Sunteți pe pagina 1din 7

BIBLIOTECA ORTODOXA SFANTUL PAHOMIE Acest document este n domeniul u!

lic" Co ie#e$ este ncu#$%$t&"

PSALTIREA BINECUVANTARILOR

Sf. Arsenie Capadocianul

PSALTIREA CA O CARTE A TREBUINTELOR' ot#i(it #$cticii S)" A#senie C$ $doci$nul' $*$ cum ne este nm+n$t& de Cu(iosul P$isie A,-io#itul" C$#te$ $ )ost t#$dus& ent#u Bi!liotec$ S)" P$-omie din ,#e$c& de .$ssilios /olli$s' *i $ oi n #om+n& de R$du H$,iu' edit$t& de /$#en R$e /ec0

NOTA EDITORULUI1 S)+ntul A#senie o!i*nui$ s& )olose$sc& Ps$lmii ent#u !inecu(+nt&#i' ndeose!i $tunci c+nd nu se $)l$ (#eun$ #esc#is& unei $numite oc$2ii" 3n $#te$ nt+i se ,&se*te co#es onden4$ nt#e s$lmi *i di)e#ite oc$2ii" List$ o#i,in$l& ,#e$c& o$te )i ,&sit& n 5O 6e#on P$isios7' $ Ie#omon$-ului H#istodul' A,ion O#os' 899:" 3n $#te$ $ dou$' $m #e(&2ut un inde; <m$i de,#$!& s&#$c=> o$te $ltcine($ se ($ n,#i%i s& ntocme$sc& unul m$i !un" Dincolo de to$te conside#$4iile #eli,io$se' $ce$st& 5C$#te $ T#e!uin4elo#7 este un o o#t#et )$scin$nt $l (ie4ii #u#$le din An$toli$' l$ nce utul celui de?$l dou&2ecile$ (e$c1 *i #e)lect& m$i mult 5ndelun,$ du#$#e7 $ isto#iei !i2$ntine s$u di)icult&4ile $#ticul$#e $le tim ului S)" A#senie' nu ne sim4im nde$%uns de in)o#m$4i c-i$# *i s& #esu unem" Cu si,u#$n4& nu ,&sim $ici o ide$li2$#e $ condi4iilo# #u#$le1 este demn& de #e4inut m$i $les ,#i%$ deose!it& ent#u $lin$#e$ #&nilo# si-olo,ice' c+t *i $ celo# )i2ice' *i men4ion$#e$ $ cee$ ce $m numi $st&2i 5tul!u#$#e tension$l& ost?t#$um$tic&7" Pent#u noi' cel u4in' moti($4i$ #ecis& din s $tele $le,e#ii de c&t#e s)+nt $ unui $numit s$lm ent#u o t#e!uin4& d$t&' nu este ntotde$un$ (&dit&> $ce$st$ o$te *i ent#u $ ncu#$%$ o medit$4ie m$i $d+nc& $su #$ cu(intelo#" Ortodoxia nu este magie' *i un document #ecum $cest$ nu este o ncu(iin4$#e $ 5su e#sti4iilo# 4&#&ne*ti7> este m$i de,#$!& un c$n$l #in c$#e D#$,oste$ lui Dumne2eu o$te int#$ n )iec$#e $s ect $l societ&4ii omene*ti" PARTEA 3NT@I1
O LIST A PSALMILOR SPRE OLOSIN! CA BINECUV"NTRI# OR"N$UIT $UP OR$INEA $IN PSALTIRE%

