Sunteți pe pagina 1din 8

Drepturile persoanelor cu dizabiliti din Romnia

Termenul de dizabilitate este adesea folosit pentru face referire la functionalitatea ndividului, ncluzand afeciuni fizice, afeciuni ale simurilor, ale cunoaterii, afeciuni ntelectuale, boli mintale i diferite tipuri de boli cronice. Termenul de handicap a ptruns n limbajul legislativ i administrativ dup anii 195 ! "#n atunci$ termenul utilizat pe scar larg pentru desemnarea unei persoane cu deficien% era cel de infirm$ iar starea respectiv era considerat infirmitate! &lterior$ s'au nregistrat numeroase demersuri de precizare a con%inutului i sferei conceptului$ ns$ dei poate prea frapant$ nc nu e(ist o defini%ie e(act$ o accep%iune clar a acestuia! )n accep%iunea tradi%ional$ sfera no%iunii de persoan cu handicap era sinonim celei de persoan cu infirmitate! )n aceast categorie erau cuprinse acele persoane care$ din cauza unor deficien%e senzoriale$ motorii sau intelectuale dispuneau n mod permanent sau pe durate nsemnate de posibilit%i inferioare de a ac%iona$ comparativ cu persoanele considerate normale! "rin urmare$ se opera cu conceptele de normalitate i diferen%* n mod frecvent$ normalul se identific$ se confund cu ceea ce este comun$ obinuit$ av#nd frecven%a cea mai mare n colectivitate$ n societate!+a acest nivel apare i punctul cel mai sensibil al acestei abordri, pe de o parte$ e(ist mari diferen%e ntre criteriile folosite de colectivit%i n identificarea normalit%ii$ iar pe de alt parte$ e(ist o mare varietate de reac%ii sociale fa% de ceea ce se percepe a fi diferit! -e regul$ acele persoane care nu se conformeaz trsturilor medii ca frecven% n colectivitate nu mai sunt considerate normale! .riteriile invocate pot viza nf%iarea$ func%ia /rolul n colectivitate0$ comportamentul$ credin%ele etc!$ nefiind absolut necesar ca o persoan s afieze o deficien% pentru a fi considerat cu handicap! )n esen%$ se face apel la o aa'numit metod comparativ, o anumit persoan este raportat la criterii socialmente stabilite$ mai mult sau mai pu%in precizate$ a cror trstur definitorie %ine n primul r#nd de frecven%a cea mai ridicat a lor n cadrul colectivit%ii! 1(ista milioane de persoane cu handicap n jurul lumii care se confrunt cu aceste dizabiliti i ncearc s ii triasc viaa ntr'un mod normal i s primeasc de altfel ajutorul cuvenit! 2ariera creat ntre aceste persoane cu dizabiliti i 3populatia normala3

poate fi ndepartat prin acordarea educaiei i serviciilor sociale n favoarea acestei categorii de populaie!

Pe teritoriul Romniei, drepturile persoanelor cu handicap se acord urmtoarelor categorii de beneficiari:

adulii care posed certificat de ncadrare n grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau$ dupa caz$ decizie eliberat de comisia superioar de evaluare a persoanelor adulte cu handicap$ n termen de valabilitate*

copiii care posed certificat de ncadrare n grad de handicap eliberat prn hotarare a comisiei pentru protectia copilului$ n termen de valabilitate*

persoana care are n ngrijire$ supraveghere i ntretnere un copil cu handicap* persoana cu handicap care are n ngrijire$ supraveghere i ntretnere un copil /cu sau fara handicap0 i care nu realizeaza alte venituri n afara ndemnizatiei lunare care se acorda ndiferent de venituri$ diferentiat n functie de gradul de handicap!

