Sunteți pe pagina 1din 167

ILEANA TACHE

ECONOMIE EUROPEAN

Ileana Tache - Economie european

Cuprins Prefa Abrevieri i acronime Lista figurilor Lista tabelelor Lista casetelor 1. Evoluia procesului de integrare economic european 1"1 #rearea #omunitii $uro%ene a #rbunelui i &elului 1"( Tratatul )e la *oma 1"3 A),ncirea integrrii -n %erioa)a 1'5.-1' . 1"4 $/tin)erea #$$ -ntre 1' +-1'. 1"5 0esv,rirea %ieei unice i mone)a unic euro%ean 1" Tratatele )e la Amster)am i 1isa 1"! $/tin)erea ctre est a 2$ 1". Pers%ectivele e/tin)erii 2$ 2. Instituiile comunitare ("1 #omisia $uro%ean ("( #onsiliul 2$ ("3 Parlamentul $uro%ean ("4 #urtea $uro%ean )e 3ustiie ("5 #onsiliul $uro%ean (" Instituii s%eciali4ate ale 2$ !. Economiile "E 3"1 5ermania 3"( 6rana 3"3 Italia 3"4 7enelu/ 3"5 8area 7ritanie9 Irlan)a i 0anemarca 3" 5recia 3"! :%ania i Portugalia 3". Austria9 :ue)ia i 6inlan)a 3"' 8alta i #i%ru 3"1+ $uro%a #entral i )e $st %i&liogra'ie 3 4 5 ! 8 ' 1+ 11 1( 13 1 1! 1! 2 (1 (' 33 4+ 4 5+ #$ 5. !+ .( '( 1++ 1(( 1(5 135 143 14! 1((

Ileana Tache - Economie european

)re'a Lucrarea )e fa se )orete a fi -n %rimul r,n) un su%ort )e curs %entru )isci%lina $conomie euro%ean stu)iat la 6acultatea )e ;tiine $conomice i A)ministrarea Afacerilor <-n %re4ent la anul III9 s%eciali4rile 6inane-7nci i Afaceri Internaionale=9 )ar i tuturor celor interesai )e as%ectele evoluiei integrrii economice euro%ene9 )e structura i funcionarea instituiilor comunitare9 %recum i )e %erformanele macroeconomice ale celor (! )e state membre ale 2niunii $uro%ene" $/tin)erea %re)rii )isci%linelor )e integrare euro%ean -n 6acultatea )e ;tiine $conomice i A)ministrarea Afacerilor s-a reali4at -n conte/tul %rogramelor 3ean 8onnet iniiate )e #omisia $uro%ean <)ou mo)ule9 3ean 8onnet #hair9 >Information an) *esearch Activities? i 3ean 8onnet #hair A) Personam=9 care au fost )erulate cu succes -n ultimii ani )e ctre conf" )r" 1icolae 8arinescu9 conf" )r" 8onica *ileanu-:4eles i %rof" )r" Ileana Tache" #onstrucia euro%ean9 unic -n istoria omenirii i av,n) un caracter sinuos i uneori contra)ictoriu9 a fost tratat -n aceast carte cu accent %e latura sa economic i instituional" 1u li%sete -ns nici abor)area istoric9 inevitabil -n )escrierea unui %roces )e )urat cum este cel al integrrii euro%ene" 0at fiin) a)erarea rii noastre la familia euro%ean -n (++!9 )evine necesar efortul fcut -n )irecia -nelegerii fenomenelor9 %roceselor i mecanismelor )e e)ificare i funcionare a com%le/ului sistem economic euro%ean" Lucrarea este structurat -n trei ca%itole9 urmate )e referinele bibliografice ce %ot servi %entru o )ocumentare su%limentar" #a%itolul I tratea4 %e scurt %rinci%alele eta%e ale %rocesului integrrii economice euro%ene i %ers%ectivele acestuia9 )escriin) i contribuia c,torva %ersonaliti marcante" #a%itolul II -nfiea4 instituiile euro%ene i mo)ul lor )e lucru9 cu informaii actuali4ate %rivin) ultimele mo)ificri ale com%onenei9 numrului membrilor sau %roce)urilor )e vot" Tot aici au fost trecute -n revist i ageniile s%eciali4ate ale 2niunii $uro%ene9 %recum 7anca #entral $uro%ean9 7anca $uro%ean )e Investiii9 #omitetul *egiunilor sau #urtea Au)itorilor" @n ca%itolul III sunt anali4ate economiile 2niunii $uro%ene -n or)inea valurilor succesive )e a)erare" Arile )in $uro%a #entral i )e $st a%ar -n or)ine alfabetic" :-a acor)at un s%aiu mai am%lu economiilor mari i cu un rol im%ortant -n %unerea ba4elor integrrii euro%ene <5ermania9 6rana9 Italia i 8area 7ritanie= i un s%aiu ceva mai restr,ns rilor nou intrate9 in)icatorii macroeconomici fiin) -ntot)eauna %re4entai -n conte/t euro%ean" @n acest ca%itol s-a -ncercat i o evaluare a im%actului cri4ei economice i financiare globale asu%ra statelor membre ale 2niunii $uro%ene i a msurilor )e re)resare luate )e res%ectivele guverne" 8aterialul intenionea4 s ofere stu)enilor un instrument mo)ern i eficient )e lucru -n -nsuirea celor mai -nsemnate re%ere economice ale %roblematicii integrrii i chiar o %alet larg )e eventuale teme %entru viitoarele lucrri )e licen" #u toate acestea9 Economie european nu este %ur i sim%lu un manual9 ci mai mult )ec,t at,t - un com%en)iu ce cu%rin)e informaii i e/%licaii merg,n) )e la evoluii istorice i instituionale i %,n la as%ecte cheie ale stabilitii i ale echilibrelor macroeconomice )in rile 2niunii $uro%ene" Pentru a -nelege cu uurin acest material9 consi)erm suficiente noiunile -nsuite la cursul )e Istoria construciei euro%ene )in anul I i cele )e 8icro i 8acroeconomie" Autoarea ar fi recunosctoare %entru orice sugestie sau recoman)are contribuin) la -mbuntirea9 actuali4area i com%letarea %re4entei lucrri"

Ileana Tache - Economie european

A&revieri *i acronime A$8 7#$ 7$I 7$*0 #$#& #$$ #$ #$3 #o* #&*$P$* #8 $$A $#2 $6TA $*8 $2*AT&8 $uro%ol 68I 5ATT 8P$ 1AT& &#$$ &$#0 &LA6 &8# &12 PA# P$ PI7 PP# :8$ 2$ 2$8 2$P Agenia $uro%ean )e 8e)iu 7anca #entral $uro%ean 7anca $uro%ean )e Investiii 7anca $uro%ean )e *econstrucie i 0e4voltare #omunitatea $uro%ean a #rbunelui i &elului #omunitatea $conomic $uro%ean #omunitatea $uro%ean #urtea $uro%ean )e 3ustiie #omitetul *egiunilor #omitetul *e%re4entanilor Permaneni #onsiliul 2niunii $uro%ene <#onsiliul )e 8initri B vechea )enumire= $uro%ean $conomic Area <:%aiul $conomic $uro%ean= $uro%ean #urrencC 2nit <2nitatea 8onetar $uro%ean= $uro%ean 6ree Tra)e Association <Asociaia $uro%ean a Liberului :chimb= $/change *ate 8echanism <8ecanismul *atei )e :chimb= #omunitatea $uro%ean a $nergiei Atomice &ficiul $uro%ean )e Poliie 6on)ul 8onetar Internaional Acor)ul 5eneral %entru Tarife i #omer 8embrii Parlamentului $uro%ean &rgani4aia Tratatului 1or)-Atlantic &rgani4aia )e #oo%erare $conomic $uro%ean &rgani4aia %entru #oo%erare i 0e4voltare $conomic &ficiul $uro%ean )e Lu%t Anti-frau) &rgani4aia 8on)ial a #omerului &rgani4aia 1aiunilor 2nite Politica Agricol #omun Parlamentul $uro%ean Pro)usul intern brut Paritatea %uterii )e cum%rare :istemul 8onetar $uro%ean 2niunea $uro%ean 2niunea $conomic i 8onetar 2niunea $uro%ean )e Pli

Ileana Tache - Economie european

Lista 'igurilor 1"1 (" "1 3"1"1 3"("1 3"3"1 3"4"1 3"5"1 Darta 2$" :tate membre i ri as%irante &rganele )e )eci4ie ale 7#$ Performana economic a 5ermaniei 0eteriorarea finanelor %ublice -n 6rana Italia B @m%rumuturi nete ale guvernului ca %rocent )in PI7 7elgia B #ri4a a crescut )atoria %ublic ca %rocent )in PI7 8area 7ritanie B In)icatori economici selectai 1. 51 ' .+ '1 '4 114

Ileana Tache - Economie european

Lista ta&elelor ("1"1 ("1"( ("1"3 ("("1 ("("( ("3"1 ("3"( ("3"3 ("3"4 ("3"5 ("4"1 ("4"( (" "1 3"1"1 3"("1 3"("( 3"3"1 3"4"1 3"4"( 3"4"3 3"5"1 3"5"( 3"5"3 3" "1 3"!"1 3"!"( 3"."1 3"."( 3"."3 3"'"1 3"'"( 3"1+"1 3"1+"( 3"1+"3 3"1+"4 3"1+"5 3"1+" 3"1+"! 3"1+". 3"1+"' 3"1+"1+ #omisia $uro%ean (+1+-(+14 (( Pree)inii #omisiei $uro%ene (4 #omisia $uro%ean B 0ireciile 5enerale i :erviciile ( Pree)inia #onsiliului 2$ -n %erioa)a (+11-(+1' 3( 1umrul )e voturi -n sistemul maEoritii calificate 33 #reterea numrului 8P$ 35 Lista %ree)inilor P$ 3! #omitetele P$ 3. 0istribuia locurilor -n P$ 3' Parlamentul $uro%ean B Proce)uri i %olitici selectate 4+ Lista %ree)inilor #$3 4( Tratatele 2$ 44 1umrul membrilor #omitetului $conomic i :ocial 53 5ermania B In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 5. 6rana - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= !+ 0estinaia e/%orturilor france4e9 1'5(-1'.4 <F )in total= !4 Italia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= .( 7elgia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= '3 &lan)a - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= ' Lu/emburg - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= '! 8area 7ritanie - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= '' Irlan)a - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 11! 0anemarca - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 11' 5recia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 1(3 :%ania - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 1(' Portugalia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 13( Austria - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 135 :ue)ia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 13. 6inlan)a - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 14+ 8alta - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 14( #i%ru - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 144 7ulgaria - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 14 *e%ublica #eh - In)icatori macroeconomici )e ba4 (+1( <valori estimate= 14! $stonia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 14. Letonia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 14' Lituania - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 15+ Polonia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 15( *om,nia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 153 :lovacia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 154 :lovenia - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 15 2ngaria - In)icatori macroeconomici )e ba4 -n (+1( <valori estimate= 15!

Ileana Tache - Economie european

Lista casetelor 1"1 3ean 8onnet B %rintele integrrii euro%ene 1"( *obert :chuman 1"3 3acGues 0elors 1"4 Tratatul )e la 8aastricht ' ' 14 15

Ileana Tache - Economie european

1. E+,L"-IA ).,CE/"L"I 0E INTE1.A.E EC,N,2IC3 E".,)EAN3

,&iectivele capitolului4 @nelegerea motivaiei care a )us la i)eea )e unitate i integrare -n $uro%a #unoaterea contribuiei c,torva %ersonaliti marcante la %unerea ba4elor %rocesului )e integrare euro%ean @nsuirea mo)ului -n care a evoluat integrarea9 cu accent asu%ra as%ectelor economice Pre4entarea %ers%ectivelor e/tin)erii i a %rovocrilor generate )e conte/tul internaional

Cuvinte5c6eie #omunitatea $uro%ean a #rbunelui i &elului <#$#&= Tratatul )e la Paris Tratatul )e la *oma #omunitatea $conomic $uro%ean <#$$= $/tin)erea #$$ Actul 2nic euro%ean Piaa 2nic $uro%ean Tratatul )e la 8aastricht 8one)a unic euro%ean Pers%ectivele e/tin)erii 2$

Ileana Tache - Economie european

1.1 Crearea CEC, @nce%uturile integrrii economice euro%ene sunt legate )e crearea #$#& %rin Tratatul )e la Paris <1'51=1" 1oua organi4aie i-a )emarat activitatea -n august 1'5(9 )u% ratificarea termenilor tratatului )e fiecare )in cele ase ri fon)atoareH 6rana9 5ermania9 Italia i 7enelu/ <7elgia9 &lan)a9 Lu/emburg=" #$#& a fost guvernat )e 4 instituiiH a= O nalt Autoritate cu ' membri <cel %uin unul i nu mai mult )e )oi )in fiecare stat membru=9 numii %entru un man)at )e ani" Intenia era -nlturarea tuturor barierelor aflate -n calea liberei circulaii a crbunelui i oelului9 iar membrii @naltei Autoriti trebuiau s %romove4e interesele comune ale #$#& i nu %e cele naionale" Primul %ree)inte al @naltei Autoriti a fost 3ean 8onnet <ve4i #aseta 1"1 (=" $l a conlucrat cu ministrul france4 )e e/terne9 *obert :chuman <ve4i #aseta 1"(3=9 )e numele cruia se leag 0eclaraia :chuman )e la ' mai 1'5+"
Caseta 1.14 7ean 2onnet 8 printele integrrii europene

3ean 8onnet <1... B 1'!'= a fost un -ntre%rin4tor care a %etrecut muli ani -n serviciul %ublic9 -n s%ecial -n %erioa)a interbelic" 1scut la #ognac9 -n vestul 6ranei9 8onnet s-a ocu%at )e afacerea familiei sale -nainte )e a )eveni consilier al guvernului france4 -n tim%ul %rimului r4boi mon)ial9 iar a%oi a lucrat %entru Liga 1aiunilor" 0u% %rimul r4boi mon)ial a funcionat ca finanist al unei bnci americane )e investiii9 reintr,n) -n serviciul %ublic -n tim%ul celui )e al )oilea r4boi mon)ial" A fost im%licat -n %lanificarea %osbelic )in 6rana i a fost arhitectul Planului 8onnet B o strategie %e 5 ani )e investitii i mo)erni4are" A )evenit %rimul %ree)inte al @naltei autoriti a #$#&9 )e un)e s-a retras -n anul 1'55" Caseta 1.24 .o&ert /c6uman

*obert :chuman <1.. -1' 3= s-a nscut -n Lu/emburg i a stu)iat i lucrat -n 5ermania %,n la sf,ritul %rimului r4boi mon)ial" A )evenit france4 )u% ce %rovinciile Alsacia i Lorena au revenit 6ranei -n anul 1'1." $l a ocu%at )iverse %o4iii -n guvernele france4e )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 -ntre care ministru )e finane9 %rim-ministru i ministru )e e/terne" :chuman a oferit im%ulsul %olitic %entru -nfiinarea #$#& i a fost %rimul %ree)inte al Parlamentului $uro%ean9 -ntre anii 1'5.-1' +" @n fiecare an9 la ' mai9 se serbea4 Iiua 2niunii $uro%ene9 %entru a marca istorica )eclaraie )e la ' mai 1'5+ a lui *obert :chuman9 %rin
1

Je4i htt%HKKLLL"cvce"euKobEKtreatCMestablishingMtheMeuro%eanMcoalMan)MsteelMcommunitCM%arisM1.Ma%rilM1'51en-11a(13+5-'41e-4')!-a1!1-e)5be54.c)5."html ( #onform Tache i 8arinescu <(++!= 3 #onform Tache i 8arinescu <(++!=

'

Ileana Tache - Economie european

care %ro%unea un %lan )e colaborare economic -ntre 6rana i 5ermania9 %entru eliminarea rivalitilor seculare )intre cele )ou state"

b= Un Consiliu special de Minitri alctuit )in minitri relevani ai fiecrui stat membru" #reat ca re4ultat al -ngriEorrii 7enelu/ -n %rivina %uterii celor trei state mari9 acest #onsiliu avea sco%ul )e a %ermite statelor mai mici s contrabalanse4e %uterea @naltei Autoriti" c= O Adunare Comun cu !. )e membri alei )e legislaturile naionale9 numrul )e membri )in fiecare ar )e%in4,n) )e mrimea %o%ulaiei <c,te 1. )in %rimele 3 state9 c,te 1+ )in 7elgia i &lan)a i 4 )in Lu/emburg=" A)unarea a fost %rima a)unare internaional )in $uro%a cu %uteri legale garantate9 aEut,n)u-l %e 8onnet s asigure guvernele naionale c nu -i vor %ier)e %rerogativele" $l a %ro%us ca @nalta Autoritate s fie res%onsabil -n faa A)unrii #omune9 aceasta urm,n) s fie aleas -n mo) )irect" )= O Curte de Justiie cu ! Eu)ectori <c,te unul )in fiecare ar cu un al !-lea a)ugat %entru a fi un numr im%ar=" :arcina #urii era aceea )e a soluiona conflictele )intre state i )e a veghea asu%ra legalitii )eci4iilor @naltei Autoriti %e ba4a %l,ngerilor venite )in %artea statelor membre sau a in)ustriilor naionale" #rearea #$#& a re%re4entat -n sine un %as mic %entru integrare9 )ar a fost %entru %rima )at c,n) guvernele euro%ene au transferat %uteri semnificative unei organi4aii su%ranaionale" :-a %ermis abolirea barierelor tarifare9 a subveniilor9 fi/area %reurilor i -ncasarea )e venituri %rin im%unerea )e ta/e asu%ra %ro)uciei )e crbune i oel" A fost -nt,m%inat o oarecare re4isten naional9 )ar activitatea #$#& a fost uurat )e fa%tul c mult )in munca %regtitoare fusese )eEa reali4at )e uniunea vamal a rilor 7enelu/" 6uncionarea #$#& a )emonstrat c integrarea era %osibil9 iar cele state membre au fost obligate s lucre4e -m%reun" #$#& a continuat s funcione4e in)e%en)ent %,n -n 1' 59 c,n) @nalta Autoritate i #onsiliul s%ecial )e 8initri au fu4ionat cu cele )in #$$ i $uratom" Tratatul )e la Paris a e/%irat -n iulie (++(" 0ac #$#& a avut cel %uin un succes limitat9 integraionitii au euat -n %rivina a )ou %roiecte mult mai )e am%loare i mai ambiioase" Primul a fost #omunitatea $uro%ean a A%rrii <#$A=9 care avea ca sco% %romovarea coo%errii euro%ene occi)entale -n )omeniul a%rrii9 oblig,n) 5ermania &cci)ental s fac %arte )intr-un sistem euro%ean )e securitate" Planul #$A a fost aban)onat -n august 1'54 c,n) A)unarea 1aional 6rance4 a votat -m%otriv9 consi)er,n) c #$A -nsemna o restr,ngere %rea mare a suveranitii naionale" #el )e al )oilea %roiect euat a fost #omunitatea Politic $uro%ean <#P$=9 a crei creare se )orea %rimul %as ctre reali4area unei fe)eraii euro%ene" A fost schiat i finali4at un %lan -n 1'539 )ar %rin cola%sul #$A toate s%eranele unei #P$ s-au %rbuit9 cel %uin tem%orar" 1ereali4area acestor )ou iniiative l-a fcut %e 3ean 8onnet s renune la %ree)inia @naltei Autoriti -n 1'559 )ece%ionat )e re4istena %olitic la munca sa i nerb)tor s continue %e alte ci %rocesul integrrii" 1.2 Tratatul de la .oma #,n) minitrii )e e/terne ai celor ase state s-au -nt,lnit -n iunie 1'55 la 8essina -n Italia9 ei au hotr,t s se avanse4e cu %rocesul integrrii %rin )e4voltarea unor instituii comune9 fu4iunea %rogresiv a economiilor naionale9 crearea unei %iee comune i armoni4area %rogresiv a %oliticilor sociale" 2n comitet %re4i)at )e ministrul )e e/terne belgian Paul-Denri :%aaN a )e4voltat un %lan motivat mai %uin )e coo%erarea economic9 c,t )e )orina )e a face un %as -nainte ctre uniunea %olitic"

1+

Ileana Tache - Economie european

*a%ortul comitetului :%aaN a )us la o nou run) )e negocieri i la semnarea9 -n martie 1'5!9 a celor )ou Tratate )e la *oma 4 ce au creat #$$ i $uratom <#omunitatea $uro%ean a $nergiei Atomice=" 0u% ratificarea )e statele membre9 ambele au intrat -n vigoare -n ianuarie 1'5." Tratatul #$$ i-a angaEat %e cei ase -n reali4area c,torva obiective economice im%ortanteH crearea unei %iee unice -n interval )e 1( ani %rin -nlturarea tuturor restriciilor )in calea comerului internO acor)ul asu%ra unui tarif e/tern comunO re)ucerea barierelor )in calea liberei circulaii a %ersoanelor9 serviciilor i ca%italului -ntre cele ase stateO )e4voltarea unor %olitici comune agricole i )e trans%ortO crearea 6on)ului :ocial $uro%ean i a 7ncii $uro%ene )e Investiii" Tratatul $uratom urmrea crearea unei %iee unice %entru energia atomic9 )ar s-a concentrat ra%i) mai mult %e %artea )e cercetare" #,n) 5ermania &cci)ental i Italia au -nce%ut s -i )e4volte %ro%riile %rograme nucleare9 finanarea $uratom a -ncetat9 aceast organi4aie rm,n,n) )oar un actor tim%uriu al %rocesului )e integrare" #u toate c #$$ i $uratom au motenit acelai ca)ru instituional )e ba4 ca i #$#&9 s-au %ro)us i c,teva schimbriH @n locul @naltei Autoriti9 -n ca)rul #$$ s-a creat o comisie cvasi-e/ecutiv format )in ' membri9 care avea mai %uin %utere -n a im%une )eci4ii statelor membre i a crei sarcin %rinci%al o constituia iniierea )e %olitici i su%ravegherea im%lementrii acestora" #onsiliului )e 8initri al #$$ i s-a conferit mai mult %utere -n luarea )eci4iilor9 )ar el -nc re%re4enta interesele naionale" Avea membri9 )ar ei -m%reau 1! voturi <c,te 4 %entru 6rana9 5ermania i ItaliaO c,te ( %entru 7elgia i &lan)a i unul %entru Lu/emburg=" 2nele )eci4ii necesitau unanimitatea9 -n tim% ce altele %uteau fi luate cu maEoritatea sim%l sau9 mai a)esea9 cu o maEoritate calificat )e 1( voturi )in %artea a cel %uin 4 state" Acest sistem fcea im%osibil ca statele mai mari s-i im%un %unctul )e ve)ere asu%ra celor mici" A fost creat o A)unare Parlamentar 2nic %entru a aco%eri #$$9 #$#& i $uratom9 cu 14( membri numii )e statele membre" Aceasta %utea trage la rs%un)ere #omisia9 )ar avea %uin autoritate legislativ" A)unarea avea s fie re)enumit Parlament $uro%ean -n 1' (" A fost -nfiinat o #urte )e 3ustiie unic9 cu ! Eu)ectori numii %e termene re-nnoibile )e ani" Aceasta era res%onsabil cu inter%retarea tratatelor i cu verificarea -n)e%linirii obligaiilor %rev4ute )e tratate )e ctre statele membre i )e cele trei instituii euro%ene" 1.! Ad9ncirea integrrii :n perioada 1;#851;(8 Av,n) -n ve)ere lunga istorie a r4boiului i ostilitilor -n $uro%a9 integrarea a ase ri occi)entale sub aus%iciile #$#&9 #$$ i $uratom a fost -ntr-a)evr o reali4are remarcabil" Piaa unic nu a fost finali4at %,n %e la sf,ritul anilor 1''+9 )eci mult %este termenul )e 1( ani stabilit )e Taratul )e la *oma9 )ar tarifele interne au sc4ut )estul )e ra%i) %entru a %ermite celor ase state membre s agree4e un tarif e/tern comun -n iulie 1' . i s )eclare o uniune vamal in)ustrial" Piaa unic s-a e/tins %e msura re)ucerii barierelor netarifare )in calea micrii bunurilor -ntre graniele naionale9 iar stan)ar)ele i reglementrile %rivin) sntatea9 sigurana i %rotecia consumatorilor au fost armoni4ate -n )ecursul anilor 1' + i 1'!+" 0atorit eliminrii
4

htt%HKKeuro%a"euKlegislationMsummariesKinstitutionalMaffairsKtreatiesKtreatiesMeecMro"htm

11

Ileana Tache - Economie european

restriciilor )e im%ort9 instituite )e membri %entru a-i %roteEa in)ustriile naionale )e concurena e/tern9 comerul intra-#$$ a crescut -ntre anii 1'5.-1' 5 )e 3 ori mai re%e)e )ec,t cu rile tere" #$$ a cunoscut acum o e%oc )e aur a creterii economice" #hiar )ac s-au meninut unele limite ale liberei circulaii a muncitorilor9 s-au -nregistrat %rogrese evi)ente -n )e%irea lor" Tratatul )e 6u4iune )in 1' 5 a stabilit un singur #onsiliu i o singur #omisie a #omunitilor $uro%ene" @n aceast %erioa) au e/istat i bariere -n calea integrrii9 ca )e %il) Pcri4a scaunului gol? )in 1' 59 care a )emonstrat c naionalismul era -nc )estul )e %uternic" 6rance4ii9 care nu agreau su%ra-naionalismul e/cesiv9 au insistat ca finanarea #$$ s continue )in contribuiile naionale <i nu %e ba4a unei surse in)e%en)ente )e venit=9 cel %uin %,n -n 1'!+" #elelalte state nu au fost )e acor)9 aa -nc,t -n iunie 1' 5 6rana a -nce%ut s boicote4e meeting-urile #89 -m%ie)ic,n) astfel luarea oricror )eci4ii %rivin) noi legi i %olitici9 )e un)e )enumirea )e Pcri4a scaunului gol?" Pree)intele france4 #harles )e 5aulle a e/%rimat chiar )ubii asu%ra viitorului #$$ )ac nu se meninea %rinci%iul unanimitii -n luarea )eci4iilor" #ri4a s-a -ncheiat numai -n ianuarie 1' %rin #om%romisul )e la Lu/emburg9 c,n) %roce)ura )e vot -n #8 a fost schimbat" 2nanimitatea rm,nea i)ealul9 )ar membrii %uteau s-i foloseasc )re%tul )e veto )ac -i simeau afectate interesele naionale" $fectul a fost o slbire a creterii %uterilor #omisiei $uro%ene i acor)area unei fore s%orite statelor membre" 1.< E=tinderea CEE :n intervalul 1;( 51;8( 8area 7ritanie a fost iniial reticent -n a)erarea la #$$9 )ate fiin) ten)inele fe)eraliste ale acesteia i fa%tul c $uratom re%re4enta o %utere nuclear9 iar britanicii nu )oreau )ivulgarea %ro%riilor lor secrete )e fabricaie rilor non-nucleare" 0ei 8area 7ritanie nu a fost -ncre4toare -n re4ultatele -nt,lnirii )e la 8essina9 o)at cu #ri4a :ue4 a -nce%ut s a%un i)eea nostalgic a britanicilor c re%re4entau -nc o mare %utere9 a fost 4)runcinat relaia angloamerican i a )evenit clar c %roblemele %oliticii globale erau )iscutate i influenate bilateral )e :2A i 2*::" 0u% crearea $6TA -n 1' +9 8area 7ritanie a -nce%ut s negocie4e cu cei ase %osibila a)erare alturi )e 0anemarca9 Irlan)a i 1orvegia" 8otivele 0anemarcei %entru a%artenena la #$$ erau )e natur agricol9 ara %ro)uc,n) )e 3 ori mai multe alimente )ec,t avea nevoie i multe )in acestea erau e/%ortate -n 8area 7ritanie" @n %lus9 #$$ -nsi re%re4enta o mare %ia )e )esfacere %entru sur%lusurile agricole )ane4e9 acest lucru %ut,n) furni4a un im%uls %entru )e4voltarea in)ustrial a rii" 0in %unctul )e ve)ere al Irlan)ei9 #$$ ar fi stimulat %lanurile sale in)ustriale i ar fi fost un miEloc )e a-i re)uce )e%en)ena )e agricultur i )e 8area 7ritanie" 1orvegia a urmat e/em%lul britanic )at fiin) im%ortana cresc,n) a %ieelor #$$" Totul %rea s fie -ncununat )e succes9 )ar a%licaia britanic a fost res%ins )e #harles )e 5aulle" Pree)intele france4 nu -i agrea %e engle4i i avea %lanuri %entru o #$$ construit -n Eurul a/ei franco-germane9 v4,n) 8area 7ritanie ca %e un rival al influenei france4e -n #$$ i ca %e un canal )e asigurare a unei influene %rea mari a :2A -n $uro%a" 8area 7ritanie a a%licat )in nou -n 1' iar )e 5aulle i-a folosit )in nou )re%tul )e veto9 -nc -ngriEorat )e influena %e care calitatea )e membru a 8arii 7ritanii ar fi %ermis-o :2A i )ornic s se asigure c interesele france4e -n PA# nu vor fi subminate" 0u% retragerea lui )e 5aulle -n 1' '9 8area 7ritanie a -ncercat %entru a treia oar9 )e )ata aceasta a%licaia fiin) acce%tat9 alturi )e cea a 0anemarcei9 a Irlan)ei i a 1orvegiei" 0u% negocierile )in 1'!+ i 1'!19 8area 7ritanie9 0anemarca i Irlan)a au a)erat -n sf,rit -n ianuarie 1'!3" 1orvegia nu a %utut reali4a acest lucru ca urmare a unui referen)um %ublic inut -n se%tembrie 1'!( care a res%ins %roiectul9 -n %rinci%al )in cau4a fermierilor i a comunitilor )e %escuit" 1(

Ileana Tache - Economie european

& nou run) )e e/tin)ere a venit -n 1'.1 %rin a)erarea 5reciei" 5recia a manifestat %rimele sale )eschi)eri ctre #$$ s%re sf,ritul anilor 1'5+9 )ar %e atunci economia sa era %rea slab" :-a semnat totui un acor) )e asociere -n 1' 1 ca un %relu)iu al a)errii )e%line9 )ar lucrurile au fost curmate )e lovitura )e stat militar )in a%rilie 1' !" &)at cu -ntoarcerea guvernului civil -n 1'!49 5recia a a%licat ime)iat %entru calitatea )e membru" #omisia a consi)erat c economia greceasc era -nc fragil9 )ar guvernul grec a argumentat c a%artenena la #$$ va s%riEini eforturile )e reconstruire a )emocraiei" #8 a fost )e acor)9 negocierile s-au )eschis -n 1'! iar a)erarea efectiv a avut loc la 1 ianuarie 1'.1" Portugalia i :%ania au solicitat negocieri %entru acor)uri )e asociere -n 1' (9 )ar ambele erau con)use )e )ictaturi" 0ei tratatul #$$ s%unea c orice stat euro%ean %oate a%lica %entru calitatea )e membru al #omunitii9 )emocraia era %ractic o con)iie obligatorie" :%ania a %rimit -n 1'!+ un acor) %referenial )e comer iar Portugalia -n 1'!39 )ar numai la -nlturarea regimului #aetano -n Portugalia -n anul 1'!4 i la moartea lui 6ranco -n :%ania -n 1'!5 a%artenena celor )ou ri la #$$ a fost luat -n serios" @n ciu)a srciei lor relative9 a %roblemelor ri)icate )e )re%turile )e %escuit i a -ngriEorrii legate )e migraia muncitorilor %ortughe4i i s%anioli ctre nor) %entru locuri )e munc9 #$$ a simit c alturarea celor )ou ri la familia euro%ean va -ncuraEa )emocraia -n Peninsula Iberic i va aEuta la legarea lor mai str,ns )e 1AT& i $uro%a &cci)ental" 1egocierile s-au )eschis -n 1'!. i 1'!'9 Portugalia i :%ania a)er,n) -n ianuarie 1'. " 0ublarea numrului membrilor #$$ a avut mai multe consecine %olitice i economiceH a crescut influena internaional a #$$ <care era acum cel mai mare bloc economic )in lume=9 a com%licat %rocesele )eci4ionale -n #omunitate9 a re)us influena general a 6ranei i 5ermaniei9 iar %rin a)ucerea statelor me)iteraneene mai srace9 a fost alterat balana economic intern" 1.# 0esv9r*irea pieei unice *i moneda unic european #u toate %rogresele -nregistrate )e %rocesul integrrii <aEung,n)u-se -n 1'. la o %o%ulaie total a #omunitii )e 3(( milioane %ersoane=9 mai rm,neau multe )e fcut" 0e e/em%lu9 %iaa unic fusese com%romis )e barierele netarifare bloc,n) libera circulaie a %ersoanelor9 bunurilor i ca%italului" $/istau )e asemenea %robleme legate )e Peurosclero4?9 stagnare economic9 inflaie i omaE ri)icat B care afectaser mare %arte )in $uro%a -n )ecursul anilor 1'!+ i 1'.+" &bstacolele aflate -n calea %ieei unice -m%ie)icau afacerile euro%ene s se e/tin) -n afara granielor naionale i le subminau -ncercrile )e a concura cu %artenerii Ea%one4i i americani" @n acelai tim%9 )e4echilibrele sociale i regionale continuau s -ntrein un c,m% inegal )e aciune economic" 8o)ificrile -n echilibrul )e fore mon)ial combinate cu instabilitatea global a cursului )e schimb necesitau o relansare a $uro%ei i un accent mai ambiios asu%ra uniunii economice" Piaa unic european (1983-1993) Tratatul )e la *oma %rev4use obiectivul construirii unei %iee unice care avea s reali4e4e cele %atru liberti )e circulaieH a %ersoanelor9 a banilor9 a bunurilor i a serviciilor" 0ei fuseser -nregistrate %rogrese -n )ecursul anilor 1' +9 %ersistau barierele netarifare9 inclu4,n) )iferite stan)ar)e tehnice i controale ale calitii9 stan)ar)e )iverse )e sntate i siguran alimentar i niveluri )iferite )e ta/are in)irect" @n anii 1'!+ lucrurile s-au com%licat )in cau4a inflaiei9 a omaEului i a -ncercrilor statelor membre )e a-i %roteEa in)ustriile naionale" #a rs%uns la aceste %robleme9 s-a luat -n 1'.3 )eci4ia )e a se reanali4a %roiectul %ieei unice" @n 1'.5 a avut loc o conferin interguvernamental %entru )iscutarea eta%elor necesare i a fost %ublicat *a%ortul #ocNfiel)9 list,n) (.( %iese )e legislaie ce trebuiau agreate i im%lementate %entru a elimina toate barierele netarifare rmase i a crea o veritabil %ia 13

Ileana Tache - Economie european

unic" Aceste %reocu%ri au fost -ncununate %rin Actul 2nic $uro%ean 59 semnat la Lu/emburg -n februarie 1'. i intrat -n vigoare -n iulie 1'.!" 8o)ificrile a)use )e Actul unic $uro%ean au inclusH #omunitatea a %rimit res%onsabiliti -n noi arii )e %olitic9 cum ar fi me)iul9 cercetarea)e4voltarea i %olitica regionalO #urii $uro%ene )e 3ustiie i s-au acor)at noi %rerogative9 munca acesteia fiin) uurat %rin crearea unei #uri )e Prim InstanO :-a conferit statut legal meeting-urilor efilor )e guverne )in ca)rul #onsiliului $uro%ean i coor)onrii %oliticii e/terne a #omunitiiO Parlamentul a fost investit cu mai mult %utere -n ra%ort cu #8O 8ulte controale interne ale %aa%oartelor i controale vamale au fost uurate sau ri)icate com%letO 7ncile i com%aniile %uteau s fac afaceri i s-i v,n) %ro)usele i serviciile %e tot cu%rinsul #omunitiiO Protecionismul a )evenit ilegal iar mono%olurile9 )e la furni4area )e electricitate %,n la )omeniul telecomunicaiilor9 au fost abolite" #omisia $uro%ean av,n)u-l ca %ree)inte %e 3acGues 0elors <ve4i #aseta 1"3= s-a im%licat %rofun) -n reali4area %ieei unice9 %entru care a e/istat i o comuniune )e %reri -ntre li)erii 8arii 7ritanii9 6ranei i 5ermaniei"
Caseta 1.!4 7ac>ues 0elors

3acGues 0elors s-a nscut la Paris -n 1'(5 i a -n)e%linit o serie )e funcii -n )omeniul bancar i -n guvernul france4" @ntot)eauna un convins integraionist euro%ean9 a fost ales -n 1'.5 %ree)inte al #omisiei $uro%ene9 ocu%,n) )ou man)ate -n ca)rul acestei instituii" @n aceast %erioa) s-a -nregistrat cea mai im%ortant )inamic a integrrii euro%ene )e )u% anii 1'5+" Programul Pieei 2nice )atorea4 mult energiei9 im%licrii i %rice%erii lui 0elors" $l sa aflat i -n s%atele %roiectului 2niunii $conomice i 8onetare9 care a con)us la intro)ucerea mone)ei euro -n 1'''" 8an)atul lui 0elors ca %ree)inte al #omisii a fost e/tins %,n -n 1''5 %entru a se soluiona %roblemele create )e res%ingerea )e ctre )ane4i a Tratatului )e la 8aastricht i )e cri4a cursurilor )e schimb )e la -nce%utul anilor 1''+"

Ex in!erea Uniunii "n perioa!a 199#-199$ Teritoriul 2$ s-a mrit -n 1''+ ca re4ultat al reunificrii germane" Aceasta a a)ugat o nou )imensiune )iscuiei )es%re eventuala a)erare a statelor )in $uro%a )e $st9 %rin sf,ritul r4boiului rece i c)erea >cortinei )e fier?" @n iunie 1''3 #onsiliul $uro%ean s-a -ntrunit la #o%enhaga9 un)e au fost stabilii termenii -n care se %utea acor)a calitatea )e membru al #omunitii" Arile a%licante trebuiau s -n)e%lineasc urmtoarele con)iiiH s fie )emocratice9 res%ect,n) )re%turile omului i )omnia legiiO s aib o economie )e %ia funcional i ca%acitatea )e face fa %resiunilor concureniale ale ca%italismuluiO
5

htt%HKKeuro%a"euKlegislationMsummariesKinstitutionalMaffairsKtreatiesKtreatiesMsingleactMen"htm

14

Ileana Tache - Economie european

s res%ecte obligaiile )in acquis communautaire <cor%ul )e legi i reglementri a)o%tate )e 2$=" @n anul 1''+ au -nce%ut negocierile %entru crearea $uro%ean $conomic Area <$$A=9 %rin care termenii Actului 2nic $uro%ean urmau s fie e/tini celor ! membri ai $6TA9 acetia trebuin) -n schimb s acce%te regulile %ieei unice" Aceast %ro%unere avea sens economic9 )at fiin) c 55F )in e/%orturile $6TA mergeau ctre #omunitatea $uro%ean i ( F )in e/%orturile #omunitii se -n)re%tau ctre $6TA" :tatele $6TA erau i ele stabile i bogate9 trebuin) )e aceea s fac relativ %uine aEustri -n ve)erea integrrii -n %iaa unic" 1egocierile %rivin) $$A erau -ncheiate -n februarie 1''(9 )ar %entru c $lveia a res%ins a%artenena la $$A %rintr-un referen)um inut -n )ecembrie 1''(9 numai ri ale $6TA s-au alturat c,n) $$A a intrat -n sf,rit -n vigoare -n ianuarie 1''4H Austria9 6inlan)a9 Islan)a9 Liechtenstein9 1orvegia i :ue)ia" 0ar $$A9 a%roa%e -nainte s se nasc9 -nce%use s -i %iar) relevana )eoarece toate aceste ri9 cu e/ce%ia Islan)ei i a Liechtenstein-ului9 a%licaser )eEa %entru calitatea )e membru al #omunitii $uro%ene" 1egocierile lor s-au -ncheiat la -nce%utul anului 1''49 au fost inute referen)um-uri -n fiecare ar i toate9 mai %uin 1orvegia <un)e )in nou votanii s-au %ronunat -m%otriv= au a)erat la 2$ -n ianuarie 1''5" 1umrul membrilor a crescut astfel la 159 teritoriul s-a e/tins cu o treime i %entru %rima )at s-a creat o grani comun cu *usia" In ro!ucerea %one!ei euro @ntre tim% a fost construit acor)ul %olitic %rivin) mone)a unic9 -n ciu)a leciilor oferite )e 8ecanismul *atei )e :chimb9 iar -n 1''5 s-a hotr,t ca mone)a unic s se numeasc euro" Li)erii statelor membre s-au -nt,lnit -n mai 1''. %entru a )iscuta -n)e%linirea criteriilor )e convergen nominal stabilite %rin Tratatul )e la 8aastricht <ve4i #aseta 1"4=" :-a )ecis c toate rile9 cu e/ce%ia 5reciei9 erau %regtite9 )ar 8area 7ritanie9 0anemarca i :ue)ia nu au )orit a)o%tarea mone)ei euro9 cel %uin -n fa4a in iniial" @n iunie 1''. noua 7#$ a )evenit res%onsabil cu %olitica monetar )in 4ona euro9 iar -n ianuarie 1''' statele %artici%ante i-au fi/at cursurile )e schimb una -n ra%ort cu cealalt i cu mone)a unic"
Caseta 1.<4 Tratatul de la 2aastric6t Tratatul )e la 8aastricht9 numit i Tratatul 2niunii $uro%ene9 a fost )iscutat la summit-ul #onsiliului $uro%ean inut -n oraul olan)e4 8aastricht -n )ecembrie 1''1 i a fost semnat -n februarie 1''(" 8o)ificrile im%ortante a)use )e acest tratat inclu)H - #rearea unei noi 2niuni $uro%ene9 ba4ate %e trei %iloniH o #omunitate $uro%ean reformat i -ntrit9 o %olitic e/tern i )e securitate comun i noi %olitici %rivin) Eustiia i afacerile interneO - Programul i con)iiile %entru trecerea la mone)a unic euro%eanO - $/tensia res%onsabilitii 2$ -n noi arii )e %olitic cum ar fi %rotecia consumatorului9 sntatea %ublic9 trans%ort9 e)ucaie i %olitic socialO - 8ai mult coo%erare -n %rivina imigraiei i a4ilului9 crearea unei agenii euro%ene )e %oliie <$uro%ol= %entru combaterea crimei organi4ate i a traficului )e )roguriO mai multe fon)uri regionale %entru statele membre mai sraceO - 1oi )re%turi %entru cetenii euro%eni i intro)ucerea conce%tului )e Pcetenie euro%ean?9 inclu4,n) )re%turile cetenilor )e a tri un)e )oresc %e teritoriul 2$ i )e a vota -n alegerile locale i euro%ene" @n o%inia lui 5ilbert <(++3=9 Tratatul )e la 8aastricht a re%re4entat o ce)are voluntar fr %rece)ent a suveranitii naionale i a fost mai %uin un tratat internaional c,t o -ncercare )e act constituional" Au e/istat -ns %robleme cu ratificarea sa9 votanii )ane4i res%ing,n) tratatul -n iunie 1''( %rin referen)um naional" #a urmare a -nelegerii conform creia 0anemarca %utea %rimi clau4a )e opt-aut -n ca4ul mone)ei unice9 al aranEamentelor comune )e a%rare9 al ceteniei euro%ene i al coo%errii -n Eustiie i afaceri interne9 un al )oilea referen)um s-a inut -n mai 1''39 c,n) )ane4ii au acce%tat tratatul" 0u% ratificarea )e celelalte uns%re4ece state9 Tratatul )e la 8aastricht a intrat -n vigoare -n noiembrie 1''39 )eci a%roa%e un an mai t,r4iu" htt%HKKec"euro%a"euKromaniaK)ocumentsKeuMromaniaKtemaM(1"%)f

15

Ileana Tache - Economie european

:arcina uria )e %regtire a consumatorilor i a me)iului )e afaceri %entru trecerea la euro a -nce%ut %rin ti%rirea a 14 miliar)e )e noi bancnote i a 5 miliar)e )e mone)e )ivi4ionare" Au e/istat multe )iscuii %rivin) )esign-ul bancnotelor9 care nu trebuia s fie legat )e o ar anume ci )e teme euro%ene generale" @n ceea ce %rivesc mone)ele metalice9 s-a hotr,t ca %e o %arte s aib un )esign comun iar %e cealalt %arte un )esign s%ecific rii res%ective" Astfel9 )e e/em%lu9 belgienii9 olan)e4ii i s%aniolii au ales imagini ale monarhilor lor9 Irlan)a har%a celtic9 6rana o imagine a 8arianei <o icoan mitic a libertii= iar 5ermania vulturul german" Trecerea efectiv la euro s-a %ro)us la 1 ianuarie (++(" Au ieit astfel )in circulaie mrcile germane9 )rahmele9 escu)os9 francii9 gul)enii9 lirele9 marNNas9 %esetas9 %unts i ilingii9 iar %entru %rim )at )e %e vremea romanilor o mare %arte )in $uro%a avea aceeai mone)" A fost o reali4are remarcabil i re%re4int una )in cele mai substaniale -m%liniri ale %rocesului )e integrare euro%ean" 0anemarca i :ue)ia au res%ins trecerea la euro %rin referen)um-uri naionale9 aa -nc,t mai rmsese -n centrul ateniei )oar 8area 7ritanie" 5uvernul lui TonC 7lair a stabilit 5 con)iii ce trebuiau -n)e%linite <inclu4,n) asigurarea c nu se va %ro)uce un im%act negativ asu%ra locurilor )e munc9 serviciilor financiare sau investiiilor strine= i a insistat %entru un referen)um naional %e aceast tem" 7lair -nsui a fost -n favoarea mone)ei euro9 )ar %olii )e o%inie au gsit -n mo) regulat o larg maEoritate o%un,n)u-se mone)ei unice9 astfel c referen)um-ul a fost -n mo) re%etat am,nat" @n ianuarie (++! :lovenia a )evenit cea )e a treis%re4ecea ar membr a 4onei euro9 urmat )e #i%ru i 8alta -n (++.9 )e :lovacia -n (++' i )e $stonia -n (+11" #u %iaa unic a%roa%e com%let <-nc mai e/ist c,teva bariere -n calea liberei circulaii a %ersoanelor= i cu mone)a euro utili4at -n 1! ri9 obiectivele )e ba4 ale uniunii economice i monetare sunt a%roa%e -n)e%linite" 0ar aceasta nu -nseamn c au fost %e )e%lin create con)iiile %entru ca 2$ s -i utili4e4e -ntreg %otenialul economic" Au rmas %robleme -n %rivina %ro)uctivitii <un)e ratele )e cretere s-au situat -n urma :2A=9 a ratelor -nalte ale omaEului -n unele %ri ale 2$ i a )is%aritilor economice )intre statele membre" Pentru a )a un im%uls mo)erni4rii economice9 #onsiliul $uro%ean a hotr,t stabilirea unor obiective la meeting-ul su )e la Lisabona )in martie (+++" :trategia Lisabona a )ecis ca 2$ s )evin >cea mai com%etitiv i mai )inamic economie ba4at %e cunoatere )in lume? -n intervalul a 4ece ani9 cu elurile s%ecifice ale liberali4rii telecomunicaiilor i %ieelor energetice9 ale -mbuntirii trans%ortului euro%ean i ale )eschi)erii %ieelor muncii" &biectivele Agen)ei Lisabona nu au %utut fi -ns atinse9 -n %arte i )in acu4a )eteriorrii climatului economic internaional" 1.( Tratatele de la Amsterdam *i Nisa Ime)iat )u% ce Tratatul )e la 8aastricht a intrat -n vigoare -n 1''39 li)erii 2$ au convocat o #onferin interguvernamental care s )iscute %rogresul integrrii euro%ene i mo)ificrile %olitice i instituionale necesare -n ve)erea %roiectatei e/tin)eri a 2$ la %este (+ )e ri" *e4ultatul a fost Tratatul )e la Amster)am !9 semnat -n octombrie 1''! i intrat -n vigoare -n mai 1'''" :-a ate%tat mult )e la acest tratat9 )ar el a fcut %rea %uin %entru a)ucerea $uro%ei la o uniune %olitic mai str,ns9 iar li)erii statelor membre nu s-au %utut -nelege asu%ra unor schimbri )e fon) -n structura instituiilor 2$" Planurile )e e/tin)ere ctre est erau confirmate9 obiectivul lansrii mone)ei unice -n ianuarie 1''' era )e asemenea stabilit i s-a %us un accent mai mare asu%ra %oliticilor )e imigrare9 a4il9 omaE9 a celor sociale9 )e %rotecia sntii9 %rotecia consumatorului9 me)iu i afaceri e/terne"
!

Je4i htt%HKKec"euro%a"euKromaniaK)ocumentsKeuMromaniaKtemaM(4"%)f

Ileana Tache - Economie european

2n alt set )e mo)ificri ale tratatelor a fost agreat )e li)erii 2$ la un summit inut la 1isa9 -n 6rana9 -n )ecembrie (+++" 8ai %uin ra)ical at,t fa )e Actul 2nic $uro%ean c,t i fa )e Tratatul )e la 8aastricht9 Tratatul )e la 1isa . a avut ca obiectiv cheie s reali4e4e schimbrile instituionale necesare %entru %regtirea e/tin)erii ctre est a 2$ i s fac 2niunea mai )emocratic i mai trans%arent" Acest tratat9 )in %cate9 nu a fcut mai mult )ec,t s )iscute structura instituiilor -n ve)erea viitoarei e/tin)eri" 8rimea #omisiei urma s fie crescut9 fiecare ar av,n) )re%tul la un singur comisarO )istribuia voturilor -n #8 trebuia schimbatO s-a aEuns la un acor) %rivin) )istribuia numrului )e locuri -n P$O s-au fcut mo)ificri ale #urii )e 3ustiie i ale #urii )e Prim Instan" :-a convenit )e asemenea asu%ra unei #arte a 0re%turilor 6un)amentale -n 2$" Tratatul )e la 1isa s-a semnat -n februarie (++1 i urma s intre -n vigoare )u% ratificarea )e statele membre" 0ar -n iunie (++1 votanii )in Irlan)a au res%ins termenii tratatului" &%onenii au invocat fa%tul c se renuna %rea mult la controlul naional i i-au e/%rimat temerea %entru neutralitatea irlan)e4" :-a votat a )oua oar -n octombrie (++(9 iar ca urmare a asigurrilor c neutralitatea Irlan)ei %rivin) chestiunile )e securitate va fi res%ectat9 tratatul a fost -n sf,rit acce%tat" Tratatul )e la 1isa a intrat astfel -n vigoare -n februarie (++3" 1.$ E=tinderea ctre est a "E 2$ e/ercita o mare atracie %entru vecinii si estici" Aa cum a)erarea la 2$ a)usese stabilitate -n 5recia9 Portugalia i :%ania9 aceleai s%erane e/istau c acest statut va aEuta rile $uro%ei )e $st -n tran4iia lor la ca%italism i )emocraie9 va )eschi)e noi o%ortuniti )e investiii i va cl)i o relaie strategic cu vestul9 util )ac legturile cu *usia se -nruteau" 2$ a semnat acor)uri )e asociere -ntre 1''4 i 1''. cu mai multe ri )in est9 aceasta %ermi,n)u-le o trecere tre%tat la comerul liber i %regtin)u-le eventualele a)erri la 2niune" @n 1''! 2$ a lansat Agen)a (+++9 un %rogram cu%rin4,n) o list )e msuri %e care #omisia $uro%ean le consi)era necesare %entru a)ucerea -n 2$ a statelor estice euro%ene" 1egocierile )e a)erare au -nce%ut -n anii 1''.-(+++ cu 7ulgaria9 #i%ru9 *e%ublica #eh9 $stonia9 2ngaria9 Letonia9 Lituania9 8alta9 Polonia9 *om,nia9 :lovacia i :lovenia" La -ncheierea negocierilor -n )ecembrie (++(9 toate aceste ri9 cu e/ce%ia 7ulgariei i a *om,niei9 au fost invitate s se alture 2$9 aEung,n)u-se -n (++4 la un numr )e (5 )e state membre i a)uc,n) %entru %rima )at -n 2$ foste re%ublici sovietice <$stonia9 Letonia i Lituania=" Po%ulaia 2$ a crescut cu a%ro/imativ (+F9 -ns )in cau4a relativei srcii )in noile state membre9 avuia economic a crescut cu numai 5F" @ntr-o a )oua eta% a e/tin)erii ctre est9 7ulgaria i *om,nia au intrat -n 2niune la 1 ianuarie (++!" $/tin)erea ctre est a constituit confirmarea )ecisiv a -ncheierii r4boiului rece9 a fost un %as hotr,tor -n transformarea fostelor ri comuniste -n )emocraii liberale i a conferit o nou semnificaie cuv,ntului european. P,n -n anul (++4 2$ fusese o lig a rilor occi)entale9 absena vecinilor estici reflect,n) )ivi4iunea %olitic9 economic i social a continentului" @n (++!9 a%roa%e toat $uro%a era a)us laolalt sub egi)a 2$" 1.8 )erspectivele e=tinderii "E #roaia va )eveni cea )e a (.-a ar membr a 2$ -n iulie (+139 )e%in4,n) )e %rocesul )e ratificare -n toate cele (! )e state membre" #inci alte ri sunt recunoscute )e 2$ )re%t can)i)ate oficialeH Islan)a9 8ace)onia9 8untenegru9 :erbia i Turcia <rile as%irante sunt %re4entate -n 6igura 1"1=" $le se afl -n sta)ii )iferite ale %rocesului )e a)erare" 0e e/em%lu9 -n vreme ce negocierile )e a)erare cu Islan)a avansea4 relativ ra%i)9 )iscuiile legate )e a)erarea Turciei au intrat -ntr-un im%as maEor9 -n %arte )in cau4a )is%utelor %rivin) )ivi4area insulei
.

Je4i htt%HKKec"euro%a"euKromaniaK)ocumentsKeuMromaniaKtemaM15"%)f

1!

Ileana Tache - Economie european

#i%ru" 0e asemenea9 calitatea )e membru a 8ace)oniei este -ngreunat )e -n)elunga ne-nelegere cu 5recia referitoare la numele oficial al rii" :tatele rmase )in 7alcanii )e vest <Albania9 7osnia-Der4egovina i Qosovo= sunt consi)erate %oteniale can)i)ate 2$9 )ar e/%erii consi)er c le )es%art muli ani %entru a %utea s se alture 2$" @n ciu)a angaErii )eclarate a 2$ %entru e/tin)ere9 factorii )e )eci4ie )in 2$ i muli ceteni euro%eni tratea4 reticent e/tin)erea -n continuare a 2$9 -n s%ecial s%re Turcia i ri )in est9 cum ar fi 5eorgia i 2craina %e termen lung" Temerile legate )e e/tin)erea 2$ se -ntin) )e la cele ale migraiei ne)orite %entru munc i %,n la im%licaiile unei 2niuni tot mai largi asu%ra instituiilor9 finanelor i i)entitii 2$" 2nii comentatori sugerea4 c actuala cri4 a )atoriei suverane )in 2$9 care a afectat foarte sever -n s%ecial rile 4onei euro9 ar %utea -ncetini viitoare run)e )e e/tin)ere a 2$9 in,n) cont )e fa%tul c li)erii 2$ se concentrea4 -n %re4ent asu%ra reme)ierii )e4echilibrelor financiare ale $uro%ei <ArchicN9 (+13=" ?igura 1.14 Harta "E. /tate mem&re *i ri aspirante

Sursa: 0elegation of the $2 to the 2nite) :tates9 P&n the Path to $2 8embershi%H The $2 $nlargement Process?9 EU nsi!"t# 0ecember (+1+O A)a%te) an) u%)ate) bC #*:"

.e@umatul capitolului #a%itolul %re4int un scurt istoric al integrrii economice euro%ene %rin %risma %rinci%alelor %reve)eri ale Tratatelor -nfiinrii #omunitii $conomice $uro%ene9 ale Actului 2nic $uro%ean9 ale Tratatelor )e la Amster)am i 1isa i a celui )e la 8aastricht" $ste evi)eniat contribuia lui 3ean 8onnet i a lui *obert :chuman -n %unerea ba4elor #$$ i a%oi cea a lui 3acGues 0elors -n )esv,rirea %ieei unice euro%ene i a intro)ucerii mone)ei unice" 1.

Ileana Tache - Economie european

0u% e/%licarea semnificaiei e/tin)erii ctre est i -n lumina %re4entei conEuncturi economice %roblematice9 sunt tratate i %ers%ectivele ime)iate ale %rocesului )e integrare" Antre&ri de veri'icare 1" (" 3" 4" 5" " !" ." '" 1+" 11" 1(" 13" #are este semnificaia constituirii #$#& i care sunt cele %atru instituii care au guvernat-oR #are sunt %rinci%alele %reve)eri ale Tratatului )e la *omaR 0escriei >cri4a scaunului gol? ca barier -n calea %rocesului )e integrare euro%ean" #um -nelegei obstacolele -nt,m%inate )e 8area 7ritanie -n a)erarea la #$$R #um se e/%lic intrarea relativ t,r4ie a :%aniei i Portugaliei -n #$$R #are sunt cele %atru liberti )e circulaie ce stau la ba4a %ieei unice euro%eneR #are sunt mo)ificrile a)use )e Actul 2nic $uro%eanR #are sunt criteriile )e la #o%enhaga %entru calitatea )e membru al #omunitii $uro%eneR Pre4entai eta%ele trecerii la mone)a unic euro%ean" #are este rolul Tratatelor )e la Amster)am i 1isaR #are au fost %roblemele legate )e ratificarea Tratatului )e la 8aastrichtR #um e/%licai conte/tul e/tin)erii ctre est a 2niunii $uro%eneR #are sunt barierele -n calea e/tin)erii viitoare a 2niuniiR

2. IN/TIT"-II C,2"NITA.E 1'

Ileana Tache - Economie european

,&iectivele capitolului #unoaterea celor mai im%ortante instituii euro%ene9 a atribuiilor lor9 a mo)ului )e funcionare i a celui -n care se iau )eci4iile -n ca)rul lor *ece%tarea corect a )enumirilor )iferitelor instituii @nelegerea manierei -n care aceste instituii au contribuit la a),ncirea i e/tin)erea integrrii euro%ene A%recierea %ers%ectivelor )e )e4voltare a acestor instituii -n viitor $vi)enierea rolului variatelor agenii s%eciali4ate Cuvinte5c6eie #omisia $uro%ean #onsiliul 2niunii $uro%ene Parlamentul $uro%ean #urtea $uro%ean )e 3ustiie #onsiliul $uro%ean Legislaia 2$ 7anca #entral $uro%ean 7anca $uro%ean )e Investiii #urtea Au)itorilor 7anca $uro%ean )e *econstrucie i 0e4voltare #omitetul $conomic i :ocial #omitetul *egiunilor $uro%ol Agenia $uro%ean a 8e)iului

(+

Ileana Tache - Economie european

2.1 Comisia European #omisia $uro%ean este organul e/ecutiv al 2$ res%onsabil cu %ro%unerea )e noi legi i %olitici9 urmrirea im%lementrii acestora9 a)ministrarea bugetului 2$9 re%re4entarea 2$ -n negocierile internaionale i %romovarea intereselor )e ansamblu ale 2$" #u se)iul la 7ru/elles9 #omisia are -n structura sa9 %e )e o %arte9 un colegiu )e (! comisari ce funcionea4 a%roa%e ca un cabinet al unui guvern naional i9 %e )e alt %arte9 c,teva mii )e birocrai euro%eni Pfull-time? ataai uneia )in )ireciile generale <05= ale #omisiei B echivalentul funcional al )e%artamentelor guvernamentale naionale" $/ist c,te un 05 %entru fiecare )omeniu maEor )e %olitic a 2$9 acestea fiin) susinute )e servicii ce furni4ea4 consiliere9 su%ort %entru cercetare i e/%erti4 legal" 6iin) cea mai vi4ibil i su%ranaional instituie a 2$9 comisia s-a aflat mereu ancorat -n %rocesul )e integrare euro%ean" 1u numai c a -ncuraEat statele membre s -i armoni4e4e legile9 reglementrile i stan)ar)ele -n interesul -nlturrii barierelor )in calea comerului9 )ar a contribuit i la )efinirea unor iniiative )e %olitic euro%ean9 cum ar fi %iaa unic9 crearea mone)ei euro9 conce%erea %oliticii e/terne comune i e/tin)erea 2$" &cur i' oric &riginile #omisiei $uro%ene se leag )e @nalta Autoritate a #$#&" Av,n) se)iul -n Lu/emburg9 cei ' membri ai Autoritii erau numii %entru o %erioa) )e ani )e ctre guvernele naionale ale statelor membre" :arcina lor consta -n su%ravegherea eliminrii barierelor aflate -n calea micrii libere a crbunelui i oelului9 iar e/ercitarea %uterilor lor era verificat )e un #onsiliu :%ecial )e 8initri i o A)unare #omun <acestea fiin) organismele %re)ecesoare ale9 res%ectiv9 #onsiliului )e 8initri )in 4ilele noastre i Parlamentului $uro%ean=" Tratatele )e la *oma au creat #omisii se%arate formate )in ' membri %entru #$$ i $uratom9 care erau numite )e guvernele naionale i aveau un man)at )e 4 ani" @n termenii Tratatului )e 6u4iune )in 1' 59 cele 3 comisii se%arate <#$#&9 #$$ i $uratom= s-au unit -ntr-o nou comisie a #omunitilor $uro%ene9 cunoscut sub numele )e #omisia $uro%ean" Pe msura e/tin)erii #omunitii9 numrul comisarilor a crescut" La -nce%ut erau ' - c,te ( )in 6rana9 5ermania &cci)ental i Italia i c,te unul )in statele 7enelu/" 1umrul a crescut la 13 -n 1'!3 %rin a)erarea 8arii 7ritanii9 0anemarcei i Irlan)ei9 la 1! -n anii 1'.+ %rin a)erarea 5reciei9 Portugaliei i :%aniei i la (+ -n 1''5 %rin alturarea Austriei9 :ue)iei i 6inlan)ei" @n %re4ent9 numrul este )e (!9 )u% ultimele e/tin)eri )in (++4 i (++!" #omisia a fost tot tim%ul -n inima )e4baterii %rivin) echilibrul )e %utere -ntre 2$ i statele membre" Ten)inele sale su%ranaionale s-au o%us mereu celor interguvernamentale ale #onsiliului )e 8initri" 6e)eralismul euro%ean a fost afirmat )e ctre %rimul %ree)inte al #omisiei B germanul Salter Dallstein -n faa %referinelor lui #harles )e 5aulle )e a limita %uterile #$$" #ri4a >scaunului gol? )in 1' 5 a i4bucnit c,n) )e 5aulle a contestat )re%tul #omisiei )e a iniia %rocesul %olitic i )e a colecta -ncasrile )in tariful e/tern comun al #omunitii" Aceasta ar fi oferit #omisiei o surs in)e%en)ent )e fon)uri i ar fi slbit %uterea statelor membre" 0ei #om%romisul )e la Lu/emburg a obligat #omisia la o consultare mai str,ns cu #onsiliul )e 8initri iar )e 5aulle a %utut s -i e/ercite )re%tul )e veto -n realegerea lui Dallstein -n 1' !9 -n mo) ironic9 cri4a a confirmat )re%tul #omisiei )e a iniia %olitici" @n ciu)a acestor %rece)ente9 #omisia a )evenit mai %uin ambiioas i i-a %ier)ut )in %rerogative cu oca4ia crerii -n 1' 5 a #omitetului *e%re4entanilor Permaneni9 a crerii -n 1'!4 a #onsiliului $uro%ean i a intro)ucerii -n 1'!' a alegerilor )irecte %entru Parlamentul $uro%ean" 0u% ce s-a bucurat )e o nou fa4 )e afirmare sub %ree)intele 3acGues 0elors s%re sf,ritul anilor 1'.+ i )u% c,tigarea unor res%onsabiliti %entru )e4voltarea )e noi legi -ntr-o (1

Ileana Tache - Economie european

arie cresc,n) )e noi %olitici9 #omisia i-a v4ut %uterile tot mai )iminuate -n ra%ort cu cele ale #onsiliului )e 8initri i ale Parlamentului $uro%ean" Pregtirile %entru a)erarea )in (++4 au obligat la reg,n)irea mrimii i rolului #omisiei" 0ac cele 5 mari state membre i-ar fi %strat fiecare c,te ( comisari9 numrul total ar fi aEuns la 3+" :-a hotr,t )e aceea ca )in noiembrie (++4 fiecare ar s aib un singur comisar" @n termenii Tratatului )e la 1isa9 c,n) numrul membrilor 2$ va aEunge la (! <situaia )in %re4ent= se va conveni asu%ra unui numr ma/im )e comisari" 0ar >)raftul? #onstituiei euro%ene a a)ugat o nou %ro%unereH #omisia va fi re)us -n (+14 la 1! membri votani9 alctuii )in %ree)inte9 un nou re%re4entant al afacerilor e/terne euro%ene i 13 comisari selectai %rin rotaie )in alte state membre9 nu mai mult )e unul )in fiecare stat" *eflect,n) msura -n care statele au )orit %strarea %ro%riilor lor comisari i msura -n care interesele naionale sunt -nc %roteEate chiar i -n ca)rul #omisiei9 %ro%unerea res%ectiv a fost larg criticat9 -n s%ecial )e statele mai mici" 0ar la ratificarea Tratatului )e la Lisabona a rmas c numrul )e comisari va fi limitat )in (+14 la nu mai mult )ec,t (K3 )in numrul statelor membre <)eci )ac se va aEunge la 3+ )e state membre9 vor e/ista )oar (+ )e comisari=" & ruc ur #omisia $uro%ean are se)iul -n 7ru/elles -n cl)irea 7erlaCmont" #ele cinci elemente com%onente ale #omisiei suntH - Cole!iul Comisarilor - $reedintele Comisiei - %ireciile &enerale i Ser'iciile - Secretariatul &eneral - O reea de comitete Cole!iul Comisarilor #omisia $uro%ean este con)us )e un gru% )e (! )e comisari ce funcionea4 ca un cabinet al sistemului 2$9 asum,n)u-i res%onsabilitatea colectiv %entru )eci4iile lor" 6iecare rs%un)e )e un anumit %ortofoliu <ve4i Tabelul ("1"1= %entru o %erioa) )e 5 ani re-nnoibil9 care -nce%e la luni )u% alegerile %entru Parlamentul $uro%ean" #omisarii sunt numii )e guvernele lor naionale9 ceea ce -n %ractic -nseamn )e %rimul ministru sau )e %ree)inte" 1ominali4rile se fac %rin consultarea cu %ree)intele #omisiei9 %ersoanele numite trebuin) s fie acce%tate )e ctre %ree)inte <care are )re%tul )e veto=9 )e ceilali comisari9 celelalte guverne9 )e %arti)ele %olitice maEore )in ar i )e Parlamentul $uro%ean <:%ence9 (++ ="

((

Ileana Tache - Economie european

Ta&el 2.1.14 Comisia European 2 1 52 1< Comisar 3ose 8anuel 7arroso #atherine Ashton )ort'oliu Pree)inte Prim-Jice%ree)inteO Afaceri $/terne i Politica )e :ecuritate /tat )artid

Po%ular Portugalia (aional: $S% 8area 7ritanie :ocialist (aional: )a*urist

Jice-%ree)inteO Jiviane *e)ing 3ustiie9 0re%turi 6un)amentale i #etenie 3oaGuin Almunia :iim Qallas 1eelie Qroes Antonio TaEani Jice-Pree)inteO #om%etiie Jice-Pree)inteO Trans%ort Jice-Pree)inteO Agen)a 0igital Jice-Pree)inteO In)ustrie i Antre%renoriat Jice-Pree)inteO *elaii Inter-Instituionale i A)ministraie Jice-Pree)inteO Afaceri $conomice i 8onetare" 8e)iu 0e4voltare Piaa Intern i :ervicii $)ucaie9 #ultur9 8ultilingvism i Tineret Ta/are i 2niunea Jamal9 Au)it i Anti-6rau) #omer Politica )e :ntate i #onsum #ercetare9 Inovare i ;tiin Programe 6inanciare i 7uget Afaceri 8aritime i Pescuit

Po%ular Lu/embur (aional: CS+ g :%ania $stonia &lan)a Italia :ocialist (aional: $SOE Liberal (aional: $E, Liberal (aional: ++% Po%ular (aional: $%) - talia.

8aroT UefVoviV

:ocialist :lovacia (aional: Smer 6inlan)a :lovenia Letonia 6rana #i%ru Lituania 7elgia 8alta Irlan)a Polonia 5recia Liberal (aional: /es0usta Liberal (aional: )%S Po%ular Po%ular (aional: UM$ Liberal (aional: E% Po%ular Liberal (aional: +)% Po%ular (aional: $( Liberal (aional: 11 Po%ular (aional: $O :ocialist (aional:

&lli *ehn 3ane4 PotoVniN An)ris Piebalgs 8ichel 7arnier An)roulla Jassiliou Algir)as :emeta Qarel 0e 5ucht 3ohn 0alli 8Wire 5eogheganXuinn 3anus4 LeLan)oLsNi 8aria 0amanaNi

(3

Ileana Tache - Economie european

Comisar

)ort'oliu

/tat

)artid 23456 Po%ular (aional: propus de 789: Po%ular (aional: C%U Po%ular (aional: ;+$

Qristalina 5eorgieva 5Ynther &ettinger 3ohannes Dahn #onnie De)egaar) :tefan 6ule

#oo%erare Internaional9 AEutoare 2manitare i :ituaii )e #ri4 $nergie Politic *egional Aciune %entru climat $/tin)ere i Politica $uro%ean )e Jecintate &cu%area forei )e munc9 Afaceri :ociale i Inclu4iune Afaceri Interne

7ulgaria

5ermania Austria

Po%ular 0anemarc (aional: /1$ a *e%ublica #eh 2ngaria :ue)ia :ocialist (aional: <SS% :ocialist (aional: MS=$ Liberal (aional: 1$

Las4lo An)or #ecilia 8almstrom 0acian #iolo

Agricultur i 0e4voltare *ural

Po%ular (aional: *om,nia propus de $%)

@n ciu)a mo)ului -n care sunt numii9 comisarii nu sunt re%re4entani naionali9 ei trebuie s fie im%ariali -n luarea )eci4iilor i )e%un un Eurm,nt -n faa #urii $uro%ene )e 3ustiie9 acce%t,n) c Pnu vor cere i nici nu vor %rimi instruciuni )e la vreun guvern sau organism?" @n realitate9 este )ificil o )etaare com%let a comisarilor )e interesele naionale9 )ar este util ca toate statele membre s fie re%re4entate i ca toi comisarii s aib c,te un vot" In)e%en)ena lor este asigurat i %rin fa%tul c ei nu %ot fi schimbai la miElocul man)atului )e ctre guvernele naionale" $i %ot fi -ns rechemai -n ar la sf,ritul man)atului )ac -n ara lor )e origine s-a %ro)us o schimbare a con)ucerii %olitice sau o ne-nelegere cu li)erii naionali" 6iecare comisar are un ca*inet B format )in consilieri i asisteni i con)us )e un c"e>" #alitatea staff-ului cabinetului %oate avea o influen maEor asu%ra %erformanelor unui comisar i asu%ra o%eraiunilor #omisiei" ;efii )e cabinet se -nt,lnesc -n fiecare luni %entru a %regti e)ina s%tm,nal a #olegiului care are loc miercurea" $reedintele Comisiei 6igura )ominant a #omisiei o re%re4int %ree)intele9 %ersoana aflat cel mai a%roa%e )e a fi consi)erat li)erul 2$9 abilitatea sa )e a )istribui %ortofoliile re%re4ent,n) un %uternic instrument )e %atronaE i influen %olitic" Pree)intele are un man)at )e 5 ani ce %oate fi re-nnoit" $l su%raveghea4 -nt,lnirile #olegiului9 )eci)e asu%ra )istribuiei %ortofoliilor9 re%re4int #omisia -n tratativele cu alte instituii ale 2$9 vorbete -n numele 2$ la -nt,lnirile cu guvernele naionale i li)erii lor i rs%un)e -n general )e stimulul %e care #omisia -l confer %rocesului )e integrare euro%ean" 1ominali4area %ree)intelui se reali4ea4 )e ctre #onsiliul $uro%ean9 iar a%robarea numirii sale este )at )e Parlamentul $uro%ean" Procesul )e numire este -ns unul com%le/9 (4

Ileana Tache - Economie european

av,n) -n ve)ere c %ersoana a crei nominali4are a fost -ncununat )e succes trebuie s fie acce%tat )e toi cei (! li)eri )in 2$" Tabelul ("1"( %re4int lista tuturor %ree)inilor #omisiei $uro%ene"

Ta&el 2.1.24 )re*edinii Comisiei Europene )re*edinte Salter Dallstein 3ean *eC 6ranco 8aria 8alfatti :icco 8ansholt 6ranZois[avier &rtoli /tat 5ermania &cci)ental 7elgia 2andat 1"+1"1'5. B 3+"+ "1' ! ("+!"1' ! B 1"+!"1'!+ ("+!"1'!+ B 1"+3"1'!( ,&servaii A %us ba4ele PA# i a arbitrat >cri4a scaunului gol? care a )us la #om%romisul Lu/emburg" A )emarat iniiativele %rivin) #oo%erarea Politic $uro%ean i 2$8" A fcut avansuri %rivin) %iaa unic" A )eschis )iscuiile )e negociere cu 0anemarca9 Irlan)a9 1orvegia i 8area 7ritanie"

Italia

&lan)a

(("+3"1'!( B A su%ravegheat crearea :8$ i %rima 5"+1"1'!3 e/tin)ere" "+1"1'!3 B 5"+1"1'!! "+1"1'!! B 1'"+1"1'.1 A a)ministrat #omunitatea $uro%ean e/tins -n tim%ul instabilitii generate )e cri4a %etrolului )in 1'!3 i )e inva4ia turc a #i%rului" A su%ravegheat )e4voltarea 2$8 i a fost %rimul %ree)inte care a %artici%at la -nt,lnirile gru%ului 5." A accelerat %rocesul )e e/tin)ere i a lucrat %entru Actul 2nic $uro%ean" #onfrunt,n)use -ns cu %erioa)a )e eurosclero?9 nu i-a %utut e/ercita influena" A su%ravegheat %romulgarea at,t a Actului 2nic $uro%ean c,t i a Tratatului )e la 8aastricht9 a fost %rinci%alul arhitect al #omitetului *egiunilor i s-a ocu%at )e e/tin)erea )in 1''5" A lucrat %entru Tratatul )e la Amster)am9 Tratatul )e la 1isa i lansarea mone)ei euro" Aceste %reocu%ri au fost -ns umbrite )e controversele %rivin) bugetul ale #omisiei sale" @n urma retragerii tim%urii a lui 3acGues :anter9 comisia acestuia i-a continuat activitatea sub a)ministrarea interimar a lui 8anuel 8arin" :-a ocu%at )e intrarea -n vigoare a Tratatului )e la 1isa i )e semnarea #onstituiei $uro%ene" A su%ravegheat )e asemenea lansarea efectiv -n circulaie a mone)ei euro -n (++(" :-a ocu%at )e Tratatul )e la Lisabona9 )e e/tin)erile )in (++4 i (++! i )e acte

6rana

*oC 3enNins

8area 7ritanie

5aston Thorn

Lu/embur (+"+1"1'.1 B g "+1"1'.5

3acGues 0elors

6rana

!"+1"1'.5 B (4"+1"1''5

3acGues :anter

Lu/embur (5"+1"1''5 B 15"+3"1''' g

Manuel Mar@n - nterim.

:%ania

15"+3"1''' B 1!"+'" 1'''

*omano Pro)i

Italia

1!"+'"1''' B (("11"(++4

3os\ 8anuel 7arroso

Portugalia (("11"(++4 B %re4ent

(5

Ileana Tache - Economie european

)re*edinte

/tat

2andat -mandatul eApir la BC.CD.EDCF.

,&servaii legislative maEore %recum 0irectivele 7olNstein" *$A#D i

%ireciile !enerale i ser'iciile #omisia $uro%ean este )ivi4at -n ( )e )irecii generale <0irectorates B general= i c,teva servicii <ve4i Tabelul ("1"3=" 0ireciile generale <05=9 con)use fiecare )e un )irector general9 re%re4int echivalentul )e%artamentelor guvernamentale naionale %rin aceea c rs%un) )e un anumit )omeniu s%ecific" 8rimea lor )e%in)e )e im%ortana atribuiilor9 astfel c9 -n vreme ce 3oint *esearch #enter <care furni4ea4 su%ort tiinific i tehnic %entru a)o%tarea %oliticilor -n 2$= utili4ea4 a%ro/imativ 1!++ )e %ersoane iar 05 %entru Agricultur a%ro/imativ '++9 cele mai mici )irecii au un %ersonal cu%rins -ntre 15+ i 5++" A%roa%e (K3 )in staff-ul #omisiei se ocu% cu conce%erea )e noi legi i %olitici i cu su%ravegherea im%lementrii acestora9 -n vreme ce restul %ersonalului este im%licat -n cercetare9 tra)ucere i inter%retare" 0ei #omisia folosete -n %rinci%al engle4a i france4a -n o%eraiunile 4ilnice9 toate )ocumentele im%ortante trebuie tra)use -n toate cele (3 )e limbi oficiale ale 2$" :erviciile #omisiei se ocu% cu o varietate )e chestiuni e/terne i a)ministrative interne" :erviciile #omisiei se ocu% cu %robleme a)ministrative )e or)in general sau au un man)at s%ecific9 )e e/em%lu combaterea frau)ei sau reali4area )e statistici"
Ta&el 2.1.!4 Comisia European 5 0ireciile 1enerale *i /erviciile 0irecii B015uriC Afaceri economice i financiare <$#6I1= Afaceri Interne <D&8$= Afaceri maritime i %escuit <8A*$= Agricultur i )e4voltare rural <A5*I= AEutor umanitar <$#D&= 7uget <7205= #entrul #omun )e #ercetare <3*#= #ercetare i inovare <*T0= #ombaterea schimbrilor climatice <#LI8A= #omer <T*A0$= #omunicare <#&88= #oncuren <#&8P= 0e4voltare i #oo%erare - $uro%eAi) <0$J#&= $)ucaie i cultur <$A#= $nergie <$1$*= $urostat <$:TAT= $/tin)ere <$LA*5= Im%o4itare i uniune vamal <TA[20= Informatic <0I5IT= Inter%retare <:#I#= @ntre%rin)eri i in)ustrie <$1T*= 3ustiie <32:T=

Ileana Tache - Economie european

/ervicii

8e)iu <$1J= 8obilitate i Trans%orturi <8&J$= &cu%area forei )e munc9 afaceri sociale i inclu4iune <$8PL= Piaa intern i servicii <8A*QT= Politica regional <*$5I&= *esurse umane i securitate <D*= *eele )e #omunicare9 #oninut i Tehnologie <#1$#T= :ntate i consumatori <:A1#&= :ecretariatul-5eneral <:5= :erviciul Instrumente )e Politic $/tern <6PI= Tra)uceri <05T=

Arhive istorice 7iblioteca central 7iroul #onsilierilor )e Politic $uro%ean <7$PA= Infrastructur i logistic - 7ru/elles <&I7= Infrastructur i logistic - Lu/emburg <&IL= &ficiul )e A)ministraie i Plat a 0re%turilor In)ivi)uale <P8&= &ficiul $uro%ean )e Lu%t Antifrau) <&LA6= &ficiul %entru Publicaii <&P= *es%onsabilul cu %rotecia )atelor )in ca)rul #omisiei $uro%ene :erviciul )e au)it intern <IA:= :erviciul Euri)ic <:3=

Secretariatul &eneral A)ministrarea #omisiei revine unui :ecretariat 5eneral numr,n) a%roa%e 5++ )e %ersoane" :arcina :ecretariatului 5eneral este aceea )e a furni4a servicii tehnice i consiliere #omisiei9 )e a %regti %rogramul )e lucru al #omisiei9 %recum i )e a organi4a i coor)ona munca )ireciilor generale i a serviciilor" :ecretarul general %re4i)ea4 -nt,lnirile s%tm,nale ale efilor )e cabinet9 asist la cele s%tm,nale ale comisarilor i coor)onea4 relaiile #omisiei cu alte instituii ale 2$" Aceast %o4iie a fost )einut tim% )e a%roa%e 3+ )e ani )e ctre $mile 1o]l )in 6rana iar )in (++5 este ocu%at )e #atherine 0aC )in Irlan)a9 fost )irector general la %roblemele )e me)iu" Comitetele 8aEoritatea activitii )e )iscutare i stabilire a )etaliilor legilor i %oliticilor %ro%use este lsat -n seama comitetelor )e consultan9 management i reglementare9 care )efinesc fenomenul cunoscut sub numele )e Pcomitologie?" $/ist c,teva sute )e asemenea comitete i subcomitete9 coor)onate )e #omisie i alctuite )in gru%uri mici )e oficiali a%arin,n) )e%artamentelor guvernamentale )in statele membre" #omitetele nu au %uteri formale -n a -m%ie)ica #omisia s -ntre%rin) anumite aciuni9 )ar #omisia ine -ntot)eauna cont )e o%iniile comitetelor9 -n s%ecial ale celor )e consultan" Mo!u( !e (ucru a( Co%i'iei (!

