Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea Transporturi Catedra Autovehicule Rutiere %aborator nr"8

Student: Grupa: 8404 b ata: !"#$"$008

ia&nosticarea siste'elor de pe auto'obil (olosind so(tul ESITRONIC #" Scopul lucrarii ) obtinerea de in(or'a*ii detaliate despre 'odurile de re+olvare a de(ec*iunilor pentru siste'ele de 'ana&e'ent ale 'otoarelor pe ben+in, -i iesel. precu' -i pentru siste'ele de (r/nare -i de con(ort ale autoturis'elor 0 produse Bosch sau alte ',rci"

$" Aparatura utili+ata ) stand FSA 740 )stand OPEL )'ulti'etru

!" 1odul de lucru )se selectea+a (elul autovehicului 2autoturis'34 tipul 'otorului 2ben+ina34'arca si 'odelul 25P6% 7ectra A3. tipul si seria 'otorului 2#"8i 9AT . 6#8:;<C#8:;3 ca in (i& #"

Diagnosticare 2008

Figure 1

)se ale&e din 'ediu 'odulul de veri(icare a 'otorului Management motor2(i&" $3

Figure 2

Diagnosticare 2008

)in continuare se va a(isa ur'atorul cuprins 2(i&" !3:

) CARACT6R=ST=C= SP6C=A%6 ) STRUCTURA. U;URA ) 1ASUR= 6 S=GURA:TA ) C5: =T== 6S6:T=A%6 6 T6STAR6 ) =AG:5ST=CAR6A =: FU:CT=6 6 S=1PT516%6 =: =CAT6 C%=6:T ) =AG:5ST=CAR6A FARA A A76A =: 76 6R6 S=1PT516%6 =: =CAT6 6 C%=6:T 2T6STAR6A =:TR6GU%U= S=ST613 ) AUT5 =AG:5ST=CAR6 ) T6STU% FU:CT=5:A% P6 C51P5:6:T6 ) 7A%5R= PR6 6F=:6T6 ) =AGRA1A T6R1=:A%U%U= 6%6CTR=C ) P5;=T=A C51P5:6:T6%5R

Figure 3

)se va selecta SET VALUES si aparatul va a(isa ur'atoarele optiuni:

-Bobina e in !"tie -Or inea e a#rin ere -P!n"t!$ e a#rin ere -Pre%i!nea "omb!%tibi$!$!i -Pom#a e "omb!%tibi$ -In&a%!rarea In'e"toare$or -Sen(or!$ te em#erat!ra a$ $i")i !$!i e ra"ire -T!ratia $a mer% in"et in go$ -Sen(or!$ e #re%i!ne in ga$eria e a mi%ie -Sen(or!$ e #o(itie a$ "$a#etei obt!ratoare -Sen(or e &re"*enta -Motora% #a% "! #a% -Reg!$ator e t!ratie -#otentiometr! CO -+!m#er Ci&ra O"tani"a ,-.,/

Figure 4

Diagnosticare 2008

)se vor selecta (iecare. si utili+and sche'ele de po+itionare. se vor 'asura para'etrii electrici la nivelul (iecarui dispo+itiv cu a>utorul 'ulti'etrului" Po+itia co'ponentelor este pre+entata in (i&" ? si 83

/0 M!&a iagno(a 10 Re$e! #om#a ben(ina 20 Sen(or e tem#erat!ra $i")i e ra"ire 40 Motora% #a% "! #a% -0 In'e"tor 30 Reg!$ator e #re%i!ne 70 Sen(or!$ e #o(itie a$ "a#etei obt!ratoare 40 Sen(or e #re%i!ne ,0 Sen(or e t!ratie $a mer% in"et in go$ /00 Bobina e in !"tie

Figure 5,6

Diagnosticare 2008

Auto'obilul se poate conecta prin 'u(a 5B cu testerul standul FSA. 'asuratorile (acandu)se direct pe acesta (ara 'ulti'etru" Aceasta 'odalitate de dia&no+a este 'ai e(icienta. re+ulatatele obtinute putand (i procesate si co'parate in 'od auto'at cu valorile standard" Pentru a locali+a pri+a de conectare se ur'aresc indicatiile din sche'a ce insoteste 'eniul (iecarui tip de auto'obil" Pentru 5pel 7ectra A. e@ista ura'toarea schita:

Figure 7

4" Re+ultate obtinute Se 'asoara: )re+istenta in(asurarii pri'arului bobinei de inductie: R biA0"4B )re+istenta interna a (isei centrale: R(cA8"?1B )re+istenta in(asurarii in>ectorului: Rin>A#"8B )re+istenta sen+orului de te'peratura: Rte'pA$"4CDB la tE$0C )re+istenta >u'per pentru co'utare tip de co'bustibil )pentru C5AF? RiA$#F"FB )pentru C5AF# RiA0"?$B ?" =nterpretarea re+ultatelor 7alorile obtinute se co'para cu cele standard:

Diagnosticare 2008

)re+istenta 'a@i'a ad'isa a in(asurarii in>ectorului: RA#"8B. deci in>ectorul nu necesita reconditionare sau inlocuire avand Rin>A#.8B )sen+orul de te'peratura are o re+istenta corespun+atoare pentru te'peratura la care se (ac 'asuratorile

Figure 8

)vite+a la 'ers incet in &ol trebuie sa se incadre+e intre li'itele: 8C?GF$? Hrp'I )tensiunea pe sen+orul de presiune din &aleria de ad'isie trebuie sa se incadre+e incadre+e intre li'itele indicate in (unctie de presiune )caderea de tensiune pe sen+orul de po+itie al clapetei obturatoare trebuie sa (ie de 0"4)0"87 la JA0 si 4"#)4"? la JAF0

Figure 9

Diagnosticare 2008

)re+istenta >u'perului pe ben+ina F?A$#F.FB. deci (uctionea+a corespun+ator insa pentru ben+ina F# re+istenta este de(ecta. valoarea no'inala (iind peste $$DB. iar 'ulti'etru indica 0"?$B"

Figure 10,11

Diagnosticare 2008

8" 5bservatii si conclu+ii )'e'oria so(tului contine date re(eritoare o 'ultitudine de 'odele si tipuri de auto'obile ce pot (i accesate usor4 so(tul dispune de un 'eniu prietenos si per'ite veri(icarea tuturor siste'elor de pe auto'obil cunoscand un 'ini' de date despre acesta: 'arca. tipul si anul" )so(tul se poate updata periodic contracost insa prin aceasta 'odalitate se pot acoperi toate 'odelele e@istente pe piata" )e@peri'entele din laborator au necesitat 'ult ti'p deoarece acestea au (ost reali+ate (ra&'entat pe (iecare dispo+itiv in parte cu a>utorul 'uti'etrului4 identi(icare po+itiei (eicarui dispo+itiv necesita ti'p. conecatrea palpatorilor 'icro'etrului este de cele 'ai 'ulte ori &reoaie si poate a(ecta inte&ritatea si (unctionalitatea dispo+itivelor si a (irelor de le&atura" )in practica 'asuratorile sunt e(ectuate prin 'u(a de dia&no+a pe inter(ata 5B sau inter(ata producatorului" 7alorile obtinute sunt 'e'orate si pot (i procesate direct (ara a necesita atentia operatorului" Ast(el e(icienta creste atat datorita scaderii ti'pului necesar e(ectuarii dia&no+ei cat si (aptului ca nu necesita 'ana de lucru inalt cali(icata si reduce riscurile erorii u'ane"