Sunteți pe pagina 1din 30

PRACTIC DE SPECIALITATE MANAGEMENT SOCIETATEA S.E.

DOICETI

CUPRINS

Prezentare generala a firmei S.E. Doi e!ti Re!"r!ele "mane Prezentarea generala a !i!tem"l"i #e management S"$!i!tem"l organizational S"$!i!tem"l informational S"$!i!tem"l #e izional S"$!i!tem"l meto#ologi Analiza riti a. Con l"zii !i %ro%"neri &i$liografie Ane'a( A#e)erinta %entr" efe t"area %ra ti ii in !o ietate

PRE*ENTARE GENERALA A S.E. DOICESTI

Se#i"l + SE Doicesti este situata in comuna Doicesti, Aleea Sinaia nr.1, jud. Dambovita.

S "rt i!tori + In 1950 a fost inceputa constructia termocentralei cu o capacitate instalata de 120 !"#, putere instalata. $ana in 195% au fost instalate sase &rupuri de 20 !"#, marca S'(DA ) *e#oslovacia, care erau alimentate cu carbunele e+ploatat din minele Sotan&a si ,ilipestii de $adure. In 19-0 s.a inceput constructia a inca doua &rupuri de cate 200 !"# fiecare, tot de provenienta din *e#oslovacia, marca S'(DA. In pre/ent centrala de 120 !"# a fost casata, cele sase &rupuri de 20 ! fiind in fa/a de de/membrare si valorificare ca deseuri de metal. Din cele doua &rupuri de 200 !, unul a fost si el retras din functiune iar celalalt fiind mentinut in functiune cu reparatii minime, constituind re/erva de putere, pentru sistemul ener&etic in situatii critice. Deoarece in aceasta /ona este nevoie de o injectie de ener&ie in sistem, la care se adau&a re/erva de carbune din /ona untenia 0minele Sotan&a, ,ilipestii de $adure si *ampulun&1 de circa %0 de ani, precum si e+istenta unei forte de munca pre&atita in domeniu, se pune problema de/membrarii &rupului retras din functiune si construirea unui &rup nou de 150 sau 200 !, dar care sa fie construit la standardele te#nolo&ice mondiale din pre/ent.

Acest &rup trebuie sa functione/e, respectand toate normele impuse de a&entiile de mediu. S.au inceput studiile de prefa/ibilitate si fe/abilitate, iar pentru finantare s.a publicat intentia de privati/are. O$ie t"l #e a ti)itate + $roducerea de ener&ie electrica . Relatii #e ola$orare + Sucursala Electrocentrale Doicesti se aprovi/ionea/a cu carbune de la E+ploatarile iniere din Sotan&a, ,ilipestii de $adure si *ampulun&. Deoarece suportul arderii carbunelui se face cu &a/e si pacura, au fost inc#eiate contracte cu 2om&a/, sucursala Dambovita, pentru &a/e, iar cu S* Arpec#im SA $itesti, pentru pacura. $entru reactivii necesari tratarii apei sunt inc#eiate contracte cu mai multe societati si combinate cum ar fi 3 .S* $rescon SA 4rasov ) pentru var 5 . S* (ltc#im SA 2amnicu 6alcea ) pentru acid si soda 5 . S* *#imcomple+ SA 4or/esti ) pentru amoniac 5 . S* *omc#im SA 4ucuresti ) pentru alti reactivi 5 . S* *#ime+im 4ucuresti ) pentru alti reactivi. $entru piesele de sc#imb necesare repararii utilajelor, se colaborea/a cu furni/ori, cum sunt 3 S* Ener&oreparatii SA 4ucuresti, S* Aversa SA 4ucuresti, S* 7$E8 SA 8ar&oviste, S* IAI,( SA 9alau, S* Silcotub SA 9alau, etc. Clienti + Deoarece in /ona nu sunt consumatori eli&ibili care sa.si manifeste intentia de contractare directa de ener&ie cu termocentrala Doicesti, sin&urul client ramane S* Electrica SA care preia ener&ia electrica emisa in sistemul ener&etic si o revinde. Analiza a#r"l"i ,"ri#i I. Con!tit"irea SE Doi e!ti . S E Doicesti functionea/a conform (rdinului inisterului Industriei si 2esurselor nr. 20:"%1.0%.200% si este inre&istrata la (ficiul re&istrului comertului la nr. ;15"%<0"21.05.200%. . Domeniul principal de activitate 3 $roducerea si distributia ener&iei electrice 0cod :011. . (biectul principal 3 $roductia de ener&ie electrica 0cod :0111. . (biecte secundare 3 1. Distributia si comercisli/area ener&iei electrica 0cod :01%1 5 2. icroproductie de ec#ipamente, dotari si piese de sc#imb 0cod %1201 5

%. De/voltarea productiei de ener&ie lectrica si termica din domeniul sau de activitate, pe ba/a unei planificari proprii in aplicarea strate&iei ener&etice a sectorului. :. asuratori, e+perti/e, testari 0cod <:%01, consultanta, revi/ii si reparatii la a&re&ate si instalatiile ener&etice, precum si la dispo/itivele de lucru si de mecani/are specifice, rete#nolo&i/ari, moderni/ari, in vederea imbunatatirii activitatii 0cod :51%, :5%21. 5. $rocesare de resurse ener&etice primare 0&a/e naturale, pacura, carbune etc.1 0cod 2%10,2%20,2:111. =. $re&atirea si perfectionarea personalului in reteaua proprie de invatamant si in sistemul de invatamant public si privat 0cod -0:21. <. 8ransportul personalului propriu la si de la locul de munca 0cod =02%1, efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloace proprii sau inc#iriate, prestari de servicii, etc. 0cod =02:1. -. 2eali/area sistemului propriu informatic si de telecomunicatii si de prestari servicii in domeniul informatic si telecomunicatii 0cod <221, =:20, <2%0, <250, <2=01. 9. Elaborarea de produse soft>are 0cod <2:01. 10. *onsultanta si asistenta te#nica, lucrari de reparatii, intretinere si e+ploatare, punere in functiune, etc. precum si valorificarea la intern a materialelor re/ultate din stocuri, reparatii, casari, produse secundare re/ultate din activitatea de ba/a 0cod <:201. 11. (rice alta activitati pentru reali/area obiectului de activitate permise de le&e. II. Dre%t"ri #e %ro%rietate Sucursala detine drepturi de proprietate asupra constructiilor aflate in perimetrul acesteia, precum si un baraj de captare a apei pe cursul raului Ialomita si depo/itele de /&ura si cenusa $oiana are, aflate in functiune la 5,5 ?m fata de termocentrala, pe un amplasament din vecinatatea localitatii Sotan&a, la poalele dealului 8eis, precum si retelele de transport #idraulica /&urii si cenusii de la termocentrala la depo/itele de cenusa. III. Alte a!%e te ,"ri#i e . Sucursala nu are participatii la capitalul social al altor societati 5 . @u are imprumuturi in bancile romanesti sau internationale 5 Dreptul comercial 3 . Activitatea comerciala se desfasoara conform (rdonantei =0"2001 pe ba/a de contracte si comen/i cu furni/orii si beneficiarii. Dreptul fiscal 3

