Sunteți pe pagina 1din 22

ORDIN nr.

187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind aprarea mpotriva incendiilor la spaii pentru comer EMITENT: MINISTERU !DMINISTR!"IEI #I INTERNE $R PUBLIC T !N: M$NIT$RU $%I&I! nr' ()* din ) septembrie )*+* Data intrarii in "ig#ar$ : 2 s$%t$&'ri$ 2010 ,n con-ormitate cu prevederile art' +. alin' /)0 din egea nr' 1*.2)**( privind aprarea mpotriva incendiilor3 cu modi-icrile ulterioare3 ale art' 1 alin' /+0 4i /)0 4i art' ++ lit' c0 din Regulamentul de organizare 4i -uncionare al Inspectoratului 5eneral pentru Situaii de Urgen3 aprobat prin 6otr7rea 5uvernului nr' +'89*2)**8 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 4i -uncionare 4i a organigramei Inspectoratului 5eneral pentru Situaii de Urgen3 cu modi-icrile ulterioare3 precum 4i cu prevederile 6otr7rii 5uvernului nr' +'*+(2)**8 privind msurile pentru organizarea 4i realizarea sc:imbului de in-ormaii n domeniul standardelor 4i reglementrilor te:nice3 precum 4i al regulilor re-eritoare la serviciile societii in-ormaionale ntre Rom7nia 4i statele membre ale Uniunii Europene3 precum 4i &omisia European3 cu modi-icrile ulterioare3 n temeiul prevederilor art' . alin' /80 din $rdonana de urgen a 5uvernului nr' 1*2)**. privind organizarea 4i -uncionarea Ministerului !dministraiei 4i Internelor3 aprobat cu modi-icri prin egea nr' +;2)**<3 cu modi-icrile 4i completrile ulterioare3 ministrul administraiei 4i internelor emite urmtorul ordin= !RT' + Se aprob Dispoziiile generale privind aprarea mpotriva incendiilor la spaii pentru comer3 prevzute n ane>a care -ace parte integrant din prezentul ordin' !RT' ) ?rezentul ordin intr n vigoare n termen de 1* de zile de la data publicrii n Monitorul $-icial al Rom7niei3 ?artea I' ?rezentul ordin a -ost adoptat con-orm procedurii de noti-icare prevzute de Directiva 9<2182&E a ?arlamentului European 4i a &onsiliului din )) iunie +99< de stabilire a unei proceduri pentru -urnizarea de in-ormaii n domeniul standardelor 4i reglementrilor te:nice3 publicat n @urnalul $-icial al &omunitilor Europene /@$&E0 nr' )*8 din )+ iulie +99<3 cu modi-icrile ulterioare' Ministrul administraiei 4i internelor3 Aasile Blaga Bucure4ti3 +9 august )*+*' Nr' +<.'

!NECD DI(PO)I*II +ENER LE %ri"ind a%,rar$a -&%#tri"a in.$ndii/#r /a s%a0ii %$ntru .#&$r0 C P. I (.#% 1i d#&$niu d$ a%/i.ar$ !RT' + /+0 ?rezentele dispoziii generale de aprare mpotriva incendiilor la spaii pentru comer3 denumite n continuare dispoziii generale3 au ca scop prevenirea 4i reducerea riscurilor de producere a incendiilor3 asigurarea condiiilor pentru limitarea propagrii 4i dezvoltrii acestora3 prin msuri te:nice 4i organizatorice pentru protecia utilizatorilor3 -orelor care acioneaz la intervenie3 bunurilor 4i mediului mpotriva e-ectelor incendiilor' /)0 Dispoziiile generale se aplic spaiilor pentru comer pe ntreaga perioad de e>ploatare a acestora' /10 Dispoziiile generale sunt obligatorii pe ntreg teritoriul Rom7niei3 indi-erent de -orma de proprietate' !RT' ) /+0 ?rin spaiu pentru comer se nelege orice construcie sau amenaEare destinat3 prin proiectare 4i e>ecuie3 activitii de comer3 inclusiv spaiile de depozitare 4i administrative a-erente acestora' /)0 Spaiile pentru comer se clasi-ic din punctul de vedere al modului n care au -ost construite n= a0 spaii pentru comer independenteF b0 spaii pentru comer nglobate n alte construcii' /10 Spaiile pentru comer se clasi-ic din punctul de vedere al comple>itii 4i diversitii produselor comercializate n= a0 centre comerciale de tip mall3 :ipermarGet 4i supermarGetF b0 centre comerciale de tip s:oHIroomF c0 magazine' !RT' 1 ?rezentele dispoziii generale nu se aplic= a0 spaiilor n care se des-4oar prestri de servicii3 activiti de alimentaie public 4i culturale2de divertismentF b0 slilor de spectacole 4i cinematogra-elor care intr n categoria spaiilor prevzute la art' ) alin' /10 lit' a0F c0 parcaEelor subterane 4i supraterane a-erente spaiilor pentru comer' !RT' 8 ?rezentele dispoziii generale se completeaz cu Normele generale de aprare mpotriva incendiilor3 aprobate prin $rdinul ministrului administraiei 4i internelor nr' +(12)**.3 4i cu reglementrile te:nice din domeniul aprrii mpotriva incendiilor aplicabile e>ploatrii construciilor 4i instalaiilor n toate spaiile de comer'

C P. II Organi2ar$a 1i d$s3,1urar$a a.ti"it,0ii d$ a%,rar$ -&%#tri"a in.$ndii/#r !RT' ; Spaiile pentru comer sunt reprezentate3 de regul3 de proprietar3 care ns poate delega aceast responsabilitate persoanei care administreaz spaiul pentru comer' !RT' ( /+0 a nivelul operatorilor economici care des-4oar activiti n spaii pentru comer3 personalul cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor poate -i reprezentat3 dup caz3 de ctre= a0 cadru te:nic cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor3 numit e>clusiv pentru aceast activitate3 pentru cldiri cu supra-a des-4urat mai mare de )';** mJF b0 personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen3 care se ncadreaz n -uncie de criteriile de per-orman privind constituirea3 ncadrarea 4i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen3 aprobate prin ordin al ministrului administraiei 4i internelorF c0 persoana2e care ndepline4te2ndeplinesc prin cumul atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilorF d0 persoane -izice sau persoane Euridice atestate pentru des-4urarea activitii de aprare mpotriva incendiilor3 con-orm legii3 pe baz de contractF e0 administrator3 pentru spaiile unde sunt mai puin de +* angaEai' /)0 !tribuiile personalului prevzut la alin' /+0 lit' a0Id0 pot -i ndeplinite de persoanele care -ac dovada atestrii pregtirii pro-esionale n domeniul aprrii mpotriva incendiilor3 corespunztoare atribuiilor pe care urmeaz s le ndeplineasc3 sau persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale !sociaiei Europene a iberului Sc:imb /!E S0 I pri ale nelegerii privind Kona Economic European3 care au obinut recunoa4terea cali-icrii pentru e>ercitarea ocupaiilor respective' !RT' . /+0 Utilizatorii spaiilor pentru comer sunt= a0 personalul angaEatF b0 personalul care des-4oar activiti de prestri servicii2ntreinereF c0 cumprtorii' /)0 ?rin cumprtor3 n sensul prezentelor dispoziii generale3 se nelege persoana care se a-l la un moment dat n spaiul pentru comer' !RT' < ,n cazul spaiilor pentru comer nglobate n alte construcii3 organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor reprezint obligaia= a0 proprietarilor construciilor3 pentru spaiile comuneF b0 locatarilor3 pentru spaiile nc:iriate3 dac nu se prevede alt-el prin contractul2convenia de nc:iriere sau prin alt act Euridic similar nc:eiat ntre pri' !RT' 9 ,n domeniul aprrii mpotriva incendiilor3 proprietarul are urmtoarele obligaii principale= a0 solicit avizele 4i autorizaiile de securitate la incendiu necesare pentru des-4urarea activitii3 con-orm legiiF

