Sunteți pe pagina 1din 23

Încălzire sub pardoseala

Industrial – Comercial - Domestic

Sisteme de încălzire sub pardoseala

de la AHT

MMAANNUUAALL DDEE IINNSSTTAALLAARREE

Va mulţumim ca aţi achiziţionat cel mai confortabil sistem de încălzire.

Instrucţiunile din acest manual au menirea de a va ajuta la instalarea Benzilor de încălzire A.H.T. Va rugam citiţi instrucţiunile cu atenţie si urmaţi paşii aşa cum sunt descrişi aici.

Garanţia AHT este valabila numai daca sistemul este instalat conform acestor instrucţiuni de instalare.

1. Introducere

2. Elementele sistemului

3. Instalaţie electrica tipica

4. Masuri de siguranţa

5. Instrucţiuni de instalare

Instalare intr-un reper de beton

CUPRINS

Instalare sub o pardoseala de lemn sau prefabricat;

Instalare sub mocheta de la perete la perete.

Instalare sub lespezi/dale (zone umede).

Instalare sub lespezi/dale (zone uscate).

6. Trasare si documentare

7. Comenzi si accesorii.

8. Lista de produse.

9. Certificat de garanţie.

Către clientul AHT!

Va felicitam pentru excelenta dumneavoastră alegere a produsului nostru. Sistemul de încălzire A.H.T este uşor de instalat. Cu toate acestea, este important sa urmaţi instrucţiunile de instalare cu atenţie pentru a garanta cele mai bune rezultate posibile si eficienta pe termen lung a acestui produs. Va rugam sa urmaţi paşii descrişi aici acordând o atenţie deosebita masurilor de siguranţa necesare.

ELEMENTELE SISTEMULUI

Cutie electrica de racord Cutia electrica de racord este folosita ca legătura de conectare pentru cablurile benzilor de încălzire. Cutia trebuie sa fie instalata deasupra nivelului podelei, in conformitate cu reglementările in vigoare in tara dumneavoastră. Sursa de electricitate la cutie trebuie alimentata printr-un termostat care poate fi instalat separat in fiecare camera. Unitate de comanda – termostat Unitatea de comanda permite fiecărei camere sa fie controlata din punct de vedere termic la temperatura dorita sau la o temperatura prestabilita.

1. Termostatul trebuie sa fie o unitate cu doi poli: unul pentru faza (~) (maro), si

celalalt pentru zero (0) (albastru). In plus, trebuie sa fie echipat cu un întrerupător manual de pornire/oprire cu doi poli.

2. Termostatul are doi senzori:

i. Senzor pentru temperatura camerei.

ii. Senzorul pentru temperatura podelei trebuie instalat in următoarele tipuri de podele: podea de lemn, mocheta de la perete la perete sau linoleum. Nu este necesar in tipuri de podea precum: ciment, lespezi terrazzo sau lespezi ceramice. Senzorul de temperatura pentru podea ar trebui sa fie instalat intre doua elemente de încălzire si la vreo 50 cm distanta de perete.

3. Aşezarea termostatului

Termostatul ar trebui sa fie instalat cat mai departe de sursele de încălzire ca:

şeminee, lumina directa a soarelui, ferestre, uşi etc. care pot afecta citirile adecvate de temperatura (aproximativ 1,5 m deasupra podelei).

4. Legăturile termostatului:

Cablurile de alimentare din reţeaua fixa de alimentare cu energie electrica a casei:

Faza (Maro) (~) si zero (albastru) (0) sunt conectate la termostat, care asigura energie întregului sistem electric. Doua cabluri electrice leagă termostatul de cutia electrica de racord. Cele doua cabluri electrice (maro si albastru) de la banda electrica sunt conectate cu cutia electrica de racord. Cablul maro de la banda de încălzire TREBUIE sa fie conectat la cablul maro din cutia electrica de racord, si cablul albastru de la banda de încălzire TREBUIE sa fie conectat la cablul albastru de la cutia electrica de racord. Va rugam sa urmăriţi marcajul termostatului. Senzorul de temperatura limita este conectat direct cu termostatul, la priza marcata “senzor”.

5. IMPORTANT: Legăturile electrice trebuie sa fie înşurubate strâns pentru a evita contactele electrice PROASTE.

INSTALAŢIE ELECTRICA TIPICA:

trebuie sa fie în ş urubate strâns pentru a evita contactele electrice PROASTE. INSTALA Ţ IE
Important – Citi ţ i instruc ţ iunile de instalare pentru el ementul de acoperire

Important – Citiţi instrucţiunile de instalare pentru elementul de acoperire a pardoselii specific planificat pentru instalare.

MASURI DE SIGURANŢA GENERALE:

Aceste masuri de siguranţa acoperă diferitele metode de instalare a sistemului de încălzire sub pardoseala de la AHT (in ciment, sub lemn/laminare, sub mocheta de la perete la perete si sub lespezi din ceramica, podea din terrazzo sau alte podele din piatra), care sunt folosite in case, in incinte industriale sau oriunde este necesar un mediu cald si confortabil. Acest produs a fost proiectat având ca principala grija siguranţa consumatorului. Totuşi, deoarece este acţionat electric, exista unele masuri de precauţie elementare care trebuie luate in considerare – mai ales in timpul procesului de instalare.

