Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. RISTORANTE TRATTORIA TOSCANA S.R.L.

CUI 32074537
Nr. inreg. J40/9480/2013

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr.___/ ___.___._______.n registrul general de eviden a salariailor

A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridic/fizic S.C.RISTORANTE TRATTORIA TOSCANA S.R.L., cu
sediul/domiciliul n Bucuresti ,Sector 3, str. P-ta Alba Iulia, nr.8,bl.17, nregistrat la registrul
comerului/autoritile administraiei publice din Bucuresti, sub numrul J40/9480/2013, cod fiscal
32074537, reprezentat legal prin Calin Carola-Elena, n calitate de Administrator,
i
salariatul/salariata domnul/doamna ____________________________________________,
domiciliat() n judetul ______________________, mun. _______________________________________ ,
str._________________________________________________,nr._______,bl.______,sc.____,et.____,ap._____, ,
posesor/posesoare al/a
buletinului/crii
de
identitate/paaportului
seria______,
nr.________
eliberat/eliberat de _______________________________________ la data de _________________
CNP _______________________________________, autorizaie de munca/permis edere in scop de munca
seria .. nr. .. din data..,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit:
B. Obiectul contractului: PRESTARE SERVICIU PENTRU SALARIU
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata _________________________ urmnd s nceap activitatea la
data de _________________________________ .
b) determinat, de ..............luni, pe perioada cuprins ntre data de .................. i
data de ..................../pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la PUNCT DE LUCRU........
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:..
E. Felul muncii
Funcia/meseria : _____________________________________________
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului:

-Adaptabilitatea
-Asumarea responsabilitatilor
-Capacitatea de a rezolva problemele
-Creativitate si spirit de initiativa
-Capacitatea de a comunica
-Capacitatea de a lucra in echipa
-Abilitati in utilizarea calculatorului si a echipamentelor informatice
-Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele firmei

G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit
Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i
completrile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de _______ore/zi , _______ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz . (ore zi/ore
noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc
aplicabil.
2. O fraciune de norm de ore/zi (cel puin 2 ore/zi), .. ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: ______ore / ZI....(ore zi/ore noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile reg. intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de ...21.... zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm
ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: _________________ lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................;
b). indemnizaii ..;
c). alte adaosuri.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz
ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu,
conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt .15 si 30 luna in curs........................ .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................;
d). alimentaie de protecie .....................................;
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ......................................... .
L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de 90 de zile calendaristice ;
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 de zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 de zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau contractului colectiv de munc;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute la
art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de munc;
e). alte clauze.
f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Fisei Postului
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la formare profesional, n condiiile actelor adiionale.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei

postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
f). obligatia de a se supune obiectivelor de performan individuale impuse, precum i criteriilor de
evaluare a realizrii acestora
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul
colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de
munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea
relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
f). sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performan individuale impuse, precum i dupa
criteriile de evaluare a realizrii acestora
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. ./..
la Direcia general de munc i solidaritate social a judeului/municipiului .
/Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului
contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent material i
teritorial, potrivit legii.
Angajator,
Salariat,
S.C. RISTORANTE TRATTORIA TOSCANA S.R.L.

Reprezentant legal,

_____________________

CALIN CAROLA-ELENA

Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din


Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,