b0 asigur ncadrarea personalului cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor3 dup cazF c0 permite des-4urarea controalelor de aprare mpotriva incendiilor organizate de ctre inspectoratele pentru situaii de urgen Eudeene2al municipiului Bucure4ti 4i de ctre personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen prevzut la art' ( alin' /+0 lit' b0F d0 stabile4te msuri pentru remedierea de-icienelor constatateF e0 asigur instruirea utilizatorilor prevzui la art' . alin' /+0 lit' a0 4i b0 privind regulile de aprare mpotriva incendiilor3 prin personalul cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilorF -0 asigur ec:iparea 4i dotarea cu miEloace te:nice de aprare mpotriva incendiilor prevzute n documentaiile te:nice3 dup caz3 sau prevzute de prezentele dispoziii generaleF g0 asigur3 potrivit prezentelor dispoziii generale3 ntocmirea instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor proprii unitii 4i le aprobF :0 stabile4te atribuiile privind aprarea mpotriva incendiilor3 ce revin ntregului personalF i0 evalueaz nivelul de aprare mpotriva incendiilor 4i stabile4te msurile de optimizare a capacitii de aprare mpotriva incendiilorF E0 ndepline4te obligaiile privind asigurarea evacurii persoanelor 4i bunurilor3 prevzute la art' 98F G0 reglementeaz3 dup caz3 raporturile privind aprarea mpotriva incendiilor n relaiile generate de contracte2convenii' !RT' +* /+0 !tribuiile personalului prevzut la art' ( se detaliaz ast-el nc7t s permit3 dac este cazul3 identi-icarea obligaiilor legale delegate de proprietar' /)0 !tribuiile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor care revin personalului prevzut la art' ( lit' a0Id0 se stabilesc n -i4ele posturilor' !RT' ++ !ctele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor3 emise de proprietar3 sunt dup cum urmeaz= !' pentru spaiile pentru comer a cror supra-a des-4urat este mai mare de 8** mJ= a0 dispoziia de numire a cadrului te:nic sau a personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor3 dup cazF b0 dispoziia privind stabilirea modului de organizare 4i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva incendiilorF c0 instruciuni de aprare mpotriva incendiilor 4i atribuii ale salariailor la locurile de muncF d0 dispoziia privind reglementarea lucrului cu -oc desc:is 4i a -umatuluiF e0 dispoziia privind organizarea instruirii personaluluiF -0 dispoziia de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori contractul2convenia cu un serviciu privat pentru situaii de urgen3 dup cazF g0 regulile 4i msurile de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea3 manipularea3 transportul 4i depozitarea substanelor periculoase speci-ice3 dup cazF

:0 conveniile2contractele cuprinz7nd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor3 n cazul transmiterii temporare a dreptului de -olosin asupra bunurilor imobileF B' pentru spaiile pentru comer a cror supra-a des-4urat este mai mic de 8** mJ= actele prevzute la pct' ! lit' a03 c03 d03 e0 4i g0' !RT' +) Msurile speci-ice de aprare mpotriva incendiilor n spaiile pentru comer se stabilesc n -uncie de urmtoarele= a0 identi-icarea 4i combaterea surselor speci-ice de aprindereF b0 categoriile de materiale 4i modul de gestionare a de4eurilor combustibile susceptibile a se aprindeF c0 dotarea cu miEloacele te:nice de aprare mpotriva incendiilorF d0 activitile des-4urate de utilizatorii care se pot a-la simultan n ast-el de spaii 4i construcii' !RT' +1 /+0 Intervenia la locul de munc se realizeaz n con-ormitate cu prevederile Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor3 aprobate prin $rdinul ministrului administraiei 4i internelor nr' +(12)**.' /)0 ?entru e-ectuarea operaiunilor prevzute n cazul interveniei la locul de munc3 nominalizarea se -ace pentru -iecare sc:imb de activitate3 precum 4i n a-ara programului de lucru3 n zilele de repaus 4i srbtori legale' /10 ?rin loc de munc se nelege locul destinat s cuprind posturi de lucru3 situat n cldirile unitii3 inclusiv orice alt loc din aria unitii la care lucrtorul are acces n cadrul des-4urrii activitii pro-esionale' /80 !tunci c7nd pe unul sau mai multe niveluri ale aceleia4i cldiri 4i des-4oar activitatea mai muli operatori economici sau mai multe persoane -izice autorizate3 locul de munc se delimiteaz con-orm contractului3 conveniei sau actului Euridic similar nc:eiat ntre pri' !RT' +8 ?lanurile de protecie mpotriva incendiilor la spaiile pentru comer sunt= a0 planul de evacuare a persoanelorF b0 planul de depozitare 4i de evacuare a materialelor clasi-icate con-orm legii ca -iind periculoaseF c0 planul de intervenie' !RT' +; /+0 ?lanurile de evacuare se ntocmesc 4i se a-i4eaz n con-ormitate cu prevederile Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor3 aprobate prin $rdinul ministrului administraiei 4i internelor nr' +(12)**.' /)0 ,n cazul spaiilor pentru comer nglobate n alte construcii3 planurile de evacuare sunt e>trase din planul de evacuare al obiectivului' /10 !-i4area planului de evacuare pentru spaiile comerciale nglobate n alte construcii reprezint obligaia persoanei care administreaz spaiul respectiv' !RT' +( ?lanurile de depozitare 4i evacuare se ntocmesc 4i se a-i4eaz con-orm Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor3 aprobate prin $rdinul ministrului administraiei 4i internelor nr' +(12)**.'

!RT' +. /+0 ?lanurile de intervenie se ntocmesc n con-ormitate cu prevederile Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor3 aprobate prin $rdinul ministrului administraiei 4i internelor nr' +(12)**.' /)0 ,ntocmirea planurilor de intervenie pentru construciile n care sunt nglobate spaii comerciale reprezint obligaia proprietarului construciei3 ca integrator al tuturor msurilor de aprare mpotriva incendiilor la nivelul obiectivului' /10 Modelul structuriiIcadru a planului de intervenie este prevzut n ane>a nr' 1 la Normele generale de aprare mpotriva incendiilor3 aprobate prin $rdinul ministrului administraiei 4i internelor nr' +(12)**.' !RT' +< ?lanurile de protecie mpotriva incendiilor se actualizeaz ori de c7te ori este cazul3 n -uncie de condiiile reale' !RT' +9 /+0 ?ersonalul prevzut la art' (3 care 4i des-4oar activitatea n spaiile pentru comer a cror supra-a des-4urat este mai mare de 8** mJ3 are urmtoarele obligaii principale= a0 ndrum 4i controleaz modul de aplicare a prevederilor legale pentru aprarea mpotriva incendiilor3 n cadrul operatorului economic unde a -ost desemnatF b0 particip la controlul pe linia aprrii mpotriva incendiilor des-4urat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaii de urgen Eudeene2al municipiului Bucure4tiF c0 identi-ic pericolele de incendiu care pot s apar la nivelul acestor tipuri de unitiF d0 in-ormeaz proprietarul asupra de-icienelor pe linia aprrii mpotriva incendiilor constatate pe timpul controlului 4i -ace propuneri de nlturare a de-icienelor constatateF e0 instruie4te3 n limita competenelor deinute3 personalul angaEat 4i personalul care des-4oar activiti de prestri servicii2ntreinereF -0 particip3 n limita atribuiilor con-erite3 la evacuarea utilizatorilor n caz de incendiuF g0 asigur ntocmirea3 completarea 4i reactualizarea planurilor de protecie mpotriva incendiilor 4i veri-ic periodic nivelul de cunoa4tere a acestora de ctre personalF :0 in-ormeaz operativ3 dup caz3 proprietarul sau persoana care administreaz spaiul respectiv privind problemele aprute pe linia aprrii mpotriva incendiilor3 modul de soluionare a acestora 4i urmre4te ndeplinirea msurilor stabilite n acest scopF i0 particip3 cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administreaz spaiul respectiv3 dup caz3 la aciuni pe tema aprrii mpotriva incendiilor I cursuri3 instructaEe3 analize3 organizate de ctre inspectoratele pentru situaii de urgen Eudeene2al municipiului Bucure4ti sau de ctre alte entiti abilitate prin lege3 4i propune organizarea unor ast-el de aciuniF E0 asigur tematica 4i des-4urarea activitii de instruire periodic n domeniul aprrii mpotriva incendiilor a personalului propriu 4i in-ormeaz3 dup caz3 proprietarul sau persoana care administreaz spaiul respectiv asupra neregulilor constatateF G0 particip la evaluarea anual a nivelului de aprare mpotriva incendiilor3 e-ectuat3 dup caz3 de proprietarul sau persoana care administreaz spaiul respectiv3 4i propune alocarea de -onduri necesare pentru procurarea de miEloace te:nice noi de aprare mpotriva incendiilor 4i pentru meninerea -uncionalitii celor e>istenteF l0 veri-ic meninerea miEloacelor de marcare 4i semnalizare n stare de -uncionare 4i amplasarea acestora con-orm modului stabilitF

