Sunteți pe pagina 1din 16

ANEXA 1 PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA DE CTRE BENEFICIARII PRIVAI A CONTRACTELOR DE FURNIZARE, SERVICII SAU LUCRRI, FINANATE DIN INSTRUMENTE

STRUCTURALE Prezenta procedur descrie condiiile i etapele pe care trebuie s le parcurg beneficiarii privai care atribuie contracte de servicii sau lucrri, finanate din instrumente structurale, cu o valoare estimat care depete pragul valoric prevzut de art.19 din O.U.G nr. !"#$$%, dar care nu &ndeplinesc condiiile prevzute la art. 9 lit. c i c1 din acelai act normativ. 'v(nd &n vedere faptul c prevederile art. 9 lit. c i c 1, menionat mai sus, nu reglementeaz condiii pentru contractele de furnizare, rezult faptul c prezenta procedur se aplic &n cazul contractelor de furnizare care au o valoare estimat care depete pragul valoric prevzut de art.19 din ordonan, fr s e)iste o limit valoric superioar de la care s se aplice dispoziiile O.U.G nr. !"#$$%.
Not: O.U.G nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare este denumit n forma prescurtat O.U.G. nr. 34/2006.

DOMENIU DE APLICARE 'ceast procedur va fi implementat i aplicat &n cadrul tuturor Programelor Operaionale, &n cazul &n care beneficiarii privai, entiti *uridice fr calitate de autoritate contractant, intenioneaz s ac+iziioneze produse, servicii sau lucrri. Pentru contractele de servicii sau lucrri procedura se aplic &n urmtoarele situaii, 1. &n cazul &n care contractul este finanat"subvenionat, &n mod direct, &n proporie de mai mult de -$., de ctre o autoritate contractant, iar valoarea estimat a contractelor este mai mic dec(t pragurile valorice prevzute la art.9 din O.U.G nr. !"#$$%/ #. &n cazul &n care contractul este finanat"subvenionat, &n mod direct, &n proporie de mai puin de -$. de ctre o autoritate contractant iar valoarea estimat a acestuia este mai mic, egal sau mai mare dec(t pragurile valorice de la art.9 din O.U.G nr. !"#$$%/ Dac valoar a !"#$a" !" %al !a& $a# $ar ' c(" )ra%&r#l )r v*&" la ar"+, l#"+ c -# l#"+ c1 '#. O+U+/ .r+0123445 -# co."rac"&l ' ! rv#c## !a& l&crr# !" 6#.a.7a"2!&8v .7#o.a", 9. $o' '#r c", 9. )ro)or7# ' $a# $&l" ' :4; ' c"r o a&"or#"a" co."rac"a.", a"&.c# 8 . 6#c#ar## )r#va7# a& o8l#%a7#a ! a)l#c )r v ' r#l O+U+/ .r+0123445+ Dac valoar a ac<#*#7# #, !"#$a", 6r TVA, .& ' )- -" )ra%&l valor#c )r v*&" ' ar"+1, '#. O+U+/ .r+0123445 ) ."r& 6# car ac<#*#7# , 8 . 6#c#ar&l ac<#*#7#o. a* '#r c" )ro'&! , ! rv#c## !a& l&crr#+ Ac<#*#7#a ! r al#* a* ) 8a* ' 'oc&$ ." =&!"#6#ca"#v > ?@ 6ac"&r, co."rac", co$a.'A+ B. ac !" ca*, 'o!ar&l ac<#*#7# # va c&)r#.' .o"a

=&!"#6#ca"#v )r#v#.' ' " r$#.ar a valor## !"#$a" -# 'oc&$ ." l =&!"#6#ca"#v car !"a& la 8a*a ac<#*#7# #+ T#) co."rac" 0ontract de furnizare Co.'#7##l ' a)l#car a )r * ." # )roc '&r#C 1aloarea estimat depete pragul valoric prevzut de art.19 din O.U.G nr. !"#$$%. 0ontractul respectiv este cofinanat, &n proporie de mai mult de -$., prin PO 2 i valoarea estimat a contractului respectiv depete pragul valoric prevzut de art.19 din O.U.G nr. !"#$$% i este mai mic dec(t pragul valoric prevzut de art. 9 lit. c din acelai act normativ. 0ontractul respectiv este cofinanat, &n proporie de mai mult de -$., prin PO 2 i valoarea estimat a contractului respectiv depete pragul valoric prevzut de art.19 din O.U.G nr. !"#$$% i este mai mic dec(t pragul valoric prevzut de art. 9 lit. c1 din acelai act normativ. 0ontractul respectiv este cofinanat, &n proporie de mai puin de -$., prin PO 2 i valoarea estimat depete pragul valoric prevzut de art.19 din O.U.G nr. !"#$$%.

