Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea disciplinei Domeniul de studiu Specializarea Codul disciplinei Titularul disciplinei Colaboratori Departamentul Facultatea

Sem Tipul disciplinei Disc.fundamentala, Disc. ing.din dom., Disc. de spec., Disc. optionala, Disc. facultativa

Studiul formei Arhitectura Arhitectura 12011105 dr. arh. Dana Sorina Opincariu drd. a. pl. Leonard Vartic Urbanism Arhitectura si Urbanism
Curs [ore/ Sapt.] Aplicatii [ore/sapt.] Curs [ore/ sem] Aplicatii [ore/sem] Forma de verificare

Studiul Individual [ore/ Practica

S
III de specialitate -

L
2

P
-

S
-

L
28

P
-

[ore/ sem ] 7

37

Puncte credit

TOTAL

colocviu

Cerinte prealabile Cunostinte elementare despre tehnici specifice artelor vizuale si reprezentare prin desen in arhitectura A. Continutul Cursului ( Titlul cursurilor) B. Continutul Aplicatiilor ( Lista lucrarilor de laborator, teme de seminar, continutul proiectului de an) 1 Macheta unui volum arhitectural al carui concept porneste de la studiul caracteristicilor unui obiect (obiectarhitectura). 2 Design de obiect realizat al carui concept este inspirat din caracteristicile unei arhitecturi cunoscute (arhitectura- obiect) C. Tematica studiului individual (Tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteza, proiecte, aplicatii, etc) - Schite de concept: documentare asupra spatiului unei arhitecturi contemporane si a unui obiect de design, alegerea materialelor de lucru - Machete de lucru - Macheta la scara 1/1 a obiectelor imaginate, organizate intr-un spatiu interior real. Experimentul se va desfasura in echipe de cate trei studenti, studiul in cadrul orelor destinate disciplinei se va face prin schite de idei, crochiuri, selectie material documentar, machete de lucru, discutii in cadrul echipei, cu indrumatorii Studiu Total ore Structura Rezolvari Timp alocat materiale Pregatire aplicatii pregatire pregtirii Studiu teme examinarilor tutoriale individ. individuale materiale curs Nr. ore 7 7 Bibliografie 1.The Enclyopedia of drawing Techniques/Hazel Harrison/Search Press/London 2004 2.Reality Concept Drawing/M.Dobo,C.Molnar/Muszaki Konyvkiado/Budapesta 1999 3. Drawing& Painting/S.Uttridge/Amber Books 2007 4. Art& Illusion/E.H.Gombrich/Phaidon/London 1994 5.Yvonne Hasan/Paul Klee si pictura moderna/Meridiane-1999 6.Ccolin Rowe,Robert Slutzky/Transparence Reelle et Virtuelle 5.www.MilkDesign; wwwDroogDesign 6.periodice de arhitectura si design: Domus Italia

Competente dobndite: Cunostinte teoretice Programa analitica Cunostinte elementare despre tehnici specifice artelor vizuale si reprezentare prin desen in arhitectura Analiza unor creatii artistice din istoria arhitecturii contemporane

Abilitati dobndite: Creativitate in compunerea formelor prin structura si structurare compozitionala,tehnici de reprezentare specifica arhitecturii. Constientizarea structuralitatii formelor spatiale si intelegerea rolului structurii in generarea de forme arhitecturale prin exprimarea grafica specifica arhitecturii:macheta si desen

Modul de examinare si atribuire a notei Modul de examinare Notare a machetei finale expuse + mapa de lucrari Notarea lucrarilor realizate in fiecare etapa de concepere a lucrarii finale + Componentele notei nota lucrarii finale Formula de calcul a notei N= 30% mapa de desene+ 70% macheta finala