NOTA IMPORTANTA1 P#imul num&# este num&#ul s$lmului n Bi!li$ ,#e$c& B Se tu$,int$" Al doile$ num&# este num&#ul s$lmului $*$ cum se ,&se*te n te;tul m$so#etic" (textul ortodox este dup Septuaginta!)" 8<8= Atunci c+nd un om s$u o (i4&?de?(ie este l$nt$t&' c$ s& o$t& $duce #o$d&" C<C= Pent#u c$ Dumne2eu s& i lumine2e e cei ce se duc l$ nt+lni#i *i so!o$#e" D<D= Pent#u c$ #&ut$te$ s& i$s& de l$ o$meni' c$ s& nu *i m$i c-inui$sc& cu ned#e t$te semenii" :<:= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m$dui$sc& e o$menii cei sim4ito#i' ce se m!oln&(esc de de #im$#e din #icin$ u#t&#ii o$menilo# cu inim$ m iet#it&" E<E= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& oc-ii cei #&ni4i' ce s?$u mu*c$t de c&t#e o e#so$n& #e$"

F<F= Pent#u c$ Dumne2eu s& de2le,e e#so$n$ ce se $)l& su! o (#$%&" G<G= Pent#u cei ce s?$u &,u!it din #icin$ )#icii' $ ,#o$2ei *i $ $menin4&#ii o$menilo# celo# #&i" H<H= Pent#u cei ce sunt #&ni4i de di$(oli s$u de o$meni st#ic$4i" 9<9 *i 8I= Pent#u c$ di$(olii s& ncete2e $ te c-inui n somn' s$u cu nc-i ui#i n tim ul 2ilei" 8I<88= Pent#u e#ec-ile cu inim$ m iet#it$ c$#e se ce$#t& *i di(o#4e$2& <c+nd !&#!$tul s$u )emei$ m iet#it& l$ inim& *i c-inuiesc so4i$ s$u !&#!$tul sim4ito#=" 88<8C= Pent#u o$menii !oln$(i cu minte$' c$#e $u #&ut$te *i i ($t&m& e $l4ii" 8C<8D= Pent#u cei ce su)e#& din #icin$ )ic$tului" 8D<8:= Pent#u un di$(ol n)#ico*&to#> #e et$t de t#ei o#i e 2i' (#eme de t#ei 2ile" 8:<8E= Pent#u c$ t+l-$#ii s$u -o4ii s&?*i sc-im!e cu,etul *i s& lece ne)&c+nd (#eo (&t&m$#e' *i oc&indu?se" 8E<8F= Pent#u c$ c-ei$ s& se ,&se$sc&' $tunci c+nd se ie#de" 8F<8G= Pent#u o $cu2$4ie ,#$(& *i ned#e$ t&' de t#ei o#i e 2i (#eme de t#ei 2ile" 8G<8H= C+nd se et#ece un cut#emu# s$u $lt de2$st#u $l n$tu#ii' s$u lo$ie to#en4i$l& cu )ul,e#e" 8H<89= Pent#u c$ )emeile s& n$sc& cu !ine" 89<CI= Pent#u c$ e#ec-ile ce din #icini medic$le nu ot $(e$ co ii' c$ Dumne2eu s& i t&m&dui$sc& *i c$ s& nu di(o#4e2e" CI<C8= Pent#u c$ Dumne2eu s& nmo$ie inimile celo# !o,$4i *i ei s& )$c& milostenie c&t#e cei s&#$ci" C8<CC= Pent#u c$ Dumne2eu s& o #e$sc& )ocul' c$ s& nu se et#e$c& (&t&m$#e m$#e" CC<CD= Pent#u c$ Dumne2eu s&?i m!l+n2e$sc& e co iii cei )o$#te ne$scult&to#i' c$#e $duc nt#ist$#e &#in4ilo# lo#" CD<C:= Pent#u c$ s& se desc-id& u*$ c+nd s?$ ie#dut c-ei$" C:<CE= Pent#u cei $ c&#o# is it& i tul!u#& )o$#te *i $duce $st)el me#eu nec$2u#i n (ie4ile lo#' )&c+ndu?i s&?*i i$#d& lini*te$ *i s& se l+n,&" CE<CF= C+nd cine($ ce#e ce($ !un de l$ Dumne2eu' c$ El s& l d&#ui$sc& )&#& c$ $cel$ s& se ($t&me" CF<CG= Pent#u c$ Dumne2eu s& i oc#ote$sc& e 4&#$ni de o*tile (#&%m$*e' c$ ele s& nu ($t&me o$menii s$u c+m u#ile lo#" CG<CH= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& e cei ce su)e#& din #icin$ !olilo# de o!