Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea Transporturi Catedra Autovehicule Rutiere $aborator nr"!

Student: Grupa: 8404 b ata: !8"!#"#008

ia%nosticarea siste&ului de 'ranare utili(and standul cu rulouri Notiuni teoretice )n atelier starea siste&ului de 'ranare se aprecia(a pe ba(a valorii 'ortei de 'ranare ca para&etru de dia%nosticare" Para&etrii de stare caracteri(ati de acesta sunt: *calitatea si cantitatea lichidului de 'rana *starea cilindrilor principali *starea cilindrilor receptori *starea %arniturilor *starea pistoaselor si cilindrilor de lucru *+ocurile dintre piese *starea discurilor, a ta&burelor, a placutelor de 'rana sau a sabotilor U(ual se 'olosesc standuri de 'orta in incinte industriale ce pot 'urni(a date despre: *'orta instantanee de 'ranare *'orta de 'ranare la patinare *'orta aplicata de so'er la pedala *asi&etria 'ranarii *e'icienta 'ranarii -.ista standuri pentru di'erite vite(e la care se 'ace &asuratoarea : vite(a &ica /0*!0 1&2h3, vite(a &edie /!0*#0 1&2h3, vite(a &are /4!00 1&2h3 Reactiunile asupra rotii sunt ur&atoarele:

!" Scopul lucrarii *deter&inarea para&etrilor de 'ranare pe standul cu rulouri #" Aparatura utili(ata * stand cu role CARTEC * autovehicul Renault Megane Standul utili(at are ur&atoarele caracteristici:

P& 5167 <"#

n 5rp&7 =00

8& 59&7 <>"40

F'r:&a. 597 4000

Rrulou 5&&7 !0#

$rulou 5&&7 000

;red 5*7 0"=0

ired 5*7 8"4?

F 597 !0<!

Table 1 Caracteristicile standului CARTEC Prfstand

P& repre(inta puterea de(voltata de stand n este turatia &a.i&a 8& este &o&entul la arborele &otorului ce antrenea(a rolele F'r:&a. este 'orta de 'ranare &a.i&a suportata Rrulou este ra(a rolei pe care se asea(a roata auto&obilului $ este lati&ea rolei ;red este randa&entului %rupului reductor ired este raportul de trans&itere al reductorului F repre(inta 'orta de apasare pe rea(e& Sche&a standului cu role este pre(entata in 'i%ura:

1. Motor electric 2. Cuplaj 3. Lagarele carcasei reductorului 4. Reductor 5. Parg ie !. Rea"e# $. Marci tenso#etrice %. Lagarele rulourilor &. Rulouri 1'. Rola anti(locare 11. Trans#isie cu lant

?" 8odul de lucru Etape pre#ergatoare )*eri+icari si reglaje, *rotile trebuie sa 'ie curatate *se veri'ica presiunea, u(ura anvelopelor #

*se veri'ica %eo&etria rotilor *cursa libera a pedalei de 'rana trebuia sa 'ie de !0@#0 && *siste&ul de 'ranare trebuie sa 'ie etans si sa aiba bule de aer care ar putea a'ecta co&presibilitatea Auto&obilul se veri'ica pe rand la 'iecare punte: &ai intai puntea 'ata, apoi puntea spate" Auto&obilul se asea(a pe rulourile standului, se scoate din vite(a si se pun in &iscare ruloruile" Apoi se 'ranea(a usor, succesiv pentru a incal(i 'ranele" Pentru a e'ectua &asurarea 'ortei de 'ranre se apasa pedala de 'rana pana cand aceasta parcur%e intrea%a cursa" Pentru a veri'ica ovalitatea se tine pedala de 'rana apasata la din cursa &a.i&a iar dupa <*8 secunde se apasa pana la &a.i&" 4" Re(ultate obtinute Re(ulatele obtinute sunt pre(entate in ur&atorul tabel: P-NTEA .ATA /TAN0A 1REAPTA #,0 5197 #,8 5197
Table 2 Valorile fortei de franare

P-NTEA /PATE ? 5197 ? 5197

0" )nterpretarea re(ultatelor 2n+or#ati*itatea .+r 3 +oc intre %arniturile de 'rictiune si discul de 'rana 3pedala actionea(a elastic 'ara e'ect 3rotile se in'ranea(a 'ara ca pedala sa 'ie actionata 3blocarea discurilor 3'ranare inter&intenta si nere%ulata Se calculea(a de"ec ili(rul +ranelor4

Pentru puntea 'ata:

Pentru puntea spate:

E+icacicatea siste#ului de +ranare4

8asa auto&obilului este &0A!#80 1%, luand in considerare si conducatorul, asadar:

1eceleratia #edie4

>" Bbservatii si conclu(ii * supra'ata de rulare a rotii este cea ase&antoare cu cea din e.ploatare /&aterial bitu&inos3 insa pata de contact si &odul de ase(are al rotii di'era 'oarte &ult, deci trebuie introduse din constructia standului, corectii speci'ice pentru rolele respective"