Ileana Tache - Economie european

*es%onsabilitatea central a #omisiei o constituie cea a )e a fi un >gar)ian al tratatelor?" Aceasta este reali4at -n 4 mo)uriH a= b= c= )= Atribuii )e iniiere )e legislaie Atribuii )e im%lementare A)ministrarea finanelor 2$ *elaiile e/terne ale 2$

a= Atribuii )e iniiere )e legislaie #omisia este legal obligat s verifice c %rinci%iile cu%rinse -n tratate sunt -ncor%orate -n %olitici i legi" @n aceast %rivin ea este uneori )escris ca un t"in0 tan0 i ca)ru )e conce%ere a %oliticilor9 asigur,n) -n acelai tim% leaders"ip-ul 2$" #omisia are )re%tul unic )e iniiativ a noii legislaii euro%ene9 %ut,n) veni cu %ro%uneri )e %olitici cu totul noi <aa cum s-a -nt,m%lat -n ca4ul Actului 2nic $uro%ean i al %achetului 0elors %entru 2$8=9 %e care le -naintea4 a%oi s%re a%robare Parlamentului i #onsiliului )e 8initri" Prin vot maEoritar9 colegiul %oate acce%ta o lege9 o %oate res%inge sau trimite -na%oi %entru reformulare sau %oate am,na luarea unei )eci4ii" 0u% ce a trecut )e #olegiu9 legea va fi trimis Parlamentului $uro%ean i #onsiliului )e 8initri" Procesul %oate )ura luni -ntregi sau chiar ani9 iar staff-ul #omisiei va fi im%licat -n fiecare eta%9 el consult,n)u-se larg cu birocraii naionali i cu gru%urile )e interese9 fc,n) %re4entri -n faa #onsiliului )e 8initri i a Parlamentului i reali4,n) %ro%ria cercetare asu%ra im%licaiilor noii msuri legislative <ve4i #aseta ("1="
Caseta 2.14 Legislaia "E 6un)amentele or)inii legale a 2$ sunt furni4ate )e cele ' tratate maEoreH Paris <e/%irat -n %re4ent=9 cele )ou tratate )e la *oma9 Tratatul )e 6u4iune9 Actul 2nic $uro%ean9 8aastricht9 Amster)am9 1isa9 Lisabona" Acestea stabilesc obiectivele i %rinci%iile )e ba4 ale integrrii euro%ene i )escriu <%las,n) i limitele )e rigoare= %uterile instituiilor 2$ i ale statelor membre -n relaiile lor cu 2$" Tratatele au generat mii )e legi in)ivi)uale9 care se %re4int -n 5 forme %rinci%aleH ,e!lementri. Acestea re%re4int cele mai %uternice instrumente legale ale 2$" 0e obicei vi4,n) o arie foarte -ngust9 ele intenionea4 a)esea amen)area sau aEustarea unei legi e/istente" & reglementare este obligatorie -n -ntregime %entru toate statele membre i )irect a%licabil -n sensul c ea nu trebuie trans%us -n legislaia naional" %irecti'e. Acestea sunt obligatorii %entru statele membre -n termenii sco%urilor i obiectivelor9 )ar rm,ne la latitu)inea statelor mo)ul concret )e -n)e%linire" 8ulte au -n ve)ere schiarea liniilor generale )e %olitic9 -n vreme ce altele intesc armoni4area la nivelul 2$" 5uvernele statelor membre trebuie s informe4e comisia asu%ra %lanurilor )e reali4are a obiectivelor )irectivei" %eci?ii. Acestea sunt i ele obligatorii i %ot vi4a unul sau mai multe state membre9 instituii sau chiar in)ivi4i" $le vi4ea4 )e obicei o arie foarte s%ecific i au sco%uri mai )egrab a)ministrative )ec,t legislative" 2nele intenionea4 o%erarea unor mo)ificri ale %uterilor 2$ iar altele sunt emise c,n) #omisia trebuie s arbitre4e )is%ute -ntre statele membre sau cor%oraii"

(.

Ileana Tache - Economie european

,ecomandri sau opinii. Acestea nu au for obligatorie9 )eci este inter%retabil )ac au sau nu efectul unei legi" $le sunt utili4ate -n %rinci%al %entru a convinge sau a furni4a o inter%retare a a%licrii reglementrilor9 )irectivelor sau )eci4iilor" #omisia s-a ba4at )e asemenea %e )ou instrumente a)iionale %entru )e4voltarea %oliticilor" &reen papers sunt lucrri )e )iscutare a unor arii )e %olitic s%ecifice9 a)resate %rilor interesate i vi4,n) solicitarea in%ut-urilor lor" :ubiecte recente au inclus eficiena energetic9 %romovarea unei )iete sntoase i a e/erciiilor fi4ice9 %olitica euro%ean -n materie )e )roguri9 accesul %ublic la )ocumentele 2$" G"ite papers conin %ro%uneri oficiale )e %olitici i aciuni ale #omunitii i ele succe) )e obicei un !reen paper. 2n e/em%lu recent )e H"ite paper )atea4 )in 1 "+("(+1( i se intitulea4 >An Agen)a for A)eGuate9 :afe an) :ustainable Pensions?"

b= Atribuii )e im%lementare &)at ce o lege sau %olitic a fost acce%tat9 #omisia rs%un)e )e im%lementarea acesteia )e ctre statele membre" $a nu are %uterea )e a face )irect acest lucru9 ci trebuie s lucre4e cu a)ministraiile naionale" #omisia %oate colecta informaii )e la statele membre9 monitori4,n) astfel %rogresul %rivin) im%lementareaO %oate a)uce -n faa #urii )e 3ustiie orice stat membru9 cor%oraie sau in)ivi) ce nu se conformea4 s%iritului tratatelor i legilor 2$O iar )ac este necesar %oate im%une sanciuni sau amen4i c,n) o lege nu este im%lementat" 6iecare stat membru este obligat %rin lege s ra%orte4e #omisiei %rogresele -nregistrate -n res%ectarea termenelor i -n -ncor%orarea legii 2$ -n legea naional" 0ac un stat membru nu res%ect termenele9 #omisia %oate emite o averti4are <o scrisoare )e informare oficial B )etter o> 1ormal (otice=9 acor),n)u-i-se tim%ul )e a se conforma B )e obicei a%ro/imativ ( luni" 0ac statul res%ectiv tot nu reuete s se conforme4e9 #omisia %oate emite o ,easoned Opinion9 e/%lic,n) )e ce consi)er c e vorba )e o -nclcare a legii" 0ac nici )e )ata aceasta statul nu s-a conformat9 atunci el %oate fi a)us -n faa #urii $uro%ene )e 3ustiie" @n )ecursul tim%ului9 5recia i Italia au fost rile care au creat cele mai multe %robleme " b= A)ministrarea finanelor -n 2$ #omisia se asigur c toate veniturile 2$ sunt colectate9 Eoac un rol cheie -n conce%erea i )iriEarea bugetului %rin interme)iul #onsiliului )e 8initri i al Parlamentului i a)ministrea4 cheltuielile 2$9 -n s%ecial cele %rivin) PA# i fon)urile structurale" #olectarea veniturilor %resu%une lucrul cu ageniile naionale %entru ca acestea s -neleag un)e sunt generate veniturile9 #omisia asigur,n)u-se c statele membre -i achit contribuiile solicitate" A)ministrarea cheltuielilor 2$ este reali4at alturi )e #urtea Au)itorilor" #omisia autori4ea4 cheltuielile i verific )ac acestea s-au efectuat %entru -n)e%linirea obiectivelor %ro%use" c= *elaiile e/terne ale 2$ #omisia acionea4 ca re%re4entant e/tern %rinci%al al 2$ -n tratativele cu organi4aiile internaionale %recum 1aiunile 2nite9 &8# i &$#0" 0e4baterile %rivin) comerul global sunt su%ravegheate )e ctre #omisie9 care acionea4 -n numele statelor membre" #omisia a )evenit cel mai comun %unct )e contact %entru negociatorii americani i Ea%one4i" #omisia este )e asemenea %unctul )e contact )intre 2$ i restul lumii" Pe msura creterii forei i semnificaiei ('

Ileana Tache - Economie european

2$9 %este 14+ )e guverne i-au )eschis misiuni )i%lomatice -n 7ru/elles9 -n vreme ce #omisia i-a )eschis %este 13+ )e oficii -n alte %ri ale lumii" 2.2 Consiliul "niunii Europene #onsiliul 2$ sau #onsiliul )e 8initri <#8= B vechea )enumire - este forumul -n care minitrii )in guvernele naionale se -nt,lnesc %entru a lua )eci4ii %rivin) legile i %oliticile 2$" Acest organism este a%rtorul intereselor naionale i una )intre cele mai %uternice instituii ale 2$" &)at ce #omisia a %ro%us o nou lege9 #89 -m%reun cu Parlamentul $uro%ean <P$=9 este res%onsabil cu acce%tarea sau res%ingerea %ro%unerii" #onsiliul -m%arte )e asemenea cu P$ res%onsabilitatea a%robrii bugetului 2$9 coor)onea4 %oliticile economice ale statelor membre9 susine %olitica comun e/tern i )e securitate9 su%raveghea4 coo%erarea %oliieneasc i Eu)iciar -n materie )e criminalitate i -ncheie tratate internaionale -n numele 2$" #8 are )eci o combinaie )e funciuni legislative i e/ecutive" @n unele %rivine9 %uterile sale legislative -l fac un fel )e echivalent euro%ean al :enatului :2A9 -n vreme ce P$ Eoac rolul #amerei *e%re4entanilor )in :2A <Douse of *e%resentatives=" 0enumirea )e #8 %oate in)uce -n eroare9 av,n) -n ve)ere c9 )ei toate )eci4iile sale sunt consi)erate ale #onsiliului9 este vorba )e fa%t )e mai multe gru%uri )iferite )e minitri9 -n funcie )e subiectul )iscutat" Astfel9 minitrii )e e/terne se vor -nt,lni %entru a )iscuta afacerile e/terne9 minitrii me)iului %entru a trata %ro%uneri i legi %rivin) me)iul -nconEurtor9 etc" @n ciu)a %uterilor sale9 #onsiliul este mai %uin cunoscut i mai slab -neles )ec,t #omisia sau P$" @nt,lnirile sale se )esfoar -n ca)ru -nchis <)ei multe sunt %re4entate %e Internet= i a e/istat un interes aca)emic sur%rin4tor )e sc4ut -n stu)ierea structurii i %roceselor #8" Atunci c,n) maEoritatea euro%enilor se g,n)esc la 2$9 ei au -n minte #omisia9 uit,n) c aceasta %oate reali4a %uine lucruri fr su%ortul #onsiliului" #on)ucerea general a #8 este asigurat )e ctre %ree)inie9 care nu este )einut )e o %ersoan9 ci )e un statO fiecrui stat -i vine r,n)ul %rin rotaie9 e/ercit,n) con)ucerea tim% )e ase luni" Aceasta confer statelor o%ortunitatea )e a -nscrie %e agen) %roblemele lor favorite9 )e a-i %une am%renta asu%ra lucrului i con)ucerii 2$ i a )e a re%re4enta 2$ -n tratativele cu alte ri" 8unca )e 4i cu 4i a #onsiliului este su%ravegheat )e #omitetul *e%re4entanilor Permaneni <cunoscut )u% acronimul su france4 #ore%er=9 care conce%e i maEoritatea )eci4iilor cheie" Av,n) -n com%onena sa re%re4entanii %ermaneni ai statelor membre9 #ore%er constituie una )intre cele mai influente instituii ale sistemului )e guvernan al 2$9 )ei muli euro%eni )e abia contienti4ea4 e/istena sa" &%iniile sunt -m%rite -n %rivina caracterului interguvernamental sau su%ranaional al #onsiliului9 )e4baterile com%lic,n)u-se )in cau4a schimbrii rolului9 %uterilor i meto)elor sale )e lucru" 8o)ificarea %roce)urilor )e vot au alterat -n tim% %rioritile #onsiliului9 oblig,n) statele membre s lucre4e -m%reun %entru a se %une )e acor)9 ceea ce a accentuat ten)ina su%ranaional" @n acelai tim%9 -n ultimii ani s-a manifestat ten)ina creterii influenei #onsiliului -n ra%ort cu cea a #omisiei9 ceea ce a -ntrit latura interguvernamental a 2$" &cur i' oric #8 <-n mo) oficial #onsiliul 2$= s-a )e4voltat )in #onsiliul :%ecial al 8initrilor )in #$#&9 care a fost creat la insistena rilor 7enelu/ )e a-i a%ra interesele lor naionale -n faa )ominaiei 6ranei9 5ermaniei i Italiei" @ntruc,t membrii si %roveneau )in minitrii guvernelor naionale9 #onsiliul #$#& a furni4at un echilibru interguvernamental -n ra%ort cu caracterul su%ranaional al @naltei Autoriti" 2n #onsiliu )e 8initri se%arat a fost creat -n 1'5. %entru #$$9 -n care i)eea a%rrii intereselor naionale a %rins i mai mult teren %rin sistemul votului %on)erat B menit s -m%ie)ice 3+

Ileana Tache - Economie european

statele mai mari s le co%leeasc %e cele mai mici" #onsiliul cu%rin)ea )oar state membre9 )ar e/istau -n total 1! voturiH c,te 4 %entru %rimele trei mari economi9 c,te ( %entru 7elgia i &lan)a i 1 %entru Lu/emburg" @n ca4ul votului sim%lu maEoritar9 cele trei ri mari %uteau uor s obin ce )oreau -n )efavoarea celor trei ri mici9 )ar anumite )eci4ii solicitau o maEoritatea calificat9 -nsemn,n) c o msur necesita 1( voturi )e la cel %uin %atru state %entru a fi a)o%tat" Aceasta nu numai c %roteEa statele mici i statele mari unele fa )e altele9 )ar -n acelai tim% le -ncuraEa s lucre4e -m%reun" #a re4ultat al Tratatului )e 6u4iune9 a fost creat -n 1' ! un singur #onsiliu )e 8initri" Anumite evoluii au contribuit la -ntrirea %uterii i influenei #8H - $l a a)o%tat tot mai mult acor)uri i recoman)ri fr caracter obligatoriu9 %e care #omisia a gsit )ificil s le ignoreO - #um interesele i aria )e cu%rin)ere a 2$ s-au )e4voltat9 at,t #omisia c,t i #onsiliul au )evenit mai im%licate -n noi )omenii )e %olitic neaco%erite )e ctre tratateO - Pree)inia #8 a )evenit i ea un as%ect tot mai im%ortant al sistemului )e a)o%tare a )eci4iilor 2$ i sursa multor iniiative cheie cum ar fi uniunea economic i monetar i %olitica e/tern" Prin mo)ificrile a)use )e Actul 2nic $uro%ean9 #8 a trebuit s -m%art mult )in autoritatea )e luare a )eci4iilor cu P$9 cele )ou instituii )evenin) co-legislatoare ale 2$" & ruc ur #8 are se)iul -n cl)irea 3ustus Li%sius )in 7ru/elles9 vi4avi )e 7erlaCmont9 se)iul #omisiei $uro%ene" #onsiliul are %atru com%onente %rinci%ale i anumeH - Consiliile minitrilor %ro%riu-4ise - Comitetul ,epre?entanilor $ermaneni - $reedinia - Secretariatul &eneral. Consiliile 0ei c,n)va au e/istat a%roa%e )ou4eci )e )iferite consilii tehnice <sau Pconfiguraii?= care erau incluse -n )enumirea general )e #onsilii )e 8initri9 numrul a fost re)us -n %re4ent la 4ece formaiuniH - Agricultur i %escuit - #om%etitivitate <%ia intern9 in)ustrie9 cercetare i s%aiu= - Afaceri economice i financiare <$cofin= - $)ucaie9 tineret9 cultur i s%ort - &cu%are9 %olitic social9 sntate i consumatori - 8e)iu - Afaceri generale - Afaceri e/terne - 3ustiie i afaceri interne - Trans%orturi9 telecomunicaii i energie #onsiliul se reunete -n aceste 4ece formaiuni9 -n funcie )e subiectele )e4btute" 0e e/em%lu9 formaiunea $)ucaie9 tineret9 cultur i s%ort cu%rin)e minitrii e)ucaiei9 formaiunea Afaceri $/terne %e minitrii afacerilor e/terne9 "a"m")" Comitetul ,epre?entanilor $ermaneni 31

Ileana Tache - Economie european

Acest comitet <#ore%er= %regtete lucrrile #onsiliului i este alctuit )in re%re4entanii statelor membre care lucrea4 -n 7ru/elles i )in asistenii acestora" Activitatea #ore%er este la r,n)ul ei %regtit )e %este 15+ )e comitete i gru%uri )e lucru formate )in )elegai ai statelor membre" @ntre acestea9 anumite comitete au rolul s%ecific )e a asigura coor)onarea i a oferi e/%erti4 -ntr-un anumit )omeniu9 ca )e e/em%lu #omitetul economic i financiar9 #omitetul %olitic i )e securitate <res%onsabil cu monitori4area situaiei internaionale -n )omeniul %oliticii comune e/terne i )e securitate i cu asigurarea9 sub autoritatea #onsiliului9 a su%ravegherii %olitice i con)ucerii strategice -n ca)rul o%eraiunilor )e gestionare a cri4elor= i #omitetul )e coor)onare9 -nsrcinat cu %regtirea lucrrilor -n )omeniul coo%errii %oliieneti i Eu)iciare -n materie %enal" $reedinia Pree)inia #8 <i a #onsiliului $uro%ean= este )einut nu )e o %ersoan ci )e o ar9 fiecrui stat membru venin)u-i r,n)ul %entru un man)at )e luni9 care -nce%e fie -n ianuarie fie -n iulie -n fiecare an" *es%onsabilitile %ree)iniei sunt urmtoareleH - Pregtete i coor)onea4 activitatea #onsiliului $uro%ean i a #8 i stabilete agen)a )e lucru a a%ro/imativ (+++ )e -nt,lniri9 cele mai im%ortante fiin) cele ale #8O - AranEea4 i con)uce -nt,lnirile #8 i ale #ore%er i re%re4int #onsiliul -n relaiile cu alte instituii ale 2$O - 8iElocete i %romovea4 coo%erarea )intre statele membre" *e4ultatele %ree)iniei sunt msurate %rin gra)ul -n care reuete s -ncuraEe4e -nelegerea i s construiasc un consens -ntre statele membre ale 2$ i %rin numrul )e acor)uri %e care euea4 -n a le interme)iaO - :u%raveghea4 %olitica e/tern a 2$ tim% )e luni9 re%re4int 2$ %e scena mon)ial9 coor)onea4 %o4iiile statelor membre la conferinele i negocierile internaionale -n care 2$ este im%licat i <-m%reun cu %ree)intele #omisiei $uro%ene= re%re4int 2$ la -nt,lnirile cu %ree)intele :2A i la -nt,lnirile anuale ale gru%ului rilor in)ustriali4ateO - #on)uce summit-urile #onsiliului $uro%ean" Tabelul ("("1 %re4int rotaia %ree)iniei #onsiliului 2$ %entru %erioa)a (+11-(+1'"
Ta&el 2.2.14 )re*edinia Consiliului "E :n perioada 2 1152 1; An (+11 (+1( (+13 (+14 (+15 (+1 (+1! (+1. (+1' )rima Dumtate 2ngaria 0anemarca Irlan)a 5recia Letonia &lan)a 8alta $stonia Austria A doua Dumtate Polonia #i%ru Lituania Italia Lu/emburg :lovacia 8area 7ritanie 7ulgaria *om,nia

Secretariatul &eneral

3(

Ileana Tache - Economie european

Acesta re%re4int %artea birocratic a #onsiliului9 alctuit )in a%ro/imativ (5++ )e membri aflai -n 7ru/elles9 mare %arte )in ei fiin) un staff )e translatori i )e servicii" &ficiul este con)us )e un secretar general numit %entru un man)at )e 5 ani" :ecretariatul general %regtete -nt,lnirile #89 ale #ore%er i ale #onsiliului $uro%eanO consilia4 %ree)iniaO furni4ea4 consiliere legal %entru #onsiliu i #ore%erO a)ministrea4 bugetul #onsiliului" Mo!u( !e (ucru a( Con'i(iu(ui #onsiliul are un ansamblu )e res%onsabiliti s%ecifice9 inclu4,n) su%ravegherea -ncercrilor )e coor)onare a %oliticilor economice ale statelor membre <care se reali4ea4 -n %rinci%al %rin $cofin=9 semnarea tratatelor internaionale -n numele 2$9 a%robarea <-m%reun cu Parlamentul $uro%ean= bugetului 2$9 %romovarea %oliticii comune e/terne i )e securitate i coor)onarea coo%errii )intre curile )e Eustiie naionale i forele %oliieneti -n materie )e criminalitate" 0ar res%onsabilitatea sa %rimar este ceea )e a )eci)e9 alturi )e P$9 care %ro%uneri )e noi legi euro%ene vor fi sau nu a)o%tate" *euniunile #8 sunt %re4i)ate astfelH #onsiliul care -i reunete %e minitrii afacerilor e/terne este %re4i)at %ermanent )e aceeai %ersoan9 res%ectiv @naltul *e%re4entant %entru %olitica e/tern i )e securitate comun" Toate celelalte reuniuni sunt %re4i)ate )e ministrul )e resort )in ara care )eine %ree)inia 2$ -n momentul res%ectiv" 0e e/em%lu9 -n situaia -n care #onsiliul )e me)iu se reunete -n intervalul -n care *om,nia )eine %ree)inia 2$9 reuniunea va fi %re4i)at )e ministrul rom,n al me)iului" Av,n) -n ve)ere c #8 este un loc )e -nt,lnire a intereselor naionale9 cheia -nelegerii mo)ului su )e funcionare %oate fi gsit -n termeni %recum compromis# ne!ociere i diplomaie. 8initrii sunt a)esea figuri %olitice )e marc -n rile lor9 astfel c sunt clar animai )e interese %olitice naionale" Ain,n) cont )e fa%tul c ei sunt i motivai i)eologic9 )eci4iile #onsiliului vor fi influenate )e %on)erea relativ a orientrii )e st,nga9 )e )rea%ta sau )e centru" Autoritatea )iferiilor minitri va )e%in)e )e asemenea -ntr-o anumit msur )e stabilitatea %arti)ului )e guvernm,nt sau a coaliiei )in statele lor )e origine" Toi aceti factori se combin %entru a-i -m%inge %e minitri -n multe )irecii )iferite i %entru a nega #onsiliului acel gen )e consisten i regularitate )e care se bucur #omisia'" @n general9 #onsiliul 2$ a)o%t )eci4iile a%lic,n) regula PmaEoritii calificate?" #u c,t %o%ulaia unei ri este mai numeroas9 cu at,t ara res%ectiv va )is%une )e mai multe voturi" @n realitate -ns numrul voturilor nu este strict %ro%orional cu %o%ulaia9 ci %on)erat -n favoarea rilor cu mai %uini locuitori <ve4i Tabelul ("("(="
Ta&el 2.2.24 Numrul de voturi :n sistemul maDoritii cali'icate -ara 5ermania 8area 7ritanie 6rana Italia :%ania Polonia *om,nia &lan)a 5recia *e%ublica #eh
'

Numr voturi (' (' (' (' (! (! 14 13 1( 1(

-ara 7ulgaria :ue)ia :lovacia 0anemarca 6inlan)a Irlan)a Lituania Letonia :lovenia $stonia

Numr voturi 1+ 1+ ! ! ! ! ! 4 4 4

Pentru o anali4 )etaliat a activitii #89 ve4i :herrington <(+++=9 DaCes-*enshaL an) Sallace <(++ = i #hristiansen <(++ =9

33

Ileana Tache - Economie european

7elgia 2ngaria Portugalia Austria

1( 1( 1( 1+

#i%ru Lu/emburg 8alta T,TAL

4 4 3 !<#

8aEoritatea calificat este -n)e%linit -n ca4ul -n careH - maEoritatea celor (! )e ri membre <uneori chiar i (K3= votea4 -n favoarea )eci4ieiO - se -ntrunesc cel %uin (55 )in cele 345 )e voturi" @n %lus9 orice stat membru %oate cere s se verifice )ac maEoritatea -ntrunit re%re4int cel %uin (F )in totalul %o%ulaiei" @n ca4 contrar9 %ro%unerea nu %oate fi a)o%tat" @n )omenii cu caracter sensibil9 ca )e %il) securitatea9 afacerile e/terne i im%o4itarea9 )eci4iile #onsiliului trebuie su%use regulii unanimitii" Aceasta -nseamn c fiecare ar are )re%t )e veto" 0in anul (+14 va fi intro)us sistemul )e vot cu )ubl maEoritate" Pentru ca o %ro%unere s fie a)o%tat9 va fi nevoie s se -ntruneasc )ou ti%uri )e maEoritateH a rilor <cel %uin 15= i a %o%ulaiei 2$ <rile care se e/%rim -n favoarea %ro%unerii trebuie s re%re4inte cel %uin 5F )in %o%ulaia 2$=" 2.! )arlamentul European Parlamentul $uro%ean <P$= este braul legislativ al 2$9 res%onsabil cu )e4baterea9 amen)area i votarea %ro%unerilor )e noi legi euro%ene" 0istribuin)u-i tim%ul )e lucru -ntre :trasbourg i 7ru/elles9 cei !3 )e membri ai si sunt alei )in toate cele (! se state ale 2$ %e termen )e 5 ani" #u toate c %ose) autoritatea moral %rovenit )in fa%tul c este singura instituia a 2$ cu membri alei -n mo) )irect9 Parlamentului $uro%ean -i li%sesc trei %uteri )efinitorii ale unui organ legislativH 1" nu %oate intro)uce )irect %ro%uneri )e noi legiO (" nu %oate %romulga legi singurO 3" nu %oate -ncasa venituri" Parlamentul %oate cere comisiei s %ro%un o nou lege sau %olitic9 -m%arte atribuii cu #8 -n %rivina a%robrii %ro%unerilor legislative i a bugetului 2$9 trebuie s a%robe i %oate res%inge com%onena #omisiei i %oate )e asemenea s-i e/ercite un )re%t )e veto asu%ra a%licaiilor la calitatea )e membru al 2$" 0e%utaii euro%eni )in Parlament a%arin urmtoarelor gru%ri %oliticeH

34

Ileana Tache - Economie european

&cur i' oric Jiaa P$ -nce%e -n se%tembrie 1'5( sub numele )e A)unarea #omun a #$#&" A)unarea s-a -ntrunit -n :trasbourg i9 cu toate c Tratatul )e la Paris %reve)ea %osibilitatea ca membrii A)unrii s fie -n cele )in urm alei -n mo) )irect9 aceasta a constat iniial )in !. )e membri numii )e legislaturile naionale ale celor state membre ale #$#&" A)unarea nu avea %rerogative -n a face legi %entru #$#& i nici mcar nu %utea influena %rocesul )e a)o%tare a legilor9 care rm,nea -n sarcina #8" :ingura sa %utere semnificativ era abilitatea )e a obliga @nalta Autoritate a #$#& s se retrag %rintr-un vot )e cen4ur9 )ar aceast %utere nu a fost nicio)at utili4at" A)unarea a )evenit astfel )oar ceva mai mult )ec,t un forum consultativ %entru )iscutarea %ro%unerilor @naltei Autoriti" #rearea sa -ns a fost o trea%t ctre ceea ce avea )evin ulterior P$" Tratatele )e la *oma nu au creat a)unri se%arate %entru #$$ i $uratom9 )ar au transformat A)unarea #omun a #$#& -n A)unarea Parlamentar $uro%ean reunit" Puterile au s%orit %rin acor)area unei res%onsabiliti comune cu #8 asu%ra bugetului9 )ar sugestiile sale %rivin) amen)amente ale legilor i %oliticilor #$$ nu erau obligatorii" @n anul 1' ( A)unarea a fost re)enumit P$9 )ar -n ciu)a simbolului acestei schimbri9 Parlamentul continua s fie alctuit )in membri numii )e legislaturile naionale )in %ro%riii membri ai acestora9 aranEament cu )ou efecte im%ortanteH -n %rimul r,n)9 )oar %ro-euro%enii s-au oferit %entru a fi numii -n P$O -n al )oilea r,n)9 -ntruc,t membrii P$ <8P$= erau i membrii ai Parlamentelor naionale9 ei au %us interesele naionale )easu%ra celor euro%ene9 -n %rinci%al %entru c funciile lor -n ara )e origine )e%in)eau )e su%ortul votanilor" 0re%t re4ultat9 P$ a fost v4ut ca o instituie euro%ean inci%ient9 trebuin) )e atunci ) munceasc )in greu %entru a schimba aceast imagine i %entru a c,tiga mai mult %utere i cre)ibilitate" Parlamentul a fost un su%orter entu4iast al alegerilor )irecte9 %reve)ere cu%rins -n Tratatul )e la *oma9 )ar #8 s-a o%us acestei i)ei -n )ecursul anilor 1' + i la -nce%utul anilor 1'!+" 8otivul a fost legat )e ten)ina ctre su%ra-naionalism i )e hotr,rea #onsiliului <i a 35

Ileana Tache - Economie european

unor li)eri naionali %recum #harles )e 5aulle= )e a-i im%une %unctul )e ve)ere asu%ra %rocesului )eci4ional" 0oar -n anul 1'! #onsiliul $uro%ean i-a schimbat -n sf,rit %o4iia9 alegerile )irecte in,n)u-se %entru %rima )at -n iunie 1'!'" 8P$ fiin) acum alei -n mo) )irect ca re%re4entani ai cetenilor 2$ i %artici%,n) la :esiuni )eschise9 %uteau s e/%rime interesele votanilor" Pe msura a)errii )e noi ri la #$$K2$9 numrul 8P$ a crescut )e la 41+ -n 1'!+ la !.5 -n (++! <ve4i Tabelul ("3"1="
Ta&el 2.!.14 Cre*terea numrului 2)E An 1'5( 1'5. 1'!3 1'! 1'.1 1'. 1''4 1''5 (++4 Numr mem&ri !. 14( 1'. 41+ 434 51. 5 ! ( !3( ,&servaii A)unarea #omun a #$#& A)unarea Parlamentar a #omunitilor $uro%ene 5 locuri a)ugate %entru 8area 7ritanie9 0anemarca i Irlan)a 1umrul 8P$ a crescut -n antici%area %rimelor alegeri )irecte (4 locuri a)ugate %entru 5recia .4 locuri a)ugate %entru Portugalia i :%ania AEustri legate )e reunificarea german 5' locuri a)ugate %entru Austria9 6inlan)a i :ue)ia *econfigurarea )istribuiei locurilor i 1 ( locuri a)ugate %entru #i%ru9 *e%ublica #eh9 $stonia9 2ngaria9 Letonia9 Lituania9 8alta9 Polonia9 :lovacia i :lovenia A)erarea 7ulgariei i a *om,niei 1umr agreat %entru alegerile )in (++'

(++! (++'

!.5 !3

Pe msura mririi numrului membrilor9 au crescut i %uterile Parlamentului" 8o)ificrile )in anii 1'!+ au conferit -m%rirea res%onsabilitii -ntre P$ i #8 asu%ra bugetului #omunitii9 -nsemn,n) c <-n ca)rul anumitor limite= Parlamentul %utea s creasc sau s re)uc cheltuielile9 s le re)istribuie -ntre )iferitele sectoare bugetare9 s res%ing -n totalitate bugetul anual i s )etermine mo)ul -n care #omisia a cheltuit banii votai -n buget" 0ei aceasta a fost %rima -m%reEurare -n care Parlamentului i s-a acor)at o %utere legislativ real9 )oar -n 1'.+ o )eci4ie a #urii )e 3ustiie a s%orit -ntr-a)evr %rerogativele legislative ale P$" Actul 2nic $uro%ean i Tratatul )e la 8aastricht au )at i ele mai mult %utere P$ -ntr-un numr crescut )e arii ale %oliticii" Tratatul )e la Lisabona acor) P$ com%etene mai mari la nivel legislativ9 acesta av,n) for )eci4ional -n a%roa%e toate )osarele legale" Proce)ura )e co-)eci4ie a Parlamentului i a #8 este e/tins cu %este 4+ )e )omenii9 inclu4,n) agricultura9 imigrarea legal i fon)urile structurale" Tratatul )e la Lisabona -mbuntete ca%acitatea Parlamentului i a 2niunii )e a aciona" #,n) $uro%a i restul lumii -nt,m%in %robleme %recum globali4area9 schimbarea climatic9 sigurana energiei i terorismul9 nici un stat nu le %oate face fa singur" 0oar acion,n) -ntr-o manier eficient9 trans%arent i coerent va %utea $uro%a rs%un)e nevoilor 3

Ileana Tache - Economie european

cetenilor si" @n acest sens9 Tratatul )e la Lisabona %regtete Parlamentul %entru %roblemele %re4ente i viitoare" & ruc ura Parlamentul este alctuit )intr-o singur camer9 membrii si fiin) alei %rin sufragiu universal %entru un man)at )e 5 ani ce %oate fi re-nnoit" P$ activea4 -n trei orae )iferiteH #amera %arlamentar este situat -n :trasbourg B 6rana" @n :trasbourg sunt inute sesiunile %lenare9 )ar aici %arlamentarii se -nt,lnesc )oar %entru trei sau %atru 4ile -n fiecare lun <cu e/ce%ia lunii august9 c,n) maEoritatea euro%enilor au vacan=" #omitetele %arlamentare se -nt,lnesc -n 7ru/elles %entru )ou s%tm,ni -n fiecare lun <cu e/ce%ia lunii august=" Aici au loc maEoritatea negocierilor i )iscuiilor9 comitetele %arlamentare fiin) relativ bine frecventate9 s%re )eosebire )e -nt,lnirile )in :trasbourg9 un)e %ot fi v4ute )estule locuri neocu%ate -n sal" Aceasta se )atorea4 )ificultii )e%lasrii -n locaii )iferite" :ecretariatul a)ministrativ este am%lasat -n Lu/emburg" Aici lucrea4 35++ )e %ersoane B staff su%ort al Parlamentului9 )intre care %este o treime se ocu% )e tra)ucere i inter%retare" Parlamentul const -n trei mari %ri com%onenteH - $reedintele - Comitetele parlamentare - Mem*rii $arlamentului $reedintele P$ este con)us )e un %ree)inte9 care trebuie s fie un 8P$ i ales )e ceilali 8P$ %entru un man)at re-nnoibil )e )oi ani i Eumtate <)eci Eumtate )in )urata unui man)at )e %arlamentar=" Acesta %re4i)ea4 )e4baterile )in sesiunile %lenare9 semnea4 bugetul 2$ i toate %ro%unerile legislative hotr,te %rin co-)eci4ie9 -naintea4 %ro%unerile ctre comitete i re%re4int Parlamentul -n relaiile cu alte instituii" Pree)intele %re4i)ea4 i -nt,lnirile #onferinei Pree)inilor i 7iroul P$" $/ist i 14 vice%ree)ini alei )e asemenea %entru man)ate )e )oi ani i Eumtate i care -l %ot -nlocui %e %ree)inte la )iferitele -nt,lniri" 0ac Parlamentul ar avea un %arti) maEoritar9 atunci9 a%roa%e inevitabil9 %ree)intele ar trebui s a%arin acelui %arti)" 0ar -n absena unor maEoriti clare %ree)inii au fost numii %,n acum %rin negocierea )intre %arti)e" Tabelul ("3"( %re4int toi %ree)inii P$"
Ta&el 2.!.24 Lista pre*edinilor )E

3!

Ileana Tache - Economie european

Pree)intele P$ %oate fi com%arat cu :%eaNer-ul #amerei *e%re4entanilor )in :2A9 )ar e/ist i )eosebiri semnificative" Li%sa unei maEoriti -n P$ -nseamn c %ree)intele are o tent mai %uin %olitic )ec,t :%eaNer-ul9 care a%arine %arti)ului maEoritar i lucrea4 -n sco%ul asigurrii -n)e%linirii obiectivelor %arti)ului -n #amer" :%earNer-ul are )e asemenea un rol %olitic %uternic eman,n) )in relaia sa cu %ree)intele :2A" :%eaNer-ul fie su%raveghea4 %rogramele legislative %re4i)eniale <)ac este )in acelai %arti) cu %ree)intele=9 fie acionea4 ca centru al o%o4iiei fa )e %ree)inte <)ac cei )oi a%arin unor %arti)e )iferite=" Pree)inii P$ au fost -n general %arti4ani i chiar naionaliti9 )at sunt totui limitai )e necesitatea construirii s%riEinului %entru )iferite %arti)e %olitice" Problemele organi4atorice -n P$ sunt a)resate )e trei gru%uriH 1" #onferina %ree)inilor Av,n) -nt,lniri )e )ou ori %e lun9 aceasta a)uce laolalt %ree)intele i li)erii tuturor formaiunilor %olitice )in Parlament" $a )eci)e %rogramul i agen)a )e lucru a sesiunilor %lenare i a)ministrea4 sistemul #omitetelor9 mrimea i termenii lor )e referin" (" 7iroul P$ $ste alctuit )in %ree)intele P$ i )in vice%ree)ini i funcionea4 ca un consiliu )e con)ucere9 rs%un4,n) )e %roblemele a)ministrative9 organi4atorice i )e %ersonal9 ca i )e bugetul P$" 3" #onferina con)uctorilor #omitetelor Aceasta se -ntrunete lunar i a)uce laolalt %e con)uctorii comitetelor %arlamentare <#ommittee #hairs= %entru )iscutarea chestiunilor )e organi4are i %entru schiarea agen)elor )e lucru %lenare" Comitetele parlamentare #a i -n #ongresul american9 o mare %arte )in munca )e )etaliu a P$ este reali4at -ntr-o serie )e comitete -n care 8P$ se a)un %entru a )iscuta i amen)a %ro%unerile legislative" 1umrul comitetelor %ermanente a s%orit %e msura creterii )imensiunilor P$9 aEung,n) -n %re4ent la ((" #omitetele se -ntrunesc )e obicei la 7ru/elles9 un)e anali4ea4 -ntreaga legislaie nou relevant %entru )omeniile lor" 0enumirile #omitetelor reflect %rioritile integrrii euro%ene <ve4i Tabelul ("3"3=
Ta&el 2.!.!4 Comitetele )E 1" (" 3" 4" 5" " !" ." '" 1+" 11" 1(" 13" 14" 15" 1 " 1!" 1." Afaceri e/terne 0e4voltare #omer internaional 7uget #ontrol bugetar Afaceri economice i monetare Locuri )e munc i afaceri sociale 8e)iu9 sntate %ublic i securitate alimentar In)ustrie9 cercetare i energie Piaa intern i %rotecia consumatorilor Trans%ort i turism 0e4voltare regional Agricultur i )e4voltare rural Pescuit #ultur i e)ucaie Afaceri Euri)ice Liberti civile9 Eustiie i afaceri interne Afaceri constituionale

3.

Ileana Tache - Economie european

1'" (+" (1" (("

0re%turile femeilor i egalitatea )e gen Petiii 0re%turile omului :ecuritate i a%rare

Mem*rii $arlamentului 0ac -n (++! numrul euro-%arlamentarilor era )e !.59 -nce%,n) cu alegerile )in (++' acesta a fost re)us la !3 <ve4i Tabelul ("3"4=

Ta&el 2.!.<4 0istri&uia locurilor :n )E -ara 5ermania 8area 7ritanie 6rana Italia :%ania Polonia *om,nia &lan)a 5recia 7elgia Portugalia *e%ublica #eh 2ngaria :ue)ia Austria 7ulgaria :lovacia 0anemarca 6inlan)a Irlan)a Lituania Letonia :lovenia $stonia #i%ru Lu/emburg Total 2 '' !. !. !. 54 54 35 (! (4 (4 (4 (4 (4 1' 1. 1. 14 14 14 13 13 ' ! $ 2 '' !( !( !( 5+ 5+ 33 (5 (( (( (( (( (( 1. 1! 1! 13 13 13 1( 1( . ! ;

5 $8#

5 $!(

0istribuia locurilor se face a%ro/imativ %e ba4a mrimii %o%ulaiei9 statele mai mari fiin) sub-re%re4entate iar statele mai mici su%ra-re%re4entate" Lu,n) o me)ie %entru 2$ -n ansamblul su9 ar trebui s fie un 8P$ la (5"+++ )e euro%eni" 5ermanii9 france4ii i britanicii sunt -ns sub-re%re4entai <cu !!+"+++ B .35"+++ )e %ersoane la un 8P$=9 -n tim% ce malte4ii i lu/emburghe4ii sunt su%ra-re%re4entai <cu .+"+++ B .3"+++ )e %ersoane la un 8P$=" Mo!u( !e (ucru a( Par(a%en u(ui Legislaturile )emocratice convenionale )ein %ractic mono%olul asu%ra intro)ucerii9 amen)rii i a)o%trii )e noi legi <)ei a)o%tarea final este -n mo) normal su%us s%re semnare efului statului=" 1u este -ns ca4ul P$9 care9 )atorit eforturilor statelor membre )e a-i menine 3'

Ileana Tache - Economie european

%uterile -n #89 a rmas cu o mi/tur )e %rerogative oficiale i neoficiale9 )e la cele mai ne-nsemnate la cele mai im%ortante" Aceste %rerogative se e/ercit asu%ra a trei )irecii %rinci%aleH 1" asu%ra legislaieiO (" asu%ra bugetului i 3" asu%ra celorlalte instituii ale 2$" 0iferitele %roce)uri )e lucru ale Parlamentului )e%in) )e s%ecificul )omeniului la care se ra%ortea4 <ve4i Tabelul ("3"5="

Ta&el 2.!.#4 )arlamentul European 5 )roceduri *i politici selectate Proce)ura #onsultrii se a%lic -nH Agricultur #om%etitivitate 0iscriminare Politic economic #etenia 2$ Poliie i coo%erare Eu)iciar Trans%ort *evi4uire tratate Ji4e9 a4il9 imigrare Proce)ura #o-)eci4iei se a%lic -nH Protecia consumatorului #ultur #oo%erare vamal $)ucaie &cu%are 8e)iu 6on)ul :ocial $uro%ean :ntate #ercetare Piaa intern $/clu4iune social *eele trans-euro%ene Trans%aren Instruire %rofesional Proce)ura a%robrii se a%lic -nH $/tin)ere Proce)ura )e alegere a P$ 7anca #entral $uro%ean Acor)uri internaionale 6on)uri structurale

2.< Curtea European de 7ustiie #urtea $uro%ean )e 3ustiie <#$3= este braul legal al 2$9 fiin) -nsrcinat cu su%ravegherea >constituionalitii? tuturor legilor 2$9 a conformitii cu tratatele a oricrui acor) internaional -ncheiat )e 2$9 cu oferirea )e clarificri curilor naionale -n ca4urile -n care

4+

Ileana Tache - Economie european

se %une %roblema inter%retrii legii 2$ i cu re4olvarea )is%utelor im%lic,n) instituiile 2$9 statele membre9 in)ivi4ii i cor%oraiile" #urtea are se)iul -n Lu/emburg i are (! )e Eu)ectori numii %e termene )e ani re-nnoibile" #um atribuiile curii au s%orit9 au fost create i curi subsi)iare B o Curte de $rim nstan a fost stabilit -n 1'.' %entru a trata ca4urile mai %uin com%licate iar Iri*unalul Ser'iciului Ci'il al UE a fost -nfiinat -n anul (++4 %entru a soluiona )is%utele im%lic,n) instituiile 2$ i staff-ul lor" #ontribuia #urii la %rocesul )e integrare euro%ean a fost esenial9 av,n) -n ve)ere c fr un cor% )e lege ce %oate fi inter%retat uniform i a%licat %e -ntreg cu%rinsul 2$9 2niunea ar avea o slab autoritate9 iar )eci4iile i %oliticile sale ar fi arbitrare i inconsistente" Lucr,n) la elaborarea unui asemenea cor% )e lege9 #urtea )e 3ustiie <%oate instituia euro%ean cu cel mai %ronunat caracter su%ranaional= a fost un actor cheie -n %romovarea integrrii <5heorghe9 (++.=" :%re )eosebire )e #urtea :u%rem a :2A9 care -i -ntemeia4 hotr,rile %e revi4uirea Euri)ic a #onstituiei9 #$3 nu a avut %,n acum o constituie -n s%atele legilor i tratatelor acumulate i agreate )e statele membre" 0ar tratatele au necesitat inter%retri i clarificri %e care le-a reali4at #$3" Dotr,rile sale au stabilit c Tratatul )e la *oma re%re4int un instrument constituional ce im%une obligaii comune )irecte le statelor membre9 au %ostulat %rimatul legii 2$ i au sim%lificat semnificativ )esv,rirea %ieei unice" 0eci4iile #urii au avut un im%act semnificativ asu%ra unei mari varieti )e %robleme9 cum ar fiH libera micare a %ersoanelor9 banilor9 bunurilor i serviciilorO relaiile e/terne ale 2$O %olitica -n )omeniul concureneiO )re%turile omuluiO egalitatea )e genO comerul e/tern" @n ciu)a contribuiei sale maEore la %rocesul i obiectivele integrrii euro%ene9 activitatea curii a atras9 -n mo) sur%rin4tor9 %uin atenie sau anali4 %olitic" #um interesul %ublic s-a concentrat asu%ra #omisiei i a #89 #urtea i-a )esfurat -n tcere activitatea )e inter%retare a legii 2$9 membrii si rm,n,n) cei mai %uin cunoscui )intre toi actorii )e con)ucere ai sistemului 2$" :%re )eosebire )e Eu)ecile #urii :u%reme a :2A9 care generea4 a)esea subiecte )e )e4batere la nivel naional9 hotr,rile #$3 atrag %uin atenie %ublic" &cur i' oric #urtea a fost -nfiinat -n 1'5( )re%t #urte )e 3ustiie a #$#&9 cu menirea )e urmri res%ectarea Tratatului )e la Paris i )e a veghea asu%ra legalitii )eci4iilor luate )e @nalta Autoritate a #$#& ca rs%uns la %l,ngerile -naintate fie )e ctre statele membre9 fie )e in)ustriile naionale ale crbunelui i oelului" Tratatul )e la Paris a constituit )eci %rima surs )e autoritate a #urii" @n )ecursul scurtei sale e/istene9 a luat un numr )e 13! )eci4ii9 multe )intre ele fiin) -nc relevante -n %re4ent" Tratatele )e la *oma au creat curi se%arate %entru #$$ i $uratom9 )ar un acor) )e subsi)iaritate a oferit Euris)icia asu%ra tratatelor unei #uri )e 3ustiie comune a #omunitilor $uro%ene9 format )in ! membri" Acetia erau numii )e #8 la recoman)area statelor statelor membre" $i au)iau ca4uri im%lic,n) )is%ute -ntre instituiile comunitare i statele membre9 ver)ictele lor fiin) finale" Pe msura e/tin)erii activitii #omunitii i a creterii numrului )e membri -n anii 1'!+ i 1'.+9 au s%orit i %uterea9 aria )e cu%rin)ere i -nsemntatea #urii )e 3ustiie" 0ei luarea )eci4iei -n 2$ se -nv,rtea -n Eurul a/ei #omisiei i a #89 #urtea a a)o%tat hotr,ri cu consecine mult mai mari %entru %rocesul )e integrare euro%ean" Structur #$3 are se)iul -ntr-un ansamblu )e cl)iri )in #entre $uro%\en9 o reea )e instituii 2$ situat %e Qirchberg Plateau9 Lu/emburg" Terenul a fost cum%rat )e guvernul lu/emburghe4 -n 1' + ca locaie %entru instituiile #omunitii $uro%ene9 -n s%erana c acestea vor fi -n cele )in 41

Ileana Tache - Economie european

urm mutate aici" Palatul )e 3ustiie s-a inaugurat -n 1'!3 i )e atunci a fost e/tins )e %atru ori ca rs%uns la e/tin)erea 2$ i la atribuiile tot mai am%le ale #urii" @n %re4ent Palatul este %arte com%onent a unui com%le/ ce inclu)e :ecretariatul P$9 cl)iri ale #omisiei i #89 se)iul #urii Au)itorilor i 7anca $uro%ean )e Investiii" #$3 nu trebuie confun)at cu alte )ou curi internaionale cu se)iul -n $uro%aH #urtea $uro%ean a 0re%turilor &mului aflat -n :trasbourg <care este sub Euris)icia #onsiliului $uro%ei i %romovea4 )re%turile omului -n $uro%a= i #urtea Internaional )e 3ustiie aflat la Daga <%arte a sistemului 1aiunilor 2nite B arbitrea4 ca4uri legate )e activitile acestei organi4aii=" Jom trata %e r,n) cele cinci elemente com%onente ale #$3H 3u)ectorii Pree)intele #urii Avocaii generali #urtea )e Prim Instan Tribunalul )e :erviciu #ivil

Judectorii Teoretic9 cei (! )e Eu)ectori sunt numii %rin acor)ul comun al guvernelor statelor membre9 astfel c nu e/ist o cot naional" 3u)ectorii nu trebuie nici mcar s fie ceteni ai 2$9 )ar -n %ractic9 in,n) cont c fiecare stat membru are )re%tul )e a face o numire9 toi Eu)ectorii sunt %ersoane numite la nivel naional" P$ a argumentat -n re%etate r,n)uri c el ar trebui s fie im%licat -n %rocesul )e numire9 %ro%un,n) chiar9 -n anii 1'.+9 ca Eumtate )in Eu)ectori s fie numii )e Parlament i Eumtate )e ctre #89 caracterul naional fiin) astfel aban)onat" Acesta a %ersistat totui9 evi)eniin) rolul %e care interesele naionale -nc -l Eoac -n %rocesul )e luare a )eci4iilor la nivelul 2$" 3u)ecrii trebuie -ns nu numai s fie acce%tai )e toate celelalte state membre9 )ar i s fie in)e%en)eni i s evite %romovarea intereselor naionale ale statelor lor )e origine" 3u)ectorii se %ot reuni cu toii ca om #urte )e%lin9 )ar acest lucru se -nt,m%l numai %entru ca4urile cele mai im%ortanteO restul ca4urilor sunt au)iate )e camere formate )in 5 sau ! Eu)ectori sau )e o mare camer alctuit )in 13 Eu)ectori" #amerele erau c,n)va utili4ate numai %entru au)ierea ca4urilor care nu necesitau a)ucerea -n faa -ntregii #uri9 ca )e %il) ca4urile )e %ersonal <staff cases=" 0ar )e c,n) sarcinile #$3 au s%orit9 fiecare ca4 %oate fi acum atribuit unei camere9 inclusiv aciunile %reliminare a)use )e sau -m%otriva statelor membre <cu e/ce%ia situaiei -n care un stat membru sau o instituie solicit -n mo) e/%res au)ierea -n faa -ntregii #uri sau c,n) ca4ul este )eosebit )e com%le/=" 6iecare Eu)ector sau avocat general are %ro%riul cabinet )e asisteni sau secretari" Aceste cabinete sunt a%ro/imativ echivalente cu cabinetele comisarilor euro%eni" $reedintele 0ac -n :2A eful Eustiiei este numit )e %ree)intele rii i trebuie confirmat )e :enat9 %ree)intele #$3 este ales )e ctre Eu)ectori )in r,n)ul lor %rin vot secret maEoritar %entru un man)at )e 3 ani re-nnoibil" Pree)intele %re4i)ea4 -nt,lnirile #urii i rs%un)e )e chestiuni tehnice cum ar fi )istribuirea ca4urilor ctre camere9 numirea )e Eu)ectori-ra%ortori i hotr,rea )atelor au)ierilor" $l are )e asemenea o influen consi)erabil asu%ra con)ucerii %olitice a #urii9 ca i eful Eustiiei )in #urtea :u%rem a :2A9 )ar rolul su este mai %uin su%us ateniei %ublicului" Pree)inii %e care i-a avut #$3 sunt enumerai -n Tabelul ("4"1"
Ta&el 2.<.1 Lista pre*edinilor CE7

4(

Ileana Tache - Economie european

Nr.crt. 1 ( 3 4 5 ! . ' 1+

2andat 1'5(-1'5. 1'5.-1' 4 1' 4-1' ! 1' !-1'! 1'! -1'.+ 1'.+-1'.4 1'.4-1'.. 1'..-1''4 1''4-(++3 (++3 - %ree)inte actual <man)atul e/%ir -n (+15=

)re*edinte 8assimo Pilotti An)reas 8atthias 0onner #harles L\on Dammes *obert Lecourt Dans Qutscher 3osse 8ertens )e Silmars 3ohn 8acNen4ie-:tuart &le 0ue 5il #arlos *o)rigue4 Iglesias Jassilios :Nouris

/tat mem&ru Italia &lan)a Lu/emburg 6rana 5ermania 7elgia 8area 7ritanie 0anemarca :%ania 5recia

A'ocaii !enerali 7a4,n)u-se %e mo)elul Euri)ic france49 #urtea are . avocai generali care trec -n revist fiecare ca49 stu)ia4 argumentele i formulea4 o%inii %reliminare -nainte ca Eu)ectorii s )eci) ce aciune se va -ntre%rin)e i ce lege a 2$ va fi a%licat" 3u)ectorii nu sunt obligai s acce%te aceste o%inii sau s fac referire la acestea9 )ar ele furni4ea4 %rinci%alul %unct )e referin )e la care s se %orneasc -n luarea unei )eci4ii" Teoretic9 avocaii generali sunt numii <ca i Eu)ectorii= %rin comun acor) al guvernelor statelor membre9 )ar -n %ractic este numit c,te unul )e fiecare )in %rimele 5 state mari9 iar restul sunt numii )e statele mai mici" 2nul )intre ei este numit avocat general %e ba4a unei rotaii )e un an" Curtea de $rim nstan Pe msura lrgirii %rocesului )e integrare euro%ean9 activitatea #urii )e 3ustiie a )evenit mai com%le/H )ac -n anii 1' + ea au)ia a%ro/imativ 5+ )e ca4uri %e an i reali4a -ntre 15 i (+ )e Eu)eci9 -n %re4ent au)ia4 -ntre 4++ i 55+ )e noi ca4uri %e an <a%ro/imativ )e ( ori mai mult )ec,t volumul ca4urilor venite -n faa #urii :u%reme a :2A= i face -ntre 4++ i !++ Eu)eci <conform Annual *e%ort of the #ourt of 3ustice of the $uro%ean #ommunities9 (++ =" Iri*unalul Ser'iciului Ci'il al UE $ste una )in cele mai noi instituii ale 2$9 -nfiinat -n anul (++4 %entru a %relua )e la #urtea )e Prim Instan orice ca4uri im%lic,n) )is%ute -ntre instituiile 2$ i staff-ul lor" ;i-a -nce%ut activitatea -n (++5 i este constituit )in ! Eu)ectori numii %entru man)ate )e ani re-nnoibile i su%ravegheat )e un %ree)inte" 0eci4iile sale %ot fi a%elate )e ctre #urtea )e Prim Instan %entru chestiuni legale iar -n situaii e/ce%ionale )e ctre #$3" &ur'e a(e (e)ii UE 7a4ele sistemului Euri)ic american sunt furni4ate )e #onstituiile :2A i ale statelor americane" Acestea formulea4 nu numai regulile fun)amentale ale sistemului %olitic9 )ar i %rinci%iile %e care se -ntemeia4 orice lege american" Legile -nsele )eriv )intr-o com%le/ varietate )e surse9 )ar constituiile %rev) res%onsabilitile -n a face legi i )elimitea4 hotarele %e care legea nu le %oate atinge" 8o)ul s%ecific -n care %rinci%iile constituionale guvernea4 legile este re)at -n reglementrile tribunalelor fe)eral i ale statelor" 2$ nu are o constituie B -n sensul c nu e/ist un )ocument unic care s fie echivalentul funcional al #onstituiei :2A9 )ar are tratate care au fost %erio)ic amen)ate i care9 colectiv9 funcionea4 ca un fel )e constituie a 2$" Tratatul stabilin) o #onstituie %entru $uro%a <Tratatul #onstituional= a fost un tratat internaional neratificat" $l ar fi -nlocuit tratatele e/istente ale 2$ cu un te/t unic9 conferin) for legal #artei 0re%turilor 6un)amentale i ar fi e/tins sistemul )e vot al maEoritii calificate -n arii ce funcionaser anterior %e ba4a unanimitii" Tratatul a fost semnat la (' octombrie (++4 43

Ileana Tache - Economie european

)e ctre re%re4entanii celor (5 )e state membre )e atunci" $l a fost a%oi ratificat )e 1. state9 ratificarea inclu4,n) i referen)um-uri <-n :%ania i Lu/emburg=" 0ar res%ingerea )ocumentului )e ctre votanii france4i i olan)e4i -n mai i iunie (++5 a %us ca%t %rocesului )e ratificare" 0u% o %erioa) )e reflecie9 Tratatul )e la Lisabona a fost creat %entru -nlocuirea Tratatului #onstituional" Acesta a inclus multe )intre mo)ificrile %rev4ute iniial -n Tratatul #onstituional9 )ar ele au fost formulate ca amen)amente la tratatele e/istente" :emnat la 13 )ecembrie (++!9 Tratatul )e la Lisabona a intrat -n vigoare la 1 )ecembrie (++'" Tratatele 2$ <ve4i Tabelul ("4"(= re%re4int sursa P%rimar? a legii euro%ene"

Ta&el 2.<.2 Tratatele "E Tratat Tratatul de la )aris BTratatul de instituire a CEC,C 0ata semnrii 1."+4"1'51 0ata intrrii :n vigoare (3"+!"1'( /cop : cree4e o relaie )e inter)e%en)en -ntre in)ustriile crbunelui i oelului %entru ca nici o ar s nu -i mai %oat mobili4a forele armate fr tirea celorlalte" Aceast )eci4ie a )us la eliminarea ne-ncre)erii i a tensiunilor acumulate %e )urata celui )e al )oilea r4boi mon)ial" @nfiinarea #omunitii $conomice $uro%ene <#$$= i a #omunitii $uro%ene a $nergiei Atomice <$uratom= : sim%lifice ca)rul instituional euro%ean9 s cree4e o singur comisie %entru toate cele 3 #omuniti $uro%ene <#$$9 $uratom9 #$#&=" : reforme4e instituiile -n ve)erea a)errii Portugaliei i :%aniei i s accelere4e %rocesul )e luare a )eci4iilor -n conte/tul %regtirilor %entru crearea %ieei unice" : e/tin) votul maEoritii calificate -n ca)rul #onsiliului 2$" : %regteasc reali4area uniunii monetare euro%ene i s intro)uc elemente

Tratatele de la .oma BCEE *i EuratomC

(5"+3"1'5!

1"+1"1'5.

Tratatul de 'u@iune BTratatul de la %ru=ellesC

."+4"1' 5

1"+!"1' !

Actul "nic European

1!"+("1'.

1"+!"1'.!

Tratatul de la 2aastric6t BTratatul "niunii EuropeneC

!"+("1''(

1"11"1''3

44

Ileana Tache - Economie european

Tratatul de la Amsterdam Tratatul de la Nisa

("1+"1''! ( "+("(++1

1"+5"1''' 1"+("(++3

Tratatul de la Lisa&ona1

13"1("(++!

1"1("(++'

ale uniunii %olitice <cetenie9 %olitic e/tern comun9 afaceri interne=" : reforme4e instituiile 2$ -n %regtirea e/tin)erii ctre noi state membre" : reforme4e instituiile %entru ca 2$ s %oat funciona eficient i )u% e/tin)erea %,n la (5 )e state membre" : transforme 2$ -ntr-o entitate mai )emocratic9 mai eficient i mai a%t s abor)e4e9 al unison9 %robleme globale9 cum ar fi schimbrile climatice"

$/ist i surse >secun)are? ale legii 2$9 care constau -n toate legile obligatorii a)o%tate )e 2$ <reglementri9 )irective i )eci4ii=9 legea internaional relevant i %ro%riile inter%retri ale #$3" 3u)ecile #urii au conferit legii 2$ mai mult for9 su%linin) slbiciunile a%rute ca urmare a com%romisurilor fcute %entru a se aEunge la acor)uri %rivin) )iferitele legi9 #urtea nu numai c ofer inter%retri tehnice9 )ar uneori face un %as mai )e%arte9 um%l,n) golurile i re4olv,n) confu4iile a%rute" Mo!u( !e (ucru a( CE* #omisia $uro%ean este a)esea )escris ca gar)ian al tratatelor9 )ar #$3 este cea care a fost -nsrcinat %rin tratate cu su%ravegherea res%ectrii legii -n inter%retarea i a%licarea acestor tratate" #urtea este organul Euri)ic su%rem al 2$H )eci4iile sale sunt finale9 ea este curtea final )e a%el asu%ra tuturor legilor 2$" #a atare9 ea a Eucat un rol vital -n )eterminarea caracterului 2$ i -n e/tin)erea ariei )e aco%erire a legii 2$" 0e e/em%lu9 c,n) #omunitatea s-a confruntat cu un blocaE la sf,ritul anilor 1'!+ i -nce%utul anilor 1'.+9 #urtea a meninut vie i)eea unei comuniti care -nsemna mai mult )ec,t o uniune vamal" $a a fost %uternic im%licat -n ca4uri %rivin) %iaa unic9 cum ar fi )eci4ia #assis )e 0iEon 119 stabilin) %rinci%iul recunoaterii reci%roce ce a stat la ba4a Actului 2nic $uro%ean" Activitatea #urii const -n ( categorii )e %roce)uriH 1= *eglementri %reliminare i (= Aciuni )irecte 1= *eglementrile %reliminare Aceste reglementri alctuiesc %artea cea mai im%ortant a activitii #urii i re%re4int 4+- +F )in ca4urile anali4ate" #onform Tratatului )e la *oma9 o curte naional %oate <i uneori trebuie= s consulte #$3 %entru o reglementare %rivin) inter%retarea sau vali)itatea unei legi a 2$ care se ivete -ntr-un ca4 )e la nivel naional" Problem vali)itii este foarte critic9 )eoarece ar a%rea haosul )ac curile naionale ar %utea )eclara legea 2$ invali)"

1+ 11

Je4i htt%HKKeuro%a"euKlisbonMtreatCKglanceKin)e/Men"htm @n 1'!' 5ermania &cci)ental a refu4at im%orturile lichiorului france4 )in coac4e negre9 #assis )e 0iEon9 )eoarece coninutul )e alcool <15-(+F= era sub minimul german %entru lichioruri )in fructe <(5F=" Im%ortatorul a ri%ostat9 s%un,n) c aceasta era o >restricie cantitativ asu%ra im%orturilor?9 care era inter4is )e Tratatul )e la *oma" #urtea )e 3ustiie a fost )e acor)9 sti%ul,n) c buturile alcoolice %ro)use i v,n)ute legal -ntr-un stat membru nu %uteau fi inter4ise )e la v,n4are -n alt stat %e motiv c au un coninut mai sc4ut )e alcool"

45

Ileana Tache - Economie european

#uv,ntul >%reliminar? este -ns -neltorH reglementrile sunt )e obicei solicitate i )ate Jn timpul )erulrii unui ca49 nu -naintea )eschi)erii acestuia" 0e aceea termenul >reglementri concurente? ar %utea fi mai %otrivit" (= Aciunile )irecte Acestea sunt ca4uri -n care un in)ivi)9 o cor%oraie9 un stat membru sau o instituie a 2$ a)uce aciuni )irect -naintea #urii )e 3ustiie <mai )egrab )ec,t -naintea unei curi naionale=9 )e obicei cu o instituie 2$ sau un stat membru ca a%rtor" $le %ot lua mai multe formeH - Aciuni %entru ne-n)e%linirea unei obligaii Acestea sunt ca4uri -n care un stat membru nu i-a -n)e%linit obligaiile %rivin) legea 2$ i %ot fi a)use -n instan fie )e ctre #omisie9 fie )e un stat membru" :tatului membru acu4at i se acor) ( luni %entru a oferi o com%ensaie9 astfel c multe )in aceste ca4uri sunt re4olvate -nainte )e a aEunge -n faa #urii" 0ac un star nu se conformea4 o)at ce aciunea -n instan a -nce%ut9 ca4ul aEunge la #urte9 care investighea4 %roblema i )eci)e asu%ra msurilor )e luat" Acestea %ot consta -ntr-o amen) sau -n sus%en)area %lilor 2$ ctre acel stat <)e e/em%lu9 -n ca)rul 6on)ului $uro%ean )e 0e4voltare *egional=" - Aciuni %entru anulare Aceste aciuni au ca sco% asigurarea conformrii legilor 2$ <chiar a o%iniilor i recoman)rilor fr caracter obligatoriu= la tratate i sunt a)use -n -ncercarea )e a le anula %e cele care nu se conformea4" 0ac un stat membru9 un in)ivi) sau o instituie euro%ean consi)er c o lege 2$ este ilegal9 acetia -i %ot cere anularea" #urii i se confer astfel %uterea )e a revi4ui legalitatea actelor instituiilor 2$" - Aciuni %entru eecul )e a aciona Aceste aciuni %rivesc eecul unei instituii 2$ )e a aciona -n conformitate cu termenii tratatelor i %ot fi a)use -n instan )e ctre alte instituii9 state membre sau in)ivi4i9 care sunt im%licai )irect i %ersonal" 0$ e/em%lu9 Parlamentul euro%ean a a)us o asemene aciune -m%otriva #8 -n 1'.39 acu4,n) #onsiliul c nu a reuit s se %un )e acor) asu%ra unei %olitici comune )e trans%ort9 aa cum im%unea Tratatul #$$" #urtea a )ecis -n 1'.5 c9 )ei era o obligaie9 nu se stabilise un %rogram -n tim%9 astfel c rm,nea ca statele membre s )eci) mo)ul )e aciune" - Aciuni %entru )aune Aceste ca4uri se refer la litigii a)use )e membrii staff-ului -m%otriva instituiilor 2$ care sunt angaEatorii lor" :unt singurele ca4uri -n care un in)ivi) %rivat se %oate a)resa )irect #urii" - A%eluri #$3 %oate au)ia a%eluri %rivin) %uncte )e lege referitoare la Eu)ecile fcute )e #urtea )e Prim Instan" #urtea are )e asemenea )re%tul )e o%inie -n ca4uri -n care este necesar o )eci4ie asu%ra com%atibilitii )raft-urilor acor)urilor internaionale cu tratatele euro%ene" #omisia9 #8 i statele membre %ot solicita o%inia #urii9 iar )ac aceasta -i e/%rim o %o4iie nefavorabil9 )raftul acor)ului trebuie mo)ificat -nainte ca 2$ s -l %oat semna" 2.# Consiliul European #onsiliul $uro%ean este locul )e -nt,lnire al efilor )e stat sau )e guvern ai rilor membre ale 2$9 al %ree)intelui su i al %ree)intelui #omisiei $uro%ene" Acest gru% se -ntrunete -n scurte summit-uri i schiea4 )irecia )e %olitic strategic a 2$9 constituin)u-se -ntr-un fel )e >boar)? )e )irectori %entru 2$" $l trasea4 linia general )e aciune9 ls,n) )e 4

Ileana Tache - Economie european

obicei altor instituii <-n %articular #omisia i #8= s se ocu%e )e )etaliile aferente" A fost creat -n 1'!4 ca rs%uns la sentimentul li)erilor #omunitii $uro%ene c aceasta avea nevoie )e o con)ucere mai %uternic %entru a soluiona blocaEele -n a)o%tarea )eci4iilor i %entru a )a un sens general )e aciune" $/istenei sale i s-a conferit recunoatere legal %rin Actul 2nic $uro%ean9 Tratatul )e la 8aastricht confirm,n) c acest #onsiliu va oferi 2niunii imbol)ul necesar %entru )e4voltare i va )efini -n acest sco% liniile %olitice )irectoare" @n esen9 #onsiliul $uro%ean are un caracter interguvernamental9 )ar aceasta nu -nseamn c ignor interesele euro%ene )e ansamblu" A fost un motor im%ortant al integrrii9 lans,n) noi iniiative maEore <ca )e %il) fiecare nou tratat al 2$=9 formul,n) )eclaraii-cheie %rivin) cri4ele internaionale9 gener,n) schimbrile instituionale ale 2$ i conferin) av,nt %oliticii e/terne euro%ene" 6r summit-urile #onsiliului9 #omunitatea nu ar fi su%ravieuit >euro-sclero4ei? anilor 1'!+ i nu ar fi fost %osibil lansarea %rogramului %ieei unice -n anii 1'.+ i nici aEustarea la mo)ificrile climatului internaional -n anii 1''+" #onsiliul a avut -ns i eecuri9 cum ar fi inabilitatea )e a im%ulsiona reforma agricol i bugetar i )e a aEunge la o atitu)ine comun a 2$ %rivin) r4boaiele )in 5olf9 conflictul bosniac i cri4a )in Qosovo" 0ac #onsiliul )efinete ca)rul general al %roblematicii euro%ene9 un ansamblu cresc,n) )e agenii mai s%eciali4ate a fost creat )e-a lungul anilor %entru a trata interesele euro%ene mai )e )etaliu" #ele mai %roeminente )intre acestea sunt 7anca #entral $uro%ean9 res%onsabil )e a)ministrarea 4onei euro i stabilirea ratelor )ob,n4ii i $uro%ol9 o organi4aie )e urmrire a criminalitii9 ocu%,n)u-se )e schimbul )e informaii -n %robleme cum ar fi terorismul i traficul )e )roguri" & alt agenie9 #omitetul $conomic i :ocial9 asigur angaEailor9 muncitorilor i altor interese sectoriale un forum -n care se %ot -nt,lni i oferi consiliere %entru instituiile 2$9 -n vreme ce #omitetul *egiunilor face a%roa%e acelai lucru %entru guvernele locale i regionale" Pe msura am%lificrii activitii 2$O lista ageniilor s%eciali4ate s-a mrit9 aa -nc,t noi organisme se ocu% )e tot felul )e %robleme9 %recum %regtirea %rofesional9 sigurana ocu%aional9 sntate9 controlul %escuitului9 %revenirea i controlul bolilor9 me)iu9 monitori4area rasismului9 sigurana aviatic i maritim" &cur i' oric I)eea unor -nt,lniri oficiale la nivel -nalt -i are r)cinile -n conce%ia lui #harles )e 5aulle %rivin) uniunea %olitic" @n iulie 1' + el a avansat %ro%unerea unei uniuni %olitice euro%ene care s inclu) summit-uri %erio)ice ale efilor )e state sau guverne i ale minitrilor )e e/terne" #u toate c motivele sale nu au fost %rivite cu -ncre)ere )e muli %arteneri )in #$$9 i)eea a su%ravieuit9 iar %rimele summit-uri oficiale s-au inut -n 1' 1 B -n februarie la Paris i -n iulie la 7onn" La meeting-ul )e la Paris a fost format un comitete sub con)ucerea lui #hristian 6ouchet9 ambasa)orul france4 -n 0anemarca9 care a %ro)us )raft-ul unui tratat %entru o Puniune )e state?9 inclu4,n) sugestia unui consiliu al efilor )e guverne sau al minitrilor )e e/terne care s se -nt,lneasc o )at la %atru luni i s ia )eci4ii %e ba4a unanimitii" 0ar %entru c %lanul 6ouchet a fost o -ncercare )e a construi o #omunitate )ominat )e 6rana9 el s-a bucurat )e %uin susinere -n afara rii" P,n -n 1' ' nu s-au mai inut asemenea summit-uri9 )evenin) tot mai lim%e)e %e acea vreme c nu e/ista un sens clar al )ireciei #$" ;i c luarea )eci4iilor era blocat )e nenumrate lu%te %entru %romovarea intereselor naionale -n #8" @ncheierea sistemului 7retton Soo)s -n anul 1'!1 a scos -n evi)en inabilitatea $uro%ei )e a reaciona ra%i) i eficient la cri4ele e/terne maEore9 aa cum a fost slabul rs%uns al #omunitii la cri4a energetic9 )etermin,n)u-l %e ministrul france4 al afacerilor e/terne 8ichel 3obert s )eclare c $uro%a era o Pnon-entitate? <conform 0efarges9 1'..=" 3ean 8onnet <1'!.= a argumentat c era necesar un organism su%rem 4!

Ileana Tache - Economie european

%entru a ghi)a $uro%a -n )ificila tran4iie )e la suveranitatea naional la cea colectiv9 suger,n) ca acesta s fie numit P5uvernul $uro%ean Provi4oriu?" La un summit inut la #o%enhaga -n )ecembrie 1'!3 s-a hotr,t aranEarea unor -nt,lniri mai frecvente -ntre efii )e guverne" #$ era marcat atunci )e Peuro-sclero4?9 iar urgena )e aciune a fost %resat )e mo)ificrile %olitice )in 8area 7ritanie9 6rana i 5ermania" @n 8area 7ritanie9 %rimul ministru %ro-euro%ean $)Lar) Death a %ier)ut alegerile -n februarie 1'!4 -n favoarea lui Darol) Silson9 care a cerut o renegociere a termenilor statului )e membru al 8arii 7ritanii" @ntre tim%9 %ro-euro%eanul Jal\rC 5iscar) )^$staing a fost ales %ree)inte al 6ranei -n luna mai9 e/act c,n) SillC 7ran)t a fost -nlocuit )e Delmut :chmi)t -n funcia )e cancelar al 5ermaniei &cci)entale" Acesta a mutat orientarea %oliticii e/terne )e la P&st%olitiN? <acomo)area cu $stul= la un nou accent asu%ra #$" 5iscar) )^$staing i :chmi)t erau am,n)oi economiti i lucraser -m%reun ca minitri )e finane la -nce%utul anilor 1'!+H )e aceea reali4au com%le/itatea %roblematicii economice curente" Aceast combinaie )e cri4e i schimbri )e li)eri naionali a )us la organi4area summitului efilor )e guverne )e la Paris <)ecembrie 1'!4=9 un)e s-a )ecis oficiali4area legturilor )intre acetia" 5iscar) )^$staing i Delmut :chmi)t au susinut necesitatea a)ucerii regulate laolalt a li)erilor %entru stabilirea orientrii %olitice i soluionarea blocaEelor" :-a hotr,t -nt,lnirea )e cel %uin 3 ori %e an a efilor )e guverne i formularea unei abor)ri comune a %rovocrilor integrrii" 1u s-a s%us -ns nimic )es%re %uterile noului organism i )es%re relaiile sale cu celelalte instituii9 nu i s-a conferit o %o4iie legal9 evit,n)u-se crearea unor com%licaii -n sistemul )e luare a )eci4iilor )e la nivelul #$" @ngriEorarea statelor 7enelu/ c aceste summituri ar slbi calitile su%ranaionale ale #omunitii au fost -n %arte calmate %rin )eci4ia )e a se ine alegeri )irecte %entru P$" 1oii instituii chiar i-a li%sit un nume9 %,n la anunul lui 5iscar) )^$staing la o conferin )e %res c >:ummit-ul euro%ean este mortO triasc #onsiliul $uro%ean_? <8organ9 1'! =" #onsiliul $uro%ean este singura instituie euro%ean fr un secretariat sau un cor% salariat )e funcionari" Primul meeting al #onsiliului s-a inut la 0ublin -n martie 1'!5" @nt,lnirile s-au )esfurat )e a%ro/imativ 3 ori %e an -n anii 1'!+ i 1'.+9 )ar -n )ecembrie 1'.5 s-a luat )eci4ia ca acestea s se in )oar )e ( ori %e an9 -n iunie i )ecembrie9 cu meeting-uri su%limentare e/traor)inare B )ac era nevoie" *ecunoaterea legal a #onsiliului a avut loc %rin Actul 2nic $uro%ean" & ruc ur #onsiliul $uro%ean este com%us )in efii )e stat sau )e guvern ai statelor membre9 %recum i )in %ree)intele su i %ree)intele #omisiei" @naltul *e%re4entant al 2niunii %entru afaceri e/terne i %olitica )e securitate %artici% la lucrrile #onsiliului $uro%ean" Atunci c,n) or)inea )e 4i o im%une9 fiecare membru al #onsiliului $uro%ean %oate )eci)e s fie asistat )e un ministru i9 -n ceea ce -l %rivete %e %ree)intele #omisiei9 )e un membru al #omisiei" Pree)intele #onsiliului $uro%ean este Derman Jan *om%uC" Al )oilea man)at al su a -nce%ut la 1 iunie (+1( i e/%ir la 3+ noiembrie (+14" #onsiliul $uro%ean se -ntrunete )e ( ori %e semestru9 la convocarea %ree)intelui su" Atunci c,n) situaia o im%une9 %ree)intele convoac o reuniune e/traor)inar" Prin intrarea -n vigoare a Tratatului )e la Lisabona9 %ree)inia rotativ a #onsiliului $uro%ean i a #8 a fost -nlocuit cu un %ree)inte Pfull-time?9 res%onsabil cu %re4i)area #onsilului i av,n) atribuia unui re%re4entant e/tern al 2$" Pree)intele este ales )e #onsiliu cu votul maEoritii calificate %entru un man)at )e ( ani i Eumtate ce %oate fi re-nnoit o singur )at" Pree)intele nu %oate fi li)er al unui stat membru )ar %oate avea o %o4iie -ntr-o alt instituie a 2$" 4.

