Sunteți pe pagina 1din 1

VNM3

peste 1.000.000 Ioc.


5(1).000 1.000.000 Ioc.
100.000 - 500.000 Ioc.
50.000 -100.000 Ioc.

sub 50.000 Ioc.


drumuri principale
200 500 1 000 m
CLiMA

LocalitA\1
Vietnllmeza in SCJ1J;C tnfdiponalc:
pamaloni $; pa/lirie conica.

,.
MARfA
CHINA
".
CHINEI DE SUD
Golful
Tonbn
-
THAILANOA
Golful
ThBilande/
VIETNAM
HARTA FIZICA
ASIA oesuo
DE SUD-EST
-
Vietnamul oeupa 0 ingusta de teren pe {annul estie al
Peninsulei Indochina, caracterizala printr-o diversitate
deosebita a peisajelor naturale. De aceea, lara ..$arpelui eel
Lung" este una dintre eele rnai atraetive lari din regiune
pentru
ClimA musonici, tropical! in nord
subecuatoriali in sud.
Temperalurile medii in Hanoi
variazl intre +13 Si +20"C in
ianuarie. Si inm: +26 Si +32C in
august.