Va rugam sa urmaţi aceste instrucţiuni pentru siguranţa tuturor celor implicaţi. Va rugam citiţi aceste masuri cu atenţie si procedaţi ca atare!

Cerinţe de siguranţa in timpul instalării:

1. Nu împachetaţi sau sifonaţi banda de încălzire sub nici o forma.

2. Banda de încălzire trebuie sa fie întinsa pe o suprafaţa neteda si plata si trebuie sa fie menţinuta in aceasta poziţie cu banda adeziva sau cu alte mijloace adecvate.

3. Nu instalaţi banda de încălzire la o distanta mai mica de 30 mm de elementele conductoare ale clădirii, precum ţevile de apa rece.

4. Acoperiţi banda cu plasa de metal de legare la pământ unde este necesar. Plasa de legare la pământ va fi protejata împotriva corodării, dar nu va fi izolata electric. Va

acoperi in întregime banda de încălzire si poate acoperi mai multe benzi. Va fi legata la pământ prin terminale potrivite pentru conectarea a doi conductori, fiecare având o zona de secţiune transversala nominala de 2,5 mm² si va fi verificata pentru durabilitate.

5. Nu instalaţi banda de încălzire la o distanta mai mica de 150 mm de şemineu sau ţevi de apa calda.

6. Nu instalaţi banda sub pereţi sau partiţii. Nu instalaţi banda de încălzire sub zone unde la un moment dat, in viitor, acestea vor fi poziţionate sub pereţi sau partiţii.

7. Nu stricaţi izolaţia electrica a unităţilor, nici in timpul instalării si nici după.

8. Nu instalaţi banda de încălzire când este împachetata.

9. Nu instalaţi doua benzi una peste cealaltă.

10. Benzile nu trebuie instalate sub podea împreuna cu alte cabluri electrice sau ţevi.

11. Benzile de încălzire de sub podele trebuie instalate doar in interior si este interzis sa le instalaţi pentru uz in exterior. Folosiţi produse care topesc zăpada din gama AHT pentru uz exterior.

12. Nu instalaţi când temperatura este mai mica de -5º C.

13. Nu folosiţi izolaţie din celuloza.

Cerinţe de siguranţa in timpul instalării sistemului electric:

1. Toate legăturile electrice a sistemului de încălzire de sub pardoseala AHT trebuie făcute in conformitate cu reglementările si codurile de siguranţa locale.

2. Circuitul electric care asigura electricitate sistemului de încălzire de sub pardoseala nu va fi conectat la alt aparat.

3. Circuitul electric care furnizează electricitate sistemului de încălzire trebuie sa fie echipat cu GFCI/RCD de 30 mA. Daca nu procedaţi in acest mod poate avea ca rezultat scurt-circuitul si pericolul de incendiu.

4. Montajul electric al conductorilor neîncinşi trebuie făcut in interiorul cutiei electrice de racorduri. Conectaţi toate unităţile in paralel, asigurându-va ca nu depăşiţi capacitatea de administrare a curentului a liniei de alimentare. Fiecare banda are o eticheta, care defineşte tensiunea si consumul de putere specificate pe produs. Asiguraţi-va ca curentul total folosit nu este mai mare de 80% din capacitatea liniei la cutie.

5. Banda de încălzire este un sistem acţionat electric. Astfel, este recomandat ca toate conexiunile si montajele sa fie făcute de un electrician calificat. Daca doriţi sa faceţi instalarea singur, va rugam sa fiţi siguri ca înţelegeţi si respectaţi toate codurile si standardele. Daca aveţi vreo ezitare sau vreo nesiguranţa in legătura cu instrucţiunile sau sarcinile, contactaţi un electrician calificat sa va ajute cu instalarea.

Instrucţiuni de mânuire in timpul depozitarii:

1. Benzile de încălzire sunt împachetate in cartoane.

2. Nu puneţi obiecte grele pe cartoane deoarece pot strica benzile de încălzire.

3. Aveţi grija sa nu avariaţi cartoanele in timpul transportării.

4. Benzile de încălzire trebuie depozitate intr-un loc răcoros si uscat si fără praf.

Performanta sistemului de încălzire Sistemul de încălzire AHT poate fi folosit ca sursa primara de încălzire, sau poate fi folosit ca sursa de căldura suplimentara pentru a furniza doar căldura de confort. In cazul in care este folosit ca sursa primara, performanta sistemului de încălzire este o funcţie a capabilităţii alimentarii cu căldura a sistemului in comparaţie cu pierderile de căldura prin tavan, pereţi, ferestre si din podea etc. Temperatura presupusa de afară, calitatea izolaţiei casei ca si comportamentul presupus a gospodăriei stabilesc pierderile de căldura. Când aveţi vreo îndoiala, apelaţi la un calcul al pierderii de căldura realizat de un expert.