. Sucursala este inre&istrata la or&anele fiscale teritoriale 0D.,.$.*.,.S. Dambovita1. . @u are obli&atii le&ale neac#itate. Dreptul muncii3 . Activitatea salariatilor se desfasoara pe ba/a de contracte collective si individuale de munca care se ne&ocia/a annual. Dreptul mediului 3 . ,unctionarea sucursalei se desfasoara pe ba/a Autori/atiei de ediu nr. . Sucursala detine autori/atiile 3 In momentul de fata SE Doicesti are o serie de liti&ii pe rol la diverse judecatorii din tara in calitate de reclamant pentru recuperarea diverselor creante. RESURSELE UMANE $entru desfasurarea activitatilor, S.E. Doicesti are o structura or&ani/atorica care serveste scopului propus compusa din3 A*ompartimente functionale5 ASectii, ateliere,laboratoare si servicii de e+ploatare5 ASectii si ateliere de reparatii mecanice si electrice5 AStatie *,7 si 8ransporturi auto. S.E. Doicesti are un numar de personal e+istent de %10 salariati, numar re/ultat in urma procesului de disponibili/are a 1<% de salariati din pro&ramul de disponibili/are a S.*. 8emoelectrica S.A. . $ersonalul este structurat , in functie de nivelul de studii , astfel3 A52 salariati cu studii superoare te#nice si economice5 A2:0 salariati cu studii medii5 A1- salariati cu alt nivel de studii. edia de varsta a salariatilor societatii este de :% de ani , astfel3 A::,5 ani pentru cei cu studii superioare5 A:% de ani pentru cei cu studii medii5 A:= de ani pentru cei alt nivel de studii. Strategia in domeniul resurselor umane, subordonata strate&iei de de/voltare a S.E. Doicesti are urmatoarele obiective3 .stabilirea numarului optim de personal5 .asi&urarea unei pre&atiri adecvate nivelului impus de nivelul te#nic al a&re&atelor5 . cresterea constienti/arii apartenentei salariatilor la o societate puternica, ce trebuie sa ofere servicii performante5 .asi&urarea motivatiei muncii in cadrul societatii.

$entru reali/area acestor obiective, in societatea noastra este implementat un sistem de recrutare, apreciere, evaluare, perfectionare a personalului, reali/at prin3 .incadrarea personalului prin concurs5 .aprecierea si evaluarea anuala a personalului pe ba/a unor criterii unitare care sa reflecte cat mai fidel re/ultatul muncii, comportamentul, atasamentul fata de unitate si pre&atirea salariatilor5 .instruirea permanenta, din punct de vedere professional si in domeniul securitatii muncii5 .autori/area pe posturi5 .salari/area pe functii si posturi, cu limitele de salari/are corelate cu nivelul studiilor si functiei la personalul functional si cu importanta postului la muncitori. .de/voltarea unui climat de lucru in ec#ipa5 .abordarea unor te#nici moderne privind previ/iunea necesarului de personal pentru societate, pornind de la anali/a situatiei e+istente privind resursele umane ale unitatii in conditiile pietei concurentiale, precum si a productivitatii muncii planificate5 .elaborarea unui sBstem de cointeresare materiala a salariatilor, materiali/at in ** , care sa.i motive/e si sa.i stimule/e pe acestia, amplificandu.le sistemul de apartenenta la societate in conditiile reali/arii unor re/ultate economice eficiente5 .trierea candidatilor pentru functii disponibile cu ajutorul unor procedee moderne, cum ar fi c#estionarele5 . cunoasterea permanenta a reclamatiilor si revendicarilor salariatilor si re/olvarea pe cat posibil a acestora in scopul prevenirii conflictelor sociale si a diminuarii acestora prin dialo& social, motivarea personalului si imbunatatirea conditiilor de munca.

PRE*ENTAREA GENERALA A SISTEMULUI DE

MANAGEMENT AL S.E. DOICESTI Sucursala Electrocentrale Doicesti, cu sediul in comuna Doicesti, judetul Dambovita, este partea Societatii *omerciale 8ermoelectrica SA, infiintata in conformitate cu prevederile CD2 nr. %=5"199-. Sucursala Electrocentrale Doicesti este inre&istrata la (ficiul re&istrului comertului la nr. ; 15"%<0"21.05.200% si isi desfasoara activitatea in conformitate cu le&ile romane. (r&ani/area sucursalei are la ba/a structura or&ani/atorica aprobata de S* 8ermoelectrica SA $rin activitatea sa, SE Doicesti reali/ea/a producerea ener&iei electrice si termice, stabilite prin contractul de mana&ement, a lucrarilor de intretinere a instalatiilor si a celorlalte bunuri ale sale la caracteristicile admise de instructiunile fabricantilor sau ale S* 8ermoelectrica SA, in conditii de securitate te#nica si de securitate a personalului si a celor de rentabilitate stabilite prin contractul de mana&ement. Sucursala are plan propriu stabilit prin E contractul de mana&ement F plan care face parte din sarcinile S* 8ermoelectrica SA. Sucursala inc#eie bilant propriu, are cont in banca si beneficia/a de credite in limitele planificate de S* 8ermoelectrica SA. @u are relatii cu bu&etul statului. Ierar#ic, sucursala este subordonata directorului &eneral al S* 8ermoelectrica SA sau loctiitorului acestuia, in ca/ul absentei directorului &eneral. ,unctional, subordonarea se reali/ea/a fata de fiecare compartiment din S* 8ermoelectrica SA. Subordonarea operativa se reali/ea/a fata de Dispeceratul Ener&etic @ational, in conformitate cu 2e&ulamentul de conducere prin dispecer al Sistemului Ener&etic @ational 0S.E.@.1. $entru reali/area obiectivelor sale, SE Doicesti intretine relatii contractuale cu alte sucursale sau subunitati ale S* 8ermoelectrica SA si cu alti a&enti economici in cadrul prevederilor le&ale si re&lementarilor S* 8ermoelectrica SA. 2aporturile SE Doicesti cu bu&etul statului se reali/ea/a prin S* 8ermoelectrica SA, e+ecutand direct varsaminte conform prevederilor le&ale si re&lemetarilor S* 8ermoelectrica SA. Asi&urarea disciplinei in munca este re&lementata prin 2e&ulamentul de (rdine interioara, 2e&ulamentul de (r&ani/are si ,unctionare, Instructiunile 8e#nice Interne, @orme de Securitate a uncii si $SI, toate acestea fiind adaptate conditiilor de lucru, permitand desfasurarea muncii in conditii de si&uranta. Ec#ipa mana&eriala este preocupata de implementarea politicii de personal si cresterea eficientei economice a intre&ii activitati .

