P. 1
Etichetarea Produselor Alimentare

Etichetarea Produselor Alimentare

|Views: 143|Likes:
Published by Nico Dobrean

More info:

Published by: Nico Dobrean on Jan 14, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Programul de studii: ECONOMIA COMERŢULUI,TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Protecția consumatorului Etichetarea produselor alimentare

Braşov, 2013
1

Cuprins
Introducere ............................................................................................................................................. 3 Cap 1. Aspecte teoretice privind etichetarea ............................................................................................. 4 1.1 Ce este eticheta și istoricul etichetei ............................................................................................... 4 1.2 Scopul etichetării ............................................................................................................................. 6 1.3 Informații ce trebuie să conțină eticheta .......................................................................................... 7 1.4 Tipuri de etichete ........................................................................................................................... 14 1.5 Minciuni despre infomațiile de pe etichete .................................................................................... 16 Cap 2.Materiale din care sunt confecționate etichetele ........................................................................... 21 Cap 3.Legislația în vigoare ...................................................................................................................... 26 3.1 Legislația în România privind etichetarea alimentelor .................................................................. 26 3.2 Legislația în Uniunea Europeană privind etichetarea ecologică .................................................... 26 3.3 Legislația România în privind etichetarea ecologică ..................................................................... 27 Cap 4. Studiu de caz – Etichetarea ecologică .......................................................................................... 27 4.1 Eticheta ecologică .......................................................................................................................... 27 4.2 Eticheta ecologică în Europa - scurt istoric .................................................................................. 27 4.3 Scopul ecoetichetării ...................................................................................................................... 29 4.4 Avantajele folosirii ecoetichetării .................................................................................................. 29 4.5 Comparerea etichetei eco din România cu cea din Germania ....................................................... 31 4.5.1 Etichetarea ecologică în România ........................................................................................... 31 4.5.2 Etichetarea ecologică în Germania ......................................................................................... 32 Concluzii .............................................................................................................................................. 33 Bibliografie .......................................................................................................................................... 34 Anexe ................................................................................................................................................... 35
2

Introducere Cunoaşterea caracteristicilor produselor alimentare, precum data de expirare, ingredientele folosite, producătorul, cantitatea netă, originea materiilor prime folosite sau a faptului dacă s -au administrat hormoni de creştere sau antibiotice, dacă este sau nu un produs natural, dacă este sau nu un produs modificat genetic, este esenţială în alegerea produselor de către consumatori. Consumatorul are dreptul să fie informat corect pentru a face o alegere care să fie în interesul lui, fie şi de moment. Numai beneficiind de toată informaţia, el poate alege acel produs care corespunde cu nevoia lui, cu exigenţa lui sau cu posibilitatea lui financiară. Aderarea la Uniunea Europeană a României impune standarde stricte privind protecția mediului. Una din măsurile pe care țara noastră a trebuit să le adopte a fost și cea care se referă la stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice. Scopul acordări etichetei ecologice este acela de a promova produsele ecologice, care nu pot afecta mediul pe parcursul întregului ciclu de viață, astfel încât resursele mediului înconjurător să se profite o perioadă cât mai îndelungată. Eticheta ecologică este o acțiune voluntară, promovearea produselor ecologice contribuie la utilizarea eficentă a resurselor protejând mediul, prin furnizarea către consumatori a unor infornații corecte, exacte despre produse. Autoritatea competentă care acordă eticheta ecologică este Ministrul Mediului și Gospodăririi Apelor (MMGA). În mai multe țări din UE (de exemplu, în Germania și Belgia), se utilizează etichete ecologice obligatorii pentru ambalaje. Obligativitatea etichetării ambalajelor decurge, în acest caz, din obligaț ia pe care o au persoanele care răspund de ambalare de a participa la sistemele de colectare a acestora după folosire, conform Directivei UE referitoare la ambalaje și reziduurile de ambalaje. În UE există mai multe sisteme naționale de etichetare ecologică marca ecologică “Blue Angel”, ”Der Grune Punkt”,”Environmental Choice”, “Eco-Mark”,majoritarea acestor sisteme sunt utilizate în nordul UE (Germania, Olanda și țările Scandinave).

3

2.distribuitori şi consumatori.). specifice fiind pictogramele.O funcţie importantă a acesteia era aceea de a decora şi a orna respectivele obiecte ţinând cont că trebuiau prezentate consumatorului într-o formă. numele şi adresa producătorului etc. conform art. Eticheta reprezintă totalitatea informaţiilor care insoţesc un produs. Aspecte teoretice privind etichetarea 1. Eticheta. perioadele de înflorire. E lesne de înţeles că forma vaselor folosite în acea perioadă putea insinua conţinutul lor (amfore. din acest motiv fiind necesare informaţii externe. probabil. lista ingredientelor. nr.1 Ce este eticheta și istoricul etichetei Practica activităţilor comerciale a impus utilizarea unui instrument esenţial pentru asigurarea unei comunicări rapide şi precise a informaţiilor despre mărfuri.Acest instrument este eticheta. litografiat sau ilustrat. care făceau corp comun cu obiectul pe care se aplicau (cărămizi. diferite alte obiecte. folosită ca purtător al informaţiilor referitoare la mărfuri. între producători. de regulă înscrise pe ambalaj şi care oferă consumatorului detaliile privind caracteristicile produsului cum ar fi data de expirare. continentelor. a din H. ideogramele şi monogramele. cât şi în exteriorul lor. regiunilor.G. reprezintă ”orice material scris. (ele fiind semne distinctive folosite de producători) deoarece erau folosite un număr mare de semne (“sigillum”) pentru identificarea 4 . imagine şi culoare cât mai atractive. produse metalice etc. etc. atât în interiorul ţărilor. Originea etichetei se regăseşte. care conține informațiile despre produs și care însoțește produsul la vânzare. imprimat.” Odată cu evoluția tehnologică în industria alimentară și etichetele trebuie să fie cât mai complete pentru că consumatorul se informează și are pretenția când cumpăra un produs să fie informat despre produsul respectiv. de creştere economică şi socială. au însemnat şi importante schimburi comerciale.Cap 1.) dar nu era ceva sigur. în practica farmaceutică. Putem adăuga că în acea perioadă au apărut şi mărcile. amfore şi alte produse ceramice. lit. 106/2002. În antichitate. eticheta a reprezentat mai ales un semn distinctiv al producătorului şi a îmbrăcat diferite forme. De-a lungul istoriei. datorită preocupării alchimiştilor de a diferenţia diferitele produse chimice.

precizează materiile prime. În perioada capitalismului timpuriu. Creşterea gradului de prelucrare a produselor. brânzeturi. etc. cu ajutorul acesteia. produse ceramice. însă domeniul în 5 . Ca urmare firească a dezvoltării civilizaţiei umane. separându-se două categorii de mărci: marca corporativă (“signum collegi”) şi marca individuală(“signum privati”). la mărfurile din sticlă și ceramică. a clasei de calitate a produsului. Simpla exemplificare este grăitoare: ajută la identificarea produsului. numele producătorului (prin numirea sa sau prin aplicarea marcii). numele producătorului (mai târziu şi marca acestuia). iar a doua categorie pentru individualizarea. prezintă posibilitatea de menţinere sau intreţinere a calitaţilor sale. eticheta a devenit tot mai importantă în derularea operaţiunilor comerciale. în interiorul unei corporaţii. conţinutul său informativ îmbogăţindu-se şi apărând astfel etichetarea modernă. stabileşte domeniile de utilizare. locul de origine. Pe lângă mărcile producătorilor. Prima categorie de mărci era utilizată pentru atestarea respectării regulilor de fabricaţie a produselor în cadrul corporaţiei. iar eticheta a inceput să individualizeze produse similare realizate de producători diferiţi. apar mărci ale comercianţilor şi distribuitorilor de produse. În această perioadă s-au conturat funcţiile mărcii şi regimul ei juridic. indică greutatea produsului (masa acestuia) pe unitatea de ambalaj. fără a depune eforturi. iar pe de altă parte apariţia hârtiei ca ambalaj și a mijloacelor ieftine de imprimare grafică au dat un impuls perfecţionării etichetei. În prezent. la produsele chimice. Acest lucru se poate observa la produsele textile. cumpăratorul poate afla o mulțime de informaţii despre produs. a creşterii nevoii pentru informări cât mai exacte. evidențiază legalitatea fabricării produsului. a condiţiilor de păstrare pentru menținerea calității și îndeplinirea funcţiilor. eticheta a devenit purtătoarea unor informaţii legate de desfăşurarea operaţiunilor comerciale: denumirea produsului. Dezvoltarea meşteşuguril or a determinat şi extinderea folosirii mărcilor.produselor (vinuri. iar când mărfurile au început să fie ambalate se indică şi cantitatea de produs cuprinsă în ambalaj.în evoluţia etichetei se manifestă o tendinţă de specializare. În perioada contemporană. evoluţia ambalajului şi nevoia de reclamă pe de o parte. grupa de sortimente. unele restricţii în folosirea produsului.). permite depistarea principalelor caracteristici de calitate. care indicau numele producătorului şi denumirea localităţii de unde provenea produsul. evidențiază componentele valorice. Perioada renascentistă a stimulat dezvoltarea schimburilor comerciale. permite cunoaşterea termenului de garanţie. numărul de calorii. precizează sortimentul. a produselor realizate de un anumit meşteşugar. cât mai oneste. diversificarea sortimentului de mărfuri. etc.

