Sunteți pe pagina 1din 9

__________________________________________________________________

Proiect de interventie
uncris12

Proiectul de integrare socioprofesionala a tinerilor fosti institutionalizati

Titlul proiectului : Proiect de integrare socioprofesionala a tinerilor fosti institutionalizati Organizatia initiatoare: Organizatia ,,.., cu sediul in

Rezumat : Proiectul propune integrarea socioprofesionala a unui numar de 18 tineri care au trait in institutii de ocrotire. Se stie ca, anual, apro imati! "# de tineri parasesc institutia de ocrotire si apro imati! $#% dintre ei nu au nici un suport din partea familiei. &i intampina mari greutati atunci cand doresc sa ocupe un loc de munca, sunt deza!anta'ati in gasirea unei locuinte, etc. (nii dintre ei prezinta mari riscuri de a a'unge in strada si, ine!ita)il, sa a'unga delinc!enti. *e aceea, organizatia ,,. propune sa a'ute acesti tineri pentru a+si dez!olta a)ilitatile de !iata independenta, pentru a+si gasi un loc de munca, o locuinta pentru reducerea riscului de de!ianta sociala, etc. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 1# luni, incepand cu luna septem)rie. Organizatia ,, !a pune la dispozitia proiectului trei apartamente. ,n prima luna a proiectului organizatia ,, !a face selectia tinerilor care !or face parte din proiect. -inerii !or fi recomandati in scris de catre directorii si asistentii sociali ai centrelor de plasament. ,nter!ie!area candidatilor !a fi organizata de catre personalul care !a lucra in proiect. -inerii selectati !or locui temporar in cele trei apartamente puse la dispozitia proiectului. &i !or a!ea asigurate toate conditiile de trai, iar c.eltuielile pentru intretinere, alimente, im)racaminte, transport, !or fi asigurate de organizatia ,, .. -inerii !or fi in!atati sa se autogospodareasca, sa+si __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ autoadministreze )ugetul personal. ,n primele doua luni, asistentii sociali ii !or insoti pe tineri la cumparaturi, ii !or supra!eg.ea sa+si gateasca singuri. *upa aceasta perioada, in urmatoarea luna, !or primi )ugetul personal pentru o saptamana si, incepand cu luna a ,/+a, fiecare !a primi )ugetul )imensual. 0ei care doresc sa urmeze cursuri de recalificare de scurta durata !or fi incura'ati sa faca acest lucru in functie de aptitudini si de cererea de forta de munca e istenta pe piata.