Linii directoare a zonei de acoperire Fiecare camera încălzita necesita o acoperire de aproximativ 80% (in cazul in care unitatea are rolul de a servi ca sursa de încălzire primara) din podea de către benzile de încălzire, atât timp cat calculele pierderilor de căldura se dovedesc a fi pozitive pentru bugetul de încălzire. Varietatea de mărimi a benzilor de încălzire va vor permite sa acoperiţi aproape orice forma de podea obţinând in acelaşi timp valoarea recomandata de 80%. Ar trebui sa folosiţi in principal benzile mai mari si cele mai mici sa le folosiţi pentru acoperirea golurilor. Ţineţi cont de faptul ca benzile de încălzire nu trebuie sa se acopere una pe cealaltă.

Analiza costurilor

La estimarea costurilor de operare, ar trebui sa ţineţi cont de preturile de electricitate locale, incluzând si tarifele normale, daca sunt disponibile. Ar trebui sa măsuraţi zona totala încălzita, sa înmulţiţi cu puterea la intrare specifica a sistemului de încălzire (e.g 120 waţi pe metru pătrat) si apoi estimaţi ciclul de funcţionare la care va aşteptaţi: in case izolate normal ar trebui sa va aşteptaţi la 25 % perioada de funcţionare si 75% perioada de stagnare.

Costurile de instalare pentru benzile AHT sunt cele mai mici in comparaţie cu alte solutii de încălzire sub podea, datorita profilului subţire si a posibilităţii de a instala direct sub majoritatea tipurilor de podea.

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE

Instalare in reper de ciment

Atenţie: Nu suprapuneţi o banda de încălzire peste alta banda de încălzire.

In timpul instalării sistemului de încălzire, nu aşezaţi unelte grele sau ascuţite pe benzile de încălzire sau orice alte articole care pot avaria elementele de încălzire. Nu mergeţi pe benzile de încălzire fără sa fie necesar.

1. Curăţaţi reperul de ciment de toate rămăşiţele. Pentru rezultate mai bune de încălzire este recomandat sa se pună material de izolare dur ca Marmox sau ceva asemănător pe podeaua de ciment si aşezaţi benzile pe stratul izolator.

2. Asiguraţi-va ca suprafaţa reperului sau placa de izolaţie este neteda si fără alte obiecte care ar putea sa străpungă elementul de încălzire amorf si astfel sa deterioreze stratul izolator.

3. Întindeţi benzile de încălzire pe podeaua camerei astfel încât:

i. fiecare banda de încălzire sa fie complet întinsa. La anumite modele benzile adezive laterale din extremităţile benzii sunt benzi adezive cu doua fete. Scoateţi partea care acoperă adezivul si folosiţi-l pentru a ataşa si întinde banda pe podea.

ii. Banda trebuie sa fie aşezata cu fata in jos iar plasa cu fata in sus.

iii. Nu trebuie sa fie cute in benzi după ce acestea au fost întinse pe podea.

iv.

Exista un spaţiu de aproximativ 10 cm de la perete la banda de încălzire si un spaţiu de aproximativ 5 cm intre fiecare banda.

v. Cablurile de conectare a tuturor benzilor de încălzire nu trec pe deasupra acestora.

4.

Conectorul de plumb rece este un pic mai gros decât restul benzii de încălzire. Puteţi sa dăltuiţi uşor placa de izolaţie sub conector pentru a asigura netezime pe toata banda de pe podea.

5.

Pe planurile electrice, schiţaţi cum aţi aşezat benzile pe podea.

i.

măsuraţi si notaţi rezistenţa sistemului de încălzire

ii. Măsuraţi si notaţi valorile de izolaţie cu un aparat pentru măsurarea rezistentei de izolaţie.

6.

Conectaţi împreuna in paralel toate cablurile sistemului de încălzire la cutia electrica de racorduri. Alimentarea sistemului cu electricitate trebuie sa aibă loc in conformitate cu schiţele legăturilor electrice.

7.

Porniţi sistemul de încălzire pentru jumătate de ora pentru a asigura ca sistemul funcţionează corect. Datorita proprietarilor unice ale benzilor de încălzire AHT aşteptaţi-va ca temperatura de pe benzi sa fie relativ joasa, aproximativ 30ºC.

8.

Acoperiţi întregul sistem de încălzire cu repere de beton. Nu lăsaţi vreun gol de aer intre ciment si elementele de încălzire.

Sub

superior

ciment

in

stratul

1. Reper de ciment

2. Banda de încălzire

3. Placa de izolaţie.

de înc ă lzire. Sub superior ciment in stratul 1. Reper de ciment 2. Banda de

Instalare sub placi laminate sau prefabricate:

Atenţie: Nu suprapuneţi o banda de încălzire peste alta banda de încălzire.

In timpul instalării sistemului de încălzire, nu aşezaţi unelte grele sau ascuţite pe benzile de încălzire sau orice alte articole care pot avaria elementele de încălzire. Nu mergeţi pe benzile de încălzire fără sa fie necesar.

1. Curăţaţi cu grija podeaua de rămăşiţe si praf.

2. Asiguraţi-va ca suprafaţa podelei este neteda si fără alte obiecte care ar putea sa străpungă elementul de încălzire amorf si astfel sa deterioreze stratul izolator.

