Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA "PETROL - GAZE" DIN PLOIETI FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE MASTERAT:MANAGEMENTUL SISTEMELOR MICROECONOMICE

PROIECT :
,JOCURI

DE INTREPRINDERE
ABSOLVENT: DOBOS MIHAI-ALEXANDRU ANUL 2 GRUPA !

PLOIETI 2" #

Prezentarea firmei

S.C. VENCERO IMPEX S.R.L.: este nscris la Registrul C mer!ului Pra" #a su$ numarul %&'()*+&()'',- .e!ine atri$ut fiscal R /'01+&)- iar se.iul s cial se afl n Munici2iul C3m2ina- 4u.etul Pra" #a5 nfiin!at 2rin C ntract .e s cietate- Statut 6 autentificare .e N tar Pu$lic 6 aut rizat 2rin Sentin! ci#il eli$erat .e %u.ecat ria Pl ie7ti. 8 f st f n.at .e ctre . i as cia!i- iar n m mentul actual este re2rezentat 7i a.ministrat .e un 8s ciat unicnumit 2rin act a.i!i nal n urma cesiunii 2ar!il r s ciale .e!inute .e ctre cei . i as cia!i initiali. C ntractul .e s cietate a f st m .ificat 7i c m2letat 2rin acte a.i!i nale .at cu sc"im$rile .e as cia!i- 2ers ane fizice- cesiunea .e 2ar!i s ciale- ma4 rarea ca2italului s cialc m2letarea $iectului .e acti#itate- m .ificarea $iectului 2rinci2al .e acti#itate- nfiin!area 2unctel r .e lucru. Este 2r 2rietate 2articular cu ca2ital 2ri#at aut "t n )++9- S.R.L - a f st infiintata in anul

)'', si are ca $iecti# 2rinci2al C nstructiile ci#ile- finisa4ele si amena4arile interi are. C8EN:1)&+:lucrari .e c ntrc ale cla.iril r rezi.entiale si nerezi.entiale;

RE<=LILE %OC=L=I
).Ca2italul .e 2 rnire este .e >,+.+++ lei &.C"eltuieli :c"irie -utilitati si intretinerea sculel rsi utila4el r; 2e trimestru este .e )+.)*+ lei >.Numarul .e anga4ati este .e )& 2ers ane- .in care a#em : ? ? ? ? ? =n .irect r general =n inginer c nstruct r =n c nta$il @ i sefi .e ec"i2a 0 c nstruct ri

1.Salariile anga4atil r se 2rezinta astfel @irect r general >.+++ lei Inginer c nstruct r &.+++ lei C nta$il ).*++ lei Sef ec"i2a ).1++ lei C nstruct r ).&++ lei

C"eltuielile cu 2ers nalul: Pe trimestru sunt .e )0.0++ lei Pe an 0+./++ lei Pe trimestru: :>+++A&+++A)*++A)1++B&A)&++B0;B>C)0.0++ *.Preturile .e #anzare ale 2r .usel r sunt : ? m $ila 2entru $ir uri: &++?).*++ lei5 ? m $ila 2entru $ucatarii si $ai: &++?&.+++ lei 5 ? m $ila 2entru . rmit are: /++?1.+++ lei5 ? m $ila 2entru li#ing: '++?*.&++lei 5 ,. C"eltuielile sunt #aria$ile si sunt c m2uze .in ac"iziti narea materialel r 2entru c sntructia a & case 2ret .e ac"iziti nare .e materiale 2entru singura casa #a fi .e ,+.+++lei-ren #area unui a2artament c st )+.+++ lei fata.a unei case - c st )&.+++ lei C sturile 2e luna # r #aria si in functie .e c"eltuielile 2e care le a#em cu intretinerea utila4el r. Ele # r fi intre 0+.+++?),+.+++ 2e trimestru. 0. C"eltuieli 2entru 2u$licitate care #ariaza intre *++?'++ lei trimestrial ?2u$licitate nline- 2an uri 2u$licitare- 2u$licitate la ra.i . /. S cietatea mai anga4eaza in trimestrul I & c ntruct ri- .e aici c"eltuielile cu 2ers nalul # r creste cu &.1++ lei( luna si 0.&++lei ( trimestru5 /. In trimestru II se #a mai inc"iria inca c"eltuielile # r creste .e la )+.)*+ lei la )&.)*+ lei '. In trimestrul III s cietatea #a 2artici2a la licitatii rganizate .e Primaria Munici2iului Cam2ina iar in umra acest r licitatii s cietatea #a a#ea 2arte .e creste cu ,+9 a lucraril r .e c nstructie. C stul .e 2artici2are la licitatie este .e &.&++ lei masina 2entru trans2 rtul utila4el r iar

)+. In trimestru IV se ac"iziti neaza . ua aut utilitare 2entru trans2 rtul anga4atil r in santiere. 8#an. lucrari mai multe si . i sefi .e ec"i2a era necesara ac"iziti narea acest r aut turisme 2entru mai $una si 2r fita$ila .esfasurare a acti#itatii s cietatii.C stul 2eri a.a .e > ani si aut utilitarele r a f st .e 1*.+++lei aceasta suma #a fi am rtizata 2e se # r a.una c"eltuieli cu aut utilitarele .e *.0*+lei..

c stul su2 rtat 2e al IV?lea trimestru este .e >.0*+ iar al car$urantului .e &.+++ lei iar in t tal

S-ar putea să vă placă și