SU&SISTEMUL ORGANI*ATIONAL Structura or&ani/atorica a S.E. Doicesti este de tip ierar#ic.functional si este repre/entata in or&ani&rama &enerala a societatii, in pa&ina urmatoare. Sucursala are intocmita structura or&ani/atorica . 2(,.ul, or&ani&rama si fisele de post. *ontinutul 2(,.ului are cinci capitole3 *ap. 1. $revederi &enerale si cadrul le&al de functionare *ap. 2. (r&ani/area suscursalei *ap. %. *onducerea sucursalei %.1. Director sucursala %.2. Director adjunct de productie %.%. Director adjuct economic *ap. :. (biectul de activitate, atributiile, responsabilitatile si competentele compartimentelor sucursalei 1.1. *ompartimente coordonate de directorul sucursalei :.1.1 Serviciul 2esurse 7mane :.1.2 Securitate si edicina uncii :.1.% ;uridic ) *.,.I. :.1.: Eficienta si Statistica :.1.5 8e#nolo&ia Informatiei si *omunicatiilor :.1.= Investitii :.1.< Serviciul *omercial :.1.<.1. *ontracte ) 6an/ari :.1.<.2. Aprovi/ionare ) Depo/ite :.1.<.%. 2eceptie carbune 1.2. *ompartimentele coordonate de directorul adjunct de productie 1.2.1. D.S.8.S. 1.2.2. Serviciul 8e#nic, Gansare, 7rmarire 2eparatii 1.2.%. 7.*.*., I.S.*.I.2., $.S.I., etrolo&ie 1.2.:. Incidente, $rotectia ediului, A* 1.2.5. ,ormatia *ivila de $ompieri 1.2.=. Sectia E+ploatare 8ermomecanica 200 ! 1.2.<. Atelier 8ratare *#imica a apei

1.2.-. Sectia E+ploatare *ombustibil 1.2.9. Sectia E+ploatare Electrica 1.%. *ompartimentele coordonate de directorul adjunct economic 1.%.1. Serviciul ,inanciar *ontabilitate, Destiune 4u&et si *ontabilitate *entre de *ost 1.%.2. Serviciul Administrativ ) $atrimoniu, *antina *ap. 5. Dispo/itii finale

Pre)e#eri generale !i a#r"l legal #e f"n tionare Sucursala Electrocentrale Doicesti, cu sediul in comuna Doicesti, judetul Dambovita, este partea Societatii *omerciale 8ermoelectrica SA, infiintata in conformitate cu prevederile CD2 nr. %=5"199-. Sucursala Electrocentrale Doicesti este inre&istrata la (ficiul re&istrului comertului la nr. ; 15"%<0"21.05.200% si isi desfasoara activitatea in conformitate cu le&ile romane. (r&ani/area sucursalei are la ba/a structura or&ani/atorica aprobata de S* 8ermoelectrica SA $rin activitatea sa, SE Doicesti reali/ea/a producerea ener&iei electrice si termice, stabilite prin contractul de mana&ement, a lucrarilor de intretinere a instalatiilor si a celorlalte bunuri ale sale la caracteristicile admise de instructiunile fabricantilor sau ale S* 8ermoelectrica SA, in conditii de securitate te#nica si de securitate a personalului si a celor de rentabilitate stabilite prin contractul de mana&ement. Sucursala are plan propriu stabilit prin E contractul de mana&ement F plan care face parte din# sarcinile S* 8ermoelectrica SA. Sucursala inc#eie bilant propriu, are cont in banca si beneficia/a de credite in limitele planificate de S* 8ermoelectrica SA. @u are relatii cu bu&etul statului. Ierar#ic, sucursala este subordonata directorului &eneral al S* 8ermoelectrica SA sau loctiitorului acestuia, in ca/ul absentei directorului &eneral. ,unctional, subordonarea se reali/ea/a fata de fiecare compartiment din S* 8ermoelectrica SA. Subordonarea operativa se reali/ea/a fata de Dispeceratul Ener&etic @ational, in conformitate cu 2e&ulamentul de conducere prin dispecer al Sistemului Ener&etic @ational 0S.E.@.1. $entru reali/area obiectivelor sale, SE Doicesti intretine relatii contractuale cu alte sucursale sau subunitati ale S* 8ermoelectrica SA si cu alti a&enti economici in cadrul prevederilor le&ale si re&lementarilor S* 8ermoelectrica SA. 2aporturile SE Doicesti cu bu&etul statului se reali/ea/a prin S* 8ermoelectrica SA, e+ecutand direct varsaminte conform prevederilor le&ale si re&lemetarilor S* 8ermoelectrica SA.

Organizarea !" "r!alei 1. Structura or&ani/atorica a SE Doicesti este cea aprobata de S* 8ermoelectrica SA din ane+a nr. 1 si care face parte inte&ranta din acest re&ulament, modificarea acesteia, a statului de functii si a numarului de personal se face de catre S* 8ermoelectrica SA 4ucuresti. 2. Activitatea SE Doicesti este coordonata de catre conducatorul sucursalei ) directorul sucursalei. %. Subordonatii ierar#ic directorului sucursalei sunt 3 1" directorul adjunct de productie 5 2" directorul adjunct economic. :. *ompartimentele functionale si de productie se subordonea/a ierar#ic,administrativ, functional si operativ dupa cum urmea/a 3 a. In subordinea directorului sucursalei 3 . Seful Serviciului 2esurse 7mane 5 . Securitatea si medicina muncii 5 . ;uridic *,I 5 . Eficienta si Statistica 5 . 8e#nolo&ia informatiilor si telecomunicatiilor 5 . Investitii 5 . Seful Serviciului *omercial 5 b. In subordinea directorului adjunct de productie 3 . Dispeceri sefi tura pe sucursala 5 . Seful Serviciului 8e#nic . G72 5 . 7.*.*., I.S.*.I.2., $.S.I., etrolo&ie 5 . Incidente, $rotectia ediului, Asi&urarea *alitatii 5 . Seful ,ormatiei *ivile de $ompieri 5 . Seful Sectiei E+ploatare 8ermomecanica 200 ! 5 . Seful Atelierului de 8ratare *#imica a Apei5 . Seful Sectiei E+ploatare *ombustibil 5 . Seful Sectiei E+ploatare Electrica . c. In subordinea directorului adjunct economic 3 . Seful Serviciului ,inanciar ) *ontabilitate5 . Seful Serviciului Administrativ ) $atrimoniu.

