Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea de laborator Nr. 1. APLICAIA EXCEL. NOIUNI ELEMENTARE Obiectivele lucrrii : nceperea i terminarea sesiunii de lucru.

Fereastra aplicaiei Excel. Operaii cu fereastra Deplasarea prin registru.Salvarea registrului. Asistena S ft. CONINUTUL LUCRRII Sarcina !. Startai aplicaia Excel i localizai pe ecran toate elementele ferestrei aplicaiei Excel i a registrului deschis. Sarcina ". Exersai prin mai multe metode comenzile de manipulare cu fereastra document: restabilire, deplasare, redimensionare, maximizare, minimizare, nchidere. Sarcina #. Creai un tabel simplu: v nz!rile "n lei# pe patru trimestre la trei magazine. $ntroducei anteturi pentru linii i coloane. %ai ad!ugai n tabel o coloan! i calculai v nz!rile anuale pentru fiecare magazin. Efectuai calculele necesare cu a&utorul unor formule simple. Sarcina $. Exersai operaiile de salvare, nchidere, deschidere, redenumire a registrului. Sarcina %. Exersai operaiile de micare prin registru: cu mouse'u(, cu tastele direcionale i diferite combinaii de taste respective, prin comanda )o *o, prin intermediul barei de formule, trecerea de la o foaie de calcul la alta. +ctivai consecutiv celulele din cele patru coluri ale tabelului. ,tilizai banda de derulare pentru a afia diferite p!ri ale tabelului. Sarcina &. F l sii but nul Office Assistant i afiai pe ecran 'elp(ul despre desc'iderea unui registru n u F l sii meniul )elp i afiai 'elp(ul pentru prima salvare a unui registru. Sarcina *. +ctivai Office Assistant i butonul lui Searc' i afiai 'elp pentru butonul + din bara F rmatting. Sarcina ,. +ctivai Office Assistant i studiai practic butonul -ips Sarcina .. Salvai registrul i terminai sesiunea de lucru cu aplicaia Excel.

Indicaii i !u"e!tii de lucru#


Efectuai operaiile cerute prin mai multe metode si facei notiele necesare pentru darea de seam!. -. Startarea aplicaiei Excel: dublu clic pe iconia aplicaie. Excel de pe Des/t p sau clic pe Start( 0r grams(1icr s ft Excel. /. Minimizarea ferestrei 2n iconi!#: clic pe butonul de minimizare. 0. Maximizarea ferestrei " la dimensiunile maxime posibile #: clic pe butonul de maximizare. 1. Restaurarea ferestrei " la dimensiunile de p n! la maximizare sau minimizare #: clic pe butonul sau comanda de restaurare. 2. $nc%iderea &ere!trei: clic pe butonul de nchidere al ferestrei. 3. 'e(la!area &ere!trei: glis!m bara de titlu a ferestrei.

4. Redi)en!ionarea &ere!trei: glis!m boi dura ferestrei. 5. Introducerea unei &or)ule !i)(le " de exemplu 2A!3+!4(5! 4: tast!m semnul 6 apoi formula 2 62A73+!485! 4. 7. *al+area re"i!trului 2 cu p!strarea numelui curent #: clic pe butonul Save. -8. *al+area re"i!trului 2 cu redenumirea lui #: select!m comanda File(SaveAs i introducem numele nou "i calea#. --. Deschiderea registrului9 clic pe butonul Open i apoi indic!m calea spre fiierul de deschis. -/. Activarea celor patru coluri ale tabelului : :5trl3) me; activeaz! celula Al< :5trl; n combinaie cu o tast! direcional! activeaz! o celul! din marginea tabelului. -0. Activarea celulei necesare " de exemplu, 5=!"$4: tast!m 9:2;, apoi scriem adresa celulei necesare n caseta de referin! " scriem acolo adresa 5=!"$ i tast!m butonul O> 4. -1. Activarea unei foi de calcul: clic pe eticheta foii necesare " de exemplu pe S'eet*9 pentru a activa foaia a aptea #. -2. Defilarea tabelului pe ecran clic repetat pe butoanele's!gei de pe bara de derulare orizontal! sau vertical!, sau deplasai ascensorul prin bara de defilare. -3. Butonul Office Assistant ne ofer! o vast! asisten! Soft. <e exemplu, pentru a obine 'elp pentru butonul 5ut: clic pe butonul Office Assistant ? se deschide o fereastr! de asisten! cu patru butoane i o caset! de text. Scriem n caseta respectiv! cuv ntul 5ut i ap!sam butonul Searc'. Se deschide alt! fereastr! n care concretiz!m ce c!ut!m' select!m 1 ve r c p@ cell data i obinem 'elp(ul c!utat. -4. Meniul ,el( ne ofer! i el a&utor. <e exemplu, 'elp pentru comanda Open putem obine astfel: clic pe meniul )elp9 clic pe 5 ntents and 7ndex9 clic pe 7ndex9 scriem n prima caset! cuv ntul . Open9 select!m n caseta a doua pening files i ap!sam butonul Displa ! "ntreb#ri de control$ -. =ansarea aplicaie. Excel prin mai multe metode. /. Structura ferestrei Excel i a ferestrei document. 0. <eplasarea i redimensionarea ferestrelor prin mai multe metode. 1. %aximizarea, minimizarea, restabilirea ferestrelor prin mai multe met de. 2. >nchiderea ferestrelor prin mai multe metode. 3. $ntroducerea datelor textuale, numerice, aformulelor. 4. Salvarea registrului cu sau f!r! redenumirea lui. 5. Comanada %o &o i utilizarea ei. 7. +ctivai consecutive celulele din cele patru coluri ale tabelului prin mai multe metode. -8. %icarea prin lista etichetelor foilor de calcul. --. ?enzi de derulare i utilizarea lor. @ona activ! a tabelului.

