotriv!7 cre6terea ei ntr&o perioad! preelectoral!(7 CH devine relevant!. Pentru !rile n tran.iie7 lecia oferit! de CH este urm!toarea= utili.area econometriei direct pentru simularea scenariilor privind politici economice alternative este sever limitat!. -ceasta nu nseamn! c! metodele econometrice nu sunt folosite n fundamentarea deci.iilor economice. +impotriv! ele repre.int! un instrument de nenlocuit pentru a sistemati.a 6i interpreta datele statistice primare. Mai mult7 metodele econometrice 7 repre.int! sin3ura metod! posi2il! pentru a ncerca identificarea empiric! a relaiilor 6i interdependenelor dintre principalele varia2ile macroeconomice. Relaiile dinamice ntre aceste varia2ile sunt mult prea comple5e pentru a putea fi sesi.ate cu a8utorul statisticii descriptive. +up! mai mult de un deceniu de tran.iie7 restriciile folosirii econometriei n !rile de tran.iie7 s&au rela5at treptat. Ceriile de date temporale se lun3escD n special seriile cu frecven! lunar! conin de8a suficiente o2servaii pentru estim!ri re.ona2il de eficiente. 9n Romnia7 tran.iia a avansat mai lent ca n alte !ri. 9n consecin! sc<im2!ri de re3im mai frecvente 6i mai su2staniale dect n alte !ri sunt de a6teptat. Cu toate acestea7 se poate aprecia c! importante transform!ri instituionale n a2sena c!rora studiile macroeconometrice ar fi relevante7 s&au produs de8a n economia Romniei. 9ncepnd de atunci7 varia2ile macroeconomice de prim interes7 precum preurile7 cursul de sc<im27 2a.! 6i multiplicatorul masei monetare etc. pot fi7 considerate aleatoare 'n sens statistic( 6i ca urmare7 posi2il de modelat econometric. 9ntruct n condiii de inflaie7 activele 6i capitalurile proprii sunt su2evaluate7 ratele de lic<iditate7 solva2ilitate7 de ndatorare sau cele de renta2ilitate7 vor avea alte valori dac!elementele care le compun vor fi a8ustate. 9ntr&un mediu inflaionist7 n lipsa retrat!rii7 ratele solva2ilit!ii 3enerale 6i rata solva2ilit!ii patrimoniale vor avea valori mai mici din cau.a activelor totale 6i a capitalului propriu7 care sunt su2evaluate. Cituaia este invers!n ca.ul ratelor de ndatorare7 care au
0$

valori istorice mai mari dect cele retratate. Ratele de renta2ilitate calculate n valori istorice vor avea niveluri mai mari dect cele retratate ntruct re.ultatul e5ploat!rii7 re.ultatul 2rut 6i re.ultatul net sunt supraevaluate7 ducnd astfel la cre6terea artificial! a acestor rate de eficien!. Ca urmare a impo.it!rii 6i a unui impo.it cuvenit inflaiei7 ntreprinderile nu&6i vor putea menine capacitatea financiar! 6i fi.ic!7 ducnd astfel la decapitali.area acestora. 9n ma8oritatea !rilor7 situaiile financiare principale sunt ntocmite pe 2a.a costului istoric7 f!r! a se ine cont nici de evoluia nivelului 3eneral al preurilor7 nici de cre6terea preurilor specifice ale activelor deinute7 e5ceptnd situaia n care imo2ili.!rile corporale 6i plasamentele sunt reevaluate. Metoda costurilor istorice const!n conservarea n 2ilana valorilor de intrare care pot fi= costuri de ac<i.iie7 costuri de producie7 valori de utilitate 6i se poate afirma case respect! principiul prudenei7 n sensul c!valoarea lor este inferioar! valorii actuale. 9n urma retrat!rii7 indiferent de metoda utili.at! 'conversie7 evaluare7 mi5t!(7 valoarea activelor7 datoriilor7 capitalurilor proprii7 po.iia 6i performanele financiare ale ntreprinderilor vor avea alte valori dect cele e5primate n costuri istorice. -stfel7 valoarea net!a activelor imo2ili.ate 6i a celor circulante va cre6te7 aceia6i ma8orare afectnd 6i partea de pasiv prin ma8orarea capitalurilor proprii. Re.ultatul din e5ploatare7 re.ultatul curent 6i profitul net vor avea de asemenea n toate ca.urile valori mai mici7 nt!rind faptul c!s&a pl!tit 6i un impo.it pe inflaie. Pierderile cau.ate de inflaie au fost diminuate prin emiterea unor acte normative de reevaluare a activelor imo2ili.ate7 care r!spundeau oarecum conceptului de meninere a capitalului fi.ic. Performanele ntreprinderii n condiii de inflaie7 sunt poluate ntruct indicatorii financiari au alte valori ca urmare a a8ust!rilor asupra imo2ili.!rilor necorporale7 corporale7 stocurilor7 dar 6i a capitalurilor proprii. Prin intermediul unui dia3nostic financiar7 se consider! c! o ntreprindere desf!6oar! o activitate po.itiv! atunci cnd o2ine o renta2ilitate care s! acopere riscurile asumate de investitori7 ns! aceste aprecieri se fac pe 2a.a datelor oferite de conta2ilitatea n costuri istorice.

