Sunteți pe pagina 1din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!

NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAREDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

ANEXA 6

Exemplu utilizare aplica ie GIS n urbanism: INTELIGIS Urban Administrator

Datele sunt organizate pe categorii de interes: SUPORT TOPOGRAFIC LIMITE ZONE FUNC IONALE ZONE DE PROTEC IE REGLEMENT!RI URBANISTICE RE ELE EDILITARE

Proiect finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Programul AMTRANS, Competitia C8

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Se pot ob'ine astfel h(r'i tematice, bine organizate, n vederea efectu(rii viitoarelor analize spa'iale.

IDENTIFICARE SPA!IAL"

M"SUR"TORI

OVERVIEW

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 2 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Func ii de etichetare

CMP etichete ALINIERE etichete FONT etichete

M!RIME etichete CULOARE etichete ROTA IE etichete

SETARE masc( etichet(

CULOARE masc( etichet(

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 3 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Func ii de analize multiple pe elementele identificate

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 4 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Analize globale pe ntregul strat de interes

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 5 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Posibilit% i facile de listare

Selec'ie imprimant( activ(

Ct din hart( se listeaz(

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 6 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Modalit% i de exploatare a datelor


Modul de exploatare a datelor urbanistice

- administrare unitar% a proiectelor de urbanism

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 7 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

- administrarea datelor statistice specifice fiec%rei localit% i: Date despre popula ie

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 8 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Date despre nv% %mnt

Date despre ocrotirea s%n%t% ii

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 9 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Date despre cultur% 'i art%

Bilan uri teritoriale

Bilan'urile teritoriale sunt rapoarte generate n timp real, n func'ie de configura'ia terenului la momentul solicit(rii. Se pot ob'ine urm(toarele bilan'uri teritoriale: Bilan ul teritorial general

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 10 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Bilan ul teritorial pe categorii de terenuri

Se poate genera bilan'ul dup( zone func'ionale, att pentru intravilanul propus, ct *i pentru cel existent.

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 11 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Bilan uri teritoriale pe trupuri de localitate Pentru a genera un astfel de bilan' sunt necesare mai multe opera'ii:

1. Se alege tipul de intravilan dup( care se face analiza

2. Se alege tipul analizei dorite

3. Se alege vizual trupul dorit pentru analiz(

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 12 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Analize locale

Analiza local( se refer( la opera'ii care se efectueaz( ntr-o zon( selectat( din hart(. Aceasta presupune o interac'iune cu harta pentru a desemna zona de analiz(. Prin activarea acestui buton se pun la dispozi'ie urm(toarele unelte

Selec'ie de tip cerc

Selec'ie de tip dreptunghi

Selec'ie de tip poligon

Dup( efectuarea selec'iei, se activeaz( func'iile de analiz( pentru zona de interes

Culoare reprezentare cl(diri afectate de selec'ie Se completeaz( automat Raport cu construc'iile afectate de selec'ie

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 13 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

- Analize globale

Se selecteaz( butonul *i se face click pe hart(, pe parcela dorit(

Se selecteaz( butonul *i, pe hart(, vor ap(rea autoriza'iile de construire, pozi'ionate geografic

Deschidere manager donumente

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 14 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

- Scenarii Scenariile posibile, cum ar fi modernizarea *i extinderea unui drum, sau amplasarea de noi re'ele, vor aduce un plus de func'ionalitate si optimizare a modului de lucru.

Se selecteaz( drumul pe care se va face analiza

Se alege dimensiunea extinderii

Se cere execu'ia problemei

Se selecteaz( stratul cu care se dore*te interac'iunea

Se ob'ine rezultatul grafic

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 15 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Scenariul pentru amplasarea unei re'ele edilitare este asem(nator:

Se alege re'eaua

Se deseneaz( pe hart(

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 16 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Reprezent%ri ale h%r ii Se permite vizualizarea h(r'ii n cteva moduri de analiz( tematic( prestabilit(. n formatul UNIFORM harta are elementele reprezentate n culori de lucru:

Modul de afi*are tematic( din fereastra reprezentare:

Explicitarea modului tematic. Aici se pot seta culorile de afi*are

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 17 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

- Consultare PUG Permite realizarea leg(turii cu regulamentul de urbanism general *i cu regulamentul local; este, de asemenea, modulul de p(strare a unui martor al st(rii PUG-ului n forma de predare.

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 18 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Generarea Certificatului de Urbanism

Ob'inerea certificatului de urbanism este unul din punctele forte ale aplica'iei. Se pune la dispozi'ia utilizatorului un vr(jitor care s( v( asiste n derularea opera'iilor. Pasul 1 Completare date solicitant

Pasul 2 Completare date solicitate

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 19 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Pasul 3 Completare regim juridic

n urma analizei h(r'ii *i a bazei de date PUG, programul completeaz( n mod automat cteva reglement(ri

Se pot ad(uga cerin'e noi

Pasul 4 Completare regim economic

n urma analizei h(r'ii *i a bazei de date PUG, programul completeaz( n mod automat cteva reglement(ri Se pot ad(uga cerin'e noi

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 20 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Pasul 5 Completare regim tehnic

n urma analizei h(r'ii *i a bazei de date PUG, programul completeaz( n mod automat cteva reglement(ri

Se pot ad(uga cerin'e noi

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 21 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Modul de exploatare a datelor cadastrale

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 22 din 23

SICUAT: PROGRAM NA IONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMA IONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU REALIZAREA B!NCILOR DE DATE PENTRU CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR, URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI Proiect nr.: 8A1

Modul de analiz% global%

ANEXA 6 la Studiu de Fezabilitate

Pagina 23 din 23