3. Aşezaţi material de izolaţie termica sub banda de încălzire pentru a obţine cel mai bun rezultat. Materialul de izolaţie ar trebui sa fie de preferinţa spuma polietilena cu celule închise gros de cel puţin 6 mm sau ceva asemănător.

4. Întindeţi benzile de încălzire pe materialul de izolaţie astfel încât sa nu existe cute in banda. Banda trebuie sa fie aşezata cu fata in jos iar plasa cu fata in sus.

5. Fixaţi benzile de încălzire la materialul izolator folosind banda adeziva, astfel încât benzile sa nu se mute/miste. La anumite modele benzile adezive laterale din extremităţile benzii de incalzire sunt benzi adezive cu doua fete. Scoateţi partea care acoperă adezivul si folosiţi-l pentru a ataşa si întinde banda pe podea. Ţineţi minte sa lăsaţi o distanta de aproximativ 10 cm de perete si aproximativ 5 cm intre benzi.

6. Acoperiţi spatiile dintre benzile de încălzire si spatiile dintre benzi si pereţi cu un adaos gros de 2 mm, astfel încât întreaga zona sa fie nivelata pentru acoperirea cu placi laminate a podelei.

7. Conectorul de plumb rece este un pic mai gros decât restul benzii de încălzire. Puteţi sa tăiaţi spuma sub conector pentru a asigura netezime pe toata banda de pe podea.

8. Asiguraţi-va ca cablurile conectoare ale tuturor benzilor de încălzire nu se încrucişează deasupra benzilor.

9. Aşezaţi sonda senzor in podea intre cele doua elemente de încălzire amorfe si la o distanta de 50 cm de perete.

10. Pe planurile electrice, schiţaţi cum aţi aşezat benzile pe podea.

i.

Măsuraţi si notaţi rezistenta sistemului de încălzire.

ii. Măsuraţi si notaţi valorile de izolaţie cu un aparat pentru măsurarea rezistentei de izolaţie.

11. Conectaţi împreuna in paralel toate cablurile sistemului de încălzire la cutia electrica de racorduri.

12. Alimentarea sistemului cu electricitate trebuie sa aibă loc in conformitate cu schiţele legăturilor electrice.

13. Porniţi sistemul de încălzire pentru jumătate de ora pentru a asigura ca sistemul funcţionează corect. Datorita proprietarilor unice ale benzilor de încălzire AHT aşteptaţi-va ca temperatura de pe benzi sa fie relativ joasa, aproximativ 30ºC.

După ce aţi făcut toate astea (odată ce toate valorile măsurate au fost notate in scris), permiteţi asamblarea izolaţiei podelei. Podeaua din placi laminate sau prefabricate ar trebui instalata peste banda de încălzire, astfel ca banda sa fie uşor comprimata in materialul de izolaţie nelăsând nici un gol de aer intre materialul de izolare, banda si stratul acoperitor al podelei. Daca folosiţi strat acoperitor care se lipeşte, ar trebui mai întâi sa acoperiţi zona benzilor cu un compus care se auto-nivelează precum BAL Readyset Flexible sau ARDUflex S38.

In timpul instalării podelei din placi laminate sau prefabricate direct pe benzile de încălzire, ar trebui folosit o bucata de plastic sau carton inserat sub fiecare piesa pe măsura ce este instalata astfel încât când bateţi cu ciocanul in următoarea piesa, ciocanul sa lovească aceasta piesa de plastic/carton si nu Banda de încălzire.

Sub placi laminate sau prefabricate

1. placi laminate sau prefabricate

2. banda de încălzire

3. material izolator

4. placi de podea

sau prefabricate 1. placi laminate sau prefabricate 2. banda de înc ă lzire 3. material izolator

Instalarea sub mocheta Hessian de la perete la perete

Atenţie: Nu suprapuneţi o banda de încălzire peste alta banda de încălzire.

In timpul instalării sistemului de încălzire, nu aşezaţi unelte grele sau ascuţite pe benzile de încălzire sau orice alte articole care pot avaria elementele de încălzire. Nu mergeţi pe benzile de încălzire fără sa fie necesar.

1. Curăţaţi cu grija podeaua de rămăşiţe si praf.

2. Asiguraţi-va ca suprafaţa podelei este neteda si fără alte obiecte care ar putea sa străpungă elementul de încălzire amorf si astfel sa deterioreze stratul izolator.

3. Aşezaţi material de izolaţie termica sub banda de încălzire pentru a obţine cel mai bun rezultat. Materialul de izolaţie ar trebui sa fie de preferinţa spuma polietilena cu celule închise gros de cel puţin 6 mm sau ceva asemănător.

4. Întindeţi benzile de încălzire pe materialul de izolaţie, astfel încât sa nu existe cute in banda. Banda trebuie sa fie aşezata cu fata in jos, iar plasa cu fata in sus.