m0 asigur ntreinerea miEloacelor te:nice de aprare mpotriva incendiilor 4i a miEloacelor de semnalizare3 con-orm prescripiilor te:nice' /)0 ?ersonalul prevzut la art' (3 care 4i des-4oar activitatea n spaiile pentru comer a cror supra-a des-4urat este mai mic de 8** mJ3 ndepline4te obligaiile prevzute la alin' /+0 lit' b0Ie03 g03 :03 E03 l0 4i m0' /10 ?rin e>cepie de la prevederile alin' /+0 lit' g0 4i alin' /)03 dac prin alte acte normative nu se stabile4te alt-el3 n cazul magazinelor cu o singur ncpere nu se ntocmesc planurile de evacuare a persoanelor' !RT' )* ?ersonalul angaEat are urmtoarele atribuii principale= a0 s respecte normele generale de aprare mpotriva incendiilor3 prevederile prezentelor dispoziii generale 4i msurile 4i regulile speci-ice stabilite de operatorul economicF b0 s respecte instruciunile speci-ice de e>ploatare a aparatelor2ec:ipamentelor a-late n dotarea operatorului economicF c0 s participe3 con-orm atribuiilor stabilite3 la evacuarea personalului n condiii de siguranF d0 s intervin3 con-orm instruciunilor speci-ice3 pentru stingerea oricrui nceput de incendiu3 utiliz7nd miEloacele de aprare mpotriva incendiilor din dotare' !RT' )+ ?ersonalul care des-4oar activiti de prestri de servicii2ntreinere are urmtoarele obligaii= a0 s respecte3 dup caz3 instruciunile2regulile speci-ice privind aprarea mpotriva incendiilorF b0 s intervin3 con-orm instruciunilor speci-ice3 pentru stingerea oricrui nceput de incendiu3 utiliz7nd miEloacele de aprare mpotriva incendiilor din dotareF c0 s nu aduc n stare de neutilizare instalaiile de protecie mpotriva incendiilor 4i miEloacele te:nice de aprare mpotriva incendiilorF d0 s nu aduc n stare de neutilizare miEloacele de semnalizare destinate aprrii mpotriva incendiilor' !RT' )) &umprtorul are urmtoarele obligaii principale= a0 s respecte3 dup caz3 instruciunile2regulile speci-ice privind aprarea mpotriva incendiilor3 aduse la cuno4tin sub orice -orm de ctre proprietarF b0 s nu aduc n stare de neutilizare instalaiile de protecie mpotriva incendiilor 4i miEloacele te:nice de aprare mpotriva incendiilorF c0 s nu aduc n stare de neutilizare miEloacele de semnalizare destinate aprrii mpotriva incendiilorF d0 s respecte toate mesaEele transmise n caz de incendiu' !RT' )1 /+0 a ntocmirea instruciunilor de aprare mpotriva incendiilor la spaiile pentru comer se ine seama3 n principal3 de= a0 speci-icul activitilor care se des-4oar n spaiile respectiveF b0 categoria de utilizatori care trebuie s le cunoasc 4i s le apliceF c0 includerea regulilor de prevenire a incendiilor 4i enumerarea miEloacelor de aprare mpotriva incendiilor din dotarea sau ec:iparea construciilorF d0 modalitile practice de evacuare a utilizatorilorF

e0 dotarea cu miEloace de intervenie adecvate pentru stingerea incendiului3 necesare personalului de intervenie propriu 4i e>tern' /)0 Instruciunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz de ctre personalul prevzut la art' ( 4i se pstreaz de ctre acesta3 dup aprobarea de ctre proprietar' /10 E>trase din instruciunile de aprare mpotriva incendiilor3 cuprinz7nd prevederile speci-ice3 se a-i4eaz la -iecare loc de munc3 prin griEa personalului prevzut la art' (' /80 E>trase din instruciunile de aprare mpotriva incendiilor pentru cumprtori se a-i4eaz n locuri vizibile3 prin griEa personalului prevzut la art' (' !RT' )8 &ontrolul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spaiilor pentru comer3 e>ecutat de personalul prevzut la art' (3 se -inalizeaz prin documente scrise3 n care se consemneaz cel puin= a0 spaiile pentru comer sau instalaiile care au -ost supuse controluluiF b0 constatrile rezultate din terenF c0 propuneri de msuri 4i aciuni de nlturare a de-icienelor 4i de mbuntire a activitii' !RT' ); ?rin amplasare 4i -uncionare3 spaiile comerciale nglobate n alte construcii nu trebuie s a-ecteze securitatea la incendiu a construciei C P. III R$gu/i 1i &,suri d$ a%,rar$ -&%#tri"a in.$ndii/#r (EC*IUNE 1 R$gu/i g$n$ra/$ d$ a%,rar$ -&%#tri"a in.$ndii/#r !RT' )( Msurile generale de prevenire a incendiilor la e>ploatarea spaiilor pentru comer privesc= a0 controlul2supraveg:erea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor3 pe timpul des-4urrii 4i dup nc:eierea activitilorF b0 stabilirea msurilor te:nicoIorganizatorice n vederea reducerii riscului de incendiuF c0 meninerea condiiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor n siguran 4i pentru securitatea ec:ipelor de intervenie n cazul izbucnirii unui incendiuF d0 ntreinerea n stare operativ a miEloacelor te:nice de aprare mpotriva incendiilor' !RT' ). ,n cadrul spaiilor pentru comer trebuie s -ie asigurate marcarea 4i semnalizarea= a0 cilor de acces3 evacuare 4i intervenieF b0 locurilor pentru -umat3 n condiiile legiiF c0 miEloacelor te:nice de aprare mpotriva incendiilor' !RT' )< /+0 ,n spaiile pentru comer -umatul este interzis3 cu e>cepia locurilor special amenaEate3 n condiiile legii' /)0 !cest lucru se marc:eaz la intrarea2intrrile n cldire3 prin a-i4area3 n con-ormitate cu prevederile standardelor speci-ice3 a simbolisticii 4i a sintagmei L%UM!TU INTERKISL'