. dar le este indiferent dacă consumatorul. 45% din subsţanta uscată. ceea ce este foarte necesar în gestiunea informatizată a depozitelor de mărfuri şi a marilor magazine.. De asemenea. normele de etichetare a alimentelor vin în sprijinul literei b) din Art 3 al O.2 Scopul etichetării Scopul etichetării1 alimentelor este de a furniza consumatorilor toate informaţiile necesare. cel căruia îi este destinat produsul. producătorul le pune în evidenţă. înţelege sau nu.G. verificabile şi uşor de comparat.com/sanatate/alimentatie/ETICHETAREA-PRODUSELOR-ALIMENT79. care s-a transformat ea însăşi într-un produs şi pentru obţinerea căreia sunt necesare activităţi de cercetare a opiniei consumatorului. cu exigenţa lor. confundând consumatorii cu organele de control. Prin utilizarea unor tehnici speciale de captare a interesului cumpărătorului asupra elementelor constitutive ale etichetei. în cadrul drepturilor de bază ale consumatorilor. cu posibilitatea lor financiară. 58/2000 care defineşte. individualizat şi dorit de consumator. Există pe piaţa românească sortimente de caşcaval care indică această informaţie sub forma: GR min. de lansare pe piaţă.U. de proiectare. astfel încât produsul să fie remarcat. Exemplu concret: caşcavalul trebuie să specifice pe etichetă conţinutul minim de grăsime din totalul de substanță uscată. alegând acel produs care corespunde cel mai bine cu nevoia lor. Acest lucru este cu atât mai important cu cât Asociaţia de Protecţie a Consumatorilor a constatat că un număr mare de producători de alimente nu cunosc care este scopul etichetării alimentelor.”.Astfel.care s-a manifestat puternic eticheta specializată este cel al produselor destinate consumului uman. de realizare. dreptul de a fi informat înainte de a cumpăra: “de a fi informaţi complet. 45% din S.G. pentru ca aceştia să poată efectua în cunoştinţă de cauză o alegere corectă. sau cu interesul lor de moment. Firmele producătoare de mărfuri alimentare acordă o atenţie crescândă etichetei. 1.rasfoiesc. în loc să menţioneze Grăsime min.Alt element indispensabil în actualitate îl reprezintă codul de bare ce înmagazinează informaţiile codificate despre produs. corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor. Se pare că aceşti producători. Consumatorul nu este expert în controlul alimentelor şi nici nu 1 http://www. eticheta trebuie să informeze consumatorii asupra riscurilor la care aceștia ar putea fi expuşi. astfel încat decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor.php 6 . 21/1992 (ordonanţa-cadru privind protecţia consumatorilor) completată şi modificată prin O. consideră că este suficient ca informaţia să fie trecută pe etichetă. într-o manieră statică sau dinamică..

k) o menţiune care să permită identificarea lotului (seria lotului. îi sfătuieşte pe consumatori să fie foarte atenţi la ceea ce cumpără. atunci când acestea necesită indicaţii speciale. al ambalatorului sau al distribuitorului pentru produsele din România şi UE. în cazul produselor din import (altele decât cele din UE) se înscriu şi numele şi sediul impotatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România. De altfel. şi anume dreptul de a alege.. f) condiţiile de depozitare sau de folosire. Informaţia inscripționată trebuie să fie de aşa natură menționată încât să fie uşor de înţeles de către oricine. d) cantitatea netă pentru alimentele preambalate.este nevoie să fie expert. b) lista cuprinzând ingredientele.. atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor. i) instrucţiuni de utilizare. c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente. j) concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1.. Dacă aceasta este atitudinea producătorilor către consumatori. etc. folosindu -se astfel de unul din cele 5 drepturi fundamentale ale consumatorului. h) locul de origine sau de provenienţă a alimentului.” sau “ a se consuma până la data de. data limită de consum (termen de valabilitate) şi se exprimă sub forma “expiră la data de. APC România sugerează consumatorilor să aibă aceeaşi atitudine: să rămână indiferenţi față de alimentele ale căror producători sunt la rândul lor indiferenţi dacă consumatorii cunosc sau nu caracteristicile alimentelor respective. să analizeze etichetele înainte de a cumpăra şi să facă o alegere care să corespundă cel mai bine cu interesul lor. e) data durabilităţii minimale exprimată sub forma “ a se consuma de preferinţă înainte de.. 1. În continuarevom detalia câteva dintre aceste elemente: 7 .).3 Informații ce trebuie să conțină eticheta Informaţiile pe care trebuie să le conţină etichetele produselor alimentare sunt următoarele: a) denumirea sub care este vândut alimentul.” în funcţie de mărimea datei durabilităţii iar în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate. data îmbutelierii. g) denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului. În plus.”.. legislaţia interzice notările prin codificare.. data fabricaţiei.2% în volum. dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului. l) menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse.

1.starea fizică a alimentului sau la tratamentele specifice la care acesta a fost supus (refrigerare. Denumirea produsului trebuie să includă / să fie însoţită sau să facă referiri la: . lucru interzis prin prevederile legale. de asemenea. Citind denumirea produsului. Produsele care conţin îndulcitori artificiali. consumatorul îşi face o impresie imediată asupra naturii acestuia. afumare.) . De menţionat că adesea denumirea produsului este menţionată cu litere mici. de informaţii referitoare la utilizare.informaţii descriptive şi. Exemple de denumiri de produse: lapte pasteurizat. dacă este necesar. băutură răcoritoare carbogazoasă. etc. nu sunt. genul. dar care de fapt reprezintă un iaurt tratat UHT (sterilizat total la 120 grade Celsius . Consumatorul obişnuit nu cunoaşte ce sunt aceste substanţe. iaurt se numeşte numai acel iaurt care conţine la vânzare fermenţii lactici (tulpinile de fermentare a laptelui). APC consideră oportună informarea consumatorilor că. însă nu se menţionează nicăieri pe etichetă că aceste substanţe sunt îndulcitori. producătorii preferând să poziţioneze la mare cinste numele comercial sau de marcă al produsului. dar de fapt. cafea măcinată. alune prăjite ambalate în atmosferă protectoare. menţiunea "ambalat în atmosferă protectoare" dacă s-a utilizat pentru conservare un gaz avizat sanitar. băutură răcoritoare cu îndulcitori.menţiunea "tratat prin ionizare" sau "tratat cu radiații ionizante" dacă este cazul. 8 . Există pe piaţa românească produse care nu satisfac această cerință: se menţionează “ fără zahăr”. De exemplu. nu totdeauna denumirea produsului menţionată pe etichetă corespunde cu denumirea reală a acestuia. se foloseşte metoda de a include această denumire în denumirea produsului.Ultra High Temperature) şi care nu mai conţine fermenţii activi şi nu mai conferă proprietăţile iaurtului natural. însă există pe piaţa românească anumite produse lactate care pretind a se numi iaurt. unt se numeşte numai acel unt care conţine cel puţin 80% grăsime animală din substanţa uscată. de asemenea. Pentru ca denumirea de marcă sau cea comercială să rămână cât mai adânc în memoria consumatorilor. Saccharin sau Aspartam se află sub semnul obligaţiei de a include menţiunea “cu îndulcitori” alături de denumirea produsului. de asemenea. De asemenea. se menţionează. produse care poarta denumiri de produse tradiţionale sau care pretind ca sunt fabricate conform metodelor tradiţionale. congelare. precum Cyclamate. în Uniunea Europeană. .Denumirea produsului Se referă la natura. numele indulcitorilor. pui congelat. într-un colţ al ambalajului. sortul şi starea alimentului. Pe piaţa românească se comercializează.

Denumirea iaurtului tratat UHT trebuie să fie suficient de clară pentru a "permite cumpăratorului să cunoască natura produsului şi să îl deosebească de alte produse cu care ar putea fi confundat”. marca comercială sau alte denumiri nu pot înlocui denumirea produsului.Termenii "mod". Asociaţia de Protecţia Consumatorului din România condamnă faptul că adesea data de expirare nu poate fi citită şi înţeleasă deoarece cifrele sunt şterse sau nu se înţelege dacă data inscripţionată se referă la data de expirare sau la cea de fabricare. . Data de expirare Se folosesc 2 termeni: a) termenul de valabilitate. pentru alimentele foarte perisabile cum ar fi produsele lactate şi cele din carne. băuturile răcoritoare etc. şi care reprezintă data limită de comercializare. produsele din ciocolată. se compune din formularea clară a zilei. Data de durabilitate minimală se marchează în aceeaşi formulă. data de expirare. luna şi anul sau doar anul. "tip". şi care reprezintă data limită de consum. Alte observaţii: . b) data durabilităţii minimale. Data este precedată de menţiunea clară "A se consuma de preferinţă înainte de / până la sfarşitul…". După caz. pâinea se usucă etc). se poate indica doar ziua şi luna sau ziua. Data este precedată de menţiunea clară "Expiră la data de…". pentru produsele mai puţin perisabile. neafectând sănătatea. Ea va contacta firmele producătoare pentru ca această 9 .Alte cerinţe: . deoarece consumul unui aliment alterat nu justifică ulterioarele consecinţe. Este important pentru consumatori să citească pe etichetă de fiecare dată când cumpără un produs. dacă este cazul. menţiunile cu privire la indicarea datei sunt urmate de condiţiile de păstrare şi conservare. dar nu mai pot fi comercializate. Produsele mai pot fi consumate o vreme. producătorul nu mai garantează sănătatea consumatorului. "gen" nu pot fi folosiţi alături de denumirea specifică. cum ar fi produsele de panificaţie. conservele. Se pot menţiona doar ziua şi luna.Marca de fabrică. folosind sistemul ZZLLAA) şi într-o formă necodificată. chiar dacă produsul a fost păstrat în condiţii corespunzătoare. Termenul de valabilitate. În ambele situaţii. . După această dată.Produsul nu poate include în denumirea sa menţiunea "fabricat după metode tradiţionale" dacă nu îndeplineşte această condiţie. 2. întrucât producătorul nu mai garantează calităţile fizico-chimice şi pe cele gustative (dioxidul de carbon din băuturile răcoritoare se pierde. lunii şi anului (în aceasta ordine. în funcţie de durabilitate. luna şi anul.

Aditivii alimentari ce trebuie specificaţi sunt: acidifianţii. antioxidanţii. pentru produsele lichide. pentru celelalte produse. mililitrul şi gramul sau kilogramul.Există nenumărate exemple de alimente pe piaţă care nu menţionează aditivii. stabilizatorii. amidonul modificat. Aditivii alimentari se înscriu în lista ingredientelor cu denumirea categoriei din care fac parte (coloranţi. conservanţi. 6. 4. de glazurare. Lotul Toate alimentele trebuie să poarte o indicaţie care să permită identificarea lotului din care fac parte. stabilizatori. Lista ingredientelor Toate ingredientele trebuie să fie menţionate pe etichetă în ordinea descrescătoare a cantităţii lor. producătorii accentuează prin desene sau texte anumite ingrediente (vitamine. vitaminele şi mineralele adăugate trebuie de asemenea să fie incluse în lista ingredientelor. şi în unităţi de masă. a acelor ingrediente accentuate la etichetare prin desene.problemă să se rezolve şi informează consumatorii să nu rişte cumpărând produse a căror data de expirare nu poate fi inţeleasă. minerale. îndulcitori. de umezire. centilitrul. etc) urmată de denumirea chimică sau codul numeric CE. de încărcare. Aditivii alimentari. antispumanţii. Alimentele a căror etichetă specifică şi ziua în data de durabilitate minimală sau termenul de valabilitate. 5. întrucât la acestea. fructe). cuvinte sau care sunt incluse în denumirea produselor (aromele. Cantitatea din anumite ingrediente accentuate la etichetare Pentru a fi mai atrăgătoare. proteine. 10 . antiaglomeranţii. Se utilizează după caz litrul. Cantitatea netă Înscrierea cantităţii nete se face în unităţi de volum. de întărire. exprimate în procente. ci doar categoria de aditivi. gazele de expandare. coloranţii. gelifianţii. sărurile de topire. De exemplu: acidifiant: acid citric sau E330. de îngroşare. numai o parte din produse satisfac această prevedere. 3. amelioratorii de făină. potenţiatorii de aromă. conservanţii. Legislația obligă specificarea cantitătii. corectorii de aciditate. alături de alte cazuri similare. îndulcitorii. cum ar fi condimentele sau sarea fac exceptie. emulsificatorii. cantitatea nu este relevantă) Din păcate. agenţii de afânare. sunt exceptate de la indicarea lotului.

din păcate. lucru care.Laptele trebuie să includă procentul de grăsime şi procedeul de tratamentul termic . fortifiant etc.La oţet . Din păcate. precum aspartam. energizant. În cazul în care conţine mai mult de 0. .Alimentele congelate . iar pentru cele hidrogenate. nu se găseşte pe toate produsele.Pentru produsele din carne .procentul de grăsime raportat la substanţa uscată şi procedeul de tratament termic . Menţiunile suplimentare pe grupe de produse Există menţiuni suplimentare de etichetare pentru diferitele grupe de produse. dintre care vom menționa următoarele pe care le considerăm a fi foarte importante la alegerea produsului: .procentul de grăsime . specia de animal (există însă şi excepţii) şi tratamentele utilizate. tonic.trebuie menţionate. Este dreptul consumatorului să cunoască dacă uleiul sau grăsimea sunt hidrogenate sau nu.trebuie să cunoaştem cantitatea de acid exprimată în grame acid acetic la litru.trebuie să cunoaştem procentul de cacao.Iaurtul şi smântâna .Untul . 11 .Pentru produsele din ciocolată . saccharin .Margarina .trebuie să poarte menţiunile "Produs congelat" şi "A nu se recongela după decongelare". exprimat în procente şi temperatura de păstrare. substanţa uscată.Brânzeturile . iar aceasta menţiune trebuie să însoţească denumirea produsului.Produsele care conţin îndulcitori artificiali. . . Pentru cazurile când uleiurile şi grăsimile sunt folosite ca ingrediente pentru alte produse trebuie specificată originea acestora (vegetală sau animală).Pentru produsele din ouă .Alimentele pentru sugari şi pentru copiii de vârstă mică (1-3ani) .trebuie să poarte o menţiune specială în acest sens. printre altele. .Pentru băuturile alcoolice .7. nici această prevedere nu este de multe ori respectată. din greutatea totala.sunt absolut interzise menţiunile precum: reconfortant. În cazul în care se adaugă aspartam . cyclamate.menţiunea conţine fenilalanina este obligatorie. menţiunea hidrogenat / hidrogenată.consumatorul trebuie să cunoască conţinutul în ou raportat la produsul finit. Această menţiune este necesară deoarece există persoane cu intoleranţă la fenilalanina cărora le provoacă daune serioase sistemului nervos central.procentul de grăsime şi o menţiune specială în cazul adaosului de sare . . . .trebuie să poarte menţiunea "cu îndulcitori". .5% sare trebuie să fie specificat pe etichetă “sărată”.tipul de margarină dupa procentul de grăsime.

cu excepţia celei iodate. .Băuturi nealcoolice. .Guma de mestecat.Vinuri. Această excepţie nu se aplică şi seminţelor de germinaţie.ultima cifră reprezintă cifra de control. vinuri spumoase.următoarele 5 cifre reprezintă furnizorul.Băuturile conţinând 10% sau mai mult în volum de alcool. aromatizate şi produse similare obţinute din fructe. Codul de bare Pe etichetă se găsește și codul de bare. licoroase.Fructele şi legumele proaspete (inclusiv tuberculii de cartof) neprocesate. denumirile "amidon".urmatoarele 5 cifre reprezintă producătorul. 12 .Produsele zaharoase alcătuite aproape în totalitate din zahăr aromatizat sau colorat.Sarea de bucătărie. nectaruri din fructe şi băuturi alcoolice în recipiente mai mari de 5 litri. .primele 2 cifre reprezintă țara de proveniență (exemplu: România 59). Această menţiune este necesară deoarece există persoane cu intoleranţă la gluten. . sucuri de fructe. sub cod sunt 13 cifre: . . respectiv "amidon modificat". spumante.Atunci când un ingredient conține gluten. patiserie şi cofetărie care se consumă în 24 ore. . altele decat strugurii. Există alimente care sunt scutite de indicarea unor informații aflate pe ambalaj:  Alimentele scutite de indicarea datei durabilităţii minimale: . destinate consumului colectiv. .Oţetul de fermentaţie. .Porţiile individuale de îngheţată nepreambalată.Zahărul şi mierea de albine. . . se completează prin indicarea originii acestuia. . . ..Pâinea. produsele de panificaţie.