-/. +fia'i 'elp'ul pentru butoanle (ut i )aste. -0. +fia'i 'elp'ul pentru comanda Save. -1. ?utonul Office Assistant i menirea lui. -2. ?utoanele Search i &ips din Office Assistant -3. <escriei bara de formule i menirea ei. -4. <escriei barele de titlu pentru ferestre.Cnd i cum se suprapun sau se separ! aceste bare. -5. <escriei bara de meniuri. -7. <escriei bara Standard. /8. <escriei bara *ormatting. /-. <escriei bara de stare. //. <escriei butonul i meniul (ontrol ale aplicaiei Excel. /0. <escriei butonul i meniul Control ale ferestrei document. /1. <escriei butoanlele de minimizare, maximizare, restabilire ale ferestrelor. /2. <eplasarea prin tabel f!r! A - ."combinaii i taste# /3. Structura registrului i a foii de calcul, celule i adrese. /4. >nceputul i terminarea sesiunii de lucru Excel.

Lucrarea de laborator Nr. -. CREAREA UNUI RE.I*TRU Obiecti+ele lucr/rii: 5rearea unui registru9 intr ducerea datel rBf rmulel r i funciil r9 umplerea aut mat9 crearea seriil r de date pr prii. CONINUTUL LUCRRII *arcina l. Startai Excel i creai un tabel cu investiiile trimestriale ale unei companii n patru firme. $ntroducei denumirile trimestrelor cu Aut Fill " ncep nd, de exemplu, cu valoarea iniial! -rm!9 sau -rm.l9 sau -rimestrul l9 sau Cuarter l etc. #. $ntroducei valorile investiiilor n mii lei i alegei formatul cu dou! zecimale pentru ele. $nserai un antet pentru tabel. Studiai comanda Edit(Fitt. *arcina -. $nserai n tabel o coloan! cu suma investiiilor trimestriale i introducei funciile necesare cu 0aste Functi n. %ai inserai i o linie cu suma investiiilor pe fiecare trimestru i introducei formulele necesare manual, adic! direct n celule sau bara de formule, f!r! a apela la 0aste Functi n. %odificai careva date numerice n tabel i observai AreaciaA formulelor.

*arcina 0. Berificai informaiile introduse n tabel i exersai metodele de corecie a greelilor de introducere. *arcina 1. Exersai operaiile de selectare a domeniilor i de introducere a datelor ntr'un domeniu. *arcina 2. Creai serii de date proprii cu denumirile zilelor s!pt!m nii i cu orele de nceput i sf rit pentru fiecare or! de studiu. Centru zilele s!pt!m nii formai dou! serii: una cu denumirea deplin! a zilelor i alta cu denumirea prescurtat!. Centru orele de studiu, prima or! ncepe la ,.DD i a aptea sf rete la !,.%D. %ai formai i a doua serie pentru orele de studiu cu denumirile: ral9 ra"9 ...9 raE. *arcina 3. Creai un tabel pe o alt! foaie de calcul cu orarul orelor de studii pentru grupa <vs. :olosii toate facilit!ile Excel studiate p n! acum. *arcina 4. Salvai registrul i terminai sesiunea de lucru Excel.