,n momentul in care tinerii !in in proiect, ei tre)uie sa ai)a intocmite actele pentru a'utorul de soma', aceasta pentru a a!ea dreptul sa participe gratuit la cursuri de recalificare si sa ai)a un !enit suplimentar. Pana ,a anga'are, fiecare t1nar este o)ligat sa depuna lunar intr+un cont personal, trei sferturi din !aloarea a'utorului de soma'. Suma stransa pana la sf1rsitul programului le !a permite sa+si poata plati o gazda pe o perioada mai mare de timp. *upa ce se !or anga'a, ei !or depune in continuare in contul personal trei sferturi din salariu. *upa luna a /+a, pentru cei care au urmat cursuri de recalificare se intensifica procesul de cautare a unui loc de munca. 2a doua luni dupa anga'are, personalul programului !a a'uta fiecare tanar sa+si gaseasca o locuinta legala. 3sistentii sociali ii in!ata pe tineri cum sa se prezinte la un inter!iu, cum tre)ule sa isi intocmeasca un curriculum !itae, cum sa+si gaseasca o locuinta. 0ele trei apartamente sunt situate in cartiere diferite ale orasului, iar in fiecare apartament locuiesc cate $ tineri. *upa ce tanarul si+a gasit un loc de munca, apro imati! dupa doua luni de ,a anga'are, asistentul social il !a a'uta sa+si gaseasca o locuinta cu # c.irie de ma imum 'umatate din salariu. 4iecare tanar !a participa la construirea propriului proiect personalizat de integrare5 astfel, fiecare tanar !a decide 6si !a fi a'utat sa decida7 in ceea ce pri!este propriul !iitor. *upa ce tanarul s+a mutat in noua locuinta, el !a fi a'utat in continuare pana la terminarea programului 6la finele celor 1# luni7 5 organizatia !a acoperi o parte din costul cazarii si al alimentelor, dupa care tanarul !a primi ser!icii de urmarire timp de trei luni dupa inc.eierea programului. Definirea problemei Perioada de tranzitie a generat pro)leme de natura economica si sociala care au de!enit cauze ale unor disfunctii in plan social5 astfel, realitatea socioeconomica romaneasca, a determinat ca generatii intregi de tineri din centre de plasament sa fie ne!oite sa se adapteze unor conditii improprii de integrare si dez!oltare personala. ,ncapacitatea pietei fortei de munca 6destul de sla)a in........7 si refuzul comunitatii locale de a+i a'uta sa se integreze, au generat un fenomen care tinde sa ia amploare : 8tinerii strazii9. ,n 'udetul ............ e ista apro imati! :.2## de copii institutionalizati repartizati in mai multe centre de plasament. ,n fiecare an un numar mediu de "# de tineri tre)uie sa paraseasca institutiile de ocrotire 6centre de plasament7 si nu e ista pre!ederi legale speciale pentru aceasta categorie de populatie. *intre acestia, apro imati! $#% nu au spri'in din partea familiei de origine si prezinta deza!anta'e reale in integrarea lor socioprofesionala. 3nii petrecuti in mediul institulionalizat genereaza dependenta si .a)itusuri sociale neadaptate mediului in care !or tre)ui sa se integreze. -inerii sunt e pusi riscurilor de _______________________________ 2 _______________________________

__________________________________________________________________ de!ianta sociala si sunt defa!orizati in o)tinerea unui loc de munca si a unei locuinte. ,n situatia in care nu se inter!ine pentru spri'inirea acestor tineri sa se integreze socioprofesional, e ista riscuri de de!ianta si delinc!enta sociala, riscuri de inadaptare si marginalizare sociala. Proiectul urmareste spri'inirea acestor tineri si acompanierea lor pentru gasirea unui loc de munca, pentru dez!oltarea gradului de independenta si autonomie persanala, im)unatirea conditiilor de trai ale a)sol!entilor, pentru e!itarea si pre!enirea accentuarii fenomenului 8tinerii strazii9, integrarea sociala prin integrare profesionala etc. Proiectul ofera spri'in tinerilor care au terminat in anul respecti!, pentru ca sansele de reusita sunt mai mari si se urmareste reducerea numarului de tineri ai strazii prin pre!enirea a'ungerii in strada a noi generatii. Stabilirea grupului-tinta si a beneficiarilor -inerii care !or participa la proiect tre)uie sa indeplineasca urmatoarele criterii : a) sa nu ai)a spri'in din partea parintilor, a familiei largite sau a altor persoane ori organizatii 5 b) sa fie a)sol!enti ai unei firme de in!atamant 6profesional, liceal7 in anul in care incepe derularea programului 5 c) sa detina un dosar complet, ela)orat de institutia de pro!enienta, continand toate actele necesare pentru o)tinerea a'utorului de soma' 5 d) sa fie recomandati de directorul si de asistentul social al unitatii din care pro!in e) sa prezinte o fisa medicala intocmita de personalul medical al institutiei din care pro!in, care sa do!edeasca ca nu au )oli transmisi)ile si ca nu sufera de !reo )oala care+i impiedica sa lucreze 5 f) sa nu doreasca sau sa nu poata continua studiile 5 g) sa ai)a un cont personal in care sunt depusi )anii pe care+i primesc la parasirea institutiei de ocrotire 5 h) sa doreasca sa facl parte din proiect. ;eneficiarii directi : sunt 18 tineri care au terminat scoala si pro!in din centre de plasament din 'udelul ............ ;eneficiarii indirecti : institutiile de ocrotire din 'udetul ........., firmele anga'atoare, comunitatea locala. Locul de desfasurare : ..................., 'ud. ................. Durata proiectutui