Ileana Tache - Economie european

:ummit-urile #onsiliului $uro%ean aveau c,n)va loc fie -n ca%itala unui stat membru fie -ntr-un ora )intr-o regiune -nsemnat9 cum ar fi #ar)iff9 Jeneia9 :trasbourg sau <-n )ecembrie 1''1= 8aastricht9 un)e a fost semnat Tratatul 2$" 5recii foloseau summit-urile inute la ei %entru a combina afacerile cu %lcerea9 organi4,n)u-le %e insula *o)os <1'..= i #orfu <1''4=" Pentru a fi mai %uin costisitoare i mai eficiente9 a%roa%e toate -nt,lnirile au loc acum la 7ru/elles" Trei caracteristici stau la ba4a funcionrii #onsiliului i a -nelegerii rolului su -n sistemul 2$H a= 6le/ibilitatea Li%sa regulilor9 a reglementrilor i a birocrailor afereni confer #onsiliului un gra) )e libertate i in)e%en)en )e care nu se bucur nici o alt instituie euro%ean" b= #aracterul informal :ummit-urile #onsiliului $uro%ean sunt %regtite cu luni -ntregi -nainte9 )ar agen)ele )e lucru sunt meninute cu o orientare general" @nt,lnirile nu au nevoie )e voturi formale9 ele sunt %e c,t %osibil )e restr,nse i informale" c= 0elegarea #onsiliul nu este im%licat -n afacerile )e rutin )e 4i cu 4i ale 2$" $l se concentrea4 asu%ra tabloului )e ansamblu9 ls,n) alte instituii s se ocu%e )e )etalii" @n acelai tim%9 el acionea4 ca un fel )e curte )e a%el )ac -ncercrile )e a se aEunge la un acor) - la niveluri )e )eci4ie mai sc4ute - euea4" Mo!u( !e +uncionare Pregtirea este cheia succesului summit-urilor euro%ene" @n mo) oficial9 #onsiliul nu are o anumit agen)9 )ar o orientare este necesar9 astfel c oficialii )e la %ree)inie lucrea4 )e obicei -m%reun cu #8 %entru a i)entifica %roblemele )e )e4btut9 care sunt transmise )e #omitetul *e%re4entanilor Permaneni" Pregtirea -nce%e )e -n)at ce un stat membru %reia %ree)inia #8 -n ianuarie sau -n iulie" 0ac Tratatul nu cu%rin)e %reve)eri s%eciale referitoare la acest as%ect9 #onsiliul $uro%ean ia )eci4iile %rin consens" @n anumite situaii9 se a%lic regula unanimitii sau a maEoritii calificate9 -n funcie )e %reve)erile Tratatului" Problemele )e agen)a )e lucru )e%in) )e -m%reEurriH )elegaiile naionale au -n mo) normal chestiuni %e care )oresc s le )iscute9 e/ist o anumit continuitate )e la summit-urile %rece)ente iar li)erii au a)esea -n ve)ere o %roblem %resant sau o situaie )e urgen ce necesit o )eci4ie" Anumite chestiuni <-n s%ecial cele economice= sunt )e obicei abor)ate la fiecare summit9 #omisia %oate %romova as%ecte %e care ar )ori s le )iscute9 iar o %ree)inie activ %oate folosi summit-ul %entru a a)uce interese naionale sau regionale -n atenia efilor )e stat sau guvern" :ummit-urile %ot )e asemenea s lanse4e oca4ional sau s finali4e4e o iniiativ maEor )e %olitic9 ca )e e/em%lu summit-ul )in iunie (++!9 care a aEuns la un acor) asu%ra unui P)raft? al tratatului )e reform9 ca%re a%oi trebuia )e4voltat -n )etaliu i ratificat )e ctre statele membre" Potrivit 0eclaraiei )e la Paris )in 1'!4 i a 0eclaraiei )e la :tuttgart )in 1'.39 lista obiectivelor summit-urilor #onsiliului cu%rin)eH - schimbarea )e %reri %entru a se aEunge la un consens euro%eanO - asigurarea unui imbol) %olitic %entru )e4voltarea 2$O - -nce%erea coo%errii -n noi arii )e %oliticO - oferirea )e )irecii %olitice generale %entru 2$ i )e4voltarea unei %olitici e/terne comuneO - garantarea consistenei %oliticeO 4'

Ileana Tache - Economie european

Aa cum am artat9 -n afara summit-urilor obinuite9 %ot avea loc i meeting-uri s%eciale ale li)erilor euro%eni %entru a trata o %roblem %resant sau %ersistent" 0e e/em%lu9 la summitul )in noiembrie 1'.' inut la Paris s-au )iscutat ra%i)ele evenimente )erulate -n $uro%a )e $st9 summit-ul )e la 7irmingham )in octombrie 1''( a abor)at cri4a 8ecanismului *atei )e :chimb9 summit-ul )in iulie 1''4 a avut ca sco% alegerea unui succesor al lui 3acGues 0elors9 -n cel )in martie 1''' s-au negociat reformele bugetului 2$9 iar la cel )in februarie (++3 s-a )iscutat %roblema inva4iei IraN-ului" $/ist )e asemenea meeting-uri neoficiale ale li)erilor 2$9 inute -n afara ca)rului #onsiliului $uro%ean9 )ar care urmresc anali4a unor %robleme im%ortante %entru 2$" 0e %il)9 meeting-ul )in octombrie (++5 )e la Dam%ton #ourt <l,ng Lon)ra= a abor)at %roblema globali4rii9 iar la -nt,lnirea )in octombrie (++ inut la Lahti9 6inlan)a9 a avut loc o )iscuie cu %ree)intele rus Jla)imir Putin" #onsiliul $uro%ean este -n %re4ent instituia euro%ean cu cea mai mare %utere )e )eci4ie"

2.( Instituii speciali@ate ale "E Pe msura e/tin)erii i a),ncirii integrrii euro%ene9 activitatea instituiilor s%eciali4ate i necesitatea crerii )e noi instituii a s%orit" 2nele au e/istat -nc )e la -nce%ut9 iar altele au fost -nfiinate ulterior" #a instituii s%eciali4ate ale 2$9 vom trata -n continuareH ,anca Cen ra( European ,anca European !e In-e' iii Cur ea Au!i ori(or ,anca European !e Recon' rucie .i /e0-o( are Co%i e u( Econo%ic .i &ocia( Co%i e u( Re)iuni(or Europo( A)enia European a Me!iu(ui

,anca Cen ra( European (,CE)

$urotoLer - se)iul 7#$ )in 6ranNfurt %e 8ain

0ac bncilor naionale le-au trebuit 4eci )e ani sau chiar )ou secole ca s evolue4e <)e e/em%lu 7anGue )e 6rance a fost -nfiinat -n 1..+9 1e)erlan)sche 7anN -n 1.149 7anco )e $s%a`a -n 1.5 " 7anca )^Italia -n 1.'39 iar 0eutsche 7un)esbanN -n 1'5!=9 7#$ a -nregistrat o micare foarte ra%i)"

5+

Ileana Tache - Economie european

0rumul ctre uniunea monetar a trecut %rin :8$9 care a creat -n 1'!' mecanismul ratei )e schimb fi/e B cu %artici%area tuturor mone)elor euro%ene9 mai %uin lira sterlin" &biectivul era re)ucerea volatilitii cursului )e schimb9 )ar a%reau frecvent aEustri" &)at cu intrarea -n vigoare a Actului 2nic $uro%ean -n 1'.!9 intin) ctre reali4area liberei circulaii a bunurilor9 serviciilor i ca%italului9 a )evenit lim%e)e c %iaa unic euro%ean va fi afectat )e fluctuaiile cursurilor )e schimb i )e costurile tran4aciilor valutare" :oluia nu %utea fi )ec,t o mone) unic i crearea unei bnci comune care s coor)one4e %olitica monetar" Precursorul 7#$ este Institutul 8onetar $uro%ean9 care a -nce%ut s %regteasc -n 1''39 -m%reun cu bncile centrale naionale <7#1= )in 2$9 stabilirea viitoarei bnci centrale euro%ene" @n )oar 5 ani9 7#$ a %reluat res%onsabilitatea %oliticii monetare comune %entru 4ona euro" *eali4area 2niunii $conomice i 8onetare la sf,ritul secolului [[ a fost unic )in )ou motiveH 1= a intro)us un regim monetar nou i comun %entru ri di>erite i (= banca central a 4onei euro este o organi4aie monetar supranaional. 7#$9 situat -n 6ranNfurt %e 8ain <5ermania=9 a fost -nfiinat la )ate )e 1 iunie 1''.9 -ntr-o %erioa) -n care mo)elul bancar central ba4at %e intirea inflaiei i %e in)e%en)ena fa )e guvern era la cote ma/ime" $ste )e asemenea bine cunoscut fa%tul c mo)elul utili4at %entru organi4area 7#$ a fost 0eutsche 7un)esbanN" Iona euro a -nce%ut s funcione4e )in momentul -n care res%onsabilitatea %oliticii monetare a fost transferat )e la bncile centrale naionale ale celor 11 state membre ale 2$ 1( <care )oreau i -n)e%lineau con)iiile %entru trecerea la euro= -n ianuarie 1'''" 5recia s-a alturat -n (++19 :lovacia -n (++'9 iar $stonia -n (+11" #rearea 4onei euro i a 7#$ a fost o %iatr )e hotar -n -n)elungatul i com%le/ul %roces al integrrii euro%ene" 7#$ %oate fi consi)erat cea mai fe)eral instituie a 2$" @n ve)erea %regtirii9 con)ucerii i im%lementrii %oliticii monetare unice9 structura instituional a 7#$ cu%rin)e 3 organe )e )eci4ie <ve4i 6igura (" "1=H 1= Consiliul &u'ernatorilorO (= Comitetul eAecuti' i 3= Consiliul &eneral. Consiliul &u'ernatorilor este format )in cei membri ai #omitetului $/ecutiv i )in guvernatorii 7#1 <1! -n %re4ent=" Comitetul EAecuti' este alctuit )in %ree)inte9 vice%ree)inte i ali 4 membri9 toi numii %rin acor)ul efilor )e stat sau )e guvern al rilor 4onei euro" Consiliul &eneral este com%us )in %ree)intele i vice%ree)intele 7#$ i )in guvernatorii 7#1 ale tuturor statelor membre ale 2$" $l va e/ista at,ta tim% c,t vor e/ista state membre ce nu au a)o%tat mone)a euro" #a)rul instituional al 7#$ %resu%une o banc central in)e%en)ent )e influenele %olitice" Princi%iul in)e%en)enei este %rev4ut -n Articolul 1+. al Tratatului 2$" @n e/ercitarea atribuiilor lor9 nici 7#$ i nici 7#1 nu le este %ermis s cear sau s %rimeasc instruciuni )e la instituiile comunitare9 )e la vreun guvern9 stat membru sau alt organism" 7#$ are %ro%riul buget9 iar ca%italul su este subscris i vrsat )e 7#1 ale euro4onei"
?igura 2.(.1 5 ,rganele de deci@ie ale %CE

1(

6rana9 5ermania9 Italia9 :%ania9 Portugalia9 Austria9 6inlan)a9 Irlan)a9 7elgia9 &lan)a9 Lu/emburg"

51

Ileana Tache - Economie european

Sursa: $uro%ean #entral 7anN <(++4=9 I"e monetarK policK o> t"e ECL# %" 1+"

,anca European !e In-e' iii (,EI) #u se)iul -n Lu/emburg9 7$I este o instituie autonom -nfiinat -n 1'5. -n termenii Tratatului )e la *oma %entru a -ncuraEa >o )e4voltare constant i echilibrat? -n #$$ %rin asigurarea finanrii %e termen lung a %roiectelor )e ca%ital" 7$I trebuie s acor)e %referin %roiectelor ce aEut regiunile mai srace )in 2$ i s %romove4e reelele )e comunicare9 %rotecia me)iului9 conservarea energiei i mo)erni4area com%etitivitii in)ustriei euro%ene" 7anca %oate )a -m%rumuturi i rilor non-membre 2$" 6on)urile sale %rovin )in -m%rumuturile )e %e %ieele internaionale )e ca%ital i )in subscrierile rilor membre ale 2$" 7$I se ocu% numai )e -m%rumuturi )e mari )imensiuni9 rar ) cu -m%rumut mai mult )e Eumtate )in costul investiional total al unui %roiect9 iar uneori cofinanea4 %roiecte -m%reun cu alte bnci" Preocu%area central a 7ncii )in ultimii ani au re%re4entat-o %roiectele ce susin %romovarea %ieei unice %rin )e4voltarea reelelor transeuro%ene )e )rumuri9 ci ferate i comunicaii" #el mai mare %roiect )e acest gen a fost $urotunelul )intre 6rana i 8area 7ritanie care s-a )eschis -n 1''4" A susinut )e asemenea %roiectul Airbus i trenul )e -nalt vite4 al 6ranei <T5J=9 a contribuit la %roiecte ce au aEutat rile $uro%ei )e $st s se %regteasc %entru calitatea )e membru 2$9 finan,n) chiar %roiecte -n ri non-euro%ene mai srace cum ar fi Lesotho i #ia)" 7$I este con)us )e un #omitet )e 5uvernatori alctuit )in minitrii )e finane ai statelor membre9 care numesc un #omitet )e 0irectori %entru a)o%tarea )eci4iilor <(! )e membri %lus un re%re4entant )in %artea #omisiei $uro%ene= %e termene )e 5 ani re-nnoibile i un #omitet )e 8anagement %e termene )e ani re-nnoibile" Cur ea Au!i ori(or $ste organismul ce asigur su%ravegherea financiar a 2$9 av,n) se)iul -n Lu/emburg" A fost -nfiinat -n anul 1'!! %entru a -nlocui cor%urile se%arate )e au)it %entru #$$K$uratom i #$#&" #urtea se autointitulea4 >contiina financiar? a 2$" $a reali4ea4 au)ituri anuale ale 5(

Ileana Tache - Economie european

conturilor tuturor instituiilor 2$ %entru a se asigura c veniturile au fost -ncasate iar cheltuielile s-au efectuat -ntr-o manier legal i regulat i monitori4ea4 managementul financiar al 2niunii" #ea mai im%ortant atribuie a #urii este legat )e bugetul 2$9 %e care -l au)itea4 at,t %e ba4a conturilor furni4ate )e #omisia $uro%ean -n luna iunie a fiecrui an9 c,t i a conturilor %ro%riei sale evi)ene in)e%en)ente" #urtea ) a%oi ra%oarte #omisiei9 #onsiliului )e 8initri i Parlamentului la sf,ritul lunii noiembrie )in fiecare an" Parlamentul trebuie s a%robe *a%ortul #urii -n luna a%rilie a anului urmtor9 )ar %oate utili4a ra%ortul i %entru a im%une mo)ificri ale cheltuielilor #omisiei i ale obiceiurilor sale )e cheltuial" #urtea a emis a)esea critici as%re %rivin) risi%a9 managementul )efectuos i frau)a -n afacerile financiare ale 2$" A )esco%erit cheltuieli e/cesive i chiar frau) masiv -n ceea ce %rivete %olitica agricol comun" A atenionat asu%ra ina)ecvrii msurilor -ntre%rinse )e #omise legate )e utili4area i a)ministrarea fon)urilor structurale" 0ei natura activitii sale ar %rea ne%o%ular %entru #omisie9 -n realitate cele )ou instituii au o str,ns relaie )e coo%erare" #urtea are o relaie simbiotic i cu Parlamentul9 ele aEut,n)u-se reci%roc -n %romovarea %uterilor i %rofilului fiecreia" #urtea are (! )e au)itori9 c,te unul )in fiecare stat membru9 ei fiin) numii %entru un man)at )e ani re-nnoibil" 1ominali4rile vin )e la guvernele naionale i trebuie a%robate unanim )e ctre #8" Au)itorii aleg a%oi )intre ei o %ersoan -n funcia )e %ree)inte %entru un man)at )e 3 ani re-nnoibil" 8embrii #urii trebuie s fie membri ai unui organism )e au)it -n %ro%ria lor ar sau s aib calificarea a)ecvat9 )ar se atea%t ca ei s acione4e -n interesul 2$ i s fie com%let in)e%en)eni" Asemntor #urii )e 3ustiie9 membrii %ot lucra -n camere )e numai c,iva membri fiecare" ,anca European !e Recon' rucie .i /e0-o( are (,ER/) 7$*0 nu este o instituie euro%ean9 )ar activitatea ei are un %uternic im%act asu%ra %oliticilor economice ale 2$" #a i 7anca Internaional %entru *econstrucie i 0e4voltare <7anca 8on)ial=9 7$*0 a fost -nfiinat %entru a furni4a -m%rumuturi9 a -ncuraEa investiiile )e ca%ital i a %romova comerul9 )ar accentul su s%ecific a fost asu%ra aEutrii rilor )in $uro%a )e $st -n a-i reali4a tran4iia la economia )e %ia" I)eea -nfiinrii acestei bnci a fost sugerat )e %ree)intele france4 6ranZois 8itteran) -n 1'.' i a%robat )e #onsiliul $uro%ean9 7anca -nce%,n)u-i o%eraiile -n martie 1''1" $a a )evenit investitorul maEor )in $uro%a )e $st i fosta 2niune :ovietic" @n tim% ce 7anca 8on)ial acor) -m%rumuturi -n %rinci%al guvernelor9 la insistena :2A9 +F )in -m%rumuturile 7$*0 sunt canali4ate ctre sectorul %rivat" #u se)iul la Lon)ra9 7$*0 este o banc in)e%en)ent -n care )ein aciuni + )e ri9 -m%reun cu 2$ i 7anca $uro%ean )e Investiii" #ele mai multe aciuni a%arin :2A9 8arii 7ritanii9 6ranei9 5ermaniei9 Italiei i 3a%oniei" 7anca are un #onsiliu )e 5uvernatori9 care sunt re%re4entani ai tuturor rilor )ein,n) aciuni9 )e obicei minitrii )e finane" Acest #onsiliu numete un %ree)inte care su%raveghea4 o%eraiunile 7ncii" Co%i e u( Econo%ic .i &ocia( #u se)iul -n 7ru/elles9 acest #omitet este un organ consultativ -nfiinat %rin Tratatul )e la *oma %entru a oferi angaEatorilor9 muncitorilor i altor gru%uri )e interese un forum -n care s se %oat -nt,lni9 )iscuta i emite o%inii a)resate #omisiei $uro%ene9 #onsiliului 2$ i Bmai recent B Parlamentului $uro%ean" #omitetul s-a %roiectat )u% mo)elul unor organisme e/istente )eEa -n cinci )in cele ase state fon)atoare ale #$$ <fr 5ermania &cci)ental=9 fiin) creat -n %arte )in cau4a temerilor %otrivit crora P$ nu va re%re4enta interesele naionale <)ar care s-au )ove)it nefon)ate=" 53

Ileana Tache - Economie european

#omitetul $conomic i :ocial are 344 )e membri %rovenin) )in statele membre B a%ro/imativ -n funcie )e mrimea %o%ulaiei <ve4i Tabelul (" "1="
Ta&el 2.(.14 Numrul mem&rilor Comitetului Economic *i /ocial 5ermania 8area 7ritanie 6rana Italia :%ania Polonia *om,nia Austria 7elgia *e%ublica #eh 5recia 2ngaria &lan)a Portugalia (4 (4 (4 (4 (1 (1 15 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( :ue)ia 7ulgaria 0anemarca 6inlan)a Irlan)a Lituania :lovacia $stonia Letonia :lovenia #i%ru Lu/emburg 8alta T,TAL 1( 1( ' ' ' ' ' ! ! !

5 !<<

8embrii #omitetului sunt re%re4entani ai gru%urilor )e interese economice i sociale )in toat $uro%a" $i sunt %ro%ui )e guvernele naionale i numii )e #8 %entru un man)at )e 5 ani ce %oate fi re-nnoit" 1u sunt remunerai9 )ar %rimesc alocaii %entru a-i aco%eri cheltuielile )e trans%ort i ca4are oca4ionate )e %artici%area la reuniuni" $/ist 3 gru%uri )e membriH 1" AngaEatori (" :alariai 3" Activiti )iverse <)e e/em%lu %ro)uctori agricoli9 consumatori9 activiti ecologiti9 activiti %entru )re%turile familiei9 organi4aii neguvernamentale etc"=" #onsultarea #omitetului $conomic i :ocial )e ctre #omisia $uro%ean este absolut necesar -n c,teva )omenii9 inclu4,n) agricultura9 %olitica social9 %olitica regional i %roblemele )e me)iu" :lbiciunea esenial a #omitetului este aceea c nici #omisia i nici #8 nu sunt obligate s acione4e %e ba4a o%iniilor sau %unctelor sale )e ve)ere" >#onsultarea? este un conce%t ambiguu i9 )ei #omisia %oate >lua not? )e o o%inie a #omitetului iar #8 %oate recunoate o o%inie )re%t >util?9 aceasta nu -nseamn mare lucru" Influena #omitetului este minimi4at i )e fa%tul c membrii si nu sunt %ltii i nu sunt recunoscui oficial ca re%re4entani ai organismelor crora a%arin" 0e asemenea9 %ro%unerile 2$ sunt a)esea trimise acestui #omitet numai )u% ce au atins un sta)iu avansat )e )e4batere -n #8 sau Parlament9 iar %e msur ce P$ )evine tot mai %uternic9 valoarea #omitetului -n forma sa %re4ent )evine tot mai nesigur <8c#ormicN9 (++.=" Co%i e u( Re)iuni(or (CoR) 0is%aritile )e avuie i venituri -n $uro%a au constituit -ntot)eauna un han)ica% %entru %rocesul )e integrare" 1u %oate e/ista un comer liber echilibrat9 o a)evrat %ia unic sau chiar o uniune economic i %olitic semnificativ at,ta tim% c,t anumite %ri ale 2$ sunt mai bogate sau mai srace )ec,t altele" Aceast %roblem a fost a)resat %rin crearea a trei entitiH 6on)ul $uro%ean )e 0e4voltare *egional -n 1'!59 o A)unare a)-hoc a *egiunilor $uro%ene -n 1'.5 i un #onsiliu #onsultativ al Autoritilor *egionale i Locale -n 1'.." 1ecesitatea unui rs%uns mai %uternic a )us la -nfiinarea9 -n termenii Tratatului )e la 8aastricht9 a #omitetului *egiunilor" 54

Ileana Tache - Economie european

Av,n) se)iul -n 7ru/elles9 #o* s-a -ntrunit %entru %rima )at -n ianuarie 1''4" el are aceeai structur a membrilor ca i #omitetul $conomic i :ocialH 344 )e membri alei )e statele membre" 0ei Tratatul )e la 8aastricht nu a s%ecificat ce calificri trebuie s aib membrii #omitetului <-n afar )e fa%tul c ei trebuie s fie re%re4entani ai organismelor regionale i locale=9 maEoritatea sunt alei )e oficialii guvernamentali locali9 a)ic %rimari i membri ai consiliilor locale9 %rovinciale9 regionale sau guvernamentale" #o* se -ntrunete -n sesiuni %lenare )e 5 ori %e an i are acelai rol consultativ ca i #omitetul $conomic i :ocial" $l %romovea4 subsi)iaritatea i trebuie consultat )e #omisie i )e #8 -n %rivina %roblemelor legate )e coe4iunea economic i social9 reelele transeuro%ene9 sntate %ublic9 e)ucaie i cultur9 furni4,n) 2$ o %ers%ectiv local i regional asu%ra %oliticii" #o* sufer -ns )e aceleai %robleme structurale ca i #omitetul $conomic i :ocial" Europo( (O+iciu( European !e Po(iie) &)at cu )eschi)erea granielor )intre statele membre %rin Actul 2nic $uro%ean i cu Tratatul )e la 8aastricht B care a fcut Eustiia i afacerile interne unul )in cei trei st,l%i ai 2$9 trebuia )at o anumit orientare )e4voltrii coo%errii %oliieneti9 )e un)e a a%rut crearea $uro%ol" #u se)iul la Daga9 $uro%ol nu este un organism )e im%unere a legii )e genul 67I -n :2A9 ci mai mult )e genul Inter%ol9 organi4aia internaional )e %oliie -nfiinat -n 1'(3 i situat -n 6rana la LCon" :arcina sa const -n a su%raveghea un schimb )e informaii la nivelul -ntregii 2$ cu sco%ul combaterii terorismului9 traficului )e )roguri9 contraban)ei )e autovehicule9 reelelor clan)estine )e imigraie9 traficului ilegal )e material nuclear9 falsificrii i s%lrii banilor i a altor forme %ericuloase )e criminalitate internaional" $uro%ol coor)onea4 o%eraii -ntre forele naionale )e %oliie )in 2$9 Euc,n) un rol )e susinere a acestora" :-a v4ut -n $uro%ol un %recursor al unei fore euro%ene )e %oliie9 )ar av,n) -n ve)ere c nu e/ist un co) %enal comun sau lege a %oliiei -n 2$9 este im%robabil emergena unei asemenea fore -n viitorul a%ro%iat" $uro%ol a )evenit %e )e%lin o%eraional -n iulie 1'''" $l este con)us )e un #omitet )e 8anagement cu c,te un re%re4entant )in fiecare stat membru" $/ist o 0irecie as $uro%ol alctuit )intr-un )irector numit %e termen )e 5 ani <care %oate fi re-nnoit %entru un termen )e 4 ani= i 3 )e%utai numii %entru man)ate )e 4 ani9 ce %ot fi re-nnoite o singur )at" 1umirile sunt fcute )e #8" A)enia European !e Me!iu (AEM) #omunitatea $uro%ean a -nce%ut s )e4volte %olitici )e me)iu -n anul 1'!( i a instituit o serie )e %rograme )e me)iu %e 5 ani -n 1'!3" #u noi %uteri asu%ra %oliticii )e me)iu acor)ate #omisiei $uro%ene )e ctre Actul 2nic $uro%ean9 nevoia unui nou sistem )e a)ministrare a )evenit mai %resant9 )etermin,n) -n 1''+ crearea A$8" Progresul acestei instituii a fost blicat )eoarece 6rana a refu4at s agree4e o locaie %entru A$8 %,n c,n) nu a fost asigurat c reuniunile %lenare ale %arlamentului nu vor fi mutate )e la :trasbourg" Problema a -ncetat -n sf,rit -n 1''3 c,n) a fost luat )eci4ia ca se)iul A$8 s se stabileasc la #o%enhaga" A$8 are un staff )e 1!+ )e membri9 sarcina sa %rinci%al fiin) aceea )e a furni4a informaii9 ea )eosebin)u-se )e Agenia Proteciei 8e)iului )in :2A9 care are un staff mult mai numeros <)e a%ro/imativ (+"+++ )e %ersoane= i care verific )ac statele americane im%lementea4 orientrile maEore ale legii fe)erale )e me)iu" $/ist o reea euro%ean )e observare a A$89 -n sco%ul colectrii informaiilor )e la statele membre i )e la statele vecine 2$" Aceste informaii sunt utili4ate %entru -mbuntirea calitii i eficacitii %oliticilor )e me)iu naionale i euro%ene i %entru msurarea re4ultatelor acestor %olitici" 55

Ileana Tache - Economie european

A$8 a %ublicat o serie )e ra%oarte asu%ra strii me)iului -n $uro%a9 care furni4ea4 )ate com%lete asu%ra %roteciei me)iului" Aceast instituie coo%erea4 cu alte organi4aii internaionale9 cum ar fi &$#09 #onsiliul $uro%ei i Programul )e 8e)iu al 1aiunilor 2nite" Toate cele (! )e ri ale 2$ sunt membre ale A$89 alturi )e Islan)a9 Liechtenstein9 1orvegia9 $lveia i Turcia" .e@umatul capitolului Acest ca%itol %re4int informaii asu%ra instituiilor vitale ale 2niunii $uro%ene <#omisia $uro%ean9 #onsiliul 2niunii $uro%ene9 Parlamentul $uro%ean9 #urtea $uro%ean )e 3ustiie9 #onsiliul $uro%ean=9 a ageniilor s%eciali4ate <7anca #entral $uro%ean9 7anca $uro%ean )e Investiii9 #urtea Au)itorilor9 7anca $uro%ean )e *econstrucie i 0e4voltare9 #omitetul $conomic i :ocial9 #omitetul *egiunilor9 $uro%ol i Agenia $uro%ean a 8e)iului= i asu%ra %rocesului legislativ al 2$" Instituiile 2$ sunt )escrise %rin %risma rolului %e care l-au avut -n %rocesul integrrii euro%ene" $ste artat -n )etaliu mo)ul lor )e funcionare i %roce)urile s%ecifice )e vot i )e luare a )eci4iilor maEore" 8aniera -n care sunt abor)ate invit la o reflecie asu%ra o%ortunitii alocrii %uterilor -ntre statele membre ale 2$ i instituiile euro%ene" Antre&ri de veri'icare 1" (" 3" 4" 5" " !" ." '" 1+" 11" 1(" 13" 14" 15" 1 " 1!" 1." 1'" (+" (1" ((" (3" (4" (5" 2n)e regsim originile #omisiei $uro%eneR #um au evoluat -n tim% %rerogativele i atribuiile #omisiei $uro%eneR 0escriei organele )e )eci4ie ale #omisiei $uro%ene" $vi)eniai c,iva %ree)ini %restigioi ai #omisiei i %unctai contribuia lor la a),ncirea %rocesului integrrii euro%ene" #are sunt 0ireciile 5enerale i :erviciile #omisiei $uro%eneR $numerai cele cinci forme ale legislaiei 2$" #are sunt atribuiile #onsiliului 2$R Pre4entai un scurt istoric al evoluiei #onsiliului 2$" #are este structura #onsiliului 2$R #are este im%ortana #omitetului *e%re4entanilor PermaneniR $/%licai votul maEoritii calificate" #are sunt res%onsabilitile Parlamentului $uro%eanR #um a evoluat -n tim% Parlamentul $uro%eanR #are sunt #omitetele %arlamentareR Pre4entai mo)ul )e lucru al Parlamentului $uro%ean" #are sunt sarcinile #urii $uro%ene )e 3ustiieR #are este )eosebirea fa )e #urtea :u%rem a :2AR #are sunt cele cinci mari com%onente ale #urii $uro%ene )e 3ustiieR 0u% ce mo)el legal a fost ins%irat sistemul avocailor generali )in #$3R #,n) a fost -nfiinat Tribunalul :erviciului #ivil al 2$R I)entificai sursele legii -n 2$" 0escriei %e scurt sco%ul fiecrui Tratat euro%ean" #,n) a fost creat #onsiliul $uro%ean i care a fost motivaia -nfiinrii saleR #are sunt caracteristicile ce stau la ba4a funcionrii #onsiliului $uro%ean i a -nelegerii rolului su -n sistemul 2$R $/%licai rolul 7ncii #entrale $uro%ene -n stabilirea %oliticii monetare a 4onei euro" #ui acor) cre)ite 7anca $uro%ean )e InvestiiiR 5

Ileana Tache - Economie european

( " (!" (." ('" 3+" 31"

#are este rolul #urii Au)itorilorR $ste 7$*0 o instituie euro%eanR 2n)e are se)iul #omitetul $conomic i :ocialR @n termenii crui Tratat euro%ean a fost -nfiinat #omitetul *egiunilorR #onsi)erai $uro%ol un %re)ecesor al unei fore euro%ene )e %oliieR 0e ce este necesar e/istena unei Agenii $uro%ene )e 8e)iuR

!. EC,N,2IILE "E1!

,&iectivele capitolului4 Anali4a economiilor 2$ -n or)inea valurilor succesive )e a)erare @nelegerea fenomenelor i %roceselor economice naionale -n conte/t euro%ean A%recierea im%actului cri4ei economice i financiare internaionale asu%ra economiilor euro%ene &ferirea celor mai -nsemnate re%ere economice ale %roblematicii integrrii fiecrei economii )in 2$ (! @m%letirea as%ectelor economice cu evoluiile istorice i insituionale"

Cuvinte5c6eie Acor)urile )e Asociere A)erarea la 2$ In)icatori macroeconomici agregai #ri4a economic i financiar global

13

@n acest ca%itol informaiile istorice %rivin) economiile 5ermaniei9 6ranei9 Italiei i 8arii 7ritanii se ba4ea4 %e 1eal <(++.="

5!

Ileana Tache - Economie european

!.1 1E.2ANIA Introducere 5ermania este a cincea %utere economic a lumii -n termenii PP# i cea mai mare economie a $uro%ei9 cu e/%orturi am%le )e maini9 autovehicule9 %ro)use chimice i echi%ament electrocasnic9 beneficiin) )e o for )e munc -nalt calificat" $a este un actor %roeminent al aranEamentelor economice9 %olitice i )e a%rare ale continentului euro%ean" Lu%tele %entru %utere -n $uro%a au -m%ins 5ermania -n cele )ou r4boaie mon)iale )evastatoare9 ara fiin) ocu%at9 -n 1'459 )e forele aliate victorioase ale :2A9 8arii 7ritanii9 6ranei i 2niunii :ovietice" Instalarea r4boiului rece a )ivi4at ara -n anul 1'4' -n *e%ublica 6e)eral 5ermania B *65 <-n vest= i *e%ublica 0emocrat 5erman B *05 <-n est=" *65 s-a integrat -n organi4aiile economice i )e a%rare occi)entale <#$$ i 1AT&=9 -n tim% ce *05 comunist s-a alturat Pactului )e la Jarovia con)us )e sovietici" 0eclinul 2*:: i sf,ritul r4boiului rece au %ermis reunificarea 5ermaniei -n 1''+" Tabelul )e mai Eos %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici ai 5ermaniei %entru anul (+1("
Ta&el !.1.1 4 1ermania 5 Indicatori macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare +aloare a 3"114 trilioane 391F a 3."1++ Agricultur +9.F In)ustrie (.9 F Loc ocupat la nivel mondial 11! ( -

5.

Ileana Tache - Economie european

:ervicii !+9 F Agricultur 19 F In)ustrie (49 F :ervicii !39.F *ata omaEului F 4 7uget JenituriH a 1"5'. trilioane #heltuieliH a 1" 33 trilioane 0eficit bugetar - 1F )in PI7 + 0atorie %ublic .+9 F )in PI7 (4 *ata inflaiei (95F 3' :tructura in)ustrial 6ier9 oel9 crbune9 ciment9 %ro)use chimice9 maini9 vehicule9 mainiunelte9 electronice9 alimente i buturi9 construcii navale9 te/tile" :ol) cont curent a (+493 miliar)e 1 *e4erve valutare i )e aur a (3.9' miliar)e 1( Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml :tructura ocu%rii

Prin fora sa economic i %olitic9 5ermania e/ercit un rol maEor asu%ra viitorului 2$ i a altor economii )in $uro%a" )erioada 1;<#51;#$ La -nfr,ngerea com%let i %re)area necon)iionat a 5ermaniei la )ata )e . mai 1'459 a stat -n %uterea celor %atru fore aliate <:2A9 2niunea :ovietic9 8area 7ritanie i 6rana= s )eci) soarta acesteia" La -nt,lnirea )e la balta )in februarie 1'459 la care au %artici%at )oar *oosevelt9 :talin i #hurchill9 s-a hotr,t )ivi4area 5ermaniei -n trei %ri i a)ministrarea centrali4at a ei )e la 7erlin" 2niunea :ovietic a luat treimea estic inclu4,n) 7erlinul9 8area 7ritanie treimea nor)ic9 inclu4,n) marile %orturi Damburg i 7remen9 ca i 4ona in)ustrial a ba4inului *uhr9 iar :2A i-au luat res%onsabilitatea %entru treimea su)ic" 6ranei i s-a atribuit i ei mai t,r4iu o 4on %ro%rie )e ocu%aie" Aceste aranEamente au fost confirmate i clarificate la #onferina )e la Pots)am )in iulie 1'459 la care au %artici%at )e aceast )at %ree)intele Truman <*oosevelt murise -n luna a%rilie=9 :talin i #hurchillKAttlee <Attlee l-a -nlocuit %e #hurchill -n tim%ul conferinei )in cau4a re4ultatului alegerilor generale britanice=" 6rana a obiectat ime)iat la aceste combinaii -ntruc,t ea nu fusese re%re4entat nici la balta i nici la Pots)am" At,t 6rana c,t i 2niunea :ovietic )oreau re%araii )e r4boi -n natur c,t mai re%e)e %osibil" @n %rinci%iu9 britanicii s-au o%us i)eii re%araiilor9 -n tim% ce americanii au fost ambivaleni9 )in )orina )e a menine c,t mai mult vreme aliana )in tim%ul r4boiului" 0in cau4a )iferenelor )e o%inii )in tabra aliailor i a schimbrii con)ucerii %olitice -n :2A i 8area 7ritanie9 conflictele nu au -nt,r4iat s a%ar -n %rivina im%lementrii acor)urilor )e la Pots)am" Iona )e ocu%aie france4 a cu%rins resursele )e crbune )in :aarlan)9 care furni4au mo)alitatea cea mai eficient )e to%ire i rafinare a minereurilor )e fier )in Lorena" 6rance4ii s%erau ca aceast ocu%aie s )uc -n final la -ncor%orarea :aarlan) -n teritoriul france49 aa cum Alsacia i Lorena fuseser ataate 5ermaniei )in 1.!1 i %,n -n 1'14 i )in nou -ntre 1'4+ i 1'44" 0ar chiar i aceste resurse )e crbune au fost consi)erate insuficiente %entru obiectivele )e reconstrucie ale france4ilor9 astfel c %olitica france4 s-a concentrat asu%ra accesrii 4cmintelor )e crbune i fier ale ba4inului *uhr9 care fusese atribuit britanicilor" #a i france4ii9 ruii inteau fabricile germane9 eliminarea ameninrii unei re-narmri sau %oate -nlocuirea %ro%riilor lor fabrici )istruse -n tim%ul r4boiului" Accesul lor -ns se limita la ae4mintele in)ustriale )in :ile4ia <acum %arte com%onent a Poloniei=9 :a/onia )e sus i 5'

Ileana Tache - Economie european

7ran)enburg9 iar maEoritatea fabricilor erau situate -n ba4inul *uhr aflat sub )ominaie britanic" 0e aceea au %ro%us -n mo) re%etat %lasarea 4onei *uhr sub su%raveghere internaional9 astfel ca maEoritatea %ro)uciei acesteia s fie )irecionat s%re eforturile )e reconstrucie )in afara 5ermaniei" Americanilor le-a rmas res%onsabilitatea meninerii or)inii -n ca)rul unei %o%ulaii cresc,n)e )e refugiai cu o e/tins armat )e ocu%aie9 ce %utea fi furni4at numai %rin interme)iul 4onei britanice" Pe fon)ul acestor obiective conflictuale )e acces la 4ona lor )e ocu%aie <foarte afectat )e bombar)amente=9 britanicii au gsit %ur i sim%lu co%leitoare cheltuielile )e -ntreinere a unei fore militare semnificative9 ca i res%onsabilitatea %entru un numr mare )e refugiai" Politica britanic9 marcat )e amintirea eecului re%araiilor )e r4boi ale %rimului r4boi mon)ial9 a )evenit ra%i) una )e reconstruire a in)ustriei germane i a sectorului locativ -n 4ona lor )e ocu%aie" Politica oficial american a fost )at )e nefericitul Plan 8orgenthau9 conform cruia se %ro%unea )e4membrarea %olitic a 5ermaniei9 )istrugerea in)ustriei germane i meninerea venitului german %er ca%ita la cel mai sc4ut nivel )in $uro%a" Aceasta ar fi %us ca%t %roblemei germane9 care cau4ase trei r4boaie maEore -n $uro%a -n intervalul a mai %uin )e un secol" 0ar forele militare americane )e ocu%aie )in 4ona atribuit :2A trebuiau s -i asume asigurarea locuinelor i a cheltuielilor )e -mbrcminte %entru milioane )e refugiai )in est iar -n sco%ul meninerii or)inii aceste obiective )eveneau %resante" Astfel9 -n %ractic9 Planul 8orgenthau nu a %utut fi nicio)at im%lementat9 cu e/ce%ia continurii %entru o %erioa) a )e4membrrii %olitice a 5ermaniei" @n se%tembrie 1'4 %olitica americanilor a aEuns convergent cu cea a britanicilor" A )evenit reci%roc avantaEos ca acetia s -i combine o%eraiunile )in 4onele lor -nce%,n) )in ianuarie 1'4!" Aceasta a stat la ba4a formrii *659 stabilit ca stat se%arat9 in)e%en)ent <)ei nu -nc suveran= -n mai 1'4'9 inclu4,n) )e acum i 4ona france4" Astfel s-a materiali4at re4ultatul final al celor %atru ani )e e/%erimente i conflict -ntre %uterile aliate victorioase9 ca i mo)ul )e tratare a 5ermaniei -nvinse" 1oul stat al 5ermaniei )e Jest era angaEat ferm -n coo%erarea cu forele aliate %entru reconstrucia $uro%ei &cci)entale" #onsensul aliailor a furni4at ca)rul %olitic -n care miracolul economic al 5ermaniei )e Jest avea s se %ro)uc" Istoricii economiei au revi4uit consi)erabil mo)ul )e a %rivi s%ectaculoasa refacere economic a 5ermaniei )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial" 0esigur9 observatorii )in acea vreme au v4ut )evastarea i bombar)amentele )e tim% )e )oi ani ale aliailor ca fiin) totale" *e-nvierea 5ermaniei )e Jest ca cea mai %uternic economie a $uro%ei la miElocul anilor 1'5+ a %rut un tribut incre)ibil al combinaiei )intre etica german a muncii i genero4itatea american" #ercettorii care au investigat arhivele tim%ului tot mai )is%onibile -n ultimii (5 )e ani au i)entificat -ns factori mai >lumeti? ce aEut la e/%licarea at,t a miracolului re)resrii c,t a rolului %e care 5ermania )e Jest l-a Eucat -n integrarea economic a $uro%ei &cci)entale <ve4i Abelhauser9 1'.3=" Prima revi4uire a fost o reevaluare a %ier)erii stocului )e ca%ital )e ctre economia german9 cau4at at,t )e bombar)amentele aliailor i )e atacurile susinute )e artilerie ale avansrii terestre9 c,t i )e strategia )efensiv )e P%m,nt ars? a forelor germane aflate -n retragere" :e %are c bombar)amentele au )istrus cl)irile i au -ntreru%t legturile )e trans%ort9 -n s%ecial cele )in %orturi i ci ferate9 )ar au lsat a%roa%e intacte mainile" 8anagerilor fabricilor germane li s-a or)onat )e ctre Albert :%eer9 ministrul )e atunci -nsrcinat cu %ro)ucia )e armament9 s nu )istrug mainile ci )oar s inactive4e -ntre%rin)erile aban)onate9 astfel -nc,t acestea s %oat fi ra%i) re%ornite )u% r4boi" @n fa%t9 stocul )e ca%ital al 5ermaniei )e Jest a fost mai mare la sf,ritul r4boiului )ec,t la -nce%utul acestuia9 )atorit investiiilor semnificative fcute -n acest )omeniu" @n %lus9 acest stoc )e ca%ital era unul convertibil ra%i) -n %ro)ucerea )e bunuri civile9 s%re )eosebire )e maEoritatea echi%amentelor )e %ro)ucie britanice +

Ileana Tache - Economie european

i americane9 care au utili4at maini s%eciali4ate %entru %ro)ucia militar )e mas" Astfel9 miracolul economic german a )emarat cu un ca%ital e/cesiv i relativ mo)ern" & a )oua revi4uire a vi4at reevaluarea %roblemei %o%ulaiei refugiate i )islocate" A%ro/imativ 11 milioane )e %ersoane au aEuns -n 4onele vestice ale 5ermaniei tim% )e 4ece ani )u% r4boi" A%roa%e acelai numr au %rsit 5ermania B cei %rovenii )in lagrele )e concentrare9 %ri4onierii )e r4boi i muncitorii strini B )ar %o%ulaia total a 5ermaniei %ostbelice9 inclu4,n) i 4ona sovietic <)eci i 7erlinul= crescuse )e fa%t cu %este 1+F -ntre luna mai 1'3' i luna octombrie a anului 1'4 " 2n as%ect im%ortant este mutarea consi)erabil a %o%ulaiei )in marile orae <cum ar fi 7erlin sau Damburg= ctre 4one rurale %recum :chlesLig-Dolstein9 :a/onia )e 3os i 7avaria" 8igraia intern i cea internaional a fost o caracteristic a acestei %erioa)e" @n %lus9 noua %o%ulaie era vorbitoare )e limba german9 iar )u% 1'5+9 c,n) 39 milioane )e refugiai au %rsit 4ona sovietic %entru a se stabili -n 5ermania )e Jest9 era vorba )e %ersoane instruite i tinere9 care tocmai intrau %e %iaa muncii" Poate cel mai -nsemnat as%ect era c toi cei 11 milioane )e imigrani9 ca i migranii interni <-n numr i mai mare= aveau o %uternic motivaie )e a munci i )e a economisi %entru a-i reface situaia material c,t mai re%e)e cu %utin" @n acest mo)9 ca%acitatea e/cesiv )e %ro)ucie a 5ermaniei )e Jest %utea fi utili4at %rin %trun)erea noilor muncitori )ornici )e ocu%are i instruii" @n mo) ironic9 %olitica ruilor )e a-i -m%inge %e germani -n afara $uro%ei )e $st i )e a-i -ncuraEa s %rseasc chiar i 5ermania )e $st <*05= a oferit mai mult asisten -n re)resarea economiei 5ermaniei )e Jest )ec,t aEutorul american" Planul 8arshall nu s-a materiali4at %,n la -nce%utul anului 1'4.9 tim% -n care forele )escrise mai sus contribuiser )eEa la refacerea economic -ntr-un ritm ra%i)" Trebuie )e asemenea inut cont )e fa%tul c aEutorul total acor)at 5ermaniei )e Jest a fost mult mai mic )ec,t cel %rimit )e 8area 7ritanie i 6rana i mai re)us chiar i fa )e cel acor)at Italiei" AEutorul american )e 19 ( miliar)e )olari %rimit %rin %rogramul 5A*I&A <5overnment an) *elief in &ccu%ie) Areas= %,n la miElocul anilor 1'5+ a )e%it cu foarte %uin cei 195 miliar)e )olari furni4ai %rin Planul 8arshall" #a %on)ere -n formarea ca%italului total9 contribuia Planului 8arshall a fost re)us9 cu e/ce%ia %rimului an" #u toate acestea9 Qramer <1''1= vine cu argumente ce susin c %,n i aEutorul acor)at 8arii 7ritanii i 6ranei a fost im%ortant %entru re)resarea economic a 5ermaniei )e Jest )in )ou motive" 8ai -nt,i9 aEutorul :2A acor)at aliailor si occi)entali a -nlturat reven)icrile lor asu%ra echi%amentelor in)ustriale germane i a eliminat mult )in nesigurana %rivin) %ro%rietatea final asu%ra ca%acitii %ro)uctive -n e/ces a 5ermaniei )e Jest9 %ermi,n) -n acelai tim% -ntre%rin4torilor vest-germani s -i reia re%araiile i conversiunea stocului )e ca%ital %entru %ro)ucia )e bunuri civile" @n al )oilea r,n)9 aEutorul %rin Planul 8arshall a fost )irecionat ctre sectoare cum ar fi cimentul9 crbunele i electricitatea9 -n care controlul %reurilor a fost meninut9 )escuraE,n) astfel investiiile %rivate -n aceste sectoare vitale" *eforma monetar )in iunie 1'4. a marcat o re-nviere subit a refacerii 5ermaniei )e Jest care %ruse s stagne4e -n lunile %rece)ente" 2na )in motivaiile >slum%?-ului tem%orar a fost iarna sever9 urm,n)-o %e cea foarte )ur )in 1'4 K1'4!9 )ar cau4a %rinci%al a constat -n retragerea )e bunuri )e %e %ia %,n la intro)ucerea -n circulaie a noii mrci germane" & economie -n mare %arte informal9 ba4at %e barter a%ruse )in cau4a inflaiei create )e mone)a )e ocu%aie intro)us )e forele aliate" 8rcile )e ocu%aie < reic"mar0s. s-au )e%reciat ra%i) )eoarece nu e/istase nici un control central al cantitii emise" @n vreme ce americanii i britanicii au coo%erat -n controlul mone)ei lor )e ocu%aie9 ruii erau hotr,i s %lteasc cheltuieli )e ocu%aie i s e/trag re%araii )e r4boi -n natur %rin ti%rirea unei cantiti )in ce -n ce mai mari )e mone) B un ca4 )e sei!nora!e concurenial" 5ermanii )in 4ona vestic au evitat incertitu)inea %reurilor i a salariilor creat %rin )e%recierea mone)ei )e ocu%aie 1

Ileana Tache - Economie european

-nlocuin) mone)a cu alte stan)ar)e )e valoare universal recunoscute i anume guma )e mestecat i igrile americane" 1oua mone)9 intro)us -n 1'4. )e Lu)Lig $rhar)9 a fost emis numai %entru 4onele unite american i britanic <7i4onia=9 emisiunea afl,n)u-se strict sub controlul bncii centrale inci%iente 7anN 0eutscher Lcn)er" *uii au re%licat %rin crearea %ro%riei mone)e -n 4ona lor )e ocu%aie i im%un,n) bloca)a asu%ra 7erlinului" 6rance4ii au rs%uns %rin combinarea 4onei lor )e ocu%aie <)es%rins )in 4ona americanilor= cu 7i4onia9 cre,n)u-se astfel Tri4onia" Termenii reformei monetare sunt interesani %rin com%araie cu %roblemele similare )e tran4iie -nt,m%inate -n anii 1''+ )e fostele ri comuniste i -n s%ecial %rin absorbirea mone)ei est-germane ce a avut loc -n iulie 1''+" #ontrar recoman)rilor economitilor )in gru%ul aliailor9 Lu)Lig $rhar) B un economist al %ieei libere numit ministru )e finane al noului guvern vest-german9 a eliminat -n msur -nsemnat controlul %reurilor" Aceasta a -m%ins tem%orar -n sus %reurile bunurilor )e consum i a generat venituri crescute )in ta/e %entru guvern %rin interme)iul ta/elor %e %rofit9 al acci4elor i al ta/elor vamale" Politica lui $rhar) a avut la ba4 fr -n)oial i)eologia sa laisse?->aire# )ar i urmarea e/em%lului italienilor care -nregistraser succes cu un an -nainte -n eliminarea ra%i) a controlului %reurilor" $rhar) a %strat totui raionali4area unor alimente )e ba4 i controlul %reurilor %entru utiliti i %entru resursele )e crbune i oel necesare in)ustriei" Aceasta -nsemna c at,t oferta c,t i cererea )e bunuri )e consum %uteau crete fr a fi -nt,m%inat ra%i) constr,ngerea )e urcare a %reurilor in%ut-urilor %e %artea )e ofert sau a bunurilor )e consum eseniale %e %artea )e cerere" @nsemna )e asemenea c muncitorii %uteau acce%ta salarii sc4ute9 at,ta tim% c,t acestea le asigurau cel %uin cheltuielile )e locuin i alimente" $forturile )e munc au fost stimulate %rin scutirea )e ta/e %e venit a orelor su%limentare %restate" #u toat -nclinaia -nnscut a germanilor %entru munc9 acetia erau -n mo) cert stimulai %rin msurile %romovate )e $rhar)" 0ac cererile economice ale germanilor )e4r)cinai i srcii erau foarte %uternice %entru bunurile )e consum insuficiente9 ca%acitatea %ro)uctiv era cel mai bine echi%at %entru bunuri )e ca%ital" 0e acestea )in urm era nevoie -n restul $uro%ei )istruse )e r4boi9 astfel c economia vest-german a fost orientat ctre e/%ort -nc )e la -nce%utul %rocesului )e re)resare economic" #ontinuarea e/%ansiunii ca%acitii )e %ro)ucie -n aceste sectoare a fost -ncuraEat %rin alocaii )e amorti4are s%orite aferente investiiilor firmelor )e afaceri" Politica monetar restrictiv urmat )e 7anN 0eutscher Lcn)er a tins chiar s ri)ice valoarea mrcii germane -n ra%ort cu mone)ele %artenerilor comerciali9 ceea ce ar fi afectat e/%orturile -n ca4ul unei com%etiii maEore" @ns -n se%tembrie 1'4'9 )e comun acor) cu alte ri euro%ene9 marca german a fost )evalori4at cu 1K3" #hiar -n aceste con)iii9 economia 5ermaniei )e Jest era ferm ancorat -n creterea sa ba4at %e e/%orturi ce a continuat %,n la crearea Pieei #omune -n anul 1'5." @n conclu4ie9 cau4ele %rinci%ale ale miracolului economic al 5ermaniei )e Jest )in %erioa)a 1'4.-1'5. au constat -n ca%acitatea e/cesiv )e %ro)ucie a bunurilor )e ca%ital9 -ntr-o ofert elastic )e for )e munc bine instruit i %uternic motivat i -ntr-o structur )e stimulente %ermi,n) stan)ar)e cresc,n)e )e via muncitorilor %ltii mo)erat9 %e fon)ul a%recierii mrcii germane" Acestea au fost con)iii cu totul e/ce%ionale ce e/%lic creterea formi)abil -nregistrat -n acest interval )e tim% )e ctre 5ermania )e Jest" *es%ectivele con)iii nu s-au mai regsit -n %erioa)a 1''+-(++5 %entru 5ermania reunificat" )erioada 1;#851;$! 0ac anul 1'5. s-a caracteri4at %rintr-un scurt slump al ratei )e e/%ansiune a economiei vest-germane9 alturi )e restul $uro%ei &cci)entale9 %unctul )e cotitur al miracolului economic (

Ileana Tache - Economie european

avea s fie anul 1' 1" @n acest an a fost ri)icat Ii)ul 7erlinului -n sco%ul -nchi)erii graniei cu 5ermania )e $st i al sto%rii flu/ului )e refugiai" Libera circulaie a muncii -n interiorul Pieei #omune stabilit %rin Tratatul )e la *oma ar fi %utut a)uce -n 5ermania un influ/ )e muncitori italieni %entru a rs%un)e cererii )e for )e munc a ca%italului -n e/%ansiune al 5ermaniei )e Jest" 0ar Piaa #omun a s%orit o%ortunitile )e e/%ort ale %ro)uctorilor italieni i astfel a crescut i cererea lor )e muncitori9 re)uc,n)u-se -n acest mo) oferta )e munc italian %entru restul $uro%ei" &binuit cu o for )e munc )ocil recrutat )in r,n)ul %o%ulaiei neocu%ate rurale a 5ermaniei )e Jest sau a 5ermaniei )e $st9 in)ustria vest-german a rs%uns %rin iniierea %rogramului 5astarbeiter <Pguest LorNer?=" Acest %rogram a avut un mare succes" @ntre tim%9 stocul )e ca%ital vest-german a continuat s creasc9 )eoarece a )evenit )estinaia favorit a investiiilor )irecte britanice i americane" 6irmele care e/%ortau -n 5ermania )e Jest )atorit cererii ei cresc,n)e )e bunuri )e consum i barierelor tarifare sc4ute erau acum -ngriEorate -ntr-o anumit msur c %iaa vest-german %utea fi %ier)ut )in cau4a unui tarif e/tern comun ri)icat9 )ar -n acelai tim% )oreau s aib o ba4 euro%ean )in care s e/%orte ctre restul Pieei #omune9 lucru -m%ie)icat -nainte )e tarifele -nalte i )e restriciile cantitative" $ra firesc ca firmele britanice s se am%lase4e -n 4ona britanic )e ocu%aie iar ca firmele americane s se situe4e -n 4ona american9 inclu4,n) %artea su)ic )in Dessia9 7a)en-SYrtenberg i 7avaria" Aceste regiuni au )evenit %olii )e cretere ai e/%ansiunii vest-germane -n anii 1' + i )estinaia )e %re)ilecie a muncitorilor %rin %rogramul 5astarbeiter" Aceti muncitori au fost recrutai )in )iferite riH mai -nt,i :%ania9 a%oi Iugoslavia i -n final Turcia" Turcia9 cu %o%ulaia sa mare i -n cretere9 %e fon)ul unei ra%i)e mo)ificri structurale re4ultate )in relaia militar cu :2A9 s-a )ove)it ca%abil s furni4e4e un numr semnificativ )e lucrtori necesari in)ustriei germane" 8uncitorii germani nu au fost afectai )eoarece %regtirea lor su%erioar i-a meninut -n %osturile cel mai bine %ltite9 -n tim% ce strinii tem%orari au ocu%at %o4iiile cele mai %uin calificate i mai slab %ltite" @n anul 1'!1 e/%ansiunea economic vest-german ba4at %e e/%orturi i-a s%orit %artici%area la comerul mon)ial la 1+F9 a%roa%e acelai %rocent %e care -l avea Im%eriul 5erman -n 1'13 <1(91F=" 6irmele vest-germane %uteau continua s fie com%etitive %e %ieele lor )e e/%ort %rin sc)erea costurilor lor me)ii unitare )atorit muncitorilor strini <Pguest LorNers?= ce ocu%au %osturile cele mai slab calificate" Politica monetar restrictiv a 7un)esbanN9 combinat cu ratele )e schimb fi/e ale mrcii germane -n ra%ort cu mone)ele %artenerilor comerciali )in lumea occi)ental9 a -nsemnat continuarea sc)erii cursului )e schimb real al mrcii germane9 ceea ce a s%orit com%etitivitatea bunurilor germane" #u toate acestea9 rata investiiilor s-a )iminuat -n aceast %erioa)9 av,n) -n ve)ere c %ieele )e e/%ort ale 5ermaniei )e Jest au cunoscut i ele o sc)ere iar firmele vestgermane )e abia reueau s -i %stre4e cotele )e %ia reali4ate -n ultima )eca)" Investiiile fcute au intit s utili4e4e la ma/im oferta elastic a muncitorilor strini slab %ltii" Aceasta a -nsemnat c investiiile res%ective nu au fost at,t )e avansate tehnologic ca cele ale com%etitorilor ce nu beneficiau )e munc ieftin9 cum ar fi :2A" @n conclu4ie9 atragerea muncitorilor strini -n creterea susinut a in%ut-urilor )e munc %,n -n 1'!3 a %ermis continuarea erei )e aur a )e4voltrii 5ermaniei9 )ei cu rate )iminuate ale investiiilor" Aceasta a creat unele %robleme )e viitor %rin fa%tul c echi%amentul )e ca%ital nu inea %asul cu cele mai mo)erne tehnologii9 iar e/%orturile au rmas concentrate asu%ra unor linii )e %ro)ucie %entru care %ieele nu se mai )e4voltau at,t )e re%e)e ca -nainte" )erioada 1;$<51;8# :trategia german )e -nfruntare a ocurilor %etrolului a fost asemntoare cu cea a%licat cu oca4ia %rbuirii sistemului 7retton Soo)s -n august 1'!1" 7un)esbanN9 succesoare a 7anN 3

Ileana Tache - Economie european

0eutscher Lcn)er i -nfiinat -n 1'5!9 era angaEat -n meninerea stabilitii %reurilor -n 5ermania )e Jest" @ntr-o lume a %reurilor ascen)ente9 )eterminate )e o ofert -n ra%i) cretere a )olarilor americani %e %iaa internaional9 marca german a gsit terenul %ro%ice %entru a se a%recia" @n era cursurilor )e schimb nominale fi/e <1'4'-1'!1= marca german s-a )e%reciat )e fa%t9 av,n) -n ve)ere c 5ermania )e Jest a meninut o rat mai mic a inflaiei interne )ec,t a %artenerilor si comerciali" 7un)esbanN era obligat %rin lege s urme4e aceast strategie9 %entru a %re-nt,m%ina orice risc al )isi%rii activelor financiare ale micilor investitori )in cau4a inflaiei9 aa cum se -nt,m%lase at,t -n urma %rimului r4boi mon)ial c,t i a celui )e al )oilea" 2nul )in motivele %entru care in)ustria vest-german %utea menine creteri mici ale salariilor nominale era acela c muncitorii erau asigurai c %ensiile le vor %stra %uterea )e cum%rare real B )atorit angaErii anti-inflaioniste a 7un)esbanN" Atunci c,n)9 -n 1'!19 cursurile )e schimb au )evenit fle/ibile9 rata )e schimb nominal a mrcii germane a urcat brusc -n ra%ort cu mone)ele maEoritii %artenerilor comerciali9 inclusiv :2A" Aceasta a urcat %reul bunurilor e/%ortate ale 5ermaniei )e Jest" Pentru ca bunurile )e e/%ort s nu )evin mai scum%e9 trebuia fie ca %ro)uctorii vest-germani s -i sca) %reurile -n termenii mrcii germane9 fie s creasc calitatea %ro)uselor a)resate im%ortatorilor strini" Ambele meto)e au fost a%licate9 )ar ele au )us la )iminuarea ratelor %rofitului i a ratelor investiiilor" Latura benefic a constat -ntr-o re)ucere a costurilor im%orturilor" Aceasta a meninut sc4ute cererile )e salarii9 at,ta tim% c,t consumatorii vest-germani %uteau beneficia )e %reuri mai mici ale bunurilor )e consum im%ortate" @n acelai tim%9 au fost re)use costurile in)ustriei germane %entru o gam larg )e materii %rime i bunuri interme)iare9 inclusiv costurile legate )e im%orturile )e %etrol" 2na )in mo)alitile %rin care e/%ortatorii vest-germani ri)icaser calitatea %ro)uselor lor %entru cum%rtorii strini a fost trecerea )e la %ro)ucerea unei varieti )e maini s%eciali4ate la reali4area unor fabrici Pla cheie?9 -n)eosebi -n rile -n curs )e )e4voltare -ncerc,n) s -i cl)easc )e la 4ero un sector )e %ro)ucie mo)ern" I)eea era ca9 la livrarea final9 cum%rtorul Ps -nv,rteasc )oar cheia? i fabrica s %orneasc ime)iat la )e%lina ca%acitate" Plata %entru asemenea fabrici a fost aranEat %rin contracte %e termen ling care solicitau clientului s furni4e4e e/%ortatorului vest-german %ro)use interme)iare %entru un numr )e ani la %reuri fi/e9 mai mici )ec,t %reurile )e %ia" & arie larg )e aranEamente )e acest gen au fost ra%i) -ncheiate cu Iranul9 )e e/em%lu9 la i4bucnirea %rimului oc al %etrolului -n octombrie 1'!3" Aceste acor)uri9 iniiate )e fa%t cu tatl ahului Iranului )e ctre DEalmar :chacht -n anii 1'3+9 au continuat s asigure %uternice relaii comerciale -ntre 5ermania )e Jest i Iran -n )ecursul anilor 1'!+ i chiar -n anii 1''+" #ombinaia )intre asemenea contracte cu %reuri fi/e %entru furni4area %e termen lung a %etrolului i continua a%reciere a mrcii germane -n ra%ort cu )olarul a aEutat 5ermania )e Jest s contracare4e efectele %rimului oc al %etrolului mult mai bine )ec,t Italia sau 6rana" #u toate acestea9 ocul %etrolului a cau4at %uternice re)uceri ale cererii %e tot cu%rinsul $uro%ei B %rinci%ala %ia )e e/%ort a 5ermaniei )e Jest i astfel %ro)ucia german a sc4ut i ea9 cu creteri semnificative ale ratelor omaEului" Atenia a fost -n)re%tat ctre muncitorii strini care s-ar fi -ntors -n rile )e origine iar %osturile lor ar fi fost ocu%ate )e vest-germani" 0ar9 )in nefericire %entru aceast strategie9 care era o%tim )in %unct )e ve)ere %olitic9 angaEatorii vest-germani concentraser ocu%area strinilor -n )oar unul sau )ou sta)ii ale %rocesului )e %ro)ucie" $liminarea tuturor )intr-o singur firm ar fi -nsemnat )e aceea -ncetarea -ntregului %roces )e %ro)ucie %,n la gsirea )e noi muncitori care -i -nlocuiasc" Iar noii muncitori trebuiau s acce%te statutul i salariile mai mici asociate res%ectivei linii )e %ro)ucie" Prin urmare9 %roblema omaEului nu %utea fi re4olvat %ur i sim%lu %rin conce)ierea lucrtorilor strini" 4

Ileana Tache - Economie european

@n %lus9 un numr foarte mare )e asemenea muncitori se )ove)iser valoroi %entru angaEatorii lor i se stabiliser )e mult -n 5ermania" Aceasta -nsemna c ei %uteau a%lica %entru cetenia german i oricum erau eligibili %entru aEutorul )e omaE9 at,ta tim% c,t locuiser -n *65" Pentru a )escuraEa cererile )e aEutor )e omaE9 guvernul a -ncercat mai -nt,i s-i )etermine %e strini s se -ntoarc -n ara lor9 )e obicei Turcia9 oferin)u-le -n acest sco% o anumit sum )e bani" 0ar totalul sumelor necesitate )e res%ectiva o%eraiune era mult mai mare )ec,t -i %utea %ermite guvernul" Prin alt soluie s-a -ncercat tierea alocaiilor co%iilor angaEailor care nu erau %re4eni fi4ic -n 5ermania )e Jest" Aceasta a )us -ns la un influ/ )e noi imigrani strini9 alctuit -n %rinci%al )in co%ii i mamele lor9 bunici i mtui care s -ngriEeasc co%iii" Problema %o%ulaiei turce -n %oliticile sociale ale 5ermaniei )e Jest a fost uurat numai c,n) au a%rut o%ortuniti )e ocu%are chiar -n Turcia -n )ecursul anilor 1'.+" Problemele )e or)in social s-au am%lificat la cel )e al )oilea oc al %etrolului )in 1'!.K1'!'" ;omaEul a urcat iari iar miracolul economic %rea categoric s se a%ro%ie )e sf,rit" 1u a fost )e aEutor fa%tul c9 )u% re%etarea )ublrii %reului %etrolului <e/%rimat -n )olari= -n 1'!' )olarul a -nce%ut s se -ntreasc -n ra%ort cu mone)ele euro%ene9 inclusiv -n ra%ort cu marca german" Aceasta a e/acerbat efectele celui )e al )oilea oc al %etrolului %entru -ntreaga $uro%9 )eci i %entru 5ermania )e Jest" AranEamentele instituionale )e ba4 ce %ro%ulsaser 5ermania )e Jest au fost )in nou anali4ate" Au fost i)entificate trei elemente care au )ifereniat 5ermania )e $uro%a )e :u)9 )e :2A i )e 8area 7ritanie <#arlin9 1'' =H <1= %rinci%iul co-)eterminrii asociat guvernanei cor%oratiste9 care cerea fiecrei cor%oraii vest-germane s aib -n consiliul )irector re%re4entani ai forei )e munc i ai %ublicului generalO <(= un sistem elaborat )e instruire i training coor)onat -m%reun )e statul fe)eral9 )e a)ministraiile locale i )e afacerile %rivate i <3= %ractica bancar universal a sectorului financiar9 aa -nc,t bncile ce -m%rumutau fon)uri firmelor s %oat )eine o %arte )in ca%italul firmelor solicitante )e cre)ite" #o-)eterminarea a avut avantaEul iniial )e a-i convinge %e muncitorii germani c9 )ac %rofiturile firmelor lor creteau ca urmare a cererilor lor mo)erate )e salarii9 aceste %rofituri vor fi a%oi utili4ate %entru s%orirea ca%acitii %ro)uctive i %entru crearea mai multor locuri )e munc" Pre4ena li)erilor sin)icali -n consiliul )irector -nsemna c managerii afacerilor9 la r,n)ul lor9 %uteau fi -ncre4tori c cererile salariale vor fi meninute la niveluri sc4ute )estul tim% %entru ca noile investiii s )evin %rofitabile" Acest mecanism )e coor)onare a managementului %rocesului )e luare a )eci4iilor <a investi sau a nu investi= cu factorul munc <a intra sau nu -n grev= a fost eficient -n mo)erarea cererilor salariale ale sin)icatelor9 menin,n) rate ri)icate ale investiiilor i rate sc4ute ale omaEului %,n la ocurile %etrolului )in anii 1'!+" La aceasta s-a a)ugat o ofert )e munc elastic9 venit mai -nt,i )in $uro%a )e $st aflat sub )ominaie sovietic9 a%oi )in 5ermania )e $st i -n cele )in urm )in Iugoslavia i Turcia" #,n) efectele celui )e al )oilea oc al %etrolului au continuat s se manifeste la -nce%utul anilor 1'.+9 as%ectele negative ale %rinci%iului co-)eterminrii au -nce%ut s se manifeste" La -nce%ut9 )ac restr,ngerea factorului munc )evenea necesar %entru asigurarea com%etitivitii unei in)ustrii9 interesele muncitorilor i ale consumatorilor re%re4entate -n consiliul )irector continuau s re4iste" *es%ectivul mecanism instituional a fost )e folos %entru sco%ul iniial B acela )e a afirma legitimitatea unui nou sistem economic ca%italist -ntr-o ar cu o %uternic tra)iie cor%oratist B )ar )isfuncional %entru situaia unor aEustri ra%i)e la con)iii economice schimbate" #el )e al )oilea element <un %rogram activ )e instruire i ucenicie a)resat tuturor %ersoanelor ce absolveau o coal= a meninut la un nivel ri)icat calitatea ca%italului uman al economiei vest-germane" Prin mo)ul -n care a fost conce%ut9 acest %rogram combina abilitile generale )ob,n)ite -n coal cu -n)em,nri s%eciali4ate9 -n %articular meserii -nvate %rin 5

Ileana Tache - Economie european

serviciul )e ucenicie" 2cenicii care -i -ncheiau stagiul gseau )e lucru ime)iat -n firma care i instruise" In)ustria vest-german %utea s -i %lteasc mo)est %e ucenici i )u% instruire s -i integre4e com%let -n echi%ele %ro)uctive" Acest sistem %utea evita %roblema >ree-rider-ului9 a%rut c,n) firmele %ier)eau muncitorii tineri ce se -n)re%tau ctre firme concurente" 7eneficiile acestui sistem au fost clare -n con)iiile unei structuri stabile a ocu%aiilor )in economie9 aa cum a fost ca4ul anilor 1'5+ i 1' +" 0ar confruntat cu mo)ificrile structurale necesitate )e %rovocrile ocurilor succesive ale %etrolului )in anii 1'!+9 sistemul a )evenit infle/ibil" 8eseriile cu o%ortuniti )e ocu%are aflate -n stagnare au continuat s fie asigurate )e ucenicii instruii9 care ate%tau )in ce -n ce mai mult %entru sluEbele res%ective" @n acest tim%9 %entru sectoarele -n care cererea cretea ra%i) era )ificil s se recrute4e noi muncitori )eoarece cei mai ca%abili erau )eEa formai -n %rogramele )e ucenicie anterioare" #el )e al treilea element9 res%ectiv str,nsa legtur )intre bncile germane i firme9 fusese mult a)mirat -n restul $uro%ei i -n multe ri aflate -n curs )e )e4voltare" AvantaEele bncilor )ein,n) aciuni -n com%aniile crora le acor)au -m%rumuturi ieiser cu claritate -n evi)en" A fi la curent cu )eci4iile )e management luate )e un client )e afaceri aEut la eliminarea a ceea ce economitii numesc informaie asimetric" Aceasta )in urm -nseamn c )ebitorii sunt mult mai bine informai -n legtur cu ceea ce intenionea4 s fac cu banii i cu mo)ul -n care %roiectul lor a)uce roa)e )ec,t sunt cre)itorii" Acesta este -n s%ecial ca4ul )eintorilor )e aciuni sau )e obligaiuni )in sistemele financiare american i britanic9 care )oar observ mo)ul -n care %ieele )e ca%ital evaluea4 activele lor financiare9 tiin) %uin )es%re o%eraiunile com%aniilor care emit aciunile i obligaiunile" *eversul me)aliei %entru o asemenea relaie str,ns a )evenit mai clar germanilor -n)eosebi -n anii 1''+9 )ar a fost mult comentat -n teoria economic <ca i %ractica bancar anglo-american=" $ste vorba aici )e fa%tul c banca %oate suferi consecinele unor )eci4ii neins%irate )e afaceri -n care ea s-a im%licat i %e care le-a a%robat iniial" @n %lus9 cunoaterea inteniilor i a %robitii unui client nu constituie nici o garanie c %ro)usul se va vin)e -n mo) %rofitabil %e o %ia concurenial i su%us unor continue fluctuaii" @n conclu4ie9 lu)atele instituii ale 5ermaniei )e Jest9 care -n mo) cert au contribuit la susinerea creterii economice e/ce%ionale )in intervalul 1'5+-1'!39 s-au )ove)it tot mai %uin a)ecvate %rovocrilor anilor 1'.+ i 1''+" $/%ansiunea e/%orturilor a continuat s re%re4inte cheia succesului economic general al 5ermaniei9 iar cel mai sigur mo) )e a susine e/%orturile era )irecionarea lor ctre %iaa %e care aEunsese s o )omine i anume #$$" Acesta a constituit cel )e al %atrulea element <i %oate cel mai im%ortant= st,n) la ba4a succesului economic vest-german" $ste motivul %entru care 5ermania a )orit at,t )e mult lrgirea #$$9 a)uc,n) mai -nt,i ca membri 8area 7ritanie9 Irlan)a i 0anemarca -n 1'!39 a%oi 5recia - care a a)erat %rematur -n 1'.19 urmat )e :%ania i Portugalia -n 1'. " )erioada 1;8(51;; @n anul 1'. s-au %etrecut c,teva evenimente fericite ce au revigorat economia vestgerman i au ri)icat-o )in stagnarea %relungit ce a urmat recesiunii )in anii 1'.+K1'.1" Inclu)erea :%aniei i a Portugaliei a atras o s%orire a investiiilor strine -n aceste ri cu salarii mo)este" 6ie c noile faciliti )e %ro)ucie i )istribuie erau finanate )e firme americane9 Ea%one4e sau euro%ene9 ele necesitau maini i echi%amente9 ambele constituin) cele mai com%etitive e/%orturi vest-germane" Actul 2nic $uro%ean )in 1'. a stimulat i el noi investiii i afaceri %e tot cu%rinsul #$$9 inclusiv -n 5ermania )e Jest" #el )e al treilea oc al %etrolului a cobor,t %reul %etrolului im%ortat" Pe l,ng aceasta9 %olitica american )e meninere a unui )olar slab %entru stimularea e/%orturilor a contribuit i ea la sc)erea costului %etrolului im%ortat )e 5ermania )e Jest" ;i -n final9 cel )e al treilea oc al

Ileana Tache - Economie european

%etrolului a -n)e%rtat %resiunile e/ercitate asu%ra mone)elor %artici%ante la 8*: <mecanismul ratei )e schimb= )in :8$9 astfel c tuturor li s-a %ermis s se a%recie4e foarte a%ro%iat )e marca german" 0re%t re4ultat9 :8$ s-a -ntrit9 ceea ce a stimulat av,ntul %entru )esv,rirea %ieei unice euro%ene -n 1''(9 ca i %entru formularea %reve)erilor Tratatului )e la 8aastricht" Aceasta a contribuit )e asemenea la meninerea accesului 5ermaniei )e Jest la %iaa sa %rinci%al )e e/%ort B #$$" $/%ansiunea %ro)us nu a reuit -ns s re4olve rata -nalt a omaEului instalat -n tim%ul celui )e al )oilea oc al %etrolului" Aceasta a )us la formularea i%ote4ei histere4ei %entru omaEul euro%ean" Pe scurt9 i)eea este c angaEatorii sunt selectivi -n %rivina muncitorilor %e care -i )is%onibili4ea4 -n tim%ul unei recesiuni" Acetia vor fi muncitorii cu cea mai Eoas %ro)uctivitate -n ra%ort cu salariile lor9 a)ic cei mai -n v,rst9 mai %uin e/%erimentai sau instruii9 mai %uin sntoi9 )eci cei mai %uin ca%abili s-i s%oreasc ro)nicia muncii" Aceti muncitori )e4avantaEai nu vor mai fi angaEai -na%oi -n ca4ul unei e/%ansiuni" Teoretic9 ei ar %utea s-i ofere serviciile %entru salarii mai mici9 )ar regulile sin)icale )e stabilire a salariilor -m%ie)ic angaEatorii s acce%te asemenea oferte" @n %lus9 aEutoarele )e omaE generoase9 cu%rinse -ntre 3 i .F )in ultimul salariu net tim% )e ( ani i -ntre 5 i 5.F )u% aceea9 limitea4 msura -n care omerii %e termen lung ar fi )is%ui s lucre4e %entru salarii mai mici" *e4ultatul este o %ro%orie cresc,n) a omaEului %e termen lung )in numrul total al celor fr locuri )e munc" 8uncitorii res%ectivi )evin )in ce -n ce mai %uin atractivi %entru %otenialii angaEatori9 iar -n)em,nrile lor stagnea4 sau )evin -nvechite" 2n alt as%ect negativ a )evenit tot mai evi)ent %e msura avansrii negocierilor9 %rivin) at,t mo)ul )e )iminuare a barierelor netarifare -n ca)rul #$$ %rin im%lementarea Actului 2nic $uro%ean9 c,t i mo)ul )e )iminuare a barierelor netarifare cu restul lumii %rin negocierile 5ATT continuate -n *un)a 2ruguaC" Acesta era gra)ul -n care economia vest-german )evenise )e%en)ent )e barierele netarifare9 care se -nmuliser la fel )e ra%i) - sau -n unele ca4uri mai ra%i) )ec,t se )esfiinaser barierele netarifare" #onform regulilor 5ATT9 %uteau fi im%use cote )e im%ort anumitor ri %entru %ro)use s%ecifice )ac se constata c acestea se vin)eau la %reuri mai mici )ec,t costul )e %ro)ucie" Acestea %uteau fi eliminate )ac ara -n cul%9 )e obicei 3a%onia9 acce%ta o restr,ngere voluntar a e/%ortului <J$* B voluntarC e/%ort restraint=" 5ermania )e Jest9 -n comun cu alte ri )in $uro%a9 au recurs tot mai mult la cotele )e im%ort i la J$* %e la sf,ritul anilor 1'!+ i -nce%utul anilor 1'.+ i au continuat s utili4e4e meto)a chiar -n con)iiile e/%ansiunii )e la sf,ritul anilor 1'.+" Aceste cote s%ecifice )e im%ort i J$* erau -ns a)ministrate la nivel naional9 nu la nivelul #$$" $ste a)evrat c 5ermania )e Jest nu ese situa %e %rimul loc -n $uro%a -n utili4area barierelor netarifare" 0ar efectul acestora a fost am%lificat %rin acor)area )e subvenii anumitor sectoare in)ustriale aflate -n )eclin" 0e e/em%lu9 crbunele se %ro)ucea cu 1++ )olari tona %entru asigurarea ocu%rii -n minele )e crbune9 iar u4inele )e energie electric erau subvenionate %entru utili4area acelei energii - -n loc s fie %ltit crbunele american cu numai 1+ )olari tona" 2n alt e/em%lu -l constituia agricultura" 0at fiin) numrul -n sc)ere al lucrtorilor ocu%ai -n agricultur i av,n) -n ve)ere influena lor %olitic )iminuat -n 5ermania )e Jest9 s-a manifestat tot mai mult o%o4iie la a)resa continurii barierelor netarifare9 care luaser forma subveniilor acor)ate la nivel naional" )erioada 1;; 52 ( Toate %roblemele economiei vest-germane au fost -ns co%leite )e ocul %olitic al reunificrii cu 5ermania )e $st" Prima manifestare a acestui oc a fost uriaul influ/ )e tineri estgermani venii -n 7erlinul )e Jest %rin 2ngaria i Austria" 2nii economiti au v4ut a%oi -n %rbuirea Ii)ului 7erlinului i -n cone/iunea %ro%riu-4is cu 5ermania )e $st %osibilitatea unei reluri a miracolului economic %ostbelic" Acesta fusese %relungit %rin continua infu4ie )e !

Ileana Tache - Economie european

refugiai cu calificare )in 5ermania )e $st %,n la construirea Ii)ului 7erlinului -n 1' 1" Prin %rbuirea 4i)ului9 se s%era ca e/%ansiunea anilor 1'.+ s continue" @ns acest scenariu fusese %us -n umbr tim% )e cincis%re4ece ani )e o alt )ram B cea a muncitorilor strini ne)orii" Acum c %roblema turcilor era %e cale )e re4olvare9 vest-germanilor nu le %sa )e re%etarea acelei )rame" #heia re4olvrii influ/ului )e muncitori turci fusese investirea chiar -n Turcia9 furni4,n)u-se o%ortuniti )e ocu%are acolo -n %ro)ucia )e bunuri %entru %iaa vest-german" Aceasta %rea calea evi)ent )e urmat i cu 5ermania )e $st" 2niunea $conomic i 8onetar 5erman )in iulie 1''+ a im%lementat aceast strategie" $lementul esenial era convertirea mone)ei est-germane <ostmar0= -n marca german la un curs )e 1 la 1 %entru echivalentul salariilor %e )ou luni i )e ( ostmarNs %entru o marc german %este suma res%ectiv" @ntre tim%9 alimentele )e ba49 utilitile i chiriile urmau s fie meninute sub control" 0eci est-germanii erau %ltii foarte bine numai %entru a vota reunificarea -n termenii vest-germani )ar i %entru a-i %stra locuinele subvenionate i a cum%ra bunuri )e consum occi)entale cu mrcile lor germane" Astfel9 firmele vest-germane nu s-au confruntat cu eventualitatea unui influ/ )e muncitori -nalt motivai9 instruii i acce%t,n) salarii mici" Lu)atele instituii ale co-)eterminrii i %rogramele )e ucenicie au constituit serioase obstacole -n calea e/%loatrii elementelor %o4itive ale reunificrii" 5ermania )e $st a constituit )e asemenea o mare nou %ia %entru firmele vest-germane9 astfel c9 iniial9 acestea au %utut reali4a %rofituri s%orite )in creterea cererii interne %entru %ro)usele lor" #um -ns cursul )e schimb nerealist i foarte -nalt %entru mone)a est-german a -m%ins salariile contractuale ale lucrtorilor est-germani mult %este nivelul lor )e %ro)uctivitate9 omaEul a -nce%ut s urce" Aceasta a contribuit nu numai la creterea subveniilor sub forma aEutorului )e omaE ce trebuia acum %ltit )e 5ermania )e Jest est-germanilor9 )ar a re)us -n acelai tim% atractivitatea -ntre%rin)erilor est-germane %entru investitorii strini" 0oar -ntre%rin4torii vest-germani %uteau fi )eterminai s investeasc -n -ntre%rin)erile )e stat care erau %rivati4ate -n 5ermania )e $st" 8ult a%reciata reea german )e asisten social -nsemna9 %e )e o %arte9 c %reul reunificrii era -nalt i9 %e )e alt %arte9 c acesta trebuia %ltit -n %rinci%al )e 5ermania )e Jest" ;i sistemul financiar vest-german a fost afectat )e reunificare9 -n vreme ce sistemul financiar al 5ermaniei )e $st a intrat ime)iat -n faliment )in cau4a termenilor conversiei mone)ei" Pentru toi interme)iarii financiari est-germani erau necesare cel %uin ( ostmarNs )in activele lor %entru a obine o marc german9 -n tim% ce )atoriile lor au fost transformate la rate )e 1 ostmarN %entru 1 marc german" Av,n) -n ve)ere im%ortana finanelor bancare %entru investiiile )e afaceri -n sistemul vest-german i -nsemntatea str,nsei legturi9 -n sistemul res%ectiv9 )intre cre)itorii bancari i )ebitorii )in me)iul )e afaceri9 consecina era c9 -n vreme ce numai firmele est-germane cunoteau o%ortunitile locale )e %rofit9 )oar firmele vestgermane %uteau obine finanare %entru e/%loatarea acelor o%ortuniti" Astfel9 ultima )in instituiile vest-germane unice asociate miracolului economic %ostbelic i anume sistemul bancar universal9 a )evenit un obstacol i nu o ans -n soluionarea %rovocrii transformrii economiei est-germane" 8sura acestor eecuri a fost trecerea sol)ului contului curent )e la sur%lusurile sntoase ale sf,ritului anilor 1'.+ la )eficite %e la -nce%utul anilor 1''+" ;omaEul a -nce%ut )e fa%t s creasc at,t -n 5ermania )e Jest c,t i -n cea )e $st" #,teva semne )e -mbuntire i-au fcut a%ariia %rin 1''4 i -n s%ecial -n 1''59 %e msur ce sur%lusurile )in e/%orturi au -nce%ut iar s fie -nregistrate" 0ar %e la miElocul anului 1'' o %arte semnificativ a e/%orturilor9 ca )e obicei a/at %e maini i echi%amente9 a fost )irecionat s%re fabricile germane )elocali4ate -n afara 5ermaniei i -n general -n afara $uro%ei &cci)entale" :ur%lusul )e e/%ort )e bunuri i servicii -n acest ca4 a cores%uns unei re)uceri a o%ortunitilor )e ocu%are -n 5ermania i nu unei creteri" .

