Sunteți pe pagina 1din 243

SERIA: MANAGEMENTUL MEDIULUI

Maria Gavrilescu

ESTIMAREA I MANAGEMENTUL RISCULUI


Ediia a III-a

Editura ECOZONE
IAI - 2008

Editura ECOZONE

B-dul Mangeron 71, 700050 Iai, Romania Tel: 0232-271759

E-mail: mmac@ch.tuiasi.ro ESTIMAREA I MANAGEMENTUL RISCULUI Ediia a III-a

RISK ASSESSMENT AND MANGEMENT Third Edition

Refereni tiinifici: Prof.dr.ing. Matei Macoveanu, Universitatea Tehnic Gh.Asachi Iai Prof.dr.ing. Mihai Nicu, Universitatea Tehnic Gh.Asachi Iai

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei GAVRILESCU MARIA Estimarea i managementul riscului / Maria Gavrilescu. - Ed. a 3-a, rev. Iai : Ecozone, 2008 Bibliogr. ISBN 978-973-7645-55-5 65.012.4:330.131.7 65.012.4:504

Tehnoredactare computerizat: Maria Gavrilescu Coperta: Marius Gavrilescu Tiprit la ROTAPRINT, Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai

II

CUPRINS
INTRODUCERE Definirea domeniului Evoluia conceptelor de hazard i risc i a preocuprilor n domeniu Premise europene privind evaluarea i managementul riscului n Romnia Actori implicai n estimarea i managementul riscului 1. CONCEPTELE DE HAZARD I RISC 1.1. Aspecte generale. Definiii 1.2. Hazardul 1.2.1. Hazardele naturale 1.2.2. Hazardele antropogene 1.2.3. Hazardele (pericolele) n procesele industriale 1.2.4. Accidentele majore 1.2.5. Hazarde asociate cu sntatea populaiei i a mediului nconjurtor 1 2 5 8 11 13 13 15 16 16 16 18 19 19 21 21 22 22 22 26 26 27 27 28 28 31 31 33 33 34 36 37

1.3. Riscul 1.3.1. Definirea riscului 1.3.2. Cum poate fi caracterizat riscul ? 1.3.3. Riscul i cuantificarea probabilitii 1.3.4. Factori de risc

1.2.5.1. Hazardele din mediu i sntatea 1.2.5.2. Poluarea atmosferei i sntatea 1.2.5.3. Alimentele i apa contaminate i sntatea oamenilor 1.2.5.4. Deeurile i sntatea

1.3.4.1. Factorul uman asociat riscului 1.3.4.2. Factorul situaional asociat riscului 1.3.4.3. Factorul mediu asociat riscului

2. ANALIZA RISCULUI 2.1. Aspecte generale 2.2. Etape ale analizei de risc: informaii preliminare 2.2.1. Prezentare general 2.2.2. Estimarea riscului 2.2.3. Managementul riscului 2.2.4. Percepia riscului

III

2.2.5. Comunicarea riscului 2.3. Metode ale analizei de risc 3. ESTIMAREA RISCULUI 3.1. Introducere n problematica estimrii riscului de mediu 3.2. Obiectivele estimrii riscului 3.3. Cerine n vederea estimrii riscului 3.4. Cnd este necesar estimarea riscului 3.5. Tipuri de estimri de risc 3.5.1. Cadrul legal 3.5.2. Estimarea riscului - element esenial al managementului riscului 3.6 Elemente de baz ale procesului de estimare a riscului 3.6.1. Metodologia general pentru estimarea calitativ a riscului 3.6.2. Analiza relaiei surs-cale-receptor 3.6.3. Identificarea factorilor surs-cale-receptor pe un amplasament contaminat (Anexa A.4.1.) 3.6.4. Matricea pentru analiza relaiei surs-cale-receptor (Anexa 3.7. Estimarea riscului pentru sntate 3.8. Estimarea riscului ecologic 3.8.1. Cadru general de estimare a riscului ecologic 3.8.2. Procedura general 3.8.3. Evaluarea opiunilor privind reabilitarea sistemului supus la risc 3.8.4. Nivele de estimare a riscului ecologic 3.8.5. Estimarea riscului ecologic pe nivele de complexitate

37 41 43 43 44 45 46 47 47 48 49 49 50 51 53 54 67 67 67 74 75 80 80 83 87 98 102 103 103 107 107 109

A.4.2)

3.9. Riscul asociat cu substanele i preparatele chimice toxice, periculoase 3.9.1. Substane i preparate periculoase 3.9.2. Principiul precauiei

3.8.5.1. Date generale 3.8.5.2. Etapa de screening (selectare) a riscului 3.8.5.3. Estimarea riscului la nivelul I de evaluare 3.8.5.4. Estimarea riscului la nivelul II de evaluare 3.8.5.5. Estimarea riscului la nivelul III de evaluare 3.8.5.6. Estimarea riscului la nivelul IV de evaluare 3.8.5.8. Semnificaia utilizrii estimrii de risc n luarea deciziilor

IV

3.9.3. Persistena i bioacumularea 3.9.4. Persistena i mobilitatea 3.9.5. Reglementri privind substanele chimice n mediu 3.9.6. Opiuni pentru evaluarea mai eficient a riscului i reducerea riscului substanelor chimice 3.9.7. Opiuni pentru managementul eficient al substanelor existente, bazat pe principiul precauiei 3.9.8. Opiuni pentru o politic eficient pentru noile substane, bazat pe principiul precauiei 3.9.9. Activiti internaionale dincolo de cele ale UE 3.9.10. Opiuni pentru reducerea debitelor de substane chimice i preparate toxice i periculoase 3.9.11. Estimarea riscului ecologic indus de substane i preparate periculoase

114 114 116 119 121 127 128 129 131 131 132 137 137 137 139 143 143 144 147 147 149 149 150 151 152 152 153 153 153 154 154 154

3.10. Estimarea riscului ca urmare a introducerii deliberate n mediu i pe pia a organismelor modificate genetic 3.10.1. Cadru general 3.10.2. Terminologie specific 3.10.4. Etapele estimrii riscului 3.11. Elemente comune ale evalurilor de risc 3.11.1. Aspecte introductive 3.11.2. Evaluarea semnificaiei riscului 3.12. Estimarea riscului indus n mediu de procesele industriale 3.12.1. Cadrul i procedura general 3.12.2. Riscul tehnic/tehnologic

3.9.11.1. Terminologie 3.9.11.2. Procedura de estimre a riscurilor induse n mediu de prezena substanelor i preparatelor periculoase

3.12.3. Estimarea calitativ a riscului n sisteme industriale

3.12.2.1. Generaliti 3.12.2.2. Domenii caracteristice riscului tehnic/tehnologic 3.12.2.3. Factori de risc tehnic/tehnologic

3.12.3.1. Probleme generale 3.12.3.2. Listele de verificare 3.12.3.3. Inspeciile integrale ale instalaiilor industriale 3.12.3.4. Ierarhizarea 3.12.3.5. Analiza preliminar de hazard (PHA) 3.12.3.6. Metoda Dar dac? 3.12.3.7. Analiza modurilor de defectare, a efectelor i strilor critice

3.12.4. Estimarea cantitativ a riscului 3.12.5. Riscuri asociate unor accidente majore

3.12.3.8. Analiza erorilor umane 3.12.3.9. Metoda HAZOP

3.12.4.1. Date generale 3.12.4.2. Utilizarea arborilor logici

3.12.5.1. Instalaii fixe. Planificarea utilizrii terenului 3.12.5.2. Directiva Seveso II privind planificarea utilizrii terenului 3.12.5.3. Msuri n vederea planificrii terenului 3.12.5.4. Practici curente pentru planificarea utilizrii terenului 3.12.5.5. Studii de caz: exemple de aplicare a diferitelor metodologii 3.12.5.6. Cadru multicriterial pentru planificarea utilizrii terenului

155 155 157 157 158 166 166 168 169 170 184 190 209 209 210 211 213 214 216 217 219 222 230 231

4. MANAGEMENTUL RISCULUI 4.1. Cadrul general 4.2. Particulariti ale managementului riscului de mediu 4.3. Principii ale managementului riscului de mediu 4.4. Factori care influeneaz managementul riscului 4.5. Activiti specifice managementului riscului 4.5.1. Descriere 4.5.2. Etape ale procesului de management al riscului 4.5.3. Elaborarea unui program formal de management al riscului 4.5.4. Aciuni pentru managementul riscului 4.6. Modalitile de implementare a managementului riscului de mediu 4.7. Instrumente ale managementul riscului

VI

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION Domain of study Evolution and concerns in hazard and risk concepts European premises for risk assessment and management in Romania Actors involved in implicai n risk assessment and management 1. CONCEPTS OF HAZARD AND RISC 1.1. general data. Definitions 1.2. Hazard 1.2.1. Natural hazards 1.2.2. Antropogenic hazards 1.2.3. Hazards in industrial processes 1.2.4. Major accidents 1.2.5. Hazards associated with human and environmental health

1 2 5 8 11 13 13 15 16 16 16 18 19 19 21 21 22 22 22 26 26 27 27 28 28 31 31 33 33 34 36

1.3. Risk 1.3.1. Risk 1.3.2. Risk 1.3.3. Risk 1.3.4. Risk

1.2.5.1. Environmental hazards and health 1.2.5.2. Atmospheric pollution and health 1.2.5.3. Contaminated food and water versus human health 1.2.5.4. Waste and health
definition characterization and likelihood factors

1.3.4.1. Human factorul associated with risk 1.3.4.2. Situational factor associated with risk 1.3.4.3. Environmental factor associated with risk

2. RISK ANALYSIS 2.1. Genaral data 2.2. Steps for risk analysis: preliminar information 2.2.1. General presentation 2.2.2. Risk assessment 2.2.3. Risk management

VII

2.2.4. Risk perception 2.2.5. Risk communication 2.3. Methods of risk analysis 3. RISK ASSESSMENT 3.1. Introduction 3.2. Obiectivs of risk assessment 3.3. Requirements for risk assessment 3.4. Risk assessment need 3.5. Risk assessment types 3.5.1. Legal framework 3.5.2. Risk assessment essential background for risk management 3.6. Basis for risk assessment 3.6.1. Methodology for qualitative risk assessment 3.6.2. Analysis of source-pathway-receptor relationship 3.6.3. Identification of the factors source-pathway-receptor on a contaminated site (Anex A.4.1.) 3.6.4. Matrix for source-pathway-receptor analysis (Anex A.4.2) 3.7. Health risk assessment 3.8. Ecological risk assessment 3.8.1. General framework for ecological risk assessment 3.8.2. General procedure 3.8.3. Evaluation of options for recovery of the system under risk 3.8.4.Tiers for ecological risk assessment 3.8.5. Ecological risk assessment for various complexity levels

37 37 41 43 43 44 45 46 47 47 48 49 49 50 51 53 54 67 67 67 74 75 80 80 83 87 98 102 103 103 107 107 109

3.9. Risk assosciated with dangerous substances 3.9.1. Dangerous substances 3.9.2. Precautionnary principle

3.8.5.1. General data 3.8.5.2. Risk screening step 3.8.5.3. Tier I of risk assessment 3.8.5.4. Tier II of risk assessment 3.8.5.5. Tier III of risk assessment 3.8.5.6. Tier IV of risk assessment 3.8.5.8. Significance of risk assessment for decision making process

VIII

3.9.3. Persistence and bioaccumulation 3.9.4. Persistenve and mobility 3.9.5. Regulations on chemicals in environment 3.9.6. Options for an efficient risk assessment of chemicals and risk reduction 3.9.7. Options for an efficient management for existing chemicals, based on the precautionary principle 3.9.8. Options for an efficient policy for new chemicals, based on the precautionary principle 3.9.9. International concerns 3.9.10. Options for reduction of dangerous chemicals flowrates 3.9.11. Ecological risk assessment generated by dangerous substances

114 114 116 119 121 127 128 129 131 131 132 137 137 137 139 143 143 144 147 147 149 149 150 151 152 152 153 153

3.10. Risk assessment generated by genetic Modified Organisms introduced in environment and market 3.10.1. General framework 3.10.2. Specific terminology 3.10.4. Risk assessment steps 3.11. Common features of risk assessments 3.11.1. Introduction 3.11.2. Assessment of risk signification 3.12. Risk assessment generated in environment by industrial processes 3.12.1. Framework and gaeneral procedure 3.12.2. Technical/technological risk

3.9.11.1. Terminology 3.9.11.2. Procedure for risk assessment of induced in environment by dangerous substances

3.12.3. Qualitative risk assessment in industrial systems

3.12.2.1. General problems 3.12.2.2. Characteristic domains of technical/technological risk 3.12.2.3. Factors of technical/technological risk 3.12.3.1. General aspects 3.12.3.2. Checking lists 3.12.3.3. Integral inspections of industrial plants

IX

3.12.4. Quantitative risk assessment

3.12.3.4. Hierarchy 3.12.3.5. Preliminary hazard analysis (PHA) 3.12.3.6. Method What if? 3.12.3.7. Analysis of failure mode, effects and critical states 3.12.3.8. human errors analysis 3.12.3.9. HAZOP method

153 154 154 154 155 155 157 157 158 166 166 168 169 170 184 190 209 209 210 211 213 214 216 217 219 222 230 231

3.12.5. Risks assosciated with major accidents

3.12.4.1. General data 3.12.4.2. Application of logical trees method

3.12.5.1. Fixed installations. Land-use planning 3.12.5.2. Seveso II Directive concerning land-use planning 3.12.5.3. Land-use planning measures 3.12.5.4. Commonly used approaches for land-use planning 3.12.5.5. Case studies and examples of applications of different methodologies 3.12.5.6. Multicriterial framework for land-use planning

4. RISK MANAGEMENT 4.1. General framework 4.2. Particular features of environmental risk assessment 4.3. Principles od environmental risk assessment 4.4. Factors of influence on risk management 4.5. Activities specific for risk management 4.5.1. Description 4.5.2. Steps of risk management process 4.5.3. Development of a formal program for risk management 4.5.4. Actions for risk management 4.6. Environmental risk management implementation 4.7. Tools for risk management

INTRODUCERE
Protecia mediului nconjurtor constituie un domeniu prioritar pentru Uniunea European, iar politica comunitar privind mediul nconjurtor se bazeaz pe integrarea politicii de mediu n cadrul politicilor sectoriale ale Uniunii Europene, acordndu-se o atenie special msurilor de prevenire a polurii. n anul 1989, prima Conferin Ministerial European asupra Mediului i Sntii a adoptat Carta European pentru Mediu i Sntate, n care se arat c: Sntatea i bunstarea se asigur ntr-un mediu curat i sntos, n

Aceast fraz este rezultatul unui fapt evident, dar adesea neglijat: acela c sntatea oamenilor depinde de existena i calitatea alimentelor, aerului, apei i a spaiului de locuit. Este o cerin de baz pentru sntate ca ciclurile de baz i sistemele de care depinde viaa s fie durabile. Avnd n vedere faptul c un mediu sntos este esenial pentru asigurarea prosperitii i calitii vieii i de realitatea c daunele i costurile produse de poluare i schimbri climatice sunt considerabile, Guvernul Romniei promoveaz conceptul de de-cuplare a impactului i degradrii mediului de creterea economic prin promovarea eco-eficienei i prin interpretarea standardelor ridicate de protecia mediului ca o provocare spre inovaie, crearea de noi piee i oportuniti de afaceri. Avnd ca obiective principale ntrirea structurilor administrative, ca element de baz pentru construirea unui sistem solid de management de mediu i contribuia la dezvoltarea durabil, activitatea Guvernului Romniei n acest domeniu are n vedere urmtoarele prioriti: - integrarea politicii de mediu n elaborarea i aplicarea politicilor sectoriale i regionale; - evaluarea strii actuale a factorilor de mediu i fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung n domeniul mediului, al resurselor regenerabile i neregenerabile - ntrirea capacitii instituionale n domeniul mediului; - ameliorarea calitii factorilor de mediu n zonele urbane i rurale;
1

care factorilor fizici, fiziologici, sociali i estetici li se acord importana pe care o merit. Mediul trebuie privit ca o resurs de mbuntire a condiiilor de via i de cretere a bunstrii.

extinderea reelei naionale de arii protejate i rezervaii naturale, reabilitarea infrastructurii costiere a litoralului romnesc, redimensionarea ecologic i economic a Deltei Dunrii; ntrirea parteneriatului transfrontalier i internaional cu instituiile similare din alte ri n scopul monitorizrii stadiului de implementare a nelegerilor internaionale; elaborarea strategiilor de protejare a cetenilor mpotriva calamitilor naturale, accidentelor ecologice i expunerii n zone cu risc ecologic; ntrirea parteneriatului cu organizaiile neguvernamentale n procesul de elaborare i aplicare a politicilor publice n domeniu.

Definirea domeniului
Problematica mediului nconjurator se caracterizeaz printr-o complexitate si dinamic perpetu, ca urmare a faptului c decurge din aciunea concentrat a unor factori de natur fizico-chimic, biologic, nuclear etc., care pot afecta att sistemele ecologice, ct i sntatea uman. Aceast complexitate este consecina unei conexiuni permanente, active ntre mediu i sntate. McElroy i Towsend (1996) au elaborat un model al acestei conexiuni (fig. 1), care evideniaz faptul c diferite pri ale unui sistem sunt dependente de altele i sunt ntr-o continu interaciune. Aceast independen trebuie avut n vedere, deoarece anumite subsisteme sau uniti ale unui sistem funcioneaz fie ca un ntreg de sine stttor (ecosistemul), dar n relaie cu diferite populaii organisme (inclusiv populaia uman) i mediul n care acestea se gsesc. Impactul negativ asupra sntii i sistemelor ecologice nu are niciodat o singur cauz, dar chiar dac se ia n discuie o singur cauz a unui impact, relaia cauz-efect arat c noi afectm mediul, mediul ne afecteaz pe noi. Modelul elaborat de McElroy i Towsend (1996) relev faptul c efectele adverse provin din dezechilibre de natur fizic, biologic sau cultural, care includ schimbri n cultura construciilor n mediu (cldiri, strzi, suburbii). Cea mai frecvent definiie care descrie multiplele utilizri ale acestei activiti consider estimarea riscului ca pe un suport tehnic pentru luarea deciziilor n anumite condiii de incertitudine (Suter, 2007). Estimarea riscului este ns considerat a fi rezultatul unei mezaliane ntre tiin i lege (Ruckelshaus, 1984). Cei mai muli dintre evaluatorii de risc sunt implicai n sistemul financiar i n sistemul de asigurri (Melnikov, 2003). Estimarea riscului a penetrat ns n multiple sfere ale activitii umane: inginerie, managementul incendiilor din natur, medicin, reglementri priving mediul nconjurtor.
2

Fig. 1. Interconexiunea dintre sistemele abiotice i biotice, respective popolaia


uman n modelul propus deMcElroy and Townsend (1996). Definiia general indic faptul c dou trsturi sunt comune tuturor tipurilor de estimri de risc: - trebuie luat o decizie - rezultatele au un anumit grad de incertitudine Definiia convenional a riscului este aceea conform creia riscul este o combinaie ntre severitate (natur i mrime) i probabilitatea efectelor unei anumite aciuni. Severitatea poate fi descris n funcie de situaie: numr de decese,

diminuarea abundenei, reducerea fertilitii solului etc. Probabilitatea poate deriva dintr-o estimat a frecvenei unui anumit tip de efect pentru indivizii dintr-o populaie expus sau o frecven ipotetic a efectelor, dac s-au luat aceleai decizii n repetate rnduri. De exemplu, riscul poate fi 0.3 % din frecvena anual a mortalitii unei populaii expuse sau probabilitatea ca efluent poluat, deversat nr-un lac s reduc numarul de specii de pete cu 15%.

Pe de alt parte, riscul poate fi definit n mod subiectiv ca o stare a populaiei expuse la consecinele unei decizii. Acest risc subiectiv este o problem important atunci cnd se evalueaz riscul asupra populaiei umane supuse la forme de anxietate, dar este mai puin relevant pentru riscul de mediu sau ecologic. Este important de menionat faptul c termenii risc pentru mediu i risc ecologic pot cuza adesea confuzii din cauza similitudinii aparente. De exemplu, n Statele Unite, termenul risc de mediu a fost utilizat pentru a descrie riscurile generate pentru populaia uman ca urmare a contaminrii mediului nconjurtor. Ulterior, ecologitii au inventat termenul de risc ecologic pentru a se referi la celelalte organisme, populaii i ecosisteme care nu include populaia uman (Barnthouse i Sutter, 1986). n Europa, termenul de risc de mediu este utilizat, n mod curent, n sensul dat de ecologiti n USA. Estimarea riscului se bazeaz pe cunoaterea tiinific, n sensul c nu elaboreaz noi teorii sau nu genereaz cunotine fundamentale, dar utilizeaz tiina i instrumentele acesteia pentru a genera informaii utile pentru atingerea unui anumit scop. n acest sens, numeroase practici ale ERA (estimarea riscului de mediu) au fost elaborate i dezvoltate ca un process ingineresc. Scopul principal al estimrii de risc este acela de a constitui o baz de informaii fundamentate tiinific pentru luarea unei decizii (de exemplu, remedierea unu site contaminat). n primul rnd, estimarea riscului furnizeaz un raport asupra bazei tehnice necesare pentru luarea unei decizii. n al doilea rnd, ERA ofer informaii privind legitimitatea cerinelor unor prilor interesate i ale publicului. n al treilea rnd, ERA poate contribui la reducerea unor controverse prin furnizarea unor date tehnice necesare pentru rezolvarea unor probleme de ???. n final, ERA ofer un mijloc pentru prile interesate de a participa n procesul de luare a deciziilor. Desigur, aceste funcii pot fi exercitate n cazul ideal, pentru c, n realitate, ele nu se realizeaz n totalitate. Adesea, acest proces de luare a deciziei are o ncrctur socio-politic, motiv pentru care uneori se afirm c estimarea de risc servete unor scopuri socio-politice (Suter, 2007). Estimrile de risc i componentele acestora sunt spuse n permanen revizuirii i adesea sunt subiectul unor controverse, inclusiv n justiie. Totui, este important pentru evaluatorii de risc s fie contieni de faptul c deciziile bune trebuie s fie vzute ca atare prin prisma legitimitii, adic s nu fie subiectul unor controverse de ordin juridic i legal.

Evaluarea riscului este o component de baz a managementului integrat al mediului i, mpreun cu managementul riscului, un proces fundamental care vine n ntmpinarea necesitii i obligaiilor de a oferi sisteme sigure de munc i un mediu n care angajaii, publicul i ecosistemele s nu fie expui hazardelor (pericolelor). Elaborarea unui program eficient de management al riscului trebuie perceput ca o cale practic de angajare a unor responsabiliti, de mplinire a unor motivaii, a ndeplinirii unor criterii de nelegere a situaiilor ce implic orice fel de pericol (hazard) pentru ntregul personal dintr-un amplasament n vederea creterii siguranei i pentru identificarea i controlul activ al riscului.

Evoluia conceptelor de hazard i risc i a preocuprilor n domeniu


Dicionarul Oxford definete riscul n termeni de hazard, lips de ans, consecine nefavorabile, pierderi, expunere. Termenul a risca este definit ca a se expune la pericole ce pot produce daune sau pierderi, vtmri, deces, de a se aventura. Definiiile din dicionar nu satisfac exclusiv exigenele specialitilor din domeniul evalurii i managementului riscului. Noiunea de risc este de multe ori considerat un sinonim al hazardului, dar riscul este implicarea aditional a ansei ntr-o anumit ntmplare neprevazut, neateptat. Dei riscul poate fi raportat la ans i exprimat ca o probabilitate, el este totui mai mult dect att. Probabilitatea nu ine n ntregime de ntmplare, ci este corelat cu un numr de factori care vor fi analizai n continuare. n estimarea riscului, doi termeni au semnificaie fundamental: conceptele de hazard, i respectiv, risc (EEA, 1998): Hazardul - potenialul de a produce prejudicii (daune, vtmri, decese); Hazadrul poate fi definit ca o proprietate sau o situaie care, n circumstane particulare, poate genera un prejudiciu (Rozal Society, 1992).

Riscul - probabilitatea de a se manifesta prejudiciul (n circumstane definite i, n mod obinuit apreciate prin gradul de severitate). Riscul este un concept mai dificil de explicat. Termenul risc este utilizat n limbajul cotidian n sensul de ansa unui dezastru. Cnd este utilizat n procesul de estimare a riscului, acesta are definiii specifice, cea unanim acceptat find aceea c riscul este o combinaie a probabilitii ori frecvenei de apariie/manifestare a unui anumit hazard i mrimea consecinelor acestei manifestri (Royal Society, 1992).

n etapa de pionierat, comunitatea inginereasc, preocupat de noi abordri, noi descoperiri, noi concepte, noi materiale s-a confruntat adesea cu
5

evenimente obinuite dar i catastrofale, unele fiind consecina subestimrii pericolelor unor accidente majore. Paradoxal pentru anii 70-80 este faptul c, odat cu creterea gradului de cunoatere n domeniul ingineriei i securitii sistemelor industriale i cu descreterea frecvenei accidentelor, cerinele publicului n privina diminurii sau suprimrii riscului de accidente a crescut. Aceasta a condus la elaborarea unei legislaii mai ferme (OSHA sau EPA n Statele Unite sau Directiva Seveso II n Europa). Preocuprile n direcia estimrii i managementului riscului s-au amplificat n anii 80. n Statele Unite ale Americii, n anul 1985, American Institute of Chemical Engineers a fondat Centrul pentru Securitatea Proceselor (Center for Process Safety) avnd ca membri circa 100 de corporaii. Acest exemplu a fost urmat n 1992, n Europa, prin crearea Centrului European pentru Securitatea Proceselor (European Process Safety Center, EPSC) cu sediul la Londra i avnd ca membri 35 de companii. Msurile pentru sigurana, protecia mediului i a sntii au devenit o prioritate i s-a considerat important ca ele s fie iniiate i gestionate la cel mai nalt nivel al conducerii companiilor, dar nu numai la nivelul experilor, ci la nivelul ntregii companii, fiind n realitate o sarcin de natur tehnic i organizatoric. Factorul uman a devenit un element major al siguranei. n actuala conjunctur socio-economic, mecanismele de pia i eficiena economic sunt preocupri dominante, n sensul realizrii produciei cu costuri ct mai mici posibile, a investiiilor de capital reduse, a evitrii, pe ct posibil, a adoptrii unor msuri exagerate (inclusiv din punctul de vedere al costurilor) care s vin n sprijinul siguranei n funcionare. Dar practica a dovedit ca diminuarea preocuprilor n acest sens se rzbun. Marile companii chimice au nvat aceast lecie i, drept urmare, cerinele experilor n materie de siguran a sistemelor industriale vizeaz maximizarea siguranei i cuantificarea riscului remanent. O provocare permanent pentru comunitatea inginereasc i pentru autoritile din domeniul proteciei mediului i a sntii i nu numai este mbuntirea continu a siguranei, securitii mediului i a omului, n condiiile unei presiuni economice severe i a posibilitilor limitate de predicie a hazardelor att din punctul de vedere al efectului maxim, ct i al probabilitii de producere. Munca va implica ntotdeauna hazardul i riscul unor accidente ce vor afecta sntatea celui implicat. n prezent, n societile supraindustrializate, protecia muncii i prevenirea accidentelor sunt tematici de prim prioritate: apare deci o legtur intrinsec ntre analiza hazardului i riscului din perspectiva funcionrii n siguran a unei instalaii industriale i analiza riscului sntii i proteciei muncii prin apariia unor accidente de munc sau a unor catastrofe umanitare. Tehnica estimrii riscului este aplicat intr-un domeniu larg de profesiuni i zone academice. Inginerii specializai n estimarea de risc n construcii colaboreaz n scopul determinrii probabilitii i efectelor cderii unor

componente. Specialitii n evaluri de risc n domeniul bunstrii sociale determin probabilitatea comportrii antisociale i efectele acesteia. n acest context, estimarea riscului a devenit o modalitate frecvent utilizat de a examina problemele mediului nconjurtor, ca de exemplu: estimarea riscurilor generate n mediu de prezena organismelor modificate genetic (GMO), a unor ageni chimici, a radiaiei ionizante, a unor instalaii industriale. Variantele de definiii ale estimrii de risc sunt importante deoarece dovedesc larga urilizare a acestiu intrument i diferitele sensuri i semnificaii ale termenilor pe care diferite grupuri de experi i folosec. De-a lungul timpului, s-au produs schimbri importante n cadrul politicilor de mediu n acest sens, de la abordrile bazate pe hazard la cele bazate pe risc. O abordate bazat pe risc examineaz riscul indus de o problem de mediu ntr-o mai mare msur dect o face pentru hazarde. De exemplu, n cazul unui site contaminat cu ageni toxici, - o abordare bazat pe hazard va avea n vedere identificarea agenilor toxici din sol, solicitnd msuri de remediere care s conduc la reducerea concentraiilor toxice la cele impuse de standarde. - o abordare bazat pe risc pentru solul contaminat va ncepe cu identificare agenilor toxici. Nivelul de decontaminare cerut va depinde de probabilitatea ca populaia s fie expus la ageni toxici, i de efectele pe care lear produce acel nivel de expunere. Nivelul de decontaminare va depinde ntr-o mare msur de gradul de utilizare al terenului i de riscul generat de aceast utilizare (EEA, 1998). Scopul i domeniul estimrilor de risc variaz ntr-un sens mai larg. n unele cazuri este vorba de riscuri singulare ntr-un domeniu de scenari ale expunerii. n alte situaii, estimrile de risc sunt specifice pentru un anumit amplasament i privesc un domeniu de riscuri generate de o anumit instalaie. Poate fi examinat un agent poluant individual ntr-o anumit component de mediu (un poluant al aerului sau apei, de exemplu). Fundamentele estimrilor de risc sunt bazate, n mod tradiional, pe examinarea efectelor asupra sntii umane. n prezent, aceste estimri accentueaz asupra problemelor din mediul nconjurtor, astfel nct la ora actual se dezvolt i se aplic metodologii pentru examinarea ameninrilor exercitate asupra ecosistemelor rezultate din riscurile de mediu. Prin comparaie cu estimarea riscului pentru sntate, care reprezint el nsui o noutate n domeniu, estimarea risculu pentru sistemele ecologice este n plin dezvoltare din punctul de vedere al definirii conceptelor i al posiilitii i metodologiei de aplicare. n ultimul timp, problematica estimrii riscului de mediu a atras atenia a numeroase organizaii internaionale: - Organizaia de Cooperare i Dezvoltare Economic (OECD)

Organizaia Mondial a Sntii (OMS - WHO) Centrul European pnetru Ecotoxicologie i Toxicologia Substanelor Chimice (ECETOC) care s-au implicat n dezvoltarea metodologiilor de estimare a riscului, n particular n estimarea riscului chimic (EEA, 1998; van Leeuwen et al., 1996). Aa numitul hazard natural a facut ntotdeauna parte din istoria uman. n lumea modern se constat ns o cretere paradoxal a decalajului ntre acumulrile remarcabile din tiint i tehnologie, care ar putea face viaa mai sigur i mai sntoas i pierderile materiale i umane nsemnate, asociate hazardelor. Protecia mpotriva fenomenelor necunoscute este aproape imposibil, iar provocarea pentru realizare studii i cercetri pentru a mbunti metodele i a spori cunoaterea n acest sens este mai actual ca oricnd!

Premise europene privind evaluarea i managementul riscului n Romnia


n Romnia, prima lege de protecie a mediului a fost introdus n anul 1973. Documentul legislativ respectiv nu includea cerine explicite pentru evaluarea impactului i riscului asupra mediului n sensul actual, neexistnd o metodologie pentru evaluare i pentru luarea deciziilor, iar autoritile erau responsabile pentru monitorizarea mediului. Dup 1990, ministerul de resort a inclus anumite cerine de evaluare a impactului asupra mediului n Ordinele nr. 170/1990, nr. 113/1990, nr. 619/1992. n decembrie 1995 a fost promulgat Legea nr. 137 Legea proteciei mediului, iar reglementrile referitoare la evaluarea impactului asupra mediului sunt coninute n pentru prima dat n ordinul MAPPM nr. 125/1996, pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitilor economice i sociale cu impact asupra mediului nconjurtor, bazat pe Directiva 85/337/EEC. Ordinul MAPPM nr. 184/1997 se refer la aprobarea procedurii de realizare a bilanurilor de mediu de nivel 0, 1, 2 i evaluarea riscului, descriindu-se modurile n care se efectueaz aceste studii. Directiva 82/501/EEC privind pericolele (hazardele) accidentelor majore ale unor activiti industriale, adoptat pe fundalul existenei unor reglementri i acorduri la nivelul UE privind protecia mediului, sntatea i sigurana la locul de munc i nu numai, a fost amendat de Directivele 87/216/CEE i 88/610/CEE. Obiectivele i principiile comunitare privind politica de mediu au fost fixate prin programele UE la 22 noiembrie 1973 i 17 mai 1977 i care vizeaz, n particular principiul c cea mai bun politic const n prevenirea accidentelor posibile la surs prin integrarea msurilor de siguran n diferite stadii ale conceperii, construciei i exploatrii unui proces. De asemenea Comitetul de

supervizare privind sigurana, protecia igienei i sntii la locul de munc a emis o decizie n acest sens n 1974 (74/325/EEC). Protecia publicului i mediului precum i sigurana i protecia sntii la locul de munc necesit o atenie special n zonele unde se desfoar anumite activiti industriale cu pericol de accidente, n msur s provoace chiar accidente majore, mai ales c astfel de accidente s-au produs deja, consecinele fiind uneori foarte serioase att pentru lucrtori ct i pentru public i mediu. Fiecare activitate industrial implic sau poate implica lucrul cu substane periculoase i care, n eventualitatea unor accidente majore, pot avea serioase consecine pentru om i mediu. De aceea fiecare productor trebuie s informeze autoritile competente asupra existenei i proprietilor acestor substane, instalaiile ce prezint risc n acest sens, n vederea reducerii pericolelor de accidente majore i a stabilirii etapelor de aciune pentru reducerea consecinelor acestora. n plus, fiecare productor trebuie s ia toate msurile necesare pentru a preveni astfel de accidente i pentru a limita consecinele. Un rol esenial l pot juca activitile de instruire i informare a personalului care-i desfoar activitatea pe un site industrial n scopul prevenirii accidentelor majore i aducerii sub control a situaiei n eventualitatea producerii unor astfel de accidente. De asemenea, orice persoan aflat n afara amplasamentului ce prezint pericol de accidente majore, dar care poate fi afectat de acestea trebuie s fie informat asupra msurilor de securitate ce trebuie luate i asupra comportamentului corect ce trebuie adoptat n eventualitatea unui accident. Dac un astfel de accident s-a produs, productorul trebuie s informeze imediat autoritile competente i s comunice informaiile necesare pentru evaluarea impactului accidentului. Statele membre ale UE trebuie s ofere informaii Comisiei Europene privind accidentele majore care au loc pe teritoriul lor, astfel nct comisia s poat analiza hazardele din accidentele majore. Legislaia specific fiecrui stat membru trebuie combinat cu aciunile comunitii desfurate n scopul realizrii proteciei mediului, securitii i sntii. La modul general, obiectivele de baz ale descrierii procesului de evaluare a riscului sunt: s ofere suficiente informaii privind importana i modul de realizare a procesului de evaluare a riscului; s arate importana evalurii riscului ca parte integrant a sistemului de management al sistemelor industriale sau de alt natur care prezint un anumit grad de risc; s ofere o modalitate sistematic i eficient de a elabora i implementa un program de management al riscului; s demonstreze i s evidenieze beneficiile evalurii riscului i cum poate fi acesta utilizat ca un instrument al schimbrii.

n acest context, efectuarea unor studii care s realizeze evaluarea impactului factorilor de risc asupra mediului este deosebit de necesar. Aceste studii au ca obiectiv principal s furnizeze date, soluii i rspunsuri cu privire la impactul factorilor de risc existeni n diverse instalaii industriale, zone poluate, depozite etc. ce pot pune n libertate ageni nocivi i s estimeze raza de aciune posibil, efectul substanelor i deeurilor periculoase asupra zonei i circuitelor ecologice, gradul de risc etc. Aceste studii prognozeaz impactul posibil al unui obiectiv urmrit sau proiectat, ofer soluii privind modalitile de reducere a impactelor inacceptabile i prezint prognoze i opiuni pentru factorii de decizie. Pentru a realiza acest lucru este necesar s se abordeze urmtoarele teme: definirea coninutului noiunii de evaluare a riscului; evaluarea riscului i sistemul de management al securitii (siguranei); implementarea unui program de aplicare a evalurii riscului; evaluarea riscului ca instrument al schimbrii.

Evaluarea i managementul riscului, alturi de evaluarea impactului reprezint instrumente de control pentru angajarea oricrui proiect major, situaie n care sunt cutate rspunsuri la ntrebri precum: funcionarea are loc n condiii de siguran, fr riscul major de accidente sau efecte asupra sntii pe termen lung? mediul nconjurtor din arealul aferent proiectului va putea face fa deeurilor i polurii suplimentare, aprute ca urmare a executrii proiectului? n ce msur amplasamentul destinat proiectului va intra n conflict cu exploatarea planificat a terenului din jurul su? Va exclude dezvoltrile ulterioare din zon? resursele de ap, energie etc. din zon sunt suficiente pentru consumul obiectivului? care sunt efectele sociale ale proiectului i ce resurse umane va necesita? cum ar putea afecta accidentele de pe amplasament ecosistemul? n anul 1992, Institutul Britanic de Standardizare (BSI) a lansat standardul privitor la management, BS 7750: "Sisteme de management al mediului", cuprinse n seria ISO 14000, primul standard n domeniul managementului, care este n acord cu cel privitor la managementul calitii ISO 9000. Elementele cuprinse n acest standard se refer la problemele curente ale mediului: deversri n aer, deversri n resursele de ap, alimentarea cu ap i tratarea apei, deeuri, zgomot, radiaii, reconstrucie ecologic, planificarea, evaluarea impactului asupra mediului, eco-labelling, utilizarea energiei i a materialelor, protecia muncii, riscuri de incendii etc.

10

Actori implicai n estimarea i managementul riscului


Evaluatorii de risc
Evaluatorii de risc sunt experi tehnici care execut estimri de risc, care ulterior se constituie n suport pentru luarea unor decizii (Suter, 2007). Evaluatorii riscului ecologic lucreaz de regul n echipe care pot include evaluatori ai ricului pentru sntatea uman, ecologiti, toxicologi, chimiti, hidrologi, statisticieni, specialiti n modelarea sistemelor, ingineri i ali experi tehnici cu relevan n acest domeniu.

Managerii riscului
Managerii de risc sunt indivizi sau echipe cu responsabilitate i autoritate pentru luarea unor decizii care implic prevenirea/diminuarea riscului. n anumite situaii, rolul lor este clar stabilit, n funcie de poziia pe care o ocup n cadrul autoritii centrale, regionale sau locale, cu atribuii n acest sens.

NTREBRI 1. Prezentai succint cteva din prevederile legislaiei europene n domeniul mediului privind evaluarea i managementul riscului. 2. Care sunt, la modul general, obiectivele de baz ale descrierii procesului de evaluare a riscului? 3. Care sunt ntrebrile la care procesele de evaluare i management al riscului pot oferi rspunsuri? 4. Prezentai succint premisele europene privind evaluarea i managementul riscului n Romnia 5. Care sunt principalii actorii implicai n estimarea i managementul riscului

BIBLIOGRAFIE SELECTIV AIChE, (1992), Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, Second edition, American Institute of Chemical Engineers, 1992. Barnthouse L.W., Suter G.W., (1986), Users Manual for Ecological Risk Assessment, ORNL-6251, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessy, USA.

11

Belluck D., Benjamin S., (2001), Human Health Risk Assessment, In: A Practical Guide to Understanding, Managing and Reviewing Environmental RiskAssessment Reports (Benjamin S., Beeluck D.A.), (Eds.) Lewis Publishers-CRC Press, Boca Raton, 2001. Council Directive, (1982), Seveso Directive 82/501/EEC (Seveso I), Council Directive of 24 June 1982 on the major Accident Hazards of Certain Industrial Activities. Council Directive, (1996), Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 (Seveso II), on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, EEA, (1998), Environmental Risk Assessment: Approaches, Experiences and Information Sources, Environmental issue report No 4, European Environment Agency, Copenhaga. Frenzen K., (2001), Risk-Based Analysis for Environmental Managers, Lewis Publishers, CRC Press Company, Boca Raton. Jaeger C., (1998), Risk Management and Integrated Assessment, Env. Modell. Assess. 3, 211-225. Legea 137/1995, Legea Proteciei Mediului, MO 304/1995. McElroy A., Townsend P.K., (1996), Medical Anthropology in Ecological Perspective, Third Edition, Westriew Press, Boulder. Melnikov A., (2003), Risk Analysis in Finance and Insurance, Chapman and Hall, CRC press, Boca Raton, Florida, USA. OM, (1997), Ordinul 184/1997 al Ministerului Apelor, Pdurilor, Proteciei Mediului, MO nr. 303/1997. Ozunu Al., (2000), Elemente de hazard i risc n industrii pouante, Editura Accent, Cluj_Napoca. Ruckleshaus W., (1984), Risk in a free society, Risk Analysis, 4, 157 162. Suter G., (2007), Ecological Risk Assessment, Ediia a II-a, CRC Press, Boca Raton, USA. USEPA, (1992), Framework for Ecological Risk Assessment, EPA/0630/R-92/001, Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington DC, 1992. van Gerwen, S.J.C., Gieffel M.C., van Riet K., Beuemer R.R., Zwietering M.H., (2000), Stepwise Quantitaive Risk Assessment as a Tool for Characterization of Microbiological Food Safety, J. Appl. Microbiol., 88, 938-951. Wilson A.R., (1991), Environmental Risk: identification and Management, Lewis Publishers, CRC Press LLC, Boca Raton.

12

1. CONCEPTELE DE HAZARD I RISC


1.1. Aspecte generale. Definiii
Hazardul se identific cu orice situaie cu potenial de producere a unui accident. Riscul este probabilitatea ca hazardul (pericolul) existent s se transforme ntr-un accident. Altfel spus, hazardul se poate defini ca un potenial pericol (ameninare) asupra oamenilor i a bunurilor, n vreme ce riscul este probabilitatea ca hazardul s se produc, s aib loc. Diferena ntre cele doua notiuni a fost foarte clar ilustrat de Okrent (1980), care a considerat doi oameni care urmau s traverseze oceanul, unul intr-un vapor, iar celalalt ntr-o barc cu vsle. Hazardul (moartea prin nec) este acelai n ambele cazuri, dar riscul (probabilitatea de a muri) este foarte diferit n cele dou situaii periculoase. Dac totui se produce moartea prin nec a celor doua persoane, atunci se poate vorbi de un dezastru. Dezastrul este definit deci ca realizarea hazardului. Relaia dintre hazard i risc trebuie tratat cu mult atenie. Dac toi factorii sunt egali n special gradul de expunere i persoanele care sunt subiectul expunerii, atunci riscul este proporional cu hazardul. Acest lucru se ntmpl totui rar. Wilson (1991) a descris riscul de mediu ca pe un sistem complex, care cuprinde: sursa (sursele) mecanismele de control primar mecanismele de transport mecanismele de transport secundar intele (populaia, habitatele sensibile, biota) Combinnd modelul McElroy i Towsend (1996) cu conceptele elaborate de Wilson (1991), Franzen (2001) a elaborat modelul conceptual al riscului ca sistem complex (Conceptual Risk System Model, CRSM) (fig. 1.1.). Definirea i nelegerea riscului n cadrul acestui sistem este crucial pentru managementul riscului, care devine cea mai productiv cale de a proteja sntatea uman i mediul. Bicromatul de potasiu este un compus chimic toxic cancerigen. El este folosit n multe tehnici de analiz a coninutului de alcool din gazele de respiraie.

Exemple cotidiene

13

Pentru a servi acestui scop el este introdus ntr-un tub etan i nu este antrenat de aerul ce trece prin stratul de substan.

Fig. 1.1. Sistemul RISC cu subsistemele abiotic, biotic i cultural (cu referire la
sistemele multiculturale) (Franzen, 2001) Prin urmare, dei este o substan periculoas (ce prezint hazard), utilizarea sa, n maniera prezentat nu prezint risc pentru subiect. Fina nu este considerat a fi, n general, o substan periculoas (cu hazard). Un recipient cu fin pus pe un raft nu va avea un craniu i oase ncruciate desenate pe etichet sau alte semne de avertizare, aa cum s-ar ntmpla n cazul unui borcan cu bicromat de potasiu. Totui, dac un brutar este expus o anumit perioad de timp ntr-o atmosfer cu praf de fin, pielea sa va putea dezvolta dermatite (inflamaii ale pielii), va suferi conjunctivite (inflamaii ale ochilor), rinite (inflamaii ale nasului) i se va mbolnvi de astm, (inflamaii ale plmnilor). Prin urmare, pentru un agent cu periculozitate relativ sczut, poate exista un risc substanial i, invers, un agent cu un pericol ridicat, aa cum s-a artat mai sus ar prezenta un risc necuantificabil n anumite condiii.
14

Un mare numr de substane chimice, de exemplu acizii, pot fi corozivi sau iritani pentru fiinele umane. Acesta este hazardul asociat acestor substane chimice. Riscul ca acidul s produc iritaii ale pielii sau s aib un efect coroziv va fi determinat de probabilitatea ca, n anumite mprejurri, s se produc un prejudiciu ntr-un anumit grad. Dac o persoan ar putea veni n contact cu acidul dup ce acesta a fost diluat, riscul de iritaie a pielii va fi minim, dar proprietatea periculoas a substanei chimice va rmne neschimbat. Acest exemplu ilustreaz un concept fundamental legat de teoria estimrii riscului: natura hazardului va ramne aceeai, dar expunerea dicteaz n ce msur hazardul se va manifesta.

1.2. Hazardul
Mediul n care fiina uman se manifest n toat plenitudinea ei este expus unei mari diversiti de fenomene i situaii, generate de numeroi factori. Fenomene naturale extreme (cutremurele, furtunile, inundaiile), la care se adaug accidentele tehnologice i situaiile conflictuale hazardele - pot afecta sigurana, sntatea fiecrei persoane i a societii n ansamblu, precum i calitatea mediului nconjurtor. Hazardul reprezint o surs sau o situaie cu un anumit potenial de a provoca ru n termeni de vtmare a omului sau afectarea sntii, daune pentru proprieti, pentru mediu sau o combinaie a acestora. Reducerea efectelor acestor dezastre, ca manifestri ale hazardelor, necesit studiul interdisciplinaral hazardelor, a vulnerabilitii a riscului i, n mod deosebit informarea i educarea populaiei. n funcie de modul de apariie (genez) hazardele pot fi: hazarde naturale , care reprezint o form de interaciune dintre om i mediul nconjurtor, n cadrul creia sunt depite anumite praguri de adaptare a societii; hazarde antropogene, care sunt fenomene potenial duntoare societii, generate de diferite activiti umane. faa diferitelor hazarde, indicnd nivelul pagubelor pe care poate s le produc un anumit fenomen. Vulnerabilitatea se exprim pe o scar cuprins ntre zero i 1 (care exprim distrugerea total a bunurilor i pierderi de viei omeneti din amplasamentul afectat). A fi vulnerabil nseamn a fi expus unor pericole poteniale carepot afecta sntatea, s amenine viaa, sau s produc pagube. Distrugerea mediului determin o cretere a vulnerabilitii. De exemplu, despduririle determin o intensificare a eroziunii i alunecrilor de teren,

Vulnerabilitatea pune n eviden ct de mult este expus omul i bunurile sale n

15

producerea unor viituri mai puternice i o cretere a vulnerabilitii aezrilor i cilor de comunicaie.

1.2.1. Hazardele naturale


Cuprind dou grupe mari de fenomene: hazarde endogene (erupii vulcanice, cutremure): aciunea lor este generat de energia provenit din interiorul planetei; hazarde exogene: hazarde climatice (furtunile, cicloanele, fulgerele, grindina, seceta); hazarde geomorfologice (erozuinea solului); hazarde hidrologice (inundaiile); hazarde oceanografice (creterea nivelului oceanului planetar, dinamica hidrosferei); hazarde biologice (epidemii, invazii de insecte i roztoare); hazarde biofizice (focul); hazarde astrofizice (cderea meteoriilor).

1.2.2. Hazardele antropogene


Sunt fenomene potenial duntoare societii i mediului generate de diferite activiti umane. Manifestarea acestora depinde de vulnerabilitatea mediului asupra cruia se manifest aceste pericole. Hazardele antropogene pot fi: hazarde n procesele industriale (hazarde tehnologice); hazardele n activitile de transport terestru; hazardele n activitile de transport marin; hazarde la instalaiile nucleare i la transportul materialelor radioactive.

1.2.3. Hazardele n procesele industriale


Acestea sunt cunoscute i sub numele de hazarde tehnologice i cuprind o gam larg de accidente legate de activitile industriale, cum sunt: exploziile, incendiile, scurgerile de substane toxice, poluarea accidental legat de activitile miniere. Dezvoltarea tehnologic fr precedent din ultimele decenii a consacrat o serie de domenii i ramuri industriale (termoenergetica, energetica nuclear, industria chimic i petrochimic), caracterizate prin utilizarea unor echipamente tehnologice deosebit de performante i de complexe, n contextul desfurrii unor procese tehnologice pretenioase. Exploatarea eficient a instalaiilor tehnologice implicate - presupunnd funcionarea cvasicontinu a acestora, prin diminuarea opririlor cauzate de diverse cedri, defectri n circumstanele protejrii corespunztoare a sntii personalului angajat si a populaiei, precum
16

i n contextul conservrii mediului ambiant, necesit asigurarea i meninerea unor niveluri ridicate de securitate tehnic. Aceste accidente sunt mai frecvente n cadrul industriei chimice i afecteaz aezrile i populaia din vecintatea amplasamentelor prin emisiile accidentale de substane sau din procesul de producie i prin cantitile mari de deeuri care afecteaz solul, apa i aerul. n anul 1974, la Flixborough, n Marea Britanie, o ntreag instalaie chimic a fost distrus de o puternic explozie soldat cu 28 de mori i 36 de rnii. Accidentul a avut consecine majore i asupra zonelor nvecinate, provocnd pagube proprietilor pe o arie larg. Cauza acestui accident a fost fisurarea unei conducte utilizate temporar i care a permis scurgerea unei cantiti mari de ciclohexan, care a format cu aerul un amestec exploziv. n 1976, la Manfredonia (Italia) un incident survenit ntr-o uzin petrochimic, la o coloan de rcire a aminiacului, a provocat deversarea a 10 t trioxid de arsen, 18 t oxid de potasiu i 60 t ap ce au antrenat substanele periculoase. Ca urmare a acestui accident au fost evacuai circa 1000 de oameni pe o arie de 2 km2 din jurul instalaiei, au fost afectate animalele din zon i plantaiile de mslini pe cca. 15 km2. Nivelul arsenului n sol a crescut de la 200 mg/m2, ct se nregistra n mod curent la 2000 mg/m2. n 1976, explozia unei instalaii industriale la o uzin chimic din localitatea Seveso (Italia) a produs scurgerea unei cantiti mari de dioxin, o substan chimic extrem de periculoas, folosit n rzboiul din Vietnam ca substan defoliant. Acest accident a fost un semnal de alarm care a determinat Comunitatea European s ia msurile necesare pentru prevenirea situaiilor similare. Dup accidentul de la Seveso, Comunitatea European a definit noiunea de accident major (risc major), ca fiind un eveniment (o emisie de substane, un incendiu sau o explozie puternic) n relaie cu dezvoltarea necontrolat a unei activiti tehnologice care genereaz un pericol grav n interiorul sau n exteriorul ntreprinderii prin eliberarea uneia sau mai multor substane toxice. Unul dintre cele mai grave accidente tehnologice s-a produs la 3 decembrie 1984 la Bhopal (India), prin scparea accidental a unui gaz toxic (izocianat de metil de la o uzin de pesticide aparinnd concernului internaional Union Carbide. Accidentul s-a soldat cu 6500 de victime i cu mbolnvirea a 100.000 persoane (Standardul Australian AS 4804-1997). n 1986, la o fabric de produse agrochimice din Elveia, de lng Basel, aparinnd concernului Sandoz un puternic incendiu a condus la poluarea fluviului Rin, ca urmare a scurgerii a 30 t de produse chimice (cerneluri i vopdele fluorescente, pesticide organofosforice, fungicide pe baz de mercur. Oraul Basel a fost afectat de un nor de mercaptani. S-a estimat c au fost ucii 500 000 de peti, iar consecinele acestui accident s-au resimit pe termen lung.

17

1.2.4. Accidentele majore


Accidentele majore (hazardele) tehnologice sunt deosebit de importante din punctul de vedere al impactului i riscului asupra sntii populaiei i a mediului nconjurtor. n acest sens se poate considera c exist trei caracteristici corelate: imposibilitatea de a prezice cnd i cum se produc aceste accidente (de aici decurge lipsa posibilitii de control); incertitudinile privind rspndirea i impactul; imposibilitatea de a prevedea interaciunile (umane i tehnice). Exist deja suficiente informaii asupra efectelor pe termen scurt i/sau lung pe care le au asupra mediului i sntii astfel de accidente (accidentul nuclear de la Cernobl, exploziile de la Los Alfaques, scprile de dioxin de la Seveso). Hazardul i riscul potenial cresc n intensitatea efectelor, dac se consider pagubele complexe i pe termen lung asupra resurselor din mediu (sol i ap) i asupra ecosistemelor. Impactul acestor accidente este major deoarece, dei activitile care le pot declana (generarea de putere, procese chimice, transport) au caracter planificat i sunt, n general, continue, hazardele i presiunile pentru mediu asociate cu accidentele nu sunt niciodat anticipate. Dei datele statistice privind accidentele produse pn acum ofer o imagine asupra a ceea ce s-ar putea produce n viitor, nu este totui posibil s se prezic cu certitudine suficient de mare dac i cnd va avea loc un accident. Combinate cu incertitudinile semnificative care nsoesc natura i mrimea impactelor ce vor rezulta, accidentele trebuie tratate, n mod justificat, ca o surs semnificativ de risc social. Riscul, n acest sens, poate fi caracterizat prin natura i magnitudinea unui efect nedorit n relaie cu probabilitatea de a se produce. Activitile industriale care genereaz aceste pericole la care sunt asociate riscurile au crescut n intensitate. n plus, interaciunile ntre societatea uman i mediul natural a sporit vulnerabilitatea fa de evenimente periculoase (hazarde). Prevenirea i controlul acestor accidente n scopul minimizrii riscurilor i aducerea lor n limite acceptabile sunt considerate ca prioriti. Protecia sntii publiclui i a mediului n faa consecinelor accidentelor majore este o activitate complex i plin de incertitudini, care necesit utilizarea estimrii i managementului riscului pentru aducerea la ndeplinire a acestui deziderat. n plus, va fi din ce n ce mai util s se integreze problematica sntii umane i a proteciei mediului n managementul riscului operaiilor periculoase. Analiza acestor accidente a evideniat urmtoarele elemente cheie:

18

majoritatea accidentelor tehnologice majore se produc n rafinrii de petrol i n industria petrochimic, n timp ce n industria cimentului, a materialelor ceramice, a materialelor de construcie, acestea sunt mai puine; substanele cel mai adesea implicate n accidente sunt gazele inflamabile i alte gaze, cum ar fi clorul; majoritatea accidentelor se produc n timpul desfurrii operaiilor tehnologice normale, dar la fel de grave sunt i cele care apar n timpul activitilor de ntreinere, reparaii, pornire-oprire. Nu numai accidentele majore afecteaz mediul i sntatea, ci i accidentele mai puin grave, dar care se produc cu o frecven mare sau au ca rezultat acumularea n ap i sol a unor substane toxice.

1.2.5. Hazarde asociate cu sntatea populaiei i a mediului nconjurtor


Potenialul mediului de a exercita efecte adverse asupra sntii este cunoscut de mult timp. Totui, n ultimii ani, publicul a devenit din ce n ce mai contient de faptul c au crescut pericolele pentru sntate din mediul nconjurtor. Acast situaie este consecina, n parte, a dezvoltrii rapide a industriei i, mai nou, a tehnologiilor cu potenial ridicat de risc. Progresele nregistrate n cercetarea tiinific au relevat existena unor hazarde nc nedetectate, care au sporit interesul pentru sntatea public. Starea de sntate a populaiei n Europa i legtura sa cu condiiile de mediu sunt prezentate n raportul Concern for Europes Tomorrow (CET), care a avut ca principal obiectiv evaluarea problemelor de mediu n relaie cu sntatea, evaluarea gradului de expunere a populaiei Europei la factorii din mediu n msur s afecteze sntatea i impactul acestora asupra sntii populaiei. Publicaia WHO (1990) definete sntatea n felul urmtor:

Sntatea este o stare de bine din punct de vedere fizic, social i mental i nu nseamn neaprat absena unei boli sa infirmiti.
Msurarea corect a sntii este o limit major n descrierea strii de sntate. Baza unei analize descriptive o reprezint, la ora actual, sperana de via i cauzele deceselor. 1.2.5.1. Hazardele din mediu i sntatea

Oamenii sunt expui la o varietate de factori din mediu prin aer, ap i alte buturi, alimente i materiale care intr n contact cu pielea. Expunerea se produce ntr-o varietate de moduri: n zonele rezideniale, industriale, ocupaionale, n timpul transportului, n interiorul sau n exteriorul cldirilor, la contactul dintre persoan i un factor de mediu.

19

Gradul de expunere depinde de concentraia specific sau intensitatea agentului toxic i de intervalul de timp. Consideraiile privind expunerea la factorii de mediu sunt deosebit de importante pentru evaluarea efectelor poteniale asupra sntii ale unor ageni toxici. Contactul ocazional cu un contaminant poate avea efecte neglijabile, n timp ce contactul prelungit cu acelai factor contaminant poate avea un impact serios asupra sntii. Dac un factor contaminant este prezent n mai multe zone ale mediului nconjurtor, expunerea n fiecare factor de mediu la contaminant (poluant, substana chimic, toxic) se acumuleaz i determin o expunere total. Expunerea, mpreun cu capacitatea organismului de a absorbi, distribui i metaboliza substana toxic determin doza intern individual. Aceasta influeneaz probabilitatea, tipul i intensitatea efectelor asupra sntii. Rspunsul unui individ n cazul expunerii la factorii de mediu poluai cu substane toxice depinde de susceptibilitatea sau vulnerabilitatea acestuia. Evaluarea hazardului asupra sntii n cazul expunerii se bazeaz pe evaluarea toxicologic, care implic evaluarea efectelor asupra sntii a expunerii n condiii controlate a unui grup de persoane sau animale, de regul la nivele relativ mari de concentraie. O evaluare a riscului pentru sntate ca urmare a prezenei hazardelor (pericolelor) n mediu se bazeaz pe informaiile ce privesc expunerea populaiei la poluant i pe cunoaterea relaiei expunere-rspuns. Studiile epidemiologice sunt o surs important de informaii. n aceste studii, relaia dintre un agent din mediu i o boal sau un alt parametru de sntate este evaluat prin luarea n considerare a influenelor posibile i a altor factori asupra acestei relaii. Aceast abordare este foarte important deoarece, n cele mai multe cazuri, bolile n discuie au o etiologie datorat mai multor factori i a interaciunii dintre acetia. n ciuda evoluiei metodologiei epidemiologice din ultimul timp, evaluarea cantitativ n relaia mediu-sntate este nc incomplet i incertitudinea n exprimarea riscului este substanial. n parte, acest lucru se datorete att cunoaterii insuficiente a efectelor asupra sntii, a expunerii la intensiti mici, ct i lipsei posibilitilor de evaluare suficient de precis a expunerii n mediu poluat (agent toxic). Analiza expunerii populaiei la hazardele din mediu i a strii de sntate a populaiei poate indica ariile n care riscul pentru sntate este semnificativ i unde sunt necesare aciuni intense att n sectorul economic ct i al autoritilor din domeniul sntii publice i a populaiei. O proporie considerabil a populaiei Europei este expus la factorii de mediu la un grad despre care se consider c se impune un prag unor aspecte ce privesc sntatea.

20

1.2.5.2. Poluarea atmosferei i sntatea Problemele cele mai frecvente ale relaiei mediu-sntate privesc expunerea la un nivel excesiv al poluanilor n aer. n majoritatea cazurilor, expunerea se refer la populaia urban i se produce n episoade scurte. Dintre poluanii atmosferici considerai, cele mai mari probleme le creeaz pentru sntate poluanii particulai, msurai ca particule totale n suspensie. Diverse probleme respiratorii apar ca urmare a prezenei n aer a unor nivele ridicate de dioxid de sulf (SO2) i oxizi de azot (NOx). De asemenea, expunerea la nivele ridicate de ozon afecteaz o mare parte a populaiei Europei. Poluarea aerului n incinte (unde exist acumulri de CO, NO2) generat de sursele de nclzire, fumul de igar, compuii organici volatili (provenii de la materialele de construcii sau ageni de curire), azbest este o surs important de pericole pentru sntate. Posibilitile de a cunantifica impactul asupra sntii al polurii n incinte sunt limitate. n schimb, riscul mbolnvirilor datorate expunerii la civa poluani din incinte este bine stabilit. Pe lng afeciunile respiratorii acute sau cronice pe care le produc poluanii atmosferici, unele componente poluante din aerul din exterior sau din interiorul incintelor mresc riscul de cancer. De exemplu, azbestul, benzenul, funinginea sunt clasificate de International Agency for Research on Cancer ca avnd potenial sigur cancerigen (carcinogene), iar benzopyrenul i gazele de eapament ca fiind probabil cancerigene. Un studiu epidemiologic realizat la Cracovia (Polonia) a relevat creterea incidenei cancerului de plmni pentru rezidenii din centrele urbane poluate, ca urmare a combustiei crbunilor. De asemenea s-a evideniat creterea riscului cancerlui de plmni pentru populaia din zonele limitrofe unor site-uri industriale (metalurgie neferoas emisii de compui ai aerului). 1.2.5.3. Alimentele i apa contaminate i sntatea oamenilor Contaminarea apei de but i splat, precum i a alimentelor, cu ageni microbiologici poate constitui o surs serioas de mbolnviri. Hazardele poteniale asupra sntii ca rezultat al polurii apei cu substane chimice este, de asemenea, semnificativ. Concentraiile nitrailor n apele subterane din cteva zone ale Europei cu agricultur intensiv au depit limitele prescrise. Concentraii de arsen n apele din regiuni ale Ungariei, Bulgariei, Romniei conduc la probleme de sntate (cancer de piele). Numeroase substane chimice periculoase ce pot fi gsite n ap sunt totui controlate, astfel nct expunerea i impactul acestora este mai mic dect n cazul contaminrii microbiologice.

21

1.2.5.4. Deeurile i sntatea Colectarea deeurilor, depozitarea, procedeele de valorificare sunt poteniale hazarde asupra sntii, deoarece deeurile, n principiu, conin substane chimice periculoase, ageni poluani biologici i fizici. Prin emisii n aer sau infiltrare n sol i n apele subterane, site-ul poate fi contaminat biologic sau chimic. Studiile orientate n direcia evalurii impactului asupra sntii al depozitelor de deeuri au evideniat rolul acestora n incidena unor efecte serioase pentru sntate (ex. cancer).

1.3. Riscul
1.3.1. Definirea riscului
Riscul poate fi perceput n diverse moduri.

Riscul este o combinaie de frecvene sau probabiliti de producere i consecina unui eveniment periculos specificat (Standardul Australian AS 48041997). Riscul poate fi generat de un eveniment, o aciune sau absena unei aciuni, consecinele posibile variind de la cele benefice la cele catastrofale. n conformitate cu prevederile standardului AS/NZS 4360: 2001, riscul reprezint posibilitatea de materializare a unui eveniment care va induce un impact asupra anumitor obiective.
n perspectiva Ordinului Ministerului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului nr. 184/1997, riscul este probabilitatea apariiei unui efect negativ

ntr-o perioad de timp specificat i este adesea descris sub forma ecuaiei:

Risc = Pericol x Expunere Evaluarea riscului este procesul utilizat pentru a determina prioritile managementului riscului prin estimarea i compararea nivelelor de risc cu standardele, intele, nivelele de risc sau alte criterii predeterminate (Standardul Australian AS 4360-1995). Managementul riscului este aplicarea sistematic a politicilor de management, procedurilor i practicilor n scopul identificrii, analizei, evalurii, diminurii i controlului riscului (Standardul Australian AS 4360-1995).

22

Riscul n sisteme industriale este generat de pierderile probabile anuale de producie sau accidente umane ca rezultat al unor evenimente tehnice neprevzute:

Riscul = Frecvena x Consecina

n acest mod de definire, riscul poate fi raportat ca pierderi (tone/an), frecvena sau probabilitatea reprezint numrul de evenimente/an, iar consecina este de fapt gravitatea, pierderea medie (tone/eveniment). Pentru ca aceast relaie s devin operaional este necesar parcurgerea urmtoarelor etape: identificarea riscului; determinarea frecvenei accidentelor sau incidentelor; determinarea consecinelor medii pentru un anumit eveniment. n fig. 1.2 este reprezentat distribuia riscului n funcie de evoluia frecvenei i de consecine.

Fig. 1.2. Relaia risc frecven gravitate (consecine) Identificarea riscului este o problem dificil, din cauza diversitii i multitudinii evenimentelor poteniale. Posibilitile de apariie a evenimentelor se pot estima prin studii statistice, dar ansele de a obine rezultate sigure sunt discutabile din cauza faptului c, pe lng riscul chimic este necesar asocierea altor tipuri de risc: riscul carcinogen, riscul epidemiologic, riscul contaminrii nucleare, riscul apariiei unor fenomene naturale.
23

Probabilitatea de manifestare a pericolului, din punct de vedere calitativ, se pot ntinde de la producerea imediat a expunerii la pericol pn la o situaie de expunere improbabil. Numrul de persoane care pot fi expuse la pericolul potenial pot fi incluse de asemenea n aceast ieharhizare. Dac un mare numr de oameni ar putea fi expui la pericol, acest lucru este desigur un pericol mai mare dect dac numai unul sau doi angajai ar fi expui. Riscurile sunt deci ierarhizate unul fa de cellalt pe baza consecinelor i probabilitii. Aceast metodologie ar trebui s urmeze procesul de evaluare a riscului din tabelul 1.1. Consecinele se pot produce individual (risc individual) sau pentru grupuri (tabelul 1.2). Riscurile n mediile economic i social pot fi exemple de riscuri pentru grupuri. Situaiile cu risc nalt fac necesar luarea imediat a unor decizii. Riscul intermediar face mai dificil luarea deciziilor, deoarece este necesar o analiz mai profund din punctul de vedere al managementului. Toate aceste informaii conduc la urmtoarea etap: luarea deciziilor de management. Factori ce influeneaz gradul de risc indus n sisteme industriale i comuniti umane i consecinele acestuia Timpul i durata expunerii la pericol; Numrul de oameni expui nuntru i n afara sistemului vizat; Structura demografic a celor expui; Eficacitatea rspunsului n caz de urgen nuntrul i n afara unitii; Timpul de munc pierdut de ctre angajai i a personalul din exterior; Scderea moralului angajailor; Periclitarea imaginii publice; Prejudicii aduse proprietii n interiorul i n afara unitii; Costuri necesare pentru curire, reparare i pierdere de producie n interiorul i n exteriorul unitii; Vtmarea personalului i declanarea de procese civile; Spaiul legislativ i constrngeri suplimentare n domeniul reglementrilor. Managerii pot s ia decizii bine documentate pentru prevenirea sau eliminarea riscului numai dac au informaii complete i exacte. Toate alternativele care trebuie luate n considerare decurg din ierarhizarea riscului, iar msurile de prevenire sau eliminare pot fi aplicate potrivit unui algoritm prestabilit. Aceste recomandri pot include procedee sau tehnologii mbuntite, ntreinerea, repararea sau nlocuirea echipamentului, reproiectarea procesului,

Tabelul 1.1.

24

instruirea angajailor sau chiar meninerea status quo-ului. Recomandrile trebuie s includ toate aceste ipoteze i incertitudini. Componente ale riscului individual sau pentru grupuri

Tabelul 1.2.

ntre risc i securitate exist o relaie de proporionalitate invers. n limbaj curent, securitatea este definit ca situaia de a fi la adpost de pericol, iar riscul ca posibilitatea de a ajunge la un pericol potenial. n realitate, ambele sunt stri limit, care nu pot fi atinse la modul absolut, adic ntotdeauna va exiata un pericol remanent (rezidual). Un sistem va fi cu att mai sigur cu ct nivelul de risc va fi mai mic (fig. 1.3).

Fig. 1.3. Relaia risc - securitate


25

n mod clar exist diferene n modul n care riscul este perceput de oamenii de tiin, pe de o parte i de public, pe de alt parte. Exist o serie de factori care determin aceste interpretri difereniate, care includ: experiena personal privind efectul contrar/eveniment; fondul socio-cultural; abilitatea de a exercita control asupra unui risc particular; gradul n care informaia este dobndit din diferite surse (literatura de specialitate, media etc.); alte considerente (tendine de supraestimare a riscului redus i de subestimare a riscului mare).

1.3.2. Cum poate fi caracterizat riscul ?


Caracterizarea riscului se poate realiza din dou puncte de vedere: calitativ; cantitativ. Tipul de pericol i rezultatul advers (opus, duntor) asociat cu acesta este o trstur calitativ important a riscului. Referindu-ne la exemplul de mai sus, o probabilitate anume de apariie a dermatitelor va fi considerat un risc mai mic dect o probabilitate identic de apariie a unui cancer de piele. Este clar faptul c gradul de expunere este foarte important n determinarea riscului. Aa cum am exemplificat mai sus, o expunere redus la ceva ce este foarte periculos poate duce la un risc sczut. Invers, expunerea de durat la ceva ce prezint un pericol redus poate conduce la un risc moderat sau, uneori foarte ridicat i prin urmare trebuie depuse eforturi n direcia cuantificrii expunerii (de exemplu la zgomot, la un anumit tip de praf sau radiaii) pentru a putea atribui o msur a riscului asociat.

1.3.3. Riscul i cuantificarea probabilitii


Dac se consider riscul ca un om s moar de cancer la plmni ntr-un an i se coreleaz cu fumatul de intensitate medie sau nalt, se presupune valabil urmtoarea statistic pentru un eantion de 100.000 de oameni ntr-un an oarecare: dac toi aceti oameni nu sunt fumtori, se poate presupune c 10 din ei - pot muri de cancer la plmni. dac toi aceti oameni sunt fumtori moderai, se poate presupune c 100 dintre ei pot muri de cancer la plmni ntr-un an. dac toi sunt fumtori nrii se poate presupune c 200 dintre ei ar putea muri de cancer ntr-un an. Riscul absolut al decesului din cauza cancerului n cazul fumtorilor moderai ar putea fi de 100 persoane la 100.000 persoane/an. Totui 10 omanei din 100.000/an ar putea deceda chiar dac nu au fumat. Prin urmare, riscul real

26

absolut n cazul fumtorilor moderai, atribuibil fumatului este de 90 oameni la 100.000 oameni/an. Riscul poate fi exprimat n manier relativ. n acest exemplu, riscul relativ al decesului de cancer la plmni n cazul fumtorilor moderai (cnd se face comparaia cu nefumtorii) va fi

fumtorii moderai) riscul de a muri de cancer la plmni este de 10 ori mai marte, ntr-un an, comparativ cu nefumtorii. S-ar putea acum calcula riscul absolut de deces ca urmare a fumatului pentru fumtorii nrii i riscul relativ ? De ce se fac aceste msurtori diferite ale riscului ? Unele studii ofer o msur pentru riscul relativ care este mai uor de realizat dect msura absolut a riscului. Exist ns probleme i n aprecierea riscului relativ. De exemplu, dac riscul relativ de mbolnvire a cordului n cazul fumtorilor este 2, n timp ce riscul relativ al cancerului de rinichi n cazul fumtorilor este 4, ce sugereaz aceste valori ? S-ar putea spune c dac cineva fumeaz, riscul de a se mbolnvi de inim este de 2 ori mai mare dect dac n-ar fuma i riscul de a face cancer la rinichi dac fumeaz este de 4 ori mai mare dect dac n-ar fuma. Aceast situaie ar putea fi interpretat greit n sensul c dac cineva fumeaz, riscul de a face cancer de rinichi este mai mare dect riscul de a se mbolnvi de inim, iar din punctul de vedere al sntii publice s-ar putea afirma c fumatul contribuie ntr-o msur mai mare la cancerul de rinichi dect la boala de inim. Desigur, ambele interpretri ce a privit persoana individual ct i cea referitoare la sntatea public sunt false. Motivul este simplu: riscul absolut al mbolnvirii cordului este mult mai mare dect riscul cancerului de rinichi. Cu alte cuvinte, decesul oamenilor ca urmare a atacului de cord este mai frecvent dect decesul din cauza cancerului la rinichi, dac ei sunt nefumtori i, acelai lucru este adevrat i atunci cnd oamenii sunt fumtori.

100 = 10 (adic, pentru 10

1.3.4. Factori de risc


nelegerea riscului necesit rspuns la urmtoarele ntrebri: ce poate fi ru ? care sunt consecinele? ce este probabil s se ntmple ? Calitatea i cantitatea informaiilor care pot fi obinute n legtur cu aceste ntrebri sunt de importan critic n nelegerea corect a situaiei de risc. Exist risc asociat cu factori umani, situaionali i de mediu. 1.3.4.1. Factorul uman asociat riscului Oamenii pot provoca un accident, rniri sau boli prin aciunile lor (comitere) sau prin lipsa unor aciuni (omisiune).

27

La nivelul companiilor, acest lucru se aplic att pentru lucrtori ct i pentru manageri. Erorile umane sunt responsabile ntr-o mai mare msur pentru multe accidente la locul de munc fa de defeciunile de ordin ingineresc. Exemple de riscuri generate de factorul uman: utilizarea neautorizat a unor echipamente; exploatarea unor echipamente ntr-o msur improprie; ndeprtarea dispozitivelor de siguran; dispozitive de siguran neoperative; utilizarea n cunotin de cauz a unor echipamente sau scule defecte; abateri de la reguli de siguran, reglementri, politici sau proceduri. 1.3.4.2. Factorul situaional asociat riscului Factorii situaionali introduc un risc care poate fi raportat la materiale periculoase, echipamente i dispozitive nesigure, proceduri i operaii nesigure. Exemple de factori de risc situaionali: proiectare incorect a procesului;: selectarea incorect a echipamentului; materiale de construcie nesigure; instalarea neadecvat a unor echipamente; depozitarea improprie a materialelor periculoase; amplasare neadecvat a sectoarelor auxiliare; manipularea defectuoas a deeurilor periculoase. 1.3.4.3. Factorul mediu asociat riscului Factorii de mediu introduc riscul prin pericole de ordin fizic, chimic, biologic i ergonomic care, fie cauzeaz, fie contribuie la accidente, rniri, mbolnviri sau decese. Exemple de factori de mediu care genereaz risc: factori fizici:; zgomot, vibraii, radiaii, iluminare, temperatur, presiune, umiditate; factori chimici: gaze, vapori, fum, praf, fumes, mists, care pot fi toxice, inflamabile, explozive, corozive sau reactive; factori biologici: bacterii, virusuri, fungi, parazii, care pot cauza boli sau deces; factori ergonomici: factorii umani sau situaionali care nu sunt compatibili cu limitrile fizice sau comportamentale ale angajailor.

28

NTREBRI TEST 1. Definii hazardul i facei o clasificare a hazardelor n funcie de sursa de provenien. 2. Artai ce cuprind cele dou grupe de hazarde. 3. Descriei succint sursele de hazard n procesele industriale. Artai importana accidentelor majore n evaluarea riscului. 4. Prezentai pe scurt hazardele asociate cu sntatea oamenilor i a mediului. 5. Definii riscul din perspectiva ordinului 184/1997 al MAPPM. 6. De cte feluri sunt factorii de risc?

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Blteanu D., Alexe R., (2000), Hazarde naturale i antropogene, Editura Corint, Bucureti. Bowles D.S., (1997), A Role for Risk Assessment in Dam Safety Mangement, Proc. 3th International Conference Hydropower 97, Trondheim, Norvegia, iunie 1997. Council Directive, (1982), Council Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major Accident Hazards of Certain Industrial Activities. (" Seveso I"), Huff A., (2000) Analysis of Safety Instrumented Systems to Meet Plant Objectives, http://www.jbfa.com Legea 137/1995, Legea Proteciei Mediului, MO 304/1995. Lemly A.D., (1997), Risk Assessment as an Environmental Management Tool: Considerations for Freshwater Wetlands, Env. Management, 21, 343-358. Lundin J., Jonsson R., (2002), Master of Science in Risk management and safety Engineering, at Lund University, Sweden, J. Loss Prev., 15, 111-117. McNamee D., (1999), Risk Management Today and Tomorrow, http://www.mc2consulting.com McNamee D., (2000), The New Risk Management, http://www.mc2consulting.com McNamee D., (2001), Risk management: Defining a New Paradigm for Internal Auditors, http://www.mc2consulting.com OM, (1997), Ordinul 184/1997 al Ministerului Apelor, Pdurilor, Proteciei Mediului, MO nr. 303/1997. Ozunu Al., (2000), Elemente de hazard i risc n industrii pouante, Editura Accent, Cluj Napoca.

29

Popescu D., Pavel A., (1998), Risc tehnic/tehnologic. Inginerie si Management, Ed. Briliant, Bucuresti. Smith K., (1995), Environmental Hazards. Assessing Risk and Reducing Disaster. Routledge, Londra. Zakri A.H., (2001), International Standards for Risk Assessment and Tisk Management of Biotechnology, ICTSD Workshop on Biotechnology, Biosafety and Trade, Bellevue, Elveia, 18-20 iulie 2001.

30

2. ANALIZA RISCULUI
2.1. Aspecte generale
Pentru elaborarea unei analize baz pe risc este important cunoaterea semnificaiei unor termeni i concepte.

1. Analiza riscului
Analiza riscului este un proces care cuprinde dou etape: 1. Evaluarea (calitativ i cantitativ) a riscului 2. Analiza propriu-zis, pe baza evalurii i a altor date de intrare. Procesul implic comunicarea ntre cei implicai n analiza riscului, mai ales a celor potenial expui la risc ca un punct focal de importan major. Analiza riscului este un instrument pentru evaluarea magnitudinii i severitii riscului. Dei folosete principii i instrumente fundamentate tiinific, analiza de risc folosete informaii care nu pot fi cunoscute cu un grad mare de certitudine, ci doar cu un anumit grad de probabilitate. Analiza de risc aplicat problematicii mediului nconjurtor necesit o alegere ntre presupuneri/ipoteze plauzibile i teorii bine fundamentate tiinific, pe de o parte, ct i decizii bazate pe politici i reglementri n domeniu.

2. Managementul riscului
Managementul riscului este procesul de identificare, evaluare, selecie i implementare a aciunilor destinate reducerii i controlului riscului pentru sntatea umana i mediul nconjurtor. Procesul trebuie realizat pe un fundament tiinific, prin aciuni eficiente din punctul de vedere al costurilor i care s conduc la reducerea sau prevenirea riscurilor, innd seama i de considerente de ordin social, cultural, etic, politic i legal.

3. Comunicarea riscului
Comunicarea riscului reprezint de fapt schimbul de informaii n legtur cu riscurile de mediu i sntate ntre evaluatorii de risc, managerii de risc, public, media, grupuri interesate etc. ntre estimarea, managementul i comunicarea riscului exist o relaie de biunivocitate, care ine seama de principalii actori implicai n procesul de

31

estimare i management al riscului i de constrngerile de ordin subiectiv i obiectiv (fig. 2.1).

Fig. 2.1. Corelaia dintre estimarea, managementul i comunicarea riscului (Fjeld et al., 2007).

4. Aciuni corective n legtur cu prevenirea/eliminarea riscului


Aceste aciuni vizeaz urmtoarele inte: protecia populaiei i resurselor aplicarea msurilor de reducere i/sau prevenirea riscurilor utiliznd resursele disponibile, care pot avea caracter limitat procese justificate i justificabile din punctul de vedere tehnic i al consistenei.

Cunoaterea proprietilor materialelor i mecanismelor de aciune a hazardelor sunt condiii elementare pentru asigurarea securitii. Standardele
32

inginereti contribuie la atingerea acestui deziderat. n cazul instalaiilor mai mari trebuie examinat ntregul sistem, adic este necesar analiza sistemului. Analiza de risc este orientat spre prevenirea consecinelor nc din faza de proiectare. De asemenea, n analiza i evaluarea riscului trebuie imaginate scenarii ale accidentelor poteniale, pentru a determina probabilitatea de producere i posibilele consecine. n anii 70 erau aplicate n mare msur metodele analitice calitative de evaluare a riscului, care trepatat au cptat un coninut cantitativ (Quantified Risk Assessment, QRA). Iniial, acest mod de abordare a pericolelor (hazardelor) a fost aplicat n domeniul siguranei nucleare, cunoscut sub numele de Probabilistic Safety Assessment (PSA). QRA a evoluat rapid n anii 80, n special n segmentul de analiz a consecinelor.

2.2. Etape ale analizei de risc: informaii preliminare


2.2.1. Prezentare general
Metodologiile aplicate n analizele de risc au un caracter flexibil n funcie de situaia dat, dar o serie de etape sunt comune.

Descrierea sistemului
n aceast etap se trec n revist informaiile de care se dispune n legtur cu procesul, instalaia, condiiile de mediu, situaia meteorologic i seismic, schema tehnologic, diagrama de proces i control etc.

Identificarea riscului
Este acea etap n care se localizeaz materiale, cantiti, caracteristici etc. astfel nct s se omit ct mai puin posibil din suma de hazarde care sunt asociate riscului; un risc omis rmne ca poteial punct de plecare ntr-o alt nlnuire de evenimente. Un rol deosebit n aceast etap o are experiena anterioar, cunoaterea n detaliu a proceselor, lista de verificare n acord cu bazele de date existente. Identificarea este legat de localizarea i caracterizarea sursei de scurgeri i a zonelor cu potenial ridicat de producere a accidentelor. Identificarea riscului este necesar din urmtoarele considerente: n scopul evalurii hazardului; pentru ntocmirea planurilor de intervenie; pentru luarea de msuri n caz de urgene.

33

Estimarea frecvenei (probabilitii)


n principiu, aceast etapse refer la urmtoarele componente majore: - obinerea de informaii din situaii asemntoare, petrecute anterior; - ntocmirea i analiza evenimentelor i greelilor (defeciunilor) rezultate din situaii obinuite (de operare, constructive, datorate mediului ambiant).

Estimarea consecinelor
n aceast etap se analizeaz natura hazardului, mrimea impactului i se bazeaz pe o metodologie utilizat pentru determinarea evoluiei rezultatelor hazardelor (accidentelor, incidentelor). Se utilizeaz informaii stocate n baze de date specifice i divese modele ale efectelor posibile, criterii de decizie care poate s reduc din ansamblul i gravitatea consecinelor estimate.

Analiza riscului
Se realizeaz prin combinarea rezultatelor obinute n etapele de estimare a frecvenelor i consecinelor riscului, oferind o imagine global a riscului. Odat ce au fost identificate i evaluate pericolele (hazardele), ele vor fi ierarhizate n concordan cu gradul de risc, fiind luate n considerare probabilitatea sau frecvena i severitatea consecinelor . Acest proces de ierarhizare plaseaz cele mai nesigure i mai grave pericole pe primul loc. De regul, se recomand s se nceap ierarhizarea pericolelor dup potenialele consecine distructive, urmate de o estimare a probabilitii ca pericolul s genereze o consecin. Pericolele care pot cauza moartea sau distrugerea unei instalaii au cel mai nalt grad de severitate. Pericolele vor fi minore sau neglijabile dac nu vor conduce la incapacitate temporar de lucru ca urmare a vtmrii sau mbolnvirii. n fig. 2.2 se prezint schematic etapele analizei riscului.

2.2.2. Estimarea riscului


Estimarea riscului este procedura prin care riscurile induse de hazarde inerente implicate n procese sau situaii sunt estimate fie calitativ, fie cantitativ. Estimarea riscului este procesul de estimare a probabilitii cu care un anumit efect poate fi generat ca urmare dintr-o activitate, aciune sau prezena (probabilitatea se refer la poriunea sau fraciunea de timp pentru care consecina poate fi constatat/observat). Riscul este un concept pentru evaluarea posibilelor daune, care se bazeaz pe criteriile:

34

Criteriul daunelor (Ce se poate intampla?) Criteriul probabilitii (Ct de probabil este?) Criteriul importanei (Ct de important este?)

Fig. 2.2. Etapele analizei de risc

35

n timp ce evaluarea probabilitii i a daunelor se bazeaz n principal pe cunoasterea tiinific, aprecierea importanei unui risc este de natur politic. Ea este expresia dorinei de a reui a unei societi. National Research Council (NRC, 1983) a considerat estimarea riscului ca fiind un process n patru etape: Identificarea hazardului Estimarea toxicitii Estimarea expunerii Caracterizarea riscului n ciclul de via a unui produs chimic de exemplu, riscurile pot aprea n timpul fabricrii, distribuiei, utilizrii sau depozitrii acestuia. Estimarea riscului compusului chimic implic identificarea hazardelor inerente la fiecare etap i o estimare a riscurilor induse de aceste hazarde. Riscul este estimat prin ncorporarea unei msuri a probabilitii ca un hazard s cauzeze un prejudiciu i o msur a severitii prejudiciului n termeni de consecine pentru populaia uman i/sau pentru mediu. Estimarea riscului pentru mediu poate reprezenta i examinarea riscurilor rezultate din sisteme tehnologice care afecteaz ecosistemele, animalele i populaia uman. El include estimarea riscului pentru sntatea uman i aplicaii specifice ale estimrii de risc la nivel industrial care examineaz, ca inte, populaia uman, biota sau ecosistemele.

2.2.3. Managementul riscului


Reprezint procesul de luare a deciziilor prin care se poate face o alegere ntre un domeniu de opiuni pentru a se ajunge la rezultatul cerut. Acesta poate fi specificat prin lege, cum ar fi standardele de mediu, poate fi determinat printro analiz risc-cost-beneficiu, sau poate fi determinat printr-un alt proces, de exemplu norme industriale sau bune practici. Managementul riscului ar trebui s aib ca rezultat reducerea riscului pn la un nivel acceptabil n limitele resurselor disponibile. Managementul riscului se poate realiza pe mai multe ci:

Eliminarea riscului:

Interzicerea total a utilizrii sau comercializrii unor substane periculoase este un exemplu de eliminare a riscului. Totui, eliminarea riscului nu este ntotdeauna posibil: n exemplul dat, chimicalele interzise pot fi substituite cu altele, eventual mai puin periculoase.

36

Transferul riscului:

Riscul poate fi transferat spre alte zone, de exemplu industria poate transfera responsabilitile legate de riscurile de mediu ctre companiile de asigurri.

Asumarea riscului:

Riscul poate fi asumat de companii sau guvern. Aceasta se poate realiza n mod contient, de exemplu n cazul n care o companie estimeaz riscul i face demersuri pentru acoperirea costurilor oricrui prejudiciu care poate decurge din acesta. Riscurile sunt adesea asumate fr estimarea acestora sau fr identificarea hazardelor.

Reducerea riscului

n majoritatea deciziilor politice i legale, reducerea riscului este cea mai comun modalitate de management al riscului. Dei reducerea riscului este asociat n mod curent cu reglementrile legale, exist i multe alte ci de a realiza reducerea riscului.

2.2.4. Percepia riscului


Implic convingeri, atitudini, judeci i sentimente, ct i valori sociale sau culturale pe care populaia le adopt n faa hazardelor. Maniera n care populaia percepe riscul este vital n procesul de estimare i management al riscului. Percepia riscului va fi determinat ntr-o mare msur n privina considerrii riscului ca acceptabil sau dac managementul riscului impune msuri pentru rezolvarea problemei.

2.2.5. Comunicarea riscului


Comunicarea riscului este o parte extrem de important a analizei de risc, ntruct reprezint de fapt schimbul de informaii n legtur cu riscurile de mediu i sntate ntre evaluatorii de risc, managerii de risc, public, media, grupuri interesate etc. (fig. 2.3.). Comunicarea riscului se poate referi la: clarificri privind riscurile pentru sntate i mediu

37

comunicarea riscurilor rezult din obligaia pentru responsabilitatea ntreprinderii (principiul de prevenire, principiul prudentei, garania produsului) configurarea raional a comunicrii comunicarea riscului servete la formarea ncrederii ntre ntreprinderi i public

Fig. 2.3. Nivele ale discuiilor n legtur cu comunicarea riscului


Motivele comunicrii riscului pot avea n vedere urmtoarele aspecte (tabelul 2.1.): dezvoltarea standardului de mediu pericol de accident datorita instalatiei industriale accidente suspiciune de noxe dovada noxelor Analiza pe baz de risc este un suport pentru plasarea n perspectiv a aspectelor de mediu (de exemplu, constrngeri cauzate de tipul contaminrii) i, n acest sens, puncteaz cile de realizare a unei soluii eficiente de management. Se ofer informaii despre reprezint n esen un proces de restaurare i transfer eforturile din domeniul ingineria mediului spre cele destinate planificrii n scopul redezvoltrii/reutilizrii care, n acest context reprezint n fapt remediere.

38

Analiza pe baz de risc poate genera o abordare fezabil, att din punctul de vedere al mediului nconjurtor, ct i din punc de vedere economic i care s ofere siguran i certitudine. Principalele teme urmrite n procesul de comunicare a riscului

Tabelul 2.1.

pentru urmtoarele activiti:

n relaie cu componentele analizei de risc, aplicarea aciunilor corective bazate pe risc (RBCA) este un proces iterativ care ofer o baz Identificarea surselor iniiale de contaminare necesitatea existenei unei durate de iniiere a unui rspuns de urgen, considerat adesea msur intermediar de remediere Concentrarea eforturilor n direcia colectrii de date de nalt calitate i reproductibile la estimarea riscului pentru un amplasament, care s fac posibil identificarea tuturor cilor poteniale de expunere, a receptorilor i mecanismelor surs, precum asigurarea unui grad de credibilitate la utilizarea de alternative n timp real pentru metodologiile de culegere a datelor pe amplasamentele supuse evalurii;
39

Clasificarea unui site sau stabilirea unui portofoliu de site-uri, n funcie de gradul de percepie al ameninrii/riscului prezentat pentru sntatea uman i pentru mediu; Acordarea asistenei la calcularea i stabilirea de obiective i inte specifice de remediere i a nivelurilor de realizare a acestora; Determinarea, dac este cazul, a tipului de aciuni suplimentare (de corecie / de remediere, a continurii monitorizrii etc.) necesare pentru a aduce un site la punctul de a nu mai necesita aciuni suplimentare de remediere; Decizii cu privire la nivelul de supervizare necesar pentru aciunile de decontaminere, conduse de prile responsabile n acest sens.

Analiza bazat pe risc este un instrument util att pentru elaborarea unei definiii clare i cuprinztoarea riscului ct i pentru caracterizarea mediului nconjurtor i explicarea conexiunilor cu aspectele socio-politice, socioeconomice, legale i financiare (fig. 2.4. ).

Fig. 2.4. Conexiuni n analiza de risc (EEA, 1998)

40

2.3. Metode ale analizei de risc


Experiena acumulat n practica inginereasc a consacrat mai multe metode de analiz a riscului tehnic/tehnologic. Dintre acesteea se pot meniona: - metoda What if (ce dac ), fundamentat pe mulimea de ntrebri puse spontan de grupul de studiu al cazului n discuie; (este o metod nestructurat, limitat n timp, bazat pe experien i cu o important component subiectiv); - metoda listelor de verificare (Checklist), bazat pe o list de probleme prestabilit, care valorific experiena acumulat n problema respectiv; structura listei nu are caracter universal, nu pot fi "importate" de la un caz la altul, aceasta fiind complet numai n msura n care se dispune de o baz de date bogat i sistematizat, cu informaii referitoare la cazuri similare; - metoda studiilor de hazard i operare (Hazard and Operability Study), fundamentat pe o investigare sistematizat a incorectitudinilor care pot aprea la punerea n oper a sistemului tehnic/tehnologic n discuie, n toate fazele de lucru (concepie, execuie, exploatare); - metoda analizei modurilor de defectare i a efectelor acestora (Fault Mode and Effect Analysys), bazat pe analiza defectrilor/cedrilor posibile ale fiecrei componente n parte a sistemului; necesit o modelare conform i precis a acestuia, are un pronunat caracter de generalitate, fiind aplicabil unor cazuri atipice; - metoda arborelui defeciunilor (Faults Tree Analysis), bazat pe construirea unui model logic a sistemului tehnic/tehnologici investigat, evideniind modul de nlnuire a disfunciilor, al crei punct final l constituie accidentul tehnic.

NTREBRI

1. 2. 3. 4.

Enumerai etapele analizei de risc. Descriei succint cteva ci prin care se poate realiza managementul riscului Prezentai motivele comunicrii riscului Prezentai succint cteva metode ale analizei de risc.

41

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Bowles D.S., (1997), A Role for Risk Assessment in Dam Safety Mangement, Proc. 3th International Conference Hydropower 97, Trondheim, Norvegia, iunie 1997. Council Directive, (1982), Council Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major Accident Hazards of Certain Industrial Activities. (" Seveso I"), Huff A., (2000) Analysis of Safety Instrumented Systems to Meet Plant Objectives, http://www.jbfa.com Fjeld R.A., Eisenberg N.A., Compton K.L, (2007), Quantitative Environmental Risk Analysis for Human Health, John Wiley and Sons, New York. Lemly A.D., (1997), Risk Assessment as an Environmental Management Tool: Considerations for Freshwater Wetlands, Env. Management, 21, 343-358. McNamee D., (1999), Risk Management Today and Tomorrow, http://www.mc2consulting.com McNamee D., (2000), The New Risk Management, http://www.mc2consulting.com McNamee D., (2001), Risk management: Defining a New Paradigm for Internal Auditors, http://www.mc2consulting.com OM, (1997), Ordinul 184/1997 al Ministerului Apelor, Pdurilor, Proteciei Mediului, MO nr. 303/1997. Ozunu Al., (2000), Elemente de hazard i risc n industrii pouante, Editura Accent, Cluj Napoca. Popescu D., Pavel A., (1998), Risc tehnic/tehnologic. Inginerie si Management, Ed. Briliant, Bucuresti. Smith K., (1995), Environmental Hazards. Assessing Risk and Reducing Disaster. Routledge, Londra. Uth H-J., (2004), Comunicarea risculuicomponenta necesar n prevenirea accidentelor, EU-Twinning Project RO2002/IB/EN-02, Implementation of the VOCs, LCP and SEVESO II Directives, Work package 04: Development of Action Plans for the Implementation of the Seveso II Directive, Activity 4.10 Mission 39: Land use Planning, STE, German Federal Environmental Agency, Berlin Zakri A.H., (2001), International Standards for Risk Assessment and Tisk Management of Biotechnology, ICTSD Workshop on Biotechnology, Biosafety and Trade, Bellevue, Elveia, 18-20 iulie 2001.

42

3. ESTIMAREA RISCULUI
3.1. Introducere n problematica estimrii riscului de mediu
Termenul estimarea riscului se refer att la procesul efectiv de estimare a riscului, ct i la documentele care rezult din acest proces. Din punct de vedere procedural, estimarea riscului este un proces

organizat utilizat pentru a descrie i estima probabilitatea procedurii unor efecte adverse asupra sntii ca urmare a expunerii la ageni poluani n mediul nconjurtor. Cele patru etape ale estimrii riscului sunt: identificarea hazardului, estimarea raportului doz-rspuns, estimarea expunerii, caracterizarea riscului
(Frenzen, 2001; Belluck i Benjamin, 2001). n cadrul aciunii de estimare a riscului, evaluatorii utilizeay date analitice cunoscute, standardizate, privind calitatea mediului pentru a estima tipul i gradul riscurilor induse de contaminani ai mediului. Aceste estimri au ca

rezultat estimate ale riscului.

Scopul principal al estimrii riscului de mediu este acela de a furniza managerilor de risc toate datele necesare i informaiile disponibile menite s faciliteze luarea de decizii pe o baz fundamentat tiinific. n legtur cu

Rezultatul procesului de estimare riscului este un document care descrie estimatele riscului i modul n care acestea au fost generate. Evaluatorii de risc sunt responsabili de aspectele tehnice ale estimrii riscului. Evaluatorii de risc trebuie s lucreze mpreun cu un manager de proiect pentru a se asigura c datele, ipotezele, metodele i cadrul analitic utilizate pentru generarea estimatelor riscului sunt n acord cu standardele tehnice i reglementrile la zi. Managerii de proiect sunt responsabili pentru gestionarea corect a proiectului de estimare a riscului. Ei trebuie s aib un nivel ridicat al cunotinelor n domeniu, dar nu este necesar s fie specialiti.

aceasta, managementul riscului este procesul de identificare, evaluare, selectare i aplicare a aciunilor d reducere a riscului pentru sntatea uman i pentru ecosisteme. Managerii de risc sunt persoane responsabile cu luarea unei decizii privind reducerea i prevenirea riscului. Managerii de risc utilizeaz estimatele riscului, rezultate din estimarea riscului pentru a determina dac un proces, activitate sau amplasament induce riscuri semnificative pentru sntatea uman i/sau mediul

43

nconjurtor. Managerii de risc pot decide de exemplu, c estimatele riscului sunt acceptabile.

3.2. Obiectivele estimrii riscului


Estimarea riscului este n esen un proces pentru identificarea, evaluarea magnitudinii i controlul riscurilor. Riscul este definit ca o combinaie ntre probabilitatea unui incident (adic manifestarea unui pericol hazard) i maximumul de consecine care apar ca urmare a manifestrii pericolului. n conformitate cu Ordinul 184/1997 emis de Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului, evaluarea riscului este definit ca un proces pentru

identificarea, analizarea de ctre Banca Mondial i controlarea pericolelor datorate prezenei unei substane periculoase ntr-o instalaie.

Raportul din 1992 al Societatii Regale a U.K. expliciteaz sensul definiiei prezentate in Directiva Comisiei Europene 93/67/EEC, prezentnd distinct componentele evalurii riscului: estimarea si calcularea. n consecin, evaluarea riscului implic o estimare (incluznd identificarea pericolelor, mrimea efectelor i probabilitatea unei manifestri) i calcularea riscului (incluznd cuantificarea importanei pericolelor si consecinele pentru persoane i/sau pentru mediul afectat). n conformitate cu Ordinul 184/1997 emis de Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului, obiectivul general al evalurii riscului este de a controla

riscurile provenite de pe un un amplasament, prin identificarea : agenilor poluani sau a pericolelor mai importante; resurselor i receptorilor expui riscului; mecanismelor prin care se realizeaz riscul; msurilor generale necesare pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil

Prin urmare, evaluarea riscului implic o trecere n revist detaliat i sistematic a uneor practici/metode de lucru, procese, echipamente sau medii de lucru i identificarea diferitelor pericole (hazarde) posibile. Sunt apoi determinate probabilitatea i consecinele poteniale ale unor evenimente neprevzute asociate cu hazardele, urmat de estimarea riscurilor utiliznd eventual o "matrice a riscurilor" pentru a determina prioritile. Ulterior se revizuiesc elementele de control i se pot recomanda i altele (reproiectarea sau modificarea sarcinilor/ procesului/ echipamentului) pentru a elimina sau pune sub control hazardele identificate. Evaluarea riscului contribuie nu numai la sigurana
44

i sntatea omului i a mediului, ci i la ameliorarea proceselor prin identificarea problemelor i corectarea lor nainte ca acestea s se manifeste (fig. 3.1.).

Fig. 3.1. Etape ale estimrii riscului

3.3. Cerine n vederea estimrii riscului


Estimarea riscului are ca scop esenial asigurarea i meninerea unui mediu de lucru propice , n care cei care activeaz (angajaii) s nu fie expui la pericole. Pentru aceasta exist reglementri specifice domeniilor de activitate cu riscuri poteniale, care impun identificarea i estimarea riscurilor. Spre exemplu, n sectorul minier angajaii trebuie s se asigure c:

45

exist echipamentele de prim-ajutor specifice pentru natura pericolelor i nivelele de risc; este pregtit un plan de urgen bazat pe identificarea pericolelor care pot impune situaii de urgen i evaluri de risc; exist echipamente adecvate de prevenire a pericolelor asociate cu specificul activitii i gradul de risc i de salvare n caz de pericol; sistemele de identificare a pericolelor sunt n funciune i servesc la estimarea i controlul gradului de expunere a lucrtorilor.

O mare parte din aceste cerine se refer la angajai. Cerine similare se impun i proiectanilor, fabricanilor, furnizorilor. Prin urmare aplicarea managementului riscului pentru controlul hazardelor este o cerin impus tuturor celor care sunt implicai n fabricarea, furnizarea, instalarea, utilizarea, ntreinerea unei instalaii, a unui sistem.

3.4. Cnd este necesar estimarea riscului ?


Estimarea riscului se realizeaz n diferite situaii: pentru toate procesele critice din punctul de vedere al siguranei, instalaii, echipamente, procese, medii de lucru considerate a fi periculoase; oriunde se introduce un nou echipament sau o nou instalaie, ori metod sau sisteme de lucru; oriunde exist instalaii sau echipamente care se exploateaz n maniere diferite; oriunde exist instalaii sau echipamente care au fost modificate substanial; oriunde se produc orice fel de schimbri la locul de munc care sunt de natur s afecteze sigurana angajailor; oriunde se identific hazarde pentru om i mediu, provocate de fenomene naturale; oriunde exist pericol de scpare a unor ageni toxici (substane chimice periculoase) sau pericol de accidente nucleare; oriunde exist hazarde ce rezult din activitile de transport terestru sau marin.

Urmtoarele elemente caracteristice ale riscului sunt integrate n evalurile de risc privind (Ordinul 184/1997):

riscul chimic; riscul carcinogen; riscul epidemiologic; riscul contaminrii nucleare; riscul apariiei fenomenelor naturale.
46

De asemenea, evaluarea riscului se poate utiliza ca un instrument activ de management, n general i poate fi realizat n mod regulat ca o component a managementului hazardului i riscului dintr-un sistem.

3.5. Tipuri de estimri de risc


3.5.1. Cadrul legal
Un studiu de risc (SR) este solicitat de autoritatea local sau regional de protecia mediului (Agenia de Protecie a Mediului (APM)) atunci cnd s-a dovedit c exist o poluare semnificativ pe un anumit amplasament.

Condiiile ce trebuie ndeplinite de SR sunt stipulate n anexele A.4, A.4.1 i A.4.2. ale Ordinului MAPPM 184/1997. n anexa A.4 evaluarea riscului Este definit drept un proces pentru identificarea, analizarea i controlul pericolelor induse de prezena unor substane periculoase.
n conformitate cu prevederile Legii Proteciei Mediului nr. 137/1995 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului Ministrului Mediului si Gospodririi Apelor nr. 978/2004 pentru aprobarea Regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului i a bilanurilor de mediu, evaluarea implic estimarea (incluznd identificarea pericolelor, amploarea efectelor poteniale i probabilitatea unei manifestri periculoase) i calcularea riscului (incluznd cuantificarea importanei pericolelor i consecinelor pentru persoane i/sau pentru mediul afectat). Evaluarea riscului poate varia de la un exerciiu formal, documentat pentru grupuri n vederea elaborrii unor planuri detaliate de management al hazardelor sau ca un proces de informare individual la angajare. n conformitate cu Ordinul 184/1997 emis de Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului evalurile de risc sunt de dou tipuri: - evaluri ale sntii; - evaluri ecologice. Coordonatele evalurii riscului in de triada surs-cale-receptor i cuprind: - Pericol/surs (poluani, toxicitate, efecte particulare); - Calea de acionare (drumul de la surs la int); - inta/receptor (obiectivele asupra crora se acioneaz)

47

3.5.2. Estimarea riscului - element esenial al managementului riscului


Estimarea riscului este un instrument esenial pentru activitile de management al riscului. n funcie de rezultatele estimrii riscului, pot fi avute n vedere urmtoarele activiti legate de managementul riscului: stabilirea unui punct final de management; implementarea unor politici adecvate i de control; promovarea responsabilitilor; monitorizarea i evaluarea eficacitii politicilor i controlului n domeniul riscului. Dei toate elementele ciclului de management al riscului sunt importante, evaluarea riscului furnizeaz fundamentul pentru alte elemente ale acestui ciclu. n particular, evaluarea riscului ofer baza pentru stabilirea politicilor adecvate i selectarea tehnicilor eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru implementarea acestor poilitici. Deoarece riscurile i ameninrile se schimb n timp, este important ca organizaiile s reevalueze periodic riscurile i s reconsidere dac politicile i controlul alese sunt adecvate i eficiente. Acest ciclu continuu de activiti (fig. 3.2.), incluznd evaluarea riscului este ilustrat n schema de mai jos care prezint ciclul de management al riscului.

Fig. 3.2. Ciclu de management al riscului

48

3.6 Elemente de baz ale procesului de estimare a riscului


3.6.1. Metodologia general pentru estimarea calitativ a riscului
n conformitate cu Ordinul 184/1997 emis de Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului, evaluarea calitativ a riscului va lua in considerare

urmtorii factori: (1)

Pericol/surs se refer la poluanii specifici care sunt identificai sau presupui a exista pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate i efectele particulare ale acestora. (2) Calea de acionare reprezint calea pe care substanele toxice ajung la punctul la care au efecte duntoare, fie prin ingerare direct sau contact direct cu pielea, sau prin migrare prin sol, aer sau ap. (3) inta/Receptor reprezint obiectivele asupra crora acioneaza efectele dunatoare ale anumitor substane toxice de pe amplasament, care pot include fiine umane, animale, plante, resurse de ap i cldiri (sau fundaiile si folosinele acestora). Acestea sunt numite n termeni legali obiective protejate. Gradul riscului depinde att de natura impactului asupra receptorului, ct i de probabilitatea manifestrii acestui impact. Identificarea factorilor critici care influeneaz relaia surs-cale-receptor presupune caracterizarea detaliat a amplasamentului din punct de vedere fizic i chimic. n general, evaluarea cantitativ a riscului cuprinde cinci etape: descrierea inteniei; identificarea pericolului; identificarea consecinelor; estimarea mrimii consecinelor; estimarea probabilitilor consecinelor. O parte dintre informaiile necesare pentru a putea rspunde la aceste ntrebri se identific n bilanul de mediu nivelul I i nivelul II. Principalele considerente referitoare la fiecare dintre aceti factori i principalele msuri pentru executarea evalurii sunt descrise n tabelul anexei A.4.1. Adesea este util s se reprezinte rezumatul analizei surs-cale-receptor sub forma unei diagrame arbore, inainte de a ncerca evaluarea riscului, deoarece aceasta identific clar aciunea, pericolul i consecinele.

49

Pe baza informaiilor prezentate n tabel se va analiza sistematic fiecare agent poluant n raport cu cile sale poentiale de aciune asupra receptorilor specificai i se va decide dac exist o relaie cauzal sau este posibil s existe. Importana riscului fiecrui receptor poate fi apoi evaluat. Identificnd acele riscuri la care se impune o form de remediere aceasta reprezint estimarea riscului. Calcularea/cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasificare unde probabilitatea i gravitatea unui eveniment sunt clasificate descresctor, atribuindu-le un punctaj aleatoriu. Model simplificat Clasificarea probabilitii 3=mare 2=medie 1=mic Clasificarea gravitii 3=major 2=medie 1=uoar

Riscul se poate calcula apoi prin nmulirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate, pentru a obine o cifr comparativ, cum ar fi, 3 (mare) * 2 (serioas) = 6. Aceasta va permite efectuarea unor comparaii ntre diferite riscuri. Cu ct rezultatul este mai mare, cu att mai mare va fi prioritatea care va trebui acordata n controlarea riscului. Aceast tehnic de baz poate fi dezvoltat pentru a permite analize mai serioase prin mrirea gamei punctajelor de clasificare i includerea mai multor definiii perfecionate a ceea ce ar trebui considerat a fi de gravitate major, probabilitate mare etc. Cnd n evaluare exist un numar mare de poluani importani, trebuie s se acorde atenie unei modaliti mai clare de prezentare. Adesea este util s se faca un rezumat al informaiilor sub forma unei liste de verificare sau matrice. Un exemplu de matrice este dat in tabelul-anexa A.4.2.

3.6.2. Analiza relaiei surs-cale-receptor


Scopul principal al evalurii riscului este de a ajuta la stabilirea prioritilor controlului riscului. Acest lucru se poate realiza prin evaluarea fie calitativ, fie cantitativ a riscului. Evaluarea riscului implic identificarea pericolelor i apoi aprecierea riscului pe care acestea il prezint, prin examinarea probabilitii si consecinelor (gravitii) pagubelor care pot s apar din aceste pericole. Aceast abordare, prin inmulirea frecvenei cu consecinele, a fost folosit att n evaluarea calitativ, ct i n cea cantitativ. Diferena ntre cele dou este c evaluarea calitativ a riscului consider frecvenele i consecinele n termeni mici pn la
50

mari, n timp ce evaluarea cantitativ a riscului atribuie date de probabilitate statistic prilor de frecven i consecine ale ecuaiei.

3.6.3.

Identificarea factorilor surs-cale-receptor amplasament contaminat (Anexa A.4.1.)

pe

un

Criterii de apreciere

Sursa i natura poluantului solid, lichid, gazoas, organic, anorganic concentraia agenilor poluani i mobilitatea, solubilitatea lor, disponibilitatea i retenia n plante: - n matrice de sol, ap subteran, ap de suprafa - n depozite generale, bidoane, containere sau structuri ngropate distribuia spatial i volumul total al materialului poluat Natura pericolului corosiv sau alte forme de atac asupra materialelor toxic, carcinogen, iritant dermatologic sau respirator, asfixiant inflamabil, exploziv fitotoxic Tinte/Receptori Includ urmtoarele categorii principale: sisteme de ap subteran cursuri de ap de suprafa receptori umani: - n afara amplasamentului i pe amplasament - ocupani/utilizatori/vecini existeni i viitori ai amplasamentului - dezvoltari viitoare sol i culturi agricole : - existente i viitoare ecosisteme naturale: - fauna i flora - rezervaii naturale, etc. C i contact direct sau ingerarea unor materiale contaminate migrarea agenilor poluani prin: -straturi permeabile sau fisurate -ap subteran, ap de suprafa i deversare -pu de min/galerii de acces

51

-transport n afara amplasamentului prin vehicule, ex. nmol/praf de pe drum -generare de praf in aer -servicii i infrastructur Existena barierelor mpotriva acestor ci (de exemplu, straturi de permeabilitate mic) Date asupra efectelor riscului/pericolului Sunt necesare informaii privind efectele, apariia i acceptabilitatea diferitelor pericole prezentate de agentii poluani: - atunci cnd nivelurile stabilite de declanarea aciunii nu sunt disponibile pentru agentul poluant n cauz, de exemplu azbestul - pentru a suplimenta nivelurile de declanare a aciunii, cnd acestea nu sunt strict aplicabile situaiei, de exemplu important cuprului, acolo unde peisajul nu este important Pot fi necesare informaii privind: -efectele poluanilor i calea de expunere prin care se produc aceste efecte -efectele specifice asupra oamenilor, materialelor de construcie i altor factori de mediu naturali sau antropici -date despre reacia la doza de expunere, aspecte toxicologice, concentraii acceptabile i durate de expunere.

52

3.6.4. Matricea pentru analiza relaiei surs-cale-receptor (Anexa

A.4.2)
Pericol(e)

Agent Poluant

Sursa(e)

Cale(cai)

Tinte

Atingerea sursei caii tintei Da Da Nu Da Nu Nu

Importanta riscului

Necesitate lucrarilor de remediere Nu Nu Nu Da Nu Nu

Agent Poluant 1, ex. zinc

Fitotoxic

Halda de depozitare

Dizolvare Dizolvare Nici una Extras prin radacini Nici una Nici una

Ape subterane Ape de suprafata Sanatate umana Flora Fauna Cladiri/ folosinte

Mica/medie Mica/medie Mica Medie Mica Mica

Agent Poluant 2 Agent Poluant 3 Combinatii De agenti Poluanti X+Y

NTREBRI

1. La ce se refer termenul estimarea riscului? 2. Care este reglementarea legal romneasc care definete cadrul procesului de estimare i management al riscului? 3. Care este obiectul general al evalurii riscului, conform acestei reglementri? 4. Care sunt elementele caracteristice ale risculuiintegrate n evalurile de risc, conform acestei reglementri? 5. Care sunt tipurile de evaluri de risc, conform acestei reglementri? 6. Care sunt factorii luai n considerare la evaluarea calitativ a riscului, conform acestei reglementri?

53

3.7. Estimarea riscului pentru sntate


Constituie partea cea mai important dintre evalurile de risc. Dezvoltri recente au avut in vedere protecia si igiena muncii, cu praguri limit stabilite la nivel internaional pentru a determina expunerea in siguran la diferite substane chimice pe anumite perioade de timp. Standardele Organizatiei Mondiale a Sntii, de exemplu, au fost dezvoltate pentru nivelurile concentrailor acceptate ale poluanilor n atmosfer i pentru limite orientative pentru sntatea uman (i recent pentru sntatea mediului), pentru diferii parametri.
Evaluarea riscului asupra sntii este un instrument pentru estimarea posibilitii de generare a unor probleme de sntate pentru comunitate, ca rezultat al expunerii la poluani. Adaptarea omului este limitat de natura i concentraia substanelor chimice poluante i implic mecanisme biochimice ce pot avea efecte protectoare, dar i contrarii, de activitate a metaboliilor rezultai. Complexitatea acestor procese este analizat n funcie de o gam larg de factori existeni n mediul ambiant. Evaluarea riscului asupra sntii ca urmare a aciunii poluanilor din mediul asupra organismului uman este deosebit de complex i explic lipsa de aciune sau reaciile tardive i, de multe ori confuze privind msurile de contracarare. Impactul substanelor chimice asupra organismului cuprinde mai multe etape succesive sau simultane cum sunt:

- acut - cronic cile de ptrundere i absorbia - respiratorie - digestiv - transcutanat biotransformarea - transport - distribuie - metabolizare depozitarea eliminarea - respiratorie - biliar - tegumentar

expunerea:

54

n ultim instan, riscul nsumeaz expunerea i toxicitatea (fig. 3.3.), iar estimarea riscului impune de fapt caracterizarea riscului dup evaluarea expunerii i a toxicitii (fig. 3.4).

Fig. 3.3. Componentele riscului pentru sntate


Patologia chimic privete toi factorii din mediu: ap, alimente, substane biogene (minerale sau organice), alte substane strine de organism. De altfel i alte relaii ale organismului precum i unii parametri biochimici influeneaz i sunt influenai de doza ptruns n organism. Specialitii disting patru etape n evaluarea riscului pentru sntate (fig. 3.5.): - identificarea hazardelor (pericolelor); - estimarea gradului de expunere; - estimarea toxicitii; - caracterizarea riscului.

Identificarea hazardelor reprezint ncercarea de a determina ce substane chimice potenial periculoase sunt prezente n mediu. Cercettorii colecteaz probe de sol, aer, ap, sedimente, plante, peti i/sau animale de pe amplasament i din jurul acestuia i identific modul de transmitere (fig. 3.6). Ei analizeaz aceste probe n laborator, iar analizele relev prezena substanelor chimice i nivelul la care se gsesc. Adesea se efectueaz un sceening pentru a evidenia care din substanele chimice prezint riscuri. Aceste chimicale sunt apoi studiate n urmtoarele trepte.

55

Fig. 3.4. Etapele estimrii riscului pentru sntate

Fig. 3.5. Etape ale analizei de risc pentru sntate

56

Gradul de expunere depinde de prezena simultan a unor factori eseniali (concentraia substanei, durata) i modificatori care influeneaz n final cantitatea absorbit. Principalii factori modificatori ai expunerii la poluani chimici sunt: concentraia i natura, forma sub care se prezint, durata, prezena uneia sau mai multor substane, prezena unor microorganisme i natura lor. Estimarea gradului de expunere presupune o evaluare simultan a cilor de expunere (fig. 3.6.).

pot ajunge n contact cu substanele chimice identificate n treapta I i n ce msur se expun.

Estimarea gradului de expunere indentific condiiile n care oamenii

Fig. 3.6. Ci de expunere pe un site contaminat


Din punctul de vedere al evalurii riscului, expunerea la poluanii toxici se produce n trei moduri: - ingerare; - inhalare; - absorbie cutanat.

Ingerarea se poate produce prin:


-

consumul de alimente ce provin de pe soluri contaminate consumul de ap din surse de ap contaminate

57

Inhalarea se face prin cile respiratorii:


-

inspirarea de aer contamina inspirarea de praf contaminat cu substane toxice; splare cu ap contaminat

Absorbia compuilor toxici se poate produce prin:


-

contactul pielii cu contaminani din sol, ap, aer; imersia n ap contaminat.

Pentru fiecare din aceste situaii, cercettorii estimeaz cantitile pentru substana chimic specific la care este expus persoana. Ei iau n calcul ct timp, ct de des i ci oameni sunt expui. n fig. 3.7. sunt illustrate schematic principalele probleme legate de evaluarea expunerii. Pentru substanele i agenii poluani care trebuie cuprini n cadrul aciunilor de evaluare i, ulterior de management al riscului, fiind extrem de numeroi i de variai, este necesar cunoaterea concentraiilor toxice, dup care se estimeaz rata de ptrundere i se analizeaz calea de ptrundere (fig. 3.8 - 3.12).

Fig. 3.7. inte ale evalurii expunerii Expunerea uman poate fi acut sau cronic, profesional sau extraprofesional, deliberat sau involuntar sau ca urmare a unui accident sau a unui incident. Expunerea se produce frecvent simultan, pe mai multe ci, plecnd de la toate sursele, pentru evaluarea riscului. Expunerea potenial pleac de la mediul nconjurtor i poate fi estimat monitoriznd mediul. Expunerea efectiv (absorbia) poate fi msurat prin supravegherea biologic cu ajutorul dozrilor din esuturi sau lichide biologice.
58

Fig. 3.8. Aspecte ale evalurii expunerii

Fig. 3.9. Componente ale estimrii ratei de ptrundere

59

Fig. 3.10. Factori de care depinde ptrunderea substanelor toxice n organism

Fig. 3.11. Determinarea ratei de ptrundere Evaluarea toxicitii


n aceast faz se examineaz toxicitatea, gradul de periculozitate, pentru fiecare substan chimic gsit pe amplasamentul analizat prin consultarea studiilor efectuate asupra acestor chimicale. Cercettorii examineaz efectele necancerigene i cancerigene (fig. 3.13 - 3.22) asupra sntii. Pentru

60

chimicalele ce pot genera cancer se consider c nu exist un prag de toxicitate ci, orice expunere mrete ansa de apariie i evoluie a cancerului.

Fig. 3.12. Profilul factorului de expunere


Probabilitatea de apariie a cancerului ca rezultat al expunerii la aciunea substanelor chimice se exprim ca, de exemplu, ansa de "unu la un milion". Pentru efecte necancerigene, expuneri reduse nu genereaz, de regul efecte adverse asupra sntii umane. Pentru aceste tipuri de substane chimice care nu prezint efecte cancerigene s-au determinat praguri de toxicitate, sub care expunerea nu prezint pericol.

Fig. 3.13. Indicatori ai toxicitii

61

Fig. 3.14. Modalitatea de evaluare a toxicitii pentru substane necancerigene

Fig. 3.15. Curba doz-rspuns pentru substane necancerigene


62

Fig. 3.16. Modalitatea de evaluare a toxicitii pentru substane cancerigene

Fig. 3.17. Curba doz-rspuns pentru substane cancerigene

63

Caracterizarea riscului
n etapa de caracterizare a riscului, informaiile privind identificarea hazardelor, estimarea expunerii, estimarea toxicitii vin n sprijinul cercettorilor care realizeaz estimarea riscului adiional pentru sntatea uman, cauzat de poluanii toxici. Ei nsumeaz riscurile pentru substanele i calculeaz un risc total al site-ului, atandu-i i un grad de incertitudine.

Fig. 3.18. Modaliti de caracterizare a riscului pentru sntate

Fig. 3.19. Caracterizarea riscului prin nsumarea efectelor necancerigene i


cancerigene

64

Fig. 3.20. Determinarea probabilitii de producere a cancerului

Fig. 3.21. Determinarea riscului adiional i total de cancer exemplu de calcul

65

Fig. 3.22. Determinarea riscului expunerii la substane necancerigene exemplu


de calcul Evaluarea riscului nu poate fi exact deoarece conine estimri i ipoteze. Cercettorii nu au ntotdeauna suficiente informaii despre ct de toxic este o substan, cum reacioneaz n organismsau care este gradul de expunere real pe amplasament. Rezultatele sunt probabiliti, nu certitudini.

NTREBRI

1. Care sunt etapele succesive ale impactului substanelor chimice asupra organismului? 2. Care sunt etapele evalurii riscului pentru sntate? 3. Care sunt factorii de care depinde gradul de expunere? 4. Care sunt modurile de expunere la poluanii toxici?

66

3.8. Estimarea riscului ecologic


3.8.1. Cadru general de estimare a riscului ecologic
Estimarea riscului este o evaluare a impactului potenial advers al unei activiti sau ca urmare a absenei unei activiti asupra strii de bine a unui individ, a unei populaii, a unei comuniti, sau a unei organizaii. Acesta este un proces prin care informaia sau experiena privind cauza i efectul ntr-un set de mprejurri (expunere) este integrat cu gradul de expunere i scopul evalurii riscului. EPA definete estimarea riscului ecologic (Ecological Risk Assessment, ERA) ca fiind o evaluare calitativ i/sau cantitativ a efectelor reale sau poteniale ale unui amplasament/sit cu deeuri periculoase asupra plantelor i animalelor altele dect animalele domestice i excluznd oamenii (EPA, 1989). Tot EPA definete ERA ca o estimare a probabilitii ca efectele ecologice adverse (de exemplu: mortalitate, reproductibilitatea redus a speciilor) s se produc ca un rezultat al emisiilor de poluani periculoi n mediu (EPA, 1994b). Conform EPA (1994a), scopurile pentru care se realizeaz ERA sunt urmtoarele: 1. identificarea i caracterizarea ameninrilor asupra mediului ca rezultat al emisiilor de substane periculoase, 2. evaluarea impacturilor ecologice ale strategiilor alternative de remediere, 3. stabilirea nivelelor de decontaminare ca urmare a aplicrii unei anumite tehnici de remediere, care va proteja anumite resurse naturale.

3.8.2. Procedura general


Acest tip de estimare de risc compar concentraiile preconizate ale poluanilor n mediu cu pragurile toxice estimate, evalurii securitii unei emisii propuse. Evaluarea ecologic a riscului a dezvoltat metodologii ecotoxicologice pentru compararea riscurilor de mediu sau umane dintr-un eveniment care are loc, folosind diferite instrumente sofisticate cu un numar de sisteme de punctaj pentru clasificarea amplasamentelor.
impactul potenial advers pentru plante, animale i mediu ca rezultat al expunerii la contaminani toxici. Estimarea riscului ecologic nu ia in calcul impactul asupra oamenilor sau animalelor domestice. Scopul estimrii riscului ecologic este de a

Estimarea riscului ecologic este un proces prin care se evalueaz

67

evalua efectele poteniale, actuale i prezise asupra florei i faunei. De asemenea se examineaz comunitile care ocup sau pot ocupa habitaturi (lacuri, mlatini, cureni sau estuare) afectate de contaminare. EPA definete estimarea riscului ecologic ca fiind procesul care evalueaz probabilitatea ca efectele ecologice adverse se produc sau se pot produce ca rezultat al expunerii la unul sau mai muli factori de stress (stressors). Pentru estimarea riscului ecologic se aplic metode fundamentate tiinific pentru evaluarea probabilitii producerii de efecte adverse pentru sistemele ecologice, ca urmare a aciunii unor stresori (substane sau deeuri periculoase). Procesul de estimare a riscului implic o serie de etape, care au fost stabilite nc din anul 1992, n cadrul USEPA (fig. 3.23; USEPA, 1992). Procesul de estimare a riscului ecologic are trei componente de baz (fig. 3.23, 3.24): - formularea problemei - faza de analiz, care cuprinde cteva etape - caracterizarea riscului

Formularea problemei este o faz de planificare sistematic, prin care se identific factorii majori ce trebuie considerai n evaluarea riscului. n primul rnd se trec n revist datele existente despre site. The end product este un model conceptual care identific caracteristicile factorilor de stress, ecosistemele cu potenial de risc, efectele ecologice ce trebuie evaluate. n aceast etap, se identific de evaluarei msurare pentru evaluarea riscului. Factorii de stress reprezint orice entitate fizic, chimic, biologic care poate cauza un rspuns advers, cum ar fi o substan toxic. intele evalurii se focalizeaz pe componentele particulare ale ecosistemului care poate fi suferi efecte adverse ca urmare a prezenei site-ului cu potenial de risc. Aceste entiti (endpoints) se exprim n termeni de organisme individuale, populaii, ecosisteme, habitate cu unele caracteristici comune n ceea ce privete receptarea riscului (ingerare, expunere). intele msurrii conin msurtorile momentane utilizate pentru evaluarea riscului ecologic i sunt selectate pentru a reprezenta mecanismele de aciune ale toxicitii i cile de expunere. Un punct de capt al msurrii este rspunsul biologic msurabil la un factor de stres (stressor) care poate fi corelat cu caracteristica aleas ca endpoint pentru evaluare, creia i se poate da o valoare. n majoritatea cazurilor punctele de capt (entitile) se determin prin modelarea caracteristicilor site-ului, cum sunt contaminanii, sedimentele i solurile, plantele, organismele, n laborator. n alte cazuri, endpoint poate fi msurat direct.
68

(SMPD: Scientific/management decision points; DQO-Data Quality Objectives)


69

Fig. 3.23. Cadrul de evaluare a riscului ecologic (USEPA, 1992)

n cadrul acestei etape se stabilesc scopurile, obiectivele i intele evalurii. Aspectele specifice ale evalurii riscului ecologic se refer la:

- necesitatea stabilirii scopului managementului ecologic a procesului:


o entitate ecologic valoroas un atribut al unei entiti ecologice, care trebuie protejat de un protenial risc Pentru a fi semnificative din punct de vedere tiinific, aceste inte trebuie sa fie relevante pentru ecosistemul vizat i s ofere posibilitatea evalurii stresorilor (contaminailor).

- evaluarea intelor/valorilor ce trebuie protejate (care sunt elemente definitorii pentru managementul riscului):

inte specifice (animale, plante, calitatea apei etc.) atribute definitorii stri abordabile (de exemplu: dimensiunea populaiei, starea fizicochimic, valori variate)

- identificarea alternativelor preliminare de management i daca estimarea riscului este compatibil cu aceste alternative.
expunere i estimarea efectelor ecologice.

Faza de analiz este etapa n care se realizeaz estimarea gradului de Identificarea hazardelor

Etapa de identificare a hazardelor utilizeaz informaii despre contaminani/stresori (de exemplu, substane chimice n mediu) obinute n timpul evalurii site-ului n scopul identificrii acelor contaminani care pot genera risc pentru resursele ecologice, dac acestea sunt expuse efectului acestora. Se poate astfel ntocmi o list a hazardelor poteniale (de exemplu o list de substane chimice). Aciunile incluse n aceast etap de evaluare a riscului sunt: compararea concentraiilor contaminanilor chimici de pe site cu informaiile existente privind concentraiile maxime admisibile; aceast comparaie poate oferi urmtoarele informaii: - concentraiile naturale ale compuilor chimici prezeni n componentele de mediu nu au fost influenate de activiti antropogene - se determin concentraiile antropogene ale compuilor chimici rezultate n urma desfurrii unor activiti umane, care le-a afectat nivelul natural. Literatura tiinific este o surs util pentru determinarea valorilor concentraiilor naturale precum i a celor maxim admisibile. compuii chimici cu o frecven mai mic de 5 % ntr-un set mare de determinri (n>19), sau compuii care n-au fost identificai cel puin o data cu concentraii peste limitele de detecie sunt exclui din list

70

concentraiile compuilor chimici pe amplasament pot fi supuse analizei conform unor criterii de screeming. Pentru compuii ale cror concentraii depesc limitele impuse de aceste criterii sunt necesare evaluri suplimentare i detaliate.

Fig. 3.24. Componentele procesului de evaluare a riscului ecologic


(USEPA, 1992)

71

(animale, plante i microorganisme) la aciunea contaminanilor de pe un site. Elementele cheie sunt: cuantificarea scprilor de substane toxice, migrarea i fate, determinarea receptorilor ce pot fi expui, msurarea concentraiilor la care receptorii sunt expui. Cantitatea de contaminant pe care o ia receptorul depinde de o serie de factori: - proprietile contaminantului; - calea pe care ptrunde n organism: absorbie cutanat, ingerare etc. - natura receptorilor (comportare, mod de via). Pentru receptorii ecologici, expunerea total este suma expunerilor ce provin din diferite componente nutritive sau din contact deviat accidental cu componente ale mediului contaminate (apa, sol etc.) (Frenzen, 2001). Expunerea cumulat la componente nutritive contaminate se poate calcula prin multiplicarea concentraiei n esut in fiecare component nutriional cu proporia n care fiecare individ afectat consum componenta nutriional periculoas, dup care toate valorile se cumuleaz pentru toate componentele nutriionale. Suma este apoi multiplicat cu factorul de utilizare a site-ului de ctre receptor (SUF), durata de expunere (ED), rata de ingerare (IR) i divizat cu greutatea corpului receptorului (BW). n form matematic, aceast relaie se poate scrie n forma ec. (3.1)(Frenzen, 2001):
EEdiet = (P1 T1 ) + (P2 T2 ) + ... + (Pn Tn ) SUF ED ID BW

Estimarea expunerii cuantific gradul de expunere al receptorilor ecologici

(3.1)

n care:

substan uscat) SUF = factor de utilizare a site-ului ED = durata de expunere (fraciunea dintr-un an petrecut n regiune) IR = rata de ingestie de ctre receptor (kg/zi, n substan uscat) BW = greutatea receptorului (kg)

EEdiet = estimate ale expunerii la componente nutriionale (mg/kg/zi) Pn = proporia din componentele nutriionale ingerat (%) Tn = concentraia compusului periculos n componenta nutriional (mg/kg

SUF indic poriunea din site care aparine receptorului. Dac aceast zon este mai mare dect mrimea site-ului investigat, SUF se calculeaz prin mprirea ariei site-ului la aria aferent spaiului de via al receptorului. De regul, n acest caz SUF = 1.
72

receptoare (de exemplu, pentru pasrile migratoare aceast valoare poate fi 0,5 n timp ce pentru cele care nu migreaz ED = 1). Expunerea receptorilor la substanele chimice din sol sau ap poate fi estimat n mod similar cu cea la componentele nutriionale. Concentraia din sol sau ap este multiplicat cu SUF, ED i IR i respectiv divizat prin BW. Expunerea total este suma expunerilor la: componentele nutriionale, ingerarea din sedimente i din ap (ec. 3.2).

ED este proporia dintr-un an petrecut n aria site-ului de speciile

EEtotal = EEdiet + EEsol + EEap Estimarea toxicitii

(3.2)

Evaluarea efectelor ecologice coreleaz concentraiile contaminanilor cu efectele adverse n receptori. Analiza literaturii, studiile de la faa locului, testele de toxicitate furnizeaz informaii legate de efectele "doz rspuns" adic ce cantitate de substan toxic este asociat cu intensitatea unui anumit efect advers. Organismele au o mare variabilitate n ce privete capacitatea de a tolera substanele toxice iar literatura poate furniza informaii despre speciile studiate. Studiile din teren ofer informaii directe despre legtura dintre contaminare i efectele ecologice. Testele de toxicitate evalueaz efectele mediului contaminat asupra capacitii de supravieuire, cretere i reproducere a organismelor testate. Estimarea toxicitii pentru receptorii ecologici descrie caracteristicile toxicologice ale agenilor poluani vizai pe un amplasament i stabileste valorile de referina ale toxicitii (TRV) pentru fiecare specie int identificat pe site. Aceste valori reprezint NOAELs sau LOAELs pentru fiecare compus chimic i specie int i se obin din studii privind toxicitatea publicate sau existente n laboratoarele de specialitate. Speciile i condiiile din studiile de laborator adesea difer de cele din teren: de aceea, extrapolarea datelor privind toxicitatea, de la nivelul de laborator pentru studiu n teren implic un anumit grad de incertitudine, motiv pentru care este necesar introducerea unor factori de corecie a valorilor TRV pentru a asigura protecia sistemului ecologic.

Caracterizarea riscului este faza final a evalurii riscului, cnd se compar rezultatele estimrii expunerii cu rezultatele estimrii gradului de expunere. Cercettorii care se ocup de aceas problem trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri: receptorii ecologici sunt expui n mod curent la contaminanii de pe site la un nivel n msur s produc efecte duntoare?
73

Dac efectele ecologice adverse sunt observate sau prezise, care este tipul sau severitatea acestor efecte? Care sunt incertitudinile asociate cu evaluarea riscului?

n etapa de caracterizare a riscului, estimrile expunerii i toxicitii sunt integrate n expresii cantitative ale riscului. Se calculeaz mai nti riscul expunerii la fiecare agent chimic (sau la un agent cauzator de stres) prin orice rat de expunere, categorie de receptor respectiv caz de expunere. Apoi aceste riscuri individuale sunt cumulate pentru toi agenii chimici i toate caile de expunere aplicabile aceleiai populaii, obinndu-se riscul total pentru acea populaie. Riscurile poteniale sunt evaluate prin calcularea coeficientului de hazardare (HQ) pentru fiecare agent chimic i pentru fiecare specie int. Valoarea total a coeficientului de hazard HQtotal pentru toate cile de expunere se determin prin divizarea expunerii totale pe toate caile de expunere (EEtotal) prin valoarea toxicitii, TRV pentru speciile int i contaminanii avui n vedere (ec. 3.3):
HQtotal = EEtotal TRV

(3.3)

Dac valoarea care rezult este supraunitar (HQtotal>1), nseamn c ar putea exista un risc potenial de expunere la un agent care poate afecta calitatea intei investigate (AOPC-agent of potential concern). Mrimea HQ este acceptat ca indicnd un risc relativ pentru speciile int evaluate. Dac se face referire la procentul expunerii ce rezult din diferite ci de expunere (de exemplu: ingerare componente nutritive, sol, ap), poate fi identificat contribuia relativ din riscul potenial total, pentru fiecare cale de expunere. Caracterizarea riscului se ncheie cu concluzii privind descrierea riscului, care implic prezentarea rezultatelor riscului att n termeni numerici ct i descriptivi. Aceast etap ofer informaii asupra ncrederii pe care o prezint evaluatorul de risc n rezultatele sale i identific un prag al efectelor adverse. Evaluarea riscului ecologic poate avea o mare influen asupra managementului riscului atunci cnd se intenioneaz remedierea unui amplasament. Evaluarea riscului ecologic identific pragurile de contaminare care genereaz efectele adverse.

3.8.3. Evaluarea opiunilor privind reabilitarea sistemului supus la risc


Dac s-au estimat magnitudinea i semnificaia riscurilor generate de hazard(e) se pot identifica i evalua opiunile de management al riscului. Este
74

important ca aceast procedur s fie realizat ca o etap preliminar distinct, deoarece strategiile de management a riscului mai puin adecvate unor situaii date se pot solda cu cheltuieli i efort inutile, din partea celui desemnat s ia decizii. Evaluarea opiunilor se face ntr-un cadru distinct. Opiunile disponibile n mod curent pot fi: - explorarea, mpreun cu societatea civil, a acceptabilitii riscului - reducerea hazardelor prin aplicarea de tehnologii noi, proceduri noi sau realizarea de investiii - diminuarea efectelor, prin utilizarea unor tehnici de management mbuntite. Evaluarea opiunilor este n fapt un proces de identificare a celor mai bune tehnici de management al riscului. Aceast aciune poate implica ierarhizarea, stabilirea ponderii i raportarea diferitelor opinuni de management al riscului. Pentru identificarea celei mai bune opiuni se pot utiliza diferite criterii, n acord cu contextul, dar se impune i gsirea unui cadru comun care s fac posibil maximizarea unor aspecte care in de asigurarea bunstrii pe termen lung cum ar fi: dezvoltarea durabil, beneficiul social net sau valoarea monetar. Exist factori de control pentru fiecare risc identificat n etapa de formulare a problemelor. De exemplu, dac factorul de control este nivelul investiiilor n echipamente de monitorizare i control, atunci evaluarea opiunilor se va focaliza imediat pe aceste elemente. Un proces de evaluare bine construit va implica identificarea i raportarea beneficiilor i costurile diverselor opiuni i apoi ierarhizarea acestor opiuni n raport cu cele mai adecvate criterii. Opiunile relevante pot include: - tehnologii inovative - tehnici de management, menite s reduc frecvena riscurilor i consecinele. Aspectele sociale precum i percepia i aspiraiile publicului pot fi, considerate, de asemenea, ca pri ale procesului de estimare i management al riscului.

3.8.4. Nivele de estimare a riscului ecologic


n principiu, aa cum s-a mai artat n cadrul acestui capitol, procesul de estimare a riscului ecologic (EcoRA) const din trei etape: - formularea problemei: specificarea obiectivelor i scopului; identificarea scopurilor preliminare ale procesului de remediere; evaluarea calitativ a emisiei, migrrii i soartei unui anumit contaminant;
75

identificarea substanelor chimice cu potenial efect ecologic, cile de expunere, receptorii, efectele cunoscute ale acestora; realizarea unui model conceptual al sitului. faza de analiz, care cuprinde dou componente majore: caracterizarea expunerii, prin cuantificarea emisiei de contaminant, transportului i comportrii n mediu; estimarea efectelor, ce include trecerea n revist a informaiilor din literatur, teste toxicologice, studii pe teren i evaluarea altor impacte de natur non-chimic sau a impactelor poteniale adverse asupra sntii umane n urma aciunii de remediere. caracterizarea riscului, prin prezentarea constatrilor de ordin calitativ i cantitativ n raport cu potenialele impacte asupra indivizilor, populaiei, comunitilor, sau a celor componente ale ecosistemelor din punctul de vedere al unui poluant (substan chimic) sau a unui grup de substane ce provin de pe un singur sit sau de pe mai multe situri, pe baza informaiilor privind evaluarea expunerii i a celor referitoare la expunere-rspuns.

Fig. 3.25 prezint schematic cadrul pentru o abordare pe nivele a evalurii i managementului de risc, n care nivelul efortului necesar pentru evaluarea fiecrui tip de risc este proporional cu prioritatea n raport cu alte riscuri i cu complexitatea (n relaie cu impactul cu care se coreleaz). n primul rnd, analiza hazardelor se realizeaz ntr-un context spaial care evalueaz vulnerabilitatea unei arii geografice, a populaiei din aceast arie i a mediului aferent n faa unor hazarde (de exemplu: materiale periculoase evacuate din diverse procesri sau n urma unor accidente ale mijloacelor de transport). Estimarea riscului poate fi calitativ i cantitativ. Ea include o integrare a urmtoarelor elemente: hazardului (chimic sau non-chimic), expunerii (scenariu i cale de expunere), evalurii consecinelor (relaia dintre mrimea epunerii i efectele ce rezult ca urmare a expunerii), caracterizrii riscului i incertitudinilor.

Procesul de estimare a riscului se bazeaz pe principii bine fundamentate tiinific i pe date reprezentative. n ciuda acestui fapt, vor exista goluri inevitabile n bazele de date i incertitudini care vor impune o serie de predicii sau deducii pe baza unor principii tiinifice. n acest caz evaluatorul trebuie s ofere motivaiile sau baza unui astfel de raionament.

76

Fig. 3.25. Nivele ale estimrii riscului

77

La fiecare nivel, estimarea riscului impune existena de informaii privind: - date privind amplasarea sitului i vecintile acestuia, - informaii privind proprietile fizice, chimice i toxicologice asociate sit-ului, - modelarea comportrii poluanilor n mediu, - biodisponibilitatea i bioconcentraiile maxime posibile ale poluanilor, - relaia expunere-efect pentru substanele chimice, - incertitudini i limite ale estimatelor riscului, - interpretarea corect a datelor colectate anterior, - prezentarea netendenioas a constatrilor i limitelor de incertitudine asociate acestor caracteristici. Etapele cheie pentru fiecare nivel de estimare a riscului sunt similare cu cele prezentate n procedura general:

Etapa 1: Identificarea hazardului


Hazardul este considerat ca o proprietate sau situaie care n situaii particulare poate genera un pericol. Acesta poate fi determinat de diverse proprieti sau mprejurri. Identificarea hazardelor, att n stadiul de formulare a problemei, ct i n cadrul procesului de evaluare pe nivele, are o importan major asupra rezultatului final i asupra credibilitii evaluatorului.

Etapa 2: Identificarea consecinelor


Consecinele poteniale care pot decurge dintr-un anumit hazard sunt asociate acelui hazard. Dei n aceast etap trebuie luat n considerare domeniul complet al consecinelor, nu se fac aprecieri asupra gradului de expunere i, prin urmare, asupra consecinelor. De exemplu, sunt evidente potenialele consecine ale deversrii, n cursuri de ap, a unor metale toxice. Inundaiile pot avea consecine suplimentare, mai greu de anticipat. Aceste exemple au menirea s sublinieze de ce este necesar s se aib n vedere, ntr-o accepiune mai larg potenialele pericole pentru mediu, chiar dac acestea nu sunt luate ntotdeauna n considerare la evaluare.

Etapa 3: Estimarea magnitudinii consecinelor


Consecinele unui anumit hazard pot constitui pericole reale sau poteniale pentru sntatea uman i mediul natural. Magnitudinea acestor consecine poate fi determinat n diferite moduri, n funcie de faptul dac

78

aceste consecine sunt parte a procesului de screening a riscului sau de cuantificare detaliat a riscului. n toate etapele evalurii riscului sunt considerate cteva componente cheie: - scara spaial a consecinelor Scara geografic a pericolelor rezult din impactul de mediu care adesea se extinde dincolo de limitele sursei de hazard. Acest aspect trebuie luat n calcul chiar n fazele incipiente ale evalurii de impact pentru a evita limitarea evalurii de risc. De exemplu, un accident major ntr-o instalaie chimic poate avea efecte semnificative asupra mediului, chiar ntr-un perimetru mult mai mare dect cel al amplasamentului considerat. - scara temporal a consecinelor Durata vtmrii/ pagubelor se poate prelungi astfel nct daunele pot fi considerate permanente, iar mediul aproape imposibil de reabilitat. De exemplu, o cultur ce implic organisme modificate genetic poate interaciona cu flora indigen i impactele negative asupra mediului se pot extinde n viitor. - momentul abordrii consecinelor Un factor de importan major ce trebuie avut n vedere la evalurile de risc se refer la rapiditatea cu care pot fi observate i contientizate pericolele. Principiul dezvoltrii durabile impune necesitatea protejrii intereselor generaiilor viitoare astfel nct evaluarea i managementul riscului trebuie s aib n vedere aspectele pe termen lung ale riscurilor. De exemplu, scurgerile de solvent pe un sol poros pot s nu aib un impact asupra acviferului pe o durat de civa zeci de ani. Totui, peste o perioad mai mare de timp pot aprea pericole care s compromit calitatea acviferului ca surs de ap pentru generaiile viitoare.

Etapa 4: Estimarea probabilitii i consecinelor


Toate etapele parcurse pn acum au presupus c manifestarea unui hazard va conduce la o daun pentru mediu. Totui, trebuie avut n vedere i probabilitatea de manifestare a consecinelor. Aceasta are trei componente: - probabilitatea de apariie a hazardului - probabilitatea ca receptorii s fie expusi la hazard - probabilitatea apariiei unei daune din expunerea la hazard probabilitatea de apariie a hazardului n funcie de anumite mprejurri, asigurarea probabilitilor poate fi uor de realizat sau poate necesita o serie de demersuri pentru a gsi calea cea mai potrivit de determinare a probabilitii de apariie a unui hazard.

79

De exemplu, pe o scar de la 1 la 5 este posibil s se considere c, probabilitaea apariiei unei scurgeri printr-un por al unei conducte poate fi 4. Inundaiile pot fi categorisite din acest punct de vedere prin periodicitatea de apariie, de exemplu timp de 100 ani. Informaii n acest sens pot fi obinute i din date de monitorizare sau pe baza scenariilor: estimarea cazului celui mai ru sau celui mai puin ru. De exemplu, pot fi situaii n care este necesar s se asigure o distribuie a probabilitii unui eveniment de tipul: o cultur n care s-au utilizat organisme nemodificate genetic poate fi polenizat de o cultur modificat genetic. probabilitatea ca receptorii s fie expui la hazard Chiar dac exist expunere, probabilitatea apariiei daunelor difer de la caz la caz, n funcie de susceptibilitatea receptorului n raport cu hazardul, cantitatea i durata expunerii. Acest aspect este adesea simplificat n relaia doz-rspuns, care coreleaz direct expunerea cu magnitudinea daunelor pentru anumite tipuri de receptori. Aceste relaii simplific natura probabilistic a pagubelor sau vtmrii, deoarece, n cadrul oricrei expuneri, probabilitatea apariiei acestora la un anumit nivel de magnitudine, va depinde de numeroi factori individuali. De regul, mrimea pagubei sau vtmrii este considerat ca un rezultat direct al expunerii.

Etapa 5: Evaluarea semnificaiei riscului


Aceast etap este adesea considerat ca destinat caracterizrii riscului, dei uneori terminologia utilizat poate ascunde acest sens al aciunii. Odat determinate probabilitatea i mrimea consecinelor care decurg dintr-un hazard, este important ca acestea s fie plasate ntr-un anumit context. n acest moment se va realiza o analiz, fie prin comparare cu referine existente (evaluri toxicologice, standarde de calitate a mediului, standarde de aprare mpotriva inundaiilor) sau prin raportare la standarde sociale, etice sau politice.

3.8.5. Estimarea riscului ecologic pe nivele de complexitate


3.8.5.1. Date generale Abordarea pe nivele de complexitate a evalurii i managementului de risc, n care nivelul efortului necesar pentru evaluarea fiecrui tip de risc este proporional cu prioritatea n raport cu alte riscuri i cu complexitatea (n relaie cu impactul cu care se coreleaz) este dince n ce mai actual, corelnd evaluri

80

calitative cu evaluri cantitative. Fig. 3.25 prezint schematic cadrul pentru o abordare pe nivele a evalurii i managementului de risc ecologic. n unele ghiduri se recomand efectuarea unei etape de screening a riscului i, ulterior, o abordare pe patru nivele a estimrii riscului (USEPA, 1996):

nivelul I

aplicarea de metode relativ simple i, acolo unde este posibil, cantitative, bazate n principal pe date de literatur, date colectate anterior i concentraii standardizate ale substanelor chimice.

estimarea preliminar a riscului, caracterizat prin

nivelul II estimarea efectelor biologice i prelevarea de probe,

este recomandat acolo unde este necesar s se reduc gradul de incertitudine sau s se verifice constatrile de la estimarea de nivel I, prin analiza efectelor biologice i a probelor prelevate.

nivelul III estimarea riscului prin elaborarea unui program extins de prelevare de probe, este recomandat acolo unde este
necesar s se preleveze probe chimice sau biologice pe termen lung sau ntr-o variant extins, cu scopul de a rezolva aspecte globale complexe ale problematicii riscului ca urmare a investigrii unor situri de mari dimensiuni cu ecosisteme complexe.

nivelul IV program de monitorizare a unor situri extinse i complexe, pe termen lung, necesitnd monitorizarea prin prelevarea de
probe chimice i biologice pe durata a ctorva ani, astfel nct s se asigure realizarea unei estimri de risc cu un grad nalt de certitudine.

Fiecare nivel de estimare a riscului implic realizarea unor secvene uneori complexe i sofisticate, utilizarea de diverse categorii de date i informaii. Evaluarea secvenial, abordarea interactiv, bazat pe feedback, flexibilitatea analizelor se bazeaz pe judeci cu caracter tiinific i utilizarea eficient a resurselor prin optimizarea colectrii de date (evitarea colectrii unor date care nu sunt necesare evalurii), a eforturilor majore i a beneficiilor. Dei fiecare nivel de evaluare a riscului poate fi considerat de sinestttor, fiecare din nivelele superioare de evaluare vor constitui o treapt evolutiv n programul evalurii riscului. Fiecare nivel cuprinde o structur-cadru alctuit din trei pri i construit pe baze tiinifice (date, informaii, decizii), o parte provenind de la un nivel anterior.

81

USEPA consider c fiecare nivel de estimare a riscului const din urmtoarele pri: -

formularea problemei analiza caracterizarea expunerii caracterizarea efectelor ecologice caracterizarea preliminar a riscului i formularea de concluzii

Abordarea pe nivele a estimrii de risc este un proces iterativ, nivelul urmtor incluznd aceleai trei pri construite ns pe baza informaiilor obinute la nivelul anterior al estimrii i necesitnd achiziionarea de noi informaii pentru reducerea nivelului de incertitudine al estimrii. n cadrul fiecrui nivel se colecteaz date noi sau se reevalueaz cele existente. De asemenea, n cadrul unui nivel superior efortul de colectare a datelor este orientat mai mult ctre prelevare de probe biologice pentru analize pe termen din ce n ce mai lung. Abordarea pe niveluri a estimrii riscului are menirea s rspund unor probleme privind condiiile de mediu i efectele polurii pe un anumit sit. La fiecare nivel de evaluare se iau decizii privind oportunitatea trecerii la un nivel superior de evaluare i a analizelor specifice necesare pe diferite probe prelevate, lund n considerare rezultatele existente pn n acel moment. Abordarea pe nivele a evalurii de risc are drept scop i realizarea unui mecanism flexibil i eficient din punctul de vedere al costurilor pentru investigarea unui sit. Ordinea activitilor din cadrul evalurii depinde de starea sitului, complexitatea evalurii, cantitatea i tipul informaiilor disponibile, frecvena prelevrii de probe etc. Estimarea riscului pe diferite nivele este destinat asigurrii c toate procedurile ce trebuie efectuate sunt adecvate, necesare i suficiente pentru caracterizarea naturii i mrimii efectelor poluanilor asupra strii prezente i viitoare a unui teren, (sau resurs) analizat pe baza unor scenarii. Pentru a evalua relaia dintre contaminare i efectele ecologice, abordarea pe nivele impune reevaluarea iterativ a obiectivelor de strategie i a datelor necesare pe ntreg procesul de estimare pe baza integrrii a trei tipuri de informaii: chimice, care se refer la analizele chimice pentru o anumit component de mediu necesare pentru a stabili prezena, concentraiile i variabilitatea compuilor specifici toxici; ecologice, necesare pentru documentarea sistemelor i populaiilor potenial expuse (sau aflate n pericol de a fi expuse) i care sunt

82

destinate caracterizrii condiiilor n care exist comunitile i pentru a observa orice efect advers care s-a produs sau se produce; toxicologice i ecotoxicologice, necesare pentru stabilirea legturii dintre efectele ecologice adverse i contaminarea cunoscut. 3.8.5.2. Etapa de screening (selectare) a riscului

Etapa de estimare prin screening-ul riscului precede, de regul, estimarea de risc propriu-zis i se bazeaz pe adoptarea i luarea n calcul a unor valori convenionale pentru unii parametri pentru care lipsesc date obinute din msurtori. Etapa de selectare a riscului poate constitui o parte a unei estimri preliminare n cadrul unei aciuni de inspecie a sitului contaminat sau a uneia de conservare a resurselor i ndeprtarea a pericolelor n cadrul unei evaluri a unei instalaii de pe un amplasament sau ca etap preliminar pentru estimarea de risc conform nivelului I. Etapa de selectare a riscului ecologic cuprinde urmtoarele faze: -

formularea problemei analiza


caracterizarea preliminar a riscului i formularea unor concluzii Formularea problemei

caracterizarea expunerii caracterizarea efectelor ecologice

ncepe cu asamblarea informaiilor deja existente n legtur cu amplasamentul din mediu i problema de poluare potenial. EPA (1993a) sugereaz utilizarea listelor de verificare mpreun cu vizitarea sitului, de ctre specialiti avizai, calificai, care s sprijine evaluarea de risc. Cunoaterea spaiului pentru care se face evaluarea i calea de migrare a contaminantului permite determinarea n stadiu incipient a prezenei sau absenei cilor de expunere i a potenialului pentru impacte ecologice semnificative. Prelevarea probelor se efectueaz n arii suspecte de a fi contaminate i zone adiacente pentru a permite delimitarea sitului contaminat i pentru a furniza informaii pentru un scenariu de tipul cazul cel mai ru. Dac prelevarea probelor nu s-a realizat n arii suspecte de contaminare, estimarea de risc nu va permite o evaluare suficient de prudent a riscului potenial. De asemenea, dac nu se realizeaz analize chimice pe o arie larg sau nu sunt disponibile date pentru toate mediile abiotice cu risc potenial, estimarea de risc nu poate fi utilizat pentru eliminarea sitului din analize i evaluri ulterioare.

83

n cadrul acestei etape este posibil realizarea unei diagrame schematice, simplificate, a cilor posibile de expunere i a celor de transport a poluanilor de la sursele de contaminare primar la receptorii ecologici, obinndu-se un model ecologic conceptual al sitului (fig. 3.26).

Fig. 3.26. Diagrama sitului stabilit pentru estimarea riscului


(adaptat dup USEPA, 1996) SDi - puncte de prelevare a probelor de sedimente SSi - puncte de prelevare a probelor de sol Wi - puncte de prelevare a probelor de ap

Scenariile privind expunerea pot include toate sursele de contaminare, transportul prin mediu, partiia contaminanilor ntre componentele de mediu, transformri chimice sau biologice poteniale sau procese de speciere, identificarea potenialelor ci de expunere (de exemplu: ingerare).

84

Acesta implic un efort de selecie (screening) i fiindc este posibil s nu poat fi cunoscui toi receptorii ecologici de pe sit, modelul conceptual ar putea fi elaborat ntr-o variant simpl, ncorpornd categorii generale (biota terestr sau acvatic) n locul receptorilor specifici de pe un anumit sit. Prin urmare, n cadrul etapei de formulare a problemei este necesar s se cunoasc: - date despre mediu: contaminani, concentraiile maxime ale acestora n componenta de mediu investigat; - contaminani i categorii probabile de resurse i receptori ecologici care ar putea fi afectate; - cile complete de expunere care pot exista pe aria ce poate fi obiectul impactului.

Analiza expunerii i efectelor


Caracterizarea expunerii are dou obiective principale: 1. identificarea receptorilor sau grupurilor de receptori ecologici n relaie cu scopul evalurii de risc; 2. selectarea estimativ a cilor de expunere i a punctelor de expunere ntruct este dificil s se considere toate speciile din ecosistem supuse potenial impactelor, se aleg cteva grupuri reprezentative de receptori sau specii de receptori pentru evaluare la acest nivel de estimare a riscului. n acest context trebuie identificai receptorii ecologici cu cel mai nalt potenial de expunere i cu cea mai mare sensibilitate la expunere. Dac informaiile specifice sitului pentru receptorii prezeni pot lipsi, pot fi utilizai receptori generici. Evaluarea cii poteniale de expunere este una din sarcinile primare ale caracterizrii preliminare a sitului. Majoritatea informaiilor ecotoxicologice sunt orientate, n mod curent, spre cuantificarea nivelelor de expunere pentru flora terestr, faun (ingerare) i pentru contactul direct dintre ap i organismele acvatice. Dei sunt importante i alte ci de expunere (inhalare, absorbie dermic), acestea sunt tratate n mod obinuit la acest nivel de evaluare a riscului, care se focalizeaz pe acele ci de expunere care prezint potenial maxim, fapt stabilit prin metode tiinifice. Acest nivel de evaluare este bazat pe screening i ar trebui s precizeze care contaminai sunt de interes particular din perspectiv ecologic. Acest lucru se realizeaz prin compararea criteriilor de selecie cu cele mai mari valori ale concentraiilor detectate. n unele cazuri, substanele chimice pentru care au fost stabilite criterii, pot fi utilizate ca analogi pentru alte substane chimice de pe sit.

85

Pentru utilizarea adecvat a unui criteriu de selecie (screening), evaluatorul trebuie s fie informat asupra receptorilor presupui a exista pe sit, cile de expunere, factorii de expunere utilizai pentru a deduce concentraia de expunere, ct i n legtur cu natura criteriului de selecie. Dac se anticipeaz existena i a altor ci de expunere semnificative pe un sit dat, utilizarea criteriului de screening este limitat.

Caracterizarea efectelor
Estimarea de risc la acest nivel va avea un caracter preponderent calitativ, utiliznd comparaii simple ale concentraiilor poluanilor din mediul abiotic cu criterii la ndemn privind efectele acestor poluani. Este posibil i o evaluare cantitativ care ncorporeaz o estimare a pragului de alert sau a efectului doz-rspuns.

Caracterizarea preliminar a riscului i incertitudinii


Caracterizarea riscului reprezint treapta de selectare i sintetizare a estimrii de risc. n aceast etap se integreaz informaiile, se evalueaz rezultatele seleciei sau a calculelor i se elaboreaz o concluzie general despre risc, care trebuie s fie complet, cu caracter informativ i util pentru luarea deciziilor (USEPA, 1995). Caracterizarea preliminar a riscului este util pentru documentarea unei decizii despre posibilitatea existenei unui impact ecologic potenial, pe baza informaiilor obinute la acest nivel de evaluare a riscului. Caracterizarea riscului trebuie s in seama de aspectele calitative i cantitative ale estimrii de risc. De asemenea, ar trebui indentificate punctele tari, dar i incertitudinile calitative i cantitative din estimare ca parte a analizei gradului de ncredere a evalurii. Caracterizarea riscului poate oferi la acest nivel, informaii despre: - integrarea caracterizrilor individuale ale efectelor ecologice i ale expunerilor; - evaluarea global a calitii evalurii i a gradului de ncredere a estimrilor riscului i a concluziilor formulate; - descrierea riscurilor n termeni de grad de extindere, severitate i daune/vtmri probabile; - comunicarea rezultatelor evalurii riscului managerilor riscului. La caracterizarea riscului i a incertitudinii, evaluatorul de risc trebuie s fac distincie ntre variabilitate i incertitudine. Variabilitatea rezult din eterogenitatea unor caracteristici, cum ar fi: diferenele n caracteristica doz-rspuns ntre specii i indivizi, ori diferenele dintre nivelele de concentraie a contaminantului n mediu.

86

cunoaterii sau urmarea lipsei unor date n legtur cu anumii factori, cum ar fi efectele adverse ale contaminanilor selectai asupra speciilor selectate. Ca o cerin minim, ar trebui avute n vedere urmtoarele efecte poteniale ale urmtorilor factori de incertitudine: - incertitudini asociate cu bazele de date ce conin informaii despre substane chimice, care pot avea caracter limitat pentru un anumit sit; - concentraia maxim determinat pentru un contaminant pe sit; - utilizarea unor receptori generici i a scenariului de tipul cel mai ru caz al expunerii; - utilizarea unor criterii de selecie i a ipotezelor asociate. Nivelele de estimare a riscului (I IV, fig. 3.25.) includ aceleai faze de analiz ca nivelul I, de estimare preliminar, bazat pe screening, dar intele sunt mult mai clare, detalierea este mai profund, iar caracterul cantitativ este mult mai evident ca urmare a caracterizrii receptorilor, contaminanilor, cilor de expunere, efectelor i incertitudinii. 3.8.5.3. Estimarea riscului la nivelul I de evaluare

Incertitudinea, pe de o parte este consecina unor lipsuri n nivelul

Nivelul I al estimrii riscului este caracterizat, conform EPA, prin aplicarea unei metode simple, de preferin cantitative, fundamentat pe informaii de natur tiinific, pe date corelate din teren i o abordare bazat pe nivelele de concentraie ale contaminanilor. Nivelul I al ERA accentueaz efectele adverse asupra indivizilor bazate pe valori ale toxicitii, din literatur, cu extrapolarea la impactele poteniale asupra populaiei, comunitii sau ecosistemelor. Nivelul I al ERA furnizeaz informaii cantitative despre substanele chimice i punctele de expunere din componentele de mediu (sol, sedimente, ape de suprafa) i, pe ct posibil date cantitative biologice. Analizele n teren i n laborator nu reprezint o parte a estimrii la nivel I, iar probele prelevate provin din mediile abiotice menionate mai sus. Nivelul I de estimare include stabilirea componentelor ecologice afectate de expunerea la poluani chimici. Activitile din cadrul nivelului I sunt mai complexe dect cele specifice fazei de evaluare preliminar (screening) i vizeaz urmtoarele aspecte: - compilarea i evaluarea datelor existente - identificarea informaiilor critice care lipsesc din baza de date - determinarea nevoii de proiectare i implementare a activitilor de remediere - stabilirea necesitii unor studii detaliate pe teren, nainte de a proiecta i aplica activiti de remediere.

87

De asemenea, i la acest nivel se poate stabili un model ecologic conceptual al sitului (MECS) i o descriere a cilor de expunere. Date calitative i cantitative privind situl, n general sau flora i fauna sunt sumarizate ntr-o descriere - din punctul de vedere ecologic, a sitului. Vizitele n teren i informaiile specifice despre sit permit documentarea n legtur cu efectele adverse, identificarea receptorilor potenial importani i elaborarea de modele simplificate pentru evaluarea potenialului poluanilor chimici de a fi bioacumulai n receptori de interes n evaluarea de risc. Datele privind concentraiile n mediul abiotic (ap, aer, sol) sunt utilizate pentru stabilirea concentraiilor de expunere pentru receptori. Estimarea efectelor preliminare se bazeaz pe date de literatur i reglementri. Calculul unor coeficieni n corelare cu informaii existente despre toxicitate, concentraii de expunere i ipoteze simplificatoare pot fi utilizate pentru estimarea de risc la nivel I. Principalul rezultat al evalurii de nivel I este un raport tehnic detaliat, specific pentru sit. Dac informaia obinut la nivelul I de estimare este suficient ca suport pentru decizie, nu sunt necesare probe i analize suplimentare. Dac totui datele sunt insuficiente (adic n ERA exist un grad mare de incertitudine) este necesar s se identifice i alte date (biologice i n mediu abiotic) sau trecerea la o evaluare la nivel superior. Etapele de realizare a unei estimri a riscului ecologic la nivelul I Fazele de realizare a unei ERA de nivel I sunt urmtoarele (USEPA, 1996) Formularea problemei - descrierea sitului ecologic - colectarea i analiza datelor despre poluanii chimici - selecia preliminar a poluanilor care afecteaz sistemul ecologic - selecia receptorilor cheie - identificarea intelor i efectelor ecologice - realizarea unui model ecologic conceptual al sitului Faza de analiz - caracterizarea expunerii analiza expunerii profilele expunerii - caracterizarea efectelor ecologice selectarea valorilor limit din literatur elaborarea valorilor de referin ale toxicitii

88

Caracterizarea riscului

Aceast

estimarea riscului analiza riscului caracterizarea incertitudinii strategie de lucru a fost adoptat de EPA (EPA, 1996).

Formularea problemei
Se realizeaz pentru a stabili scopul i intele nivelului I al EPA. Planificarea sistematic a fazelor are ca scop identificarea factorilor majori care trebuie avui n vedere la evaluarea riscului ecologic asociat cu un amplasament contaminat i legtura cu contextul legal i politica de mediu. Odat lansat, formularea problemei realizeaz o analiz preliminar a expunerii i efectelor. Aceasta implic evaluarea concentraiilor substanelor chimice cu impact ecologic, ecosistemele i receptorii poteniali, ecotoxicologia contaminanilor cunoscui sau suspectai a fi prezeni pe un sit i efectele observate i anticipate. Apoi sunt identificate efectele ecologice care trebuie analizate i/sau msurate. Procesul include elaborarea unui model ecologic conceptual al sitului, pentru a identifica cile de expunere, receptori care trebuie protejai, impactele sau efectele adverse ce trebuie evaluate, datele necesare i analizele ce trebuie efectuate. Descrierea sitului este necesar pentru orientarea specialitilor. Aceste informaii constituie un format asamblat al surselor de informaii existente, fr a se realiza studii pe teren. Caracterizarea sitului din punct de vedere ecologic se realizeaz, de regul de un specialist n domeniu (USEPA, 2006). Localizarea surselor contaminanilor cunoscui sau poteniali care afecteaz situl i gradientul probabil sau calea prin care contaminantul poate fi emis de pe sit spre mediul nconjurtor ar trebui determinate, pe ct posibil, pe baza observaiilor i informaiilor existente din studii anterioare. Inspectarea sitului, combinat cu resurse publicate i alte informaii obinute de la autoriti n domeniu ar trebui s fie utilizate pentru a determina dac situl sau ariile nvecinate ale acestuia reprezint zone critice sau habitaturi sensibile. Receptorii sunt componentele ecosistemului care sunt sau pot fi afectai de un poluant chimic sau un alt stressor. Ei pot fi orice parte a unui sistem ecologic, incluznd specii, populaii, comuniti i ecosistemul nsui. Toxicitatea poluanilor n raport cu receptorii individuali poate avea consecine la nivelul populaiei, comunitii i ecosistemului n ansamblu. Efectele la nivelul unor populaii pot determina natura schimbrilor n structura i funciile comunitii, cum ar fi reducerea diversitii speciilor,

89

simplificarea lanului trofic etc. Funciile ecosistemului pot fi afectate n sensul c se produce diminuarea productivitii, perturbarea produselor cheie etc. Colectarea i analiza datelor constituie nivelul iniial cu cel mai substanial efort n cadrul nivelului I al ERA. Datorit importanei aciunii de obinere a datelor, aceasta poate fi structurat pe cteva direcii: - planificarea i furnizarea de date de intrare: evaluatorul de risc trebuie s aib un anumit nivel de cunotine i experien pentru asigurarea calitii datelor. EPA, (1989c) recomand trei etape de obinere i furnizare a datelor de intrare. Etapa A este structurarea definiiilor pentru terminologia i conceptele utilizate n estimare i stabilirea ntrebrilor la care s se rspund. Aceasta se realizeaz prin: identificarea receptorilor specifici sitului, a poluanilor chimici cu potenial impact ecologic, cile poteniale de expunere, pentru a putea estima potenialul efectelor adverse ca rezultat al contaminrii; evaluarea impactelor poteniale asupra resurselor biologice n afara frontierei sitului investigat; evaluarea necesitii de a se remedia situl i de protejare a mediului. Etapele B i C includ aciuni precum: identificarea datelor necesare pentru a rspunde la problemele din etapa A i proiectarea programului de colectare a datelor. Elaborarea unui model ecologic conceptual al sitului (MECS) este util n planificarea datelor, deoarece n cadrul modelului se identific sursele posibile de poluani chimici, mecanismul lor de emisie, soarta i transportul n mediu, componentele de mediu care pot fi afectate de fenomenul polurii. De asemenea MECS permite identificarea tuturor cilor poteniale ale propagrii poluantului de la surs la receptori, evaluarea n ansamblu a cilor poteniale de expunere, pe baza naturii i gradului de contaminare i a speciilor ecologice i a comunitilor potenial afectate pe sit. MECS este de fapt un sumar al unor aspecte din caracterizarea expunerii. Prin identificarea mediilor abiotice poteniale care pot fi necesare n procesul ERA i a potenialelor ci de expunere prin care receptorii ecologici pot fi expui, MECS pot identifica tipul de date necesare n ERA. Necesitatea de a detecta contaminanii la concentraii extrem de mici reprezint unul din scopurile planificrii datelor. Definirea de ctre evaluator a datelor necesare reprezint punctul cel mai important al planificrii n vederea elaborrii strategiei de conducere a estimrii de risc de nivel I. - evaluarea datelor disponibile la inspectarea sitului, implic, n primul rnd, analiza informaiilor privind istoricul sitului, care poate oferi informaii

90

despre contaminanii potenial prezeni. n procesul de screening, informaiile de ordin chimic i fizico-chimic (de exemplu: coninutul de carbon organic, pH etc) pentru componentele de mediu abiotice sunt comparate cu valori msurate n faza preliminar de estimare a riscului sau cu nivelele din literatur. Toate aceste informaii sunt utilizate n caracterizarea riscului i ca baz n estimrile de nivel II, III i IV. Necesitatea trecerii la nivelul II al ERA poate fi determinat n aceast etap a formulrii problemei i poate fi indicat de depirea limitelor de toxicitate prevzute n literatur sau alte reglementri sau prin prezena compuilor organici care contribuie la fenomenul de biomagnifiere (cu factori de concentrare mai mari de 100). De asemenea, compiii chimici cu solubilitatea n ap mic (de exemplu 50mg/L, conform EPA, 1989) i cu potenial semnificativ de partiie ntre componentele de mediu intr n categoria elementelor care impun trecerea la nivelul II al ERA. - analiza calitii datelor: calitatea ERA la orice nivel, depinde direct de calitatea datelor pe baza crora se face evaluarea. Planificarea procesului de achiziie a datelor este un pas important n obinerea de date de bun calitate, n sensul c acestea sunt obinute din cele mai adecvate locaii, numrul i tipul probelor sunt semnificative, limitele de detecie ale instrumentelor de investigare i metodele analitice sunt de nivel nalt. - prezentarea i structurarea datelor: datele identificate ca acceptabile pentru nivelul I trebuie structurate ntr-o manier care s permit elaborarea de concluzii pertinente n ceea ce privete realizarea nivelului I al ERA i aplicarea lor eficient n cadrul procesului de estimare a riscului la nivel I. n aceast faz se identific datele care trebuie ndeprtate din baza de date ca fiind neconcludente i trebuie justificat excluderea lor. De asemenea, se asociaz datelor obinute ariile de referin de pe sit. Selectarea poluanilor cu impact ecologic potenial Acetia sunt acei compui chimici care pot induce potenial un rspuns advers n receptorii ecologici. Deoarece nu toi poluanii de pe sit pot avea efecte adverse asupra biotei, este necesar ca acetia s fie selectai dup o serie de criterii de ordin chimic, fizic, ecologic i toxicologic. n principiu, poluanii cu impact ecologic potenial sunt compuii chimici cu urmtoarele caracteristici: - se gsesc la concentraii mai nalte dect cele de referin; - au potenial de generare a unor efecte toxice acute sau cronice, dup expunere; - au potenial de bioacumulare sau/i biomagnifiere. Selectarea acestor poluani chimici este un proces care ia n calcul i datele chimice specifice sitului n corelare cu datele din modelul ecologic conceptual al sitului care descrie cile de expunere de la surs la receptori.

91

Procesul de selecie este justificat din urmtoarele puncte de vedere: - nu toi compuii chimici de pe sit sunt consecina activitii de pe situl respectiv. Unii dintre ei pot fi prezeni n mod natural ca rezultat al unor activiti antropogene sau ca urmare a utilizrii acestor compui off-site. - unii compui chimici pot proveni din activitatea de prelevare a probelor de laborator. - nu toi compuii chimici prezeni pe sit sunt n concentraii suficient de mari ca s pun n pericol potenial situl. - nu toi compuii chimici de pe sit reprezint surse de expunere pentru receptori. n procesul de selectare a poluanilor se au n vedere i urmtoarele aspecte: - care este aria de expunere? - sunt datele chimice corespunztoare cu situaia real? - sunt datele chimice relevante din punct de vedere ecologic? Rezultatul procesului de selecie este o list sau liste de compui chimici aflai n componentele de mediu de pe sit care vor fi evaluate cantitativ n cadrul ERA. Selecia receptorilor cheie: receptorii sunt componente ale ecosistemului care sunt sau pot fi afectate de stressorii chimici sau de alt natur (USEPA, 1992a). Rezultatul final este reprezentat de caracteristici ale unui component al sistemului ecologic care poate fi afectat de un stressor (de exemplu, contaminant chimic). Deoarece este dificil de estimat impactul potenial pentru toi receptorii, pe baza unor criterii stabilite, se vor selecta tipuri particulare de receptori (receptori cheie) i consecinele asupra lor a expunerii la poluani. Gruparea speciilor, organismelor, habitatelor sau componentelor ecosistemului pe principiul receptorilor cheie este un sprijin esenial n evaluarea de nivel I de risc. n procesul ERA sunt identificate efectele (consecinele, end points) ecologice, ca baz pentru caracterizarea riscului. Efectele ecologice sunt, n particular, tipuri de impacte reale sau poteniale pe care diveri stressori le au asupra unui receptor cheie. Aceste efecte sunt de dou tipuri (USEPA, 1992a) - efecte estimate; - efecte msurate. ERA utilizeaz ambele tipuri de efecte n analizele i evalurile pe care le desfoar.

92

Modelul ecologic conceptual al sitului (MECS) Este o reprezentare, adesea sub forma unei scheme, a anumitor poriuni din caracterizarea expunerii (fig. 3.27). MECS traseaz calea contaminantului att prin componentele abiotice ale mediului, ct i prin cele biotice, lanul trofic etc. Acest model reprezint toate cile poteniale de expunere (surse, mecanism de emisie, medii de transport, puncte de expunere, rute de expunere, receptori). MECS stabilete cile de expunere complete care trebuie evaluate n ERA i relaia dintre punctele de msurare i estimare. MECS reprezint un instrument de baz n luarea deciziilor pentru msurarea sau estimarea consecinelor i pentru identificarea surselor de incertitudine n caracterizarea expunerii.

Faza de analiz
Caracterizarea expunerii Scopul caracterizrii expunerii este s estimeze natura, gradul i mrimea expunerii poteniale a receptorilor la poluani chimici cu potenial impact asupra mediului. Cteva din componentele caracterizrii expunerii se desfoar i n etapele anterioare ale ERA, n scopul ntocmirii MECS i pentru stabilirea obiectivelor estimrii de risc. Paii ce trebuie parcuri pentru a realiza caracterizarea expunerii sunt: - reconsiderarea (rafinarea) modelelor privind soarta i transportul poluanilor n mediu, innd seama i de MECS; - caracterizarea punctelor de expunere - identificarea cilor poteniale de expunere i rutele de intrare n receptori - evaluarea cantitativ a expunerii - estimarea incertitudininilor expunerii Obiectivul privind caracterizarea punctelor de expunere are drept scop identificarea trsturilor fizice ale sitului care pot influena expunerea, att din punctul de vedere al situaiei existente ct i din perspectiva unor scenarii. Fiecare sit difer n priina factorilor care trebuie avui n vedere. Cei mai comuni factori care influeneaz caracterizarea punctelor de expunere de pe sit sunt: - geologia i topografia sitului - hidrologia - climatul - fenomenele meteorologice - vegetaia - tipul de sol - modul de exploatare al terenului Descrierea trebuie completat cu date obinute n timpul inspectrii sitului.

93

USEPA, 1996), 1 - mamifere erbivore, 2 - mamifere carnivore i omnivore, 3psri domestice, 4 - fauna acvatic, 5 psri migratoare, 6 rpitoare NA neaplicabil, I incomplet, o potenial de expunere relativ sczut, potenial de expunere relativ mediu,

Fig. 3.27. Reprezentarea modelului ecologic conceptual al sitului (adaptat dup

94

potenial de expunere relativ ridicat

Analiza expunerii combin distribuia spaial i temporal a receptorilor ecologici cu cea a poluanilor cu potenial impact ecologic, pentru a evalua expunerea. Analizele expunerii se focalizeaz pe cantitatea de poluant care este biodisponibil i mijloacele prin care sunt expui receptorii ecologici. inta analizei depinde de receptorii ecologici care trebuie evaluai i de estimarea i msurarea efectelor. O cale de expunere complet const din 4 componente: 1. o surs i un mecanism de emisie a substanei chimice 2. un mediu de transport (apa, solul, aerul) 3. un punct de expunere sau o arie n care receptorii pot intra n contact cu poluantul 4. o rut de expunere (acumulare) prin care receptorul sufer efectele poluantului (contact direct, inhalare, ingerare, adsorbie dermic). Dac una din aceste componente lipsete, (cu excepia 2), calea de expunere este incomplet i prin urmare nu se produce expunere i deci nu exist risc. Cile de expunere se particularizeaz pentru receptorii acvatici, receptorii teretri etc.
Caracterizarea efectelor ecologice Caracterizarea efectelor ecologice (estimarea toxicitii) include o structurare a tipurilor de efecte adverse asupra mediului i biotei ca urmare a expunerii la poluani pe un sit, stabilirea de relaii ntre mrimea expunerii i efectele adverse i a inceritudinilor legate de toxicitatea chimic, n particular pentru biota (EPA). Evaluarea preliminar a toxicitii ofer informaii despre profilele toxicologice centrate pe efectele asupra sntii. n cadrul nivelului I de estimare a riscului caracterizarea efectelor are dou obiective (EPA, 1993e): - analiza i identificarea datelor de literatur ca baz pentru structurarea datelor din teren - analiza i identificarea valorilor de referin ale toxicitii i a factorilor de incertitudine pentru a putea estima riscurile ecologice poteniale asociate cu expunerea receptorilor cheie. Sursele din literatur pentru valorile de referin variaz cu tipul de organisme ce sunt luate n considerare ca receptori (acvatici, teretri etc.) i cu nivelul de estimare a riscului. Pentru nivelul I al ERA i eventual II, se consider suficiente documentele care structureaz informaiile toxicologice existente (EPA, 1993e).

Selecia datelor de literatur

95

Selectarea surselor de literatur i elaborarea valorilor de referin ale toxicitii pentru utilizarea n estimarea de risc se face avnd n vedere o serie de factori care se refer la urmtoarele aspecte: - valorile de referin trebuie obinute n cadrul unor analize biologice n condiii de testare similare, pe ct posibil cu cele din situl investigat (duritatea apei care afecteaz toxicitatea metalelor grele, ar trebui s fie aceeai n ambele situaii: laborator i sit). - valorile de referin din literatur trebuie s corespund acelorai rute de expunere (oral, dermic etc). - valorile de referin ale toxicitii trebuie s fie adecvate cu tipul de receptor cheie i efectele toxice estimate. - valorile de referin ale toxicitii trebuie s corespund duratei de expunere de pe sit (subcronice: 2 sptmni 1 an; cronice: mai mult de 1 an (USEPA). - valorile de referin ale toxicitii trebuie s corespund formei chimice care se evalueaz (pentru metale, de exemplu, starea de oxidare n compusul investigat). Procesul de selectare a valorilor de referin ale toxicitii este flexibil astfel nct permite incorporarea unor consideraii specifice sitului. Determinarea acestor valori pentru organismele acvatice sau terestre depinde de stilul de via i stadiul de dezvoltare a organismelor. Ele pot fi bazate pe valori ale concentraiilor sau dozelor (USEPA).

Elaborarea valorilor de referin a toxicitii

Caracterizarea riscului
Caracterizarea riscului implic dou etape majore (USEPA, 1992a) - estimarea riscului - descrierea riscului

Estimarea riscului const n compararea profilelor expunerii i toxicitii, ct i estimarea i structurarea incertitudinilor asociate i a ipotezelor simplificatoare pentru a caracteriza efectele biologice adverse curente i poteniale ca urmare a existenei poluanilor cu potenial efect biologic. Impactele poteniale din toate rutele de expunere (contact direct, ingerare, inhalare) i toate componentele de mediu (ap, aer, sol i sedimente) sunt incluse n aceast evaluare (EPA, 1989c). Pentru nivelul I al ERA, estimarea riscului poate fi calitativ sau cantitativ, n funcie de datele disponibile. n mod curent, la nivelul I al ERA se efectueaz o serie de calcule ale unor coeficieni cantitativi care compar valorile
96

expunerii cu valorile de referin ale toxicitii, obinute din datele de literatur, n modul descris anterior. Raportul dintre expunere i valorile de referin ale toxicitii (coeficientul de hazard, CH) poate constitui un astfel de coeficient, determinat pentru un anumit poluant. Coeficienii pot fi nsumai pentru toate substanele chimice i pentru toate cile de expunere pentru un anumit receptor. Se obine astfel indicele de hazard (IH) (USEPA, 1996). Tehnicile de estimare cantitativ a riscului pot fi mai simple sau mai complexe, n funcie de lanul trofic, cile de expunere ce trebuie cuantificate. Descrierea riscului const ntr-o structurare a rezultatelor estimrii de risc i analizei incertitudinii i o estimare a nivelului de ncredere n estimatele de risc printr-o analiz cantitativ. Descrierea riscului are dou componente de baz: - structurarea riscului ecologic, care ordoneaz rezultatele estimrii riscului i analiza incertitudinii i evalueaz nivelul de ncredere n estimata riscului. - interpretarea semnificaiei riscului n raport cu sistemul investigat, a descrierilor i mrimii riscurilor identificate, evaluarea efectelor i incertitudinilor asociate. Fiecare estimare a riscului ecologic ar trebui s prezinte structurat datele de intrare i calculele de risc efectuate pentru un anumit amplasament. Aceste calcule ar trebui s indice i s conin concentraiile poluanilor, valorile de acumulare i expunere, valorile de referin ale toxicitii cu deviaiile aferente, pentru fiecare poluant. De asemenea, n structurarea datelor trebuie incluse urmtoarele (USEPA, 1992a): - numele receptorului - toate cile de expunere evaluate pentru acel receptor - riscul sau/i coeficienii de hazard pentru fiecare cale - poluantul predominant, adic substana chimic cu cea mai mare pondere n estimata riscului - coeficienii globali de hazard Interpretarea riscului face o legtur critic ntre estimarea riscului i comunicarea rezultatelor estimrii. Dac estimarea riscului ecologic este orientat spre impactele adverse ale unei varieti de receptori i diferite ecosisteme, atunci ar trebui prezentate analize (discuii) calitative privind natura i magnitudinea efectelor adverse poteniale asociate cu fiecare receptor i ecosistem. Distribuia temporal i spaial a efectelor ofer o alt perspectiv important pentru interpretarea semnificaiei ecologice a riscului. Efectele adverse ale unei resurse la scar mic n raport cu situl sau aria de contaminare

97

pot exercita efecte spaiale minore, dar pot constitui o indicaie a nivelului de degradare a acelei resurse. Potenialul de reabilitare este un alt factor care influeneaz semnificaia ecologic a riscului i care trebuie analizat n raport cu efectele estimate (USEPA, 1992a). 3.8.5.4. Estimarea riscului la nivelul II de evaluare Estimarea riscului la nivelul II este recomandat de EPA acolo unde este necesar s se reduc incertitudinea din fazele anterioare ale estimrii i pentru verificarea constatrilor de la nivelul I. De asemenea, procedurile de la nivelele II-IV pot fi necesare cnd se solicit studii sau analize biochimice n teren, cnd nivelul I de estimare nu este suficient de bine caracterizat sau cnd rmn nerezolvate probleme semnificative ori deciziile de remediere nu au suficient suport. La nivelul II al estimrii riscului se evalueaz nivelele efectelor contaminanilor asupra populaiei i comunitilor, lund n considerare i amestecurile de contaminani i efectele cronice, prin analiza efectelor biologice. Obiectivul global al estimrii de nivel II este de a obine predicii cantitative, caracterizate printr-un grad nalt de acuratee, privind riscurile curente i viitoare asupra populaiilor ecologice, comunitilor i ecosistemelor ca urmare a migrrii contaminanilor de pe situl contaminat. Nivelul II poate include analize biologice de laborator sau n teren, modele sau metode probabilistice. Probe cantitative, biologice i abiotice sunt prelevate pentru a documenta expunerile, pentru a evalua potenialul de bioacumulare sau pentru a determina efectele doz-rspuns ale speciilor testate sau a receptorilor selectai pe diferite componente de mediu din situl contaminat. Nivelul II include teste pe termen scurt de toxicitate sau teste biologice n teren ori analize rapide pe esuturi ale receptorilor cheie. Dac este necesar, se efectueaz prelevri semicantitative de probe de pe siturile contaminate i de pe situri de referin pentru a descrie identitatea i populaiile biologice n ambele zone. Dac se utilizeaz modele de transport, sunt necesare valorile parametrilor cheie ai modelului, specifici pentru situl investigat. Datele obinute n cadrul nivelului II de estimare a riscului se integreaz cu datele obinute din fazele anterioare i se utilizeaz pentru: - generarea de informaii i date privind semnificaia efectelor ecologice poteniale sau observate, - necesitatea aciunilor de remediere/ndeprtare a contaminanilor, - elaborarea unor repere privind refacerea sitului pe baza considerentelor de ordin ecologic i innd seama de obiectivele aciunilor de remediere.

98

Decizia privind nivelul de abordare a estimrii de risc depinde de natura sitului (ntins vs. mic, ecosistem simplu vs. ecosistem complex), tipul de date necesare, metodele necesare a fi aplicate (birou, laborator, teren). De asemenea limitrile n privina costurilor estimrii pot constitui un element n alegerea nivelului de estimare. Dac este necesar s se efectueze identificri de date i informaii pentru metodele de analiz i prelevri de probe biologice pe termen scurt, atunci activit+ile din cadrul nivelului II de estimare sunt adecvate acestui scop. Este ns probabil ca n anumite mprejurri s fie necesar o abordare a estimrii riscului la nivelul III sau IV. n anumite situaii, procedurile la nivel II, cum ar fi analizele biologice, pot fi demarate nainte de completarea estimrii de nivel I. Fig. 3.28 ilustreaz o astfel de situaie i prezint un exemplu n care estimarea de risc se poate realiza pe nivele i anume la estimarea calitii unor sedimente i caracterizarea riscului ntr-un ecosistem acvatic. Decizia privind metodele ce trebuie utilizate depinde de obiectivele proiectului, datele necesare, nivelul de ncredere dorit pentru estimare i adecvana fiecrei metode n privina satisfacerii nevoilor evalurii. Fazele de realizare a unei estimri a riscului ecologic la nivelul II

Formularea problemei
n primul rnd este necesar stabilirea unei evidene a problemelor ecologice i a datelor necesare, care nu au putut fi rezolvate n cadrul evalurii de nivel I. De asemenea trebuie revzute evalurile i msurtorile de la nivelul I n sensul dac sunt adecvate i aplicabile pentru anticiparea deciziilor de remediere. n plus, trebuie identificat necesarul de date biologice/toxicologice pentru a identifica nivelul la care trebuie s se realizeze estimarea de risc i scopul unor cercetri suplimentare. Concluziile din nivelul I, care impun o reducere a incertitudinilor, trebuie analizate n vederea trecerii la un nivel superior de estimare. Dup identificarea i stabilirea aspectelor de mai sus, se poate trece la formularea problmei, care ncepe cu elaborarea ipotezelor de lucru, mai ales dac se anticipeaz comparaii statistice (de exemplu comparaii privind biota on-site i off-site). Urmtoarea etap n formularea problemei este identificarea celor mai adecvate metode de prelevare a probelor i de analiz a acestora (pe termen scurt). Se pot include prelevri de probe i msurtori ale atributelor ecologice ale resturilor de esuturi sau a diversitii biologice n aria contaminat n comparaie cu zone de referin

99

Fig. 3.28. Relaia dintre nivelele de evaluare a riscului: estimarea calitii


sedimentelor
100

n cadrul nivelului II se pot realiza studii de laborator i n teren. Studiile n teren pot fi: - cantitative sau semicantitative i pot fi reprezentate de prelevare de probe n zona contaminat i n zona de referin pentru a confirma identitatea i cantitatea biotei potenial expuse sau pentru a msura alte atribute ecologice, cum ar fi diversitatea ecologic. De exemplu, pot fi colectate date folosind metode semicantitative, asupra compoziiei vegetaiei, structurii i diversitii acesteia; - pot fi orientate spre prelevarea de probe de esuturi de la specii receptoare cheie, iar rezultatele obinute pot furniza informaii privind estimatele expunerii pentru organisme la un nivel trofic superior i pentru a corela nivelele din esuturile reziduale cu cele din mediul nconjurtor abiotic; - studii biologice in-situ, prin analiza punctelor de expunere din apele de suprafa i din apele din amonte care dilueaz apele contaminate n aval; - studii i prelevri de probe din punctele de expunere ale mediilor abiotice (soluri, sedimente, ape de suprafa) pentru analize chimice care s suplimenteze datele existente; - studii i prelevri de probe din medii fizice (abiotice) din zone de referin.

Studiile de laborator implic:


-

analize de laborator ale probelor biologice; analize fizico-chimice pentru probele de esut care sunt suspecte de bioacumulare i biomagnifiere; teste biologice utiliznd medii expuse on-site pentru a determina DL50; analize chimice suplimentare n puncte de expunere pentru specii specifice care sunt considerate receptori ecologici; analize chimice din arii de referin.

Colectarea i analiza datelor


Datele colectate n baza studiilor n laborator i pe teren trebuie comparate cu cele de la estimarea de nivel I a riscului i, eventual, acestea din urm vor fi integrate n estimarea de nivel II. Aceste informaii suplimentare pot fi utilizate pentru a realiza cuantificri suplimentare n estimarea de risc i pentru a mbunti interpretarea riscului prin date cantitative. n general, informaiile suplimentare obinute la estimarea de nivel II ar trebui s reduc nivelul de incertitudine asociat cu estimarea de risc.

101

3.8.5.5. Estimarea riscului la nivelul III de evaluare Nivelul III de estimare a riscului include studii de laborator i pe teren efectuate pe termen lung (1 an sau mai mult) i cuprinde teste mai extinse i mai scumpe care s permit rezolvarea unor probleme complexe pentru situri largi cu ecosisteme complexe. n funcie de condiiile de pe sit i de complexitatea acestuia, elementele specifice unei estimri de risc de nivel III sunt similare cu cele de nivel I, dar au un caracter mai complet i complex. Probele biologice prelevate la acest nivel de estimare, III, implic analize biologice sau analize de esuturi a unor organisme. Datele obinute din urmrirea cantitativ a rspunsului unor populaii i compararea cu caracteristicile unei populaii de referin sunt utilizate n nivelul III de estimare. n aceast treapt de evaluare se pot utiliza modele referitoare la soarta i transportul poluanilor n mediu sau modele biologice. Acestea din urm se pot referi la o singur specie pentru evaluarea rspunsului la expunerea la contaminani sau analize pe multiple specii, pentru contaminani multipli n scopul simulrii fenomenelor de bioconcentrare/bioacumulare n comunitatea studiat. Toate datele obinute la acest nivel se coreleaz cu cele de la nivel I i II, i au menirea s completeze lipsurile n baza de date constituit n urma studiilor efectuate la nivelele I i II de estimare a riscului. Rezultatele combinate sunt utilizate pentru revizuirea estimatelor riscului, cu mai puin incertitudine dect la nivelele anterioare i pentru a constitui baza raional pentru monitorizarea pe termen lung de la nivelul IV. Fazele de realizare a unei estimri a riscului ecologic la nivelul III

Formularea problemei
n mod similar cu nivelele I i II, formularea problemei la nivelul III de estimare se bazeaz pe datele colectate n fazele anterioare, odat cu completarea bazei de date n acord cu scopurile nivelului III de evaluare prezentate mai sus. Metodele de prelevare a probelor biologice sunt mai complexe, dar trebuie s fie complementare celor utilizate la nivelele anterioare, pentru a avea date analoge. Locaiile de prelevare a probelor trebuie s fie aceleai ca i cele de la nivelul II. De asemenea este necesar efectuarea de prelevri de probe chimice cu scopul de a corela studiile biologice i toxicologice. Studiile se efectueaz la nivel laborator, pe teren i, n plus se realizeaz modelri ale proceselor i sistemelor investigate.

102

Colectarea i analiza datelor


Se realizeaz pe baza unui plan specific nivelului III de estimare a riscului, care ar trebui s ofere, la minimum, detalii despre metode de prelevare a probelor, analize cu descrierea limitelor, metodologii de revizie a calitii datelor, planuri pentru prezentarea de date i integrarea cu datele colectate anterior, astfel nct s fie maximizat caracterul cantitativ al evalurii i s se reduc gradul de incertitudine. 3.8.5.6. Estimarea riscului la nivelul IV de evaluare Nivelul IV este destinat pentru evaluarea unor situri largi i complexe, care necesit prelevarea de probe sau programe de modelare pe termen lung, pe durata mai multor ani. Acest nivel de evaluate presupune existena de date i estimri de risc cu cel mai nalt grad de certitudine. Siturile complexe sunt acelea n care se manifest interaciuni complexe ntre substane chimice cu efecte asupra sistemelor ecologice i matricile de expunere, contaminarea este extins sau exist numeroase surse de contaminare i necesit examinarea posibilitii reducerii riscului potenial n timp. Cest nivel implic studii biologice pe termen lung i cheltuieli substaniale i elaborarea unor modele complexe pentru expunere. De aceea, investigaiile de nivel IV se efectueaz pe anumite situri. Ele pot necesita prelevri de probe abiotice sau esuturi reziduale pentru a stabili corelaia dintre cauz i efect sau pentru verificarea unui model. La acest nivel se aplic modelele matematice complexe la nivelul ecosistemelor care descriu mecanismele de aciune pentru analiza proceselor i cilor de expunere i a efectelor toxice. Aceste modele constituie suportul pentru luarea deciziilor privind remedierea sitului. Datele obinute la nivelul IV de estimare sunt, ca i n cazurile anterioare, corelate i completate cu cele de la nivelele I III. n general, informaiile obinute la nivelul de estimare IV au menirea s reduc nivelul de incertitudine asociat estimrii de risc. 3.8.5.7. Semnificaia utilizrii estimrii de risc n luarea deciziilor Estimarea riscului contribuie la identificarea siturilor n faza de inspecie a acestora sau n etapa de conservare a resurselor ntr-o zon afectat, care nu implic o evaluare suplimentar. Estimarea riscului ofer un instrument care permite managerilor de risc s determine dac remedierea este garanie a reducerii riscului i s ntocmeasc o list de prioriti pentru siturile ce trebuie remediate. Aciunile de remediere

103

trebuie s asigure protecia sntii umane i a mediului mpotriva contaminanilor care sunt, pot fi, sau vor fi responsabili de producerea unor efecte diverse asupra sntii umane. Estimarea riscului poate fi considerat un instrument eficient n pregtirea i realizarea aciunilor de ndeprtare, remediere i n selectarea acestora. Estimarea riscului poate constitui un sprijin important n realizarea programelor de control al depozitrii deeurilor solide care ar putea cauza sau pot contribui semnificativ la creterea morbiditii, mortalitii sau la generarea unor efecte ireversibile asupra sntii umane i a mediului. n urma estimrii riscului se obin informaii valoroase privind: - substane chimice cu caracteristici particulare din perspectiv ecologic i mecanismele de emisie i transport. - poziia/locul n mediu i modul de utilizare potenial/rezonabil al terenului. - potenialii receptori, populaia posibil a fi afectat, relaiile ntre diferitele nivele trofice ntr-o comunitate sau ecosistem. - cile de expunere complete i semnificative. - consumul chimic, bioacumularea n indivizi i biomagnificarea n ecosisteme pentru condiii de expunere pe termen scurt i lung. - substane chimice i ci de expunere care contribuie n cea mai mare msur la magnitudinea riscului (genereaz pericolul principal). - componenta protectiv a aciunilor de remediere i impactele asupra sntii ale aciunilor de remediere/ndeprtare.

NTREBRI

1. Definii scopurile pentru care se realizeaz estimarea riscului ecologic, conform USEPA. 2. Prezentai etapele estimrii riscului ecologic. 3. Ce semnificaie are abordarea pe nivele a estimrii riscului? 4. Artai succint care sunt elementele ce difereniaz nivelele de estimare a riscului ecologic. 5. Explicai semnificaia utilizrii estimrii de risc n luarea deciziilor

104

BIBLIOGRAFIE SELECTIV AIChE, (1992), Guidelines for Hazard Evaluation Procedures, Second edition, American Institute of Chemical Engineers, 1992. Barnthouse L.W., Suter G.W., (1986), Users Manual for Ecological Risk Assessment, ORNL-6251, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessy, USA. Belluck D., Benjamin S., (2001), Human Health Risk Assessment, In: A Practical Guide to Understanding, Managing and Reviewing Environmental RiskAssessment Reports (Benjamin S., Beeluck D.A.), (Eds.) Lewis Publishers-CRC Press, Boca Raton, 2001. Council Directive, (1982), Seveso Directive 82/501/EEC (Seveso I), Council Directive of 24 June 1982 on the major Accident Hazards of Certain Industrial Activities. Council Directive, (1996), Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 (Seveso II), on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, EEA, (1998), Environmental Risk Assessment: Approaches, Experiences and Information Sources, Environmental issue report No 4, European Environment Agency, Copenhaga. Frenzen K., (2001), Risk-Based Analysis for Environmental Managers, Lewis Publishers, CRC Press Company, Boca Raton. Jaeger C., (1998), Risk Management and Integrated Assessment, Env. Modell. Assess. 3, 211-225. Legea 137/1995, Legea Proteciei Mediului, MO 304/1995. McElroy A., Townsend P.K., (1996), Medical Anthropology in Ecological Perspective, Third Edition, Westriew Press, Boulder. Melnikov A., (2003), Risk Analysis in Finance and Insurance, Chapman and Hall, CRC press, Boca Raton, Florida, USA. OM, (1997), Ordinul 184/1997 al Ministerului Apelor, Pdurilor, Proteciei Mediului, MO nr. 303/1997. Ozunu Al., (2000), Elemente de hazard i risc n industrii pouante, Editura Accent, Cluj_Napoca. Ruckleshaus W., (1984), Risk in a free society, Risk Analysis, 4, 157 162. Suter G., (2007), Ecological Risk Assessment, Ediia a II-a, CRC Press, Boca Raton, USA.

105

UK Environmental Agency, (2006), Ecological Risk Assessment - A framework and methods for assessing harm to ecosystems from contaminants in soil, http://www.environmentagency.gov.uk/yourenv/consultations/607183/?version=1&lang=_e USEPA, (1989a), Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume II, (RAGS II): Environmental Evaluation Manual (RAGS II). Interim Final. Office of Emergency and Remedial Response. U.S. Environmental Protection Agency EPA/540/1-89/001. March. USEPA, (1992), Framework for Ecological Risk Assessment, EPA/0630/R-92/001, Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington DC, 1992 USEPA, (1993a), Superfund Program Checklist for Ecological Assessment/ Sampling. Emergency Response Branch, OSWER, U.S. Environmental Protection Agency, EPA. USEPA, (1993b), A Review of Case Studies from a Risk Assessment Perspective. USEPA, (1994a), Role of the Ecological Risk Assessment in the Baseline USEPA, (1994b), Interim Ecological Risk Assessment Guidelines. Region III, U.S. Environmental Protection Agency. USEPA, (1996), Environmental Quality. Risk Assessment Handbook., Vol. II: Environmental Evaluation, U.S. Environmental Protection Agency. van Gerwen, S.J.C., Gieffel M.C., van Riet K., Beuemer R.R., Zwietering M.H., (2000), Stepwise Quantitaive Risk Assessment as a Tool for Characterization of Microbiological Food Safety, J. Appl. Microbiol., 88, 938-951. Wilson A.R., (1991), Environmental Risk: identification and Management, Lewis Publishers, CRC Press LLC, Boca Raton.

106

3.9. Riscul asociat cu substanele i preparatele chimice toxice, periculoase


3.9.1. Substane i preparate periculoase
Categoria de substane desemnate ca toxice i periculoase cuprinde urmtoarele clase (HG 200, 2000) : a) substane i preparate explozive: substanele i preparatele solide, lichide, pstoase sau gelatinoase, care pot s reacioneze exoterm n absena oxigenului din atmosfer, producnd imediat emisii de gaze, i care, n condiii de prob determinate, detoneaz, produc o deflagraie rapid sau sub efectul cldurii explodeaz cnd sunt parial nchise; b) substane i preparate oxidante: substanele i preparatele care n contact cu alte substane, n special cu cele inflamabile, prezint o reacie puternic exoterm; c) substane i preparate extrem de inflamabile: substanele i preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte sczut i cu un punct de fierbere sczut, precum i substanele i preparatele gazoase care sunt inflamabile n contact cu aerul la temperatura i la presiunea mediului ambiant; d) substane i preparate foarte inflamabile: - substanele i preparatele care pot s se nclzeasc i apoi s se aprind n contact cu aerul la temperatura ambiant, fr aport de energie; - substanele i preparatele solide care se pot aprinde cu uurin dup un scurt contact cu o surs de aprindere i care continu s ard sau s se consume i dup ndeprtarea sursei; - substanele i preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte sczut; - substanele i preparatele care n contact cu apa sau cu aerul umed eman gaze foarte inflamabile n cantiti periculoase; e) substane i preparate inflamabile - substanele i preparatele lichide cu un punct de aprindere sczut; f) substane i preparate foarte toxice - substanele i preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat n cantiti foarte mici pot cauza moartea sau afeciuni cronice ori acute ale sntii; g) substane i preparate toxice - substanele i preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat n cantiti reduse pot cauza moartea sau afeciuni cronice ori acute ale sntii;

107

h) substane i preparate nocive - substanele i preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat pot cauza moartea sau afeciuni cronice ori acute ale sntii; i) substane i preparate corosive - substanele i preparatele care n contact cu esuturile vii exercit o aciune distructiv asupra acestora din urm; j) substane i preparate iritante - substanele i preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reacie inflamatorie; k) substane i preparate sensibilizante - substanele i preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanat pot da natere unei reacii de hipersensibilizare, iar n cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice; l) substane i preparate cancerigene - substanele i preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat pot determina apariia afeciunilor cancerigene ori pot crete incidena acestora; m) substane i preparate mutagenice - substanele i preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot crete frecvena acestora; n) substane i preparate toxice pentru reproducere - substanele i preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanat pot produce ori pot crete frecvena efectelor nocive nonereditare n progenitur sau pot duna funciilor ori capacitilor reproductive masculine sau feminine; o) substane i preparate periculoase pentru mediul nconjurtor substanele i preparatele care, introduse n mediul nconjurtor, ar putea prezenta sau prezint un risc imediat ori ntrziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului nconjurtor. Se excepteaz de la prevederile HG 200 (2000) urmtoarele substane i preparate chimice n form finit, destinate utilizatorului final: a) produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar; b) produsele cosmetice; c) amestecurile de substane devenite deeuri; d) produsele alimentare; e) alimentele pentru animale; f) pesticidele; g) substanele radioactive; h) muniiile i explozivii plasai pe pia n scopul obinerii unui efect practic prin explozie sau efect pirotehnic; i) substanele chimice periculoase pentru care sunt prevzute proceduri de autorizare i aprobare prin alte reglementri legale n vigoare i pentru care cerinele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta ordonan de urgen.

108

3.9.2. Principiul precauiei


La Conferina Naiunilor Unite pentru Mediu i Dezvoltare de la Rio de Janeiro, peste 170 de naiuni au fost de acord cu principiul dezvoltrii durabile, prietenoase pentru mediul nconjurtor. Durabilitatea a fost analizat n strns legtur cu principiul precauiei. n 1986, cu ase ani nainte de conferina de la Rio, guvernul Germaniei a emis Guidelines of Precautionary Environmental Care, care postuleaz aceast legtur, ntre precauie i viitorul durabil. Principiul precauiei implic trei componente: eliminarea concret a pericolelor (hazardelor) pentru mediu (danger prevention); eliminarea sau reducerea riscurilor pentru mediu n avans (risk prevention); aciune pentru a configura viitorul mediului nconjurtor, n particular pentru a proteja i mbunti baza fundamental a vieii (care for future).

Prevenirea riscului consider chiar i acele situaii periculoase, care nu pot fi anticipate i controlate, dar pentru care informaia curent nici nu confirm, nici nu neag anumite relaii cauzale i, prin urmare, nu se poate vorbi de hazard (pericol), ci numai suspiciunea sau cauza posibil. Grija pentru viitor (care for future) implic n fapt dezvoltarea unor procese i produse prietenoase pentru mediu (environmentally sound), prin care s se previn sau, cel puin s se evite pe ct posibil emisiile de poluani la surs. Importana principiului precauiei este precizat i n documentele Uniunii Europene. De exemplu n Articolul 174, paragraful 2 al Tratatului de la Amsterdam se arat c Politica comunitii privind mediul va avea n vedere un

nalt nivel al proteciei acestuia, innd cont de diversitatea de situaii din diferitele regiuni ale comunitii. Ea se va baza pe principiul precauiei i pe principiul c trebuie realizate aciuni de prevenire astfel nct pericolele pentru mediu s fie evitate, cu prioritate la surs, iar poluatorul s plteasc".

Comisia European a publicat, n 2 februarie 2000, un comunicat privind principiul precauiei (COM 2000), n care se arat c acest principiu, care este valabil nu numai pentru mediu, dar i pentru sntatea oamenilor, animalelor i plantelor este utilizat n evaluarea i managementul riscului i c nu trebuie aplicat n mod arbitrar, ca pretext, pentru msuri protecioniste. n particular ns, principiul poate fi aplicat pentru evaluarea riscului numai acolo unde informaiile tiinifice pentru identificarea riscului sunt
109

neconcludente. Aspectele ce in de precauie, sau prevenirea n mod activ a polurii (care for future grij pentru viitor) sunt mai mult sau mai puin ignorate. Msurile luate pe baza principiului precauiei au, de regul, un caracter temporar n scopul de a fi adaptate n acord cu progresele n domeniul cunoaterii i sunt supuse analizei cost-beneficiu, incluznd considerente socioeconomice. n timpul meetingului de la Nisa din 7-9 decembrie 2000, Consiliul Europei a confirmat n mod explicit opoziia Comisiei Europei, n concluziile sale. O privire asupra evalurii riscului pentru produse (substane) chimice confirm faptul c aceasta a rmas la nivelul de avertizare (prezentare) a pericolelor concrete (danger prevention). Van der Kolk, responsabil pentru evaluarea substanelor chimice existente, utilizate n Olanda, a subliniat acest deficit n 24-25 februarie 1999, la Bruxelles, n cadrul unui workshop al UE cu tema : Industrial Chemicals: Burden of the Past, Challenge for the Future (Substanele chimice din industrie: povar pentru trecut, provocare pentru viitor), innd seama de Declaraia de la Rio i de practicile UE:

Declaraia de la Rio: acolo unde exist ameninarea unui pericol serios sau ireversibil, lipsa unor certitudini de natur pur iinific nu poate fi nicidecum invocat ca un motiv pentru amnarea unor msuri ce implic costuri, pentru a preveni degradarea mediului. Practica EU: acolo unde lipsete certitudinea tiinific privind pericole serioase sau ireversibile, msurile ce implic costuri vor fi amnate. Aceast controvers a devenit i mai evident n cazul substanelor existente.
ncepnd din 1994, numai 41 substane au fost tehnic evaluate n Programul substanelor existente, n timp ce Directiva EU asupra substanelor existente 793/93 listeaz circa 2600 substane chimice, care au volume mari de producie, iar lista EINECS, care cuprinde toate substanele produse i utilizate nainte de 1981, conine 100000 intrri. Chiar i substanele cu prioritate ridicat din punctul de vedere al efectelor n mediu necesit timp de evaluare mare, din urmtoarele motive: procedurile de evaluare sunt complicate i costisitoare; este necesar o informare profesionist, pe baze tiinifice, a justifica msurile de reducere a riscului. Din acest motiv, o dezbatere privind reorientarea politicii n domeniul substanelor chimice realizat n Europa cu grupuri ce se ocup de mediu i cu o serie de state membre UE a avut ca obiectiv asigurarea unei eficiene sporite a aciunilor de evaluare i acordarea unei ponderi mai mari principiului precauiei. Concluziile la care a ajuns Consiliul de Minitri al UE asupra politicii n domeniul substanelor chimice, la 24 iunie 1999, converg n aceast direcie.

110

Totui, reglementrile pentru calitatea factoriilor de mediu, specifice fiecrui stat (de exemplu, German Water Management Act) ofer un cadru legal pentru aciunile asupra substanelor deja emise n mediu, mai mult sau mai puin restrns la factorul de mediu n discuie. Dei problema trecerii unui poluant dintr-un factor de mediu n altul se consider n principiu rezolvat, n sensul c aceast variant trebuie evitat, n practic ea este destul de frecvent, poate i pentru faptul c, n general, reglementrile nu subliniaz acest lucru n mod clar i consistent. Paragraful 3 (2), din Waste Water Ordinance arat c nu se poate utiliza nici un proces care, pur i simplu face trecerea unui poluant n alt mediu, cum ar fi, de exemplu din aer n sol, doar pentru c pentru acesta ar exista cele mai bune tehnologii de depoluare. Anexele acestei ordonane nu ofer, ns, reguli cantitative (de exemplu, pentru emisiile n aer cauzate de epurarea apelor uzate. n plus, reglementrile sunt limitate la surse punctiforme, i, n general, evit s considere deversrile din surse difuze. Principiile unei politici de mediu bazate pe principiul precauiei i a altor instrumente aflate la dispoziia statelor au rmas mai mult sau mai puin aceleai n ultimii 10-15 ani. Totui, schimbrile economice i informaiile tiinifice din de n ce mai detaliate fac necesar o examinare atent a urmtoarelor aspecte: Dac politicile de mediu bazate pe principiul precauiei, aplicat produselor (substanelor) chimice este sunt de actualitate; Dac aciunea statelor n aceast direcie poate fi mai eficient sau trebuie atenuat; Dac ar trebui s se dea o pondere mai mare unor instrumentele ce servesc pentru modificarea comportamentului fa de mediu i sntate n baza principiului precauiei. Ca urmare a meninerii n actualitate a problemei substanelor chimice n mediu, au avut loc o serie de schimbri n regimul utilizrii substanelor chimice, care produc impact asupra mediului i care trebuie luate n considerare: s-au dovedit eficiente reglementrile n politica la nivelul statelor privind chimicalele. De exemplu, Germania a interzis fabricarea sau utilizarea unui numr de substane periculoase pentru mediu, sau a introdus limitri drastice pentru emisii. Lista include substane persistente precum: DDT, PCB, pentaclorfenol, lindan, dioxine, iar interdicia a avut un succes excepional, fiind implementat ulterior n rile membre ale UE. emisiile directe din diverse procese industriale s-au diminuat, graie, n mare parte, reglementrilor pentru ape uzate, gaze reziduale etc., dar s-a dovedit c este necesar acordarea unei atenii speciale polurii difuze, prin intermediul unor produse finite (plastifiani, produi de ignifugare i reziduuri ale unor produse farmaceutice). Nu exist nc proceduri sau ghiduri recunoscute pentru evaluarea comportrii adecvate (environmentally sound) a substanelor chimice n mediu.

111

De asemenea este mult de dificil s se depisteze poluantul iniial (originar) n cazul polurii prin intermediul produselor, dect n cazul emisiilor directe. Problema substanelor chimice n mediu a cptat un caracter global. Anumite substane persistente sau care se bioacumuleaz, reprezint o ameninare chiar i pentru regiuni mult mai ndeprtate dect cele n care se utilizeaz, pentru c ele sunt foarte mobile n mediu. n ciuda msurilor luate n unele zone pentru diminuarea concentraiilor acestor poluani, riscurile pentru sntatea populaiei i pentru mediu nu dispar complet. Este de presupus c, nc multe substane, care au caracter persistent sau se bioacumuleaz, sunt nc utilizate n practic i sunt transportate pe distane mari. De aceea este nevoie s se aib n vedere urmtoarele aspecte: Sarcina de a evalua aceste substane i de concepere a unor reglementri ulterioare a devenit una de mare importan, datorit numrului mare de substane al crui comportament n mediu trebuie reglementat. O astfel de sarcin este i foarte complex, deoarece trebuie s se acioneze dup proceduri standardizate. La toate acestea se mai adaug nevoia de a armoniza reglementrile UE i a celor la nivel naional. Acest fapt genereaz ntrzieri i ineficien, n special n raport cu substanele existente. Dimensiunile globale ale problemelor de mediu fac ca soluiile pe plan local s fie mai dificil de abordat. De regul este imposibil s se obin angajamente din partea celor care sunt implicai n procese i poduse, n nteaga lume, sau s se monitorizeze ncadrarea n norme. Prin umare, devin din ce n ce mai importante acordurile internaionale n ceea ce privete reglementrile legate de substanele chimice. S-a dovedit c este impracticabil examinarea fiecrei proprieti potenial negative a substanelor. Posibilitile extrem de limitate pentru o examinare complet a fiecrei substane relevante au fost puse n eviden cu claritate n dezbateri recente privind efectul substanelor chimice active din mediu asupra sistemului endocrin, care pot produce efecte duntoare ireversibile n organismele expuse la concentraii reduse, n etape critice ale dezvoltrii organismului uman. Este prin urmare important s se minimizeze cantitatea de substane deversate n mediu ca o msur de precauie, chiar i atunci cnd proprietile lor duntoare nu au fost nc dovedite. Substanele pe care le conine un produs constituie, n general o mic parte din substanele transportate i consumate n timpul fabricrii i procesrii. Prin urmare este necesar studiul integral al fluxului parcurs de o substan, de la apariia pn la dispariia sa, n special pentru produse fabricate n mas. Comisia a 12-a de anchet a Bundestag-ului german Protecia omului i a mediului a formulat 4 reguli de baz pentru un management durabil al

substanelor chimice, bazate pe principiul precauiei, iar a 13-a Comisie a adugat 5 reguli referitoare la sntatea public. Pentru a furniza elemente de

112

orientare i securitate celor ce se ocup de aceste probleme, trebuie stabilite reglementri privind comportarea n mediu i intele aciunii. Efectele asupra calitii mediului pot fi descrise numai parial, ntr-o form general, cum ar fi substane periculoase (hazardous). Parlamentul suedez a promovat, n aprilie 1999, un document privind obiectivele calitii mediului (environmental quality objectives), care a inclus i o int privind substanele chimice: Mediul trebuie s fie lipsit de substane antropogene i metale care

constituie o ameninare pentru sntate i biodiversitate. Aceasta nseamn c concentraiile din mediu ale substanelor naturale trebuie s fie foarte apropiate de nivelele lor normale, n timp ce concentraiile substanelor produse de oameni ar trebui s fie apropiate de zero. (Ministerul suedez al mediului, iunie 1999).

n raportul su asupra ariilor de aciune i criteriilor pentru o politic durabil a substanelor, bazat pe principiul precauiei, utiliznd exemplul PVC (februarie 2001), agenia federal de mediu din Germania a descris 5 inte ale aciunilor privind substanele din mediu, ca trepte ce au drept scop remedierea mediului. Aceste inte sunt: Deversarea n mediu a substanelor persistente sau care se bioacumuleaz, ori sunt foarte mobile, trebuie categoric evitat. Acest lucru se aplic i substanelor ale cror metabolii au aceleai proprieti. Acolo unde produsele xenobiotice rmn n mediu pentru o perioad mai lung de timp, efectele lor periculoase nu pot fi niciodat ignorate, chiar dac ele sunt nc necunoscute sau nu sunt complet cercetate. Dac substanele se acumuleaz n organism ori sunt foarte mobile, ele sunt n mod special un factor nalt de pericol i risc. Deversarea ireversibil a substanelor xenobiotice cu efecte cancerigene, mutagene sau care afecteaz procesul de reproducere (CMR) trebuie evitat complet. Acest lucru se aplic substanelor ale cror metabolii prezin acestor proprieti, care afecteaz ireversibil funciunile cheie ale organismelor i ecosistemelor. Evacuarea n mediu a substanelor antropogene toxice persistente sau care se bioacumuleaz, foarte mobile, carcinogene, mutagene i toxice pentru reproducere, nu trebuie s conduc la creterea concentraiilor curente geogene i biogene. Aceast cerin corespunde cu primele dou, dar este imposibil s atingi nivelul zero de poluare pentru substanele care se produc n mod natural. Deversarea antropogenic a altor substane ecotoxice (inclusiv substane naturale) care nu aparin categoriilor de mai sus trebuie redus la minimum posibil. Acest lucru se aplic i substanelor ale cror metabolii prezint aceste proprieti. Aceast cerin nseamn aplicarea principiului precauiei pentru prevenirea polurii i a riscurilor pentru sntate cauzate de substane toxice.

113

Trebuie evitat orice a deversrilor de substane chimice n mediu, indiferent de efectele care se cunosc i de alte proprieti intrinseci, acolo unde distribuia larg i/sau capacitatea mic de schimb fac practic imposibil ndeprtarea lor. Aceast int final reprezint cerina de minimizare a substanelor, care nu a fost inclus n primele patru i are ca scop reducerea polurii n general i, n special pentru atmosfer, apele marine i subterane, unde emisiile reduse contribiue la meninerea unui nivel mic al concentraiilor, fie permanent, fie pe termen lung.

3.9.3. Persistena i bioacumularea


Reprezint o combinaie de proprieti care este considerat din ce n ce mai problematic n dezbaterea european asupra produselor chimice. Indiferent de rezultatele analizelor cantitative ale riscului (compararea dintre expunere i efect), aceste substane prezint un risc, deoarece deversarea lor n mediu este ireversibil, ele rmn aici perioade lungi i, n plus, se pot acumula la nivele de concentraie periculoase n organisme. Cunoaterea efectelor duntoare nu poate fi n principiu niciodat complet, iar un efect biologic apare frecvent numai din studii pe termen lung asupra mai multor generaii, care sunt complexe i, prin urmare, realizate destul de rar. Persistena acestor substane semnific faptul c efectele duntoare nu pot fi eliminate pentru lungi perioade de timp. Acest lucru este adevrat mai ales pentru bazine colectoare mari, cum ar fi mrile.

3.9.4. Persistena i mobilitatea


Aceast combinaie de proprieti reprezint, de asemenea, un pericol particular. Substanele cu mobilitate foarte mare, care sunt i persistente se pot mprtia pe distane mari prin atmosfer i, fie c afecteaz chimia atmosferei sau pot precipita pe arii situate la distane mari de sursa de emisie. Mobilitatea mare n sol sau apa subteran constituie de asemenea o problem critic: dac substanele persistente ptrund n acvifere, ele vor rmne n apele subterane pentru lungi perioade de timp. Apele subterane contaminate nu pot fi complet purificate, aceasta fiind o problem special n cazul n care sursa este utilizat pentru apa potabil, dac apa potabil contaminat nu ndeplinete standardele de igien, indiferent de valorile limit toxicologice. Exemple de astfel de substane: metil-t-butileter (MTBE, aditiv al combustibililor) sau nfenilsulfonilsarcosin (metabolit al unui agent anticoroziv). Cu toate acestea, combinaia celor dou proprieti: mobilitate nalt i persisten, s-a bucurat de o atenie redus n dezbaterea eurpoean spre deosebire de persisten i bioacumulare. Totui, n cadrul evalurii riscului substanelor existente n cadrul UE, msurile recente de reducere a riscului

114

pentru MTBE au fost recomandate numai pe baza relevanei sale pentru apa subteran i potabil. Trebuie observat c, n cel mai recent raport Mediul i sntatea evaluarea corect a riscurilor (Environment and Health Assesing the Risks Correctly), Consiliul German pentru Mediu nu a fost de acord cu faptul c persistena are o importan special: consiliul nu poate accepta evalurile de risc numai pe baza naturii expunerii sau proprietilor substanelor. Aceasta este o nelegere relativ tradiional a riscului. Totui, abordri mai recente ale evalurii riscului (1998), care acoper proprieti precum rspndirea, persistena i reversibilitatea, ct i gradul i probabilitatea de pericol sunt luate n considerare, dar nu sunt acceptate. Consiliul German al Consilierilor de Mediu favorizeaz evalurile care iau n considerare principiul precauiei acolo unde sunt disponibile puine informaii sigure. El oblig statul s extind n mod sistematic cunoaterea n legtur cu riscurile i s justifice msurile de precauie n mod transparent din mod de vedere politic. Ca i n raportul menionat anterior, al Ageniei Federale de Mediu, privind arii de aciune i criterii pentru o politic durabil bazat pe principiul precauiei, utiliznd exeplul PVC-ului, aceste caliti pentru mediu, ct i nevoia de a conserva resursele, impun ca necesare urmtoarele intervenii: - reducerea cantitilor de materiale necesare pentru produse i servicii; - reducerea consumului de resurse materiale naturale: prin aceasta se nelege c se urmrete progresul tehnic n paralel cu conservarea resurselor; - reducerea utilizrii de energie n timpul ciclurilor de via ale produselor, n particular pentru a diminua scprile de poluani, cum ar fi gazele ce afecteaz climatul (CO2) i substanele cu caracter acid; - creterea posibilitii de utilizare a produselor pe termen lung: aceasta este o msur de minimizare a debitelor de materiale. Ea se refer la durabilitatea produsului i capacitatea de a fi reparat; - mbuntirea opiunilor de recuperare compatibile cu mediul: aceasta privete att reciclabilitatea produsului, ct i compatibilitatea cu mediul a metodelor de reciclare; - minimizarea emisiilor la nivelele imperceptibile din punct de vedere tehnic: nivelele i periculozitatea emisiilor trebuie s fie minimizate, iar curenii de materiale antropogenice trebuie separate de ciclurile substanelor n natur; - reducerea complexitii curenilor de materiale: aceasta se aplic pentru un numr de nivele i interdependene ale proceselor tehnice, ct i riscurilor de accidente, de exemplu, datorit riscului potenial al produselor intermediare;

115

reducerea riscurilor pentru a preveni o suprancrcare a mediului cu substane toxice i ecotoxice: aceasta se aplic substanelor (eco)toxice, dezvoltarea i implementarea substanelor cu proprieti compatibile pentru mediu i smtate: conceptul de durabilitate cere prevenirea
acolo unde comparaia expunerii i efectului evideniaz un risc;

deversrii de substane persistente, cu o mobilitate nalt i care se bioacumuleaz. Conceperea de substane care sunt green by design ar putea fi de ajutor n viitor pentru a nlocui substanele cu un profil periculos, care sunt n mod curent indispensabile. Importana relativ a ariilor de aciune de mai sus va fi variabil pentru diferite subtane i cureni de substane i ar putea concura una cu alta. De exemplu, pentru substane aplicate direct n mediu, cum ar fi ageni de protecie, proprietile lor i tehnicile de aplicare pentru a reduce consumul sunt cele mai importante. Dimpotriv, pentru substane utilizate n sisteme nchise, cum ar fi fosgenul, controlabilitatea debitelor de substane este mult mai important. n principiu, o abordare pe vertical care consider numai cureni dintr-o singur substan, nu este suficient. De aceea, este necesar o comparare orizontal a alternativelor (care s includ evitarea utilizrii unor substane). Rezult c lipsurile considerabile n cunoaterea efectelor pentru mediu i sntate a multor substane chimice pun probleme serioase.

3.9.5. Reglementri privind substanele chimice n mediu


Deversarea substanelor chimice poate afecta diferite medii n diferite perioade de timp. n general, n apele curgtoare, substanele organice se diminueaz din punct de vedere cantitativ relativ uor sau sunt transferate n alte medii, cu condiia s nu se acumuleze. Efectele negative ale substanelor pot fi uor, rapid i complet eliminate prin diminuarea ori sistarea deversrilor. n alte medii, pot fi uor eliminate, n ape curgtoare. n alte medii, n particular n mediul marin i n apele subterane, modificrile negative sunt mai dificil de corectat i adesea sunt complet ireversibile pentru perioade lungi de timp. Odat ce o substan atinge aceste compartimente, din cauza potenialului lor slab de degradare, ele pot fi considerate persistente, chiar dac testele au artat c, n principal, ele ar putea fi degradabile. Practic, nu exist metode tehnologice pentru ndeprtarea substanelor din aceste medii, odat ce acestea au fost rspndite. De aceea, exist cerine specifice, n virtutea principiului precauiei, pentru aceste compartimente, n reglementri i acorduri internaionale, care prevd categoric c substanele nu trebuie s cauzeze nici un fel de ngrijorare n

pentru Protecia Mediului Marin a Atlanticului de Nord-est (OSPAR) care cheam la reducerea concentraiilor substanelor antropogene aproape la zero pe durata unei generaii. Cu toate acestea, organele legislative nu definesc n mod direct
116

legtur cu poluarea apelor subterane sau alte schimbri negative ale proprietilor acestora. Aceast int ambiioas este coninut n Convenia

instrumentele pentru atingerea acestor inte. Urmtorul exemplu este gritor n acest sens: Comisiile Conveniei de la Helsinki asupra Proteciei Mediului Marin a Mrii Baltice (HELCOM) i Convenia de la Oslo i Paris pentru Protecia Mediului Marin a Atlanticului de Nord-est (OSPAR), la ntlnirile lor din 23-27 Martie 1998 de la Helsinki i 20-24 iulie 1998 la Sintra, au decis asupra strategiilor de eliminare pn n anul 2020 (pe parcursul unei generaii) a deversrilor de substane periculoase, adic a cror persisten, bioacumulare, toxicitate sau ecotoxicitate creeaz probleme speciale n mediu sau care sunt la originea unor efecte nedorite. Aceasta a fost i inta declaraiei ministeriale a celei de-a patra Conferine a Mrii Nordului n 1995. Pentru a atinge aceste inte, substanele trebuie identificate n funcie de proprietile lor chimice implicite i nivelele lor de frecven i deversare n apele marine. O decizie luat la Barcelona nc din 1976 cere reducerea descrcrilor de substane ecotoxice i persistente sau care se bioacumuleaz, care ar putea atinge mediul marin al Mrii Mediterane la un nivel care s nu fie periculos pentru oameni sau mediu pn n 2005, cu scopul potenial de a le elimina complet. Reglementrile naionale sunt adesea inadecvate pentru implementarea acordurilor de protecie marin. Modalitile n care UE abordeaz acest problem sunt semnificativ mai eficiente. Totui, apare o problem ca decurge din faptul c UE este un semnatar al diferitelor acorduri de protecie marin, inclusiv OSPAR, dar nu este pregtit s implementeze complet deciziile sale. Un exemplu este reglementarea Comisiei UE referitoare la parafinele inferioare clorurate din cadrul programului existent privind substanele. n timp ce decizia PARCOM 95/1 consider c este necesar s nceteze utilizarea acestui grup de substane n patru domenii, proiectul de directiv al UE continu s permit numeroase numeroase aplicaii care afecteaz mediul a acestor substane: vopsele, straturi izolatoare, stratificri, cauciuc, materiale plastice, textile. Reglementarea se limiteaz mai mult sau mai puin la domeniile de aplicare (inclusiv unele nemenionate de ctre PARCOM, cum ar fi pielea) n care raportul PEC/PNEC este mai mare dect 1. Msurile propuse afecteaz sursele de poluare n proporie de 95%. Comitetul pentru Mediu al Parlamentului European din 8 ianuarie 2001 a criticat vehement faptul c deciziile PARCOM au fost implementate incomplet. Dezbaterea privind reorganizarea politicii UE privind substanele chimice a adus o recunoaterea importanei acestei problematici de ctre Consiliul de Minitri de la Luxembourg (24 iunie 1998), potrivit cruia politica comunitar n domeniul substanelor chimice va aduce o contribuie major n sprijinirea comunitii i a statelor membre, n vederea ncadrrii n norme internaionale, dei nu s-au fcut propuneri concrete privind instrumentele sau procedurile de implementare.

117

Reglementrile UE pentru evaluarea riscului chimic, aflate n Ghidurile Tehnice (Technical Guidance Documents, TDE) nu conin metode de evaluare final pentru bazine mari, supuse polurii, cum sunt de exemplu, mrile. Exist diverse modele (modelul PEC/PNEC) care, aplicate, conduc n general, la rezultate semnificative pentru evaluri locale i regionale n arii terestre i ape curgtoare, dar nu se aplic situaiilor particulare de hazard conferit de prezena substanelor toxice i periculoase n mri i oceane. n afar de pericolul potenial, ca rezultat al prezenei substanelor persistente i care se bioacumuleaz, care se acumuleaz n lanul alimentar este subestimat. Prin urmare, ar trebui luate n considerare urmtoarele aspecte: acumularea unor substane periculoase n anumite zone ale mediului marin poate avea efecte pe termen lung greu de prezis, care ar putea fi practic ireversibile; oceanele, n imensitatea lor, vor fi intangibile la efectul substanelor antropogene periculoase, dac vor fi protejate de efectele activitii umane. mrile deschise nu pot fi mprite n zone separate n care s fie calculate valorile PEC.

Strategia actual a UE de evaluare a mediului marin trebuie, prin urmare, extins, att n ceea ce privete scopul, ct i cadrul. Aceasta se aplic n special substanelor PBT (persistente, care se bioacumuleaz i sunt toxice) care rmn n mediu perioade lungi de timp i se pot acumula n orgaismele vii, deoarece ele pot genera efecte negative cu mult dup momentul emisiei i la distane mari de locul de emisie. Pericolul exist de fapt pentru orice compartiment al mediului, dar este mai semnificativ pentru mri din urmtoarele motive: odat ce o astfel de substan a ajuns n mrile deschise, reducerea emisiilor nu conduce n mod necesar la diminuarea concentraiilor; din cauza ciclurilor reproductive lente ale numeroaselor specii marine importante, efectele posibile ale expunerii cronice nu vor fi identificate dect mult mai trziu; OSPAR i Comisia UE conlucreaz pentru a stabili un acord care s ia n considerare aceste aspecte. Strategia propus conine trei niveluri: evaluarea local; evaluarea regional; evaluarea mrilor deschise. Evaluarea la nivel local privete, deversarea prin surse punctiforme mai ales dac sunt de ateptat n imediata vecintate a sursei concentraii mari i, prin urmare, un risc crescut. Se practic, n general o abordare cantitativ folosind raportul PED/PNEC.

118

O evaluare regional poate deveni necesar atunci cnd se combin deversarea din surse punctiforme sau se prodtce un transport semnificativ al deversrilor. O a treia faz a evalurii este necesar pentru substanele PBT deoarece, aa cum s-a artat mai sus, o abordare cantitativ utiliznd raportul PEC/PNEC va subestima riscul. Proprietile intrinseci ale substanelor creeaz o nevoie imediat de aciune, atunci cnd se constat emisii semnificative: orice surs de emisie identificat (chiar difuz) trebuie nchis. Dac aceast strategie poate fi concretizat n TGD (Tehnical Guidance Document), va fi mult mai uor, n viitor s se realizeze, n cadrul programelor existente, implementarea acordurilor de protecie a mediului marin privind poluarea cu substane. Deversarea substanelor periculoase poate fi diminuat prin interzicerea i/sau impunerea unor restricii privind fabricarea i utilizarea acestora, fapt ce ar conduce i la reducerea emisiilor din instalaiile industriale. Pentru aceasta se pot folosi urmtoarele documente legislative ale UE: Directiva UE 96/61/EEC: Controlul i Prevenirea Integrat a Polurii (recomandat n special pentru reducerea emisiilor din instalaiile industriale, cu cele mai avansate tehnici (IPPC); Directivele EU privind substanele i produsele (67/548/EC; 76/769/EEC) i Reglementrile existente privind substanele 793/93. Aceste instrumente sunt complementare. Trebuie subliniat faptul c Directiva IPPC reglementeaz numai emisiile din surse punctiforme i nu din sursele difuze (de tipul unor produse). Totui, lista neagr a substanelor a cror aplicare nu este BAT ntr-un anumit sector poate contribui la o reducere semnificativ a emisiilor, adic ntrzierea unor substane precum mercurul, cromul sau unor compui organici.

3.9.6. Opiuni pentru evaluarea mai eficient a riscului i reducerea riscului substanelor chimice
Nevoia de principii clare n evaluarea substanelor chimice pentru reglementrile existente a fost ntlnite la nivelul UE i TGD (Tehnical Guidance Document), care furnizeaz principiile de legtur pentru evaluarea substanelor existente i a celor noi n statele membre. Principiul de baz pentru determinarea

riscului de mediu pentru substane distincte este compararea concentraiei msurate sau calculate a substanei n fiecare compartiment de mediu (PEC) cu acea valoare a concentraiei la care nu se mai nregistreaz efecte negative n ecosistem (PNEC). Aceasta este, fr ndoial, o problem fundamental n care
cunotinele despre existente, cele mai efectele posibile, ca principiul precauiei

efectele periculoase vor fi ntotdeauna incomplete. Studiile multe cu caracter acut sau subcronic nu indic toate de exemplu efectele asupra sistemului endocrin. n prezent, este satisfcut numai n acele zone n care datele despre
119

efectele substanelor toxice sunt completate prin aplicarea unor tehnici performante de evaluare, n timp ce acolo unde informaiile n legtur cu pericolul expunerii lipsesc, se compenseaz prin ipoteza (scenariul) celui mai ru caz posibil. Programul European pentru substanele existente a realizat, din punct de vedere tehnic, evaluarea complet a riscului pentru numai 41 de substane. Acest rezultat poate fi considerat nesatisfctor din urmtoarele motive. Datele sunt complexe, contradictorii i incomplete; Vor fi necesare eforturi considerabile pentru a realiza o evaluare cuprinztoare a riscului; nainte de a prezenta concluziile evalurii, se impune rafinarea rezultatelor cu date suplimentare, mai precise; Procedurile administrative au o structur complex. Marea dificultate n a evalua substanele existente i a le compara cu cele noi este datorat unor raiuni, cum ar fi: Datele despre noile substane sunt colectate nainte ca ele s fie lansate pe pia, dependent de volumul de producie. Gradul de expunere poate fi modelat pe baza proprietilor substanelor i inteniilor de utilizare, care n general pot fi descrise ambiguu. n opoziie cu aceast situaie, substanele existente sunt produse sau prospectate din punctul de vedere al pieii n cantiti de peste 1000 t/an. Ele sunt utilizate de-a lungul mai multor ani i au numeroase aplicaii, unele dintre ele fiind adesea necunoscute. Prin urmare este dificil s se determine gradul de expunere n toate compartimentele i subcompartimentele relevante ale mediului. Aici trebuie incluse toate datele de care se dispune n urma monitorizrii mediului. Faptul c industria nu furnizeaz ntotdeauna date suficiente, n special despre gradul de expunere este consumator de timp i de nervi. La aceasta se adaug i faptul c se cunoate foarte puin despre emisiile provenite din utilizarea chimicalelor n operaii neterioare procesului chimic. n contrast cu substanele noi, pentru care sunt prezentate date bine definite despre efectele lor, n acord cu ghidurile convenite pe plan internaional, datele pentru substanele existente (pentru care trebuie realizat o privire de ansamblu asupra pericolelor pe care le genereaz) sunt abundente, eterogene, adesea nestandardizate i contradictorii. Adesea lipsesc datele cele mai importante. n timp ce scopul principal pentru examinarea noilor substane este de a determina dac exist obiecii asupra vnzrilor (comercializrii) lor, substanele existente trebuie examinate pentru a determina riscul existent, i, dac este necesar, de a-l minimiza. Aceste msuri trebuie bine fundamentate, deoarece uneori implic intervenia n faza de comercializare.

120

Aceste condiii cadru necesit analize mai flexibile i eficiente pentru substanele existente, pentru a accelera procesul i a introduce msuri pentru minimizarea riscului ntr-un stadiu incipient. O alt problem serioas deriv din procedura administrativ, att pe plan naional, ct i la nivelul UE. n Comisia UE, Directoratul General pentru Mediu, (Environment DG XI) este responsabil cu reglementrile privind substanele existente, dar Directoratul General pentru Intreprinderi (Enterprise DG III) este nsrcinat cu completarea msurilor de reducere a riscului relevant pentru piaa intern. n viitor se preconizeaz ca Directoratul General pentru Politica i Protecia Consumatorului (fostul DG XXIV) sa fie implicat n aceast aciune. La nivelul EU, evalurile de risc sunt frecvent discutate la Reuniunile Tehnice ale European Chemicals Bureau (ECB), fiind implicat i OECD. La toate nivelurile, industria are numeroase prilejuri s-i exercite influena sau s furnizeze date suplimentare. Orice modificare n stocul de date necesit, n cele mai multe cazuri, o reproiectare cuprinztoare a raportului de evaluare. Toate aceste probleme au determinat rile membre ale UE s aib n vedere ct mai rapid posibil, urgentarea procesului de evaluare.

3.9.7. Opiuni pentru managementul eficient al substanelor existente, bazat pe principiul precauiei
Concluziile Consiliului Minitrilor pentru Mediu sunt orientate spre eficientizarea evalurii substanelor existente. Punctul 18 al Concluziilor Consiliului Minitrilor Mediului din 24 iunie 1999 afirm c principiul precauiei, scopurile dezvoltrii durabile i funcionarea corect a pieii interne va furniza baza unei noi politici n domeniul substanelor chimice noi. Ministerele de Mediu au solicitat comisiei elaborarea unei carte albe n care s fie prezentat strategia EU pentru viitoarea politic n domeniul chimicalelor pe baza concluziilor consiliului (Comisia a publicat aceast Cart Alb la 13 februarie 2001). Din Declaraia ministerial sunt relevante n special urmtoarele paragrafe: Punctul 20: creterea responsabilitii industriei n furnizarea datelor necesare. Cerina ca industria s-i asume o mai mare responsabilitate pentru colectarea i evaluarea datelor este considerat important. Aceast responsabilitate poate fi ndeplinit prin evidenierea tuturor datelor relevante, fr s se atepte apariia unor noi reglementri. Pe de alt parte, evaluarea realizat numai de industrie poate fi contraproductiv. De exemplu, este dificil s se descopere i s se elimine cauzele unor rezultate neplauzibile ale evalurii (provocate de greeli, subiectivism, parametrii iniiali). ntreaga responsabilitate a autoritilor statale, ca i cea a Consililui Minitrilor UE se focalizeaz pe

121

substanele despre care se cunoate c pot genera, n mod potenial, probleme serioase pentru mediu i sntate. Un angajament voluntar al ICCA (International Association of the Chemicals Industry - Asociaia Internaional a Industriei Substanelor Chimice) declar dorina acestuia de a furniza date de baz toxicologice i ecotoxicologice, incluznd o evaluare preliminar a hazardului, pentru un numr mare de substane (c. 1000 high volume) pn n 2004. Aceast iniiativ coordonat de OECD este o etap binevenit n direcia identificrii substanelor care necesit reglementri n acest sens. Totui, pn acum industria nu a selectat o singur substan relevant pentru mediu. Punctul 21: evaluarea i managementul riscului Scopul unei evaluri cuprinztoare i tiinifice a riscului este s se determine dac este necesar o aciune pentru reducerea riscului cauzat de substane. Reglementarea EU privind substanele existente nr. 793/93, n art. 10.3 i 11 cere raportorilor pentru evaluarea riscului pentru substanele existente prioritare s prezinte o strategie de reducere a riscului. Dac aceast strategie propune restricii asupra comercializrii sau utilizrii unei substane, va fi necesar atunci i o analiz a avantajelor acestor msuri precum i de disponibiliti pentru substituieni. Strategia este elaborat conform EUTechnical Guidance Document on Development of Risk Reduction Strategies din octombrie 1997. Raportorul prezint date, rapoarte asupra evalurii riscului i reducerii riscului care vor constitui o baz a Comisiei UE pentru deciziile politice i legislative necesare sau pentru alte msuri. Scopul privete i structurarea mai bun i mai transparent a procesului de luare a deciziilor. Aspectele importante privind coninutul i optimizarea evalurii i managementului riscului au fost discutate la o conferin la Belfield n 1999:

Reforming the European Regulation on Dangerous Chemicals.

De o importan aparte sunt urmtoarele puncte ce privesc dezvoltarea rapid i eficient, precum i implementarea strategiilor de reducere a riscului: Strategii eficiente de reducere a riscului pot fi elaborate numai printr-o cunoatere aprofundat a riscurilor dup evaluarea lor. Analiza gradului de expunere n evaluarea riscului trebuie s fie simultan cu elaborarea i analiza posibilitilor de reducere, chiar dac strategiile de reducere ar necesita o revenire la evaluarea riscului. Prin urmare specialitii care se ocup de evaluarea riscului ct i cei care se ocup de reducerea riscului trebuie s conlucreze foarte strns. De regul nu este necesar o analiz cuprinztoare tip cost-beneficiu. n loc de aceasta, o estimare a eficienei costurilor ar putea constitui cea mai ieftin cale de a elimina riscurile determinate prin aciunea de evaluare a riscului.

122

Din cauza lipsei de precizie n estimarea pericolelor pentru mediu pe termen lung, care sunt i dificil de cuantificat n bani. Analizele cantitative costbeneficiu sunt realizate pentru avantajele economice pe termen scurt a utilizrii continue a substanelor. Implementarea strategiilor de reducere a riscului n condiiile reglementrilor actuale, va fi de competena Directoratului General pentru Mediu al Comisiei UE. Dac evaluarea nu poate fi concludent pe o anumit perioad de timp din cauza lipsei de informaii, va trebui realizat o a doua evaluare, pe baza creia se va emite o concluzie pentru a se evita nghearea aciunii. Aplicaiile ce presupun substane cu probleme speciale (PBT sau/i CMR) vor trebui interzise complet sau permise numai dac se poate demonstra c folosirea lor este sigur (ex. substane manipulate n sisteme nchise). n cazul n care nu pot fi substituite n anumite aplicaii, acestea vor fi autorizate explicit, evitndu-se i perioadele de tranziie. Dac totui a fost acceptat o perioad de tranziie, la sfritul acesteia, va intra n for interdicia complet. O astfel de manier de abordare a fost pus n practic n directiva UE 86/94/EEC privind biodegradabilitatea detergenilor: unii detergeni neionici (EO/PO, n industria buturilor i procesarea metalelor) au fost iniial excluse din interdicia de utilizare, n ciuda faptului c fiind insuficient biodegradabile, pn cnd perioada de tranziie a expirat. O procedur similar a fost utilizat n ordonana care interzice CFC i compuii halogenai, care necesit, n plus i rapoarte regulate asupra opiunilor de substituie. n cazul n care nu se propune interzicerea complet, trebuie asigurat faptul c arii noi de aplicare sau o extindere a utilizrilor permise nu va contracara beneficiile strategiei originale. Acest lucru poate fi realizat prin solicitarea unei permisiuni explicite pentru orice fel de astfel de schimbri (permisiuni de facto sau proceduri de notificare). Implicarea mai puternic a industriei n responsabilitile privind reducerea riscului n substituirea chimicalelor periculoase trebuie s fie luat n calcul. Una din practici a fost stabilit n Marea Britanie, prin corelarea angajailor voluntari sau prin strngerea contactelor cu dreptul civil. Dup identificarea unui risc neacceptabil i, prin urmare, stabilirea nevoii de aciune, dialogul cu industria afectat solicit elaborarea unei propuneri de soluii tehnice sdau substituirea ntr-o anumit perioad de timp. Soluiile propuse sunt puse de acord ntre fabricanii afectai i utilizatori sau asociaiilor acestora pentru o anumit perioad de testare (ncercare). Cu suportul industriei participante, o reglementare poate fi apoi introdus n for, pentru a asigura implementarea cert n ntregul sector.

123

Punctul 22: eliminarea deficienelor existente n colectarea datelor privind expunerea. Experiena dobndit n evaluarea substanelor n condiiile Reglementrii UE privind Substanele Existente arat c deficitele n determinarea datelor privind expunerea este unul din motivele cheie care determin lentoarea EU n evaluarea riscului substanelor existente. Reglementarea UE cere productorilor i importatorilor s furnizeze numai datele listate n Appendix III, 67/548/EEC care conine puine informaii privind expunerea. Numai cnd o substan apare pe o list de prioriti, datele trebuie s respecte cerinele din Appendix VII A (cerine de baz pentru substane noi). Totui datele furnizate de industrie se situeaz adesea chiar sub aceste cerine. Pentru a identifica i evalua substanele cu prioritate nalt, n perspectiv, este necesar revizuirea Appendix III n sensul solitcitrii de date asupra expunerii mpreun cu date IUCLID. OFCD a elaborat un chestionar care s acopere datele necesare privind expunerea pentru substane existente, dezvoltat ulterior n cadrul UE ca o extensie a Appendix VIIA. Din pcate el nu este utilizat de toate statele membre. Punctul 23: flexibilizarea evalurii riscului.

Flexibilizarea evalurii reiscului trebuie s fie considetat mpreun cu tematica punctului 22 (ce privesc colectarea datelor legate de expunerea la risc), punctul 24 (msuri bazate pe proprietile inerente ale substanelor) i punctul 25 (gruparea substanelor). n general este necesar un minimum de date privind expunerea la risc, cel puin pentru chimicale cu o producie mai mare de 2000 t/an deoarce, numai n aceste condiii pot fi ordonate raional i sistematic. n timpul acestei grupri pe baza prioritilor, este necesar acordarea unei atenii sporite rezultatelor altor proceduri de stabilire a prioritilor, cum ar fi lista OSPAR DYNAMEC i lista COMMP propuse pe baza directivei UE ce privete apa. O serie de etape, care implic o evaluare de baz ulterioar stabilirii prioritii, cum ar fi calculele pentru expunere la risc sau estimri bazate pe relaia structur-proprieti pot evidenia dac o substan necesit o evaluare cuprinztoare (complet) a riscului, o evaluare a riscului pentru o anumit int sau o evaluare bazat iniial pe proprietpile lor inerente (punctul 24). Stabilirea prioritilor permite, de asemenea, identificarea substanelor care constituie o ameninare potenial pentru mediu, dar pentru cazul n care abordarea de tip o singur substan, pentru substane existente, nu furnizeaz instrumente adecvate: un exemplu l constituie substanele care constituie, n principal, amestecuri (petrol, derivate de hidrocarburi), sau sunt deversate n mediu ca subproduse, n mod neintenionat (dibenzofurani, octaclorostiren,

124

dibenzodioxine policlorurate). O astfel de poluare chimic este controlat mai bine cu alte instrumente legale, cum ar fi IPPC sau directive privind solvenii, sau cu alte instrumente n curs de elaborare. Selecia final va conine n principal substane pentru care msurile de reducere a riscului conform Reglementrilor pentru Substane Existente este foarte probabil s fie necesar. Trebuie subliniat faptul c cele mai simple reglementri (ex. etichetarea, loc de munc n condiii de siguran) pot fi introduse n virtutea datelor de baz, fr a atepta ntreaga evaluare. O evaluare a riscului pentru o int anume este un substitut rezonabil pentru o evaluare complet a riscului n cazurile n care riscul este suspectat a fi posibil numai n anumite zone (locul de munc) sau anumii factori de mediu (ap sau sol) sau acolo unde exist deja msuri suficiente de reducere a riscului aplicate pe anumite zone. Reglementrile UE n acest sens nu permit ignorarea acestor aspecte ale evalurii riscului pur i simplu pentru c ar putea fi puin importante pentru un caz specific. Pn cnd aceste reglementri vor fi completate suficient, asemenea aspecte vor fi menionate, pe scurt, n rapoarte. Punctul 24: msuri eficiente privind managementul riscului pentru substane cu anumite proprieti. Substanele care sunt i persistente i se bioacumuleaz trebuie s fie considerate periculoase n mod special. inta aciunii este evitarea deversrilor ireversibile n mediu n cea mai mare msur posibil. Prin urmare o procedur de autorizare pentru aplicaii interzise va fi preferabil msurile de prevenire a expunerii persoanelor i mediului (punctul 21 i cap. 3.3.). Aceste substane vor putea fi supuse n viitor unei proceduri simplificate de evaluare, care s nu implice raportul PEC/PNEC. Fr ndoial sunt necesare i date calitative privind expunerea, modul de aplicare i cantitile utilizate, asupra emisiilor ce se pot produce, toate acestea cu scopul de a lua cele mai adecvate msuri de reducere a riscului (cap. 2). Dac evaluarea arat c substanele ndeplinesc criteriile conveniei UNEP-POP, trebuie depuse eforturi pentru a le include ntr-un instrument global de restricionare. Criteriile de clasificare a substanelor ca persistente, substane ce se bioacumuleaz i, foarte mobile, trebuie nc specificate n detaliu. Dac o substan se gsete ntr-o prob din corpul uman sau din mediu, n special n zone mai ndeprtate de sursele de emisie, trebuie avut n vedere aceast clasificare. n aceste cazuri, msurile de reducere a emisiilor trebuie s devin un scop n sine, fr a mai face teste suplimentare privind efectele adverse.

Punctul 25: gruparea substanelor

125

Atunci cnd se face evaluarea riscului sau se iau msuri pentru reducerea riscului (punctul 23), prin gruparea substanelor este posibil evaluarea n condiii mai eficiente dect dac s-ar evalua cte o singur substan, Abordarea acestei probleme implic: Gruparea substanelor pe baza similaritii structurale (ex. substane omologe); tehnicile QSAR pot fi aplicate pentru extensia (extrapolarea) datelor. Dac substanele ce trebuie evaluate mpreun prezint acelai tip de efect, PEC ar trebuie n mod obinuit raportat la concentraia total a tuturor membrilor a grupului de substane. Utilizarea grupelor de substane folosite pentru aceleai aplicaii, face posibil evaluarea comparativ.

Punctul 26: substituirea subtanelor periculoase cu altele mai puin periculoase. Principiul substituirii va trebui inclus n discuia privind msurile de reducere a riscului, iar utilizarea grupurilor de substane fac posibil aceast procedur, att pentru substanele periculoase pentru sntatea uman, ct i pentru cele periculoase pentru mediu.

Punctul 27: stabilirea unor perioade de timp stricte pentru evaluarea riscului i rspunsul adecvat. Este bine-venit rspunsul industriei chimice la presiunea publicului, n aciunea de evaluare, pn n anul 2004 a potenialului pericol pentru substane cu o producie mai mare de 1000 mc. Dac nu se respect termenul sau datele sunt incomplete i prin urmare inta (scopul final) nu poate fi realizat, EU va trebui s vegheze la respectarea acestui termen, dup care, orice substan va fi considerat automat ca substan nou. O a doua etap ar trebui s extind procedura pentru a acoperi subtanele existente cu o producie marf mai mare de 10 t/a. Dac substanele existente depesc n viitor tonajul dat, acest lucru trebuie fcut cunoscut i trebuie furnizate ct mai repede datele necesare pentru evaluarea riscului.

Punctul 30: mai multe informaii de la productori pentru utilizatori Principiul poluatorul pltete i n special, responsabilitatea productorului pentru produsele sale cere ca productorii sau importatorii s furnizeze clienilor lor informaiile necesare despre proprietile substanelor care s asigure sigurana utilizatorilor. Dac date eseniale nu sunt cunoscute, acest lucru trebuie specificat ntro not (substan incomplet testat). Clasificarea sau etichetarea, n particular, trebuie s arate clar dac o substan nu poate fi clasificat pe baza testelor efectuate sau din lips de date. Aceast situaie va oferi posibilitatea utilizatorului

126

sau conumatorului s selecteze dintr-un numr de substane, pe cele mai puin periculoase, atunci cnd exist posibilitatea de alegere. Pe baza noii Ordonane Administrative privind Clasificarea Substanelor Periculoase pentru Ap (Administrative Ordinance on the Classification of WaterHazardous Substances VwVwS), principiul precauiei este deja n funciune. Dac nu sunt disponibile date de baz, clasificarea oficial va orienta n mod automat produsul spre cel mai ru caz posibil n acord cu cantitatea de date disponibile. Informaiile pentru utilizatori i consumatori priind riscul pot fi mbuntite prin liste de substane pentru care au fost disponibile date insuficiente sau care au proprieti periculoase (substane nedorite). Aceast list poate fi publicat cu regularitate, de cte autoriti sau n colaborare cu acestea, aa cum se ntmpl n Danemarca ori Suedia. Cnd se gestioneaz debite (cureni) de substane, vor fi foarte utile listele de substane provenite din sectoare industriale, ce creeaz un stimulent considerabil n direcia utilizrii unor substane mai puin periculoase (punctul 26, cap. 3.4 lista alb). Punctul 33: scurt analiz a structurilor i instrumentelor existente. Structurile existente sunt destul de complicate, birocratice i consumatoare de timp, implicnd comitelele EU, comitetele OECD i Comitetele tiinifice. Chiar dac standardele de evaluare sunt uniforme n toat Europa, modul lor de aplicare difer de la un stat la altul. Rolul Biroului European pentru Substane Chimice (ECB) Ispra trebuie deci sporit, n sensul de a deveni o autoritate central pentru evaluarea riscului i managementul substanelor chimice. Aceasta va exploata experiena autoritilor naionale, aa cum este cazul produselor farmaceutice noi care sunt avizate de EMEA la Londra, fcnd apel la raportorii din Statele Membre i la expertiza lor. Meninerea expertizei n Statele membre este necesar i pentru a formula i implementa pe plan naional inte ambiioase.

3.9.8. Opiuni pentru o politic eficient pentru noile substane, bazat pe principiul precauiei
n contrast cu situaia substanelor existente, procedura de notificare pentru substanele noi, cu testele legale cerute, constituie un filtru pentru comercializarea substanelor noi. Discuiile privind continuarea demersurilor privind procedurile pentru evaluarea riscului pentru noile substane au fost iniiate de SLIM, o activitate sub coordonarea Directoratului General al Comisiei UE, care au examinat Directiva 67/548/EEC, pe care se bazeaz procedura, n vederea gsirii unor ci pentru mrirea eficienei evalurii. Grupul SLIM a ajuns la concluzia c directiva acoper n esen scopul su n forma prezent. mbuntirile propuse de grup se
127

adreseaz diferitelor domenii ale Directivei. Au fost fcujte cteva propuneri, ca de exemplu: structurarea mai clar a directivei, reformularea Appendix 1 i mbuntirea distribuiei datelor. Aceasta nseamn c, atunci cnd doi productori din diferite state membre EU notific aceeai substan, datele privind substana va fi reciproc transferabile, evitndu-se i experimente inutile pe animale. n ceea ce privete aria de aciune pentru obinerea unor substane cu proprieti mai bune pentru mediu i sntate, se consider c posibilitile de promovare a principiului green chemistry n cadrul procedurilor legale pentru substane noi vor constitui un subiect de analiz.

3.9.9. Activiti internaionale dincolo de cele ale UE


Sunt consecina polurii transfrontaliere prin intermediul produselor chimice. OECD este un forum important n realizarea consensului asupra managementului substanelor chimice ntre rile industrializate. Diverse comitete fac schimb de informaii i se pun de acord asupra unor probleme importante privind managementul internaional al substanelor chimice, cum ar fi de exemplu armonizarea global a sistemelor de clasificare a substanelor sau metodele de evaluare i/sau managementul riscului. Standardizrile internaionale evit efectuarea de dou ori a unor teste privind aceeai proprietate periculoas (n cazul animalelor, a experimentelor nejustificate). O atenie special se acord programului de elaborare a procedurilor de testare a efectelor sistemului endocrin. De asemenea, organizaii precum UNEP, WHO i FAO au elaborat o serie de acorduri internaionale, pe baze legale privind securitatea la substanele chimice. De exemplu, gazele de ser, cum sunt CFC i hexafluorura de sulf sunt reglementate prin Convenia asupra climatului, iar CFC i alte gaze care distrug stratul de ozon, prin Protocolul de la Montreal. Convenia PIC (Prior Informed Consent) semnat la Rotherdam, n septembrie 1998, conine o procedur obligatorie care reglementeaz, strict comerul cu substane n mod particular periculoase i stabilete obligaii pentru statele care export substane chimice interzise sau cu restricii pentru utilizarea n scopuri casnice. La 10 decembrie 2000 a fost realizat acordul asupra textului conveniei POP, care a fost semnat n mai 2001 la Stockholm. Totui, instrumentele de reglementare legal a substanelor chimice nu sunt suficiente pentru asigurarea securitii sntii i protecia mediului. Deoarece pentru elaborarea reglementrilor privind substanele este necesar un mare numr de teste, numai substanele considerate periculoase sunt, n prima etap, reglementate. Pentru a substitui n mod eficient substanele periculoase trebuie utilizate instrumente soft i informaionale, deoarece este
128

important ca productorii i utilizatorii s aib informaii suficiente ca s poat fi n msur s atrag cele mai favorabile alternative, din punctul de vedere al mediului nconjurtor.

3.9.10. Opiuni pentru reducerea debitelor de substane chimice i preparate toxice i periculoase
Poluarea global este cauzat din ce n ce mai mult de intrri difuze, n care produsele (n timpul utilizrii i depozitrii) joac un rol semnificativ. Pentru reducerea pericolelor pentru mediu asociate cu substanele chimice este, prin urmare, necesar aplicarea, ca un instrument crucial, a evalurii ciclului de via al debitelor (fluxurilor) de substane i de energie, pentru conserarea resurselor i reducerii polurii. Evalund i acionnd asupra fluxurilor de substane se realizeaz o conexiune strns cu politica de mediu asupra substanelor (produselor). Un principiu fundamental al politicii integrate a produselor (IPP) aa cum s-a formulat n documentul de fond privind politica de mediu n domeniul produselor de la ntlnirea minitrilor de mediu ai rilor UE la Wimar n 1999 este monitorizarea fluxurilor de substane de la natere pn la moarte. ntre timp, comisia UE a publicat o cart verde privind politica de integrare a produselor ca baz pentru discuii ulterioare. Statul trebuie s reglementeze n moid direct substanele periculoase utiliznd legislaia pentru substane chimice, dar problemele ce privesc supraexploatarea resurselor de exemplu, sau acumularea substanelor periculoase n mediu pot fi rezolate folosind totui instrumente ce nu fac obiectul unor reglementri (instrumente pentru modificarea indirect a comportamentului productorilor i utilizatorilor i instrumente de autoreglri). Informaiile necesare n legtur cu substanele chimice i alternativele de substane chimice mai puin poluante sau soluiile tehnice sunt adesea disponibile (numai) la actorii implicai care, cel mai adesea la iniiativa lor proprie vor utiliza informaia n managementul companiilor privind mediul, managementul debitelor de substane din cadrul companiei (fluxurilor) i pe care o pot oferi n mod voluntar, consumatorilor i utilizatorilor, n controlul calitii, etichetrii i eco-marcrii produsului. Cheia pentru asigurarea dezvoltrii durabile bazat pe principiul precauiei este coninut n permanen nevoi de inovare, care include n mod sistematic mediul n planificarea, dezvoltarea i proiectarea produselor. Acest tip de inovare necesit un transfer transparent al informaiei i participarea clienilor i utilizatorilor. Un factor decisiv n succesul inovrii n domeniul produselor i serviciilor prietenoase pentru mediu l constituie cunoaterea importanei pentru mediu a materialelor i substanelor auxiliare implicate n producerea substanelor chimice.
129

Exist n mod frecvent un domeniu larg de substane din care se pot alege cele adecvate pentru un anumit scop (ex. agenii auxiliari pentru industria textil), dar utilizatorii sunt adesea pentru informaii sau n mod neadecvat) despre impactul acestora asupra mediului i sntii. Schemele de clasificare sunt un instrument potrivit pentru producerea i comunicarea informaiilor pentru utilizatori n legtur cu proprietile relevante ale substanelor. Pentru a lua n considerare ntr-o mai mare msur principiul precauiei i al durabilitii n managementul substanelor i produselor chimice pe baza fluxurilor de substane, UBA consider necesare urmtoarele msuri urgente:

mbuntirea transferului de informaii n privina riscului privind subtanele chimice dinspre industrie, asociaii i autoriti, nspre public i consumatori. Optimizarea transferului de cunotine, pe baze legale, pentru productori i importatori. Extinderea aciunii de substituire pentru acoperirea riscurilor de mediu i sntate (n prezent fiind acoperite numai riscurile pentru mediu), pentru a furniza un stimulent pentru utilizarea substituienilor care pun mai puine probleme privind riscul pentru mediu. Extinderea cerinelor de etichetare, astfel nct s fie incluse informaii privind ingredienii /aditivii etc. Analiza fluxurilor din substane din sectoarele economice importante, pentru a furniza consumatorilor i utilizatorilor informaii eseniale de care ei au nevoie pentru a dezolta produse i procese mai puin poluante i care s utilizeze mai eficient resursele. mbuntirea criteriilor de eco-marcare cu o informare mai larg privind riscul unor ingredieni pentru consumatori. Elaborarea unor scheme comparative de evaluare a riscului pentru utilizatorii de substane chimice: - sisteme de clasificare sectoriale pentru grupele critice de produse; - angajarea, n mod voluntar, a sectoarelor industriale n direcia dezvoltrii unor proceduri comparative de evaluare a riscului. - promovarea sistemelor de management al mediului pentru a spori responsabilitatea companiilor n domeniul practicilor de mediu. - ajutor financiar pentru utilizatorii de produse i procese cu risc redus pentru sntate i oameni; - subsidii i fonduri pentru cercetare i dezvoltare n domeniul substanelor chimice i proceselor cu risc sczut asupra mediului i sntii (green chemistry); - o mai bun integrare a cerinelor de mediu-incluzndu-se i pe cele privind substanele chimice, n standardele de produse;

130

luarea n considerare, ntr-o msur consistent, a criteriilor ce in cont de protecia mediului i sntate, atunci cnd se ncheie contracte.

3.9.11. Estimarea riscului preparate periculoase

ecologic

indus

de

substane

Hotrrea Guvernul Romniei HG 2167 (2004), stabilete principiile de evaluare a riscurilor pentru om i mediu ale substanelor notificate. Conform acestei hotrri, autoritatea competent pentru evaluarea riscurilor pentru om i pentru mediu ale substanelor notificate este Agenia Naional pentru Substane i Preparate Chimice Periculoase. n exercitarea atribuiilor sale, autoritatea competent colaboreaz cu Comitetul interministerial tiinific consultativ pentru evaluarea toxicitii i ecotoxicitii substanelor chimice periculoase. 3.9.11.1. Terminologie

2167, 2004), OUG 200, 2000): identificarea pericolelor - activitatea prin care se identific efectele adverse pe care o substan are capacitatea intrinsec de a le produce; evaluarea relaiei doz-rspuns sau concentraie-efect - estimarea relaiei ntre doz sau nivelul de expunere la o anumit substan i incidena i gravitatea efectului; evaluarea expunerii - determinarea emisiilor, cilor de transfer i a vitezelor de ptrundere a substanei, precum i de transformare sau degradare a acesteia, n vederea estimrii concentraiilor/dozelor la care populaiile umane sau componentele de mediu sunt sau pot fi expuse; caracterizarea riscurilor - estimarea incidenei i gravitii efectelor adverse susceptibile a se produce n cadrul unei populaii umane sau ntr-o component de mediu, datorit expunerii reale sau previzibile la o substan; caracterizarea poate include estimarea riscurilor, adic cuantificarea acestei probabiliti; recomandri de reducere a riscului - recomandri care permit reducerea riscurilor pe care le prezint comercializarea substanei pentru om i/sau mediu. Recomandrile pot include: a) modificri ale clasificrii, ambalrii sau etichetrii substanei propuse de notificator n dosarul de notificare depus n conformitate HG 1300 (2002), cu modificrile i completrile ulterioare;

n cadrul studiilor privind riscul indus de substanele i preparate periculoase se utilizeaz o serie de termeni i concepte (HG

131

b) modificri ale fiei tehnice de securitate propuse de notificator n dosarul de notificare depus n conformitate cu HG 1300 (2002), cu modificrile i completrile ulterioare; c) modificri ale metodelor i msurilor de precauie recomandate sau ale msurilor de urgen, n conformitate HG 1300 (2002), cu modificrile i completrile ulterioare; d) recomandri pentru autoritile de control responsabile de a avea n vedere msuri adecvate de protecie pentru om i/sau mediu fa de riscurile identificate. substan - element chimic i compuii si n stare natural sau obinui printr-un proces de producie, coninnd orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitii produsului i orice impuritate care deriv din procedeul utilizat, exceptnd orice solvent care poate fi separat fr a afecta stabilitatea substanei i fr a-i modifica compoziia; preparat - amestecuri sau soluii de dou sau mai multe substane; IESCE - inventarul european al substanelor existente puse pe pia. Acest inventar conine lista definitiv cuprinznd toate substanele considerate c se aflau pe piaa comunitar la data de 18 septembrie 1981. 3.9.11.2. Procedura de estimre a riscurilor induse n mediu de prezena substanelor i preparatelor periculoase Conform Hotrrii Guvernului Romniei nr. 2167 din 30/11/2004, evaluarea riscurilor include identificarea pericolelor i, dup caz, evaluarea relaiei doz-rspuns sau concentraie-efect, evaluarea expunerii i caracterizarea n procedura de evaluare a expunerii autoritatea competent ia n considerare acele populaii umane sau componente de mediu pentru care expunerea la o substan este rezonabil previzibil pe baza informaiilor disponibile despre substana respectiv, n special a informaiilor privind depozitarea, ncorporarea ntr-un preparat sau alt proces de prelucrare, utilizarea i eliminarea ori recuperarea acesteia. n evaluarea riscului de mediu i sntate pentru fiecare substan vizat, prima etap este identificarea pericolelor. Aceast etap vizeaz cel puin proprietile i efectele adverse poteniale (HG 2167, 2004). La evaluarea riscului de mediu, se au n vedere urmtoarele situaii legate de identificarea pericolelor: Pentru substanele neclasificate ca periculoase pentru mediu conform prevederilor HG 2167 (2004), autoritatea competent analizeaz existena altor

riscurilor.

1. Identificarea pericolelor

132

motive ntemeiate de ngrijorare pentru a efectua caracterizarea riscurilor i ia n considerare, n special: (i) indicaiile privind potenialul de bioacumulare a substanei; (ii) forma curbei toxicitate/timp n cadrul testelor de ecotoxicitate; (iii) indicaii privind alte efecte adverse pe baza studiilor de toxicitate, de exemplu clasificarea unei substane ca fiind mutagen, toxic ori foarte toxic sau nociv cu fraza de risc R40 "Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente" sau R48 "Pericol de efecte grave asupra sntii n caz de expunere prelungit" (HG 490, 2002) Dup aceast etap, autoritatea competent parcurge urmtoarele etape de aciune (HG 2167, 2004):

2. Evaluarea relaiei doz-rspuns sau concentraie-efect


Obiectivul este acela de a determina concentraia de substan sub care nu se previzioneaz apariia de efecte adverse n componentele de mediu. Aceast concentraie este denumit concentraie previzibil fr efect (PNEC). PNEC este determinat pe baza informaiilor referitoare la efectele asupra organismelor incluse n dosarul de notificare, precum i pe baza studiilor de ecotoxicitate (HG 1300, 2002; HG 693, 2004). Pentru calcularea PNEC se aplic un factor de evaluare la valorile rezultate din testele efectuate pe organisme, de exemplu: LD 50 - doz letal medie, LC50 - concentraie letal medie, EC 50 - concentraie efectiv medie, IC 50 - concentraie ce provoac inhibiia cu 50% a unui parametru dat, cum ar fi creterea, NOEL(C) - doza/concentraia la care nu se observ nici un efect advers, LOEL (C) - doza/concentraia cea mai mic la care se observ un efect advers. Un factor de evaluare este expresia gradului de incertitudine la extrapolarea, la mediul real, a datelor rezultate n urma testelor pe un numr limitat de specii. De aceea, n general, cu ct datele sunt mai numeroase i durata testelor mai mare, cu att gradul de incertitudine i mrimea factorului de evaluare sunt mai mici (HG 2167, 2004).

3. Evaluarea expunerii
Obiectivul evalurii expunerii const n previzionarea concentraiei substanei care poate fi eventual prezent n mediu, concentraie denumit concentraia previzibil n mediu - PEC. Dac exist situaii n care nu se

133

poate stabili PEC, atunci trebuie efectuat o estimare calitativ a expunerii (HG 2167, 2004; Robu, 2005). PEC sau, unde se impune, estimarea calitativ a expunerii se determin numai pentru componentele de mediu susceptibile de a fi expuse emisiilor, evacurilor, eliminrilor sau difuziilor. Informaiile necesare pentru determinarea PEC sau a estimrii calitative a expunerii includ: - date de expunere adecvat msurate; - cantitatea de substan existent pe pia; - forma sub care substana este comercializat i/sau utilizat, de exemplu, substana ca atare sau sub form de component al unui preparat; - categoriile de utilizare i gradul de containerizare; - datele referitoare la prelucrare, n cazul n care acestea sunt relevante; - proprietile fizico-chimice ale substanei, n special punctul de topire, punctul de fierbere, presiunea vaporilor, tensiunea superficial, solubilitatea n ap, coeficientul de partiie n-octanol/ap; - calea probabil de ptrundere n componentele mediului i potenialul de adsorbie/desorbie i degradare; - frecvena i durata expunerii.

4. Caracterizarea riscurilor
Pentru o component de mediu dat, caracterizarea riscurilor implic, n msura posibilului, comparaia dintre PEC i PNEC, astfel nct s se obin raportul PEC/PNEC. n funcie de valoarea acestui raport se pot distinge urmtoarele situaii (HG 1300, 2002; HG 2167, 2004; HG 1159, 2007): - dac raportul PEC/PNEC este mai mic sau egal cu 1, substana nu produce motive imediate de ngrijorare i nu este necesar a fi evaluat din nou - dac raportul PEC/PNEC este mai mare dect 1, autoritatea competent decide, pe baza mrimii acestui raport i a altor factori relevani (i-iii) prezentai la etapa Identificarea pericolelor, asupra uneia din urmtoarele situaii: a) substana produce motive de ngrijorare i autoritatea competent decide ce informaii suplimentare sunt necesare pentru revizuirea evalurii, cererea pentru aceste informaii fiind amnat pn cnd cantitatea introdus pe pia atinge nivelul urmtor de tonaj, conform HG 1300 (2002); b) substana produce motive de ngrijorare i trebuie solicitate imediat informaii suplimentare; c) substana produce motive de ngrijorare i autoritatea competent trebuie s fac imediat recomandri de reducere a riscurilor.

134

n cazul n care nu este posibil determinarea raportului PEC/PNEC, caracterizarea riscurilor se va face pe baza evalurilor calitative ale probabilitii apariiei unui efect advers n condiii previzibile de expunere. Dup efectuarea acestei evaluri i innd cont de factorii relevani, prezentai la etapa Identificarea pericolelor, autoritatea competent decide care dintre concluziile prezentate mai sus este adecvat situaiei date.

despre concluziile sale i i poate acorda posibilitatea de a-i prezenta observaiile n legtur cu acest subiect i de a furniza informaii suplimentare. Autoritatea competent va utiliza toate informaiile relevante pentru reevaluarea riscurilor nainte de a transmite evaluarea ctre Comisia European (HG 1300, 2002; HG 1159, 2007). Dup efectuarea evalurii riscurilor, autoritatea competent examineaz diferitele concluzii i formuleaz concluzii integrate privind efectele globale ale substanei asupra mediului. Concluziile elaborate sunt examinate de autoritatea competent i integrate pentru totalitatea riscurilor identificate n evaluarea acestora. n recomandrile sale de reducere a riscurilor aferente unei substane, autoritatea competent are n vedere faptul c reducerea expunerii unor categorii de populaii umane sau a unor componente ale mediului poate mri expunerea unor alte categorii de populaii umane sau componente ale mediului.

Cnd evaluarea riscurilor indic una dintre concluziile prevzute la paragrafele b), c) sau d), autoritatea competent poate informa notificatorul

NTREBRI

1. Care sunt categoriile de substane desemnate ca toxice i periculoase? 2. Care sunt cele trei componente implicate n principiul precauiei? 3. Caracterizai persistena, bioacumularea i mobilitatea substanelor chimice. 4. Prezentai cteva opiuni pentru o politic eficient referitoare la substanele nou sintetizate, bazat pe principiul precauiei. 5. Care este documentul legal care stabilete principiile de evaluare a riscurilor pentru om i mediu ale substanelor i preparatelor periculoase? 6. Care sunt etapele n evaluarea riscurilor pentru om i mediu ale substanelor i preparatelor periculoase? 7. Descriei succint cum se caracterizeaz riscurile pentru om i mediu ale substanelor i preparatelor periculoase?

135

BIBLIOGRAFIE SELECTIV

HG 1300, (2002), Hotrrea Guvernul Romniei nr.1.300 din 20 noiembrie 2002 privind notificarea substanelor chimice, publicat n M.Of. nr. 894/10 dec. 2002 HG 490, (2002), Hotrrea Guvernul Romniei nr. 490 din 16/05/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 28/05/2002. HG 693, (2004), Hotrrea Guvernul Romniei nr. 693 din 5 mai 2004 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanelor chimice, publicat n Monitorul Oficial cu nr. 436 din data de 17 mai 2004. HG 2167, (2004), Hotrrea Guvernul Romniei nr. 2167 din 30/11/2004, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 05/01/2005. HG 1159, (2007), Hotrrea Guvernul Romniei nr.1.159 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanelor chimice, publicat n M.Of. nr. 700/17 oct. 2007. Hura C., (1997), Poluarea chimic a alimentelor i sntatea, Editura Socom Hermes, Iasi, 1997. OUG 200 (2000), Ordonana de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase, din 09/11/2000, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 22/11/2000. Swartjes, F.A., Human Exposure Model Comparison Sudy: State of Play, Land Contamination Reclamation, 9 (2001), 101-106.

136

3.10. Estimarea riscului ca urmare a introducerii deliberate n mediu i pe pia a organismelor modificate genetic
3.10.1. Cadru general
Evaluarea riscurilor asupra mediului i sntii umane, datorate introducerii deliberate in mediu i pe pia a organismelor modificate genetic, este definit n art. 2 alin. (1) pct. 12 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic (OUG 43, 2007), drept procesul menit s evalueze riscurile directe sau indirecte, imediate ori ntrziate, pe care introducerea deliberat n mediu i introducerea pe pia a organismelor modificate genetic (OMG, GMOs) le pot avea asupra sntii umane i a mediului. Evaluarea riscului asupra sntii umane i a mediului trebuie s stabileasc dac este necesar s se realizeze managementul riscurilor i, dac da, care sunt metodele cele mai potrivite pentru aceasta. Art. 5 din OUG 43 (2007) prevede la alin. (1) si (2), ca obligaie general, evaluarea corect, pentru fiecare caz, a efectelor adverse poteniale asupra sntii umane i a mediului, care pot aprea direct sau indirect, lund n considerare impactul asupra mediului i sntii umane, n funcie de natura organismului introdus i a mediului receptor. Anexa nr. 2 la OUG 43 (2007) descrie obiectivul urmrit, principiile generale, precum i metodologia i elementele care trebuie avute n vedere la evaluarea riscurilor, lund n considerare impactul asupra sntii umane i asupra mediului, in funcie de natura organismului introdus i a mediului receptor. In general, poate exista o diferenta ntre estimarea riscului pentru introducerea deliberat n mediu i estimarea riscului pentru introducerea pe pia, datorat, de exemplu, diferenelor privind datele disponibile, durata introducerii i locaia. Procedura se aplica tuturor tipurilor de OMG, incluznd microorganismele, plantele i animalele. Pn n prezent, majoritatea OMG introduse deliberat in mediu sau pe pia n Romnia sunt plante superioare, dar aceasta situatie se poate schimba in viitor.

3.10.2. Terminologie specific


Anexa nr. 2 la OUG 43 (2007) descrie diferite categorii de efecte ale OMG asupra sntii umane sau a mediului, folosind o serie de termeni specifici:

137

- se refer la efectele principale asupra sntii umane sau asupra mediului, ca rezultat direct al organismului modificat genetic, ca atare, i care nu apar ca efect al unui lan de evenimente (de exemplu, efectul direct al toxinei Bt asupra organismelor-tinta sau efectul patogen al unui microorganism modificat genetic asupra sntii umane; - se refer la efectele asupra sntii umane sau asupra mediului, datorate unui lan de evenimente, prin mecanisme cum ar fi interaciunile cu alte organisme, transferul de material genetic sau schimbrile n utilizare sau in management - observarea efectelor indirecte se realizeaz, n general, pe termen lung (de exemplu, reducerea populatiei de insecte-tinta, care afecteaz populaia altor insecte, sau dezvoltarea rezistenei multiple ori apariia efectelor sistemice, care necesit evaluarea interaciunii pe termen lung; totui, anumite efecte indirecte, cum ar fi reducerea utilizrii pesticidelor, pot fi imediate; - se refer la efectele asupra sntii umane sau asupra mediului, care sunt observate n cursul perioadei de introducere a organismelor modificate genetic n mediu - efectele imediate pot fi directe sau indirecte (de exemplu, moartea insectelor care se hrnesc cu plantele transgenice cu rezisten la parazii sau inducerea de alergii la persoane sensibile, ca urmare a expunerii la un anumit OMG; - se refer la efectele asupra sntii umane sau asupra mediului, care nu pot fi observate n timpul perioadei de introducere a organismelor modificate genetic, dar devin evidente ca efecte directe sau indirecte ntr-o etapa ulterioar sau dup incheierea introducerii in mediu (de exemplu, OMG care se instaleaz sau al cror comportament devine invaziv dupa cteva generaii de la introducerea deliberat n mediu, aspect foarte important dac OMG are o durat mai lung de via, cum este, de exemplu, cazul speciilor de arbori modificai genetic sau al hibrizilor unor rude apropiate ale unei culturi transgenice, care dezvolt un comportament invaziv n ecosistemele naturale - efectele ntarziate, n particular, pot fi dificil de determinat, mai ales dac ele devin vizibile numai pe termen lung. Detectarea unor astfel de efecte poate fi facilitat de msuri adecvate, precum monitorizarea.

efectele directe

efectele indirecte

efectele imediate

efectele intarziate

138

3.10.3. Etapele estimrii riscului


Etapa 1: Identificarea caracteristicilor care pot cauza efecte adverse
n acesat etap se identific orice caracteristici ale organismelor modificate genetic, legate de o modificare genetic ce ar putea avea efecte adverse asupra sntii umane i asupra mediului. O comparaie a caracteristicilor OMG cu cele ale organismului nemodificat genetic n condiii similare de introducere i utilizare ajut la identificarea efectelor adverse poteniale, speciale, determinate de modificarea genetic. Este important s nu se neglijeze niciun efect advers potenial, chiar dac este puin probabil s se produc. Efectele adverse poteniale ale OMG variaz de la un caz la altul i pot include: afeciuni ale oamenilor, inclusiv efecte alergice sau toxice; afeciuni ale animalelor i plantelor, inclusiv efecte toxice i, cnd este cazul, efecte alergice; efecte asupra dinamicii populaiei de specii n mediul receptor i asupra diversitii genetice a fiecreia dintre aceste populaii; alterarea susceptibilitatii la agenti patogeni, facilitand rspndirea bolilor infecioase; compromiterea tratamentelor profilactice sau terapeutice medicale, veterinare sau fitosanitare. efecte asupra biogeochimiei (cicluri biogeochimice), n special asupra ciclului carbonului i azotului prin modificarea descompunerii materiei organice din sol Etapa 1 serveste drept baz tiinific pentru urmtoarele etape ale estimrii riscului. Este esenial s se determine chiar din acest stadiu, pentru fiecare pericol potential, nivelul specific de incertitudine tiintific, asociat, astfel ca s poata fi luat n considerare intr-o etap urmtoare.

Etapa 2: Evaluarea consecintelor potentiale ale fiecarui efect advers, daca acesta se produce
n aceast etap se evalueaz amploarea consecinelor fiecrui efect advers potenial, identificat. Pe lang probabilitatea aparitiei unor caracteristici potenial periculoase, evaluarea magnitudinii consecinelor este o parte important a evalurii riscurilor. Magnitudinea este o msur a amplorii consecinelor efectelor negative poteniale ale introducerii deliberate n mediu sau pe pia a unui OMG. Magnitudinea se compar cu situaia de referin i este probabil s fie influenata de factori, cum sunt:
139

construcia genetic; fiecare efect advers identificat; numrul OMG introduse (scala); mediul n care vor fi introduse OMG; condiiile de introducere, inclusiv msurile de control; combinaii ale factorilor enunai anterior.

Pentru fiecare efect advers identificat trebuie s se evalueze consecintele posibile asupra altor organisme, populatii, specii sau ecosisteme, care sunt expuse la OMG. Acest lucru presupune cunoasterea aprofundat a mediului in care urmeaz sa fie introduse OMG (loc, regiune), precum i a metodei de introducere. Consecinele variaz de la "neglijabile" sau nesemnificative ori care se autoanihileaz la "importante" sau semnificative, care fie produc un efect advers imediat si grav, fie produc efecte adverse pe termen lung, permanente. n termeni cantitativi, mrimea se exprim, dac este posibil, folosindu-se calificativele: "important", "moderat", "redus" sau "neglijabil". In anumite cazuri, nu este posibil identificarea unui risc advers intr-un anumit mediu. ntrun astfel de caz, riscul asociat efectului advers respectiv poate fi evaluat drept "neglijabil" sau nesemnificativ. Un singur pericol poate avea mai multe efecte adverse, iar marimea efectelor adverse individuale poate fi diferita. Efectele adverse ale unui singur pericol asupra sanatatii umane si a habitatelor agricole si naturale pot varia. Consecintele potentiale pot fi sintetizate astfel ncat s acopere toate entitatile ecologice care pot fi afectate (cum ar fi speciile, populatiile, nivelele trofice, ecosistemele), inclusiv efectul potenial i nivelul de incertitudine.

Etapa 3: Evaluarea probabilitii apariiei fiecrui efect advers potenial identificat


Aceasta etap urmrete probabilitatea producerii reale a efectului advers. In anumite cazuri, se evalueaz att probabilitatea, ct i frecvena. La fel ca in etapa 2 (evaluarea consecintelor potentiale ale fiecarui efect advers, daca acesta se produce), pe langa pericolul n sine, sunt importante pentru definirea probabilitatii i numarul de OMG, mediul receptor i conditiile de introducere. Condiiile climatice, geografice, de sol si demografice, precum si tipurile de flor i faun din mediul receptor sunt elemente importante, care trebuie luate n considerare. Pentru fiecare efect advers identificat probabilitatea relativa a consecintelor nu poate fi evaluata cantitativ, dar poate fi exprimata drept "important", "moderat", "redus" sau "neglijabil". Un singur pericol poate avea mai multe efecte adverse, deci probabilitatea unor efecte adverse individuale ar putea fi, de asemenea, diferita. Efectele

140

adverse ale unui singur pericol asupra sntii umane, habitatelor agricole si naturale pot varia. Probabilitatea poate fi sintetizat ntr-un mod care s acopere toate entitile ecologice care ar putea fi afectate (specii, populatii, nivele trofice, ecosisteme), incluzand msurile privind efectul potential, precum i gradul de incertitudine.

Etapa 4: Estimarea riscului determinat de fiecare caracteristic identificat a unui OMG


Pe baza concluziilor la care s-a ajuns in etapele 2 si 3 se face o estimare a riscului unor efecte adverse pentru fiecare pericol identificat in etapa 1. Din nou, evaluarea cantitativa este improbabil. Evaluarea fiecrui pericol ia n considerare: mrimea consecintelor ("importante", "moderate", "reduse" i "neglijabile"); probabilitatea efectului advers ("important", "moderat", "redus" i "neglijabil"); dac un pericol determin mai multe efecte adverse, mrimea i probabilitatea fiecrui efect advers Fiecare OMG trebuie analizat pentru fiecare caz. Orice ncercare general de cuantificare, descris anterior, trebuie efectuat cu mult atenie. De exemplu, intr-un anumit caz, mrimea consecintelor unui efect advers poate fi combinat cu o probabilitate neglijabil a producerii sale, ceea ce conduce la o ntreaga gam de risc, de la risc important pn la cel neglijabil. Rezultatul depinde de imprejurarile specifice cazului si de ponderea anumitor factori, atribuita de notificator, toate datele trebuind prezentate clar i justificate in estimarea de risc realizat. Incertitudinea general pentru fiecare risc identificat trebuie descris, incluznd, dac este posibil, documentaia privind: presupunerile si extrapolarile efectuate la diverse nivele ale estimarea de risc; diferitele evaluri tiinifice i puncte de vedere; incertitudinile; limitele cunoscute ale masurilor de reducere a riscului; concluziile care pot rezulta din date. Dei estimarea de risc ar trebui s se bazeze pe rezultate cuantificabile, este probabil ca multe dintre rezultatele estimarea de risc sa fie calitative. Este necesar, dac este posibil, s se obin rezultate ale estimarea de risc, care sa fie comparabile (cu un organism nemodificat genetic, de referint, de exemplu), chiar dac sunt calitative.

141

Etapa 5: Aplicarea strategiilor de management al situaiilor de risc, datorate introducerii intenionate sau comercializrii de OMG"
Evaluarea riscurilor poate conduce la identificarea riscurilor care trebuie gestionate si la cea mai buna metoda de gestionare; se impune, de asemenea, stabilirea unei strategii de management al riscurilor. nainte de aplicarea msurilor de management al riscurilor trebuie s se acorde atenie, n scop preventiv, modificrii introducerii in mediu sau pe piata, de preferinta pn cnd riscul atinge valori neglijabile. Acest lucru se ia in considerare in etapele 1-4. Managementul riscurilor ar trebui sa controleze un risc identificat si s acopere incertitudinile. Msurile de protectie trebuie sa fie proportionale cu nivelul de risc si cu nivelul incertitudinii. Atunci cnd, ntr-un stadiu ulterior, devin disponibile date relevante, managementul riscurilor se adapteaz la noile date. Pentru a realiza diminuarea riscului prin sistemul de management, msurile trebuie s ating in mod clar acest scop. De exemplu, daca exista riscul ca o gena toxica pentru insecte, introdusa intr-o planta de cultura, sa fie transferata la specii de plante inrudite, masurile de control adecvate ar putea include izolarea spatiala sau temporala de anumite specii inrudite sau schimbarea locului de introducere cu o zona fara expunere la un anumit risc specific (ca, de exemplu, speciile de plante). Strategiile de management pot include msuri de izolare n fiecare stadiu relevant de manipulare si utilizare a OMG. Ele pot include, de asemenea, o gam larg de msuri, inclusiv modaliti diverse de izolare a reproducerii, bariere fizice sau biologice, curarea mainilor si recipientelor care ajung in contact cu OMG etc. Procedurile detaliate de management al riscurilor depind de urmtorii factori: destinatia OMG (tipul si marimea introducerii deliberate in mediu sau pe piata); tipul de OMG (de exemplu, microorganisme modificate genetic, plante superioare anuale, plante superioare perene, animale superioare, OMG cu o singura sau cu multiple modificari, unul ori mai multe tipuri de OMG); tipul general al habitatului (de exemplu, statutul biogeochimic, clima, disponibilitatea partenerilor de incrucisare in interiorul si in afara speciei, centrele de origine, legatura dintre diverse habitate); tipul habitatului agricol (de exemplu, arabil, forestier, piscicol, zone rurale, dimensiunea locatiilor de introducere, numarul diferitelor OMG); tipul habitatului natural (de exemplu, acela de arie protejat). Trebuie s fie clar stabilite implicaiile managementului riscurilor privind modificarea corespunzatoare a conditiilor de desfasurare a cercetarilor, de introducere pe piata etc., precum i de reducere a riscurilor estimate a se produce.

142

Etapa 6: Determinarea riscului global prezentat de un OMG


Pe baza etapei 4 i, acolo unde este cazul, a etapei 5, se face o evaluare final a riscului global, cuprinznd mrimea i probabilitatea efectului advers al OMG, pe baza combinaiei de riscuri provenite de la fiecare efect advers, inclusiv a efectelor cumulative de la alte OMG. Evaluarea final se exprim sub forma unei sume a riscurilor globale rezultate din introducerea deliberat n mediu sau pe pia, incluznd incertitudinile globale.

3.11. Elemente comune ale evalurilor de risc


3.11.1. Aspecte introductive
Indiferent de tipul de risc considerat, toate evalurile de risc includ urmtoarele elemente: Identificarea ameninrilor care pot periclita i deci afecta n sens negativ operaiile critice i bunurile. Ameninrile pot include intrui, criminali, angajai indisciplinai, teroriti, dezastre naturale. Estimarea probabilitilor ca aceste ameninri s se materializeze, pe baza informaiilor din trecut (istorice, anterioare) i prin judecarea cunotinelor persoanelor individuale; Identificarea i categorisirea valorii, sensibilitii i caracterului critic al operaIilor i bunurilor care pot fi afectate dac o ameninare se materializeaz pentru a determina care operaii i bunuri sunt mai importante. Estimarea, pentru cele mai critice i sensibile operaii i bunuri, a potenialelor pierderi i pagubelor care se pot produce dac o ameninare se materializeaz, incluznd i recuperarea costurilor. Identificarea aciunilor eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a micora, reduce riscul. Aceste aciuni pot include implementarea unor noi politici organizaionale i proceduri, precum i centrale tehnice sau fizice. Documentare asupra rezultatelor i dezvoltarea unui plan de aciune. Exist diferite modele i metode pentru evaluarea riscului, iar gradul de realizare a analizei i resursele cheltuite pot varia n funcie de scopul evalurii i msura n care se dispune de date reproductibile asupra factorilor de risc. n plus, datele de care se dispune pot afecta gradul n care pot fi cuantificate i reproduse rezultatele estimrii riscului. O abordare cantitativ estimeaz, n general, costurile n moned ale riscului i ale tehnicilor de reducere a riscului avnd la baz:

143

Probabilitatea ca un eveniment periculos s se produc; Costurile i pierderile poteniale; costurile aciunilor de diminuare a pericolelor. Dac nu se dispune de date certe asupra probabilitii producerii unui eveniment periculos i al costurilor, se poate apela la o abordare calitativ, definind n aceast situaie riscul n termeni mai subiectivi i generali de genul: nalt, mediu, redus. n acest context, estimarea calitativ depinde n mare msur de expertiza, experiena, i capacitatea de apreciere (judecata) a celor ce realizeaz estimarea. Este posibil i utilizarea unei combinaii de metode calitative i cantitative. Pe lng evaluarea probabilitii i magnitudinii impacturilor adverse asupra mediului este necesar stabilirea semnificaiei unui risc identificat, ca baz pentru luarea unei decizii. Pentru a determina msura n care rezultatele unei evaluri de risc pot sprijini procesul de luare a deciziilor este recomandabil s se analizeze urmtoarele aspecte: care sunt impactele ce pot aprea n raport cu mediul? ct de periculoase sunt aceste impacte asupra mediului? ct de sigur este c aceste impacte se produc? ct de frecvente sunt aceste impacturi? care este nivelul de ncredere pentru rezultatele evalurii de risc? care sunt elementele mai puin documentale din evaluarea de risc i cum pot fi acestea completate? sunt necesari pai suplimentari n evaluarea de risc?

Evaluarea semnificaiei riscului nseamn i determinarea implicaiilor largi ale problematicii riscului, ncluznd consideraii de ordin social, politic, economic. Odat ce aceste probleme legate de acceptabilitatea riscului au fost rezolvate, se poate trece la luarea unor decizii n legtur cu reducerea sau managementul acestuia.

3.11.2. Evaluarea semnificaiei riscului


Pentru majoritatea activitilor antropice este posibil identificarea a cel puin unui hazard. Pentru fiecare hazard identificat separat, combinarea probabilitii consecinelor cu mrimea acestor consecine genereaz o estimat a riscului. Ambele componente ar trebui s fie cel puin semicantitative i astfel, fiecare component va fi ntr-o anumit msur, cuantificabil pe baza cunotinelor i a experienei existente.

144

O baz consistent pentru luarea de decizii n legtur cu managementul riscului poate fi constituit dintr-o matrice, relativ simplificat a probabilitilor i consecinelor. n aceast matrice (tabelul 3.1.), probabilitatea i consecinele se definesc n conformitate cu parametrii relevani pentru o situaie dat. Frontiera pentru acceptabilitatea riscului (i tolerabilitate, acolo unde acest lucru este relevant) indicat i matrice poate si adaptat n funcie de factorii care influeneaz semnificaia riscului. Situaiile individuale sunt specificate n matrice cu scopul de a oferi indicaii utile privind acceptabilitatea i tolerabilitatea.

Tabelul 3.1. Matricea probabilitilor i consecinelor n evaluarea nivelelor de risc


Creterea acceptabilitii Mare Medie Sczut Neglijabil

Severe
nalt nalt nalt/medie nalt/medie/sczut

Moderate
nalt medie

Consecine

Mici
medie/sczut sczut sczut sczut

Neglijabile
aproape zero aproape zero aproape zero aproape zero

Probabilitate

medie/sczut medie/sczut

NTREBRI

1. Care estre reglementarea legal care definete evaluarea riscurilor asupra mediului i sntii umane, datorate introducerii deliberate in mediu i pe pia a organismelor modificate genetic? 2. Enumerai etapele evalurii riscurilor asupra mediului i sntii umane, datorate introducerii deliberate in mediu i pe pia a organismelor modificate genetic. 3. Cum se ierarhizeaz probabilitile i consecinele n evaluarea nivelelor de risc?

145

BIBLIOGRAFIE SELECTIV

Hofmann, M., Umweltrisiken und schaden in der Haftpflichtersiecherung, VVW Karlsruhe, 1995. Hura, C., Poluarea chimica a alimentelor si sanatatea, Editura Socom Hermes, Iasi, 1997. Legea 137/1995, Legea Proteciei Mediului, MO 304/1995. OM 184, (1997), Ordinul 184/1997 al Ministerului Apelor, Pdurilor, Proteciei Mediului, MO nr. 303/1997. OUG 43, (2007), Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberat in mediu i introducerea pe pia a organismelor modificate genetic, M.Of. nr. 435/28 iun. 2007 Ozunu, Al., Elemente de hazard i risc n industrii poluante, Editura Accent, 2000. Zakri, A.H., International Standards for Risk Assessment and Tisk Management of Biotechnology, ICTSD Workshop on Biotechnology, Biosafety and Trade, Bellevue, Elveia, 18-20 iulie 2001.

146

3.12. Estimarea riscului indus n mediu de procesele industriale


3.12.1. Cadrul i procedura general
Estimarea riscului indus n mediu de sistemele industriale se aplic n mod curent n Europa i pe plan mondial. Msura n care se aplic acest instrument depinde de sectorul industrial vizat i de dimensiunea cifrei de afaceri. Legislaia este principala for motrice a utilizrii de ctre companii a estimrii riscului de mediu. n industriile n care exist riscul producerii de accidente majore, Directivele Seveso impun acest lucru. De asemenea, Directiva 96/32/EC-IPPC implic i estimri de risc. Tehnicile de estimare a riscului n industrie deriv n general din tehnicile de estimare a riscului ingineresc, care implic securitatea instalaiilor i proceselor. Estimarea cantitativ a riscului (QRA) a fost adesea aplicat ca un instrument de luare a deciziilor pentru asigurarea funcionrii n condiii de securitate a instalaiilor. Consecinele accidentelor majore din procese periculoase i impactul lor potenial asupra sntii publice i a mediului nconjurtor au fost ncorporate ca referine n tehnicile focalizate pe sigurana i fiabilitate. Tehnicile de estimare a riscului indus n mediu de activitile industriale sunt similare cu cele specifice evalurii impactului de mediu, aplicate n faza de proiectare a sistemului industrial. O serie de companii au dezvoltat metodologii proprii de estimare a riscului fie calitative, fie cantitative, ori au adoptat metodologiile existente la cerinele sistemului. Principiile de estimare a riscului de mediu pentru pierderi accidentale din sistemele industriale se refer la identificarea pericolului i a scenariului dup care s-ar putea produce pierderile accidentale de substane periculoase (de exemplu), analiza efectelor sau consecinelor i dac este necesar, unei estimate cantitative a calculului probabilitii evenimentului, urmat de compararea cu criterii impuse de sigurana a sistemului n raport cu mediul nconjurtor. Aplicarea acestei metode de estimare a riscului ar putea duce la stabilirea unui nivel acceptabil de risc i/sau aplicarea unor msuri de reducere a probabilitii de producere a unui eveniment sau de reducere a consecinelor la un nivel satisfctor. Aceast procedur este ilustrat n fig. 3.29.

147

Fig. 3.29. Procedura de estimare a riscului de mediu indus de activiti


industriale
148

3.12.2. Riscul tehnic/tehnologic


3.12.2.1. Generaliti

Identificarea avariilor majore poteniale, din mulimea tuturor avariilor posibile asociate unui accident tehnic necesit, n primul rnd evaluarea tuturor consecinelor posibile ale accidentului, care apoi sunt ierarhizate n confrormitate cu unele criterii de evaluare/apreciere a gravitii lor.
O avarie major se identific cu una din consecnele posibile ale accidentului tehnic survenit n expolatarea sistemului tehnic/tehnologic, consecin care constituie un pericol din punctul de vedere al integritii fizice a acestuia i a sistemelor conexe, al sntii oamenulor, al calitii mediului ambiant i/sau al echilibrului ecosistemului. Cunoaterea nivelului fiabilitii unui sistem tehnic/tehnologic este impus de necesitatea fundamentrii corespunztoare a strategiei exploatrii acestora: stabilirea duratei optime de serviciu; elaborarea unei strategii adecvate de mentenan; prevederea unor sisteme eficiente de securitate tehnic.

starea raporturilor dintre sistemul tehnic/tehnologic n discuie i celelalte sisteme conexe (nvecinate) n general, respectiv dintre sistem si mediul nconjurtor sau om, n particular, stare creat ca urmare a impunerii, aplicrii i respectrii anumitor msuri tehnice i manageriale n scopul prevenirii avariilor majore sau a evenimentelor generatoare de avarii majore. Din punct de vedere cantitativ, conceptul de securitate tehnic a unui sistem tehnic/tehnologic reprezint probabilitatea ca, n intervalul de timp curent s nu se produc - la nivelul sistemului respectiv - o avarie major sau un eveniment generator de avarie major. Riscul tehnic poate fi definit, asemenea securitii tehnice, din punct de vedere calitativ si cantitativ. Din punct de vedere calitativ, semnificaia riscului tehnic este aceea a posibilitii producerii unei avarii majore pe durata exploatrii sistemului. Din punct de vedere cantitativ, riscul tehnic reprezint probabilitatea ca, n intervalul de timp curent, s se produc la nivelul sistemului respectiv - o avarie major sau un eveniment generator de avarie major. n ansamblu, riscul tehnic caracterizeaz un eveniment nedorit specific exploatrii sistemului tehnic i asociat unei stri poteniale de pericol al acestuia

Conceptele de securitate tehnic i de risc tehnic sunt indisolubil legate de noiunea de avarie major sau accident major, care reprezint una din consecinele posibile ale unui accident tehnic. Din punct de vedere calitativ, conceptul de securitate tehnic desemneaz

149

prin probabilitatea (p) de producere a evenimentului, prin gravitatea (G) consecinelor acestuia i prin nivelul de acceptabilitate (A) a acestor consecine. Prin prisma acestei interpretri s-a elaborat asa-numita ecuaie structural a riscului tehnic:
Riscul riscul tehnic = D * G * p * A

pericol posibil

gravitatea

probabilitatea acceptabilitatea

3.12.2.2. Domenii caracteristice riscului tehnic/tehnologic n circumstanele fundamentrii unor criterii de evaluare a gravitii consecinelor accidentului tehnic - materializate n adoptarea unei scri convenionale de cuantificare a gravitii G - pot fi delimitate trei domenii caracteristice riscului tehnic (fig. 3.30.): -

domeniul riscului neglijabil, asociat de regul avariilor minore, cu consecine de gravitate redus, rare i foarte rare; domeniul riscului acceptabil, aferent avariilor minore frecvente sau avariilor majore rare si foarte rare; domeniul riscului inacceptabil, aferent avariilor majore, cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijat sau frecvene.

Fig. 3.30. Domeniile caracteristice riscului tehnic, delimitate potrivit criteriilor de


evaluare/apreciere a gravitii consecinelor i limitelor de acceptabilitate a acestora (1 limita superioar de acceptabilitate a riscurilor; 2 limita inferioar de luare n considerare a riscurilor)

150

Accidentelor tehnice care se ncadreaz n domeniul riscului inacceptabil trebuie s li se acorde o atenie deosebit, prin recurgerea la mijloace tehnice i manageriale n msur s reduc probabilitatea producerii evenimentelor nedorite i/sau s diminueze impactul acestor evenimente asupra intelor poteniale. n acest mod accidentele tehnice devin neglijabile sau acceptabile, n conformitate cu criteriile de evaluare a gravitii consecinelor si cu limitele de acceptabilitate a acestora. n practica inginereasc sunt ns situaii n care eliminarea riscurilor inacceptabile nu este posibil (din punct de vedere tehnic sau managerial ). n aceste circumstane este vorba de aa-numitele riscuri reziduale (remanente), asociate avariilor majore posibile (cu consecine de gravitate ridicat i cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijat). Riscurile reziduale constituie obiectul managementului riscului, orientat pe fundamentarea unor strategii adecvate de mentenan (supraveghere tehnic, monitorizare, predicie etc. pe investigarea riguroas a accidentelor survenite, pe conceperea, actualizarea i punerea n aplicare a planurilor de intervenie n situaii de criz, dar i pe elaborarea i ndeplinirea programelor de instruire i pregtire a personalului sau a populaiei pentru situaii excepionale. Experiena activitii productive atest c, chiar i n condiiile celor mai severe i avansate msuri de securitate tehnic, respectiv de prevenire a avariilor majore, factorii de risc nu pot fi eliminai in accepiune absolut. De aici rezult actualitatea problemelor referitoare la evaluarea aprioric a nivelurilor de risc nca suportabile la scara societii i la determinarea riscului acceptabil n condiiile particulare ale explotarii diferitelor echipamente tehnologice. Strategia securitii tehnice este structurat pe criterii sociale, acestea presupunnd - ca prioriti majore asigurarea proteciei maxime a vieii i sntii oamenilor, a mediului i a valorilor naionale. 3.12.2.3. Factori de risc tehnic/tehnologic Exploatarea eficient a liniilor i instalaiilor tehnologice presupune funcionarea cvasicontinu a acestora, prin diminuarea substanial a ponderii opririlor cauzate de diferite cedri/defectri, n circumstanele protejrii corespunztoare a sntii personalului angajat i populaiei, ale meninerii integritii fizice a echipamentelor tehnologice i ale conservrii calitii mediului ambiant. O component esenial a oricrei analize de risc o constituie identificarea tuturor factorilor de risc implicai n punerea n oper a sistemelor tehnice/tehnologice. innd seama de fazele i etapele punerii n oper a unui sistem tehnic/tehnologic, identificarea i sistematizarea factorilor de risc presupune gruparea acestora n urmtoarele trei mari categorii:

151

a) factori intrinseci, caracteristici sistemului tehnic/tehnologic considerat: sunt asociai fazelor de concepie i de realizare ale sistemului i exprim, n esen, viciile cu care acestea intr n exploatare la beneficiar; b) factorii asociai condiiilor de exploatare i amplasare teritorial: sunt asociai tuturor aciunilor distructive exercitate asupra sistemului tehnic/tehnologic, pe durata exploatrii acestuia; c) factorul uman implicat n faza de exploatare: grupeaz toate erorile umane care se manifest n activitile de mentenan i de exploatare tehnologic, de-a lungul duratei de servicii privind sistemul tehnic/tehnologic. ntre factorii nominalizai exist interaciuni i condiionri reciproce, analizele de risc trebuind s identifice aceti factori n contextul acestor interdependene. Indiferent dac se pune problema proiectrii unei instalaii industriale absolut noi, a mririi de capacitate sau a modernizrii unei instalaii existente, n contextul asigurrii siguranei i securitii n funcionare este necesar experiena profesional nsumat a ntregului spectru de specialiti care particip la activitile menionate. Prevenirea ccidentelor tehnice/tehnologice prin analiza hazardului implic activiti suplimentare nc din etapa de proiectsre, prin tehnici i metode calitative i cantitative bazate pe date existente sau pe aciuni sistematice, creative.

3.12.3. Estimarea calitativ a riscului n sisteme industriale


3.12.3.1. Probleme generale Prevenirea pericolelor asupra mediului, sntii i siguranei n funcionare este o aciune care implic activiti concertate ale specialitilor, nsumnd experien profesional i interes nc din etapa de proiectare, prin aplicarea de tehnici i metode calitative i cantitative bazate pe date existente sau pe aciuni sistematice, creative, imaginative. Aceste studii au ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile i reprezint primul pas n metodologia de realizare a analizelor i evalurilor cantitative de hazard i risc. Dintre categoriile de metode de evaluare calitativ a riscului se pot meniona: Listele de verificare Inspeciile integrale ale instalaiilor industriale Ierarhizarea Analiza preliminar de hazard Metoda dar dac? Analiza modurilor de defectare, a efectelor i strilor critice Analiza eroerilor umane Analiza HAZOP
152

3.12.3.2. Listele de verificare Identific n general riscuri din categoria celor cunoscute, previzibile i fac trimiteri la standarde. Se cunosc urmtoarele tehnici: DSF Diagnosis Safety Form se bazeaz pe un chestionar de 50 de ntrebri referitoare la probleme de echipament tehnic, mediu nconjurtor, organizarea produciei etc. DCT Diagnostique et Conditions du Travail conine un chestionar asemntor cu cel al metodei anterioare, aprecierea fcndu-se n trei trepte: bun, mediu i slab; SQD Safety Diagnosis Questionnary urmrete identificarea situaiilor critice de incompatibilitate ntre condiiile tehnice i organizatorice, pe de o parte i cerinele de securitate ale activitilor, pe de alt parte. MORT Management Oversight and Risk Three utilizeaz un chestionar cu circa 300 de ntrebri cu rspunsuri la alegere. Este concentrat pe activitile umane i a fost conceput cu scopul de a mbunti semnificativ performanele privind securitatea sistemelor. 3.12.3.3. Inspeciile integrale ale instalaiilor industriale ntr-o interpretare actual, inspeciile integrale au aprut ca o necesitate a dezvoltrii caracterului msurabil al performanelor n ceea ce privete sigurana sistemelor. Aceste inspecii ofer informaii deosebit de utile pentru ansamblul activitilor legate de proiectarea, construirea, punerea n funciune, operarea, scoaterea din exploatare, nchiderea, demolarea, depozitarea elementelor componente ale instalaiilor. Inspeciile integrale au loc pe trei nivele, n care operatorul, experii i autoritile au sarcini specifice: Inspectarea constant a modului de operare a instalaiei i a elementelor componente de ctre managerii de proces i de inspectorii operatori cu sarcini speciale; Inspecii iniiale i periodice la intervale prestabilite de ctre experi independeni, eventual din exteriorul sistemului; Inspecii anunate ale autoritilor locale, pentru acordarea licenei de funcionare, precum i neanunate. 3.12.3.4. Ierarhizarea Presupune identificarea surselor de pericol n faza de proiectare sau compararea instalaiilor de pe o platform industrial aflat n exploatare. Se cuantific astfel

153

sursele poteniale de risc acordnd nivele corespunztoare de importan i se stabilesc msuri de prevenire. 3.12.3.5. Analiza preliminar de hazard (PHA) Se concentreaz pe zonele care conin materiale periculoase i pe utilajele principale, urmrind locurile unde ar putea s apar scpri de substane periculoase sau degajri de energie ntr-un mod necontrolat. Principalele puncte luate n studiu sunt: substanele participante n proces i pericolul potenial; utilajele din sistem; interfeele dintre componentele sistemului; mediul ncomjurtor; operaiile din sistem; dotri; echipamente de siguran. 3.12.3.6. Metoda Dar dac? Se bazeaz pe repeterea unor serii de ntrebri care urmresc identificarea evenimentelor neateptate cu eventuale consecine nefavorabile i se aplic pe domenii specifice de activitate. 3.12.3.7. Analiza modurilor de defectare, a efectelor i

strilor critice
Se poate efectua att la nivel calitativ, ct i la nivel cantitativ i este concentrat pe componentele instalaiei/sistemului. Se bazeaz, n principiu pe elaborarea unui tabel ce conine urmtoarele: poziia, denumirea, descrierea echipamentului; modul de defectare; consecine; atribuirea coeficienilor critici pe o scal convenional stabilit n prealabil. Algoritmul metodei implic urmtoarele etape: 1. definirea sistemului 2. identificarea modului de defectare; 3. analiza cauzelor de defectare; 4. analiza efectelor defeciunilor; 5. analiza posibilitilor de compensare; 6. evaluarea riscului asociat fiecrui mod de defectare; 7. propunerea remedierilor i a msurilor de prevenire.

154

3.12.3.8. Analiza erorilor umane Erorile umane, definite ca greeli, lips de concordan ntre percepii i realitatea obiectiv, confirmat prin practic, sunt inevitabile, nu pot fi prezise. De aceea este foarte costisitor s fie asigurat sigurana, deoarece este dificil anticiparea mulimii de posibiliti prin care, neatenia sau oboseala pot afecta securitatea procesului/instalaiei/sistemului. Se pot aplica totui pachete elaborate de msuri de prevenire pentru diminuarea contribuiei aciunii umane la accidentele majore, dac se cunoate tipul de eroare posibil. O clasificare a erorilor umane ar putea fi urmtoarea: - erori datorate lipsei momentane de atenie; - erori datorate unei instruiri sau pregtiri deficitare; - erori datorate abilitilor psihice i fizice slabe ale personalului operator; - erori datorate unor decizii greite; - erori comise de manageri 3.12.3.9. Metoda HAZOP Obiectivele metodei HAZOP sunt: - identificarea locurilor in care exist hazarde - determinarea particularitilor proiectelor prin care se pot identifica probabilitile de apariie a unor evenimente nedorite - stabilirea informaiei necesare n proiectare din perspectiva asigurrii fiabilitii instalaiei; - iniierea i dezvoltarea studiilor cantitative de hazard i risc. Metoda HAZOP n procese chimice n mod tradiional, sigurana n proiectarea instalaiilor chimice se bazeaz pe aplicarea unor coduri de proiectare, exploatare i liste de verificare pe baza unei experiene largi i a cunotinelor profesionale ale experilor i specialitilor din industrie. Din pcate, o astfel de abordare poate soluiona probleme care au aprut nainte. Odat cu creterea complexiti instalaiilor moderne, aceste metode tradiionale i pierd din pondere, considerndu-se c aplicarea lor n faza de proiectare este cea mai recomandabil. HAZOP a fost elaborat de ICI n anii 60 ca o tehnic aplicat pentru a depi aceast problem i pentru a identifica n mod sistematic hazardele poteniale i problemele de operativitate n noile instalaii chimice i petrochimice, att n procese discontinue, ct i n procese continue. HAZOP poate fi de asemenea utilizat pentru modificri i revizuiri ale proceselor existente. Prin intermediul HAZOP, se realizeaz o examinare critic, structurat, a instalaiilor sau proceselor de ctre o echip experimentat din staff-ul companiei, n scopul identificrii tuturor abaterilor posibile de la un anumit
155

proiect, odat cu efectele nedorite ce apar drept consecine asupra siguranei, operabilitii, mediului. Abaterile posibile sunt descoperite folosint chestionare riguroase ce conin cuvinte-cheie aplicate proiectului analizat (tabelul 3.2.). Deviaiile de la inteniile din proiect sunt create prin cuplarea cuvntuluicheie cu un parametru variabil sau o caracteristic a instalaiei sau procesului, cum ar fi reactanii, secvena reacional, temperatura, persiunea, debitul, faza etc. Cu alte cuvinte:

cuvnt-cheie + parametru = deviaie


De exemplu, cnd se consider un vas de reacie n care se realizeaz o reacie exoterm i unul din reactani trebuie agugat treptat, cuvntul cheie mai mult va fi cuplat cu parametrul reactant i deviaia/abaterea generat va fi creterea rapid a temperaturii. Dup examinarea unei pri din proiect i nregistrarea pericolelor poteniale i a problemelor de operabilitate asociate cu acestea, studiul progreseaz, localizndu-se pe urmtiarea parte a proiectului sau pe urmtoarea faz a operaiei. Examinarea se repet pn cnd a fost studiat ntreaga instalaie pentru toate modurile de operare majore. Apoi, se pot face recomandri pentru modificri n proiect, n procedura de operare a materialelor, n scopul depirii problemelor care au fost identificate. Cuvinte-cheie standard i sensul lor generic
Cuvnt-cheie Nu Mai mult Mai puin Ct i Parte din Reverse Altele dect Unde altundeva nainte/dup Devreme/trziu Mai repede/mai ncet Sens Nici una din inteniile din proiect nu a fost realizat Cretere cantitativ a unui parametru Descretere cantitativ a unui parametru Se realizeaz nc o activitate Numai o parte din inteniile de proiectare sunt realizate Se realizeaz opoziii logice a inteniilor din proiect Substituie complet. Are loc o alt activitate Aplicabil pentru curgere, transfer, surse i destinaii Faza sau o parte din ea se efectuez n afara secvenei Sincronizarea este diferit fa de intenie Faza este realizat/nerealizat la timp 156

Tabelul 3.2.

Succesul sau insuccesul studiului depinde de patru aspecte: Acurateea proiectului i a celorlalte date utilizate ca baz pentru studiu Pregtirea tehnic i experiena echipei Capacitatea echipei de a utiliza metoda ca un sprijin pentru vizualizarea abaterilor posibile, cauzelor i consecinelor Capacitatea echipei de a menine sensul proporiilor, mai ales atunci cnd se evalueaz seriozitatea pericolelor care sunt identificate La completarea unui studiu HAZOP, rezultatele posibile sunt: mbuntiri ale procedurilor de ntreinere/exploatare ale programelor de control i a instruciunilor care au fost deja implementate cu modificri ale echipamentului realizate cu costuri reduse Unele schimbri propuse pot atepta rezultatul unei evaluri cantitative mai detaliate Recomandrile majore se implementeaz treptat, pe msura dobndirii de capital Membrii echipei vor avea att o nelegere mai bun a planului/procesului i o mai bun apreciere a hazardurilor i riscurilor poteniale dect dac studiul nu ar fi fost realizat HAZOP va produce beneficii n urmtoarele situaii: n timpul proiectrii sau montajului unei noi instalaii sau proces sau modificri majore pentru una existent Cnd apar hazarde pentru mediu sau calitate sau probleme de costuri asociate cu exploatarea Dup un incident major care implic incendiu, explozie, scpri de substane toxice Pentru a justifica de ce un cod de practic sau cod industrial nu poate fi urmat

3.12.4. Estimarea cantitativ a riscului


3.12.4.1. Date generale Studiile HAZOP identific hazardurile, dar nu ofer informaii cantitative asupra valorilor probabilitilor de apariie a unor evenimente cu consecine nedorite. Pentru producerea unui incident trebuie s se asocieze mai multe evenimente: avarii ale utilajelor i echipamentelor de proces, defeciuni ale sistemelor de control, operare greit. Astfel se pot defini secvene ale nlnuirilor de evenimente care duc la apariia incidentelor hazarduoase, de
157

forma unor arbori logici: arborele evenimentelor (AE), respectiv arborele greelilor (AG). Dintre etapele comune n analizele cantitativele de risc, estimarea frecvenei (probabilitii) se refer la trei componente majore: obinerea unor informaii din situaii asemntoare petrecute anterior, ntocmirea i analiza arborilor logici, analiza defeciunilor rezultate din situaii obinuite. AE i AG sunt scheme logice care reprezint desfurarea evenimentelor posibile i compunerea lor. Primul pornete de la anumite evenimente nedorite i continu prin prezentarea sub form arborescent de jos n sus evoluia tuturor situaiilor posibile, identificabile. Arborele defeciunilor pornete de la o defeciune i merge pe sistemul cauz-efect pn la epuizarea tuturor posibilitilor avute n vedere. n aceast etap se utilizeaz experiena anterioar nglobat n baze de date cu mulimi de scenarii posibile, cu valori ale probabilitilor calculate n funcie de natura hazardului. Rezumnd, orice analiz HAZAN este alctuit din trei etape: 1. Estimarea frecvenei repetrii accidentului; 2. Estimarea consecinelor asupra: angajailor, comunitii locale i mediului ambiant, instalaiei i profitului; 3. Compararea primelor dou etape cu o int sau un criteriu pentru a decide dac hazardurile sunt grave i trebuie luate msuri pentru a reduce probabilitatea de producere a accidentului. Metodele utilizate pentru etapa unu sunt probabilistice. Se estimeaz ct de des se poate ntmpla, n medie, un incident i cnd nu se poate ntmpla. Metodele utilizate n etapa a doua sunt parial probabilistice, parial deterministice. De exemplu, n cazul unei scurgeri de gaz inflamabil, se poate estima numai probabilitatea c acesta se va aprinde. Dac aceasta se ntmpl se poate estima cldura radiat i modul n care aceasta se va atenua cu distana (deterministic). Dac o persoan este expus radiaiilor calorice se poate estima probabilitatea de deces sau gradul de vtmare. La valori ridicate ale radiaiilor decesul este sigur i estimarea este determinist (ntotdeauna se va produce decesul). La nivele sczute, probabilitatea de vtmare va crete cu creterea dozei de radiaii. 3.12.4.2. Utilizarea arborilor logici Analiza pe baza arborelui greelilor (Fault Tree Analysis) Avariile sau defeciunile se mpart n trei clase: 1. defeciuni primare, care apar n condiiile de lucru pentru care echipamentul a fost proiectat;

158

2. defeciuni secundare, care apar n situaii pentru care sistemul nu a fost proiectat; 3. defeciuni de comand, n care componentul lucreaz corect, dar la locul sau momentul nepotrivit Etapele construirii arborelui greelilor sunt: definirea unui eveniment de vrf (top event), ca de exemplu scparea de amoniac gazos din vasul de stocare numrul.depozitul.instalaian timpul funcionrii normale; definirea limitelor sistemului supus analizei; construirea arborelui cu ajutorul urmtoarelor reguli: n interiorul conturului semnelor pentru evenimente se trece descrierea lor (tabelul 3.3.), dar nu se leag direct dou conexiuni ntre ele (se vor descrie evenimentele dup fiecare conexiune; construcia arborelui greelilor se realiyeay pe nivele pornind de sus, de la evenimentul de vrf un nivel este constituit dintr-un ir de conexiuni aflat la aceeai distan de evenimentul de vrf i de evenimentele imediat anterioare conexiunilor respective nu se trece la nivelul imediat urmtor pn cnd, cel aflat n lucru nu este epuizat. Semne convenionale adoptate n construcia arborelui greelilor
Poart I Poart SAU Condiii de inhibare
inhibare

Tabelul 3.3.

Conexiune la care evenimentul efect are loc dac se desfoar unul sau mai multe din evenimentele cauz ce constituie intrri Conexiune la care evenimentul efect are loc numai dac toate evenimentele cauz au loc Evenimentul de ieire are loc numai atunci cnd se satisface condiia de inhibare scris n interiorul etichetei De la ele pornesc secvenele cauzefect crora li se pot atribui probabiliti de apariie Conform denumirii

Eveniment de BAZ Eveniment INTERMEDIAR

159

Eveniment NEDEZVOLTAT

Eveniment EXTERN Simboluri de transfer


IN OUT

Depinde de alte evenimente anterioare neluate n considerare n cadrul analizei i nu i se poate atribui o valoare precis pentru probabilitatea de apariie Condiie sau eveniment care apare la grania sistemului Pentru cazul cnd schema este mprit pe mai multe pagini; n interior se noteaz un simbol de coresponden

soluionarea arborelui greelilor presupune gsirea secvenelor minimale. O secven reprezint un ir de evenimente care conduc la un accident. Secvenele minimale sunt succesiuni de acest tip care conin un numr minim de evenimente.

Exemplu: Acidul sulfuric este pompat dintr-un vas-depozit la presiune atmosferic, T1, ntr-un vas de proces presurizat, V1 (fig. 3.31). Aceast operaie poate fi realizat folosind dou pompe: P1 este acionat de un motor Diesel; P2 are un motor electric. n timpul funcionrii normale sistemul utilizeaz pompa P2. n eventualitatea unei urgene, pompa P1 poate intra n lucru. Dac P2 se defecteaz, operatorul are 4 minute la dispoziie pentru a comuta P1 nainte s se produc un pericol potanial. Exist o alarm de debit minim, LA1, pe vasul de proces V1.

Fig. 3.31. Analiza pericolului (hazardului) la transportul unui lichid


periculos Prima treapt n analiza cu arborele greelilor (ntr-o manier de analiz deductiv) este definirea clar a evenimentului major. n fig. 3.32. evenimentul major este defectarea sistemului.

160

Fig. 3.32. Analiz de risc folosind arborele defeciunilor


Exist dou pori (variante) I (AND), SAU (OR) i A-F evenimente de baz. n figura 3.33, evenimentul major devine sistemul nu mai transport acid sulfuric de la T1 la V1 pentru o perioad nentrerupt mai mare sau egal cu 4 minute, din cauza defectrii echipamentului sau a erorii operatorului.

Fig. 3.33. Analiz folosind arborele defeciunilor la curgerea unui fluid

161

Urmtoarea treapt este conceperea a dou sau mai multe evenimente intermediare, conectate la evenimentul major ntr-o manier logic. Dou evenimente intermediare, fie defectarea sistemului de depozitare sau defectarea sistemului de pompare, pot rezulta n evenimentul major, printr-o poart OR. Defectarea sistemului de depozitare se poate produce dac se defecteaz fie T1, fie V1. Acesta ar fi evenimentul de baz printr-o poart OR. Defectarea sistemului de pompare se poate produce dac se defecteaz ambele pompe, P1 i P2. Acestea sunt evenimentele de baz ntr-o poart AND. Defectarea lui P2 ar putea fi cauzat de defectarea motorului electric sau coroziunea pompei, care sunt evenimente de baz printr-o poart OR. Cauzele defectrii lui P1 ar putea fi: eroarea operatorului, P1 se defecteaz la pornire, se defecteaz alarma de debit minim, coroziunea pompei. Acestea sunt evenimente de baz ntr-o poart OR (figura 3.33). Metoda de analiz folosind arborele defeciunilor are deci urmtoarele etape: - definirea evenimentului major; - definirea evenimentelor intermediare; - identificarea tuturor porilor i a evenimentelor de baz; - rezolvarea tuturor conflictelor. Analiza folosind arborele evenimentelor (Event Tree Analysis, ETA) ETA este un model logic inductiv care identific rezultatele posibile dintrun eveniment iniiator dat. Un eveniment iniiator va fi, n mod obinuit, la originea unui accident sau incident. ETA consider rspunsurile operatorilor i ale sistemelor de siguran la un eveniment iniiator. Aceast tehnic este cea mai potrivit pentru analiza proceselor complexe care implic cteva sisteme de siguran sau proceduri de urgen. Prima treapt n conceperea unui arbore al evenimentelor este definirea unui eveniment iniiator, care poate conduce la defectarea sistemului: defectarea pentru a elimina sau reduce efectele evenimentului iniiator. Arborele evenimentelor cuprinde dou ramuri pentru fiecare eveniment intermediar, una pentru o exploatare de succes i alta pentru o exploatare cu deficiene a sistemului. Partea superioar reprezint succesul, iar partea inferioar eecul. ntr-un exemplu simplificat, evenimentul iniiator devine defectarea lui P2. Exist cteva etape de rspuns la evenimentul iniiator, care includ alarma de debit minim, rspunsul operatorului i defectarea lui P1.

echipamentului, eroare uman, defeciuni n sistemul de utiliti, dezastre naturale (fig. 3.34). Urmtoarea etap este identificarea aciunilor intermediare

162

Fig. 3.34. Analiza folosind arborele evenimentelor


Evaluarea folosind arborele de analiz a evenimentelor (fig. 3.35) cuprinde urmtoarele etape : 1. P2 se defecteaz i devine evenimentul iniiator. Probabilitatea acestui eveniment a fost definit ca fiind 1. 2. Alarma de debit minim la vasul V1 poate lucra sau se poate defecta. Dac ea lucreaz, se parcurge ramura superioar. Dca ea nu lucreaz, se parcurge ramura inferioar. Alarma are o probabilitate de succes de 0.998. 3. Operatorul fie rspunde, fie nu rspunde la alarm. Probabilitatea de a rspunde este 0.952. 4. Ultimul rspuns este c operatorul pune n funciune pompa P1. Probabilitatea acestui eveniment este 0.995.

Pe baza fig. 3.35, probabilitatea oricrei ramuri a arborelui evenimentelor de a se produce este dat de produsul probabilitilor evenimentului pe acea ramur. Ramura superioar are o probabilitate de succes de 1 * 0.998 * 0.952 * 0.995 = 0.945. Valoarea total aditiv pentru probabilitile tuturor ramurilor este 0.945 + 0.005 + 0.048 + 0.002 = 1.

163

Fig. 3.35. Analiza folosind arborele evenimentelor pentru exemplul transportului


fluidului Analiza folosind arborele evenimenteor este cea mai bun pentru analiza evenimentelor iniiatoare care pot conduce la efectul final al evenimentelor. Fiecare ramur a arborelui evenimentelor reprezint o secven separat a relaiilor ntre funciile de siguran pentru evenimentul iniiator. Evaluarea riscului aplicnd metoda arborele evenimentelor poate fi rezumat astfel: - identificarea evenimentelor iniiatoare care se pot materializa n accidente; - identificarea funciilor de siguran pentru a diminua evenimentul iniiator; - construirea arborelui evenimentelor; - descrierea rezultatelor unui accident i a probabilitior acestuia. Pentru acelai sistem i aceleai ipoteze privind probabilitile se pot obine rezultate identice prin ambele metode. Arborele defeciunilor este mai cuprinztor dect arborele evenimentelor, deoarece acesta se bazeaz pe un singur eveniment legat de defeciune. Numeroi oameni sunt tentai s gndeasc logic despre sistemele de siguran, utiliznd abordarea prin arborele evenimentelor. Arborele greelilor are pentru numeroi oameni o abordare logic deficitar. Combinarea ambelor metode este mai de durat, dar ambele abordri au avantaje.
164

NTREBRI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menionai cteva metode de evaluare calitativ a riscului. Care sunt principalele puncte luate n studiu n analiza preliminar de hazard? Cum se pot clasifica erorile umane? Specificai rolul cuvintelor cheie n analiza HAZOP. Cum se clasific avariile? Construii arborele defeciunilor pentru cazul defectrii unui sistem n care se vehiculeaz un lichid agresiv (acid sulfuric). 7. Cum se poate rezuma metoda de evaluare a riscului folosind arborele evenimentelor?

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Council Directive, (1982), Council Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major Accident Hazards of Certain Industrial Activities. (" Seveso I"), Gavrilescu M., (2006), Estimarea i Managementul Riscului, Editia aIIa, Ecozone Press, Iasi Linkov I., Satterstrom F.K., Kiker G., Batchelor C., Bridges T., Ferguson E., (2006), From comparative risk assessment to multi-criteria decision analysis and adaptive management: Recent developments and applications, Environment International, August. OM, (1997), Ordinul 184/1997 al Ministerului Apelor, Pdurilor, Proteciei Mediului, MO nr. 303/1997. Ozunu, Al., Elemente de hazard i risc n industrii poluante, Editura Accent, 2000. Popescu D., Pavel A., (1998), Risc tehnic/tehnologic. Inginerie si Management, Ed. Briliant, Bucuresti. Robu B., (2005), Integrated Impact and Risk Assessment Induced in the Environment by Industrial Activities, Ecozone Press, Iasi. Rothstein H., Irving P., Walden T., Yearly R., (2006),The risks of risk-based regulation: Insights from the environmental policy domain, Environment International, July. Zakri, A.H., International Standards for Risk Assessment and Tisk Management of Biotechnology, ICTSD Workshop on Biotechnology, Biosafety and Trade, Bellevue, Elveia, 18-20 iulie 2001.

165

3.12.5. Riscuri asociate unor accidente majore


3.12.5.1. Instalaii fixe. Planificarea utilizrii terenului

Planificarea utilizrii terenului proces de decizie multicriterial


Amplasamentele care pot cauza accidente majore n anumite condiii, cu consecine ce se pot extinde dincolo de limitele acestor amplasamente, trebuie separate de zonele rezideniale i ariile comerciale prin distane adecvate, suficient de mari pentru a aasigura securitatea populaiei i mediului. Totui, pmntul este un bun economic, n general considerat deficitar n Europa i nu numai i, de aceea este necesar stabilirea unor distane de separare adecvate care s satisfac, ntr-o msur adecvat principiile dezvoltrii durabile. Aceast distan va depinde att de sursa de risc (tipul instalaiei, substanele cu care se lucreaz, specificul tehnologiilor, sistemele de management) i de vulnerabilitatea mediului afectat de un potenial accident. Este de ateptat, de exemplu, ca distana de separare stabilit n jurul unei benzinrii de dimensiuni mici s difere semnificativ de distana din jurul unei uniti mari productoare de acid fluorhidric. ntr-o manier similar este de ateptat ca spitalele i zonele populate de oameni sensibili, bolnavi s fie amplasate n locuri mai sigure dect locurile de munc, unde i desfoar activitatea un numr limitat de oameni, considerai sntoi, numai pe o anumit perioad a zilei. De asemenea, aceste distane pot varia n acord cu contextul socio-economic n care riscul este perceput i pentru care se elaboreaz criterii de evaluare, alturi de alternative n care ar fi disponibile i alte ci de utilizare a terenului sau desfurarea altor activiti pe amplasamentele n discuie. n stabilirea unei noi politici LUP, adecvate situaiilor existente, o problem major este cea care se refer la modalitatea de a surmonta problemele legate de motenirea "istoric" a dezvoltrii, incompatibil uneori cu principiul dezvoltrii durabile. Orice reglementare legislativ trebuie s in cont att de ceea ce exist construit de-a lungul timpului, ct i de dezvoltrile ulterioare. Acestea trebuie realizate astfel nct, pe termen lung, situaiile existente de risc s poat fi diminuate ct mai mult posibil, n mod similar cu situaiile noi aprute, ca urmare a extinderilor i dezvoltrilor. Acest lucru se poate realiza atunci cnd modificrile majore dintr-un amplasament existent sunt tratate ntr-o manier similar cu cea specific "noilor amplasamente", adic reducnd riscul pentru vecinti de fiecare dat cnd se fac investiii noi. n mod similar se vor considera restructurrile, restaurrile, schimbrile privind utilizrile vechilor construcii din jurul site-urilor periculoase, punndu-se astfel de acord noua politic LUP cu principiul dezvoltrii durabile. n principiu, scopul i obiectivul planificrii utilizrii terenului n apropierea instalaiilor periculoase este s asigure luarea n considerare a

166

probabilitilor i consecinelor accidentelor poteniale, atunci cnd se iau decizii. Acestea vizeaz: - alegerea amplasamentului noilor instalaii; - extinderea sau modificarea instalaiilor existente; - stabilirea modului de utilizare a terenului din vecintatea amplasamentelor; - propuneri pentru noi dezvoltri n vecintatea amplasamentelor. Exist un numr de probleme corelate cu deciziile menionate mai sus. Problema amplasrii corecte a unei instalaii chimice (sau problema echivalent legat de autorizaia de amplasare) n condiiile n care a fost deja luat decizia de amplasare este de la sine ineleas. Modificrile unui amplasament existent implic n mod curent modificri cantitative i/sau calitative n profilul riscului, care afecteaz toate deciziile ulterioare. Stabilirea modului de utilizare a terenului din vecintatea amplasamentelor pe care se manipuleaz materiale periculoase constituie o alt latur a problemei, n care controlul se aplic asupra receptorilor riscului. Stabilirea unor distane de separare adecvate n jurul unor astfel de amplasamente, mpreun cu bine-cunoscuta practic a zonrii sunt fr ndoial componente ale aceleiai probleme. Deciziile privind extinderea ariilor locuibile spre un amplasament chimic existent sunt incluse n acelai cadru. n sfrit, dar nu n cele din urm, stabilirea criteriilor de tolerabilitate a riscului este strns legat de problema LUP. Un alt subiect n realizarea corect a LUP este "efectul de domino". Propagarea unui accident dincolo de vecintile sistemului industrial poate fi evitat prin amplasarea adecvat a instalaiilor cu pericol de accidente ct i planificarea utilizrilor terenului din jurul acestora. n toate discuiile relevante, nu trebuie subestimate implicaiile socioeconomice ale oricrei decizii. n general nu este recomandabil ca, n lipsa unei planificri s se ia msuri radicale i neateptate cum ar fi: demolri, restricii extreme privind modificrile construciilor existente, realocarea fr discernmnt a amplasamentelor existente. Din cele prezentate este clar c LUP este o problem de decizie asupra unor obiective divergente. Pe de o parte se ncearc asigurarea unei securiti maxime pentru populaia din vecintatea obiectivelor cu risc potenial i, pe de alt parte, se afl dorina de a utiliza terenul n modul cel mai eficient, adic obinerea beneficiului maxim din exploatarea acestuia. Ca obiective suplimentare se pot meniona considerente legate de carcaterul socio-economic (crearea de locuri de munc) importana amplasamentului pentru economia naional, beneficii pentru comunitatea local. n plus, n procesele de decizie trebuie luate n considerare prerile prilor implicate (industria, autoritile, angajaii, populaia i grupurile de interes).

167

3.12.5.2. Directiva Seveso II privind planificarea utilizrii terenului Planificarea modului de utilizare a terenurilor (Land-Use Planning) n cazul existenei pericolelor unor accidente majore constituie una din cerinele Directivei UE "Seveso II", care stabilete, pentru operatorii de instalaii i autoriti, baza raional, cerinele i procedura de planificare a terenurilor din vecintatea unor instalaii fixe ce pot prezenta pericol de accidente majore. Accidente precum cele din Bhopal i Mexico City au demonstrat, n mod tragic, n ce msur consecinele unor accidente pot fi agravate de amplasarea unor sisteme industriale ce prezint pericol potenial n proximitatea unor zone cu densitate mare a populaiei. Ca o consecin a acestor accidente, revizuirea Directivei Seveso (82/501/EEC) a condus la includerea cerinelor privind planificarea utilizrii site-urilor i terenului (Land-Use Planning, LUP) ntr-o nou directiv. n realitate, n unele ri europene exist deja prescripii legislative (n mare parte bazate pe Codul lui Napoleon) care s asigure separarea zonelor industriale de zonele urbane locuite. Totui, n ciuda acestor prevederi, presiunea demografic a condus la crearea gradual a unor situaii ce prezint un grad mare de risc. Interesul i responsabilitatea autoritilor n privina LUP sunt exprimate cu claritate att n eforturile de a stabili criterii de tolerabilitate a riscului, ct i performana de a realiza un numr semnificativ de studii privind zonele de risc. Astfel de studii au fost efectuate n Europa (zonele Rijnmond Olanda, Canvez Island, UK, Trieste Italia, Ravenna Italia). Toate aceste studii au avut drept scop evaluarea riscului n ariile de interes i aproape ntotdeauna rezultatele au fost utilizate pentru LUP sau/i pentru a fundamenta criteriile generale de decizie n privina evalurii i managementului riscului. Pe de alt parte, accidentele majore n instalaii fixe nu constituie neaprat evenimente periculoase, pentru care s fie necesare LUP. Alte tipuri de pericole (hazarde) corelate cu poluarea posibil a apei, aerului, solului, ca urmare a producerii unor emisii continue sau a generrii de deeuri n instalaii ce urmeaz a fi amplasate pe anumite terenuri sau n instalaii existente (exemplu: staii de epurare) sunt reglementate prin alte norme legislative (cum ar fi cele privind evaluarea impactului). Transportul substanelor periculoase, corelat cu depozitarea temporar (docuri, staii de triaj) poate prezenta pericol de accidente majore, n anumite cazuri cu severitate comparabil cu cea a accidentelor din instalaii fixe. Transporturile nu fac obiectul LUP n Directiva Seveso II, chiar dac pericolele /hazardele corelate cu depozitarea temporar au fost un subiect de analiz pentru Comisia European pentru Mediul nconjurtor.

168

n acest capitol se evideniaz principalele caracteristici ale activitii de planificare a terenului n raport cu pericolele de accidente majore n instalaii fixe i se trec n revist modurile de abordare a acestei problematici n Europa i n lume, lund n considerare criteriile de baz i mai puin aspectele ce privesc legislaia i procedurile urmate. Informaiile disponibile n acest sens difer de la ar la ar. Unele state au stabilit deja proceduri bine structurate de considerare a pericolelor majore n procesul de planificare a terenului. Altele sunt foarte aproape de stabilirea acestor proceduri i criterii, n timp ce unele nu au nc o legislaie specific pentru considerarea pericolelor de accidente majore n procesul de planificare a terenului. 3.12.5.3. Msuri n vederea planificrii terenului n articolul 12 din Directiva 96/82/EC ("Seveso II") se stipuleaz urmtoarele : - statele membre vor asigura luarea n considerare a obiectivelor de prevenire a accidentelor majore i a diminurii consecinelor unor astfel de accidente, n politica de planificare a utilizrii terenului, asigurat prin controale la locul noilor amplasamente a celor care se modific i a noilor dezvoltri (zone rezideniale, zone de utilitate public, linii de transport) din vecintatea amplasamentelor existente; - politica de utilizare a terenurilor va lua n considerare necesitatea de a stabili i menine distane de separare adecvate ntre amplasamentele care constituie obiectul de analiz a directivei i zonele rezideniale, cele de folosin public, cele protejate i cele de interes particular; - politica de utilizare a terenurilor ine seama de cerina unor msuri tehnice suplimentare pe amplasamentele existente astfel nct s nu creasc riscul pentru populaie; - toate autoritile competente i autoritile n domeniul planificrii vor stabili proceduri de consultare a publicului corespunztoare, pentru a uura implementarea politicilor LUP menionate. Directiva nu face nici o referire la cuantificarea n detaliu a distanelor de separare. Dimpotriv, ea permite statelor membre i autoritilor competente s cuantifice i s decid care sunt distanele adecvate pentru fiecare amplasament. n plus autoritile competente din fiecare stat membru sunt responsabile i de stabilirea procedurilor care s faciliteze implementarea politicilor LUP, ntruct este greu de stabilit o procedur unic pentru toate statele membre avnd n vedere diferenele politice, culturale, structurale, tehnice etc. n plus aceste proceduri trebuie elaborate astfel nct s asigure soluii tehnice legate de un anumit risc care s poat fi aplicate atunci cnd se ia o decizie n acest sens. Aceste soluii pot fi specifice fiecrui caz sau pot fi constituite pe o baz comun mai multor situaii de risc. Pentru a asigura sprijinul i ndrumarea autoritilor

169

Politica LUP vizeaz att riscurile pentru populaie ct i riscurile pentru mediu. Pentru zonele cu amplasamente noi este recomandabil realizarea unei evaluri integrate a compatibilitii cu mediul a activitii propuse de ctre autoritile din domeniul planificrii prin luarea n considerare a pericolelor de accidente mpreun cu impactul pentru mediu, care urmare a emisiilor continue. Aceasta ar conduce i la o cooperare mai strns ntre ageniile de reglementare i cele de control privind mediul cu cele care se ocup cu sntatea public. Directiva Seveso II analizeaz i implicaiile transnaionale ale LUP. n acest sens directiva a fost completat cu convenia UN-ECE privind efectele transfrontaliere ale accidentelor. Articolul 13 al directivei stabilete c: "statele membre vor furniza informaii suficiente statelor membre potenial afectate, n legtur cu posibilitatea unor accidente majore cu efecte transfrontaliere ce s-ar putea produce ntr-un amplasament care face obiectul articolului 9, astfel nct s poat fi aplicate, de ctre statele membre afectate, acolo unde este posibil, toate prevederile relevante coninute n articolul 11 (Emergency Planning), 12 (LUP) i articolul 13 (Informations on the Safety Measures)". Informaiile privind riscul unui amplasament existent date de ara de origine vor fi suficiente ca s permit rii afectate s elaboreze propria sa strategie de control a utilizrii terenurilor n conformitate cu procedura stabilit pentru acea ar. n cazul noilor amplasamente convenia UN-ECE este mai explicit n sensul c n articolele 7 i 9 pt. 2 arat c: "ara de origine a riscului va face posibil participarea publicului din zonele potenial afectate la elaborarea procedurilor relevante de prevenire a efectelor riscului i va asigura suficiente informaii ca publicul din ara afectat s aib posibiliti de aprare echivalente cu cele pentru publicul din ara de origine". De aici se poate crea o problem de comunicare privind riscul transfrontalier care n anumite cazuri ar putea genera criterii i procedee contradictorii privind evaluarea i managementul riscului n rile vecine. 3.12.5.4. Practici curente pentru planificarea utilizrii terenului

Tehnic de Lucru al Comisiei Europene.

competente din statele membre s-a constituit, n virtutea articolului 12 un Grup

Probleme generale
Evaluarea riscului este o procedur structurat de evaluare calitativ i/sau cantitativ a nivelului de risc generat de surse de pericol identificate n instalaii. Scopul evalurii riscului este de a furniza informaiile necesare pentru luarea unei decizii. Printre aceste decizii, cele legate de planificarea utilizrii terenului sunt de mare importan, iar riscul, ca un factor al acesteia este unul din parametrii principali.

170

Orice tentativ de a stabili recomandri pentru LUP trebuie s in seama de diferenele semnificative n legislaia naional a rilor membre i de practicile aplicate. Se poate face distincie ntre legislaia din diverse ri astfel: - ri care au stabilit deja proceduri bine structurate pentru luarea n considerare a pericolelor de accidente majore n LUP; - ri n care astfel de proceduri sunt n curs de elaborare, neexistnd nc reglementri explicite pentru LUP n vecintatea instalaiilor periculoase. ri precum Olanda, Marea Britanie, Frana i, ntr-o oarecare msur, Germania au elaborat deja o procedur complet LUP. rile sud-europene: Italia, Grecia, Spania, Portugalia, aparin celei de-a doua categorii, n timp ce Danemarca este foarte aproape de stabilirea acestor proceduri. Despre rile aflate n acest stadiu nu se poate spune c nu acord atenie pericolelor majore, dar controlul planificrii terenului din vecintatea instalaiilor periculoase este asigurat pn acum de legislaia referitoare la planificarea "fizic" i const din proceduri n care pericolele de accidente nu sunt considerate explicit n politicile de exploatare a terenurilor. De aceea, n aceste ri se elaboreaz reglementri noi i explicite n baza Directivei Seveso II. Din punct de vedere metodologic se pot distinge dou tipuri de abordri n UE n privina evalurii riscului: prima se focalizeaz pe evaluarea consecinelor unui numr de scenarii ale unor evenimente imaginate i poate fi considerat ca o abordare "bazat pe consecine"; a doua se bazeaz att pe consecinele ct i pe probabilitatea de producere a scenariilor posibile i poate fi considerat ca o abordare "bazat pe risc".

Pentru o anumit instalaie, prima modalitate de abordare va exprima suma de consecine cu efecte letale i vtmri serioase care rezult din scenariile evaluate, n timp ce a doua va exprima o probabilitate dat pentru un anumit nivel de pericol care rezult dintr-un numr mare de scenarii ale unor accidente posibile. Pe lng aceste dou abordri metodologice, mai poate fi distins o a treia, care const n determinarea i utilizarea "distanelor medii", dependente de tipul activitii desfuratepeamplasamentul considerat. Aceste distane de siguran se stabilesc n mod obinuit pe baza deciziei unor experi i este fundamentat, n principal, pe experiena din exploatarea unor amplasamente similare sau din studiile privind impactul instalaiei asupra mediului. Trebuie subliniat faptul c cele trei categorii nu se exclud reciproc. Fiecare stat membru al UE poate adopta una din urmtoarele metodologii:

171

stabilirea "distanelor medii de siguran", bazat n principal pe experien i pe impactul activitilor industriale asupra mediului; metodologia "bazat pe consecine"; metodologia "bazat pe risc"; alte metodologii aflate n faza de elaborare.

n tabelul 3.4 se realizeaz un sumar al acestei clasificri, indicndu-se, pentru fiecare ar, care din metodologii este aplicat, care din criteriile corelate cu nivelul riscului sau al consecinelor au fost adoptate sau ce pregtiri sunt n desfurare sau sunt incluse n legislaia general de planificare a utilizrii terenului. Privire de ansamblu asupra practicilor de planificare a utilizrii terenurilor n Uniunea European
ara
Austria Belgia Danemarca Finlanda Frana Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Olanda Portugalia Spania Suedia Marea Britanie

Tabelul 3.4

Metodologia distanelor medii de siguran

Metodologi a bazat pe consecine


X (regiunea valon) X X X

Metodologi a bazat pe risc


X (regiunea flamand)

Criterii de sistematizar e a utilizrii terenului

Metodolo gii n curs de elaborare


X X X

X X X X X

X X X X X

X X X x X x

n continuare se prezint modul n care s-au elaborat metodologiile prezentate n rile UE.

Metodologia bazat pe "distane medii de siguran"


Elaborarea i aplicarea metode distanelor medii de siguran se bazeaz pe principiul c, la exploatarea terenurilor care nu sunt "compatibile" unele cu altele, acestea trebuie desprite prin distane de siguran/securitate. Extinderea

172

acestei zone de separare se pare c depinde numai de tipul activitii industriale sau de cantitatea i tipul substanelor periculoase prezente. Pentru a sprijini implementarea acestei metode, au fost elaborate un numr de tabele, n care sunt clasificate industriile pe categorii, iar pentru fiecare categorie se propune o distan de separare. n acest sens, se poate vorbi att categoriile "largi" de activiti ct i cele mai "restrnse" . Categoriile largi, cum ar fi industria chimic anorganic nu face distincie ntre substanele utilizate sau ntre cantitile de substane prezente. Categoriile mai restrnse, pe de alt parte, sunt folosite cu scopul de a specifica precis activitile i de a lua n considerare cantitile de substane prezente, precum i alte caracteristici, n determinarea distanelor de separare adecvate (de exemplu: amplasarea la nivelul solului, capacitatea de depoyitare ntre 200-500 m3 etc.). Totui, caracteristicile de proiectare, msurile de siguran i particularitile amplasamentului n discuie nu sunt luate n considerare. Distanele de siguran menionate mai sus se stabilesc, n mod curent pe baz deciziile experilor i pe informaii anterioare (date "istorice"), experiena dobndit la exploatarea instalaiilor similare, estimarea grosier a consecinelor sau din analiza impactului instalaiei asupra mediului. Se cunoate faptul c n desfurarea unor activiti industriale, n general i a celor chimice, n particular, se asociaz pericolele la adresa sntii publicului cu un numr de noxe suplimentare la locul de munc care includ zgomotul, mirosul i emisiile curente. Distanele de separare trebuie stabilite ntre zonele ocupate de industriile care genereaz risc i ariile pe care se desfoar alte activiti (n special zone rezideniale) pentru a evita ca populaia s fie afectat de aceste noxe. n practic, se presupune n mod implicit c, dac s-a realizat protecia adecvat fa de aceste noxe, aceast protecie se extinde i acoper i pericolele de accidente. Distanele medii/generice sunt corelate cu conceptul de risc practic zero". n conformitate cu acest principiu care este un punct vital n legislaia unor ri nici un fel de risc (rezidual) nu este permis n afara limitelor de amplasament a unitii de producie (chimice). Cu alte cuvinte, se presupune c msurile luate de operator i supervizate de autoriti creeaz un numr suficient de bariere care fac practic imposibil producerea unor accidente majore cu consecine n afara limitelor amplasamentului. De asemenea, nu toate activitile periculoase prezint n plus i pericolul unor noxe (zgomot, miros). n aceste cazuri, distana de separare se deduce pe baza experineei anterioare din modele simple de calcul a efectelor accidentelor majore. Trebuie subliniat faptul c "distanele medii" pot fi foarte utile atunci cnd nu se dispune de o evaluare a riscului sau de o evaluare a consecinelor. n astfel de cazuri, aceast metod

173

poate asigura separarea ntre activitile periculoase i extinderile ulterioare ale sistemului industrial. n cazul metodei distanelor medii de siguran, principiile de lucru sunt raportate strns la perspectiva tradiional a celui care planific terenul, care este confruntat cu dou zone conflictuale, cea industrial i cea rezidenial, ce trebuie separate printr-o distan de siguran. Lungimea acestei distane este n mod curent dedus din caracteristicile noxelor care deriv din activitatea continu i, ntr-o a doua etap, de hazardele posibile. "Distanele medii" de siguran sunt adoptate n Germania i Suedia i au fost propuse i n Austria. n Germania, exploatarea terenurilor se realizeaz n categorii, iar ariile ce aparin diferitelor categorii sunt separate prin distane de siguran. n plus, conceptul de baz al metodologiei de evaluare a riscului i criteriile LUP adoptate sunt astfel nct instalaia ar trebui amplasat i exploatat astfel nct s nu existe nici un risc pentru om i mediu. O importan crescnd este acordat, conform principiului precauiei i msurilor de siguran n teren mai ales atunci cnd se decide amplasarea unor instalaii cu pericol major. De asemenea, distanele de separare se aleg pentru evitarea noxelor, nu numai a riscului n sine. Dac trebuie evaluat gradul de periculozitate a instalaiei (n absena noxelor), metoda adoptat este cea "bazat pe consecine", lund n considerare factori precum cantitatea maxim de substane toxice, temperatura i presiunea, vulnerabilitatea mprejurimilor. n Suedia, reglementrile LUP au fost concepute pe principii similare. Distanele de siguran se bazeaz pe efectele emisiilor "normale" (zgomot, miros, emisii continue de produse chimice) i nu pe risc sau consecinele accidentelor majore. n multe cazuri, totui, distana de siguran din punctul de vedere al accidentelor este considerat ca fiind cuprins n distanele de siguran recomandate n cazul de mai sus. Trebuie subliniat c "distanele generice" calculate n acest mod servesc ca punct de plecare pentru discuii ulterioare, pentru fiecare caz specific. Evaluarea riscului poate fi realizat i pentru cazul cnd distanele de separare sunt calculate pe baza unor posibile consecine.

Metodologia "bazat pe consecine"


A mai fost numit i "abordare determinist" i se bazeaz pe evaluarea consecinelor unor presupuse accidente, n timp ce nu se face nici o ncercare de a cuantifica probabilitatea de producere a acestor accidente. n fapt se evit analiza incertitudinilor prin cuantificarea explicit a frecvenelor de producere a accidentelor poteniale, care este o activitate dificil, consumatoare de timp. ntr-un anumit sens, metoda "bazat pe consecine" are o baz raional similar cu "cel mai grav scenariu imaginat". Se consider c dac, pentru cel

174

mai grav scenariu de accident imaginat sunt luate suficiente msuri pentru protejarea populaiei atunci, pentru fiecare accident posibil, mai puin grav dect cel mai grav vor fi, de asemenea, suficiente msurile pentru protejarea populaiei. Aceast metod evalueaz numai gravitatea unui accident, dar nu i probabilitatea de producere. n cadrul acestei metode este greu de selectat accidentele semnificative: uneori, accidentele presupuse "cele mai grave" au condus la consecine mai puin dezastruoase dect altele, considerate iniial ca mai puin severe. Pentru analiza problemei legat de identificarea scenariului cel mai grav posibil, n Frana s-a dezvoltat metoda "scenariilor de referin". Pentru a se acorda licen pentru exploatarea unei instalaii, proprietarul acesteia trebuie s evalueze consecinele ce deriv dintr-un numr de accidente (scenarii de referin) i s dovedeasc faptul c au fost luate toate msurile necesare pentru minimizarea acestui pericol. Aceste scenarii sunt definite din experien i mai ales pe baza unor date anterioare pentru un anumit tip de instalaie sau intreprindere. Lista nu poate fi ns niciodat exclusiv i exhaustiv. Scenariile de referin sunt bine definite, iar consecinele ce rezult sunt estimate n totalitate. Apoi, se identific "scenariul cel mai grav" i se ia n calcul n scopul planificrii zonei de amplasare a unitii generatoare de risc. Amploarea consecinelor ofer o msur a severitii accidentelor poteniale, independent de probabilitatea de producere. Acesta este un criteriu n abordarea bazat pe consecine. Consecinele accidentelor sunt luate n considerare cantitativ, prin estimarea distanei n care mrimea fizic ce descrie consecinele (de ex. concentraia toxic) atinge o valoare (prag) limit corespunztor nceputului manifestrii efectelor nedorite (fatalitate). Se folosesc diferite praguri de valori: IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health), ERPG-2 (Emergency Response Planning Guideline), LOC (Level of Concern), LC1% (Lethal Concentration) concentraia corespunztoare "primului deces" (letalitate 1%) (pentru scpri toxice); radiaia termic corespunztoare unei arsuri de gradul III (ex.: 5kW/m2) (pentru efecte termice); suprapresiunea corespunztoare rupturii de timpan (ex.: 140 mbar) (n cazul exploziilor). Pe lng distana corespunztoare valorii prag letale a mrimii fizice care descrie consecinele, adesea se mai estimeaz i o alt distan, corespunztoare nceputului "efectelor ireversibile". Aceast distan este utilizat pentru separarea zonelor cu populaie sensibil (coli, spitale) sau a zonelor dens populate de sursele de pericol.

175

Metoda "bazat pe consecine" este adoptat n Frana, n regiunea Valomia din Belgia i n alte cteva ri n care au fost propuse abordri bazate pe acelai principiu, cu unele modificri. Exemplu de aplicare n Frana Operatorul unui amplasament este solicitat s evalueze consecinele unui numr de scenarii, care servesc apoi drept referin pentru determinarea zonelor de protecie din jurul instalaiei. Scenariul de referin se bazeaz att pe analiza accidentelor petrecute deja, ct i pe evenimentele posibile. Exist ase scenarii principale, raportate la diferite tipuri de uniti industriale. Fiecare scenariu este bine determinat dac au fost stabilite condiiile n care se produce accidentul (caracteristici ale scprilor de produse toxice, condiii meteorologice etc.) i criteriile ce privesc efectele maxime acceptabile (radiaia termic, suprapresiunea, doza toxic) Descrierea celor ase scenarii, mpreun cu efectele maximum acceptabile este prezentat n tabelul 3.5. Obiectivul procedurii de evaluare a riscului este calculul a dou distane: distana la care se produce primul deces (corespunztoare probabilitii de 1%); distana la care se produc efecte ireversibile pentru sntate. Pentru scenarii care implic incendii sau explozii, aria afectat este considerat circular i independent de condiiile meteorologice. Dimpotriv, efectele substanelor toxice depind de starea vremii. Totui, variabilitatea n direcia vntului nu este luat n considerare, iar zona de siguran este considerat tot circular. Trebuie subliniat faptul c va trebui utilizat orice scenariu imaginat, care conduce la consecine mai grave dect cele din scenariul de referin, pentru determinarea zonelor de risc. n practic, determinarea scenariilor de referin este produsul unei cooperri ce include i compromisuri ntre autoriti i proprietarul intreprinderii. Planificarea exploatrii terenului este necesar pentru zone ce corespund distanei maxime calculate pentru toate scenariile evaluate. Aceast arie poate fi, n cele mai multe cazuri mprit n dou zone cu diferite restricii de extindere. n zona din imediata vecintate a instalaiei sunt permise construciile de locuine i cldiri publice numai dac nu se produce o cretere a densitii populaiei. n afara zonei, se dau autorizaii pentru dezvoltri viitoare n condiiile unei densiti limitate, pentru toate categoriile de locuine i cldiri publice. Instalaiile industriale sunt permise n aceste zone dac sunt ndeplinite un minimum de condiii. Planul de securitate este fundamentat pe scenariile cele mai severe.

176

Scenarii de referin i criterii utilizate pentru planificarea utilizrii terenurilor n Frana


Scenariul Tipul de unitate la care este aplicabil
Obinerea de combustibili gazoi lichefiai Obinerea de combustibili gazoi lichefiai Vase ce conin gaze toxice lichefiate/ nelichefiate

Tabelul 3.5

Efecte studiate

Criterii corespunztoar e primului deces


5 kW/m2 140 mbari

Criterii corespunztoar e primului efect ireversibil


3 kW/m2 50 mbari 50 mbari Bazat pe doza care produce primul efect advers i pe timpul de expunere (trecerea norului toxic) Bazat pe doza care produce primul efect advers i pe timpul de expunere (trecerea norului toxic) 3 kW/m2 50 mbari

A: Explozia vaporilor lichidului n fierbere B: Explozia unui nor de vapori C: Pierderea instantanee total a coninutului

Radiaie termic Suprapresiune

Suprapresiune Doza toxic

140 mbari Bazat pe doza letal 1% i timpul de expunere (trecerea norului toxic) Bazat pe doza letal 1% i timpul de expunere (trecerea norului toxic) 5 kW/m2 140 mbari

D: Fisurarea instantanee a magistralei de transport la debit maxim E: Incendiu n vasul depozit cel mai mare Explozia fazei gazoase F: Explozia unei mase explozive foarte mari sau explozia datorit reaciei

Instalaii de gaze toxice

Doza toxic

Vase mari ce conin lichide inflamabile

Depozitarea sau utilizarea explozibililor

Radiaie termic Suprapresiune Proiecatrea de schije i produs ca urmare a exploziei Radiaie termic Suprapresiune Proiecatrea de schije i produs ca urmare a exploziei

5 kW/m2 140 mbari

3 kW/m2 50 mbari

177

Metodologia "bazat pe risc"


Se mai numete "abordarea probabilistic" (alte denumiri: Evaluarea Probabilistic a Riscului PRA, Analiza Probabilistic a Gradului de Securitate PSA, Evaluarea Cuantificat a Riscului QRA). Scopul metodologiei bazat pe risc nu este numai evaluarea securitii accidentelor poteniale, ci i estimarea probabilitii de producere a acestora. Metodele sunt ceva mai complicate, consumatoare de timp, mai scumpe i au un grad mai mare de incertitudine, cum ar fi cel dat de frecvena de producere ataat unor evenimente iniiatoare. n general, metodologia bazat pe risc definete riscul ca pe o combinaie a consecinelor derivate din domeniul accidentelor posibile i probabilitatea (the likelihood) de producere a acestor accidente. Metodologia implic patru faze: identificarea pericolelor; estimarea probabilitii de producere a potenialelor accidente; estimarea consecinelor accidentelor; integrarea n indicii globali de risc. De regul se calculeaz dou msuri ale riscului: riscul individual, definit ca probabilitatea producerii unui accident n instalaie pentru un individ, ntr-un anumit punct; riscul social, definit pentru diferite grupuri de persoane, care reprezint probabilitatea de producere a oricrui accident ce produce victime ntr-un numr mai mare sau egal dect o valoare dat. Riscul individual este prezentat de regul prin curbe de izo-risc, n timp ce curbele Frecven Numr ofer o vizualizare mai bun a riscului social. Un alt concept de risc riscul zonal (pe o arie de teren), nu este n realitate o msur a riscului diferit ci, mai degrab reprezint o comulare a riscului provenit din diferite surse, fiind exprimat cu msurile riscului individual i social. Riscul zonal este un concept important i utilizat, n special atunci cnt sunt considerate un numr de instalaii situate n aceeai arie zon. Din punct de vedere metodologic, utilizarea celor dou criterii constituie una din deosebirile fa de metodologia "bazat pe consecine", n care numai amploarea consecinelor este utilizat ca singur criteriu pentru LUP. Pentru calcularea riscurilor individuale i sociale nu este necesar numai evaluarea consecinelor, ci i evaluarea probabilitii ca aceste accidente s se produc. Criteriul riscului individual se aplic pentru protecia fiecrui individ i nu depinde de populaia din jurul instalaiei sau de numrul de victime ale accidentelor poteniale. El exprim un nivel prestabilit al riscului, dincolo de care nu este permis pentru nici un individ s fie expus. Prin criteriul riscului individual este exprimat aa-zisul principiu al echitii n distribuia riscului.
178

Criteriul riscului socialeste stabilit pentru protejarea societii n faa producerii accidentelor "la scar mare". Pentru calculul acestuia se ia n considerare att densitatea populaiei din jurul instalaiei, variaia temporal a populaiei n decursul unei zile, ct i posibilitatea lurii msurilor de urgen n incinte i n afara acestora. n mod obinuit, criteriul riscului socialeste utilizat suplimentar atunci cnd se aplic criteriul riscului individual. Ideea general de stabilire pe zona ntregii rii a criteriilor riscului individual i socialeste prezentat n fig. 3.36.

Fig. 3.36. Exemple pentru criteriile de risc individual (a) i social (b)
n mod obinuit exist trei regiuni: o regiune de risc acceptabil; o regiune de risc neacceptabil; o regiune n care riscul poate fi considerat tolerabil, dar n care este de dorit reducerea sa puternic (principiul ALARA As Low As Reasonably Achievable).

Metodologia bazat pe risc a fost adoptat i este aplicat n Olanda, Marea Britanie i zona flamand a Belgiei. Este n curs de adoptare n Danemarca i este propus a fi adoptat n alte state ale UE. Printre statele nemembre UE care au adoptat aceast abordare se numr Australia i Elveia. Mai mult, n Australia exist criterii de acceptabilitate pentru riscul victimelor individuale, ct i pentru riscul unor pagube vtmri. Criteriul riscului pentru victime individuale este limitat la 10-6 victime per an pentru populaia rezidenial i crete sau descrete astfel nct s ia n considerare populaia sensibil, zonele industriale sau sportive (0,510-6/an

179

pentru coli i spitale, 510-6/an pentru zone sportive i 5010-6/an pentru zone industriale). Criteriul riscului de vtmare (adic: radiaii termice, suprapresiune, concentraia substanelor toxice) nu trebuie s ajung la limitele zonelor rezideniale la frecvene mai mari de 510-6/an. n valori absolute vtmrile apar la: 4,7 kW/m3 pentru radiaia termic, 7 kPa pentru suprapresiunea datorat exploziilor i concentraia care produce iritarea gtului i ochilor, pentru substane toxice. Riscul socialeste luat de asemenea n considerare, dar nu au fost nc stabilite criterii explicite de aplicare. n Elveia, criteriile de evaluare a riscului sunt vizualizate prin utilizarea diagramelor frecven-consecine (F-N). Se utilizeaz 9 indicatori separai pentru a cuantifica severitatea accidentelor (decese, vtmri, persoane evacuate, factori alarmani, animale ucise, zone cu ecosisteme distruse, arii contaminate, ape subterane poluate, pierderi de proprieti. Desigur, aceti nou indicatori nu pot fi luai n calcul n mod egal. Exist un "indice de accidente majore" un tip de scar de gravitate, care transform numrul absolut de consecine ntr-o scar de la 0 la 1 care exprim severitatea accidentului. Frecvena de depiri a unor nivele ale acestui index este apoi controlat printr-o diagram similar cu cea din fig. 5.1.(b). Pentru contextul economic al Rusiei de exemplu, frecvena accidentelor industriale i situaia actual a echipamentului tehnologic au impus propuneri privind criteriul riscului individual i respectiv social. Criteriul riscului individual consider riscul de deces de 10-4/an sau mai mare ca fiind neacceptabil, n timp ce se consider acceptabil un risc de 10-5 (pentru amplasamentele existente) sau 10-6 (pentru noile amplasamente) sau mai mic. Zona cuprins ntre 10-4 i 10-5 sau 10-6 pentru amplasamentele noi sau respectiv, existente este o zon strict controlat, n care se au n vedere limitrile densitii populaiei. n ceea ce privete riscul social, propunerea vizeaz 25 de decese sau mai mult, cu o frecven mai mare de 10-4/an este considerat un risc inacceptabil. Exemplu de utilizare Olanda n Olanda, proprietarul instalaiei/intreprinderii ntocmete Raportul de Securitate Extern (External Safety Report ESR) furnizat de impune cuantificarea riscului, inclusiv evaluarea probabilitii de producere pentru diferite accidente. S-a realizat un consens nu numai asupra coninutului ESR, ci i asupra tipului de evaluare de risc ce trebuie realizat.

180

De asemenea, se impune o evaluare concret cantitativ a riscului (QRA). Msurile pentru risc sunt furnizate sub forma curbelor de contur pentru risc individual i curbelor pentru riscul social(F-N). De asemenea, consensul s-a realizat i ntre industrie i autoritile publice privind metoda ce trebuie folosit n evaluarea riscului. Criteriul riscului pentru riscul individual maxim de deces n cazul existenei site-urilor cu pericole majore este stabilit la 10-5/an. Aceasta nseamn c nu se permite construcia de locuine ntr-o arie n care riscul depete aceast valoare. Aceast zon poate fi utilizat, de exemplu pentru agricultur. Pentru amplasarea unor instalaii noi ce prezint un pericol major, criteriul riscului individual se refer la riscul de deces n viaa de zi cu zi, considerat a fi 10-4 pentru populaia tnr i sntoas. Riscul maxim acceptabil al mortalitii de la toate sursele industriale la care este posibil expunerea involuntar este 10-5, adic cu un ordin de mrime mai mic. Pentru o singur surs de risc, a fost adoptat un risc individual maxim tolerabil de deces de 10-6/an, adic o cretere a riscului de deces cu un procent. Contururile de risc corespunztoare unui risc individual de deces de 10-6/an definesc, prin urmare, limitele exterioare ale zonelor de siguran n jurul site-ului propus. Totui, ar fi posibil s se accepte un risc mai mare n anumite regiuni (ex. sate n care casele sunt situate numai n lungul drumului principal, ntr-o zon care, n realitate deci nu ar fi recomandat pentru locuine). Pentru riscul social, criteriul adoptat este 10-3/N2, N fiind numrul de decese, pentru site-urile periculoase existente sau noi, dar autoritile n domeniul sistematizrii pot accepta i o valoare mai mare dac exist motive pentru aceasta (exploatarea terenurilor, aspecte financiare, locuri de munc). Utilizarea anterioar a nivelelor de risc neglijabil a fost abandonat deoarece acest criteriu conduce la o nelegere greit n privina managementului riscului. De aceea, n prezent se utilizeaz numai riscul maxim tolerabil drept criteriu. Atunci cnd riscul este sub nivelul riscului maxim tolerabil, trebuie aplicat abordarea ALARA (As Low As Reasonable Achievable) pentru a reduce riscul. Criteriile de tolerabilitate a riscului din trecut i din prezent sunt prezentate n tabelul 3.6. Atunci cnd instalaiile vechi trebuie nlocuite cu altele noi, se aplic criteriile de tolerabilitate valabile pentru noua instalaie. Pentru un amplasament ce trebuie extins, se utilizeaz criteriul standstill (stagnare), adic nu este acceptat nici o cretere a riscului. Trebuie menionat faptul c metodologia bazat pe risc a fost adoptat i pentru evaluarea i controlul riscului la transport, cnd au fost adoptate i criterii relevante n acest sens.

181

Criterii de tolerabilitate n Olanda


Criteriu de risc Prezent 10-5/an 10-6/an Se aplic ALARA individual Anterior 10-5/an 10-6/an 10-8/an Criteriu de risc Prezent 10-3/N2 10-3/N2 Se aplic ALARA social Anterior 10-1/N2 10-3/N2 10-5/N2

Tabelul 3.6.

Instalaii existente Instalaii noi Risc neglijabil

Stabilirea criteriilor de tolerabilitate pentru riscurile n cazul apelor de suprafa n raport cu pericolele majore a constituit un alt domeniu n care s-au fcut eforturi remarcabile. Totui nc nu pot fi statuate nite criterii universal valabile pn cnd nu se ajunge la consens internaional. Evaluarea riscului trebuie utilizat ca o metod important pentru stabilirea prioritilor pentru mbuntiri suplimentare pe un amplasament n vederea protejrii mediului nconjurtor i pentru a stabili prioriti ntre diverse amplasamente. Exemplu de utilizare n Marea Britanie Metodele utilizate pentru evaluarea riscului n Marea Britanie sunt bine structurate, ntr-o manier similar cu procedurile olandeze, oferind totui mai mult flexibilitate autoritilor din domeniul planificrii. n procesul de luare a deciziilor sunt implicate: autoritile locale pentru sistematizare; autoritatea competent pentru punerea n practic a Directivei Seveso, Health and Safety Executive, HSE. Aceasta din urm are un rol consultativ privind problemele pericolelor majore de accidente. HSE a elaborat nc din anii `80 metode explicite i criterii de acordare a consultanei. Pentru asistena n cazul scprii de substane toxice se aplic metodologia bazat pe risc (Quantified Risk Assessment QRA), n timp ce consultana privind pericolele datorate instalaiilor termice i exploziilor se bazeaz pe estimarea consecinelor (metodologia bazat pe consecine). Raiunea acestei diferenieri este determinat de faptul c consecinele n raport cu curba de distan pentru pericolele termice i de explozie prezint un declin brusc la o distan specific, unde se realizeaz nivele specifice ale radiaiei termice sau suprapresiunii. Curba poate fi aproximat printr-o funcie n treapt: riscul = 1, pentru distana < d0; riscul = 0, pentru distana d0.
182

Este posibil, prin urmare, s se evite evaluarea frecvenelor de producere a unor scenarii selectate i s se focalizeze analiza numai pe evaluarea consecinelor. Totui, cnd se cere o sintez a riscurilor din diverse surse, se realizeaz QRA complet. Pentru substane toxice, zonarea urmrete, conturul riscului pe baza probabilitii de receptare cel puin a dozei periculoase. Aceasta este doza care cauzeaz disfuncii severe aproape oricrei persoane i care necesit asisten medical, sau n urma creia o parte din personalul afectat va suferi afeciuni serioase care s necesite tratament prelungit, sau unele persoane sensibile pot deceda. Estimarea riscului individual permite luarea n considerare att a efectelor unor afeciuni ct i a posibilitii de deces. Pentru luarea n considerare a vulnerabilitii crescute a grupurilor specifice de populaie (copii, btrni), criteriul de determinare a zonei exterioare este stabilit la 1/3 din criteriul pentru zona medie. n interiorul zonei de consultare, se identific subzone (tabelul 3.7). Cele trei subzone ale zonei de consultare se definesc astfel: zona interioar (inner zone) definit de un risc individual ce depete 10 la un milion/an (10-5) de persoane care recepteaz doza periculoas sau mai mult. Aceasta nseamn c pentru cei mai vulnerabili membri ai populaiei, riscul de deces la limita zonei este de cca. 10-5/an. Aceast cifr este comparat cu riscul de a deceda n accidente de circulaie, care a fost calculat ca fiind 100 la un milion/an. zona median (middle zone) este definit de un risc individual ce depete 1 la un milion/an (10-6) care recepioneaz doza de atac sau mai mult. Deci la frontiera exterioar a zonei mediane, riscul de deces pentru populaia vulnerabil este de cca. 1 la un milion/an. Evalurile fcute de HSE sugereaz c pentru majoritatea populaiei, acest risc corespunde riscului de deces de cca. 1/3 la milion/an. zona exterioar (outer zone) este definit printr-un risc individual ce depete 0,3 la un milion/an (310-7) care recepioneaz doza periculoas sau mai mult. Criteriul este adecvat pentru faciliti (aezri) vulnerabile sau cu un larg caracter public.

Tabelul 3.7. Criterii utilizate pentru definirea zonei din jurul unei instalaii n Marea Britanie
Zona interioar Criterii bazate pe risc Criterii bazate pe consecine 10 /an Raza incendiului presiunea
-5

Zona median 10 /an 140 mbar


-6

Zona exterioar 3x10-7/an 70 mbar

183

Considernd cele trei subzone, se pot da recomandri privind modul de dezvoltare n viitor a amplasamentului (exemplu pentru patru categorii de dezvoltri n tabelul 3.8). Pentru amplasarea unor noi instalaii cu pericole majore, HSE aplic metode de evaluare similare. Matricea de decizie din tabelul 5.5 este bazat pe densitatea de populaie din conturul de risc. n U.K. nu au fost nc stabilite criterii pentru amplasamentele cu pericole majore noi, aplicndu-se proceduri existente aplicabile axplozibililor, site-urilor cu conducte ce transport substane periculoase, etc. Politica site-urilor promovat de HSE
Categoria de extinderi i dezvoltri Instituii publice vulnerabile sau foarte mari (coli, spitale, aziluri de btrni, stadioane sportive) Zona interioar Riscul individual depete 10-5 Zona median Riscul individual depete 10-6 Este necesar o evaluare specific Zona exterioar Riscul individual depete 0,3x10-6

Tabelul 3.8.

Consultri nainte de punerea n practic

Zone rezideniale (locuine, hoteluri, sate de vacan)

Consultri nainte de punerea n practic, dac este vorba de mai mult de 25 persoane Este necesar o evaluare specific (Consultri nainte de punerea n practic, dac este vorba de mai mult de 100 persoane) Se permite extinderea

Zone publice i de agrement

Zone cu densitate mic a populaiei

Este necesar o evaluare specific (Consultri nainte de punerea n practic, dac este vorba de mai mult de 75 persoane) Este necesar o evaluare specific (Consultri nainte de punerea n practic, dac este vorba de mai mult de 300 persoane) Se permite extinderea

(Consultri nainte de punerea n practic, dac este vorba de mai mult de 25 persoane)

Este necesar o evaluare specific

Se permite extinderea

Se permite extinderea

Se permite extinderea

3.12.5.5. Studii de caz - exemple de aplicare a diferitelor Exemplul 1 Studiul de caz vizeaz o fabric de clor.

metodologii

184

Scenariul de referin utilizat pentru identificarea riscului presupune fisurarea conductei magistrale de transport i scparea clorului lichid. Se presupune c aceast scpare poate fi pus sub control dup trei minute. Pentru a discuta similitudinile i diferenele dintre diferite tehnologii aplicate trebuie s se stabileasc o baz comun de analiz. Ipoteza fcut aici presupune c scenariul de referin aplicat la metodologia bazat pe consecine este inclus i n setul de scenarii examinat pentru metodologia bazat pe risc i c pentru evaluarea consecinelor sunt utilizate aceleai modele. Se consider urmtoarele date: diametrul conductei: 40 mm; temperatura clorului: 25C; presiunea: 7,6 bari; nlimea lichidului deasupra orificiului: 2 mm. Evaluarea consecinei const n calcularea ratei de scpare a clorului, modelarea dispersrii sale n condiii de vreme nefavorabil i, conform metodologiei bazat pe consecine calcularea distanei la care valoarea concentraiei atinge nivelul corespunztor efectelor letale i efectelor ireversibile asupra sntii. Abordarea recomandat impune, mai nti, calcularea ratei scprii n faza lichid, apoi fracia de lichid evaporat, generarea de aerosoli, aplicarea modelului de dispersie. Se presupune c vremea ofer cele mai proaste condiii (clase de stabilitate, D i F) i viteza vntului de 3 m/s. n final, pentru a calcula distanele corespunztoare dozelor care produc deces i efecte ireversibile pentru populaie, se ia n considerare toxicitatea substanelor periculoase. Se presupune c durata de inhalare este 3 minute.

1. Distane de siguran, conform metodologiei bazat pe consecine:


Pragul dozei
Doza corespunztoare startului efectelor letale (corespunztoare pentru 1% probabilitate de deces) Doza corespunztoare startului efectelor ireversibile

Doza
360 ppm pt. 3 min. 65 ppm pt. 3 min

Distana
80 m 40 m 13 39

2. Distane medii de siguran:


Conform acestei proceduri, distana de siguran va fi luat direct dintr-o list relevant. Aceast fabric este inclus n categoria industrie chimic anorganic i, pentru aceasta este recomandat o singur distan n lista pentru fabrici similare (adic se presupune o similaritate ntre substane precum Cl2, H2SO4, HF). Cantitatea i condiiile specifice nu afecteaz distana recomandat.

185

3. Distana de siguran n conformitate cu abordarea bazat pe risc:


Potrivit metodologiei bazate pe risc, pot fi analizate un numr posibil de scenarii de accidente. Pentru fiecare scenariu sunt evaluate att consecinele ct i frecvenele de producere. n scopul realizrii unor comparaii se presupune c scenariul analizat mai sus este cel mai grav, el fiind inclus n ambele analize, iar pentru evaluarea sa sunt folosite ambele modele. Riscul final la distana de 1380 m calculat conform metodologiei bazate pe risc va fi (ec. 3.4):

R pi ci = p j c j + pwcw = A + pw ( 10 2 )
i =1 j =1

N 1

(3.4)

n care R este riscul total, i i j sunt indicii scenariilor de accidente evaluate (i = 1, ... N) (j = 1 ... N-1), w este un indice pentru cel mai grav accident, pi este frecvena de producere a scenariului i, ci este probabilitatea decesului, ca urmare a producerii scenariului i. Relaia de mai sus exprim faptul c riscul depinde nu numai de cel mai grav scenariu (de referin), ci i de ntreaga gam de accidente posibile. n plus, el depinde ntr-o msur semnificativ de frecvena corespunztoare, pi. Comparnd cele dou metodologii, se poate vedea dac expresia de mai sus, care estimeaz riscul prin metodologia bazat pe risc este mai mare sau mai mic de 10-6, fixat n mod obinuit ca nivel de tolerabilitate/acceptabilitate. Dac riscul este mai mic, atunci nivelul 10-6 va fi mai aproape de instalaie i, prin urmare, abordarea bazat pe risc va da distane mai mici. n mod obisnuit, frecvena celui mai sever scenariu (pw) este foarte redus (consecine mari scenarii cu probabilitate mic). Dac n plus, consecinele restului de scenarii nu vor fi semnificative, riscul total, calculat considernd abordarea bazat pe risc la distana de 1380 m va fi mai mic dect nivelul de tolerabilitate de 10-6. Dimpotriv, dac pw este de cca. 10-4 sau suma A nu depete 10-6, atunci riscul total va depi nivelul de tolerabilitate, de 10-6 i distana calculat cu metoda bazat pe risc va fi mai mare dect cea calculat conform metodologiei bazat pe consecine. n mod similar, exist numeroase cazuri n care distanele obinute prin cele dou moduri de abordare sunt similare. Exemplul 2 Scopul celui de-al doilea exemplu este s discute i s ofere ansa aplicrii celor dou metode descrise mai sus, aplicndu-le la o instalaie de referin i comparnd rezultatele. Pentru a uura analiza, s-a luat ca referin o instalaie BEHMA (un stand de aplicaii privind analiza hazardelor majore),
186

realizat n perioada 1988-1990 n Joint Research Center, cu fonduri de la Comisia European i cu participarea a 11 echipe din ntreaga Europ, reprezentnd institute de cercetri, companii de inginerie, autoriti de control, industrii implicate n analiza de risc. Acest exerciiu intenioneaz pe de o parte s evalueze stadiul analizei n domeniul riscului chimic, s identifice i s neleag metodele existente, cu prile bune i cele slabe, iar pe de alt parte s analizeze incertitudinile implicate, originile lor i impactul lor asupra rezultatelor. O instalaie de depozitare a amoniacului servete ca instalaie de referin i a fost analizat complet n raport cu riscurile implicate, de ctre cele 11 echipe n mod independent. Rezultatele acestei analize au fost comparate mpreun cu metodologiile, datele i modelele utilizate. Aceast comparaie a servit ca baz pentru proiectarea celei de-a doua faze a proiectului, n care a fost realizat un set de exerciii pariale selectate cu condiii la limit predefinite, n ncercarea de a identifica sursele mprtierii totale a rezultatelor. Instalaia de referin este prezentat schematic n fig. 3.37.

Fig. 3.37. Diagrama simplificat a instalaiei de referin din exemplul 2


Ea const dintr-un terminal de amoniac, la mare, o conduct submarin care conecteaz terminalul cu un tanc de depozitare cu rcire de 15000 t, o conduct subteran care leag tancul cu dou vase de presiune dintr-o instalaie de fertilizatori. Amoniacul lichefiat la -33C sosete cu un vapor la terminal i este
187

ncrcat n tancul criogenic (capacitatea de descrcare: 600 t/h). din acest tanc, amoniacul este pompat n vasele de depozitare sub presiune, situate la 2 km, unde este depozitat la o presiune de cca. 13 bari la 20C. capacitatea normal este de 60 t, opernd la 50% din capacitate. Au fost identificate i evaluate un numr de scenarii de accidente, att n ceea ce privete frecvena de producere, ct i n privina relevanei consecinelor. Printre acestea, cele care contribuie cel mai mult la riscul general (total) la distane mari de la surs sunt cele mai interesante din punctul de vedere al planificrii exploatrii (utilizrii) terenului. Pentru a simplifica procedura de evaluare a riscului, se consider numai urmtoarele scenarii reprezentative, care contribuie cel mai mult la nivelul riscului la distane mari de surs: 1. fisurarea acoperiului (cupolei) tancului criogenic datorit suprapresiunii, cu o frecven de 210-4/an; 2. forfecarea conductei ntre terminal i tancul criogenic, ntr-un punct lng tanc (deasupra solului), cu o frecven de 10-4/an; 3. fisurarea vasului presurizat, cu o frecvn de 10-4/an. Se presupune c scenariile de mai sus alctuiesc setul de scenarii de referin n discuie n conformitate cu metodologia bazat pe consecine (ntre care vor fi identificate cele mai rele situaii), constituind principala contribuie pentru riscul la distana mare de surs n aplicarea metodologiei bazate pe risc. n legtur cu frecvenele de mai sus, trebuie observat c valorile selectate nu sunt rezultatul unei analize specifice, cu au fost selectate astfel nct s fie n domeniul valorilor furnizate la proiectul BEMHA (au fost alese, de regul, valori medii). Valorile alese sunt, prin urmare, frecvene rezonabile, reprezentative pentru scenariile de accidente respective. n ceea ce privete luarea n discuie a condiiilor meteorologice, aplicarea metodologiei bazate pe consecine presupune cea mai rea situaie ntre clasele D2, F2 i D5 (clasa de stabilitate meteo D i F i viteze ale vntului 2 m/s sau 5 m/s), n timp ce metodologia bazat pe risc consider att variabilitatea complet din clasa de stabilitate, ct i viteza vntului i direcia vntului. Datele au fost prelucrate prin metodologia SOCRATES (Safety

Optimisation Computerizate RISK Assessment Tools for Emergencees and Sitting). Rezultatele sunt prezentate n tabelul 3.9. Cercurile corespunztoare
5

distanelor D2 i F2, mpreun cu contururile izorisk corespunztoare nivelelor 10, 10-6, 10-7, sunt prezentate n fig. 3.38.

188

Scenarii ale accidentelor posibile


Nr. crt.
1. 2. 3.

Tabelul 3.9.

Scenariul de accident
Fisurarea cupolei tancului de depozitare din cauza suprapresiunii Forfecarea conductei ntre terminal i tancul criogenic, ntr-un punct lng tanc, deasupra solului Fisurarea vasului sub presiune

Distana pentru prima victim D2 F2 D5


800m 1180m 980m 1280 m 1850m 1520m f. scurt f. scurt f. scurt

Aplicarea strict a metodei bazate pe consecine ar conduce la stabilireaunei zone de control de 1850 m de la vasul de depozitare refrigerat i de 1520 m de la vasul sub presiune, n timp ce metodologia bazat pe risc va conduce, pentru un criteriu de risc de 10-6, la zonele corespunztoare din fig. 3.39. Exist o diferen semnificativ ntre zonele calculate aplicnd cele dou metodologii.

Fig. 3.39. Rezultatul aplicrii metodelor bazate pe consecine i pe risc,


n exemplul 2 Pentru o instalaie dat, abordarea bazat pe consecine va indica zona n care consecinele se manifest prin decese (efect letale) sau vtmri serioase,
189

n timp ce abordarea bazat pe risc va indica o zon n care exist o probabilitate de manifestare a unui anumit pericol, la un anumit nivel, ca rezultat al unui mare numr de scenarii posibile ale unor accidente. Criteriile definesc nivelul unui risc sau hazard, acceptabil fie n termeni ce se refer la distanele de separare, sau n termeni de consecine acceptabile ale riscului i stabilesc animite restricii n elaborarea planului de exploatare a terenului dac ceste condiii nu sunt ndeplinite. Deciziile relevante se iau la nivel local, deoarece comunitatea local se va confrunta cu implicaiile acestor decizii: Este cunoscut faptul c, n afar de siguran exist i ali parametri care afecteaz deciziile privind LUP. Din acest motiv, caracterul criteriilor privind securitatea este, de regul, consultativ i ofer posibilitatea autoritilor locale s aprcieze alte elemente/parametri care s contribuie la luarea deciziei finale. Aceste criterii sunt uneori contradictorii. De exemplu, din punctul de vedere al siguranei, instalaiile periculoase ar trebui separate de centrele populate prin intermediul unor zone de dimensiuni mari. Din punct de vedere economic ns, pmntul reprezint o valoare i meninerea unor arii mari de teren neexploatate diminueaz din profilul economic al regiunii, cu consecine nefavorabile asupra standardului de via al populaiei. Prin urmare este necesar stabilirea unui compromis ntre securitatea populaiei i exploatarea pe baze economice a terenului. Mai exist i ali parametri care afecteaz LUP: crearea de locuri de munc; importana amplasamentului pentru economia local; beneficii pentru comunitatea local obinute din exploatarea instalaiei. Prin urmare este necesar o soluie de compromis n LUP. Nevoile de dezvoltare i de utilizare a terenului pentru alte scopuri (rezideniale, de recreere) au un caracter local. Tot la nivel local se nregistreaz constrngeri de anumite tipuri. De asemenea, prile implicate: industria, autoritile, angajaii, populaia i grupurile de interese au diferite prioriti i valori care trebuie considerate n procesul de decizie. De aceea se pote afirma c trebuie stabilit un cadru de decizie multicriterial pentru LUP, mai ales n contextul comunitilor locale.

3.12.5.6. Cadru terenului

multicriterial

pentru

planificarea

utilizrii

Descriere
n contextul Programului pentru Mediu i Climat al Programului Cadru 5, Comisia European a finanat proiectul LUPACS (Land Use Planning And Chemical

190

multicriteriale de planificare a utilizrii terenului. Cadrul general metodologic este bazat pe analiza deciziei multicriteriale, stabilit de Keeney-Raiffa. Conceptul de baz este c deciziile privind LUP, mai ales la nivelul comunitilor locale, trebuie luate innd seama de ct mai multe obiective posibile, iar soluia gsit va exprima cel mai bine ntregul ansamblu de probleme.

Sites) n care s-a realizat consolidarea, implementarea i validarea metodei

Cadrul acestei analize conine 5 trepte: determinarea alternativelor; determinarea consecinelor; determinarea contrngerilor; evaluarea soluiilor posibile; determinarea alternativei optime.

a. Prima treapt const n determinarea tuturor aciunilor alternative necesare pentru rezolvarea problemei, dintre care va fi selectat ulterior varianta optim. Dei este considerat ca cea mai uoar parte a analizei, aceast etap necesit deprinderi speciale i imaginaie pentru a identifica alternativele problemei. Pentru LUP, n contextul metodologic prezentat se pot adopta urmtoarele alternative: - se presupune c aria din jurul fabricii este mprit n regiuni/celule (de form arbitrar din punctul de vedere al formei liniilor de delimitare); - se presupune c sunt posibile N modaliti de dezvoltare i utilizare a fiecrei celule (Land Development Types LDT). Cnd sunt definite toate LDT-urile prin combinarea lor se obine modelul de utilizare al terenului (Land Use Pattern, LUp). Spaiul de decizie al problemei const n toate LUp posibile, care sunt definite ca fiind combinaii ale LDT n fiecare celul din jurul intreprinderii. Exemplu de LDT posibile: spaiile industriale, rezideniale, rezideniale cu densitate mare a populaiei, recreaionale etc. Un model de utilizare a terenului poate determina ca o celul/regiune s fie utilizat n scopuri rezideniale, o alta pentru scopuri industriale, o a treia pentru recreere, a patra pentru scopuri rezideniale etc. Numrul total al alternativelor pentru LUp este NM, care reprezint un numr extrem de mare de posibiliti. b. A doua etap const n determinarea obiectivelor pe care diferitele alternative de aciune trebuie s le ating i n definirea msurilor de eficientizare pentru a aprecia gradul de realizare a fiecrui obiectiv. Fiecare aciune alternativ, dac se adopt, va conduce la un numr de consecine, corelate cu obiectivele lurii deciziei. Aceste consecine constituie

191

criterii de evaluare a aciunilor alternative. Consecinele sau variabilele de ieire cuantific performana oricrei alternative n raport cu criteriile adoptate, iar domeniul variabilelor posibile constituie spaiul consecinelor. n problema planificrii exploatrii terenului, spaiul consecinelor const att din diferite categorii de efecte adverse anticipate asupra sntii ale accidentelor poteniale ct i din diferite categorii de impact socio-economic. Cnd se ncearc optimizare simultan a spaiului consecinelor apar obiectivele divergente. n principiu, luarea deciziilor trebuie s exprime toate aspectele importante sub forma unor obiective i criterii msurabile. Un set de criterii poate cuprinde urmtoarele: profilul riscului (contururi de risc individual, curbe ale riscului social); numr de decese previzionate; numr de decese ateptate n rndul populaiei sensibile; numr de vtmri previzionate; beneficii din dezvoltarea unor activiti pe terenul respectiv; diferite costuri (de exemplu, pentru amplasarea unei instalaii ntr-un spaiu specificat); aproximarea surselor de for de munc; aproximarea rutelor de transport; nivelul emisiilor curente a zgomotului i al consecinelor accidentelor n mediu; alte aspecte specifice asociate cu site-ul selectat (de exemplu: taxe pltite statului). Pentru rezolvarea problemei, se utilizeaz conceptul eficienei. Cu alte cuvinte, acest concept nseamn c LUp este eficient dac nu exist un alt LUp care s conduc la consecine mai bune. Metodologia propus conduce la un set de modele de utilizare a terenului (LUp) i alegerea alternativei preferate este limitat la alternativele din acest subiect al spaiului de decizie. O cercetare a condiiilor n cazul unei incertitudini arat c, dac ipotezele asupra formei funciei de utilizare sunt mai puin fondate, metodologia poate fi aplicat i n cazul consecinelor mai puin certe. Problema numrului mare alternative pentru modelele de utilizare a terenurilor este analizat printr-o abordare n trepte. Plecnd de la prima celul a ariei de studiu, metoda compar modelele posibile de utilizare a terenurilor, pstrndu-le numai pe cele eficiente. Acestea sunt combinate cu toate tipurile de dezvoltare posibil a terenului (LDT) din celula urmtoare i se adaug consecinele corespunztoare. Compararea consecinelor totale relev noile LUp-uri eficiente i procesul continu pn la ultima celul.

192

metod formal multicriterial.

Pentru a facilita selectarea soluiei celei mai

eficiente se adopt o

Una din metodele cele mai utilizate este metoda punctului de referin, aplicat pentru obinerea unei ordini de preferine ntre alternativele. Metoda const n identificarea unui punct n spaiul criteriilor reprezentative a aspiraiilor pentru persoanele ce iau decizii; acest punct este numit, n mod convenional punct de referin. Aceasta este o metod interactiv i iterativ. Alegerea celui care ia deciziile iaduce o ordonare complet a alternativelor n spaiul criteriilor pe baza conceptului de distan fa de punctul de referin.

Descrierea cazului i evaluarea profilului riscului


Descrierea situaiei Cazul privete proximitatea unui amplasament chimic cu o zon industrial i rezidenial i planurile de perspectiv ale companiei (n vederea extinderii activitilor sale cu producia/depozitarea de noi produse) i ale comunitii (dezvoltri n vecintatea intreprinderii i extinderea ariei rezideniale spre o zon de atracie turistic). Amplasamentul, localizat pe malul unui ru n apropierea estuarului acestuia care se vars ntr-o mare deschis, produce, printre alte substane chimice, acid sulfuric i oleum, plecnd de la dioxid de sulf i trioxid de sulf n cantiti mari. O parte din materiile prime i chimicale sunt aduse dintr-un port la ru, situat pe amplasament, n timp ce alt parte este transportat pe calea ferat dintr-o staie din apropiere. n mod similar, produsele din companie sunt exportate pe aceeai rut. Zona nconjurtoare este dens populat, incluznd coli i centre de sntate (fig. 3.40). Zona de la sudul amplasamentului, ca i spaiul ocupat de intreprindere este considerat foarte atractiv datorit apropierii de zona turistic reprezentat de vrsarea rului n mare, unde este localizat un camping (celula 15 din fig. 3.40). Prezena unei staii de triaj i a staiei de cale ferat complic n plus problema i sporete riscul. Pe de alt parte, valoarea ridicat a terenului face ca amplasamentul i zonele nconjurtoare s fie foarte atractive i o posibil int a extinderii oraului. Planurile ulterioare, de viitor ale companiei vizeaz o extindere a activitii sale de producie/depozitare de noi produse. Att deciziile legate de viitorul companiei, ct i cele ce privesc dezvoltrile din afara site-ului (deciziile n sfera sistematizrii zonei pot conduce la expansiunea sau diminuarea densitii populaiei) creeaz premise favorabile pentru aplicarea metodologiei propuse.

193

Fig. 3.40. Zona de studiu mprit n subzone (celule)


Scopul aplicaiei este s evidenieze paii ce trebuie parcuri n rezolvarea unui caz de planificare a exploatrii terenului i de luare a deciziilor n acest sens i s pun n discuie beneficiile i dificultile ce decurg din aplicarea unei metodologii de planificare (LUP) n contextul unei comuniti locale. Pentru rezolvarea problemei LUP, trebuie s se aib n vedere urmtoarele aspecte: - existena unei surse de risc n afara amplasamentului (staia de triaj feroviar); - introducerea unei metodologii multiobiectiv i examinarea considerentelor ce privesc att sigurana, ct i dezvoltarea socio-economic; - mprirea zonei de interes n celule de form arbitrar, respectnd graniele existente i morfologia zonei; - utilizarea a patru criterii, introducnd consideraii privind numrul de vtmri i decese n rndul populaiei sensibile; - aplicarea metodei punctului de referin pentru selectarea soluiei celei mai bune.

194

Analiza riscului
n principiu, "optimizarea" deciziilor asupra LUP poate fi bazat pe un calcul complet i detaliat al profilului riscului. Riscul de deces, n punctul (x,y) n jurul amplasamentului se exprim ca probabilitatea ca un individ care st n acest punct s moar ca urmare a unui accident produs pe amplasament. Este evident c sunt posibile diferite scenarii de accidente, fiecare cu o probabilitate diferit (msurat prin probabilitatea de producere sau frecvena anticipat fi) care stabilesc un nivel de risc Ri(x,y) n fiecare punct (x,y). Riscul individual se poate calcula apoi cu ec. (3.5):
R(x , y ) = f i Ri (x , y )
i

(3.5)

Frecvenele scenariilor accidentelor pot fi calculate folosind tehnici sofisticate, cum ar fi arborele evenimentelor i arborele defeciunilor, sau estimri bazate pe experiena dobndit la exploatarea unor instalaii similare i adaptate astfel nct s ia n considerare caracteristicile specifice ale instalaiei analizate. n studiul de caz prezentat s-a folosit cea de-a doua metod, adic frecvenele au fost estimate din cazuri similare petrecute anterior. Consecinele scenariilor identificate, adic valorile Ri(x,y) pentru fiecare scenariu i au fost calculate utiliznd Codul de evaluare a consecinelor SOCRATES (Safety Optimization Criteria and Risk Assessment Tools for Emergencies and Siting). Surse de risc Sursele de risc, considerate din punctul de vedere al localizrii sunt urmtoarele: instalaiile existente; extinderea amplasamentului aferent unitii industriale i fabricarea de noi produse; staia de triaj. n aceast analiz s-a luat n considerare numai riscul din surse existente instalaia existent i staia de triaj. n privina expansiunii activitilor companiei n sensul obinerii de noi produse, trebuie subliniat faptul c aceast expansiune este important din punctul de vedere al studiului de caz, doar dac implic obinerea sau depozitarea de produse periculoase. n acest caz, profilul riscului va fi modificat n mod semnificativ i ntreaga analiz trebuie repetet lund n considerare noul profil. Deci, din punct de vedere metodologic nu se ctig nimic pentru c se repet calculele. Scenarii ale accidentelor Scenariile de accidente considerate se refer la scparea SO2 dintr-o cistern de cale ferat n spaiul amplasamentului sau al staiei de triaj, n timpul operaiei de manevr. De asemenea, se are n vedere i fisurarea conductei
195

principale de transfer a SO2 n amplasament. Riscul asociat cu instalaia propriuzis este considerat a fi sczut. Scenariile analizate i frecvenele relevante sunt prezentate n tabelul 3.10. Scenarii ale accidentelor Localizarea sursei Cistern de cale ferat n amplasament Cistern de cale ferat n amplasament Cistern de cale ferat n amplasament Cistern de cale ferat n amplasament Cistern de cale ferat n amplasament Conduct din amplasament Cistern de cale n staia de triaj Cistern de cale n staia de triaj Cistern de cale n staia de triaj Cistern de cale n staia de triaj Scenariul Fisurarea furtunului n timpul operaiei de ncrcare/descrcare Suprapresiune scpri prin valva de golire Pan de cauciuc de la un alt vehicul n timpul depozitrii Valv defect scurgeri de la valv Suprapresiune valva de golire blocat situaie catastrofal Fisurare ca urmare a lovirii de ctre un vehicul Tamponarea cu o locomotiv Suprapresiune scpri prin valva de golire Suprapresiune valva de golire blocat Scurgeri de la o valv deteriorat Frecvena 5.10-4 10-4 10-6 4,6.10-5 1.10-7 2,2.10-3 3,4.10-6 5.10-6 3.10-8 4,6.10-6

Tabelul 3.10.

ferat ferat ferat ferat

Frecvenele din tabelul 3.10. nu sunt rezultatul unor calcule speciale, ci sunt bazate pe experiena anterioar pentru cazuri similare, date bibliografice, studii anterioare, ajustate n mod adecvat pentru a lua n considerare caracteristicile individuale i specifice ale instalaiei studiate. Date despre starea vremii Sunt utilizate pentru calculul riscului datele despre vreme care corespund momentului n care se face analiza. Acolo unde nu sunt date disponibile se presupune o distribuie uniform ntre valorile maxime i minime cunoscute. Datele utilizate ca mrimi de intrare sunt:
196

viteza vntului (m/s); direcia vntului (se utilizeaz roza vnturilor pentru aria studiat); clasa de stabilitate (A-F, conform clasificrii Pasquill-Gifford); temperatura ambiant; umiditatea relativ.

Profilul riscului
Profilul riscului se determin utiliznd un program de calculator (SOCRATES) (fig. 3.41.).

Fig. 3.41. Profilul riscului


Consideraii principale legate de caz n cadrul acestei analize se pot pune o serie de probleme legate de planificarea modului de utilizare a terenului, ca de exemplu: 2. situaia prezent este acceptabil? 3. va putea compania s-i extind activitatea prin fabricarea de produse noi? 4. staia de triaj i va continua activitatea sau ar fi mai bine s fie reamplasat? 5. care ar fi cele mai bune amplasamente pentru coli? Ar putea fi reamplasat vreuna dintre ele? 6. ar putea municipalitatea s extind aria rezidenial spre zonele atractive din punct de vedere turistic? 7. va putea fi permis vreo cretere a densitii populaiei n zona analizat? 8. ar fi mai bine s se reamplaseze instalaia ntr-un alt loc?
197

Formularea cazului ca o problem multiobiectiv de luare a deciziilor


Etape ale procesului de luare a deciziilor Principalele etape ale procesului de luare a deciziilor sunt: determinarea alternativelor; determninarea obiectivelor/criteriilor; evaluarea alternativelor; estimarea preferinelor; selectarea alternativei celei mai bune (preferate).

1. 2. 3. 4. 5.

Prima etap corespunde determinrii aciunilor alternative. Pot fi distinse dou categorii de aciuni: aciuni corelate cu dezvoltrile rezideniale; aciuni corelate cu sursele de risc. n prima categorie pot fi incluse urmtoarele aciuni alternative: - definirea unei zone "tampon" (nedezvoltate, fr nici un fel de amenajri, undeveloped) ntre amplasament i zona rezidenial; - definirea unei zone industriale (light industry) ntre amplasament i zona rezidenial; - limitarea accesului populaiei n anumite zone, foarte apropiate de amplasament; - acceptarea creterii numrului populaiei n anumite zone din imediata apropiere a intreprinderii, fie prin construcia de locuine i/sau centre comerciale, fie prin urbanizarea intens a zonei; - acceptarea funcionrii colilor i imobilelor ce gzduiesc o populaie sensibil sau reamplasarea lor (se presupune c reamplasarea are loc n vecintatea unei zone n care riscul nu este att de mare); - acceptarea (sau nu) a funcionrii taberelor n zona sudic (de exemplu) a amplasamentului; - acceptarea funcionrii staiei de cale ferat sau reamplasarea ei (se presupune c reamplasarea are loc n vecintatea unei zone n care riscul nu este att de mare). Pentru a putea lucra cu cu definiia alternativelor ntr-o manier sistematizat i pentru a conferi problemei un caracter geografic, a fost adoptat o procedur mai structurat. Etapa iniial a acestei proceduri este mprirea ariei de interes n arii geografice mai restrnse.

198

mprirea ariei de interes n arii geografice mai restrnse Principalii parametri de decizie (cum ar fi densitatea populaiei, valoarea terenului, beneficii din exploatarea acestuia, riscul individual, mrimea consecinelor pentru scenarii specifice ale accidentelor) nu au o valoare constant i unic pe ntreaga zon investigat. Dimpotriv, acestea variaz n spaiul geografic i, n plus, caracteristici individuale, specifice anumitor amplasamente se pot pierde dac zona este tratat ca un spaiu unic. Divizarea n zone geografice mai mici ("celule") faciliteaz determinarea alternativelor ntr-o manier uoar i simpl. La mprirea zonei n celule, trebuie respectate cteva reguli. De exemplu, nu este posibil s se impun utilizri absolut diferite n piesele nvecinate ale terenuluui. Trebuie luate n considerare graniele fizice (rurile, drumurile mari i cile ferate). Din aceste motive, zona de studiu este mprit n 16 regiuni geografice mai mici (celule), aa cum se prezint n figura 6.4. Tipuri de dezvoltri alternative ale analizei utilizrii terenului Determinarea modalitilor de valorificare a terenului (LDT) ia n considerare urmtoarele posibiliti de utilizare a terenului: 1. Neprelucrat; 2. Industrial; 3. Rezidenial / Construcii mici (cldiri cu una sau dou locuine, densitate mic a populaiei, activiti/servicii comerciale); 4. Rezidenial / Cldiri mari (blocuri de lociune, densitate crescut a populaiei); 5. Rezidenial (cldiri mici), nepermindu-se existena construciilor care s gzduiasc populaie sensibil (coli, aziluri de btrni, etc.) ; 6. Rezidenial dens (cldiri mari), nepermind existena de cldiri care s adposteasc populie sensibil; 7. Tabere; 8. Gri. LDT 5, 6, 7 i 8 sunt utilizate n scopul abordrii unor aspecte speciale ale problemei (de exemplu, dac staia de cale ferat ar putea fi reamplasat, dac tabra din partea de sud a amplasamentului este permis) Determinarea alternativelor Trebuie subliniat faptul c nu toate alternativele LDTs descrise mai sus sunt aplicabile pentru fiecare celul. Tipurile 6 i 7 sunt aplicabile numai n celulele 15 i, respectiv 16. Prin urmare, n fiecare celul se poate alplica numai unul din tipurile de utilizare a terenului - se presupune c mprirea zonei este
199

adecvat i nu exist posibilitatea aplicrii a mai mult dect un LDT ntr-o celul (de exemplu, i rezidenial, i industrial). Celulele n care este aplicabil fiecare LDT sunt prezentate n tabelul 3.11. Tipuri alternative de analize ale utilizrii terenului Tipuri de utilizare a terenului LDT1 Neprelucrat LDT2 Industrial LDT3 Rezidenial LDT4 Rezidenial dens LDT5 Rezidenial limitat LDT6 Reidenial dens limitat LDT7 Zon de tabr LDT8 Gar Aplicabile n celulele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1-14 1-14 2, 11, 12 2, 11, 12 15 16

Tabelul 3.11.

Prin restructurarea tabelului 3.11. de mai sus, se pot obine LDT-urile aplicabile n fiecare celul (tabelul 3.12). O alternativ LUP se determin prin combinarea LDT n toate celulele geografice. Cu alte cuvinte, pentru a determina un model LUP alternativ, trebuie s se determine utilizrile terenului (LDT) n toate celulele geografice. Deci, un model LUP ar putea fi urmtorul: s se determine zonele geografice 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 10 ca zone rezideniale (cu densitate mic a populaiei), zona 5 ca zon industrial, zona 6 ca neprelucrat, zonele 9, 11, 12, 13, 14 ca zone rezideniale dense (densitate mare a populaiei), zona 12 ca zon rezidenial fr populaie sensibil (limitat rezidenial), zona 15 ca zon de tabr i, n final, zona 16 ca staie de tren. Referirea la acest model alternativ LUP (care este de fapt o decizie) poate fi fcut prin vectorul tipurilor LDT (3, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 7, 8), model ce poate fi prezentat schematic ntr-o hart, prin colorarea diferit a zonelor n care se aplic diferite LDTs-uri. Din analiza de mai sus este clar c numrul de modele alternative LU (combinaii) este (3.6): 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 2 x 2 x 4 x 4 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 26 x 410 = 67.108.864 (3.6) Prin urmare, numrul alternativelor din care trebuie selectat optimul este de cca 67 milioane.

200

Aplicabilitatea tipurilor alternative de analize ale utilizrii terenului


Celulele
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabelul 3.12.

Tipuri aplicabile de dezvoltare a terenului


Neprelucrat, industrial, rezidenial, rezidenial dens Rezidenial, rezidenial dens, rezidenial limitat, rezidenial dens limitat Neprelucrat, industrial, rezidenial, rezidenial dens Neprelucrat, industrial, rezidenial, rezidenial dens Neprelucrat, industrial, rezidenial, rezidenial dens Neprelucrat, industrial, rezidenial, rezidenial dens Neprelucrat, industrial, rezidenial, rezidenial dens Neprelucrat, industrial, rezidenial, rezidenial dens Rezidenial, rezidenial dens Rezidenial, rezidenial dens Rezidenial, rezidenial dens, rezidenial limitat, rezidenial dens limitat Rezidenial, rezidenial dens, rezidenial limitat, rezidenial dens limitat Rezidenial, rezidenial dens Rezidenial, rezidenial dens Neprelucrat, tabr Neprelucrat, staie de tren

Determinarea aciunilor n corelaie cu sursele de risc


ntrebrile legate de sursele de risc sunt tratate ca probleme separate, deoarece impun o modificare complet a profilului riscului. Astfel de ntrebri includ: Reamplasarea instalaiei; Modificri ale procesului sau substanelor utilizate; Extinderea activitilor companiei; Reamplasarea staiei de triaj; Tratarea acestor probleme separat nseamn, de fapt, c se stabilesc un numr de seturi eficiente, care, ntr-o a doua etap, vor fi comparate unele cu altele pentru a domina soluiile depite. n acest mod, vor fi obinute seturi de soluii viabile pentru ntreaga problem.

