Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Al. I. Cuza, Podu Iloaiei, Jud.

Iasi

Inspectoratul Scolar Judetean Iasi

Simpozion International Exercitii de memorie: Shoah- Holocaust Ediia a III-a 29 iunie 2012 !odu Iloaiei "ud# Iasi

ORGANIZATORI Pro!. "ir. Ionela Z#au Pro!. Anca Ionela Ji$iie Pro!. Antonella Asandei Pro!. Corina Andriesanu Pro!. Par#ena Orzetic Pro!. Parasc%e&a Ac%iroaiei PART'N'RI Inspectoratul Scolar Judetean Iasi (ni&ersitatea Al.I.Cuza))*Iasi Asociatia Ro#ilor (rsari Co#unitatea '&reiasca din Iasi Radio Iasi Cole+iul)),i%ai '#inescu))*Iasi Scoala Ion G%ica * Iasi Scoala Petru Rares * -arlau Pri#.ria Podu*Iloaiei Consiliul local Podu*Iloaiei /iserica ortodo0. S!. Nicolae din Podu*Iloaiei Clu1ul copiilor 2 Podu*Iloaiei Grup Scolar -arala#1 3asiliu, Podu Iloaiei, $ud. Iasi SCOP Si#pozionul are ca scop realizarea unui sc%i#1 de e0perien4. 5ntre pro!esorii care or+anizeaz. acti&it.4i cu ele&ii pentru co#e#orarea -olocaustului, precu# si dise#inarea noutatilor in a1ordarea acestei pro1le#atici. O/I'CTI3' A1ordarea intr*un cadru or+anizat a didacticii 6speciale a -olocaustului. Prezentarea unor articole de specialitate pri&ind Istoria -olocaustului. Reactualizarea i#portantei reluarii unei ast!el de te#atici in conte0tul actual european. Sta1ilirea rolului scolii si co#unitatii in !or#area la ele&i a &alorilor europene toleranta, incluziune, interculturalitate, sanse e+ale.

GR(P 7INT8 Cadre didactice, ele&i, speciali9ti din di!erite do#enii de acti&itate. "ATA :I ;OC(; "' "'S<8:(RAR' => iunie =?@=, Scoala Al. I. Cuza, Podu Iloaiei, $ud. IASI

S'CTI(NI;' SI,POZION(;(I aA o sectiune pentru didactica -olocaustului 1A o sectiune pentru lucrari stiinti!ice pri&ind Istoria, cultura si ci&ilizatia e&reilorB istoria -olocaustului ;ansarea electronica &a !i pe data de @@ oct. =?@@ ACTI3ITATI ORGANIZATORIC' Redactarea lucr.rilor se &a !ace in li#1a ro#Cn. sau 5n li#1a en+lez., 5n !or#at AD, spa4iere la un rCnd, cu #ar+ini e+ale de @E ## Fte0t aliniat 6$usti!iedA, cu caractere ro#Cne9ti pentru lucr.rile redactate in li#1a ro#Cn.. Titlul lucr.rii &a !i scris cu #a$uscule FTi#es NeG Ro#an, @=, /oldA, centrat. Autorul, institu4ia ur#at de con4inutul lucr.rii &a !i scris la doua rCnduri di!eren4. 5n !o#atul Ti#es NeG Ro#an, @=. /i1lio+ra!ia se &a conse#na la s!Cr9itul lucr.rii. ;ucrarea &a a&ea #a0. E pa+ini AD. Rezu#atul lucr.rii este o1li+atoriu 9i &a !i redactat pe o $u#atate de pa+in. 5n li#1a en+lez.H !ranceza, 9i acesta &a !i tri#is 5ntr*un docu#ent separat de con4inutul lucr.rii. Autorii 59i &or asu#a r.spunderea pentru con4inutul lucr.rii. Or+anizatorii isi asu#a dreptul de a respin+e lucr.rile copiate de pe internet sau care nu &or a&ea un 5nalt continut 9tiin4i!ic. In ur#a pri#irii lucr.rilor 9i rezu#atelor se &a constitui un &olu# editat de Si#pozion, Fcu cod IS/N sau ISSNA 9i &or !i o!erite tuturor participan4ilor la si#pozion care se 5nscriu 9i 59i tri#it lucrarea pCn. la data de J@ #artie =?@=. Participarea &a !i doar on*line. Inscrierea se &a !ace pe 1aza unei <I:' "' INSCRI'R'. <i9a de 5nscriere si lucrarea se tri#it prin e*#ail. Tri#iterea lucr.rilor se &a !ace prin e*#ail pCn. la data de J@ #artie =?@=, $ara taxa de participare# P'RSOAN' "' CONTACT pro!. Andriesanu Corina e*#ail corinaK>andLMa%oo.co# tel. ?K=DJK?>@> "ir. ad$. Condrea Ga1riela Secretar se!, ec. Costin Cornelia

COOR"ONATORI Insp.'lena ,otasB "ir. Z#au Ionela

FORMULAR DE NSCRIERE

Simpozion International Exercitii de memorie: Shoah- Holocaust Ediia a III-a 29 iunie 2012 !odu Iloaiei "ud# Iasi
Titlul lucrrii: Autorul lucrrii Nume: Prenume: Functia: coala: Localitatea: Judeul: Telefon: E-mail: Seciunea: Modul de participare:

Observaii ____________________________________________________________