Sunteți pe pagina 1din 20

1

Doctrina popular`. Ideologie, partide ]i mi]c`ri politice ale conservatorismului modern Ionel Nicu Sava Conservatorismul modern este, cel pu\in n forma sa filosofic`, copilul revolu\iilor industrial` ]i francez`... Robert A. Nisbet, The Sociological Tradition 1. Conservatorismul ca sistem de gndire 2. Edmund Burke ]i F.A. Hayek. De la liberalismul clasic la conservatorismul modern 3. Evolu\ia doctrinei conservatoare. Conservatorismul britanic, german ]i latin 4. Partide ]i mi]c`ri politice conservatoare n Europa: torism, cre]tin-democra\ie ]i gaullism 5. Partidul Popular European: amalgam conservator, diversitate na\ional` Harold Laski a numit liberalismul doctrina esen\ial` a Occidentului;1 Edmund Burke a considerat conservatorismul doctrina primordial` a lumii moderne.2 Pentru Laski, liberalismul este noul testament al politicii moderne, n timp ce pentru Burke conservatorismul reprezint`, evident, vechiul testament. Dac` ambii autori au dreptate, afirma\ia este u]or paradoxal`. Acest capitol ncearc` s` elucideze aparentul paradox ]i s` eviden\ieze rolul conservatorismului, n general, a celui politic, n principal, n fundarea sistemului politic european. Partidele conservatoare sunt, al`turi de partidele liberale ]i socialiste, produsul aceluia]i proces, inaugurat de Revolu\ia Industrial` ]i de Revolu\ia Francez`, pe care l numim modernism. Sistemul de gndire modern a fost inspirat de iluminism, care reprezint` cea mai mare schimbare de paradigm` cultural` de la cre]tinism ncoace. De aici vine afirma\ia lui Laski, conform c`reia liberalismul, ca doctrin` dominant` a lumii moderne, este doctrina esen\ial` a Occidentului de cel pu\in cteva sute de ani. Liberalismul este reflec\ia politic` a iluminismului. Pe la sfr]itul secolului al XVIII-lea, se profila o reac\ie la iluminismul Revolu\iei Franceze, care s-a constituit treptat ntr-un sistem de gndire opus iluminismului ]i revolu\iei ]i mai ales ra\ionalismului absolut promovat de acestea. Este vorba despre reac\ia tradi\ionalismului, care a fost ini\iat` de Edmund Burke ]i a primit numele de conservatorism. Conservatorismul este a]adar reac\ia la iluminism ]i liberalism. Reac\ionarismul secolului al XIX-lea, att de vizibil n curentul romantismului literar, a fost provocat de rena]terea spiritului medieval n fa\a asalturilor liberale ]i radicale generate de Revolu\ia Industrial` ]i de Revolu\ia Francez`. Reac\ia conservatoare a fost att de puternic` nct Robert A. Nisbet (1966)3 o asociaz` cu o rena]tere a medievalismului n plin` epoc` industrial`, similar` rena]terii antichit`\ii clasice n epoca medieval` trzie. Prin aceast` interpretare a conservatorismului n\elegem mai bine de ce capitalismul modern nu ar fi fost posibil f`r` etica religioas` protestant`, a]a cum a demonstrat Max Weber, sau de ce, n Occident, democra\ia liberal` nu a e]uat n totalitarism, a]a cum ne-au avertizat c` s-ar putea ntmpla Tocqueville ]i John Stuart Mill. Procesul de modernizare se refer` la transformarea

2 institu\iilor sociale, la apari\ia unor institu\ii noi; ns`, n viziunea conservatoare, procesul este dominat de apari\ia unor institu\ii noi, dar este nso\it de transformarea institu\iilor tradi\ionale.4 Nu ntmpl`tor, una dintre expresiile epocii de la nceputul secolului al XIX-lea a fost plus a change, plus est la mme chose!. Cel care a folosit pentru prima dat` termenul modern a fost un gnditor conservator de la sfr]itul secolului al XIX-lea, olandezul Abraham Kuyper.5 De]i nu aveau un termen propriu, liberalii considerau modernitatea ca o negare a trecutului. Conservatorii, n schimb, au inventat termenul pentru a explica procesul social pe care l-au n\eles cum altfel? ca pe o modernizare a tradi\iilor. Conservatorismul ce s-a constituit n secolul al XIX-lea nu mai era un conservatorism medieval (cum a fost cel al contrareformei religioase), pentru c`, ntre timp, peste societ`\ile occidentale trecuse t`v`lugul revolu\iilor industrial` ]i ideologic`. Aceast` nou` specie de conservatorism este numit conservatorism modern. Chiar intelectualul conservator Edmund Burke apar\inea, ca om de stat, unui curent preliberal (reprezentat de a]a-numi\ii Whigs), care mai trziu a aderat la partidul conservator englez.6 Din aceast` perspectiv`, ntre gnditorul conservator E. Burke de la sfr]itul secolului al XVIII-lea ]i exegetul liberal F. A Hayek din secolul al XX-lea nu exist` dect o singur` diferen\`: primul era profund religios, cel`lalt era agnostic. Consecin\ele doctrinare ale acestui fapt sunt ns` fundamentale pentru arhitectura celor dou` doctrine ]i sunt detaliate n paginile urm`toare. S` re\inem pentru moment paradigma n orizontul c`reia este analizat n aceste rnduri rolul conservatorismului modern n procesul politic european. Pornim de la premisa c` lumea modern` este o construc\ie n care revolu\ionarul design liberal este a]ezat n cofraje conservatoare. Lumea modern` nu este exclusiv liberal` ]i nici exclusiv conservatoare, ci o combina\ie, o propor\ie variabil` istoric a celor dou`. Premisa poate fi verificat` ]i n cazul Romniei, de]i n R`s`rit procesul de modernizare are cu totul alte coordonate istorice ]i sociale. Petre |u\ea spunea c` liberalii secolului al XIX-lea au fost, n frunte cu Br`tienii, ni]te ca\avenci,7 dar au construit Romnia modern` pentru c` au avut o ]coal` la care au fost educa\i: ]coala culturii critice, de expresie conservatoare, ini\iat` de Titu Maiorescu.8 |u\ea probabil c` se referea exact la acest lucru. Combina\ia ]i competi\ia ideologic` dintre liberalism/socialism, pe de o parte, ]i conservatorism, pe de alta, au asigurat att avansul, ct ]i stabilitatea Occidentului n ultimele secole. Una dintre ele a dislocat ]i a reconstruit lumea modern`, cealalt` a fundat sau, mai degrab`, a refundat lumea tradi\ional`. Liberalismul prive]te c`tre viitor ]i dezavueaz` trecutul. Conservatorismul are nostalgia trecutului ]i este o invoca\ie modern` a vremurilor din urm`. Important este ns` echilibrul celor dou` sisteme de gndire, echilibru care se r`sfnge asupra tuturor domeniile sociale ]i, nu n ultimul rnd, asupra politicii. Iluminismul f`r` conservatorism a dus la comunism, conservatorismul f`r` suflet religios a dus la fascism. Societ`\ile n care propor\ia celor dou` ingrediente ideologice s-a aflat n echilibru s-au bucurat de perioade de stabilitate. Este, de exemplu, cazul Marii Britanii. Conservatorismul politic este reprezentat ast`zi n Europa de mi]carea popular` (termen inspirat de catolicism), familie politic` n care se reg`sesc o serie de partide conservatoare, cre]tindemocrate, social-cre]tine ]i democrate, reunite n Partidul Popular European (PPE) ]i n Partidul Democrat (PD). Aceste dou` partide formeaz`, n Parlamentul European, grupul popular. La nivel na\ional, partidele conservatoare p`streaz` un rol important n \`ri ca Germania, Fran\a, Spania, Marea Britanie, alternnd guvernarea cu opozi\ia. La nivel european, din 1999, grupul popularconservator este majoritar n Parlamentul European. 1. Conservatorismul ca sistem de gndire

3 Unul dintre cei mai cunoscu\i exege\i ai conservatorismului, Robert A. Nisbet (1966), considera: Cuvintele ... sunt martori care vorbesc adesea mai puternic dect documentele. Perioada cuprins` ntre ultimul sfert al secolului al XVIII-lea ]i primul sfert al secolului al XX-lea este, din punct de vedere al gndirii sociale, una dintre cele mai bogate perioade de formare a cuvintelor n istorie. S` le lu`m n considerare pe urm`toarele, care au fost fie inventate de-a lungul acestei perioade, fie ceea ce este acela]i lucru modificate spre n\elesul lor curent: industrie, industrialist, democra\ie, clas` social`, clasa de mijloc, ideologie, intelectual, ra\ionalism, umanism, atomist, mase, comercialism, proletariat, colectivism, egalitarism, liberal, conservator, ]tiin\ific, utilitar, birocra\ie, capitalism, criz` (subl. aut.). Au fost ]i altele, dar acestea sunt cruciale ... .9 Constat`m c` lista lui Nisbet define]te vocabularul intelectual al modernit`\ii. Din aceast` list`, liberal, conservator ]i socialist sunt termenii cu cea mai larg` relevan\` ]i utilizare n politica modern`. A]a cum este subliniat ]i n capitolul dedicat liberalismului, defini\iile (concepte, no\iuni) ]i con\inutul intelectual asociat lor (ideile) reprezint` pattern-ul gndirii politice moderne. Rela\ia dintre idei ]i evenimente este intermediat` de concepte: n orizontul fiec`rei doctrine politice sunt interpretate teme politice principale, precum natura societ`\ii, localizarea puterii, stratificarea social`, averea, statutul social ]i privilegiile, rolul individului, direc\ia n care merge societatea, rolul religiei etc. care devin parte a unui jargon sau vocabular politic.10 Modul n care ideile, conceptele ]i evenimentele sunt interpretate coerent ]i devin comprehensive n orizontul unei paradigme constituie un sistem de gndire. Acesta este ]i cazul sistemului de gndire conservator. Paradigma conservatoare aduce n orizontul s`u de interpretare toate temele modernit`\ii. Totu]i, dup` cum observa R. J. White (1950), a pune conservatorismul ntr-o sticl` pe care s` aplici o etichet` este ca ]i cnd ai ncerca s` lichefiezi atmosfera ... Dificultatea vine din natura lucrului. Aceasta ntruct conservatorismul este mai pu\in o doctrin` politic` ]i mai mult o preferin\` a min\ii, un fel de a sim\i, un mod de via\`.11 Conservatorismul nu a produs tratate politice sistematice, cum este cazul sistemului de gndire socialist. Aceast` observa\ie ne avertizeaz` c`, n cazul conservatorismului, nu dispunem de o ideologie special constituit`, n sensul unui program mai mult sau mai pu\in utopic pentru construc\ia unui viitor luminos. Ar fi un nonsens pentru o doctrin` ce valorizeaz` trecutul. De aceea, sistemul de gndire conservator trebuie n\eles mai degrab` ca stare de spirit, atitudine, set de valori ce se aplic` unor contexte sociale istorice ]i mai pu\in ca program sau teorie politic`. Cel pu\in la nceputul secolului al XIX-lea, rolul conservatorismului a fost acela de a tempera ]i a corecta elanul liberal. n sprijinul acestei afirma\ii, R. A. Nisbet a considerat c`, spre deosebire de liberalism, copilul teribil al iluminismului, conservatorismul modern este, cel pu\in n forma sa filosofic`, copilul revolu\iilor industrial` ]i francez`: neinten\ionat, nedorit, repudiat de fiecare din protagoniste, ns` un copil f`r` ndoial`. Ceea ce cele dou` revolu\ii au atacat, conservatorismul unor oameni ca Burke, Bonald, Haller ]i Coleridge a ap`rat. Iar ceea ce cele dou` revolu\ii au propov`duit (n sensul democra\iei populare, tehnologiei, secularismului ]i altele) conservatorismul a atacat. Dac` etosul central al liberalismului este emanciparea individului, iar acela al radicalismului, expansiunea puterii politice n serviciul fervorii sociale ]i morale, etosul conservatorismului este tradi\ia, n special tradi\ia medieval`.12 La sfr]itul secolului al XVIII-lea, cel care invoc` simbolurile medievale n discursul public modern este Edmund Burke. Ap`r`tor pasionat al vechilor principii ale nainta]ilor, Burke ar fi el nsu]i surprins s` afle c` a fundat o nou` ]coal` de gndire politic`. Pentru c`, dup` toate conven\iile, Edmund Burke este considerat ntemeietorul modern al conservatorismului politic.13 Burke a fost un om de stat care a mp`rt`]it un anumit crez politic, nu un filosof de la care s` mo]tenim un tratat politic sau ceva asem`n`tor. Textele sale sunt mai degrab` scrieri politice n