_______________________________

< _______________________________

__________________________________________________________________ *urata de derulare a programului este de 1# luni, incepind cu luna septem)rie. Stabilirea obiertivelor a) ,ntegrarea sociala a tinerilor a)sol!enti pro!eniti din centrele de plasament din 'udetul ....................... b) Sporirea sanselor pentru o)tinerea unui loc de munca pentru categoria asistata. c) =econ!ersia si reinsertia profesionala a tinerilor din proiect. d) *iminuarea riscurilor de de!ianta sociala la care sunt e pusi tinerii din grupul+ tinta. e) *iminuarea stresului dezinstitutionalizarii tinerilor care au petrecut o lunga perioada de !iata in institutii de ocrotire. . f) Oferirea unui model de integrare socioprofesionala ca rezultat al parteneriatului dintre O>? si *?P*0 6*ireclia ?enerala pentru Protectia *repturilor 0opilului7. g) *ez!oltarea a)ilitatilor de relationare sociala si a gradului de autonomie personala. Etape in planificarea acitivitatilor 2una 3cti!itatea 1. Selectia si pregatirea personalului care !a lucra in proiec 2. Selectia si identificarea grupului tinta <. *iscutarea si semnarea contractului de parti+ cipare la proiect intre tineri si organizatie @. Butarea tinerilor in apartarnentele proiectului :. Spri'inirea tinerilor pentru adaptarea la noile conditii de !iata $.,dentificarea pro)lemelor pe care le au tinerii din grupul+tinta A. 3sigurarea conditiilor de locuit pentru cei 18 tineri si a mi'loacelor de su)zistenta 8. *ez!oltarea autonomiei si independentei personale ". Sensi)ilizarea opiniei pu)lice si a autoritatii locale cu pri!ire la situatia acestor tineri 1#. =ecalificarea profesionala a tinerilor si pre+ gatirea lor pentru gasirea unui loc de munca pentru fiecare 11. ?asirea locurilor de munca pentru tineri 12. Spri'inirea tinerilor, dupa ce au inceput sa lucreze, pentnu a se integra in mediul de munca 1<, ?asirea unei noi locuinte pentru tinerii care se !or anga'a. 1@. &!aluarea 1:. Ser!icii de urmarire dupa terminarea _______________________________ 1 2 < @ : $ A 8 " 1#