!RT' )9 /+0 U4ile3 cile de acces 4i locurile de depozitare utilizate de serviciul de intervenie pentru des-4urarea activitilor de salvare 4i stingere a incendiilor trebuie s -ie accesibile n orice anotimp 4i n orice condiii' /)0 $rice utilizator a-lat n spaiul pentru comer trebuie s aib acces liber 4i nerestricionat la cile de evacuare n caz de incendiu' !RT' 1* /+0 Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cilor de acces prin depozitarea de mr-uri sau ambalaEe' /)0 Este obligatorie veri-icarea zilnic a cilor de evacuare3 pentru meninerea acestora n stare de practicabilitate' !RT' 1+ ?e ntregul traseu de evacuare din spaiile pentru comer se interzic urmtoarele= a0 montarea de oglinzi3 perdele3 praguri sau alte elemente care pot crea con-uzie n perceperea traseului de evacuareF b0 amplasarea de dozatoare pentru sucuri2ca-ea3 amenaEarea de bo>e sau depozitarea de materiale pe :oluri3 n casele de scri3 sub rampele scrilorF c0 amenaEarea unor locuri de munc sau activiti pe cile de evacuare3 inclusiv cele cu caracter de amenaEare temporar3 cum ar -i= e>poziie2prezentare a unor produse promoionale3 care reduc gabaritul acestora 4i care nu sunt prevzute n proiectF d0 amplasarea de decoraiuni realizate din materiale combustibile' !RT' 1) /+0 &ile de evacuare a spaiilor pentru comer nu trebuie s conduc spre spaii din care evacuarea nu se poate continua' /)0 Se interzice blocarea n poziie desc:is a u4ilor caselor de scri3 de pe coridoare3 a celor cu dispozitive de autonc:idere cu rol de a opri ptrunderea -umului 4i gazelor -ierbini pe cile de evacuare' /10 ?e timpul des-4urrii activitii n spaiile pentru comer se interzice ncuierea u4ilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor' /80 Se interzice mascarea indicatoarelor 4i a panourilor de marcare a cilor de evacuare3 a corpurilor de iluminat de siguran pentru evacuare3 butoanelor de semnalizare3 detectoarelor3 capetelor sprinGler3 stingtoarelor de incendiu cu decoraiuni3 postere3 a-i4e sau bannere publicitare 4i alte materiale similare sau prin depozitarea di-eritelor materiale' !RT' 11 /+0 Indi-erent de sezon3 cile de acces 4i intervenie se ntrein pentru a -i practicabile3 curate 4i libere de orice obstacole3 materiale3 utilaEe3 ambalaEe3 zpad3 care ar putea mpiedica intervenia operativ pentru stingerea incendiilor' /)0 Meninerea n stare de practicabilitate a cilor de evacuare 4i intervenie reprezint obligaia proprietarului construciei n care sunt nglobate spaiile pentru comer' !RT' 18 &ile de evacuare trebuie s permit evacuarea n siguran a persoanelor cu dizabiliti motorii' !RT' 1;

/+0 Aeri-icarea iluminatului de siguran3 ntreinerea 4i meninerea acestuia n stare de -uncionare3 n con-ormitate cu prevederile normativelor n vigoare3 se asigur de ctre personalul prevzut la art' (' /)0 E>ecutarea compartimentrilor interioare temporare n cadrul spaiilor pentru comer nu trebuie s a-ecteze iluminatul de siguran' ,n situaia e>ecutrii unor ast-el de compartimentri este obligatorie dispunerea3 suplimentar3 de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguran' !RT' 1( /+0 $rice de-icien constatat la sistemul de alarmare n caz de incendiu cu mesaE prenregistrat3 dac acesta e>ist3 se remediaz imediat' /)0 Aeri-icarea -uncionalitii sistemului de alarmare menionat la alin' /+0 la spaiile pentru comer se -ace zilnic de ctre personalul prevzut la art' (' !RT' 1. /+0 E>ploatarea sistemelor3 instalaiilor3 dispozitivelor3 ec:ipamentelor3 aparatelor3 ma4inilor 4i utilaEelor de orice categorie se -ace con-orm reglementrilor te:nice speci-ice 4i instruciunilor productorilor' /)0 E>ploatarea miEloacelor te:nice prevzute la alin' /+0 cu de-eciuni3 improvizaii sau -r protecia corespunztoare -a de materialele sau substanele combustibile din spaiul n care sunt utilizate este interzis' /10 a utilizarea miEloacelor te:nice prevzute la alin' /+0 este obligatorie respectarea instruciunilor de -uncionare3 veri-icare 4i ntreinere3 precum 4i a msurilor speci-ice de aprare mpotriva incendiilor3 emise 4i aprobate potrivit legii' !RT' 1< /+0 ,n spaiile pentru comer pot -i pstrate pentru curenie3 igienizare3 deparazitare3 dezinsecie3 n bidoane ermetic nc:ise 4i n locuri special amenaEate3 lic:ide in-lamabile n cantitate total de ma>imum ); l' /)0 &urarea pardoselii3 parc:etului3 du4umelelor3 moc:etelor etc' cu benzin3 neo-alin sau alte lic:ide in-lamabile este interzis' !RT' 19 /+0 Meninerea n stare de -uncionare a instalaiilor 4i sistemelor de captare 4i scurgere la pm7nt a descrcrilor electrice atmos-erice este obligatorie' /)0 Utilizarea sistemelor de captare 4i scurgere la pm7nt a electricitii statice3 con-orm instruciunilor speci-ice 4i reglementrilor te:nice3 este obligatorie' !RT' 8* /+0 ?rodusele 4i materialele combustibile se amplaseaz la distan de siguran -a de sursele de cldur ori se proteEeaz ast-el nc7t s nu -ie posibil aprinderea lor' /)0 Se interzic -olosirea sobelor 4i a altor miEloace de nclzire de-ecte3 cu improvizaii3 supraalimentate cu combustibili sau nesupraveg:eate3 precum 4i aprinderea -ocului utiliz7nduIse lic:ide in-lamabile' /10 Aeri-icarea3 repararea3 izolarea termic 4i curarea periodic a co4urilor de evacuare a -umului sunt obligatorii' !RT' 8+ /+0 ?e timpul depozitrii3 manipulrii 4i e>punerii produselor sau substanelor combustibile3 se ine seama de proprietile -izicoIc:imice ale acestora3 ast-el nc7t la contactul dintre ele s nu se produc ori s nu se propage incendiul' /)0 ?rodusele 4i substanele combustibile se manipuleaz 4i se depoziteaz n ambalaEe adecvate3 realizate 4i inscripionate corespunztor3 n vederea identi-icrii