4 care reflecteaz` asupra operelor filosofice ale vremii (n special ale filosofilor francezi) ]i despre care crede c` reprezint` simple aser\iuni ideologice. Burke este primul gnditor modern care sesizeaz` caracterul ideologic al Revolu\iei Franceze. De aici porne]te, mpreun` cu Edmund Burke, aventura conservatorismului modern. A]adar, mediul ntelectual n care apare Edmund Burke este cel al reac\iei conservatoare la iluminismul promovat de cele dou` revolu\ii. Conservatorii de la nceputul secolului al XIX-lea formeaz` prima mi]care organizat` antiiluminist`. Pentru conservatori francezi ca Bonald sau Chateaubriand (ast`zi aproape uita\i), ordinea natural` invocat` de filosofi ]i dedus` prin simpla ra\iune nu are niciun fel de realitate. A]a cum ar`ta Nisbet, ... opozi\ia (hatred) fa\` de iluminism ]i n mod special fa\` de Rousseau este fundamental` n filosofia conservatoare.14 Conservatorismul ap`r` tradi\iile sociale ntruchipate de comunitate, rudenie, ierarhie, autoritate ]i mai ales de religie. n absen\a revolu\iei, reac\ia conservatoare ar fi fost cu siguran\` mult mai palid`. Probabil nu am fi avut reac\ionarism, ci iner\ialism conservator de factur` medieval`, ceea ce, trebuie s` recunoa]tem, ar fi fost cu totul altceva. Revolu\ia Francez` a fost, pentru conservatori, eveniment de referin\` critic`: nu se putea ntmpla nimic mai r`u n via\a unei societ`\i dect o revolu\ie. Bonald a considerat teroarea instaurat` de Revolu\ia Francez` ca pe o pedeaps` a lui Dumnezeu aplicat` omului pentru ereziile sale seculariste. Revolu\ia era Diavolul. ns` revolu\ia nu este un eveniment instantaneu, ci un proces mai ndelungat, ceea ce nseamn` c` r`ul revolu\iei are r`d`cini mult mai adnci. n viziunea conservatoare, Revolu\ia Francez` a constituit punctul culminant al unei evolu\ii care a avut ca pornire reforma religioas`. Eliberarea individului de comunitatea religioas` a bisericii a dus la emanciparea acestuia fa\` de comunitatea social` ]i la arogarea unor atribute care pn` atunci apar\inuser` societ`\ii ]i lui Dumnezeu. A ap`rut astfel un individ nencrez`tor n Dumnezeu ]i atoatencrez`tor n for\ele sale intelectuale. De aici pn` la leg`tura cu filosofia ra\ionalist` a lui Bacon ]i Descartes nu a mai fost dect un pas: noua clas` intelectual` les philosophes ]i-a arogat dreptul de a interpreta istoria ]i societatea dup` reguli (filosofii) individuale prescrise de ra\iunea uman`. Iluminismul a pus n cadru filosofic organizat pretinsa capacitate a min\ii umane de a remodela societatea prin reform`. Conservatorii au considerat c` era o iluzie, un hybris. Dimpotriv`, Voltaire, Bentham, Adam Smith, Robespierre ]i, mai ales, Rousseau au crezut cu toat` puterea n aceast` capacitate a ra\iunii umane.15 n mediul social, filosofia iluminist` a generat o dislocare de propor\ii a simbolurilor, valorilor ]i institu\iilor tradi\ionale. S-a ajuns la o substitu\ie a sentimentului ]i pasiunii din religie, politic` ]i art` cu re\inerea disciplinat` a experien\ei ]i piet`\ii; o nlocuire a valorilor sacre, nonra\ionale, cu normele impersonale ]i efemere ale contractului ]i utilit`\ii; un declin al autorit`\ii religioase ]i sociale, dar ]i politice; o pierdere a libert`\ii ...; o degradare a culturii, datorit` difuz`rii sale n mase; n final, ]i pe lng` toate acestea, mentalitatea progresistdeterminist`, care insista ca trecutul, prezentul ]i viitorul s` fie privite drept categorii imuabile de tip r`u-bun-foarte bun.16 Nisbet consider` c` redescoperirea medievalismului (a institu\iilor, valorilor, temelor ]i structurilor sale) ]i constituirea gndirii conservatoare moderne reprezint` unul dintre cele mai importante procese intelectuale ale secolului al XIX-lea. Anterior, au existat o serie de momente sau elemente conservatoare n istoria intelectual` a Europei (cele mai multe n timpul contrareformei catolice), ns` conservatorismul modern s-a constituit n mod sistematic ]i a c`p`tat contururile unui sistem de gndire coerent ]i nchegat abia dup` Revolu\ia Francez`. Edmund Burke a argumentat c` tradi\ia reprezint` o funda\ie social` mult mai solid` dect abstac\iile metafizice ale ilumini]tilor. Gnditorul englezo-irlandez a trasat coordonatele gndirii conservatoare sub forma a ]ase teme de reflec\ie, care ]i-au p`strat actualitatea:

5 1. importan\a religiei (sau rela\ia dintre politic` ]i religie); 2. pericolul injusti\iei fa\` de indivizi n numele reformei (natura guvern`rii); 3. realitatea ]i dezirabilitatea distinc\iei dintre ierarhie ]i status social (natura societ`\ii); 4. inviolabilitatea propriet`\ii private (natura economiei); 5. n\elegerea societ`\ii ca organism, mai pu\in ca mecanism (rolul ra\iunii n via\a oamenilor); 6. valoarea continuit`\ii cu trecutul (legea ]i morala). Observ`m, n primul rnd, o suprapunere evident` a temelor de reflec\ie ale lui Burke cu tematica general` (jargonul lingvistic) a epocii moderne ]i, n al doilea rnd, cel pu\in la tema a doua (libertatea) ]i a patra (proprietatea), o evident` apropiere de liberalismul clasic european. Conservatorismul modern este contemporan cu celelalte doctrine moderne nu doar pentru c` trateaz` acelea]i teme, ci ]i pentru c` n unele dintre aceste teme se reg`sesc puncte de vedere comune cu doctrinele concurente, cum este liberalismul. Urm`rind comparativ filia\ia ideilor conservatorului Burke cu cele ale liberalul Hayek, se poate reconstitui traseul intelectual al conservatorismului modern. 2. Edmund Burke ]i F. A. Hayek. De la liberalismul clasic la conservatorismul modern Gary North (2005) consider` c` originea conservatorismului modern de secol XIX este liberalismul clasic de secol al XVIII-lea.17 n Anglia timpului s`u, Burke a fost membru al Partidului Whig, de expresie liberal`, opus Partidului Tory, de expresie conservatoare clasic`. n chestiunile economice, dup` cum au ar`tat relativ recent R. Nisbet ]i R. Kirk, Burke a fost foarte apropiat de Adam Smith.18 Aser\iunile lui Burke pe tema propriet`\ii sunt chiar mai categorice dect cele ale lui A. Smith. Mai trziu, teoreticianul liberal austriac Friedrich A. Hayek (n The Constitution of Liberty, 1960) s-a considerat, la rndul s`u, un vechi whig liberal ]i l-a ncadrat pe Burke n aceea]i categorie, de]i n secolul al XX-lea gnditorul englez era de mult ncadrat n tab`ra conservatoare. Cum se face atunci c` unul dintre cei mai cunoscu\i exege\i liberali moderni l ncadreaz` pe p`rintele conservatorismului european n tab`ra liberal`? Sau, mai degrab` (ceea ce este acela]i lucru), unde anume ]i de ce curentul liberal whig de expresie clasic` a trecut la torismul de expresie conservatoare modern`? Evident c` r`spunsul la aceast` ntrebare a fost deja dat, iar aici avem prilejul s` reiter`m pentru cititorul romn o demonstra\ie omologat`. Dintre temele de reflec\ie ale modernit`\ii men\ionate anterior, la Burke rolul ra\iunii n via\a omului este prima distinc\ie fa\` de iluminism. Aici, apropierea dintre conservatorul Burke ]i liberalul Hayek este cea mai mare. Dup` Hayek, modernitatea a inventat dou` tipuri de ra\ionalit`\i sociale: ra\ionalismul constructivist (sau ra\ionalismul de sus-n-jos) ]i ra\ionalismul pie\ei libere (de jos-n-sus).19 Ra\ionalismul utilitarist al lui Jeremy Bentham20 este constructivist: design-ul ra\ional este impus sau suprapus unei anumite realit`\i sociale. Ra\ionalismul francez a urmat drumul lui Bentham. O ntreag` categorie de legi]ti ]i filosofi ai revolu\iei nu a avut alt` preocupare n epoc` dect s` imagineze proiectul societ`\ii perfecte, bazndu-se pe ra\iunea pur`. O parte dintre ace]tia, n c`utarea societ`\ii perfecte, a format curentul filosofiei utopice. Ra\ionalismul britanic a urmat calea lui Burke, perceput ca liberal n epoc`. Cei mai mul\i ra\ionali]ti britanici au format curentul filosofiei empirice. Liberalii clasici englezi, de genul lui Adam Smith, au preferat ra\ionalismul pie\ei. Burke a considerat c` un filosof narmat cu puterea public` a statului c`ruia i se ncredin\eaz` sarcina de a proiecta o ordine legal` care s` foloseasc` recompensa ]i pedeapsa civil` pentru a remodela indivizii este periculos pentru societate. Societatea proiectat` ra\ional care ar urma s` asigure fericirea pentru un num`r ct mai mare de oameni este o utopie.21 Pentru englezul Burke, prototipul acestei mentalit`\i este Revolu\ia Francez`, pe valurile c`reia a ap`rut Napoleon. n