Dire tor"l Directorul sucursalei este subordonat directorului &eneral al S* 8ermoelectrica SA si repre/inta sucursala in raport cu tertii. In esenta, directorul sucursalei or&ani/ea/a, conduce si &estionea/a activitatea curenta a sucursalei. Atributiile, responsabilitatile si competentele directorului de sucursala sunt cele stabilite pentru el prin acte normative. Directorul sucursalei actionea/a in limita competentelor aprobate de S* 8ermoelectrica SA. Directorul sucursalei are putere de deci/ie, cu respectarea principiilor de mana&ement prin consultarea ec#ipei de conducere. Atri$"tii 2eparti/area intre&ului volum de activitati, instalatii, ec#ipamente si constructii in care se desfasoara activitatile ce le coordonea/a pe compartimentele or&ani/atorice, formatiile si posturile din componanta acestora, stabilind cu preci/ie elementele de deliminare, astfel incat sa nu e+iste dubii, portiuni neimpartite sau suprapuneri 5 2eparti/area si urmarirea reali/arii sarcinilor, raspunderilor si competentelor compartimentelor din subordine, pe posturile 0functiile1 stabilite prin or&ani&rama cu delimitarea clara, evitarea suprapunerilor 0dublajelor1 si omisiunilor5 Aplicarea corecta a le&islatiei si a re&lemetarilor S* 8ermoelectrica SA in domeniul sau de activitate 5 Efectuarea anali/elor si raportarilor referitoare la activitatea sucursalei 5 Stabilirea masurilor de corectie necesare la constatarea abaterilor de la obiectivele stabilite 5 Anali/a veniturilor si c#eltuielilor sucursalei si elaborarea propunerilor de crestere a rentabilitatii acestora 5 2eali/area actiunilor de 3 . defalcarea bu&etului obtinut pe structura, perioade de timp si beneficiari, comunicarea lui celor interesati si urmarirea modului de reali/are 5 . fundamentarea necesarului de credite si a modului de rambursare a acestora 5 . stabilirea de masuri si raspunderi pentru utili/area cu ma+ima eficienta a fondurilor 5

. urmarirea reali/arii incasarilor pentru ener&ia livrata si a alimentarii bu&etului la termenele si cu sumele pro&ramate 5 . anali/a structurii costurilor si efectuarea propunerilor de masuri care sa duca la reducerea acestora5 . urmarirea reali/arii planului de amorti/ari, planului de finantare, de bilant fiscal si creditare a investitiilor5 Asi&ura fundamentarea propunerilor de indicatori economici pentru contractul de performanta 5 Asi&ura or&ani/area activitatii de mana&ement, inclusiv incadrarea in conceptia unitara S* 8ermoelectrica SA a informaticii in activitatile de conducere a proceselor te#nolo&ice, prelucrarea automata a datelor si a celor administrativ ) manan&eriale. Re!%on!a$ilitati 2eali/area sarcinilor care revin sucursalei din contractul de performanta 5 @e&ocia/a si semnea/a contractul de performanta cu S* 8ermoelectrica SA 5 @e&ocierea si semnarea 0in limitele ** 1 a @otei commune preva/ute a se inc#eia intre conducerea sucursalei si repre/entantii sindicatelor5 Stabilirea masurilor le&ale pentru respectarea disciplinei muncii, atributiilor de serviciu, normelor de comportare in sucursala, celorlalte prevederi le&ale referitoare la activitatea in cadrul sucursalei. 2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in fata or&anelor jurisdictionale si ale procuraturii 5 2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in raport cu furni/orii, beneficiarii si bancile 5 2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in fata or&anelor de control si de administratie locala 5 2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in relatiile cu autoritatile pentru probleme care privesc sucursala, sau pentru alte probleme pentru care are imputernicire dele&ata de conducerea S* 8ermoelectrica SA 5 2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in fata repre/entantilor or&anelor mass ) media locale pentru probleme care privesc sucursala 5 An&ajea/a cu respectarea le&islatiei in vi&oare, in numele S* 8ermoelectrica SA ) procedurile de ac#i/itie prin cerere de oferta de prHt sau aprobarea notelor justificative privind circumstantele ac#i/itiei dintr.o sin&ura sursa.

Com%etente A%ro$area + . in limitele le&ii, a masurilor si raspunderilor pentru reali/area indicatorilor si sarcinilor re/ultate din contractul de performanta5 . relatiilor dintre subunitatile aflate in structura sucursalei precum si a relatiilor acestora cu tertii5 . tacticilor si strate&iei de mana&ement, mar?etin& si restructurare, potrivit competentelor acordate5 . imputernicirilor de repre/entare a sucursalei5 . re&ulamentului cu privire la atributiile si responsabilitatile compartimentelor din structura or&ani/atorica si functionala a sucursalei 0cu respectarea re&ulamentului tip1 5 . dele&area de competenta catre celelalte functii de conducere din sucursala 5 . scoaterii la concurs a posturilor vacante 5 . re/ultatelor concursurilor 0e+aminarilor1 or&ani/ate pentru ocuparea posturilor din compartimentele sucursalei 5 . modului de impartire a fondurilor de ne&ociere, cu respectarea re&lementarilor in vi&oare, intre compartimentele sucursalei 5 . aplicarea criteriilor de salari/are, cu respectarea re&lementarilor in vi&oare 5 . fisele de post pentru sefii compartimentelor or&ani/atorice ale sucursalei si pentru posturile de e+ecutie din activitatile direct subordonate 5 . . . . . . . . A)izarea + propunerilor privind structura or&ani/atorica si statul de functiuni al sucursalei 5 propunerilor privind infiintarea si desfiintarea subunitatilor or&ani/atorice ale sucursalei 5 numirii si eliberarii functiilor de conducere si e+ecutie din activitatile desfasurate in compartimentele din subordinea sa 5 c#eltuielilor pentru diferitele necesitati materiale, prestari de servicii sau de alta natura in cadrul sectiunilor bu&etului de venituri si c#eltuieli aprobat pentru sucursala 5 propunerilor de plan de amorti/ari 5 propunerilor de plan de finantare si creditare a investitiilor 5 propunerilor de plan de bilant fiscal 5 actiunilor de valorificare a disponibilitatilor patrimoniale, de instrainare, inc#iriere, locatie, asociere, etc. 5

. studiilor de fe/abilitate privind reabilitarea economica a activitatilor si subunitatilor sucursalei 5 *oordonarea activitatii compartimentelor subordonate prin or&ani&rama aprobata. @e&ocia/a si semnea/a 0cu respectarea actelor normative, le&i, #otarati si ordonante ale &uvernului, ordine ale inisterului Industriilor, #otarari ale *onsiliului de Administratie S* 8ermoelectrica SA in vi&oare ) si cu incadrarea in bu&etul de venituri si c#eltuieli alocat1 contractele economice cu plata in lei, in domeniile 3 . aprovi/ionarii materiale de la producatorii interni pentru alte materiale decat cele ce se ne&ocia/a de &rupurile operationale 5 . van/arii ener&iei termice 5 . van/arii produselor re/ultate din productia de ba/a0cenuse, apa tratata, etc1 5 . van/arii de materii prime, materiale, piese de sc#imb, devenite disponibile 5 . reali/arii de studii si prioecte pentru de/voltari si rete#nolo&i/ari proprii si pentru terti 5 . procurarii de ec#ipamente si materiale speciale pentru investitii, de la producatori interni. . Dire tor"l a#,"n t #e %ro#" tie O$ie t #e a ti)itate Directorul adjunct de productie este inlocuitorul de drept al directorului sucursalei pe perioada absentei acestuia 0concedii, deplasari1 5 Directorul adjunct de productie are in subordine compartimentele care cuprind activitatile de support te#nic aferente tuturor proceselor, instalatiilor si constructiilor din sucursala, de proiectare, metrolo&ie, asi&urarea calitatii, urmarirea comportarii constructiilor, protectia mediului, IS*I2, incidente, prevenirea si stin&erea incendiilor, compartimente care cuprind activitati de suport te#nic, sectii, ateliere de producere a enere&iei electrice si termice, conform or&ani&ramei aprobate.