Ileana Tache - Economie european

#heltuielile generate )e reunificare se reflect -n %ermanentele )eficite bugetare ale guvernului german9 care au -nclcat -n mo) re%etat %ragul )e 3F )in PI7 stabilit %rin Pactul )e #retere i :tabilitate" ;ocul reunificrii a creat -ntr-a)evr o %erioa) )e stres fiscal %entru 5ermania nemai-nt,lnit -n trecut" 5uvernul -nt,m%inase )eficite regulate -n confruntarea ocurilor succesive ale %etrolului )in anii 1'!+" 0ar o%ortunitile )e cretere a e/%orturilor s-au revigorat la sf,ritul anilor 1'.+ %rin iniiativa %ieei unice euro%ene )in ca)rul 2$ i %rin inclu)erea :%aniei i Portugaliei -n s%aiul comunitarO )re%t re4ultat9 )atoria guvernamental a aEuns la res%ectabilul %rocent )e 4+F )in PI7" Acest recor) al %ru)enei fiscale a fost a%oi co%leit )e costurile reunificrii" 1oua a)ministraie :chrd)er a -ncercat s reca%ete echilibrul bugetar la sf,ritul anilor 1''+9 )ar aceasta a -nsemnat o cretere a omaEului" & e/aminare atent a ratelor omaEului scoate -n evi)en fa%tul c acestea au fost mai mult )ec,t )uble -n fosta 5ermanie )e $st fa )e 5ermania )e Jest" Li%sa investiiilor %rivate -n 5ermania )e $st9 -n ciu)a celor a%ro/imativ !+ miliar)e )olari cheltuii anual )e guvern %entru infrastructura %ublic -n 5ermania )e $st9 a %strat un omaE ri)icat -n aceast %arte a rii" Ta/a reunificrii %ltit -n continuu )e cei )in 5ermania )e Jest a meninut i aici omaEul la cote -nalte" 2n semn -mbucurtor al fa%tului c eforturile )e a a)uce infrastructura %ublic est-german la nivel occi)ental au -nce%ut s fie recom%ensate a fost reluarea creterii e/%orturilor germane" 0in anul (+++9 e/%orturile au -nregistrat re4ultate %o4itive9 astfel c -n (++4 totalul acestora9 -n )olari9 a fost mai mare )ec,t totalul e/%orturilor :2A" & e/aminare atent a )ireciei e/%orturilor germane arat c bunurile )e ca%ital %ro)use )e fabricile germane merg ctre rile )in $uro%a #entral i )e $st9 furni4,n) sluEbe muncitorilor )e aici9 mai )egrab )ec,t muncitorilor est-germani" 2ngaria9 *e%ublica #eh9 :lovacia i celelalte ri foste comuniste euro%ene i-au re)us im%o4itul %e %rofit mult sub cel al 5ermaniei -n sco%ul -ncuraErii investiiilor -n economiile lor" 0ar muncitorii )in $uro%a #entral i )e $st nu sunt %ltii la fel cu cei est-germani9 acetia )in urm %rimin) salarii -n euro a%ro%iate )e cele vest-germane" )erioada actual 5ermania a cunoscut o ra%i) re)resare )u% recesiunea )in (++.-(++'9 )ar creterea s-a -ncetinit -n a )oua Eumtate anului (+11 i %ers%ectivele au )evenit incerte" Aceasta reflect -n %rimul r,n) o mo)erare a ratelor creterii )e la ma/imul ciclic ctre ratele %oteniale mai re)use9 in)ic,n) c av,ntul %rece)ent a fost -n %rinci%al unul ciclic" @n al )oilea r,n)9 -ncetinirea este )atorat unei sc)eri generali4ate a ritmului economiei mon)iale i slbirii -ncre)erii me)iului )e afaceri" @n ciu)a acestor %ers%ective sumbre9 %iaa muncii rm,ne -nc -ntr-o stare relativ bun" ;omaEul a crescut foarte %uin -n tim%ul cri4ei i s-a )iminuat semnificativ )e atunci B -n %uternic contrast cu maEoritatea rilor &$#0 <ve4i 6igura 3"1"1=" Aceasta se )atorea4 unui )eclin al omaEului structural ca i unei creteri semnificative a fle/ibilitii orelor )e munc9 )emonstr,n) efectele benefice ale ultimelor reforme ale %ieei muncii" @n ceea ce %rivesc finanele guvernamentale9 )atoria %ublic a urcat consi)erabil -n tim%ul cri4ei9 )ar )eficitul bugetar este cel mai sc4ut )in gru%ul rilor 5!9 -n %arte )atorit %erformanei -nregistrate %e %iaa muncii" 0ecalaEul -n stan)ar)ele )e via com%arat cu cele mai avansate ri &$#0 s-a restr,ns continuu )in (++59 iar -n termenii PI7 %er ca%ita 5ermania s-a situat -n anul (+1+ %e locul 1( -ntre cele 34 )e ri ale &$#0" 5ermania este )e asemenea bine %o4iionat i -n %rivina bunstrii %o%ulaiei9 chiar )ac satisfacia general )e via a%are -n 6igura 3"1"1 %uin sub me)ia &$#0"
?igura !.1.14 )er'ormana economic a 1ermaniei

'

Ileana Tache - Economie european

1otH 0eficitul -nseamn cheltuielile generale ale guvernului minus venituri9 iar cel al &$#0 re%re4int me)ia %on)erilor %entru rile cu )ate curente )is%onibile" 0eficitul 3a%oniei se refer la anul (++'" Life satisfaction <satisfacia )e via= este msurat -ntreb,n) oamenii cum -i evaluea4 viaa -n termenii celei mai bune viei %osibile <1+= i ai celei mai rele viei %osibile <+=" :corul fiecrei ri este calculat ca valoare me)ie a rs%unsurilor" Sursa: OEC%# 7etter Life9 $conomic &utlooN i 1ational Accounts )atabases"

0ate fiin) incertitu)inile cresc,n)e9 factorii )e )eci4ie sunt -n %re4ent confruntai cu o multitu)ine )e %rovocri" Pe termen scurt9 o )eteriorare vi4ibil a evoluiei ciclice necesit lsarea )e%lin a stabili4atorilor automai s o%ere4e -n Eurul traiectoriei )e consoli)are structural9 aa cum %ermit regulile fiscale" @n %lus9 atenia trebuie -n continuare -n)re%tat asu%ra %otenialului )e cretere %e termen me)iu9 care rm,ne sc4ut la a%ro/imativ 195F i %rev4ut a se situa sub 1F )u% anul (+(+ )in cau4a fenomenului )e -mbtr,nire a %o%ulaiei" Acest fenomen va avea o influen negativ i asu%ra stan)ar)elor )e via9 av,n) -n ve)ere c fora )e munc sca)e ca %on)ere -n %o%ulaia total i astfel mai %uini contributori la bugetul )e stat se confrunt cu o %on)ere s%orit a beneficiarilor9 res%ectiv a %ersoanelor -n v,rst aflate la %ensie"

!.2 ?.AN-A Introducere !+

Ileana Tache - Economie european

6rana a fost )intot)eauna inima $uro%ei &cci)entale i a avut )e-a face -n )ecursul istoriei cu %rovocri la a)resa integritii sale )in toate cele ase coluri ale formei he/agonaleH romanii )ins%re Italia9 maurii )ins%re :%ania9 engle4ii )ins%re Atlantic i #analul 8,necii9 habsburgii )in toate )ireciile9 iar -n tim%urile mo)erne germanii9 fie )in est fie )in nor)-est" :ub #harlemagne i 1a%oleon I9 6rana la r,n)ul su a -ncercat s unifice $uro%a cretin sub o c,rmuire luminat" @nvins sau s,ngeros re%rimat )e forele germane -n mo) re%etat )e la 7tlia )e la Saterloo -n iunie 1.15 i %,n la 0-0aC -n iunie 1'449 6rana a a)o%tat o strategie )efensiv )in %unct )e ve)ere militar i ofensiv )in %unct )e ve)ere %olitic9 -ncerc,n) s coor)one4e9 %rin relaii )i%lomatice9 un sistem )e aliane ce %utea 4)rnici e/%ansionismul german9 )ar %utea menine -n acelai tim% o a%rare militar %uternic i cre)ibil" 0e la sf,ritul celui )e al )oilea r4boi mon)ial i %,n -n %re4ent9 relaia )intre 6rana i 5ermania a influenat arhitectura %olitic a $uro%ei &cci)entale9 cu rol hotr,tor asu%ra %oliticii comune a 2niunii $uro%ene" Princi%alii in)icatori macroeconomici agregai ai 6ranei sunt %re4entai -n Tabelul 3"("1"

Ta&el !.2.14 ?rana 5 Indicatori macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#14= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget 0eficit bugetar 0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial +aloare a ("(14 trilioane 19!F a 35"1++ Agricultur 19.F In)ustrie 1.9!F :ervicii !'95F Agricultur 39.F In)ustrie (493F :ervicii !19.F '9(F JenituriH a 1"415 trilioane #heltuieliH a 1"55' trilioane - 593F )in PI7 . 91F )in PI7 (93F 8aini9 %ro)use chimice9 automobile9 metalurgie9 construcii )e avioane9 electronice9 te/tile9 %rocesare alimente9 turism - a 54944 miliar)e a 1!19' miliar)e Loc ocupat la nivel mondial 1+ 1 ( 35 1+5 1 5 1' 34 -

:ol) cont curent *e4erve valutare i )e aur


14

1'1 1!

Paritatea %uterii )e cum%rare

!1

Ileana Tache - Economie european

Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

)erioada celei de a patra repu&lici B1;<# 8 1;#$C &cu%at )e 5ermania na4ist -ntre 1'4+-1'44 i e/clus )in conferinele )e )u% r4boi )erulate -n %rinci%al -ntre americani i britanici i inclu4,n)u-i uneori %e rui9 6rana s-a gsit )u% r4boi i4olat9 )ivi4at %e %lan intern i )evastat )in %unct )e ve)ere economic" :%re )eosebire )e 5ermania9 6rana a cunoscut o %erioa) )e stagnare -n anii 1'3+9 marcat )e %olitici ina)ecvate9 astfel c venitul naional -n 1'3' nu a fost mai mare )ec,t cel )in 1'('" @nfr,nt ra%i) -n inva4ia german )in anul 1'4+9 6rana a fost ne-n)urtor ta/at )e ctre forele na4iste )e ocu%aie %entru tot restul r4boiului" In)ustria france4 a fost )irecionat ctre furni4area )e bunuri )e consum %entru %iaa 5ermaniei9 un)e in)ustria %ro)ucea )oar bunuri militare" :tocul france4 )e ca%ital9 )e%arte )e a fi s%orit i mo)erni4at9 aa cum se -nt,m%la -n 5ermania9 era %ur i sim%lu lsat s se u4e4e9 iar muncitorii calificai france4i erau )e%ortai s lucre4e -n fabricile confiscate )e na4iti )in $uro%a #entral i )e $st" Prini -n teribila lu%t ce -nsoea avansarea tru%elor ruseti )in %erioa)a )e sf,rit a r4boiului9 muli )in aceti muncitori nu s-au mai -ntors nicio)at -n ara lor" :ub con)ucerea %olitic a generalului )e #harles )e 5aulle9 care se instalase la Lon)ra -n tim%ul r4boiului ca li)er al france4ilor liberi9 -n anul 1'45 a fost -nfiinat cea )e a %atra re%ublic france49 funcion,n) ca )emocraie %arlamentar" 3ean 8onnet9 recunoscut -n %re4ent ca %rinte al $uro%ei9 a %ro%us cunoscutul Plan )e 8o)ernisation et )^eGui%ement" Planul 8onnet a fost a)o%tat oficial ca un %lan %e %atru ani -n 1'4 9 e/tin4,n)u-se a%oi cu -nc )oi ani %entru a coinci)e cu finanarea %rin Planul 8arshall" @n vi4iunea lui 8onnet9 trebuiau fon)ate -n 6rana sectoarele )e ba4 care fuseser cheia su%erioritii germane at,t )in %unct )e ve)ere economic c,t i militar" Acestea erau crbunele9 oelul9 cimentul9 electricitatea9 trans%orturile i mainile agricole" Ain,n) cont )e fa%tul c multe )in marile firme a%arin,n) acestor sectoare fuseser naionali4ate ime)iat )u% r4boi9 era nevoie ca res%ectivilor manageri s li se in)ice ce resurse erau necesare -n fiecare sector %entru a-i %utea -n)e%lini obiectivele )e %ro)ucie s%orit la finele anului" Le #ommissariat )u Plan nu avea o %utere )irect -n a aloca resursele9 )ar urmrea )ob,n)irea )e informaii %rivin) structura in%ut-out%ut a economiei i )iseminarea acestor informaii ctre li)erii fiecrui sector" $/%resia >%lanificare in)icativ> este utili4at tocmai %entru a )escrie meto)a france4" Acest #ommissariat )u Plan avea s fie subor)onat %rimului ministru -n anul (++5" 0ac constr,ngerile financiare %reau s -m%ie)ice )e4voltarea anumitor sectoare -n ritmul )orit9 se %utea a%ela la -m%rumuturi )e la oricare )in cele %atru mari bnci <care toate fuseser naionali4ate= sau )irect la subvenii guvernamentale a%robate )e Tre4orerie9 care avea acces nelimitat la 7anGue )e 6rance" Toate cele trei surse )e finanare <bncile comerciale naionali4ate9 Tre4oreria i 7anGue )e 6rance= erau subor)onate 8inisterului )e 6inane" 0in nefericire9 reuita %lanului lui 8onnet a fost afectat )e fa%tul c bncile erau %reocu%ate mai mult )e re)resarea sntii lor financiare )ec,t )e acor)area )e cre)ite consistente -ntre%rin)erilor naionali4ate care nu %re4entau -ncre)ere -n a-i achita )atoriile" @n %lus9 guvernul avea o ca%acitate limitat )e a subveniona investiiile )in cau4a unor )eficite bugetare cronice" 1u fusese stabilit %entru firme o ba4 )e ta/are9 )ar cererile )e salarii le muncitorilor )in in)ustriile naionali4ate i )in structurile guvernamentale trebuiau re4olvate %entru a conferi legitimitate noului guvern %ostbelic" Inflaia a )evenit astfel o %roblem cronic9 care a -m%ie)icat a%oi bncile -n a furni4a finanarea necesar %entru %roiectele %e termen lung" Pe la finele anului 1'4! se -nregistrau %rogrese foarte mici9 -n vreme ce francul france4 -nt,m%ina %rima )in numeroasele cri4e ale balanei )e %li ce urmau s caracteri4e4e anii urmtori" #u toate c 6rana a fost unul )in membrii iniiali ai 6on)ului 8onetar Internaional <68I=9 )evalori4area cu 44F a francului la -nce%utul anului 1'4. s-a situat %este limita )e 1+F !(

Ileana Tache - Economie european

)incolo )e care membrii trebuiau s acce%te c nu vor face subevaluri fr a%robarea %realabil a 6on)ului" Abinerea 6ranei )e a-i ce)a fragila suveranitate unei instituii internaionale noi la acel moment i-a afectat serios ca%acitatea )e a atrage -m%rumuturi strine )in surse %rivate" 68I nu )orise s acce%te subevaluarea francului )eoarece 6rana %ro%usese -n acelai tim% intro)ucerea unui curs )e schimb cu )ou %aliere" Pentru tran4aciile contului )e ca%ital9 un)e era -n avantaEul 6ranei s aib un franc su%raevaluat9 noul curs a fost fi/at artificial i a%licat tuturor tran4aciilor a%robate -n regimul france4 al unor controale stricte ale ca%italului" @ns %entru obinerea )olarilor cutai %e %ia9 e/%orturile i im%orturile )e bunuri i servicii urmau s se %ractice la un curs flotant9 cel mai %robabil mult sub cursul fi/ a%licat tran4aciilor )e ca%ital" #onfruntat cu refu4ul 68I )e a a%roba ceea ce ar fi %utut )eveni %rima )in ratele )e schimb multi%le %entru franc9 6rana a mers -nainte i i-a subevaluat totui mone)a" $4itarea %artenerilor si comerciali maEori B Italia i 7elgia B )e a -ncheia tran4acii -n termeni )e4avantaEoi9 au obligat 6rana s -ncheie acor)uri bilaterale )e barter cu ambele ri" #onstr,ns -n ca%acitatea sa )e a c,tiga )in e/%ort9 6rana i-a limitat im%orturile )e bunuri )e consum la 3F )in consumul france4 al bunului res%ectiv" Asemenea acor)uri bilaterale i cote restrictive au -ngr)it e/%ansiunea comerului france4 i au )eteriorat %osibilitatea %e termen lung )e atragere a investiiilor strine" 0evalori4ri mai mici au fost o%erate mai t,r4iu -n anii 1'4. i 1'4'9 )ar )e aceast )at %rin consultare cu 68I" AEutorul incontestabil %entru finanarea Planului 8onnet a fost -ns re%re4entat )e fon)urile furni4ate %rin Planul 8arshall" 8ai mult )ec,t oricare alt beneficiar al acestor fon)uri9 6rana a )irecionat aEutorul american ctre cum%rarea )e materiale )e construcii i maini necesare %entru creterea %ro)uciei celor ase sectoare avute -n ve)ere" #hiar i aa9 6rana -i ve)ea -n %ermanen obiectivele )e %ro)ucie frustrate -n %rivina crbunelui i oelului9 resurse eseniale ce soseau )in 7elgia i 5ermania" #osturile )e trans%ort i cantitile mult mai mari )e crbune )ec,t )e fier necesare %entru to%itorii i rafinarea oelului -nsemnau c era avantaEos )oar s se trimit minereurile france4e )e fier ctre minele germane )e crbune i s se a)uc -na%oi -n 6rana %ro)usele finite )in oel" @n acest sco%9 %olitica iniial france4 a fost )e a -ncerca -ncor%orarea 4onei sale )e ocu%aie )in :aarlan) -n %rovincia france4 a)iacent a Lorenei9 foarte bogat -n mine )e fier" 6rana a insistat )e asemenea %entru controlul internaional al ba4inului *uhr9 un)e %utea avea un cuv,nt hotr,tor -n alocarea crbunelui -ntre consumul intern )in 5ermania i e/%ortul ctre 7elgia i 6rana" 6rance4ii au reali4at -n final o versiune )iluat a obiectivelor lor c,n) a fost stabilit Autoritatea )e #ontrol Internaional a ba4inului *uhr9 -n martie 1'4. i care e/%rima -ntr-o singur voce interesele :2A9 8arii 7ritanii9 6ranei9 5ermaniei &cci)entale i 7enelu/" @n ve)erea asigurrii succesului Planului 8onnet9 ministrul )e e/terne al 6ranei *obert :chuman a fcut %ro%unerea -ntemeierii #$#& <#omunitatea $uro%ean a #rbunelui i &elului=" Planul :chuman i e/%ansiunea ulterioar a ca%acitii euro%ene )e crbune i oel au reuit s salve4e Planul 8onnet" 0ar efortul unei creteri neechilibrate -n ca)rul unei economii ce -ncerca s fie c,t mai auto-suficient9 %e fon)ul restaurrii autoritii asu%ra coloniilor -n)e%rtate %ier)ute -n cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 s-a )ove)it ineficient %entru rata )e cretere a -ntregii economii" $ste a)evrat c %ro)ucia celor ase sectoare cheie s-a mrit9 )ar )eficite ale unor bunuri )e consum au )us la cereri s%orite )e salarii i la %robleme cronice ale balanei )e %li" 0ei creterea PI7 a fost mai -nalt )ec,t -n anii 1'(+ i 1'3+9 -n retros%ectiv se %are c aceasta s-a )atorat unui efect %relungit )e >catching u%?" $ra vorba )e aEungerea )in urm a 5ermaniei i a :2A9 )at fiin) c -n 1'45 6rana se afla mult -n urma lor" :%re )eosebire -ns )e 5ermania i chiar )e Italia9 un)e s-au -nregistrat avansuri ra%i)e )e %ro)uctivitate -n sectoarele )e e/%ort9 6rana nu avea sectoare )e marc ce ar fi a)us acele creteri ale %ro)uctivitii cu efect asu%ra salariilor reale i fr consecine inflaioniste sau )ificulti ale balanei )e %lai" @n %lus9 !3

Ileana Tache - Economie european

cheltuielile fcute %entru rec,tigarea controlului asu%ra In)ochinei i %entru meninerea controlului -n Algeria9 ca i cele %entru a-i asigura locul -n 5ermania -nfr,nt B %e o %o4iie egal cu cea a britanicilor9 americanilor i ruilor B au slbit finanele guvernului i %rocesul )e economisire" Pier)erea In)ochinei -n anul 1'54 i umilina -nfr,ngerii -n #ri4a :ue4 )in 1'5 au )at vigoare s%orit lu%tei algeriene %entru in)e%en)en i au subminat voina %olitic -n 6rana9 un)e scin)rile %arlamentare au )us la schimbri frecvente ale unor guverne ineficiente" 0u% #ri4a :ue4 at,t 8area 7ritanie c,t i 6rana au suferit scurgeri s%eculative ale re4ervelor lor )eEa re)use )e aur i )olari" @n ca4ul 6ranei9 bugetul guvernului avea i %ovara finanrii r4boiului )in Algeria" Toate aceste %resiuni financiare au avut ca re4ultat o coo%erare mai str,ns cu 68I i 7anca 8on)ial9 care nu fusese -mbriat )e 6rana %,n atunci9 cele )ou instituii ale sistemului 7retton Soo)s fiin) v4ute mai mult ca instrumente ale hegemoniei americane )ec,t ca a)evrate %recursoare ale unui sistem monetar internaional" 6rance4ii au reali4at )e asemenea necesitatea intensificrii coo%errii cu 5ermania &cci)ental i cu rile 7enelu/9 care se bucurau )e o continu cretere i %ros%eritate" Aceasta a stimulat %artici%area la semnarea Tratatului )e la *oma )in 1'5! ce a %us ba4ele #$$ B com%lement al #$#& -n reali4area integrrii euro%ene" Cea de a cincea repu&lic B1;#8 8 1;(;C @n anul 1'5. generalul )e 5aulle9 li)er al france4ilor liberi -n tim%ul r4boiului9 care se retrsese )e la %utere -n ianuarie 1'4 )e4gustat )e blocaEul %olitic al celei )e a %atra re%ublici9 a fost rechemat ca %remier al 6ranei" $l a %ro%us un referen)um asu%ra unei noi constituii %rivin) formarea celei )e a cincea re%ublici9 referen)um ce a fost a%robat cu o form )e guvernm,nt %re4i)enial mai %uternic" 0e 5aulle a fost ales ca %rimul %ree)inte al acestei re%ublici9 -nce%,n)u-i oficiul -n ianuarie 1'5'" 0eca)a )e con)ucere a lui )e 5aulle a -nce%ut )e fa%t -n 1'5.9 c,n) a )evenit %remier cu %uteri a%roa%e )ictatoriale <)ei tem%orare= i s-a -ncheiat -n 1' .9 c,n) %arti)ul su l-a obligat s fac nite concesii %olitice -n urma grevei generale )in mai 1' ." &ficial9 el a fost %ree)inte )e la 1 ianuarie 1'5' i %,n -n a%rilie 1' '9 c,n) s-a retras )u% eecul celui )e al )oilea referen)um asu%ra reformei constituionale" *eformele %olitice iniiale ce au creat cea )e a cincea re%ublic au fost ra%i) -nsoite )e reforme economice9 -nce%,n) cu reforma monetar" Aceasta a -nlocuit francul vechi cu cel nou9 care valora 1++ franci vechi" 0ou 4erouri au )is%rut astfel )in nivelul tuturor %reurilor i salariilor9 fc,n) francul s %ar mult mai %uternic" @n acelai tim% -ns mone)a naional a fost )evalori4at -n ra%ort cu )olarul" *eforma monetar a fost o com%onent a Planului lui 3acGues *ueff9 ministru )e finane -n acea %erioa)" & alt msur -n acest %lan a fost a)ucerea inflaiei sub control9 -n sco%ul %strrii avantaEului com%etitiv al francului )evalori4at c,t mai mult %osibil" Pentru aceasta9 *ueff a eliminat in)e/area -ncruciat )intre agricultur i in)ustrie9 care meninuse nivelul subveniilor acor)ate fermierilor france4i %e msur ce %reurile creteau ca urmare a liberali4rii" A tiat )e asemenea subveniile %ublice %entru alimente i %entru in)ustriile naionali4ate care )useser la o cretere a %reurilor res%ective" Au fost re)use i cheltuielile guvernamentale %rin )iminuri ale transferurilor sociale9 ale alocaiilor familiale i ale %lii serviciilor )e sntate" Jeniturile guvernului au fost s%orite %rin creterea im%o4itrii sectorului cor%oratist" Prin toate aceste msuri9 %lanul *ueff a %regtit 6rana %entru com%etiia cu 5ermania" Aceasta fusese inaugurat %rin Tratatul )e la *oma9 care a venit -n acelai tim% cu instaurarea convertibilitii reci%roce a mone)elor euro%ene %entru tran4aciile contului curent" 0in combinarea celor )ou evenimente re4ulta c '+F )in comerul france4 era acum )eschis com%etiiei %reurilor9 -n %rinci%al )in %artea 5ermaniei &cci)entale" $fectele concurenei au fost -ns tem%orar -m%ie)icate )in cau4a meninerii unor tarife foarte ri)icate" @n anul 1'5. tarifele !4

Ileana Tache - Economie european

erau -n me)ie )e 1!F fa )e numai 94F -n 5ermania" 1umai )u% 1' 9 c,n) Tariful $/tern #omun a fost %rogresiv )iminuat %rin run)ele )e negociere 0illon i Qenne)C ale 5ATT9 in)ustria france4 a simit -ntr-a)evr efectele concurenei internaionale" Pe acea vreme9 nivelurile -nalte ale investiiilor fceau unele firme com%etitive cel %uin %e %ieele euro%ene" :tructura comerului france4 a continuat s se schimbe -n urmtorii 4ece ani" Arile #$$ au -nlocuit tre%tat rile 4onei francului <coloniile foste i %re4ente ale 6ranei= at,t -n %rivina e/%orturilor c,t i a im%orturilor9 )ar -ntr-un ritm mai ra%i) )ec,t -nainte )e formarea uniunii vamale <ve4i Tabelul 3"("(="
Ta&el !.2"24 0estinaia e=porturilor 'rance@eE 1;#2 8 1;8< BF din totalC Anul 1'5( 1'5. 1' ( 1' . 1'!3 1'.4 Sursa: Adams -CNON.. 6oste colonii france4e 4(9( 3!95 (+9. 1395 '9( '93 Ari &$#0 <nemembre ale #$$= (!93 (494 (!9' (!9+ (!95 3+9! #$$ iniial 159' ((9( 3 9. 439+ 4.9 3!93

:tructura comerului e/terior al 6ranei nu s-a schimbat -ns mult -n termenii im%ortanei relative a agriculturii i a in)ustriei9 at,t -n %rivina e/%orturilor c,t i a im%orturilor" Agricultura a rmas -n intervalul 13-1 F )in total e/%orturi9 -n vreme ce in)ustria a continuat s re%re4inte 5+-55F )in e/%orturi" 0ar -n in)ustrie a avut loc o inversare -n im%ortana relativ a %ro)uselor semi-manufacturate9 care au sc4ut )e la 1K3 )in e/%orturi la 1K59 iar mainile i echi%amentele )e trans%ort au crescut cores%un4tor" @n toat %erioa)a ce a urmat inclu)erii 6ranei -n #$$ i %,n la cri4a %etrolului9 aceasta a -nregistrat un ritm me)iu anual )e cretere )e 5F" Partici%area 6ranei la miracolul economic al $uro%ei &cci)entale )in anii 1' + este %arial e/%licat %rin efectul benefic al Pieei #omune9 )ar i %rin %rocesul )e )ecoloni4are reali4at )e #harles )e 5aulle" *etragerea )in Algeria a eliminat mult )in scurgerea fiscal cau4at )e -ncercrile 4a)arnice )e a rec,tiga controlul )inainte )e r4boi asu%ra Algeriei i In)ochinei" 6otii coloniti sfau -ntors masiv -n ar cu ca%acitile lor )e munc9 -n)em,nare i ca%ital9 ceea ce a contribuit la stimularea )e4voltrii -n economia intern" #u toate aceste %erformane re4ultate )in reformele lui )e 5aulle i )in managementul cererii globale reali4at )e economiti9 rata omaEului a crescut constant %,n -n 1' ." @n %lus9 reformele lui *ueff au favori4at )istribuirea venitului ctre 4ona )e ca%ital i au )efavori4at factorul munc9 salariile reale sc4,n) %e msura creterii mai ra%i)e a %reurilor fa )e salariile nominale" Aceste %rocese au contribuit la i4bucnirea evenimentelor )in mai 1' .9 c,n) stu)enii au %rovocat a a)evrat grev la nivel naional %rotest,n) -m%otriva %oliticilor economice i e)ucaionale ale lui #harles )e 5aulle" Tensiunile au fost calmate %rin Acor)urile 5renelle )in 1' . care au rs%uns cererilor formulate )e muncitori i stu)eni" 0ar aceasta a e/ercitat o %resiune -n sus asu%ra %reurilor -n economia france49 -n vreme ce -n 5ermania inflaia era %ermanent inut sub control" Presiunea s-a simit i la nivelul cursului )e schimb fi/ )intre 6rana i 5ermania9 curs fi/ ce e/istase -nc )in 1'5." *ata inflaiei %rea tolerabil9 -n s%ecial fa )e anii )e ime)iat )u% r4boi" #u toate acestea9 ratele inflaiei )in 6rana erau semnificativ mai -nalte )ec,t -n 5ermania -n tot )ecursul anilor 1' +" !5

Ileana Tache - Economie european

$ra )e 5aulle a fost scena unor evenimente marcante ce au a)us transformri maEore ale sistemului %olitic france4" *ate )e cretere -nalt erau necesare %entru meninerea consensului social -ntr-o ar -ncerc,n) s se aEuste4e %rovocrilor economiei mo)erne" 0e e/em%lu9 -n %erioa)a 1'4.-1' (9 a%roa%e )ou milioane )e oameni au %lecat )in agricultur9 re)uc,n) mrimea absolut a %o%ulaiei rurale cu o treime" *egiunile )in su) <le 8i)i= erau -n %ericol )e )e%o%ulare iar toate cele %eriferice %ier)eau mereu )in %o%ulaie la atracia magnetic a Parisului" In)ustria a absorbit 1!+"+++ )in migranii rurali9 construciile alte 55+"+++9 iar restul )e %este un milion s-au -n)re%tat ctre sectorul serviciilor" @n ciu)a atraciei evi)ente a sectoarelor in)ustriale aflate -n %rogres9 )ecalaEele )e salarii )intre in)ustrie i agricultur au rmas relativ constante" #hiar i )eosebirile )e abiliti )in ca)rul )omeniului in)ustrial nu s-au mo)ificat -n tim%" #u alte cuvinte9 uriaele aEustri cantitative fcute %e seama costurilor %ersonale a milioane )e ceteni france4i nu au avut im%actul s%erat asu%ra veniturilor relative %e sectoare9 se/e sau calificri" #onstana creterii agregate france4e se %oate )atora -n %arte acestui mo)el ati%ic )e aEustare structural9 reali4at9 se %are9 nu ca rs%uns la semnalele %reurilor transmise )e %ia9 ci la >in)icaiile? %lanificatorilor centrali" @n fa%t9 s-a acce%tat c managementul cererii -n 6rana era ca%abil s susin -ncre)erea ca%italitilor9 aa -nc,t acetia s menin rate ri)icate ale investiiilor" @n aceasta a constat auto-finanarea afacerilor france4e9 fr a se recurge la )atorie e/tern sau la %ieele )e ca%ital i chiar fr %rea multe cre)ite )in sectorul bancar" & e/aminare mai atent a fiecrui %lan succesiv )e cinci ani9 ca i a obiectivelor s%ecifice anunate la -nce%ut9 arat -ns c tensiunile latente ale structurii economice france4e -nce%user s se manifeste" #u toate c %lanurile aEungeau9 la finele celor cinci ani9 foarte a%roa%e )e obiectivele %rev4ute9 traiectoria obinut era observarea unor serioase )eficite )u% )oi sau trei ani )e %lan9 urmat )e )irecionarea unor substaniale resurse guvernamentale s%re um%lerea )eficitelor -n ultimii )oi sau trei ani ai %lanului9 iar a%oi )e anunarea succesului9 -nc o )at9 la -ncheierea %erioa)ei )e %lan" Planul urmtor -ncerca s aco%ere slbiciunile i blocaEele %lanului %rece)ent" At,ta tim% c,t acest mecanism funciona9 sectorul %rivat %utea s evite -n)e%linirea obligaiilor asumate %rin %lan i s se concentre4e asu%ra e/%loatrii o%ortunitilor a%rute )in activitatea e/tins a -ntre%rin)erilor )e stat" Puine ri aveau aceast ca%acitate a guvernului )e a mobili4a at,t )e ra%i) resursele %entru obiective s%ecifice fr )e4batere %olitic sau necesitatea lurii )e )eci4ii" Tentativele altor ri )e a imita succesul 6ranei cu %lanificarea in)icativ au euat -n general9 av,n) -n ve)ere c st,rneau re4isten la obiectivele %lanului )in %artea gru%urilor )e interese care simeau c vor fi )efavori4ate" #um succesul 6ranei %rea evi)ent la -nce%utul anilor 1' + iar evoluia Pieei #omune )evenea tot mai atractiv9 8area 7ritanie hotrte s a%lice %entru a%artenena la #$$ -n 1' 3" Pree)intele #harles )e 5aulle i-a folosit -ns )re%tul )e veto i a res%ins intrarea 8arii 7ritanii9 argument,n) c Piaa #omun nu era %regtit %entru %rimirea )e noi membri" 8area 7ritanie a a%licat )in nou -n anul 1' !9 c,n) eliminarea barierelor tarifare interne era a%roa%e reali4at iar #$$ )emonstra un succes soli) ca uniune vamal" 0e 5aulle -i folosete iari )re%tul )e veto9 obiect,n) )e aceast )at c 8area 7ritanie era cea ne%regtit s a)ere" Privin) -n retros%ectiv9 este lim%e)e c mo)ul -n care )e 5aulle a fost tratat )e britanici i americani -n tim%ul con)ucerii -n e/il a france4ilor liberi l-a )eterminat9 -n %arte9 s reacione4e astfel" 0e 5aulle %ose)a )e asemenea un sens foarte acut al istoriei -n recunoaterea fa%tului c9 )ac 6rana se afla geografic -n inima $uro%ei9 ea nu %utea s Eoace rolul central %e termen lung fr reali4area unei %erformane economice i a unei fore militare mai %uternice" $ste motivul %entru care )e 5aulle a -n)re%tat 6rana ctre Piaa #omun i ctre relaii economice i %olitice tot mai str,nse cu 5ermania9 )ar cu con)iia ca ara sa s controle4e vite4a i ritmul %rocesului )e integrare euro%ean" !

Ileana Tache - Economie european

Pe la sf,ritul anului 1' . era clar c rata )e schimb fi/at )e e/%erii financiari ai lui )e 5aulle la venirea acestuia la %utere -n 1'5. nu mai era sustenabil" @n cele )in urm9 -n august 1' '9 francul a fost )evalori4at9 )e )ata aceasta cu 1+F fa )e )olar" A%oi9 la insistena lui )e 5aulle9 marca german a fost flotat -n se%tembrie i reevaluat -n octombrie cu acelai %rocent cu care francul fusese )evalori4at" 0oar c acum )e 5aulle se va retrage B )in cau4a concesiilor obinute )e sin)icate )e la %arlament9 trec,n) %este %uterile sale )e %ree)inte" :uccesorul su 5eorges Pom%i)ou a tratat cu mai mult uurin %resiunile %olitice9 )ar )e acum micarea %olitic gaullist se va scin)a" )erioada 1;(;51;8# La %rbuirea sistemului )e la 7retton Soo)s -n august 1'!1 i a%oi la %rimul oc al %etrolului )in octombrie 1'!39 6rana -nc trecea %rin %rocese )e aEustare ale -ncheierii man)atului lui )e 5aulle9 aa -nc,t c)erea )olarului )in %o4iia )e mone) ancor a convenit -ntruc,tva" Aceasta %rea s )ea 6ranei o o%ortunitate -n a Euca un rol maEor -n configurarea economiei internaionale" *ecoman)rile favorite )e reform ale france4ilor erau fie )e a )evalori4a )olarul fa )e aur9 fie )e a -nlocui aurul cu un alt bun stan)ar)i4at9 ca )e e/em%lu %etrolul" Prima %ro%unere9 care a fost %entru mult tim% %o4iia oficial france49 ar fi avut ca efect mrirea substanial a valorii re4ervelor e/terne ale 7ncii 6ranei -n com%araie cu cele ale 7un)esbanN" 7anca 6ranei a -ncercat s menin o %ro%orie mai mare )e aur i )olari -n re4ervele sale9 -n tim% ce 7un)esbanN i-a acumulat largi re4erve )e )olari" 1ici americanii i nici germanii nu ve)eau vreun avantaE -n a oferi un asemenea ca)ou neate%tat -n mo) simultan france4ilor9 ruilor i Africii )e :u)9 aa c %ro%unerea france4 nu a fost nicio)at luat -n serios" $/act -n aceast %erioa) msurile luate -n 1' . %entru a rs%un)e reven)icrilor muncitorilor aEung s e/ercite %resiuni inflaioniste" :alariul minim fusese ri)icat cu 35F -n iunie 1' .9 alte salarii cu 1+-15F9 iar )urata s%tm,nii )e lucru fusese re)us" 0ar i mai %ericulos9 cu oca4ia ocului %etrolului )in anii 1'!3-1'!49 salariile au fost in)e/ate la nivelul %reurilor9 ceea ce a )eterminat o s%iral salarii-%reuri greu )e o%rit" Pacea social c,tigat %rin Acor)urile 5renelle -i arta acum reversul me)aliei" 0eci4ia )e a nu lsa s sca) veniturile reale a avut )re%t re4ultat creterea inflaiei i a omaEului concomitent9 fenomen numit stagflaie" 0ar 6rana nu era singura ar ce e/%erimenta stagflaia" Performanele sale -n termeni )e inflaie i omaE se calific a%ro/imativ la nivelul me)iei euro%ene9 iar creterea %ro)uciei s-a meninut )estul )e bine com%arativ cu restul $uro%ei9 sc4,n) )oar la Eumtate )in rata e%ocii )e aur a creterii economice" 0in nefericire %entru vi4iunea lui )e 5aulle asu%ra rolului 6ranei -n $uro%a9 rs%unsul 5ermaniei )e Jest la sf,ritul erei 7retton Soo)s a fost )iferit9 o%t,n) %entru rate ale inflaiei sc4ute" Aceasta a )us la )e%recierea -n continuare a francului france4 fa )e marca german" 5eorges Pom%i)ou9 care l-a succe)at %e #harles )e 5aulle -n anul 1' '9 a fost )e acor) cu intrarea 8arii 7ritanii -n Piaa #omun" 5uvernul conservator al lui $)Lar) Death a %urtat negocierile )e a)erare -n 1'!1-1'!( alturi )e Irlan)a9 0anemarca i 1orvegia" $/%licaia atitu)inii 6ranei )e aceast )at re4i)9 %e )e o %arte9 -n a)ucerea unei contra%on)eri statutului tot mai im%untor al 5ermaniei -n ca)rul #$$" Pe )e alt %arte9 6rana )orea c,tigarea accesului la 4ona lirei sterline" 7ritanicii au a)o%tat ra%i) ta/a %e valoarea a)ugat9 i-au a)a%tat %olitica agricol la sistemul )e susinere a %reurilor al %oliticii agricole comune <PA#=9 au acce%tat tariful e/tern comun %entru rile )in 4ona lirei sterline i i-au )ivi4at mone)a -n 4ecimale" La o asemenea >rsucire? a %racticilor i atitu)inilor 8arii 7ritanii9 6rana nu %utea )ec,t s fie )e acor) cu a%artenena acesteia la #$$" &)at cu intrarea 8arii 7ritanii9 Irlan)a i 0anemarca nu aveau alt alternativ )ec,t aceea )e a a)era i ele9 urmrin) mai ales avantaEele create )e PA#" 1orvegia a su%us o%iunea !!

Ileana Tache - Economie european

a)errii unui referen)um %o%ular9 al crui re4ultat a fost negativ9 aa cum avea s fie i mai t,r4iu -n 1''4" :ub %ree)inia lui Jal\rC 5iscar) )^$staing <1'!4-1'.1= 6rana i-a e/tins iniiativele )e colaborare internaional" 0irectorului Tre4oreriei9 3acGues )e Larosigre9 i s-a solicitat s gseasc un mo) )e coo%erare cu :2A -n ca)rul 68I" @nt,lnirile re4ultate au culminat cu %rimul summit economic mon)ial9 inut -n anul 1'!5 la #h,teau )e *ambouillet )in 6rana" @n 1'! intr -n aciune msurile antiinflaioniste ale lui *aCmon) 7arre" @n loc s continue )evalori4area francului9 Planul 7arre a -ncercat controlul bugetului guvernamental %rin eliminarea subveniilor i creterea ta/elor" Intenia era )e a -nltura situaia -n care 7anca 6ranei trebuia s mreasc oferta )e bani -n sco%ul aco%eririi )eficitului bugetar cresc,n)9 msur ce alimenta -n continuare inflaia" #u toate acestea9 7anca 6ranei a continuat s s%oreasc oferta )e bani9 cu e/ce%iile fcute %entru e/%orturi9 %entru echi%amentele )e economisire a energiei i %entru construcia )e locuine" *aCmon) 7arre a %ro%us i intrarea 6ranei -n :istemul 8onetar $uro%ean <:8$=" @n acest mo) guvernul france4 se angaEa s menin un curs )e schimb stabil cu ceilali membri ai :8$9 -n %rinci%al cu 5ermania i cu rile 7enelu/ <care aveau -n %ermanen mone)e %uternice=9 iar 7anca 6ranei trebuia s a)o%te aceeai %olitic monetar restrictiv i nu s rs%un) solicitrilor numeroaselor gru%uri )e %resiune" Planul 7arre a reuit s re)uc rata inflaiei9 tocmai la tim% %entru -nfruntarea celui )e al )oilea oc al %etrolului" Aceasta a )us iar la am%lificarea omaEului i9 )in li%s )e soluii %entru nemulumirile muncitorilor9 guvernul conservator a %ier)ut alegerile %re4i)eniale )in 1'.1" 6ranZois 8itterran) )evine noul %ree)inte i -nce%e ime)iat un set )e reforme economice" $l a -nce%ut %rin naionali4area mai multor in)ustrii i a celor mai mari bnci %rivate9 %rin im%unerea controlului %reurilor9 %rin creterea salariilor i numirea )e consilii ale muncitorilor -n marile firme" $ra categoric o strategie o%us -n ra%ort cu %olitica monetar restrictiv a 5ermaniei i a rilor 7enelu/ i cu iniiativele )e %rivati4are i )ereglementare )in :2A i 8area 7ritanie luate -n %erioa)a res%ectiv" 1u este mai %uin a)evrat c9 -n faa ocurilor anilor 1'!+-1'.+ nu a e/istat o strategie unitar la nivel euro%ean" :ocialismul %romovat )e 6ranZois 8itterran) s-a )ove)it )e4astruos" Ameninarea )re%turilor )e %ro%rietate ale firmelor )e afaceri au )us ime)iat la 4borul ca%italului -n afara rii9 inclusiv -n :2A9 alturi )e reeaua tra)iional )e siguran )in $lveia" @n ca)rul :8$9 6rana a trebuit s )evalori4e4e -n mo) re%etat francul fa )e alte mone)e" 0ar )e aceast )at )evalori4rile nu au avut efect asu%ra e/%orturilor france4e9 ci au accelerat %lecarea ca%italurilor %este grani" @n anul 1'.3 8itteran) i electoratul france4 au reali4at erorile %oliticii economice %racticate i s-a -ncercat corectarea lor" PersonaEul cheie -n schimbarea )e atitu)ine a fost ministrul )e finane 3acGues 0elors9 cel care avea s )evin arhitectul viitoarei 2niuni 8onetare" Primii %ai au fost o%rirea naionali4rilor i -ntrirea angaErii 6ranei -n :8$" Aceast %olitic a fost )e succes -n stabili4area francului i -n sto%area ieirii ca%italurilor )in ar" 0ar nu a reuit s re)uc rata omaEului9 care a rmas )estul )e ri)icat9 i nici s restaure4e ratele -nalte )e cretere economic ale intervalului 1'5+-1' +" La miElocul anilor 1'.+9 6rana era marcat )e stagnarea economic ce afecta a%roa%e toat $uro%a &cci)ental9 situaie )enumit Peurosclero4?" Ieirea )in acest im%as s-a )atorat tot france4ului 3acGues 0elors care )evine %ree)inte al #omisiei $uro%ene -n 1'.4" Tim% )e 4ece ani9 iniiativele sale )e stabilire a %ieei unice euro%ene i a%oi a 2niunii 8onetare $uro%ene au )us la o anumit reluare a creterii economice i la )e%irea atitu)inilor euro-%esimiste" )erioada 1;8(52 ( Bde la EC" la 'rancul 'orteC !.

Ileana Tache - Economie european

Iniiativa %ieei unice euro%ene a emanat )irect )e la #omisia $uro%ean aflat sub con)ucerea lui 3acGues 0elors i a gsit terenul %rielnic %entru a fi im%lementat" 8arile com%anii )in $uro%a &cci)ental -nt,m%inau continue restricii la frontiere -n calea comerului i %riveau cu Ein) la re)resarea economic ra%i) )in :2A9 un)e )e-reglementarea %rea s stimule4e o activitate investiional -nfloritoare" 8area 7ritanie9 %rin iniiativele )e %rivati4are ale %remierului 8argaret Thatcher9 -nregistra )e asemenea ritmuri )e cretere mai alerte )ec,t rile $uro%ei &cci)entale" & maEoritate conservatoare -n Parlamentul france4 -n anul 1'. l-a obligat %e 6ranZois 8itteran) la o %olitic )e coabitare cu %rimul ministru conservator 3acGues #hirac" Aceste circumstane l-au )eterminat %e 8itteran) s susin eforturile lui 0elors -n sensul revitali4rii %rocesului )e integrare euro%ean" 0e e/em%lu9 -n momentul -n care )is%utele %rivin) armoni4area TJA %reau )e nere4olvat9 6rana a fost %rima ar care i-a schimbat structura cotelor" *e-nvierea investiiilor i creterea economic ce a antici%at trecerea la Actul 2nic $uro%ean l-au aEutat %e 8itteran) s rec,tige -n 1'.. alegerile %re4i)eniale" Acest succes l-a angaEat i mai mult s susin :8$9 0in 1'.5 nu se mai %ro)useser mo)ificri ale %aritii centrale )intre francul france4 i marca german" 8ai t,r4iu9 %entru a facilita reali4area 2niunii 8onetare $uro%ene9 6rana a a)o%tat o legislaie care fcea banca sa central in)e%en)ent )e cererile )e cre)ite ale guvernului9 lucru ce nu mai fusese %us -n )iscuie )e la fon)area bncii -n anul 1.+1" AngaEamentul 6ranei ctre o mone) stabil i un curs )e schimb fi/ cu marca german a -ncuraEat i alte ri s se alture :8$" @n a%rilie 1''1 toate statele membre se alturaser cu e/ce%ia 5reciei9 viitorul sistemului %r,n) asigurat" Tocmai -n acest moment -nce% s fie resimite %resiunile reunificrii germane" 0in cau4a sistemului artificial meninut alo cursurilor )e schimb fi/e -n ca)rul #$$ la acea )at9 aceste %resiuni au fost transmise restului statelor membre" @n con)iiile -n care marca german s-a a%reciat -n ra%ort cu ale mone)e )in lume9 -n s%ecial -n ra%ort cu )olarul9 e/%orturile au fost )efavori4ate iar im%orturile -ncuraEate" Aceasta era bine %entru )irecionarea resurselor ctre reconstrucia economiei germane9 )ar nu era clar -n interesul celorlalte state membre s -i anihile4e e/%ansiunea economic care abia se )eclanase ca rs%uns la iniiativa %ieei unice" 0in motive strict %olitice <care au avut )e-a face mai mult cu viitoarea arhitectur a $uro%ei i cu rolul lui 8itterran) -n istoria acelei e%oci )ec,t cu alegerile %re4i)eniale i cu economia intern=9 6rana a susinut -n continuare :8$" Tratatul )e la 8aastricht care a consfinit aceast angaEare abia a trecut -n referen)umul )in 6rana )in 1''(" Acest vot la limit a Eucat sigur un rol maEor -n %rovocarea cri4ei lirei italiene i a lirei sterline britanice B care au urmat la scurt tim% )u% aceea" 6ora %arti)ului conservator gaullist era evi)ent -n Parlamentul france4" *atele mereu ri)icate ale omaEului au fost v4ute ca o o%ortunitate )e a restr,nge rolul sin)icatelor i )e a liberali4a funcionarea %ieei muncii" 8itterran) nu a mai avut %uterea )e a s%riEini %arti)ul socialist -n alegerile %re4i)eniale )in 1''59 )ei omaEul mare a )us la -nfr,ngerea ambiiilor %re4i)eniale ale %rimului ministru $)ouar) 7alla)ur" 0ar9 -n locul unui %ree)inte socialist9 funcia a fost c,tigat )e cellalt can)i)at conservator9 3acGues #hirac9 care %romisese re4olvarea %roblemei omaEului -nainte )e toate" #u toate acestea9 -n man)atul su9 #hirac a meninut angaEamentul 6ranei )e a trece la mone)a unic alturi )e 5ermania" $l a fost )e acor) chiar i cu re)enumirea mone)ei euro%ene9 )e la >$#2?9 care avea re4onan france4 )istinct9 la >euro?9 care suna com%let )iferit -n %ronunie german" @n loc )e a e/ercita %resiuni asu%ra 5ermaniei %entru a-i reconsi)era mo)ul )e abor)are a ocului reunificrii cu 5ermania )e $st9 6rana a a)o%tat -n schimb o atitu)ine )e -nelegere a %roblemelor res%ective9 su%ort,n) o cretere economic -ncetinit i un omaE s%orit9 )ei %e fon)ul unor %reuri stabile" *e4ultatul neantici%at a fost o 5ermanie mai mare i mai %uternic -n ra%ort cu 6rana" Pe la miElocul anilor 1''+9 )evenise lim%e)e c9 -n loc s oriente4e cursul !'

Ileana Tache - Economie european

integrrii euro%ene ctre %ro%riul su interes naional <care fusese logica %oliticii france4e %rin retragerea %ree)intelui )e 5aulle -n 1' '=9 6rana a aEuns s lase evoluia integrrii euro%ene %e seama iniiativelor germane" $forturile notabile ale %ree)intelui #hirac <ales %rima )at -n 1''5 i a%oi reales -n (++(= )e a re)ireciona %oliticile 2$ -n favoarea intereselor economice france4e au euat -n mo) re%etat" @n %lus9 nesu%unerea 6ranei fa )e %reve)erile Pactului )e #retere i :tabilitate a subminat autoritatea sa moral )e a con)uce 2$ )in %unct )e ve)ere %olitic" Politica economic naional trebuia s %reocu%e li)erii france4i %,n la )e%irea %roblemelor asimilrii numrului cresc,n) al %o%ulaiei imigrante i ale rec,tigrii com%etitivitii %e %ieele internaionale" @n %erioa)a 1' 4-(++5 %roblema omaEului a )evenit mai acut )ec,t -n 5ermania9 fiecare re)ucere a inflaiei generale cre,n) un nou i mai -nalt nivel al ratei naturale a omaEului" *atele sc4ute ale inflaiei )in 6rana nu au s%orit -ns com%etitivitatea acesteia" @n %lus9 s%re )eosebire )e 5ermania9 in)ustria france4 nu a gsit %lasamente investiionale atractive -n $uro%a )e $st" & %reve)ere cheie a Tratatului )e la 8aastricht a fost legat )e clarificarea at,t a structurii %olitice interne a 2$ c,t i a rolului su %olitic e/tern" Aceasta urma s se -nt,m%le -nainte ca uniunea monetar euro%ean s intre -n vigoare" 1evoia )e a clarifica ambientul %olitic al uniunii monetare a stat la ba4a #onferinei Interguvernamentale )in 1'' 9 care s-a sol)at cu Tratatul )e la Amster)am9 ratificat -n anul 1'''" Problema central )e atunci9 valabil i -n 4ilele noastre9 era funcionarea eficient a 2$ cu un numr cresc,n) )e state membre9 )e o )iversitate mai mare ca nicio)at" :ub a)ministraia lui 3acGues #hirac9 6rana s-a confruntat cu %robleme interne )eterminate )e numrul cresc,n) )e greve9 aEung,n) s regrete unele )in con)iiile Tratatului )e la 8aastricht" Aceste %reve)eri9 stabilite )e 3acGues 0elors9 fost ministru )e finane al 6ranei9 au %rut foarte mult a concor)a cu interesele naionale %e termen lung" 0ar eforturile iniiale ale lui #hirac i ale lui Alain 3u%%\9 %rimul su ministru9 )e a )emara reformele necesare ale %ieei muncii <%entru conformarea at,t la cerinele %oliticii monetare comune c,t i la cele fiscale restrictive= au -nt,m%inat ime)iat re4isten" *s%unsul lui #hirac9 chem,n) alegeri care s -i confere lui 3u%%\ o maEoritate %arlamentar %entru a%robarea reformelor9 s-a sol)at cu un eec" *e4ultatul alegerilor a fost o maEoritate socialist" @ncercarea socialitilor )e a re4olva %roblema omaEului a fost aceea )e a re)uce numrul )e ore )e lucru %e s%tm,n la numai 35 )e ore" Im%lementarea iniial a legislaiei cu 35 )e ore a avut loc -n ianuarie (+++" @n anul (++59votanii france4i au res%ins %rin referen)um #onstituia %ro%us %entru 2$" *es%ingerea #onstituiei9 mo)ificarea con)ucerii %arlamentare i i4bucnirea revoltelor tinerilor nor)-africani fr locuri )e munc -n toamna anului (++5 au obligat li)erii %olitici s -i reanali4e4e strategiile" Pstrarea i)entitii france4e i a intereselor economice -n ca)rul 2$ lrgite au )ob,n)it astfel %rioritate -n faa iniiativelor )e -ntrire a instituiilor 2$" Preocu%rile au fost -n)re%tate ctre -ntrirea con)ucerii e/ecutive -n interiorul rii9 ca )e e/em%lu %rin subor)onarea #omisariatului Planificrii )irect fa )e %rimul ministru -n octombrie (++5" 0e acum -nainte9 res%ectiva instituie9 -nfiinat la -nce%ut %entru a su%raveghea )erularea Planului 8arshall )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 va fi com%arabil cu #onsiliul #onsilierilor $conomici ai %ree)intelui :2A" $/tin)erea 2$ )in 1''5 -nca)rase 5ermania la su) )e ctre Austria iar la nor) )e ctre :ue)ia i 6inlan)a9 conferin) o %utere )e vot mult s%orit intereselor germane" Inclu)erea )e mai t,r4iu a 8altei i a #i%rului ca re%re4entante ale intereselor france4e me)iteraneene au contrabalansat )oar %arial fora %olitic crescut a 5ermaniei" #onsecina e/tin)erii fr %rece)ent a 2$ )in anul (++4 a fost o reorientare a 6ranei ctre %roblemele sale economice interne" .+

Ileana Tache - Economie european

)erioada actual 6rana se afl -n %re4ent sub im%actul cri4ei )in 4ona euro" 5uvernul a %rivati4at %arial sau total multe com%anii mari i a ce)at aciuni -n firme )e renume %recum Air 6rance9 6rance Telecom9 *enault i Thales" $l continu s )ein o %re4en %uternic -n c,teva sectoare cum ar fi energia9 trans%ortul %ublic i in)ustria a%rrii" #u a%ro/imativ !5 milioane )e turiti strini %e an9 6rana este cea mai vi4itat ar )in lume9 situ,n)u-se %e locul 3 la nivel mon)ial -n %rivina -ncasrilor )in turism" Li)erii france4i susin un ca%italism -n care statul %romovea4 echitatea social %rin interme)iul legilor9 al %oliticilor )e im%o4itare i al cheltuielilor sociale care contribuie la re)ucerea )is%aritilor )e venituri i a im%actului %ieelor libere asu%ra sntii %ublice i a bunstrii" PI7-ul real al 6ranei s-a contractat cu (9 F -n anul (++'9 )ar s-a re)resat oarecum -n (+1+ i (+11" & cretere economic mai sc4ut )ec,t cea s%erat i un omaE cresc,n) au )iminuat veniturile guvernului i au s%orit costurile -m%rumuturilor9 )uc,n) la )eteriorarea finanelor %ublice ale 6ranei <ve4i 6igura 3"("1="

?igura !.2.14 0eteriorarea 'inanelor pu&lice :n ?rana

Sursa: (SEEP OEC% Economic Outloo0 OO data*ase and OEC% calculations.

0eficitul bugetar a crescut abru%t )e la 394F )in PI7 -n (++. la !95F )in PI7 -n (++'9 re)uc,n)u-se -n (+11 la 59.F )in PI7" 0atoria %ublic a s%orit9 -n acelai interval )e tim%9 )e la .F )in PI7 la . F" :ub a)ministraia %ree)intelui :arNo4C9 Parisul a im%lementat msuri )e austeritate ce au eliminat cre)itele %entru ta/e i au -ngheat multe cheltuieli guvernamentale -ntr-un efort )e a a)uce )eficitul bugetar sub 3F )in PI7 <conform %ragului stabilit %rin Pactul )e #retere i .1

Ileana Tache - Economie european

:tabilitate= -n (+13 i )e a sublinia angaEarea 6ranei -n res%ectarea )isci%linei financiare -ntr-o %erioa) )e monitori4are atent %e %ieele financiare a )atoriilor %ublice )in 4ona euro" :ocialistul 6ranZois Dollan)e a c,tigat alegerile %re4i)eniale )in mai (+1(9 %le),n) %entru %olitici )e stimulare a creterii economice" $l a %ro%us )e asemenea msuri ce oblig bncile s -i se%areu activitile tra)iionale )e constituire )e )e%o4ite i )e acor)are )e cre)ite )e activitile cu caracter s%eculativ" Alte iniiative au vi4at mrirea im%o4itelor asu%ra %rofiturilor bancare9 intro)ucerea unor ta/e su%limentare %entru %ersoanele care c,tig %este 1 milion )e euro anual9 %recum i angaEarea unui numr )e +"+++ )e funcionari %ublici a)iionali -n tim%ul man)atului su )e 5 ani" 0in evoluiile %re4entate mai sus iese %regnant -n evi)en )ilema cu care s-a confruntat tot tim%ul economia 6ranei" Pe )e o %arte9 2niunea $uro%ean i instituiile %remergtoare acesteia -n )omeniul integrrii economice au s%riEinit meninerea %cii -n $uro%a9 -n s%e -ntre 6rana i 5ermania %entru mai bine )e cinci4eci )e ani" Aceasta marchea4 un recor) al )urabilitii %cii -n $uro%a -nce%,n) )e la revoluia militar a secolului al [JI-lea" Pare vital %entru securitatea naional a 6ranei s consoli)e4e c,t )e mult %osibil aranEamentele instituionale ce au furni4at o%ortunitatea unei creteri economice i %ros%eriti continue" Pe )e alt %arte9 aceeai %erioa) )e %este cinci4eci )e ani a fost martora unor micri sociale recurente9 a unor e%isoa)e care au con)us la schimbri maEore ale %oliticilor economice i guvernanei %olitice"

!.! ITALIA Introducere Italia este ara ruinelor antice i a gloriei Im%eriului *oman9 )ar -n acelai tim% re%re4int unul )intre cele mai noi state-naiune )in $uro%a" 2nificarea -ntregii %eninsule sub un guvern )emocratic nu a fost %osibil )ec,t -n anul 1. 1" 0e atunci9 guvernul cu cel mai lung man)at a fost regimul fascist al lui 7enito 8ussolini9 care a con)us ara )in 1'(( i %,n la c)erea i e/ecuia acestuia -n 1'44" 8otenirea economic fascist s-a %strat -n Italia sub forma uriaelor com%anii )e stat" #ea mai mare este Istituto %er la *icostru4ione In)ustriale <I*I=9 ce inclu)e nu numai com%anii )e %ro)ucie -n in)ustriile )e ba49 )ar i com%ania naval naional <6inmare=9 cea )e trans%ort aerian <Alitalia=9 cea )e telefonie <Telecom Italia= i bncile maEore" #om%arabil ca influen este $nte 1a4ionale I)rocarburi <$1I=9 care9 %e l,ng )einerea mono%olului asu%ra %etrolului i-a e/tins o%eraiunile -n %etrochimie i electricitate" $ra evi)ent necesitatea %rivati4rii acestor com%anii9 mai -nt,i %entru a le -mbunti com%etitivitatea i eficiena9 iar a%oi %entru a elimina %ovara asu%ra finanelor %ublice re%re4entat )e subveniile acor)ate acestora" 0e-a lungul tim%ului9 aceste com%anii )e stat stagnaser9 )evenin) necom%etitive i cu un %ersonal e/cesiv9 %resiunile %olitice oblig,n)u-le s furni4e4e o%ortuniti )e %atronaE %olitic" @n anul 1''5 a fost v,n)ut %ublicului un %rocent )e 149!F )in $1I" @n urmtorii )oi ani i Eumtate9 alte %achete )e aciuni9 re%re4ent,n) 3F )in stocul )e ca%ital9 au fost trecute -n %ro%rietatea %ublicului" #ei (1 miliar)e euro obinui au constituit cea mai mare sum )e bani %rimit )e un guvern euro%ean )in %rivati4ri -n acea %erioa)" :uccesul -nregistrat s-a )atorat fa%tului c angaEailor li s-a oferit %rima ans -n a cum%ra aciuni" & tran a)iional )e 5F .(

Ileana Tache - Economie european

)in stocul )e ca%ital a fost v,n)ut investitorilor instituionali -n anul (++19 ceea ce a re)us %on)erea statului la )oar 3+F" Privati4area %achetului foarte )iversificat al I*I nu a )ecurs -ns at,t )e uor" 8ulte )in )einerile I*I acumulate -n %erioa)a tulbure a anilor 1'!+ erau %uternic motivate %olitic9 %roces ce s-a continuat i -n anii 1'.+" #el %uin 1(F )in )eficitul bugetar se )atora aco%eririi %ier)erilor I*I" #omisia $uro%ean a cerut Italiei -n 1''( s retrag subveniile )e stat" *omano Pro)i a fost cel care a %re4i)at )ificilul %roces )e %rivati4are gra)ual a )iferitelor -ntre%rin)eri" @n cele )in urm9 -n luna iunie a anului (+++9 I*I a fost lichi)at" Italia este o ar cu o structur in)ustrial )iversificat9 )ivi4at -ntre nor)ul in)ustrial )ominat )e com%anii %rivate i su)ul agricol mai %uin )e4voltat9 )e%en)ent )e msuri )e asisten social i cu o rat ri)icat a omaEului" $conomia italian se ba4ea4 -n mare %arte %e %ro)ucia unor bunuri )e consum )e -nalt calitate reali4at )e -ntre%rin)eri mici i miElocii9 multe )intre acestea fiin) )einute )e familii" Italia are )e asemenea o economie subteran consi)erabil care9 %otrivit unor estimri9 se ri)ic la 1!F )in PI7" Aceste activiti se )esfoar -n s%ecial -n agricultur9 construcii i sectorul serviciilor" 0ei re%re4int a treia economie ca mrime )in 4ona euro9 Italia este -m%ovrat )e o )atorie %ublic e/trem )e -nalt9 iar im%e)imentele structurale aflate -n calea creterii economice i-au creat vulnerabilitate %e %ieele financiare" 0atoria %ublic a crescut constant )in (++!9 aEung,n) la 1(+F )in PI7 -n (+119 iar costurile -m%rumuturilor asociate )atoriei guvernamentale au atins niveluri recor)" @n cea )e a )oua Eumtate a anului (+11 guvernul a a)o%tat o serie )e %achete )e austeritate %entru echilibrarea bugetului %e anul (+13 i %entru sc)erea %overii )atoriei %ublice" Aceste msuri au inclus o cretere a TJA9 reforme ale sistemului )e %ensii i re)uceri ale %ersonalului )in a)ministraia %ublic" 5uvernul se confrunt )e asemenea cu %resiuni )in %artea investitorilor i a %artenerilor euro%eni )e a elimina barierele structurale )e )urat ce stau -n calea creterii economice9 cum ar fi %iaa muncii infle/ibil i e/tinsa eva4iune fiscal" #ri4a financiar internaional a -nrutit con)iiile %ieei muncii italiene9 omaEul urc,n) )e la 9(F -n (++! la .94F -n (+119 iar %e termen lung ratele sc4ute ale fertilitii )in Italia i %oliticile )e imigraie vor constr,nge )in ce -n ce mai mult economia" #ri4a 4onei euro9 alturi )e msurile )e austeritate italiene au re)us e/%orturile i cererea intern9 -nt,r4iin) re)resarea economic" PI7-ul Italiei este -nc cu 5F mai mic )ec,t cel -nregistrat -nainte )e cri4" Princi%alii in)icatori macroeconomici ai Italiei sunt %re4entai -n Tabelul 3"3"1"
Ta&el !.!.1 Italia 8 Indicatori macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget +aloare a 1".4! trilioane +94F a 3+"5++ Agricultur (F In)ustrie (49!F :ervicii !394F Agricultur 39'F In)ustrie (.93F :ervicii !9.F .94F JenituriH a 1"+(5 trilioane #heltuieliH a 1"111 trilioane Loc ocupat la nivel mondial 11 1'( 44 '' -

.3

Ileana Tache - Economie european

-4F )in PI7 1(' 1(+91F )in PI7 ' (9'F 5. Turism9 maini9 fier i oel9 %ro)use chimice9 %rocesare alimente9 te/tile9 autovehicule9 -mbrcminte9 ceramic9 %ro)use agricole <fructe9 legume9 cartofi9 cereale9 msline9 carne vit9 %ete9 %ro)use lactate= :ol) cont curent - a !19.! miliar)e 1'( *e4erve valutare i )e aur a 1!393 miliar)e 1 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

0eficit bugetar 0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial

)erioada 1;<#51;(! :ituaia economic a Italiei )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial a fost asemntoare cu a 5ermaniei )e Jest9 %rin fa%tul c reeaua )e )istribuie i facilitile %ro)uciei )e consum au fost %uternic afectate )e )istrugerile )e r4boi i -m%ovrate )e -ntoarcerea refugiailor i a sol)ailor )emobili4ai" 0re%t re4ultat9 venitul %er ca%ita a aEuns la Eumtate )in cel )e )inaintea r4boiului i9 %otrivit unor estimri9 la fel )e sc4ut ca cel )in anul 1'++" Asemenea situaiei )in 5ermania )e Jest9 facilitile )e %ro)ucie a bunurilor )e ca%ital9 -n s%ecial %ro)usele inginereti i echi%amentul )e trans%ort9 fuseser -n mare %arte )e4voltate -n tim%ul r4boiului )e ctre regimul fascist" #hiar -n con)iiile bombar)amentelor )e r4boi9 stocul total )e ca%ital era )oar cu a%ro/imativ .F mai sc4ut )ec,t -n 1'3.9 iar -n sectorul ingineresc era cu 5+F mai mare <Iamagni9 1''3=" 7a4a e/%ansiunii in)ustriale %ostbelice era )eci similar celei vest-germaneH un echi%ament in)ustrial mo)ern ce %utea fi a)a%tat bunurilor )e consum o)at cu )eschi)erea %ieelor" 0ar s%re )eosebire )e 5ermania )e Jest9 ara nu fusese -m%rit -ntre sferele )e )ominaie ale %uterilor aliate9 )ei unele )ivi4ri fi4ice )e teritoriu a%ruser -n ultimii )oi ani )e r4boi" *eunificarea italian a avut loc ime)iat i nu 45 )e ani mai t,r4iu9 aa cum s-a -nt,m%lat cu 5ermania" 6erruccio Pari9 %rim-ministru -n 1'459 a urmrit conto%irea regiunilor nor)ice mai )e4voltate cu cele su)ice mai rmase -n urm" 0ar %rivin) -n retros%ectiv9 s-ar %utea ca9 %entru obiectivele creterii %e termen lung9 s fi fost mai in)icat am,narea ali%irii 4onelor mai srace9 aa cum a %roce)at 5ermania" & alt )eosebire maEor fa )e 5ermania )e Jest a fost fa%tul c -n Italia nu a avut loc o reform monetar" 8one)a naional a rmas lira )e )inainte )e r4boi9 iar Italia s-a alturat 68I cu un curs )e schimb )e 1++ lire %entru un )olar" Aceasta re%re4enta o substanial )evalori4are fa )e valoarea antebelic )e 1' lire la un )olar9 )ar -nc nu avea suficient -n ve)ere enorma cantitate )e mone) emis -n tim%ul r4boiului" 1u numai guvernul fascist al lui 8ussolini )in vremea %artici%rii active a Italiei la r4boi9 )ar i guvernul revoluionar )in tim%ul r4boiului civil ce a urmat )u% c)erea lui 8ussolini s-au ba4at semnificativ %e sei!nora!e <venitul )in ti%rirea )e bani= %entru finanarea cheltuielilor militare" Aceast %ractic a continuat i )u% r4boi )eoarece guvernele )e %ace s-au confruntat cu necesitatea )e a restabili unitatea naional i )e a crea legitimitate %entru noua re%ublic" 2nele estimri sugerea4 c oferta )e bani italian crescuse )e 15 ori -n cei ! ani cu%rini -n intervalul 1'3.-1'45" 8are %arte a acestei creteri s-a manifestat sub forma bancnotelor9 care au s%orit )e la 5!F )in total la %este !+F <Dil)ebran)9 1' 5=" @n urmtorii )oi ani oferta )e bani a crescut -n ritmuri i mai alerte9 o)at cu liberali4area %reurilor i e/%ansiunea o%eraiunilor )e cre)itare ale bncilor comerciale" #ursul oficial )e schimb a fost crescut )e la 1++ la ((5 lire %entru un )olar la sf,ritul anului 1'4 "9 aceasta reflect,n) instalarea unei inflaii galo%ante" @n mai 1'4! un nou guvern con)us )e cretin-)emocratul Alci)e )e 5as%eri a venit la %utere" 0e 5as%eri l-a numit ime)iat %e Luigi $inau)i9 guvernator al 7anca )^Italia9 vice-%rim .4

Ileana Tache - Economie european

ministru i ministru al bugetului" @n aceast %o4iie9 $inau)i9 a %utut lua msuri ce %ermiteau bncii centrale s e/ercite un control at,t asu%ra emisiunii )e bani noi c,t i asu%ra ca%acitii sectorului bancar )e a e/tin)e volumul )e%o4itelor" :e )orea im%unerea unor re4erve minime obligatorii ale bncilor %entru %rima )at" @n se%tembrie 1'4! $inau)i crescuse aceste re4erve la (5F )in totalul )e%o4itelor" 0e acum -nainte9 guvernul %utea lucra cu )eficite <ceea ce a fcut ne-ncetat=9 )ar -n loc s le finane4e %rin emiterea )e bancnote9 o fcea %rin emisiunea )e )atorii %e termen scurt" Acestea erau consi)erate )e bnci ca %arte a re4ervelor lor i chiar %referau s )ein )atorii guvernamentale -n loc )e bancnote -ntruc,t c,tigau astfel o )ob,n) i )e obicei la un nivel ri)icat" @n acest mo)9 mare %arte )in noua )atorie guvernamental era v,n)ut bncilor i nu %ublicului" 7ncile au continuat s -i e/tin) liniile )e cre)itare %e ba4a noilor lor re4erve s%orite9 )ar acum la o rat mult mai re)us9 av,n) -n ve)ere c (5F )in orice )e%o4ite create trebuiau s aib -n s%ate re4erve legale9 %e l,ng re4ervele cash inute %entru fluctuaiile retragerilor )e bani" Aceast aritmetic monetar italian a %ermis guvernului s continue s lucre4e cu )eficite iar banca central i sectorul bancar i-au %utut am%lifica oferta )e bani9 menin,n) -n acelai tim% inflaia la rate mo)erate i stabili4,n)u-se cursul m)e schimb al lirei" Lira fusese )evalori4at )e $inau)i -n august 1'4! la 35 lire %entru un )olar" @n se%tembrie 1'4'9 c,n) a avut loc o )evalori4are general a mone)elor euro%ene9 $inau)i a )evalori4at iari lira la (5 lire %entru un )olar" Acest nivel s-a meninut %,n -n anii 1' +" @n %rivina )e4voltrii comerului9 Italia i-a )esco%erit ra%i) un avantaE concurenial fa )e restul $uro%ei &cci)entale -n %ro)usele )e inginerie9 )e echi%ament )e trans%ort9 ca i -n %ro)use chimice i )e -mbrcminte" hn anul 1' 1 %ro)ucia acestor articole crescuse -ntr-un mo) im%resionant9 gener,n) %entru Italia un miracol al creterii ba4ate %e e/%orturi" $/%orturile se -n)re%tau -n %rinci%al ctre $uro%a &cci)ental < +F= i -n s%ecial ctre rile )in #$$ )u% anul 1'5. <3+F=" #,tigurile %rovenite )in e/%orturi au contribuit la finanarea im%orturilor9 alctuite mai -nt,i )in alimente i materii %rime9 iar a%oi combustibil9 cu o im%ortan tot mai mare -n tim%ul anilor 1' +" @n ciu)a evi)entei creteri ba4ate %e e/%orturi9 Italia a -nregistrat un )eficit -n comerul cu bunuri i servicii" @n ra%ort cu rile )in restul $uro%ei &cci)entale9 -n aceti ani a)evratul avantaE com%arativ a constat -n turism i munca emigranilor" #,tigurile re4ultate )in economia >invi4ibil? au )us la o cretere remarcabil a re4ervelor valutare ale Italiei" 0e la numai ( milioane )olari la sf,ritul anului 1'4!9 c,n) reformele lui $inau)i au -nce%ut s fie simite9 aceste re4erve au aEuns la 49 miliar)e )olari la sf,ritul anului 1' 1 <Dil)ebran)9 1' 59 %" !'=" Planul 8arshall a Eucat un rol im%ortant -n concentrarea asu%ra unor am%le %rograme )e investiii i -n -ntrirea liberalismului economic al guvernelor italiene %ostbelice" 0e 5as%eri fusese )e4amgit la -nce%utul anului 1'4! c,n) a mers %ersonal -n :2A %entru obinerea unui aEutor financiar -n favoarea Italiei" @ntorc,n)u-se )e acolo -n luna mai9 a reali4at schimbri maEore ale cabinetului su9 -nlocuin)u-i %e minitrii )in %arti)ele )e st,nga cu alii )e ti% mai conservator9 a)uc,n)u-l %e $inau)i ca ministru al bugetului i vice %rim-ministru" @n luna urmtoare avea s intre -n funciune Planul 8arshall9 iar Italia a )evenit un %artici%ant activ -n Planul $uro%ean )e *e)resare" #a rs%uns la solicitarea american )e %lanuri s%ecifice )e utili4are a granturilor9 %lanul :araceno a fost %us -n a%licare -n vara anilor 1'4! i 1'4." Acesta a vi4at investiiile %ro)uctive -n in)ustria grea i infrastructur9 fiin) asemntor cu Planul 8onnet )in 6rana" Intenia era )e a %lasa Italia %e o %o4iie com%etitiv i eficient %e %ieele euro%ene -n curs )e liberali4are" #u toate c %lanul italian avea -n s%ate mai %uin for )ec,t Planul 8onnet )in 6rana9 o com%araie -ntre %roieciile sale )in 1'5( i re4ultatele efectiv obinute la )ata -ncheierii Planului 8arshall in)ic fa%tul c obiectivele au fost -n)e%linite cu succes" .5

Ileana Tache - Economie european

& %arte -nsemnat a fon)urilor Planului 8arshall s-a -n)re%tat ctre finanarea %roiectelor )e ca%ital ale uriaelor com%anii italiene )e stat9 I*I <Istituto %er la *ecostru4ione In)ustriale= %entru %ro)ucia )e fier i oel9 ca i o arie larg )e maini9 )e la cele )e u4 gos%o)resc %,n la echi%amente ale in)ustriei grele i $1I <$nte 1a4ionale I)rocarburi= %entru u4inele )e energie hi)roelectric i rafinriile )e %etrol" At,t I*I c,t i $1I au fost %rivite cu circums%ecie )e e/%erii americani ai vremii9 )ar fiecare )in ele a )evenit un conglomerat integrat vertical" Aa cum s-a artat -n Intro)ucere9 numai -n anii 1''+ s-au fcut %rimii %ai %entru %rivati4area acestora" AvantaEul com%arativ al Italiei -n furni4area )e munc a emigranilor %entru restul $uro%ei &cci)entale a fost coroborat cu un omaE )e %ro%orii9 -n s%ecial -n regiunile su)ice" Aceasta a )evenit o %reocu%are chiar a consilierilor americani9 care au -ncuraEat %roiecte )e lucrri %ublice -n ca)rul Tennessee JalleC AuthoritC %entru crearea )e noi sluEbe" & serie )e revolte ale ranilor au i4bucnit )in cau4a e/cesului )e for )e munc -n agricultur" Peste 4+F )in fora total )e munc italian se afla -n sectorul agricol la sf,ritul celui )e al )oilea r4boi mon)ial" *evoltele ranilor au intit -n %rimul r,n) reforma agrar9 )esfiinarea marilor %ro%rieti ce %revalau -n s%ecial -n su)ul Italiei" #ererile ranilor au fost soluionate %rin stabilirea >4onelor )e reform?9 -n ca)rul crora %m,ntul cel mai %uin folosit %utea fi confiscat i re)istribuit ranilor" 8ulte asemenea re)istribuiri au avut loc -n su) i9 -n ciu)a naturii neatractive a %m,ntului confiscat9 ele au )us la creterea numrului )e %ro%rietari rani" #ealalt soluie a sub-ocu%rii -n Italia rural i )e su) a fost bine-neles migraia ctre oraele )in nor)ul Italiei9 cu %rec)ere -n triunghiul format )e 5enova9 Torino i 8ilano" 0ar cu toat creterea %ro)uciei -n sectoarele )e e/%ort aflate -n e/%ansiune9 %uine locuri )e munc au fost create -n sectorul in)ustrial" Aceasta se e/%lic -n %arte %rin utili4area intensiv a ca%italului -n multe firme )e succes" & alt e/%licaie re4i) -n fora tot mai mare a sin)icatelor -n nor)9 care a -m%ie)icat accesul la sluEbele lor calificate i bine %ltite" @n sf,rit9 fenomenul a avut )re%t cau4 i restriciile %rivin) mobilitatea forei )e munc ce fuseser im%use )e regimul fascist -nainte )e r4boi" 2ltimul act )e acest gen9 )at,n) )in 1'3'9 inter4icea oricrei %ersoane )e v,rst activ )e a se muta )in localitatea )e origine fr un contract scris )e ocu%are -n noua locaie" Acesta nu a fost abrogat %,n -n 1' 19 )ei fusese tot mai mult ignorat -n anii )e )u% r4boi" Problema omaEului i a )istribuirii %m,ntului a fost -ncre)inat instituiei #assa %er il 8e44ogiorno9 -nfiinat -n august 1'5+" 0e la bun -nce%ut9 eforturile acesteia )e a lichi)a )ecalaEul )intre venitul %er ca%ita )in su) i cel )in nor) au fost sol)ate cu eecuri" 0ar fiecare eec a )us la mai mult finanare9 fie %e temeiul c %roiectele iniiale nu fuseser )estul )e largi %entru a genera )e4voltare )urabil9 fie c fuseser greit )irecionate i erau necesare %roiecte )iferite" Primele %roiecte au vi4at -mbuntiri ale %m,ntului fr valoare )istribuit ranilor nemulumii" Aceasta %resu%unea lucrri )e irigaii9 )rumuri i contracte lucrative %entru firmele )e %ro)ucie i )e construcii )in nor)" *eevalu,n) li%sa )e %rogres -n lichi)area )iferenei )e venituri9 #assa %er il 8e44ogiorno i-a mutat %rioritile ctre %roiecte in)ustriale )e scar am%l" 0in nou9 acestea au avut un efect ime)iat asu%ra stimulrii e/%ansiunii sectorului )e ca%ital -n nor)ul )eEa )inamic" 0re%t re4ultat a avut loc -ncuraEarea continuei migraii )in su)9 at,t ctre nor)ul Italiei c,t i -n strintate" @n acest mo) %roblema omaEului a fost tre%tat soluionat" @n anul 1' 3 rata omaEului a cobor,t la cel mai sc4ut nivel -nregistrat -n secolul [[ <a%ro/imativ 3F=9 nivel ce %are im%robabil a mai fi atins" @n conclu4ie9 %rimii 1 ani ai miracolului economic italian <1'4!-1' 3= %ot fi e/%licai %rintr-un ansamblu neobinuit )e -m%reEurri care s-au combinat -n acea %erioa)" @nainte )e toate a contat angaEarea %olitic a guvernului italian ctre %romovarea e/%orturilor i fermul ataament fa )e restul $uro%ei &cci)entale" :ub con)ucerea lui )e 5as%eri i a%oi a lui $inau)i9 guvernul italian a -mbriat Planul 8arshall i s-a alturat 68I -n 1'4!9 lu,n) )e .

Ileana Tache - Economie european

asemenea msuri %entru stabili4area cursului )e schimb al lirei i %entru a o face %e )e%lin convertibil %entru comerul e/terior -n ca)rul 2niunii $uro%ene )e Pli" Italia a fost i unul )in membrii iniiali ai 1AT&9 )ei nu se afla chiar -n vecintatea Atlanticului9 altur,n)u-se a%oi ra%i) #omunitii $uro%ene a #rbunelui i &elului -n 1'539 )ei a fost lsat -n afara negocierilor ce au configurat structura instituional a acestei organi4aii" Aceste aranEamente au culminat cu Tratatul )e al *oma9 semnat -n 1'5! i %un,n) ba4ele #$$" & a )oua circumstan favorabil a constituit-o enorma ofert )e for )e munc )in Italia rural ce a furni4at munc ieftin i ro)nic sectoarelor )e %ro)ucie i )e construcii )in Italia9 )ar i )in restul $uro%ei &cci)entale9 -n s%ecial )in 6rana i 5ermania" #el )e al treilea factor a fost re%re4entat )e oferta )e finanare )is%onibil in)ustriei italiene )in %rofiturile reinvestite sau )in sectorul bancar coor)onat )e guvern" *atele ri)icate ale investiilor at,t -n )omeniul %rivat c,t i -n cel %ublic concor)au cu ratele -nalte )e economisire" Acestea au fost motivate9 ca i -n restul $uro%ei )istruse )e r4boi9 )e )orina in)ivi4ilor )e a recl)i c,t mai re%e)e %osibil un stoc sigur )e active %entru -nlocuirea a ceea ce fusese %ier)ut -n tim%ul 8arii 0e%resiuni9 al r4boiului9 al )e4membrrilor create )e aranEamentele %ostbelice sau -n cursul %rocesului migraiei" 2n me)iu economic liberal9 o ofert )e munc elastic9 rate ri)icate )e economisire i investire s-au combinat %entru a %ermite Italiei s ating nivelurile )e avans tehnic e/istente -n :2A i -n cele mai )e4voltate ri )in $uro%a &cci)ental" )erioada 1;(!51;$! $voluiile macroeconomice nu au -nregistrat schimbri maEore )u% anul 1' 3" @n sfera %olitic -ns ele s-au %ro)us9 ),n) startul unor %robleme tot mai mari %entru viitor" #oaliia )e centru )rea%ta care scosese Italia )in )e%resiunea %ostbelic9 -n)re%t,n)-o ctre >e%oca )e aur? a creterii economice a fost -nlocuit )e o coaliie )e centru st,nga B mai -nclinat ctre re4olvarea %roblemelor sociale i ale -mbtr,nirii %o%ulaiei" 1oua re%ublic italian format ime)iat )u% r4boi urmrise limitarea birocraiei guvernamentale i a controlului acesteia asu%ra economiei i societii9 cu sco%ul )e a evita o re-ntoarcere a fascismului" 0ar cu tim%ul %oliticienii aflai la guvernare au -nce%ut s restabileasc vechile %ractici9 s acor)e favoruri votanilor i s construiasc o ba4 )e %atronaE" Av,n) -n ve)ere c numrul )e muncitori )evenise insuficient %entru economia -n e/%ansiune a Italiei9 sin)icatele %uteau e/ercita mai multe %resiuni asu%ra salariilor i con)iiilor )e munc" *s%unsul firmelor a fost s%orirea investirii -n echi%amente ce economiseau factorul munc i re)ucerea ratei angaErilor" *s%unsul guvernului a constat -n s%orirea investirii -n %roiecte )e lucrri %ublice menite s creasc volumul ocu%rii" 0re%t re4ultat9 creterea economic a continuat9 )ar inflaia a -nce%ut s se fac simit iar tensiunile sociale mocneau9 -n s%ecial )in cau4a emigranilor )in su) sau )in strintate" Aceste tensiuni au con)us la >toamna fierbinte? a anului 1' '9 o re%lic -nt,r4iat a evenimentelor )in mai care 4)runcinaser sistemul economic i %olitic al 6ranei cu un an -nainte" 5revele9 care crescuser ca numr i severitate -n cursul anilor 1' +9 au )evenit acum generale i au blocat economia italian %entru o %erioa)" 5uvernul a rs%uns %rin -ntrirea rolului sin)icatelor )in in)ustrie i )in sectorul %ublic" :alariile au fost mai -n)ea%roa%e in)e/ate la nivelul in)icelui costului )e via" Aceasta a contribuit la accelerarea inflaiei e/act c,n) %rimul oc al %etrolului a lovit economia italian la sf,ritul anului 1'!3" :chemele )e %ensii au fost )e asemenea mo)ificate -n sensul lrgirii aco%eririi lor i al corelrii mai %uin cu c,tigurile )in ultimii ani ai %ensionarului i mai mult cu creterea general a costului vieii i a salariului me)iu" Aceasta a -nsemnat o %ovar s%orit asu%ra resurselor financiare ale statului" #a i -n ca4ul 6ranei9 s-a convenit asu%ra unei maEorri generale a salariilor9 iar sin)icatelor li s-a atribuit mai mult %utere asu%ra stabilirii regulilor )e munc" 1ivelul aEutorului )e omaE a fost crescut la 1++F )in c,tigurile anterioare ale muncitorilor iar )urata omaEului a fost i ea mrit" .!