6 1790, Burke a ntrev`zut ce avea s` vin`: teroarea instaurat` de Revolu\ie n 1794. Pentru conservatorii englezi ai vremii, oripila\i de scenele revolu\iei, Napoleon a fost suprema iluzie a Fran\ei, iar dup` el statul francez a dec`zut att de mult nct cu greu ]i mai putea reveni. n secolul al XX-lea, pentru austriacul Hayek, arhetipul ra\ionalismului constructivist l reprezint` nc` acele grandes coles franceze: universit`\i finan\ate de stat, unde sunt educate elitele ce conduc Fran\a din zilele lui Napoleon pn` ast`zi. Aceste elite benthamiste sunt, ]i pentru austriacul Hayek, o explica\ie a e]ecurilor repetate ale Fran\ei. Conservatorul Burke ]i, pe urmele lui, liberalul Hayek au crezut n ra\ionalismul de jos-nsus. Cel pu\in n economie, cele mai bune idei ce pot fi valorificate social provin din competi\ia liber`. Niciun planificator central nu poate ]ti care sunt aceste idei, cine le de\ine ]i care este cea mai eficient` cale de a le implementa. De obicei, planificatorul central are cele mai proaste idei. Cu alte cuvinte, n liberalismul clasic, rezervorul de inven\ii, de idei ]i de performan\e este societatea c`reia guvernarea nu trebuie dect s`-i asigure cadrul propice pentru a le produce. Statul nu este o surs` de idei, ci un consumator, un beneficiar. n interpretarea de azi, societatea este laboratorul n care se apar ]i se omologheaz` ideile a c`ror consisten\` este probat` de sistemele de gndire colective care, la rndul lor, sunt transferate sistemelor de ac\iune, adic` institu\iilor economice, politice, culturale, ]i devin evenimente politice, economice ]i culturale, adic` fapte sociale. Experien\ele (faptele) sociale pozitive cumulate de-a lungul istoriei dau na]tere unei civiliza\ii. Este zestrea de succese a unei comunit`\i. n conformitate cu Burke ]i, 150 de ani mai trziu, cu Hayek, civiliza\ia nu este crea\ia unei min\i ra\ionale, ci rezultatul spontan ]i neinten\ionat al jocului nenum`ratelor min\i n interiorul unui mediu de valori, credin\e ]i tradi\ii nonra\ionale sau suprara\ionale.22 Iluminismul considerase c`, dimpotriv`, valorile mo]tenite, institu\iile, miturile ]i obiceiurile reprezint` ntruchiparea ignoran\ei ]i a prejudec`\ilor fa\` de care ra\iunea trebuie s`-l elibereze pe om. Institu\iile vechi produc prejudicii ]i opresiuni, cele noi, fericirea. Ra\iunea individual` a c`p`tat, prin iluminism, forma cea mai profund` ]i exclusivist` de autoritate constructivist`. n doctrinele politice, socialismul utopic de secol al XIX-lea ]i socialismul ]tiin\ific din secolul al XX-lea sunt printre cele mai elaborate doctrine constructiviste. n interiorul acestor doctrine, utopia ]i atinge propriile limite. Intelectul eliberat de orice leg`tur` social` d` na]tere la fantezii. Pentru a preveni astfel de lucruri, Burke ]i Hayek au considerat c` exist` un fel de inteligen\` discret` ]i precaut` ncorporat` n sistemul tradi\ional al regulilor sociale, iar ra\ionalitatea era atribuit` nu indivizilor, ci procesului social: Oamenii nu sunt niciodat` condu]i doar de [o semnifica\ie con]tient` ra\ional] ... ci ntotdeauna ]i de regulile de comportament fa\` de care n rare cazuri sunt con]tien\i []i] pe care n mod sigur nu le-au inventat n mod con]tient.23 Hayek a considerat mentalitatea constructivist` atotputernic`, care nu recunoa]te niciun fel de limite autorit`\ii sau competen\ei ra\iunii umane, un grav atentat la ordinea civiliza\iei. Ra\iunea, au avertizat att Burke, ct ]i Hayek, este asemenea unui exploziv periculos care, manevrat cu aten\ie poate fi foarte util, manevrat f`r` grij`, poate arunca n aer o civiliza\ie.24 Gary North consider` c`, totu]i, n chestiunea constructivismului, lucrurile nu au mers pe calea indicat` de Burke ]i Hayek. Diferen\a ar fi fost f`cut`, c`tre sfr]itul secolului al XIX-lea de darwinism, prin teoria evolu\iei. Darwinismul a pus n discu\ie chestiunea evolu\iei, ce poate fi spontan` ]i/sau planificat` (adic` aplicarea legilor evolu\iei la nivel social). Burke a gndit evolu\ia ca o expresie n istorie a unui plan divin. Hayek a considerat c` Darwin s-a inspirat din ilumini]tii sco\ieni (Ferguson ]i Smith) ]i a transferat legile evolu\iei sociale spontane n biologie, de unde a rezultat teoria speciilor. Constructivi]tii au reu]it ns` performan\a de a include ]i via\a biologic` n

7 tiparul evolu\iei planificate, ceea ce a dus, n secolul al XX-lea, la bioinginerie, adic` la manipularea genetic`. Ingineria social` imaginat` de August Comte a fost omologat`, un secol mai trziu, de bioinginerie. Cu aceasta s-a realizat, consider` North, suprema\ia constructivismului, domina\ie vizibil` ndeosebi n economie. Neoliberalismul globalist de ast`zi ar fi ntruchiparea acestui mar] constructivist. n chestiunile economice, Bentham a considerat c` tarifele vamale sus\inute de Adam Smith ar fi, de fapt, ineficiente ]i a recomandat ca statele s` adopte legisla\ii de control al taxelor vamale, legisla\ii supuse unei supravegheri interna\ionale printr-o organiza\ie mondial` a comer\ului. Astfel, afirm` Gary North: Calea c`tre liberalismul constructivist ne duce de la Bentham la Robespierre, Napoleon, Ward, Keynes ]i NAFTA. Aceast` cale este profund antiburkian`. Este, de asemenea, antismithian`.25 Conturul liberalismului constructivist de ast`zi este dat de politicile monetare (fiscale) ]i de politicile tarifare (comerciale). Statele ar deveni, n aceast` interpretare, simple organiza\ii fiscale n interior ]i uniuni comerciale n exterior, supuse intereselor corpora\iilor transna\ionale care proiecteaz` o viziune constructivist` asupra societ`\ii numit` postmodernism. n ceea ce prive]te natura societ`\ii, conservatorul Edmund Burke a fost influen\at de iluminismul sco\ian, care a n\eles societatea ca pe o re\ea complex` de institu\ii sub forma legilor, moralei, manierelor, obiceiurilor ]i ca pe rezultatul unui proces de cre]tere cumulativ`. ndeosebi institu\iile sociale sunt rezultatul unui proces istoric de ncercare de tip e]ec-reu]it`, de evolu\ie lent`, dar sigur`, de cre]tere organic` prin experiment social necontrolat. Pentru nflorirea civiliza\iei trebuie cultivate ]i ncurajate for\ele sociale care sus\in ordinea social` pe calea pruden\ei, a judec`\ii suflete]ti, a respectului pentru ceea ce este mo]tenit. Regulile ]i institu\iile mo]tenite reprezint` cunoa]terea ]i experien\a cumulat` a genera\iilor anterioare. O astfel de mo]tenire ar fi, n opinia lui Burke, constitu\ia britanic`, care se compune din reguli scrise ]i mai ales nescrise ]i care a dat na]tere Englishman-ului, amestec de tradi\ie continu` ]i inova\ie perpetu`. Pentru Burke, comoara libert`\ii britanice nu este att un drept natural, cum au considerat f`r` drept de apel ilumini]tii francezi, ci rezultatul greu ob\inut al istoriei ]i evolu\iei. Spiritul religios al lui Burke a nt`rit aceast` idee, ntruct a considerat societ`\ile evoluate ca ntruchipare a unui fenomen spiritual. Ct despre lege ]i moral`, Burke a considerat c` acestea erau un produs al cre]terii sociale ]i constituiau funda\ia ordinii umane ca produse ale evolu\iei istorice ]i nu ca specula\ii abstracte sau inven\ii con]tiente. nainte de apari\ia ordinii politice (statul), trebuie s` fi existat o form` incipient` de moral` social`, un cod moral ce putea fi atribuit lui Dumnezeu. La evrei, acest cod moral este codul lui Moise. Din aceast` perspectiv`, orice alt` lege ulterioar`, de inspira\ie pozitivist`, trebuie s` se supun` acelui cod primordial. Din morala social` deriv` drepturile ]i obliga\iile indivizilor care, la Burke, se mpart n drepturi prescritive (a]tept`ri validate de timp, a c`ror validitate deriv` din obicei ]i din utilizare ndelungat`) ]i drepturi pretinse, inspirate de iacobini ]i de urma]ii lor. Pentru Burke, drepturile prescrise sunt reale, cele pretinse sunt imaginate. Din acest motiv, Burke a chemat la vigilen\` mpotriva hazardului moral. Orice drept reclamat care nu este omologat de practica social` anterioar` este hazardat. n epoc`, era cazul Declara\iei drepturilor omului proclamat` de Revolu\ia Francez`. Edmund Burke a elaborat o concep\ie considerat` de conservatori fundamental` ]i n ceea ce prive]te economia. R. A. Nisbet a constatat c`, de la Burke ncoace, filosofia conservatoare a fost inflexibil` n ceea ce prive]te natura sfnt` a propriet`\ii.26 Nu este vorba despre proprietate n sine, n sensul s`u fizic, ci despre consecin\ele sociale ale acesteia. Proprietatea este elementul de stabilitate social`. n plus, n definirea libert`\ii, conservatorii au considerat proprietatea ca