5. Fixaţi benzile de încălzire la materialul izolator folosind banda adeziva, astfel încât benzile sa nu se mute/miste. La anumite modele, benzile adezive laterale din extremităţile benzii sunt adezive cu doua fete. Scoateţi partea care acoperă adezivul si folosiţi-l pentru a ataşa si întinde banda pe podea. Ţineţi minte sa lăsaţi o distanta de aproximativ 10 cm de perete si aproximativ 5 cm intre benzi.

6. Acoperiţi spatiile dintre benzile de încălzire si spatiile dintre benzi si pereţi cu un adaos gros de 2 mm, astfel încât întreaga zona sa fie nivelata pentru acoperirea cu placi laminate a podelei.

7. Conectorul de plumb rece este un pic mai gros decât restul benzii de încălzire. Puteţi sa tăiaţi spuma sub conector pentru a asigura netezime pe toata banda de pe podea.

8. Aşezaţi sonda senzor in podea intre cele doua elemente de încălzire amorfe si la o distanta de 50 cm de perete.

9. Asiguraţi-va ca cablurile conectoare ale tuturor benzilor de încălzire nu se încrucişează deasupra benzilor.

10. Puteţi adăuga 2-3 mm (spuma) in toate zonele din camere care nu sunt acoperite de benzi de încălzire pentru a asigura ca covorul va sta întins pe suprafaţa.

11.

pe planurile electrice, schiţaţi cum aţi aşezat benzile pe podea.

i. Măsuraţi si notaţi rezistenta sistemului de încălzire.

ii. Măsuraţi si notaţi valorile de izolaţie cu un aparat pentru măsurarea rezistentei

de izolaţie.

12. Conectaţi împreuna, in paralel, toate cablurile sistemului de încălzire la cutia electrica de racorduri.

13. Alimentarea sistemului cu electricitate trebuie sa aibă loc in conformitate cu schiţele legăturilor electrice.

14. Porniţi sistemul de încălzire pentru jumătate de ora pentru a asigura ca sistemul

funcţionează corect. Datorita proprietarilor unice ale benzilor de încălzire AHT aşteptaţi-va ca temperatura de pe Benzi sa fie relativ joasa, aproximativ 30ºC.

15. Aşezaţi covorul/mocheta de la perete la perete (nu ar trebui sa se folosească un covor pe baza de spuma), aveţi grija sa nu avariaţi sistemul de încălzire cu vreun obiect ascuţit. Covorul ar trebui sa fie îndreptat cu grija peste banda de încălzire pentru a elimina golul de aer dintre elementele de încălzire si covor.

Sub covorul de la perete la perete

1. Covorul de la perete la perete

2. Banda de încălzire

3. Material de izolaţie

perete 2. Banda de înc ă lzire 3. Material de izola ţ ie Instalare sub lespezi

Instalare sub lespezi din zone umede:

Atenţie: Nu suprapuneţi o banda de încălzire peste alta banda de încălzire.

Important: Saunele, băile si zonele din bucătărie din apropierea chiuvetei (50 cm) sau a altor ustensile de bucătărie sunt considerate zone umede. Plase de legare la pământ

trebuie sa fie instalate in aceste zone in conformitate cu standardele europene IEC EN 60335–2–96. Urmaţi aceste instrucţiuni de instalare sub lespezile din zone umede.

In timpul instalării sistemului de încălzire, nu aşezaţi unelte grele sau ascuţite pe benzile de încălzire sau orice alte articole care pot avaria elementele de încălzire. Nu mergeţi pe benzile de încălzire fără sa fie necesar.

1. Curăţaţi cu grija podeaua de rămăşiţe si praf. Pentru rezultate mai bune de încălzire este recomandat sa se pună material de izolare dur ca Marmox sau ceva asemănător pe podeaua de ciment si aşezaţi benzile pe stratul izolator.

2. Asiguraţi-va ca suprafaţa podelei este neteda si fără alte obiecte care ar putea sa străpungă elementul de încălzire amorf si astfel sa deterioreze stratul izolator.

3. Întindeţi benzile de încălzire pe materialul de izolaţie, astfel încât sa nu existe cute in banda. Banda trebuie sa fie aşezata cu fata in jos, iar plasa cu fata in sus.

4. Folosind lipici/adeziv, nituri sau banda adeziva, fixaţi benzile de încălzire de podea. Asiguraţi-va ca benzile sunt întinse si îndreptate total. La anumite modele benzile laterale din extremităţile benzii sunt adezive cu doua fete. Scoateţi partea care acoperă adezivul si folosiţi-l pentru a ataşa si întinde banda pe podea.

5. Conectorul de plumb rece este un pic mai gros decât restul benzii de încălzire. Puteţi sa dăltuiţi uşor podeaua sub conector pentru a asigura netezime pe toata banda de pe podea.

6. Acoperiţi banda cu plasa de metal pentru împământare.

7. Asiguraţi-va ca toate cablurile conectoare ale benzilor de încălzire nu se încrucişeze deasupra benzilor.

8. Pe planurile electrice, schiţaţi cum aţi aşezat benzile pe podea. i. Măsuraţi si notaţi rezistenta sistemului de încălzire. ii. Măsuraţi si notaţi valorile de izolaţie cu un aparat pentru măsurarea rezistentei de izolaţie.