+#*ie ne#(o$s& s$u mint$l&" CH<C9= Pent#u cei c&#o#$ m$#e$ le )$ce #&u *i le este te$m& de m$#e$ $s #&" C9<DI= Pent#u cei ce se $)l& n #ime%die de $#te' e t&#+mul o$menilo# s&l!$tici *i nec#edincio*i' c$ Dumne2eu s& i &2e$sc& *i s& i lumine2e e o$menii de $colo s& de(in& $*nici *i s& (in& l$ cuno*tin4$ lui Dumne2eu" DI<D8= Pent#u c$ Dumne2eu s& de$ ,#+ne *i #o$de nde$%uns' $tunci c+nd (#eme$ nu este !un& ent#u $,#icultu#&" D8<DC= Pent#u c$ cei ce c&l&to#esc s&?*i ,&se$sc& d#umul $tunci c+nd s$u #&t&cit *i su)e#& din #icin$ $ce$st$" DC<DD= Pent#u c$ Dumne2eu s& desco e#e $de(&#ul celo# ce sunt ntemni4$4i e ned#e t' *i c$ s& )ie eli!e#$4i"

DD<D:= Pent#u cei e $tul de mo$#te' c+nd sunt c-inui4i de di$(oli" S$u' ent#u o$ste$ (#&%m$*& c+nd $duce #ime%die *i t#ece ,#$ni4ele cu sco u#i #ele" D:<DE= Pent#u c$ Dumne2eu s& i eli!e#e2e e o$menii !uni din cu#sele o$menilo# #&i' c$#e #o)it& de no#odul lui Dumne2eu" DE<DF= Pent#u c$ (#&%m&*i$ s& i$#& cu des&(+#*i#e du & ce#tu#i *i nen4ele,e#i" DF<DG= Pent#u o$meni #&ni4i ,#$( de uci,$*i" DG<DH= C+nd )&lcile do# din #icin$ din4ilo# st#ic$4i" DH<D9= Pent#u c$ o$menii ce sunt &#&si4i *i $!&tu4i s& ,&se$sc& de luc#u' c$ s& ncete2e $ se m$i nec&%i" D9<:I= Pent#u c$ d#$,oste$ nt#e $t#on *i luc#&to# s& se nto$#c&' $tunci c+nd s?$u sc-im!$t (o#!e ,#ele" :I<:8= Pent#u c$ )emeile s& n$sc& cu !ine' $tunci c+nd co ilul (ine n$inte de (#eme n lume" :8<:C= Pent#u cei tine#i $tunci c+nd se m!oln&(esc din #icin$ d#$,ostei' *i unul este #&nit *i su)e#&" :C<:D= Pent#u c$ o$menii s& se li!e#e2e din temni4ele unui ne$m (#&%m$*" :D<::= Pent#u c$ Dumne2eu s& desco e#e $de(&#ul e#ec-ilo#' c+nd s?$ et#ecut o nen4ele,e#e' c$ s& (in& i$#&*i l$ $ce *i d#$,oste unul )$4& de $ltul" ::<:E= Pent#u cei ce su)e#& din #icin$ inimii s$u $ #inic-ilo#" :E<:F= Pent#u tine#ii ce sunt m iedic$4i de (#&%m$* din #icin$ i2mei s& ntemeie2e o )$milie <s& se c&s&to#e$sc&=" :F<:G= Pent#u c$ $t#onul s$u luc#&to#ul s& ,&se$sc& $ce' c+nd luc#&to#ul le$c& su &#$t e $t#on' *i c$ luc#&to#ul s& ,&se$sc& de munc&" :G<:H= C+nd !$nde de t+l-$#i %e)uiesc *i se et#ec m$#i neno#oci#i> s& se cite$sc& #e et$t (#eme de :I de 2ile" :H<:9= Pent#u cei ce $u o slu%!