riscurilor de incendiu 4i stabilirii procedeelor 4i substanelor de stingere sau de neutralizare adecvate' /10 Dispunerea materialelor periculoase n depozit se -ace potrivit planului de depozitare' /80 a elaborarea planurilor de intervenie se ine seama de compatibilitatea produselor sau substanelor combustibile cu substanele de stingere' !RT' 8) /+0 De4eurile se ndeprteaz prin metode 4i miEloace adecvate3 obligatoriu la terminarea programului de lucru3 4i se depun n locuri special destinate depozitrii sau distrugerii lor3 stabilite de persoana care administreaz spaiul3 potrivit prevederilor legislaiei speci-ice n vigoare' /)0 De4eurile 4i ambalaEele combustibile care se reutilizeaz se depoziteaz3 cu asigurarea distanelor de siguran -a de cldiri3 n -uncie de natura 4i de proprietile -izicoIc:imice ale acestora' /10 De4eurile 4i ambalaEele combustibile care nu se reutilizeaz se nltur 4i se distrug con-orm reglementrilor speci-ice' /80 Se interzice -umatul n spaiile de colectare a ambalaEelor 4i de4eurilor combustibile' !RT' 81 Materialele 4i substanele care prezint pericol de autoaprindere se pstreaz con-orm instruciunilor productorului3 lu7nduIse msuri de control 4i prevenire a -enomenului de autoaprindere' !RT' 88 Toate instalaiile2conductele prin care circul substane lic:ide sau gaze se marc:eaz prin culori speci-ice de identi-icare a naturii substanei3 respectiv a pericolului pe care l reprezint aceasta3 prevzute de normele te:nice speci-ice' !RT' 8; /+0 ucrrile de termoprotecie2igni-ugare se e>ecut numai de ctre personal autorizat3 con-orm normelor te:nice speci-ice' /)0 &alitatea lucrrilor e>ecutate se certi-ic prin documente emise con-orm reglementrilor n vigoare' /10 ucrrile de termoprotecie2igni-ugare aplicate pe elementele de construcie 4i2sau pe structurile din alctuirea construciilor proteEate2tratate se e>ecut cu periodicitatea impus de reglementrile te:nice speci-ice 4i instruciunile productorului' !RT' 8( Elementele de limitare a propagrii incendiului3 de izolare termic 4i de etan4are la -um 4i la gaze -ierbini din alctuirea construciilor 4i a instalaiilor se menin permanent n bun stare3 pentru aI4i ndeplini rolul stabilit' !RT' 8. ,n spaiile pentru comer3 cantitile de materiale 4i de substane combustibile utilizate nu trebuie s conduc la dep4irea densitii sarcinii termice stabilite prin reglementri te:nice sau prin documentaiile te:nice de proiectare' !RT' 8< ucrrile de veri-icare3 reparare 4i ntreinere a dispozitivelor3 ec:ipamentelor3 instalaiilor 4i sistemelor destinate aprrii mpotriva incendiilor se e>ecut numai de personal autorizat' !RT' 89

/+0 ,n perioadele caniculare sau secetoase 4i n cele premergtoare sezonului rece3 persoana care administreaz spaiul asigur3 prin personalul cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor3 elaborarea 4i punerea n aplicare a unor programe speciale de msuri speci-ice de prevenire a incendiilor' /)0 Msurile speci-ice n perioadele caniculare sau secetoase cuprind3 n principal3 urmtoarele= a0 identi-icarea 4i nominalizarea sectoarelor de activitate n care cre4te riscul de incendiu n condiiile caracteristice temperaturilor ridicate 4i lipsei de precipitaiiF b0 interzicerea utilizrii -ocului desc:is n zonele a-ectate de uscciune avansatF c0 asigurarea proteErii -a de e-ectul direct al razelor solare a recipientelor3 rezervoarelor 4i a altor tipuri de ambalaEe care conin vapori in-lamabili sau gaze lic:e-iate sub presiune3 prin depozitare la umbrF d0 asigurarea 4i veri-icarea zilnic a rezervelor de ap pentru incendiu' /10 Msurile speci-ice nainte de nceperea sezonului rece cuprind3 n principal3 urmtoarele= a0 controlul instalaiilor3 al sistemelor de nclzire e>istente 4i al componentelor acestora /surse de cldur3 conducte3 corpuri 4i elemente de nclzire3 sobe3 co4uri 4i canale de -um etc'03 nltur7nduIse de-eciunile constatate 4i asigur7nduIse -uncionarea la parametrii normaliF b0 proteEarea contra ng:eului a componentelor instalaiilor de stingere cu apF c0 asigurarea uneltelor 4i accesoriilor pentru deszpezirea cilor de acces3 de evacuare 4i de intervenie' !RT' ;* ?ersoana care administreaz spaiul3 prin persoanele responsabile cu activitatea de aprare mpotriva incendiilor3 are obligaia de a asigura meninerea permanent n stare de -uncionare a :idranilor e>teriori de incendiu3 a accesibilitii ctre ace4tia3 precum 4i protecia mpotriva lovirii de ctre autove:icule' !RT' ;+ a terminarea programului de lucru3 n spaiile pentru comer n care nclzirea se -ace cu sobe3 cu sau -r acumulare de cldur3 se ntrerupe -uncionarea acestora' (EC*IUNE a 24a (%a0ii d$ $5%un$r$ 1i .#&$r.ia/i2ar$ a %r#dus$/#r !RT' ;) /+0 Materialele pentru standurile de e>poziie 4i v7nzare din spaiile accesibile cumprtorilor se con-ecioneaz din produse cu clasa de reacie la -oc minim B3 s+3 d+' /)0 Decoraiunile din materiale combustibile se amplaseaz la distane de siguran -a de sursele de cldur ori se proteEeaz ast-el nc7t s nu -ie posibil aprinderea lor' !RT' ;1 ?entru evacuarea persoanelor din spaiile de e>punere 4i comercializare a produselor3 n caz de incendiu3 se asigur urmtoarele msuri principale= a0 amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezint pericol de incendiu n locuri u4or evacuabile /parter3 etaEul +0F b0 organizarea 4i instruirea personalului cu activitate n zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor3 n condiii de securitate3 -r generarea -enomenului de panicF

c0 marcarea 4i meninerea practicabil a cilor de evacuareF d0 asigurarea bunei -uncionri a iluminatului de siguran pentru evacuareF e0 asigurarea -uncionrii ascensoarelor de pompieri' !RT' ;8 Instalaiile electrice necesare pentru -uncionarea -irmelor3 vitrinelor 4i reclamelor luminoase din spaiile de e>punere a produselor se veri-ic periodic' !RT' ;; ,n cazul utilizrii panourilor3 a-i4elor 4i benzilor publicitare temporare n spaiile de e>punere a produselor se respect3 n principal3 urmtoarele= a0 amplasarea trebuie s se realizeze ast-el nc7t acestea s nu masc:eze indicatoarele 4i panourile de securitate la incendiu sau s ngreuneze accesul ctre miEloacele te:nice de aprare mpotriva incendiilorF b0 se interzice ca inscripiile sau semnele utilizate n panourile sau a-i4ele publicitare s aib o culoare ori -orm care ar permite con-uzia cu indicatoarele 4i panourile de securitate la incendiuF c0 materialele utilizate la con-ecionarea panourilor trebuie s -ie din produse cu clasa de reacie la -oc minim B3 d+ 4i s*' !RT' ;( /+0 Standurile temporare pentru promoiile de v7nzare a unor produse se amplaseaz n locurile special destinate prin proiect' /)0 Se interzice amplasarea standurilor prevzute la alin' /+0 pe cile de evacuare' /10 Se interzice amplasarea standurilor dac acestea bloc:eaz sau ngreuneaz accesul ctre miEloacele te:nice de prim intervenie' !RT' ;. /+0 Se interzice utilizarea sau e-ectuarea de demonstraii privind -uncionarea aparatelor care -olosesc combustibil lic:id3 solid sau gazos' /)0 Se interzice -uncionarea motoarelor termice n spaiile accesibile publicului' !RT' ;< ,n spaiile accesibile utilizatorilor se interzice e-ectuarea de demonstraii sau promovarea comercial a unor produse care produc -um3 utilizeaz lic:ide2gaze combustibile 4i2sau in-lamabile' !RT' ;9 ,n spaiile destinate veri-icrii -uncionrii produselor comercializate se asigur urmtoarele msuri= a0 se veri-ic -uncionarea produselor comercializate numai de ctre personalul special instruit pentru aceast activitateF b0 se interzice aglomerarea spaiilor pentru probe cu alte mr-uri care nu sunt destinate a -i veri-icate' !RT' (* ,n locurile n care se e>ecut veri-icarea -uncionrii produselor comercializate3 la terminarea programului3 se opre4te alimentarea cu energie electric a aparaturii a crei -uncionare nu mai este necesar' (EC*IUNE a 64a (%a0ii d$ .#&$r.ia/i2ar$ a %r#dus$/#r %ir#t$7ni.$8arti3i.ii/#r !RT' (+