9. Conectaţi împreuna, in paralel, toate cablurile sistemului de încălzire la cutia electrica de racorduri. Conectaţi plasa de împământare la conexiunea electrica de la pământ.

10. Alimentarea sistemului cu electricitate trebuie sa aibă loc in conformitate cu schiţele legăturilor electrice.

11. Porniţi sistemul de încălzire pentru jumătate de ora pentru a asigura ca funcţionează corect. Datorita proprietarilor unice ale benzilor de încălzire AHT aşteptaţi-va ca temperatura de pe benzi sa fie relativ joasa, aproximativ 30ºC.

12. Acum sunteţi gata sa aşezaţi lespezile pe podea.

13. Întindeţi adezivul flexibil de lespezi cu un dispozitiv de plastic asemănător cu un pieptene. Fiţi foarte atenţi sa nu avariaţi elementele de încălzire a benzilor sau sa nu întindeţi adezivul direct pe dala. Adezivul pentru dale ar trebui sa acopere întreaga banda de încălzire, astfel încât sa nu se creeze un gol de aer. Folosiţi mărci de adezivi pentru dale precum Arduflex S38 sau BAL Readyset. Nota: In instalaţii unde planşeul de dale are o rezistenta termica mai mare de 2 m² K/W, grosimea stratului de mortar ar trebui sa fie mai mare de 1.5 cm.

Sub dale – împrejurimi umede.

1. Dale

2. Adeziv pentru dale flexibil

3. Plasa de legare la pământ

4. Banda de încălzire

5. Strat izolator

6. Planşeu de dale

de înc ă lzire 5. Strat izolator 6. Plan ş eu de dale Instalarea sub dale

Instalarea sub dale in zone uscate:

Atenţie: Nu suprapuneţi o banda de încălzire peste alta banda de încălzire.

Important: Urmaţi aceste instrucţiuni de instalare sub lespezile din zone umede.

In timpul instalării sistemului de încălzire, nu aşezaţi unelte grele sau ascuţite pe benzile de încălzire sau orice alte articole care pot avaria elementele de încălzire. Nu mergeţi pe benzile de încălzire fără sa fie necesar.

1. Curăţaţi cu grija podeaua de rămăşiţe si praf. Pentru rezultate mai bune de încălzire este recomandat sa se pună material de izolare dur ca Marmox sau ceva asemănător pe podeaua de ciment, si aşezaţi benzile pe stratul izolator.

2. Asiguraţi-va ca suprafaţa podelei este neteda si fără alte obiecte care ar putea sa străpungă elementul de încălzire amorf si astfel sa deterioreze stratul izolator.

3. Întindeţi benzile de încălzire pe materialul de izolaţie astfel încât sa nu existe cute in banda. Banda trebuie sa fie aşezata cu fata in jos iar plasa cu fata in sus.

4. Folosind lipici/adeziv, nituri sau banda adeziva, fixaţi benzile de încălzire de podea. Asiguraţi-va ca benzile sunt întinse si îndreptate total. La anumite modele benzile adezive laterale din extremităţile benzii sunt adezive cu doua fete. Scoateţi partea care acoperă adezivul si folosiţi-l pentru a ataşa si întinde banda pe podea.

5. Conectorul de plumb rece este un pic mai gros decât restul benzii de încălzire. Puteţi sa dăltuiţi uşor podeaua sub conector pentru a asigura netezime pe toata banda de pe podea.

6. Asiguraţi-va ca toate cablurile conectoare ale tuturor benzilor de încălzire sa nu se încrucişeze deasupra benzilor.

7. Pe planurile electrice, schiţaţi cum aţi aşezat benzile pe podea. i. Măsuraţi si notaţi rezistenta sistemului de încălzire. ii. Măsuraţi si notaţi valorile de izolaţie cu un aparat pentru măsurarea rezistentei de izolaţie.

8. Conectaţi împreuna in paralel toate cablurile sistemului de încălzire la cutia electrica de racorduri.

9. Alimentarea sistemului cu electricitate trebuie sa aibă loc in conformitate cu schiţele legăturilor electrice.

10. Porniţi sistemul de încălzire pentru jumătate de ora pentru a asigura ca sistemul funcţionează corect. Datorita proprietarilor unice ale benzilor de încălzire AHT aşteptaţi-va ca temperatura de pe benzi sa fie relativ joasa, aproximativ 30ºC.

11. Acum sunteţi gata sa aşezaţi lespezile pe podea.

12. Întindeţi adezivul de lespezi flexibil cu un dispozitiv de plastic asemănător cu un pieptene. Fiţi foarte atenţi sa nu avariaţi elementele de încălzire a benzilor sau sa nu întindeţi adezivul direct pe dala. Adezivul pentru dale ar trebui sa acopere întreaga banda de încălzire astfel încât sa nu se creeze un gol de aer.

Folosiţi mărci de adezivi pentru dale precum Arduflex S38 sau BAL Readyset. Nota: In instalaţii unde planşeul de dale are o rezistenta termica mai mare de 2 m² K/W, grosimea stratului de mortar ar trebui sa fie mai mare de 1.5 cm.