Atri$"tii 2eparti/area intre&ului volum de instalatii, ec#ipamente si constructii in care se desfasoara activitatile ce le coordonea/a pe compartimentele or&ani/atorice, formatiile si posturile din componenta acestora, stabilind cu preci/ie elementele de delimitare, astfel incat sa nu e+iste dubii, portiuni neimpartite sau suprapuneri 5 2eparti/area si urmarirea reali/arii sarcinilor, raspunderilor si competentelor compartimentelor din subordine, pe posturile 0functiile1 stabilite prin or&ani&rama, cu delimitarea clara, evitarea suprapunerilor 0dublajelor1 si omisiunilor5 Elaborarea procedurilor de lucru pentru toate activitatile si lucrarile aferente posturilor din statul de functiuni aferent compartimentelor coordonate 5 Efectuarea anali/elor, raportarilor si informarilor din domeniul de activitate 5 Stabilirea masurilor de respectare a prescriptiilor privind securitatea muncii, protectiei mediului si de prevenirea si stiun&erea incendiilor la personalul din compartimentele coordonate si in activitatile pe care acesta le desfasoara si a raspunderilor in aceste domenii si urmarirea respectarii acestora de catre celelalte compartimente ale sucursalei 5 Implementarea sistemului calitatii in activitatea coordonata 5 Imbunatatirea sistemului informational5 Asi&urarea indeplinirii sarcinilor ce revin sucursalei in domeniul3 . planificarii si reali/arii noilor instalatii in conformitate cu cerintele e+ploatarii 0productiei1 5 . prevederii masurilor pentru mentinerea instalatiilor, ec#ipamentelor si constructiilor in limita parametrilor normali 5 . elaborarii solutiilor te#nice de eliminare a deficientelor la procesele, instalatiile, ec#ipamentele si constructiile din centralele electrice5 . planificarii reparatiilor, rete#nolo&i/arilor, reconstructiilor si reec#iparilor5 . identificarii cau/elor proceselor critice ce produc indisponibili/ari si deteriorari si stabilirea masurilor de eliminare a acestora5 . indeplinirii conditiilor privind protectia mediului, si&uranta instalatiilor, securitatea muncii si a prevenirii si stin&erii incendiilor 5 . urmarirea comportarii constructiilor 5 . verificarilor si automati/arilor cerute de le&islatia in vi&oare la procesele, instalatiile, ec#ipamentele si constructiile din sucursala 5 . clasificarii sub aspectul te#nic al avariilor, incidentelor, deteriorarilor de ec#ipamente si stabilirea masurilor te#nice pentru prevenirea repetarii lor 5

,undamentarea, pe ba/a cooperarilor cu celelalte compartimente din sucursala si sustinerea la S* 8ermoelectrica SA a indicatorilor si obiectivelor de perspectiva 0strate&ia1 5 Re!%on!a$ilitati *orectitudinea solutiilor te#nice elaborate si avi/ate 5 Stabilirea mesurilor le&ale pentru respectarea disciplinei muncii, atribitiilor de serviciu, normelor de comportare in unitate si a celorlalte prevederi le&ale referitoare la activitatea in compartimentele coordonate. Com%etente A%ro$area + . solutii te#nice de remediere a defectiunilor din procesele te#nolo&ice, instalatiile si constructiile centralei 5 . stocurilor de materiale, substante si piese de sc#imb aferente instalatiilor 0stocul de securitate1 5 . nomenclatorului si pro&ramului, probelor de verificari profilactice ale instalatiilor 5 . receptiilor lucrarilor de reparatii inainte de predarea catre sectorul de productie 5 . planului de autoaparare in ca/ de incendiu 5 . documentelor sistemului calitatii 5 . repre/entantului conducerii cu probleme de calitate 5 . tematicilor si volumului de teste pentru concursuri de ocupare a posturilor de e+ecutie din compartimentele aflate in subordinea sa si respectiv avi/area celor pentru posturile de conducere 5 . fiselor de post pentru posturile din compartimentele subordonate 5 . nomenclatorul de cunostinte si deprinderi minime necesare pentru posturile din compartimentele din subordine 5 . necesarului de instruire pentru personalul care ocupa posturile din compartimentele din subordine 5 . tematicilor de instructaj 0perfectionare1 pentru personalul din subordine 5 A)izarea + . studiilor si proiectelor comandate pe ba/a caietelor de sarcini stabilite si a altor documentatii la care este solicitat de or&anele ierar#ice 5

. proiectului de plan de masuri si c#eltuieli de securitatea muncii si urmareste reali/area lui dupa aprobare 5 . numirii si eliberarii functiilor de conducere si e+ecutie din activitatile desfasurate in compartimentele din subordinea sa si a compartimentului te#nic din sucursala 5

Dire tor a#,"n t e onomi O$ie t #e a ti)itate Elaborarea, fundamentarea si sustinerea principalilor indicatori te#nico. economici la toate activitatile din SE Doicesti. Atri$"tii 2eparti/area intre&ului volum de activitati, ec#ipamente si constructii in care se desfasoara activitati economice pe compartimentele or&ani/atorice si posturile din componenta acestora, stabilind cu preci/ie elementele de delimitare, astfel incat sa nu e+iste dubii, portiuni neimpartite sau suprapuneri 5 Stabilirea masurilor de corectie necesare la constatarea abaterilor de la obiectivele stabilite si pentru eficienti/area activitatii economic.financiare a sucursalei 5 2eali/area sarcinilor ce revin sectorului financiar ) contabil, de administrare a patrimoniului din contractul de performanta inc#eiat de sucursala cu S* 8ermoelectrica SA 5 (r&ani/ea/a, urmareste si asi&ura efectuarea controlului financiar de &estiune pentru activitatea proprie 5 Evidentierea circulatiei fondurilor materiale si banesti ale sucursalei pe cate&oriile stabilite prin re&lementari si inre&istrarea evolutiei lor in timp 5 Intocmirea, prin cooperare cu celelalte compartimente, a propunerii pentru bu&etul de venituri si c#eltuieli al sucursalei si controlul respectarii celui aprobat pentru influentarea factorilor care il determina in vederea cresterii productiei si eficientei 5 Intocmirea propunerii bu&etului de venituri si c#eltuieli al compartimentului economi si suprave&#erea respectarii celui aprobat 5 Indeplinirea obli&atiilor financiare ale sucursalei catre banci si catre alti a&enti economici 5