Unii autori împart etichetele în: etichete de identificare. informaţiile de pe etichetă nu trebuie să fie acoperite sau separate prin alte indicaţii sau desene.Brânza. Sunt exceptate condimentele şi plantele aromatice. . Orange Crush a creat o etichetă folosind. Toate menţiunile etichetei trebuie să fie redactate în limba română. . simboluri noi şi culori mai vii. Cu timpul. fiind necesară înnoirea lor. . cu scopul de a obţine creşterea vânzărilor. etichete de prezentare şi etichete de promovare. De exemplu. Alimentele scutite de specificarea ingredientelor sunt următoarele: . a caror denumire face să apară aceasta caracteristică. Informaţia inscripţionată trebuie să fie de aşa natură menţionată încât să fie uşor de înţeles de către oricine. altele decât cea proaspătă sau topită. 13 . .Fructele şi legumele proaspete (inclusiv tuberculii de cartof) neprocesate.Alimentele a căror cantitate netă este mai mică de 5 grame sau 5 mililitri. în caz contrar.Alimentele vândute cu bucata la care numerotarea se poate face cu uşurinţă din exteriorul produsului. etichetele se demodează. .Alimentele care pot înregistra pierderi de volum sau de masă.Apele carbogazoase.Pentru următoarele alimente nu este obligatorie indicarea cantităţii nete: . Înscrisurile de pe etichetă nu trebuie să prezinte modificări (ştersături. enzime şi culturi de microorganisme necesare fabricării. lizibil şi inteligibil. . aşezate în mod. Este interzisă reetichetarea alimentelor.Alimentele care sunt vândute la număr sau sunt vândute în prezenţa cumpărătorului. pentru a sugera prospeţimea. laptele şi smântâna fermentată.Oţetul de fermentaţie care provine în mod exclusiv dintr-un singur produs de bază şi care nu a suferit adăugarea nici unui alt ingredient. sau de sare în cazul brânzeturilor. În plus. se indică numărul pe etichetă. eticheta băuturii răcoritoare Orange Crush a fost în întregime schimbată în momentul în care etichetele folosite de concurenţi începuseră să conţină imaginea unor fructe proaspete. înlocuiri sau adăugări) care pot induce în eroare consumatorul. în masura în care nu au suferit decât adăugări de produse lactate.Produsele constituite dintr-un singur ingredient. untul. dacă denumirea acestuia este identică cu cea a ingredientului şi permite identificarea clară a naturii ingredientului. etichete de clasificare. .

4 Tipuri de etichete Pe lângă etichetele clasice care conțin informațiile prezentate anterior. Atunci când produsul este destinat unui anumit segment de consumatori. unele firme au facut un pas înainte în sensul menţionării. atât pentru produsele destinate copiilor. pentru produsele dietetice. caută modalităţi cât mai expresive de declarare a valorii nutritive. nominalizat în normele de nutriție. consumatorul a descoperit un nou element. printr-o reprezentare grafică originală. Valorile cantităţilor în care se găsesc nutrienţii trebuie să se refere la cele prezente în aliment în momentul cumpărării. individualizată în ceea ce s-a numit eticheta nutriţională. cu condiţia furnizării unor suficiente informaţii privitoare la modul de preparare. inclusiv din ţara noastră. S-a pornit de la cele trei elemente energetice (proteine. conţinutul informaţional a fost în permanenţă îmbogăţit. În evoluţia etichetei nutriţionale. acest lucru fiind determinat de diverşi factori educaţionali. Ele se pot referi chiar şi la produsul gata de consum. uneori chiar în cadrul etichetei. 14 . În prezent. altor segmente de consumatori cu metabolism sensibil. mai există 2 tipuri de etichete: etichetele ecologice și cele nutriționale. Meritul de a realiza şi de a patenta o etichetă nutriţională (în 1972) revine unei mari societăţi de comerţ cu alimente dinOlanda (firma Albert Heijn) care. glucide. a reuşit să exprime şi să comunice consumatorilor gradul de satisfacere al necesarului zilnic în substanţe chimice cu valoare biologică. lipide) şi valoarea energetică conferită de acestea produsului etichetat. uşor de comparat. cât şi pentru alimentele de consum curent şi generalizat. informaţiile prevăzute fiind uşor de receptat.1. vitamine şi substanţe minerale pe zi sau pe meniu. sociali. În perioada anilor ’70. Mulţi dintre aceştia au reuşit să găsească compoziţii grafice sugestive ale etichetei. alteori constituind o etichetă separată de produs. alături de valoarea energetică şi principalii nutrienţi. a cantităţilor recomandate de proteine. eticheta nutriţională este acceptată ca o necesitate socială şi tinde să devină un instrument de marketing valoros aflat la îndemâna producătorilor şi comercianţilor de alimente. este posibil că valoarea nutritivă să se exprime prin intermediul gradului de satisfacere zilnică a necesarului fiziologic al grupei. Mai mult decât atât. firme din diverse ţări ale lumii. Dincolo de dispoziţiile legale obligatorii. vizibile. economici.

Analiza ciclului de viaţă a produselor are ca scop evidenţierea impactului produselor asupra mediului. denumit” Blue Angel“. 15 . a fost introdus în Germania. Acest sistem este patronat de Agenţia Federală a Mediului (German Federal Environment Agency . naţionale şi internaţionale pot contribui la creşterea convingerii în importanţa etichetei nutriţionale. a stării de sănătate a populaţiei. Franţa şi Marea Britanie. astfel încât să poată fi înscris în catalogul “ Blue Angel“ şi să poată obţine marca deprodus ecologic. implicit. care decide dacă un produs îndeplineşte criteriile de performanţă ecologică stabilite. ca răspuns la intensificarea preocupărilor ecologice ale consumatorilor. încă din anul 1978. Primul sistem de marcare ecologică. Tot mai multe persoane au devenit conştiente de importanţa actului alimentar.Etichetarea nutriţională oferă întreprinderilor o oportunitate mărită de a vinde şi de a garanta consumatorilor un comportament alimentar corect. trecând prin aprovizionarea cu materii prime şi energie şi. prin etapele producţiei. iar etichetarea nutriţională le poate oferi posibilitatea alegerii hranei şi asumarea propriilor decizii în acest sens. la ameliorarea alimentaţiei şi. Finlanda şi Islan da) sistem coordonat de un Consiliu (Nordic Council). denumit “Environmental Choise“ iar în anul 1989 a fost introdus în Japonia un sistem de marcare ecologică a produselor.FEA). În anul 1988 a fost introdus un sistem de marcare ecologică a produselor în Canada. în continuare. Etichetele ecologice reprezintă simboluri care se acordă acelor produse care au un impact scăzut asupra mediului înconjurător deoarece îndeplinesc o serie de criterii ecologice definite anterior prin analiza ciclului lor de viaţă. mass-media şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale. utilizării şi postutilizării. printre care Danemarca. Suedia. Datorită acestui aspect. coordonat de Oficiul Eco-Mark. Olanda. Sistemul german de mar care ecologică a fost preluat ulterior de o serie de ţări. Tot în anul 1989 a fost stabilit un sistem de marcare ecologică a produselor comun pentru ţările europene nordice (Norvegia. distribuţiei. în fiecare dintre etapele acestui ciclu şi anume din momentul concepţiei – proiectării. etapă în care trebuie asigurată reutilizarea sau reintegrarea lor în natură.

verificarea acestor alimente nu a fost făcută un organism abilitat şi independent. Fără hormoni de creştere Înşelăciunea: De obicei. această afirmaţie apare evidenţiată în reclamele la carnea de pui. 1.5 Minciuni despre infomațiile de pe etichete2 Având în vedere că situaţia economică pune presiune din ce în ce mai mare pe buzunarele noastre. totuşi. de curcan sau chiar de porc. Chiar dacă avem tendinţa să ne bucurăm atunci când găsim această etichetă pe produsele din carne de vită sau pe cele lactate. Pentru a achiziţiona produsul bun: varianta preferabilă este aceea de a cumpăra carne şi lactate organice. care stabileşte criteriile de evaluare.tipul III. bazate pe indici predeterminaţi. Chiar dacă unele ţări interzic utilizarea hormonilor în fermele de creştere a animalelor. . producătorii acestor produse din carne folosesc de regulă antibiotice. şi uneori o găsim şi pe etichetele produselor lactate.tipul II. acordate de către o terţă parte (organism guvernamental sau neguvernamental). hrană care de obicei vine din import.tipul I. care nu conţin nici antibiotice şi nici hormoni. totuşi nu ni se spune nimic despre hrana cu care sunt crescute aceste animale. acordate pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a producătorilor. 2 http://gandeste. şi produse ecologice de pui. .org/adevaruri/10-minciuni-privind-etichetarea-alimentelor/24288 16 . locali. Agenţiile de reglementare numesc acest aspect “creşterea eficienţei hranei”. în foarte multe cazuri. importatorilor. Cele mai înşelătoare aspecte de marketing de pe piaţă sunt următoarele: 1.Tipuri de etichete ecologice: . care grăbesc creşterea în acelaşi mod ca şi hormonii. distribuitorilor sau a altor părţi interesate. Sau. astfel că va trebui să credem pe cuvânt producătorul. aceea de a achiziţiona de la producătorii mici. care include informaţii cuantificabile despre produs. pe care îi poţi întreba cum şi-au crescut animalele. nimeni nu ar vrea să se simtă păcălit atunci când ajunge la casa de marcat dintr-un supermarket. În plus.

decât pentru produsele de carne. cu atât sunt mai mari şansele de a face o alegere proastă.2. Ca variantă alternativă. pe o pajişte verde. Agenţiile de reglementare au definit ca fiind “natural” orice produs “care nu conţine niciun ingredient artificial sau colorant adăugat şi este procesat minim (un proces care nu alterează fundamental produsul brut)”. precum siropul de porumb cu un conţinut ridicat de fructoză. Mai mult. Teoretic. cu condiţia ca producătorul de carne să furnizeze documentaţia necesară care să susţină ceea ce se spune pe eticheta produsului. “hrănite cu iarbă” este un termen reglementat de instituţii. neprocesată. toată lumea putea folosi termenul de “hrănite cu iarbă” pe produsele alimentare. definiţia lor nu face nicio referire la modul în care animalele au fost crescute sau dacă acestea au fost hrănite cu hormoni sau antibiotice. cereale şi nuci în stare brută. Pentru a achiziţiona produsul bun: Dacă pe produsele achiziţionate găsiţi cuvintele “hrănite cu iarbă” însoţite de o menţiune care spune că “au fost verificate de organismele de reglementare”. Totuşi. Hrănite cu iarbă Înşelăciunea: Atunci când văd această etichetă. În mod normal. produsele organice reprezintă cea mai bună protecţie. pur şi simplu se pot achiziţiona mai multe fructe. fiind stabilit că această menţiune este valabilă numai dacă animalul a mâncat doar iarbă şi nicio cantitate de porumb sau soia şi a avut acces continuu la păscut. Din păcate. Cu cât sunt mai multe ingrediente implicate. Însă. nu există nicio definiţie oficială pentru “natural”. pe tot parcursul vieţii. Natural Înşelăciunea: Impactul acestei etichete asupra cumpărătorilor este. atunci sunt mai multe şanse să nu cazi în plasă. 3. foarte bun. Pentru a achiziţiona produsul bun: Din nou. înainte ca această regulă să prindă contur. organismele de reglementare permit tuturor să folosească această terminologie. Pentru a folosi această menţiune nu este necesară niciun fel de inspecţie din partea autorităţilor. un produs poate fi cât de “natural” vrea producătorul şi poate conţine organisme modificate genetic şî îndulcitori artificiali. cumpărătorii îşi imaginează instantaneu văcuţe fericite. de regulă. Verificarea din partea agenţiilor de reglementare se 17 . fiind imediat convinşi că produsul respectiv este alegerea cea mai bună pentru o alimentaţie sănătoasă.

Pentru a achiziţiona produsul bun: Conform reglementărilor organice. Din acest motiv. O altă opţiune: cumpăraţi carne de la producători locali. dar sunt definite diferit de organismele de reglementare. alimentul care are doar 500 de calorii ar putea avea de fapt până la 600 de calorii.referă la vizite efective la crescătorii. Producătorii păcălesc uneori legea folosind fraze precum “crescut fără antibiotice” sau “nu au fost administrate antibiotice”. unii producători de carne folosesc aceste menţiuni în timp ce îşi tratează animalele cu anti-microbieni. Cei care realizează operaţiuni masive de hrănire a animalelor pot folosi în exces antibioticele pentru a îngrăşa puii şi porcii mai repede. care îţi pot detalia ceea ce mănâncă animalele lor zilnic şi care sunt deschişi. atunci te-ai îngrăşa cu 13 kilograme în fiecare an. astfel că achiziţionarea produselor lactate şi de carne organice este singura modalitate de a le evita pe cele dăunătoare. fabricanţii menţionează cantităţi complet eronate. 4. 5. Iar din perspectiva sănătăţii unui animal. chiar şi atunci când le propui să mergi să te convingi cu ochii tăi dacă ceea ce spune e adevărat. a conţinutului sării şi a gramelor de grăsime din produsele lor. dar crescătorii mici păstrează antibioticele pentru momentele rare în care animalele lor se îmbolnăvesc. 18 . Mai mult. Aşadar. şi mai înseamnă că altă persoană în afară de crescător a văzut că animalele mănâncă iarbă. Date nutriţionale Înşelăciunea: Organismele de reglementare permit producătorilor alimentari să folosească date medii pentru numărarea caloriilor. Dacă fiecare produs consumat ar avea 100 de calorii în plus. “fără antibiotice” este un termen fără sens şi este de fapt ilegal să fie utilizat pe ambalaje. “fără antibiotice” nu este întotdeauna un lucru bun. medicamente care funcţionează în mod identic ca şi antibioticele. Fără antibiotice Înşelăciunea: La fel ca în cazul expresiei “fără hormoni adăugaţi”. orice animal tratat cu antibiotice trebuie eliminat din producţia organică (poate fi în continuare vândut ca un produs crescut convenţional). aşa cum ar trebui utilizate. uneori cantităţile fiind greşite cu până la 20%.

Atunci când cumpăraţi produse ambalate. “multi-cerealele” ar trebui să fie şi mai bune. Glutenul se poate ascunde în spatele etichetelor vagi care spun “arome artificiale”. Organismele de reglementare nu a indicat niciodată în mod explicit faptul că orice produs etichetat cu “multi-cereale” trebuie să conţină versiunea integrală a tuturor cerealelor care sunt folosite. aşa că achiziţionaţi produse certificate dacă într-adevăr vreţi să evitaţi glutenul. specialiştii spun că nu toate alimentele sunt fără gluten provenit din secară sau orz.pentru a evita trans-grăsimile.Pentru a achiziţiona produsul bun: Produsele ambalate sunt de evitat. cum ar fi fructele sau legumele. Aceştia spun că “de fapt nu există fără gluten din cauza contaminării încrucişate”. cu excepţia cazului în care toate aceste multi-cereale sunt doar versiuni multiple ale cerealelor rafinate nesănătoase. nu pe cea nutriţională. 6. Iată spre ce ne îndreptăm atunci când căutăm în raft pâinea cu multi-cereale. Pentru a achiziţiona produsul bun: Momentan există două organizaţii care certifică alimentele “fără gluten din grâu. în ciuda faptului că grupurile de lobby îi împing să facă acest lucru de zeci de ani. iar această scăpare este foarte bine speculată de 19 . Agenţiile de reglementare nu au creat niciodată o definiţie clară a acestui aspect. achiziţionarea unor alimente bazându-vă doar pe o etichetă care spune “fără gluten” nu înseamnă neapărat că evitaţi astfel glutenul. secară şi orz”. Deşi. Fără gluten Înşelăciunea: Produsele fără gluten devin una din categoriile care ocupă cel mai repede rafturile magazinelor. ceea ce poate reprezenta o problemă. Însă.citiţi eticheta cu ingrediente. Şi evitaţi orice produs care are listat pe etichetă “uleiuri parţial hidrogenate”. unele produse ar putea fi fără gluten. atunci conţinutul de trans-grăsimi este de fapt zero. Dacă nu există uleiuri parţial hidrogenate. referindu-se la unităţile de procesare a alimentelor care fac şi produse pe bază de grâu şi produse pe care le numesc “fără gluten”. Alimentele fără etichete privind “datele nutriţionale”. prezintă şanse mult mai mari de a fi sănătoase. 7. Multi-cereale Înşelăciunea: Dacă o cereală este bună. spre disperarea persoanelor care suferă de boala celiacă sau de cei cu sensibilitate la gluten.

cresc riscul de dezvoltare a bolilor. Pentru a achiziţiona produsul bun: “Multi-cerealele” nu sunt întotdeauna rele. 8. precum Roundupşiatrazină. 9. 20 . Pentru a achiziţiona produsul bun: Singura modalitate de a ne proteja familia şi pe noi înşine de efectele nocive ale pesticidelor sintetice este să cumpărăm produse organice certificate care au fost crescute fără a utiliza aceste substanţe. articole utilizate în bucătărie şi conserve de ambalare (aproape toate conservele conţin o căptuşeală de plastic realizată din BPA). Pentru a achiziţiona produsul bun: Cumpăraţi produsele ambalate în sticlă sau carton aseptic şi folosiţi recipiente de sticlă.producătorii de pâine şi nu numai. inox. sperând să atragă cumpărătorii şi să-i convingă că ambalajul produselor nu conţine o substanţă chimică toxică (legată de probleme de reproducere. Fără BPA Înşelăciunea: “Fără BPA” apare pe un număr tot mai mare de recipiente alimentare din plastic. două dintre cele răspândite pesticide folosite în agricultură: interferează cu hormonii. şi de unele tipuri de cancer). ceramică atunci când gătiţi sau ambalaţi mâncarea. Unele dintre aceste alimente chiar conţin anumite certificări din partea unor terţe părţi independente care atestă faptul că produsele au fost testate şi sunt “fără reziduuri de pesticide”. însă nu vor să plătească pentru costurile suplimentare ale certificării organice. cum ar fi Parkinson şi cancer. şi provoacă apariţia defectelor la naştere. aceste produse certificate conţin acelaşi nivel de pesticide ca şi toate celelalte produse non-organice de pe piaţă. Trebuie să citiţi lista cu ingrediente şi să aveţi grijă ca după orice cereală listată să existe cuvântul “integral”. Un motiv principal pentru această tendinţă este numărul mare de dovezi referitoare la efectele nocive asupra corpului uman a pesticidelor. în ciuda recesiunii economice. în cereale sau alte produse coapte. de boli cardiace. În mod natural. Fără pesticide Înşelăciunea: Produsele organice cresc continuu în popularitate. producătorii alimentari mari vor o parte din profit. Aşa că aceştia încearcă să păcălească cumpărătorii cum că produsele “fără pesticide” sau “fără reziduuri de pesticide” sunt la fel de bune ca şi cele organice.Însă. Unele companii folosesc într-adevăr cereale integrale în pâinea cu multi-cereale.

este fragilă şi rezistă destul de greu la diferenţe mari de temperatură. Etichetele în acest caz sunt fie pe suport de hârtie. iar rezistenţa sticlei creşte constant. Ca rezultat al cercetărilor intense. butelia de sticlă de 1litru a scăzut în greutate de la 730g la 380g. se spală şi se sterilizează cu uşurinţă. Continuă să fie destul de grea.Materiale din care sunt confecționate etichetele Nu putem vorbi despre materialele din care se confecţionează eticheta fără a face mai întâi o scurtă trecere în revistă a materialelor folosite pentru ambalarea produselor alimentare. transparentă. fie sunt direct litografiate pe ambalajul metalic al conservelor. igienică. deoarece multe dintre acestea se constituie în însaşi eticheta propriu zisă.  Sticla – este inertă din punct de vedere chimic. Este uşor de prelucrat şi are o largă răspândire în domeniul produselor alimentare. inodoră. iar în cazul produselor vândute în sistemul de autoservire ambalajul constituie singura legătură între client şi produs fiind numit deseori “ vânzătorul mut al produselor. există perspective ca sticla să devină mai uşoară în următorii ani. acestea sunt:  Aluminiul–este uşor şi se pretează foarte bine la imprimare. 21 . Una dintre funcţiile îndeplinite de către ambalaj este şi aceea de promovare a produselor şi de informare. impermeabilă. lipite în jurul cutiilor. în mod cert cu 10 -20% şi poate chiar cu 30-50%. butelia de 33 dl de la 250g la 170 g. fiind de fapt o carte de prezentare a conţinutului lor. În ceea ce priveşte materialele de ambalat propriu-zise.Cap 2.

stabilitate la culoare. de mare eficacitate şi cu un consum specific tot mai mic de material de ambalaj pe unitatea de masă a produsului comercializat.ele tind să devină un înlocuitor al sticlei. 22 .  Materialele celulozice – hârtia şi cartonul se află pe primul loc în ierarhia materialelor de ambalare. deoarece pare exclus ca acesta să poata îndeplini toa te exigenţele de ordin tehnic. fructe uscate.materiale complexe pe bază de materiale plastice . Preocupări evidente sunt îndreptate către crearea materialelor complexe de ambalaj. foliile complexe se clasifică în: .  Materialele plastice –sunt uşoare şi impermeabile. materialele complexe pe baza de pelicule celulozice răspund unor cerinţe de calitate legate de transparenţă. caracterizat prin impermeabilitate la vapori de apă. peşte).  Filmul celulozic / polietilena. a pastelor făinoase. vapori corozivi şi încă nu s-au rezolvat problemele de sterilizare ale acestora. flexibilitate şi rigiditate. multiplicarea şi combinarea confecţiilor de ambalaje. impermeabilitate la grăsimi. rezistenţăla acţiunea produselor agresive.materiale complexe pe bază de carton şi hârtie . Utilizarea unui singur tip de material tinde să devină ceva excepţional. obţinându-se noi astfel de materiale. se utilizează la ambalarea produselor higroscopice. În funcţie de natura materialului suport. rezistenţă la temperaturi înalte. etichetă ce poate fi de hârtie sau dintr-o folie translucidă foarte fină. unele materiale plastice degajă. Apariţia lor a revoluţionat industria de ambalaje a produselor alimentare. Sunt destul de ieftine. posibilităţi de sudură la cald.Etichetarea în cazul ambalajelor de sticlă se poate face prin simpla lipire a etichetei de sticlă. sudabilitate ș. la ardere.materiale complexe pe bază de aluminiu Cerinţele de calitate pentru foliile complexe sunt: impermeabilitate faţă de vaporii de apă şi fată de gaze. proces care continuă şi în prezent. rezistentă mecanică. prezintă transparenţă. în sensul că înregistrează cel mai mare consum anual. De pildă. etanşeitate.a. comercial şi mai ales psihologic. protecţie împotriva luminii. pentru ambalarea sub vid sau în atmosferă modificată (la cafea.carton plat şi carton ondulat. Ca dezavantaje. inscripţionată iar câteodată inscripţia marcii se face chiar în pereţii sticlei (în fotografiile de mai sus se poate aprecia că inscipţia este încrustată sub gâtul sticlei). care se cer unui ambalaj corespunzător.Ambalajele din materiale celulozice pot fi de 3 tipuri: hârtie pentru ambalaje.

a mezelurilor. a produselor lichide sau solide sensibile la oxidare. rezistenţă la frecare. Complexul carton / polietilenă este folosit pe scara largă la ambalarea produselor alimentare. impermeabilitate fată de grăsimi şi capacitate de termosudare. 23 . Combithen HPA (poliamida/polipropilena). iar cele de tip poliester / polietilenă pentru ambalarea produselor sub vid. Procedeele moderne de sterilizare la temperatura înaltă şi timp redus au condus la necesitatea realizării unor materiale complexe. Acestea conţin polipropilena şi poliamidă sau poliester cu sau fără inserţie de folie de aluminiu. Materialele complexe pe bază de carton.  Materialele complexe pe bază de materiale plastice de tip polietilenă / poliamidă se utilizează la ambalarea produselor lichide. paralelipipedice destinate lichidelor alimentare sterilizate UHT (sistemul de ambalare de tip TetraPak). rezistente la temperatură înaltă (135ºC). ca de exemplu Aluthen HP (poliester/aluminiu/ polipropilena). a celor congelate. au ca parametri calitativi impermeabilitatea faţă de vaporii de apă. iar cartonul casurat cu polietilenă asociat cu folie de aluminiu este materia primă ce serveşte la confecţionarea formelor tetraedrice. ce se caracterizează prin existenţa în principal a cartonului acoperit cu ceruri sau cu materiale plastice.

creme. În domeniul produselor zaharoase. a napolitanelor. substanţe volatile. permeabilitate la vapori de apă. a ciocolatei. produselor de caramelaj. care satisface exigentele consumatorilor. budinci). S-au creat noi materiale celulozice care răspund celor mai severe cerinţe ale ecologiştilor. cu proprietăţi de înaltă barieră faţă de apă şi grăsimi. capabile să suporte procesul de sterilizare. 24 . (folie de aluminiu+ hârtie+adeziv pentru etanşarea la rece) etc. Plecând exclusiv de la plante cu creştere anuală s-a creat hârtia de ambalaj ECO . firma Nicholaus Rosenberg a realizat materiale moderne pentru ambalarea produselor de cofetărie (Extruphan: peliculă de celuloză + pelicula etanşă PE). prezentand o totală compatibilitate cu produsul ce se ambalează şi în acelaşi timp este biodegradabilă. care se poate reduce prin asociere cu filme de aluminiu. ca şi cele „barieră” (faţă de vaporii de apă.a. radiaţii ultraviolete. Un asemenea material este Scotchban-. grăsimi). Materialele complexe. biscuiţi) sau pe ambele feţe (material recomandat pentru produse alimentare cu concentraţie ridicată de uleiuri. microorganisme) prezintă dezavantaje în ceea ce priveşte reciclarea. Substratul de material plastic este reciclabil complet şi chiar prin incinerare nu poluează mediul. care a conceput ambalaje pentru produse alimentare fluide şi lichide (vin. batoanelor de ciocolată. iar consumatorii zilelor noastre sunt foarte sensibili faţă de mediu. siguranţa. care nu modifică reciclabilitatea hârtiei şi cartonului şi nici biodegradabilitatea. îngheţatei s. comoditatea şi costul. ci şi in funcţie de efectul lor asupra mediului.Cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească aceste complexe sunt: termosudabilitate. gaze. s-a pus la punct tehnologia depunerii sticlei pe materiale plastice. tot mai mulţi producători de ambalaje au ajuns la concluzia că acestea trebuie asociate. De aceea.ECO. obţinându-se ambalaje complexe. îngheţatei (adeziv Quickseal pentru etanşarea la rece + hârtie). exemplele de mai sus demonstrează că materialele pentru ambalaje sunt alese nu numai în funcţie de gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor privind calitatea. Impregnarea cu Scothban se realizează pe o singură faţă a materialulu i suport (pentru îngheţată. Numele comercial al materialului este „ceramis” şi are multe aplicaţii în domeniul alimentar (îndeosebi pentru produse zaharoase). după 1990. obţinându-se materiale cu proprietăţi barieră pentru gaze. Pornind de la constatarea că un singur material de ambalaj nu poate răspunde tuturor cerinţelor unui produs sau altul. pe piaţa ambalajelor s -au afirmat o serie de materiale substitutive. Fără îndoială. barieră faţă de oxigen (în scopul asigurării unei durate mai mari de conservare).ul. arome. În SUA. Este cazul companiei suedeze Tetra-Pak. bere precum şi frişcă. umiditate.

şi a cărei reguli au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004.etichetă invizibilă – eticheta se include intr-un ambalaj cu pereţii foarte subţiri peste o peliculă transparentă (PET. o etichetă transparentă ce permite să se vadă inscripţiile din spatele ei. Este o normă care se întânleşte în multe ţări. .Alt suport al etichetării îl poate constitui însuşi produsul. Sunt utile deoarece semnalează când se întrerupe lanţul de frig în drumul pe care îl parcurg produsele de la producător până la consumatorul final. Această etichetă este obligatorie pentru toate ouăle din categoria A de calitate. PE) iar mesajul pare serigrafiat pe ambalaj. Mai sunt numite şi etichete tactile .etichete inteligente – se mai numeşte şi RFID (Informaţii pe Radiofrecvenţă) şi constă într-un microcip cu antenă a cărui informaţie se poate citi cu ajutorul undelor radio.PP. Se folosesc pentru hainele de siguranţă sau penru anunţurile puse pe şosele .aşa cum este cazul ouălor.etichete în limbajul braille –sunt imprimate cu texte în limbajul braille şi sunt necesare pentru identificarea produselor toxice.etichete reflectorizante – se fabrică dintr-un material compus din microsfere ce reflectă lumina ce bate direct pe ele.hologramele – la ora actuală hologramele au devenit destul de comune . Rolul lor este de a evita 25 . Astfel au apărut noi tipuri de etichete cum ar fi: .etichete translucide – se aplică pe un ambalaj transparent. Evoluţia în design-ului etichetelor a dus la soluţii inovatoare.etichete aromate –sunt etichete cu diferite arome .etichete termosensibile – este compusă dintr-un gel şi microorganisme alimentare şi se colorează şi devine opacă atunci când produsul nu se mai poate consuma. prin conţinutul sticlei iar în partea din faţă apar mesajele clasice . .împiedicând astfel citirea codului de bare.

care poate fi înlocuit şi cu iconiţe standardizate care să indice prezenta alergenilor în produsele respective. Legislația în vigoare 3. astfel încât etichetele acestor produse să ofere consumatorilor informaţiile necesare esenţiale. Marile lanţuri de magazine şi-au propus însă să le folosească peste câţiva ani. Consumatorii din ziua de azi sunt bombardaţi cu informaţii privind produsele alimentare pe care le cumpără. Datorită dezvoltării economice şi a interesului pentru consumator. Scopul proiectului este de a moderniza şi a aduce îmbunătăţiri normelor UE privind etichetarea produselor alimentare. haine si alte articole scumpe. modul în care aceste informaţii sunt prezentate devine din ce în ce mai variat şi mai complex. care sunt copleşiţi de cantitatea de informaţii prezentate şi nu le pot identifica pe cele esenţiale. Etichetarea corectă a fost un adevarat câmp de bătălie între apărătorii consumatorilor şi marile corporaţii. cu scopul de a facilita o alegere a produselor bazată pe informare. pentru a permite realizarea cumpărăturilor într-un mod sigur. Studiile efectuate arată că etichetele moderne ale produselor alimentare produc confuzie în cazul multor consumatori. în timp ce calitatea etichetelor produselor alimentare variază considerabil de la un produs la altul şi de la un stat membru la altul.1 Legislația în România privind etichetarea alimentelor Comisia Europeană a adoptat pe 30. În plus. precum şi a relevanţei acestora pentru necesităţile consumatorilor din Uniunea Europeană. 26 .furturile. cum ar fi alergiile. Cap 3.2008 o propunere privind sporirea clarităţii etichetelor produselor alimentare. încă de la sfârşitul secolului XXI. pentru toate produsele pe care le au la vânzare. 3. iar la ora actuală se foloseşte pentru cărţi. mulţi fiind de părere că orice consumator trebuie să ştie bine la ce risc se expune consumând astfel de alimente.01. sub o formă lizibilă şi uşor de înţeles. Apariţia organismelor modificate genetic a adus discuţii aprinse.2 Legislația în Uniunea Europeană privind etichetarea ecologică În Uniunea Europeană etichetarea este obligatorie a produselor de consum. a aparut Tabelul cu Informaţii Nutriţionale. astfel încât să se evite problemele de sanătate.

ambalaj. concepută să încurajeze operatorii economici să comercializeze bunuri/servicii cu un impact redus asupra mediului și consumatorii europeni .1 Eticheta ecologică Etichetarea ecologica este o schemă facultativă. acestea având un impact mult mai redus asupra mediului datorită criteriilor ecologice pe care le îndeplinesc de -a lungul ciclului lor de viaţă. Dacă produsul îndeplinește cerințele. nu doar de fabricant. într-o broșură sau în alt 27 .inclusiv cumpăratorii publici și privați .scurt istoric Eticheta ecologică europeană reprezintă un simbol grafic însoțit de un scurt text descriptiv.De asemenea. 4. Pentru fiecare grup de produse pentru care se acordă etichetă există o legislație specifică. Hotărârea guvernamentală cu privire la marcarea ecologică este aplicabilă la data aderării României la Uniunea Europeană privind sistenul revizuit de acordare a etichetei ecologice. una dintre măsurile pe care țara noastră a trebuit să le adopte se referă la stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice. aceasta stabilind criteriile de acordare astfel consumatorii vor fi siguri că un produs care are această etichetă răspunde criteriilor ecologice și de performanță definite conform legislației în vigoare și este în permanență controlat. atunci i se acordă etichetă ecologică europeană. Cap 4. dar și de autoritatea competentă. Astfel. Etichetarea ecologică operează pe baza unor criterii.3 Legislația România în privind etichetarea ecologică Aderarea României la Uniunea Europeana impune o serie de standarde privind protecția mediului. în Uniunea Europeană sunt multe produse alimentare ecologice. 3.să le identifice ușor. În România există un cadru legislativ specific privind stabilirea unei proceduri de acordare a etichetei ecologice și a condițiilor de utilizare a acestora.2 Eticheta ecologică în Europa . aplicat pe produs. Studiu de caz – Etichetarea ecologică 4. pe grupe de produse/servicii (criterii ecologice și criterii de performanță). Operatorul economic care dorește să obțină etichetă ecologică europeană pentru unul sau mai multe din produsele sale trebuie să solicite acest lucru autorității competente.

 să furnizeze consumatorilor cele mai bune informații asupra impactului asupra mediului al produselor/serviciilor. care nu afectează mediul. importatorii. Eticheta ecologică europeană (Floarea Europeana). În acelaşi an a fost creată în Japonia eticheta ecologică ECOMARK. de consum și utilizare. de distribuție.document informativ care însoțește produsul și care oferă informații despre cel puțin unul și cel mult trei tipuri de impact asupra mediului. creată de Comisia Europeană în 1992. În Norvegia. Zece ani mai târziu. Simbolul etichetei ecologice europene este o floare cu petale sub forma de steluțe. Eticheta ecologică europeană are urmatoarele obiective:  încurajarea industriei de a proiecta și a realiza produse care să aibă un impact minim asupra mediului în timpul fazelor de producție.  În 1991 este lansată în Franţa eticheta NF-Environnement . 28 . eticheta ecologică europeana a devenit un simbol de dimensiune europeană pentru produse/servicii. Eticheta ecologică are un nordic logo comun. În ultimii 10 ani. Suedia şi Finlanda. marca AFNOR. chiar și în timpul eliminării. după folosire. o variantă a lebedei care simbolizează Consiliul Nordic. este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele/serviciile verzi. Istoricul etichetei ecologice     o primă etichetă ecologică a fost creată în 1978 în Germania şi anume Blaue Engel. Producătorii. prestatorii de servicii și comercianții sunt cei care trebuie să ofere produse/servicii cu impact minim asupra mediului și au rolul de a informa clienții asupra importanței alegerii acestora. Ameliorarea calității mediului depinde de comportamentul responsabil al consumatorilor. activitatea de etichetare ecologică este deja organizată. Eticheta ecologică europeană identifică performanța de mediu generală a produselor/serviciilor bazată pe analiza ciclului de viață. în 1988 este lansată în Canada eticheta ecologică Environmental Choice.

toxice pentru reproducere sau mutagene. consumatorii vor deveni din ce în ce mai conștienți de riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea lor utilizarea de substanțe periculoase prezente în produsele de consum curent. stimulează consumatorii şi producătorii. toxice. dăunătoare mediului. Producătorul are posibilitatea de a viza piețe care în alte condiții sunt inaccesibile și își creează și o imagine bună atât î n rândul angajaților. o serie de avantaje. d) ţinteşte către o societate durabilă.3 Scopul ecoetichetării Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului. grupurile de produse etichetate ecologic și care garantează absența substanțelor chimice toxice vor avea un mare succes. recompensează serviciile de cazare şi turiştii care respectă mediul (atunci când este folosită pentru servicii de cazareturistică). dar și calitatea produselor.4 Avantajele folosirii ecoetichetării Ecoetichetarea aduce o serie de avantaje pentru producător. lipsa/reducerea riscului apariției unor reacții alergice la folosirea produsului și folosirea de materiale reciclabile pentru realizarea lui. b) produselor alimentare. 4. cancerigene. băuturilor. În plus. În țările europene.4. c) aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizată de către personal medical calificat. precum şi bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna consumatorului în condiţii normale de utilizare. Produsele care poartă etichetă ecologică prezintă. 29 . în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre acestea se numără consumul redus de energie. comparativ cu cele tradiționale.    promovează produsele cu impact minim asupra mediului şi sănătăţii umane pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă. În plus. Schema este deschisă tuturor produselor / serviciilor cu excepţia: a) substanţelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice. cu eticheta ecologică. cât si al comunității locale și naționale. produselor farmaceutice. Astfel. Această tendință se observă în prezent în Italia la detergenții cu etichetă ecologică comunitara și ăn Franța pentru vopselele etichetate. criteriile esențiale de acordare a etichetei ecologice se referă la reducerea potențialului agenților de răcire și de expandare de distrugere a stratului de ozon. etichetarea ecologica fiind o acţiune voluntară. firmele își pot spori imaginea de marcă.

îmbunătăţeşte imaginea producătorului şi a hotelierilor (hotelierii beneficiază de publicitate gratuită dacă au aplicată etichetaecologic pe serviciile lor hoteliere).  Intareste imaginea firmei Eticheta ecologică europeană contribuie la consolidarea poziției firmei în fața clienților. în ceea ce privește angajamentul luat în lupta pentru protecția mediului. 30 . are un caracter voluntar . are un caracter dinamic şi evolutiv.criteriile de ecoetichetare garantează o selectivitate a produselor. Avantajele etichetei ecologice europene pentru operatorii economici  Sporește încrederea clienților Dacă obiectivul operatorului economic este acela de a crește fidelitatea clienților și încrederea pentru produsele sale. oferindu-le o informare mult mai fiabilă asupra produselor. are un caracter selectiv .Ecoetichetarea       are o dimensiune europeană . fondată pe baze științifice. capabil să îmbunătățească imaginea de marcă. aceasta fiind cel mai bun mijloc de a răspunde întrebărilor din ce în ce mai multe ale consumatorilor. atribuit pe o perioadă determinată.oferă produselor un avantaj competitiv pe piaţă şi permite dezvoltarea pieţei de desfacere a acestor produse la nivel european. eticheta ecologică europeană este un real suport.  Îmbunătățește imaginea de marcă Eticheta ecologică reprezintă un "alt semn de calitate" pentru produse.nu pune bariere în calea comerţului. reduce costurile (consumul de energie şi apă).

pe parcursul întregului lor ciclu de viață. galben și albastru.Produsele care pot primi ecoeticheta 4. colorate alternativ în roșu. sub formă de cercuri. și frunze colorate în verde. fondul trebuie să aibe obligatoriul culoarea albă.5. Acesta este o floare pe fond alb cu 6 petale. Schema etichetei ecologice din România cuprinde două rubrici:  Ribrica 1: cuprinde simbolul etichetei ecologice. 31 .  rubrica 2: cuprinde textul descriptiv .5 Comparerea etichetei eco din România cu cea din Germania 4. în centru fiind scrise inițialele „RO”.1 Etichetarea ecologică în România Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului.care va fi scris integral cu negru cu font Times New Roman 12. în comparație cu alte produse aparținând aceluiași grup de produse.

ei pot crește considerabil potențialul pieței competitive pentru produsele și serviciile lor. generate de un soft.Eticheta ecologică este realizată de către Imprimeria Națională și prezintă următoarele elemente de securizare:   este autocolantă. Sistemul de etichetare ecologică include 80 de categorii de produse. lacuri și vopsele.5. generate după modele matematice calculate după formule speciale. Juriul de atribuire a etichetei ecologice și Institutul de Asigurare a Calității și Etichetare ecologică. dar și pe produse care consumă benzină sau gaz. conține modele grafice constituite din curbe aparent întâmplătoare. De exemplu. Îngerul Albastru oferă industriei. 32 . Produsul etichetat ecologic este reevaluat la fiecare 2-3 ani. Îngerul Albastru apare mai des pe produsele de hârtie. Îngerul Albastru poate fi folosit ca instrument de marketing modern în comunicare și astfel dă produsului un avantaj competitiv.   cerneală specială de mare securitate. Îngerul Albastru furnizează în mare măsură ceea ce consumatorii doresc. Utilizând eticheta ecologică. ajută consumatorii să economisească bani pentru ca să cumpere bunuri de calitate excepțională și cu durată lungă de viață. Povestea de success a Îngerului Albastru continuă de aproape 25 de ani. autodistrugere la rupere. de peste 4000 de produse. 4. Beneficiile Îngerului Albastru pentru consumatori sunt evidente: ele acordă îndrumare practică pentru a-i ajuta considerabil în selectarea și decizia a ceea ce să cumpere.2 Etichetarea ecologică în Germania Îngerul Albastru a fost lansat în Germania prin Agenția Federală de Mediu. comerțului și firmelor de meșteșuguri posibilitatea să–și documenteze competența de mediu întrun mod simplu și ieftin pentru toți.

Se doreşte ca alimentele şi ingredientele să fie permanent monitorizate. aproape dublarea.Asemănări și deosebiri privind etichetea eco din România și cea din Germania Asemănări Termenul de acordare a etichetei eco Sistemul de taxare Produsele etichetate eco Deosebiri Imaginea Anul apariției etichetelor ecologice Categorii de produse etichetate Uniunea Europeană intenţionează ca pe viitor să lipească etichete ecologice şi pe produsele alimentare. Ideea aparţine ministrului Mediului din Marea Britanie. APC România va continua să informeze consumatorii şi producătorii de alimente asupra acestei probleme şi să coopereze cu OPC Bucureşti până la soluţionarea problemei. Astfel. mai ales. Cele care le oferă toate informţtiile asupra produsului. David Byrne. şi să se ştie cu precizie riscul asupra sănătăţii consumatorilor. Fiind informat se poate face o alegere corectă. Sunt interesaţi de asemeni dacă produsul este natural sau nu. Se vrea a se ştii totul despre tot. de la plug până la furculiţă. Mărfurile din România vor circula liber până în colţul opus al Uniunii. sub aspect numeric. pot fi eliminate de pe piaţă aceste produse. iar cele din Finlanda până în Malta. dorim să recomandăm consumatorilor să cumpere numai acele produse alimentare care corespund cu exigenţele. Primirea ţărilor candidate ca membre cu drepturi depline în UE. înseamnă. David Miliband. Concluzii Pentru final. comisarul 33 . dacă s-au administrat hormoni de creştere sau antibiotice. Rugăm consumatorii să nu mai cumpere produsele care nu satisfac prevederile legale ale etichetării alimentelor. Prin noua strategie. am constatat că bucureştenii doresc să cunoască mai multe detalii despre alimente pentru a şti sa își administreze mai bine banii. adică Irlanda. dacă este sau nu un produs modificat genetic. în orice moment. printre care şi România. nevoile şi interesele lor. a Uniunii. pe întregul drum pe care îl parcurg. că în urma unui sondaj de opinie realizat recent. Una dintre consecinţe va fi şi creşterea substanţială a comerţului. UE vrea să ţină sub microscop toate alimentele din spaţiul Uniunii. Astfel. practic. Etichetele vor conţine gradul de poluare pe care l-a provocat mediului precum şi modul de realizare a respectivului produs. de la fermă până la farfurie. consumatorii vor putea şti dacă prin achiziţionarea unui produs încurajează poluarea planetei sau nu.

rasfoiesc.ro/eticheta-alimentelor-etichetarea-corecta-a-alimentelor-edulcoranti/ http://gandeste.com/doc/17134108/ETICHETA-ECOLOGICA www.ro www.ecomagazin. Bibliografie            http://www.htm http://agroromania.org/adevaruri/10-minciuni-privind-etichetarea-alimentelor/24288 http://www.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0012_ro .manager. Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România consideră că şi noi.com/sanatate/alimentatie/ETICHETAREA-PRODUSELOR ALIMENT79.php 34 .ro/etichete-ecologice-recunoscute-in-spatiul-comunitar/ http://europa.european pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor. trebuie să beneficiem de aceeaşi sigurantă şi calitate a alimentelor.php http://www.php http://www.scribd.click.protectia-consumatorilor. a afirmat că Uniunea Europeană vrea ca cetăţenii săi să se bucure de cele mai sigure alimente.eticheta-ecologica.html http://www.anpc.ro/articole/agricultura-ecologica/romania-are-doar-cinci-licentepentru-etichetare-ecologica--316.ro/legislatie. românii.ro/actualitate/utile/invatam-citesti-corect-etichetele http://prodieta.ro/despre. precum consumatorii-colegi ai noştri din ţările UE. Şi alimentele din ţara noastră trebuie să fie sigure.

Anexe Tipuri de ecoetichete existente în lume: INDIA -Ecomark COREEA Greener DE SUD –Cleaner and ZIMBABWE-Enviroment 2000 AUSTRALIA-Environmental Choice CANADA-Environmental Choice 35 .

Green Label 36 .NOUA Choice ZEELANDA- Environmental CANADA-Global Ecolabelling Network FILIPINE-Green Choice HONG KONG-Green Label ISRAEL.

SINGAPORE.Green Label THAILANDA.Green Seal BRAZILIA-Qualidade Ambiental 37 .Green Msrk SUA.Green Label TAIWAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->