0ontract de lucrri

0ontract de servicii

0ontract de lucrri sau de servicii

Atenie! !ste inter"is di#i"area unui contract n mai multe contracte de #aloare mai mic $cu acelai o%iect& n #ederea ncadrrii su% pra'urile stipulate de pre#ederile O.U.G nr.34/2006. Atenie! (ontractul care are ca o%iect at)t furni"area de produse, c)t i prestarea de ser#icii este considerat contract de ser#icii, dac #aloarea estimat a ser#iciilor este mai mare dec)t #aloarea estimat a produselor pre#"ute n contractul respecti#. *rin urmare dac a#em un contract n care #aloarea ser#iciilor depete #aloarea produselor care se #or ac+i"i,iona, se aplic pre#ederile art.- lit.c. din O.U.G nr. !"#$$%, dac sunt ndeplinite n mod cumulati# cele dou condi,ii le'iferate. (ontractul care are ca o%iect produse i lucrri este considerat contract de lucrri, dac #aloarea estimat a lucrrilor este mai mare dec)t #aloarea estimat a produselor pre#"ute n contractul respecti#. *rin urmare dac a#em un contract n care #aloarea lucrrilor depete #aloarea produselor care se #or ac+i"i,iona, se aplic pre#ederile art.lit. c din O.U.G nr. !"#$$%, dac sunt ndeplinite n mod cumulati# cele dou condi,ii le'iferate. /n toate ca"urile, ncadrarea contractului, se reali"ea" n func,ie de #aloarea estimat cea mai mare. #

TEMEI LE/AL Prevederile art.%$ din 3egulamentul nr. 1$4 "#$$% al 0onsiliului de stabilire a anumitor dispoziii generale privind 5ondul 6uropean de 7ezvoltare 3egional, 5ondul 8ocial 6uropean i 5ondul de 0oeziune i de abrogare a 3egulamentului 906: nr. 1#%$"1999, cu modificrile i completrile ulterioare. 0apitolul ; i 4 din 36GU<'=6>?U< 906, 6U3'?O=: nr. 1%$-"#$$# al 0O>8@<@U<U@ privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 0omunitilor 6uropene DEFINIII 8 . 6#c#ar )r#va" D entitate *uridic fr calitate de autoritate contractant, conform prevederilor art.4 din O.U.G nr. !"#$$%. o) ra"or co.o$#c D oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori e)ecutant de lucrri A persoan fizic autorizat"*uridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate &n domeniul care ofer &n mod licit pe pia produse, servicii i"sau e)ecuie de lucrri. o6 r"a." A orice operator economic care a depus ofert &n termenul de depunere a ofertelor indicat &n invitaia de participare"anunul publicat. valoar !"#$a" B o determinare valoric a obiectului contractului care se stabilete pe baza calculrii i &nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru &ndeplinirea contractului respectiv, fr ta)a pe valoarea adugat, lu(nd &n considerare orice forme de opiuni i, &n msura &n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii, orice eventuale suplimentri sau ma*orri ale valorii contractului. )roc '&r ' a"r#8&#r B etapele ce trebuie parcurse de beneficiarii privai i de ctre ofertani &n vederea semnrii unui contract de ac+iziie finanat din instrumente structurale. 'oc&$ ."a7# ' a"r#8&#r A documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului ce urmeaz a fi atribuit. cr#" r#& ' a"r#8&#r E)r 7&l c l $a# !c*&"F A stabilirea ofertei c(tigtoare se realizeaz prin compararea preurilor prezentate &n cadrul ofertelor admisibile, fr s fie cuantificate alte elemente de natur te+nic sau alte avanta*e care rezult din modul de &ndeplinire a contractului de ctre operatorii economici participani la procedura de atribuire. Cn acest caz, oferta care este declarat c(tigtoare trebuie s &ndeplineasc cerinele minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite &n documentaia de atribuire. cr#" r#& ' a"r#8&#r Go6 r"a c a $a# ava."a=oa! '#. )&.c" ' v ' r co.o$#cGD stabilirea ofertei c(tigtoare se realizeaz prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi. 5actorii de evaluare care vor fi luai &n considerare se precizeaz &n mod clar &n documentaia de atribuie i se va reflecta metodologia concret de punctare a avanta*elor care vor rezulta din propunerile te+nice i financiare prezentate de ofertani. o6 r" acc )"a8#l B oferta care este depus &n termenul prevzut &n invitaia de participare"anunul publicat i care include certificatul O>30 corespunztor 9obiectul contractului trebuie s aib corespondent &n codul 0'6> din certificatul constatator emis de O>30 pentru operatorul economic respectiv:.