8 principalul reazem social al acesteia. De aceea, libertatea ]i proprietatea sunt inseparabile ca elemente de stabilitate social`, n gndirea conservatoare clasic`. n ceea ce prive]te rolul guvern`rii n economie, Burke a fost mai degrab` adeptul laissezfaire-ului. Cel mai probabil, atitudinea sa a fost determinat` de aderen\a la liberalismul economic al Partidului Whig. Dup` Burke, interven\ia guvernului n procesul pie\ei este arbitrar` ]i, din aceast` cauz`, este coroziv` la adresa libert`\ii ]i justi\iei sociale. Guvernul nu trebuie s` intervin` nici m`car pentru a corecta diferen\a de venituri dintre cet`\eni n sensul de a-i ajuta pe s`raci. Guvernul, a afirmat Burke, ... trebuie s` reziste n fa\a ideii dominante, speculative sau practice, c` este de competen\a guvern`rii ... s` asigure necesit`\ile s`racilor. [...] A asigura necesit`\ile noastre nu este de competen\a guvernului. Ar fi o prezum\ie inutil` a oamenilor de stat c` ar putea s` o fac`. Oamenii sunt cei care i sus\in [pe guvernan\i] ]i nu ei pe oameni.27 Caritatea ]i sus\inerea vin din partea popula\iei c`tre guvernan\i. Iar un guvern care face acte caritabile este un guvern care abuzeaz` de func\ia sa public`: avantajnd un grup de oameni, dezavantajeaz` sigur un altul. Caritatea este o func\ie a bisericii. De aceea, Burke a afirmat: F`r` nicio ndoial`, caritatea fa\` de s`raci este o datorie direct` ]i obligatorie pentru to\i cre]tinii, urm`toarea dup` plata datoriilor.28 Ideea lui Burke a fost preluat` de mi]carea cre]tin-democrat` la sfr]itul secolului al XIX-lea sub forma solidarit`\ii sociale. Dup` cum se arat` n aliniatele urm`toare, concep\ia cre]tin` a lui Burke limita rolul statului la cteva func\ii principale ]i extindea, n schimb, func\iile societ`\ii. Pentru gnditorul conservator, activitatea guvernamental` avea rolul principal de a men\ine ordinea social`, adic` o coeren\` a activit`\ilor ]i func\iilor sociale care s` previn` conflictul dintre p`r\ile sale. Statul garanteaz` ordinea existent` ]i nu ncearc` s` introduc` o alta. O ordine introdus` de sus n jos pe cale politic` contravine ordinii primordiale a societ`\ilor. Tocmai interven\ia statului n economie este cea care genereaz` lipsurile (scarcity). ncercarea de a schimba aceste legi prin interven\ie ar constitui, n viziunea lui Burke, o nc`lcare a principiilor divine. n sfr]it, rela\ia dintre politic` ]i religie n gndirea lui Edmund Burke merit` o aten\ie special`, pentru c` este cheia de bolt` a conservatorismului modern. Pentru p`rintele conservatorismului, funda\ia societ`\ii civile este de natur` religioas`. Chiar dac` a considerat c` societatea era rezultatul unui proces istoric, a pornit de la ideea c` acest proces este lucrarea Domnului. n contravalul antiiluminist, al`turi de marile spirite religioase ale secolului al XIX-lea, Edmund Burke a acreditat ideea existen\ei unui Plan Divin care ia forma evolu\iei societ`\ilor concrete. Pe aceast` baz`, statul avea la Burke o nc`rc`tur` divin`, era un instrument dat de Dumnezeu pentru a mbun`t`\i lucrarea uman` pe p`mnt. n consecin\`, orice func\ionar civil al statului ndeplinea o func\ie sfnt`. Dac` statul era o lucrare divin`, atunci ceea ce i asigura eficien\a, supravie\uirea ]i continuitatea era tocmai o con]tiin\` religioas` nalt` la nivelul societ`\ii. Cum am ar`tat anterior, dac` sunt foarte apropia\i n cele mai multe privin\e, Burke ]i Hayek sunt diferi\i tocmai n chestiunea religioas`. Liberalul modern Hayek a evitat orice referin\` la transcenden\` ]i a identificat sursa ordinii sociale ntr-o structur` imanent`, ntr-o serie de consecin\e neinten\ionate, dar obiective, generate de percep\ia ]i comportamentul dobndit: opinii, obiceiuri, tradi\ii, limbaj, moral`, conven\ii ale popula\iei.29 Liberalul clasic ]i, n acela]i timp, conservatorul modern Edmund Burke a considerat c`, dimpotriv`, aceste atitudini ]i comportamente erau create, dirijate ]i intermediate de credin\ele religioase. Este, printre altele, motivul pentru care Burke a militat pentru toleran\a religioas` deplin`: popula\iile lipsite de Dumnezeu pot c`dea u]or prad` dezordinii. Civiliza\iile care ]i pierd principiul spiritual (religios), arict de avansate ar fi din punct de vedere economic ]i tehnologic, nu sunt o surs` a ordinii, ci a dezordinii.

9 Pe aceea]i linie se vor plasa ]i ceilal\i gnditori conservatori. Vicontele de Bonald, de exemplu, a avansat principiile conservatorismului francez n Teoria puterii politice ]i religioase (1796). nainte de toate, Bonald a ncercat s` restabileasc` autoritatea bisericii catolice asupra lumii occidentale. A urmat Joseph de Maistre, care a subliniat rolul politic al monarhiei n p`strarea ordinii n societate. n 1815, Congresul de la Viena a marcat institu\ionalizarea conservatorismului la scara ntregii Europe pentru a st`vili elanul revolu\ionar iluminist. Biserica Catolic` ]i casele monarhice europene s-au plasat de partea a ceea ce n epoc` s-a numit restaura\ie. Restaura\ia s-a dovedit, dac` nu iluzorie, cel pu\in temporar`. Revolu\iile politice na\ionale de la 1848 ]i romantismul literar au anulat cele mai multe dintre consecin\e politice ]i culturale ale restaura\iei. Filosofia restaura\iei ap`ra necesitatea religiei, n\elepciunea tradi\iei, autoritatea familiei, avantajele monarhiei legitime ]i nevoia constant` de a men\ine diguri politice, morale ]i economice mpotriva oceanului rev`rsat al ignoran\ei populare, cupidit`\ii, violen\ei, barbariei ]i ratei necontrolate a na]terilor.30 Diferit de restaura\ie, filosofia conservatoare de la sfr]itul secolului al XIX-lea chema la ac\iune popular`, la educarea spiritului popular ]i la con]tiin\a de sine a na\iunilor. Dup` cum arat` Maria Vasiu n capitolul dedicat cre]tin-democra\iei, c`tre sfr]itul secolului al XIX-lea Biserica Catolic` ]i-a asumat paternitatea proiectului politic conservator punnd bazele mi]c`rii cre]tin-democrate moderne. 3. Evolu\ia doctrinei conservatoare. Conservatorismul britanic, german ]i latin. De la Edmund Burke, la sfr]itul secolului al XVIII-lea, ]i pn` ast`zi, conservatorismul a suferit o serie de transform`ri. O trecere n revist` a evolu\iei sistemului de gndire conservator pune n eviden\` elementele doctrinare care s-au p`strat ]i cele care s-au schimbat n gndirea conservatoare. n evaluarea istoric` a conservatorismului, David Gress (1986) porne]te de la constatarea c`, n Europa, conservatorismul a fost definit de atitudinea fa\` de iluminism, aspect care l face diferit de conservatorismul american. Dup` Gress, conservatorismul american se str`duie]te s` p`streze iluminismul n timp ce renun\` la radicalismul nepl`cut al Revolu\iei Franceze.31 P`rin\ii fondatori americani au realizat o compozi\ie unic` din idei iluministe (promisiunea libert`\ii) ]i cre]tinism (promisiunea mntuirii), vizibil` n expresia ce a consacrat conservatorismul de peste ocean: God bless America! America este \ara libert`\ii, binecuvntat` de Dumnezeu. Pentru ra\ionali]tii europeni, conservatorismul republican american este naiv. n Europa, consider` Gress, op\iunea de a p`stra ce era mai bun din iluminism nu a fost disponibil` din dou` motive. n primul rnd, Revolu\ia Francez` ]i r`zboaiele lui Napoleon au apelat la mobilizarea na\ional` pentru a-]i mplini obiectivele. Na\ionalismul civic francez a fost la nceput o form` de patriotism, dar s-a transformat, ca urmare a reac\iei romantice conservatoare, n na\ionalism cultural (Kulturnation, n german`) n afara Fran\ei, ceea ce a dus la de]teptarea na\ionalismului etnic ndeosebi n Europa de Est. Ca urmare a apelului iluminist, Germania, Italia ]i popoarele din imperiile Habsburgic, Otoman ]i |arist au c`p`tat con]tiin\` na\ional`. Iluminarea maselor s-a transformat n de]teptarea na\iunilor, proces n care sentimentul este cel care d` sens ra\iunii ]i nu invers. Secolul al XIX-lea a fost, din acest punct de vedere, un secol al na\iunilor, n care sentimentul na\ional este dominant. Sentimentul construie]te noile forma\iuni sociale ]i nu ra\iunea pur`. Din liberalismul de la 1848 ]i romantismul na\ional ce a urmat, au rezultat statele na\ionale nou formate care au adoptat forme politice moderne (Constitu\ii dup` modelul iluminist francez), dar ]i-au modernizat ]i institu\iile tradi\ionale (monarhii constitu\ionale, biserici na\ionale,

10 universit`\i, educa\ie ]i cultur` na\ional`). ncrederea n ra\iune este canalizat` de ata]amentul fa\` de sentiment. Interpretat n tiparele ra\ionalismului pur, sentimentul na\ional este ira\ional. n al doilea rnd, a]a cum Revolu\ia Francez` a mi]cat masele populare apelnd la sentimentul patriotic, Revolu\ia Industrial` a dislocat popula\iile rurale, transformndu-le n proletariat urban. Industrializarea a generat cea mai mare cre]tere de popula\ie din istoria Europei. Pe la jum`tatea secolului al XIX-lea se profilase deja chestiunea social`: hran`, locuin\e, educa\ie, drepturi politice ]i civile pentru zecile de milioane de noi cet`\eni. n lumea rural`, aceast` mas` era t`cut`. n via\a urban`, popula\ia trebuia s` se organizeze pentru a-]i cere drepturile. Revolu\iile urbane riscau s` nlocuiasc` revoltele \`r`ne]ti din trecut. Pe acest fundal, a ap`rut mi]carea socialist`, care a trecut de partea noii clase sociale. Sociali]tii au preluat cea mai mare parte a ideilor iluministe (n special ncrederea n ra\iunea politic` ]i n nevoia de abolire a privilegiilor de clas`), dar au ad`ugat promisiunea reformei sociale ]i economice, pe cale revolu\ionar`, dac` era nevoie. A]a a ap`rut Marx cu promisiunea de a elibera proletarii din toate \`rile. Comunismul a fost un exemplu al modului n care ra\ionalul pur devine, la rndul s`u, ira\ional. Cei care au r`mas fideli ileilor iluministe, mai pu\in ideii de revolu\ie, au fost liberalii. De precizat c`, n Germania, Italia ]i, mai trziu, n Romnia, liberalii au fost, n acela]i timp, na\ionali]ti. Apari\ia lor s-a produs odat` cu mi]c`rile na\ionale. Apelul electoral liberal s-a ndreptat c`tre o alt` nou` clas` social` a industrialismului, clasa mijlocie (sau les bourgeois), o clas` n formare, educat`, circulat` prin universit`\ile europene, pe care au chemat-o la construc\ia na\ional` modern`. n acest context social generat de industrialism, conservatorii au respins credin\ele liberalilor burghezi ]i au continuat s` accentueze importan\a valorilor ]i tradi\iilor, nevoia de distinctivitate social` n fa\a masific`rii ]i rolul leg`turilor organice ntr-o societate n care biserica ]i credin\a jucau nc` un rol important. Dup` 1848, conservatorismul european a urmat, la rndul s`u, calea na\ional`, desp`r\induse astfel de conservatorismul restaura\iei. Astfel, spre sfr]itul secolului al XIX-lea, n aval de revolu\iile na\ionale, s-au constituit formele na\ionale ale conservatorismului european (britanic, german ]i latin).32 Evident, ele r`spundeau noilor clivaje sociale generate de cele trei revolu\ii (francez`, industrial` ]i na\ional`; pentru detalii, vezi Introducerea). Primul val conservator a fost antiiluminist, monarhic ]i religios ]i de scurt` durat`; urm`torul a fost romantic ]i na\ional. Dintre acestea, conservatorismul britanic a fost cel mai echilibrat. Iluminismul sco\ian nu a fost att de radical din punct de vedere politic precum cel francez, a pus un accent mai mare pe economie ]i a avut un caracter pragmatic, utilitarist. ntre Bentham, care a cerut fericire individual` pentru ct mai mul\i, ]i Rousseau, care a cerut fericire deodat` ]i pentru to\i, este o mare diferen\`. n chestiunea na\ional`, conservatorii englezi au adoptat politica unei singure na\iuni, indiferent de clas`, spre deosebire de sociali]ti, care au sus\inut o republic` proletar`, ]i de liberali, care au instaurat un regim al industria]ilor n Marea Britanie. O anumit` autonomie pentru Sco\ia ]i |ara Galilor a ferit Marea Britanie de tulbur`rile etnice rezultate din clivajul na\ional. Chestiunea na\ional` nu a avut la britanici intensitatea ]i tensiunea de pe continent. n chestiunea social`, unul dintre cei mai cunoscu\i conservatori britanici din secolul al XIX-lea, Benjamin Disraeli, a devenit celebru ca urmare a constat`rii c` na\iunea britanic` a fost rupt` n dou` ntre clasa posesoare (sau cei care aveau) ]i proletariat (sau cei care nu aveau). Pe baza acestei constat`ri, conservatorii britanici s-au considerat parte natural` a guvern`rii pentru c`, spre deosebire de laburi]ti, reprezentau ntreaga na\iune, nu doar o singur` clas`. Din aceast` perspectiv`, conservatorismul britanic nu a c`zut n radicalism, a fost ntotdeauna pragmatic, mai pu\in ideologic ]i a c`utat s` realizeze consensul social n loc de confruntarea dintre clase.