0"

>i6lio'rafie
1. 2. 3. #. 0. ,. 7. $. ". 1asno Ce.ar7 Nicolae +ardac7 Constantin 4loricel& Moned! Credit 1!nci7 *ditura 1e.2aE<. P.BInflatie7 de.inflaie7 deflaie7 *d. Gumanitas7 1ucure6ti7 1""2. Constantin -n3<elac<e7 Romnia 2%%3 ) Ctarea economic!D Perspective7 *ditura Coste7 F.7 Inflaia7 *d. ?audeamus7 Ia6i7 1""3 Constantiniu 4.7 Ionescu M.7 Ceau6escu I.7 2%% de .ile mai devreme7 *ditura Qtiinific! 6i Ciucur +.7 ?avril! I.7 Popescu C.= *conomie7 Manual universitar7 *diia a F&a7 +inu Marin7 Ce.ar Mereu!= *conomia Romniei 1""% ) 2%%%7 *ditura *conomic!7 +o2rot!7 Ni!7 & *conomie politic!7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 1""0 4risc<7 G.7 eorii ale inflaiei7 *d. Cedona7 imi6oara7 1""7
,%

+idactic! 6i Peda3o3ic!7 R.-7 1ucure6ti7 1""77

*conomic!7 1ucure6ti7 2%%3

*nciclopedic!7 1ucure6ti7 1"$# 1ucure6ti7 2%%%7 1ucure6ti7 2%%17

1%. ?<eor3<e Cretoiu7 Ioan Cavac<i7 6i altii7 A*conomie;7 *d. -ntet7 1ucuresti7 2%%37 11. 1""$. 13. Nia7 +.7*conomie politic!7 *d. *conomic!7 1ucure6ti7 1""7 1#. Ro2ert7 Paul +ictionaire alp<a2etiIue et analo3iIue de la lan3ue francaise7 Paris7 1"72. 10. Radulescu *u3en & Inflaia marea provocare7 *ditura *nciclopedica7 1ucuresti7 1"""7 -. 1. u3ui7 AInflatia.Concepte7teorii si politici economice;7 *d. *conomica7 1ucuresti7 2%%%7 u3ui7 AInflatia. Concepte7 teorii si politici economice;7 *d. *conomica7 1ucuresti7 2%%% urliuc7 F.7Cocri67 F.7Moneda si Credit7 *d. -nEarom7 Iasi7 1""7 12. I3nat7 I.7 Po<oaa7 I.7 Clipa7 N.7Huac7 ?<.7 *conomie politic!7 *d. *conomic!7 1ucure6ti7

1,. Nita +o2rota7 A*conomie Politica;7 *ditura *conomica7 1ucuresti7 1""7 17. Popescu C.7 Ciucur +.7 A ran.itia prin cri.a;7 *d. *ficient7 1ucuresti7 1""07 1$. Haureniu ?<eor3<e7 ACre6terea economic! nu elimin! riscurile din economie; n Revista Capital7 nr. #07 %,.11.2%%3 1". Costin C. Ziriescu7 Cistemul 2!nesc al leului 6i precursorii lui7 *ditura *nciclopedic!7 1ucure6ti7 1""77 2%. R!ducanu -.7 Cta2ili.area monetar!7 Cultura Naional!7 1ucure6ti7 1"2$7 p. ,7 n -. >u3ui7 Inflaia ) concepte7 teorii 6i politici economice7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 2%%%. 21. Fir3il Mad3earu7 Ha politiIue SconomiIue S5terieure de la Roumanie '1"27&1"3$(7 Centre de Gautes Ttudes Internationales7 1ucarest7 1"3". 22. >u3ui -.7 Inflaia ) Concepte7 teorii 6i politici economice7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 2%%%7 23. Ni! +o2rot!7 *conomie politic!7 *ditura *conomic!7 1ucure6ti7 1""77 p. 032. 2#. Popescu C.7 Ciucur +.7 ran.iia prin cri.!7 *ditura *ficient7 1ucure6ti7 1""07 p. 101. 20. VVV.insse.ro 2,. VVV.mfinante.ro

,1