o6 r" a'$#!#8#l B oferta care &ndeplinete toate cerinele impuse de beneficiarul privat &n documentaia de atribuire. co."rac" ' 6&r.#*ar A contractul cu titlu oneros, &nc+eiat &n scris &ntre un beneficiar privat i unul sau mai muli operatori economici, av(nd ca obiect livrarea de produse. co."rac" ' l&crr# B contractul cu titlu oneros, &nc+eiat &n scris &ntre un beneficiar privat i unul sau mai muli operatori economici av(nd ca obiect proiectarea i"sau e)ecuia de lucrri. co."rac" ' ! rv#c## Bcontractul cu titlu oneros, &nc+eiat &n scris &ntre un beneficiar privat i unul sau mai muli operatori economici, av(nd ca obiect prestarea de servicii. '#v#*ar a co."rac"&l&# ' ac<#*#7# B utilizarea unei metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului i la divizarea contractului &n mai multe contracte distincte de valoare mai mic, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor O.U.G nr. !"#$$% sau ale prezentei proceduri. !&8co."rac"ar B dreptul operatorului economic de a &ncredina o parte din obligaiile sale unei tere pri fr s cedeze rspunderea &n ceea ce privete modul de &ndeplinire a contractului. .Atenie! /n ca"ul n care e0ist incertitudini cu pri#ire la ncadrarea sau nu a unei anumite entit,i 1uridice n sfera dispo"i,iilor O.U.G nr.34/2006 se solicit punct de #edere oficial de la 2N342*. PRINCIPII APLICABILE PREZENTEI PROCEDURI Pe parcursul &ntregului proces de ac+iziie, la adoptarea oricrei decizii, trebuie avute &n vedere urmtoarele principii i reguli, principiul economicitii/ principiul eficienei/ principiul eficacitii/ principiul transparenei/ principiul tratamentului egal/ principiul nediscriminrii.

Principiul co.o$#c#"7## prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoarea acestor rezultate. 3espectarea principiului 6#c# .7 # presupune asigurarea unui raport optim &ntre rezultatul obinut 9calitate: i resursele financiare alocate. Principiul 6#cac#"7## vizeaz gradul de &ndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificat, &n sensul obinerii rezultatelor scontate. Prin "ra.!)ar .7 se &nelege aducerea la cunotina publicului a informaiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

Prin "ra"a$ ." %al se &nelege stabilirea i aplicarea, oric(nd pe parcursul procedurii de atribuire, de, reguli/ cerine/ criterii #' ."#c ) ."r& "o7# o) ra"or## co.o$#c#, astfel &nc(t acetia s beneficieze de anse egale de a deveni contractani. Prin . '#!cr#$#.ar se &nelege asigurarea condiiilor de manifestare a co.c&r .7 # r al pentru ca orice operator economic s poat participa la procedura de atribuire i s aib ansa de a deveni contractant. EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE Cn cazul beneficiarilor privai sunt aplicabile prevederile art.1! i art.1- din O.U.G nr.%%"#$11 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute &n obinerea i utilizarea fondurilor europene i"sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, respectiv, 5236. .4 $.& *e parcursul aplicrii procedurii de ac+i"i,ie, %eneficiarii persoane fi"ice/1uridice de drept pri#at au obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natura s determine apariia unui conflict de interese, i anume a situa,iei n care e0ist le'turi ntre structurile ac,ionariatului %eneficiarului i ofertan,ii acestuia, ntre mem%rii comisiei de e#aluare i ofertan,i sau n care ofertantul c)ti'tor de,ine pac+etul ma1oritar de ac,iuni n dou firme participante pentru acelai tip de ac+i"i,ie. $2& /nclcarea pre#ederilor alin. $.& se sancioneaz cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, n func,ie de pre1udiciul posi%il de pro#ocat ori de1a pro#ocat fondurilor europene i/sau fondurilor pu%lice na,ionale aferente acestora. 236. .7 $.& 8a depunerea ofertei n cadrul unei proceduri de ac+i"i,ii, ofertantul este o%li'at s depun o declara,ie conform creia nu se afla n conflict de interese, aa cum este acesta definit la art. .4. $2& 9ac apare o situa,ie de conflict de interese pe perioada derulrii procedurii de ac+i"i,ie, ofertantul are o%li'a,ia s notifice n scris, de ndat, entitatea care a or'ani"at aceasta procedura i s ia msuri pentru nlturarea situa,iei respecti#e.: Cn concluzie, conform art.1- menionat mai sus, &n cadrul ofertelor depuse de operatorii economici care particip la procedur se va prezenta o ' clara7# ) )ro)r# r!)&.' r din care s rezulte c operatorul economic participant nu se afl &n situaiile descrise la art.1! din O.U.G nr.%%"#$11.