11 Conservatorismul german a fost, dup` D. Gress, de departe cea mai interesant` variant` a conservatorismului continental. Gress consider` c`, din fericire, dup` 50 de ani de la cel de-al Doilea R`zboi Mondial, intelectualii au renun\at la autocenzur` ]i au putut discuta deschis aceast` problem`. Evident c` a existat o leg`tur` ntre gndirea conservatoare ]i apari\ia nazismului n prima parte a secolului al XX-lea, ns` ntrebarea este dac` se poate arunca la co]ul istoriei un sistem de gndire mpreun` cu regimul care s-a folosit de el n mod criminal. Iar r`spunsul este, n continuare, dificil. Gress crede c`, dup` 1945, n textele liberale ]i socialiste s-a considerat c` gndirea conservatoare a inculcat credin\a n legitimitatea oric`rei autorit`\i, supu]enia excesiv` fa\` de distribu\ia oficial` a puterii ]i influen\ei, venerarea, de dragul lor, a tradi\iilor culturale ]i nencrederea n idealurile de solidaritate, justi\ie social`, democra\ie ]i stat de drept.33 Din punctul de vedere al lui Gress, este necesar` elucidarea, f`r` patimi politice, a acestor aspecte. Din punct de vedere temporal, complicata istorie a conservatorismului german a nceput la sfr]itul secolului al XVIII-lea. Iluminismul ]i ideile revolu\iei proveneau din Fran\a, considerat` de Germania un fel de du]man ereditar. Fa\` de idealurile centralizatoare ]i na\ionale ale Fran\ei, Germania mp`rt`]ea, dup` Pacea de la Westphalia din 1648, o soart` mai pu\in fast`, fiind divizat` n numeroase principate ]i ora]e libere formal a]ezate sub coroana habsburgic` a Sfntului Imperiu Romano-German. Dac` Fran\a era ntruchiparea modernit`\ii n epoc`, Germania p`rea prototipul napoierii medievale. Reac\ia german` a ap`rut n mediul care reprezenta cel mai bine napoierea medieval`, Prusia oriental`. Ca profil cultural, Germania oriental` era dominat` de luteranism: prusacii credeau n devotamentul absolut fa\` de datorie, obedien\a fa\` de autoritate, morala personal` ]i familial` strict`, libertatea con]tiin\ei rezultat` din separarea politicii de religie. Germanii occidentali erau mai degrab` catolici, ndeosebi pe valea Rinului, n Bavaria ]i Austria, ]i erau dedica\i ideii de tron ]i altar, ncrez`tori n ac\iunile lui Metternich de p`strare a echilibrului european tradi\ional. Peste aceast` Germanie protestant-conservatoare ]i rural` din est ]i aceea catolic-conservatoare ]i capitalist` din Vest s-au ab`tut valurile ideologice ale Revolu\iei Franceze ]i armatele lui Napoleon. Cultural, a fost perioada n care Germania avea o teorie despre stat, dar nu avea stat. n Fran\a ]i Anglia, ideologia iluminist` produsese, ntre timp, o separare teoretic` ntre stat (civitas diaboli) ]i societate (civitas dei). Statul englez ]i statul francez erau deja institu\ii moderne. Noua clas` social` burghezia opera cu ideile de societate civil` ]i de stat contractual. n Fran\a, August Comte a dat conceptului de societate o nou` ]tiin\`, sociologia. n Anglia, John Locke a numit-o ]tiin\` politic`. Aceast` distinc\ie nu era valabil` n Europa Central` ]i R`s`ritean`. Dup` Franz Oppenheimer (1908), n Germania, clasa capitalist` a fost anihilat` de r`zboaiele religioase ]i de invaziile militare franceze din secolele XVI-XVII, ceea ce a ntrziat procesul moderniz`rii cu cel pu\in dou` secole.34 Ini\iativa definirii statului a c`zut n sarcina teologilor protestan\i, care au pream`rit statul. Culmea acestui curent, derivat din filosofia istoriei, a fost atins` n sistemul de filosofie a istoriei al lui Hegel. Cnd Europa Occidental` f`cea deja sociologie ]i ]tiin\` politic`, Germania era dominat` de folosofia istoriei. Acest lucru s-a ntmplat pn` la Lorenz Stein, care, la mijlocul secolului al XIX-lea, a reu]it o sintez` sub forma ]tiin\ei despre societate (Gesellschaftswissenschaft), n care sociologia ]i ]tiin\a politic` erau unificare. Oppenheimer consider` c`, prin Stein, ideile opuse ale civitas diaboli ]i civitas dei au fost r`sturnate. Ca hegelian ]i, deci, ca admirator al statului, Stein a conceput statul ca pe o civitas coelestis (cetate cereasc`). Societatea, pe care a n\eles-o ca burghez`, a intrepretat-o ca simpatizant socialist ]i a definit-o civitas terrena (cetate p`mntean`). De aici ncolo, sociologii germani au n\eles c` acel concept hegelian al statului nu era dect o idee abstract`, care nu c`p`tase form` istoric`. De aceea, l-au abandonat ]i au mbr`\i]at conceptul sociologic occidental, dar cu amendamentele lui Stein. Dintre ace]ti sociologi, Max Weber a v`zut statul exact ceea ce este: o

12 ma]in`rie administrativ`. n schimb, la Marx, ideea principal` a fost dispari\ia statului ]i triumful societ`\ii (comuniste), iar la Gumplowitz, pu\in mai trziu, leitmotivul a fost triumful statului (totalitar). Aceast` sociologie politic` a operat diferit la liberalii germani de la 1848 ]i la conservatorii prusaci de la 1871: primii au proclamat Grsse Deutschland conform idealurilor iluministe, ceilal\i au realizat unificarea na\ional` sub impuls romantic. Regele Prusiei nu a acceptat ideea iluminist` a suveranit`\ii populare propus` de liberalii civici germani de la 1848. Diferen\a a fost dat` de ideea na\ional`: liberalii de la 1848 au crezut n na\iunea civic`, conservatorii au crezut n na\iunea cultural` (Volknation) ]i au creat na\iunea politic` la 1871. Singurii care nu au mp`rt`]it ideea na\ional` german` au fost catolicii austrieci, a c`ror soart` s-a decis abia n 1918. De re\inut c` ini\iativa istoric` a venit din zona cea mai conservatoare ]i considerat` cea mai napoiat` a Germaniei, Prusia. Evident c` acest lucru ]i-a pus amprenta asupra statului modern german. n geografia spa\iului german, Germania industrializat` din vest ]i Austria catolic` din sud au r`mas n continuare mai pu\in na\ionaliste. Desigur c`, n interpretarea de fa\`, conservatorismul german din vest ]i-a p`strat nota regionalist` ]i catolic` pn` n zilele noastre. De men\ionat aici c` (ideea este reluat` n paginile urm`toare), din 1947, ini\iativa conservatoare a fost preluat` de mi]c`rile politice cre]tin-democrate cu sus\inere catolic` din vestul Germaniei. Conservatorismul prusac a fost nvins militar n 1918 ]i 1945 ]i dezangajat sistematic n Germania de Est dup` 1945 de autorit`\ile de ocupa\ie, astfel nct nu se mai poate discuta despre el dect la trecut. Conservatorismul latin. Inaugurat de noua genera\ie de conservatori francezi, n frunte cu Bonald, Maistre ]i Chateaubriand, curentul a fost mbr`\i]at n Spania ]i Italia. n Spania, Juan Donoso Cortez, marchiz de Videogame, a avertizat, al`turi de liberalul Tocqueville, despre consecin\ele liberalismului ]i ale democra\iei populare, care conduceau la mediocritate egalitarist`, la instituirea regulii bunului plac n treburile publice ]i, n final, la conflict social ]i cultural iremediabil. D. Gress arat` c` Donoso, un conservator de expresie catolic`, a fost un radical conservator pentru c` identifica cele dou` mari rele ale perioadei n liberalism ]i democra\ie, adic` n doctrinele care sus\in c` omul este capabil s`-]i creeze de unul singur condi\iile de via\`, n special pe cele politice.35 Pentru genera\ia de conservatori, ordinea natural` a societ`\ii presupunea o ierarhie politic` controlat` de biseric`. n Italia, reac\ia conservatoare a fost, binen\eles, coordonat` de Biserica Catolic`. n 1864, Papa Pius al IX-lea a semnat edictul papal Syllabus errorum, care stabilea o list` de idei considerate false ]i condamnabile (lista includea idei liberale ca sufragiul universal, ateismul, suveranitatea popular`). Unii conservatori catolici propuneau o societate organizat` pe st`ri, dup` modelul medieval, adic` o structur` social` corporatist`, specific` de altfel \`rilor latine legate de Roma. n Fran\a, dup` Comuna din iulie 1830, a fost reinstituit` monarhia prin aducerea pe tron a lui Ludovic Filip, numit ]i regele cet`\ean. C`tre sfr]itul secolului al XIX-lea, dup` un ciclu de revolu\ii la fiecare 20-30 de ani, Europa p`rea s` revin` la vremuri mai lini]tite. Dac` iluminismul a produs revolu\iile liberale, conservatorismul a avut, ]i el, revolu\iile sale. La nceputul secolului al XX-lea, dup` puseul restaura\iei ]i concertul european al lui Metternich, ceea ce a rupt nc` o dat` ]irul rennodat al conservatorismului european a fost filosofia nihilist`, elaborat`, printre al\ii de Fr. Nietzsche. Filosoful german a distrus, consider` D. Gress, credibilitatea conservatorismului fundat pe viziunea religioas` asupra societ`\ii ca o garan\ie a ordinii sociale, politice ]i culturale. n eseul A]a gr`it-a Zarathustra, Nietzsche a anun\at c` Dumnezeu este mort.36 El afirma astfel c` ateismul ar fi devenit un fapt de via\`. Chiar dac` Dumnezeu ar exista, oamenii nu L-ar mai lua n seam`. Nietzsche observa nu un fapt teleologic, ci unul sociologic: utilitatea religiei se ncheia pentru c` se sfr]ise credin\a n adev`rurile sale.

