Sunteți pe pagina 1din 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NR
.CRT

SC APA CANAL SA GALATI


SECTIA CONTORIZARE
PROCES VERBAL
SECTOR MONT/DEMONT APOMETRE NR..
PENTRU SIGILARE APOMETRU DIVIZOR
Incheiat astazi ..
Beneficiar Nume , Prenume .
Str . Asoc .. Bloc .. Scara etaj . Apartament .
Sa procedat la ..( montarea ,demontarea ,sigIilarea ,resigilarea )
LOCUL MONTARII
TIP
SERIA DN
APROBARE
B .V .M
INDEX
SIGILIUL
NR.
OBSERVATII
APOMETRU
(mm)
MODEL NR
NR.
DATA
( m )
APLICAT
SIGILI
I

1
2
3
4
5
6
Termenul de garantie al lucrarii
Apometrul nu este utilizat in relatia contractuala cu SC APA CANAL SA GALATI.
Instalator autorizat
SC.APA CANAL SA GALATI
SECTORMONTARI/DEMONTARI
Nume prenume/Semnatura si stampila

Asociatia de Loc./Prop.
.

Nume prenume / Semnatura si stampila

Abonat
..

Nume prenume / Semnatura si stampila