Ileana Tache - Economie european

Aceast ultim concesie a )eschis o a)evrat cutie a Pan)orei" 1u numai c muncitorii conce)iai erau acum mai %uin motivai s -i caute o nou sluEb9 at,ta tim% c,t -i %uteau menine stan)ar)ul )e trai fr a tru)i %entru obinerea unui venit9 )ar sin)icatele %uteau e/ercita %resiuni %entru salarii mai mari tiin) c )is%onibili4rile re4ultate nu vor )eteriora stan)ar)ele )e via ale membrilor lor" 6irmele )oreau acum s fie confruntate cu cereri )e salarii s%orite9 tiin) c %uteau )a afar mai muli muncitori fr a -nt,m%ina re4istena sin)icatelor" #onfruntate cu )atoria )e a %lti contribuii mai mari la asigurrile )e omaE i -n cele )in urm su%use restriciilor stabilite )e guvern -n %rivina conce)ierii muncitorilor9 firmele au )evenit -ns )in ce -n ce mai reticente -n angaEarea )e noi muncitori" Astfel9 at,t firmele c,t i sin)icatele au cons%irat -n a )etermina guvernul s %lteasc aEutoare )e omaE mai ri)icate unui numr tot mai mare )e %ersoane fr loc )e munc" Am%lificarea economiei subterane -n aceast %erioa) a )us la )ivi4area de >acto a Italiei -n trei regiuni maEore B nor)ul9 su)ul i centrul" 6iecare a -nce%ut s se i)entifice )istinct )e restul Italiei9 aa cum italienii se i)entificaser mai -nt,i cu familia lor9 a%oi cu satul sau oraul lor i a%oi cu restul lumii9 a%roa%e ignor,n) rolul statului-naiune italian -n vieile lor" #oaliiile %olitice )in guvern9 -n ciu)a schimbrilor ra%i)e )e cabinete care au -nce%ut -n aceast %erioa)9 au fost foarte stabile ca structur" $le au fost -ntot)eauna alctuite )in Parti)ul #retin 0emocrat i li)erul su -n centrul coaliiei i )in aliane tem%orare necesare %entru -ntrunirea maEoritii -n Parlament" Aceasta -nsemna c orice %arti) mic %utea trece -n tabra rival i crea o mo)ificare a cabinetului )ac consi)era c are astfel )e c,tigat" #onsecina acestui sistem al re%re4entrii %ro%orionale -n Parlament a fost c %,n i %arti)ele %olitice au gsit c era -n interesul lor s cons%ire -m%otriva statului-naiune" :tabilitatea general a con)ucerii guvernului ce a re4ultat )in acest sistem a avut -ns )re%t re4ultat fa%tul c nu au a%rut noi iniiative %olitice care s trate4e rolul mo)ificat al Italiei -n lume i structura ei economic schimbat" Aceste circumstane nu au fcut altceva )ec,t s -ntreasc organi4aiile e/istente B sin)icatele9 uriaele sectoare %ublice9 #assa %er il 8e44ogiorno i chiar 8afia" :-a creat astfel o structur tot mai rigi)9 inca%abil s -nfrunte ocurile ce au stat -n faa -ntregii $uro%e -n anii 1'!+" )erioada 1;$<51;8# :lbiciunile %e care guvernul le crease -n mo) )eliberat -n organi4area re%ublicii l-au -m%ie)icat s se a%ere -n faa asaltului unit asu%ra resurselor sale9 venit )in %artea muncitorilor9 firmelor i %oliticienilor" #onsecina a constat -n )eficite bugetare tot mai accentuate i o )atorie %ublic cu )ob,n4i )in ce -n ce mai mari" Primul oc al %etrolului a comutat la vite4 accelerat mecanismul inflaionist ce fusese construit -n anii 1' +" Italia a -nregistrat cele mai ri)icate i mai %ersistente rate ale inflaiei )in $uro%a &cci)ental -n anii 1'!+" $conomiile aflate -n )e%resiune )in restul $uro%ei au -nregistrat i ele un omaE s%orit9 astfel c muli muncitori italieni au trebuit s se -ntoarc acas" Italia9 ca i 6rana9 s-a confruntat cu fenomenul >stagflaiei?" 0atoria guvernamental9 care se situase )eEa la nivelul )e 3+F )in PI7 la miElocul anilor 1' +9 a urcat la %este 5+F -n 1'.(" In)ivi4ii au rs%uns %rin angaEarea -n economia subteran9 ceea ce -nsemna nu numai eschivarea )e la %lata im%o4itelor <)eEa o tra)iie italian fcut %osibil %rin slbiciunea guvernelor=9 )ar i nera%ortarea ocu%rii9 %ut,n)u-se astfel beneficia -n continuare )e aEutoarele )e omaE9 %ensii i alte transferuri sociale" @n %lus9 firmele care angaEau aceti muncitori %uteau evita %lata contribuiei %entru asigurrile sociale9 care a)uga 4+F la costurile muncii oficiale i -n felul acesta salariile )irecte %rimite erau mai mari" 0eci at,t %entru muncitori c,t i %entru angaEatori era benefic s cons%ire -m%otriva statului %entru e/tin)erea ariei economiei informale" @n %lin )isfuncionalitate a instituiilor statului9 a fost -ns fcut un %as ce %romitea revenirea la normal" Acesta a fost re%re4entat )e )eci4ia 7ncii Italiei <7anca )^Italia= )e a se ..

Ileana Tache - Economie european

altura :8$ i )e a angaEa ara -n meninerea unui curs )e schimb fi/ -n ra%ort cu mone)ele %uternice i stabile ale %rinci%alilor %arteneri comerciali" @ntr-un anumit sens9 7anca )^Italia se im%lica -n lu%ta -m%otriva guvernului slab9 aliin)u-se cu 7un)esbanN <o banc %uternic i in)e%en)ent= -n re4istena la %resiunile e/ercitate )e %oliticieni %entru creterea ofertei )e bani i accesul uor la cre)ite" 0ar9 -ntr-un sens i mai im%ortant9 se reafirma angaEarea iniial a Italiei la %rocesul integrrii euro%ene" #hiar )ac Italia avea cele mai ri)icate marEe )e fluctuaie fa )e $#29 F -n loc )e %rocentul normal )e (95F9 ea se afla acum %e calea restaurrii lirei stabile ce caracteri4ase anii miracolului economic" 8ai mult9 %rinci%alii %arteneri comerciali erau asigurai c Italia nu se va angaEa -n )evalori4ri concureniale i a)uctoare )e avantaEe" :uccesul evi)ent al 5ermaniei )e Jest -n -nfruntarea %rimului oc al %etrolului %rin a%recierea mone)ei sale fa )e )olar a fost un stimulent %entru iniierea unei %olitici -n favoarea unei mone)e %uternice" 2n stimulent -nc i mai soli) a fost refu4ul 7un)esbanN )e a continua s susin lira fr un asemenea angaEament )in %artea guvernului italian i al 7ncii Italiei" @m%rumuturile anterioare acor)ate Italiei %entru %lata %etrolului im%ortat )useser la -ntoarcerea unui flu/ masiv )e mrci germane -n conturile )e afaceri )in 5ermania )e Jest9 ceea ce a -nsemnat o %ier)ere tem%orar a controlului 7un)esbanN asu%ra ofertei )e bani vest-germane" Totui9 intrarea Italiei -n :8$ constituia un %as maEor ce trebuia reali4at" 8ai mult )ec,t oricare alt ar euro%ean9 Italia era )e%en)ent )e %etrolul im%ortat ca surs %rimar )e energie %entru economia sa )evenit in)ustrial" Alturi )e tratativele bilaterale )erulate )e 5ermania )e Jest cu Iranul i )e 6rana cu IraNul i Algeria9 Italia s-a -n)re%tat ctre Libia ca surs %rimar )e furni4are a combustibilului vital" A fcut )e asemenea o )eschi)ere ctre 2niunea :ovietic %entru accesul la vastele sale re4erve )e ga4e naturale i %etrol i a -ncercat o serie )e aranEamente -n contra%arti) B ca )e e/em%lu fabricile 6iat %entru %etrol la %reuri fi/e" Ameninat )e reluarea %rotestelor rurale9 Italia a %rivit cu re4erv intrarea 5reciei9 a :%aniei i a Portugaliei -n Politica Agricol #omun9 aceasta -nsemn,n) o concuren %entru fermierii si )in su)" J4,n) o%ortunitile )e ocu%are )in restul Pieei #omune luate )e turci i iugoslavi -n 5ermania i )e %ortughe4i i s%anioli -n 6rana9 Italia nu s-a mai %utut bi4ui %e %artenerii si )in #$$ %entru absorbia sur%lusului su )e for )e munc" Ain,n) seam )e toate aceste fore ce re)uceau %entru Italia su%ortul mutual )in %artea celorlalte state membre ale #$$9 %are sur%rin4toare angaEarea sa )e intrare -n :8$ -n anul 1'!'" Aceast conEunctur a fcut Italia <ca i 6rana )e altfel= cu at,t mai vulnerabil -n faa celui )e al )oilea oc al %etrolului )in 1'!' i a ocului JolcNer care a urmat9 av,n) la )is%o4iie )oar creterea cheltuielilor guvernamentale i )eficitele bugetare s%orite" 0e la o %on)ere )eEa ri)icat a )atoriei guvernamentale -n PI7 <)e 5+F -n 1'.(=9 aceasta a urcat ra%i) la %este 1++F la sf,ritul anilor 1'.+" #u toate acestea omaEul a crescut i mai %ronunat9 rata inflaiei fiin) cobor,t la nivelurile )in #$$" ;omaEul s%orit i ratele cresc,n)e ale %ensionrilor au )us la cereri %ermanente a)resate guvernului central %entru aEutoare )e omaE i %ensii" La -nce%utul anilor 1'.+ creterea PI7 real al Italiei a aEuns la cele mai sc4ute rate )in 1'4!" :e e/%lic astfel )e ce Italia a salutat iniiativa %ieei unice euro%ene9 %romi,n) e/tin)erea %ieelor )e )esfacere %entru bunurile italiene9 care -i )ove)iser atractivitatea %entru restul lumii -n )eca)ele anterioare" )erioada 1;8(52 ( @m%reun cu restul rilor )in #$$9 Italia s-a bucurat )e ritmuri re-nnoite )e cretere la miElocul anilor 1'.+ i a %utut continua )iminuarea ratei inflaiei" 1umai c,teva )evalori4ri au fost necesare %entru lir -n ca)rul :8$" Ain,n) cont c toate mone)ele euro%ene s-au )evalori4at fa )e )olarul american la -nce%utul anilor 1'.+9 Italia a avut ansa )e a-i crete e/%orturile -n afara $uro%ei &cci)entale" @n %lus9 %rbuirea %reului %etrolului )u% 1'.5 a aEutat Italia mai .'

Ileana Tache - Economie european

mult )ec,t celelalte ri )in $uro%a &cci)ental9 av,n) -n ve)ere )e%en)ena sa mai accentuat )e %etrolul im%ortat" ;omaEul a rmas totui ri)icat i chiar a -nce%ut s creasc )in nou -n 1'. 9 iar )eficitele guvernamentale s-au continuat " #u toate acestea9 )atorit angaErii -n :8$9 guvernul italian i-a v4ut %iaa )atoriei %ublice mult lrgit" @n con)iiile -n care obligaiunile italiene9 cu -naltele lor rate ale )ob,n4ii %ltite -n lire9 %uteau )e asemenea %lti aceste rate -n franci sau mrci germane9 au )evenit un activ atractiv %entru investitorii )in restul $uro%ei &cci)entale" Aritmetica monetar italian9 %entru %rima )at )esco%erit -n conte/tul re%resiunii financiare im%use asu%ra bncilor italiene )e ctre $inau)i -n 1'4! i am%lificat a%oi %rin atracia %entru %ublicul italian a activelor financiare rentabile i foarte lichi)e9 a %rimit acum un alt im%uls %rin intrarea -ntr-un regim al cursului )e schimb fi/ -n ra%ort cu %artenerii comerciali mai bogai )in $uro%a &cci)ental" Accesul la o %ia mai larg %entru activele financiare italiene a fost favori4at i )e su%ortul italian fa )e -nlturarea controalelor ca%italului B -n com%letarea msurilor %ieei unice euro%ene" 2na )in cele %atru liberti )e circulaie era cea a ca%italului" Iniial9 aceasta a )us la un *oom la bursa )in 8ilano" 7ncile italiene9 %entru %rima )at -n istoria lor9 au fost obligate s concure4e %entru )e%o4ite cu bnci strine i cu fon)uri mutuale" 6on)urile mutuale au transformat ra%i) economiile gos%o)riilor -n )ivi)en)e italiene9 iar bncile strine i firmele )e investiii i-au )eschis se)ii -n 8ilano %entru a oferi acces clienilor lor la aceste active cu c,tiguri ri)icate i fr risc )e curs valutar" Italia a -ncuraEat acest %roces renun,n) la ban)ele )e fluctuaie )e F -n anul 1'.' i re)uc,n)u-le la %rocentul )e (95F utili4at )e toi ceilali" :-a %ro)us ime)iat un influ/ )e nou ca%ital" Acest succes9 mai mult )ec,t orice9 a convins mai -nt,i :%ania i a%oi chiar 8area 7ritanie s se alture :8$ -n 1''+" 0in nefericire -ns9 aceasta a -ncuraEat i guvernul italian s continue s lucre4e cu )eficite i cu acumularea unei )atorii s%orite" 0re%t consecin9 Italia9 angaEat acum la o %aritate str,ns cu marca german %e %ieele )e schimb e/terne i li%sit )e instrumentele anterioare )e a%rare <care se ba4au %e controlul ca%italului i o concuren limitat -n ca)rul sectorului financiar=9 a )evenit mai vulnerabil )ec,t oricare alt ar euro%ean occi)ental la ocul reunificrii 5ermaniei )e la sf,ritul anului 1''+" #a%italul strin care gsise atractive ratele -nalte ale )ob,n4ii asu%ra obligaiunilor italiene9 s-a -n)re%tat acum ctre 5ermania9 un)e ratele )ob,n4ii aflate -n cretere )eveniser mai %romitoare" @n %lus9 e/cesul )e economii )is%onibile -n restul $uro%ei &cci)entale %entru investirea -n obligaiunile italiene se )iminuase acum" #a%italul strin care %enetrase -n Italia at,t )e ra%i) s-a eva%orat la fel )e ra%i)" Presiunea cresc,n) asu%ra re4ervelor valutare italiene a culminat -n se%tembrie 1''(9 c,n) Italia a fost obligat s se retrag )in :8$ i s lase lira s flote4e liber" Lira s-a %rbuit brusc i )oar -ncetul cu -ncetul a -nce%ut s se ri)ice la nivelurile anterioare" @n anul 1'' a fost negociat reintrarea -n :8$9 cu noul curs al lirei fa )e $#2 )e 1'+ 94. fa )e cursul iniial )e 114.915" Aceasta a -nsemnat o )evalori4are a mone)ei italiene cu (K3 -n %erioa)a )e (+ )e ani ce a %rece)at a)o%tarea mone)ei euro -n anul 1'''" Lira )evalori4at a %ermis ratelor )e cretere italiene s se revigore4e9 susinute -n %rinci%al )e am%lificarea e/%orturilor" *ata inflaiei a continuat s fie sc4ut9 -n vreme ce omaEul a -nce%ut s se )iminue4e iari )u% o cretere iniial" $/%eriena %o4itiv a Italiei cu retragerea )in :8$ -m%reun cu 8area 7ritanie ar fi trebuit s 4)runcine -ncre)erea italienilor -n continuarea urmrii )rumului creat )e 6rana i 5ermania ctre o integrare economic euro%ean tot mai %rofun)" 0ar -n final nu s-a -nt,m%lat aa9 -n %rinci%al )eoarece Italia era acum mai %reocu%at )e reformarea sistemului su %olitic slab9 coru%t i )isfuncional creat la sf,ritul celui )e al )oilea r4boi mon)ial" Dotr,rea %rocurorilor '+

Ileana Tache - Economie european

in)e%en)eni )e a )e4r)cina influena 8afiei -n su) a )us la revelarea unor ca4uri )e coru%ie %olitic i -n nor)9 iar -n cele )in urm la o reacie -m%otriva -ntregului cor% %olitic" @n intervalul 1'. -(++ 9 bugetul %rimar al Italiei <a)ic %artea ce e/clu)e %lata )ob,n4ii %entru stocul )atoriei acumulate= a continuat s -nregistre4e un sur%lus" @n acelai tim%9 ratele mereu sc4ute ale inflaiei i re)ucerile )eficitelor bugetare au )us la o )iminuare a ratelor )ob,n4ii asu%ra )atoriei guvernamentale" &rice sc)ere a ratelor )ob,n4ii re)uce mai )e%arte semnificativ cheltuielile cu Pservice?-ul )atoriei9 av,n) -n ve)ere c )atoriile mai vechi emise la rate -nalte ale )ob,n4ii %ot fi %ltite %rin emiterea unei noi )atorii las ratele )iminuate ale )ob,n4ii" *omano Pro)i era -ncre4tor c9 )ac %ieele valutare strine confereau o cre)ibilitate s%orit angaErii italiene ctre 2niunea 8onetar $uro%ean9 ratele )ob,n4ii vor continua s sca)" $fectele combinate ale re)ucerii Pservice?-ul )atoriei i un sur%lus al bugetului %rimar %uteau )uce re%e)e la un sur%lus general" Aceasta ar fi )emarat o ten)in )escresctoare a stocului )atoriei guvernamentale9 satisfc,n) criteriul )e la 8aastricht <conform cruia )atoria trebuia s fie sub +F )in PI7=" &%timismul lui Pro)i a fost Eustificat %e termen scurt9 )ar realitatea %olitic a obstrucionat %rogresul %e aceast linie )in anul (++1" 2n alt factor ce %utea accelera sc)erea )eficitului bugetar i a )atoriei guvernamentale era continua cretere a nivelului PI7 italian" Aici se im%une luarea -n consi)erare a )oi factori" Primul9 cel mai im%ortant iniial9 este -ncercarea )e a inclu)e -n statisticile oficiale o oarecare estimare a mrimii sectorului informal9 %resu%us a fi mai mare )ec,t al oricrei alte ri membre a 2$" @n al )oilea r,n)9 cum reformele ta/elor au fost reali4ate iar reglementrile %rivin) %racticile )e angaEare i conce)iere au fost raionali4ate9 o mai am%l activitate economic trebuia s )evin evi)ent -n sectorul formal" 0ar aceasta )e%in)ea )e %romovarea continu )e ctre guvernele italiene a unor reforme economice )e genul celor care s-au )ove)it eficiente -n :2A i 8area 7ritanie -n anii 1'.+" @n %erioa)a a)ministraiei 7erlusconi <(++1-(++ = s-au -nregistrat semnificative re)uceri ale ratei omaEului9 -n tim% ce au fost meninute rate sc4ute ale inflaiei9 ca i -n celelalte ri )in 4ona euro" ;omaEul a rmas totui ri)icat9 ca i -n ca4ul 6ranei i al 5ermaniei9 -n linii mari )in aceleai motiveH e4itrile %olitice -n a im%lementa reforme structurale %e %iaa muncii care s -ncuraEe4e firmele -n angaEarea )e noi muncitori" $/em%lul britanic a fost urmat cu succes )e unele ri mai mici ale 2$ <7enelu/=" )erioada actual $conomia Italiei a trecut )e recesiunea a)us )e cri4a economic global i este acum angaEat -ntr-o re)resare gra)ual" 6ora acestei re)resri este nesigurH nu se %oate s%era -ntr-un ritm )e cretere su%erior celui sc4ut -nregistrat -nainte )e )eclanarea cri4ei" #a %rioritate rm,n reformele structurale %entru s%orirea %otenialului )e cretere economic9 menin,n) -n acelai tim% un ca)ru fiscal stabil orientat s%re consoli)are9 aa cum a fost urmrit %e %erioa)a cri4ei" & asemenea %olitic %oate susine -ncre)erea -n finanele %ublice italiene -n con)iiile stocului consi)erabil al )atoriei guvernamentale <-m%rumuturile nete ale guvernului sunt %re4entate -n 6igura 3"3"1=9 oferin) su%ort mai )e%arte i sistemului financiar a crui soli)itate este crucial %entru re)resarea economic" @n ciu)a %roblemelor -nt,m%inate -n ultimele )ou )ecenii9 alturarea Italiei la %roiectul )e4voltrii unei $uro%e integrate economic i coo%er,n) %anic )in %unct )e ve)ere %olitic rm,ne nealterat" #hiar )ac a o%tat %entru ieirea )in :8$ -n anul 1''( i a rmas -n afara acestuia %,n -n 1'' 9 Italia i-a afirmat )orina )e a contribui la integrarea euro%ean numr,n)u-se %rintre %rimele ri ale 2niunii 8onetare $uro%ene" @m%reun cu rile vechi membre ale 2$9 Italia a semnat Acor)ul :chengen9 care o oblig s im%un la graniele sale aceleai controale asu%ra imigrrii )in $st ca i cele im%use )e 5ermania sau ca i cele im%use '1

Ileana Tache - Economie european

)e 6rana asu%ra imigrrii )in Africa )e 1or)" Aceasta concor) cu )orina Italiei )e a limita influ/ul )e refugiai )in Albania i )in fosta Iugoslavie" Italia are o )ubl %ersonalitate -n i)entitatea sa euro%ean9 e/act aa cum -n i)entitatea sa naional regsim )ivi4area -ntre nor) i su) %e %lan intern" @n tim% ce 5ermania i 6rana insist %entru %romovarea9 i -n secolul [[I9 a vi4iunii lor comune asu%ra $uro%ei9 formate -n anii 1'5+ <iar 8area 7ritanie rm,ne la fel )e ne-ncre4toare -n aceast vi4iune ca i -n anii 1'5+=9 Italia %oate Euca un rol )ecisiv -n hotr,rea viitorului $uro%ei" *ee/amin,n)u-i %ro%ria structur constituional i e/%eriment,n) )rumuri )iferite -n -n)e%rtarea rmielor instituiilor economice fasciste9 Italia %oate elabora %roce)uri realiste i %ragmatice %entru a),ncirea %rocesului )e integrare euro%ean"
?igura !.!.14 Italia 5 Amprumuturi nete ale guvernului ca procent din )I%

1" 8e)ie %on)erat utili4,n) PI7-ul )in (++. e/%rimat la PP#" Sursa: OEC%# (ational Accounts i Economic Outloo0 data*ase.

!.< %ENEL"G

%EL1IA 7elgia i-a c%tat in)e%en)ena fa )e *egatul &lan)ei -n anul 1.3+" #reat a%roa%e acci)ental %rin -nelegerile marilor %uteri -n urma unei revolte -m%otriva regulilor olan)e4e9 7elgia s-a aflat -n centrul conflictelor i com%romisurilor euro%ene )e )u% btlia )e la Saterloo" $a a fost ocu%at )e 5ermania at,t -n tim%ul %rimului c,t i a celui )e al )oilea r4boi mon)ial" A fost )evastat -n ambele r4boaie9 av,n) -n ve)ere c armatele germane i-au lansat ofensiva -m%otriva 6ranei )e %e teritoriul belgian" @n aceste con)iii9 belgienii au fost e/trem )e interesai -n crearea unor instituii care s re4olve %e cale %anic relaiile franco-germane" '(

Ileana Tache - Economie european

#ontinua construcie )e noi cl)iri ale 2$ -n cartierul euro%ean al 7ru/elles-ului reflect angaEarea 7elgiei -n s%orirea ca%acitii %olitice a 2$" Aara a %ros%erat -n ultimii 5+ )e ani ca un stat euro%ean mo)ern9 avansat tehnologic i membru al 1AT& i al 2$" Tensiunile a%rute -ntre flaman4ii vorbitori )e olan)e4 )in nor) i valonii vorbitori )e france4 )in su) au )us9 -n ultimii ani9 la amen)amente constituionale care au acor)at acestor regiuni recunoatere oficial i autonomie" $conomia belgian mo)ern9 )eschis9 ba4at %e iniiativa %rivat a avut )e c,tigat %rin locaia sa geografic central9 reeaua )e trans%ort foarte bine )e4voltat i %rin structura comercial i in)ustrial )iversificat" In)ustria este concentrat -n %rinci%al -n regiunea nor)ic mai )ens %o%ulat a 6lan)rei" 0is%un,n) )e %uine resurse naturale9 7elgia im%ort cantiti substaniale )e materii %rime i e/%ort un volum mare )e %ro)use in)ustriale9 economia fiin) astfel vulnerabil la volatilitatea %ieelor mon)iale" A%ro/imativ i )in comerul 7elgiei se )erulea4 cu alte ri )in 2$9 ara %rofit,n) mult )e %e urma vecintii cu 5ermania" :uccesul %ortului AntLer% este o -ncununare a beneficiilor economice %e care 7elgia le-a obinut )e la 2$" Acesta a %ros%erat )in nou ca %ort maEor9 alturi )e *otter)am )in &lan)a9 %entru comerul maritim cu $uro%a )e 1or)" P,n la cri4a energetic )in anii 1'!+9 4cmintele belgiene )e crbune au asigurat ba4a in)ustriei grele i a %rocesrii metalelor" 8etalele au fost im%ortate )in -ntreaga lume %entru a fi %rocesate -n fabricile belgiene9 inclu4,n) cu%rul9 %lumbul i 4incul )in fosta colonie african #ongo <cunoscut acum sub numele )e *e%ublica 0emocrat #ongo iar -nainte Iair=9 minereul )e fier )in Lu/emburg i Lorena9 %recum i cositorul )in :a/onia i 8alae4ia" 0ar )in 1' +9 7elgia9 ca i ara vecin Lu/emburg9 a trebuit s -i )e4volte sectorul serviciilor %entru a asigura ocu%area muncitorilor %rovenii )in restr,ngerea sectorului in)ustrial" 0ar s%re )eosebire )e Lu/emburg9 7elgia nu a reuit s menin sc4ute ratele omaEului" @n %lus9 fiin) )ivi4at -ntre vorbitorii )e flaman) )in nor) i valonii vorbitori )e france4 )in su)9 7elgia a avut mereu )e a)ministrat %ro%riile conflicte interne" @n tran4iia la o economie a serviciilor )u% ce ba4a in)ustrial a )evenit necom%etitiv -n anii 1'!+9 ambele regiuni s-au simit afectate" Iniial9 aceasta a )us la re%etate %useuri inflaioniste B -ntruc,t reven)icrile at,t ale flaman4ilor c,t i ale valonilor erau soluionate %rin creterea ofertei )e bani i am%lificarea )atoriei guvernamentale" @n )ecursul anilor 1''+ 7elgia a avut cea mai mare )atorie guvernamental ca %rocent )in PI7 )in -ntreaga 2$9 res%ectiv 134F -n 1''5" 0u% angaEarea serioas -n :8$ -n anul 1'.39 conflictele interne nu au mai %utut -ns fi soluionate %rin interme)iul finanelor %ublice" @n c )in 1'!5 au fost stabilite %arlamente regionale9 iar -n 1''3 atribuiile fiscale au c4ut cu %rec)ere -n sarcina acestora" @n ciu)a )atoriei mari ca %rocent )in PI79 -nc %rintre cele mai ri)icate )in $uro%a &cci)ental <aceasta era )e ''9!F -n (++5=9 7elgia s-a numrat %rintre %rimele ri care au a)o%tat mone)a euro -n anul 1'''" *olul 7ru/elles-ului rm,ne confu4 B se %are c a )evenit ca%itala %ro%riei ri numai cu numele9 -n tim% ce a )evenit ca%itala 2$ -n toate %rivinele -n afar )e nume" 0ificultile guvernrii unei ri cu %robleme interne %e fon)ul obligativitii meninerii unei %olitici monetare i fiscale restrictive sunt maEore9 -n s%ecial c,n) %rinci%alii %arteneri comerciali se afl -n stagnare economic" 0ei eforturile )e coo%erare cu 6rana i 5ermania sunt )estul )e mari9 belgienii trebuie )oar s ia aminte la numeroasele lor cimitire militare i memoriale )e r4boi ca s reali4e4e necesitatea )e a %ersevera -n acest sens" &)at cu intrarea -n 4ona euro9 at,t regiunea flaman) c,t i cea valon s-au concentrat asu%ra %roblemei ratelor omaEului %ermanent -nalte i a slabei %artici%ri a %o%ulaiei )e v,rst lucrtoare %e %iaa muncii" 1umai +F )in %o%ulaia belgian cu v,rste cu%rinse -ntre 15 i 4 )e ani este ocu%at sau -n cutarea unui loc )e munc9 com%arativ cu me)ia 2$ )e !+F" Pentru re4olvarea acestei %robleme9 guvernul mai conservator ales -n (++3 a -ncercat s creasc numrul '3

Ileana Tache - Economie european

)e locuri )e munc %rin -ncuraEarea firmelor )e a angaEa lucrtori )in )iferite categorii" 0e e/em%lu9 contribuiile angaEatorilor la fon)urile )e asigurri sociale au fost )iminuate at,t %entru cei mai tineri c,t i %entru cei mai -n v,rst a%ro%iai )e %ensionare" 8uncitorii au fost -ncuraEai s lucre4e i la %este 55 )e ani %rin ri)icarea tre%tat a v,rstei )e %ensionare" #u toate acestea9 ratele omaEului au rmas ri)icate9 -n %rinci%al %entru c -n 7elgia angaEatorii sunt -nc constr,ni -n a )is%onibili4a muncitorii ne)orii o)at ce acestora li s-a -ncheiat un contract )e munc" $/%eriena )iferit a &lan)ei vecine -n tratarea %roblemelor omaEului )emonstrea4 c 7elgia ar %utea re4olva obiectivele ocu%rii )ac ar mobili4a voina %olitic )e a a%lica reforme )e genul celor olan)e4e" Princi%alii in)icatori macroeconomici ai 7elgiei sunt %re4entai -n Tabelul 3"4"1"
Ta&el !.<.1 %elgia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a 4139! miliar)e 3( 19.F 15. a 3!".++ (! Agricultur +9!F In)ustrie (19!F :ervicii !!9 F :tructura ocu%rii Agricultur (F In)ustrie (5F :ervicii !3F *ata omaEului !9(F !' 7uget JenituriH a (549! miliar)e #heltuieliH a (!49! miliar)e 0eficit bugetar - 39'F )in PI7 1( 0atorie %ublic '.F )in PI7 14 *ata inflaiei 395F . :tructura in)ustrial Pro)use metalice i )e inginerie9 asamblri vehicule cu motor9 echi%ament )e trans%ort9 instrumente tiinifice9 %rocesare alimente i buturi9 %ro)use chimice9 metale )e ba49 te/tile9 sticl9 %etrol" :ol) cont curent - a 39!+' miliar)e 1 3 *e4erve valutare i )e aur a ('943 miliar)e 1! Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#15= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

7elgia a trecut %rin cri4a economic recent cu o cretere relativ mo)est a ratei omaEului" @n consecin9 economia s-a re)resat mai ra%i) )ec,t 4ona euro iar )eficitul fiscal se )iminuea4 ra%i)" #u toate acestea9 7elgia se confrunt cu o %ovar a )atoriei %ublice )e '!F )in PI7 <ve4i 6igura 3"4"1=9 fiin) necesar )e asemenea un efort re-nnoit i susinut %entru -nfruntarea fenomenului -mbtr,nirii %o%ulaiei" Acesta )in urm i cheltuielile sociale tot mai mari re%re4int %rovocri %e termen me)iu i lung la a)resa finanelor %ublice" @n ciu)a relativei -mbuntiri a )eficitului bugetar al 7elgiei9 )atoria %ublic -ngriEortoare a alimentat %erce%ia investitorilor conform creia ara este )in ce -n ce mai vulnerabil la %roblemele )erivate )in cri4a 4onei euro" 0e altfel9 bncile belgiene au fost sever afectate )e cri4a financiar -n (++.9 c,n) trei bnci maEore au %rimit )e la guvern inEecii )e ca%ital9 iar ramura belgian a 7ncii 6ranco-7elgiene a fost naionali4at"
15

Paritatea %uterii )e cum%rare

'4

Ileana Tache - Economie european

?igura !.<.1 %elgia 5 Cri@a a crescut datoria pu&lic ca procent din )I% <)efiniia 8aastricht =

SursaH &$#09 &$#0 $conomic &utlooN 0atabase 1o" .' i 7elgian :tabilitC Programme for (++. -(+11"

@n anul (+11 PI7-ul belgian a crescut cu (F9 rata omaEului a sc4ut uor la !9!F )e la .93F -n anul %rece)ent9 iar guvernul a re)us )eficitul bugetar )e la F )in PI7 -n (++' la 49(F -n (+11" Programul )e :tabilitate (+11 intenionea4 o consoli)are fiscal )e cel %uin iF )in PI7 anual9 asigur,n) un mic sur%lus -n anul (+15" Acesta re%re4int un %as im%ortant ctre reali4area sustenabilitii fiscale9 )ar necesit %lanuri bine conce%ute %entru restr,ngerea cheltuielilor guvernamentale i reforme ale sistemului )e asigurri sociale" Performana relativ bun a %ieei muncii nu a reuit s re4olve unele %robleme structurale a),nc -nr)cinate" @n ciu)a msurilor care au s%riEinit ocu%area9 segmentarea %ieei muncii s-a a),ncit9 av,n) -n ve)ere c omaEul i-a afectat cu %re)ilecie %e muncitorii cu un slab ataament fa )e %iaa muncii" Piaa muncii trebuie s )evin mai inclusiv B %rintr-o combinare mai eficace a muncii cu stu)iul -n ca4ul celor tineri i %rintr-o mai bun integrare a imigranilor9 reali4at %rin training- uri %entru limb i a)a%tarea e)ucaiei la nevoile lor" #reterile salariale trebuie )e asemenea corelate cu evoluia %ro)uctivitii interne"

,LAN0A 0ac %entru turiti &lan)a este ara lalelelor9 a morilor )e v,nt9 a %a%ucilor )in lemn i a br,n4eturilor9 istoricii economiei o consi)er %rima economie mo)ern a lumii9 )emografii )re%t s%aiul cu cea mai mare )ensitate a %o%ulaiei iar economitii )in 4ilele noastre )re%t una )in cele mai )e4voltate ri euro%ene" &lan)a este o naiune mo)ern9 in)ustriali4at9 )ar -n acelai tim% o mare e/%ortatoare )e %ro)use agricole" Aara este un membru fon)ator al 1AT& i al #$$ i a %artici%at la lansarea euro -n 1'''" Provinciile unite olan)e4e i-au )eclarat in)e%en)ena fa )e :%ania -n anul 15!'" @n secolul al [JII-lea ele au )evenit o for comercial i )e navigaie maritim9 cu teritorii i colonii -n lumea -ntreag" 0u% o ocu%aie france4 )e )ou4eci )e ani9 -n 1.15 se -ntemeia4 *egatul &lan)ei" @n 1.3+ 7elgia se va se%ara i va forma un regat )istinct" &lan)a a rmas neutr '5

Ileana Tache - Economie european

-n %rimul r4boi mon)ial9 )ar a suferit inva4ia i ocu%aia german -n cel )e al )oilea r4boi mon)ial" La sf,ritul celui )e al )oilea r4boi mon)ial marele %ort *otter)am9 %rin care &lan)a a controlat tim% )e secole intrarea mrfurilor )e %este mri -n interiorul -ntregii vi a *inului9 a fost com%let )istrus9 cu e/ce%ia unei mori )e v,nt lsate ca semn )e recunoatere %entru clu4irea valurilor succesive )e tru%e ale aliailor" 7eneficiin) )e %e urma Planului 8arshall i a solicitrilor logistice ale forelor aliate -n 5ermania ocu%at9 &lan)a a construit a%oi un %ort mult e/tins i cu o structur -mbuntit" $/%ansiunea economic german ce a urmat )e atunci a a)us %ros%eritate olan)e4ilor9 nu numai )atorit rolului lor ca antre%o4it maritim9 )ar i %rin )e4voltarea in)ustriei chimice i a celei )e -nalt tehnologie9 cu acces )e trans%ort %referenial la %ieele $uro%ei i ale lumii" ;ocurile %etrolului au avut at,t un rol negativ c,t i unul %o4itiv %entru &lan)a" $mbargoul %etrolier im%us )e rile arabe membre ale &P$# -n octombrie 1'!3 a lovit sever rafinriile i -ntre%rin)erile %etrochimice olan)e4e" $l a obligat -n acelai tim% guvernul s e/%loate4e re4ervele -nsemnate )e ga4e naturale ce se aflau -n %oriunile uor accesibile i %uin a),nci ale ariei 8rii 1or)ului a%arin,n) &lan)ei" Aceast o%ortunitate9 mult am,nat )e teama )is%ersrii lucrtorilor )in minele )e crbune9 a fost %us -n aciune at,t )e ra%i) -nc,t salariile au crescut brusc -n sectorul %etrolier aflat acum -n e/%ansiune" 6iin) o ar mic9 cu o %o%ulaie relativ omogen i cu un guvern )emocratic angaEat -n asigurarea bunstrii sociale9 &lan)a nu a %utut -m%ie)ica rs%,n)irea creterilor salariale i -n restul economiei" Asemenea salarii ri)icate -n sectoare -n care cererea nu cretea a fcut %ro)usele i serviciile olan)e4e tot mai necom%etitive" Astfel9 %e termen scurt9 %olitica salarial olan)e4 a ero)at avantaEele unei mone)e %uternice %e care economia vest-german le e/%erimenta" $conomitii britanici au numit acest fenomen >boala olan)e4?9 -n %arte %entru a-l )iscre)ita -nainte s infecte4e economia 8arii 7ritanii )e la sf,ritul anilor 1'!+" @ns economitii olan)e4i au remarcat c sim%tomele res%ectivei >boli? %reau mai evi)ente -n 8area 7ritanie )ec,t -n &lan)a" 0e la cel )e al )oilea oc al %etrolului i %,n la reformele %ieei muncii )e la miElocul anilor 1''+ economia olan)e4 a urmat -n)ea%roa%e )rumul e/%erimentat )e economia vestgerman" @n s%ecial %olitica monetar )e meninere a unui curs )e schimb fi/ -n ra%ort cu marca german a -nsemnat -m%rtirea )e%lin a ocului reunificrii germane )e la -nce%utul anilor 1''+" A)o%t,n) mone)a unic euro%ean -n 1'''9 &lan)a a acce%tat %olitica monetar restrictiv a 7ncii #entrale $uro%ene i -n acelai tim% a reali4at im%ortante reforme ale %ieei muncii B reforme ce au aEutat-o s se -n)e%rte4e )e ratele -nalte ale omaEului ce %ersistau -n 7elgia9 Italia9 6rana i 5ermania" Aceste reforme au con)us nu numai la sc)erea continu9 tim% )e c,iva ani <-ntre 1''4(+++= a ratei omaEului9 )ar i la creterea ratei )e ocu%are a %o%ulaiei olan)e4e" 0ac -n 1'.' )oar (K3 )in gru%ul )e v,rst cu%rins -ntre 15- 4 )e ani fceau %arte )in fora )e munc9 -n anul (++5 rata ocu%rii aEunsese la .+F9 )eci %este me)ia 2$ )e !+F" #reterea ratei ocu%rii a fost foarte -nsemnat -n r,n)ul femeilor9 rat ce fusese anterior %rintre cele mai sc4ute )in 2$" 2na )intre reforme limita accesul la aEutorul )e omaE %rin re)ucerea %erioa)ei )e %rimire a aEutorului la niveluri legate )e salariul anterior i necesit,n) cutri regulate ale unui loc )e munc )e ctre beneficiari" Aceast %olitic restrictiv a fost -ns com%letat i )e una stimulativ care -ncuraEa munca >%art-time? a femeilor" AngaEatorii %uteau folosi muncitori tem%orari %entru un numr mai mic )e ore )e lucru9 %ltin) %entru ei mai %uin )ec,t ta/ele integrale )e contribuii sociale" #reterea ocu%rii tem%orare a influenat -n mare msur mrirea general a ratei ocu%rii i -n s%ecial a celei feminine" 2rcarea ratelor omaEului -nce%ut -n anul (++( a evi)eniat -ns limitele reformelor olan)e4e" :%orirea im%ortanei muncitorilor tem%orari a )us la msuri legislative )e %roteEare a '

Ileana Tache - Economie european

acestora9 )ar i a lucrtorilor %ermaneni9 )e )esfacerea contractului )e munc )e ctre angaEatorii lor" @n felul acesta nivelul )e %rotecie a angaEailor )in &lan)a era %este me)ia &$#09 )ei mai sc4ut )ec,t -n 7elgia9 Italia9 6rana sau 5ermania" *estricion,n) numrul )e ore lucrate )e muncitorii tem%orari -nsemna )e asemenea c numrul me)iu )e ore lucrate anual )e fora )e munc9 olan)e4 era cel mai mic )in rile &$#0" 0re%t consecin9 recesiunea activitii economice a -ntregii 4one euro -n anul (++( a )us la o )iminuare a %ro)uctivitii muncii i o %ier)ere a com%etitivitii e/%orturilor" #ombinarea acestor efecte s-a tra)us -ntr-o cretere a ratei omaEului9 care9 -nc o )at9 s-a a%ro%iat )e cea -nregistrat -n 7elgia vecin" $vi)ent9 reformele %ieei muncii ce %ermit o realocare a muncii ca rs%uns la ocurile economice necesit mo)ificri )e am%loare ale instituiilor 2$ B mo)ificri ce iau tim% %entru a fi acce%tate )e %ublic i %entru a )eveni eficace -n re)ucerea )e substan a omaEului" 1ici una )intre micile economii )e4voltate <ca4ul 7elgiei9 Lu/emburgului9 &lan)ei9 Austriei i $lveiei= nu %oate recurge la msuri inflaioniste tem%orare %entru a trata %roblemele omaEului9 iar &lan)a cel mai %uin )intre toate9 in,n) cont i )e angaEarea sa )e )urat -n meninerea unor cursuri )e schimb fi/e fa )e 5ermania" #hiar i $lveia9 )ei neconstr,ns )e %olitica monetar a 4onei euro9 a continuat s -nregistre4e cele mai sc4ute rate ale inflaiei )in $uro%a &cci)ental )e la ocul reunificrii germane" Alturi )e Lu/emburg9 aceast ar a meninut cele mai mici rate ale omaEului )in $uro%a &cci)ental" #au4a acestei e/ce%ionale %erformane re4i) -ns -n %ro%oria foarte ri)icat a muncitorilor strini9 )e obicei se4onieri9 -n ambele ri mici" Lucrtorii strini9 -n mare msur s%anioli -n $lveia i %ortughe4i -n Lu/emburg9 %reiau >greul? fluctuaiilor -n o%ortunitile )e angaEare9 menin,n)u-se astfel rate ri)icate ale ocu%rii %entru fora )e munc intern" @n octombrie (+1+ fostele Antile olan)e4e au fost )i4olvate9 cele mai mici trei insule <7onaire9 :int $ustatius i :aba= )evenin) munici%aliti s%eciale -n structura a)ministrativ olan)e49 iar insulele mai mari <:int 8aarten i #uracao= unin)u-se cu &lan)a i Aruba ca ri constituente ale *egatului &lan)ei" @n %re4ent9 economia olan)e4 este a cincea ca mrime )in 4ona euro i se remarc %rin structura in)ustrial stabil9 un nivel mo)erat al omaEului i inflaiei9 un sur%lus semnificativ al balanei comerciale i un rol im%ortant -n sfera trans%ortului euro%ean" Activitatea in)ustrial este concentrat -n urmtoarele )omeniiH %rocesare alimente9 chimicale9 rafinarea %etrolului i maini electrice" 2n sector agricol -nalt mecani4at utili4ea4 )oar (F )in totalul forei )e munc9 )ar furni4ea4 sur%lusuri -nsemnate %entru in)ustria %rocesrii alimentelor i %entru e/%orturi" Princi%alii in)icatori macroeconomici al &lan)ei sunt %re4entai -n Tabelul 3"4"("
Ta&el !.<.2 ,LAN0A 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#1 = *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget 0eficit bugetar
1

+aloare a !+194 miliar)e 191F a 4("+++ Agricultur (9!F In)ustrie (49(F :ervicii !391F Agricultur (F In)ustrie 1.F :ervicii .+F 494F JenituriH a 3.193 miliar)e #heltuieliH a 41'9' miliar)e - 49!F )in PI7

Loc ocupat la nivel mondial (3 1.1 1! 43 153

Paritatea %uterii )e cum%rare

'!

Ileana Tache - Economie european

591F )in PI7 3' (93F 35 Agro-in)ustrie9 %ro)use metalice i )e inginerie9 maini i echi%amente electrice9 %ro)use chimice9 %etrol9 construcii9 micro-electronic9 %escuit" :ol) cont curent a 9!+9'( miliar)e ! *e4erve valutare i )e aur a 519(! miliar)e 3( Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial

0u% ( )e ani )e cretere economic ne-ntreru%t9 economia olan)e4 B %uternic )e%en)ent )e sectorul financiar internaional i )e comerul internaional B s-a contractat cu 395F -n (++' ca re4ultat al cri4ei financiare globale" :ectorul financiar olan)e4 a avut )e suferit9 -n %arte )atorit ri)icatei e/%uneri a c,torva bnci olan)e4e fa )e titlurile financiare americane ba4ate %e i%oteci" @n anul (++. guvernul a naionali4at )ou bnci i a inEectat miliar)e )e )olari -n alte instituii financiare %entru a %reveni )eteriorarea -n continuare a unui sector crucial" 5uvernul a -ncercat )e asemenea s im%ulsione4e economia %rin accelerarea unor %rograme )e infrastructur9 %rin oferirea )e scutiri )e ta/e angaEatorilor -n schimbul ne)is%onibili4rii muncitorilor i %rin facilitarea cre)itelor )e e/%ort" 0ar toate aceste %rograme )e stimulare i >bailouts? acor)ate bncilor au )eterminat un )eficit bugetar )e 593F )in PI7 -n anul (+1+ care a contrastat i4bitor cu sur%lusul )e +9!F -nregistrat -n (++." 5uvernul con)us )e %rimul ministru 8arN *utte a -nce%ut s im%lemente4e msuri )e consoli)are fiscal la -nce%utul anului (+119 o%er,n) -n %rinci%al re)uceri ale cheltuielilor9 care au )iminuat )eficitul bugetar la 39.F )in PI7"

L"GE2%".1 6on)at -n anul ' 39 Lu/emburgul a )evenit mare )ucat -n 1.15" Aara a %ier)ut mai mult )e Eumtate )in teritoriu -n favoarea 7elgiei -n 1.3'9 )ar astfel i-a c,tigat mai mult in)e%en)en" Autonomia )e%lin a )ob,n)it-o -n 1. !" Inva)at )e 5ermania -n ambele r4boaie mon)iale9 Lu/emburgul i-a -ncetat neutralitatea -n 1'4.9 c,n) a intrat -n 2niunea Jamal a 7enelu/9 iar -n anul urmtor s-a alturat 1AT&" @n 1'5! se va numra %rintre cele ase ri fon)atoare ale #$$" Lu/emburgul este o economie stabil9 )e mici )imensiuni9 cu un venit -nalt9 bucur,n)use )e vecintatea cu 6rana9 7elgia i 5ermania i -nregistr,n) )e-a lungul istoriei o cretere soli)9 o inflaie sc4ut i un omaE re)us" Princi%alii in)icatori macroeconomici sunt %re4entai -n Tabelul 3"4"3"

Ta&el !.<.! Lu=em&urg 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC

'.

Ileana Tache - Economie european

+aloare Loc ocupat la nivel mondial a 41945 miliar)e '. 19 F 1 ! a .+" ++ 3 Agricultur +94F In)ustrie 139 F :ervicii . F :tructura ocu%rii Agricultur (9(F In)ustrie 1!9(F :ervicii .+9 F *ata omaEului 59!F 5. 7uget JenituriH a (49!! miliar)e #heltuieliH a (5933 miliar)e 0eficit bugetar - +9'F )in PI7 5. 0atorie %ublic 1!94F )in PI7 13+ *ata inflaiei 394F .+ :tructura in)ustrial :ervicii bancare i financiare9 fier i oel9 tehnologia informaiei9 telecomunicaii9 cargo-trans%ort9 %rocesare alimente9 %ro)use chimice9 %ro)use metalice9 inginerie9 cauciucuri9 sticl9 aluminiu9 turism" :ol) cont curent a 491.5 miliar)e 3( *e4erve valutare i )e aur a 19+14 miliar)e 134 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

Indicator PI7 <PP#1!= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

*elieful )eluros i st,ncos al Lu/emburgului nu %ermite auto-suficiena -n agricultur9 aceasta re%re4ent,n) o %on)ere foarte mic )in PI7 B -n Eur )e 19!F" :ectorul in)ustrial a fost iniial )ominat )e oel9 )ar a )evenit tot mai )iversificat9 inclu4,n) a%oi chimicalele9 cauciucul i alte %ro)use" #,n) ocurile %etroliere ale anilor 1'!+ au fcut in)ustria oelului necom%etitiv9 Lu/emburgul a )emarat )e4voltarea am%l a sectorului serviciilor9 -n s%ecial a serviciilor financiare" :ectorul financiar9 care re%re4int acum a%ro/imativ (.F )in PI79 a su%linit cu succes )eclinul in)ustriei oelului" Ten)ina res%ectiv a continuat i -n anii 1''+9 lucrtorii )is%onibili4ai )in in)ustrie angaE,n)u-se -n s%ecial -n serviciile guvernamentale" Lu/emburgul a beneficiat )e asemenea enorm )e %e urma cheltuielilor 2$ cu facilitile i %ersonalul instituiilor am%lasate aici" $/%ansiunea activitilor euro%ene -n Lu/emburg a continuat %rin e/tin)erile 2$ )in (++4 i (++!" A%ro/imativ 4+F )in %o%ulaia rii este -ns re%re4entat )e strini9 iar )intre acetia +F sunt %ortughe4i" Integrarea numrului substanial )e emigrani %ermaneni -n societatea lu/emburghe4 rm,ne o %rovocare %entru guvern" A fost astfel %ermis )ubla naionalitate %entru a conferi %o%ulaiei strine un cuv,nt )e s%us -n %olitica economic" #,n) omaEul a urcat9 la -nce%utul anilor (+++9 la niveluri mai mari )ec,t cele obinuite9 continuarea in)e/rii salariilor a fost criticat" 7elgia a rmas i ea9 alturi )e Lu/emburg9 singura ar )in 2$ care mai %ractic aceast form )e inflaie automat" @n ambele ri9 restricia e/%ansiunii monetare im%us )e 7anca #entral $uro%ean -nseamn c in)e/area salariilor )uce inevitabil la rate s%orite ale omaEului" 8aEoritatea bncilor sunt -n %ro%rietate strin i au e/tinse relaii e/terne" 0ar avantaEul )e %ara)is fiscal al Lu/emburgului a fost subminat at,t )e %resiunile &$#0 c,t i )e cerina 2$ %rivin) im%o4itarea conturilor )e economii ale strinilor9 maEoritatea veniturilor revenin) rii
1!

Paritatea %uterii )e cum%rare

''

Ileana Tache - Economie european

2$" 5uvernul c,tig un anumit venit )e %e urma acestei reglementri9 venit care a s%orit %rin %erce%erea aceleiai ta/e )e 1+F asu%ra economiilor cetenilor lu/emburghe4i" Lu/emburg9 ca toate statele membre ale 2$9 a avut )e suferit )e %e urma cri4ei economice globale )eclanate la sf,ritul anului (++.9 )ar omaEul s-a situat sub me)ia 2$" 0u% %uternica e/%ansiune -nregistrat -n intervalul (++4-(++!9 economia lu/emburghe4 s-a contractat cu 39 F -n (++'9 )ar s-a revigorat -n anii (+1+-(+11" Aara continu s se bucure )e un stan)ar) )e via e/trem )e ri)icat B PI7 %er ca%ita este unul )intre cele mai -nalte )in lume i cel mai mare )in 4ona euro" 0e4echilibrul )e %e %ieele financiare ale lumii i o cerere global mai slab -n %erioa)a (++.-(++' au )eterminat guvernul s inEecte4e ca%ital -n sectorul bancar i s im%lemente4e msuri )e stimulare a economiei" 0ar aceste msuri )e stimulare economic i )e s%riEinire a sectorului bancar au )us la un )eficit bugetar )e 5F -n anul (++'" 0eficitul a fost -ns re)us la 191F -n (+11" #hiar i -n tim%ul cri4ei i al re)resrii9 Lu/emburgul a -nregistrat cel mai mare sur%lus al contului curent ca %rocent )in PI7 )e la nivelul 4onei euro9 av,n) -n ve)ere fora serviciilor financiare ale rii" 0atoria %ublic rm,ne %rintre cele mai Eoase )in regiune9 )ei ea a crescut mai mult )ec,t )ublu )in (++! <ca %rocent )in PI7=" !.# 2A.EA %.ITANIEH I.LAN0AH 0ANE2A.CA

2A.EA %.ITANIE Introducere 8area 7ritanie re%re4int un li)er mon)ial -n )omeniul comerului i al finanelor9 a treia mare economie )in $uro%a )u% 5ermania i 6rana" @n ultimele )eca)e guvernul a re)us masiv %ro%rietatea )e stat i a limitat %rogramele )e asisten social" Agricultura este intensiv9 -nalt mecani4at i eficient %otrivit stan)ar)elor euro%ene9 %ro)uc,n) a%ro/imativ +F )in nevoile )e alimente" 8area 7ritanie are resurse im%ortante )e crbune9 ga4e naturale i %etrol9 )ar re4ervele )e %etrol i ga4e sunt -n sc)ere9 astfel c -n (++5 ara a )evenit un im%ortator net )e energie" :erviciile9 -n s%ecial cele bancare9 )e asigurri i )e afaceri au cea mai mare %on)ere -n PI79 -n tim% ce in)ustria continu s sca) ca im%ortan" Tabelul 3"5"1 %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici %entru anul (+1("

Ta&el !.#.1 2area %ritanie 5 Indicatori macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#= +aloare a ("(.. trilioane Loc ocupat la nivel mondial '

1++

Ileana Tache - Economie european

+9.F 1.5 a 3 "5++ 3( Agricultur +9!F In)ustrie (195F :ervicii !!9.F :tructura ocu%rii Agricultur 194F In)ustrie 1.9(F :ervicii .+94F *ata omaEului .91F '! 7uget JenituriH a '.49. trilioane #heltuieliH a 1"1.3 trilioane 0eficit bugetar - .93F )in PI7 1'+ 0atorie %ublic .593F )in PI7 (+ *ata inflaiei 495F 11 :tructura in)ustrial 8aini-unelte9 echi%amente energie electric9 echi%ament automatic9 echi%amente cale ferat9 construcii navale9 aviaie9 vehicule cu motor9 electronic i echi%ament )e comunicaii9 metale9 %ro)use chimice9 %etrol9 h,rtie9 %rocesare alimente9 te/tile9 -mbrcminte9 alte bunuri )e consum" :ol) cont curent - a 4 9+4 miliar)e 1. *e4erve valutare i )e aur a '4954 miliar)e (4 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

*at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

@n )ecursul relaiilor sale cu continentul euro%ean )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 8area 7ritanie a -mbriat o %ers%ectiv )iferit fa )e o%inia maEoritar )in 2$" 0ei un li)er al re%licii euro%ene la iniiativa Planului 8arshall )in 1'4.9 ara a fost o %artici%ant e4itant la 2niunea $uro%ean )e Pli -n 1'5+ i sfa abinut total )e la a%artenena la #$#&" La constituirea -n 1'5. a #$$9 8area 7ritanie a fost cea care a luat iniiativa formrii unei organi4aii alternative9 $uro%ean 6ree Tra)e Association 1. <$6TA=" Aceasta a cu%rins ri euro%ene rmase -n afara #$$ i a fost v4ut )e bun augur %entru viitorul relaiilor comerciale euro%ene -n tim%ul anilor 1' +1'" #,n) 8area 7ritanie a %rsit -n cele )in urm gru%ul $6TA i s-a alturat #$$ -n 1'!39 sistemul 7retton Soo)s al cursurilor )e schimb fi/e se %rbuise9 iar cri4a %etrolului i4bucnete -n octombrie 1'!3" 8area 7ritanie rs%uns ocurilor %etroliere succesive -ncerc,n) s -i )e4volte %ro%riile resurse )e %etrol )in 8area 1or)ului9 -n vreme ce rile )e %e continent negociau contracte %e termen lung cu )iferitele ri e/%ortatoare )in cartelul &P$#" :curta sa a%artenen la :8$9 )in octombrie 1''+ %,n -n se%tembrie 1''( a fost urmat )e o %olitic a cursurilor )e schimb fle/ibile fa )e restul lumii9 inclusiv fa )e %artenerii comerciali )in 2$" 0e atunci9 economia britanic a %erformat mult mai bine )ec,t economia 5ermaniei i a 6ranei -n termeni )e cretere economic9 inflaie i omaE" 0in 1''!9 c,n) Italia a reintrat -n :8$ %entru a se %utea altura %rimului gru% )e ri cu mone)a euro -n 1'''9 8area 7ritanie a )e%it chiar i economia italian" 8area 7ritanie9 cu e/tinsele sale cone/iuni cu fostele colinii i in,n) seam )e %reocu%rile %rivin) atacurile teroriste <-nce%,n) cu I*A -n anii 1'!+ i Al Xuae)a -n (++1=9 nu
1. 1'

Asociaia $uro%ean a Liberului :chimb @n %re4ent mai fac %arte )in $6TA )oar Islan)a9 Liechtenstein9 1orvegia i $lveia"

1+1

Ileana Tache - Economie european

este inclus -n Acor)ul :chengen" Tot 8area 7ritanie a fost singurul membru al 2$ care nu a semnat :ocial #ha%ter la a)o%tarea acestuia -n )ecembrie 1'.'" A o%us )e asemenea o %ermanent re4isten la %ro%unerile germanilor i france4ilor )e armoni4are a nivelului ta/elor -n 2$" 1atura sa insular9 i4olat9 a fcut-o mereu un membru )istinct i cu o%inii )iverse al 2$" )erioada 1;<#51;#$ Puternic unit cu :2A -n victoria final )in cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 8area 7ritanie a reali4at ulterior c,t )e scum% era %reul acestei aliane" 0ac se )orea meninerea egalitii cu :2A )in vremea r4boiului -n configurarea strategiei globale9 aceasta ar fi -nsemnat -ntreinerea unei uriae fore militare i %e tim% )e %ace" 0esigur9 8area 7ritanie trebuia s menin o %o4iie egal cu :2A -n ocu%aia i controlul 5ermaniei -nvinse" Pe )e alt %arte9 interese britanice vitale se -ntin)eau )in Dong Qong -n &rientul @n)e%rtat i %,n la 1eLfoun)lan) -n Atlanticul )e 1or)9 cu atenie s%ecial asu%ra In)iei i a traiectoriilor maritime ctre In)ia" & %utere naval fr resurse interne )e %etrol avea nevoie )e un acces %ermanent la re4ervele )e %etrol )in &rientul 8iElociu" @ncercrile )e rec,tigare a controlului colonial se i4beau %retutin)eni )e micrile naionaliste )e in)e%en)en care luaser am%loare -nc )in %erioa)a interbelic" 0re%t consecin9 cheltuielile militare rm,neau e/trem )e -nalte9 -n ciu)a alegerii -n 1'45 a unui guvern laburist angaEat -n -mbuntirea stan)ar)elor )e via" 8area 7ritanie a insistat astfel ca :2A s -i asume un rol mai mare -n %roteEarea s%aiilor maritime me)iteraneene venin) -n aEutorul micrilor anticomuniste )in 5recia" @n %lus9 :2A au recunoscut im%ortana %strrii )re%turilor )e e/%loatare -n teritoriile %etroliere iraniene9 )re%turi ce %reau ameninate )e avansarea tru%elor ruseti ctre nor)ul Iranului" Problema cea mai mare o re%re4enta -ns micarea )e in)e%en)en )in In)ia9 PbiEuteria coroanei? Im%eriului 7ritanic -nc )e la Eumtatea secolului al [JIII-lea i surs a maEoritii forelor )e uscat ale 8arii 7ritanii" #omerul cu In)ia era consi)erat9 %e bun )re%tate9 ca %rinci%alul activ economic al 4onei lirei sterline i era vorba nu )oar )e accesul %rivilegiat al e/%orturilor britanice )e %ro)use in)ustriale %e uriaa %ia in)ian9 )ar i )e c,tigurile %rovenite )in furni4area trans%ortului %e mare9 a asigurrilor aferente9 a broNeraEului9 a serviciilor financiare %entru susinerea comerului9 care toate re%re4entau o valoroas surs )e %rofit )in activiti e/terne" :ur%lusul )e cont curent -n relaiile cu In)ia se )orea a contrabalansa )eficitul cu :2A i cu $uro%a continental" &ferin) naionalitilor in)ieni in)e%en)ena %olitic %e fon)ul meninerii legturilor economice construite )e-a lungul a )ou secole -nsemna re)ucerea alocrilor )e resurse militare <cerute )e reafirmarea controlului colonial=9 cresc,n) -n acelai tim% ansele restaurrii sur%lusului asu%ra tran4aciilor )e %este mri" :uccesul acestei strategii sttea -n meninerea neconvertibilitii lirei sterline %e care a)ministraia colonial a In)iei o %racticase -n tim%ul r4boiului" & )iminuare tre%tat a )atoriilor ar fi fost %osibil %rin reluarea sur%lusului )e e/%ort nu numai -n relaiile cu In)ia9 )ar i cu -ntreaga 4on a lirei sterline9 inclu4,n) Australia9 1oua Ieelan)9 Africa )e :u)9 8alae4ia9 $gi%t i restul coloniilor britanice rmase -n )iferitele locuri )e %e glob" 6uncionarea acestei strategii necesita -ns limitarea accesului consumatorilor britanici tra)iionali la %iaa american care acum era %referat" 8o)ul cel mai eficient %entru a reali4a acest lucru era neconvertibilitatea sol)urilor )e lire sterline9 cu e/ce%ia unor tran4acii s%ecifice cu 8area 7ritanie" Aceast strategie a funcionat -ntr-a)evr foarte bine %entru sco%ul su ime)iat" 8area 7ritanie i-a re4olvat ra%i) )eficitul )e im%ort9 care se continuase c,iva ani )u% r4boi )in cau4a nevoii )e rea%rovi4ionare a sistemului in)ustrial i )e )istribuie a bunurilor civile9 )ar la acest re4ultat s-a aEuns -n %rinci%al %rin creterea e/%orturilor ctre 4ona lirei sterline la sf,ritul 1+(

Ileana Tache - Economie european

anilor 1'4+" 0ar sur%lusul e/%orturilor ctre 4ona lirei sterline a re)us )oar %arial %ovara sol)urilor )eficitare acumulate -n tim%ul r4boiului i ime)iat )u% acesta" 1u s-a reali4at nimic -n %rivina creterii re4ervelor )e aur sau )e )olari" 6r asemenea re4erve9 8area 7ritanie nu se %utea situa %e o %o4iie egal cu cea a :2A -n ca)rul 68I sau -n finanarea reconstruciei $uro%ei &cci)entale" 8area 7ritanie a c,tigat sume limitate )e )olari i )e aur )in %uinele e/%orturi ctre 4ona )olarului american9 %rimin) -n schimb sume uriae )e la Agenia )e AEutor i *eabilitare a 1aiunilor 2nite9 a%oi sub forma @m%rumutului Anglo-American )in 1'4 i %rin Planul 8arshall <fiin) cel mai mare beneficiar al aEutorului acor)at )e americani %rin acest %lan=" Toate acestea au fost -ns -nghiite )e e/%orturile )e ca%ital" & %arte )in ca%ital s-a -n)re%tat ctre re)ucerea )eficitelor comerciale cu 4ona lirei sterline9 o alta ctre construirea )e ba4e militare britanice i o alta ctre investiii )irecte -n strintate" @n loc s )irecione4e aEutorul american s%re reconstruirea ca%acitii )e e/%ort9 aa cum au %roce)at 5ermania i &lan)a9 sau ctre refacerea in)ustriilor )e ba4 %recum energia i oelul9 ca -n ca4ul 6ranei i al Italiei9 8area 7ritanie a o%tat %entru un %roces )e tran4iie ctre vremuri )e %ace mai gra)ual i mai %uin )ur %entru %o%orul britanic" :trategia lirei sterline <res%ectiv meninerea unor aranEamente %refereniale )e comer cu fostele colonii %e fon)ul neconvertibilitii lirei -n ra%ort cu )olarul i cu aurul= a aEutat guvernul britanic s %stre4e un anumit control asu%ra celor )ou %rocese concomitenteH )ecoloni4area -n e/teriorul rii i trecerea la regim )e %ace -n interior %e %erioa)a critic a anilor ime)iat urmtori r4boiului" @n felul acesta9 at,t %rocesul )ecoloni4rii c,t i tran4iia la %ace s-au )esfurat mai )egaEat i cu mai %uine traume %olitice" Lira sterlin a fost meninut neschimbat ca unitate )e cont at,t %entru economia britanic c,t i %entru -ntreaga 4on a lirei sterline <%e %erioa)a funcionrii acesteia9 a)ic %,n -n anul 1'5.=" *eforma monetar )e ti%ul mo)elelor france4 sau german a fost evitat9 la fel i inflaia -n stilul italienilor" @ntr-a)evr9 coloniile nu au %utut fi %strate9 )ar fr -nregistrarea unor %ier)eri )e or)inul celor )in tim%ul r4boiului" @n aceti termeni9 care au )evenit su%remi %entru %oliticienii britanici9 strategia res%ectiv trebuie consi)erat un succes remarcabil" $a a avut -ns consecine nefaste %e termen lung9 in,n) cont )e fa%tul c a se%arat 8area 7ritanie )in %unct )e ve)ere economic i %olitic at,t )e :2A c,t i )e $uro%a" Li)erii britanici se gseau constant -n situaia )e a a)o%ta %o4iii nesustenabile9 fie -m%otriva iniiativelor americane fie -m%otriva celor euro%ene9 iar a%oi )e a fi nevoii s ce)e4e B cu o recom%ens limitat %entru concesiile fcute" Atunci c,n)9 )e e/em%lu9 -n se%tembrie 1'4'9 8area 7ritanie a luat -n sf,rit iniiativa )evalori4rii lirei fa )e )olar9 a trebuit s sca) valoarea lirei cu consistentul %rocent )e 3+F9 )e la 49+3 a la (9.+ a" 0ar9 cu %este o treime )in im%orturi i a%roa%e Eumtate )in e/%orturi )erulate cu 4ona lirei sterline i in,n) cont c maEoritatea rilor $uro%ei &cci)entale %racticau )evalori4ri fa )e )olar9 msura res%ectiv a -nsemnat o )evalori4are )e )oar 'F fa )e mone)ele %artenerilor comerciali" Altur,n)u-se 2niunii $uro%ene )e Pli <2$P= la insistena americanilor9 8area 7ritanie a trebuit s renune la reeaua sa )e acor)uri bilaterale cu fiecare ar euro%ean - -n care )eficitele comerciale %este anumite limite stabilite erau achitate -n lire sterline" 1umai atunci c,n) 8area 7ritanie a %utut aciona -ntr-a)evr ca bancher al -ntregii 4one a lirei sterline -n tratativele cu oricare ar euro%ean ea a fost mulumit )e aranEamentul 2$P" &bsesia britanic )e %strare a relaiilor comerciale %refereniale cu 4ona lirei sterline -nsemna o continu re4isten la %lanurile americane )e liberali4are a comerului mon)ial i )e reintro)ucere a aranEamentelor multilaterale %entru reglarea )e4echilibrelor financiare" Aceasta -nsemna )e asemenea re4isten la iniiativele euro%ene )e tratare a )eficitelor -n )olari" 0e e/em%lu9 6rana i 5ermania au conce%ut Planul :chuman fr a se g,n)i nicicum la inclu)erea 8arii 7ritanii" Pier)erea -n consecin a intransigenei britanice a fost %ro%unerea american a unei organi4aii comerciale internaionale care s su%raveghe4e -nlturarea 1+3

Ileana Tache - Economie european

barierelor netarifare )in calea comerului i re)ucerea barierelor tarifare" 0ar -n locul acesteia a a%rut -n octombrie 1'4! 5ATT <5eneral Agreement on Tariffs an) Tra)e=9 un aranEament care a continuat s furni4e4e ca)rul negocierilor %entru comerul internaional %,n c,n)9 -n cele )in urm9 &rgani4aia 8on)ial a #omerului va intra -n scen -n 1''5" 8area 7ritanie avea s %lteasc mai t,r4iu un %re -nalt %entru aceast o%inie iniial se%arat fa )e :2A i $uro%a" Pe %lan intern9 strategia lirei sterline a %ermis guvernului laburist9 ales -n iulie 1'459 s rm,n la %utere %,n -n anul 1'51" Pe acea vreme le reuise cu succes s-i )uc la -n)e%linire mare %arte )in agen)a )e lucru iniial9 care %reve)ea im%lementarea elementelor fun)amentale ale socialismului )emocratic -n societatea britanic" @n acest sco%9 laburitii au conce%ut mai -nt,i intro)ucerea elementelor )e ba4 ale statului bunstrii aa cum fuseser formulate -n *a%ortul 7everi)ge )e )inainte )e r4boi" *a%ortul recoman)a s%riEin acor)at )e stat cetenilor britanici >)in leagn i %,n -n morm,nt? <>cra)le to grave>=" Aceasta -nsemna -n %rimul r,n) un sistem naional )e sntate %ublic cu acces ba4at %e nevoi i nu %e ca%acitatea )e a %lti9 iar a%oi e)ucaie universal gratuit i aEutoare %entru omaE9 %ensie i moarte" :istemul %ublic )e sntate a fost %,n la urm singurul reali4at %rin cheltuieli guvernamentale -n tim%ul man)atului laburitilor" #heltuielile cu sntatea %ublic au fost )e%ite -ns )e subveniile %entru agricultur i alimente %e care guvernul le-a continuat )e %e vremea r4boiului9 acestea constituin)u-se -ntr-o aciune com%lementar %entru strategia lirei sterline" :ubveniile agricole erau necesare %entru re)ucerea im%orturilor )e alimente i %entru a uura %resiunea asu%ra balanei )e %li" :ubveniile %entru alimente erau necesare %entru a calma cererile salariale ale muncitorilor" @n me)ie9 salariile reale au sc4ut )e fa%t -n tim%ul guvernrii laburiste" $/%licaia acestui %ara)o/ re4i) -n fa%tul c munca organi4at9 re%re4entat %rin #ongresul :in)icatelor <Tra)es 2nion #ongress B T2#= a slbit cererile %entru salarii mai mari -n schimbul angaEamentului ctre statul bunstrii i al recunoaterii %uterii sale )e a se organi4a -n fabrici la nivelul meseriilor in)ivi)uale" Aceasta a creat o structur fragmentat i reci%roc concurenial a sin)icatelor9 fiecare )intre ele %ut,n) organi4a o grev i obine con)iii -mbuntite )e munc sau c,tiguri %entru membrii si9 acetia limit,n)u-se9 )e e/em%lu9 )oar la mainitii )intr-o anumit fabric" :tructura fragmentat %e meserii a sin)icatelor britanice contrasta cu sin)icatele naionale sau la nivel )e ramur in)ustrial ce )ominau $uro%a continental" 0ar -n aceti ani tim%urii9 sin)icatele britanice9 confruntate cu teribila sarcin )e a reabsorbi a%ro/imativ ! milioane )e %ersoane care lucraser -n forele armate9 erau satisfcute s-i creasc numrul )e membri fr a insista asu%ra unor salarii mai ri)icate" 0in nefericire %entru %rogresul viitor al %ro)uctivitii muncii -n marea 7ritanie9 at,t sin)icatele c,t i firmele erau mulumite s e/tin) %ro)ucia %e ba4a %racticilor )e munc tra)iionale" 8ai t,r4iu9 aceste %ractici au )evenit )re%turi i au fost utili4ate %entru a o%une re4isten la avansurile tehnice care luau am%loare ra%i) -n $uro%a continental" Pe l,ng reali4area statului bunstrii9 li)erii laburiti s-au g,n)it s naionali4e4e in)ustriile )e ba4 ale rii" Au -nce%ut cu 7anca Angliei <7anN of $nglan)= -n 1'4 iar a%oi au continuat ra%i) cu crbunele9 ga4ul i electricitatea -n 1'4.9 iar -n 1'51 au trecut la trans%orturile rutiere9 telecomunicaii9 aviaia civil i oel" &)at intrat -n %osesia oficial a acestor sectoare )e ba49 guvernul laburist nu a mai avut un alt obiectiv %articular9 -n afar )e acela )e a oferi am%le o%ortuniti )e ocu%are i )e a menine controlate %reurile %ro)uciei ca %arte com%onent a strategiei generale )e evitare a inflaiei" 1u au e/istat %lanuri )e mo)ificare a structurii economiei9 aa cum s-a -nt,m%lat -n ca4ul 6ranei" @n linii mari9 ceea ce guvernul laburist a reuit s fac a fost o cretere ra%i) a %ro)uciei i a ocu%rii9 %e fon)ul meninerii unui nivel sc4ut al consumului" Aceasta a %ermis s%orirea investiiilor i a e/%orturilor9 cobor,n) omaEul substanial i -n)e%rt,n) teama unui )e4echilibru al balanei )e %li" 7ugetul statului s-a -n)re%tat astfel s%re sur%lusuri regulate9 1+4

Ileana Tache - Economie european

av,n) -n ve)ere c -ncasrile )in ta/e creteau iar costurile statului bunstrii se )ove)eau a a%arine generaiilor viitoare mai )egrab )ec,t celor %re4ente" 8initrii )e finane care s-au succe)at au -nce%ut s va) bugetul ca %e un miEloc )e control al %resiunilor inflaioniste B %rin mo)ificarea mrimii sur%lusului" 8ani%ularea )eliberat a sur%lusului sau a )eficitului bugetar -n sco%ul controlrii strii economiei a fost iniiat )e Dugh 5aitsNell9 ministru laburist al muncii -n %erioa)a 1'4'-1'51" Politica sa a fost a%oi continuat )e *"A" 7utler9 care l-a urmat -n 1'51 )in %artea conservatorilor" Aceast >c,r%ceal? fiscal ce e/clu)ea orice strategie maEor %entru )irecia economic a rii a %rimit eticheta )eri4orie )e >7utsNellism> -n %ublicaia I"e Economist. 0e4no)m,ntul #ri4ei :ue4 )in 1'5 a %us efectiv ca%t strategiei lirei sterline" #ri4a :ue4 a fost )eterminat )e -ncercarea euat )e a rec,tiga controlul franco-britanic asu%ra #analului :ue4 )in $gi%t )u% naionali4area acestuia )e ctre %ree)intele 1asser" &%eraiunea militar a reunit fore armate ale 8arii 7ritanii9 6ranei i Israelului -ntr-un e/erciiu comun conce%ut )e britanici i )e france4i" Acesta s-a sol)at cu un eec i9 -n %lus9 a atras asu%ra france4ilor i britanicilor o%robriul at,t al americanilor c,t i al ruilor9 care nu fuseser informai )es%re acele %lanuri militare i care i-au cre4ut forele militare %use la -ncercare i chiar a)use -ntr-un conflict nuclear" #4ut -n )i4graie militar i cu re4ervele )e aur i )e )olari e%ui4,n)u-se ra%i) %e msur ce strinii -i retrgeau )e%o4itele -n lire sterline9 8area 7ritanie a trebuit s aEung la -nelegere cu :2A %entru restaurarea convertibilitii lirei9 cel %uin -n %rivina tran4aciilor )e cont curent9 ca o con)iie %entru a %rimi s%riEin )in %artea 68I" 6rance4ii i-au continuat )emersurile )e integrare euro%ean fr a mai negocia cu britanicii9 trec,n) )e la #$#& la fa4a urmtoare a integrrii i anume #$$" 0ar -ntre tim% omaEul -n 8area 7ritanie a rmas sc4ut i creterea economic s-a meninut" 2ltimul )intre controalele )e raionali4are a alimentelor a fost eliminat -n 1'54" @n anul 1'5'9 %e vremea realegerii %rimului ministru conservator Darol) 8acmillan9 8area 7ritanie %utea ra%orta o activitate economic -ncununat )e succes" )erioada 1;#851;$! 2rmtorii 15 ani au 4)runcinat -ncre)erea 8arii 7ritanii -n strategia sa %ostbelic" $conomiile )istruse )e r4boi ale $uro%ei -i -nce%user grabnica re)resare )e la o ba4 mult mai sc4ut )ec,t 8area 7ritanie9 aa -nc,t s-a cre4ut c ritmul lor )e cretere se va )omoli c,n) vor atinge valorile )e %ro)ucie i venit %er ca%ita )e )inainte )e r4boi9 aEung,n) %robabil la nivelul ratelor britanice" 0ar membrii #$$ au continuat s creasc ra%i)9 bucur,n)u-se %,n -n 1'!3 )e aa-numita Pe%oc )e aur? a creterii economice" @n acest tim%9 creterea britanic a urmat ritmul ei Pae4at? )in anii 1'5+" @n 1' + %ro)ucia total a 8arii 7ritanii era )eEa sub cea a 5ermaniei9 a sc4ut a%oi sub a 6ranei -n 1'!+ i chiar sub cea a Italiei -n 1'!'" 0eclinul relativ a fost i mai )ramatic -n termeni %er ca%ita9 )at fiin) creterea mai ra%i) a %o%ulaiei 8arii 7ritanii" 0ac -n 1' + PI7 %er ca%ita era )oar -n urma 5ermaniei9 acesta a sc4ut i sub cel al Italiei %entru %rima )at -n 1'!!9 rm,n,n) sub toate cele trei ri )in 1'!' i %,n -n 1''(" 6oarte multe anali4e au fost )e)icate )esco%eririi cau4elor )eclinului relativ al 8arii 7ritanii )in %erioa)a ce a %rece)at a)erarea la 2$" Prima )intre acestea a fost gsit -n nivelul relativ sc4ut al investiiilor -n ra%ort cu %ro)ucia total B fa )e rile )e %e continent" Aceasta a )at o e/%licaie satisfctoare a creterii relativ sc4ute a rii -n )ecursul anilor 1'5+ i a continuat s fie cau4a maEor i -n anii 1' +9 chiar -n con)iiile -n care relaia str,ns )intre rata investiiilor ra%ortate la %ro)ucie i ritmul )e cretere economic -n rile &$#0 a -nce%ut s se 1+5

Ileana Tache - Economie european

)ilue4e" #hiar i -n anii 1'!+ s-a %ersistat cu aceast motivaie9 care la acea vreme )is%ruse cu totul -n r,n)ul rilor &$#0" *e4ultatul celor mai recente cercetri <1eal9 (++.= este c rata investiiilor )in 8area 7ritanie nu este nea%rat factorul ce trebuie blamat9 c,t %ro)uctivitatea sc4ut a investiiilor" Pro)uctivitatea Eoas a noului ca%ital a fost i ea atribuit %ro%oriei mari a ca%italului venit )in sectorul %ublic9 -n s%ecial -n )omeniul locuinelor i al in)ustriilor naionali4ate9 care au %rut mai interesate -n meninerea unui numr mare )e angaEai )ec,t -n creterea eficienei %ro)uctive" 0ar chiar i -n sectorul %rivat noile investiii s-au )ove)it mai %uin %ro)uctive )ec,t -n 5ermania )e Jest sau -n 6rana" $/%licaia aici ar fi c structura fragmentat a sin)icatelor britanice i abilitatea fiecrui gru% )e meserii )e a %roteEa locurile )e munc ale membrilor sin)icali %rin meninerea unor reguli )e%ite au -m%ie)icat o utili4are mai eficient a noului ca%ital" A )evenit astfel )ificil chiar i %entru firmele americane sau Ea%one4e s reali4e4e9 cu noile fabrici construite -n 8area 7ritanie9 aceleai niveluri )e %ro)uctivitate )in ara )e origine" Istoricii economiei <ca )e e/em%lu 7roa)berrC9 1''4= au atras )e asemenea atenia asu%ra %robabilitii ca investiiile -n ca%italul uman s fi fost greit )irecionate" Li%sin)u-i %rogramele )e instruire intensive )erulate )e guvern i )e me)iul afacerilor B ca -n 5ermania &cci)ental i rile euro%ene nor)ice B 8area 7ritanie nu %utea atinge nivelul res%ectiv )e %ro)uctivitate -n %ro)ucia s%eciali4at )e scar mic" Li%sin)u-i )e asemenea %rogramele )e training furni4ate )e manageri e/%erimentai %entru cor%oraiile )in :2A9 8area 7ritanie nu a %utut aEunge la %ro)uctivitatea -nregistrat )e firmele americane i Ea%one4e -n %ro)ucia )e mas" *ecunosc,n) fora creterii ba4ate %e e/%orturi at,t -n ca4ul 5ermaniei c,t i al Italiei9 8area 7ritanie a luat iniiativa constituirii $6TA -n sco%ul lrgirii %ieei euro%ene %entru %ro%riile sale in)ustrii )e e/%ort" @n acest mo) %artenerii comerciali tra)iionali <Irlan)a9 Portugalia9 0anemarca9 1orvegia i :ue)ia= au fost combinai cu ri neutre )in $uro%a #entral B Austria i $lveia" $6TA era un gru% )egaEat9 fr ambiii )e integrare %olitic )erivat )in integrarea economic" 6iecare ar %artici%ant a acce%tat s elimine tarifele asu%ra im%orturilor in)ustriale )in oricare alt ar membr" 0ar fiecare i-a meninut %ro%riul tarif asu%ra im%orturilor )in alte ri" Americanilor nu le-a convenit aceast evi)ent ri%ost la a)resa relaiilor comerciale multilaterale venit )in %artea unor ri %e care le intro)useser -n avantaEele clearingului multilateral %rin 2$P9 ime)iat )u% Planul 8arshall" $i au trebuit s se mulumeasc cu restaurarea convertibilitii mone)ei fiecrei ri %e ba4a unor cursuri )e schimb fi/e9 care %rin ea -nsi %ermitea clearingul multilateral al )eficitelor comerciale9 in)iferent )e )iferitele bariere comerciale" Printr-o alt run) )e negocieri asu%ra nivelului tarifelor -n ca)rul 5ATT9 numit 0illon *oun)9 :2A au reuit s obin angaEamentul fiecrui gru% comercial c me)ia noului lor tarif fa )e restul lumii nu va fi mai mare )ec,t tariful me)iu iniial" A rmas astfel s%erana c re)ucerea unora )in barierele tarifare -n $uro%a va im%ulsiona comerul i va )uce -n continuare la )iminuri lae tarifelor %e msur ce avantaEele liberali4rii comerului )eveneau mai evi)ente" 0ac %rivim %e hart9 rile $6TA au format un inel e/terior -n Eurul celor ase ri ale #$$ aflate -n interior" 0ar toate aceste ri au continuat s fie membre ale &rgani4aiei %entru #oo%erare $conomic $uro%ean <&#$$= - ce a)ministra fon)urile Planului 8arshall i a%oi membre ale 2$P" @n 1' + &#$$ a fost oficial )i4olvat i -nlocuit cu &$#0 <&rganisation for $conomic #oo%eration an) 0evelo%ment=9 alctuit )in cei 1 membri euro%eni ai &#$$ %lus :2A i #ana)a" &$#0 rm,ne %rinci%ala organi4aie internaional )e )iscutare a %oliticilor economice -ntre naiunile in)ustriale bogate ale lumii" Aceste )iscuii %ot )uce la un anumit gra) )e convergen a %oliticilor9 av,n) -n ve)ere c sunt -n mo) regulat i sistematic com%arate %olitici alternative )e re4olvare a unor %robleme similare" @n acest conte/t9 britanicii se %uteau informa -n)ea%roa%e asu%ra succesului tot mai evi)ent al membrilor #$$9 asu%ra %erformanei ceva mai 1+

Ileana Tache - Economie european

sc4ute a %ro%riei lor economii9 ca i a %artenerilor )in $6TA" Arile #$$ nu numai c aEunseser )in urm 8area 7ritanie9 )ar acum o )e%iser chiar" @ngriEorarea %rivin) ritmul relativ sc4ut al creterii britanice -nce%use )eEa s-i marche4e %e li)erii 8arii 7ritanii %e la sf,ritul anilor 1'5+9 -n s%ecial )u% #ri4a #analului :ue4" @n afara managementului cererii %e termen scurt %rin interme)iul %oliticii fiscale9 guvernul conservator a luat msuri ferme i %entru -mbuntirea laturii )e ofert %e termen lung a economiei" @ns %,n la -nce%utul anilor 1' +9 aceste eforturi s-au limitat la aciunea -m%otriva %racticilor )e marNeting restrictive care )eveniser en)emice -n 8area 7ritanie )in 1'3+9 cu oca4ia micrilor )e raionali4are )in in)ustria britanic" #urtea Practicilor *estrictive <*estrictive Practices #ourt B *P#= -nfiinat -n 1'5 9 a reuit s elimine aranEamentele %ublice )e fi/are a %reurilor )in in)ustria 8arii 7ritanii" @n loc s stimule4e concurena %reurilor ce ar fi )us la creteri ale %ro)uctivitii9 se %are c *P# )oar a -ncuraEat )e4voltarea altor meto)e )e control al %ieei" 0e %il)9 asociaiile )e comer erau foarte eficiente -n )iseminarea informaiei %rivin) aciunile )e %ia ale firmelor9 care %utea fi utili4at %entru monitori4area acor)urilor informale" & a )oua form )e stimulare a laturii )e ofert <su%%lC-si)e= s-a manifestat sub forma finanrii guvernamentale %entru atingerea unor niveluri mai ri)icate ale cheltuielilor %entru cercetare-)e4voltare )ec,t -n 5ermania9 6rana sau Italia" 0in %cate9 aceast finanare s-a -n)re%tat -n %rinci%al ctre %roiecte militare foarte costisitoare9 -n )omeniul energiei nucleare i al aviaiei su%ersonice9 care nu au aEutat cu nimic %ro)uctivitatea -n in)ustrie" Im%resionai )e evi)entul succes al france4ilor -n stimularea in)ustriali4rii ra%i)e9 conservatorii au iniiat versiunea britanic a P%lanificrii in)icative?9 -nfiin,n) 1ational $conomic 0evelo%ment #ouncil <1$0#= -n anul 1' (" Li%sin)u-i -ns accesul la finanele guvernamentale )e care se bucura -n 6rana le #ommissariat )u Plan9 1$0# nu avea for -n susinerea recoman)rilor sale %rivitoare la mo)ul )e accelerare a creterii economice" @n fa%t9 %rimul >%lan? %ro%us )e 1$0# -n 1' 39 care im%unea o int )e 4F ca ritm )e cretere %e urmtorii trei ani9 a fost ra%i) urmat )e un buget )eflaionist -n 1' 4" Aceasta a )emonstrat clar c %olitica economic conservatoare era -nc mai %reocu%at )e managementul cererii %entru a %utea menine cursul )e schimb fi/ al lirei sterline" @n %lus9 cum reali4area acestui obiectiv cerea com%rimarea %resiunii salariilor cresc,n)e asu%ra ratei inflaiei9 eforturile )e %lanificare in)icativ ale 1$0# au fost -nsoite )e solicitri %entru o P%olitic a veniturilor? mai %uternic" I)eea era c creterile salariale %uteau fi inute -n fr,u )ar %on)erea salariilor -n venitul naional %utea s rm,n aceeai a)mi,n) c veniturile nesalariale nu vor mai crete -n mo) ra%i)" #ongresul :in)icatelor <T2#= a obiectat c9 )ac %rin contractele sin)icale se %utea lu%ta %entru salarii ca %arte a %oliticii )e venituri9 nu e/ista un mecanism com%arabil )e a ine sub control alte venituri" 8ai mult9 sin)icatele )oreau creterea %on)erii salariilor9 nu )oar meninerea ei constant" @n anul 1' 4 Parti)ul Laburist9 -n frunte cu Darol) Silson s-a -ntors la %utere9 hotr,t s fac un succes )in %lanificarea economic i9 asemenea regimului gaullist -n 6rana9 a crescut salariile reale ca %arte com%onent a )ivi)en)ului social re4ultat )in ratele )e cretere mai -nalte" 0ar laburitii au euat %entru c ratele )e cretere9 )ei %o4itive9 au sc4ut iar omaEul s-a am%lificat" Provocrile cu care se confruntase guvernul conservator au rmas nere4olvate )e guvernul laburist9 cu toat vigoarea s%orit a acestuia" La nivel macroeconomic9 %roblema era un curs )e schimb tot mai su%raevaluat <)in cau4a cursului fi/ %entru lira sterlin= i a inflaiei mai ri)icate -n 8area 7ritanie fa )e rile %artenerilor comerciali maEori (+" Aceasta a )us la
(+

#ursul )e schimb real -ntre )ou ri se calculea4 %rin -m%rirea cantitii )e mone) la in)icele %reurilor )in ara res%ectiv <)eci in,n) cont )e P)eflator?=" 0e e/em%lu9 %entru a )etermina %reul real al lirei sterline -n termenii mrcii germane9 trebuie s -m%rim marca Preal?9 08KP 089 la lira sterlin real9 jKP2Q" *earanE,n) termenii9 -nmulim cursul )e schimb fi/ nominal9 08Kj cu ra%ortul in)icilor %reurilor9 P 2QK P08" Astfel9 )ac nivelul %reului -n 8area 7ritanie crete fa )e cel )in 5ermania9 cursul )e schimb real al %rimei ri a urcat9 fc,n)u-i e/%orturile mai %uin com%etitive )ec,t ale celeilalte ri"

1+!