& #ime%dio$s&" :9<EI= Pent#u c$ o$menii ce sunt de $#te de Dumne2eu s& se oc&i$sc& *i s& se nto$#c& l$ Dumne2eu *i s& se m+ntui$sc&" EI<E8= C+nd' din #icin$ &c$telo# no$st#e *i s #e $ ne nd#e t$' (ine ede$ s& de l$ Dumne2eu <e idemie *i mo$#te ent#u o$meni s$u $nim$le=" E8<EC= Pent#u c$ st& +nii cu inim$ m iet#it& s& se oc&i$sc& *i s& de(in& milo*i *i s& nu c-inui$sc& o$menii" EC<ED= Pent#u c$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e l$sele *i s& se um le de e*te" ED<E:= Pent#u c$ Dumne2eu s* lumine2e e o$menii cei !o,$4i c$#e $u cum &#$t #o!i' c$ s& i eli!e#e2e" E:<EE= Pent#u c$ numele unei )$milii c$#e $ )ost $cu2$t& e ned#e t s& se #e)$c&" EE<EF= Pent#u o$menii sim4ito#i' $le c&#o# su)lete s?$u #&nit de c&t#e semenii lo#" EF <EG= Pent#u $cei o$meni ce su)e#& du#e#i de c$ din #icin$ unei m$#i su &#&#i" EG <EH= Pent#u c$ luc#u#ile s& se $*e2e e o c$le )olosito$#e celo# ce luc#e$2& cu inten4ie !un&' c$ Dumne2eu s& m iedice o#ice $c4iune nd&#&tnic& $ di$(olilo# s$u $ o$menilo# necinsti4i" EH<E9= Pent#u cei ce nu ot ,#$i' c$ Dumne2eu s& le d&#ui$sc& utin4& de $ ,#&i" E9<FI= Pent#u c$ Dumne2eu s& desco e#e $de(&#ul $tunci c+nd un nt#e, ,#u de o$meni este $cu2$t e ned#e t"

FI<F8= Pent#u cei ce $u nec$2u#i in luc#$#e$ lo#' )ie din #icin$ t#+nd&(iei o#i din ce$ $ )#icii" F8<FC= Pent#u c$ Dumne2eu s& u*u#e2e de nec$2u#i e cel ce este sl$!' c$ s& nu )ie st& +nit de ne(oi$ de $ se l+n,e" FC<FD= Pent#u c$ omii *i c+m u#ile s& de$ #o$d& $tunci c+nd $ $ este u4in&" FD<F:= C+nd cine($ este mu*c$t de un c+ine s$u un lu ce $#e tu#!$#e" <S)+ntul le d&de$ *i s& !e$ $ & s)in4it&=" F:<FE= Pent#u c$ ne,u4&to#ii s& #os e#e' c$ s& nu (o#!e$sc& #e$ mult *i s& #o)ite de o$menii sim li" FE<FF= Pent#u c$ cel #&u s& nu un& iedici n c&mine *i s& #o(o$ce nt#ist$#e )$miliilo#" FF<FG= Pent#u c$ locu#ile unde c#esc clo*tile s& )ie !inecu(+nt$te" FG<FH= Pent#u c$ )emeile $ c&#o# s$#cin& s?$ ie#dut s& i2!ute$sc& s& ndu#e *i s& )ie s&n&to$se" FH<F9= C+nd este lo$ie ute#nic& *i #+u#ile se #e(&#s&' lu+nd cu ele o$meni *i c$se" F9<GI= Pent#u o$menii sim4ito#i c$#e se nt#iste$2& din #icin$ uno# luc#u#i m&#unte *i de2n&d&%duiesc' c$ Dumne2eu s& le d&#ui$sc& t&#ie" GI<G8= Pent#u o$menii de*e#t$4i c$#e $u $%uns neinte#es$n4i ent#u ceil$l4i Jlit" 5 lictisito#i7K din #icin$ in(idiei di$(olului *i $u $%uns l$ de2n&de%de' c$ s& o$t& ,&si mil& *i t&m&dui#e de l$ Dumne2eu" G8<GC= Pent#u c$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e st#+n,e#e$ noii #o$de $ c+m ului' e c$#e 4&#$nii o $duc $c$s&" GC<GD= Pent#u c$ c#imin$lii s& se oc&i$sc&" GD<G:= Pent#u c$ Dumne2eu s& i oc#ote$sc& e 4&#$nii ce?