se !or asigura dupa a zecea

@ _______________________________

__________________________________________________________________ proiectului Descrierea detaliata a activitatilor !) Selectia si pregairea personalului care !a lucra in proiect. ,n cadrul proiectului !or fi anga'ati trei asistenti sociali, cate unul pentru fiecare apartament. 4iecare !a lucra cu cite $ tineri in toate etapele proiectului. 3sistentii sociali !or fi anga'ati in prima luna, dupa o)tinerea finantarii. &i !or fi instruiti si !or participa la selectia tinerilor din grupul+tinta. ") Selectia si identificarea grupului Ctinta. Selectia !a fi organizata pe mai multe etape. ,n prima luna, organizatia 8..................... !a informa toate centrele de plasament despre proiect si !a cere recomandari din partea directorilor si a asistentilor sociali. 2a inter!iurile organizate !or participa doi reprezentanti ai organizatiei si doi ai *?P*0. Selectia urmareste sa identifice tinerii care au ne!oie de spri'in si doresc sa participe la proiect. ,nainte de a participa la inter!iu, fiecare tanar !a completa o fisa de inscriere si o scrisoare de moti!are. 3cesta este si un e ercitiu pentru ei de a participa la un inter!iu. #) *iscutarea si semnarea contractului de participare la proiect intre tineri si organizatie. Participarea fiecarui tanar in cadrul proiectului se !a face conform unui contract pe care il !a semna cu organizatia 8...........................9, contract in care sunt stipulate drepturile, indatoririle si sanctiunile. 3cest contract cuprinde urmatoarele drepturi ale tanarului : +are dreptul de a )eneficia de ser!icii specializate oferite de profesionisti 5 tanarului i se aferi spri'in material si cazare pe o perioada ma ima de " luni 6din luna a doua pana in luna a zecea7 5 are drepturi egale cu ceilalti clienti 5 are dreptul sa utilizeze dotarea apartamentului unde locuieste 5 participa la luarea deciziilor referitoare la propria persoana5 poate primi !izite doar din luna a doua de gazduire, dupa un program sta)ilit de comun acord cu asistentul social5 poate urma cursuri de recalificare daca doreste acest lucru 5 poate renunta la proiect. -otodata, tanarul participant la proiect tre)uie sa respecte anumite indatoriri : + sa respecte normele de con!ietuire in grup 5 sa foloseasca un lim)a' ci!ilizat cu toate persoanele cu care intra in contact5 sa nu fumeze si sa nu consume )auturi alcoolice in apartament 5 sa pastreze si sa foloseasca in mod corespunzator dotarea din apartament 5 sa nu instraineze )unurile din apartament 5 sa asigure reparatiile in situatia in care acestea inter!in in urma actiunilor sale !oluntare5 sa pastreze curate apartamentul, spatiul de locuit, o)iectele personale si comune 5 sa participe la intretinerea curateniei 5 sa nu primeasca !izitatori in camera, ci doar in sufragerie 5 sa nu cazeze alte persoane pe timpul noptii 5 sa ceara permisiunea asistentului social pentru iesiri in timpul noptii 5 sa fie in apartament cel tarziu la orele 22.##5 sa depuna in contul personal trei sferturi din a'utorul de soma' sau din salariu daca locuiste in apartament si 'umatate din salariu din momentul in _______________________________ : _______________________________ luna

__________________________________________________________________ care se muta intr+o alta locuinta, organizatia 8...................... participand in continuare la asigurarea acestor c.eltuieli 5 sa respecte programul sta)ilit de comun acord cu specialistii 5 sa+si gaseasca un loc de munca pana in a sasea luna de derulare a proiectului 5 sa respecte toate regulile sta)ilite si discutate impreuna cu asistentu, social. ,n contract !or fi stipulate si sanctiunile care !or fi aplicate in cazul nerespectarii regulilor : la prima a)atere tanarul !a primi a!ertisment !er)al5 la urmatoarea !a primi a!ertisment scris 5 la trei a!ertismente scrise, tanarul !a fi eliminat din proiect. $) Butarea tinerilor in apartamentele proiectutui . -inerii se !or muta in apartamente in a doua luna de derulare a proiectului. ,n aceste apartamente !or ,ocui cate $ tineri de acelsi se . /or fi doua apartamente pentru fete si unul pentru )aieti. 0riteriile de alegere a colegelar de apartament 6e cazul numai al fetelar7 !or fi sta)ilite impreuna cu tinerele din proiect. %) Spri'inirea tinerilor pentru adaptarea la noile conditii de !iata , Sc.im)area mediului este intotdeauna dificila. -inerii !or fi spri'initi sa se adapteze noilor conditii de !iata prin discutii indi!iduale si de grup. 3sistentii sociali !or urmari cu atentie modul de organizare a grupului, formele de impunere sau alegerea liderilor, relatiile care se sta)ilesc etc. pentru a inter!eni atunci cand este ne!oie. ,n prima luna din momentut in care s+au mutat in apartamente, tinerii !or incepe sa+si caute un loc de munca, sa sustina inter!iuri, sa urmeze cursuri de recalificare. 3ceasta !a fi o perioada de adaptare, de in!atare a regulilor5 de integrare in noile grupuri, de in!atare a modului cum tre)uie sa+si gestioneze )ugetul, sa foloseasca dotarea, sa cunoasca si sl+si dez!olte increderea in asistentii sociali etc. 3partamentete !or fi in locuri diferite, in cartiere diferite. &le nu sunt pe aceeasi scara sau in acelasi )loc, tocmai pentru a rupe tanarul de mediul institutionalizat. &) ,dentificarea pro)lemelar pe care le au tinerii din grupul+tinta. *upa selectarea grupului+tinta, !or fi aplicate diferite instrumente pentru identificarea pro)lemelor cu care se confrunta tinerii. 3ceasta presupune o e!aluare a lor din punct de !edere fizic, psi.ic si intelectual. &!aluarea ne !a a'uta sa realizam o imagine reala cu pri!ire la a)ilitatile, competentele, dorintele si !isele fiecarui tanar. Banagerii de caz !or monitoriza permanent situatia tinerilor si !or inter!eni pentru rezol!area pro)lemelor cu care acestia se confrunta. ') 3sigurarea conditiilor de locuit pentru cei 18 tineri si a mi'loacelar de su)zistenta Organizatia 8...........................9 !a pune trei apartamente la dispozitia proiectului. ,n fiecare apartament !or locui cate $ tineri. 3partamentele !or fi dotate cu tot ceea ce este necesar, asigurand un climat decent de !iata. *otarea nu !a fi prea costisitoare si la un ni!el care ar putea ft considerat lu , deoarece daca sunt asigurate condilii e ceptionale !a fi greu pentru tineri sa se adapteze la conditii inferioare dupa ce se !or anga'a si isi !or gasi o locuinta. Organizatia 8...........................8 !a asigura c.eltuielile legate de .rana, igiena personala si spatiul de locuit, () *ez!oltarea autonomiei si independentei personale

