Sunteți pe pagina 1din 12

1Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

Grile

1. Care dintre urmtorii savani a fost un precursor al ciberneticii? a. Norbert Wiener b. tefan doble!a c. "oss As#b$ d. %tuart &auffman '. Care sunt cercetatorii care au e(tins pentru prima dat mecanismele feedbac) de re*lare la fiine +i la ma+ini: a. Norbert Wiener, Arturo "osenbluet#, -ulian .i*elo/ b. Andre 0arie Amp1re, Claude .ernard, 2enr$ 3oincar4 c. Norbert Wiener, .ertrand "ussell, Alfred W#ite#ead d. 5re*or$ .ateson, 6enis Weaver, Claude .ernard 7. 8uler este considerat a fi 9ntemeietorul: a. :eoriei stratificrii b. :eoriei automatelor c. :eoriei *rafurilor d. :eoriei *enerale a sistemelor ;. Walter .radford Cannon, 9n cartea sa <The Wisdom of the Body=, introduce 9n +tiin conceptul de: a. Autopoiesis b. .ucl feedbac) c. 2omeostaz d. >uncionare departe de ec#ilibru ?. @ucrrile de pionerat ale lui Warren 0cCulloc# +i Walter 3itts, ce lAau inspirat pe Norbert Wiener, reprezentau rezultatele cercetrilor acestora referitoare la: a. :eoria stratificrii, bazat pe introducerea unor nivele ale realitii, fiecare nivel fiind descris utilizBnd cate*orii comune, 9n timp ce 9ntre nivele e(ist corelaii CinterdependeneD cauzale b. "olul cone(iunilor nervoase 9n transmiterea impulsurilor de la creier ctre restul or*anelor c. Celulele #a(a*onale care se formeaz 9ntrAun vas de ap 9nclzit d. "aporturile de interdependen dintre sistemul economic +i sistemul ecolo*ic E. Conferinele care au avut un rol foarte important 9n dezvoltarea noii +tiine a ciberneticii sAau numit: a. -osia# 0ac$ -r. b. Wiener c. &$bernetes d. tiinele comple(itii F. Apariia +i dezvoltarea ciberneticii poate fi 9mprit 9n perioadele: a. 3recursori, 3ionieri, Gntemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III +i +tiinele comple(itii b. 3ionieri, 3recursori,Gntemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III +i +tiinele comple(itii c. 3recursori, Gntemeietori, 3ionieri, Inovatori, Cibernetica de ordin III +i +tiinele comple(itii d. 3recursori, 3ionieri, Gntemeietori, Inovatori H. 3rintre 9ntemeietorii ciberneticii se re*sesc: a. "oss As#b$, @ud/i* von .ertalanff$, &enet# .ouldin* b. 5re*or$ .ateson, Claude %#anon, 6enis Weaver c. Claude .ernard, Nicolai 2artman, 2enr$ 3oincare d. Norbert Wiener, Alfred W#ite#ead, "oss As#b$

2Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

I. "olul informaiei 9n sistemele cibernetice +i modul 9n care aceasta determin eficiena proceselor de re*lare +i control sunt dezvoltate de ctre William "oss As#b$ 9n lucrarea sa fundamental: a. ,,An Introduction to C$bernetics= b. ,,A 0at#ematical :#eor$ of Communication= c. ,,A Ne/ &ind of %cience= d. ,,@ivin* %$stems= 1J. @e*ea varietii necesare a fost formulat de: a. Norbert Wiener b. "oss As#b$ c. Il$a 3ri*o*ine d. Nicolai 2artmann 11. Kna dintre le*alitile fundamentale ale sistemelor cibernetice este L@e*ea verietii necesare=, conform creia: a. 3entru a obine o varietate dat la ie+irea unui sistem este necesar s se asi*ure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel mult la fel de mare b. 3entru a obine o varietate dat la intrarea unui sistem este necesar s se asi*ure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel puin la fel de mare c. 3entru a obine o varietate dat la ie+irea unui sistem este necesar s se asi*ure la intrarea sistemului respectiv o varietate cel puin la fel de mareM d. 3entru a obine o varietate dat la intrarea unui sistem este necesar s se asi*ure la ieirea sistemului respectiv o varietate cel puin la fel de mare. 1'. Knul dintre primii economi+ti care au privit 9n mod sceptic bazele destul de +ubrede pe care era construit teoria economic a timpului su a fost: a. @ud/i* von .ertalanff$ b. &enet# .ouldin* c. 2einz von >oerster d. 5ordon 3as) 17. 0a+inile de 9nvat, care au constituit un imbold 9n dezvoltarea de mai tBrziu a inteli*enei artificiale +i roboticii au fost dezvoltate de ctre: a. %tafford .eer b. 2erman 2a)en c. 5ordon 3as) d. >rancesco Narela 1;. Kmberto 0aturana a cBti*at 3remiul Nobel pentru: a. C#imie b. >izic c. 8conomie d. Nu lAa casti*at niciodat 1?. 2erbert A. %imon introduce 9n +tiin paradi*ma *eneral a: a. Comple(itii b. %istemelor vii c. %iner*eticii d. Autopoiesisului 1E. 2erman 2a)en a propus +i dezvoltat ,,sinergetica= ca fiind:

'

3Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

a. b. c. d.

0odul 9n care diferite sisteme sau pri ale acestora coAevolueaz +i coopereaz pentru a crea o ordine nou 9n aceste sisteme sau 9n procesele 9n care ele intervin Conceptul de ,,proces cauzal amplificator=, care se refer la rolul buclelor feedbac) pozitive 9n sistemele aflate 9n competiie cu alte sisteme din mediul 9ncon!urtor 6efinirea 9ntrAun limba! sistemic a autoAcomportamentului, autoAelementului, autoAprocesului, autoA or*anizrii 0odel ce coninea elemente interactive care evoluau ctre confi*uraii comple(e pe baza unor re*uli de transformare deosebit de simple

1F. Cei care au determinat 9n mod decisiv apariia ciberneticii de ordinul doi au fost: a. Kmberto 0aturana, >rancesco Narela, 2einz von >oerster b. 8rnst von 5lasersfeld, Il$a 3ri*o*ine, %tafford .eer c. Claude %#annon, 2einz von >oerster, 2erman 2a)en d. 5ordon 3as), Kmberto 0aturana, %tuart Kmpleb$ 1H. %inta*ma ,,cibernetica ciberneticii= a fost utilizat de: a. >rancesco Narela b. 2einz von >oerster c. Kmberto 0aturana d. "oss As#b$ 1I. %avantul care a denumit mulimea de discipline ce sAau desprins din cibernetic ca fiind tiinele Comple(itii a fost: a. 8ve 0itletonA&ell$ b. -ames 5. 0iller c. %tuart &auffman d. 2erbert A. %imon 'J. Cibernetica de ordinul trei este considerat: a. Cibernetica ciberneticii b. Cibernetica interaciunii dintre sistemul observat +i observator c. Cibernetica in*inereasc d. Cibernetica sistemelor conceptuale '1. Anul 9n care se consider c ar fi aprut 9n mod oficial +tiina ciberneticii este: a. 1I?J b. 1I7? c. 1HIE d. 1I;H ''. @ucrarea lui %tefan doble!a <Psihologia Consonantist= a fost publicat 9n anul 1I7H la: a. .ucureti b. @ondra c. 3aris d. Ne/ Oor) '7. @ucrarea <Discurs asupra metodei= a fost scris de: a. tefan doble!a b. "ene 6escartes c. Andre 0arie Ampere d. Claude .ernard

4Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

';. 3rimul dispozitiv te#nic modern de tip cibernetic a fost realizat de: a. Claude .ernard b. -ames Watt c. Andre 0arie Ampere d. 2enr$ 3oincar4 '?. Cartea 9n care se stabilesc condiiile 9n care un set de re*uli lo*ice este noncontradictoriu a fost scris de: a. Andre 0arie Ampere b. 2enr$ 3oincar4 c. .ertrand "ussell +i Alfred W#ite#ead d. &oni* 'E. Cartea <Construction of the Real World= a fost scris de: a. .ertrand "ussell +i Alfred W#ite#ead b. Nicolai 2artmann c. Walter .radford Cannon d. Norbert Wiener 'F. Norbert Wiener a fost la ori*ine: a. American b. >rancez c. 8vreu d. "omBn 'H. Care dintre urmtoarele lucrri aparine ec#ipei Norbert Wiener, Arturo "osenbluet# +i -ulian .i*elo/? a. <Construction of t#e "eal World= b. <3si#olo*ia Consonantist= c. ,,.e#aviour, 3urpose, and :eleolo*$= d. ,,A @o*ical Calculus of t#e Ideas Immanent in Neurous Activit$= 'I. Care dintre urmtoarele concepte este sinonim pentru termenul Lteleologic=? a. 2omeostaz b. 8mer*en c. 8voluie d. >eedbac) 7J. Ce au 9n comun urmtorii oameni de tiin: 0urra$ 5ellA0an, 3#ilip Anderson, &ennet# Arro/, Il$a 3ri*o*ine, :#omas %c#ellin*? a. Au descoperit stetoscopul b. Au cBti*at premiul Nobel c. Au fost intemeietorii Ciberneticii d. Au fost printre precursorii Ciberneticii 71. Celebra carte ,,The Origins of Order !elf Organization and !election in "#olution= 9i aparine lui: a. Norbert Wiener b. %tuart &auffman c. C#arles 6ar/in d. >rancesco Narela 7'. :eoria stratificrii se bazeaz pe una dintre a(iomele: a. "ecuren, modificare, emer*en, distan 9ntre nivele b. "ecuren, verosimilitate ma(im, emer*en, preferine relevate

5Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

c. d.

"ecuren, nonsaietate, emer*en, distan 9ntre nivele "ecuren, autoor*anizarea straturilor, emer*en, distan 9ntre nivele

77. @e*ea emer*enei Cformulat de 2artmann +i denumit de el novumD este urmtoarea: a. 8lementele cate*oriale se modific 9n cursul recurenei ctre nivelele superioare P le*ea modificrii b. Cate*oriile inferioare se re*resc la nivelele superioare ca subcomponente ale cate*oriilor superioare, dar niciodat invers P le*ea recurenei c. Nivelele diferite nu se dezvolt continuu, ci 9n salturi P le*ea distanei dintre nivele Cinor*anicM or*anicM emoionalM intelectualD d. Cate*oria superioar, compus dintrAo diversitate de elemente inferioare, conine un novum specific care nu este inclus 9n nivelele inferioare 7;. Care dintre urmtorii oameni de +tiin este considerat 9ntemeietorul ciberneticii sociale datorit aplicrii principiilor descoperite de Norbert Wiener 9n studii antropolo*ice: a. 0ar*aret 0ead b. 5re*or$ .ateson c. Claude %#annon d. Walter Cannon 7?. pera principal a lui Claude %#annon, ,,$ %athematical Theory of Communication= a fost scris: a. Anterior apariiei lucrrii fundamentale a lui Norbert Wiener b. Gn acela+i an cu lucrarea lui Norbert Wiener C1I;HD c. @a cBiva ani dup apariia lucrrii lui Norbert Wiener d. %#annon nu a scris lucrarea menionat 7E. Norbert Wiener a intuit c bucla feedbac) din sistemele cibernetice transmite 9n esen: a. Informaie b. Impulsuri nervoase c. :e#nolo*ii de fabricaie d. Nici una dintre cele de mai sus 7F. Kn mesa! purttor de informaie nu poate s aib: a. Coninut semantic b. Coninut sinctactic c. Coninut pra*matic d. Coninut vid 7H. Knul dintre principiile ciberneticii este: a. 3rincipiul cone(iunii inverse b. 3rincipiul #omeostazei c. 3rincipiul ma(imului d. 3rincipiul minimului 7I. Cine a introdus <bitul= ca unitate fundamental de msurare a cantitii de informaie: a. Claude %#annon +i 6enis Weaver b. Warren 0cCulloc# +i Walter 3itts c. Arturo "osenbluet# +i -ulian .i*elo/ d. 5re*or$ .ateson +i 0ar*aret 0ead ;J. CuvBntul *rec <)$bernet$cos= 9nsemna: a. Cpitan de nav b. 0arinar

6Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

c. d.