Ileana Tache - Economie european

)iminuarea volumului e/%orturilor britanice i a crescut -n schimb im%orturile9 astfel c balana )e %li )eficitar a )evenit )in nou %reocu%area maEor" La nivel microeconomic9 negocierile salariale tensionate cu T2# trebuiau a%lanate fie %rin )re%turi s%orite fie %rintr-o %utere crescut a sin)icatelor in)ivi)uale" Pe termen scurt9 %ieele financiare au antici%at inflaie -n viitor9 %rovoc,n) atacuri s%eculative asu%ra lirei sterline" @n noiembrie 1' ! lira a fost -n final )evalori4at fa )e )olar9 )e la (9.+ a la (94+ a" @nt,r4ierea )evalori4rii s-a )atorat unei %ericuloase combinaii )e m,n)rie9 ne-ncre)ere -n %olitica monetar i %ragmatism" 8,n)ria a constat -n meninerea rolului lirei sterline ca mone) )e re4erv a rilor care mai rmseser -n 4ona lirei9 acum -m%uinate %rin retragerea In)iei i Argentinei9 )ar -nc inclu4,n) fostele colonii africane9 Dong Qong9 8alae4ia i Australia" At,ta tim% c,t aceste ri i colonii -i %strau )e%o4itele lor9 8area 7ritanie avea o motivaie cre)ibil )e a-i reven)ica un rol maEor -n ca)rul 68I9 al )oilea )u% cel )einut )e :2A" 0ac %osesorii oficiali )e lire s-ar fi g,n)it la o )evalori4are9 atunci e/ista temerea c )e%o4itele lor vor fi retrase ra%i)" & asemenea %roblem a lirei sterline -i %reocu%a i %e americani9 al cror stoc )e aur era acum mai mic )ec,t suma )olarilor )einui )e bncile centrale strine" 2n atac s%eculativ asu%ra lirei s-ar fi e/tins i asu%ra )olarului i )e aceea era )e ate%tat su%ortul :2A" @n %lus9 muli economiti i %oliticieni britanici consi)erau c %olitica monetar nu avea nici un efect sau unul foarte mic asu%ra economiei9 chiar -n con)iiile -n care nu ar fi e/istat constr,ngerea unui curs )e schimb fi/" #omisia *a)cliffe a fost fon)at -n 1'5' %entru a e/amina sistemul financiar britanic i %entru a evalua beneficiile a)o%trii unei %olitici monetare )e genul celei germane sau italiene" :-a aEuns la conclu4ia c sistemul britanic com%le/ )e bnci s%eciali4ate9 interme)iari financiari )iveri i %iee )e ca%ital sofisticate fceau im%osibil controlarea9 )e ctre 7anN of $nglan)9 a e/%ansiunii cre)itului intern -n mo)ul -n care o fceau 7un)esbanN sau 7anca )^Italia" @n fine9 %ragmatismul a constat -n contienti4area fa%tului c )evalori4area va afecta ime)iat i celelalte balane )e %li ale 4onei lirei sterline9 -n vreme ce orice avantaE -n creterea e/%orturilor sau sc)erea im%orturilor ar fi fost simit )oar )u% un an sau )oi" 0evalori4area a rea)us -ntr-a)evr com%etitivitatea e/%orturilor britanice foarte ra%i)9 iar :2A i 68I au furni4at 8arii 7ritanii linii am%le )e cre)it %entru susinerea lirei la noua ei %aritate9 astfel c nu au avut loc consecine a)verse %entru contul )e ca%ital" Pericolele i4bucnirii inflaiei au fost %revenite cu succes mai -nt,i %rin -nghearea %reurilor i a salariilor9 iar a%oi s-a %ermis rela/area gra)ual %entru a %utea racor)a creterile salariale la s%orirea costului vieii i al %ro)uctivitii" 0ecoloni4area a avansat %e msur ce britanicii i-au retras forele mai -nt,i )in estul #analului :ue4 iar a%oi )in #i%ru i 8alta <5ibraltar a rmas ultima ba4 britanic )in 8e)iterana9 s%re nefericirea %ermanent a s%aniolilor=" Aceasta a contribuit la a)ucerea cheltuielilor militare la niveluri mai sustenabile9 in,n) cont i )e fa%tul c msurile statului bunstrii creat ime)iat )u% r4boi )eveneau )in ce -n ce mai costisitoare" Pentru a contrabalansa rolul )iminuat al lirei sterline ca re4erv oficial a bncilor centrale strine s-a -ncuraEat )e4voltarea %ieei euro)olar -n Lon)ra" Aceasta a aEutat la rec,tigarea rolului )ominant al bancherilor lon)one4i -n finanarea comerului internaional9 chiar )ac marea %arte a acestui comer -n lume se factura acum -n )olari i nu -n lire sterline" $uro)olarii erau )e%o4ite )e )olari inute -n bnci non-americane i -nregistrate -n conturi ca )olari" AvantaEul )e%untorilor era c acele conturi erau libere )e restriciile im%use )e autoritile americane asu%ra %racticilor bancare )in :2A9 cum ar fi %raguri ale ratei )ob,n4ii i ta/e reinute asu%ra )ob,n4ii" Piaa euro)olarilor s-a )e4voltat cu re%e4iciune -n Lon)ra )u% 1' 4" 1+.

Ileana Tache - Economie european

2n alt mo) )e a com%ensa rolul )iminuat al lirei9 %racticat at,t )e laburiti -n 1' ! c,t i )e conservatori -nce%,n) )in 1'!19 a fost )eschi)erea %ieei #$$ e/%ortatorilor britanici9 su%un,n) -n acelai tim% in)ustria i sin)icatele aferente concurenei sntoase venite )e %e continent" 1egocierile cu #$$ s-au %relungit mult i uneori %reau sortite eecului9 av,n) -n ve)ere c 8area 7ritanie )orea s-i %stre4e avantaEele 4onei lirei sterline -n tim% ce 6rana era hotr,t s menin meto)ele )e lucru ce fuseser )e4voltate -n ca)rul #$$" @n final s-a aEuns la un com%romis9 8area 7ritanie obin,n) angaEamentul #$$ )e a lrgi cerinele )e eligibilitate %entru regiunile rmase -n urm9 )e a %rimi aEutorul comunitar9 aa -nc,t regiunile cu venituri %er ca%ita mici re4ultate )in %ier)erea com%etitivitii unei in)ustrii aflate -n )eclin s fie eligibile %entru asisten alturi )e regiunile cu venituri %er ca%ita sc4ute ca re4ultat al li%sei in)ustriei" :-a consi)erat c aceasta ar fi a)us aEutorul #$$ -n regiunile in)ustriale aflate -n )eclin )in nor)ul Angliei9 -n s%ecial Lancashire9 i )in su)ul :coiei i al Arii 5alilor" :e s%era c subveniile regionale ar fi com%ensat %lile e/cesive fcute restului #omunitii %entru im%orturile )e alimente" Alte state membre9 av,n) i ele regiuni eligibile %otrivit noilor criterii9 au acce%tat %ro%unerea britanicilor" & alt concesie obinut )e 8area 7ritanie a fost lrgirea calitii )e membru %rin inclu)erea rilor africane i a celor )in #araibe i Pacific <A#P=9 astfel -nc,t cele mai srace state i colonii )in 4ona lirei sterline s se %oat bucura -n continuare )e accesul %referenial la %iaa britanic iar acum i )e accesul la restul %ieei euro%ene" 1oua Ieelan) nu s-a calificat -ns ca o ar cu venituri sc4ute9 aa -nc,t s-a acce%tat )oar %ermiterea continurii im%orturilor )e unt i carne )e miel )in 1oua Ieelan) %entru %erioa)a )e tran4iie )e 5 ani acor)at %entru conformarea )e%lin la cerinele %oliticii agricole comune <PA#=" Tariful e/tern comun trebuia -ns im%us %ieei britanice -n 4 ani" Aa cum s-a )ove)it9 angaEarea resurselor #$$ -n s%riEinirea %reurilor PA# s-a %utut reali4a -n )eca)a urmtoare9 ceea ce a limitat %osibilitatea acor)rii aEutorului regional9 mult mai %uin aEutor strin9 rilor celor mai %uin )e4voltate incluse -n gru%ul A#P" Toate aceste %reocu%ri au fost -ns lsate -n subsi)iar -n )eca)a care a urmat9 av,n) -n ve)ere c 8area 7ritanie i celelalte membre ale #$$ au fost confruntate cu %robleme mult mai %resante )ec,t )istribuirea -ntre ele a mo)estelor resurse ale #$$" )erioada 1;$<51;8# 1egocierile )e intrare -n Piaa #omun au coincis cu -ncheierea regimului cursurilor fi/e al erei 7retton Soo)s9 marcat )e %ree)intele *ichar) 1i/on9 care9 -n august 1'!1 a im%us *e4ervei 6e)erale s -ncete4e v,n4area aurului ctre bncile centrale strine9 -n s%ecial celor )in 6rana i 5ermania &cci)ental" Pe %lan intern9 guvernul conservator con)us )e $)Lar) Death se confrunta cu %ermanenta %rovocare )in %artea sin)icatelor9 ale cror greve obligau mereu la o nou maEorare salarial" Pe ba4a leciilor )es%rinse )in )evalori4area efectuat -n 1' !9 8area 7ritanie a lsat lira sterlin s flote4e liber -n 1'!(9 asum,n) sc)erea acesteia -n ra%ort cu )olarul i cu mone)ele euro%ene i stimul,n)u-se astfel e/%orturile" Lira a sc4ut9 )ar e/%orturile nu au crescut9 -n vreme ce %reurile i salariile s-au maEorat" 5uvernul Death a -ncercat a%licarea unei %olitici a veniturilor" :in)icatele au acce%tat s menin mo)erate cererile )e salarii %entru a nu e/ercita o %resiune -n sus asu%ra %reurilor9 )ar numai cu con)iia ca9 )ac %reurile vor -nce%e s% creasc9 ele s fie libere s cear a)ucerea salariilor la nivelul res%ectiv" Pragul stabilit a fost )e !F" & cretere a in)icelui %reurilor cu amnuntul mai mare )e !F ar fi )eclanat un val )e creteri salariale mai mare )e !F cu o sum egal cu sc)erea salariilor sub nivelul %reurilor acumulat %,n la momentul res%ectiv" $fectul a fost c 8area 7ritanie a intrat -n Piaa #omun -n 1'!3 urm,n) a%roa%e aceeai %olitic ca i Italia la vremea res%ectiv9 a)ic finane oferite )e banca central %ermi,n) 1+'

Ileana Tache - Economie european

salariilor nominale s creasc la fel )e mult ca i nivelul %reurilor" #a i -n ca4ul Italiei9 aceast %olitic a fcut 8area 7ritanie foarte vulnerabil -n faa %rimului oc al %etrolului i a accentuat )e asemenea ocul intrrii -n sistemul economic continental" #a i -n celelalte ri -n %erioa)a res%ectiv9 -n 8area 7ritanie s-a manifestat o cretere brusc i abru%t at,t a omaEului c,t i a inflaiei" @n ca4ul britanic -ns ocul inflaionist a fost e/acerbat )e %olitica veniturilor a guvernului Death9 av,n) -n ve)ere c %ragul )e !F a fost ra%i) )e%it" 5uvernul laburist care a venit la %utere -n martie 1'!4 %rin su%ortul oferit )e sin)icate a susinut bine-neles creteri salariale" 0at fiin) %ermanenta in)iferen at,t a guvernelor laburiste c,t i a celor conservatoare fa )e controlul creterii ofertei )e bani9 aceste creteri salariale au fost ra%i) finanate )e ctre sectorul bancar9 susinut )e %olitica 7anN of $nglan) )e meninere a unor rate ale )ob,n4ii sc4ute" Astfel9 %resiunile inflaioniste )in 8area 7ritanie au )e%it cu mult %e cele )in restul $uro%ei &cci)entale9 ating,n) (!F -n anul 1'!5" Politica fiscal era )e asemenea la/9 cum guvernul lui Death iar a%oi cel laburist )u% %rima alegere )in 1'!4 aveau %o4iii slabe -n Parlament9 astfel c au continuat cu cheltuieli mari i un nivel constant al ta/elor" & %olitic monetar >acomo)ativ? combinat cu cea fiscal la/ -n acest ca4 nu au aEutat cu nimic ratele omaEului9 care )e asemenea au crescut" *atele e/cesive ale inflaiei au obligat lira sterlin flotant s alunece i mai Eos at,t fa )e )olarul american c,t i fa )e mone)ele euro%ene" Aceasta a )eterminat atacuri s%eculative asu%ra lirei9 for,n)-o s coboare i mai mult -n valoare" Asistena 68I a fost limitat la suma %e care acesta o %utea oferi i chiar i atunci era con)iionat )e a)o%tarea )e ctre 8area 7ritanie a unor %olitici anti-inflaioniste" #hiar )ac 8area 7ritanie era )eEa -n mo) oficial un membru al #$$9 con)iiile )e a)erare acor)au %erioa)e )e tran4iie )e 4-5 ani %entru -nca)rarea )e%lin -n cerinele PA# sau ale tarifului e/tern comun" ;ocurile )e aEustare la mo)ul continental )e aciune nu erau -nc avute -n ve)ere9 )ar era lim%e)e c acestea vor )eteriora con)iiile economice %e termen scurt" 0re%t urmare9 laburitii au iniiat un referen)um -n 1'!5 care -i -ntreba %e votanii britanici )ac erau )e acor) cu rm,nerea 8arii 7ritanii -n #$$ -n termenii negociai )e guvernul conservator" 0ou treimi )in electorat au fost )e acor)" Astfel9 )rumul care rm,nea )e urmat -n faa guvernului laburist %entru ieirea )in cri4a %etrolului era )e a mi4a totul %entru %unerea -n valoare c,t mai grabnic a %otenialului %etrolier )in 8area 1or)ului" Pentru ca aceast iniiativ s rente4e trebuia ca %reurile %etrolului s rm,n cel %uin la fel )e -nalte ca cele %e care cartelul &P$# tocmai le ri)icase" Iar costurile e/%loatrii %uurilor )e %etrol )e %e rmul uneia )in cele mai furtunoase mri ale lumii erau enorme" La sf,ritul anului 1'! costurile )e im%ort ale materialelor )e construcii necesare e/%loatrii %etrolului )in 8area 1or)ului %resau asu%ra balanei )e %li i asu%ra valorii lirei sterline9 aa -nc,t a )evenit necesar asistena 68I" #on)iiile9 )eEa antici%ate )e guvernul britanic9 constau -n im%unerea unui buget anti-inflaionist i -n eliminarea controalelor asu%ra tran4aciilor contului )e ca%ital" 0in fericire9 -n 1'!4 au a%rut e/%orturile )e %etrol )in 8area 1or)ului9 iar -n 1'!! cele )e ga4" Aceasta a contribuit la re)ucerea )eficitului contului curent9 )ei )eficitul continua s e/iste" Lira sterlin s-a stabili4at i chiar a -nce%ut s se -ntreasc9 %e ba4a unor im%orturi %uternice )e ca%ital" #au4a acestor suiuri i cobor,uri ale cursului )e schimb al lirei sterline rm,ne un subiect )e stu)iu interesant %entru economiti" & e/%licaie favorit este aceea c investitorii au antici%at ratele )ob,n4ii mai -nalte i viitoarele c,tiguri )in e/%ortul %etrolului )e la 8area 1or)ului9 care -ntr-a)evr au a%rut -n anii 1'!'-1'.1" 0ar istoricii economiei <ve4i 6oremanPecN9 1''1= s%un c motivele )e ba4 ale acestor fenomene B cel )e al )oilea oc al %etrolului )in 1'!' i ocul JolcNer )in 1'.+(1 B %uteau fi greu antici%ate -n 1'!!" & e/%licaie mai
(1

;ocul JolcNer se refer la )eci4ia luat -n 1'.+ )e Paul JolcNer <eful *e4ervei 6e)erale a :2A= )e restr,ngere a creterii ofertei )e bani a :2A" *e4ultatul a fost o urcare ra%i) a ratelor )ob,n4ii9 cau4,n)9 %e )e o %arte9 -ntrirea )olarului %e %ieele valutare <s%orin) efectul celui )e al )oilea oc %etrolier asu%ra rilor im%ortatoare )e %etrol= i9

11+

Ileana Tache - Economie european

%lau4ibil este aceea c -nlturarea restriciilor asu%ra )e%o4itelor strinilor -n sistemul financiar britanic a fcut %iaa )e ca%ital lon)one4 mult mai atractiv %entru rile &P$# )e a-i )e%o4ita %rofiturile -n e/ces" Piaa euro)olarilor era un %unct natural )e interes %entru aceast activitate" 5uvernul britanic a s%riEinit fenomenul9 %un,n) o garanie -n )olari %e noile obligaiuni emise" 0ei )enominate -n lire sterline9 ratele )ob,n4ii mai -nalte asu%ra acestor obligaiuni le-au fcut o alternativ atractiv fa )e obligaiunile guvernamentale americane" &ricare ar fi cau4a9 lira sterlin s-a -ntrit -ntr-a)evr iar re4ervele oficiale au -nce%ut )in nou s creasc la sf,ritul anilor 1'!+" 5uvernul nemaiav,n) %resiuni e/terne9 sin)icatele au solicitat acum creteri salariale" 0ar re4istena la aceste cereri a )us la c)erea guvernului laburist i la alegerea9 -n mai 1'!'9 a unui guvern conservator con)us )e 8argaret Thatcher" 8an)atul acesteia ca %rim ministru a fost e/tins -n )ou alegeri succesive9 -n 1'.3 i 1'.!9 %,n la sf,ritul anilor 1''+9 c,n) o%o4iia intern )in Parti)ul #onservator fa )e )ominaia ei -n luarea )eci4iilor a obligat-o s se retrag" #ei 11 ani i Eumtate )e activitate au fcut-o %e 8argaret Thatcher %remierul cu cel mai lung man)at )in istoria britanic )e la lor)ul Liver%ool - )e )u% r4boaiele na%oleoniene" 0ar locul ei -n istorie este )eterminat mai %uin )e )urata man)atului9 c,t )e %rofun4imea schimbrilor )in societatea britanic %ro)use )e %oliticile ei economice" &biectivul ei era eliminarea reglementrilor i a interferenei guvernului c,t )e mult %osibil )in mo)ul )e luare a )eci4iilor )e ctre %ro)uctorii i consumatorii britanici9 astfel -nc,t %ieele bunurilor i serviciilor9 %iaa ca%italului i cea a muncii s %oat funciona mai eficient" @n acest sco%9 %rimul %as era %unerea inflaiei sub control %rin restricionarea creterii ofertei )e bani" Paii ulteriori au vi4at )enaionali4area in)ustriilor )e stat i intro)ucerea %rivati4rii i a stimulentelor )e %ia -ntr-o arie c,t mai e/tins a sectorului %ublic" @nce%uturile erei Thatcher au fost ocante i )eloc favorabile %entru viitorul guvernului" ;omaEul a crescut )ramatic9 ating,n) ra%i) enorma cifr )e ( milioane )e %ersoane9 care a aEuns a%oi la 3 milioane" *ata )e cretere economic a fost negativ )oi ani la r,n)9 -n 1'.+ i 1'.1" Inflaia a -nregistrat i ea un nivel recor) -n 1'.+" #hiar i lira a -nce%ut )in nou s sca) fa )e )olar -n 1'.1" Toi in)icatorii )e %erforman macroeconomic ce fuseser inta guvernelor -nce%,n) )in 1'45 s-au )eteriorat -n %rimii )oi ani ai erei Thatcher" #u toate acestea9 %olitica sa economic a rmas neclintit -n re)ucerea inflaiei %rin controlul ratei )e cretere a ofertei )e bani" $ste a)evrat c economitii %remierului 8argaret Thatcher nu erau foarte fermi -n mo)ul )e msurare a ofertei )e bani iar intele anunate erau frecvent )e%ite" 0ar9 aa cum erau9 lucrurile nu mergeau mai ru )ec,t -n restul $uro%ei &cci)entale -n acea %erioa)" Petrolul )in 8area 1or)ului era acum -n e/%loatare la ma/im i contribuia cu sume tot mai mari la echilibrarea contului curent" @n 1'.( rul cel mai mare trecuse %entru 8area 7ritanie9 iar re)resarea a -nce%ut s se arate -n rate s%orite )e cretere economic9 -n tim% ce inflaia %rea s stea sub control" 1u se -nregistraser %rogrese -n atenuarea omaEului9 care a continuat s creasc9 )ar com%arativ cu %ermanenta stagnare )in restul $uro%ei &cci)entale9 8area 7ritanie nu mergea chiar ru i -n mo) cert nu at,t )e ru cum obinuise -n ra%ort cu 6rana i 5ermania )e Jest" :uccesul forelor britanice -n *4boiul 6alNlan)sK8alvinas )in 1'.( a re-nnoit sentimentul m,n)riei naionale i fr -n)oial a contribuit la realegerea guvernului conservator -n 1'.3" 6r acest s%riEin e/tra-economic %entru %o%ularitatea ei9 ar fi fost %osibil ca 8argaret Thatcher s fie -nfr,nt9 chiar )ac am,nase urmtoarele alegeri generale la finalul a 5 ani )e man)at9 -n 1'.4" #hiar i atunci efectele reformelor sale nu ar fi avut tim% s se materiali4e4e -n rate su%erioare )e cretere economic sau %ro)uctivitate" Tocmai acest interval lung )e tim% necesar %entru %ro)ucerea unui efect al schimbrilor instituionale cu%lat cu cerina )e a )esfura alegeri cel %uin o )at la 5 ani -i -m%ie)icase %e %remierii conservatori )in trecut s
%e )e alt %arte9 a)ucerea economiei americane -ntr-o recesiune %uternic9 )ei )e scurt )urat"

111

Ileana Tache - Economie european

iniie4e reforme fun)amentale" :e e/%lic astfel i )e ce reformele iniiate )e 8argaret Thatcher nu au fost ra%i) imitate i )e alte )emocraii in)ustriale" 0u% realegerea %remierului 8argaret Thatcher este )e menionat Tra)e 2nion Act )in octombrie 1'.3 9 care inteniona s slbeasc %uterea li)erilor sin)icali9 solicit,n)u-le acestora s su%un )eci4iile %rivin) grevele sau contribuiile %olitice votului )irect al membrilor sin)icatului" @n anul 1'.4 a i4bucnit greva lucrtorilor )in minele )e crbune9 care a testat fermitatea guvernului Thatcher9 chem,n) i alte sin)icate -n s%riEinul lor" @n final greva minerilor a euat9 )ei lu%ta a )urat un an -ntreg" Acest eec al minerilor -nsemna c )e acum -nainte se %ier)use mult )in ca%acitatea sin)icatelor britanice )e a constr,nge reorgani4area %racticilor )e munc i utili4area tehnologiilor ce economiseau factorul munc" #um rata investiiilor as crescut -n tot restul anilor 1'.+9 la fel s-a -nt,m%lat i cu %ro)uctivitatea total a factorilor -n in)ustria britanic" @n linii generale9 8area 7ritanie a -ncetat s se situe4e -n urma $uro%ei &cci)entale9 -nce%,n) chiar s aEung %erformana 6ranei i a 5ermaniei )e Jest" Politica economic )e >su%%lC-si)e? a guvernului Thatcher a fost -ntrit )e angaEamentul acestuia )e a %rivati4a c,t mai mult in)ustriile naionali4ate i sectorul %ublic -nce%,n) cu 1'.4" #u toate c acest lucru nu %utea fi fcut sistematic sau cu ra%i)itate )in cau4a constr,ngerilor %racticate )e-a lungul a cel %uin 4+ )e ani9 -n cele )in urm au fost %rivati4ate ga4ul i electricitatea9 a%oi com%aniile )e a%9 ca i crbunele9 oelul9 aviaia i telecomunicaiile" @n multe ca4uri9 veniturile -ncasate )in v,n4area -ntre%rin)erilor au fost folosite %entru re)ucerea )atoriei guvernamentale sau a ta/elor %e venituri9 -n tim% ce cheltuielile -n viitor nu au mai fost -m%ovrate )e nevoia )e subvenionare a o%eraiunilor ineficiente i cu %ersonal e/cesiv" 0re%t re4ultat9 omaEul a crescut9 )ar consumatorii i %ltitorii )e ta/e au fost mulumii -n ansamblu" 7ine-neles9 au e/istat obiecii c s-a %ermis ca %reurile stabilite )e furni4orii )e utiliti s creasc %rea mult -n beneficiul noilor acionari i -n )auna consumatorilor sau9 invers9 c %reurile erau meninute %rea mici %entru a favori4a consumatorii -n )etrimentul acionarilor" 0ar cum %rivati4area se reali4a acor),n) consumatorilor )re%turi %rivilegiate )e cum%rare a aciunilor9 consumatorii i acionarii )eveneau %,n la urm aceleai %ersoane" 0re%t consecin9 %ier)erile suferite -ntr-unul )in roluri erau com%ensate -n me)ie )e c,tigurile )in cellalt rol" @mbuntirile a)use calitii infrastructurii au -ncuraEat )e asemenea in)ustria %rivat s creasc -n continuare %ro)uctivitatea" Politica %remierului 8argaret Thatcher fa )e #$$ a fost foarte controversat" $a a lu%tat asi)uu %entru multe iniiative alturi )e ceilali efi )e guverne la -nt,lnirile semi-anuale ale #onsiliului $uro%ean" @n cele )in urm a obinut o semnificativ re)ucere a contribuiei britanice la bugetul 2$9 ca o recunoatere a %lilor nete substaniale ale 8arii 7ritanii ctre #omunitatea $uro%ean -n con)iiile -n care avusese un venit %er ca%ita mai mic )ec,t unii )in reci%ienii nei ai banilor euro%eni" @n schimb9 8argaret Thatcher a fost )e acor) cu creterea )imensiunilor #omisiei euro%ene %rin )re%tul acor)at fiecrui nou membru )e a avea cel %uin un comisar" $a a fost )e asemenea unul )in cei mai entu4iati %romotori ai %ieei unice euro%ene iniiate -n 1'.59 av,n) -n ve)ere c aceasta concor)a cu filosofia sa )e re)ucere at,t a numrului reglementrilor guvernamentale c,t i a im%unerii )e costuri )e tran4acie su%limentare asu%ra funcionrii %ieelor" 0ar c,n) av,ntul creat )e iniiativa %ieei unice a fost continuat %rin Planul 0elors9 care a culminat cu Tratatul )e la 8aastricht )in 1''39 8argaret Thatcher a ri)icat obiecii severe" At,t mone)a unic euro%ean c,t i res%onsabilitile a)iionale ce urmau a fi conferite autoritii su%ranaionale a #$$ -n %olitica e/tern i cea social erau o anatem %entru vi4iunea sa )e revitali4area a economiei britanice %rin funcionarea liber a %ieelor i eliminarea amestecului e/cesiv al guvernului -n economie" 11(

Ileana Tache - Economie european

)erioada 1;8(52 ( Jitalitatea re-nnoit a economiei britanice )e la -nce%utul anilor 1'.+ a fost reali4at c,t 8area 7ritanie a rmas -n afara :8$" Iniial9 aceasta a avut logic9 )eoarece 8area 7ritanie )evenise un e/%ortator net )e %etrol la sf,ritul anului 1'!." Av,n) -n ve)ere c %etrolul era facturat -n )olari9 era -n avantaEul 8arii 7ritanii s va) )olarul -ntrit -n ra%ort cu lira sterlin9 c,tigurile -n )olari obinute )in %etrol av,n) astfel mai mult %utere )e cum%rare %entru stingerea )atoriilor britanice )enominate -n lire" Interesele 5ermaniei9 ale 6ranei i ale Italiei ca im%ortatori nei )e %etrol erau e/act la %olul o%us" #ombinaia )intre cel )e al )oilea oc al %etrolului i ocul JolcNer au -mbuntit substanial situaia 8arii 7ritanii )in %unct )e ve)ere al balanei )e %li9 re4ervele acumul,n)u-se ra%i)" #ursul )e schimb9 )u% o -ntrire -n ra%ort cu )olarul -n 1'!.-1'.+ <aa cum era )e ate%tat )u% al )oilea oc %etrolier=9 a slbit a%oi -m%reun cu restul mone)elor $uro%ei &cci)entale -n )ecursul ocului JolcNer )e la -nce%utul anilor 1'.+9 chiar )ac sur%lusurile )e e/%ort continuau )atorit %etrolului )in 8area 1or)ului" 0ar c,n) cel )e al treilea oc al %etrolului s-a manifestat la -nce%utul anului 1'. 9 %reul %etrolului a sc4ut semnificativ iar ca re4ultat balana comercial britanic a -nce%ut s )ea semne )e slbiciune" #u toate acestea9 lira sterlin s-a -ntrit iniial -n ra%ort cu )olarul9 chiar -n con)iiile -n care )evenise mai slab )ec,t marca german i mone)ele restului rilor )in :8$" #a %arte a efortului american )e stabili4are a cursurilor )e schimb la sf,ritul anilor 1'.+9 lira s-a stabili4at at,t fa )e )olar c,t i fa )e marca german" @n anii 1''+9 cum balana comercial a -nce%ut )in nou s se echilibre4e9 8area 7ritanie %rea %regtit s recurg la orice meto) %entru a ine -n fr,u inflaia" Aceasta9 -n final9 a )eterminat acce%tarea angaErii lirei -ntro %aritate fi/ cu marca german i cu restul mone)elor %artici%ante la 8ecanismul *atei )e :chimb <8*:= )in ca)rul :8$" 0ac aceast aciune -i convinsese %e investitorii strini c Italia %re4enta un angaEament cre)ibil %entru %reuri stabile9 -n mo) sigur i-ar fi convins i )e angaEamentul 8arii 7ritanii" 0in %cate -ns9 ca i Italia9 8area 7ritanie era acum foarte vulnerabil la ocul economic cau4at )e reunificarea german" 0re%t re4ultat9 ca i Italia9 8area 7ritanie a fost obligat s %rseasc 8*: i :8$ -n se%tembrie 1''(" As%ectul %o4itiv -ns <)in nou ca i -n ca4ul Italiei= era c %uternica )evalori4are a lirei sterline -n ra%ort cu mone)ele %rinci%alilor %arteneri comerciali )in 2$ au creat o re)resare economic ba4at %e e/%orturi i reluarea unor rate )e cretere mai mari )ec,t cele )in 6rana i 5ermania" Ieirea 8arii 7ritanii )in :8$ a avut loc -n momentul -n care )iscuiile %rivin) ratificarea Tratatului )e la 8aastricht constituiau o %reocu%are %entru $uro%a &cci)ental" 3ohn 8aEor9 care a)usese 8area 7ritanie -n :8$ -n octombrie 1''+ -n calitate )e ministru )e finane al guvernului Thatcher9 era acum succesorul acesteia ca %rim ministru" 1e)orin) s )eteriore4e relaiile cu 2$ -n mo)ul -n care Thatcher o fcuse uneori9 el a %le)at -n Parlamentul britanic %entru ratificarea Tratatului 2$" Pentru ca Tratatul s fie acce%tat )e Parti)ul #onservator9 8aEor negociase un acor) %rin care 8area 7ritanie %utea o%ta s nu -mbrie4e #a%itolul :ocial al Tratatului" Acest #a%itol ar fi im%us 8arii 7ritanii s -i armoni4e4e legislaia sin)ical cu cea )in restul 2$" @n %lus9 retrg,n)u-se )in :8$ -n 1''( -naintea ratificrii Tratatului9 8aEor %stra )eschise o%iunile 8arii 7ritanii %rivin) )ac i c,n) se va altura )in nou :8$9 %e msura %rogresului ctre obiectivul 2niunii 8onetare $uro%ene" Parlamentul a a%robat9 a%roa%e la limit9 iar 8aEor a c,tigat )in nou alegerile9 i el cu un %rocent )estul )e str,ns" @ntre omaEul a -nce%ut s sca) )in nou9 %e fon)ul relurii av,ntului economic" 0in %unct )e ve)ere economic9 8area 7ritanie era cea mai avantaEat )intre rile membre ale 2$H avea acces )e%lin la %ieele celor 15 membri %entru e/%orturile sale9 %entru investitori i %entru fora )e munc9 )ar9 )atorit cursului )e schimb fle/ibil fa )e marca german9 a %utut atenua costurile economice ale ocului reunificrii germane" Pentru firmele strine ce cutau acces la %iaa unic lrgit i la %osibila e/tin)ere a acesteia s%re $uro%a 113

Ileana Tache - Economie european

#entral i )e $st -n viitorul a%ro%iat9 8area 7ritanie re%re4enta locaia %referat %entru instalarea centrelor )e )istribuie i )e %ro)ucie" Astfel9 8area 7ritanie a )evenit fericul reci%ient al unor s%orite investiii strine )irecte9 menin,n)u-i -n acelai tim% atractivitatea %entru investiiile strine )e %ortofoliu -n titlurile financiare britanice" Av,n) )e asemenea -n ve)ere c alegerile )in 1''! se a%ro%iau9 ambele %arti)e %reau mulumite s continue aceast stare )e lucruri c,t mai mult %osibil" *eformele Thatcher aEutaser economia britanic -n anii 1'.+ s -ncea% )in nou atingerea nivelurilor economiilor maEore ale 2$ %,n la ocul reunificrii 5ermaniei" Afl,n)u-se -n :8$ e/act c,n) reunificarea german a lovit )in %lin economiile euro%ene9 8area 7ritanie a trebuit iar s re4iste conEuncturii nefavorabile B e/act aa cum se -nt,m%lase la a)erarea la #$$ chiar -naintea %rimului oc al %etrolului" Privin) -ns -n retros%ectiv9 umilitoarea %rsire a :8$ -n se%tembrie 1''( s-a )ove)it %,n la urm -n avantaEul 8arii 7ritanii" Ime)iat )u% aceea PI7 britanic a crescut fa )e celelalte trei economii maEore ale $uro%ei &cci)entale iar venitul %er ca%ita a )evenit cel mai ri)icat )in cele %atru economii -n (++5" #hiar i guvernul laburist ce a venit la %utere -n 1''! nu a abrogat reformele 8argaret Thatcher9 )e e/em%lu9 %rin renaionali4area vreunei com%anii %rivati4ate )e aceasta" 8ai mult9 %olitica monetar urmat )e 7anN of $nglan)9 cu noua sa in)e%en)en fa )e factorii %olitici9 a meninut inflaia la acelai nivel cu ratele )in 4ona euro" Performana e/ce%ional a economiei 8arii 7ritanii -n %erioa)a 1''(-(++5 s-a rsfr,nt i asu%ra %ieei muncii" #elebra curb Philli%s care -i )atorea4 originea evi)entului >tra)e-off? )intre inflaie i omaE -n e/%eriena istoric a 8arii 7ritanii9 nu s-a mai manifestat )u% ce s-au resimit %e )e%lin efectele reformelor Thatcher" La -nce%ut omaEul a fost foarte sensibil la re)ucerile ratei inflaiei -n anii 1'.+ i a continuat s rs%un) e/cesiv la cele mai mici sc)eri ale ratelor inflaiei necesare la -nce%utul anilor 1''+ %entru a menine fi/ cursul )e schimb al lirei sterline -n ra%ort cu marca german aflat -n %roces )e a%reciere" 0ar )in 1''3 8area 7ritanie a reuit s a)uc inflaia intern la niveluri )estul )e stabile9 re)uc,n) -n acelai tim% omaEul la rate mult mai mici )ec,t -n 5ermania sau 6rana" $/%eriena britanic verific o%inia 7ncii #entrale $uro%ene %otrivit creia 5ermania i 6rana au nevoie )e reforme ale %ieei muncii -n sco%ul re)ucerii ratelor omaEului" 0in anul (+++ 8area 7ritanie a -nce%ut s -nregistre4e )eficite ale balanei comerciale mai mari )ec,t ale economiilor maEore ale 2$" 0ar )atorit cursului )e schimb fle/ibil cu 4ona euro9 economia britanic s-a aEustat cu o )evalori4are a lirei9 )ac )eficitele nu au %utut fi altfel finanate" Acestea %ot fi -ns uor finanate %rin continue im%orturi )e ca%ital9 aa cum s-a -nt,m%lat -n economia american ime)iat )u% reformele lui *eagan -n anii 1'.+" 0re%t re4ultat9 cursul )e schimb lir sterlinKeuro a fost meninut constant9 chiar -n con)iiile )eficitului )e cont curent" )erioada actual *ecesiunea anilor (++.-(++' a a)us 8arii 7ritanii o )atorie %ublic i %rivat -nalt i un omaE crescut" #reterea %uternic i stabilitatea macroeconomic %remergtoare cri4ei mascaser instalarea unor )e4echilibre semnificative9 )eterminate )e a%elarea e/cesiv la finanarea %rin )atorii i )e boomul %reurilor activelor" Aceste )e4echilibre trebuie avute -n ve)ere %entru asigurarea unei re)resri sustenabile" 5uvernul )erulea4 -n %re4ent un necesar i cu%rin4tor %rogram )e consoli)are fiscal i reforme structurale intin) ctre reali4area unei creteri economice mai accentuate i o reechilibrare a economiei" 5raficele )in 6igura 3"5"1 %re4int c,iva in)icatori selectai %entru situaia economic actual a 8arii 7ritanii" *e)resarea )emarat la sf,ritul anului (++' s-a confruntat cu %ie)ici im%ortante -n (+119 ce %ot fi -n)e%rtate cu su%ortul %oliticii monetare" #onsoli)area fiscal %lanificat este necesar %entru asigurarea sustenabilitii -n tim% a %o4iiei fiscale9 )ar ea se a)aug %ie)icilor venite )in 114

Ileana Tache - Economie european

creterea veniturilor reale i slaba refacere a comerului global" Politica monetar trebuie )e aceea s rm,n e/%ansionist9 chiar )ac rata inflaiei se afl %este cea intit" :unt )e asemenea necesare -n %re4ent reforme ale %oliticii locuinelor %entru a atenua volatilitatea e/cesiv a %reurilor i %entru a -ncuraEa oferta terenului )is%onibil" 2nele )in cau4ele cri4ei economice i4bucnite -n (++. au fost oferta rigi) a s%aiului locativ i o cerere aflat -n continu cretere9 acestea -m%ing,n) -n sus %reurile locuinelor i contribuin) la instabilitatea macroeconomic i financiar" :istemul actual )e im%o4itare a s%aiilor )e locuit este unul regresiv9 -ncuraE,n) o cerere e/cesiv i trebuie )e aceea mo)ificat" Pro)ucia rm,ne cu a%ro/imativ 3F sub nivelul ma/im anterior cri4ei" :e antici%ea4 o reluare tre%tat a creterii ctre sf,ritul anului (+139 %e msura reinstaurrii -ncre)erii -n me)iile )e afaceri"
?igura !.#.1 2area %ritanie 5 Indicatori economici selectai 1

1"

Aria colorat in)ic valoarea ma/im i minim -nregistrat -n gru%ul celor ! economii maEore ale &$#0"

Sursa: OEC%# OEC% Economic Outloo0 data*ase.

@n 4ilele noastre9 ca i -n mare %arte )in istoria ei9 8area 7ritanie nu %are foarte sigur )ac este mai bine s fie %arte a $uro%ei sau s stea la )istan )e aceasta" $vi)ent9 ea este -n %re4ent mai integrat cu continentul euro%ean )ec,t era -n secolul al [JII-lea iar -n acest mo) situaia sa economic a avut )e c,tigat" 0ar 8area 7ritanie nu ar fi tocmai avantaEat )in %unct 115

Ileana Tache - Economie european

)e ve)ere %olitic )ac -i ofer s%riEinul %entru %roiectul franco-german al $uro%ei -n secolul [[I" Aceast )ilem -ntre susinerea obiectivelor economice i re4istena la ambiiile %olitice ale 6ranei i 5ermaniei s-au manifestat %regnant cu oca4ia conflictului intern %rivin) alturarea la 2niunea 8onetar $uro%ean" Aici c,tigurile economice %ar clare )ar minore9 -n vreme ce c,tigurile <sau %ier)erile= %olitice nu sunt )eloc clare )ar -n orice ca4 maEore" 0ac s%ecificul instituiilor britanice va continua s funcione4e mai bine %entru economia sa9 rm,ne incert %artici%area 8arii 7ritanii la a),ncirea %rocesului )e integrare euro%ean"

I.LAN0A Triburile celtice au aEuns %e insul -ntre anii ++-15+ -"e"n" Inva4iile scan)inave -nce%ute s%re sf,ritul secolului al JIII-lea au -ncetat -n cele )in urm9 c,n) regele 7rian 7oru i-a -nfr,nt %e )ane4i -n anul 1+14" Inva4iile engle4e a%ar -n secolul al [II-lea i vor face s e/%lo)e4e lu%ta anglo-irlan)e4 ce a )urat mai bine )e a%te veacuri9 fiin) marcat )e revolte i re%resalii crunte" & revolt re%rimat -n 1'1 a fost urmat )e c,iva ani )e lu%te )e gheril" @n anul 1'(1 va fi obinut in)e%en)ena fa )e 8area 7ritanie %entru ( )e comitate su)ice9 alte comitate nor)ice <2lster= rm,n,n) %arte a 8arii 7ritanii" Irlan)a )e 1or) este %arte com%onent a 8arii 7ritanii )e la Actul )e 2nificare )in 1.++" :e%ararea %olitic )in anii 1'(+ nu a )us la un succes economic al *e%ublicii B )in cau4a %oliticilor autarhice menite s taie legturile comerciale cu 8area 7ritanie i s )e4volte in)ustria %ro%rie" Aceste %olitici au fost %rima )at im%use )e 8area 7ritanie -n anii 1'(+ ca o com%ensaie %entru %ro%rietatea smuls )e noul stat irlan)e4" 0ar naionalitii irlan)e4i au -mbriat i ei aceleai %olitici -n anii 1'3+ -n sco%ul eliminrii )e%en)enei )e in)ustria britanic" Irlan)a a rmas neutr -n cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 astfel c9 )ei a suferit %uine %ier)eri materiale9 a %rimit sume mici )in Planul 8arshall" @n anul 1'4' se va retrage )in #ommonLealth" Irlan)a s-a alturat 7ncii 8on)iale i 6on)ului 8onetar Internaional -n 1'5!9 aceste )ou organi4aii constituin) cei )oi st,l%i ai sistemului )e la 7retton Soo)s -nfiinai )e :2A i 8area 7ritanie" Au trebuit ali 1+ ani %entru semnarea 5ATT9 cel )e al treilea st,l% al sistemului economic internaional %ostbelic" Pe acea vreme -ns comerul irlan)e4 se )e4volta ra%i)9 -n s%ecial cu 8area 7ritanie9 iar creterea economic era -n sf,rit reali4at" $ra astfel esenial %entru Irlan)a s a)ere la #$$ c,n) cea )e a treia a%licaie a 8arii 7ritanii a fost -n cele )in urm acce%tat -n 1'!3" #um %e coastele irlan)e4e nu e/istau )e%o4ite )e %etrol sau ga4e naturale9 strategia britanic )e soluionarea %rimului oc %etrolier nu %utea fi avut -n ve)ere" Tot -n contrast cu 8area 7ritanie9 Irlan)a a beneficiat mult )e %e urma a%artenenei la #$$" 1ivelurile susinerilor %reurilor %ro)uselor agricole au fost e/traor)inar )e ri)icate %entru fermierii irlan)e4i9 acestea acor),n)u-se %entru o %arte mult mai -nsemnat a economiei irlan)e4e com%arativ cu 8area 7ritanie" AEutoarele )e )e4voltare regional tot mai generoase au contribuit i ele la -mbuntirea autostr4ilor negliEate i a altor %roiecte )e infrastructur %e teritoriul insulei" 1u era ne%otrivit %entru Irlan)a s se alture :8$ -n 1'!.9 chiar )ac 8area 7ritanie a o%tat s rm,n -n afar" Pe termen lung9 aceasta s-a )ove)it o )eci4ie -nelea%t9 )ar %e termen scurt lira irlan)e4 s-a a%reciat fa )e lira sterlin britanic -m%reun cu tot restul mone)elor )in :8$" Aceasta a -nsemnat %ier)erea unei %ri -nsemnate a %ieei britanice %entru e/%orturile irlan)e4e9 -ntr-o vreme -n care %iaa %otenial )e %e continent se afla -n stagnare9 in,n) cont )e a),nca recesiune ce afecta $uro%a &cci)ental" 0e aceea9 Irlan)a a fost %uternic lovit )e cel )e al 11

Ileana Tache - Economie european

)oilea oc al %etrolului" Politicile )e stimulare a cererii urmate )e guvernul irlan)e4 nu au fcut )ec,t s agrave4e inflaia9 necesit,n) reaEustri ale cursului )e schimb irlan)e4 -n ca)rul marEelor )e fluctuaie %ermise )e :8$" 0atoria guvernamental s-a am%lificat iar ratele omaEului au aEuns %rintre cele mai ri)icate )in $uro%a &cci)ental" 0e la miElocul anilor 1'.+9 guvernele irlan)e4e au re)us cheltuielile9 menin,n)u-i -n acelai tim% -ncre)erea -n :8$ i -n %olitica monetar restrictiv a 7un)esbanN" 0re%t consecin9 omaEul a rmas -nalt9 emigraia s-a intensificat iar guvernele se schimbau mult mai frecvent" 0ar %e la miElocul anilor 1'.+ efectele cumulative ale )e-reglementrii9 ale ratelor sc4ute ale )ob,n4ii i ale -ncre)erii investitorilor strini -n stabilitatea lirei irlan)e4e fa )e marca german au -ncuraEat s%orirea investiiilor" Aceasta a )us la reluarea creterii economice9 la venituri %er ca%ita tot mai mari i la o sc)ere ra%i) at,t a )eficitelor c,t i a )atoriilor guvernamentale ca %rocent )in PI7" Av,n) -n ve)ere nivelul ri)icat al )atoriei guvernamentale -nregistrat -n 1''(9 )iminuarea accentuat a ratei )ob,n4ii cerut )e investitorii -n obligaiuni irlan)e4e a -nsemnat i o sc)ere a cheltuielilor guvernamentale cu service-ul )atoriei" Aceasta a cobor,t )eficitul iar sur%lusurile -nregistrate -n )ecursul anilor 1''+ au re)us i stocul )atoriei" @n %lus9 cum investiiile %rivate au s%orit <maEoritatea fiin) strine=9 muncitorii irlan)e4i erau acum -ncuraEai s rm,n -n ar -n loc )e a emigra" #hiar i cei care -i cutaser sluEbe -n alte ri )in 2$ au fost )eterminai s se -ntoarc acas %entru a rs%un)e cererii )e noi construcii i )e servicii" Au sosit )e asemenea emigrani )in $uro%a #entral i )e $st" 0ac secole )e-a r,n)ul Irlan)a crease o cultur %ro%ice emigraiei nete9 la -nce%utul secolului [[ a aEuns s se confrunte cu aEustrile sociale i culturale aferente fenomenului imigraiei nete" Povestea )e succes irlan)e4 a fost %rivit -n anii 1''+ ca un e/em%lu al mo)ului -n care %olitica fiscal restrictiv %oate fi e/%ansionist9 -n esen %rintr-o Paglomerare? a investiiilor %rivate %e msura sc)erii ratelor )ob,n4ii o)at cu re)ucerea )atoriei guvernamentale" Aceasta -ns aEut mult o ar mic cu o %arte -nsemnat a )atoriei sale )einut )e strini -n ri av,n) cursuri )e schimb fle/ibile9 ca )e e/em%lu 8area 7ritanie i :2AO )ac lucrurile merg bine9 aEut )e asemenea ca ara s aib for )e munc mobil internaional" 0e%en)ena in)ustriei irlan)e4e )e firmele multinaionale ce e/%lorea4 o%ortuniti )e investiii ri)ic i -ntrebareaH nu cumva boomul investiional irlan)e4 s-a ba4at %rea mult %e genero4itatea strinilorR #e mai rm,ne celtic )in >tigrul celtic?R Investiiile %ot -ntr-a)evr -nceta atunci c,n) firmele multinaionale hotrsc s se e/tin) -n $uro%a #entral i )e $st sau -n Asia" @n aceste ri %oate fi )is%onibil munc i mai ieftin9 ta/e i reglementri la fel )e avantaEoase9 cel %uin -n ca4ul noilor state membre ale 2$" :uccesul irlan)e4 s-a %ro)us %e fon)ul unei creteri im%resionante a gra)ului )e )eschi)ere al economiei9 care a -nregistrat o restr,ngere -n (++19 )ei ten)ina nu fusese -nc rsturnat la nivelul anului (++5" $ste -ns )e remarcat c P17 nu a crescut -n aceeai msur ca PI7" 0at fiin) im%ortana com%aniilor strine multinaionale -n Irlan)a9 care au beneficiat )e ta/e foarte sc4ute asu%ra %rofiturilor9 o mare %arte a venitului generat )e %ro)ucia intern s-a -n)re%tat -n afara rii" 0e aceea9 msura )eschi)erii economiei ar fi i mai )ramatic )ac s-ar lua ca ba4 P17 -n loc )e PI7" :to%area creterii )eschi)erii )in anul (++1 a fost -ns asociat cu o sc)ere a creterii PI7 la rate mai sustenabile <)ei -nc )e invi)iat %entru alte economii ale 4onei euro=((" *atele inflaiei au fost mult mai -nalte -n Irlan)a )ec,t -n 4ona euro -n intervalul (+++(++39 )ar au sc4ut ulterior sub me)ia acestei 4one" @nainte )e i4bucnirea cri4ei financiare globale9 rata omaEului )in Irlan)a a fost cea mai sc4ut )in 2$9 guvernul continu,n) s se
((

0ate referitoare la creterea economic a Irlan)ei i gra)ul )e )eschi)ere al economiei se gsesc %e $urostat9 htt%HKKe%%"eurostat"ec"euro%a"euKcacheKITbM&66P27KQ:-31-11-((4K$1KQ:-31-11-((4-$1"P06

11!

Ileana Tache - Economie european

bucure )e sur%lusuri bugetare i )e cea mai mic )atorie guvernamental ca %rocent )in PI7 )in toat 2$" 0ac PI7 a crescut -n me)ie cu F -n %erioa)a 1''5-(++!9 activitatea economic s-a %rbuit %uternic o)at cu cri4a global9 PI7 sc4,n) cu %este 3F -n (++.9 a%roa%e cu !F -n (++' i a%ro/imativ cu 1F -n (+1+" Irlan)a a intrat -n recesiune -n (++. %entru %rima )at )u% mai bine )e o )eca)9 cu %rbuirea ulterioar a %ieelor imobiliar i a construciilor" Preurile locuinelor au crescut mai re%e)e -n )eca)a )e )inainte )e (++! )ec,t -n orice alt economie )e4voltat" 0e la a%ogeul -nregistrat -n (++!9 %reurile me)ii ale caselor au sc4ut cu 4!F" @n urma cola%sului sectorului construciilor i a restr,ngerii cheltuielilor )e consum i a investiiilor )e afaceri9 sectorul )e e/%ort9 )ominat )e com%anii multinaionale strine9 a )evenit o com%onent cheie a economiei irlan)e4e" Agricultura9 c,n)va sectorul cel mai im%ortant9 este acum %us -n umbr )e in)ustrie i servicii" @n anul (++. guvernul #oLen a trecut la garantarea tuturor )e%o4itelor bancare9 la reca%itali4area sistemului bancar i la fon)uri )e ca%ital %arial %ublice - ca rs%uns la recesiunea economic" @n anul (++'9 %rin %risma eforturilor continue )e stabili4are a sectorului bancar9 guvernul irlan)e4 a -nfiinat 1ational Asset 8anagement AcengC <1A8A= -n sco%ul achi4iionrii %ro%rietilor comerciale cu %robleme i al reali4rii )e -m%rumuturi )e )e4voltare )e la bncile irlan)e4e" #onfruntat cu venituri tot mai re)use i un )eficit bugetar e/%lo4iv9 guvernul irlan)e4 a intro)us -n (++' %rimul )intr-o serie )e bugete )raconice9 inclu4,n) tieri )e salarii %entru toi lucrtorii %ublici" Aceste msuri nu au fost -ns suficiente" @n (+1+ )eficitul bugetar a aEuns la 3(94F )in PI7 B cel mai mare )eficit )in lume ca %rocent )in PI79 )atorat -n %rinci%al s%riEinului guvernamental a)iional acor)at sectorului bancar" :%re sf,ritul anului (+1+ fostul guvern #oLen a angaEat un -m%rumut )e 11( miliar)e )olari )e la 2$ i 68I %entru a %utea s%ori -n continuare ca%itali4area sectorului bancar i a evita intrarea -n inca%acitate )e %lat %entru )atoria suveran" 0in martie (+11 noul guvern QennC a intensificat msurile )e austeritate %entru a %utea -n)e%lini intele )e )eficit cu%rinse -n %rogramul cu 2$ i 68I" Irlan)a a reali4at o cretere mo)erat )e 194F -n (+11 i a a)us )eficitul bugetar la '91F )in PI7" #u toate c re)resarea s-a -ncetinit -n (+1( )in cau4a unei cereri mai slabe )in %artea 2$ %entru e/%orturile irlan)e4e9 0ublinul a reuit s coboare )eficitul la a%ro/imativ .95F )in PI7" In)icatorii macroeconomici ai Irlan)ei %entru anul (+1( <valori estimate= sunt %re4entai -n Tabelul 3"5"("

Ta&el !.#.2 Irlanda 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#(3= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare
(3

+aloare a 1'195 miliar)e +9!F a 41"!++ Agricultur (F In)ustrie ('F

Loc ocupat la nivel mondial 5! 1!( (3 -

Paritatea %uterii )e cum%rare

11.

Ileana Tache - Economie european

:ervicii 'F Agricultur 119!F In)ustrie (.95 F :ervicii 5'9.F *ata omaEului 149 F 14( 7uget JenituriH a !195! miliar)e #heltuieliH a ..9'! miliar)e 0eficit bugetar - .95F )in PI7 1'! 0atorie %ublic 11.F )in PI7 1( *ata inflaiei 193F 1! :tructura in)ustrial Pro)use farmaceutice9 chimicale9 softLare i har)Lare %entru com%utere9 %ro)use alimentare9 bere9 buturi9 )is%o4itive me)icale" :ol) cont curent a 395 miliar)e 33 *e4erve valutare i )e aur a 19!+3 miliar)e 1(5 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml :tructura ocu%rii

5uvernele irlan)e4e au cutat i o unificare %anic cu nor)ul insulei i au coo%erat cu 8area 7ritanie -m%otriva gru%urilor teroriste" 2n aranEament )e %ace %entru Irlan)a )e 1or) este tre%tat im%lementat -n ciu)a unor )ificulti" @n (++ guvernele irlan)e4 i britanic au iniiat i au -nce%ut s im%lemente4e Acor)ul P:t" An)reLs?9 ba4,n)u-se %e Acor)ul P5oo) 6ri)aC? a%robat -n 1''."

0ANE2A.CA Av,n)u-i ca strmoi %e cute4torii viNingi i )evenin) o %utere nor)ic maEor9 )ane4ii au evoluat ca o naiune mo)ern i %ros%er ce %artici% la integrarea economic i %olitic euro%ean" Prin %o4iia sa la intrarea -n 8area 7altic9 0anemarca are o tra)iie istoric )e antre%o4it maritim B asemenea &lan)ei i 7elgiei )e nor)" :tr,mtoarea )ane4 a fost %entru con)uctorii rii9 secole )e-a r,n)ul9 o surs )e bogie %rovenit )in ta/ele vamale9 %,n c,n) %uterea naval britanic a im%us libertatea mrilor -n secolul al [I[-lea" #hiar i atunci9 rolul )e antre%o4it a continuat %,n -n momentul -n care Im%eriul 5erman a luat mare %arte )in regiunea :chlesLig-Dolstein i a construit Qiel #anal %entru a lega 8area 1or)ului )irect )e 8area 7altic %rin -ntreg teritoriul german" #u o %o%ulaie agricol %ros%er i bine e)ucat9 0anemarca a )evenit9 la sf,ritul secolului al [I[-lea9 o economie in)ustriali4at ba4at %e %rocesarea alimentelor )estinate e/%ortului" 7a4a in)ustrial a rii a -nce%ut s fie cl)it o)at cu restriciile comerciale )in anii 1'3+9 care i-au limitat accesul la %ro)usele in)ustriale )e im%ort i -n acelai tim% i-au re)us %ieele %entru e/%ortul alimentelor %rocesate" 0ar in)ustriali4area -n a)evratul sens al cuv,ntului nu a )emarat %,n -n anii 1' +" A%oi mo)ificrile structurale ra%i)e au )eterminat %robleme )e or)in social9 care au fost soluionate %rin e/tin)erea serviciilor )e bunstare social furni4ate )e ctre stat9 cu %reul creterii )atoriei %ublice" Atunci c,n) ocurile %etrolului )in anii 1'!+ au creat )eficite substaniale ale conturilor e/terne9 -n)atorarea e/tern s-a mrit i ea" 0iferite %olitici )e venit i scheme )e control al %reurilor au fost im%lementate )e guvernul social-)emocrat9 iar -n 1'!. 0anemarca s-a alturat :8$" #el )e al )oilea oc %etrolier a 11'

Ileana Tache - Economie european

)emonstrat -n final inutilitatea acestor abor)ri )e management al cererii %entru %robleme in,n) )e %artea )e ofert a economiei" ;omaEul i cheltuielile guvernamentale au crescut )in nou concomitent %e fon)ul stagnrii economiei" 0in se%tembrie 1'.( un guvern conservator a re)us %rogresiv cheltuielile guvernamentale9 a mrit im%o4itele i a sus%en)at in)e/area salariilor" Tre%tat9 com%etitivitatea 0anemarcei s-a -mbuntit9 aEung,n)u-se chiar la un sur%lus al e/%orturilor -n 1''+" 2n as%ect interesant al noului >boom? al e/%orturilor a fost im%ortana cresc,n) a comerului cu 5ermania i cea )escresc,n) cu 8area 7ritanie9 cu toat %re4ena lor comun -n valul )e e/tin)ere )in 1'!3" Astfel sur%lusul balanei comerciale )in 1''+ s-a )atorat creterii im%orturilor 5ermaniei )e $st )in 0anemarca9 ceea ce a re%re4entat un beneficiu )e %e urma reunificrii germane" @n ciu)a evi)entelor avantaEe )erivate )in %artici%area la %iaa unic euro%ean i )in legarea coroanei )e marca german9 %o%orul )ane4 a res%ins Tratatul )e la 8aastricht -n %rimul referen)um inut -n mai 1''(" @n cele )in urm9 )u% o intens cam%anie %ublicitar i re4ervele s%ecifice care au scutit 0anemarca )e %artici%area la 2niunea 8onetar $uro%ean i la anumite %reve)eri legate )e coo%erarea euro%ean -n )omeniul a%rrii9 Eustiie i afaceri interne9 Tratatul )e la 8aastricht a fost ratificat )e Parlamentul )ane4" #hiar -n con)iiile res%ingerii Tratatului 2$ i a%oi a a)o%trii mone)ei euro -n referen)umul )in se%tembrie (+++9 guvernul )ane4 i-a aliniat %olitica monetar la cea a 7ncii #entrale $uro%ene <7#$=" #ursul )e schimb al coroanei )ane4e cu mone)a euro este meninut -n marEe chiar mai -nguste )ec,t $*8(4 9 iar ratele )ob,n4ii sunt foarte a%ro%iate )e cele stabilite )e 7#$" P,n la )eclanarea cri4ei financiare globale9 0anemarca9 s%re )eosebire -ns )e rile 4onei euro9 a reuit s in )eficitul bugetar -n limitele Tratatului )e la 8aastricht9 -nregistr,n) chiar i sur%lusuri" ;i a reali4at aceasta %e fon)ul re)ucerii ratei omaEului la unul )intre cele mai sc4ute niveluri )in 2$" 5uvernul )ane4 a atins %erformanele amintite mai sus %rin reforme stan)ar) ale %ieei muncii9 )e genul celor a%licate )e &lan)a B i anume restricionarea genero4itii i )uratei aEutorului )e omaE9 -n %aralel cu s%orirea %osibilitilor )e ocu%are tem%orar" 0iminuarea im%o4itrii veniturilor )in munc i-au -ncuraEat )e asemenea %e )ane4i s intre i s rm,n mai mult -n ca)rul %o%ulaiei active" 0e la miElocul anilor 1'!+ ratele )e ocu%are au -nce%ut s creasc9 )e la mai %uin )e !5 F )in %o%ulaia a%t )e munc la %este .+F -n 1''+" 0ac agricultura i in)ustria au continuat s %iar) locuri )e munc9 sectorul construciilor9 finanele i serviciile au continuat s ofere ocu%are" 1ivelul -nalt al gra)ului )e ocu%are care a re4ultat a %ermis )ane4ilor s-i finane4e %rogramele lor generoase )e asisten social9 -ngriEire me)ical i %ensii" :uccesul guvernului -n a -nregistra sur%lusuri bugetare mo)erate9 -n contrast i4bitor cu e/%eriena rilor maEore )in 4ona euro9 a %ermis )e asemenea sc)erea ratei )ob,n4ii la obligaiunile guvernamentale sub cea )in 5ermania -n anul (++5" @n %re4ent9 0anemarca este o economie )e %ia mo)ern9 cu un sector agricol )e -nalt nivel tehnologic9 o in)ustrie avansat cu firme )e renume mon)ial -n )omeniul %ro)uselor farmaceutice9 al construciilor navale i energiei regenerabile i o )e%en)en ri)icat )e comerul e/terior" Princi%alii in)icatori macroeconomici ai 0anemarcei sunt %re4entai -n Tabelul 3"5"3"
Ta&el !.#.! 0anemarca 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#(5= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#=
(4 (5

+aloare a (+ miliar)e +9.F a 3!"+++

Loc ocupat la nivel mondial 54 1. 31

$/change *ate 8echanism <8ecanismul *atei )e :chimb=" Paritatea %uterii )e cum%rare

1(+

Ileana Tache - Economie european

Agricultur 193F In)ustrie ((93F :ervicii ! 95F :tructura ocu%rii Agricultur (9 F In)ustrie (+93F :ervicii !!91F *ata omaEului 91F 5 7uget JenituriH a 1. 93 miliar)e #heltuieliH a 1'(9. miliar)e 0eficit bugetar - (F )in PI7 !! 0atorie %ublic 4 9 F )in PI7 4 *ata inflaiei (9.F 53 :tructura in)ustrial 6ier9 oel9 metale neferoase9 chimicale9 %rocesare alimente9 maini i echi%ament )e trans%ort9 te/tile i -mbrcminte9 electronice9 construcii9 mobil i alte %ro)use )in lemn9 construcii navale9 mori )e v,nt9 %ro)use farmaceutice9 echi%ament me)ical" :ol) cont curent a ((9+. miliar)e 1' *e4erve valutare i )e aur a .59+5 miliar)e ( Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

PI7 B structura %e sectoare

0ane4ii se bucur )e unul )in cele mai -nalte stan)ar)e )e via )in lume iar economia rii este caracteri4at %rin msuri guvernamentale e/tinse )e bunstare social i %rintr-o )istribuie echitabil a veniturilor" 0anemarca este un e/%ortator net )e alimente i energie i se bucur )e un confortabil sur%lus al balanei )e %li9 )ar este )e%en)ent )e im%orturile )e materii %rime %entru sectorul in)ustrial" @n ca)rul 2$9 se afl %rintre cei mai %uternici susintori ai liberali4rii comerului" 0u% a lung cretere ba4at %e consum9 economia 0anemarcei a -nce%ut s -i -ncetineasc ritmul -n (++! o)at cu sf,ritul unui boom imobiliar" Preurile locuinelor au sc4ut substanial -n anii (++.-(++' i9 )u% o scurt revenire -n (+1+9 i-au continuat )eclinul -n (+119 )ei -ntr-un ritm mai re)us" #ri4a financiar global a e/acerbat aceast sc)ere ciclic %rin costuri s%orite )e -m%rumutare a banilor i %rin )iminuarea cererii )e e/%ort9 a -ncre)erii consumatorilor i a investiiilor" Astfel9 PI7 real a sc4ut cu +9.F -n (++. i cu 59.F -n (++'" 0anemarca a -nregistrat o mo)est re)resare -n anul (+1+ %rin creterea PI7 real cu 193F9 -n %arte )atorit creterii cheltuielilor guvernamentale" 0ar ara a e/%erimentat o recesiune tehnic s%re sf,ritul anului (+1+ i -nce%utul anului (+11" 1ivelul tra)iional sc4ut al omaEului a urcat brusc )in cau4a recesiunii i a rmas la a%ro/imativ F -n anii (+1+ i (+119 re%re4ent,n) astfel cam (K3 )in me)ia 2$" 2n )eclin %ronunat al ra%ortului )intre salariai i %ensionari va constitui o %rovocare maEor %e termen lung" 0anemarca a reuit s menin un sntos sur%lus bugetar ani )e-a r,n)ul %,n -n (++.9 )ar acesta s-a transformat -n )eficit -n anul (++'" @n ciu)a )eficitelor9 noua coaliie )e guvernare a %rogramat un mo)est stimul al economiei %entru (+1(" &ricum9 %o4iia fiscal a 0anemarcei rm,ne %rintre cele mai soli)e )in 2$" 0ei a -n)e%linit anterior criteriile nominale )e convergen9 0anemarca a hotr,t s nu treac la mone)a unic euro%ean" #oroana )ane4 a rmas totui ra%ortat la euro ca mone) ancor"

1(1

Ileana Tache - Economie european

0anemarca a )einut %ree)inia 2$ -n semestrul I al anului (+1(9 %rioritile sale inclu4,n) %romovarea unei $uro%e res%onsabile9 )inamice9 sigure i ecologice9 %e fon)ul eforturilor )e scoatere a acesteia )in cri4a economic a 4onei euro"

!.( 1.ECIA Istoria antic a 5reciei9 cultura unic i locaia strategic la ca%tul estic al 8rii 8e)iterane i la ieirea su)ic a 8rii 1egre au fcut viaa sa %olitic e/trem )e turbulent" La -nce%utul secolului al [I[-lea $uro%a &cci)ental a luat act )e -ncercrile 5reciei )e a se )es%rin)e )e )ominaia Im%eriului &toman i )e aceea a susinut r4boiul su )e in)e%en)en -nce%ut -n 1.(1" Acesta este c,tigat -n anul 1.3+" 0e atunci9 5recia i-a e/tins tre%tat teritoriul9 )e obicei %rin cuceriri ale insulelor -nvecinate <maEoritatea cu %o%ulaie vorbitoare )e limba greac=9 )ar -ntot)eauna cu consimm,ntul marilor %uteri )in $uro%a" @n cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 5recia a fost mai -nt,i inva)at )e Italia <1'4+= iar a%oi ocu%at )e 5ermania <1'41-1'44=" La sf,ritul r4boiului9 tru%ele britanice i forele )e re4isten greceti9 con)use )e comuniti <$LA:= au contribuit la -n)e%rtarea tru%elor germane -n octombrie 1'44" A i4bucnit a%oi un conflict armat -ntre tru%ele britanice i forele $LA:9 8area 7ritanie -nving,n) i restaur,n) monarhia constituional )e )inainte )e r4boi" Inca%abil s fac fa cheltuielilor )e a%rare a 5reciei -n 1'4!9 8area 7ritanie a a%elat la aEutorul :2A" :-a aEuns astfel la 0octrina Truman9 care a iniiat strategia american %e termen lung )e acor)are a s%riEinului militar %entru contracararea -ncercrii comunitilor )e a %relua %uterea -n $uro%a &cci)ental" 0in aceast %ers%ectiv9 aEutorul Planului 8arshall a constituit su%ortul economic necesar %entru a %ermite legitimarea %ostbelic a guvernelor non-comuniste )u% e/ilul lor )in tim%ul ocu%aiei na4iste" @n anul 1'5( 5recia a intrat -n 1AT&" #hiar i -n con)iiile ra%i)ei reconstrucii a infrastructurii )istruse9 -n s%ecial #analul #orint i )iferitele faciliti %ortuare9 sistemul %olitic al 5reciei a rmas sub agitaie" 8onarhia sa )ove)it tot mai ne%o%ular -n r,n)ul %o%ulaiei9 ceea ce a )us la ri)icarea %arti)elor socialiste" 6ie regele fie o PEunta? militar -ncercau s )emobili4e4e guvernul ales9 %rovoc,n) o%o4iia i mai hotr,t a %o%ulaiei" @n vreme ce restul $uro%ei se bucura )e e%oca )e aur a anilor 1'5+1'!39 5recia era rvit )e )is%ute %olitice i )e cheltuieli militare e/cesive" @ntre reglementrile re%resive ale vieii economice im%use )e )ictatura militar sau )e monarhie c,n) se aflau la %utere i cheltuielile e/agerate %e subvenii sociale instituite )e socialiti c,n) le venea lor r,n)ul la guvernare9 5recia a reuit s reali4e4e ritmuri re4onabile )e cretere9 )ar -nsoite )e o inegalitate social tot mai accentuat" @n final9 Eunta militar care con)usese )in 1' ! %,n -n 1'!3 a fost )iscre)itat %entru eecul su -n a -ncor%ora #i%rul -n 5recia9 eec at,t )e crunt -nc,t s-a aEuns la ocu%area turc a %rii nor)ice a insulei9 )in 1'!4 i %,n -n %re4ent" 0in 1'!49 c,n) au loc alegeri )emocratice9 5recia )evine o )emocraie %arlamentar" Politicile sale economice au fost similare cu cele ale Irlan)ei -n %rivina -ncercrii )e a reali4a o in)ustriali4are care s su%lineasc im%orturile i s asigure auto-suficiena9 )ar aceste %olitici au fost la fel )e ineficiente" Av,n) -ns un guvern )emocratic9 5recia era acum eligibil %entru a )eveni un stat membru al #$$9 ceea ce i-ar fi conferit accesul la resursele rilor occi)entale mult mai bogate" 0in %ers%ectiva #$$9 motivaia a)miterii 5reciei -n 1'.1 a fost legat )e acor)area su%ortului economic al $uro%ei )emocratice %entru )escuraEarea oricrei -ncercri )e

1((

Ileana Tache - Economie european

revenire a )ictaturii militare" 0in nefericire %entru )e4voltarea economic a 5reciei -n urmtoarele )ou )eca)e9 elita %olitic a rs%uns a%roa%e -n acelai mo) ca Italia )e :u)" 5eneroasele subvenii i %rotecia agricol oferit )e #$$ au fost )irecionate )e guvernele socialiste ca favoruri %olitice i nu ca stimulente ale %romovrii creterii economice i eficienei" 0ac9 )e e/em%lu9 %erformana Irlan)ei a fost slab %entru c nu a reuit s obin re4ultate mai bune )ec,t rile mai bogate )in 2$ %,n -n anii 1''+9 %erformana 5reciei %,n -n (+++ a fost )e-a )re%tul trist %entru c ea nu a reuit nici sa in %asul cu celelalte ri euro%ene" 1umai -n 1'' a a%rut %romisiunea im%lementrii unor %olitici economice mai sntoase care s revigore4e creterea economiei" @n (++1 5recia va )eveni cea )ea )ous%re4ecea membr a 2$8" 5recia a beneficiat )e %e urma 6on)urilor )e #oe4iune tot mai -nsemnate stabilite )u% a)erarea Austriei9 6inlan)ei i :ue)iei -n 1''59 )ar sectorul su agricol s-a confruntat cu o nou %rovocare la reforma PA# )in 1''(" $ste a)evrat c fermierii greci au %ros%erat )in subveniile acor)ate sub forma su%ortului %reurilor9 iar s%ecialitile )in msline9 fructe i legume me)iteraneene au continuat s se bucure )e o e/celent %ia -n 2$" 0ar 5recia nu a mai %utut continua im%ortul )e %ro)use animale ieftine )in sursele sale tra)iionale a%arin,n) ba4inului me)iteranean )in cau4a restriciilor cantitative ale 2$ asu%ra im%orturilor )in ri tere" Preurile crescute ale crnii i ale %ro)uselor alimentare im%ortate acum )in statele membre ale 2$ au contribuit la transformarea sur%lusului net al comerului agricol al 5reciei cu 2$ -ntr-un )eficit net" 5recii au continuat s -nregistre4e un )eficit al comerului agricol cu %artenerii tra)iionali9 astfel c9 )e la avantaEul com%arativ -n agricultur au aEuns acum la un )e4avantaE com%arativ relativ" Aceast anomalie era )esigur re4ultatul structurii )e %re ra)ical schimbate )atorate intrrii 5reciei -n 2$( " 8ai ru9 situaia economic -mbuntit a fermierilor greci %rin mutarea %ro)uciei -n )omeniul gr,nelor <mai %uternic subvenionate= a -nt,r4iat mo)ificrile structurale )in economia 5reciei B foarte necesare %entru a genera creteri )e %ro)uctivitate" Politicile )e orientare socialist a%robate )e electorat -n guvernri )e-a r,n)ul au s%riEinit -ns ocu%area -n in)ustriile )e stat sau subvenionate )e stat" 5recia a aEuns9 alturi )e :%ania9 o ar cu rate ale omaEului %ersistent -nalte B re4ultat combinat al restriciilor im%use firmelor %rivate -n %rivina %osibilitii )esfacerii contractului )e munc al angaEailor <)uc,n) -n %rimul r,n) la reticena -n a face noi angaEri= i al generoaselor aEutoare )e omaE" 5uvernul grec a finanat aceste aEutoare %rintr-o %olitic monetar e/%ansionist a bncii centrale9 aflate mult sub controlul guvernului" 0re%t consecin9 inflaia s-a situat mult %este nivelul )in celelalte ri ale 2$9 ceea ce a meninut 5recia -n afara $*89 chiar )ac )rahma trebuia inclus -n $#2 %entru contabilitatea )istribuirii fon)urilor 2$" @n tim%ul ocurilor %etrolului )in anii 1'!+ rata inflaiei -n 5recia a fost cea mai ri)icat )in r,n)ul rilor mai srace viitoare membre ale 2$" 1umai Portugalia a mai -nregistrat rate e/cesive ale inflaiei ca rs%uns la ocurile ofertei ce au lovit rile euro%ene -n )eca)a 1'!41'.4" 0ar angaEarea Portugaliei -n :8$ -n anul 1''( a cobor,t rata inflaiei aici la nivelul celorlalte ri )in :8$ -n 1'' 9 -n tim% ce 5recia a rmas -n afar %,n la sf,ritul lui 1'''" 0in anul (+++ inflaia -n 5recia a atins -n cele )in urm ratele sc4ute )in restul $uro%ei me)iteraneene9 -n beneficiul economiei %rivate i al guvernului B la %lata )ob,n4ii ctre )eintorii )e obligaiuni" ;omaEul9 aa cum s-a artat mai sus9 nu a rs%uns %e )e%lin con)iiilor climatului economic -mbuntit %entru sectorul %rivat9 )ate fiin) restriciile )e %e %iaa muncii" @n (++ 9 )in cau4a li%sei reformelor structurale ale %ieei muncii9 economia greceasc nu a )emonstrat un Ptra)e-off? continuu -ntre omaE i inflaie" Problema este c %rivati4area -ntre%rin)erilor )e stat )uce la sur%lusuri )e for )e munc e alimentea4 rata omaEului" :umele -ncasate )e guvern au
(

& situaie similar a a%rut i -n rile -n tran4iie )in $uro%a #entral i )e $st -n )ecursul %rimei )eca)e a comerului lor cu 2$"

1(3

Ileana Tache - Economie european

%ot fi utili4ate %entru sc)erea nivelului )atoriei guvernamentale9 ceea ce contribuie la sc)erea >service?-ului )atoriei mai mult )ec,t )eclinul substanial creat )e )iminuarea ratelor )ob,n4ii asu%ra noii )atorii guvernamentale create %rin alturarea la 4ona euro" 0urata acestei sc)eri a >service?-ului )atoriei a )e%ins -ns )e mo)ul -n care guvernul a %utut re)uce cheltuielile %entru aEutoarele cresc,n)e )e omaE i %entru %lata %ensiei antici%ate acor)ate muncitorilor )is%onibili4ai %rin %rivati4ri" @n aceast %rivin9 este instructiv o com%araie cu Portugalia9 care a intrat -n :8$ cu . ani mai )evreme )ec,t 5recia i a reuit acest lucru %rintr-o %rivati4are e/tensiv9 )ar fr reforme ale %ieei muncii <foarte asemntor cu ca4ul 5reciei=" *e4ultatul a fost aa cum era )e ate%tat9 o cretere tot mai %ronunat a omaEului i %ermanenta %resiune asu%ra finanelor %ublice" @n %re4ent9 5recia are o economie ca%italist cu un sector %ublic )e a%ro/imativ 4+F )in PI7 i cu un PI7 %er ca%ita re%re4ent,n) (K3 )in cel al economiilor celor mai )e4voltate )in 4ona euro" Turismul furni4ea4 15F )in PI7" Imigranii alctuiesc a%roa%e 1K5 )in fora )e munc9 fiin) ocu%ai -n %rinci%al -n agricultur sau )ein,n) sluEbe necalificate" 5recia este -n continuare un beneficiar maEor al aEutoarelor 2$9 egale cu 393F )in PI7-ul anual" $conomia greceasc a crescut -ntr-un ritm )e a%ro/imativ 4F %e an -ntre (++3 i (++!9 )atorit9 %e )e %arte9 cheltuielilor )e infrastructur %rileEuite )e 3ocurile &lim%ice )e la Atena )in (++49 iar %e )e alt %arte )is%onibilitii cresc,n)e a cre)itului9 care a susinut niveluri recor) ale cheltuielilor )e consum" $conomia a intrat -ns -n recesiune ca urmare a cri4ei financiare globale9 a -ns%ririi con)iiilor )e cre)itare i a eecului Atenei -n a re4olva )eficitul bugetar )in ce -n ce mai mare" $conomia s-a contractat cu (93F -n (++'9 cu 395F -n (+1+9 cu 9'F -n (+11 i cu F -n (+1(" <ve4i Tabelul 3" "19 care %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici %e anul (+1( B valori estimate=" 5recia a -nclcat Pactul )e #retere i :tabilitate al 2$ -n ceea ce %rivete criteriul )eficitului bugetar <sub 3F )in PI7=-n toat %erioa)a cu%rins -ntre (++1 i (++ 9 )ar a reuit s res%ecte acest criteriu -n anii (++!-(++." @n (++' -ns )eficitul a aEuns la 15F )in PI7" 8surile )e austeritate au a)us )eficitul la a%ro/imativ .F )in PI7 @1 (+1(" 6inanele %ublice -n %roces )e )eteriorare9 statisticile ine/acte i incorect ra%ortate9 ca i reformele ne%erformante au )eterminat ageniile maEore )e rating s coboare %o4iia internaional a 5reciei s%re sf,ritul anului (++'9 ara aEung,n) astfel -n cri4 financiar" :ub %resiunea intens e/ercitat )e 2$ i )e %artici%anii la %iaa internaional9 guvernul a a)o%tat un %rogram )e austeritate %e termen me)iu ce inclu)e re)ucerea cheltuielilor guvernamentale9 )iminuarea eva4iunii fiscale9 revi4uirea sistemelor )e %ensii i )e sntate9 %recum i reforma %ieei muncii i a bunurilor" Atena se confrunt cu %rovocri %e termen lung )in cau4a reformelor ne%o%ulare9 care au generat %uternice reacii )in %artea sin)icatelor i a %ublicului larg" @n a%rilie (+1+ o agenie maEor )e rating al cre)itului a atribuit )atoriei 5reciei cea mai sc4ut evaluare %osibil" Tot -n anul (+1+9 %ers%ectiva unei intrri a 5reciei -n inca%acitate )e %lat a )atoriei sale )enominate -n euro a creat tensiuni severe -n ca)rul 4onei euro9 %un,n)u-se %roblema )ac o ar %oate -n mo) voluntar s renune la mone)a unic sau s fie e/clus )in uniunea monetar" @n mai (+1+9 68I i guvernele )in 4ona euro au acor)at 5reciei -m%rumuturi )e urgen %e termen scurt i me)iu -n valoare )e 14! miliar)e )olari9 aa -nc,t ara s -i %oat rambursa )atoria ctre cre)itori" #a urmare a celui mai mare >bailout? o%erat vreo)at9 guvernul a anunat restr,ngeri ale cheltuielilor i creteri )e ta/e totali4,n) 4+ miliar)e )olari )e-a lungul a 3 ani9 %e l,ng severele msuri )e austeritate )eEa luate" 5recia a lu%tat s -n)e%lineasc sarcinile %e (+1+ stabilite )e 2$ i 68I9 -n s%ecial )u% ce $urostat a revi4uit -n sus cifrele )eficitului i )atoriei %entru anii (++' i (+1+" Li)erii euro%eni i 68I au convenit -n octombrie (+11 s ofere Atenei un al )oilea %achet )e >bailout? -n sum )e 1 ' miliar)e )olari" @n schimbul acestui al )oilea -m%rumut 5recia s-a 1(4

Ileana Tache - Economie european

angaEat s intro)uc msuri su%limentare )e austeritate cumul,n) !9. miliar)e )olari -n %erioa)a (+13-(+15" Aceste e/treme constr,ngeri %relungesc -ns recesiunea economic -n 5recia i re)uc -ncasrile )in ta/e" #re)itorii 5reciei %resea4 Atena s -i -mbunteasc sistemul )e colectare a ta/elor9 s %rivati4e4e -ntre%rin)erile )e stat i s in -n fr,u cheltuielile sociale" 8uli investitori se -n)oiesc c 5recia -i va %utea susine eforturile fiscale -n faa unei %ers%ective economice sumbre9 a nemulumirilor %ublice i a instabilitii %olitice"
Ta&el !.(.1 1recia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a (.+9. miliar)e 4 - F (14 a (1"1++ 5 Agricultur (F In)ustrie ('F :ervicii 'F :tructura ocu%rii Agricultur 1(94F In)ustrie ((94 F :ervicii 591F *ata omaEului (494F 1!1 7uget JenituriH a 1+.9! miliar)e #heltuieliH a1(. miliar)e 0eficit bugetar - !9 F )in PI7 1'1 0atorie %ublic 1 193F )in PI7 3 *ata inflaiei 191F 11 :tructura in)ustrial Turism9 %rocesare alimente i tutun9 te/tile9 chimicale9 %ro)use metalice9 minerit9 %etrol" :ol) cont curent - a 1 9 . miliar)e 1!' *e4erve valutare i )e aur a 9' miliar)e .1 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#(!= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

!.$ /)ANIA II ),.T"1ALIA

/)ANIA Puternicul im%eriu s%aniol al secolelor [JI i [JII a ce)at a%oi Angliei controlul asu%ra mrilor" $ecul ulterior -n a -mbria mercantilismul i revoluia in)ustrial a )eterminat c)erea rii -n urma 8arii 7ritanii9 a 6ranei i a 5ermaniei -n ceea ce %rivete %uterea economic i %olitic" :%ania a rmas neutr -n cele )ou r4boaie mon)iale9 )ar a avut )e suferit )in cau4a unui )evastator r4boi civil <1'3 -1'3'=" & tran4iie %anic s%re )emocraie )u% moartea )ictatorului 6rancisco 6ranco -n 1'!5 i o ra%i) mo)erni4are economic <:%ania a a)erat la 2$ -n 1'. = au conferit :%aniei %osibilitatea reali4rii unei economii )inamice i cu un ritm ascen)ent9 fc,n)-o -n acelai tim% un cam%ion global al libertii i )re%turilor omului"
(!