Sub dale – împrejurimi uscate.

1. Dale

2. Adeziv pentru dale flexibil

3. Banda de încălzire

4. Strat izolator

5. Planşeu de dale

TRASARE SI DOCUMENTARE:

Strat izolator 5. Plan ş eu de dale TRASARE SI DOCUMENTARE: 1. Pune ţ i o

1. Puneţi o eticheta pe cutia electrica de racord care sa indice ca exista un sistem de încălzire instalat sub podea in camera:

2. Notaţi si ţineţi evidenta detaliilor de instalare: rezistenta benzilor de încălzire măsurata si locaţia fizica a unităţii in planul podelei:

Numărul modelului:

Data achiziţionării:

Numărul de serie:

Valoarea rezistentei:

Valoarea izolaţiei:

Schema podelei cu locaţia benzii de încălzire

18

COMENZI & ACCESORII RECOMANDATE DE AHT:

Termostatul cu detectare in podea

Termostatul de baza Rollbit AHTTRC125

Termostat digital programabil integral AHTTRTH132AF AUBE

Plasa de legare la pământ

Folosiţi familia AHTGN

Întrerupător pentru circuitul de împământare defect

Consultaţi dealerul dumneavoastră local in legătura cu varietatea aplicabila a GFCI.

NOTA: daca aveţi vreo îndoiala sunaţi un reprezentant AHT pentru mai multe detalii privind

instalarea comenzilor potrivite.

Lăţime/m

Lungime/m

SQM

Waţi/m²

Energie totala

Amp.(A)

(w)

0.5

1

0.5

100

50

0.21

0.5

2

1

100

100

0.43

0.5

3

1.5

100

150

0.65

0.5

4

2

100

200

0.87

0.5

5

2.5

100

250

1.10

0.5

6

3

100

300

1.30

1.0

1

1

100

100

0.43

1.0

2

2

100

200

0.87

1.0

2.5

2.5

100

250

1.10

1.0

3

3

100

300

1.30

1.0

4

4

100

400

1.74

Lăţime/

Lungime/

SQM

Waţi/m²

Energie

Amp.(A)

m

m

totala(w)

0.5

1

0.5

120

60

0.26

0.5

2

1

120

120

0.52

0.5

3

1.5

120

180

0.78

0.5

4

2

120

240

1.04

0.5

5

2.5

120

300

1.30

0.5

6

 

3 120

360

1.57

1.0

1

 

1 120

120

0.52

1.0

2

 

2 120

240

1.04

1.0

2.5

2.5

120

300

1.30

1.0

3

3

120

360

1.57

1.0

4

4

120

480

2.04

Lăţime/

Lungime/m

SQM

Waţi/m²

Energie

Amp.(A)

m

totala(w)

0.5

1

0.5

150

75

0.33

0.5

2

1

150

150

0.65

0.5

2.5

1.25

150

187.5

0.82

0.5

3

1.5

150

225

0.98

0.5

3.5

1.75

150

262.5

1.14

0.5

4

2

150

300

1.30

0.5

5

2.5

150

375

1.63

0.5

6

3

150

450

1.96

0.5

7

3.5

150

525

2.28

1.0

1

 

1 150

150

0.65

1.0

2

 

2 150

300

1.30

1.0

2.5

2.5

150

375

1.63

1.0

3

3

150

450

1.96

1.0

3.5

3.5

150

525

2.28

AHT – ADVANCED HEATING TECHNOLOGIES LTD.

CERTIFICAT DE GARANŢIE AL PRODUSULUI

Aţi achiziţionat o banda de încălzire fabricata de AHT Advanced Heating Technologies Ltd

(“Banda de încălzire AHT”).

Benzile de încălzire AHT consista din benzi amorfe care au un strat dublu de polietilena si

au fost fixate prin lipire, pe o reţea de fibre de sticla.

Banda de încălzire AHT necesita un termostat si cabluri electrice care conectează banda

electrica la electricitate.

Benzile de încălzire AHT au fost testate in conformitate cu standardele UE IEC 60335–1 si

IEC 60335-2-96, care sunt cunoscute ca fiind standarde UE foarte stricte.

AHT va face tot posibilul sa asigure Cumpărătorului servicii profesionale, fiind decis sa se

ocupe de problemele fiecărui client imediat ce aceste probleme ar putea apărea, direct sau

prin distribuitorul autorizat.

AHT Advanced Heating Technologies Ltd (“AHT”) acorda prin prezentul următoarea

garanţie benzii de încălzire AHT:

1.

AHT garantează ca banda de încălzire AHT nu are defecte cauzate de materiale cu defecte sau cauzate de calitatea execuţiei.

2. Daca banda este corect instalata, este in uz normal si menţinuta conform recomandărilor si instrucţiunilor AHT, garanţia furnizata aici va fi valabila pentru o perioada de cincisprezece (15) ani de la data livrării (“Perioada de garanţie”).