7e asemenea membrii comisiei de evaluare trebuie prezente o ' clara7# ) )ro)r# r!)&.' r din care s rezulte c nu sunt &n conflict de interese cu operatorii economici care au depus oferte.

DESCRIEREA PROCEDURII ETAPE OPERAIUNI 1 8tabilirea cadrului legal 1. 8e &ntocmete >ota privind determinarea valorii estimate. aplicabil #. 8e verific dac valoarea estimat la momentul lansrii procedurii se situeaz, &n continuare, sub pragul valoric prevzut de art. 9 lit. c i lit. c1 O.U.G nr. !"#$$%. # 6laborarea documentaiei de atribuire 1. 8e &ntocmete un document care trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii, a: informaii generale cu privire la ac+izitor 9adres, telefon, fa), eA mail, persoane de contact, mi*loace de comunicare etc.:/ b: formaliti care trebuie &ndeplinite &n legtur cu participarea la procedur/ c: valoarea estimat/ d: solicitarea certificatului O>30/ e: instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii te+nice i financiare, perioada de valabilitate a ofertei/ f: cerinele minime solicitate 9certificate 9acolo unde legea prevede, cu precizarea actului normativ conform cu care se solicit certificarea, cerine minime necesare, prescripii, caracteristici de natura te+nic, ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, &n mod obiectiv:/ g: informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire a ofertelor 9acesta nu va putea fi modificat pe parcursul procedurii:/ +: informaii referitoare la clauzele contractuale. #. <a &ntocmirea acestui document trebuie s se asigure o corelare &ntre nevoia reala a beneficiarului i obiectivul contractului de finanare, pe de o parte i obiectul contractului de ac+iziie i cerinele minime stabilite prin documentaia de atribuire, pe de alta parte. R %&l# ' 9."oc$#r a 'oc&$ ."a7# # >u se vor impune cerine discriminatorii care nu au relevan &n cazul contractului atribuit de ctre beneficiar. 0erinele trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole ne*ustificate de natur s restr(ng concurena. 8e interzice definirea unor cerine care indic o anumit origine, surs, %

ETAPE

OPERAIUNI producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 8e admite o astfel de indicaie, dar numai &n mod e)cepional, &n situaia &n care o descriere suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibil, i numai &nsoit de meniunea Dsau ec+ivalentE. 8e transmite o invitaie de participare ctre minim poteniali ofertani, concomitent cu publicarea unui anun &ntrAun cotidian naional 9&n cazul '= PO8 =ediu se va publica i pe siteAul autoritii de management:. 6)cepie, Cn situaia &n care produsele"serviciile respective sunt livrate"prestate de un singur operator economic atunci beneficiarul privat va prezenta o not de *ustificare a alegerii operatorului economic. @nvitaia de participare 9a se vedea =odelul standardizat: i anunul din cotidian vor include cel puin urmtoarele informaii, A A A A A A A A A A informaii generale cu privire la ac+izitor 9adres, telefon, fa), eAmail, persoane de contact, mi*loace de comunicare etc.:/ denumirea proiectului i a contractului/ obiectul contractului i locul de livrare a produselor, locul de e)ecuie a lucrrilor sau de prestare a serviciilor 9dup caz:/ tipul i durata contractului/ valoarea estimat/ criteriul de atribuire/ data i ora limit de depunere a ofertelor" data i ora edinei de desc+idere/ locul i modul de obinere a documentaia de atribuire/ cursul de sc+imb leu"euro aplicabil &n evaluare 9dac este cazul:/ invitaia de a contacta ac+izitorul pentru informaii suplimentare legate de contract.