Paritatea %uterii )e cum%rare

1(5

Ileana Tache - Economie european

Preocu%area %rinci%al a guvernului -n viitorul ime)iat va fi soluionarea severei recesiuni economice )eclanate la miElocul anului (++." :%ania9 -m%reun cu cealalt ar iberic9 Portugalia9 a fost marcat )e )ictatura fascist tim% )e trei4eci )e ani )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial" 0ei ambele ri au fost neutre -n tim%ul r4boiului9 Portugalia a beneficiat )e Planul 8arshall iar :%ania nu" 0in raiuni strategice <acces la Atlanticul )e :u) )in A4ore ctre 7ra4ilia= i consi)eraii %olitice interne <relaii mercantile )e lung )urat cu 8area 7ritanie i :2A=9 Portugalia s-a -nclinat ctre %uterile aliate" :%ania9 %e )e alt %arte9 se alturase na4itilor" 5eneralul 6ranco i %arti)ul su <6alange= au -nvins -n r4boiul civil s%aniol )in anii 1'3+ numai )atorit aEutorului militar i consilierii acor)ate )e 5ermania i Italia9 ambele )e orientare fascist" 0ar ambele ri au urmat %olitici economice autarhice B ca un cores%on)ent al i4olrii lor %olitice fa )e restul $uro%ei a)o%tate )u% victoria aliailor )in al )oilea r4boi mon)ial" Politicile Portugaliei au fost mai %line )e succes )ec,t ale :%aniei9 %robabil %entru c sfera sa economic era mult mai larg" Portugalia i-a meninut controlul asu%ra coloniilor )in Africa bogate -n resurse <Angola -n vest i 8o4ambicul -n est= i asu%ra avan%osturilor )e antre%o4ite )in In)ia <5oa= i #hina <8acao= %,n %e la -nce%utul anilor 1'!+9 %str,n) )e asemenea relaii comerciale intensive cu 7ra4ilia" :%ania -ns %ier)use ultimele colonii )e %este mri -n urma r4boiului s%aniol-american )in 1.'.9 iar 8e/icul i Argentina <%arteneri comerciali naturali ai :%aniei= erau %e acea vreme la fel )e angaEate ctre reali4area unei economii auto-suficiente" @n %rimii ani si reconstruciei %ostbelice :%ania a %utut )eschi)e comerul cu restul rilor occi)entale9 relaiile )erul,n)u-se %rin 2niunea $uro%ean )e Pli" 0ei ostraci4at %olitic9 :%ania a reuit s restabileasc relaii economice cu $uro%a &cci)ental9 mai -nt,i %rin )e4voltarea comerului bilateral cu 6rana9 Italian i 8area 7ritanie iar a%oi -n mo) in)irect %rin intensificarea comerului cu :2A B toate acestea av,n) loc -n con)iiile e/clu)erii )in Planul 8arshall i mai t,r4iu )in 2niunea $uro%ean )e Pli" I4olarea )e eforturile )e reconstrucie )in restul $uro%ei au )us economia s%aniol la stagnare s%re sf,ritul anilor 1'4+" :-au )e%us eforturi mari %entru asigurarea auto-suficienei -n %ro)ucia )e gr,u -n sco%ul minimi4rii nevoii )e im%orturi" AranEamente )in ce -n ce mai com%licate )e cursuri multi%le )e schimb au fost im%use asu%ra im%orturilor a)-hoc i a cotelor )e e/%ort" Acestea inteau s aco%ere li%sa schimburilor e/terne i )ificultatea )e a le )ob,n)i -n conte/tul noului sistem internaional financiar i comercial care se cl)ea -n $uro%a" Autarhia i i4olarea %olitic a :%aniei au 4)rnicit orice %osibilitate )e cretere economic" 0ar9 cu s%riEinul :2A9 :%ania a -nce%ut s-i schimbe %olitica )in 1'539 c,n) a sosit aEutorul militar american" Practic9 %artenerii comerciali maEori erau rile membre ale &$$#" #hiar )ac toate aceste ri res%ingeau regimul lui 6ranco )in %unct )e ve)ere %olitic9 6rana9 Italia i 8area 7ritanie au gsit avantaEos s im%orte %ro)use alimentare me)iteraneene i materii %rime strategice )intr-o ar -nvecinat care nu cerea )olari -n schimb9 ci %artici%a la sistemul euro%ean )e %li" #u toate c Argentina era o im%ortant furni4oare a im%orturilor :%aniei <-n s%ecial )e cereale i carne )e vit=9 rolul su )evenea tot mai ne-nsemnat9 )is%r,n) a%roa%e cu totul %rin 1'5+9 chiar c,n) a%ro%ierea )intre %ree)intele argentinian Perkn i 6ranco se afla la a%ogeu" #omerul cu :2A s-a am%lificat )u% acor)ul )in 1'539 c,n) aEutorul militar american a -nce%ut s vin -n schimbul accesului la ba4ele aeriene i navale )in :%ania" & anumit -mbuntire s-a simit -n economia s%aniol %e la -nce%utul anilor 1'5+9 )ar se %are c aceasta s-a )atorat -n %rinci%al aEutorului american" AEutorului americanilor li se %oate atribui %osibilitatea continurii %oliticii autarhice a lui 6ranco9 aa cum tot ba4ele militare americane )in 5recia au oferit un su%ort %relungit acelei )ictaturi" 0ar9 la fel ca i -n 5recia9 aEutorul american a aEuns la sf,ritul anilor 1'5+ la niveluri mai mici" @ntre tim%9 -ncercrile s%aniole )e in)ustriali4are9 sub stricta su%raveghere a guvernului central9 au )us la )eficite 1(

Ileana Tache - Economie european

comerciale tot mai mari" Aceasta a %us %resiuni cresc,n)e asu%ra re4ervelor bncii centrale9 ceea a afectat -ntreaga strategie economic a rii" 5uvernul a reacionat %rintr-o rsucire im%resionant a %oliticii economice -n 1'5'" Aceasta -i %ro%unea s )eschi) economia ctre restul $uro%ei %rin re)ucerea barierelor aflate -n calea comerului9 a migraiei i a micrilor )e ca%ital9 %e fon)ul -ntririi %uterii %olitice a regimului <%rin meninerea unor controale stricte asu%ra sistemului )e im%o4itare9 a %ieei muncii i a sectorului financiar=" :tabilitatea %olitic a :%aniei )e%in)ea )e %rogresul economic9 iar acesta trebuia reali4at %rin intensificarea relaiilor economice cu $uro%a &cci)ental" $/clus -n mo) )eliberat at,t )in #$$ c,t i )in $6TA la formarea acestora9 :%ania i-a formulat rs%unsul %articularH )e4voltarea %oliticii )e )eschi)ere <apertura= -n 1'5' i acce%tarea -n &$#0 -n 1' +9 aceast organi4aie fiin) succesoarea &$$#" @nce%,n) )in 1' + :%ania s-a -nca)rat -n e%oca )e aur general a creterii economice e/%erimentate )e rile &$#09 su%ort,n) -n acelai tim% tensiunile sociale i %olitice create )e ra%i)ele schimbri structurale" In)ustriali4area a )us la un )eclin %ronunat al forei )e munc utili4ate -n sectorul agricol i al %o%ulaiei rurale" A%oi9 moartea lui 6ranco )in 1'!5 a -nsemnat o im%ortant cotitur %olitic su%ra%us e/act %este %rimul oc al %etrolului ce a a)us un a)evrat )e4astru economic -n lumea in)ustriali4at" *egimul %olitic )e )u% moartea lui 6ranco a fost o monarhie constituional combinat cu )emocraia %arlamentar" 6ranco chiar lsase %lanuri )e restaurare )u% moartea sa a succesorului )inastiei )e 7ourbon9 3uan #arlos I" @ntre tim%9 elita intelectual i %olitic a :%aniei9 aflat -n e/il )u% -ncheierea r4boiului civil )in 1'3'9 s-a -ntors %entru a instaura funcionarea unei )emocraii %arlamentare9" *elaia %anic i simbiotic )intre cele )ou forme )e guvernm,nt <care e/ist -n at,tea alte state euro%ene= a fost %ecetluit %rin aciunea )ramatic a regelui )in februarie 1'.1" La televi4iunea naional el a -mbrcat uniforma9 a mrluit )e unul singur -n #ortes <a)unarea legislativ=9 un)e sol)aii rebeli -l aveau -n btaia %utii %e ostaticul legislaturii9 or)on,n) rebelilor s lase Eos armele B un gest clasic al eroismului s%aniol care va marcat simultan legitimitatea monarhiei i a %arlamentului" ;ocurile %etroliere i incertitu)inea %olitic a %erioa)ei )e tran4iie cu%rinse -ntre 1'!4 i 1'.1 )evastase ba4a in)ustrial creat -n tim%ul eta%ei )e miracol economic" $lementele sale cheie B fierul9 oelul9 construciile navale i cimentul B erau toate mari consumatoare )e energie9 astfel c s-au aflat )in %lin afectate )e cri4a %etrolului" 1esigurana %olitic a fcut )ificil luarea unor msuri ferme )e reme)iere a situaiei9 cum ar fi liberali4area %reurilor energiei -n sco%ul reali4rii unei realocri a resurselor" #u toate acestea9 creterea economic general a fost susinut )e %ros%eritatea agriculturii i )e creterea %reurilor bunurilor )e consum9 )e )e4voltarea sectorului serviciilor9 ca i )e -ntoarcerea acas at,t a e/ilailor c,t i a muncitorilor s%anioli ce lucraser -n strintate" $migranii -ntori -n ar a)uceau cu ei flu/uri -nsemnate )e ca%ital re%atriat9 at,t financiar c,t i uman" Aceasta a contribuit la finanarea )eficitelor )e im%ort create )e ocurile %etroliere" @n mo) ironic i neate%tat9 ocurile %etrolului i cele %olitice )in anii 1'!+ au im%ulsionat -ntr-o anumit msur re)resarea :%aniei" #reterea in)ustrial a fost reluat -n anii 1'.+ c,n) situaia %olitic s-a stabili4at sub un guvern socialist" Totui rata ri)icat a omaEului instalat -n )eca)a anterioar a rmas neclintit9 -nregistr,n) cel mai -nalt nivel )in rile $uro%ei &cci)entale" 0in cau4a re4istenei %olitice a 6ranei i a Italiei9 intrarea :%aniei -n #$$ s-a am,nat %,n -n 1'. i chiar termenii )e a)erare au fost neobinuit )e severi" Accesul )e%lin la Piaa #omun urma s fie acor)at numai )u% ! ani iar %artici%area la %olitica agricol comun %entru -ntreaga agricultur s%aniol a fost %rogramat )u% o %erioa) )e 1+ )e ani" 1umai tre%tat :%ania a reuit s se )es%rin) )e reeaua )e reglementri restrictive care funcionase -n beneficiul )ictaturii lui 6ranco" Privin) -n retros%ectiv9 ,nirile intermitente )e cretere i schimbare structural )emarate -n 1' + se )atoraser mai mult iniiativelor controlate )e stat )ec,t -mbririi %ieelor libere" 1(!

Ileana Tache - Economie european

0ac com%arm :%ania cu Portugalia -n toat %erioa)a )e cretere ba4at %e e/%orturi cu%rins -ntre 1' + i (++59 se remarc fa%tul c9 la -nce%utul secolului [[I9 %rogresul continuu al :%aniei -n ceea ce %rivete liberali4area economic a %lasat-o -naintea vecinei sale iberice" #ea mai tim%urie i4bucnire )e cretere a :%aniei9 s%re )eosebire )e Portugalia9 a fost )irecionat mai mult ctre sectorul )e %ro)ucie i cel al serviciilor" *atele investiiilor au crescut o)at cu e/%ansiunea comerului9 )ar o %ro%orie mai mare )in aceste investiii au mers ctre sectoarele )e e/%ort aflate -n e/%ansiune i mai %uin ctre sectorul imobiliar" 1oua tehnologie -ncor%orat -n formarea ca%italului a -nsemnat c a%ro/imativ +F )in creterea %ro)uciei a %rovenit )in s%orirea %ro)uctivitii mai )egrab )ec,t )in s%orirea cantitii )e munc i ca%ital" 0re%t re4ultat9 transformarea structural a economiei s%aniole a fost foarte am%l" &cu%area -n agricultur a sc4ut )e la %este 4+F )in totalul forei )e munc la sub (5F" 0ou milioane )e lucrtori au %rsit agricultura -n cei 4ece ani cu%rini -ntre 1' 1 i 1'!+" Aceasta a furni4at o ofert )e munc elastic %entru sectoarele serviciilor in)ustriale9 urbane i )e construcii9 ca i un flu/ constant )e muncitori emigrani ctre 6rana9 $lveia i 7elgia" 0ar un %rocent relativ mic )in fora )e munc s-a -n)re%tat ctre in)ustrie9 )in cau4a meninerii controalelor restrictive )in acest )omeniu" Trimiterile )e bani )in strintate s-au -nmulit9 la fel i c,tigurile )in e/%orturi9 ceea ce a im%ulsionat im%orturile <%e fon)ul meninerii balanei comerciale a%roa%e -n echilibru=9 )ei )eficitele sol)ului curent i-au fcut a%ariia mai frecvent ctre sf,ritul %erioa)ei" @ntre tim%9 inflaia a fost inut relativ sub control9 mai ales )atorit con)iiilor im%use )e 68I -n )evalori4area )in 1' ! a mone)ei naionale %eseta" @n acest moment9 un )olar a fost schimbat cu !+ %esetas fa )e + %esetas -n 1'5'9 fiin) eliminate acum i controalele asu%ra schimbului valutar i cursurile )e schimb multi%le" 7ugetul guvernamental a aEuns c,t )e c,t -n echilibru fa )e situaia )eficitelor cronice -nregistrate anterior" @n 1'!3 %rogresele reali4ate -n sectorul e/tern i cel al %o4iiei fiscale a guvernului central erau at,t )e -nsemnate -nc,t a fost acor)at 7ncii :%aniei9 %entru %rima )at9 )e%lin autoritate -n a)ministrarea re4ervelor valutare ale rii" Astfel9 mult -nainte )e formarea :8$ )e ctre rile 2$ cu sco%ul conferirii in)e%en)enei )e facto a bncilor lor centrale fa )e interferena guvernului9 :%ania -i crease )eEa ba4a instituional %entru o mone) stabil" #au4ele )e fon) ale ratelor omaEului e/trem )e -nalte )in anii 1'.+9 care au aEuns la %este 1!F -n 1'.59 %ot fi i)entificate )e la -ncheierea regimului lui 6ranco9 c,n) s-au -ntre%rins %rimele aciuni %entru instalarea unui sistem social )e bunstare )e factur cor%oratist" Atunci c,n) sin)icatele au fost scoase -n afara legii %e vremea lui 6ranco9 angaEatorii au fost obligai s asigure securitatea ocu%rii i beneficiile care altfel s-ar fi obinut %rin negociere colectiv" @n anii ce au urmat )u% moartea lui 6ranco9 rigi)itile %e care 6alange <%arti)ul fascist= le crease %e %ieele muncii au fost meninute9 chiar )ac micrile -n stil euro%ean ale muncitorilor au fost tre%tat %ermise" @n anul 1'!! libertatea )e asociere a fost recunoscut %rin 0ecretul %rivin) relaiile )e munc" Acest )ecret a acor)at )re%tul al grev i la negociere colectiv9 a)mi,n) -n acelai tim% )esfacerea contractului )e munc al in)ivi4ilor i al gru%urilor )e angaEai )ac -ntre%rin)erile aveau nevoie s -i aEuste4e con)iiile economice" :in)icatele trebuiau s se organi4e4e la nivel naional sau cel %uin regional9 noile legi limit,n)u-le eficacitatea la nivel )e -ntre%rin)ere" Astfel9 orice ar fi )at mai mult fle/ibilitate %e %iaa muncii a fost -m%ie)icat )e ctre sin)icate9 acestea cut,n) s se organi4e4e )u% mo)elele euro%ene" 0re%t re4ultat9 omaEul a urcat la cele mai -nalte niveluri )in $uro%a &cci)ental" @n 1'. 9 :%ania i Portugalia au )evenit -n sf,rit membre ale 2$" $le au -nce%ut s beneficie4e )e asisten %entru )e4voltare )e la restul rilor membre ale 2$9 toate mult mai bogate i mai avansate" Pon)erea bugetului #$$ alocat fon)urilor structurale a s%orit9 chiar )ac %on)erea subveniilor %entru agricultur a sc4ut9 ca rs%uns la %resiunile bugetare generale 1(.

Ileana Tache - Economie european

ale #$$" $fectul net a fost schimbarea ba4ei s%riEinului acor)at membrilor cu un substanial sector agricol B )e la susinerea %reurilor la su%limente )e venit i %roiecte )e )e4voltare" Programul )e in)ustriali4are )in :%ania a fcut ca agricultura s sca) -n 1' + la mai %uin )e (5F )in %ro)ucia total9 iar )u% aceea )eclinul a fost constant9 aEung,n)u-se la 1+F -n 1'!5 i %uin %este F -n 1'. <la intrarea :%aniei -n 2$=" 0in cest moment sectorul agricol a continuat s sca) ca im%ortan relativ9 ating,n) sub 4F -n anul (+++" #a rs%uns la statutul )e membru al #$$9 agricultura s%aniol i-a schimbat structura %ro)uciei ctre mai %uine cereale i mai mult e%tel i )e asemenea ctre %ro)use alimentare )e valoare mai mare cum ar fi vinul9 fructele i legumele" Toate temerile concurenilor italieni i france4i %otrivit crora :%ania va e/%loata calitatea )e membru -n PA# -n )etrimentul lor nu s-au materiali4at9 )atorit lungii %erioa)e )e %regtire -n )ecursul creia avusese loc mo)erni4area agriculturii s%aniole <-nc )in anii 1'5+=" Intrarea :%aniei -n 2$ a -nsemnat i o continu cretere a im%ortanei comerului e/terior9 ca i o mo)ificare )e fon) a orientrii ctre ceilali membri ai uniunii vamale a 2$" & anali4 atent a relaiilor comerciale ale :%aniei relev c ara a avut constant un sur%lus al balanei comerciale cu restul 2$9 -n vreme ce cu rile e/%ortatoare )e %etrol s-au -nregistrat )eficite <aa cum s-a -nt,m%lat -n maEoritatea rilor $uro%ei &cci)entale=" Per ansamblu -ns :%ania a avut un )eficit comercial )e %ro%orii -n %rimii ani )u% a)erarea la 2$9 atribuit -n %arte im%orturilor )e ca%ital" Aceste im%orturi )e ca%ital necesare %entru finanarea substanialului )eficit comercial au venit -n %rinci%al )in afara 2$9 mai ales )in :2A i 3a%onia" #u America Latin -ns :%ania a reali4at tre%tat un sur%lus comercial" 8uncitorii s%anioli au re%re4entat o %arte -nsemnat a forei )e munc strine )in 6rana i $lveia -n )ecursul anilor 1' +9 )ar muli s-au -ntors acas -n tim%ul restriciilor asu%ra %rogramelor !uest Hor0ers9 )evenite universale -n $uro%a &cci)ental )u% ocurile %etroliere )in )eca)a 1'!+" *atele s%aniole ale fertilitii au )evenit cele mai sc4ute )in $uro%a occi)ental -n anii 1''+9 aa -nc,t :%ania )evine o ar )e imigraie net la -nce%utul secolului [[I" #u toate acestea9 trimiterile )e bani acas ale emigranilor au rmas o %arte im%ortant a c,tigurilor )in schimbul e/tern9 acestea -nc )e%in) trimiterile )e bani -n afara :%aniei )e ctre muncitorii si strini" 8uncitorii s%anioli )in strintate au c,tigat venituri mai mari )ec,t muncitorii strini lucr,n) -n :%ania" Princi%ala lecie )in e/%eriena :%aniei ca membr a 2$9 at,t %entru 2$ c,t i %entru rile as%ir,n) la calitatea )e membru9 este c intrarea -n uniunea vamal are un im%act mult mai %uternic )ec,t intrarea -n %iaa comun a muncii" @n ca4ul :%aniei9 comerul a -nlocuit mult migraia9 %robabil %entru c %e vremea c,n) ara a a)erat la 2$ ea reali4ase )eEa mutarea structural maEor a %o%ulaiei )in 4onele rurale -n cele urbane B care -nsoete -ntot)eauna in)ustriali4area i mo)erni4area" 0ar cu aceast mutare au venit nu numai veniturile mai -nalte -n economia s%aniol9 ci i rate ale fertilitii mai mici i stimulente s%orite )e a sta -n :%ania9 in,n) cont )e o%ortunitile sale s%orite )e angaEare" 5uvernul s%aniol continu s se confrunte cu %robleme %olitice interne" Teroritii $TA <naionalitii basci= st,rnesc tensiune %olitic intern care ar %utea fi tem%erat -n cele )in urm -n conte/tul %olitic mai larg al 2$" :%ania beneficia4 )in turism9 trimiterile )e bani ale emigranilor9 o for )e munc relativ ieftin i abilitatea )e a atrage -n continuare investiii strine )irecte B cu con)iia s fie urmate %oliticile a)ecvate" $a a fost -ns -ntruc,tva -ngriEorat )e e/tin)erea ctre est a 2$9 obin,n) un angaEament )in %artea 2$ c fon)urile sale regionale nu vor fi re)use %,n la sf,ritul anului (++ " 2n %rogres serios -n %rivati4are i )e-reglementare a -nce%ut )oar relativ recent9 -n tim%ul guvernrii )e centru-)rea%ta a lui 3os\ A4nar9 -ntre 1'' i (++4" 0ei %ieele ga4ului i electricitii au fost %e )e%lin liberali4ate -n ianuarie (++39 %reurile s-au meninut )estul )e reglementate9 antici%,n)u-se o cretere a acestora <)e a%ro/imativ (F anual= mai )egrab )ec,t 1('

Ileana Tache - Economie european

o sc)ere9 -n ciu)a fa%tului c sunt %rintre cele mai ri)icate )in $uro%a" @nfr,ngerea electoral a guvernului )e centru-)rea%ta -n (++5 sublinia4 riscurile %olitice ale unor %rivati4ri i )ereglementri ra%i)e9 mai ales atunci c,n) sunt -ntre%rinse -n con)iii a)verse" 0u% a%roa%e 15 ani )e cretere a PI7 %este me)ia 2$9 economia s%aniol a -nce%ut s -i -ncetineasc ritmul s%re sf,ritul anului (++! i a intrat -n recesiune -n trimestrul al II-lea al anului (++." PI7-ul s-a contractat cu 39!F -n (++'9 -nchein) un tren) )e cretere )e 1 ani9 -nregistr,n) iari un ritm negativ )e +93F -n (+1+9 -nainte )e a crete mo)erat -n (+11" :%ania a fost astfel ultima economie euro%ean maEor ce i-a revenit )u% recesiunea global" 0ar economia a c4ut -nc o )at -n recesiune9 av,n) -n ve)ere c )e4echilibrarea sectorului %rivat9 consoli)area fiscal i %ermanentul omaE ri)icat afectea4 cererea intern i investiiile9 chiar )ac e/%orturile au artat semne )e -nviorare" *ata omaEului a crescut )e la a%ro/imativ .F -n (++! la nu mai %uin )e (5F -n (+1(" #ri4a economic a lovit i finanele %ublice s%aniole" 0eficitul bugetar a aEuns la 119(F )in PI7 -n (+1+ iar %rocesul )e soluionare a acestui )e4echilibru a fost lent9 -n ciu)a eforturilor 8a)ri)ului )e a colecta noi venituri )in ta/e i )e a tia cheltuielile" :%ania a re)us )eficitul bugetar la '94F )in PI7 -n (+11 i la a%ro/imativ !94F )in PI7 -n (+1( <ve4i Tabelul 3"!"19 care %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici ai :%aniei=9 )ar %este inta )e 93F negociat -ntre :%ania i 2$" 0ei acest )eficit bugetar -nalt i slabele %ers%ective )e cretere economic rm,n un motiv )e -ngriEorare %entru investitorii strini9 eforturile curente ale guvernului )e a )iminua cheltuielile i )e a fle/ibili4a %iaa muncii intesc ctre )omolirea acestor -ngriEorri" 5uvernul ia )e asemenea msuri )e s%riEinire a sistemului bancar9 i anume %rin utili4area )e %,n la 13+ miliar)e )olari )in fon)urile 2$ %entru a reca%itali4a bncile aflate -n )ificultate e/%use sectoarelor %rbuite B imobiliar i al construciilor"

Ta&el !.$.1 /pania 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#(.= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii +aloare a 14(' trilioane -195F a 3+"4++ Agricultur 393F In)ustrie (49(F :ervicii !(9 F Agricultur 49(F In)ustrie (4 F Loc ocupat la nivel mondial 15 (+1 44 -

(.

Paritatea %uterii )e cum%rare

13+

Ileana Tache - Economie european

:ervicii !19!F (49'F 1!( JenituriH a 4.591 miliar)e #heltuieliH a 5.493 miliar)e 0eficit bugetar - !94F )in PI7 1.! 0atorie %ublic .39(F )in PI7 (( *ata inflaiei (95F 55 :tructura in)ustrial Te/tile9 -mbrcminte9 -nclminte9 alimente i buturi9 metale i %ro)use metalice9 chimicale9 construcii navale9 automobile9 maini-unelte9 turism9 argil i materiale refractare9 %ro)use farmaceutice9 echi%ament me)ical" :ol) cont curent - a 1.9. miliar)e 1.1 *e4erve valutare i )e aur a 4!91 miliar)e 3' Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml *ata omaEului 7uget

),.T"1ALIA 0u% %erioa)a sa )e glorie ca %utere maritim global -n secolele [J i [JI9 Portugalia i-a %ier)ut mult )in avuie i statut )in cau4a urmtoarelor evenimenteH )istrugerea Lisabonei )e cutremurul )in 1!559 ocu%aia )in tim%ul r4boaielor na%oleoniene i c,tigarea in)e%en)enei celei mai bogate colonii9 7ra4ilia9 -n 1.((" Portugalia9 vecina iberic mai mic a :%aniei9 etalea4 o istorie economic i %olitic foarte asemntoare9 )e obicei antici%,n) evenimentele )in :%ania cu c,iva ani" *evoluia )in anul 1'1+ a )esfiinat monarhiaO re%ublica instaurat a fost -nlturat )e o Eunt militar -n 1'( 9 )ar fr %rea multe conflicte interne" @n anul 1'(. un %rofesor )e economie9 Antonio )e &liveira :ala4ar9 i-a -nce%ut cei %atru4eci )e ani )e con)ucere autoritar" 0e%arte )e orice cone/iune cu i)eologiile euro%ene )ominante ale ca%italismului9 socialismului sau fascismului9 :ala4ar a %romulgat >integralismul lusitanian?9 care9 %entru restul lumii9 a fost )e fa%t fascismul %ortughe4" &rientarea general a fost atlantic9 nu euro%ean9 )ar s-a a)o%tat o %olitic autarhic cu o %uternic reglementare a economiei i cu favoruri %olitice %entru su%orterii regimului" Aceast %olitic a funcionat cores%un4tor %entru Portugalia -n anii 1'3+ i 1'4+9 )ar )eceniul 1'5+ a )emonstrat )e4avantaEele cumulative ale autarhiei -n com%araie cu miracolul economic ce avea loc -n restul $uro%ei" #hiar i :%ania se situa mai bine9 -n s%ecial )atorit aEutorului american" Portugalia9 %artici%ant )e la bun -nce%ut -n &$$# i Planul 8arshall9 a fost )e asemenea un membru fon)ator al 1AT&" $a s-a alturat $6TA9 iniiat )e britanici9 -n anul 1' +" #omerul s-a estins astfel ra%i) cu membrii $6TA9 )ar s-a )iminuat cu %osesiunile )e %este mri" La -nce%utul anilor 1' + revoltele )in coloniile africane Angola9 8o4ambic i 5uinea-7issau au con)us la cheltuieli s%orite %entru Portugalia alocate )e4voltrii resurselor africane9 chiar )ac erau -n cretere flu/urile )e investiii strine )irecte venite )in :2A i )e la %artenerii comerciali )in $6TA" Au s%orit )e asemenea veniturile )in turism9 ca i remiterile )e bani ale emigranilor9 care au contribuit la aco%erirea unui )eficit comercial ascen)ent" $migraia a )evenit at,t )e -nsemnat <stimulat fiin) at,t )e salariile mari )in nor)ul $uro%ei c,t i )e ameninarea 131

Ileana Tache - Economie european

serviciului militar -n Africa=9 -nc,t Portugalia a %ier)ut )in %o%ulaie -n tim%ul boom-ului economic cu%rins -ntre 1' + i 1'!3" @n 1' . :ala4ar a ce)at %uterea unui succesor ales9 8arcello #aetano" #aetano a -ncercat s liberali4e4e economia9 )ar a fost tot mai frustrat )e re4istena %olitic i o%iniile -m%rite )in r,n)ul clasei con)uctoare %rivin) strategia a)ecvat %entru ar" @n cele )in urm9 -n 1'!4 s-a %ro)us o lovitur militar con)us )e ofieri tineri care l-au i4gonit %e #aetano9 au im%us retragerea )in coloniile africane i au iniiat o integrare mai str,ns a Portugaliei cu $uro%a &cci)ental" Pentru a reali4a acest lucru -n termenii #$$ trebuia -ns ca instituiile )emocratice re%re4entative s fie create i legitimate9 ceea ce s-a -nt,m%lat -n 1'!!9 c,n) Portugalia a a%licat %entru calitatea )e membru <-naintea :%aniei=" #a i :%ania9 Portugalia a beneficiat )e -ntoarcerea unui numr foarte mare )e muncitori emigrani9 care au a)us )in strintate economiile acumulate" @n %lus9 a%roa%e un milion )e %ersoane au venit acas )in fostele colonii9 -m%reun cu ca%italul lor uman i financiar" Aceste infu4ii )e ca%ital9 alturi )e avantaEul )e a nu mai cheltui sume mari %entru meninerea controlului militar asu%ra coloniilor9 au aEutat Portugalia s -nfrunte )estul )e bine ocurile %etroliere" #$$ a salutat favorabil a%licaia Portugaliei9 recunosc,n) im%ortana avansului economic -n stabili4area instituiilor )emocratice inci%iente" Tarifele %racticate in)ustriilor %ortughe4e au fost ra%i) eliminate9 -n vreme ce Portugaliei i s-a %ermis re)ucerea tre%tat a tarifelor sale )e-a lungul unei %erioa)e )e 4ece ani" AEutorul financiar e/tensiv a fost )e asemenea a%licat -nce%,n) )in octombrie 1'!5" AvantaEele aranEamentelor comerciale au im%ulsionat investiiile strine )irecte9 care au fost -n continuare -ncuraEate %rin intrarea Portugaliei -n #$$ -n anul 1'. " 0e la c)erea )ictaturii :ala4ar-#aetano a e/istat -ns o %ie)ic -n calea creterii economice ra%i)e i anume naionali4area e/tins a firmelor in)ustriale i financiare )in sta)iile iniiale ale revoluiei" Atunci c,n) investiiile strine s-au -m%uinat <ctre sf,ritul anilor 1'.+= subveniile necesitate )e meninerea nivelurilor ocu%rii -n -ntre%rin)erile )e stat au con)us la %resiuni inflaioniste9 la slbirea -ncre)erii investitorilor i la o -ncetinire evi)ent a ritmurilor )e cretere" @n acest sta)iu )e evoluie economic Portugalia -nce%e s ia lecii )e la :%ania9 i nu invers9 aa cum se -nt,m%lase %,n atunci" 0e e/em%lu9 Portugalia a intrat -n 8ecanismul *atei )e :chimb al :8$ )oar -n a%rilie 1''(9 la mai bine )e )oi ani )u% :%ania" A urmat a%oi o convergen tot mai accentuat a %erformanei economice a celor )ou ri9 rata inflaiei -n Portugalia cobor,n) la nivelul celei )in :%ania9 -n vreme ce rata omaEului a urcat ctre nivelul celei -nregistrate -n :%ania" La fel ca i -n :%ania9 liberali4area instituiilor economice )in tim%ul a)ministraiei lui #aetano a %regtit Portugalia s beneficie4e )e %e urma a%artenenei la 2$" #omerul a -nflorit ime)iat9 -n s%ecial cu rile 2$9 aa cum era )e ate%tat %entru un nou membru al uniunii vamale" :%ecific %entru Portugalia a fost intensificarea comerului cu :%ania9 cum tarifele reci%roce i restriciile comerciale -ntre cele )ou ri iberice au fost eliminate ca re4ultat al asimilrii instituiilor euro%ene" #a i -n ca4ul Irlan)ei i al :%aniei9 au crescut investiiile strine )irecte9 atrase )e salariile sc4ute )in Portugalia i )e %rocesul )e %rivati4are al -ntre%rin)erilor )e stat" :%re )eosebire -ns )e Irlan)a i )e :%ania9 Portugalia nu a %utut susine influ/ul investiiilor strine9 -n ciu)a atraciei e/ercitate )e %reurile stabile i )e fora )e munc ieftin" Trei factori au contribuit la acest re4ultatH <a= continua %rotecie a muncitorilor fa )e )esfacerea contractelor )e munc9 -n s%ecial -n -ntre%rin)erile )e stat <care )ominau -nc utilitile %ublice i sectorul in)ustrial=O b= relativa -na%oiere a nivelului e)ucaiei %o%ulaiei %ortughe4e9 -n)eosebi fa )e Irlan)a i :%ania i c= %o4iia geografic a rii9 care a fcut %ieele 2$ mai %uin accesibile" Portugalia a %rofitat mult )e fon)urile structurale %rin a)erarea la 2$9 utili4,n)u-le -n %rinci%al %entru finanarea infrastructurii" :istemul )e autostr4i a crescut )e la (4+ Nilometri -n 13(

Ileana Tache - Economie european

1'.! la %este 1+++ Nilometri -n (++49 iar sistemul telefonic i-a s%orit aria )e aco%erire cu !+F -n anii 1''+ fa )e me)ia &$#0 )e (5F" Pentru a soluiona se%ararea geografic )e %ieele 2$9 Portugalia a iniiat )e asemenea construirea unei reele )e cale ferat cu trenuri )e -nalt vite4 -ntre Lisabona i 8a)ri)" @n %lus9 guvernul a )emarat %lanuri )e construcie a unui aero%ort mult mai mare -n Lisabona9 ca i )is%onibili4area aero%orturilor mai mici %entru liniile )e trans%ort aerian >loL cost?" :tructura economiei %ortughe4e s-a schimbat )ramatic -n urma combinrii )intre subveniile 2$ i iniiativele guvernului" @n s%ecial sectorul serviciilor i cel al construciilor au crescut ca %on)ere -n %ro)ucia total <)e la 539 F -n 1'.+ la 594F -n (++1=" Pon)erea agriculturii -n structura ocu%rii9 care cobor,se )e la 4.9.F -n 1'53 la 1'9(F -n 1'.+9 a aEuns la %uin %este 1(F c,n) ara s-a alturat %e )e%lin PA# -n anii 1''+" #ontinua cretere a %on)erii serviciilor care a urmat s-a )atorat )eclinului in)ustriei i construciilor -n nivelul ocu%rii" @n mo) firesc9 o asemenea mo)ificare structural )e %ro%orii a economiei a creat tensiuni %olitice" Pentru a -n)e%lini cerinele :8$ -n 1''(9 a fost ales un guvern mai conservator9 care s susin %rocesul %rivati4rii i s a)uc sub control finanele %ublice" #ontinuarea eforturilor )e mrire a ta/elor %rin creterea TJA la 1'F9 mult %este me)ia 2$9 i )e -mbuntire a colectrii veniturilor )in ta/e a )us la nemulumiri tot mai accentuate ale electoratului9 astfel c9 la -nce%utul anului (++5 a fost ales un guvern )e orientare socialist fi" 0ar chiar i noul guvern s-a aflat sub %resiunea 2$ )e a a)uce sub control )eficitul bugetar %rin restr,ngerea cheltuielilor i s%orirea ta/elor" TJA a fost )in nou mrit las (1F9 s-a mo)ificat v,rsta )e %ensionare %entru angaEaii )in sectorul %ublic <)e la + la 5 )e ani=9 a fost )iminuat aEutorul )e omaE i s-au sto%at creterile salariale %entru %rofesori i %ersonalul me)ical" 1oul guvern a %ier)ut ra%i) susinerea %ublic9 aEung,n)u-se la alegerea ca %ree)inte9 -n ianuarie (++ 9 a unui %olitician conservator9 Anibal #avaco :ilva9 av,n) -n ve)ere succesul acestuia -n inclu)erea Portugaliei -n :8$ <%e vreme c,n) fusese %rim ministru B -ntre 1'.5 i 1''5=" @ntre tim%9 inter%retarea mai la/ )e ctre 2$ a termenilor Pactului )e #retere i :tabilitate9 care a -nce%ut -n (++59 a %ermis guvernului <av,n) -nc -n frunte un %rim ministru socialist= o %erioa) )e graie )e trei ani -n care s a)uc )eficitul bugetar -na%oi sub %ragul )e 3F )in PI7" Aara a -n)e%linit con)iiile %entru 2niunea $conomic i 8onetar -n 1''. i a %us -n circulaie mone)a euro la 1 ianuarie (++(9 alturi )e alte uns%re4ece state membre ale 2$" 0ac economia a -nregistrat ritmuri )e cretere su%erioare me)iei 2$ -n anii 1''+9 creterea s-a -ncetinit -n intervalul (++1-(++." $conomia s-a contractat cu (95F -n (++'9 -nainte )e a avea o rat %o4itiv )e 194F -n (+1+9 )ar PI7 a sc4ut )in nou -n (+11 i (+1(9 -n con)iiile -n care guvernul a -nce%ut s re)uc cheltuielile i s a%lice maEorri )e im%o4ite %entru a se conforma cerinelor unui acor) )e susinere 2$-68I -ncheiat -n mai (+11" PI7 %er ca%ita re%re4int a%ro/imativ (K3 )in me)ia 2$ (!9 Portugalia a fost tot mai mult %us -n umbr )e %ro)uctori cu costuri mai mici )in $uro%a #entral i )in Asia ca )estinaii %entru investiiile strine )irecte9 aceasta )ator,n)u-se -n %arte fa%tului c %iaa muncii rigi) a afectat %ro)uctivitatea i creterea" 5uvernul lui Pe)ro Passos #oelho a im%lementat -ns c,teva msuri menite s intro)uc mai mult fle/ibilitate a %ieei muncii9 care9 alturi )e %aii hotr,i %entru re)ucerea )atoriei %ublice ri)icate9 ar %utea face Portugalia mai atractiv %entru investitorii strini" 5uvernul a re)us )eficitul bugetar )e la 1+91F )in PI7 -n (++' la 495F -n (+119 o reali4area fcut %osibil numai %rin veniturile e/traor)inare obinute )in transferul fon)urilor )e %ensii )in bnci ctre sistemul )e %rotecie social" 0eficitul bugetar s-a -nrutit -n (+1( <ve4i Tabelul 3"!"(9 care %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici )in anul (+1(= )eoarece 133

Ileana Tache - Economie european

re)ucerea )rastic a consumului intern a -nghiit mult )in veniturile TJA9 iar aEutoarele )e omaE -n cretere au am%lificat cheltuielile mai mult )ec,t s-a antici%at" Pers%ectivele slabe )e cretere %entru anul viitor au alimentat -ngriEorarea investitorilor %rivin) abilitatea guvernului )e a -n)e%lini intele )e )eficit bugetar i )e a rec,tiga )e%linul acces la finanarea )e %e %iaa obligaiunilor atunci c,n) e/%ir %rogramul )e finanare 2$-68I <-n (+13="
Ta&el !.$.2 )ortugalia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a (45 miliar)e 5( -3F (11 a (3"+++ 5. Agricultur (9 F In)ustrie ((9 F :ervicii !49.F :tructura ocu%rii Agricultur 119!F In)ustrie (.95 F :ervicii 5'9.F *ata omaEului 1593F 14. 7uget JenituriH a '49 ! miliar)e #heltuieliH a 1+!94 miliar)e 0eficit bugetar - 91F )in PI7 1!4 0atorie %ublic 11'9!F )in PI7 ' *ata inflaiei (9'F !3 :tructura in)ustrial Te/tile9 -mbrcminte9 -nclminte9 lemn i %lut9 h,rtie9 chimicale9 %ro)ucie )e %iese i %ri com%onente9 metale )e ba49 %orelan i ceramic9 sticlrie9 telecomunicaii9 %ro)use lactate9 vin i alte alimente9 construcii i renovri navale" :ol) cont curent - a miliar)e 1 . *e4erve valutare i )e aur a (1934 miliar)e 5 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#('= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

$/%eriena Portugaliei ca membr a 2$ relev %ermanentele )ificulti ale reali4rii mo)ificrilor structurale ale economiei %e fon)ul conformrii la )iferitele cerine instituionale ale 2$" @n ianuarie (+119 Portugalia i-a asumat un loc non-%ermanent -n #onsiliul )e :ecuritate al 1aiunilor 2nite %entru intervalul (+11-(+1(" !.8 A"/T.IAH /"E0IAH ?INLAN0A

A"/T.IA #,n)va un centru )e %utere %entru e/tinsul Im%eriu Austro-2ngar9 Austria s-a v4ut o mic re%ublic )u% -nfr,ngerea sa )in %rimul r4boi mon)ial" 0u% ane/area )e ctre 5ermania
('

Paritatea %uterii )e cum%rare

134

Ileana Tache - Economie european

na4ist -n 1'3. i ocu%area ulterioar )e aliaii victorioi -n 1'459 statutul Austriei a rmas incert %entru i )eca)" 2n Tratat )e :tat semnat -n 1'55 a %us ca%t ocu%aiei9 a recunoscut in)e%en)ena Austriei i a inter4is unificarea cu 5ermania" & lege constituional )in acelai an a )eclarat >neutralitatea %er%etu? a rii9 )re%t o con)iie %entru retragerea militar sovietic" #ola%sul 2niunii :ovietice )in 1''1 i a%oi a%artenena la 2$ au alterat semnificativ semnificaia neutralitii austriece" Austria a )orit )e la bun -nce%ut s se alture 2$9 )ar angaEarea sa )e a rm,ne neutr )in %unct )e ve)ere militar a -m%ie)icat-o s a%lice la calitatea )e membru -n anii 1' +" 7eneficiin) )e aEutorul %rin Planul 8arshall i )e aranEamentele )e >clearing? ale 2niunii $uro%ene )e Pli9 ca i )e refacerea str,nselor relaii tra)iionale at,t cu 5ermania c,t i cu Italia9 Austria s-a numrat %rintre rile miracolului economic al anilor 1'5+" #reterea s-a -ncetinit -n anii 1' + )in cau4a )e4avantaEului )e a fi e/clus )in uniunea vamal ce -i inclu)ea %e cei )oi mari %arteneri comerciali ai si" 0ar9 -m%reun cu ceilali membri ai $6TA9 s-a bucurat )e eliminarea reci%roc a tarifelor asu%ra %ro)uselor in)ustriale -n relaiile cu #$$ -n 1'!(9 ceea ce i-a revitali4at e/%orturile" @ncheierea erei 7retton Soo)s a obligat Austria9 alturi )e toate rile euro%ene occi)entale9 s ia o )eci4ie strategic %rivin) %olitica ratei )e schimb valutar" 0in fericire9 aa cum s-a )ove)it mai t,r4iu9 a hotr,t s ancore4e ilingul austriac )e marca german9 )ar numai )u% ce marca se a%reciase fa )e )olar i )e celelalte mone)e euro%ene cu 1+F -n 1' '" 0in acest moment marca german i ilingul au fost inse%arabile9 astfel c Austria a a)o%tat ime)iat $*8 <mecanismul ratei )e schimb= al :8$ c,n) a )evenit membr a 2$" Trebuie -ns amintit c9 )u% reforma monetar )in 1'4. a 5ermaniei )e Jest9 ilingul se )e%reciase %uternic fa )e marca german la -nce%utul anilor 1'5+" @n 1'45 un iling valora o marc german9 )ar )in 1' ' cursul a fost stabilit la ! ilingi %entru o marc" Austria a -nfruntat ocurile %etroliere )in anii 1'!+ mai -nt,i %rintr-o %olitic fiscal e/%ansionist9 -n ciu)a )eci4iei )e a-i ancora mone)a )e marca german aflat -n %roces )e a%reciere" Aa cum era )e ate%tat9 aceast combinaie -ntre o %olitic monetar restrictiv i o %olitic fiscal la/ a )us la severe )eficite ale balanei )e %li" 0ocilitatea sin)icatelor austriece9 -m%reun cu angaEarea in)ustriilor naionali4ate )ea menine gra)ul )e ocu%are au contribuit la meninerea la niveluri sc4ute at,t a inflaiei c,t i a omaEului B mai sc4ute )ec,t -n maEoritatea rilor euro%ene occi)entale" La cel )e al )oilea oc al %etrolului )in 1'!'9 Austria a )ecis s -i menin ancorarea )e marca german i s renune la %olitica fiscal sau monetar e/%ansionist" @n schimb9 accentul a fost %us %e liberali4area tre%tat a %ieelor bunurilor i a %ieei muncii i %e o %rivati4are %arial menit s creasc eficiena -ntre%rin)erilor )e stat" 0ar mo)elul austriac )e )e4voltare )in 1'!' i %,n -n 1''59 c,n) ara a )evenit membr a 2$9 a fost foarte asemntor cu cel german B )atorit %oliticii cursului )e schimb" 0in 1''5 -ns9 at,t venitul %er ca%ita al Austriei9 c,t i gra)ul )e )eschi)ere al economiei au crescut9 s%re )eosebire )e situaia -nregistrat -n 5ermania unificat" Po4iia geografic a Jienei9 ca i legturile sale istorice <)at,n) )e secole= cu $uro%a central u )e est9 au fcut-o un centru financiar %entru in)ustria i comerul )in rile as%ir,n) la calitatea )e membre ale 2$" $/%orturile )e %ro)use in)ustriale sunt -n)ea%roa%e legate )e in)ustriile germane )e bunuri )e ca%ital9 aa -nc,t e/%orturile au crescut o)at cu re)resarea e/%orturilor 5ermaniei" A%oi9 un guvern mai conservator ales -n anul (+++ a re)us im%o4itele asu%ra venitului i obligaiile )e %ensii9 iniiin) -n acelai tim% mai multe %rivati4ri ale -ntre%rin)erilor naionali4ate" #hiar i serviciile %otale au intrat %e lista %rivati4rilor9 av,n) -n ve)ere succesul msurilor luate aici %entru )iminuarea subveniilor i %entru creterea %rofitabilitii" Astfel9 beneficiin) )e %e urma intrrii -n uniunea vamal )in 1''59 succesul economic al Austriei s-a )atorat -n s%ecial %oliticilor sale economice interne vi4,n) micorarea im%o4itelor i a obligaiilor viitoare %rivin) %ensiile" 135

Ileana Tache - Economie european

#a ar %ros%er9 )emocratic9 Austria s-a alturat 2niunii $conomice i 8onetare a 2$ -n anul 1'''" Av,n) o economie )e %ia bine )e4voltat9 o for )e munc su%erior calificat i -nalte stan)ar)e )e via9 ea se afl -n relaii str,nse cu celelalte economii ale 2$9 -n)eosebi cu 5ermania" $conomia austriac se ba4ea4 -n %re4ent %e un soli) sector al serviciilor9 un sector in)ustrial %erformant i un sector agricol )e )imensiuni mici )ar foarte )e4voltat" 0u% c,iva ani )e cerere e/tern am%l %entru e/%orturile austriece i o cretere recor) a ocu%rii9 cri4a financiar internaional )in (++. i recesiunea economic ce a urmat au )us la contracia activitii economice -n Austria" PI7 a -nregistrat o rat negativ )e 39.F -n (++'9 )ar i-a revenit la ritmuri %o4itive )e a%ro/imativ (F -n (+1+ i (9!F -n (+11" @n (+1( -ns creterea a sc4ut sub 1F <in)icatorii macroeconomici ai Austriei %entru anul (+1( sunt %re4entai -n Tabelul 3"."1=" ;omaEul nu a urcat -n Austria la fel )e abru%t ca -n alte ri euro%ene9 -n %arte %entru c guvernul a subvenionat scheme )e ore lucrtoare re)use %entru a %ermite com%aniilor s nu )is%onibili4e4e angaEaii" 8surile )e stabili4are9 cheltuielile )e stimulare i reforma im%o4itrii veniturilor au -m%ins )eficitul bugetar la 495F -n (+1+ i (9 F -n (+119 )e la numai +9'F -n (++." @n (+1( )eficitul bugetar a atins (9'F )in PI7" #ri4a financiar internaional )in (++. a creat )ificulti marilor bnci austriece ale cror e/tinse o%eraiuni -n $uro%a central9 )e est i )e su)-est s-au sol)at cu %ier)eri mari" 5uvernul a furni4at s%riEin bncilor <inclusiv naionali4area -n anumite situaii= %entru a susine cererea global i a stabili4a sistemul bancar" Po4iia fiscal a Austriei este mai soli) )ec,t a altor ri )in 4ona euro9 )ar e/ist riscuri e/terne consi)erabile9 )eterminate9 %e )e o %arte9 )e e/%unerea bncilor austriece fa )e $uro%a central i )e est9 iar %e )e alt %arte )e incertitu)inile economice i %olitice create )e cri4a )atoriilor suverane -n $uro%a" @n (+11 guvernul a -ncercat s reali4e4e un amen)ament constituional care s limite4e )atoria %ublic la +F )in PI7 %,n -n (+(+9 )ar nu a reuit s obin un s%riEin suficient -n %arlament i atunci msura res%ectiv a trecut )oar ca o sim%l lege" @n martie (+1( %arlamentul austriac a a%robat un buget )e austeritate care va a)uce finanele %ublice -n echilibru %,n -n (+1 "

Ta&el !.8.1 Austria 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#3+= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget
3+

+aloare a 35!9. miliar)e +9 F a 4("5++ Agricultur 195F In)ustrie ('94F :ervicii '91F Agricultur 595F In)ustrie (!95F :ervicii !F 494F JenituriH a 1.!93 miliar)e

Loc ocupat la nivel mondial 3. 1!5 1' 4( -

Paritatea %uterii )e cum%rare

13

Ileana Tache - Economie european

#heltuieliH a 1'.9 miliar)e - (9'F )in PI7 1++ !4"3F )in PI7 34 (93F 43 #onstrucii9 maini9 vehicule i %iese com%onente9 alimente9 metale9 %ro)use chimice9 %rocesare lemn i cherestea9 h,rtie9 echi%ament )e comunicaii9 turism" :ol) cont curent a .91! miliar)e (' *e4erve valutare i )e aur a (591 miliar)e 55 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml 0eficit bugetar 0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial

/"E0IA 0ei o %utere militar -n secolul al [JII-lea9 :ue)ia nu a %artici%at la nici un r4boi vreme )e a%roa%e )ou secole" 1eutralitatea armat a fost %strat -n ambele r4boaie mon)iale" :ue)ia a beneficiat )e aEutorul american acor)at %rin Planul 8arshall i )e restaurarea tra)iionalelor relaii comerciale cu 5ermania )e Jest )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial" @ncuraEat )e succesul statului bunstrii creat -n anii 1'3+ ca o cale )e miEloc -ntre ca%italism i socialism9 :ue)ia i-a %erfectat mecanismele sociale re)istributive %e fon)ul unor ri)icate rate )e cretere -n anii 1'5+ i 1' +" $a i-a asigurat continuarea socialismului )e ti% sue)e4 %rin reforme %olitice a%licate -n anii 1'!+9 care au -nsemnat man)ate mai scurte i un %arlament cu o singur camer ales %rin re%re4entare %ro%orional" 0in nefericire9 rigi)itatea instituiilor sistemului )e re)istribuire a -m%ie)icat :ue)ia s gseasc o soluie %otrivit %entru ocurile succesive ale %etrolului" #a i Austria9 a -ncercat s -i ancore4e mone)a naional <coroana= )e cea a %artenerului comercial maEor" 0ar )in %cate a ales mone)a co euro%ean $#2 i nu marca german" @n %lus9 guvernul sue)e4 a furni4at o%ortuniti s%orite )e ocu%are -n mo) )irect i nu %rin -ntre%rin)eri )e stat ca -n ca4ul Austriei" :in)icatele %uternice cu am%le )re%turi la grev ale lucrtorilor %ublici au -m%ie)icat a%oi im%unerea unor reforme )e cretere a eficienei <care au fost %osibile -n Austria=" 8ai mult9 au fost naionali4ate com%aniile )in sectoarele cele mai afectate9 %recum %ro)ucia )e oel i construciile navale9 s%orin) astfel %entru stat %ovara subveniilor" & cri4 cresc,n) s-a manifestat %e msur ce salariile au continuat s urce9 ceea ce a instituionali4at efectiv Pboala olan)e4? -n :ue)ia" La fel ca -n &lan)a anilor 1'!+9 creterile salariale obinute )e lucrtorii cei mai %ro)uctivi )in :ue)ia9 i anume )in firmele multinaionale orientate ctre e/%ort9 au )evenit un stan)ar) %entru aEustrile salariale )in restul sectoarelor )e munc9 -n s%ecial )in sectorul %ublic aflat -n ascensiune" Pe msura acestor creteri )e salarii9 %ro)uctivitatea a s%orit )in ce -n ce mai %uin9 chiar mai -ncet )ec,t -n #$$9 %robabil )in cau4 c ratele mari ale )ob,n4ii necesare -n :ue)ia %entru a menine coroana -n linie cu $#2 au ri)icat costul ca%italului solicitat %entru mo)erni4area in)ustriei sue)e4e" @n 1''1 venitul %er ca%ita -n :ue)ia sc4use )e la locul 3 -n r,n)ul rilor &$#0 la locul 14" @n acel moment9 :ue)ia avea cel mai larg sector %ublic )intre toate rile $uro%ei &cci)entale9 echivalent cu +F )in PI7 i utili4,n) o treime )in fora total )e munc"

13!

Ileana Tache - Economie european

@n anul 1''( guvernul conservator al lui Qarl 7il)t a )emarat %rivati4area i reforma fiscal i a re)us )re%turile )e %rotecie social9 anun,n) -n acelai tim% c mone)a naional va fi )in nou legat )e $#2 )u% c,teva )evalori4ri efectuate -n anii 1'.+" #ri4a cursului valutar )in 1''(9 care a scos 8area 7ritanie i Italia )in 8ecanismul *atei )e :chimb31 oficial9 a scos )e asemenea :ue)ia i 6inlan)a )in angaEarea lor neoficial -n acest mecanism" @n ciu)a intrrii -n 2$ -nc )in anul 1''59 :ue)ia nu a )emarat %rocesul )e alturare la 4ona euro %rin -nghearea fluctuaiilor cursului )e schimb fa )e euro -n $*8" 5uvernul lui 7il)t9 care negociase inclusiv a)erarea :ue)iei la 2$9 nu a mai fost votat )e %o%ulaie -n 1''4" A%artenena la 2$ a fost totui a%robat9 a%roa%e la limit9 )e ctre electorat9 )ar aEustarea mecanismelor re)istributive rigi)e ale sectorului )e stat a fost lsat -n ate%tare" 1oul %rim ministru 5oran Persson a continuat %olitica monetar i fiscal restrictiv iniiat )e Qarl 7il)t" La sf,ritul anului 1'' :ue)ia i-a anunat intenia )e a se altura $*8 i )e a trece la mone)a unic euro%ean -nce%,n) cu 1'''9 -n ciu)a nemulumirilor cresc,n)e create )e slbirea beneficiilor statului bunstrii" #,n) -ns guvernul a -nce%ut s re)uc cheltuielile %entru sntate9 %ensii i omaE -n sco%ul -n)e%linirii criteriilor )e la 8aastricht %rivin) )eficitul bugetar i )atoria %ublic9 o%inia %ublic s-a %ronunat -m%otriva 2niunii $conomice i 8onetare iar guvernul a )at -na%oi9 chiar -n con)iiile -n acare i-a %roclamat su%ortul %entru 2$ i intrarea9 -n cele )in urm9 -n 4ona euro" Av,n) -n ve)ere c omaEul -nce%use s sca) i rata )e cretere economic se -nviorase iari9 guvernul Persson <reales cu un %rocent )estul )e mic -n (++(= a re-nnoit i)eea trecerii la mone)a unic i a organi4at un referen)um -n acest sens -n se%tembrie (++3" 0ar votanii sue)e4i au res%ins %ro%unerea - tem,n)u-se )e im%actul asu%ra economiei i asu%ra suveranitii naionale9 la fel ca i )ane4ii cu trei ani mai )evreme" *elativa %ros%eritate a economiei sue)e4e )in acea vreme9 cel %uin -n ra%ort cu 6rana9 5ermania i Italia9 a contribuit i ea la subminarea argumentelor guvernului -n favoarea trecerii la euro" 0ar o)at cu scum%irea %reului %etrolului ce a urmat ime)iat9 creterea s-a -ncetinit i omaEul iar a -nce%ut s se fac simit" Aceasta nu a )eterminat -ns o%inia %ublic s o%te4e %entru mone)a euro%ean" Performanele economice slabe au )us )oar la %ier)erea -ncre)erii -n a)ministraia Persson9 care a %ier)ut alegerile generale )in se%tembrie (++ " #u toate acestea9 re4ultatele economice au fost su%erioare -n ra%ort cu celelalte ri nor)ice i mai bune )ec,t -n cei 4ece ani anteriori9 c,n) economia sue)e4 -nregistrase )eficite mari9 cretere -nceat i omaE" :uccesul relativ al economiei sue)e4e %e fon)ul unor con)iii a)verse arat c este %osibil ca un stat al bunstrii sofisticat s rs%un) cererilor %olitice ale electoratului -ntr-o )emocraie soli)" 8i/ul a)ecvat )e instituii -ntr-o economie in)ustrial avansat %oate furni4a %lile )e transfer -n socialismul )e ti% scan)inav fr a %ericlita continua cretere economic <Lin)ert9 (++4=" #heia %erformanei sue)e4e a constituit-o -ncuraEarea unor rate )e ocu%are <at,t %entru brbai c,t i %entru femei= mult mai -nalte )ec,t -n restul $uro%ei" @n :ue)ia9 ratele ocu%rii %o%ulaiei cu%rinse -ntre 15 i 4 )e ani nu s-au situat nicio)at sub !5F iar -n 1''+ au atins a%roa%e .5F <-n)eosebi ratele ocu%rii femeilor sunt ri)icate -n com%araie cu restul $uro%ei=" *atele mari )e ocu%are ceea s%oresc contribuia la fon)urile )e %ensii -n ra%ort cu suma %ltit ca beneficii" 0ar9 aa cum se -nt,m%l -n toate economiile in)ustriale avansate9 ratele crescute )e %artici%are a femeilor la fora activ )e munc9 -n s%ecial la v,rste mai mici9 )uce la sc)erea fertilitii totale i -n cele )in urm re)uce rata )e )e%en)en )in economie" :ue)ia are cea mai sc4ut rat a natalitii )intre toate rile nor)ice <conform $urostat i $uro%o% (++.=" Atunci c,n) :ue)ia a )einut %ree)inia 2$ -n %rima %arte a anului (++39 ea a iniiat un stu)iu com%le/ al mo)ului -n care %utea fi crescut rata ocu%rii %este tot -n restul 2$9 -n s%ecial
31

$/change *ate 8echanism <$*8="

13.

Ileana Tache - Economie european

%entru femei i %ersoanele v,rstnice" 0e atunci9 multe )intre reformele structurale ale %ieelor muncii euro%ene au intit ctre succesul sue)e4 -n aceast %rivin9 ca i ctre micorarea riscurilor firmelor -n a angaEa noi salariai crora ulterior nu li se mai %utea )esface contractul )e munc" Prin re)ucerea im%o4itrii salariilor i %rin creterea )uratei %erioa)ei )e munc necesare %entru -n)re%tirea )e%lin la %ensie9 guvernul sue)e4 a reuit s -ncuraEe4e at,t brbaii c,t i femeile s rm,n mai mult activi" Aceasta a contribuit la reluarea creterii economice i a soli)itii bugetului )e stat %e la sf,ritul anilor 1''+" #u toate c a)ministraia Persson a reuit s mai aEuste4e cumva costurile statului bunstrii la finele anilor 1''+9 -n (++5 a %ier)ut su%ortul %ublic -n a continua cu reforme structurale )e genul celor )ove)ite )e succes -n 0anemarca i &lan)a" :e %are astfel c %,n i mo)elul sue)e4 a avut limitele sale -n c,tigarea susinerii %o%ulare" :ue)ia a %artici%at activ la noua er a tehnologiei informaiei i comunicaiilor9 -n)eosebi %rin firma $ricsson" Pe %iaa muncii a reali4at -ntr-a)evr rate ale ocu%rii )e invi)iat %entru tot restul $uro%ei9 )ar a -nt,m%inat totui )ificulti -n im%lementarea altor reforme menite s facilite4e mobilitatea ocu%aional9 ca -n 0anemarca sau 6inlan)a" 0isci%lina fiscal a ultimilor ani a %ermis rii s -nfrunte %rovocrile recesiunii economice globale" :ue)ia se bucur )e un sistem )e )istribuie mo)ern9 )e e/celente canale )e comunicaie interne i e/terne i )e o for )e munc su%erior calificat" $conomia are ca resurse )e ba4 %)urile <cheresteaua=9 hi)roenergia i minereurile )e fier9 fiin) %uternic orientat ctre comerul e/terior" 6irmele -n %ro%rietate %rivat re%re4int marea maEoritate a %ro)uciei in)ustriale9 -n ca)rul creia sectorul ingineresc )eine a%ro/imativ 5+F )in %ro)ucie i e/%orturi" Pon)erea agriculturii este )oar %uin %este 1F )in PI7 i )in structura %e sectoare a ocu%rii" P,n -n anul (++.9 :ue)ia s-a aflat -ntr-o susinut cretere economic9 alimentat )e o cerere intern consistent i )e e/%orturi %uternice" Acest conte/t i finanele robuste ale rii au oferit guvernului )e centru )rea%ta un teren %ro%ice %entru a-i im%lementa %rogramul )e reform vi4,n) creterea ocu%rii9 re)ucerea )e%en)enei )e %rotecia social i eficienti4area rolului statului -n economie" Pe fon)ul cri4ei economice globale9 :ue)ia a alunecat totui -n recesiune -n cel )e al treilea trimestru al anului (++.9 aceasta continu,n)u-se -n (++' B )in cau4a )eteriorrii con)iiilor globale care au )iminuat cererea )e e/%ort i consumul" $/%orturile substaniale )e mrfuri i -ntoarcerea la %rofitabilitate a sectorului bancar sue)e4 au )us la re)resarea economic -n (+1+9 care s-a meninut i -n (+119 )ar a alunecat la numai 19(F -n (+1(" 5uvernul a %ro%us msuri )e stimulare -n (+1( %entru a atenua efectele recesiunii economice globale i %entru a im%ulsiona ocu%area i creterea economic" Princi%alii in)icatori macroeconomici ai :ue)iei sunt %re4entai -n tabelul )e mai Eos"
Ta&el !.8.2 4 /uedia 5 Indicatori macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget +aloare a 3.49! miliar)e 4F a 4+"!++ Agricultur 19.F In)ustrie (!93F :ervicii !+9'F Agricultur 191F In)ustrie (.9(F :ervicii !+9!F !95F JenituriH a (! 9. miliar)e Loc ocupat la nivel mondial 34 1++ (( .3 -

13'

Ileana Tache - Economie european

#heltuieliH a (! 9( miliar)e +91F )in PI7 4( 3.93F )in PI7 '1 3F 4 6ier i oel9 echi%amente )e %reci4ie <rulmeni9 com%onente )e ra)io i telefonie9 armament=9 %ro)use )in lemn i h,rtie9 %rocesare alimente9 vehicule cu motor" :ol) cont curent a 3.9(' miliar)e 13 *e4erve valutare i )e aur a 5+935 miliar)e 33 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml 0eficit bugetar 0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial

?INLAN0A 6inlan)a a fost o %rovincie i a%oi mare )ucat al :ue)iei -ntre secolele [II i [I[9 iar )u% 1.+' a )evenit mare )ucat autonom al *usiei" In)e%en)ena )e%lin i-a obinut-o -n anul 1'1!" @n tim%ul celui )e al )oilea r4boi mon)ial a reuit s -i a%ere libertatea i s re4iste inva4iilor 2niunii :ovietice9 )ei a suferit unele %ier)eri teritoriale" @n urmtorii 5+ )e ani9 finlan)e4ii au reali4at transformarea remarcabil )intr-o economie a fermelor i %)urilor -ntr-o economie in)ustrial mo)ern9 venitul %er ca%ita aEung,n) unul )in cele mai ri)icate )in $uro%a &cci)ental" 0u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial 6inlan)a a fost ca%abil s menin o in)e%en)en st,nEenitoare fa )e 2niunea :ovietic9 -n %rinci%al %rin furni4area ctre sovietici a tuturor materiilor %rime %e care le )oreau i %rin oferirea accesului la a%ele finlan)e4e" @n acelai tim%9 ba4a militar a rii a fost suficient -ntrit astfel c sovieticii ar fi %ltit scum% orice -ncercare )e %reluare sau )ominaie" 6inlan)e4ii au reuit s-i %lteasc )atoria )e r4boi fa )e :2A )in %rimul r4boi mon)ial <e a)evrat9 )u% muli ani )e la -ncheierea acestuia=9 )ar i cererile sovieticilor )e uriae re%araii )e r4boi )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial" Aceasta a contribuit la o in)ustriali4are -n for i a fcut )in 2niunea :ovietic %rinci%ala %ia %entru comerul finlan)e49 chiar )ac -n anii 1' + a -nflorit i comerul cu $uro%a &cci)ental" Im%orturile )e combustibil )in 2niunea :ovietic au )evenit vitale %entru in)ustria finlan)e49 av,n) -n ve)ere fa%tul c '+F )in %etrol9 5+F )in electricitate i toate ga4ele naturale %roveneau )e aici" 6inlan)a s-a alturat &$#0 -n anul 1'!(9 )ar9 s%re )eosebire )e restul rilor a%arin,n) acestei organi4aii9 a -nfruntat )estul )e bine ocurile %etroliere B )atorit avantaEelor sale )e barter cu 2niunea :ovietic" Prbuirea im%eriului sovietic -n anii 1'.'-1''+ a )us la -ncheierea acestor avantaEe economice ale 6inlan)ei" @nce%,n) cu ianuarie 1''1 sovieticii au im%us %reuri )e %ia %entru energia livrat finlan)e4ilor9 ceea ce a creat un )eficit maEor al balanei )e %li i a -ngustat -n acelai tim% %rinci%ala %ia a e/%orturilor 6inlan)ei" *e4ultatul a fost o a),nc recesiune" Pe acea vreme9 legarea intereselor economice )e 2$ nu s-a )ove)it )e succes9 6inlan)a trebuin) s -i )evalori4e4e %uternic mone)a naional <marNNa= -n anul 1''(" #u toate acestea9 %o%ulaia

14+

Ileana Tache - Economie european

finlan)e4 a fost e/trem )e entu4iast la i)eea a%artenenei la 2$9 comerul cu vecinii vestici <-n)eosebi :ue)ia i 1orvegia= am%lific,n)u-se -ntr-un ritm ra%i)" 8embr a 2$ )in anul 1''59 6inlan)a a fost singurul stat nor)ic ce s-a alturat 4onei euro -nc )e la -nfiinarea acesteia -n ianuarie 1'''" $conomia finlan)e4 a -nce%ut s se re)rese4e %e msura creterii e/%orturilor ctre noile %iee )in occi)ent" 0ar meritul %rinci%al al succesului finlan)e4 revine )inamicii )eosebite a firmei 1oNia" Pornit ca una )in micile com%anii telefonice regionale la sf,ritul secolului al [I[-lea9 1oNia a )evenit un %ro)uctor maEor )e cabluri )u% %rimul r4boi mon)ial" 0u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial a beneficiat )e o larg %ia )e )esfacere -n 2niunea :ovietic9 aceasta %ermi,n)u-i s )evin una )intre cele mai %uternice firme finlan)e4e" &)at cu ocurile %etrolului )in anii 1'!+ 1oNia a -nce%ut s-i )iversifice gama )e %ro)ucie9 furni4,n) echi%ament forestier9 articole )e telefonie i )is%o4itive )e control electronice %entru in)ustrie" #hiar -nainte )e cola%sul final al %ieei sovietice9 1oNia se afla -n cutarea unei in)ustrii maEore asu%ra creia s se concentre4e" &)at cu a)o%tarea tehnologiei 5:83( %entru telefoanele mobile -n 2$9 1oNia a hotr,t s -i valorifice e/%eriena )e %ro)ucie )e scar larg %e aceast nou %ia" A)erarea la 2$ i -ncasarea maEoritii veniturilor )in v,n4ri -n mone)a unic euro%ean a contribuit la succesul noii afaceri a %ro)ucerii telefoanelor mobile" 0ar cau4a strategic esenial a reuitei firmei 1oNia a constituit-o abilitatea )e a lua )eci4ii maEore in)e%en)ent )e %oliticile guvernamentale9 ca i im%lementarea ra%i) i eficient a acestora -n colaborare cu sectorul financiar %rivat" 0ei 6inlan)a i-a cobor,t tre%tat nivelurile ratei omaEului sub cele )in restul rilor 4onei euro9 ele rm,n ceva mai ri)icate )ec,t ale vecinilor nor)ici" #hiar i rata ocu%rii %o%ulaiei a%te )e munc rm,ne relativ sc4ut <!(-!4F= -n com%araie cu %este .+F -n 0anemarca9 )e e/em%lu" 0atoria guvernamental a crescut abru%t ca rs%uns la ocurile combinate ale reunificrii germane i ale cola%sului 2niunii :ovietice9 ceea ce a fcut intrarea -n 4ona euro mult mai atractiv %entru 6inlan)a -n com%araie cu celelalte state nor)ice" *atele sc4ute ale )ob,n4ii asu%ra )atoriei finlan)e4e %racticate )u% trecerea la euro au aEutat guvernul s -nregistre4e sur%lusuri )e-a lungul c,torva ani i s re)uc %on)erea )atoriei %ublice -n PI7 mult sub %ragul )e +F" @n secolul [[I9 trsturile caracteristice ale statului mo)ern al bunstrii finlan)e4 suntH un stan)ar) ri)icat )e e)ucaie9 %romovarea egalitii i un sistem naional )e securitate social bine )e4voltat B )ar %rovocat recent )e fenomenul -mbtr,nirii %o%ulaiei i )e orientarea economiei %re%on)erent ctre e/%orturi" @n %re4ent9 6inlan)a are o economie %uternic in)ustriali4at i -n mare msur ba4at %e %iaa liber9 co u %ro)ucie %er ca%ita foarte a%ro%iat )e cea a Austriei9 7elgiei9 &lan)ei i :ue)iei" #omerul )eine un rol im%ortant9 e/%orturile re%re4ent,n) %este 1K3 )in PI7 -n ultimii ani" 6inlan)a se bucur )e com%etitivitate -n sectorul in)ustrial9 -n s%ecial -n )omeniul lemnului9 al metalelor9 ingineriei9 telecomunicaiilor i %ro)uselor electronice" Aara e/celea4 -n e/%orturile )e -nalt tehnologie" #u e/ce%ia cherestelei i a c,torva minerale9 6inlan)a este )e%en)ent )e im%orturi -n %rivina materiilor %rime9 a energiei i a unor com%onente necesare %ro)uciei in)ustriale" 0in cau4a climei9 )e4voltarea agricol este limitat la meninerea auto-suficienei -n %ro)usele )e ba4" :ilvicultura9 a surs im%ortant )e c,tiguri )in e/%ort9 furni4ea4 o a )oua ocu%aie %entru %o%ulaia rural"
3(

5lobal :Cstem for 8obile B un stan)ar) )igital euro%ean %entru telefoanele celulare9 )e4voltat %entru asigurarea com%atibilitii sistemului )incolo )e graniele rilor"

141

Ileana Tache - Economie european

@n anii receni9 6inlan)a a fost una )in cele mai %erformante economii ale 2$9 bncile i %ieele ei financiare su%ort,n) )estul )e bine %rovocrile cri4ei economice globale" #u toate acestea9 recesiunea mon)ial i-a lovit %uternic e/%orturile i cererea intern -n (++'9 6inlan)a e/%eriment,n) astfel una )in cele mai a),nci contracii ale 4onei euro" & re)resare a e/%orturilor9 a comerului interior i a consumului gos%o)riilor au stimulat creterea economic -n (+1+-(+11" Princi%alii in)icatori macroeconomici ai 6inlan)ei -n anul (+1( sunt %re4entai -n Tabelul 3"."3" *ecesiunea a afectat finanele generale ale guvernului i %on)erea )atoriei %ublice -n PI79 transform,n) -n )eficite sur%lusurile bugetare consistente )e )inaintea cri4ei" 6inlan)a a luat -ns msuri %entru a se conforma intelor )e )eficit ale 2$ -n (+13 i i-a %strat ratingul )e tri%lu A -n 4ona )e cre)itare" Princi%alul obiectiv al 6inlan)ei -n anul (+13 va fi acela )e a stimula creterea -n con)iiile cererii slabe )e %e %ieele )e e/%ort ale 2$ i ale msurilor )e austeritate ale guvernului menite s re)uc )eficitul bugetar" Pe termen lung9 6inlan)a are )e soluionat %roblemele legate )e -mbtr,nirea %o%ulaiei i )e )iminuarea %ro)uctivitii care amenin com%etitivitatea9 sustenabilitatea fiscal i creterea economic"
Ta&el !.8.! ?INLAN0A 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a 1'.91 miliar)e 55 +93F 1.+ a 3 "5++ 34 Agricultur 393F In)ustrie (!91F :ervicii '9 F :tructura ocu%rii Agricultur i silvicultur 494F In)ustrie 1595F #onstrucii !91F #omer (193F 6inane9 asigurri i servicii )e afaceri 1393F Trans%orturi i comunicaii '"'F :ervicii %ublice (.95F *ata omaEului !93F .1 7uget JenituriH a 1('94 miliar)e #heltuieliH a 134 miliar)e 0eficit bugetar - 19'F )in PI7 !3 0atorie %ublic 5395F )in PI7 5 *ata inflaiei 3F ! :tructura in)ustrial $chi%ament electric i o%tic9 maini9 echi%ament )e trans%ort9 h,rtie9 %ro)use chimice9 metale )e ba49 cherestea" :ol) cont curent - a 39 miliar)e 155 *e4erve valutare i )e aur a '9'miliar)e !3 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#33= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

!.; 2ALTA II CI)."