3ilot de nav %emnalizator

;1. 3laton utilizeaz termenul de <)$bernet$)es= cu sensul cel mai apropiat de coninutul modern al ciberneticii 9n dialo*ul: a. Alcibiades b. Atlantida c. :ectet d. :#aietetos ;'. :ermenul de sistem, fundamental 9n cibernetic, provine din a. @atina vec#e b. 5reaca vec#e c. 8*ipteana faraonic d. %anscrit ;7. Care este titlul corect al crii fundamentale a lui Norbert Wiener: a. Cibernetica sau +tiina comunicrii la fiine +i ma+ini b. Cibernetica sau +tiina comenzii ma+inilor de calcul c. Cibernetica sau +tiina comenzii +i comunicrii la fiine +i ma+ini d. Cibernetica sau +tiina comenzii +i comunicrii 9n or*anizaii ;;. @ud/i* von .ertalanff$, creatorul tiinei 5enerale a %istemelor, a fost primul savant care a afirmat c: a. .ucla feedbac) este inerent informaional b. %istemele sunt or*anizate pe niveluri c. 8(ist sinteme 9nc#ise +i sisteme desc#ise d. 6oar sistemele desc#ise sunt autoAor*anizatoare ;?. Cu cine a fost comparat @ud/i* von .ertalanff$ pentru descoperirile sale 9n domeniul sistemelor: a. 5alileo 5alilei b. Cristofor Columb c. Albert 8instein d. Nu a fost comparat niciodat cu un mare descoperitor ;E. Ce ambiie declara @ud/i* von .ertalanff$ c ar avea prin lucrrile sale 9n domeniul +tiinelor: a. % descopere le*ile izomorfe ale +tiinelor b. % creeze un sistem *eneral care s cuprind 9ntrea*a realitate 9ncon!urtoare c. % reformeze societatea prin cunoa+tere sistemic d. % ia premilul Nobel ;F. &enet# .ouldin*, primul economist care a utilizat cibernetica 9n lucrrile sale tiinifice, este recunscut ca +i: a. 3rimul economist care a mers 9n Antarctica b. 3rimul economist care a 9mbri+at doctrina lui 5and#i a nonAviolenei c. 3rimul economist care a 9neles interdependena dintre sistemul economic +i sistemul ecolo*ic d. 3rimul economist care a vorbit despre sc#imbrile climaterice actuale ;H. Conceptul de <automat=, studiat pe lar* 9n cibernetic, a fost introdus de: a. Warren 0cCulloc# +i Walter 3itts b. -o#n von Neumann +i %tanislas Klam c. Claude %#annon +i 6enis Weaver d. Norbert Wiener +i -ulian .i*elo/

7Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

;I. 3e lBn* contribuia la apariia teoriei automatelor, -o#n von Neumann a contribuit la: a. :eoria !ocurilor b. 3ro*ramarea matematic c. tiinei calculatoarelor d. :oate cele de mai sus ?J. %tafford .eer este considerat printele: a. Ciberneticii te#nice b. Ciberneticii medicale c. Ciberneticii mana*eriale d. Ciberneticii sociale ?1. Gn concepia sa +tiinific, %tafford .eer a fcut o analo*ie 9ntre: a. r*anizaiile economice +i creierul uman b. >uncionarea calculatoarelor +i funcionarea creierului uman c. %istemele vii +i sistemele artificiale d. %istemele te#nice +i sistemele naturale ?'. Il$a 3ri*o*ine, laureat al premiului Nobel pentru c#imie, este cel care a descoperit: a. .russelatorul b. >uncionareaAdeparteAdeAec#ilibru c. "olul structurilor dissipative 9n sistemele natural d. :oate cele de mai sus ?7. 2erbert A. %imon, laureat al 3remiului Nobel pentru economie, a avut o contribuie #otrBtoare la apariia: a. tiinelor comple(ittii b. tiinelor calculatoarelor c. 0odelrii matematice d. :eoriei !ocurilor ?;. 0odelul <>rontiera lui 0ar)o/itz= st la baza: a. 3roblemelor de ec#ilibru b. 3roblemelor de optimizare c. "eelelor sociale d. "eelelor neuronale ??. -o#n von Neumann a creat un dispozitiv de tip cibernetic denumit: a. Automat celular b. Automat finit nedeterminist c. 3Br*#ie d. 3lan 9nclinat ?E. 2omeostaz semnific: a. 3roprietatea sistemelor de a se descompune 9n subsisteme b. 3roprietatea sistemului de a conserva structura intern +i ec#ilibrul, 9n urma apariiei factorilor perturbatori c. 3roprietatea sistemelor de a evolua structural d. 3roprietatea sistemelor de a se adapta ?F. 3rincipiul izomorfismului semnific: a. Analo*ia 9ntre dou sisteme din punct de vedere funcional

8Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

b. c. d.

5radul de asemnare structural +i funcional a dou sisteme, ceea ce faciliteaz transferul proprietilor sistemului mai cunoscut, ctre un sistem mai puin cunoscut Analo*ia 9ntre dou sisteme din punct de vedere structural 8lementele care compun sistemele nu interacioneaz

?H. 6up semnul de transmitere a semnalelor prin cone(iunea invers, identificm: a. Cone(iune invers direct +i mediat b. Cone(iune invers intern +i e(tern c. Cone(iune invers simpl +i multipl d. Cone(iune invers pozitiv +i ne*ativ ?I. Noua concepie asupra ciberneticii consider ca fiind obiectul de studiu al acesteia: a. 0ecanismul feedbac) b. 3rocesele de re*lare +i autore*lare c. %istemele economice d. %istemele adaptive comple(e EJ. <AA@ife= specific: a. <Artificial life= +i e(amineaz sistemele 9n interaciune cu viaa, utilizBnd ca metode simularea, modelarea pe calculator, robotica, bioc#imia b. <AntiAlife= +i analizeaz sistemele materiale, fr via c. <AnteriorAlife= +i studiaz sistemele care au trecut de la forma vie, la forma materiei moarte d. <ArtificialAlife= +i studiaz metodele de creare a vieii artificiale E1. >ondatorul <AA@ife= este considerat a fi: a. 2umberto 0aturana b. -a$ >orrester c. C#ristop#er @an*#ton d. .enoit 0andelbrot E'. :eoria al*oritmilor *enetici a fost fondat de: a. 2einz von >oerster b. -o#n 2olland c. %tuart &auffman d. C#ris @an*ton E7. CBnd nu 9ntBlnim <comple(itatea dinamic= conform autorului 3eter %en*e: a. CBnd aceea+i aciune are efecte diferite pe termen scurt +i pe termen lun* b. CBnd o aciune are consecine diferite 9n pri diferite ale sistemului c. CBnd aceea+i aciune are efecte similare pe termen scurt +i pe termen lun* d. CBnd intervenii obi+nuite 9n sistem produc consecine neobi+nuite E;. Noiunea de <fitness landscape= a fost introdus de: a. "oss As#b$ b. %tuard &auffman c. Il$a 3ri*o*ine d. C#arles 6ar/in E?. -a$ >orrester a dezvoltat metoda: a. 6inamicii de sistem b. Criticalitii autoor*anizate c. 5eometriei fractale

9Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

d.

"eelelor neuronale

EE. Cine este autorul modelului sof/are 8C2 , care ilustreaz modul 9n care emer*e o or*anizaie comple(: a. -oel 0oses b. 0urra$ 5ellA0ann c. W. .rian Art#ur d. -o#n 2. 2olland EF. >ondatorul <.iolo*iei evoluioniste= este considerat a fi: a. 2umberto 0aturana b. -a$ >orrester c. C#arles 6ar/in d. .enoit 0andelbrot EH. :eoria AutopoiesisAului se poate re*si +i sub denumirea de: a. :eoria *rafurilor b. :eoria automatelor celulare c. Cibernetica de ordin II d. Cibernetica de ordin III EI. 3er .a) +i C#ao :an* sunt considerai prinii: a. 6inamicii de sistem b. Criticalitii autoor*anizate c. 5eometriei fractale d. "eelelor neuronale FJ. Contribuia fundamental la dezvoltarea :eoriei "eelelor .ooleene a avutAo: a. .enoit 0andelbrot b. %tuart &aufmann c. 2erman 2a)en d. 8d/ard @orenz F1. 0etoda analo*iei cibernetice se bazeaz pe principiul: a. Izomorfismului cibernetic b. Cone(iunii inverse c. @ui 3ontrea*#in d. 2omeostaziei cibernetice F'. 3rin sistem disipativ 9nele*em: a. %istem care funcioneaz departe de ec#ilibru +i a crui structur se distru*e brusc trecBnd la o structur #aotic b. %istem care se adapteaz la aciunea factorilor perturbatori c. %istem cu *rad mare de or*anizare, a crui structur de ec#ilibru se conserv conform principiului #omeostaziei d. %istem care are potenialul de a evolua F7. 3rintre caracteristicile comple(itii dinamice se *sesc: a. Aceea+i aciune are efecte diferite pe termen lun* +i pe termen scurt b. 8lementele sistemului au dinamic necunoscut c. 0ecanismele feedbac) sunt numai pozitive d. 0ecanismele feedbac) sunt numai ne*ative

10Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

F;. :eoria #aosului a fost fondat de: a. Norbert Wiener b. 8d/ard Norton @orenz c. "oss As#b$ d. 6avid "icardo F?. 8fectul L.utterfl$= descoperit de 8d/ard @orenz semnific: a. %ensitivitatea la condiiile iniiale, mi+carea aripilor unui fluture poate declan+a o tornad b. %istemele dinamice 9n natur au proprietatea de #omeostazie, mi+carea aripilor unui fluture nu are niciun efect c. 3opulaiile de fluturi, prin comportamentul specific evolueaz 9mpreun cu mediul din care fac parte d. Instabilitate 9n sentimente +i a fost surs de inspiraie pentru 5iacomo 3uccini pentru opera sa <0adame .tterfl$= FE. 0etoda cutiei ne*re const 9n: a. Nu se cunoa+te structura sistemului b. %tabilirea ec#ilibrului pentru sistemele departe de ec#ilibru c. >uncionarea unui sistem poate fi evideniat prin analiza intrrilor +i ie+irilor 9n +i din sistem, fr a considera structura intern a sistemului d. ptimizarea interaciunilor 9ntre a*enii sistemului
Ct D = n& Ct D , unde n este rata de cre+tere FF. Considerm c evoluia populaiei este dat de relaia & CconstantD a populaiei. Gn acest caz populaia la momentul t va fi dat de funcia: a. &Ct D = n ln t

b. c. d.

&Ct D = &J e nt A corect


&Ct D = n&J
&Ct D = ne nt

nt

Ct D = ' Ct DC & e D e FH. Considerm ie+irea dintrAun sistem de tip .lac)Abo(: ' J
caz, intrarea va fi: a.

' Ct D . Gn acest

1 C1 D C1 Dt C1 D ' Ct D = { ' J + e at e a + C 1 D a + C 1 D
= $&J , a = n + A corect

}1QC1 D , cu

b. c. d.

' Ct D = {

C1 D e at a + C1 D

}1QC1 D , cu = $&J , a = n +

1 C1 D C1 Dt 1QC1 D ' Ct D = { ' J } , cu = $&J , a = n + e a + C 1 D C1 D 1 QC1 D ' Ct D = { e C1 D t + e at } , cu = $&J , a = n + a + C1 D

FI. Cercettorii au denumit ordinele ciberneticii, dup cum urmeaz: a. Cibernetica de ordinul unu: in*inereasc, de ordinul doi: biolo*icRevoluionist, de ordinul trei: social b. Cibernetica de ordinul unu: simpl, de ordinul doi: comple(, de ordinul trei: social c. Cibernetica de ordinul unu: clasic, de ordinul doi: neoclasic, de ordinul trei: modern d. Cibernetica de ordinul unu: transdisciplinar, de ordinul doi: a or*anizrii, de ordinul trei: a evoluiei

1J

11Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

HJ. Gn cadrul ciberneticii de ordin II, sistemul este considerat: a. Knul pasiv b. Knul dinamic c. Capabil de interaciune cu observatorul d. Capabil de a furniza feedbac) pentru atin*erea scopurilor umane H1. @e*ea distanei dintre nivele este urmtoarea: a. 8lementele cate*oriale se modific 9n cursul recurenei ctre nivelele superioare b. Cate*oriile inferioare se re*resc la nivelele superioare ca subcomponente ale cate*oriilor superioare, dar niciodat invers c. Nivelele diferite nu se dezvolt continuu, ci 9n salturi d. Cate*oria superioar, compus dintrAo diversitate de elemente inferioare, conine un novum specific care nu este inclus 9n nivelele inferioare H'. 3rin sistem disipativ 9nele*em: a. %istem care funcioneaz departe de ec#ilibru +i a crui structur se distru*e brusc trecBnd la o structur #aotic b. %istem care se adapteaz la aciunea factorilor perturbatori c. %istem cu *rad mare de or*anizare, a crui structur de ec#ilibru se conserv conform principiului #omeostaziei d. %istem care are potenialul de a evolua H7. Norbert Wiener, a fost profesor de: a. C#imie, la Cambrid*e b. 0atematic, la 0I: c. @imbi slave, la Columbia Kniversit$ d. Cibernetic, la 5ottin*en H;. @ucrarea ,,%unt matematician= aparine lui: a. Arturo "osenbluet# b. %tuart Kmpleb$ c. %tuart &auffman d. Norbert Wiener H?. Gn matematic, relaia de descriere a micrii bro/niene, care constituie i astzi un model util al mi crii aleatoare, a fost descris de: a. "obert .ro/n b. Norbert Wiener c. Andre$ &olmo*orov d. -ames 5. 0iller HE. Gn timpul celui deAal doilea rzboi mondial, preocuprile lui Norbert Wiener sAau a(at pe: a. :ransmiterea impulsurilor nervoase i in#ibiia cerebral b. 3erfecionarea dispozitivelor de oc#ire automat a tunurilor antiaeriene c. Informaia oferit de bucla feedbac) d. 0etoda comportamental HF. 3rofesia colaboratorului lui Norbert Wiener, -ulian .i*elo/ era: a. 0edic neuroc#irur* b. In*iner c. 3rofesor de psi#olo*ie d. 0atematician

11

12Capitolul I: Apariia i dezvoltarea ciberneticii

HH. 3erioada inovatorilor este considerat a fi cuprins 9ntre anii: a. 1H?JA1IJJ b. 1IFJA1IHJ c. 1IE?A1IHJ d. 1IEJA1IH? HI. Gn opinia lui Andr4 0arie Amp1re, tiina ciberneticii reprezint: a. Arta *uvernrii b. Comple(itate c. Kn principiu al armoniei prestabilite d. tiina universului IJ. 3rimele 9ntBlniri din cadrul Conferinelor -osia# 0ac$ -r. au avut ca tem: a. 0ecanismele teleolo*ice b. :eoria *eneral a sistemelor c. "eelele neuronale d. 5eometria fractal

1'