Sunteți pe pagina 1din 4

NTREBRILE la atestrile curente Fiziopatologie pentru studenii anului III, facultatea Medicina general n anul universitar 2013-2014.

I atestare 1. !"parti"entele de #a$ ale fi$i!pat!l!giei. aracteristica. 2. %#iectul, sarcinile &i "et!dele de cercetare ale fi$i!pat!l!giei. 3. 'ti!l!gia general. (efiniia. )act!rii cau$ali. !ndiiile. lasificarea. *!lul cau$el!r &i c!ndiiil!r n apariia #!lii. 4. +at!genia general. ,!iune. *!lul fac!rului eti!l!gic &i a le$iunil!r n pat!genia #!lii. -. ,!iune de fact!r pat!genetic. *elaiile de cau$ &i efect n pat!genie. .eriga principal a pat!geniei. ercul vici!s. /. *!lul !rganis"ului n pat!genia #!lii. *eaciile fi$i!l!gice ale !rganis"ului 0 adaptative, pr!tective, c!"pensat!rii, reparative. 1. ,!iune de reacie pat!l!gic, pr!ces pat!l!gic &i stare pat!l!gic. 2. . ,!iune de sntatea &i n!r". aracteristica general. 3. 4!ala. (efiniia. aracteristica general. lasificarea #!lil!r. ,!iune de stare pre"!r#id. 10. +eri!adele ev!luiei #!lii. aracteristica general. 11. 5an!gene$a. ,!iune. Mecanis"ele san!genetice pri"are &i secundare. 12. 6e$iunile celulare. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 13. (istr!fia celular. (efiniia. au$ele. +at!genia. !nsecinele. 14. 7p!pt!$a. (efiniia. au$ele. Mecanis"ele. Manifestrile. !nsecinele. 5e"nificaia #i!l!gic. 1-. ,ecr!$a. (efiniia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele l!cale &i generale. 1/. *egenerarea fi$i!l!gic &i pat!l!gic. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 11. 8iperpla$ia &i 9ipertr!fia. (efiniia. au$ele. +at!genia. 12. 7tr!fia. (efiniia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 13. 5cler!$area. (efiniia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. II atestare 20. Infla"aia. (efiniia. au$ele. +r!cesele de #a$. Manifestrile e:terne. 21. 7lterarea n f!carul infla"at!r. au$ele &i pat!genia alterrii pri"are &i secundare. Manifestrile #i!c9i"ice, "!rf!l!gice &i funci!nale ale alteraiei infla"at!are. 22. Mediat!rii infla"aiei. lasificarea. 'fectele #i!l!gice. *!lul n ev!luia infla"aiei. 23. *eaciile vasculare n f!carul infla"at!r. M!dificrile 9e"!dina"ice, "eta#!lice &i funci!nale. 24. ':sudarea n f!carul infla"at!r. au$ele. +at!genia. !"p!$iia &i clasificarea e:sudatului. *!lul #i!l!gic. 2-. '"igrarea leuc!citel!r n f!carul infla"at!r. au$ele. Mecanis"ele. *!lul #i!l!gic. 2/. )ag!cit!$a n f!carul infla"at!r. aracteristica fag!citel!r. )a$ele &i "ecanis"ele fag!cit!$ei. 21. +r!liferarea n f!carul infla"at!r. 5ursele celulare ale pr!liferrii. ;nse"ntatea #i!l!gic. 22. M!dificrile generale n !rganis" n cadrul infla"aiei. +at!genia &i i"p!rtana #i!l!pgic. Infla"aie n!r"!ergic, 9ip!ergic &i 9iperergc. 23. *eacii alergice. (efiniia. 'ti!l!gia. lasificarea end!- &i e:!alergenil!r. 30. +at!genia general a reaciil!r alergice. lasificarea reaciil!r alergice < !!"#s &i =ell>. 31. *eacii alergice tip I. au$ele. +at!genia. 5tadiile. 32. ?!cul anafilactic- +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 33. *eaciile alergice de tip II <cit!t!:ice-cit!litice>. +at!genia. Mecanis"ele de alterare. 34. *eaciile alergice de tip III. Mecanis"ele de alterare. 4!ala serului. 3-. *eaciile alergice de tip I. <nt@r$iat>. au$ele.+at!genia. +r!#ele diagn!stice cutanate. *eacia de reget al transplantului. 3/. *eacii alergice tip .. au$ele. +at!genia. 31. *eacii aut!alergice. lasificarea aut!alergenel!r. +at!genia aut!alergiei. 4!lile aut!alergice. 32. I"un!deficiene. ,!iune. lasificarea. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. 33. 8ipere"ia arterial. (efiniia. lasificarea. au$ele. +at!genia. Manifestrile 9e"!dina"ice, "eta#!lice &i funci!nale. !nsecinele.