33

Paritatea %uterii )e cum%rare

14(

Ileana Tache - Economie european

2ALTA 8area 7ritanie a intrat oficial -n %osesia 8altei -n anul 1.14" Insula a su%ortat cu loialitate )ominaia britanic -n ambele r4boaie mon)iale9 rm,n,n) -n #ommonLealth c,n) a )evenit in)e%en)ent -n 1' 4" & )eca) mai t,r4iu 8alta a )evenit re%ublic" 0e la miElocul anilor 1'.+ ea s-a transformat -ntr-un %unct )e transbor)are a mrfurilor9 centru financiar i )estinaie turistic" #,n) -n)elungata activitate a ba4ei navale britanice i-a -ncetat activitatea -n 1'!'9 8alta a )emarat o %olitic )e neutralitate9 %e care a consfinit-o %rin #onstituia sa -n anul 1'.!" #a i Austria9 8alta nu a simit c statutul su neutru ar -m%ie)ica-o s a)ere la 2$ )u% cola%sul 2niunii :ovietice" @n iulie 1''+ a a%licat %entru calitatea )e membr a 2$" 0ar alegerile generale )in 1'' au )us la retragerea a%licaiei sale9 o)at cu venirea la %utere a %arti)ului )e o%o4iie9 Parti)ul 8uncii 8alte4" Pe %arte economic -ns 8alta a continuat s elimine tarifele i s se bucure )e acces scutit )e tarife %e %iaa 2$" #omerul su e/terior9 at,t -n %rivina e/%orturilor c,t i a im%orturilor9 const -n %rinci%al -n maini i echi%amente )e trans%ort9 ca i )in %ro)use %relucrate i semi-%relucrate" $/%orturile i im%orturile se )erulea4 -n cea mai mare %arte cu Italia9 5ermania i 8area 7ritanie" 0in 1'.' banca central i-a ancorat mone)a9 lira malte49 )e coul )e mone)e format )in )olar9 lira sterlin i $#2" $conomia a cunoscut o cretere %uternic )e la miElocul anilor 1'.+9 care s-a continuat ctre miElocul anilor 1''+9 -n ciu)a unei a%recieri a lirei malte4e fa )e lira italian" #onformarea la cerinele acquis communautaire -n anii ce au %rece)at a%artenena la 2$ nu s-a )ove)it at,t )e benefic %entru economia 8altei c,t i a #i%rului" :%re )eosebire )e rile %ost-comuniste -n tran4iie9 ambele insule erau )eEa economii mici )eschise9 )e%en)ente )e comerul e/tern i -ncheiaser )eEa aranEamente comerciale s%eciale cu 2$" Prin urmare9 nici una )intre ele nu a avut )e %rofitat )in e/%ansiunea comercial ce a aEutat at,t )e mult economiile -n tran4iie -n anii )e )inaintea a)errii la 2$" 0e asemenea9 nici 8alta i nici #i%ru nu au fost eligibile %entru fon)urile structurale9 av,n) -n ve)ere nivelurile relativ -nalte ale venitului %er ca%ita" @n %lus9 venitul real al %o%ulaiei a avut )e suferit %rin acce%tarea %reurilor ri)icate ale bunurilor agricole %racticate %rin PA#" Prin su%raevaluarea mone)elor lor fa )e euro a %utut fi -ns re)us costul im%orturilor )e alimente )in 2$" 8alta este membr a 2$ )in (++4 iar -n mai (++5 a )ecis s se alture $*8 II -n ve)erea %regtirii trecerii la mone)a euro9 care a fost a)o%tat )e la 1 ianuarie (++." 8alta B cea mai mic economie )in 4ona euro B -i %ro)uce )oar a%ro/imativ (+F )in nevoile )e alimente9 %ose) surse limitate )e a% curent i )e asemenea %uine surse interne )e energie" Po4iia sa geografic -ntre $uro%a i Africa )e 1or) o face o int a emigraiei ilegale9 care i-a %us la -ncercare resursele economice i %olitice" *ata fertilitii -n 8alta se situea4 subme)ia 2$ iar creterea %o%ulaiei )in ultimii ani se )atorea4 -n mare msur imigraiei9 %un,n) o %resiune cresc,n) asu%ra sistemului )e %ensii" 6iin) )e%en)ent )e comerul e/terior9 )e in)ustrie i turism9 8alta a resimit )in %lin recesiunea economic global" ;omaEul este sc4ut -n 8alta com%arativ cu alte ri euro%ene9 creterea revenin)u-i )u% recesiunea )in (++'" In)ustria serviciilor financiare )in 8alta s-a )e4voltat -n anii receni i a evitat contagiunea cri4ei financiare euro%ene9 -n mare %arte %entru c )atoria sa este inut mai mult %e %lan intern iar bncile sale au o e/%unere sc4ut la )atoria suveran a rilor euro%ene %eriferice" 8alta i-a a)us )eficitul sub 3F )in PI79 astfel c 2$ i-a retras %roce)ura )e )eficit e/cesiv -n anul (+1(" In)icatorii macroeconomici )e ba4 sunt %re4entai -n tabelul )e mai Eos" 143

Ileana Tache - Economie european

Ta&el !.;.1 2alta 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a 11914 miliar)e 15+ 19(F 15! a ( "1++ 53 Agricultur 19'F In)ustrie 1!9(F :ervicii .+9'F :tructura ocu%rii Agricultur 195F In)ustrie (49! F :ervicii !39' F *ata omaEului 91F + 7uget JenituriH a 395( miliar)e #heltuieliH a 39.54 miliar)e 0eficit bugetar - 39'F )in PI7 1(! 0atorie %ublic !!F )in PI7 31 *ata inflaiei (95F 5( :tructura in)ustrial Turism9 electronice9 construcii i re%araii navale9 construcii9 alimente i buturi9 %ro)use farmaceutice9 -nclminte9 -mbrcminte9 tutun9 servicii aviatice9 servicii financiare9 servicii )e tehnologia informaiei :ol) cont curent - a ((19( milioane .+ *e4erve valutare i )e aur a 4'.94 milioane 14! Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#34= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

CI)." 6ost colonie britanic9 #i%ru i-a c%tat in)e%en)ena -n 1' + )u% ani -ntregi )e re4isten fa )e )ominaia 8arii 7ritanii" Tensiunile )intre maEoritatea ci%riot greac i minoritatea ci%riot turc au culminat -n )ecembrie 1' 39 cu manifestri violente -n ca%itala 1icosia" @n ciu)a %re4enei forei 1aiunilor 2nite -n 1' 49 conflictele s%ora)ice intercomunale au continuat9 oblig,n)u-i %e ci%rioii turci s constituie enclave %e teritoriul insulei" @n anul 1'!49 o -ncercare s%onsori4at )e guvernul grec )e a %relua controlul asu%ra #i%rului a -nt,m%inat intervenia militar a Turciei9 care -n cur,n) a %reluat mai mult )e o treime )in insul" @n 1'.3 aria ocu%at )e turcii ci%rioi s-a )eclarat ?*e%ublica Turc a #i%rului )e 1or)?9 )ar a fost recunoscut numai )e Turcia" #i%ru a semnat Acor)ul )e Asociere cu 2$ -n 1'!39 acesta av,n) ca obiectiv trecerea la uniunea vamal -ntr-un interval )e 1+ ani" 0ar )ivi4iunea insulei -ntre greci i turci a am,nat -n)e%linirea acestui obiectiv %e termen nelimitat" @n mai 1'.! a fost semnat un alt Acor) %entru uniunea vamal9 )e aceast )at %rev4,n)u-se ca uniunea s se reali4e4e -n )ou eta%e9 %rima cu o )urat )e 1+ ani9 iar a )oua )e 4 sau 5 ani" @n 1''+9 *e%ublica #i%ru a a%licat %entru calitatea )e membru 2$9 a intro)us TJA i a ancorat lira ci%riot )e $#2" #omisia $uro%ean a a%robat
34

Paritatea %uterii )e cum%rare

144

Ileana Tache - Economie european

intrarea #i%rului -n 2$9 su%us )oar %reocu%rii %entru viitorul %rii insulei ocu%ate )e turci" @n ciu)a continuei )ivi4ri9 *e%ublica #i%ru s-a alturat 2$ -n anul (++4" 0e la miElocul anilor 1'.+ economia ci%riot s-a bucurat )e rate )e cretere su%erioare me)iei 2$" 0ar meninerea ancorrii lirei ci%riote )e $#2 <aflat -n %roces )e a%reciere= a -ncetinit tre%tat creterea -n anii 1''+" #omerul este %uternic orientat ctre 2$9 care %reia 4+F )in e/%orturi9 -n %rinci%al in)ustrie uoar i furni4ea4 %este 5+F )in im%orturi9 -n cea mai mare %arte in%ut-uri interme)iare %entru in)ustrie9 )ar i ca%ital i bunuri )e consum" Arile arabe i &rientul 8iElociu re%re4int i ele o %ia )e im%ort-e/%ort9 )ar cu numai 5F )in im%orturi" @n anii receni *e%ublica #i%ru a -ncercat s -nlocuiasc Libanul ca centru financiar regional" @n acest sco% s-a )e-reglementat tot mai mult sectorul financiar - aa -nc,t s se %ermit variaia ratelor )ob,n4ii i s se asigure micrile )e ca%ital -nuntrul i -n afara rii" @ntre%rin4torii )in statele fostei 2niuni :ovietice s-au constituit -n %rimul val )e strini rs%un4,n) acestei iniiative" @n urma intrrilor )e ca%ital re4ultate astfel9 lira ci%riot a tins s se -ntreasc chiar i -n ra%ort cu $#2" Aceasta a )iminuat oarecum sursele tra)iionale ale c,tigurilor )in e/%ort9 -n s%ecial turismul" &)at cu a)erarea la 2$ la 1 mai (++49 acquis-ul 2$ <cor%ul )e )re%turi i obligaii comune= se a%lic numai regiunilor aflate sub guvernm,ntul internaional recunoscut9 fiin) sus%en)at -n regiunile a)ministrate )e ci%rioii turci" #u toate acestea9 in)ivi4ii turci ce -i %ot )ocumenta eligibilitatea %entru cetenia *e%ublicii #i%ru se bucur legal )e aceleai )re%turi acor)ate celorlali ceteni )in statele 2$" Ambiia ci%rioilor greci )e a se altura 2$ a )us -ns la a)o%tarea regulilor 2$ -n reglementarea sectorului financiar9 -n s%ecial -n ra%ortarea c,tigurilor )in )ob,n4i )e ctre investitorii )in rile 2$" 0u% 11 se%tembrie (+119 2$ a -ns%rit i regulile )e monitori4are a marilor transferuri )e fon)uri B -n efortul )e a atenua activitile )e s%lare a banilor )e ctre traficanii )e )roguri i organi4aiile teroriste" 0e aceea9 at,t %entru #i%ru9 c,t i %entru 8alta9 raiunile %olitice )e a a)era la 2$ le-au )e%it evi)ent %e cele economice" @n ca4ul #i%rului9 a)erarea la 2$ a -nsemnat o %o4iie mai %uternic a -n negocierea termenilor reunificrii insulei" Posibilitatea #i%rului )e a bloca acum a)erarea Turciei la 2$ a con)us la o %resiune )in %artea Turciei )e a-i face %e ci%rioii turci s agree4e o %ro%unere a &12 %rivin) termenii reunificrii -ntr-un referen)um inut -n (++5" #i%rioii greci au votat -m%otriva %ro%unerii9 nutrin) convingerea c ai aveau acum o %o4iie )e negociere mult mai %uternic i c %uteau e/trage concesii mai am%le at,t )on %artea Turciei c,t i a #i%rului turcesc -n viitor" At,t #i%ru c,t i 8alta s-au confruntat cu %resiuni cresc,n)e )in %artea imigranilor ilegali i a refugiailor venii )in ri )in afara 2$9 astfel c micile insule9 %rin a%artenena lor la 2$9 au un cuv,nt )e s%us -n %olitica general %rivin) imigraia i refugiaii9 )ar %e )e alt %arte refugiailor li se confer acces la resursele 2$" Alegerea unui nou %ree)inte ci%riot -n (++. a -nsemnat un imbol) %entru &12 s -ncuraEe4e at,t comunitatea ci%riot greac c,t i %e cea turc s re)eschi) negocierile )e unificare" @n se%tembrie (++. li)erii celor )o4 comuniti au -nce%ut negocieri sub aus%iciile &12 menite s reunifice insula )ivi4at" Acestea sunt -nc -n curs )e )esfurare" @n %re4ent9 %artea *e%ublicii #i%ru aflat sub controlul guvernului are o economie )e %ia )ominat )e sectorul serviciilor9 care re%re4int 4K5 )in PI7" Turismul9 serviciile financiare i sectorul imobiliar sunt cele mai im%ortante activiti economice" *atele )e cretere neregulate )in ultimul )eceniu reflect s%riEinirea economiei %e turism9 a crui %rofitabilitate %oate fluctua -n funcie )e instabilitatea %olitic )in regiune i )e con)iiile economice )in $uro%a &cci)ental" #u toate acestea9 -n aria aflat sub controlul guvernului9 economia a crescut -ntr-un ritm mult mai mare )ec,t me)ia 2$ -nce%,n) )in anul (+++" 145

Ileana Tache - Economie european

#i%ru s-a alturat $*8 II -n mai (++5 i a a)o%tat mone)a euro la 1 ianuarie (++." 2n %rogram %uternic )e austeritate -n anii %rece)eni9 menit s asigure )rumul ctre mone)a unic9 a aEutat la transformarea unui a),nc )eficit fiscal < 93F )in PI7 -n (++3= -ntr-un sur%lus )e 19(F -n (++. i a re)us inflaia la 49!F" Aceast %ros%eritate a aEuns sub %resiune -n (++'9 construciile i turismul -ncetinin)u-se -n faa cererii e/terne )iminuate )atorate cri4ei financiare globale" 0ei #i%ru a artat mai t,r4iu )ec,t %artenerii si euro%eni semne )e stres asociate cri4ei9 economia a c4ut -n recesiune -n anul (++'9 contract,n)u-se cu 19!F i )ove)in) slbiciune -n a se relansa9 %rin -nregistrarea unei creteri anemice -n (+1+-(+119 -nainte )e a se contracta )in nou cu (93F -n (+1(" Probleme serioase au a%rut -n sectorul financiar ci%riot la -nce%utul anului (+119 %e msura a),ncirii cri4ei fiscale greceti i a cri4ei )atoriei suverane )in 4ona euro" #osturile -m%rumuturilor au crescut constant %entru #i%ru )in cau4a e/%unerii sale la )atoria greceasc" 0ou )intre cele mai mari bnci )in #i%ru se numr %rintre cei mai mari )eintori )e obligaiuni greceti )in $uro%a i au o %re4en substanial -n 5recia %rin filiale i sucursale bancare" #i%ru a e/%erimentat numeroase )egra)ri ale rating-ului su )e cre)it -n (+1(9 nemaiav,n) acces la %ieele internaionale ale banilor" $conomia ci%riot s-a contractat -n (+1( ca urmarea a c)erii -ntr-o %o4iie nefavorabil a obligaiunilor greceti" & %resiune asu%ra lichi)itii 4gu)uie sectorul financiar i economia real B av,n) -n ve)ere c muli investitori globali sunt nesiguri -n %rivina abilitii #i%rului )e a -nfrunta cri4a 2$" 0eficitul bugetar a urcat la !94F )in PI7 -n (+119 ceea ce -nseamn o violare a criteriului )e )eficit al 2$ <sub 3F )in PI7=" #a re%lic la )eteriorarea finanelor rii i la riscul serios )e contagiune %rovenit )in cri4a )atoriei greceti9 1icosia a im%lementat msuri )e re)ucere a salariilor bugetarilor9 )e atenuare a eva4iunii fiscale i )e reconsi)erare a beneficiilor sociale9 )eficitul aEung,n) astfel la 49(F )in PI7 -n (+1( <ve4i Tabelul 3"'"(9 care %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici ai #i%rului=" @n luna iulie (+1(9 1icosia a )evenit al cincilea guvern )in 4ona euro solicit,n) un %rogram )e *ailout economic )in %artea #omisiei $uro%ene9 a 7#$ i a 68I <)enumite colectiv PTroiNa?="
Ta&el !.;.2 Cipru 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#35= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget 0eficit bugetar 0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial +aloare a (395! miliar)e -(93F a ( "'++ Agricultur (94F In)ustrie 1 9!F :ervicii .+9'F Agricultur .95F In)ustrie (+95 F :ervicii !1F .F JenituriH a '9 45 miliar)e #heltuieliH a 1+95' miliar)e - 49(F )in PI7 .+9'F )in PI7 394F Turism9 %rocesare alimente i buturi9 %ro)ucie )e ciment i ghi%s9 re%araii i renovri navale9 te/tile9 Loc ocupat la nivel mondial 1(5 (+ 51 '3 135 ( '5 -

35

Paritatea %uterii )e cum%rare

14

Ileana Tache - Economie european

chimicale uoare9 %ro)use metalice9 lemn9 h,rtie9 %ro)use )in %iatr i argil" :ol) cont curent - a 19' 3 miliar)e 13 *e4erve valutare i )e aur a 19(+! miliar)e 1(' Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

!.1 E".,)A CENT.AL3 II 0E E/T

%"L1A.IA 7ulgarii9 un trib turcic )in Asia #entral9 s-au combinat cu localnicii )e origine slav la sf,ritul secolului al JII-lea %entru a forma astfel %rimul stat bulgar" @n veacurile urmtoare9 7ulgaria a lu%tat cu Im%eriul 7i4antin %entru a-i afirma %o4iia -n 7alcani9 )ar s%re sf,ritul secolului al [IJ-lea ara a fost inva)at )e turcii otomani" 7ulgaria )e 1or) i-a c%tat autonomia -n 1.!. iar -ntreaga 7ulgarie i-a cucerit in)e%en)ena fa )e Im%eriul &toman -n anul 1'+." Lu%t,n) %e frontul %er)anilor -n ambele r4boaie mon)iale9 7ulgaria a c4ut sub sfera sovietic )e influen i a )evenit re%ublic %o%ular -n 1'4 " #omunismul s-a %rbuit -n 1''+9 c,n) 7ulgaria a organi4at %rimele alegeri multi-%artite )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 -nce%,n) anevoiosul %roces )e trecere la )emocraia %olitic i la economia )e %ia" A avut astfel )e combtut inflaia9 omaEul9 coru%ia i crima organi4at" Aara s-a alturat 1AT& -n (++4 i 2$ -n (++!" @n %erioa)a (++4-(++. 7ulgaria a -nregistrat o cretere me)ie anual )e F9 stimulat )e un volum semnificativ al -m%rumuturilor bancare9 consum i investiii strine )irecte" 5uvernele succesive i-au )emonstrat angaEarea -n reformele economice i %lanificare fiscal res%onsabil9 )ar cri4a economic global a re)us brusc cererea intern9 e/%orturile9 intrrile )e ca%ital i %ro)ucia in)ustrial" PI7-ul s-a contractat cu 595F -n (++'9 a stagnat -n (+1+9 -n ciu)a unei re)resri semnificative a e/%orturilor9 a crescut cu 19!F -n (+11 i a%ro/imativ 1F -n (+1(" #hiar )ac ara are un regim investiional favorabil9 cu cot unic re)us )e im%o4itare %e venitul firmelor9 -i rm,n -n fa o serie )e %rovocri im%ortante" #oru%ia )in a)ministraia %ublic9 un sistem Euri)ic slab i %re4ena crimei organi4ate continu s afecte4e climatul investiional al rii i %ers%ectivele sale economice" Tabelul 3"1+"1 %re4int valorile estimate ale %rinci%alilor in)icatori macroeconomici %e anul (+1("

Ta&el !.1 .1 %ulgaria 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#3 = *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare
3

+aloare a 1+39! miliar)e -1F a 14"(++ Agricultur 59 F

Loc ocupat la nivel mondial !( 1 1 '1 -

Paritatea %uterii )e cum%rare

14!

Ileana Tache - Economie european

In)ustrie 319(F :ervicii 39(F :tructura ocu%rii Agricultur !91F In)ustrie 359( F :ervicii 5!9!F *ata omaEului '9'F 1+! 7uget JenituriH a 1!91' miliar)e #heltuieliH a 1!9'3 miliar)e 0eficit bugetar - 194F )in PI7 3 0atorie %ublic 1!9'F )in PI7 13( *ata inflaiei (94 F 45 :tructura in)ustrial $lectricitate9 ga49 a%O alimente9 buturi9 tutunO maini i echi%amente9 metale )e ba49 %ro)use chimice9 cocs9 %etrol rafinat9 combustibil nuclear" :ol) cont curent a 54(9. milioane 45 *e4erve valutare i )e aur a 1!9'3 miliar)e + Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

.E)"%LICA CEH3 La finele %rimului r4boi mon)ial" #ehii i slovacii )in fostul Im%eriu Austro-2ngar s-au unit %entru a forma #ehoslovacia" @n %erioa)a interbelic9 res%ing,n)u-se sistemul fe)eral9 li)erii cehi maEoritari ai noii ri se confruntau frecvent cu soluionarea nemulumirilor tot mai mari ale minoritilor etnice constituite )in slovaci9 germani su)ei i rutenieni <ucrainieni=" @n %reEma celui )e al )oilea r4boi mon)ial9 5ermania na4ist a ocu%at %artea ceh a arii iar :lovacia a )evenit un stat in)e%en)ent aliat cu 5ermania" 0u% r4boi9 o #ehoslovacie reunit )ar trunchiat <fr *utenia= a c4ut sub sfera )e influen sovietic" @n 1' .9 o inva4ie a tru%elor Pactului )e la Jarovia a %us ca%t eforturilor li)erilor rii )e a liberali4a regulile comuniste i )e a crea un Psocialism cu fa uman?" Perioa)a care a urmat a fost una )e re%resiune9 numit )e sovietici Pnormali4are?" Panica P*evoluie )e #atifea? a -nlturat )e la %utere %arti)ul comunist la sf,ritul anului 1'.' i a inaugurat o revenire la regulile )emocratice i la o economie )e %ia" La )ata )e 1 ianuarie 1''39 #ehoslovacia a trecut %rintr-un P)ivor )e catifea?9 care a -nsemnat se%ararea celor )ou com%onente naionale -n *e%ublica #eh i :lovacia" *e%ublica #eh s-a alturat 1AT& -n 1''' i 2$ -n (++4" *e%ublica #eh este o economie )e %ia stabil i %ros%er %uternic integrat -n 2$" @n tim% ce sistemul financiar ceh B conservator i cu o orientare intern B a rmas relativ sntos9 economia )e mici )imensiuni9 )eschis i ba4at %e e/%orturi a #ehiei rm,ne sensibil la mo)ificrile )e %erforman economic ale %rinci%alelor %iee )e e/%ort9 -n)eosebi 5ermania" Atunci c,n) $uro%a &cci)ental i 5ermania au c4ut -n recesiune al sf,ritul anului (++.9 cererea %entru bunurile cehe a slbit9 )uc,n) la sc)eri substaniale ale %ro)uciei in)ustriale i e/%orturilor" 0re%t consecin9 PI7 real s-a contractat cu 49!F -n (++'9 cea mai mare %arte a )eclinului %etrec,n)u-se -n %rimul trimestru al anului" @ns PI7 real s-a re)resat tre%tat cu creteri %o4itive )e la un trimestru la altul9 -nce%,n) )in a )oua Eumtate a lui (++' i continu,n)u-se -n (+11" 0ar -n anul (+1( economia a aEuns iar -n recesiune <ve4i Tabelul 3"1+"(9 14.

Ileana Tache - Economie european

care %re4int situaia %rinci%alilor in)icatori macroeconomici= )in cau4a )iminurii accentuate a cererii e/terne" In)ustria auto rm,ne cea mai im%ortant ramur in)ustrial care9 -m%reun cu furni4orii afereni9 re%re4int a%ro/imativ (4F )in %ro)ucia in)ustrial ceh" *e%ublica #eh a %ro)us %este un milion )e maini %entru %rima )at -n (+1+9 )intre care mai mult )e .+F au fost e/%ortate" At,t firmele strine c,t i cele naionale se %l,ng )e fenomenul coru%iei9 -n s%ecial -n achi4iiile %ublice" Alte %rovocri %e termen lung inclu) un accelerat fenomen al -mbtr,nirii %o%ulaiei9 finanarea unui sistem )e %ensii i )e sntate nesustenabil i trecerea )e la %ro)ucia %ro%riu-4is la o economie a cunoaterii ba4at %e servicii i %e tehnologii )e -nalt nivel"
Ta&el !.1 .2 .epu&lica Ce6 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a (. 9! miliar)e 45 -1F 1'. a (!"(++ 5+ Agricultur 19.F In)ustrie 3'9 F :ervicii 5.9 F :tructura ocu%rii Agricultur 391F In)ustrie 3.9 F :ervicii 5.93F *ata omaEului .9 F 1+1 7uget JenituriH a .19+. miliar)e #heltuieliH a .!9(5 miliar)e 0eficit bugetar - 39(F )in PI7 11+ 0atorie %ublic 439'F )in PI7 !' *ata inflaiei 393F '1 :tructura in)ustrial Jehicule cu motor9 metalurgie9 maini i echi%amente9 sticl9 armament" :ol) cont curent - a 395' miliar)e 154 *e4erve valutare i )e aur a 359( miliar)e 45 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#3!= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

E/T,NIA 0u% secole )e )ominaie )ane49 sue)e49 german i rus9 $stonia i-a )ob,n)it in)e%en)ena -n 1'1." @ncor%orat cu fora -n 2*:: -n anul 1'4+ <aciune nicio)at recunoscut )e :2A=9 ara i-a rec,tigat libertatea -n 1''1 o)at cu %rbuirea 2niunii :ovietice" Prin retragerea ultimelor tru%e ruseti -n 1''49 $stonia i-a %utut %romova legturile economice i %olitice cu &cci)entul"
3!

Paritatea %uterii )e cum%rare

14'

Ileana Tache - Economie european

@n %rimvara anului (++4 s-a alturat at,t 1AT& c,t i 2$" A )evenit membr a &$#0 la sf,ritul anului (+1+ i a a)o%tat mone)a euro -nce%,n) cu 1 ianuarie (+11" $stonia are o economie )e %ia mo)ern i unul )intre cele mai ri)icate niveluri ale venitului %er ca%ita )in $uro%a #entral i regiunea baltic" 5uvernele estoniene au urmrit %rinci%iile %ieei libere9 o agen) economic orientat ctre %romovarea afacerilor i nu au ovit -n im%lementarea reformelor tran4iiei" 5uvernul actual a a%licat %olitici fiscale sntoase care s-au reflectat -n bugete echilibrate i o )atorie %ublic sc4ut <ve4i Tabelul 3"1+"39 care %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici ai $stoniei=" $conomia are )e beneficiat )e %e urma sectoarelor %uternice ale %ro)uselor electronice i telecomunicaiilor i legturilor comerciale soli)e cu 6inlan)a9 :ue)ia9 *usia i 5ermania" Prioritatea guvernului )e la Talin a fost susinerea unor rate -nalte )e cretere B -n me)ie .F %e an -n intervalul (++3-(++!" La miElocul anului (++. economia $stoniei a intrat -n recesiune9 -nregistr,n) o contracie )e 1493F -n (++'" Acesta a fost re4ultatul %rbuirii investiiilor i consumului )u% %roblemele %ieei imobiliare i ale sc)erii cererii )e e/%ort )in restul $uro%ei" $stonia s-a re)resat -n (+11 cu un ritm %o4itiv )e .F9 economia sa av,n) acum una )in cele mai mari rate )e cretere )in $uro%a"
Ta&el !.1 .! Estonia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a (.944 miliar)e 113 (94F 135 a (1"(++ + Agricultur 39!F In)ustrie 3+9(F :ervicii 91F :tructura ocu%rii Agricultur 49(F In)ustrie (+9( F :ervicii !59 F *ata omaEului 1195F 1(5 7uget JenituriH a !9'15 miliar)e #heltuieliH a .943' miliar)e 0eficit bugetar - (94F )in PI7 .( 0atorie %ublic .F )in PI7 143 *ata inflaiei 393 F '( :tructura in)ustrial Inginerie9 electronice9 lemn i %ro)use )in lemn9 te/tile9 tehnologia informaiei9 telecomunicaii :ol) cont curent a 4'. milioane 4. *e4erve valutare i )e aur a (1! milioane 15! Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#3.= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

LET,NIA 1umele )e Letonia <Latvia= %rovine )e la vechii latgalieni9 unul )in cele %atru triburi baltice estice care au format nucleul etnic al %o%orului leton <secolele JIII-[II e"n"=" *egiunea a aEuns ulterior sub controlul germanilor9 %olone4ilor9 sue)e4ilor i -n final al ruilor" & re%ublic
3.

Paritatea %uterii )e cum%rare

15+

Ileana Tache - Economie european

leton s-a constituit )u% %rimul r4boi mon)ial9 )ar -n 1'4+ ea a fost ane/at 2*:: <o aciune nicio)at recunoscut )e americani i multe alte state=" Prin )e4membrarea 2niunii :ovietice9 Letonia i-a rec,tigat in)e%en)ena -n 1''1" #u toate c ultimele tru%e ruseti au %lecat -n 1''49 statutul minoritii ruse <a%ro/imativ (.F )in %o%ulaie= rm,ne o %reocu%are %entru 8oscova" Aara a )evenit membr a &8# -n februarie 1'''" $a s-a lturat at,t 1AT& c,t i 2$ -n %rimvara anului (++4" Letonia este o economie mic i )eschis cu e/%orturi ce contribuie cu o treime la PI7" 0atorit %o4iiei sale geografice9 serviciile )e tran4it sunt %uternic )e4voltate9 alturi )e cherestea i %rocesarea lemnului9 agricultur i %ro)ucie alimentar9 maini i in)ustrie electronic" #oru%ia continu s re%re4inte un im%e)iment -n atragerea investiiilor strine )irecte9 iar rata natalitii sc4ut i o %o%ulaie -n sc)ere constituie %rovocri maEore %entru vitalitatea economic %e termen lung" $conomia Letoniei a -nregistrat o cretere a PI7 )e %este 1+F %e an -n %erioa)a (++ -(++!9 )ar a intrat -ntr-o sever recesiune -n (++. ca urmare a unui )eficit )e cont curent nesustenabil i a unei e/%uneri la o -nalt )atorie %ublic %e fon)ul -ncetinirii ritmului economiei mon)iale" 0in cau4a %rbuirii celei )e a )oua mari bnci a rii9 PI7 s-a contractat cu 1.F -n (++'" $conomia nu a %utut reveni la nivelurile )e )inainte )e cri49 -n ciu)a unei creteri %uternice9 -n s%ecial a sectorului e/%orturilor -n anii (+11-(+1(" 68I9 2$ i alte organisme internaionale aui furni4at Letoniei o -nsemnat asisten financiar -n ca)rul unui acor) menit s susin ancorarea mone)ei naionale )e euro -n schimbul angaErii guvernului )e a lua msuri )e austeritate stringente" Programul 68IK2$ a fost -ncheiat cu succes -n )ecembrie (+11" 5uvernul %rimului ministru Jal)is 0ombrovsNis a urmrit -n continuare %romovarea %ru)enei fiscale i re)ucerea )eficitului bugetar )e la !9!F )in PI7 -n (+1+ la (9!F )in PI7 -n (+1( <ve4i Tabelul 3"1+"49 ce %re4int %rinci%alii in)icatori ce )efinesc macroeconomia $stoniei=" 8aEoritatea com%aniilor9 bncilor i sectorului imobiliar au fost %rivati4ate9 )ar statul -nc )eine aciuni )e %ro%orii -n c,teva -ntre%rin)eri mari9 inclusiv -n com%ania leton )e trans%ort aerian" Letonia intenionea4 s treac la mone)a unic euro%ean -n anul (+14"

Ta&el !.1 .< Letonia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#3'= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii
3'

+aloare a 3!9+4 miliar)e 495F a 1."1++ Agricultur 494F In)ustrie ( 93F :ervicii '93F Agricultur .9.F

Loc ocupat la nivel mondial 1+! !+ ' -

Paritatea %uterii )e cum%rare

151

Ileana Tache - Economie european

In)ustrie (4 F :ervicii !9(F *ata omaEului 1493F 141 7uget JenituriH a '9451 miliar)e #heltuieliH a 1+91. miliar)e 0eficit bugetar - (9!F )in PI7 '( 0atorie %ublic 44F )in PI7 !. *ata inflaiei (95 F 5+ :tructura in)ustrial Alimente %rocesate9 %ro)use )in lemn %rocesate9 te/tile9 metale %rocesate9 %ro)use farmaceutice9 miEloace )e trans%ort rutier9 fibre sintetice9 electronice" :ol) cont curent - a 4 (9' milioane 4. *e4erve valutare i )e aur a 9'(5 miliar)e .+ Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

LIT"ANIA Lituania i-a )eclarat in)e%en)ena )u% %rimul r4boi mon)ial9 ceea ce i-a s%riEinit consoli)area naional" @ns %rile estice ale Lituaniei9 inclusiv regiunea Jilnius9 au fost ane/ate )e Polonia9 -n vreme ce regiunea Qlai%e)a a fost cucerit )e 5ermania na4ist -n 1'3'" Lituania a fost a%oi inva)at i ocu%at )e 2*::9 fiin) obligat s )evin re%ublic sovietic socialist" 5ermanii i aliaii lor au atacat 2*:: -n iunie 1'419 astfel c -ntre 1'41-1'44 Lituania a fost ocu%at )e 5ermania" 5ermanii s-au retras -n 1'449 Lituania gsin)u-se iari sub )ominaia sovietic" In)e%en)ena a fost rec,tigat -n 1''+ i recunoscut -n anul 1''1" Aara )evine membr a &8# i a 2$ -n mai (++4" @n ciu)a a)errii la 2$9 comerul su cu vecinii central i est-euro%eni i cu *usia ocu% o %on)ere -nsemnat -n totalul relaiilor comerciale" Investiiile strine i s%riEinirea afacerilor au aEutat tran4iia )e la vechea economie )e coman) la o economie )e %ia" #reterea economic anual -n intervalul (++5-(++. s-a cifrat -n me)ie la .F9 fiin) stimulat )e e/%orturi i cererea intern" 0ar PI7 s-a contractat cu a%roa%e 15F -n (++'9 rile baltice numr,n)u-se %rintre cele mai %uternic afectate )e cri4a financiar global" $forturile guvernului )e a atrage investiii strine9 )e a )e4volta %iee )e e/%ort i )e a reali4a reforme economice am%le au stat la ba4a revenirii ra%i)e a Lituaniei )intr-o a),nc recesiune B ritmul )e cretere fiin) %rintre cele mai -nalte )in 2$" #u toate acestea9 omaEul )e 159.F -n (+1( <ve4i Tabelul 3"1+"59 care %re4int in)icatorii macroeconomici )e ba4 ai Lituaniei= rm,ne %ersistent ri)icat"
Ta&el !.1 .# Lituania 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#4+= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare
4+

+aloare a 493( miliar)e (9!F a (+"1++ Agricultur 393F In)ustrie (.94F

Loc ocupat la nivel mondial .! 1(1 4 -

Paritatea %uterii )e cum%rare

15(

Ileana Tache - Economie european

:ervicii .94F Agricultur 14F In)ustrie ('91 F :ervicii 5 9'F *ata omaEului 159!F 15+ 7uget JenituriH a 139+. miliar)e #heltuieliH a 149.4 miliar)e 0eficit bugetar - 493F )in PI7 13. 0atorie %ublic 3 95F )in PI7 '' *ata inflaiei 394 F ' :tructura in)ustrial 8aini-unelte %entru tierea metalelor9 motoare electrice9 televi4oare9 frigi)ere i congelatoare9 rafinarea %etrolului9 construcii navale <nave mici=9 mobil9 te/tile9 %rocesare alimente9 fertili4atori9 maini agricole9 echi%ament )e o%tic me)ical9 com%onente electronice9 com%utere9 biEuterii )in chihlimbar" :ol) cont curent - a 19+53 miliar)e 114 *e4erve valutare i )e aur a .9.(1 miliar)e ! Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml :tructura ocu%rii

),L,NIA Istoria Poloniei ca stat -nce%e la miElocul secolului al [-lea" @n secolul [JI uniunea %olone4-lituanian %ose)a o mare -ntin)ere )e %m,nt -n $uro%a #entral i )e $st" @n )ecursul veacului al [JIII-lea )e4or)inile interne au slbit naiunea9 astfel c9 -ntr-o serie )e acor)uri -ncheiate -ntre 1!!( i 1!'59 *usia9 Prusia i Austria i-au -m%rit -ntre ele Polonia" Polonia i-a rec,tigat in)e%en)ena -n 1'1.9 )ar )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial a intrat sub sfera sovietic )e influen9 )evenit un stat satelit al 8oscoveiO guvernul su a fost -ns mult mai tolerant i %rogresiv" 8icrile muncitoreti )in anii 1'.+ au )us la constituirea sin)icatului in)e%en)ent >:oli)aritatea?9 care -n tim% a )evenit o for %olitic cu %este 1+ milioane )e membri" Prin alegerile libere )in 1'.' i 1''+9 >:oli)aritatea? a c,tigat controlul asu%ra Parlamentului i %ree)iniei9 era comunist aEung,n) astfel la final" 2n %rogram )e >tera%ie )e oc? -n anii 1''+ a %ermis transformarea economiei -ntr-una )in cele mai robuste )in $uro%a central" Polonia a intrat -n 1AT& -n anul 1''' iar -n 2$ -n (++4" 2rm,n) o %olitic )e liberali4are economic -nce%,n) )in anii 1''+9 economia %olone4 a fost singura )in 2$ care a evitat recesiunea anilor (++.-(++'" 0ei a)erarea la 2$ i accesul la fon)urile structurale au im%ulsionat mult economia )in (++49 PI7 %er ca%ita rm,ne mult sub me)ia 2$ iar omaEul continu s )e%easc me)ia 2$" 5uvernul %rimului ministru 0onal) TusN a trecut economia %olone4 %rin %erioa)a )e recesiune a)ministr,n) cu abilitate finanele %ublice B fr afectarea creterii economice" TusN a a)o%tat reforme controversate ale sistemului )e %ensii i )e im%o4itare %entru a %une -n continuare la a)%ost finanele %ublice" #u toate c economia %olone4 a -nregistrat re4ultate 153

Ileana Tache - Economie european

bune -n ultimii 5 ani9 creterea s-a -ncetinit -n anul (+1(9 -n %arte )atorit )ificultilor curente )in 4ona euro" Provocarea maEor )e %olitic este aceea )e a oferi susinere economiei %rin rela/are monetar9 )ar menin,n) -n acelai tim% ritmul consoli)rii fiscale" Performana economic a Poloniei %oate fi -mbuntit %e termen lung )ac sunt soluionate )eficienele rmase -n %unerea la %unct a infrastructurii rutiere i )e cale ferat i a me)iului )e afaceri" 2n sistem ineficient al legislaiei comerciale9 un co) al muncii rigi)9 birocraia e/cesiv i un -m%ovrtor sistem )e im%o4itare -m%ie)ic sectorul %rivat s funcione4e la %otenialul su )e%lin" Tabelul )e mai Eos %re4int situaia in)icatorilor macroeconomici receni ai Poloniei"
Ta&el !.1 .( )olonia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a .+( miliar)e (1 (94F 133 a (1"+++ 1 Agricultur 395F In)ustrie 349(F :ervicii (93F :tructura ocu%rii Agricultur 1!94F In)ustrie ('9( F :ervicii 5394F *ata omaEului 1(9 F 131 7uget JenituriH a .'94! miliar)e #heltuieliH a ''954 miliar)e 0eficit bugetar - (91F )in PI7 ! 0atorie %ublic 539.F )in PI7 55 *ata inflaiei 39 F 1+5 :tructura in)ustrial #onstrucii )e maini9 fier i oel9 mine )e crbune9 chimicale9 construcii navale9 %rocesare alimente9 sticl9 buturi9 te/tile" :ol) cont curent - a 1.9(' miliar)e 1.+ *e4erve valutare i )e aur a ''9'3 miliar)e (( Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#41= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

.,2JNIA Princi%atele Jalahiei i 8ol)ovei s-au aflat secole )e-a r,n)ul sub )ominaia Im%eriului &toman9 )ob,n)in)u-i autonomia -n 1.5 " $le se unesc -n 1.5' sub numele )e *om,nia" In)e%en)ena fa )e turci este recunoscut )in 1.!!" @n %rimul r4boi mon)ial ara s-a unit cu Puterile Aliate i a )ob,n)it noi teritorii9 -n %rinci%al Transilvania9 la -ncetarea conflictului" @n 1'4+9 *om,nia s-a aliat cu %uterile A/ei i a %artici%at -n 1'41 la inva)area german a 2*::" Trei ani mai t,r4iu9 constr,ns )e sovietici9 *om,nia a semnat un armistiiu" Influena sovietic %ostbelic a )us la %roclamarea re%ublicii %o%ulare -n 1'4! i la ab)icarea regelui" @n)elunga con)ucere a )ictatorului 1icolae #eauescu9 care a %reluat %uterea -n 1' 5 i statul su
41

Paritatea %uterii )e cum%rare

154

Ileana Tache - Economie european

%oliienesc ba4at %e :ecuritate au )evenit tot mai o%resive i )raconice -n )ecursul anilor 1'.+" #eauescu a fost -nlturat i e/ecutat -n )ecembrie 1'.'" *om,nia9 care s-a alturat 1AT& -n (++4 i 2$ la 1 ianuarie (++!9 a )emarat tran4iia la economia )e %ia -n )ecembrie 1'.' cu o ba4 in)ustrial -nvechit i )e mari )imensiuni i cu un mo)el )e %ro)ucie necores%un4tor nevoilor rii" $conomia a -nce%ut s se )e4volte )in anul (+++9 )u% trei ani consecutivi )e recesiune9 ba4,n)u-se %e o %uternic cerere venit )e %e %ieele )e e/%ort ale 2$" #onsumul intern i investiiile au alimentat creterea susinut a PI79 )ar au )us la un mare )e4echilibru al sol)ului curent" #,tigurile re4ultate )in evoluiile macroeconomice au im%ulsionat )oar -n anii )in urm crearea unei clase )e miEloc i atenuarea gra)ului ri)icat )e srcie" #oru%ia i birocraia e/cesiv continu s afecte4e me)iul )e afaceri" Inflaia s-a am%lificat -n anii (++!-(++.9 )in cau4a %resiunilor e/ercitate )e cererea )e consum9 creterile -nalte )e salarii9 costurile s%orite ale energiei i o rela/are a )isci%linei fiscale" #a re4ultat al )eficitelor tot mai mari <fiscal i al balanei comerciale= *om,nia a semnat un acor) )e asisten financiar cu 68I i 2$ -n valoare )e a%ro/imativ (+ miliar)e )olari" @nrutirea situaiei %ieelor financiare internaionale9 ca i o serie )e msuri )rastice )e austeritate luate %entru -n)e%linirea acor)ului )e *ailout cu 68IO au )us la contracia PI7 cu 9 F -n (++'9 urmat )e o alt contracie cu 191F -n (+1+" $conomia a revenit la cretere %o4itiv -n (+11 )atorit e/%orturilor i unei recolte mult mai bune )ec,t se antici%ase" @n (+1( -ns creterea s-a -ncetinit la mai %uin )e 1F9 aceasta )ator,n)u-se -n %arte slbirii cererii )e e/%orturi i unei secete )e am%loare ce a )at o recolt sc4ut" Princi%alii in)icatori macroeconomici ai *om,niei %e anul (+1( sunt %re4entai -n Tabelul 3"1+"!"

Ta&el !.1 .$ .om9nia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#4(= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget
4(

+aloare a (!491 miliar)e -+9'F a 1(".++ Agricultur !9'F In)ustrie 3(9'F :ervicii 5'9(F Agricultur 3+F In)ustrie (+9( F :ervicii 4'9.F 493F JenituriH a 549(! miliar)e

Loc ocupat la nivel mondial 4' 1 ! '. 4+ -

Paritatea %uterii )e cum%rare

155

Ileana Tache - Economie european

#heltuieliH a 5.914 miliar)e - (93F )in PI7 !. 349 F )in PI7 1+( 3F !' $chi%amente i maini electrice9 te/tile9 -nclminte9 asamblri auto i maini uoare9 minerit9 cherestea9 materiale )e construcii9 metalurgie9 chimicale9 %rocesare alimente9 rafinarea %etrolului" :ol) cont curent - a !94.. miliar)e 1!+ *e4erve valutare i )e aur a 4'9'3 miliar)e 3 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml 0eficit bugetar 0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial

/L,+ACIA *)cinile istorice ale :lovaciei %ot fi i)entificate -n statul 8oravia )in secolul al I[-lea" 2lterior slovacii au )evenit %arte a *egatului 2ngar9 )e care au a%arinut %entru urmtorii 1+++ )e ani" 0u% formarea monarhiei )uale austro-ungare -n anul 1. !9 %oliticile e)ucaionale ce favori4au utili4area limbii maghiare <Pmaghiari4area?= au )us la o -ntrire a naionalismului slovac i la cultivarea legturilor culturale cu vecinii cehi aflai sub )ominaia austriac" 0u% )isoluia Im%eriului Austro-2ngar la finele %rimului r4boi mon)ial9 slovacii au lu%tat %entru autonomie -n ca)rul #ehoslovaciei9 :lovacia )evenin) -n 1'3' un stat in)e%en)ent aliat cu 5ermania na4ist" 0u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 #ehoslovacia a fost reconstituit ca ar comunist9 intr,n) -n sfera )e influen sovietic )in $uro%a )e $st" P*evoluia )e catifea? a -nlturat Parti)ul #omunist )e la %utere la sf,ritul anului 1'.' i a inaugurat trecerea la )emocraie i la economia )e %ia" La )ata )e 1 ianuarie 1''39 %rin aa-numitul P)ivor )e catifea?9 #ehoslovacia s-a )ivi4at -n cele )ou com%onente naionaleH *e%ublica #eh i :lovacia" :lovacia s-a alturat 1AT& i 2$ -n %rimvara anului (++4 i a a)o%tat mone)a euro la 1 ianuarie (++'" :lovacia a im%lementat reforme economice semnificative )e la se%ararea sa )e *e%ublica #eh -n 1''3" $le au vi4at sistemul )e im%o4itare9 )e sntate9 %ensii i bunstare social9 aEut,n) :lovacia s-i consoli)e4e bugetul i s a)ere la 2$ )u% o %erioa) )e stagnare -n anii 1''+" 8arile %rivati4ri sunt a%roa%e finali4ate9 sectorul bancar se afl maEoritar -n %ro%rietate strin9 iar guvernul a facilitat *oom-ul investiiilor strine %rin %olitici favorabile me)iului )e afaceri" #reterea economic a :lovaciei a -ntrecut ate%trile -n intervalul (++1-(++.9 -n ciu)a unui tren) general euro%ean -n sc)ere" Investiiile strine )irecte <-n s%ecial )in sectorul automobilelor i cel al electronicii= au im%ulsionat mult creterea economic %,n -n (++." & for )e munc ieftin i bine instruit9 ta/e sc4ute9 )ivi)en)e scutite )e ta/e9 un co) al muncii relativ liberal i o %o4iie geografic avantaEoas re%re4int %rinci%alele atuuri ale :lovaciei" $conomia s-a contractat cu 5F -n (++' B -n %rinci%al ca re4ultat al sc)erii flu/urilor )e investiii strine )irecte i al cererii )iminuate %entru e/%orturile :lovaciei" #reterea i-a revenit -n anii (+1+-(+119 %entru ca -n (+1( s se -ncetineasc )in cau4a slbirii cererii e/terne" 5uvernul %rimului ministru *obert 6ico a a%licat -n (+1( creteri )e ta/e asu%ra veniturilor in)ivi4ilor cu c,tiguri mari i asu%ra %rofiturilor cor%oraiilor9 elimin,n) %ractic cota unic )e im%o4itare a :lovaciei -n sco%ul atingerii intelor )e )eficit bugetar )e 49'F )in PI7 -n (+1( 15

Ileana Tache - Economie european

<ve4i Tabelul 3"1+".9 care %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici ai rii %e anul (+1(= i 3F )in PI7 -n (+13"
Ta&el !.1 .8 /lovacia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a 13(94 miliar)e 4 (9 F 1(. a ( "'++ 51 Agricultur 39.F In)ustrie 3 94F :ervicii 5'9.F :tructura ocu%rii Agricultur 395F In)ustrie (! F :ervicii '94F *ata omaEului 1(9.F 13( 7uget JenituriH a 3193' miliar)e #heltuieliH a 359.5 miliar)e 0eficit bugetar - 49'F )in PI7 15( 0atorie %ublic 4.9 F )in PI7 5 *ata inflaiei 39 F 1+ :tructura in)ustrial 8etal i %ro)use )in metal9 alimente i buturiO electricitate9 ga49 cocs9 %etrol9 combustibil nuclearO chimicaleO h,rtie i ti%rireO olrie i ceramicO vehicule )e trans%ortO te/tileO a%aratur electric i o%ticO %ro)use )in cauciuc" :ol) cont curent a 5359( milioane 4 *e4erve valutare i )e aur a (9 ! miliar)e 11( Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#43= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

/L,+ENIA Teritoriul :loveniei a fost %arte a Im%eriului Austro-2ngar %,n la )isoluia acestuia la finele %rimului r4boi mon)ial" @n 1'1. slovenii s-au unit cu s,rbii i croaii form,n) un nou stat multinaional <numit Iugoslavia -n 1'('=" 0u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 :lovenia a )evenit o re%ublic a noii Iugoslavii care9 )ei comunist9 s-a )istanat )e regulile 8oscovei" 1emulumii )e e/ercitarea %uterii )e ctre s,rbii maEoritari9 slovenii au reuit s -i obin in)e%en)ena -n 1''1 )u% un scurt r4boi )e 1+ 4ile" Legturile istorice cu $uro%a &cci)ental9 e economie %uternic i o )emocraie stabil au contribuit la transformarea :loveniei -ntr-un stat mo)ern" :lovenia s-a alturat at,t 1AT& c,t i 2$ -n %rimvara anului (++4O a intrat )e asemenea -n 4ona euro -n (++!9 fiin) %rima ar ce a a)o%tat mone)a unic )in gru%ul celor care au a)erat -n (++4" $a a e/%erimentat una )in cele mai stabile tran4iii %olitice i economice )in $uro%a #entral i )e :u)-$st" #u cel mai ri)icat PI7 %er ca%ita )in $uro%a #entral9 :lovenia %ose) o e/celent infrastructur9 o for )e munc )ine instruit i o locaie strategic -ntre 7alcani i
43

Paritatea %uterii )e cum%rare

15!

Ileana Tache - Economie european

$uro%a &cci)ental" Privati4area a rmas -n urm )in (++( i economia are unul )in cele mai ri)icate controale ale statului )in 2$" *eformele structurale %entru -mbuntirea me)iului )e afaceri au %ermis o %artici%aie strin -ntruc,tva mai bun -n economia :loveniei i au aEutat la )iminuarea omaEului" @n anul (++! :lovenia a fost invitat s )emare4e %rocesul )e intrare -n &$#09 )evenin) membr a acestei organi4aii -n (+1(" @n ciu)a succesului su economic9 investiiile strine )irecte )in :lovenia se afl sub me)ia regiunii iar ta/ele rm,n relativ -nalte" @n %lus9 %iaa muncii este uneori consi)erat ca infle/ibil iar in)ustriile naionale %ier) v,n4ri -n faa firmelor mai com%etitive )in #hina9 In)ia i alte ri" @n (++' recesiunea global a )us la o contracie economic )e .F <%rin sc)erea e/%orturilor i a %ro)uciei in)ustriale= i la am%lificarea omaEului" 0ei creterea a fost reluat -n (+1+9 ea a -nregistrat iari o rat negativ -n (+1( <ve4i Tabelul 3"1+"'9 care %re4int %rinci%alii in)icatori macroeconomici ai :loveniei %e anul (+1(=" ;omaEul a continuat s creasc9 )e%in) 1(F -n (+1("
Ta&el !.1 .; /lovenia 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC +aloare Loc ocupat la nivel mondial a 5!9'3 miliar)e '+ -(9(F (+5 a (." ++ 4! Agricultur (9!F In)ustrie (!9 F :ervicii '9!F :tructura ocu%rii Agricultur (9(F In)ustrie 35 F :ervicii (9.F *ata omaEului 1(93F 1(. 7uget JenituriH a (+95 miliar)e #heltuieliH a ((95' miliar)e 0eficit bugetar - 49 F )in PI7 144 0atorie %ublic 539(F )in PI7 5! *ata inflaiei (95F 54 :tructura in)ustrial 8etalurgie feroas i %ro)use )in aluminiu9 to%itorii )e %lumb i 4incO electronice <inclusiv %ro)use electronice militare=9 camioane9 automobile9 echi%ament electric9 %ro)use )in lemn9 te/tile9 chimicale9 maini-unelte" :ol) cont curent a ('!9 milioane 5+ *e4erve valutare i )e aur a 19154 miliar)e 131 Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml Indicator PI7 <PP#44= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare

"N1A.IA 2ngaria a )evenit un regat cretin -n anul 1+++ i multe secole a servit )re%t bastion -m%otriva e/%ansiunii turcilor otomani -n $uro%a" *egatul a aEuns -n cele )in urm %arte
44

Paritatea %uterii )e cum%rare

15.

Ileana Tache - Economie european

com%onent a Im%eriului Austro-2ngar9 care s-a %rbuit -n tim%ul %rimului r4boi mon)ial" 0u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial9 ara a )evenit comunist" *evolta )in anul 1'5 -nsoit )e anunarea retragerii )in Pactul )e la Jarovia a fost re%rimat %rintr-o masiv intervenie militar a sovieticilor" :ub con)ucerea lui 3anos Qa)ar -n 1' .9 2ngaria a -nce%ut s-i liberali4e4e economia9 intro)uc,n) aa-numitul P5ula-comunism?" Primele alegeri multi-%artite au avut loc -n 2ngaria -n 1''+9 tot acum fiin) )emarat i trecerea la economia )e %ia" Aara s-a alturat 1AT& -n 1''' i 2$ 5 ani mai t,r4iu" @n (+11 2ngaria i-a asumat %entru %rima )at %ree)inia rotativ )e luni a 2$" 2ngaria a reali4at tran4iia )e la o economie %lanificat centrali4at la o economie )e %ia cu un venit %er ca%ita )e a%roa%e (K3 )in me)ia 2$ (!" :ectorul %rivat re%re4int mai mult )e .+F )in PI7" Pro%rietatea strin i investiiile -n firmele ungureti sunt larg rs%,n)ite9 investiiile strine )irecte cumulate -nsemn,n) %este !+ miliar)e )olari" :%re sf,ritul anului (++.9 inca%acitatea 2ngariei )e a-i %lti service-ul )atoriei sale %e termen scurt <a)us )e cri4a financiar global= a )eterminat 7u)a%esta s a%ele4e la un %achet )e asisten financiar al 68IK2$K7anca 8on)ial -n sum )e %este (5 miliar)e )olari" *ecesiunea economic global9 e/%orturile -n )eclin i consumul intern sc4ut9 %e fon)ul msurilor )e austeritate ale guvernului9 au )us la o contracie economic )e 9.F -n anul (++'" @n (+1+9 noul guvern a im%lementat o serie )e msuri inclu4,n) re)ucerea im%o4itelor %e venitul %ersonal i %e %rofit9 )ar a im%us -n schimb Pim%o4itele )e cri4? %entru instituiile financiare9 com%aniile energetice i )e telecomunicaii i comerul cu amnuntul" Programul )e *ailout al 68IK2$ a fost -ntreru%t la sf,ritul anului9 fiin) -nlocuit )e PPost Program 8onitoring?" $conomia a -nce%ut s se re)rese4e -n (+1+ cu un stimul %uternic sin %artea e/%orturilor9 -n s%ecial ctre 5ermania9 -nregistr,n)u-se o cretere )e a%ro/imativ 19!F -n (+11" La sf,ritul anului (+11 guvernul s-a -ntors la 2$ i 68I %entru a obine susinere financiar necesar refinanrii )atoriei -n mone) strin i obligaiilor %rivin) titlurile emise -n (+1( i )u% aceea9 )ar reacia 7u)a%estei )e res%ingere a recoman)rilor )e %olitic economic ale 2$ i 68I a %us ca%t negocierilor s%re finele anului (+1(" 0e c,n) s-a alturat 2$ -n (++49 2ngaria a fost su%us Proce)urii )e 0eficit $/cesiv a comisiei $uro%ene9 7ru/elles-ul solicit,n) guvernului msuri )e re)ucere )urabil a )eficitului bugetar sub 3F )in PI7" :lbiciunea economic general )in $uro%a &cci)ental9 ca i li%sa )e investiii interne i )e cerere au )eterminat contracia PI7 -n (+1( <ve4i Tabelul 3"1+"1+9 care %re4int in)icatorii macroeconomici )e ba4 ai 2ngariei=" ;omaEul a rmas i el la cote )estul )e ri)icate"
Ta&el !.1 .1 "ngaria 8 Indicatorii macroeconomici de &a@ :n 2 12 Bvalori estimateC Indicator PI7 <PP#45= *at cretere PI7 real PI7 %er ca%ita <PP#= PI7 B structura %e sectoare :tructura ocu%rii *ata omaEului 7uget 0eficit bugetar
45

+aloare a 1' 9. miliar)e -1F a 1'".++ Agricultur 49(F In)ustrie 3+91F :ervicii 59!F Agricultur 49!F In)ustrie 3+9' F :ervicii 494F 119(F JenituriH a 559+5 miliar)e #heltuieliH a 5.955 miliar)e - (9!F )in PI7

Loc ocupat la nivel mondial 5 1'' 5 1(( '5

Paritatea %uterii )e cum%rare

15'

Ileana Tache - Economie european

.193F )in PI7 (5 59 F 153 8inerit9 metalurgie9 materiale )e construcii9 alimente %rocesate9 te/tile9 chimicale <-n s%ecial %ro)use farmaceutice=9 vehicule cu motor" :ol) cont curent a (914 miliar)e 3. *e4erve valutare i )e aur a 449' miliar)e 4+ Sursa: $relucrat de autor dup Central ntelli!ence A!encK# Gorld 1act*oo0# EDCC# disponi*il la "ttps:MMHHH.cia.!o'Mli*rarKMpu*licationsMt"e-Horld->act*oo0M!eosM>r."tml

0atorie %ublic *ata inflaiei :tructura in)ustrial

.e@umatul capitolului Acest ca%itol %re4int economiile tuturor celor (! )e state membre ale 2$9 relief,n) atitu)inile lor s%ecifice asu%ra %oliticilor economice euro%ene" @n)eosebi -n ca4ul naiunilor mari i fon)atoare ale #omunitii $conomice $uro%ene <5ermania9 6rana Italia=9 ca i -n ca4ul 8arii 7ritanii9 anali4a economic este %us -ntr-o %ers%ectiv istoric9 care evi)enia4 rs%unsurile factorilor naionali )e )eci4ie la ocuri e/terne maEore %recum r4boiul rece9 cri4a %etrolului9 reunificarea german i %rbuirea 2niunii :ovietice" Princi%alii in)icatori macroeconomici agregai au fost %relucrai )u% site-ul #entral Intelligence AgencC9 care ofer )atele cele mai actuali4ate %osibil" $conomiile 2$ au fost -nfiate -n or)inea valurilor succesive )e a)erareH rile fon)atoare <5ermania9 6rana9 Italia9 7enelu/=9 momentul 1'!3 <8area 7ritanie9 Irlan)a9 0anemarca=9 1'.1 <5recia=9 1'. <:%ania i Portugalia=9 1''5 <Austria9 :ue)ia9 6inlan)a=9 (++4 <8alta i #i%ru9 rile baltice9 Polonia9 2ngaria9 *e%ublica #eh9 :lovacia i :lovenia= i (++! <7ulgaria i *om,nia=" @n acest ca%itol s-a reali4at i o evaluare a im%actului cri4ei economice i financiare globale asu%ra statelor membre ale 2niunii $uro%ene i a msurilor )e re)resare luate )e res%ectivele guverne" Antre&ri de veri'icare 1ermania 1. 2. !. <. #. (. $. ?rana 1. Pre4entai reformele )in tim%ul a)ministraiei generalului #harles )e 5aulle" 1 + 0escriei %e scurt situaia 5ermaniei )u% -nfr,ngerea com%let i %re)area necon)iionat )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial" #um e/%licai miraculoasa re)resare economic %ostbelic a 5ermanieiR #are au fost efectele reformei monetare )in anul 1'4. )in 5ermania &cci)entalR #um caracteri4ai %erioa)a 1'5.-1'!3 )in istoria economic a 5ermanieiR 0ar %erioa)a 1'!4-1'.5R #um s-a revigorat economia german -n %erioa)a 1'. -1''+R #um s-a manifestat ocul economic i %olitic al reunificrii germane )e )u% c)erea Ii)ului 7erlinuluiR #omentai in)icatorii macroeconomici receni ai 5ermaniei"

Ileana Tache - Economie european

2. !. <. #. (. $. 8. ;. 1 . 11. Italia 1. 2. !. <. #. (. $. 8. ;. 1 . %elgia 1. 2. !. <.

#um a funcionat -n 6rana sistemul %lanificrii centrali4ate i care era rolul instituiei Le #ommissariat )u PlanR #um a fost afectat 6rana )e %ier)erea sferelor colonialeR Pre4entai relaia 6ranei cu 68I )in %erioa)a %ostbelic" 0escriei triumful celei )e a cincea re%ublici <1'5.-1' '= #um a -nfruntat 6rana ocurile %etroliereR #are au fost %oliticile socialiste ale lui 6ranZois 8itteran)R Pre4entai msurile anti-inflaioniste ale lui *aCmon) 7arre" #are a fost rolul lui 3acGues 0elors -n calitate )e ministru )e finane al 6raneiR #um %oate fi caracteri4at %erioa)a 1'. -(++ -n )e4voltarea economic a 6raneiR #um a fost afectat 6rana )e cri4a economic globalR

Prin ce se aseamn cu 5ermania situaia economic a Italiei )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ialR #are a fost contribuia lui Alci)e )e 5as%eri la re)resarea economic a Italiei i la %rocesul integrrii euro%eneR #um caracteri4ai uriaele com%anii italiene )e stat I*I <Istituto %er la *icostru4ione In)ustriale= i $1I <$nte 1a4ionale I)rocarburi=R #are a fost rolul instituiei #assa %er il 8e44ogiornoR #are este %erioa)a miracolului economic italianR 0escriei )in %unct )e ve)ere economic intervalul 1' 3-1'!3" Prin ce se remarc %erioa)a 1'!4-1'.5R #are a fost relaia Italiei cu :8$R #are au evoluiile economice -nregistrate -ntre 1'. -(++ R Anali4ai %rinci%alii in)icatori macroeconomici agregai ai Italiei )in %re4ent i e/%licai cri4a )atoriei %ublice )in aceast ar"

#,n) a%are 7elgia ca ar in)e%en)entR #um a fost afectat economia belgian )e %ermanentele tensiuni etnice )intre valoni i flaman4iR #um inter%retai %roblemele structurale )in economia belgianR Artai msurile luate )e guvernul 7elgiei %entru contracararea efectelor cri4ei economice globale"

,landa 1. 2. !. <. #. #,n) a fost -ntemeiat *egatul &lan)eiR #um a fost afectat &lan)a )e cri4a %etroluluiR @n ce au constat reformele )e %e %iaa muncii )in %erioa)a 1''4-(+++R #um e/%licai cei ( )e ani )e cretere economic ne-ntreru%t )in &lan)a )e )inaintea cri4ei economice globaleR #aracteri4ai %erformana macroeconomic %re4ent a &lan)ei"

Lu=em&urg 1 1

Ileana Tache - Economie european

1. 2. !.

$/%licai %rovocrile re%re4entate )e %re4ena emigranilor %ermaneni -n Lu/emburg" #are este %on)erea sectorului financiar -n PI7R #um se %re4int situaia macroeconomic )in Lu/emburg -n conte/tul cri4ei economice i financiare globaleR

2area %ritanie 1. 2. !. <. #. (. $. 8. ;. 1 . 11. 12. 1!. 1<. 1#. #um se e/%lic a)erarea 8arii 7ritanii la #$$ -n cel )e al )oilea val )in 1'!3R Pre4entai relaia )intre 8area 7ritanie i :2A )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial" $/%licai im%ortana sferelor coloniale %entru 8area 7ritanie i eta%ele )ecoloni4rii" #um caracteri4ai >strategia lirei sterline? R $/%licai structura fragmentat %e meserii a sin)icatelor britanice )in %erioa)a %ostbelic" #um s-a -ncheiat >#ri4a :ue4?R #are sunt trsturile caracteristice ale %erioa)ei 1'5.-1'!3R #are a fost rolul #urii Practicilor *estrictive )in 8area 7ritanieR #are sunt re4ultatele guvernului laburist al lui Darol) SilsonR La ce conclu4ii a aEuns #omisia *a)cliffeR Pre4entai )ificultile economice ale intervalului 1'!4-1'.5" #are este -nsemntatea erei Thatcher %entru 8area 7ritanieR #um a fost aEutat 8area 7ritanie )e %etrolul )in 8area 1or)uluiR 0escriei evoluiile economice )in intervalul 1'. -(++ " #um se %re4int situaia macroeconomic britanic -n conte/tul cri4ei economice i financiare globaleR

Irlanda 1. 2. !. <. #. (. #um se e/%lic a)erarea 8arii 7ritanii la #$$ -n cel )e al )oilea val )in 1'!3R Pre4entai relaia )intre 8area 7ritanie i :2A )e )u% cel )e al )oilea r4boi mon)ial" $/%licai relaia >traumaticK ce a )ominat secole )e-a r,n)ul relaia Irlan)ei cu 8area 7ritanie" Prin ce se )iferenia4 %olitica monetar )in Irlan)a fa )e cea )in 8area 7ritanieR #are sunt cau4ele %ovetii )e succes irlan)e4e )e %,n la actuala cri4 economic globalR Pre4entai c,teva msuri )e re)resare economic luate recent )e guvernul irlan)e4"

0anemarca 1. 2. !. <. 1recia 1. 0e ce grecii au fost acce%tai -n #omunitatea $uro%ean numai -n anul 1'.1R 1 ( #e ti% )e economie confer 0anemarcei %o4iia sa geograficR #are sunt relaiile 0anemarcei cu 2niunea $uro%eanR 0e ce nu au ratificat iniial )ane4ii Tratatul )e la 8aastrichtR #are sunt avantaEele economice ale )ane4ilor -n %re4entR

Ileana Tache - Economie european

2. !. /pania 1. 2. !. <. #.

Legai mo)ul )e -n)e%linire a con)iiilor )e a)erare i a celor )e trecere la euro )e situaia economic actual )in 5recia" @ntreve)ei o %ers%ectiv )e ieire a 5reciei )in %rofun)a cri4 a )atoriei %ublice cu care se confruntR

#um se e/%lic a)erarea relativ t,r4ie a :%aniei la #$$R Prin ce s-a caracteri4at %olitica autarhic a lui 6rancoR #are a fost regimul %olitic )e )u% moartea lui 6rancoR #um a contribuit intrarea -n #omunitatea $uro%ean la )e4voltarea economic a :%anieiR Artai %robleme economice cu care se confrunt :%ania -n %re4ent"

)ortugalia 1. 2. !. <. Preci4ai c,teva asemnri i )eosebiri -ntre economia Portugaliei i cea a :%aniei" #are au fost consecinele negative ale regimului )ictatorial al lui :ala4arR #um a beneficiat Portugalia )e a)erarea la #omunitatea $conomic $uro%eanR #are sunt )ificultile economice cu care se confrunt Portugalia -n %re4entR

Austria 1. 2. !. <. /uedia 1. 2. !. <. A beneficiat :ue)ia )e aEutorul acor)at %rin Planul 8arshallR Ja trece :ue)ia la mone)a euro -n viitorul a%ro%iatR $/%licai9 %e ca4ul :ue)iei9 cum este %osibil ca un stat al bunstrii sofisticat s rs%un) cererilor %olitice ale electoratului -ntr-o )emocraie avansat" #omentai situaia economic actual )in :ue)ia" #um a -nfruntat Austria cri4a %etrolului )in anii 1'!+R #u ce alt mo)el economic se aseamn cel austriac )in %erioa)a 1'!'-1''5R #are sunt factorii ce au influenat succesul economic al AustrieiR Inter%retai valorile in)icatorilor macroeconomici actuali ai Austriei"

?inlanda 1. 2. !. 2alta 1. #um este influenea4 economia malte4 )e %o4iia sa geografic -ntre $uro%a i Africa )e 1or)R 1 3 #aracteri4ai economia finlan)e4 a %erioa)ei )inainte )e a)erarea la 2$" #um se e/%lic fa%tul c 6inlan)a este singurul stat nor)ic care a trecut la mone)a unic euro%eanR #are sunt %roblemele cu care se va confrunta %e termen lung economia 6inlan)eiR

Ileana Tache - Economie european

2. Cipru 1. 2. !.

#um se regsete -n)elungata )ominaie britanic -n trsturile %re4ente ale economiei 8alteiR

$/%licai )ivi4area insulei #i%ru -ntre greci i turci" #,n) a semnat #i%ru Acor)ul )e Asociere cu 2$R 0escriei %roblemele recente a%rute -n economia ci%riot i artai cau4ele lor"

%ulgaria 1. 2. !. 0e ce 7ulgaria a intrat -n 2$ )oar -n cel )e al )oilea val al rilor %ost-comunisteR #are este creterea me)ie anual -nregistrat )e 7ulgaria -n %erioa)a (++4-(++.R #um caracteri4ai %rinci%alii in)icatori macroeconomici ai 7ulgariei )in anul (+1(R

.epu&lica Ce6 1. 2. !. #,n) a avut loc >)ivorul )e catifea al #ehoslovaciei? R @n ce an s-a alturat la 1AT& *e%ublica #ehR #um a fost afectat *e%ublica #eh )e recesiunea )e la sf,ritul anului (++. )in $uro%a &cci)entalR

Estonia 1. 2. !. @n ce an a fost $stonia -ncor%orat cu fora -n 2*::R #are au fost avantaEele )es%rin)erii )e 2*::R :-a re)resat $stonia -n urma cri4ei economice mon)ialeR

Letonia 1. 2. !. <. A fost recunoscut )e americani ane/area Letoniei la 2*:: )in 1'4+R @n ce an s-a alturat Letonia &rgani4aiei 8on)iale a #omeruluiR #are a fost9 -n me)ie9 creterea PI7 -n Letonia -n %erioa)a (++ -(++!R @n ce an intenionea4 Letonia s treac la mone)a euroR

Lituania 1. 2. !. #,n) i-a rec,tigat Lituania in)e%en)enaR La c,t s-a cifrat creterea economic anual -n intervalul (++5-(++.R #um a fost afectat Lituania )e cri4a financiar globalR

)olonia 1. 2. !. $/%licai rolul sin)icatului in)e%en)ent >:oli)aritatea? -n evoluiile %olitice i economice )in Polonia" :-a confruntat Polonia cu recesiune -n anii (++.-(++'R Pre4entai msurile economice recente luate )e guvernul lui 0onal) TusN"

.om9nia 1 4

Ileana Tache - Economie european

1. 2. !.

@n ce con)iii a )emarat *om,nia tran4iia la economia )e %iaR #um a contribuit a)erarea la 2$ la %rogresul economic al riiR #are este %ers%ectiva creterii economice -n viitorul a%ro%iatR

/lovacia 1. 2. !. #e reforme economice a im%lementat :lovacia )e la se%ararea sa )e *e%ublica #eh -n 1''3R #are sunt %rinci%alele atu-uri ale economiei :lovacieiR Pre4entai msurile luate )e guvernul %rimului ministru *obert 6ico -n sco%ul atingerii intei )e )eficit bugetar"

/lovenia 1. 2. !. #um e/%licai fa%tul c :lovenia este singura ar )in fosta Iugoslavie care s-a alturat 2$R @n ce an )evine :lovenia membr a &$#0R A avut :lovenia cretere economic -n anul (+1(R

"ngaria 1. 2. !. <. #e -nelegei %rin >5ula-comunism? R @n ce an s-a alturat 2ngaria la 1AT&R La c,t s-a cifrat %achetul )e asisten financiar acor)at 2ngariei )e 68IK2$K7anca 8on)ial -n (++.R A fost su%us 2ngaria %roce)urii )e )eficit e/cesiv a #omisiei $uro%eneR @n ce con)iiiR

%i&liogra'ie Abelhauser9 S" <1'.3=9 Girtsc"a>ts!esc"ic"te der Lundesrepu*li0 %eutsc"land CNFQCNOD# 6ranNfurtH :uhrNam%" A)ams9 S" 3 <1'.'=9 ,estructurin! t"e 1renc" EconomK9 Sashington9 0"#"H 7rooNings Institution" Annual *e%ort of the #ourt of 3ustice of the $uro%ean #ommunities <(++ =9 htt%HKKcuria"euro%a"eu" 1 5

Ileana Tache - Economie european

ArchicN9 Q" <(+13=9 >$uro%ean 2nion $nlargement?9 #ongressional *esearch :ervice <#:*= *e%ort for #ongress !-5!++9 4 6ebruarC" 7roa)berrC9 :" <1''4=9 >Technological lea)ershi% an) %ro)uctivitC lea)ershi% in manufacturing since the in)ustrial revolutionH im%lications for the convergence thesis?9 Economic Journal 1+49 %%" ('1-3+(" #arlin9 S" <1'' =9 >Sest 5erman groLth an) institutions9 1'45-'+?9 in 1icholas #rafts an) 5ianni Toniolo9 e)s"9 &roHt" in Europe since CNFQ# #ambri)geH #ambri)ge 2niversitC Press" #entral Intelligence AgencC9 Sorl) 6actbooN9 (+119 )is%onibil htt%sHKKLLL"cia"govKlibrarCK%ublicationsKthe-Lorl)-factbooNKgeosKfr"html la

#hristiansen9 T" <(++ =9 >The #ouncil of 8inistersH 6acilitating Interaction an) 0evelo%ing Actorness in the $2? in 3" *ichar)son <e)"=9 European Union: $oHer and $olicK-Ma0in!# 3r) e)ition9 1eL borNH *outle)ge" 0efarges9 Ph" 8" <1'..=9 >TLelve bears of $uro%ean #ouncil DistorC <1'!4-1'. =H The #rCstalli4ing 6orum?9 in 3ean-8arc Doscheit an) Solfgang Sessels B e)s"9 I"e European Council CNRF-CNOS: E'aluation and $rospects# 8aastricht9 $uro%ean Institute of Public A)ministration9 %%" 3.-3'" $uro%ean #entral 7anN <(++4=9 I"e monetarK policK o> t"e ECL. 6oreman-PecN9 3" <1''1=9 >Tra)e an) the balance of %aCments?9 in 1icholas #rafts an) 1icholas Soo)Lar)9 e)s"9 I"e Lritis" EconomK since CNFQ# &/for)H #laren)on Press9 %%" 141-1!'" 5heorghe" #"A" <(++.=9 %rept *ancar comunitar9 $)itura #"D"7ecN9 7ucureti" 5ilbert9 8" <(++3=9 Surpassin! ,ealism: I"e $olitics o> European nte!ration since CNFQ# Lanham9 80H *oLman an) Littlefiel)" DaCes-*enshaL9 6" an) Sallace9 D" <(++ =9 I"e Council o> Ministers# (n) e)ition9 7asingstoNe9 2QH Palgrave 8acmillan" Dil)ebran)9 5" <1' 5=9 &roHt" and Structure in t"e EconomK o> Modern talK# #ambri)ge9 8AH Darvar) 2niversitC Press" Qramer9 A" <1''1=9 I"e Gest &erman EconomK# CNFQ-CNQQ# 5erman :tu)ies :eries9 1eL borNH 7erg" Lin)ert9 P" <(++4=9 &roHin! $u*lic: Social Spendin! and Economic &roHt" since t"e Ei!"teent" CenturK# 1eL borNH #ambri)ge 2niversitC Press" 8c#ormicN9 3" <(++.=9 I"e European Union T $olitics and $olicies# SestvieL Press9 Perseus 7ooNs 5rou%9 fourth e)ition" 1

Ileana Tache - Economie european

8onnet9 3" <1'!.=9 Memoirs# 5ar)en #itC9 1b9 0ouble)aC9 %%" 5+(-5+3" 8organ9 A" <1'! =9 1rom Summit to Council: E'olution in t"e EEC# Lon)on9 #hatham Douse9 %" '" 1eal9 L" <(++.=9 I"e Economics o> Europe and t"e European Union# #ambri)ge 2niversitC Press" :herrington9 Ph" <(+++=9 I"e Council o> Ministers: $olitical Aut"oritK in t"e European Union# Lon)onH Pinter" :%ence9 0" <(++ =9 I"e European Commission# 3r) e)ition9 Lon)onH 3ohn Dar%er9 %%" 343." Tache9 I" i 8arinescu9 1" <(++!=9 storia construciei europene# $)itura 0acia9 #luE1a%oca" Iamagni9 J" <1''3=9 I"e Economic UistorK o> talK# COSD-CNND: ,eco'erK a>ter %ecline# &/for)H #laren)on Press" htt%HKKeuro%a"euKlegislationMsummariesKinstitutionalMaffairsKtreatiesKtreatiesMeecMro"htm htt%HKKLLL"cvce"euKobEKtreatCMestablishingMtheMeuro%eanMcoalMan)MsteelMcommunitCM% arisM1.Ma%rilM1'51-en-11a(13+5-'41e-4')!-a1!1-e)5be54.c)5."html htt%HKKeuro%a"euKlegislationMsummariesKinstitutionalMaffairsKtreatiesKtreatiesMsingleactMen" htm htt%HKKec"euro%a"euKromaniaK)ocumentsKeuMromaniaKtemaM(1"%)f htt%HKKec"euro%a"euKromaniaK)ocumentsKeuMromaniaKtemaM(4"%)f htt%HKKec"euro%a"euKromaniaK)ocumentsKeuMromaniaKtemaM15"%)f htt%HKKeuro%a"euKlisbonMtreatCKglanceKin)e/Men"htm

1 !