13 Din perspectiv` sociologic`, explica\ia este legat` de ra\ionalismul iluminist ]i de liberalismul protestant, care au subminat credibilitatea dogmei revelate. Bisericile occidentale s-au golit de credincio]i, numeric ]i spiritual. Chiar dac` n aceast` perioad` a ap`rut reac\ia Bisericii Catolice prin edictul lui Pius al IX-lea, lucrurile nu au mai putut fi controlate. Pe de o parte, importante segmente ale cre]tin`t`\ii occidentale au transformat cre]tinismul din religie n program social ]i moral. Este cazul multor forma\iuni politice conservatoare din zilele noastre. Pe de alt` parte, conservatorii care ]i-au pierdut credin\a religioas` ]i, o dat` cu aceasta, echilibrul spiritual, refuznd n continuare preceptele liberale laice, au format curentele scepticismului ]i pesimismului intelectual. Aceste curente au inspirat mi]c`rile politice ale extremei drepte europene. Cinismul naiv al acestor mi]c`ri dep`]e]te intelectul, iar n politic` dep`]e]te ra\iunea. La nceputul secolului al XX-lea, curentul elitist s-a suprapus nihilismului ]i ateismului social al lui Nietzsche. Astfel, constatarea dispari\iei oric`rui principiu suprasocial, divin sau popular, a fost compensat` de curentul elitist. n Reflec\ii asupra violen\ei din 1908, Georges Sorel anun\a dou` principii fundamentale: nevoia de elite ca lideri naturali pentru oricare societate ]i ordine politic` ]i nevoia unui mit fondator de natur` politic`, de expresie ira\ional` ]i emo\ional`, prin intermediul c`ruia elitele s` conduc` masele n lupta lor mpotriva democra\iei liberale. Aici apare marea defec\iune sau schism` a conservatorismului modern: separarea de religie este cauza cea mai probabil` a devierilor de extrem` dreapta din prima jum`tate a secolului trecut. Prima dintre mi]c`rile extremei drepte, fundat` de Charles Maurras, a ap`rut la 1898 n Fran\a, sub numele de Action Franaise. Maurras a propus o combina\ie nou`: regalism tradi\ional, pe de o parte, na\ionalism modern ]i corporatism industrial, pe de alt` parte. Primul R`zboi Mondial ]i, mai ales, criza economic` ce a urmat au facilitat apari\ia mi]c`rii fasciste n Italia, a partidului nazist n Germania, a mi]c`rii hortiste n Ungaria ]i a altor mi]c`ri de dreapta n diferite \`ri europene. Datorit` manifest`rilor politice ale acestor mi]c`ri, perioada 1925-1945 a fost una dintre cele mai triste din istoria politic` a Europei moderne. De re\inut caracterul ateist al acestor mi]c`ri desprinse din conservatorismul european occidental. n R`s`rit, mi]c`rile de dreapta s-au manifestat cu totul altfel. Mi]c`ri seculare cu orientare conservatoare au ap`rut n Occident ]i dup` 1945. Unele dintre ele au avut o influen\` politic` marginal`, cum este cazul neonazi]tilor germani. Altele s-au definit ca mi]c`ri intelectuale, cum ar fi Noua Dreapt` francez` care a respins democra\ia politic`, pluralismul, capitalismul ]i cre]tinismul ]i a pream`rit o idilic` societate preueropean`, celtic`, chiar indoeuropean`. Dac`, pe continent, a e]uat la sfr]itul anilor 1930, conservatorismul a supravie\uit pe insula britanic`. Din pesimismul continental de la nceputul secolului al XIX-lea, conservatorii britanici au mprumutat cel mult o nuan\` (al\ii ar spune o tu]`) de cinism ]i ironie. Conservatorismul britanic nu numai c` nu a fost catolic, ca n Europa, ci nu prea a fost religios, f`r` a c`dea n extrem`. Conservatorismul nonreligios european a dec`zut, din p`cate, n extremismul fascist din prima jum`tate a secolului al XX-lea ]i a disp`rut astfel de pe harta politic` european`. O serie de alte cauze, extradoctrinare, au contribuit la acest e]ec. Printre acestea, erodarea sistemului politic al partidelor, vizibil`, de exemplu, n cazul Republicii de la Weimar. n ceea ce prive]te conservatorimul politic romnesc, istoricul modern Ion Bulei (2000)37 arat` c`, pe la jum`tatea secolului al XIX-lea, s-a constituit n |`rile Romne un conservatorism de reac\ie n principal la tulbur`rile ]i ac\iunile politice din anii 1821 ]i 1848 ]i, n general, la spiritul revolu\ionar r`spndit n Europa dup` Revolu\ia Francez`. Pe la 1880, un num`r de 88 de oameni politici au nfiin\at Partidul Conservator. Printre ace]ti politicieni conservatori se num`rau Lasc`r Catargiu, Alexandru Lahovari, Theodor Rosetti, Alexandru }tirbei ]i Manolache Costache Epureanu, primul pre]edinte al conservatorilor romni.38

14 n scrierile politice de la ziarul Timpul, Mihai Eminescu a conturat profilul intelectual al culturii critice fa\` de proiectul liberal ]i a ndreptat astfel cultura critic` spre tab`ra conservatoare. Primul val conservator romnesc a fost consolidat ]i a primit o teorie consistent` prin contribu\ia ]colii lui Titu Maiorescu. n 1925, odat` cu moartea lui Alexandru Marghiloman, Partidul Conservator a disp`rut de pe scena politic` romneasc`. Mesajul s`u politic a fost preluat de o serie de mi]c`ri politice interbelice, n frunte cu Partidul Na\ional |`r`nesc al lui Iuliu Maniu ]i Ion Mihalache. 4. Partide ]i mi]c`ri politice conservatoare din Europa: torism, cre]tin-democra\ie ]i gaullism Avnd n vedere filia\ia ideologic` a conservatorismului modern prezentat` n paginile anterioare, constat`m c` promovarea pie\ei libere ]i a capitalismului se nr`d`cineaz` n doctrina Whig a primilor liberali-conservatori britanici, ideile conservatorismului social au origine catolic`, n timp ce platforma solidarit`\ii sociale este n ntregime de inspira\ie cre]tin`, n primul rnd ideea economiei sociale de pia\`. Dup` 1945, conservatorismul european ]i-a ref`cut structurile ]i doctrina pe aceste aliniamente ideologice de continuitate ]i a redevenit mi]carea politic` dominant` n lumea veche, a]a cum ntrev`zuse Edmund Burke. Din punct de vedere politic, conservatorii britanici s-au organizat n Partidul Conservator ]i Unionist (nume luat n 1912, dup` unificarea cu Partidul Liberal-Unionist). Mi]carea conservatoare englez` este cea mai veche din Europa ]i dateaz` din perioada imediat urm`toare r`zboiului civil englez, cnd grupul de aristocra\i numi\i Tories l-au sus\inut pe Ducele de York n ceea ce s-a numit atunci criza excluderii (1671-1681) mpotriva celuilalt grup politic al vremii, a]a-numi\ii Whigs, grup cu care ]i-a disputat puterea politic` n secolele urm`toare. Tories sus\ineau interesele rurale ale proprietarilor de p`mnt ]i ale fermierilor ]i se pronun\au n favoarea monarhiei, bisericii anglicane, a familiei ]i propriet`\ii. Leg`tura cu monarhia ereditar` englez` ]i cu biserica anglican` i-a asociat pe Tories cu establishment-ul englez, ceea ce nu au negat niciodat`. Eticheta de conservatori este de dat` mult mai recent` ]i a fost preluat` n epoca modern`. Politicianul George Canning a folosit pentru prima dat` termenul de conservator n anii 1820, dar f`r` referin\e explicite la Tories. Mi]carea a nceput s` fie asociat` cu conservatorismul abia pe la 1830, la propunerea liderului conservator John Wilson Croker. n condi\iile progresului industrial, Tories au fost obliga\i s` ]i revizuiasc` agenda politic` n cursul secolului al XIX-lea. C`tre 1900, evolu\ia conservatorilor britanici a fost impresionant`: de la o mi]care a proprietarilor de domenii, au ajuns s` formeze un partid politic modern cu o platform` politic` pentru one nation. Liderul conservator Robert Peel a reu]it s` apropie noua genera\ie de industria]i de vechea aristocra\ie englez` n timpul intenselor dezbateri legate de legisla\ia privind importul de cereale. Aceast` alian\` dintre aristocra\ie ]i marii industria]i a primit numele de Partid Conservator ]i a devenit, pe la jum`tatea secolului al XIX-lea (1846), alian\a fondatoare a noului conservatorism englez, ceea ce corespunde, n viziunea acestui capitol, cu conservatorismul politic modern.39 Benjamin Disraeli (prim-ministru n 1868 ]i n perioada 1874-1880) a dat noului partid o ideologie politic` modern`. Disraeli a considerat c`, la mijloc, ntre boga\i ]i s`raci, s-ar fi aflat o clas` n cre]tere, de extrac\ie industrial`, care profita de ignoran\a politic` a aristocra\iei ]i de lipsa de putere politic` a s`racilor pentru a se mbog`\i. Pentru a preveni fractura claselor sociale, Disraeli a f`cut apel la aristocra\ii ]i industria]ii boga\i pentru a-i proteja pe muncitorii s`raci de exploatarea clasei de mijloc. Viziunea sa organic-corporatist` asupra societ`\ii nu accepta ideea unei separa\ii pe clase sociale, a]a cum se interpreta deja la vremea respectiv` n cercurile socialiste. Din acest motiv, Disraeli a construit o ideologie politic` conservatoare cunoscut` sub