,n spaiile pentru comer se pot comercializa produse pirote:nice2arti-icii3 n condiiile legii' !RT' () Spaiile de depozitare trebuie s -ie independente -a de construcia n care se comercializeaz produse pirote:nice2arti-icii' !RT' (1 Se interzice pstrarea sau depozitarea produselor pirote:nice2arti-iciilor n alte ambalaEe dec7t n cele originale care asigur nivelul de securitate corespunztor' !RT' (8 a depozitarea 4i comercializarea produselor pirote:nice2arti-iciilor este obligatorie respectarea reglementrilor speci-ice 4i instruciunile productorului' !RT' (; Se interzice depozitarea sau pstrarea materialelor u4or in-lamabile n depozitele 4i spaiile de comercializare a produselor pirote:nice2arti-iciilor' !RT' (( ?rodusele pirote:nice2arti-iciile ambalate se amplaseaz 4i se depoziteaz ast-el nc7t= a0 s poat -i evacuate u4or n caz de incendiuF b0 s se a-le la distane de siguran -a de sursele de cldur 4i de conductorii electrici' !RT' (. ?e timpul programului3 prezena permanent a personalului care deserve4te spaiul de comercializare a produselor pirote:nice2arti-iciilor este obligatorie' !RT' (< Instruirea personalului de deservire a spaiului de comercializare a produselor pirote:nice2arti-iciilor3 n ceea ce prive4te msurile speci-ice de aprare mpotriva incendiilor 4i e>ploziilor3 este obligatorie' !RT' (9 a terminarea programului3 n spaiul de comercializare a produselor pirote:nice2arti-iciilor se iau msuri suplimentare pentru asigurarea siguranei spaiului 4i pentru eliminarea eventualelor surse cu potenial de aprindere a materialelor din spaiul respectiv' (EC*IUNE a 94a :ar&a.ii 1i s%a0ii d$ d$%#2itar$ a %r#dus$/#r 3ar&a.$uti.$ !RT' .* ?entru -armacii 4i spaiile de depozitare a produselor -armaceutice3 suplimentar -a de regulile 4i msurile de aprare mpotriva incendiilor stabilite n prezentele dispoziii generale3 se respect 4i urmtoarele= a0 pstrarea 4i depozitarea produselor -armaceutice se -ace n -uncie de natura3 -orma3 dimensiunile3 modul de ambalare3 comportarea la -oc 4i proprietile -izicoI c:imice3 -r a dep4i sarcina termic prevzut de proiectantF b0 produsele -armaceutice care n combinaie cu altele prezint pericol de incendiu se depoziteaz ast-el nc7t s nu -ie asigurat contactul ntre ele nici c:iar accidentalF c0 etic:etarea 4i marcarea recipientelor n care se pstreaz substane -armaceutice se realizeaz con-orm prevederilor legale n vigoareF

d0 depozitarea produselor -armaceutice se -ace cu respectarea distanelor normate -a de instalaiile electrice3 de nclzire3 surse de -oc2cldur etc'F e0 depozitarea substanelor sau produselor -armaceutice se -ace n ambalaEele indicate de productorF -0 dispunerea produselor -armaceutice n spaiile de depozitare se -ace potrivit planului de depozitare3 acolo unde este cazulF g0 pstrarea 4i depozitarea altor materiale n spaiile de depozitare a produselor -armaceutice sunt interzise' (EC*IUNE a ;4a (%a0ii d$ d$%#2itar$ !RT' .+ a depozitarea materialelor se ine seama de proprietile -izicoIc:imice ale acestora I gradul de periculozitate3 sensibilitatea la cldur3 la -um sau la umezeal3 reacia -a de alte materiale3 posibilitatea de aprindere3 precum 4i de substanele care pot -i utilizate la stingerea incendiilor etc' !RT' .) ?rodusele3 materialele 4i ambalaEele depozitate n interiorul spaiilor de depozitare sau pe supra-eele de teren a-erente se amplaseaz pe stive3 grupe sau sectoare3 ast-el nc7t s se asigure spaiile de siguran 4i acces ntre stivele de mr-uri3 cile de acces pentru -olosirea ma4inilor 4i utilaEelor de intervenie n caz de incendiu etc' !RT' .1 &uloarele de acces ntre stivele de mr-uri din interiorul ncperilor de depozitare se delimiteaz 4i marc:eaz' !RT' .8 /+0 Stivele de mr-uri sau ra-turile pentru depozitarea mr-urilor se dispun ast-el nc7t spaiile de siguran sau acces s corespund cu poziia pe vertical a corpurilor de iluminat' /)0 ,n zonele n care msurile prevzute la alin' /+0 sunt imposibil de realizat3 se pstreaz un spaiu de siguran de cel puin *3;* m de la limita superioar a stivelor de mr-uri 4i p7n la nivelul corpurilor de iluminat' !RT' .; !t7t n interiorul spaiilor de depozitare3 c7t 4i pe supra-eele de teren -olosite pentru depozitarea mr-urilor 4i ambalaEelor se pstreaz n permanen ordine 4i curenie' !RT' .( Se interzice -olosirea n spaiile de depozitare a re4ourilor 4i radiatoarelor electrice3 precum 4i a lmpilor electrice de-ecte sau neasigurate cu protecie adecvat' !RT' .. Este interzis a se pstra n spaiile de depozitare obiecte strine de inventarul depozitului' !RT' .< ?ersonalul spaiilor de depozitare asigur supraveg:erea3 con-orm instruciunilor -urnizorului3 a materialelor periculoase' !RT' .9 ?e toat supra-aa spaiului de depozitare se interzic aprinderea 4i utilizarea -ocului de orice natur3 precum 4i -umatul'

!RT' <* ucrrile cu -oc desc:is se e>ecut numai pe baza permisului de lucru cu -oc 4i numai cu indicarea persoanelor rspunztoare de msurile ce trebuie luate pentru aprarea mpotriva incendiilor' !RT' <+ ,n spaiile de livrare 4i recepie a mr-urilor2produselor3 precum 4i n apropierea acestora se asigur urmtoarele msuri principale= a0 se interzice utilizarea -ocului desc:isF b0 se interzice -umatulF c0 se interzice pstrarea unor cantiti de materiale mai mari dec7t capacitatea ma>im admis3 care pot ngreuna evacuarea personalului din spaiul respectivF d0 se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare3 acolo unde acesta este prevzut3 cu diverse mr-uri3 produse sau alte materialeF e0 se ndeprteaz imediat toate de4eurile sau alte materiale combustibile care nu au legtur cu activitatea care se des-4oar n spaiul respectiv' (EC*IUNE a <4a (%a0ii d$stinat$ $5./usi" insta/a0ii/#r 3rig#ri3i.$ !RT' <) Instalaiile -rigori-ice se amplaseaz n ncperi aerisite3 n care se interzice accesul cu surse de -oc desc:is' !RT' <1 Se interzice -uncionarea instalaiei electrice -r a se asigura etan4eitatea tablourilor electrice3 n cazul n care acestea se a-l n interiorul sau imediata vecintate a slii ma4inilor' !RT' <8 Se interzic depozitarea 4i pstrarea n spaiul destinat instalaiilor -rigori-ice a materialelor sau lic:idelor care nu au legtur cu activitatea des-4urat n acesta' !RT' <; Se evit scurgerea uleiului pe pardoselile acestor spaii3 iar n caz de nevoie3 acesta se ndeprteaz utiliz7nduIse detergeni' !RT' <( /+0 E>ploatarea instalaiilor -rigori-ice se -ace numai de personal cali-icat' /)0 Aeri-icarea3 controlul 4i repararea instalaiilor -rigori-ice se -ac numai de personal autorizat' (EC*IUNE a 74a (%a0ii .u d$stina0ii ad&inistrati"$ !RT' <. ,n spaiile cu destinaii administrative activitatea se organizeaz ast-el nc7t s nu se creeze aglomerri de persoane 4i suprancrcare cu mobilier 4i ec:ipamente speci-ice care s ngreuneze sau s bloc:eze evacuarea n caz de incendiu'