-repturile persoanelor cu dizabiliti din 4om#nia conform +egii 55678 prin :&; 6978 5=578 6* 6 ' pentru modificarea +egii nr! 55678 6 ' pentru modificarea +egii nr! 55678

9 actualizat

9 privind protec%ia i 6$ <onitorul :ficial

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dn 85 iunie 8

:&; 6978

9 privind protec%ia i promovarea 6$ <onitorul :ficial 5=578 6

drepturilor persoanelor cu handicap dn 85 iunie 8 sunt urmtoarele,


ocrotirea sntii ' prevenire$ tratament i recuperare* educaie i formare profesional* ocuparea i adaptarea locului de munca $orientare i reconversie profesional* asisten social$respectiv servicii sociale i prestaii sociale*

locuina$ amenajarea mediului de via personal ambient$ transport$ acces la mediul fizic$ informaional i comunicaional*

petrecerea timpului liber$ acces la cultur$ sport$ turism* asisten juridic* facilitai fiscale* evaluare i reevaluare prin e(aminarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de ctre membrii comisiei de evaluare$ la un interval de 8 ani! -up adoptarea legisla%iei referitoare la protec%ia special a persoanelor cu handicap au

aprut noi indicii referitoare la calitatea protec%iei speciale a minorilor i adul%ilor cu handicap! .u toate prevederile noii legisla%ii speciale$ au continuat s se manifeste diferite aspecte ale fragmentrii politicii la nivelul ministerelor i departamentelor implicate, >?"@$ <<"A$ <! Ant%ii$ <! 1duca%iei! >u fost luate o serie de msuri privind mbun%%irea condi%iilor de ngrijire a copiilor institu%ionaliza%i, creterea aloca%iilor pentru hran$ mrirea numrului de personal$ reabilitarea cldirilor institu%iilor speciale !a! "rima categorie de servicii oferite persoanelor cu handicap face referire la prestaiile sociale /o forma de sprin financiar care raspunde unei game largi de nevoi sociale i acoper drepturile universale i7 sau se adreseaz doar persoanelor sau familiilor aflate ntr'o situaie de dificultate$ vulnerabilitate ori dependen , locaii familiale$ ajutoare sociale$ ndemnizaii i facilitai0! Facilitile fiscale ale persoanelor cu handicap

/10 "ersoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a crui dob#nd se suport din bugetul de stat$ prin transferuri de la bugetul >utorit%ii ?a%ionale pentru "ersoanele cu @andicap la bugetele direc%iilor generale de aisten% social i protec%ia copilului jude%ene$ respectiv locale ale sectoarelor municipiului 2ucureti$ n baza unui contract privnd angajamentul de plat a dob#nzii pentru achizi%ionarea unui singur autovehicul i pentru adaptarea unei locuin%e conform nevoilor ndividuale de acces$ cu condi%ia pl%ii la scaden% a ratelor creditului$ dar i cu condi%ia ca valoarea creditului s nu depeasc 1 ! de euro$ iar returnarea creditului s nu depeasc 1
4

ani! )n cazul

achizi%ionrii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile$ dependente de scaunul cu rotile$ valoarea creditului nu poate depi 8 ! euro$ perioada de rambursare fiind de 15 ani! /10 "ersoanele care au contractat un credit n condi%iile prevzute la alin! /10 i crora$ n urma reevalurii$ li s'a schimbat ncadrarea n gradul de handicap beneficiaz n contnuare de aceleai condi%ii de rambursare p#n la achitarea creditului! /80 2eneficiaz de prevederile aln! /10 i familia sau persoana care are n ngrijire cel pu%n un copil cu handicap grav ori accentuat! /B0 <etodologia de preluare de ctre direc%iile generale de aisten% social i protec%ia copilului jude%ene$ respectiv locale ale sectoarelor municipiului 2ucureti a contractelor privnd angajamentul de plat a dob#nzii ncheiate de >utoritatea ?a%ional pentru "ersoanele cu @andicap i de asigurare a transferurilor financiare se aprob prn ordin al preedintelui >utorit%ii ?a%ionale pentru "ersoanele cu @andicap! Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaz de:

de

indemnizaie lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 8 8 lei* buget personal complementar lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 91 lei * indemnizaie de nsotitor n cuantum de 5B5 lei sau asistent personal! "ensionarii cu grad C de nvaliditate vor primi o ndemniza ie de nsotitor egala cu 6 D

dn valoarea unui punct de pensie$ conform :rdonanei de urgent a ;uvernului nr 1 678 publicat n <onitorul :ficial$ "artea C$ nr! 991! Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaz de:

6$

indemnizaie lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 199 lei* buget personal complementar lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 96 lei!

Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiaz de:


indemnizaie lunar$ indiferent de venituri n cuantum de BB!5 lei* buget personal complementar lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 5 lei!

Persoanele adulte cu handicap uor beneficiaz de:

indemnizaie lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 5 lei!

Copilul cu handicap grav beneficiaz de:

alocaie de stat n condiiile i n cuantumul prevzut de lege$ majorat cu 1 acordata de >genia ?aional pentru "restaii Aociale*

D$

buget personal complementar lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 91 lei* indemnizaie de nsoitor n cuantum de 591 lei sau asistent personal!

Copilul cu handicap accentuat beneficiaz de:

alocaie de stat n condiiile i n cuantumul prevzut de lege$ majorat cu 1 acordat de >genia ?ational pentru "restaii Aociale*

D$

buget personal complementar lunar$ indiferent de venituri n cuantum de 96 lei!

Copilul cu handicap mediu beneficiaz de:

alocatie de stat n conditiile i n cuantumul prevazut de lege$ majorat cu 1 acordata de >gentia ?ationala pentru "restatii Aociale*

D$

buget personal complementar lunar$ ndiferent de venituri n cuantum de BB$5 lei!

Copilul cu handicap de tip H !"# D$ beneficiaz i de:

alocatie lunar de hrana$ calculat pe baza alocaiei zilnice de hran stabilite pentru consumurile colective din unitaile sanitare publice!

> doua categorie de servicii oferite persoanelor cu handicap face referire la facilita ile sociale, adresate persoanelor adulte cu handicap i copiiilor deopotriv! Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaz de:

gratuitatea transportului interurban$ la alegere$ n limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a CC'a$ cu autobuzele$ n limita a 18 caltorii dus'ntors pe an calendaristic*

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa i cu metroul!


6

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaz de:

gratuitatea transportului interurban$ la alegere$ n limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a CC'a$ cu autobuzele$ n limita a 9 calatorii dus'ntors pe an calendaristic*

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa i cu metroul!

Copilul cu handicap grav beneficiaz de:

gratuitatea transportului nterurban$ la alegere$ n limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a CC'a$ cu autobuzele$ n limita a 18 caltorii dus'ntors pe an calendaristic*

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa i cu metroul!

Copilul cu handicap accentuat beneficiaz de:

gratuitatea transportului nterurban$ la alegere$ n limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a CC'a$ cu autobuzele$ n limita a 9 calatorii dus'ntors pe an calendaristic*

gratuitate transport urban cu mijloace de transport n comun de suprafa i cu metroul!

%eneficiaz de aceste facilitati i urmatoarele persoane:


nsoitorii persoanelor cu handicap grav$ n prezena acestora* nsoitorii copiilor cu handicap accentuat$ n prezena acestora* nsoitorii adulilor cu handicap auditiv i mintal accentuat$ n prezena acestora$ pe baza anchetei sociale*

asistenii personali ai persoanelor cu handicap grav* asistenii personali profesioniti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat!

Persoanele cu handicap, detintoare de autoturisme adaptate handicapului, precum i persoanele care le au &n &ngri'ire beneficiaz de:

scutire de la plata tarifului de utilizare a reelelor de drumuri naionale n baza rovinietei!

Persoanele cu handicap sau reprezenantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

un card'legitimaie pentru locurile gratuite de parcare! >utovehiculul care transport o persoan cu handicap posesoare de card'legitimaie beneficiaz de parcare gratuit!

% %( )*R$F +

*** Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu andicap. L. !anea" 2000" Protecia social a persoanelor cu handicap " #asa de editur$ i pres$ %&'(&" )ucureti" p. 43*5+" ,57*,77. L. !anea" 2000" Protecia persoanelor cu handicap: de la instituionalizare la ngrijirea n comunitate, -n vol. Strategii antisrcie i dezvoltare comunitar, coord. .. /am0ir" .d. .1pert" )ucureti. 2op Luana !iruna" 3coord.4" 320024" Dicionar de Politici Sociale" .ditura .1pert" )ucureti. 555.anp .ro