_______________________________

$ _______________________________

__________________________________________________________________ -inerii !or fi in!atati sa se gospodareasca. Se !a intocmi un grafic cu programarea periodica a fiecaruia la indeplinirea unor acti!itati gospodaresti : curatenie, spalatul !aselor, gatit etc. ,nitial, pentru primele doua saptamani, tinerii !or primi saptamanal )ugetul comun. *upa aceasta, !or primi saptamanal )ugetul personal. ,ncepand cu luna a treia !or primi )ugetul personal )imensual: 3stfel, !or in!ata treptat sa+si administreze propriul )uget. 4iecare !a a!ea gri'a sa+si spele .ainele si sa+si pastreze lucrurile personale. ,n proiect nu !a fi implicat personal de ingri'ire care sa faca curatenie, sa gateasca, etc. )) Sensi)ilizarea opiniei pu)lice si a autoritatilor locale cu pri!ire la situatia acestor tineri. Pentru a o)tine rezultate, pentru a+i a'uta sa+si gaseasca un loc de munca, este necesara o campanie coerenta de sensi)ilizare a opiniei pu)lice. 3ceasta !a fi facuta prin mass+media si prin organizarea unor e!enimente 6de e emplu, desc.iderea oficiala a programului la care sa fie in!itati si patroni sau directori de firme, reprezentanti ai autoritatilor locale etc.7. Prezentarea situatiei acestor tineri poate a'uta la rezol!area pro)lemelor pe care le au. !*) =ecalificarea profesionala a tinerilor si pregatirea lor pentru gasirea unui loc de munca pentru fiecare. -inerii care doresc sa urmeze cursuri de recalificare pot opta pentru unul dintre acestea, in functie de a)ilitatile personale. *e aceea, asistentul social !a intocmi o lista cu aceste cursuri si !a face recomandari tanarului, urmand ca acesta sa aleaga. Perioada cursurilor de recalificare nu poate depasi trei luni. Pentru tinerii care au o meserie ceruta pe piata forlei de munca si nu doresc sa urmeze un alt curs de recalificare, se !or intensifica acti!itatile de identificare a locurilor de munca. Participarea tinerilor la cursuri este monitorizata de catre asistentul social. !!) ?asirea locurilor de munca pentru tineri. Pentru cei care nu doresc sa urmeze cursuri de recalificare se !a incepe acti!itatea de cautare a locurilar de munca. Pentru aceasta, tinerii !or fi acompaniati de catre asistentul social. 3cesta din urma, !a pune la dispozitie toate sursele de informare pe care le pot folosi tinerii : anunturi in presa, afisiere, contacte cu firme care pot anga'a tineri din proiect, targuri etc. Pentru cei care au urmat cursuri de recalificare se incepe acti!itatea de cautare a unui loc de munca din luna in care au terminat aceste cursuri. !") Spri'inirea tinerilor dupa ce !or incepe sa lucreze pentru a se integra in mediul de munca 3sistentii sociali !or a'uta tinerii sa se integreze in colecti!ul de munca prin discutii cu tinerii, cu personalul. Perioada de adaptare la locul de munca !a fi foarte dificila si tinerii tre)uie sa fie sustinuti. !#) ?asirea unei noi locuinte pentru tinerii care se !or anga'a *upa doua luni de la anga'are, tinerii !or fi spri'initi sa+si gaseasca o locuinta 6gazda, camera intr+un camin etc.7 cu conditia ca acea c.irie sa nu depaseasca 'umatate din salariu. 3ceasta este o noua etapa prin care !or trece tinerii, de 8independentizare si autonomie. Practica a demonstrat ca acest lucru este eficient, fiind )enefic si pentru cei care s+au anga'at de'a, dar si pentru cei care sunt in cautarea unui loc de munca, iar primii sa+si caute de'a o locuinta. Pe perioada care a mai ramas de la sc.im)area apartamentului pana la finele celor 1# _______________________________ A _______________________________