40. 8ipere"ia ven!as. (efiniia. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile 9e"!idina"ice, "eta#!lice, funci!nale. 41. Ar!"#!$a. (efiniia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 42. Isc9e"ia. (efiniia. au$ele.+at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 43. '"#!lia. (efiniia. lasificarea. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 44. 5ta$a sanguin. lasificarea. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 4-. (ereglrile sc9i"#ului capilar!-interstiial. 'de"ele. lasificarea ede"el!r. au$ele. +at!genia. III atestare 4/. 8iperglice"ia. lasificarea. au$ele. +at!genia. *eaciile c!"pensat!rii. !nsecinele. 41. 8ip!glice"ia. lasificarea. au$ele. +at!genia. *eaciile c!"pensat!rii. !nsecinele. 42. 8iperlipide"iile ac9i$ii!nate. Aipurile. au$ele, pat!genia, c!nsecinele. 43. 8iper- &i 9ip!pr!teine"iile. au$ele. +at!genia. !nsecinele. -0. 8ipernatrie"ia &i 9iperBalie"ia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. *eaciile c!"pensat!rii. -1. 8iper- &i 9ip!calcie"ia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. *eaciile c!"pensat!rii. -2. 8iper9idratarea !rganis"ului. lasificarea. au$ele. +at!genia. !nsecinele. *eaciile c!"pensat!rii. -3. (es9idratarea !rganis"ului. Aipurile. 'ti!l!gia. +at!genia. !nsecinele. *eaciile c!"pensat!rii. -4. 7cid!$ele. lasificarea. au$ele. +at!genia. !nsecinele. *eaciile c!"pensat!rii. --. 7lcal!$ele. lasificarea. au$ele. !nsecinele. *eaciile c!"pensat!rii. -/. 8ip!:ia. (efiniia. lasificarea. Mecanis"ele c!"pensat!rii n 9ip!:ii. Aul#urrile funciil!r !rganis"ului. -1. 8iper!:ia. (efiniia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. -2. 8iperter"ia general. au$ele. +at!genia. *eaciile adaptative. !nsecinele. -3. 8ip!ter"ia general. au$ele. +at!genia. *eaciile adaptative. !nsecinele. /0. )e#ra. (efiniia. au$ele. lasificarea su#stanel!r pir!gene. +at!genia fe#rei. /1. )e#ra. 5tadiile. +at!genia stadiei incre"enti. Aipurile de fe#r. /2. )e#ra. +at!genia stadiei fastigi. Aipurile cur#el!r ter"ice. M!dificrile "eta#!lice &i funciil!r !rganel!r interne. /3. 5indr!"ul general de adaptare <stresul>. 'ti!l!gia. +at!genia. )a$ele ev!luiei. !nsecinele. /4. ?!cul. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. /-. M!artea !rganis"ului. 5trile te"inale. +at!genia. Manifestrile. +rincipiile reversi#ilitii "!rii clinice. I. atestare //. (ereglrile funciei neur!nului. au$ele. Mecanis"ele. Manifestrile. /1. (ereglrile trans"iterii transinaptice. au$ele. Mecanis"ele. Manifestrile. /2. (urerea. (efiniia. lasificarea. )i$i!l!gia &i pat!l!gia durerii. 5iste"ul antin!ciceptiv. /3. (ereglrile funciei siste"ului nerv!s vegetativ. 5i"patic!t!nia. 10. (ereglrile funciei siste"ului nerv!s vegetativ. +arasi"patic!t!nia. 11. 8iper- &i 9ip!secretia s!"at!tr!pinei. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 12. 8ipersecreia 9!r"!nil!r gluc!c!rtic!i$i. Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 13. 8ip!secretia gluc!c!rtic!ster!i$il!r.Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 14. Insuficiena secreiei "ineral!c!rtic!ster!i$il!r. )!r"ele. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 1-. 8iperald!ster!nis"ul. )!r"ele. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 1/. 8ip!tir!idis"ul.Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 11. 8ipertir!idis"ul. Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 12. Insuficiena insulinei. Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 13. Insulin!re$istena. Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile.

