Sunteți pe pagina 1din 1

Documente necesare

1. Certificat de Inregistrare 2. Certificat constatator 3. Conventia SSM si Anexe completate 4. Fisele de aptitudini de la medicina muncii pentru deserventii din santier

5. Avize psihologice pentru deserventii din santier 6. Dovada acordarii Echipamentelor individuale de protectie pentru deserventii din santier. (ex. Tabel) 7. Fisa SSM, Fisa SU, Copii Buletine, Permis conducere 8. Copii documente auto (ITP valabil, Asigurare valabila) 9. ISCIR MACARALE (dupa caz) 10. Certificatele pe care le detine fiecare deservent necesare

pentru dovedirea calificarii pentru realizarea activitatilor din santier. 11. Plan SSM