@niierea procedurii

R %&l# ' )&8l#c#"a" @ invitaiile se vor transmite unor operatori economici care au posibilitatea de a oferta ceea ce se cere 9atenie la punctul 1 d B etapa #:/ se acord un termen rezonabil pentru prezentarea ofertei lu(nd &n considerare comple)itatea contractului. Pentru contractul de servicii sau de furnizare se vor acorda minim % zile calendaristice, iar pentru contractul de lucrri, minim #$ zile calendaristice/ dac documentaia este postat pe un site, tot acolo se vor posta i eventualele clarificri"modificri"completri/ &n eventualitatea apariiei unor modificri la documentaie, se va prelungi i termenul de depunere a ofertelor, cu un interval de timp rezonabil pentru a permite operatorilor economici s implementeze modificrile la ;

ETAPE

OPERAIUNI nivelul ofertei. dac documentaia se distribuie pe suport de +(rtie de la sediul beneficiarului, beneficiarul va &nregistra operatorii economici care au ridicat"li sAa transmis documentaia, cu datele de identificare i de contact aferente i semntura reprezentantului operatorului economic"dovada transmiterii documentaiei. Cn situaia &n care vor e)ista solicitri de clarificare"modificare"completare, se vor transmite concomitent &ntrebrile i rspunsurile ctre toi operatorii economici din list, fr a se preciza numele operatorului care a cerut clarificarea. 7epunerea ofertelor 9ofertele primite se &nregistreaz, &n ordine cronologic, specific(nduAse pe fiecare &n parte, data i ora primirii:. 6valuarea ofertelor 9de ctre o comisie format din minim persoane:. 8tabilirea ofertei c(tigtoare. Cn aceast etap se &ntocmete procesul verbal de ad*udecare a contractului"anulare B a se vedea =odelul standardizat. 0omunicarea rezultatului evalurii ctre toi participani la procedur. ?oi participanii la procedur trebui s fie informai de rezultatul evalurii &n aceeai zi. val&ar @

7erularea procedurii

R %&l# a)l#ca8#l 9. ) r#oa'a '

Participanii la procedur trebuie s beneficieze de "ra"a$ ." %al oric(nd pe parcursul procedurii 9reguli, cerine i criterii identice:, inclusiv &n etapa de evaluare 9solicitrile de clarificare se transmit &n acelai timp ctre toi participanii i se acord acelai termen de rspuns:. 1or fi evaluate doar ofertele primite p(n la data i ora anunate &n invitaia de participare. O6 r" l )r#$#" vor 6# co.!#' ra" acc )"a8#l 'ac !&." ' )&! )(. la 'a"a -# ora l#$#" a.&.7a" 9. #.v#"a7#a ' )ar"#c#)ar -# 9. a.&.7&l )&8l#ca" -# )r *#." c r"#6#ca"&l ONRC cor !)&.*"or >o8# c"&l co."rac"&l&# "r 8&# ! a#8 cor !)o.' ." 9. co'&l CAEN '#. c r"#6#ca"&l co.!"a"a"or $#! ' ONRC+A+ Cn cazul &n care, la data i ora anunate &n invitaia de participare i anunul publicat nu se primesc minim trei oferte acceptabile, procedura se anuleaz i se relanseaz cu respectarea tuturor pailor procedurali. <a a doua lansare nu mai este obligatoriu s se depun minim trei oferte acceptabile. 8e poate trece la etapa de derulare a procedurii c+iar dac sA au depus dou sau o singur ofert acceptabil. 'ceast posibilitate este valabil numai dac relansarea procedurii se realizeaz &ntrAun interval de timp de ma)im $ de zile calendaristice de la data anunrii deciziei de anulare a procedurii iniiale ctre ofertanii participani. Ofertele primite vor fi considerate adminisbile dac corespund din punct de vedere al valorii, performanelor te+nice i al obiectului acestora cu toate cerinele din documentaia de atribuire. Cn evaluarea ofertelor, beneficiarul poate solicita clarificri ofertanilor. 4

ETAPE

OPERAIUNI >e&ndeplinirea unui criteriu"cerine minime din documentaia de atribuire conduce la respingerea ofertei, deoarece beneficiarul trebuie s aleag acea ofert care permite cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului. Cn cazul &n care, dup finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit un c(tigtor, procedura se anuleaz i se reia cu respectarea tuturor pailor procedurali.