. atestrae 20. 8ip!v!le"ia. (efinia. lasificarea. 8e"!ragia acut. *eaciile c!"pensat!rii. M!dificrile funciil!r !rganis"ului. Aa#l!ul cit!l!gic al s@ngelui periferic. 21. 8iperv!le"ia. (efinia. lasificarea. 'ritr!cit!$ele pri"are &i secundare. au$ele.+at!genia. !nsecinele. Aa#l!ul cit!l!gic al s@ngelui periferc. 22. (ereglrile pr!liferrii seriei eritr!i#laste ale 9e"at!p!ie$ei. 7ne"ia 9ip!- &i aplastic. 'ti!l!gia. +at!genia. !nsecinele. Aa#l!ul cit!l!gic al s@ngelui periferic. 23. arena de fier. au$ele. +at!genia. (ereglrile eritr!p!ie$ei. Aa#l!ul cit!l!gic al s@ngelui periferc. 24. arena de vita"ina 412. au$ele. +at!genia. (ereglrile n 5, , aparatul digestive &i 9e"at!p!pie$. 85. (ereglrile eritr!diere$ei. 7ne"iile 9e"!litice ereditare. Aipurile. +at!genia. M!dificrile "eta#!lis"ului pig"enil!r #iliari. 86. (ereglrile eritr!diere$ei. 7ne"iile 9e"!litice d!#@ndite. 8e"!li$a intravascular &i intracelular. au$ele. +at!genia. M!dificrile "eta#!lis"ului pig"enil!r #iliari. 21. (ereglrile diferenierii seriei leuc!p!ietice. 6euc!$ele. ,!iune. +at!genia. 6egittile pr!gresiei tu"!rale a 9e"!#last!$el!r. 22. 6euc!cit!$a neutr!fil, e!$in!fil, #a$!fil. au$ele. Mecanis"ele. aracteristica leuc!gra"el!r. I"p!rtana #i!l!gic &i diagn!stic. 23. 6i"f!cit!$a. Aipurile. au$ele. aracteristica leuc!gra"el!r. I"p!rtana #i!l!gic &i diagn!stic. 30. *eacia leuce"!id a r@ndului "iel!id. aracteristica leuc!gra"ei. aracteristica c!"parativ cu leuc!$a "iel!id. 31. 6euc!peniile. 7granul!cit!$a. au$ele. Mecanis"ele. !nsecinele. 32. 6euc!peniile. 6i"f!cit!penia. au$ele. Mecanis"ele. !nsecinele. 33. Insuficiena cardiac. Aipurile. 'ti!l!gia. +at!genia. M!dificrile 9e"!dina"icei. 34. Mecanis"ele c!"pensat!rii intra- &i e:tracardiace n insuficiena circulat!rie. 3-. 5upras!licitarea ini"ii prin re$isten. au$ele. M!dificarea 9e"!dina"icii intracardiace. aracteristica 9iperfunciei 9!"e!"etrice. 3/. 5upras!licitarea ini"ii prin v!lu". au$ele. M!dificarea 9e"!dina"icii intracardiace. aracteristica 9iperfunciei 9eter!"etrice. 31. 8ipertr!fia "i!cardului. au$ele. 5tadiile pr!cesului de 9ipertr!fie &i caracteristica l!r. 32. (ereglrile aut!"atis"ului c!rdului. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. 33. (ereglrile e:cita#ilitii c!rdului. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile.. 100. (ereglrile c!nducti#ilitii c!rdului. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. 101. 8ipertensiunea arterial pri"ar. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. *eaciile c!"pensat!rii. 102. 8ipertensiunea arterial secundar. lasificarea. au$ele. +at!genia. *eaciile c!"pensat!rii. 103. 8ip!tensiunea arterial. au$ele. +at!genia. Manifestrile. *eaciile c!"pensat!rii. .I atestare 104. (ereglrile restrictive ale ventilaiei pul"!nare. *estricia e:trapul"!nar. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 10-. (ereglrile restrictive ale ventilaiei pul"!nare. *estricia intrapul"!nar. Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 10/. %#strucia cil!r aer!c!nduct!rii superi!are. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 101. %#strucia cil!r aer!c!nduct!rii inferi!are. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 102. (ispneile. ,!iune. Aipurile. au$ele. +at!genia. Manifestrile. 103. Aul#urrile difu$iei alve!l!-capilare a ga$el!r. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 110. Insuficiena respirat!rie. lasificarea. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 111. 8ipersalivaia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 112. 8ip!salivaia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. 113. 8ipersecreia glandel!r st!"acale. au$ele. +articularittile digestiei gastrice &i