3. Daca in timpul Perioadei de garanţie, vreo parte a benzii de încălzire AHT nu functioneaza corect/normal, datorita materialului sau a execuţiei defectuoase, iar clientul informează imediat AHT despre aceasta problema, AHT (sau distribuitorul autorizat), va repara sau înlocui banda de încălzire fără costuri adiţionale pentru client. Opţiunea de a repara sau de a înlocui va aparţine doar AHT si astfel va depinde de decizia lor. Cele de mai sus vor fi in vigoare doar in cazul in care clientul a instalat si a întreţinut banda in conformitate cu instrucţiunile elaborate de AHT.

4. Pentru bunuri sau componente esenţiale fabricate de o terţa-parte si furnizate sau instalate de AHT, garanţia AHT este doar limitata la garanţia furnizata de terţa-parte.

5. Responsabilităţile si obligaţiile AHT care intra sub incidenta acestei garanţii sunt obligatorii din punct de vedere legal numai când tabelul de măsurători, descris in manualul de instalare, a fost completat corect si semnat de un electrician profesionist autorizat si banda de încălzire AHT, in care s-a descoperit un defect, a fost inspectata de un reprezentant autorizat al AHT si astfel s-a găsit ca este defect datorita unei probleme cu o componenta sau cu materialul.

6. Orice reclamaţie care tine de aceasta garanţie trebuie făcuta in scris si trimisa la AHT in 30 de zile de la data descoperirii defectului in banda de încălzire si trebuie sa ajungă la AHT nu mai târziu de 30 zile pana la terminarea perioadei de garanţie. Banda de încălzire trebuie, deci, păstrata pana la primirea unor noi instrucţiuni de la AHT.

7. Aceasta garanţie nu acoperă si AHT nu va fi responsabil pentru oricare din următoarele deteriorări:

(a) Deteriorări rezultate din funcţionare normala, deteriorări cauzate, in întregime sau parţial, de abuz, folosire greşita, neglijenta, depozitare nepotrivita, instalare greşita, folosirea si/sau întreţinerea necorespunzatoare (altfel decat recomandarile

AHT) si/sau reparaţii sau alterări neautorizate a benzii si alte motive, care nu ţin de AHT; (b) Deteriorări cauzate de accidente nefericite, dezastre naturale (precum incendii, inundaţii, fulger etc.), forţa majora, acte de război, sabotaj sau alte circumstanţe neprevăzute; (c) Deteriorări cauzate in timpul expedierii (responsabilitatea pentru o livrare sigura ar trebui sa fie asumata de transportator la momentul expedierii si reclamaţiile pentru aceste deteriorări vor fi înaintate transportatorului sau asiguratorului); sau (d) Indirecte, accidentale, ca o consecinţa a unor evenimente, sau orice alte deteriorări, de orice natura, care survin ca urmare a folosirii benzii de încălzire AHT sau a incapacităţii utilizării acesteia, incluzând, printre altele, deteriorări datorate livrării întârziate sau nelivrării, deteriorări aduse proprietăţii, pierderea profitului, prejudicii aduse clientelei, inconveniente etc. sau daca se pretinde ca aceste deteriorări sunt cauzate de nerespectarea contractului, ca prejudiciu, teoria responsabilităţilor produsului sau contrariul; se pune accentul doar pe responsabilitatea statutara a AHT in corelare cu nerespectarea materiala a unei esenţiale obligaţii contractuale, a reprezentărilor exprese, a intenţiilor ilegale sau a actelor referitoare la responsabilitatea produsului.

8. In cazurile in care personalul AHT sau orice alt agent/distribuitor AHT autorizat repara o banda de încălzire AHT ca urmare a reclamaţiei unui client si la sfârşit se dovedeşte ca nu poate fi acoperit de garanţie, toate costurile de reparaţii vor fi acoperite de client.

9. Acest certificat si aceasta garanţie sunt emise doar pentru beneficiul clientului si nu se va aplica in beneficiul oricărei alte persoane sau entitate, incluzând, fără a se limita la, orice client al clientului. Aceasta garanţie nu este transferabila fără o aprobare anterioara in scris a AHT.

10. Garanţia furnizata constituie garanţia exclusiva făcuta de AHT pentru banda de încălzire AHT si este in loc de orice alte garanţii, angajamente si/sau acorduri făcute, sau aşa zis făcute, de AHT sau de oricare din angajaţii, agenţii, reprezentanţii sau distribuitorii săi autorizati.

11. In nici un caz obligaţiile AHT nu depăşesc suma pe care clientul a plătit-o pentru banda pentru care s-a făcut reclamaţia.

12. Compensaţiile furnizate aici vor fi singurele compensaţii ale Cumpărătorului. 13. Toate problemele legate de aceasta garanţie vor fi guvernate de legile Israelului, indiferent de regulile care ţin de conflictul de legi care ar putea apărea; si curţile competente din Tel Aviv, Israel vor avea jurisdicţie exclusiva cu privire la orice disputa legata de aceasta garanţie.

Notaţi si ţineţi evidenta detaliilor de instalare:

Numărul modelului:

Data achiziţionării:

Numărul de serie:

Valoarea rezistentei:

Valoarea izolaţiei:

Schema podelei cu locaţia benzii de încălzire: