Sunteți pe pagina 1din 3

1 .

Metacentrul transversal este definit de: a) centrul de curbur al curbei centrelor de caren pentru nclinrile longitudinale ale navei; *b) centrul de curbur al curbei centrelor de caren pentru nclinrile transversale ale navei; c) raza de curbur a curbei centrelor de caren pentru nclinrile longitudinale ale navei; 2. Raza metacentric longitudinal este definit de distan a dintre metacentrul longitudinal !i: *a) centrul de caren; b) c"ila navei; c) cota centrului de greutate; #. $rin deplasarea centrului de caren al navei datorit unei nclinri% se modific direc iile de ac iune ale for elor de presiune !i greutate% creindu&se: a) o for ; b) un moment; *c) un cuplu; '. (iferen a dintre cota metacentrului transversal corespunztoare nclinrilor nule !i cota centrului de greutate% reprezint: *a) nl imea metacentric transversal; b) raza metacentric transversal; c) cota centrului de caren; ). $entru ca nava s aib o stabilitate ini iala pozitiv% trebuie: a) s se asigure o c*t mai bun manevrabilitate a navei; *b) s se asigure o distribuire corect a greut ilor la bordul navei; c) se efectuete o balastare continu a tan+urilor navei; ,. -n cazul deplasrii pe vertical a unei greut i la bordul navei% nu se modific: a) stabilitatea ini ial a navei; *b) planul plutirii; c) cota centrului de greutate al navei; .. / nav care prezint un ruliu violent% are stabilitate: a) longitudinal mic; *b) transversal e0cesiv; c) longitudinal indiferent; 1. -n ce condi ii ambarcarea unei greut i mici la bordul navei nu determin modificarea asietei acesteia: a) c*nd greutatea este ambarcat ntr&un punct de abscis negativ; b) c*nd greutatea este ambarcat pe verticala centrului de caren; *c) c*nd greutatea este ambarcat pe verticala centrului plutirii; 2. Momentul de redresare este definit de cuplul format din: *a) for ele de presiune !i cele de greutate care ac ioneaz asupra corpului navei; b) for a de mpingere a propulsorului c*nd nava este pe mare lini!tit; c) for ele combinate ale v*ntului !i a curentului de maree; 13. -n terminologia naval% 4coverta4 nseamn: *a) cea mai de sus punte% continu !i etan! pe toat lungimea navei; b) prima punte continu !i etan % situat deasupra c"ilei; c) puntea continu !i etan!% situat deasupra tan+urilor dublului fund;

11. 5tructura termina iei pupa a osaturii corpului navei se nume!te: *a) etambou; b) etrav; c) dunet; 12. 46oferdam4 & ul este: *a) un compartiment etan! de separare; b) picul prova inclusiv pu ul lan ului; c) compartiment etan! sub magaziile de marf% n care se ambarc balastul; 1#. -n cazul mrfurilor solide n vrac% cu greutatea specific mic% navele mineraliere vor umple la full volumul magaziile !i: a) se vor balasta tancurile superioare de balast; *b) se vor balasta tancurile dublului fund de balast; c) se vor balasta numai fore pea+&ul !i after pea+&ul; 1'. 7ancurile superioare de balast pot fi ncrcate cu marf n cazul transportului: a) cimentului n vrac; *b) cerealelor n vrac; c) minereului de fier; 1). 8ordul liber al navelor petroliere este: *a) mai mic dec*t la navele tip cargou; b) mai mare dec*t la navele tip mineralier; c) mai mare dec*t la navele cargou; 1,. / nav poate dispune de un (9 de avarie. -n caz de 4blac+&out4% acesta poate fi pornit: a) numai la comanda !efului mecanic; b) numai dac nava este n mar!; *c) manual sau automat; 1.. 5ursa de energie de avarie de la baterii asigur: a) func ionarea motorului principal n regim de 4toat vizeza4; b) func ionarea motorului principal n regim de 4:umtate viteza4; *c) iluminatul de avarie% sistemul de telecomunica ii !i cel pu in un radar; 11. -ncovoierile longitudinale la navele cu lungime mare% sunt cele mai periculoase c*nd nava este: *a) pe gol de val sau pe creast de val; b) paralel cu valul; c) n zon cu g"ea ; 12. ;nul din rolurile dublului fund al navei este : a) asigurarea vitezei optime a navei; *b) prote:area spa iilor de marf mpotriva inundrii n caz de esuare; c) prote:area picului prova n caz de coliziune; 23. / nava cu deplasamentul de 1'.,33 mt. are <9 = 2%, m. 5e ncarc marf dup cum urmeaz: Masa >t) <9. >m) 2.)33 '%) 1.,33 12%) 6are este valoarea noii cote a centrului de greutate al navei <91 ?

a) 1%.2m b) 1%,1m c) 1%'1m