Indicaii i !u"e!tii de lucru#


-.$ntroducerea seriilor secveniale de date :introducem prima valoare, apuc!m celula activ! "cu prima valoare # de colul din dreapta, de &os cursorul se transform! ntr'o cruciuli! subire neagr! # i tragem n direcia necesar!. /. *electarea unui inter+al de celule " de exemplu, C0.,11 4: poziion!m cursorul n C0 i glis!m p n! n )7 l9 unde eliber!m butonul oricelului. 0. Ale"erea &or)atului cu dou/ 5eci)ale (entru +alorile nu)erice# select!m celulele, apoi comanda 6or)at7Cell!7Nu)ber8 n caseta 5ateg r@ alegem Nu)ber i n caseta 'eci)al (lace! scriem / ' num!rul dorit de zecimale. *ermin!m cu butonul O9. 1. *(aierea !eriilor# pentru a introduce de exemplu, seria de date D.#9 D.!9 (D.!9 (D.#9 ... 9 introducem mai nt i primele dou! valori D.# i O.F9 apoi select!m celulele cu aceste dou! valori i tragem de colul din dreapta de &os al domeniului selectat. 2. Introducerea &or)ulei de calcul a !u)ei 2 de exemplu, n celula C13 s! scriem formula de calcul a sumei valorilor din celulele C0.C12:# introducem n celula C13 ;*UM<C0.C12:. 3. Introducerea cu Pa!te 6unction a &or)ulei de calcul a !u)ei "de exemplu, s! scriem n celula =10 formula de calcul a sumei valorilor 2.2, Al.,I8 '0..2 #: activ!m celula +l#9 clic pe butonul Pa!te 6unction8 clic pe categoria de funcii Mo!t Recentl> U!ed8 clic pe numele funciei *UM8 clic pe butonul O98 n caseta Nu)berl introducem primul argument ' 0.2, n caseta Nu)ber- introducem argumentul doi ' A1.,18 i n caseta Nu)ber* introducem argumentul trei ' '0..28 clic apoi pe butonul O9.$n celula =10 vom obine valoarea sumei. *recerea de la o caset! Nu)berl8 Nu)ber-8 ... la alta se face cu +&ab, ' nainte, i cu ?*%i&t@TabA ( napoi. 4. Calcularea !u)ei cu butonul Auto*u) se face pentru c teva celule nvecinate " pe orizontal! sau vertical! #: activ!m celula pentru sum! "vecin! pe vertical! sau orizontal! cu valorile de sumat # i ap!sam butonul Auto*u). n celula respectiv! se va afia automat formula de calcul a sumei intervalului de celule vecine. <ac!'i necesar modific!m intervalul de sumare: ar!t!m intervalul cu

oricelul sau scriem intervalul n formul!. *ermin!m cu butonul sau tasta Enter 5. *electarea do)eniilor de celule# dup! selectarea unui domeniu, ap!sam ?CtrlA i in ndu'- ap!sat select!m urm!torul domeniu. Centru a extinde un domeniu selectat poziion!m cursorul n domeniu, ap!sam i inem ap!sat ?*%i&tA8 i tragem cursorul pentru a extinde selecia. 7. Crearea unei !erii de date (ro(rii Tool!7O(tion!7Cu!to) Li!t!8 clic pe opiunea NEB LI*T din caseta Cu!to) Li!t! i scriem valorile seriei proprii n caseta Gist entries9 ap!s nd :Enter; dup! fiecare valoare. +p!sam apoi butonul Add i termin!m cu O>.

Cntreb/ri de control#
Aut Fill 2 prin mai multe metode# seria -. Cum se introduce cu -rm.l9 -rm."9 -rm #9 -rm.$E /. $ntroducerea formulelor prin mai multe metode. #. 0aste Functi n. 1. Corecia greelilor de introducere " prin mai multe metode #. 2. Selectarea domeniilor, introducerea datelor n domenii. 3. :acilitatea Aut Fill. 4. Crearea seriilor de date proprii. 5. $ntroducerea seriilor de date. 7. Crearea unui registru nou. -8. Crearea unei copii pentru registrul curent. --. %odificarea datelor ntr'un tabel cu formule. -/. $ntroducerea datelor calendaristice i a orelor. -0. Salvarea i autosalvarea registrelor.