Anali/a veniturilor si c#eltuielilor sucursalei si elaborarea propunerilor de crestere a rentabilitatii acestora 5 2eali/area actiunilor de 3 . defalcarea bu&etului obtinut pe structura, perioade de timp si beneficiari, comunicarea lui celor interesati si urmarirea modului de reali/are 5 . fundamentarea necesarului de credite si a modului de rambursare a acestora 5 . stabilirea de masuri si raspunderi pentru utili/area cu ma+ima eficienta a fondurilor 5 . urmarirea reali/arii incasarilor pentru ener&ia livrata si a alimentarii bu&etului la termenele si cu sumele pro&ramate 5 . anali/a structurii costurilor si efectuarea propunerilor de masuri care sa duca la reducerea acestora 5 . intocmirea calculului drepturilor salariale pentru personalul propriu 5 . urmarirea reali/arii planului de amorti/ari, planului de finantare, de bilant fiscal si creditare a investitiilor 5 Intocmirea, trimestrial si anual, a balantei contabile si a contului de profit si pierderi 5 Asi&ura fundamentarea propunerilor de indicatori economici pentru contractul de performanta 5 Asi&ura or&ani/area activitatii de mana&ement, inclusiv incadrarea in conceptia unitara S* 8ermoelectrica SA a informaticii in activitatile de conducere a proceselor te#nolo&ice si a celor administrativ.mana&eriale 5 7rmareste recuperarea pa&ubelor si creantelor .

Re!%on!a$ilitati 2eali/area sarcinilor ce revin compartimentului economic din contractul de performanta 5 Stabilirea responsabilitatilor in operatiile de an&ajare a valorilor patrimoniale ale sucursalei 5 @e&icierea si semnarea 0in limitele ** 1 a @otei comune preva/ute a se inc#eia intre conducerea sucursalei si repre/entantii sindicatelor 5 2eali/area conditiilor ce revin domeniului sau din sucursala pentru derularea corespun/atoare a ** 5 Stabilirea masurilor le&ale pentru respectarea disciplinei muncii, atributiilor de serviciu, normelor de comportare in sucursala si a celorlalte prevederi le&ale referitoare la activitatea din cadrul compartimentelor economice si patrimoniu 5

2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in fata or&anelor jurisdictionale si ale procuraturii 5 2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in raport cu furni/orii, beneficiarii si bancile 5 2epre/inta sucursala ) in numele S* 8ermoelectrica SA . in relatiile cu autoritatile pentru probleme care privesc compartimentele economice, sau pentru alte probleme pentru care are imputernicire dele&ata de conducerea S* 8ermoelectrica SA Com%etente A%ro$area + . in limitele le&ii, a masurilor si raspunderilor pentru reali/area indicatorilor si sarcinilor re/ultate din contractul de perormanta5 . relatiilor dintre subunitatile aflate in structura compartimentelor economice precum si a relatiilor acestora cu tertii5 . re&ulamentului cu privire la atributiile si responsabilitatile compartimentelor din structura or&ani/atorica si functionala a compartimentelor economice 0cu respectarea re&ulamentului tip15 . modului de impartire a fondului de ne&ociere, cu respectarea re&lementarilor in vi&oare, intre compartimentele economice si administrative5 . balantei de verificare a sucursalei 5 . masurilor si raspunderilor pentru utili/area cu ma+ima eficienta a patrimoniului sucursalei 5 . documentatiilor de investitii din fonduri proprii in limita valorilordate prin dele&arile de competenta.

A)izarea + . sectiunilor 46* pentru domeniul coordonat 5 . propunerilor privind structura or&ani/atorica si statul de functiuni al compartimentelor economicce si administrative5 . numirii si eliberarii functiilor de conducere si e+ecutie din activitatile desfasurate in compartimentele din subordinea sa5 . c#eltuielilor pentru diferitele necesitati materiale, prestari de servicii sau de alta natura in cadrul sectiunilor bu&etului de venituri si c#eltuieli aprobat pentru compartimentele economice si administrative5 . propunerilor de plan de amorti/ari 5 .

Sef Ser)i i" Re!"r!e "mane O$ie t #e a ti)itate Asi&urarea personalului necesar, pe meserii, &rad de calificare si specialitati 5 asi&urarea stabilirii necesarului de perfectionare, policalificare, recalificare, reali/area demersurilor necesare pentru aprobarea cursurilor respective, or&ani/area si urmarirea reali/arii lor 5 asi&urarea respectarii procedurilor si re&lementarilor in vi&oare la an&ajare, promovarea si eliberarea din functie si la desfacerea contractului individual de munca, asi&urarea fondului de salarii, asi&urarea intocmirii dosarului, cartii de munca pentru timpul lucrat in sucursala respective, a dosarului de pensionare, verificarea respectarii statutului disciplinar 5 colaborea/a 0in limitele re&lementarilor1 cu repre/entantii salariatilor. Atri$"tii Asi&urarea respectarii principiilor derivand din politica de personal a S* 8ermoelectrica SA 0aplicarea masurilor de restructurare si moderni/are re/ultate din pro&ramul director de reforma15 Asi&urarea si dimensionarea personalului, in colaborare cu sefii de compartimente, dupa necesitati si in conditii de utili/are eficienta 5 Asi&urarea respectarii re&lementarilor si dispo/itiilor in vi&oare cu privire la selectarea, an&ajarea promovarea si miscarea personalului, potrivit cerintelor locurilor de munca, prin 3 . *omunicarea posturilor vacante sau desfiintate 5 . $ublicarea concursurilor si or&ani/area lor5 . 6erificarea documentelor de personal5 . *omunicarea re/ultatelor5 . Efectuarea formelor de an&ajare sau miscare, 0promovare, mutare, detasare, sanctionare, desfacere contract de munca, pensionari etc.15 . Efectuarea inre&istrarilor preva/ute in carnetul de munca 5 . Emiterea le&imitatiilor de serviciu5 Selectia, recrutarea si propunerea de an&ajare 0promovare1 a personalului din sucursala5 Stabilirea necesitatilor de calificare, recalificare si perfectionare si a pro&ramelor respective 5 urmarirea reali/arii lor atat pentru personalul propriu cat si pentru personalul sucursalei in care scop primeste propunerile compartimentelor din sucursala privind necesitatea de perfectionare, reciclare in afara sucursalei, calificare si policalificare a personalului pe nivele de studii, meserii, specialitati si

functii, anali/ea/a si stabileste prioritatile in raport cu cerintele majore ale sucursalei si prioritatile in raport cu cerintele majore ale sucursalei si posibilitatile materiale si financiare alocate 5 Intocmirea re&ulamentului de detaliu privind atributiile, responsabilitatile si competentele compartimentelor din sucursala, a statelor de functii si urmarirea intocmirii fiselor de post de catre sefii de compartimente pentru personalul subordonat 5 Efectuarea propunerilor privind ne&ocierea salariilor si sporurilor si a altor drepturi in vederea incadrarii in fondul de salarii alocat si &estionarea acestuia prin 3 . propuneri privind ne&ocierea salariilor si sporurilor si a celorlalte drepturi, pe care le supune aprobarii conducerii la ne&ocierea contractelor individuale de munca.