15 numele de one nation conservatism, expresie a unei solidarit`\i sociale care a temperat excesele oligarhice liberale. C`tre sfr]itul secolului al XIX-lea ]i nceputul secolului al XX-lea, accesul maselor la procesul politic a ad`ugat doctrinei conservatoare conceptul de Tory Democracy (sau democra\ie conservatoare, similar democra\iei liberale, idee dezvoltat` de J. S. Mill cam n aceea]i perioad`). Tory Democracy era o adaptare a ideii democratice la conservatorism ]i a fost atribuit` lui Randolph Churchill. Acest concept se adresa popula\iei din zonele rurale ]i proletariatului cre]tin. n 1886, partidul a format o alian\` cu liberal-unioni]tii lui Joseph Chamberlain, expresie a accept`rii principiilor democratice. n 1906, conservatorii britanici au pierdut alegerile n favoarea liberalilor n chestiunea comer\ului liber. n timpul Primului R`zboi Mondial s-au aflat la guvernare al`turi de liberalii lui Lloyd George. Din 1922, au dominat scena politic` britanic` pn` n 1945, asigurnd guvernul de r`zboi al Marii Britanii n mandatul primului-ministru Winston Churchil. Conservatorii britanici au revenit la guvernare n 1951, dup` ce, n prealabil, au acceptat m`surile statului bun`st`rii ]i programele de na\ionalizare din industrie introduse de laburi]ti. n 1963, Marea Britanie a solicitat intrarea n Comunitatea European`, ns` primul-ministru Macmillan a fost refuzat de pre]edintele francez Charles de Gaulle. n timpul guvern`rii lui Edward Heath, 1970-1974, sub presiunea sindicatelor, Marea Britanie a aderat la spa\iul economic european comun. n 1975, ]efia partidului a fost preluat` de Margaret Thatcher. n 1979, conservatorii au c]tigat alegerile, iar Thatcher a devenit prim-ministru. A urmat perioada cea mai reprezentativ` pentru conservatorii britanici din secolul al XX-lea. Pe o platform` politic` general` de extrac\ie conservatoare, Thatcher, numit` ]i doamna de fier, a introdus un program liberal n economie (monetarism, pia\` liber`, privatizare). Primit cu nencredre la nceput ]i n ciuda unui ]omaj ridicat, acest program a dat roade sub forma cre]terii economice interne ]i a unei vizibilit`\i evidente pe plan interna\ional. Thatcher a c]tigat alegerile din 1983 ]i 1987 ]i a fost prim-ministru pn` n 1990, cnd a fost nlocuit` la ]efia partidului ]i la conducerea guvernului de John Major. Major a fost confruntat n 1992 cu cea mai grav` criz` financiar` din istoria modern` a Marii Britanii, care a culminat cu excluderea lirei sterline din mecanismul de schimb european. Erodarea acumulat` de cea mai ndelungat` guvernare conservatoare de dup` r`zboi (18 ani) a dus la pierderea alegerilor din 1997 n favoarea laburi]tilor lui Tony Blair. William Hague a preluat conducerea conservatorilor, dar nu reu]e]te s` c]tige alegerile din 2001. A urmat conducerea politic` al lui Ian Duncan Smith, un eurosceptic convins, care a introdus n Camera Comunelor o mo\iune de cenzur` mpotriva guvernului laburist al lui Tony Blair, aflat la al doilea mandat, mo\iune care a fost respins`. Smith a demisionat ]i la alegerile din 2005 Partidul Conservator l-a avut la conducere pe Michael Howard. n 2005, majoritatea politic` a laburi]tilor n parlament a sc`zut de la 167 la 66, dar pierderea laburi]tilor nu s-a contabilizat la conservatori. Howard a demisionat ]i el, iar pre]edin\ia partidului a fost preluat` de David Cameron. Laburi]tii au predat, la rndul lor, friele partidului lui Gordon Brown, devenit prim-ministru n 2007. Sondajele i plaseaz` pe conservatori foarte aproape de marginea c]tig`rii alegerilor, lucru teoretic posibil la alegerile anticipate din 2008 sau, la termen, din 2009. n chestiunile politice curente, conservatorii de la Londra sunt mp`r\i\i n dou` tabere n ceea ce prive]te integrarea european`, opozi\ia fa\` de Euro ]i tratamentul preferen\ial n cadrul Uniunii Europene. n ciuda unor voci proeuropene puternice, curentul eurosceptic pare totu]i dominant. De re\inut c`, n Marea Britanie, mai pu\in de 10 % din public consider` relevant`

16 agenda european`. Pe plan intern, conservatorii sunt n continuare adep\ii reducerii impozitelor, se pronun\` mpotriva mariajelor homosexuale ]i a familiilor uniparentale. De la alegerea lui David Cameron, o not` de modernizare a nso\it mesajele electorale ale partidului. n chestiunile interna\ionale, conservatorii sunt n mod tradi\ional sus\in`tori ai op\iunii atlantice ]i ai p`str`rii leg`turii privilegiate dintre Londra ]i Washington, f`r` a se opune clar unei politici comune la Bruxelles. Partidul este membru al Uniunii Democrate Interna\ionale ]i al Uniunii Democrate Europene, ambele organiza\ii politice conservatoare. n Parlamentul European, Partidul Conservator ]i Unionist britanic face parte din grupul popular, mp`rt`]ind cele mai multe din obiectivele politice ale acestuia. Totu]i, n 2006, conservatorii britanici au ncercat s` constituie un grup politic independent, numit Mi]carea pentru Reform` European`, a c`rui scop declarat a fost concentrarea for\elor de centru-dreapta europene pentru promovarea politicilor pie\ei libere ]i temperarea procesului de integrare european`. Al`turi de conservatorii britanici s-a aflat Partidul Civic Democrat din Cehia ]i, pentru o scurt` perioad` de timp, Uniunea For\elor Democrate din Bulgaria. Aceasta din urm` s-a retras n septembrie 2007, iar conservatorii britanici au fost obliga\i s`-]i reconfirme afilierea la Partidul Popular European. De re\inut c`, n cadrul PPE, conservatorii britanici constituie prin excelen\` polul eurosceptic. Cre]tin-democra\ia este varianta occidental` a conservatorismului german. Originile sale dateaz` de la sfr]itul secolului al XIX-lea, ns` mi]carea a c`p`tat substan\` ndeosebi dup` 1945. Mi]carea politic` a fost inspirat` de enciclica Papei Leon al XIII-lea (Rerum Novarum, 1891), prin care Vaticanul a recunoscut situa\ia dificil` a claselor muncitoare pe cuprinsul ntregii Europe. Vaticanul a propus o reconciliere a capitalului cu munca (spre deosebire de liberali, care declarau c` nu exist` un astfel de conflict, ]i de sociali]ti, care considerau c` acest conflict era iremediabil). O alt` enciclic` (Quadragesimo Anno, din 1931) a papei Pius al XI-lea a nt`rit sus\inerea Bisericii Catolice. n capitolul urm`tor, se g`se]te o prezentare detaliat` a cre]tin-democra\iei germane, organizat` n Uniunea Cre]tin-Democrat` ]i Uniunea Social-Cre]tin`. Cre]tin-democra\ia a c]tigat adep\i ]i n cercurile protestante. n Olanda a ap`rut un partid antirevolu\ionar cu pu\in nainte de 1900, ce se nume]te ast`zi Apelul Cre]tin. n Suedia (n rndul penticostalilor, Partidul Moderat) ]i n Norvegia s-au format partide cre]tin-democrate. n Danemarca, conservatorii s-au organizat n Partidul Popular Conservator. n lumea catolic`, Democra\ia Cre]tin` italian` (mi]care inspirat` de Luigi Sturzo), Partidul Popular Spaniol, conservatorii polonezi ]i austrieci reprezint` mi]c`ri politice importante. O particularitate a cre]tin-democra\ilor germani o reprezint` ceea ce se nume]te, nc` din anii 1950, economia social` de pia\`. Ludwig Erhard a introdus politica economiei sociale de pia\` n timpul mandatului cancelarului Konrad Adenauer, politic` ce presupune, n mare, corectarea de stat a mecanismului pie\ei libere. n ceea ce prive]te conservatorismul francez, acesta prezint` o serie de particularit`\i care l individualizeaz` n tabloul politic european. Evenimentele politice din anii 1940 au presupus ]i mai degrab` au impus o concentare a for\elor politice franceze de partea generalului Charles de Gaulle, aflat n exil n timpul r`zboiului. n 1945, conservatorii care nu luaser` calea exilului erau compromi]i ca urmare a colabor`rii cu nazi]tii n cadrul guvernului de la Vichy. n schimb, rezisten\a francez` a integrat for\e politice diverse, printre care ]i comuni]ti. Fiecare dintre for\ele politice se legitima prin lupta mpotriva nazi]tilor ]i colabora\ioni]tilor. Pe acest fundal, n septembrie 1944, generalul De Gaulle a coagulat o alian\` politic` care a sus\inut reconstruc\ia, format` din cre]tin-democra\i, sociali]ti ]i comuni]ti, alian\` ce a dorit s`

17 evite diviziunile doctrinare ]i s` creeze o platform` de reconciliere na\ional`. De Gaulle era total nencrez`tor n sistemul de partide al celei de-a treia republici, ce capitulase ru]inos n fa\a Germaniei n 1940, ]i a cerut o nou` Constitu\ie care s` acorde largi puteri ]efului statului. Adunarea Na\ional`, format` din cele trei mi]c`ri politice, nu a fost de acord. n 1946, De Gaulle a demisionat ]i a for\at reforma sistemului politic. Ren Capitant a fundat prima mi]care conservatoare francez` de dup` r`zboi cu numele de Uniunea gaullist` pentru cea de-a patra republic`. Sprijinul lui De Gaulle reie]ea din denumire. n 1947, n jurul Uniunii, Capitant a coagulat o alian\` conservatoare anticomunist` cu numele de Rassemblement du peuple franais (RPF). Sociali]tii ]i comuni]tii l-au acuzat pe De Gaulle de bonapartism, conservatorii i suspectau pe ace]tia de simpatii sovietice. n prima parte a anilor 1950, RPF a ajuns la peste un milion de membri, a c]tigat alegerile locale n multe ora]e (Paris, Marseille, Bordeaux), dar nu a reu]it s` disloce alian\ele transpartinice din Adunarea Na\ional`. n septembrie 1958, pe fondul crizei algeriene (la vremea respectiv`, teritoriu francez) ]i sub amenin\area unei lovituri de stat militare, s-a adoptat prin referendum o nou` Constitu\ie ]i s-a instituit ceea ce n sistemul politic francez se nume]te a cincea republic`. Sistemul de partide nu a fost dislocat, dar pre]edintele a primit puteri suplimentare. De Gaulle a fost sus\inut de o nou` alian\` politic`, numit` Union pour la nouvelle rpublique, cu partide de centru-dreapta ]i centrustnga. n anii 1960, alian\a gaullist` s-a numit Union des dmocrates pour la Cinquime Rpublique. Criza politic` intern` din 1968 (mi]c`rile studen\e]ti) i-a grupat pe gaulli]ti n Union pour la dfense de la Rpublique. Primul-ministru Pompidou a fost l`sat singur n fa\a protestatarilor (De Gaulle a p`r`sit Fran\a f`r` s` anun\e; destina\ia sa, Romnia). De Gaulle nc` mai spera la o reconciliere a capitalului cu munca, ceea ce conservatorul Pompidou nu a mai acceptat. Pompidou a c]tigat alegerile preziden\iale din 1969, iar De Gaulle a p`r`sit scena politic`. Pompidou a murit n 1974 n timpul mandatului, iar locul s`u ca reprezentant al conservatorilor a fost preluat de tn`rul Jacques Chirac. Chirac nu putea c]tiga alegerile, motiv pentru care gaulli]tii l-au sus\inut pe liberalul republican Valry Giscard DEstaing. Chirac a devenit prim-ministru ]i pre]edinte al Union des dmocrates pour la Rpublique (UDR). n 1976, Chirac a p`r`sit guvernul, iar UDR a devenit Rassemblement pour la Rpublique (RPR), nume ce amintea de vechea alian\` conservatoare. C`tre sfr]itul anilor 1970, RPR s-a transformat ntr-o mi]care neogaullist`: mesajul s`u politic principal a fost critica liberalilor lui Giscard DEstaing, care tr`dau Fran\a de dragul unei iluzorii Europe federale. Critica exprima un oportunism dificil de ascuns. ns` nu liberalii au fost cauza pierderii alegerilor din 1981, ci sociali]tii. Chirac a fost nvins de socialistul Franois Mitterand. RPR s-a ndep`rtat de doctrina gaullist` clasic` ]i s-a apropiat de ideologia liberal` ]i proeuropean` reprezentat` de Union pour la dmocratie franaise (UDF). RPR ]i UDF s-au aliat cu ocazia diferitelor alegeri, dar pe fond au concurat pentru voturile aleg`torilor de centru-dreapta. ntre 1986 ]i 1988, Chirac a coabitat cu Mitterand. Chirac a pierdut ]i alegerile preziden\iale din 1988. Aripa conservatoare a RPR, reprezentat` de Charles Pasqua ]i Philippe Sguin, a repro]at dep`rtarea de gaullism ]i a ncercat schimbarea lui Chirac. Jacques Chirac c]tig` ns` alegerile legislative din 1993, dar a refuzat s` fie nc` o dat` primul-ministru al lui Mitterrand n favoarea lui Edouard Balladur. Jacques Chirac c]tig` n sfr]it alegerile preziden\iale din 1995 ]i al doilea mandat n 2002. n 2007, neogaulli]tii p`streaz` pre]edin\ia celei de-a cincea republici prin victoria lui Nicholas Sarkozy. Contururile conservatorismului politic francez sunt dificil de urm`rit. Pozi\ia cea mai clar` a rezultat doar din opozi\ia fa\` de sociali]ti. n rest, gaullismul a avut ca principal` component` dorin\a de a p`stra Fran\a liber` de orice influen\` str`in`. n plan european, generalul De Gaulle a