!RT' << /+0 Se interzice depozitarea materialelor 4i lic:idelor combustibile n poduri3 subsoluri3 pe culoare3 n casele scrilor 4i pe alte ci de evacuare a acestora3 care s mpiedice evacuarea sau s mreasc pericolul de incendiu' /)0 Se interzice amenaEarea de bo>e n casele scrilor3 sub rampele scrilor sau n podurile cldirilor' !RT' <9 Se interzic -umatul 4i utilizarea -ocului desc:is3 precum 4i utilizarea miEloacelor de iluminat cu -lacr desc:is n spaiile n care se des-4oar activiti administrative3 n podurile3 ar:ivele 4i magaziile acestora 4i n alte locuri cu risc de incendiu din construciile n care acestea sunt amplasate' !RT' 9* ?e timpul e>ploatrii spaiilor n care se des-4oar activiti administrative trebuie luate msuri pentru nlturarea 4i2sau reducerea la minim a pericolului de incendiu3 prin limitarea3 la strictul necesar3 a cantitilor de materiale combustibile 4i eliminarea eventualelor surse cu potenial de aprindere a acestora' !RT' 9+ a terminarea programului de lucru se deconecteaz aparatele2sistemele de nclzire2ventilaie2climatizare local3 se ntrerupe iluminatul arti-icial 4i se opre4te alimentarea cu energie electric a calculatoarelor 4i a altor aparate cu alimentare electric care nu necesit -uncionare permanent' (EC*IUNE a 84a (%a0ii .u d$stina0ii au5i/iar$ 1i .#n$5$ !RT' 9) /+0 ,n spaiile destinate centralelor termice3 instalaiilor sanitare3 centralelor de ventilare 4i climatizare3 instalaiilor electrice 4i instalaiilor de gaze se interzic depozitarea materialelor 4i amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare' /)0 ,n spaiile prevzute la alin' /+0 se respect 4i prevederile reglementrilor te:nice speci-ice' !RT' 91 ?e timpul e>ploatrii instalaiilor a-erente construciilor 4i instalaiilor utilitare se respect instruciunile 4i regulile de utilizare a ec:ipamentului2ma4inii3 stabilite de proiectani 4i de productori3 precum 4i msurile de aprare mpotriva incendiilor prevzute n reglementrile te:nice speci-ice n vigoare' C P. I= E"a.uar$a -n .a2 d$ in.$ndiu (EC*IUNE 1 Pr$"$d$ri g$n$ra/$ !RT' 98'

?roprietarul spaiilor pentru comer are urmtoarele obligaii privind evacuarea n caz de incendiu= a0 stabile4te modalitile 4i procedurile de evacuare a persoanelor 4i bunurilor3 adaptate la categoria spaiului comercialF b0 stabile4te atribuii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singureF c0 asigur instruirea personalului propriu privind atribuiile ce i revin din organizarea evacurii n caz de incendiuF d0 asigur miEloacele necesare evacurii n caz de incendiuF e0 stabile4te prioritile n des-4urarea operaiunilor de evacuare n -uncie de personalul propriu avut la dispoziieF -0 stabile4te ordinea de salvare a bunurilor 4i materialelor' !RT' 9; ?ersonalul cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor3 prevzut la art' (3 are urmtoarele atribuii privind evacuarea n caz de incendiu= a0 realizeaz instruirea personalului propriu privind atribuiile ce i revin din organizarea evacurii n caz de incendiuF b0 conduce 4i coordoneaz aciunile cuprinse n organizarea evacurii n caz de incendiuF c0 asigur amenaEarea3 dac este nevoie3 a locurilor de evacuare pentru persoane 4i bunuri' !RT' 9( ?ersonalul angaEat are urmtoarele atribuii privind asigurarea evacurii n caz de incendiu= a0 particip la instruirea privind atribuiile ce i revin din organizarea evacurii n caz de incendiuF b0 ndepline4te aciunile ce i revin cuprinse n organizarea evacurii n caz de incendiuF c0 se subordoneaz3 pe timpul aciunilor de evacuare3 personalului cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor prevzut la art' (' !RT' 9. !larmarea n caz de incendiu a utilizatorilor se realizeaz cu miEloace adecvate -iecrui obiectiv 4i dinainte stabilite3 ast-el nc7t s nu produc panic n r7ndul acestora' !RT' 9< /+0 ,n situaia alarmrii n caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaE prenregistrat3 acesta trebuie s -ie codi-icat sau discret pentru a nu induce panic n r7ndul persoanelor care se a-l n spaiile pentru comer' /)0 Este obligatoriu ca mesaEul prenregistrat s -ie cunoscut de ctre ntreg personalul din spaiul pentru comer' !RT' 99 ?ersonalul angaEat trebuie s cunoasc miEloacele de alarmare3 alertare3 evacuare3 precum 4i modul de acionare n caz de incendiu' !RT' +** ?entru evacuarea n siguran n caz de incendiu se iau msuri de instruire temeinic a personalului angaEat privind= a0 modalitile practice de asigurare a evacurii utilizatorilor ori3 dup caz3 a salvrii persoanelor care nu se pot evacua singureF

b0 modalitile practice de asigurare a salvrii obiectelor din cadrul obiectivului n cazul producerii unui incendiu3 cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea3 paza obiectelor evacuate3 locurile de adpostire 4i3 dup caz3 a miEloacelor te:nice alocate' !RT' +*+ ?ersonalul angaEat trebuie s -ie capabil n orice moment s respecte instruciunile speci-ice n vederea punerii n aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor' !RT' +*) Evacuarea utilizatorilor se -ace= a0 n mod organizat3 sub supraveg:erea personalului desemnatF b0 prin locurile dinainte stabilite3 n baza planurilor de evacuare' !RT' +*1 ?ersonalul angaEat care 4i des-4oar activitatea la casele de marcat trebuie s indice utilizatorilor cile de evacuare' !RT' +*8 ?e timpul e>erciiilor de evacuare se urmre4te inclusiv nivelul de respectare a regulilor privind comportamentul personalului= evitarea panicii3 a busculadelor 4i coordonarea aciunilor' (EC*IUNE a 24a P/ani3i.ar$a 1i $5$.utar$a $5$r.i0ii/#r d$ $"a.uar$ -n .a2 d$ in.$ndiu !RT' +*; Scopul principal al plani-icrii 4i e>ecutrii e>erciiilor de alarmare2evacuare l reprezint cunoa4terea de ctre personalul angaEat a modului de aciune n caz de incendiu' !RT' +*( E>erciiile de alarmare2evacuare n caz de incendiu se plani-ic 4i se e>ecut o dat la ( luni cu personalul propriu3 n -uncie de -ormele de evacuare3 4i se pot organiza pentru ntreaga construcie sau pe segmente nc:iriate din aceasta' !RT' +*. /+0 E>ecutarea e>erciiilor de evacuare reprezint obligaia persoanei care administreaz spaiul' /)0 ?entru construciile n care sunt nglobate spaii comerciale3 plani-icarea 4i organizarea e>erciiilor de evacuare reprezint obligaia proprietarului construciei' !RT' +*< E>ecutarea e>erciiilor de alarmare2evacuare n caz de incendiu se plani-ic 4i organizeaz n baza planurilor de evacuare' !RT' +*9 ?lani-icarea 4i e>ecutarea e>erciiilor de alarmare2evacuare sunt coordonate de personalul cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor 4i sunt conduse de persoana care administreaz spaiul' !RT' ++* %iecare e>erciiu se -inalizeaz cu analiza nivelului de cunoa4tere a obligaiilor ce revin personalului angaEat3 pe -iecare loc de munc' !RT' +++