114. 11-. 11/. 111. 112. 113. 120. 121. 122. 123. 124. 12-. 12/. 121. 122.

intestinale n 9ipersecreie &i 9iperaciditate gastric. Clcer!gene$a gastric &i du!denal. au$ele. +at!genia. )act!rii gastrici agresivi &i pr!tectivi. 8ip!secreia glandel!r st!"acale. au$ele. +at!genia. +articularittile digestiei. (ereglarea digestiei intestinale n insuficiena secreiei sucului pancreatic. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. (ereglarea digestiei intestinale n insuficiena secreiei #ilei. 7c!lia. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. Aul#urrile a#s!r#iei intestinale. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. Icterul "ecanic. !lesta$a. !le"ia. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. M!dificrile "eta#!lis"ului pig"enil!r #iliari. Icterul parenc9i"at!s. 'ti!l!gia. +at!genia. Manifestrile. M!dificrile "eta#!lis"ului pig"enil!r #iliari. Insuficiena 9epatic. lasificarea. +at!genia. Manifestrile. !"a 9epatic. Aul#urrile filtraiei gl!"erulare. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. Aul#urarea rea#s!r#iei renale a su#stanel!r !rganice <pr!teinel!r, gluc!$ei, a"in!aci$il!r>. au$ele. +at!genia. !nsecinele. Aul#urarea rea#s!r#iei renale a apei &i electr!liil!r < ,a>. au$ele. +at!genia. !nsecinele. Aul#urarea secreiei renale <8D, ED>. au$ele. +at!genia. Manifestrile. !nsecinele. Insuficiena renal. au$ele. +at!genia. Manifestrile. M!dificrile pat!l!gice cantitative ale diure$ei. Aul#urarea funciei de c!ncentrare a urinei. 8ip!- &i i$!stenuria. M!dificrile pat!l!gice ale c!"p!$iiei urinei <pr!teinuria, gluc!$uria, 9e"aturia>. au$ele. +at!genia.

,!t0 n #a$a re$ultatel!r la atestrile curente se calculea$ n!ta "edie anual, care c!nstituie -0F din n!ta final la e:a"en.

?eful catedrei )i$i!pat!l!gie &i fi$i!pat!l!gie clinic, d!ct!r 9a#ilitat, pr!fes!r universitar

.. 6utan