18 promovat ideea unei Europe a na\iunilor, de la Atlantic la Urali. De Gaulle a creat astfel o politic` a independen\ei ]i a grandorii franceze: a retras Fran\a din NATO n 1966, a expediat trupele americane de pe teritoriul francez, a limitat participarea la Comunitatea Economic` European`, a respins candidatura britanic` la CE, a creat for\a nuclear` francez`. Pe plan intern, gaullismul a afi]at conservatorism social, dirijism economic ]i voluntarism politic sub forma preziden\ialismului francez. (Mitterrand obi]nuia s` spun`, prin anii 1980, c` De Gaulle a guvernat prin lovitur` de stat permanent`.) Gaullismul a grupat de obicei partidele ]i grupurile de centru-dreapta, ns`, n anumite ocazii, ]i grupuri de centru-stnga. Atitudinea antiamerican` pe care a inspirat-o gaullismul a fost mp`rt`]it` de ambele p`r\i ale e]ichierului politic. n anumite circumstan\e politice, gaullismul a mprumutat note populiste. Dup` De Gaulle, Jacques Chirac a ncercat, la rndul s`u, o rela\ie direct` cu poporul. Sau cel pu\in a crezut c` poate construi o astfel de rela\ie. n ultimii ani, s-a remarcat o nou` genera\ie de conservatori occidentali, cum ar fi Nicholas Sarkozy n Fran\a ]i David Cameron n Anglia. Ei exercit` o anumit` atractivitate pentru mase: sunt mai moderni, toleran\i, accept` globalizarea. n Europa de Est, Viktor Orban n Ungaria, fra\ii Kaczynski n Polonia, chiar Traian B`sescu n Romnia reprezint` acela]i curent un conservatorism popular , de]i n parametri politici diferi\i. n Fran\a, Nicholas Sarkozy este copilul teribil al neogaullismului. N`scut n 1955, la Paris, cu numele de Nicolas Paul Stphane Sarkzy de Nagy-Bocsa, ca fiu al unui emigrant maghiar, a intrat n politic` la 22 de ani. Din membru n consiliul local, a ajuns primar, ntre 19832002, la Neuilly-sur-Seine, o suburbie a Parisului. n 1998, a devenit parlamentar. A fost ministru al bugetului ntre 1993-1995, n 1999 a devenit pre]edinte al partidului neogaullist (RPR), n 2004, ministru de finan\e, ministru de interne tot n 2004 ]i, ntr-un al doilea mandat, din nou ministru de interne n 2006. n 2007, sus\inut de UMP, a fost ales pre]edinte al Fran\ei. Este considerat de stnga ca oaia neagr` a dreptei, iar, de o parte a dreptei (n frunte cu fostul prim-ministru Villepin) demagog. Intelectualii l consider` ns` populist, inconsistent n politica intern` ]i oarecum confuz n politica extern`. Apropierea de Statele Unite ridic` unele semne de ntrebare n ambele tabere politice franceze. 5. Partidul Popular European: unitate conservatoare, diversitate na\ional` Procesul integr`rii europene a creat condi\ii pentru cristalizarea unui conservatorism paneuropean, adic` a unei mi]c`ri europene ispirate de ideile conservatoare. Proiectul politic general ar fi realizarea Europei popoarelor (n sensul acelui populus roman). Primele grupuri cre]tin-democrate paneuropene au ap`rut nc` din 1953. Mi]carea popular` s-a constituit n 1976, cu ocazia primelor alegeri directe pentru Parlamentul European. Grupul format din europarlamentarii propulsa\i de partidele conservatoare, cre]tin-democrate, gaulliste ]i de cteva fac\iuni democrate cu aprehensiuni conservatoare a primit numele de grup popular. Denumirea este de ispira\ie catolic`, a]a cum s-a ar`tat n paginile anterioare. Identitatea grupului popular este aceea de familie a centrului politic, ale c`rei r`d`cini sunt adnc nr`d`cinate n istoria civiliza\iei europene. Une]te partide na\ionale similare din \`rile membre ale Uniunii Europene ]i candidate.40 Doctrina oficial` este cre]tin-democra\ia, conservatorismul. Dup` Tratatul de la Maastricht din 1992, grupul popular s-a transformat n partidul cu numele European Peoples Party (EPP). Programul politic elaborat cu ocazia Congresului Partidului Popular European (PPE) de la Atena din 1992 a stabilit reperele doctrinei populare n perioada de dup` R`zboiul Rece. n viziunea conservatorilor, Europa eliberat` de comunism ]i de spectrul r`zboiului trebuie s`-]i fructifice ]ansa de a deveni mai unit` n interior, extins` c`tre Est ]i puternic` pe plan interna\ional. Astfel, popularii militeaz` pentru o nou` societate european`, critic` tenta\iile ideologice

19 reprezentate de neoliberalism ]i ecologism, se pronun\` mpotriva exceselor na\ionaliste ]i cheam` la o societate a echilibrului dintre valorile materiale ]i cele spirituale. PPE consider` c` valorile iudeo-cre]tine reprezint` funda\ia ideii europene. Pentru populari, fiin\a uman` este de nenlocuit, total ireductibil`, liber` prin natur` ]i supus` transcenden\ei, adev`rul este transcendent ]i nu este pe deplin accesibil omului, libertatea omului presupune responsabilitatea individual`, fiecare om este egal cu cel`lalt fiind investit cu aceea]i demnitate. Dreptul la autodeterminare nu poate fi invocat pentru a restrnge drepturile altor oameni, justi\ia se aplic` n mod egal pentru to\i, n conformitate cu Conven\ia European` a Drepturilor Omului ]i a Libert`\ilor Fundamentale (1950), solidaritate nseamn` protejarea celor slabi etc. Popularii europeni recunosc separa\ia statului de biseric`, dar nu neag` leg`tura dintre valorile cre]tine ]i idealurile democratice ale libert`\ii, egalit`\ii ]i justi\iei sociale. Din acest punct de vedere, cre]tin-democra\ii se consider` un partid inspirat de religia cre]tin`, dar nu un partid confesional. PPE promoveaz` realizarea Uniunii Europene pe baze federale, organizat` conform principiului subsidiarit`\ii, n care s` existe diferite niveluri de autoritate ntre uniune, state na\ionale ]i regiuni. Parlamentul European trebuie s` capete atribu\ii sporite ]i r`spundere direct` n fa\a cet`\enilor. Introducerea unui sistem de impozite europene ar nt`ri aceast` responsabilitate. O l`rgire a atribu\iilor institu\iilor europene comune ]i n special ale Comisiei este, de asemenea, prev`zut` n programul politic al popularilor. Documente politice succesive au detaliat programul politic de baz` de la nceputul anilor 1990. Programul de ac\iune 2004-2009, de exemplu, nume]te PPE partidul binelui comun european n sensul n care succesele integr`rii sunt (]i) succesele popularilor. n aceast` categorie a binelui comun ar intra o economie social` de pia\`, care realizeaz` un echilibru ntre capitaluri ]i munc` n cele mai multe \`ri membre ale UE, o economie european` dinamic` ]i competitiv` la nivel interna\ional, o administra\ie din ce n ce mai descentralizat` local ]i federalizat` la nivel european, politici ferme de sus\inere a dezvolt`rii n zonele defavorizate, m`suri de ameliorare a polu`rii mediului coordonate la nivelul UE etc. Direc\iile n care se concentreaz` n prezent eforturile Partidului Popular European sunt : l economie dinamic`, bazat` pe solidaritate ]i generatoare de locuri de munc`, care s` sus\in` competi\ia economic` cu SUA ]i Japonia; l cre]terea securit`\ii interne ]i externe a Uniunii Europene; l dezvoltare durabil`, prin ob\inerea unui raport optim ntre ramuri, regiuni ]i resurse economice; l politic` pentru tineret, educa\ie extins`, m`suri sociale care s` reduc` declinul demografic al Europei; l politic` extern` ]i de securitate comun`; un rol interna\ional pentru Europa unit`; l bun` guvernare la toate nivelurile politice din Europa. Departe de a fi un partid n sensul clasic diversitatea na\ional` este greu de acomodat n interiorul unei unit`\i conservatoare fragile , Partidul Popular European este, cel pu\in pentru moment, un acoperi] sub care se ad`postesc ]i, n situa\ii bine definite, se mobilizeaz` pentru atingerea unor obiective politice punctuale diferite grupuri politice na\ionale. Dac` conservatorii britanici manifest` o tendin\` centrifug` iar cre]tin-democra\ii germani o tendin\` centripet`, gaulli]tii francezi sunt ambivalen\i n ceea ce prive]te PPE. Pentru moment, noile partide din Europa de Est care au aderat la mi]carea popular` nu pot face diferen\a ntre diferitele tendin\e ]i orient`ri. Cre]tin-democra\ii ]i social-cre]tinii germani reprezint` miezul stabil al popularilor europeni nc` din vremea negocierilor pentru Comunitatea C`rbunelui ]i a O\elului.

20 Din punct de vedere al num`rului de locuri din Parlamentul European, grupul EPP-PD este majoritar cu 278 de europarlamentari dup` alegerile din 2004. Lista partidelor na\ionale membre ale Partidului Popular European este prezentat` mai jos.