/+0 Ipotezele3 obiectivele3 scopurile e>erciiilor de alarmare2evacuare 4i3 respectiv3 obligaiile pe timpul des-4urrii e>erciiului se prelucreaz cu personalul angaEat' /)0 ?entru -iecare ipotez3 personalul angaEat va -i veri-icat privind cunoa4terea modului de aciune' !RT' ++) /+0 a -inalizarea e>erciiilor de alarmare2evacuare3 persoana care administreaz spaiul3 mpreun cu personalul prevzut la art' (3 analizeaz modul de des-4urare a acestora' /)0 !naliza e-ectuat este utilizat n reactualizarea planurilor de pregtire n domeniul situaiilor de urgen a salariailor3 precum 4i n reactualizarea planurilor de intervenie3 dup caz' C P. = E.7i%ar$a 1i d#tar$a .u &i>/#a.$ d$ %r#t$.0i$ -&%#tri"a in.$ndii/#r !RT' ++1 Ec:iparea 4i dotarea construciilor cu instalaii de protecie mpotriva incendiilor 4i alte miEloace te:nice de aprare mpotriva incendiilor3 stabilirea categoriilor3 tipurilor 4i parametrilor speci-ici3 precum 4i dimensionarea 4i amplasarea acestora se asigur con-orm prevederilor din proiectul te:nic al construciei' !RT' ++8 E>ploatarea 4i meninerea n stare de -uncionare a instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor 4i a altor miEloace te:nice de aprare mpotriva incendiilor se realizeaz n con-ormitate cu reglementrile te:nice speci-ice' !RT' ++; ?ersoana care administreaz spaiul trebuie s asigure e>istena unui registru de control al instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor' !RT' ++( /+0 ?roprietarul spaiului pentru comer sau persoana care administreaz spaiul desemnat de proprietar3 n condiiile legii3 este responsabil2responsabil pentru ec:iparea3 dotarea3 inspectarea3 ntreinerea 4i repararea miEloacelor te:nice de aprare mpotriva incendiilor n spaiile de -olosin comune' /)0 ocatarii au obligaiile menionate la alin' /+03 pentru spaiile nc:iriate n spaiile pentru comer3 dac prin contractul de nc:iriere nu se prevede alt-el' !RT' ++. ,n spaiile pentru comer se utilizeaz numai miEloace te:nice de aprare mpotriva incendiilor certi-icate sau agrementate n con-ormitate cu e>igenele reglementrilor n domeniu' !RT' ++< MiEloacele te:nice de aprare mpotriva incendiilor utilizate de personalul angaEat 4i2sau de -orele de intervenie se amplaseaz cu respectarea urmtoarelor cerine= a0 locurile de amplasare trebuie s -ie vizibile3 u4or accesibile3 de e>emplu= ci de evacuare3 coridoare3 :oluri3 n zonele ie4irilor 4i alte asemenea spaii 4i la distane optime -a de -ocarele cele mai probabileF b0 nlimea de montare 4i greutatea acestora trebuie s -ie pe msura capacitilor -izice ale persoanelor care le utilizeazF

c0 trebuie s -ie bine -i>ate 4i s nu mpiedice evacuarea persoanelor n caz de incendiu' !RT' ++9 ocurile de amplasare a miEloacelor te:nice de aprare mpotriva incendiilor se indic prin marcaEe sau panouri de semnalizare3 con-orm prevederilor legale' !RT' +)* Dotarea minim cu stingtoare de incendiu a categoriilor de spaii pentru construcii se asigur con-orm proiectului te:nic' !RT' +)+ /+0 ?entru stingtoarele portative3 documentele de re-erin sunt Directiva 9.2)12&E a ?arlamentului European 4i a &onsiliului din )9 mai +99. de apropiere a legislaiilor statelor membre re-eritoare la ec:ipamentele sub presiune 4i SR EN 1 /cu toate prile sale0 sau reglementri ec:ivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau ale statelor !E S parte la acordul privind Spaiul Economic European' /)0 Re-eritor la per-ormanele de stingere3 acestea trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii= a0 stingtoarele cu &$/)0 sunt cel puin de capacitate2ncrctur de minimum )3; GgF b0 stingtoarele cu pulbere sunt cel puin de capacitate2ncrctur de minimum ( GgF c0 stingtoarele cu ap pulverizat2spum sunt cel puin de capacitate2ncrctur de minimum ( litri' /10 ?revederile alin' /)0 nu se aplic stingtoarelor cu per-ormane de stingere ec:ivalente care sunt -abricate 4i2sau comercializate legal ntrIun stat membru al Uniunii Europene sau Turcia ori -abricate legal ntrIun stat !E S parte la acordul privind Spaiul Economic European3 n con-ormitate cu speci-icaiile normative n vigoare n aceste ri' !RT' +)) ,n spaiile pentru comer care au supra-aa sub )** mJ se asigur dotarea cu cel puin dou stingtoare de incendiu' !RT' +)1 Dotarea cu stingtoare de incendiu pentru spaiile pentru comer nglobate n alte construcii se realizeaz de ctre proprietarul construciei respective3 in7nduIse seama3 n principal3 de prevederile art' +)8I+)(' !RT' +)8 Se recomand respectarea urmtoarelor valori ale distanelor 4i nlimii de montare a stingtoarelor n perimetrul supra-eei proteEate= a0 ma>imum +; m3 respectiv )* m -a de cele mai importante -ocare de incendiu din clasele B 4i !F b0 ma>imum +38 m nlime -a de pardoseal' !RT' +); &ontrolul strii de -uncionare a instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor 4i a miEloacelor te:nice de aprare mpotriva incendiilor se e>ecut3 con-orm prevederilor cuprinse n reglementrile te:nice 4i n instruciunile te:nice elaborate de productori2-urnizori3 de ctre persoanele -izice 4i Euridice atestate con-orm legii' C P. =I Dis%#2i0ii 3ina/$

!RT' +)( Dispoziiile generale se aplic cumulativ pentru -iecare caz I construcie3 instalaii3 amenaEri 4i alte spaii a-erente construciilor I3 indi-erent de capitolul la care sunt prevzute3 in7nduIse seama de cazul cel mai de-avorabil 4i av7nduIse n vedere 4i prevederile celorlalte acte normative speci-ice domeniului de aprare mpotriva incendiilor3 care nu sunt cuprinse n prezentele dispoziii' !RT' +). ?roprietarii spaiilor pentru comer pot stabili3 n raport cu speci-icul acestora3 4i alte reguli 4i msuri privind aprarea mpotriva incendiilor' !RT' +)< /+0 ,n spaiile pentru comer este obligatorie organizarea3 n condiiile legii3 a activitii de control intern al respectrii normelor de aprare mpotriva incendiilor' /)0 &ontrolul intern privind respectarea normelor de aprare mpotriva incendiilor poate -i e>ecutat de proprietarul construciei3 de conductorii locurilor de munc 4i de personalul prevzut la art' ( alin' /)03 dup caz' !RT' +)9 Rezultatele controlului des-4urat de ctre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaii de urgen Eudeene2al municipiului Bucure4ti 4i de personalul cu atribuii de control n domeniul aprrii mpotriva incendiilor sunt menionate n proceseleI verbale de control3 se consemneaz n registrul de control 4i se analizeaz de persoanele care administreaz spaiul 4i personalul cu atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor' IIIIIII

S-ar putea să vă placă și