SU&SISTEMUL IN-ORMATIONAL

Anali/a acestuia se a+ea/a pe aspectele metodolo&ice de anali/a, unde se pre/inta 3Dosarul sistemului informationalI si cuprinde3 J Informatiile ve#iculate in sistem Dama informatiilor care circula in pre/ent prin flu+urile si circuitele informationale este foarte variata, situatie ce reclama o multime de documente informationale. @u toate informatiile cuprinse in aceste documente sunt valorificate in procese deci/ionale si actionale adecvate 3 e+istenta lor in e+ces nu face decat sa complice sistemul informational si sa &enere/e unele deficiente majore, precum supraincarcarea circuitelor informationale. J ,lu+urile si circuitele informationale 8raseul parcurs de informatiile re&asite in diverse documente, de la emitatori la beneficiari, este reflectata de flu+urile si circuitele informationale. Acestea nu sunt conturate pe compartimente functionale si operationale, ci la nivel de document. De asemenea, preci/area lor, re&lemetarea lor interna nu se re&aseste nici o deci/ie sau document or&ani/atoric. Ge&aturile informationale dintre compartimente, precum si activitatea informationala a fiecarui compartiment in parte trebuie sa fie reflectata de 2(,. *um acesta nu e+ista in forma si cerintele solicitate, nici referiri la flu+urile si circuitele informationale nu se fac. In acest fel E intrarea F in posesia unor

informatii se face mai &reu, iar unele dintre ele nu sunt valorificate corespun/ator, atat cantitativ cat si calitativ. J $rocedurile informationale Sunt de re&ula, preci/ate in situatiile informationale in sensul unor al&oritmi de calcul. 7n 2(, necorespun/ator si alte documente scrise cu referire la sistemul informational, face imposibila e+istenta unor proceduri coerente de cule&ere, inre&istrare, transmitere si prelucrare a informatiilor, la care sa se alinie/e toate compartimentele structurale 0compartimente si posturi, in principal1. J ijloace de tratare a informatiilor Sunt, in mare parte, normale, situatie ce intar/ie transmiterea acestora catre decidenti sau e+ecutanti in timp util. In ultima perioada, a crescut ponderea aplicatiilor informatice, situatie ce permite orientarea spre informati/area completa a proceselor de mana&ement si e+ecutie. Daca ne referim la sistemul informational specific activitatilor financiar. contabile, re/ulta 3 . majoritatea documentelor si situatiilor informationale se reali/ea/a pe formulare tipi/ate, ceea ce denota o anumita preocupare a conducerii pentru reducerea volumului de munca a celor care intocmesc aceste documente 5 . frecventa intocmirii documentelor difera de la ca/ la ca/, insa majoritatea se intocmesc de mai multe ori pe /i atunci cand apare o anumita cerinta 5 . volumul de informatii este de cele mai multe ori mediu sau mic, insa aceste informatii sunt indispensabile continuarii procesului de productie sau luarii unor deci/ii.Astfel, in cadrul compartimentului E 6an/ari F reflectarea facturilor, dispo/itiilor de livrare, avi/elor de e+peditie, confirmarilor primire.comen/i si reali/area calculelor 0prHt.cantitate, adaos comercial, calcul 86A1 aferente acestor documente cu ajutorul unui microprocesor ar duce la reducerea timpilor de asteptare a beneficiarilor si la importante economii de efort si timp. Ga depo/itele de produse finite, de materii prime si materiale, pre/enta unui microcalculator ar putea elimina fisele de ma&a/ie si ar permite obtinerea situatiilor cu privire la stocurile si intrarile /ilnice in mod automat. 7nele documente au fost tipi/ate 0proiectate1 pentru a fi e+ploatate informatic, dar in ca/ul firmei, actualmente nu se reali/ea/a inca acest lucru.

SU&SISTEMUL DECI*IONAL In functie de informatiile culese si inre&istrate anali/a va incerca sa surprinda unele disfunctionalitati si atuuri, abordate in stransa le&atura cu celelalte componente mana&eriale. In primul rand, deci/iile sunt destul de dense, ele referindu.se la majoritatea componentelor procesuale si structurale ale firmei. De asemenea, se remarca orientarea deci/ionala a conducerii spre o mai buna po/itionare a intreprinderii in mediul concurential specific. Se remarca respectarea, de catre majoritatea deci/iilor, a unor cerinte precum 3 J fundamentarea stiintifica Deci/iile anali/ate satisfac partial un astfel de parametru calitativ, in sensul ca valorifica informatii relevante, transmise operativ si in calitatea solicitata de decident. A doua dimensiune a fundamentarii stiintifice o constituie apelarea unor metode si te#nici deci/ionale specifice 3 din pacate, la nici un salon or&ani/atoric nu se re&aseste vreo metoda deci/ionala ) in special cu fundament matematic 5 J imputernicirea deci/iei, respectiv adoptarea acesteia de catre persoana sau &rupul de persoane carora le este circumsrisa competenta necesara. Deci/iile adoptate si anali/ate satisfac acesta cerinta, in sensul ca, atat pentru ADA cat si pentru *A atributiile, autoritatea si responsabilitatile necesare implicarii in re/olvarea deci/ionala a unor probleme majore, s.au re&asit in volumul si structura solicitate de acestea 5 J oportunitatea deci/iei (rice deci/ie trebuie adoptata si aplicata intr.un interval de timp considerat optim. Situatia este favorabila pentru ca adoptarea respectivelor deci/ii a fost dictata de aparitia unor probleme majore, comple+e, nere/olvate in trecut 5 este nefavorabila deoarece aplicarea, operationali/area acestor deci/ii nu se urmaresc intotdeauna cu acuratete, ceea ce face ca re/ultatele asteptate de decident sa nu se inre&istre/e sau sa se produca in afara intervalului stabilit 5 J formularea corespun/atoare a deci/iei reclama posedarea, de catre deci/ia adoptata, a unor parametrii. In felul acesta se crea/a premise favorabile pentru aplicarea asa cum s.a dorit, a deci/iei. In ceea ce priveste deci/iile esantionului superior, apreciem ca o astfel de cerinta nu este respectata, nici una din deci/ii neavand preci/ate 3 . obiectivul deci/ional 5 . decidentul 5