8emnarea contractului

0ontractul se va semna numai cu ofertantul c(tigtor. Cn cazul &n care beneficiarul privat nu poate &nc+eia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind c(tigtoare, datorit faptului c ofertantul &n cauz se afl &ntrAo !#"&a7# ' 6or7 $a=or !a& 9. #$)o!#8#l#"a" a 6or"&#" de a e)ecuta contractul, atunci aceasta are dreptul s declare c(tigtoare oferta clasat pe locul doi, &n condiiile &n care aceasta e)ist i este admisibil. Cn caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. R %&l# a)l#ca8#l co."rac"&l&#@ 0ontractul trebuie s menioneze datele de identificare ale celor dou pri semnatare, obiectul, valoarea i durata contractului. 1or fi prevzute &n mod e)pres condiii referitoare la prestarea serviciilor, e)ecuia lucrrilor, livrare, monta*, punere &n funciune, recepie, standarde de calitate, service, garanii, posibilitatea de acordare a unui avans 9&n condiiile legii:, etc., dup caz, conform prevederilor legale aplicabile. Oferta c(tigtoare va fi parte integrant din contract, sub form de ane). >u se pot modifica prin contract prevederile documentaiei de atribuire sau ale ofertei c(tigtoare care au stat la baza atribuirii contractului. Orice contract semnat &n condiiile legislaiei naionale &n vigoare i"sau ale acestor instruciuni &ncepe s produc efecte din momentul semnrii acestuia de ctre ambele pri. >u pot fi furnizate" prestate" e)ecutate bunuri" servicii" lucrri anterior semnrii contractului i nu pot fi efectuate pli. 'celai principiu este aplicabil i actelor adiionale la aceste contracte.

No" D A=&!"ar a )r 7&l&# Pe parcursul &ndeplinirii contractului, preul poate fi a*ustat, 'ac a 6o!" )r v*&" 9. $o' ?)r ! posibilitatea de a*ustare a preului at(t &n documentaia de atribuire, c(t i &n contractul care urmeaz s fie &nc+eiat, prin clauze speciale &n acest sens. '*ustarea preului nu trebuie s conduc la depirea pragurile valorice prevzute de art.9 lit. c si c1 din O.U.G nr. !"#$$%"valorii pecuniare din contractul de finanare.

8ituaiile care permit a*ustarea preului, 9

ETAPE

OPERAIUNI a: au avut loc modificri legislative, modificri ale normelor te+nice sau au fost emise de ctre autoritile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunarea la anumite ta)e"impozite locale, al cror efect se reflect &n creterea"diminuarea costurilor pe baza crora sAa fundamentat preul contractului/ b: pe pia au aprut anumite condiii, &n urma crora sAa constatat creterea"diminuarea indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se reflect &n creterea"diminuarea costurilor pe baza crora sAa fundamentat preul contractului. Pentru aceasta situaie beneficiarul privat are obligaia de a preciza modul concret de a*ustare a preului, indicii care vor fi utilizai, precum i sursa informaiilor cu privire la evoluia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri. <ipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaii"clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de a*ustare a preului contractului Cn orice situaie, preul contractului nu poate fi ma*orat dec(t &n msura strict necesar pentru acoperirea creterii costurilor pe baza crora sAa fundamentat preul contractului. =odul de a*ustare a preului contractului nu trebuie s conduc &n niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avanta*ului competitiv pe baza cruia contractantul respectiv a fost declarat c(tigtor &n urma finalizrii respectivei proceduri. Cn cazul &n care durata de &ndeplinire a contractului se prelungete peste termenele stabilite iniial &n respectivul contract, din motive care se datoreaz culpei beneficiarului privat, nu este posibil invocarea prevederilor care stabilesc a*ustarea preului deoarece contractorul este &ndreptit s solicite penaliti i"sau dauneAinterese, conform clauzelor contractuale aplicabile.