__________________________________________________________________ luni de proiect, organizatia 8...................... !a spri'ini in continuare tinerii, suportand c.eltuielile de cazare si, partial, pentru masa. !$) &!aluarea &!aluarea !a fi realizata periodic de catre parteneri. &a se !a desfasura la ni!e,ul fiecarei acti!itati in parte si !a urmari sa identifice gradul de realizare a, o)iecti!eior, adica de atingere a rezultatelor 6cati tineri si+au gasit un loc de munca, cati tineri si+au gasit o locuinta, daca a crescut gradul de autonomie si independenta personala, care sunt cursurile de recalificare urmate, daca aceste cursuri au marit sansele pentru o)tinerea unui loc de munca etc.7. !%) Ser!icii de urmarire dupa terminarea proiectului. *upa perioada de implementare a proiectului, dupa cele 1# luni, tinerii !or )eneficia de ser!icii de urmarire timp de trei luni, tocmai pentru a fi spri'initi in continuare si a li se reduce dependenta fata de specialisi. Partenerii Proiectul reprezinta un parteneriat intre organizatia 8...................., *irectia ?enerala pentru Protectia *repturilor 0opilului si 0entrul de =econ!ersie Profesionala a 3dultilor. Resursele umane necesare. + 1 coordonator + < asistenti sociali + 1 psi.olog + 1 administrator +uget 6e primat in euro7 1. personal 1.1 salarii pentru personalul propriu 1.2 ta e pe salarii 1.< consultanti sau ser!icii contactate 2. spatii 2.1. 2.2. 2.<. 2.@. ac.izitie c.irii intretinerea spatiilor utilitati

<. ec.ipament <.1. calculatoare < 2 imprirnante < <. masini @. transport @.1. diurne @.2. cazare pentru deplasari @.<. deplasari pentru populatia+tinta

_______________________________

8 _______________________________

__________________________________________________________________ :. materiale :.1. a'utor material acordat clientilor $. consurna)ile 6.artie, copii ero etc.7 A. comunicatii 6fa , telefon, email, internet, posta etc.7 8. alte c.eltuieli 6de regie etc.7.

_______________________________

" _______________________________