. data adoptarii 5 . data aplicarii 5 . responsabilul cu aplicarea deci/iei. In ceea ce priveste maniera de abordare a proceselor mana&eriale si a componentelor procesurale si structurale ale firmei, evidentiem tratarea ec#ilibrata a functiilor mana&eriale ) previ/iune, or&ani/are, coordonare, antrenare si control. evaluare ) cu o usoara tendinta spre functia de previ/iune si or&ani/are 5 de asemenea, functiunile firmei ) cercetare.de/voltare, productie, comerciala, personal, financiar.contabila ) se re&asesc in proportii ec#ilibrate in deci/iile adoptate. *onclu/ia este ca, din acest punct de vedere orientarea mana&ementului firmei a fost una normala SU&SISTEMUL METODOLOGIC In pre/ent, in cadrul societatii S.E. Doicesti se aplica un mi+ de sisteme de mana&ement, alcatuit in principal din 2 metode3 .mana&ement prin obiective 0 4(1. .mana&ement prin bu&ete. .. ana&ementul prin obiective se aplica ca metoda principala la nivel de unitate, dar mai ales la nivelul sectiilor de e+ploatare si al celor indirect productive 0administrativ, 8.ES.A, au+iliare.1 Stabilirea obiectivelor se face de catre director, mana&erul &eneral, impreuna cu directorul adjunct de productie, sefii de departamente, sefii de sectie in ca/ul obiectivelor privind activitate de e+ploatare.productie. $entru activitatea economico.comerciala si cea privind resursele umane, stabilirea obiectivelor de perfomanta se face de catre directorul &eneral impreuna cu directorul adjunct economic si comercial, cu sefii de departamente si de birouri. Ga stabilirea obiectivelor de performanta se tine seama si de obiectivele de de/voltare personala a salariatilor, a aspiratiilor lor, conducerea unitatii implicandu.se intens in ridicarea nivelului de calificare al an&ajatilor, precum si de stimulare a lor atat materiala cat si morala. Acest lucru se reali/ea/a prin or&ani/area de cursuri de perfectionare, prin concursuri anuale pe meserii0 8rofeul ener&eticianului1 la care se acorda premii, cat si atribuirea periodic de clase suplimentare de salari/are celor mai competenti si mai performanti dintre salariati. erita remarcat, in ca/ul 4(, ca un rol deloc de ne&lijat in stabilirea obiectivului &eneral de mentinere a activitatii si pastrarea locurilor de munca, in conditiile tulburi din sistemul ener&etic, il are sindicatul din cadrul societatii. Acesta preia si transmite nemultumirile, problemele si ideile de imbunatatire ale

activitatii intreprinderii e+primate de catre an&ajati, reali/and astfel o scurtatura in procesul comunicarii intre nivelurile ierar#ice, care altfel ar fi mai anevoios din cau/a birocratiei si a cutumelor. entione/ aceasta ca un fapt po/itiv privind rolul constructiv al sindicatului in indeplinirea obiectivelor comune &enerale, cat si ca un minus in circuitul informational. /. ana&ementul prin bu&ete se aplica in cadrul unitatii, alaturi de 4(, mai ales in cadrul activitatilor de mentenanta. Specificul activitatii de mentenanta de la S.E. Doicesti, cat si restran&erea activitatii de e+ploatare, a facut ca aceasta sa fie or&ani/ata pe centre de costuri, pentru a deservi eficient atat unitatea, cat si contractarea de lucrari in re&im de service si reparatii in afara unitatii cu diversi parteneri comerciali. Acest lucru a dus la eficienti/area activitatii de mentenanta, aceasta devenind in scurt timp profitabila, transformandu.se dintr.o activitate consumatoare de resurse, intr.una producatoare de resurse. etode si te#nici &enerale de ana&ement Aici putem enumera in principal 3 dia&nosticarea si sedinta.*a un specific al activitatilor din centralele ener&etice care functionea/a in foc continuu , metodele metodolo&ice cel mai frecvent utili/ate sunt sedintele operative si sedintele informale. Sedintele operative se desfasoara /ilnic de 2 ori pe /i .Aici se face anali/a situatiei &enerale a activitatii de e+ploatare, dia&nosticarea problemelor care apar in desfasurarea ei, precum si elaborarea solutiilor si sarcinilor care re/ulta di aceasta.Ga sedintele operative iau parte atat directorul &eneral, directorii adjuncti, cat si sefii de sectie si de departamente. In urma acestor sedinte se stabilesc obiectivele /ilnice ce trebuie indeplinite si care trebuie transmise spre cunoastere si e+ecutie catre an&ajatii din nivelurile inferioare. Sedintele informale au loc cu o frecventa variabila, in functie de problemele aparute in desfasurarea activitatii ori pentru transmiterea unor informatii noi de interes &eneral care privesc atat activitatea de e+ploatare cat si activitatea in &eneral a firmei. Aici participarea poate fi mai restransa, transmiterea informatiilor la nivel &eneral, facandu.se ulterior pe cale ierar#ica de sus in jos. Ga nivelul activitatii de mentenanta, datorita specificului activitatii, sedintele de lucru sunt metodele cele mai folosite iar la ele participa sefii de sectii, de ateliere si de multe ori si an&ajatii implicati direct in lucrarile de mentenanta.

ANALI*A CRITICA. CONCLU*II SI PROPUNERI.

,irma dispune in pre/ent de cateva documente formale de pre/entare a structurii or&ani/atorice ) 2(,.ul, or&ani&rama si fisele de post. Daca, din punct de vedere fi/ic, acestea e+ista, din punct de vedere al continutului, situatia nu este foarte buna. 2(,.ul este un pseudore&ulament, intrucat continutul sau este departe de ceea ce ar fi trebuit sa evidentie/e un astfel de document de formali/are a structurii or&ani/atorice, implicit a sistemului or&ani/atoric. El se opreste practic la inserarea unor atributii, responsabilitati si competente pentru or&anismele participative de mana&ement. Gipsa unui re&ulament de or&ani/are si functionare complet, cu referiri e+prese atat la continutul procesural si structural.or&ani/atoric al compartimentelor operationale si functionale, cat si la or&ani/area informationala a acestora, conduce inevitabil la de/ordine or&ani/ationala, la reali/area mai dificila a obiectivelor strate&ice si tactice ale firmei si componentelor sale. In ceea ce priveste elaborarea fiselor de post, din punct de vedere or&ani/atoric sunt numeroase lacune le&ate de 3 . insuficienta definire a postului prin prisma locului sau in structura or&ani/atorica 5 . insufucienta delimitare a sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor 5 . lipsa obiectivelor individuale dimensionate la nivel de post 5 . lipsa unor aspecte referitoare la competenta profesionala si mana&eriala la care trebuie sa raspunda ocupantul postului 0cunostinte mana&eriale, calitati si aptitudini profesionale si mana&eriale, unele cerinte impuse de nivelul testarii potentialului profesional si mana&erial al ocupantilor acestor posturi1. 8oate aceste aspecte evidentia/a manifestarea unor minusuri apreciabile in planul or&ani/atoric de care trebuie sa se tina seama in remodelarea mana&eriala. Sistemul de metode si te#nici de conducere ce se aplica la nivelul societatii comerciale si al unor componente structurale ale acesteia nu satisfac e+i&entele unui mana&ement cu adevarat stiintific 3 caracterul empiric este, din acest punct de vedere, predominant in derularea proceselor de mana&ement si a fiecarei functii in parte la esaloanele medii si inferioare. *onclu/ia este intarita si de faptul ca nu se utili/ea/a nici metode si te#nici deci/ionale evoluate, centrate pe un instrument matematic corespun/ator.

&I&LIOGRA-IE

Ar#iva S.*. 8ermoelectrica S.A. 4iroul de 2elatii cu $ublicul al S.E. Doicesti 2.(.,. si 2.(.I. al S. E. Doicesti $.6a&u, I.Ste&aroiu )K ana&ement &eneralI >>>.minind.ro >>>.termoelectrica.ro