@mplementarea contractului

8e vor respecta &ntocmai clauzele contractuale asumate. R %&l# ' $o'#6#car a co."rac"&l&#@ =odificarea valorii contractului prin acte adiionale se poate realiza &n cazul contractelor de servicii i lucrri, &n limita a #$. din valoarea contractului, dar fr a depi pragurile prevzute de art.9 lit. c si c1 din O.U.G nr. !"#$$%"valoarea pecuniar din contractul de finanare. 6ligibilitatea c+eltuielilor este stabilit prin Ordinele de c+eltuieli eligibile"acordul"contractul de finanare. =odificri la contract se pot face doar &n perioada de e)ecuie a contractului i nu au efect retroactiv. Orice modificare care prelungete durata de e)ecuie a contractului trebuie fcuta astfel &nc(t implementarea s fie realizat &naintea e)pirrii contractului de finanare &n cauz, iar plile s fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractele de finanare. >u se pot modifica prin acte adiionale la contract prevederile documentaiei de atribuire sau ale ofertei c(tigtoare, care au stat la baza atribuirii contractului. 1$

ETAPE

OPERAIUNI 8copul actului adiional trebuie s fie str(ns legat de obiectul contractului iniial.

<a finalul procedurii de ac+iziie se va &ntocmi dosarul de ac+iziie care va conine, pentru procedurile av(nd o valoare estimat care depete pragul valoric prevzut de art.19 din O.U.G nr. !"#$$%, urmtoarele documente, Nr+ cr"+ 1. #. . !. -. Doc&$ ." car "r 8&# #."ro'&! 9. 'o!ar&l ac<#*#7# # >ota privind determinarea valorii estimate 7ecizia de numire a comisiei de evaluare @nvitaiile de participare i dovada transmiterii la minim operatori economici"publicrii anunului 7ovada relansrii procedurii &n termen de $ de zile 9dac este cazul: 0aietul de sarcini"Proiectul te+nic de e)ecuie 9&n cazul contractului de lucrri: 7ocumentaia de atribuire 0larificrile la documentaie i rspunsurile 9dac este cazul: Ofertele originale adresate beneficiarului 9inclusiv certificatele O>30"declaraiile de ne&ncadrare &n situaiile de conflict de interese: 8olicitrile de clarificri, precum i rspunsurile primite 9dac este cazul: &n timpul evalurii ProcesulAverbal de ad*udecare a contractului"anulare 7ovada comunicrii rezultatului procedurii ctre toi ofertanii 0ontractul de ac+iziie 'ctele adiionale 'lte documente relevante Co."rac" ' l&crr# 6&r.#*ar ! rv#c##

%. ;.

4. 9. 1$. 11. 1#. 1 .

Cnclcarea prevederilor prezentei proceduri va conduce la aplicarea de corecii financiare &n conformitate cu prevederile O.U.G nr.%%"#$11 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute &n obinerea i utilizarea fondurilor europene i"sau a fondurilor publice naionale aferente acestora. Doc&$ ." car ! ' )&. ' c"r 8 . 6#c#ar&l )r#va" 9. !co)&l v r#6#cr## a'$#.#!"ra"#v a c< l"&# l#lor 6 c"&a" 9. ca'r&l co."rac"&l&# >) ."r& 'oc&$ ." l ) !&)or" ' <(r"# , &. !#.%&r ? $)larA@ 1. >ota privind determinarea valorii estimate/ 11

#. . !. -. %.

;. 4. 9.

7ovada transmiterii invitaiei de participare la minim operatori economici i a publicrii anunului &n cotidian/ 0ontractul de ac+iziie 9av(nd ca ane) oferta c(tigtoare: 'ctele adiionale 9acolo unde e cazul:/ 7eclaraie pe proprie rspundere din partea beneficiarului privat c a respectat DProcedura pentru atribuirea de ctre beneficiarii privai a contractelor de ac+iziii de produse, servicii sau lucrri, finanate din instrumente structuraleE/ 7eclaraii pe proprie rspundere din care rezult c operatorii economici participani"membrii comisiei de evaluare nu se afl &n niciuna din situaiile descrise la art. 1! din O.U.G nr. %%"#$11 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute &n obinerea i utilizarea fondurilor europene i"sau a fondurilor publice naionale aferente acestora/ 07 cu documentele scanate 9format P75: care alctuiesc dosarul ac+iziiei 9fr documentele transmise pe suport +(rtie:/ 0ertificat constatator de la 3egistrul 0omerului pentru toi ofertanii/ 7ocumentele care dovedesc &ndeplinirea obligaiilor contractuale 9e), procese verbale de recepie, livrabile etc.:.

1#

@>1@?'F@6 76 P'3?@0@P'36 REF@ 7enumire proiect ... 7enumire contract ... 8timate domn"8timat doamn, 1 transmitem @nvitaia de participare la procedura .... av(nd ca obiect ...... @>5O3='F@@ 768P36 P3O067U3G

O8# c"&l -# loc&l ' #$)l $ ."ar a co."rac"&l&#, .................. T#) -# '&ra" co."rac", .... Valoar a !"#$a", ............. Cr#" r#& ' a"r#8&#r , 2222.. Da"a -# ora l#$#" ' ' )&. r a o6 r" #, ..... Da"a -# ora ' !c<#' r## o6 r" lor, ..... A'r !a la car ! "ra.!$#" o6 r" l @ ...... Loc&l -# $o'&l ' o87#. r a 'oc&$ ."a7# # ' a"r#8&#r ,...... C&r!&l ' r 6 r#.7 l &2 &ro a)l#ca8#l >'ac !" ca*&lA@ 222.. 1 rugm s confirmai intenia de a participa la procedur i primirea adresei noastre. Pentru informaii suplimentar v putei adresa la ....... 9informaii generale cu privire la ac+izitor:

Informaii despre beneficiarul proiectului ..D .&$#r a -# ! '#&l 8 . 6#c#ar&l&# )r#va" APROBAT, Co.'&c"or&l 8 . 6#c#ar&l&# )r#va" MODEL STANDARDIZAT PROCESUL VERBAL DE ADHUDECARE2ANULARE REFERINE Programul Operaional ')a prioritar 7omeniu ma*or de intervenie 0odul 8=@8 7enumire beneficiar ?itlul proiectului 7enumire ac+iziie ?ipul contractului 1aloare estimat 0riteriu de atribuire Ca)#"ol&l 1 1+1+ Proc '&ra a)l#ca8#l ++++++++++++++++++++++ 1+3+ Cal .'ar&l )roc '&r## ' a"r#8&#r Cal .'ar&l ' r&lr## )roc '&r## ' a"r#8&#r @nvitaie de participare 'nunul din cotidianul naional ?ermenul limit de depunere oferte Hedina de desc+idere a ofertelor Hedina de evaluare 1 Hedina de evaluare # ....................... 1! DATA 2 ORA LOCUL

Procesul verbal de ad*udecare"anulare semnat de comisia de evaluare Ca)#"ol&l 3 3+1 Mo'&l ' ' !6-&rar a )roc '&r## 7esc+iderea ofertelor a avut loc la ............................9se precizeaz locul desc+iderii:, &n ziua de ...................., ora ........, &n prezena membrilor comisiei de evaluare i a reprezentanilor &mputernicii ai ofertanilor9 dup caz:. 'u depus oferta urmtorii operatori economici, >3. C>3G. O563?G 7'?'"O3'"<O0 76>U=@36 O563?'>? " 3eprezentant &mputernicit OI8631'F@@

3+3 Eval&ar a o6 r" lor 3+3+1 A)l#car a cr#" r#&l&# ' a"r#8&#r >a"r#8&#r aA 0riteriul de atribuire aplicat , a: Preul cel mai sczut, clasamentul ofertanilor care au depus oferte admisibile este urmtorul, 76>U=@36 O563?'>? P36?U< O563?6@ 0<'8'=6>?

b:EOferta cea mai avanta*oas din punct de vedere economicE, clasamentul ofertanilor care au depus oferte admisibile este urmtorul, 76>U=@36 O563?'>? PU>0?'JU< 0<'8'=6>?

3+3+3 O6 r" r !)#.! @ 76>U=@36 O563?'>? O563?'>? 1 .......... ..... 1=O?@1 76 368P@>G636 OI8631'F@@

Ca)#"ol&l 0 Co.cl&*## -# ! $."&r# 0omisia de evaluare, av(nd la baza procesul de evaluare desfurat i relatat &n prezentul ProcesAverbal de ad*udecare"anulare, IOTRJTE O6 r"a ' clara" c(-"#%"oar a contractului de ac+iziie av(nd ca obiect................................ este c a ' )&! ' o6 r"a."&l..............................., cu o propunere financiar, fr ?1', de ..........................lei, respectiv ................ euro. 7rept pentru care sAa &nc+eiat prezentul Proces verbal de ad*udecare azi, ......................, la sediul beneficiarului privat. 7ac este aplicabil, *ustificarea +otr(rii de anulare a procedurii de atribuire, ................................................................................... $moti#e& COMISIA DE EVALUARE, =embru...................................... $nume i prenume& =embru...................................... $nume i prenume& =embru...................................... $nume i prenume& $semntur& $semntur& $semntur&

1%