Sunteți pe pagina 1din 22

Notiuni introductive Proprietati si marimi fizice 1.

Proprietati fizice sunt acele proprietati asociate unui corp sau substante care pot fi masurate sau percepute fara a schimba identitatea acestora 2. Marimi fizice sunt acele proprietati fizice care pot fi precizate in mod cantitativ (masurate) 3. Marime fizica: unitate de masura; metoda de masura sau relatie de definitie Relatiile matematice intre marimile fizice: 1. Scalare 2. ectoriale 3. Matriciale

Legi fizice fundamentale Sunt acele le!i bazate pe !eneralizarea unor observatii empirice aparute in studiul naturii

Sistem de referinta "n ansamblu de corpuri considerate fi#e intre ele in raport cu care se studiaza le!ile fizice.

Sistem de coordonate atasat unui sistem de referinta $ste un concept matematic care permite descrierea relatiilor cantitative intre marimile fizice observate intr%un anumit sistem de referinta

Sisteme de referinta pentru Pamant

Sisteme de coordonate in cazul Pamantului

&efinirea a#elor unui sistem de coordonate carteziene a'ezat (n centrul P)m*ntului

+#a , pe direc-ia a#ei de rotatie a P)m*ntului cu sensul pozitiv c)tre nordul !eo!rafic +#a ./ (n planul ecuatorului/ trec*nd prin punctul de coordonate (01/ 01) +#a 2/ (n planul ecuatorului/ trec*nd prin punctul de coordonate (01/ 301$)

&efinirea coordonatelor sferice pentru un sistem de coordonate sferice a'ezat (n centrul P)m*ntului

+#a r este pe direc-ia razei care trece prin punct. "n!hiul dintre raz) 'i planul ecuatorului 4 latitudinea !eo!rafic). "n!hiul dintre dreapta trec*nd prin punctul de coordonate !eo!rafice (01/ 01) 'i proiec-ia razei (n planul ecuatorului 4 lon!itudinea !eo!rafic).

&efinire a#elor unui sistem de coordonate carteziene a'ezat (ntr%un punct la suprafa-a P)m*ntului

+#a , este pe direc-ia verticalei punctului (care coincide (n prim) apro#ima-ie cu raza sferei). +#a . este tan!ent) la meridianul care trece prin punct cu sensul pozitiv c)tre nordul !eo!rafic +#a 2 este tan!ent) la paralela care trece prin punct av*nd sensul pozitiv c)tre est.

5inematica z
traiectoria Vectorul de poziie

rz4z

Vectorul de poziie este vectorul care une'te ori!inea sistemului de coordonate cu punctul aflat (n mi'care.

r747 r#4# #

r = x(t ) i + y (t ) j + z (t )k
7

r = x2 + y2 + z 2
r = r(t)
6e!e de miscare

r = x(t ) i + y (t ) j + z (t )k
z
traiectoria 8raiectoria este curba pe care se deplaseaza punctul traiectoria: f(#/ 7/ z)40

rz4z
forma parametric): # 4 #(t) 7 4 7(t) z 4 z(t)

r747 r#4# #

elimin)m timpul 9 f(#/ 7/ z) 4 0

Vectorul vitez Viteza instantanee este derivata vectorului de pozi-ie la timp:

v = lim t 0

r dr = t dt

iteza este tan!ent) la traiectoria pe care se deplaseaz) punctul.

dy dz dx dr = r = x(t ) i + y (t ) j + z (t )k v= =r i+ j+ k dt dt dt dt 2 2 v = v x ( t ) i + v y ( t ) j + v z ( t )k v = v 2 + v + v x y z

Vectorul acceleraie

Acceleraia instantanee este derivata vectorului vitez) la timp sau derivata de ordinul doi al vectorului de pozi-ie

a = lim t 0

2 v dv d r = = 2 t dt dt

dv x dv y dv z a= i+ j+ k = a x ( t ) i + a y ( t ) j + a z ( t )k dt dt dt
2 2 a = a2 + a + a x y z

Micarea circular uniform a unui punct Viteza unghiulara pentru mi'carea circular uniform) este constanta:

= t

t = t 2 t1

v( t1 ) = v( t 2 )

Modulul vitezei/ v/ este constant (n timp:

v( t1 ) = v( t 2 ) = v

Modulul vectorului de pozi-ie este e!al cu raza cercului:

r(t1 ) = r(t 2 ) = r
Modulul vectorului accelera-ie centripet) este constant (n timp

a c (t 1 ) = a c (t 2 ) = a c

:ela-ia (ntre parametrii cinematici pentru mi'carea circular uniform) ectorul vitez) este tan!et la cerc (traiectoria) 'i perpendicular pe vectorul de pozi-ie. ! ectorul accelera-ie centripet) este (ndreptat (n lun!ul razei c)tre centrul de rota-ie. :ela-ia dintre modulul vitezei si viteza un!hiular):

v = r

:ela-ia dintre modulul accelera-iei 'i viteza un!hiular) sau viteza:


2 v a c = 2 r = r

Relatia dintre vectorul viteza si vectorul viteza unghiulara

r r

ectorul viteza un!hiulara este perpendicular pe planul cercului

v =r

Aplicatie
6e!ea de miscare pentru un punct material are forma:

r = r cos(t ) i + r sin(t ) j

;/ r < pozitive/ constante (n timp

&eterminarea traiectoriei

x = r cos(t ) y = r sin(t ) x 2 + y 2 = r 2 (cos 2 (t ) + sin 2 (t )) cos 2 (t ) + sin 2 (t ) = 1 x 2 + y2 = r 2 f ( x , y) = x 2 + y 2 r 2 = 0

8raiectoria este un cerc cu raza r

X
x = r cos(t )

r
t
j

Y
y = r sin(t )

"eterminarea vectorului viteza


dr dx dy v= = i+ j dt dt dt dx d (r cos(t ) d (t ) = = r sin(t ) = r sin(t ) dt dt dt dy d (r sin(t ) d (t ) = = r cos(t ) = r cos(t ) dt dt dt dr v= = r sin(t ) i + r cos(t ) j = v x ( t ) i + v y ( t ) j dt v x = r sin(t ) v y = r cos(t ) v = (r sin(t ) 2 + (r cos(t )) 2 = r

"n!hiul dintre vectorul viteza si vectorul de pozitie v r = v x rx + v y ry = (r sin(t ))(r cos(t )) + (r cos(t ))(r sin(t )) = 0 iteza este perpendiculara pe vectorul de pozitie; este tan!enta la cerc

v = r sin(t ) i + r cos(t ) j = v x ( t ) i + v y ( t ) j v = r

X
t
i

t t
j

v
Y

"eterminarea acceleratiei

dv 2 2 a= = r cos(t ) i r sin(t ) j dt
2 2 a = a2 + a = r x y 2 a = (r cos(t ) i + r sin(t ) j) = 2r = 2 rr

Proiectia (componenta) acceleratiei pe directia vitezei (acceleratia tan!entiala)

v 2 v = a = r = 0 at = a v v v

Proiectia acceleratie pe directia razei (acceleratia normala)

r (r ) 2 v2 2 2 = a = rr r = r = an = a r = r r r

2 2 a = r cos(t ) i r sin(t ) j
2 2 a = a2 + a = r x y

X
t
i

v
Y

+plica-ie: rota-ia unui punct de la suprafa-a P)m*ntului

360 1 = 24h 1h 2 rad rad = = 7.27 10! = 0.0000727 24 3600s s s =

r = " cos(lat )