*i luc#e$2& c+m ul' c+nd (#&%m$*ul $ m #e%muit s$tul" G:<GE= Pent#u c$ $t#onul cel s&l!$tic s& de(in& $*nic *i s& nu?*i c-inuie semenii o$meni' luc#&to#ii" GE<GF= Pent#u o m$m$ ce este s e#i$t& n (#eme ce d& n$*te#e' c$ Dumne2eu s& i de$ nen)#ic$#e *i s& o oc#ote$sc&" GF<GG= C+nd nu e;ist& n4ele,e#e #eci #oc& nt#e &#in4i *i co ii' c$ Dumne2eu s&?i lumine2e' c$ $st)el co ii s& $sculte de &#in4i *i &#in4ii s& $#$te d#$,oste" GG<GH= Pent#u c$ Dumne2eu s& i lumine2e e cei ce m #umut&' c$ s& nu i $ ese e semenii lo# ent#u d$to#ie' *i c$ s& )ie milosti(i" GH<G9= Pent#u c$ Dumne2eu s& oc#ote$sc& s$tele de #&d$#e$ *i )u#&ciune$ o*ti#ii (#&%m$*e" G9<HI= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& e cel $l c&#ui c-i se um)l& *i l do$#e tot c$ ul" HI<H8= Pent#u c$ Dumne2eu s& $i!& ,#i%& de cei s&#$ci ce sunt n ne(oie *i nec$2 *i sunt $!&tu4i din #icin$ s&#&ciei" H8<HC= Pent#u c$ o$menii s& cum e#e #odusele 4&#$nilo#' c$ 4&#$nii s& nu )ie t#i*ti *i $!&tu4i" HC<HD= Pent#u c$ Dumne2eu s& i m iedice e o$menii cei #&i ce (o# s& ucid&" HD<H:= Pent#u c$ Dumne2eu s& &st#e2e tot ce se 4ine n c$s&' *i $nim$lele' *i #odusele celo# ce le #oduc" H:<HE= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& e cei ce s?$u #&nit de c&t#e t+l-$#i *i e de$su #$ s?$u (&t&m$t su)lete*te din #icin$ ,#o$2ei" HE<HF= Pent#u c$ Dumne2eu s& i2!&(e$sc& lume$ c+nd (ine e idemi$ *i o$menii mo#" HF<HG= Pent#u c$ Dumne2eu s& lun,e$sc& (ie4ile $celo# mem!#i $i )$miliei de c$#e $#e nc& m$#e t#e!uin4& #estul )$miliei"

HG<HH= Pent#u c$ Dumne2eu s& oc#ote$sc& e to4i cei ce nu $u un oc#otito# *i su)e#& din #icin$ semenilo# lo# cu inim$ m iet#it&" HH<H9= Pent#u c$ Dumne2eu s& de$ t&#ie celo# ce c$d cu u*u#in4& !oln$(i *i sunt sl$!i t#u e*te' c$ s& o$t& luc#$ )&#& s& o!ose$sc& *i s& se de #ime" H9<9I= Pent#u c$ Dumne2eu s$ $duc& lo$ie c+nd este secet&' s$u c$ )+nt+nile s& de$ i$# $ & d$c& $u ncet$t s& o )$c&" 9I<98= Pent#u c$ di$(olul s& i$#&' $tunci c+nd $ $#e n )$4$ unei e#so$ne *i o n,#o2e*te" 98<9C= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& #uden4& o$menilo#' c$ s& s o#e$sc& du-o(nice*te" 9C<9D= Pent#u c$ Dumne2eu s& oc#ote$sc& co#$!i$ c+nd se $)l& n m$#e #ime%die e m$#e" <S)+ntul s)&tui$ *i $#unc$#e$ de $ & s)in4it& n cele $t#u col4u#i $le co#&!iei=" 9D<9:= Pent#u c$ Dumne2eu s& i lumine2e e o$menii tu#!ulen4i c$#e #icinuiesc #o!leme ne$mului *i $duc tul!u#$#e o$menilo#' #o(oc+nd nec$2 #in neo#+ndui$l& *i de2!in$#e" 9:<9E= Pent#u c$ nici o (#$%& s& nu #icinui$sc& e#ec-ilo# $ nce e s& ,&se$sc& moti(e de ce$#t& *i !&t$ie" 9E<9F= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& o$menilo# )&#& de $u2' utin4$ de $ $u2i" 9F<9G= Pent#u c$ (#&%ile s& lece de l$ o$meni" 9G<9H= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& $lin$#e celo# ce sunt n nec$2' c$ s& ncete2e $ )i $!&tu4i" 9H<99= C$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e *i s& de$ -$# $celo# tine#i ce do#esc s& l$se to$te *i s& i u#me2e lui Dumne2eu" JNu *tiu c+t de #eu*it& este $ici t#$duce#e$" 3n ,#e$c&' )#$2$ #ecis& )olosit& m& )$ce s& m& ,+ndesc l$ cei c$#e do#esc s& u#me2e (i$4$ mon$-$l&' d$# nu sunt si,u#" B n" t#$s" ,#"K 99<8II= Pent#u c$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e *i s& )$c& $de(&#$te do#in4ele o$menilo#' c$#e sunt e ot#i($ (oii S$le" 8II<8I8= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& -$#u#i *i n2est#&#i o$menilo# !uni *i sim li" 8I8<8IC= Pent#u c$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e e o$menii ce $u )unc4ii de ute#e' c$ s& i $%ute e o$meni' cu !un&t$te *i n4ele,e#e" 8IC<8ID= Pent#u c$ cu#,e#e$ de s+n,e lun$#& s& i (in& unei )emei c+nd este nt+#2i$t&" 8ID<8I:= Pent#u c$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e $(u4iile o$menilo#' c$ s& nu )ie t#i*ti *i $!&tu4i' ci s& 3l sl&(e$sc& e Dumne2eu" 8I:<8IE= Pent#u c$ o$menii s& se oc&i$sc& *i s&?*i m&#tu#ise$sc& &c$tele" 8IE<8IF= Pent#u c$ Dumne2eu s& i lumine2e e o$meni c$ s& nu se nde &#te2e de l$ c$le$ m+ntui#ii" 8IF<8IG= Pent#u c$ Dumne2eu s& i de$ )emeii ce nu o$te d$ n$*te#e' utin4$ s& o )$c&" 8IG<8IH= Pent#u c$ Dumne2eu s& i sme#e$sc& e (#&%m$*i' c$ s&?*i sc-im!e sco u#ile cele #ele" 8IH<8I9= Pent#u c$ Dumne2eu s&?i t&m&dui$sc& e cei su)e#in2i de e ile sie" S$u' ent#u c$ Dumne2eu s& se milosti(e$sc& de cei ce $cu2& e ned#e t *i s& se oc&i$sc&" 8I9<88I= Pent#u c$ tine#ii s& i cinste$sc& e cei !&t#+ni" 88I<888= Pent#u c$ %udec&to#ii cei ned#e 4i s& se oc&i$sc& *i s& %udece cu d#e t$te no#odul lui Dumne2eu" 888<88C= Pent#u c$ Dumne2eu s& i oc#ote$sc& e ost$*ii ce me#, l$ lu t&"

88C<88D= Pent#u c$ Dumne2eu s& o !inecu(+nte2e e (&du($ ce$ s&#$c&' c$ s&?*i o$t& l&4i d$to#iile *i s& se i2!&(e$sc& de temni4&" 88D<88: si 88E= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& e co iii cei n$ oi$4i cu minte$" 88:<88F18?9= Pent#u c$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e *i s& $line e co il$*ii cei s&#$ci' c$ s& nu )ie #i(i4i de sus de co iii celo# !o,$4i *i $st)el s& se de #ime" 88E<88F18I?89= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& ,#o$2nic$ $tim& $ minciunii" 88F<88G= Pent#u c$ )$miliile s& )ie unite *i cu d#$,oste *i s& l sl&(e$sc& e Dumne2eu" 88G<88H= Pent#u c$ Dumne2eu s& i sme#e$sc& e !$#!$#i c+nd m #e%muiesc s$tul *i $duc te$m&' *i c$ s& nto$#c& sco u#ile lo# cele #ele" 88H<889= Pent#u c$ Dumne2eu s& i 2d#o!e$sc& e !$#!$#i *i s& sme#e$sc& luc#ul lo# c+nd ucid )emei *i co ii ne(ino($4i" 889<8CI= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& #&!d$#e *i st& +ni#e de sine celo# ce t#e!uie s& (ie4ui$sc& cu o$meni necinsti4i *i ned#e 4i" 8CI<8C8= Pent#u c$ Dumne2eu s& oc#ote$sc& e cei #o!i4i de m+inile (#&%m$*ului' c$ s& nu )ie sc-ilodi4i n$inte de $ )i li!e#$4i" 8C8<8CC= Pent#u c$ Dumne2eu s& i t&m&dui$sc& e cei ce su)e#& din #icin$ 5oc-iului celui #&u7" 8CC<8CD= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& (ede#e o#!ilo# *i s& t&m&dui$sc& oc-ii ce sunt nt#u du#e#e" 8CD<8C:= Pent#u c$ Dumne2eu s& oc#ote$sc& o$menii de *e# i' c$ s& nu mu*te" 8C:<8CE= Pent#u c$ Dumne2eu s& oc#ote$sc& c+m u#ile celo# d#e 4i de o$menii cei #&i" 8CE<8CF= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& e o$menii ce su)e#& din #icin$ uno# du#e#i de c$ )&#& de s)+#*it" 8CF<8CG= Pent#u c$ Dumne2eu s& $duc& $ce unei )$milii c+nd se et#ec ce#tu#i" 8CG<8CH= Pent#u c$ #&ut$te$ (#&%m$*ului s& nu se $ #o ie nicic+nd de c&mine' *i c$ s& )ie $ce$ *i !inecu(+nt$#e$ lui Dumne2eu n )$milie" 8CH<8C9= Pent#u c$ Dumne2eu s& t&m&dui$sc& o$menii su)e#in2i de mi,#ene' o#i' ent#u c$ Dumne2eu s& se milosti(e$sc& de o$menii nesim4ito#i *i indisc#e4i ce $duc nt#ist$#e celo# sensi!ili" 8C9<8DI= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& nen)#ic$#e *i n&de%de celo# ce nce o slu%!$ nou& *i nu o cunosc !ine nc&' c$ s& nu $)le m$#i ,#eut&4i n luc#ul lo#" 8DI<8D8= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& oc&in4& *i s& $line cu n&de%de o$menii' c$ s& se m+ntui$sc&" 8D8<8DC= Pent#u c$ Dumne2eu s& $#$te mil& lumii c+nd din #icin$ &c$telo# no$st#e $u loc necontenit #&2!o$ie" 8DC<8DD= Pent#u c$ Dumne2eu s& lumine2e ne$mu#ile *i s& de(in& #ieteno$se *i o$menii s& $)le $ce" 8DD<8D:= Pent#u c$ Dumne2eu s& i oc#ote$sc& e o$meni de o#ice #ime%die" 8D:<8DE= Pent#u c$ o$menii s& se concent#e2e l$ (#eme$ #u,&ciunii *i cu,etul lo# s& se une$sc& cu Dumne2eu" 8DE<8DF= Pent#u c$ Dumne2eu s& i oc#ote$sc& e emi,#$n4i c+nd *i l$s& c&minele *i le$c&' c$ s& )ie i2!&(i4i de s&l!$tici" 8DF<8DG= Pent#u c$ Dumne2eu s& $duc& st$to#nicie e#so$nei cu o )i#e nest$to#nic&" 8DG<8DH= Pent#u c$ Dumne2eu s& lumine2e e st& +nii locului c$ ce#e#ile o$menilo# s& )ie t#$t$te cu n4ele,e#e"

8DH<8D9= Pent#u c$ Dumne2eu s& o #e$sc& is iti#e$ o$menilo# sim4ito#i cu ,+ndu#i de -ul&" 8D9<8:I= Pent#u c$ Dumne2eu s& l )$c& $*nic e c$ ul )$miliei c$#e $#e o )i#e )o$#te di)icil& *i $duce su)e#in4& nt#e,ii )$milii" 8:I<8:8= Pent#u c$ Dumne2eu s& l )$c& $*nic e st& +nul s&l!$tic $l unui loc' ce?*i c-inuie semenii" 8:8<8:C= Pent#u c$ Dumne2eu s& l )$c& $*nic e #&2(#&titul ce )$ce #&u> $ oi' c-i$# d$c$ este 0u#d' de(ine un miel" JS)" A#senie (ie4ui$ n Asi$ Mic&" /u#2ii' ce e#$u $dese$ sold$4i' $(e$u o #e ut$4ie #int#e $lte ,#u u#i etnice de $ )i lu t&to#i (iolen4i" B n" t#$s",#"K 8:C<8:D= Pent#u c$ Dumne2eu s& oc#ote$sc& m$m$ de?$ lun,ul s$#cinii' c$ s& nu i$#d& co ilul" 8:D<8::= Pent#u c$ Dumne2eu s& i m $ce e o$meni c+nd sunt nelini*ti4i' c$ s& nu se et#e$c& un #&2!oi ci(il" 8::<8:E= Pent#u c$ Dumne2eu s& !inecu(+nte2e luc#ul o$menilo#' c$ s& )ie !ine #imit de c&t#e D$nsul" 8:E<8:F= Pent#u c$ Dumne2eu s$ o #e$sc& cu#,e#e$ s+n,elui' l$ o$menii ce su)e#& de e$" 8:F<8:G18?88= Pent#u c$ Dumne2eu s& i t&m&dui$sc& e o$menii ce $u )ost mu*c$4i *i #&ni4i l$ )&lci de o$meni #$i" 8:G<8:G18C?CI= Pent#u c$ Dumne2eu s& $duc& $ce $nim$lelo# s&l!$tice' c$ s& nu ($t&me o$menii s$u #o$d$ c+m ului" 8:H<8:H= Pent#u c$ Dumne2eu s& )$c& $ $ ot#i(it&' c$ o$menii s& $i!& din !el*u, *i s& i de$ sl$(& lui Dumne2eu" &Aces'ea au fos' ale Sf. Arsenie. Ur()'oarele doua sun' ale cu*iosului Paisie A+,iori'ul.8:9<8:9= Din #ecuno*tin4& *i mul4umi#e lui Dumne2eu ent#u multele S$le !un&t&4i *i ent#u #e$ linul d#$,ostei S$le' ce nu cuno$*te limit& *i n,&duin4& cu noi" 8EI<8EI= Pent#u c$ Dumne2eu s& d&#ui$sc& )e#ici#e *i $lin$#e celo# nt#ist$4i' )#$4i *i su#o#i $le no$st#e' ce sunt n locu#i de &#t$te' *i $celo#$ dint#e )#$4ii *i su#o#ile no$st#e ce sunt $do#mi4i*i sunt *i m$i de $#te" Amin"