Determinarea obiectivelor/criteriilor
Exist dou aspecte/obiective principale ale problemei care trebuie soluionate: 1. Creterea siguranei 2. Atingerea unui nalt nivel de exploatare a terenului

201

Prin urmare, criteriile utilizate aici vor fi legate de siguran i de aspectele socio-economice. ntr-o manier similar se procedeaz i n legtur cu factorii de mediu. n particular sunt utilizate 4 criterii: 1. Potenialul total de pierdere a vieii (Total Potential Loss of Life, PLL), se exprim prin numrul total estimat al deceselor n ntreaga arie studiat. Se calculeaz ca sum a numrului estimat de decese (PLL) n toate cele 16 celule geografice. Acest potenial este diferit pentru fiecare LUP i depinde nivelul de risc i de populaia din fiecare celul, iar, ca obiectiv, se propune minimizarea lui. Exprim grija pentru sigurana populaiei. 2. Beneficiul socio-economic total, provine din exploatarea terenului (diferit pentru fiecare LUP) n ntreaga zon de interes. Se exprim prin suma dintre valoarea terenului i valoarea construciilor n fiecare tip de utilizare a terenului i pentru fiecare celul. 3. Pierderile totale de viei omeneti pentru populaia sensibil (Total Expectrd Loss of Life for Sensitive Population, ELLSP), se exprim prin numrul estimat de decese n rndul populaiei sensibile (elevi) n ntreaga arie de interes. Se calculeaz ca sum a numrului de decese estimate (PLL) n toate cele 16 celule geografice i este diferit pentru fiecare LUP, depinznd de nivelul riscului i de populaie n fiecare celul, iar obiectivul este de a-l minimiza. El exprim interesul privind sigurana unui grup de populaie specific. 4. Numr total de vtmti estimate (Total Expected Injuries, EI), se exprim prin numrul total ateptat de vtmri n ntreaga arie de interes (suma pentru toate cele 16 celule). Depinde de nivelul riscului i populaia din fiecare celul, obiectivul fiind minimizarea acestuia. El exprim interesul pentru sigurana populaiei. n general, riscul de vtmare ntr-o celul este mai mare dect riscul decesului. Alte criterii suplimentare se pot referi la reducerea scurgerilor de petrol n ru, reducerea nivelului de zgomot, creterea gradului de ocupare, zone cu spaiu verde, etc. , dar considerarea lor n mod explicit, cuantificarea i analiza, nu fac obiectull acestui studiu. Evaluarea alternativelor Urmtoarea etap este evaluarea alternativelor, adic calcularea, pentru fiecare alternativ a "scorului" su n legtur cu toate criteriile utilizate. Valoarea criteriilor legate de securitate (numr estimat de decese, decese n rdul populaiei sensibile i vtmri) depind de nivelul riscului i distribuia populaiei
202

n zon, care este o funcie de LDTs. Dac se aplic n aceeai celul diferite LDT, se obin diferite nivele de populaie pentru aceast celul (de exemplu, Rezidenial dens nseamn c pe amplasament este o populaie cu o densitate mai mare dect rezidenial). n mod similar, beneficiul socio-economic din exploatarea terenului va fi diferit pentru diferite LDT. Acest beneficiu poate fi aproximat prin valoarea terenului i valoarea construciilor prezente n fiecare celul (datele din prezentul studiu privind populaia, tipul de construcii i valoarea terenului au fost luate de la National Real Estate Assessment). Pentru diferite LDT-uri aceste valori au fost extrapolate astfel:

nedezvoltate (neprelucrate): fr populaie fr beneficiu; rezidenial: baza analizei (de regul oglindete situaia prezent); rezidenial dens : populaie n numr mare beneficiu sporit; industrial: populaie redus beneficiu redus; rezidenial limitat: ca i zona rezidenial dar: - se mut colile n regiunea cu risc sczut, adic din regiunea 2 n regiunea 1, din regiunea 11 n regiunea 14, din regiunea 12 n regiunea 14; - se reduce beneficiul cu costurile reamplasrii; Zona taberei/staiei de cale ferat: permite exploatarea (n alt mod dect cea nedezvoltat). Criteriile ce privesc sigurana (securitatea) se evalueaz pe baza urmtoarelor calcule: a. pierderi poteniale de viei omeneti: riscul mediu n regiune/celul multiplic cu populaia corespunztoare LDT considerat; se

Zone Zon Zon Zon Zon

b. riscul rnirilor: inevitabil, utilizarea unui criteriu ce exclude decesul introduce incertitudini suplimentare n procedura adoptat. Totui, aspectul legat de riscul public de vtmare trebuie luat n calcul, chiar i n aceste condiii. n mod curent el este estimat ca un multiplu al riscului de deces, deci numrul de vtmri va fi un multiplu de PLL (ex. 5xPLL). Aceast consideraie, bazat pe observaia din accidente precedente c numrul de vtmri este mult mai mare dect numrul deceselor, nu ia n calcul faptul c se combin dou distribuii: pentru ca o persoan s fie vtmat ea trebuie, mai nti s fie n via. De aceea se propune i o alt manier de abordare: - mai nti, consideraiile privind vtmarea se aplic numai apoi, aa cum se prezint n fig. 3.42, pentru acelai nivel al dozei, probabilitatea vtmrii este mai mare dect probabilitatea

persoanelor rmase n via dup accident;

203

decesului. Cu alte cuvinte, valoarea medie a dozei care produce vtmarea (doza corespunztoare unui nivel predefinit al vtmrii) este mai mic dect valoarea medie a dozei de deces. Pentru calcularea riscului de deces se utilizeaz funcia Probit (Probability Unit) (3.7):

Probit = (5 m/) + (1/) logn (doz) = A + B logn (doz)

(3.7)

Prin urmare, o descretere a valorii m poate fi exprimat printr-o cretere a constantei A. Cu alte cuvinte, o cale posibil de aproximare a riscului vtmrilor este utilizarea funciei Probit pentru decese, cu o valoare mrit a constantei A. Mai mult, pentru fiecare scenariu de accidente i fiecare condiie meteo (ec. 3.8):

(3.8) n care probabilitatea P(vtmare/n via) poate fi aproximat prin utilizarea unei valori mai mari a constantei A n ecuaia Probit. c. riscul pentru populaia sensibil : se presupune c valoarea medie a dozei letale pentru populaia sensibil este mai mic dect cea pentru populaia normal i c abaterea standard a distribuiei populaiei sensibile este mai mic dect cea pentru populaia normal (fig. 3.43). Aplicnd din nou funcia Probit se poate constata c, prin ajustarea constantelor A i B se poate obine o funcie adecvat pentru estimarea riscului pentru populaia sensibil.

Pvatamare = P(vtmare/n via) P(n via) = P(vtmare/n via) (1 Pdeces) = P(vtmare/n via) (1 R)

Fig. 3.42. Riscul de vtmare


204

Fig. 3.43. Riscul pentru populaia sensibil Aplicarea metodologiei i rezultate obinute
n problemele cu un numr de alternative limitate se poate aplica o metodologie simpl, care const n calcularea impactului fiecrei alternative asupra tuturor criteriilor, compararea rezultatelor i eliminarea celor ineficiente, apoi aplicarea unei strategii de decizie care s fac posibil aleagerea soluiei preferate. n cazul de fa ar trebui calculat impactul fiecrei LUp posibile (adic toate combinaiile posibile ale LDT pentru cele 16 regiuni, care depete 67 milioane). Aceasta, reprezint, din punct de vedere practic, o constrngere. O variant LUp este eficient n virtutea celor patru criterii menionate anterior dac nu exist o alta mai bun!

Generarea unor frontiere eficiente


Pentru rezolvarea problemei, se pot utiliza dou proceduri: una care folosete numai dou criterii (PLL i beneficiul socio-economic), cealalt care se refer la toate cele 4 criterii.

Procedura bazat pe alegerea a dou criterii este una ipotetic, comunitatea local avnd ca obiectiv minimizarea deceselor prognozate i maximizarea beneficiului socio-economic. Aplicarea metodologiei utiliznd numai dou criterii conduce la 42 soluii de modele de utilizare a terenului (LUp) (fig. 3.44). Procedura bazat pe alegerea a patru criterii conduce la 1154 soluii LUp (fig. 3.45).
205

Indiferent de procedura aplicat, se poate afirma c nu exist un panaceu universal care s genereze soluiile cu eficien maxim pentru planificarea utilizrii terenului. Decizia final este de competena organelor de decizie, n concordan cu Directivele Uniunii Europene i a legislaiei naionale.

Fig. 3.44. Frontiera eficient n varianta cu dou criterii

Fig. 3.45. Frontiere eficiente procedura cu patru criterii: decese anticipate n


funcie de beneficii
206

NTREBRI 1. Ce aspecte vizeaz deciziile privind planificarea terenurilor din apropierea instalaiilor periculoase? 2. Ce msuri se stipuleaz n articolul 12 din Directiva "Seveso II" legate de planificarea terenului? 3. Care sunt abordrile/metodologiile de baz UE n privina evalurii riscului? 4. Ce alte metodologii se pot aborda, n afara celor menionate? 5. Prezentai n 300 de cuvinte, metodologia bazat pe distane medii de siguran. 6. Prezentai n 300 de cuvinte, metodologia bazat pe consecine. 7. Prezentai n 300 de cuvinte, metodologia bazat pe risc. 8. Ce este un scenariu de referin? 9. Care sunt etapele n analiza multicriterial? 10. Comentai n 300 de cuvinte studiul de caz prezentat pentru aplicarea metodei formale multicriteriale cu 2, respectiv 4 criterii. 11. Artai n ce msur ai putea aplica aceast analiz ntr-un caz concret, pentru o extindere a unitii n care lucrai.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Christou M., Amendola A., Smader M., (1999), The control of major accident hazards: The land-use planning issue, J. Haz. Mat, 65, 151-178. Christou M., Matarelli M., (2000), Land-use planning in the vicinity of chemical sites., J. Haz. Mat, 78, 191-222. Council Directive, (1982), Seveso Directive 82/501/EEC (" Seveso I"), Council Diaconu G., Rojanschi V., Bran F., (1997), Urgentele si riscurile de mediu pentru agentii economici, Editura Economica, Bucuresti. Directive of 24 June 1982 on the major Accident Hazards of Certain Industrial Activities. Environmental Risk Analysis and Assessment, http://www.cee.uc.edu Ecological Risk Assessment, ToSC Environmental Briefs for Citizens, http://www.epa. gov Farquharson, J., Quantitative Risk Assessment, http://www.jbfa.com/qrachemical.htm Hazard and Operability Studies (HAZOP), www.rsc.org
207

Hilficker S.F., Strategies for Environmental Risk Management, http://www.ermi.net/risk_mgmt.php. Hofmann M., (1995), Umweltrisiken und schaden in der Haftpflichtersiecherung, VVW Karlsruhe. Huff A., Analysis of Safety Instrumented Systems to Meet Plant Objectives, http://www.jbfa.com Legea 137/1995, Legea Proteciei Mediului, MO 304/1995. McNamee D., Risk Management Today and Tomorrow, http://www.mc2consulting.com McNamee D., The New Risk Management, http://www.mc2consulting.com OM, (1997), Ordinul 184/1997 al Ministerului Apelor, Pdurilor, Proteciei Mediului, MO nr. 303/1997. Ozunu Al.,(1998), Elemente de hazard i risc n industrii poluante, Editura Accent, Cluj Napoca. Popescu D., Pavel Al., (1998), Risc tehnic/tehnologic. Inginerie i management. Metoda MADS-MOSAR, Editura Brilliant, Bucureti. Risk management white paper, http://www.tacarlson.com Risk Analysis Methodologies, http://home1.pacific.net.sg/~thk-risk.html Tudose I., (2001), Estimarea i managementul riscului, Curs format IDD. Wentz C., (1998), Safety, Health and Environmental Protection, McGraw Hill, Boston. Zakri A.H., (2001), International Standards for Risk Assessment and Tisk Management of Biotechnology, ICTSD Workshop on Biotechnology, Biosafety and Trade, Bellevue, Elveia, 18-20 iulie 2001.

208

4. MANAGEMENTUL RISCULUI
4.1. Cadrul general
Estimarea riscului are mai mult dect o simpl component fizic, chimic, de mediu sau sntate. Cerinele de baz pentru asigurarea eficienei economice i a echitii sociale impun o evaluare comparativ. Orice evaluare implic un sistem de valori i o unitate de msur. Abordarea simpl nseamn compararea nivelelor de risc cu standarde predefinite, care totui pun problema modului de msurare i a provenienei standardelor (Lack, 2001). Obiectivul central al estimrii riscului este s asigure un suport pentru luarea deciziilor prin estimarea riscurilor generrii de efecte adverse asupra sntii umane i a mediului produse de substane chimice, factori fizici i ali stresori/poluani ai mediului. Din motive de ordin practic, metodologiile pentru estimarea riscurilor sntii umane i pentru mediu se pot dezvolta independent. Totui, odat cu contientizarea necesitii proteciei sporite a mediului i sntii este necesar considerarea unei abordri mult mai integrate, holistice, a estimrii riscului. Este important n acest context integrarea riscului pentru sntatea i bunstarea uman cu riscul pentru alte organisme vii, populaii, ecosisteme, sisteme tehnice/tehnologice (OECD, 2003). Estimarea integrat a riscului reprezint un element cheie att n identificarea problemelor complexe ale mediului nconjurtor ct i pentru formularea i comunicarea lor, astfel nct s fie posibil elaborarea unei politici de mediu echitabile i transparente, precum i stabilirea de reglementri i luarea de decizii. O abordare pragmatic a estimrii riscului pentru mediu poate transforma un proces extrem de complicat, detaliat i consumator de resurse, ntr-un instrument eficient pentru luarea de decizii. Managementul integrat al riscului este un proces continuu, proactiv i sistematic pentru nelegerea, gestionarea i comunicarea riscului dintr-o perspectiv larg, n sensul c este posibil luarea de decizii care s contribuie la realizarea obiectivelor globale ale unui sistem/organizaie. Managementul riscului de mediu difer semnificativ de managementul altor tipuri de risc, deoarece caracteristicile sale particulare reflect complexitatea mediului. Numrul mare de ecosisteme i organisme, modul n care acestea

209

interacioneaz ntre ele sau cu sistemele limitrofe genereaz att un grad nalt de complexitate ct i un nivel semnificativ de incertitudine. Rezolvarea problemelor mediului nconjurtor nseamn mai mult dect ndeprtarea substanelor toxice. Aceast complexitate induce cerina ca managementul riscului de mediu s aib n vedere urmtoarele aspecte: definirea problemei evaluarea importanei unor date i cunotine analiza datelor de intrare i a suportului clasificarea multiplelor forme i tipuri de incertitudine si variabilitate analiza datelor n procesul de luare a deciziilor modul de realizare a consensului modul de comunicare a rezultatelor i concluziilor lucrul n echipe multidisciplinare pentru obinerea de rezultate care s se rezolve problematica mediului nconjurtor, care s asigure eficiena costurilor i sigurana comunitii. De cele mai multe ori, deciziile se refer la perioade lungi de timp i sunt fundamentate pe ipoteze multiple privind impactul potenial, cum ar fi, de exemplu, efectul asupra generaiilor viitoare. Datorit dificultii de a formula ipoteze precise, deciziile sunt adesea adoptate n condiiile de incertitudine tiinific asupra consecinelor posibile.

4.2. Particulariti ale managementului riscului de mediu


Managementul riscurilor confer oricrei organizaii capacitatea de a nelege mai bine modul de derulare a operaiilor i abilitatea de a rspunde mai eficient la schimbrile circumstanelor interne i externe. Managementul riscului de mediu poate conduce la beneficii directe pentru orice organizaie, prin mbuntirea informaiilor disponibile. Astfel, managementul riscului de mediu poate: - reduce cheltuielile i aduga valoare; - minimiza expunerea organizaiei la riscuri; - crete probabilitatea continurii n condiii normale a activitii i obinerii de noi avize i autorizaii; - demonstra mai simplu conformitatea cu legislaia n vigoare; - mbunti imaginea i reputaia organizaiei. Organizaiile pot s implementeze sistemul de management al riscului de mediu n vederea atingerii urmtoarelor obiective: - adoptarea deciziilor n cunotin de cauz; - planificarea sistemului de management n baza ierarhizrii riscurilor de mediu; - alocarea i utilizarea mai eficient a resurselor disponibile;
210

creterea capacitii manageriale din perspectiva obligaiilor care i revin unei organizaii care i desfoar activitatea ntr-un mediu concurenial; - obinerea unui nivel ridicat de transparen a procesului de management i de adoptare a deciziilor; - asigurarea unui grad de flexibilitate mai mare pentru aciunile alternative, ca urmare a unei mai bune nelegeri a surselor de risc; - conformarea cu cerinele legislaiei relevante; - fundamentarea unei abordri privind modul de management al incertitudinii; - asigurarea unei mai bune identificri i puneri n valoare a oportunitilor. Beneficiile posibile pe termen lung includ: - planificarea strategic eficient, ca rezultat al nivelului ridicat de cunoatere i nelegere a factorilor cheie de expunere la risc; - diminuarea costurilor, ca urmare a prognozrii efectelor nedorite i adoptrii msurilor adecvate de prevenire a acestora; - asigurarea unui grad sporit de pregtire pentru punerea n valoare a consecinelor pozitive; - mbuntirea proceselor de auditare i creterea gradului de valorificare a rezultatelor revizuirilor interne i externe; - rezultate mai bune n termeni de eficien, eficacitate i adecvare a programelor; de exemplu, un management de mediu mbuntit i o mai bun alocare a resurselor disponibile (umane, financiare i materiale); - asigurarea unei baze eficiente de comunicare ntre organizaii i prile afectate/interesate, n vederea formulrii direciilor i conceperii programelor prioritare de aciune; - realizarea unui management durabil. Nivelul de complexitate al programului de management al riscului de mediu trebuie s menin un echilibru ntre costurile asociate managementului riscului i beneficiile prezumate.

4.3. Principii ale managementului riscului de mediu


Managementul riscului este un proces de luare a deciziilor n urma cruia rezultatele din estimarea riscului sunt integrate cu principii economice, tehnice, sociale i politice pentru generarea unor strategii de reducere a riscului. Managementul riscului se bazeaz pe urmtoarele principii: Obligativitate Abordare formal, structurat i sistematizat Acoperirea tuturor operaiilor pe ntregul lor ciclu de via Integrarea cu managementul global al unitii Integrarea n managementul mediului Continuitate
211

Procesul de management al riscului este de tip iterativ, fapt ilustrat prin buclele de feed-back din fig. 4.1. El poate fi repetat n condiiile introducerii unor criterii modificate sau suplimentare de evaluare a riscurilor, rezultnd un process de mbuntire continu. Etapele procesului generic de management al riscului sunt urmtoarele: stabilirea contextului: determinarea contextului strategic, organizaional i de management al riscurilor, precum i stabilirea structurii analizelor i a criteriilor pe baza crora riscurile vor fi evaluate; identificarea prilor afectate/interesate i definirea politicilor de comunicare i consultare; identificarea riscurilor: identificarea, ca fundament al analizei ulterioare, a ceea ce se poate ntmpla, de ce i cum, inclusiv a pericolelor i a consecinelor asociate; analiza riscurilor: analiza riscurilor, n termeni de probabilitate i gravitate; posibilitile de control i efectul msurilor de control asupra gravitii consecinelor; probabilitatea de producere i gravitatea pot fi combinate n vederea estimrii nivelului de risc; evaluarea i ierarhizarea riscurilor: compararea nivelurilor de risc estimate cu criteriile prestabilite; n continuare, riscurile pot fi ierarhizate n vederea identificrii prioritilor; riscurile identificate ca avnd o prioritare redus pot fi acceptate fr a fi tratate, constituind doar subiectul monitorizrii i revizuirii; tratarea riscurilor: dezvoltarea i implementarea unui plan de management, care trebuie s includ consideraii privindalocarea resurselor financiare i de alt natur, precum i termene de aciune; comunicare i consultare: consultarea i comunicarea cu prile afectate/interesate, interne i externe, n fiecare etap a procesului de management al riscului; monitorizare i revizuire: monitorizarea i revizuirea riscurilor, precum i evaluarea performanelor sistemului de management al riscurilor i a modificrilor care l pot afecta. Dei sunt prezentate ca activiti independente, n practic etapele enumerate anterior se gsesc ntr-o strns interaciune. De exemplu, atunci

212

cnd riscurile au fost identificate, contextul i criteriile trebuie revizuite, iar anumite aspecte ale analizei trebuie reconsiderate.

Fig. 4.1. Modelul procesului de management al riscului (AS/NZS 4360:2001).

Unul din cele mai importante aspecte ale managementului riscului il reprezint integrarea i includerea intereselor i valorilor publice, realizarea unei medieri a grupurilor de interese, agenii de administrare local, alte instituii responsabile pentru stabilirea criteriilor specificate de evaluare a strategiilor prioritare.

4.4. Factori care influeneaz managementul riscului


Factorii care afecteaz managementul riscului de mediu includ sunt: - absena datelor sau existena unui volum redus de date; - necesitatea formulrii unor ipoteze; - variabilitatea natural; - utilizarea unor concepte, tehnici i metode noi, care provin din domenii tiinifice insuficient dezvoltate i care constituie obiectul a numeroase dispute i controverse n ceea ce privete aciunile care trebuie ntreprinse;

213

duratele mari de timp (de exemplu, dei trebuie s se in seama de generaiile viitoare, modificrile ecologice se pot produce lent, datorit decalajului temporal dintre aciunea cauzelor i materializarea efectelor); efectele poteniale asupra mediului i a bunstrii economice la scar local, regional, naional, internaional, global i posibilitatea producerii unor consecine ireversibile; absena unei legturi directe i clare ntre anumite cauze i efecte asupra mediului.

4.5. Activiti specifice managementului riscului


Procesul de management al riscului implic n general, parcurgerea urmtoarelor etape: identificarea i analiza expunerii: - managerii identific pericolele aprute ca urmare a expunerii la riscuri - odata identificate, acestea sunt caracterizate din punctul de vedere al surselor, probabilitilor, intensitii, efectelor i potenialelor de eliminare i, dac nu este posibil, de reducere evaluarea i selecia tehnicilor alternative de management al riscului Exist din acest punct de vedere dou moduri de abordare: - controlul riscului (eliminare, prevenire, reducere, segregare sau transfer) - abordarea din punct de vedere financiar a riscului prin mecanisme de transfer, asigurri i contractuale (specific, de regul, sistemelor financiare) Managementul riscului de mediu este similar cu procesul clasic de management al riscului, cu cel puin dou excepii (fig. 4.2) (Franzen, 2001): - responsabilitile privind mediul implic aspecte legale i financiare, motiv pentru care este necesar formularea atent a problematicii de identificare i evaluare a naturii aspectelor de mediu care implic utilizarea evalurilor de mediu i, n particular, de risc. aceste evaluri necesit date, informaii i ipoteze privind baza tiinific (aspecte fizico-chimice, biologice), inginereasc, socio-politic, i demografic a aspectelor de mediu . este la fel de important s se aib n vedere i aspectele legale. Toate acestea se cer combinate astfel nct s poat face posibil i o estimare a riscului financiar ce decurge din riscul de mediu. remedierea, este cea mai aplicat practic de management al riscului

214

Fig. 4.2. Compararea procesului de management al riscului, n general cu


procesul de management al riscului de mediu
215

4.5.1. Descriere
Managementul riscului este, la modul general, o activitate pe care fiecare individ o face zilnic, pentru a decide, din mii de alternative, ce trebuie fcut la un moment dat. Adesea, aceste activiti sunt consecina aciunii subcontientului, dar indiferent de fora motrice care le genereaz, contribuie la modificarea comportamentului n situaiile n care un eveniment ce implic risc ncepe s se manifeste. Alegerea unei opiuni de comportament depinde de atitudinea n faa riscului. Managementul riscului pentru mediu (Environmental Risk Management, ERM) se refer la: - politici, proceduri i practici aplicate n mod sistematic pentru identificarea hazardelor; - consecine ale acestor hazarde; - estimarea riscului (calitativ i cantitativ); - evaluarea nivelelor de risc n funcie de criterii i obiective relevante; - luarea de decizii n legtur cu riscurile identificate i diminuarea lor. Deciziile privind managementul riscului au implicaii majore, de ordin operaional i financiar, ct i un potenial serios n ceea ce privete impactul asupra mediului. Pn nu demult acste decizii au fost luate mai mult pe baze intuitive, sprijinite pe mult experien, care nu au dat rezultate bune n asigurarea unui management optim al riscului. La ora actual exist preocupri majore pentru realizarea de analize sistematice privind expunerea la risc i elaborarea unui program de management al riscului cu int precis, eficient din punctul de vedere al aciunilor i costurilor. Aceste abordri sistematice ofer beneficii considerabile care includ: - performane sporite n ceea ce privete protecia mediului i optimizarea utilizrii resurselor; - msuri privind managementul riscului specifice fiecrui caz n parte i eficiente din punctul de vedere al costurilor. Exist numeroase situaii care au precedat i impulsionat activitile specifice estimrii i managementului riscului: recunoaterea, dup anii 60 a semnificaiei impactului asupra mediului i a reglementrilor asociate acestuia pentru protecia mediului nconjurtor; elaborarea unor metodologii de control i management a hazardelor de mediu bazate pe risc. Iniial, msurile de protecie a mediului s-au limitat la controlul polurii i au favorizat calea reglementrilor ca au stabilit limite de poluare. Acestea au condus la plata unor penaliti importante pentru poluatori, dar cu consecine uneori incomensurabile asupra calitii mediului. Drept urmare, n paralel cu controlul polurii s-au elaborat cerine riguroase pentru evaluarea impactului
216

pentru mediu, att pentru uniti existente ct i pentru cele noi, ce urmeaz a fi amplasate. Analizele bazate pe risc s-au dovedit utile pentru eliminarea unor incertitudini n privina investiiilor noi. Evalurile de risc i managementul riscului se realizeaz innd cont de faptul c nu pot fi eliminate complet consecinele negative la unei aciuni sau activiti. De aceea s-a considerat necesar s se aprecieze: - severitatea i probabilitatea producerii acestor efecte adverse; - eficiena, din punctul de vedere al costurilor a msurilor de control i aplicabilitatea lor; - acceptabilitatea sau tolerabilitatea riscului rezidual, dup ce au fost aplicate msurile de control de care s-a dispus. Analizele bazate pe risc au fost utilizate mai nti n industria nuclear i apoi n ntreg spaiul industrial, caracterizat printr-o complexitate sporit n comparaie cu alte sisteme. Orientarea spre reglementri bazate pe performana n protecia mediului au stimulat managementul de mediu bazat pe evaluri de risc, care s-au considerat necesare pentru a demonstra c au fost luate n calcul toate problemele relevante pentru un sistem i c au fost aplicate msuri pentru un management rezonabil. n acelai timp, aplicnd managementul riscului se identific, pentru un proces dat, msurile eficiente pentru diminuarea sau eliminarea unui anumit hazard i reducerea riscului la un nivel acceptabil.

4.5.2. Etape ale procesului de management al riscului


Procesul de management al riscului cuprinde mai multe etape, dar simpla parcurgere a acestora nu asigur, ntr-o msur suficient, un program eficient de management al riscului. Managementul riscului este un proces continuu care implic identificarea riscului, analiza, utilizarea, monitorizarea, planificarea, documentarea continu pe ntreaga desfurare a procesului. Interaciunea dintre diferite activiti coninute n managementul riscului este prezentate n fig. 4.3, care ilustreaz natura, interdependenele i nevoia de comunicare eficient. Principalele etape ale procesului de management al riscului sunt: Planificarea Este procesul de elaborare i documentare pentru o realizarea unei strategii organizate, cuprinztoare i interactive pentru identificarea i urmrirea riscurilor, elaborarea planurilor de tratare a riscurilor, efectuarea evalurii continue a riscului, asigurarea unor resurse adecvate pentru identificarea i diminuarea riscurilor.

217

Identificarea riscului Este procesul de examinare a zonelor critice pentru evenimentele care reprezint riscuri poteniale n vederea asigurrii costurilor, programelor, obiectivelor de performan. Analiza riscului Este procesul de evaluare a fiecrui risc care s permit att descrierea acestuia prin probabilitatea de producere, severitatea consecinelor i relaia cu alte zone sau procese cu risc , ct i stabilirea unor prioriti. Caracterizarea riscului Este procesul de identificare, evaluare, selectare i aplicare a cilor de diminuare a riscului, a transferabilitii, permisivitii sau acceptanei opiunilor de asigurare a unui nivel acceptabil al riscului, condiionat de constrngerile i limitrile din program. Monitorizarea riscului Este procesul de urmrire i evaluare sistematic a performanelor aciunilor de manipulare a riscului comparativ cu limitele prevzute n program. Documentarea n legtur cu sistemele de risc Este procesul de nregistrare, meninere i raportare a datelor n legtur cu riscul, a succesului aplicrii tehnicilor de tratare a riscului, rezultatele analizelor de risc, comunicarea rezultatelor acestor activiti membrilor echipei de management al riscului. Perfecionare continu Este procesul de revizuire i perfecionare a proceselor de management al riscului prin rafinarea calificrilor i definirea nevoilor de viitor.

218

Fig. 4.3. Diagrama procesului de management a riscului

4.5.3. Elaborarea unui program formal de management al riscului


Subiectul managementului de risc este un domeniu larg care include domeniile discutate mai sus, dar i altele. Elementele dintr-un program global de management al riscului vor fi integrate n toate zonele locului de munc (tabelul 4.1). Protecia siguranei, sntii mediului necesit implicarea continu a fiecruia. Managemanetul efectiv al riscului asigur un rspuns obiectiv i consistent la riscurile identificate. Aceasta cere o riguroas planificare, organizare, implementare i control pentru a realiza un program de succes privind managementul riscului. Exist un numr de metode de analiz. Aceste metode se bazeaz pe procesele de luare a deciziilor pentru a da recomandri privind gradul de risc ca rezultat al expunerii la pericole. Evalurile pot de asemenea s asigure abiliti privind msurile de control n vederea reducerii riscurilor. Recunoaterea pericolelor poteniale cer o familiarizare considerabil cu operaiile i procesele corespunztoare, depozitarea i distribuia materialelor i produselor i activitile relevante din domeniu. Locurile de munc constituie o situaie dinamic. Ele sunt ntr-o continu schimbare n privina operaiilor, proceselor i altor cerine privind lucru. Exist pericole poteniale, raportate la factori umani, situaionali i de mediu. Aceste pericole trebuie s fie recunoscute, cuantificate i controlate. De

219

exemplu, operaiile i procesele utilizeaz materii prime pentru a realiza produse, subproduse sau produse secundare i deeuri. OSHA cere un inventar al chimicalelor (Hazard, Comunication Standard: 29 CFR 1910.1200). Elementele unui program de management al riscului

Tabelul 4.1.

Identificarea pericolului (hazardului) Evaluarea (analiza) riscului Controale administrative Controale inginereti Planificarea aciunilor n caz de urgen Instriurea privind exploatarea i aciunea n caz de urgen Investigarea accidentelor i incidentelor Evaluarea eecurilor Audituri interne i externe Feedback i iterare

Furnizorii trebuie s ofere o notificare scris privind datele de siguran a oricrei substane chimice. Examinarea unui proces, operaie i instalaie, din punctul de vedere al pericolelor poteniale, constituie o sarcin complex. n general, cel mai indicat este s se nceap cu diagrama fluxului procesului i un plan de amplasare. Acestea, mperun cu procedeele standard de exploatare, vor furniza o descriere important a operaiilor pentru studiu i evaluare. Orice program de management al riscului trebuie s permit revizuirea i modernizarea permanent. n acest sens este necesar elaborarea unui program complet de management al riscului. Etapele de elaborare a unui plan robust de management al riscului sunt: 1. evaluarea tehnicilor existente de management al riscului ; 2. perfecioanrea tehnicilor existente de management al riscului i elaborarea unor procese adiionale necesare creeerii unui proces integrat de management al riscului; 3. implementarea unei maniere active de abordare pentru identificarea, evaluarea i managementul programelor de risc pentru a se asigura

220

un proces de management consistent precum i reproductibilitatea identificrii riscurilor; 4. elaborarea unor tehnici aplicabile n evaluarea unor strategii de tratare a riscului; 5. elaborarea unui manual pentru procesul de management al riscului, care s descrie procedurile de identificare, analiz, manipulare, monitorizare a riscurilor i pentru asigurarea posibilitilor de perfecionare continu a procesului de management al riscului; 6. aplicarea unor instrumente software pentru a permite managerilor de risc s analizeze riscul, din punct de vedere cantitativ, utiliznd tehnici bazate pe statistic i simulare, pentru modelarea impactului riscului asupra unor activiti anterioare sau ulterioare; 7. instruirea managerilor de risc asupra modalitilor de utilizare eficient a instrumentelor de analiz, modelelor de simulare i a altor metode cantitative de monitorizare i a impactului diminurii riscului, transferului, permisivitii sau strategiei de acceptare; 8. stabilirea procedurilor de pregtire a planurilor de management al riscului i definirea dimensiunii, costurilor sau consecinelor aplicrii acestor planuri; 9. furnizarea de informaii organizaiilor de arbitraj n domeniul riscului ntr-un format consistent, astfel nct membrii acestor organizaii s aib posibilitatea s evalueze riscurile monitorizate perioad cu perioad sau proiect cu proiect; 10. asigurarea unei comunicri permanente ntre managementul riscului i comunitatea de management a programelor de dezvoltare pe baza unui document de lucru care s permit analiza i identificarea periodic a riscului; 11. elaborarea i conducerea aciunilor de instruire n domeniul procesului de management al riscului. Un sistem de management al riscului capabil s furnizeze instrumentele de determinare a probabilitii cu care se produce un eveniment, impactul pe care evenimentul l-ar avea asupra unui program, costul msurilor de prevenire reprezint ntotdeauna un avantaj n competiia dintre sistemele socio-

221

economice. Aceste instrumente sporesc capacitatea factorilor de decizie s aprecieze incertitudinile, s monitorizeze rezultatele i efectele asupra costurilor i a altor performane nefinanciare. n fig. 4.4. se prezint schematic cadrul managementului riscului.

Fig. 4.4. Cadrul de realizare a managementului riscului

4.5.4. Aciuni pentru managementul riscului


La baza metodologiei ERM stau urmtoarele tipuri de aciuni:

definirea sistemului (entitii) pentru care se realizeaz managementul n general i, de risc, n particular:

Exist numeroase motive pentru iniierea unui program ERM. Acestea pot fi intrinseci sau extrinseci n funcie de reglementrile existente sau de alte cerine externe. Dac, de exemplu, un proces de evaluare a impactului pentru o min nou sau pentru extinderea uneia existente include i necesitatea unui ERM, scopul poate fi stabilit anterior cu claritate. Altfel, scopul i obiectivele ar putea definite ntr-o manier ambigu. Procesul ERM ar putea fi iniiat i de producerea unui incident sau recunoaterea faptului c este necesar rezolvarea unei probleme critice. Chiar i atunci cnd este iniiat cu un singur scop, ERM

222

poate fi considerat ca un exerciiu ce poate oferi beneficii suplimentare pe msur ce include alte aspecte ale riscului. Dependent de scopul i obiectivele propuse, acest xerciiu se poate extinde pe cteva operaii sau poate fi limitat la o singur operaie. De asemenea este posibil ca un exerciiu ERM ar putea fi limitat la un hazard particular sau un set de hazarde sau la o consecin particular sau la o clas de consecine. Cnd ERM este limitat la o parte a unei organizaii, operaie sau intreprindere este recomandabil s se stabileasc contextul organizaional sau operaional al entitii care trebuie condus i s i se defineasc limitele. Definirea clar a entitii constituie un sprijin n contientizarea faptului c limitarea scopului nu constituie o pierderei c prti excluse la un moment dat din ntreg pot fi incluse treptat n funcie de necesiti.

definirea scopurilor urmrite n realizarea studiului, a obiectivelor i a sistemelor/subsistemelor investigate:

Definirea scopurilor urmrite n realizarea studiilor din cadrul ERM este un aspect deosebit de important, deoarece adesea pot exista constrngeri legate de timp i resurse. Scopul i metodele selectate pentru realizarea studiilor necesit armonizarea cu aceste constrngeri. Trebuie avut n vedere c limitarea studiului afecteaz calitatea sa i a valorii rezultatelor sale. Faptul c studiul este preliminar sau final trebuie menionat n definirea scopurilor acestuia. Cu toate c scopul studiilor separate este limitat, fiecare dintre ele trebuie s se ocupe de analiza interaciunilor i interdependenelor dintre anumite pri ale sistemului n studiu i alte pri aceluiai sistem i sisteme extene. n paralel cu definirea scopurilor se vor selecta metodele i personalul destinat efecturii studiului. Toi cei responsabili cu studiul i cei care vor avea un rol major n realizarea lui ar trebui s aib posibilitatea de a influena stabilirea scopului nainte ca acesta s devin definitiv. n mod similar scopului, resursele i metodele se vor influena reciproc, procesul cptnd un caracter iterativ.

familiarizarea membrilor echipei cu sistemul risc i descrierea acestuia:

generator de

Un stadiu important al analizei de risc l constituie familiarizarea cu sistemul, cu contextul su de mediu i operaional i descrierea acestuia. Volumul de munc necesar n acest stadiu va depinde de modul de abordare de ctre personalul responsabil i nivelul de acutatee necesar. Dac sistemul este studiat de persoane deja familiare cu acesta, s-ar putea spune c este necesar un efort minim de familiarizare cu sistemul n discuie. Experiena arat totui c exist un grad mare de variabilitate n perceperea individual a diferitelor aspecte ale unui sistem. Aceasta include o nelegere insuficient a modului de proiectare i

223

funcionare a unui echipament fizic i a infrastructurii adiacente precum i i a procedurilor i practicilor operaionale. n aceast etap a analizei se acumuleaz cunotine, informaii fundamentale din care se pot deduce anumite recomandri pentru etapele ulterioare. Dac sistemul este analizat de persoane mai puin familiarizate cu acesta (personalul din conducerea companiei sau din alt instituie ori consultani), atunci familiarizarea este cu att mai important. Familiarizarea cu sistemul i elborarea unei descrieri a acestuia sunt necesare pentru structurarea studiului ERM. Studiile pot fi structuraze n mai multe moduri, de exemplu: - fie n jurul etapelor operaionale ale unui proces minier; - fie n jurul zonelor operaionale sau ale echipamentelor. Aceste aspecte pot fi combinate n diferite moduri astfel nct s rezulte o structur logic i sistematic care s cuprind toate aspectele sistemului ce trebuie studiat. Structura trebuie s permit i interconexiuni (servicii, echipament, comunicaii). Procesul de familiarizare se bazeaz pe utilizarea unei documentaii care include desene, hri, proceduri, rapoarte ale unor studii anterioare i cercetri care include documentaii ale evalurilor de impact (EIA) i rapoarte de audit. Pentru operaiile existente o inspecie de tip audit ar putea fi o surs important de date. Descrierea sistemului trebuie s fie profund i cuprinztoare n limitele scopului, altfel va fi dificil de realizat identificarea hazardului. Importana corectitudinii acestor etape iniiale nu poate fi exagerat, deoarece ele sunt baza pe care se fundamenteaz etapele ulterioare i ERM n ansamblu.

identificarea hazardelor asociate cu posibilele riscuri, inclusiv elaborarea unor scenarii ale unor accidente posibile:

Identificarea hazardelor ar trebui s fie un proces structurat, care funcioneaz sistematic pe baza elementelor instalaiei sau sistemului de studiat (aa cum au fost identificate n procesul familiarizare/descriere). Aceasta va maximiza gradul de descoperire/identificare a tuturor evenimentelor i mprejurrilor care ar putea conduce la rezultate adverse semnificative. Pentru fiecare element ales din instalaie sau sistem trebuie acordat o atenie deosebit n legtur cu: - evenimente sau mprejurri care ar putea iniia pericole; - consecinele acelor evenimente sau mprejurri; - elemente tehnice, operaionale i de organizare pentru siguran i control, de care se dispune; - posibilitatea de apariie a evenimentului sau mprejurrii iniiatoare;

224

posibilitatea de transformare a acestuia/acesteia n rezultate adverse semnificative, dac se utilizeaz elemente de siguran i control; Identificarea hazardelor trebuie s cuprind, printre altele: hazarde asupra tuturor factorilor de mediu potenial afectai , care include, - ape de suprafa i subterane; - aer (praf, cenu, fum); - atmosfer (efectul de ser, reducerea statului de ozon), zonele naturale, flora i fauna, incluznd speciile vulnerabile i ecosistemele; - pduri, terenuri agricole i puni, cu animale i recolte; - sol (contaminare, eroziune, degradare); - structuri geologice; - ecosisteme acvatice; - structuri antropice; - securitatea i sntatea uman; - valori estetice i culturale. toate tipurile de hazarde care includ: - incendii; - explozii; - deversri de materiale toxice i poluante; - schimbri ale cursurilor de ape; - introducerea unor specii de plante i animale exotice sau patogene; - fisurarea barajelor; - alunecri de teren; emisii continue, nu numai accidentale ; deeuri i produse secundare. -

Exist diferite metode de identificare i evaluare a hazardelor, precum i modaliti diferite de prezentare a informaiilor legate de acestea. Cea mai bun metod de lucru este cea a evalurii din perspectiva altora. Aceasta se aplic n particular atunci cnd cei care identific hazardul nu sunt asociai operaional cu instituia sau sistemul considerat. Uneori, ca de exemplu n cazul metodei Hazard and Operability (HAZOP), se aplic pentru identificarea hazardelor procedeul brainstorming, care poate permite participarea direct a tuturor prilor relevante, incluznd consultani, manageri, proiectani, supervizori, operatori i specialiti din exteriorul sistemului. Trebuie subliniat faptul c, dei hazardele sunt identificate n totalitate, unele aspecte vor trebui reexaminate pentru a le clarifica n faza de analiz a posibilitii de producere sau analiz a consecinelor, sau chiar n estimarea sau evaluarea riscului.

225

analiza consecinelor:

Analiza consecinelor cuprinde nu numai rezultatele, dar i paii care conduc la acestea. De exemplu, pentru aprecierea efectului unei furtuni asupra unui baraj, analiza consecinelor se refer la: consecinele furtunii asupra volumului de ap primit de baraj; gradul de inundare i posibilitatea de cedare a barajului; consecinele poluanilor deversai i concentraiile/persistena n ap, dup tecerea de baraj; consecinele asupra speciilor acvatice i ecosistemelor. Pentru fiecare element trebuie luate n considerare mai multe aspecte: - mrimea; - rspndirea; - gravitatea; - durata. Ca parte a acestei analize poate fi considerat i aciunea de elaborare a unui cadru de nelegere a rezultatelor /consecinelor evenimentului iniiator. Analiza consecinelor are ntotdeauna componente calitative i cantitative. Unele pot fi msurate, estimate sau proiectate cu o precizie relativ, n timp ce altele se vor baza mai mult pe o analiz calitativ. Limitele cunotinelor cunoaterii i ale capacitii de modelare cresc, n general cu fiecare etap, de la cea iniial pn la cea final. Analiza consecinelor prin prisma strii finale este prea dificil i consumatoare de timp, iar incertitudinile inerente prea mari. Prin urmare, calea de abordare uzual este realitzarea analizei, n detaliu, pn ntr-un stadiu intermediar. Analiza celor mai grave cazuri este des utilizat pentru a testa limitele impacturilor poteniale. Dac aceast analiz nu indic un potenial serios a impacturilor semnificative, atunci acestea pot fi ignorate.

analiza posibilitilor de concretizare:

Aceste posibiliti/probabiliti includ: - frecvenele evenimentului iniiator; - probabilitatea ca elementele de siguran s nu rspund necesitilor; - posibilitatea ca un eveniment care produce un accident s produc i cderea sistemului de siguran; - posibilitatea producerii de erori umane; - posibilitatea producerii unor fenomene meteorologice (vnturi puternice, averse de ploaie intense, frecvente sau de durat); - probabiliti de deces/vtmare, pentru oameni i alte specii.

226

Arborii logici (arborele evenimentelor sau arborele defeciunilor) cuprind o metod analitic adesea utilizat pentru a formula o apreciere asupra componentelor ce constituie intrri pentru eveniment sau ieiri care intereseaz din punctul de vedere al ERM. Ca i n cazul analizei consecinelor, sursele de date pot fi numeroase i variate. Exist baze de date bine stabilite pentru elemente precum pri ale unor echipamente (pompe, valve), bazate pe experiena industrial, dar sunt i situaii n care nu se dispune de informaii calitative i atunci se apeleaz la extrapolri, compilri, manipulri de date. Indiferent de sursa de provenien a datelor, este necesar acordarea unei atenii sporite selectrii acestora, deoarece rezultatul analizei poate fi influenat negativ de selectarea/generarea frecvenelor i probabilitilor.

estimarea i caracterizarea riscului, inclusiv identficarea generatorilor de risc, a oportunitilor de reducere a riscului i analiza de sensibilitate:

Estimarea sau caracterizarea riscului necesit combinarea rezultatelor analizei consecinelor i probabilitilor, astfel nct s poat fi generat o estimare sau indicare a posibilitii de producerea rezultatelor adverse. Estimarea riscului este termenul utilizat n mod curent atunci cnd analiza are o component cantitativ substanial. Caracterizarea se folosete cnd este vorba de aprecieri calitative. Estimatele de risc sunt exprimate n mod obinuit ca ansele ca un rezultat advers s apar ntr-un an (ca rezultate finale sau intermediare), cum ar fi, de exemplu, unu la un milion per an ansa de deces ntr-un amplasament specificat. Rezultatele calitative pot fi descrise prin ierarhizri, de la foarte redus la extrem de mare. Aceste ierarhizri se bazeaz pe combinarea severitilor nalte i reduse, a probabilitilor mari i mici sau prin perechi de descriptori cum ar fi severitate nalt/probabilitate mare, probabil/minor, foarte improbabil/catastrofal.Adesea se pot folosi scoruri numerice prin adugarea sau multiplicarea consecinelor alocate i scorurilor de probabilitate. Riscul poate fi materializat printr-un rezultat individual sau un grup de rezultate. n general este recomandabil s se foloseasc rezultate cumulate risc cumulat. Nivelele cantitative de risc pot fi prezentate grafic n diferite moduri: contururi de risc (izorisc) i variante cum ar fi reprezentri tridimensionale i benzi de culoare i gradieni, atunci cnd impactul riscului acoper o zon; diferite tipuri de grafice (ex. curbele de risc social).

227

Rezultatele pot fi, de asemenea tabelate, n special atunci cnd generatorii de risc sunt identificai i ierarhizai. Ca alternativ, rezultatele pot fi descrise sub form de text sau se pot combina graficele, tabelele i textul.

evaluarea riscului pe baza unor obiective i/sau criterii:

Procesul de evaluare nseamn, la modul simplu spus, compararea rezultatelor riscului cu anumite criterii i obiective. n practic sunt necesare o serie de interpretri care s duc la concluzii utile pentru diminuarea riscului. Acolo unde criteriile nu sunt satisfcute se revizuiete analiza i se rafineaz.

dac obiectivele/criteriile nu satisfac cerinele unei evaluri corecte, se revizuiesc datele privind sensibilitatea sistemului la modificarea ipotezelor de lucru i se identific msuri suplimentare de management al riscului i de identificare a hazardelor, dup care se repet treptele analizei; dac criteriile/obiectivele satisfac cerinele privind managementul riscului se finalizeaz recomandrile privind msurile strategiile, sistemele i programele ERM i se elaboreaz aceste sisteme/programe; tratarea riscului, aplicarea recomandrilor i aciunilor specifice programelor/sistemelor ERM:

Tratarea riscului acoper sensul aciunilor de eliminare, minimizare, reducere, monitorizare, ameliorare, adesea considerate ca reprezentnd de fapt managementul riscului. De aceea se folosete acest termen tratare pentru a evita confuzia cu managementul. Rspunsurile la apariia riscului includ: - acceptarea riscului; - eliminarea hazardelor; - evitarea riscului; - reducerea consecinelor; - reducerea probabilitii; - transferul riscului; - auditul; - monitorizarea; - planurile de urgen.

auditul hazardelor aprute, monitorizarea, revizuirea i schimbarea managementului (inclusiv prin revenirea la
228

etapele de analiz anterioare i ajustarea managementului riscului pe msur ce apar modificri i se dispune de informaii i sensuri noi;

comunicarea n legtur cu riscul, activitate ce se desfoar n paralel cu celelate elemente ale procesului de management al riscului:

Aceasta poate fi partea cea mai dificil a procesului ERM. Comunicarea n legtur cu riscul este sau ar trebui s fie un proces n dublu sens. Pe msur ce fiecare din aceste elemente se continu cu urmtorul, analiza din aval, evaluarea sau managementul riscurilor de mediu sunt limitate de calitatea i profunzimea studiului precedent. Aceasta afecteaz direct valabilitatea i eficacitate tuturor etapelor ulterioare cu un impact puternic asupra tuturor treptelor ERM. Folosind acest cadru metodologic sunt posibile diferite moduri de abordare i metodologii a managementului riscului. Cadrul metodologic este aplicabil att pentru sistemele existente ct i pentru cele noi, dei modul de aplicare difer. Important este i maniera n care sunt abordate caracteristicile de proiectare i operaionale n momentul studiului iniial. Pentru operaiile existente, aceasta va reduce posibilitatea de a face schimbri fr a implica i costuri semnificative. Aceste diferene subliniaz beneficiile care provin din aciunea de iniiere a analizei i evalurii de risc ct mai devreme posibil, cnd se planific o nou dezvoltare/extindere a unui sistem sau se modific operaiile existente. Atributul cheie al unui proces acceptabil de management al riscului l reprezint aplicarea unei tehnologii capabile s asigure la timp date relevante pentru utilizatori. De regul acest proces este unul iterativ, cu bucle de revenire de la evaluarea i tratarea riscului la procesul de identificare a hazardelor. Aceste reveniri sunt eseniale dac nu s-a pornit de la ipoteza c schimbrile ce privesc un anumit hazard sau un anumit nivel al riscului sunt cele mai potrivite cu acel tip de risc. De asemenea, dac sistemul nu este static, sunt eseniale schimbri ale strategiei de realizare a managementului riscului i revizuiri periodice, precum i examinarea riscului rezidual dup ce au fost aplicate msurile de diminuare a riscului. O importan deosebit n managementul riscului o are comunicarea n etapa de tratare a riscului. ntruct aceast etap se poate combina cu treapta de identificare a riscului, comunicarea obiectivelor este etichetat cu instruciunea Acioneaz! Aceast aciune se desfoar pe ntreg parcursul etapei de management al riscului, deoarece fiecare treapt a procesului necesit o versiune la scar redus a ntregului proces, iar managenetul riscului ia n considerare toate problemele i necesitile sistemului investigat.

229

4.6. Modalitile de implementare a managementului riscului de mediu


Managementul riscului de mediu poate fi implementat la toate nivelurile unei organizaii, inclusiv la nivel strategic i operaional.

Implementarea la nivel strategic


n general, managementul riscului de mediu la nivel strategic implic abordarea problemelor legate de mediu din perspectiva modului n care acestea pot afecta afacerile i activitile desfurate de organizaie, adic riscul pentru organizaie indus de problemele legate de mediu. Implementarea managementului riscului de mediu la nivel strategic poate include: - crearea sau actualizarea politicii de mediu a organizaiei i a sistemelor de management, prin includerea n cadrul acestora a obiectivelor i a principiilor de management al riscului; - realizarea planificrii strategice a organizaiei, prin utilizarea abordrii bazate pe risc; - ncorporarea conceptelor i proceselor specifice managementului riscului n cadrul sistemului de management de mediu; - stabilirea criteriilor de acceptabilitate a riscului, n concordan cu cerinele legislaiei n vigoare; - managementul integrat al riscului.

Implementarea la nivel operaional


Managementul riscului de mediu la nivel operaional implic concentrarea pe riscurile de mediu specifice. Implementarea managementului riscului de mediu la nivel operaional poate include: - determinarea nivelului de risc pentru un ecosistem n care se desfoar anumite activiti i operaii; - utilizarea principiilor de management al riscului pentru realizarea evalurii impactului asupra mediului; - stabilirea conformitii cu criteriile sau standardele de acceptabilitate a riscului; - furnizarea informaiilor necesare raportrilor de mediu. Managementul operaional al riscului este ntr-o strns legtur cu activitile cotidiene ale organizaiei, n cadrul crora deciziile se adopt pe baze continue. De exemplu, n acest context poate fi inclus utilizarea metodelor de analiz destinate evalurii riscului indus de ctre obiectivele existente sau proiectate asupra ecosistemelor. Acest risc poate fi generat de impactul direct al
230

construciilor sau de impactul indirect produs prin pierderea sau modificarea treptat a habitatului, diminuarea calitii aerului, apei sau solului etc.

4.7. Instrumente ale managementul riscului


Dac procesul de estimare a riscului rspunde la ntrebarea Ct de serioas este problema?, atunci procesul de control al riscului rspunde la ntrebarea Ce poate fi fcut i ce trebuie fcut in problema dat?. n contrast cu managementul riscului, estimarea riscului se refer mai mult la luarea deciziilor tiinifice. Cercetatorii i alte persoane implicate n procesul de estimare a riscului utilizeaz datele tiinifice existente pentru identificarea naturii i gradului de risc cauzate de diferite substante chimice sau tipuri de activiti. Managementul riscului se refer mai mult la procesul de luare a deciziilor referitor la ce trebuie fcut pentru a reduce riscul asupra mediului, sntii sau integritatii organismului uman. Managementul riscului include de obicei aplicarea standardelor si luarea deciziilor importante pentru controlul riscului. Una din problemele importante ce apare n procesul decizional ca parte integrant a managementului riscului este stabilirea instrumentelor efective de lucru n procesul de control al riscului. Taxele de plat includ sistemele de plat ce sunt stabilite asupra materialelor, produselor sau activitilor care produc poluare. Subveniile i creditele includ msurile care reduc costul controlului polurii i prevenirea deteriorrii habitatelor. Alte instrumente de control a riscului se refer la stimulatori ai activitii de pia ( nltur barierele dezvoltrii activitii de pia) i au efecte benefice asupra mediului. De exemplu: stimularea comercializarii unor tehnologii benefice pentru mediul ambiant sau schimbarea standardelor de poluare. Reglementrile convenionale sau acele de control i comand reprezint acele reglementri impuse de guvern sau de sectorul privat i care duc la minimizarea polurii. Aceste reglementri pot include tehnologiile de control a polurii, restriciile, specificarea produselor sau declaraiile publice. Restriciile sau interdiciile se refer la substante chimice specifice sau procese. Astfel este obligatorie specificarea coninutului i calitatilor produselor ca de exemplu coninutul de sulf n combustibil sau a reziduurilor de pesticide din produsele alimentare. Declaraiile publice reprezint acele declaraii care stabilesc urmarirea si aplicarea standardelor minime de poluare, n practic.

231

Alturi de instrumentele tradiionale de comand i control n acest proces sunt necesare i alte instrumente ca de exemplu: 1) Nouti tiinifice i tehnice (inveniile i inovaiile tiinifice i tehnice); 2) instrumentele de informare a gruprilor prioritare care sunt afectate de risc, asisten tehnic i expertiza ecologic. Asistena tehnic include asistena tehnic propriu-zis i instructajele tehnice ce se folosesc pentru minimizarea sau chiar rezolvarea problemelor mediului ambiant (de exemplu instalaiile de reducere a deeurilor sau operatori care particip la ameliorarea problemelor legate de deeurile menajere). Expertiza sau revizia ecologic se refer la vizite ale expertilor la locurile unde are loc poluarea i identificarea cilor de soluionare a problemelor aprute. Procesul de control al riscului include de asemenea procedurile i activitile sau reorientarea tehnologiilor i proceselor spre minimizarea, controlul i eliminare a riscului. Dintre strategiile de reducere a riscului pentru sntate se pot meniona urmtoarele: 1) Controlul expunerii prin: a) controlul tehnologic (de exemplu ventilarea, tehnologiile n circuit nchis etc.) b) schimbarea procesului, incluznd reducerea utilizrii substanelor toxice sau substituirea acestora cu materiale mai puin toxice ; c) instruirea personalului; d) monitorizarea nivelelor de expunere; e) utilizarea mijloacelor personale de protecie (mnui, mti de gaze etc.). 2) Minimizarea efectelor a) Selectarea i analiza efectelor toxice (screening). b) Monitorizarea dozei

NTREBRI 1. 2. 3. 4. Prezentai succint cteva activiti specifice managementlti riscului. Artai etapele procesului de management al riscului. Care sunt elementele unui program de management al riscului? Artai n ce const definirea sistemului pentru care se realizeaz managementul riscului. 5. n ce const analiza consecinelor? 6. Comentai aspectele legate de managementul postdecizional al riscului. 7. Menionai strategii de reducere a riscului pentru sntate.
232

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Bbu G., Moraru R., (2006), Cadrul general al managementului riscului de mediu, Buletinul AGIR, nr. 3, iulie-septembrie. Beer T., Ziolkowski F., (1995), Environmental risk assessment: An Australian perspective. Supervising Scientific report 102, Supervising Scientist, Canberra, Australia, On line at: (http://www.deh.gov.au/ssd/publications/ssr/102.html). Campbell P.L., Stamp J. E., (2004), A Classification Scheme for Risk Assessment Methods, U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information, Oak Ridge. Crane M., Watts C., Boucard T., (2006), Chronic aquatic environmental risks from exposure to human pharmaceuticals, Science of The Total Environment, 367, 23-41. Gavrilescu M., (2003), Estimarea si managementul riscului, Editura EcoZone, Iasi Hope K. B., (2006), An examination of ecological risk assessment and management practices, Environment International, July. Linkov I., Satterstrom F.K., Kiker G., Batchelor C., Bridges T., Ferguson E., (2006), From comparative risk assessment to multi-criteria decision analysis and adaptive management: Recent developments and applications, Environment International, August. Robu B., (2005), Integrated Impact and Risk Assessment Induced in the Environment by Industrial Activities, Ecozone Press, Iasi. Rothstein H., Irving P., Walden T., Yearly R., (2006),The risks of risk-based regulation: Insights from the environmental policy domain, Environment International, July. Wen T.H., , Neal H., Lin N.H., Lin C-H., King C-C., Su M-D., (2006), Spatial mapping of temporal risk characteristics to improve environmental health risk identification: A case study of a dengue epidemic in Taiwan, Science of the Total Environment, 367, 631-640. *** AS/NZS 4360:2001 Risk management. Standards Australia/ Standards New Zeeland, Sydney/Wellington, 2001.

233

S-ar putea să vă placă și