Sunteți pe pagina 1din 1

Tara in dramatica schimbare

,
Razboiul vietnamez a fost eauza distrugerii tfuii, contribuind ootodata la
mareantelor diferente sociale. In eiuda poverilor trecutului,
astazi, Vietnamul are OOate motivele sa priveasea spre viioor eu optimism.
CE TREBUIE sA $TITI
1. Fluviul Mekong din Tibetului de Esl. Arc 4.180 kilometri
lungime: travcrseazii 0 mare parte a Tibetului, sepal! apoi Laos de
Thailanda, fenilizcazi Oimpia Cambodgici se in mare prinlr-o
deltA lalA, la sud de Ho Chi Minh.
2. Tet este numele eelei mai $i mai popularc sarMtori vietnamcze.
3. Golful Tonkin din nordul Vielnamului este eonsiderat a opta minure a
lumiL AeeSla este situat la 160 kilomctri est de Hanoi. Din apele de
smarald se ridica peste 3.000 de insule insuliJe.
4. Situarea geograficA a Vietnamului $i istoria sa au tacUI ca arta acestei t!ri sa
fie rrobi$nuit de di ..'ersA, dezvoltandu-se mult! vreme sub influenl3
culturiJor chira=ze, indiere, indoreziene $i curopere.
T
imp de treizeci de ani,
europenii au considcrat
Vietnamul ea pe simbolul
r.izboiului al suferintei. intre anii
1945 1975, $i natio-
nali$tii vietnamezi au lupt3t mai
intiii cu puterea coloniala a Frantei,
$i apoi Cll SUA.
(staria r.izboaielor din aceasta 13ra
nu acopera numai seco1ul XX. Deja
in secolul III LCh. regatul cvasile-
gendar Van Lang a fost infr5nt de
Thuc Phan. Apoi. in sccolele III-II
LCh. a incepul invazia chireza.
Vietnamul a IUpt3t mult limp
impotriva invadatorilor. Tara S-3
eliberat de sub QCupalia chireza de
abia in unna revoltclor din anii
1418-1427. De$i razboaielc ante-
rioare fusesera purtate intotdeauna
pentru 3pararea independentei $i a
unitlitii tani, Vietnamul s-a rupt in
doua la eumpana dinlre seeolele
XVI XVII. Dinastia Trinh a pre-
luat controlul in nord, iar dinastia
guyen in sud. Reunificarea a avut
loe in 1778, iar 0 suta de ani mai
taniu tara a fost colonizata de
Franla. in 1945, opozilia fatii de
ocupant s-a rransfonnat in Primul
Riizboi Vietnamez, incheiat la 7
mai 1954 cu infrfmgcrca annatci
francczc langa Dien Bien Phu.
in apeJc din
apropicrea {iimlUJui
\7etnamez pol Ii
fumJmle b.in:ilc
trad;,ionaJe Cll
fWJdul pIal numilC
,.samp:lII, pnxum
aici, in GoJfuJ
Tonkin,
LupIa impotriva puterii coloniale
s-a sub eonduccrca lui
Ho Chi Minh, fondatorul Partidului
Comunist Viclnamez. Acesta a
proclamat in nord infiintarca unui
stat ale ciirui tcluri (riispandirea
comunismului in intrcaga tara) se
deosebcau fundamental de cele ale
Vietnamului de Sud, orientat spre
Occident. A doua parte a r<izboiului
a inceput in 1954, Statele Unite
lu;ind locul Frantci, cu intentia de a
preveni raspandirea "valului
SUA a bombardat masiv Vietnamul
de Nord. Lipsa rezultatelor $i
protestele cresdinde impotriva
r<izboiului au condus la rctragerea
annatelor americare in 1973. in
1975, annata Vietnamului de Nord
ECONOMIA
Agriculturn: culturi de orez. ceaL
ananas. carea tulun, Pcs.cuil.
lndu,>lria; metalurgid1. te"tila.
Bogalii naturale: zadminte d...
metal. caroune. petrOl gale
naturale.
a ocupat Vietnamul de Sud. iar in
1976 a fost proclamara unificarea
tarii sub denumirea de Republica
Socialista Vietnam. Pana la
sffiT$ilul ani lor '80, statui a fost izo-
lat aproape tOlal de restullumii. La
inceputul ani lor '90, a avul loe 0
imbunatatire a relatiilor cu China $i
cu SUA, care a ridicat embargoul
comercial asupra Victnamului in
1994.
CE MERITA VAzUT
Gollul Tonklll. Hue
imperiaI3). arhilcctura
din pcrioada wlonia1:l in Hanlli.
numcrooselc temple dm
110 Chi 'hnb, l:at1icrul Sholon
dill l:apllala lIocuil in majontatc
de chirezi).